Ekonomický systém WinStrom 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický systém WinStrom 10"

Transkript

1 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému, která přináší řadu zajímavých funkcí. Software WinStrom 10 je určen pro malé a střední firmy vedoucí účetnictví nebo daňovou evidenci. Kromě účetnictví či daňové evidence pro podnikatele umožňuje WinStrom i zpracování účetnictví příspěvkových organizací. Program obsahuje všechny základní moduly ekonomických systémů, jako Nákup a Prodej, Evidence zásob, modul Majetek, Pokladnu, Banku a modul Mzdy (je součástí pouze některých verzí). Kolik jazyků umíš? Systém WinStrom 10 umožňuje kromě základní české verze také zpracování podvojného účetnictví pro podnikatele dle slovenské legislativy. Program je také možno provozovat v anglickém nebo slovenském jazyce, připravuje se i němčina. Výhodou je, že každý uživatel si může při spuštění programu zvolit jazyk, ve kterém s ním bude program komunikovat, a není nutné pro jednotlivé jazyky instalovat různé verze programu. V angličtině a dalších jazycích lze také vytisknout fakturu a program je připraven i na zadávání názvů zásob v jiných jazycích. Ovládání a funkce Ovládání programu WinStrom je velmi přehledné, nejdůležitější funkce lze spouštět z panelu funkcí, který je umístěn na levém okraji obrazovky, všechny funkce lze také spouštět z klasického horního menu. Levý panel, který zmenšuje plochu pro zobrazení seznamů dokladů, se mi ovšem nepodařilo v případě potřeby vypnout. Uživatel může mít spuštěno více modulů či jednotlivých funkcí a rychle mezi nimi přepínat pomocí záložek. Za velkou přednost programu lze označit vlastní práci s doklady. Seznamy dokladů jsou zobrazovány formou tabulek, uživatel si může zvolit, které sloupce se budou v seznamech dokladů zobrazovat, a může snadno měnit pořadí sloupců a jejich šířku. Vyhledání potřebného dokladu nebo skupiny dokladů usnadňují přednastavené filtry, které umožňují rychlé zobrazení dokladů například dle měsíce vystavení, dle uživatele nebo dle typu dokladu. V případě potřeby Obr. 1: Modul Prodej programu WinStrom 10, seznam vydaných faktur. Uživatel si může snadno zvolit, které údaje se mají v seznamu faktur zobrazovat. lze odfiltrovat doklady dle libovolného zobrazeného údaje či kombinace údajů. Nevýhodou je, že nastavený filtr nelze uložit pro pozdější rychlé použití. Tabulky dokladů lze snadno seřadit podle konkrétního sloupce (popř. více sloupců) kliknutím na jeho záhlaví. Program WinStrom umožňuje zákazníkům zasílat PDF soubory s fakturou či objednávkou. Uživatel může také využít elektronickou fakturaci ISDOC, která je podporovaná i dalšími ekonomickými systémy. Další příjemnou funkcí, která zatím není u všech programů samozřejmostí, je rychlé zobrazení všech dokladů, které mají vazbu na zvolený doklad, tj. například doklad, kterým byla uhrazena faktura nebo výdejka vztahující se k faktuře. Tyto souvztažné doklady lze pouhým kliknutím také rychle otevřít. Pokud uživatel změní zaúčtování faktury, program automaticky opraví i účet u úhrady a zajistí tak správnost saldokonta. Zaúčtování dokladů v programu WinStrom neprobíhá na základě předkontací jako v jiných programech. Základní účet je zpravidla nastaven například v číselníku pokladen, bankovních účtů nebo skladů. Protiúčet je určen typem dokladů, například si vytvoříme typ dokladů faktury přijaté za opravu a nastavíme nákladový účet 511. U nákupu a prodeje zásob je příslušný protiúčet stanoven pro skupinu zásob. Správným nedefinování účtů pro jednotlivé typy dokladů nebo zásob tak můžeme zaúčtování maximálně automatizovat a tím minimalizovat množství chyb. Současně mohou některé typy dokladů vkládat osoby bez větších znalostí účetnictví. Položka účet může také zůstat při vložení dokladu nevyplněna a doklad tak zůstane po vložení nezaúčtovaný, nezaúčtované doklady lze později snadno odfiltrovat a doplnit správné zaúčtování. Za výhodu pro malé a střední firmy považuji, že po vložení dokladu se zadanými účty se doklad okamžitě přenáší do účetnictví a do všech účetních sestav. V modulu Účetnictví lze zobrazit obvyklé sestavy deník, hlavní kniha, obratová předvaha, rozvaha a výkaz zisku a ztráty atd. Pro kontrolu účetnictví i pro využívání 2 IT Systems 6/2009

2 Strategie IT účetních výstupů pro řízení firmy je výhodné, že některé výstupy jsou zobrazovány formou aktivních tabulek, například když si zobrazíme obraty účtů za zvolené období a v tabulce celkových obratů klikneme na daný účet, zobrazí se nám seznam dokladů zaúčtovaných na daný účet a následně můžeme přejít přímo na konkrétní doklad. Výstupní sestavy v modulu Účetnictví i v dalších modulech lze exportovat do Excelu nebo do formátu PDF, do Excelu lze také v případě potřeby exportovat i celé seznamy dokladů. Inzerce Obr. 2: Přehledný formulář pro zadání a editaci faktury vydané Modul Sklad v programu WinStrom podporuje oceňování zásob průměrnými cenami nebo metodou FIFO. Modul Sklad dobře spolupracuje s ostatními moduly. Při tvorbě vydané faktury tak lze například přímo vytvářet výdejky ze skladu. Skladová evidence umožňuje také vydávat zboží dle šarže či expirace (trvanlivosti). Program je také připraven na spolupráci se čtečkami čárového kódu. V současné verzi programu nelze bohužel provádět automatický výpočet prodejních cen na základě nastavených marží nebo nastavit různé cenové úrovně dle skupin zákazníků, dalším Obr. 3: Karta Dlouhodobého majetku v programu WinStrom Business Intelligence Špičkové technologie, analýza a reporting pro strategické řízení. Služby kompetenčního centra: Seznámení s nejnovějšími technologiemi DW a BI Konzultace, odborné semináře Analýza potřeb, datová analýza, návrh metadat a multidimenzionálního modelu Návrh architektury DW a BI Převod, konverze a příprava dat Vytvoření prototypu a jeho testování Provozování systému DW a BI formou outsourcingu Školení uživatelů Na Pankráci Praha 4 tel.: fax: IT Systems 6/2009 3

3 IT Strategie Obr. 4: Modul Účetnictví, stavy a obraty účtů. Kliknutím na daný účet se v dalším okně zobrazí pohyby na daném účtu omezením pro uživatele je také poměrně malý rozsah údajů, které lze u každé položky zásob sledovat. Například chybí pole pro zadání rozměrů a váhy zboží, fotografie zboží a dalších detailních údajů, tyto nedostatky by měly být odstraněny dle sdělení dodavatele v dalších verzích programu. Modul Banka umožňuje elektronickou komunikaci a podporuje nejčastěji používané formáty výměny dat, jako jsou ABO, CityBank, CityBank-Direct či MultiCash. Vzdálený přístup Ekonomický systém WinStrom 10 umožňuje zabezpečený přístup do ekonomického systému prostřednictvím internetu. Program podporuje možnost vzdáleného přístupu bez terminálového řešení. Vzdálený přístup přes internet využijí firmy s více pobočkami. Dalším využitím vzdáleného přístupu je možnost vzdáleného přístupu účetní firmy do účetnictví klientů. Firma si může vkládat část, nebo všechny doklady sama a účetní firma zajišťuje ze své kanceláře zaúčtování a kontrolu dokladů. Podnikatel tak nemusí předávat všechny účetní doklady účetní firmě a čekat na zpracování výstupních sestav. Ceny a verze programu Program WinStrom 10 je dodáván v několika variantách. Pro vyzkoušení programu, popřípadě účtování velmi malého podniku je Obr. 5: Program WinStrom je možno provozovat v českém, anglickém i jiném jazykovém nastavení. Do účetnictví tak může snadno přistupovat například zahraniční majitel firmy. určena bezplatná varianta Start, která umožňuje po zaregistrování vložení sto záznamů (dokladů) do každé agendy a zpracování až tří firem. Pro firmy vedoucí daňovou evidenci je určena varianta Mini, neobsahuje modul majetek, mzdy a sklady. Cena první licence u této varianty je Kč, další licence jsou dodávány za cenu Kč. Licencí se u programu WinStrom 10 rozumí přístup uživatele bez ohledu na počet počítačů, na kterých je program nainstalován. Zakoupí-li uživatel například tři licence, znamená to, že v jednom okamžiku mohou s daty pracovat maximálně tři uživatelé. Základní variantou programu je Standard, tato verze obsahuje všechny moduly a umožňuje práci v síti i se vzdáleným přístupem. Cena této verze je Kč (5 900 Kč za další licence). Varianta Account je určena pro účetní firmy a umožňuje zpracování účetnictví nebo daňové evidence pro neomezený počet firem. Pro střední a větší firmy je určena varianta Advanced. Program WinStrom 10 je dostupný pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X. Shrnutí a hodnocení Program WinStrom 10 má velmi příjemné a jednoduché ovládání a uživatel tak může začít pracovat velmi rychle bez nutnosti dlouhého studia manuálu či nápovědy. Za velkou přednost programu je možno označit snadné přizpůsobení vzhledu seznamu dokladů a rozsáhlé možnosti filtrování a vyhledávání dokladů. Další velmi příjemnou funkcí, která není u programů pro malé a střední firmy samozřejmostí, jsou sestavy ve formě aktivních tabulek, kdy uživatel může velmi rychle získávat detailnější pohled na data, například na pohyby na daném účtu. Omezením pro uživatele může být menší množství výstupních sestav v některých modulech, toto omezení lze zpravidla kompenzovat nastavením potřebných výběrových podmínek pomocí filtru a následné vytištění požadovaných údajů. V dalších verzích programu se jistě bude počet sestav rozšiřovat. Pro větší firmy může být u současné verze nevýhodné chybějící automatický výpočet prodejních cen u modulu Sklad. Přes určité nedostatky je program Win- Strom velmi dobrou volbou, kterou bych při výběru účetního programu jistě doporučil zvážit. Další informace o programu naleznete na adrese 4 IT Systems 6/2009

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více