Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato příručka vznikla v rámci projektu:"

Transkript

1

2 Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.10/ Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zpracoval: Jan Mazanec hlavní metodik projektu

3 2 Obsah Panel nástrojů popis ikonek 3 Objekty a jejich vlastnosti 4 Kontextové menu vyvolání, příkaz Klonovat 5 Uzamknutí objektu 6 Seskupení objektů 7 Převrácení objektů 8 Pořadí objektů 9 Nekonečný klonovač 10 Odkaz 11 Zvuk 14 Záložka 15 Styly výplně objektu 16 Animace objektu 17 Galerie 18 Řazení stránek 19 Panel nástrojů přidání/odebrání příkazů 20 Kreslení 21 Guma, čáry 22 Tvary, výplň, rozpoznávání tvarů 23 Kouzelné pero 24 Text vkládání, úprava 25 Tabulka vložení, úpravy 26 Nástroje pro zobrazení obrazovky 30 Dvojitá stránka 31 Průhledné pozadí 32 Digitalizace (snímání) obrazovky 33 Průhlednost obrázku, zarovnání objektů 34 Flashové soubory 35 Nejužívanější postupy při tvorbě 37 Poznámky k netradičním úpravám 44 Uložení aplikace 46 2

4 Software SMART Notebook 10 3 Řazení stránek Galerie Panel nástrojů Přílohy Pracovní plocha Vlastnosti objektu Přehodí záložky vlevo/vpravo Záložky Popis příkazů z panelu nástrojů Zobrazí předchozí stránku Zobrazí následující stránku Vloží další prázdnou stránku Otevře existující soubor Uloží soubor Vloží objekt Vrátí akci zpět Provede zrušenou akci Vymaže vybraný objekt Ukáže/skryje stínování Celoobrazovkové zobrazení Průhledné pozadí Dvojitá stránka Digitalizace obrazovky Vizualizér Vloží tabulku Vybere objekt Popisovač Kreativní pero Guma Vytvoří čáru Vloží tvar Pero rozpoznání tvaru Magické pero(lupa ) Vyplní objekt Textové pole Vlastnosti objektu Přesune panel nástrojů 3

5 4 Objekty a jejich vlastnosti Za objekt považujeme vše, co je umístěno na pracovní ploše (text, obrázek, audio, video,flash ) U objektů můžeme měnit jejich vlastnosti (umístění, velikost, natočení, barvu, animaci ) Přidání objektu na pracovní plochu: vložením z galerie, počítače, internetu, vytvořením za pomoci nástrojů umístěných na liště nástrojů psaním textu pomocí klávesnice psaním, kreslením na pracovní plochu digitálním inkoustem Změna vlastností objektu: Vlastnosti měníme pouze označenému objektu. Označení provedeme kliknutím levým tlačítkem myši na objekt. Označený objekt má kolem sebe rámeček (viz obrázek) Neoznačený objekt Máme stisknuté levé tlačítko myši a jejím pohybem natáčíme objekt Kliknutím vyvoláme kontextové menu Neoznačený objekt Označený objekt, pracujeme s ním Stisknuté levé tlačítko myši a táhnutím měníme velikost objektu 4

6 5 Kontextové menu a jeho užití Pomocí tohoto rozbalovacího menu můžeme objekt upravovat, jak si dále ukážeme. Poznámka: toto menu lze též vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši do objektu Šipka rozbalovacího menu: kliknutím levého tlačítka myši je rozbalíme Menu též získáme kliknutím pravým tlačítkem do objektu Klonovat, vyjmout, kopírovat, vložit, odstranit Zde se krátce zastavíme pouze u příkazu Klonovat (ostatními nechceme čtenáře unavovat). Tímto příkazem velmi snadno a rychle zhotovíme kopie (klony) objektu. 5

7 6 Zamykání Zamknutím objektu zabráníme případné nevyžádané změně jeho vlastností. Umožňuje následující volby: uzamknout pozici objektu nezměníme do odemknutí žádné vlastnosti povolit přesun umožňuje pouze objekt přesouvat bez editace (provádění změn) povolit přesun a otočení umožňuje pouze objekt přesouvat a otáčet bez editace Ikonka v rohu označuje, že objekt je uzamknut Odemknutí klikneme na rohovou ikonku zámečku a viz nabídka 6

8 7 Seskupení Můžeme vytvořit skupinu objektů, která umožňuje současně pracovat se všemi v ní seskupenými položkami. Po vytvoření skupiny můžeme vybrat, přesunout, otočit, změnit velikost nebo převrátit skupinu tak, jako by se jednalo o jeden objekt. Pokud ale chceme pracovat s jedním objektem ve skupině, musíme nejprve zrušit seskupení objektů (vyvoláme kontextové menu, v něm Seskupit > Rozdělit skupinu) Klikneme levým tlačítkem myši na plochu, šikmo táhneme přes objekty, které chceme seskupit, postupně se nám označují, pustíme tlačítko, vybrané objekty jsou označeny, ale neseskupeny Označení objektů lze též provést držením tlačítka CTRL a oklikáním požadovaných objektů Pomocí kontextového menu pak již snadno objekty seskupíme 7

9 8 Převrátit Pomocí tohoto příkazu můžeme převrátit objekt horizontálně nebo vertikálně. Postup: vyvoláme kontextové menu vybereme převrátit dále si vybereme z nabídky: vlevo/vpravo nahoru/dolů 8

10 9 Pořadí Když se objekty na stránce překrývají, můžeme vybrat, které objekty se zobrazí před jinými. Použijeme k tomu příkaz Pořadí v kontextovém menu s další podnabídkou: přesunout dopředu přesune až úplně nahoru přesunout dozadu přesune až úplně dolů přesunout dál o jednu vrstvu hloub přesunout blíž o jednu vrstvu nahoru Karta Q je přesunuta o jednu pozici dolů (dál), tedy za 3, ale stále před 2 9

11 10 Nekonečný klonovač Tento příkaz z kontextového menu umožňuje vytvářet bezpočet kopií daného objektu. Označení nekonečného klonovače Kliknutím na takto označený objekt a následným tažením vytvoříme kopii daného objektu Volbu nekonečného klonovače zrušíme kliknutím levého tlačítka myši do tohoto boxu Box vyvoláme kliknutím levého tlačítka myši na tuto ikonu Box též vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši kamkoli dovnitř objektu 10

12 11 Odkaz Umožňuje přejít na jinou stránku naší aplikace, na internetovou stránku, na soubor v našem počítači či k souboru vloženému na záložce Přílohy Zde zadáme webovou adresu, viz příklad Kliknutím na danou ikonu zvolíme typ odkazu, v našem případě webovou stránku Zde odkaz objektu můžeme odebrat Častější je spouštění kliknutím na objekt, zde možno přenastavit 11

13 12 Odkaz na stránku v aplikaci Po klepnutí na objekt je zobrazena jiná stránka souboru SMART Notebook. Dá se použít například pro kontrolu výsledků, které jsou na této straně, k lepší orientaci, atp Odkaz nás přemístí na první stranu Klepnutím na danou ikonu zvolíme typ odkazu, v našem případě jiná stránka souboru Odkaz na soubor v počítači Po klepnutí na objekt otevřeme soubor ve svém počítači, pokud zatrhneme volbu Vložit jako: Kopie souboru (viz obrázek dole), soubor se vloží na záložku Přílohy (například soubory ve Wordu, Excelu ) Zde se nám zobrazí cesta k umístění souboru Požadovaný soubor vyhledáme zde Výběrem této ikonky nastavujeme volbu odkazu na soubor ve svém počítači Zde najdeme volbu Vložit jako: (viz text výše ) 12

14 13 Odkaz na záložku Přílohy Po klepnutí na objekt otevřeme vybraný soubor uložený na záložce Přílohy (vložení souboru na tuto záložku popsané v Odkaz na soubor v počítači, předchozí strana ) Seznam souborů na záložce Přílohy Vybrání odkazu na záložku Přílohy Určení spouštěného souboru Ukázat všechny odkazy na stránce Může se stát, že zapomeneme, které objekty mají přiřazeny odkazy. Všechny odkazy na stránce nám ukáže volba ze souborového menu (ta v modré liště úplně nahoře ), a to: Zobrazit > Ukázat všechny odkazy (kolem objektů s odkazy na chvilku zapulzuje obdélník) Obsahuje Odkaz Obsahuje Odkaz Neobsahuje Odkaz 13

15 14 Zvuk K libovolnému objektu na aktuální stránce můžeme připojit zvukový soubor ve formátu mp3 (formát obvykle vidíme v názvu souboru, například:pršíprší.mp3) Vybereme si objekt, ke kterému chceme přiřadit zvuk vyvoláme kontextové menu a vybereme si volbu Zvuk, otevře se dialogové okno viz níže Zde zadáme vybraný zvuk a jeho umístění v počítači Slouží k vyhledání požadovaného zvukového souboru Přehraje vkládaný zvuk (kontrola ) Nakonec zde potvrdíme navolené nastavení Volba spuštění zvuku ( obvykle Objekt ) 14

16 15 Záložka Vlastnosti Pomocí tohoto příkazu můžeme měnit vlastnosti vybraného objektu (pokud nemáte vybraný žádný objekt, máte vybrané pozadí stránky ). Vlastnosti měníme na záložce (na boku stránky) a jsou závislé na vybraném objektu. Ke stejné volbě se dostaneme též kliknutím na tuto ikonu. Nachází se jak v Panelech, tak na Záložce Řazení stránek Galerie Záložka má představovat několik papírů (vrstev) na sobě Vybraný objekt, jehož vlastnosti hodláme měnit Přílohy Vlastnosti (zvoleno) Nabídka, co u objektu můžeme změnit (vybrány Styly výplně) 15

17 16 Styly výplně Vyplní objekt podle našeho zadání. Máme k dispozici plnou výplň, přechodovou výplň (nutno zadat, z které barvy na kterou se bude přecházet), výplň vzorkem či obrázkem. Nejlépe vše vyzkoušet, ovládání intuitivní Tažením nastavíme průhlednost Zde najdeme tu správnou vlastní barvu Pro ty, kterým nestačí základní barvy Nabídka styl čáry Volba barvy čáry Volba tloušťky čáry Volba stylu čáry 16

18 17 Animace objektu Příkaz umožňuje animovat objekt, aby přiletěl na stránku ze strany, otáčel se, postupně se objevoval, zmenšoval se apod. Spuštění animace lze nastavit po otevření stránky nebo po stisknutí objektu. Pokud se chceme dostat na stav před animací (hlavně po odletu), je třeba překliknout na jinou stránku a zpátky. Příkaz opět najdeme na Záložce, vlastnosti. Vybraný objekt (hvězda) odletí směrem doprava nahoru normální rychlostí v okamžiku, kdy na něj klepneme, a to zopakuje dvakrát Na záložce také najdeme tento symbol spinky, značí Přílohu (setkali jsme se s ním v příkazu Odkaz) Vyhledávání souborů či webových stránek při prezentaci by mohlo být zdlouhavé, čímž by prezentace ztratila spád. Abychom se tomu vyhnuli, je možno si soubory, zástupce souborů nebo internetové adresy vložit předem na Záložku Přílohy. Z ní je pak během prezentace můžeme poklepáním otvírat. Toto tlačítko nám umožní vložit soubor na Záložku Přílohy 17

19 18 Záložka Galerie V galerii jsou objekty tématicky členěny do různých složek. V jednotlivých složkách jsou dále členěny podle typu (například obrázek, stránka, flash objekt ). Objekty na stránku vložíme buď přetažením, nebo dvojím kliknutím. Pole seznamu kategorií Zde je vhodné zadat, co hledáme (bohužel některé názvy jsou v angličtině, jiné v češtině, hledání tedy není úplně spolehlivé ) Typy objektů a jejich znázornění v galerii Obrázek Vybraná kategorie Stránka Pozadí Audio klip Okno obsahu Flash Video klip 18

20 19 Záložka Řazení stránek Pomocí řazení stránek nebo příkazů nabídek můžeme zobrazit stránku, vložit prázdnou stránku, přidat klon stávající stránky a odstranit stránku. Před prezentací můžeme na stránce změnit také pozadí stránky, zvětšit výšku stránky, přejmenovat stránku, změnit uspořádání stránek v souboru a přidat stínování obrazovky. Volba Řazení stránek Miniatury stránek, které váš soubor obsahuje Vyvolá možnosti změny stránky (odstranit, smazat stránku, klonovat, ) Modré ohraničení označuje aktuální stránku Přesun objektu z jedné stránky na jinou provedeme jeho přetažením myší na miniaturu cílové stránky Označuje místo, kam bude strana přesunuta Přesun stránky (modře orámované) v aplikaci provedeme jejím přetažením myší (najedeme na miniaturu, stiskneme levé tlačítko, držíme, přesuneme, pustíme ) 19

21 20 Panel nástrojů Souborové menu Panel nástrojů je hned pod souborovým menu Přemisťuje umístění panelu na horní / dolní okraj obrazovky Kliknutím pravého tlačítka do panelu nástrojů vyvoláme okno, které nám umožní přidávat / odebírat jednotlivé nástroje Vybraný nástroj můžeme tažením přidat na panel nástrojů Nástroj z panelu odstraníme přetažením kamkoli do tohoto okna 20 Okno uzavřeme kliknutím sem

22 Panel nástrojů - kreslení 21 Panel nástrojů kreslení Můžeme psát nebo kreslit objekty od ruky na stránku. Chceme-li přidat barevné prvky do svých prezentací, můžeme nakreslit objekty od ruky pomocí nástroje Kreativní pera. Nástroj Kreativní pera umožňuje kreslit čáru v duhových barvách, z emotikonů, hvězdiček... Volba barvy pera základní Volba Pera na panelu nástrojů Zvýrazňovače Barvu možno změnit zde Nastavení tloušťky čáry Nastavení stylu čáry Nastavení začátku čáry Nastavení konce čáry Výsledek tvorby jedná se samozřejmě o objekt 21 Obdobně se pracuje s volbou Kreativní pero. U něho se však dá nastavit pouze tloušťka čáry

23 Guma Maže pouze digitální inkoust, tedy to, co vytvoříme pery Navolit můžeme šířku gumování. Pokud čáru rozdělíme gumou na dvě (více), získáme z ní dva (více) objekty. V aplikacích se dá využít k objevování výsledků. 22 Čáry Nástroj, který umožňuje tvořit různě zakončené rovné čáry (i prohnuté ). Můžeme je dále upravovat (natáčet, prodlužovat ), jsou to totiž samozřejmě opět objekty. Na obrázku něco z nabídky tvorby tohoto nástroje Kvízová otázka Které namalované čáře odpovídá navolený styl čáry? Úchopem a tažením za tyto úchyty, které se objeví po kliknutí na čáru, měníme délku či sklon 22

24 23 Tvary Umožňuje vkládat geometrické útvary, které pak můžeme dále upravovat pomocí vlastností objektů. Pokud chceme mít zachovány poměry stran, je třeba při tvorbě obrazce držet SHIFT. Po vytvoření obrazce nezapomeňme překliknout na ukazovátko, nebo budeme pořád kreslit Výplň Tento nástroj umožňuje rychlou výplň vytvořených obrazců Zde ho najdeme Pero rozpoznávání tvarů Tento nástroj okamžitě rozpozná kreslený tvar a dotvoří ho z naší nedokonalé kresby, výsledek posuďte sami Zde má ikonku Pokud objekt nakreslíme perem a pak vyvoláme jeho vlastnosti (srdíčko vlevo), v kontextovém menu je příkaz rozpoznat tvar, výsledek je srdíčko vpravo 23

25 24 Kouzelné pero Pomocí kouzelného pera můžeme vytvářet od ruky objekty, které po 10 sekundách pomalu zmizí. Nástroj můžeme též použít k vytvoření reflektoru (zvýraznění) nebo k lupě (zvětšení). Těmito nástroji pak můžeme volně pohybovat po stránce Kouzelná ikonka K vytvoření reflektoru nám stačí vytvořit kouzelným perem něco podobného kružnici a efekt je hotov (ono je to spíše zatmění zbytku ) Klepnutím efekt ukončíme K vytvoření lupy stačí pro změnu vytvořit kouzelným perem něco podobného obdélníku (čtverci) Chceme-li zmenšit (zvětšit) velikost okna, stiskneme levé tlačítko myši uprostřed okna a přetáhneme jej doleva (doprava) 24

26 Text Vložit text můžeme buď přes volbu na panelu nástrojů, nebo jen prostě začneme psát na klávesnici (kurzor ale musí být na pracovní ploše ). Psaný text se zobrazí v textovém rámečku spolu s panelem nástrojů pro formátování textu (tam můžeme měnit téměř vše). Psaní ukončíme kliknutím mimo rámeček. Vzniklý text je samozřejmě objekt, můžeme ho tedy měnit i přes vlastnosti. 25 Na panelu zde Pokud se chceme k textu vrátit (něco jsme zapomněli či je tam chyba), stačí do textu 2xkliknout myší levým tlačítkem (double klik ) objeví se panel nástrojů (popis na obrázku dole) a provedeme opravu. Pokud chceme změnit písmo, text označíme potažením (držíme levé tlačítko) myši a použijeme vhodný nástroj. Název fontu Velikost fontu Styl Zarovnání Index 25 Barva Rotace Odrážky Kontrola pravopisu

27 Tabulka Vložit tabulku Na stránku můžeme přidávat tabulky. Po vytvoření tabulky můžeme vkládat objekty do buněk tabulky, včetně objektů vytvořených od ruky, geometrických obrazců, rovných čar a oblouků, textu a grafických souborů. Chceme-li přizpůsobit tabulku, můžeme vybrat tabulku, sloupec, řádek, buňku nebo výběr buněk a provést následující: změnit typ čáry, výplň a vlastnosti textu změnit velikost tabulky, sloupce nebo řádku, tabulku přesunout vložit nebo odebrat sloupce, řádky nebo buňky rozdělit nebo sloučit buňky Na panelu přidat nebo odebrat stínování buňky nástrojů je zde odstranit tabulku 26 Po zvolení nástroje Vložit tabulku (klikneme na ikonu) se na pracovní ploše objeví čtvercová síť 8x8 V ní si potažením myši zvolíme rozměry své tabulky (na obrázku 4 řádky, 6 sloupců) a klikneme myší Uchopením za čtvereček můžeme tabulkou pohybovat Nabídka kontextového menu (klonovat, kopírovat, odstranit atd ) Uchopením za kolečko můžeme měnit velikost tabulky Tabulku vybereme tak, že klikneme mimo ni a táhneme myší přes ni a pustíme 26

28 27 Pokud chceme pracovat pouze s několika buňkami, vybereme si je kliknutím (potažením) myši (zbarví se) Kliknutím pravého tlačítka myši vyvoláme kontextovou nabídku pro označené buňky Na záložce se současně objevuje styl výplně pro označené buňky Změna velikosti sloupců nebo řádků Najedeme myší na okraj tabulky, až se nám takto změní ukazatel Podržíme levé tlačítko (objeví se červená čára) a potáhnutím změníme velikost Stejnou velikost řádků, sloupců, buněk získáme přes kontextové menu (pravé tlačítko do označení ) Obdobně při změně výšky řádku Výsledek, použita volba vytvořit stejnou velikost 27

29 Zde bychom potřebovali mít jednu buňku Označíme buňky, které chceme sloučit, klikneme do označení pravým tlačítkem, v menu vybereme sloučit buňky 28 Vzhled tabulky si můžeme upravit ve vlastnostech, styl čáry, takže může vypadat třeba takto Výsledkem je jedna buňka Naopak, tuto buňku chceme rozdělit na více buněk Označíme buňku, pravé tlačítko, menu Rozdělit, vybereme jak rozdělit Zbarveno přes styl výplně (vlastnosti) nebo kbelíkem (panel nástrojů) Označený řádek Výsledek (i s vybarvením ) Přidání / odstranění sloupce,řádku označíme požadované (řádek, sloupec) klik pravým tlačítkem myši do označení, vybereme si v menu, co potřebujeme Přidaný řádek 28 Označený sloupec Odebraný sloupec, pokud je chceme stejně veliké, musíme dokončit úpravu tabulky Dá se použít i Odstranit buňky

30 29 Objekt vložíme do tabulky jeho tažením na požadovanou buňku (buňka, kam právě bude objekt vložen, se modře orámuje) a pustíme Pokud do buňky přidáme jiný objekt než textový, objekt se přizpůsobí velikosti buňky Pokud chceme mít text na středu buňky, je ho třeba ještě před vložením zarovnat na střed Vkládáme delší text než je buňka buňka se mu svou velikostí přizpůsobí Do každé buňky můžeme přidat pouze jeden objekt. Chceme-li do buňky přidat více objektů, před vložením do tabulky objekty seskupme. Jestliže chceme objekt z tabulky odebrat, vytáhneme ho myší ven (držím levé tlačítko a táhnu). Pokud vložíme objekt na místo, kde se už nějaký objekt nachází, buňka se přepíše novým objektem. 29 Někdy potřebujeme zakrýt obsah buněk - použijeme k tomu kontextové menu tabulky - stínování buňky (nebo označíme požadované buňky a pravým tlačítkem myši vyvoláme menu). Klikáním na zakryté buňky pak odhalujeme jejich obsah.

31 30 Nástroje pro zobrazení obrazovky Zakrytí obrazovky Celá obrazovka Průhledné pozadí Dvojitá/jednoduchá stránka Digitalizace obrazovky Zruší volbu objeví se, co jsme tam schovali K tažení stačí stisknout kdekoli levé tlačítko myši (tlapka ) a táhnout Volba Zakrytí (stínování) obrazovky přetáhne přes obrazovku roletu. Jejíposunováním Úchyty k tažení rolety (zjeví se kurzor dvojité šipky) Režim celé obrazovky schová vše kromě malého panelu nástrojů Přechod na jinou stránku Roztáhne panel 30 Další možnosti (vyvolá menu na obrázku vpravo) Ukončí zobrazení Vyvolané kontextové menu Další možnosti panelu nástrojů

32 31 Zobrazení dvojité stránky, na kteroukoli stránku můžeme psát, kreslit, přidávat objekty Stejná ikona dvojitou obrazovku zruší Na záložce kliknutím přecházíme na jiné stránky Fialově orámovaná stránka je vybraná, pracujeme s ní Stránku je možno přišpendlit (ukotvit), bude stále zobrazena, v druhé části obrazovky můžeme listovat ostatními přes záložku řazení stránek Ukotvení zrušíme stejným způsobem, jako jsme ho vytvořili. Tedy v souborovém menu: Zobrazit > Měřítko > Ukotvit stránku Symbol špendlíku značí, že strana je ukotvena Záložka řazení stránek Ukotvení ( přišpendlení ) Vybereme stránku následující ihned za stránkou, kterou chceme nechat zobrazenou. Vybraná stránka se zobrazí na pravé straně dvojitého zobrazení. Stránka, kterou chceme ponechat zobrazenou, se zobrazí na levé straně dvojitého zobrazení. Vybereme v souborovém menu: Zobrazit > Měřítko > Ukotvit stránku 31

33 32 Pomocí režimu průhledného pozadí můžeme zobrazit pracovní plochu a okna za oknem SMART Notebook a pokračovat v práci s otevřeným průhledným souborem. Na průhlednou stránku můžeme kreslit digitálním inkoustem a uložit své poznámky do souboru. Můžeme rovněž zobrazit měřicí nástroje, digitalizovat obrazovku atd. Pod průhledným pozadím je v tomto případě mapa Bermudského trojúhelníku kterou například chceme využít k obrýsování trojúhelníku pro další zpracování můžeme použít nástroj pravítko Panel nástrojů, které můžeme používat Průhledné pozadí je vlastně něco jako fólie v pracovním sešitě Obrýsovaný trojúhelník 32

34 Volba Digitalizace obrazovky slouží k získání snímku z obrazovky a jeho automatickému vložení na stránku souboru notebook. (je aktivní i v internetovém prohlížeči a jiných programech ) 33 Tato volba nasnímá obdélníkový výřez Je-li zaškrtnuto, uloží se snímek na novou stránku kurzor myši se změní na křížek a jeho tažením výřez obdélníkově ohraničím výsledný obrázek je vnitřkem obdélníkového výřezu Užitím této volby nasnímáme pouze to, co se ocitne uvnitř námi vytvořené uzavřené křivky Zaměřovač a vyšrafovaná plocha kurzor myši se změní na křížek a jeho tažením ořezáváme obrázek, jak potřebujeme A tato volba vyfotí celou obrazovku (vše, co vidíte na monitoru ) výsledné foto vyšrafované části Toto vyfotí oblast, kde se nachází kurzor myši (změní se na zaměřovač ), oblast působí vyšrafovaným dojmem 33

35 Někdy se nám líbí obrázek, ale nehodí se nám jeho pozadí. Můžeme si pomoci jeho zprůhledněním. Příkaz najdeme v kontextovém menu. 34 Výsledný obrázek, můžeme ho umístit na libovolný objekt, pozadí již neruší Symbolem pipetky poklepáme na plochu, kterou chceme zprůhlednit Chceme-li mít objekty zarovnané nebo vycentrované, použijme volbu přes souborové menu Zobrazit > Zarovnání Zobrazí se vodítka (barvu si navolíme), navigují nás Příklad výsledného objektu 34

36 Soubory Flash 35 Soubory obsahující flashové animace najdeme na záložce, v adresáři Lesson Aktivity Toolkit 2.0 Vybereme následující nabídku a pak si vybereme soubor a vtáhneme ho na stránku (či na něj dvakrát klikneme) Soubor je na stránce a záleží už jen na tom, k čemu byl naprogramován (nejlépe projít a vyzkoušet ) Zde se nachází editační tlačítko, popis je obvykle v angličtině a zde měníme velikost tohoto objektu 35

37 36 Do balónku napíšeme text Do textového objektu výsledek Balonek přesuneme na text (obráceně nám flash text sežere ) klikneme myší na balónek, praskne zobrazí se výsledek Barva balónku se záhadně generuje Soubory Adobe Flash na stránce musí být samorozbalovací. Nelze použít soubory Adobe Flash, které načítají nebo se spoléhají na jiné soubory.swf. Obsah Adobe Flash nelze přetahovat z webového prohlížeče na stránku Složka Administrativa a hodnocení v Náhledu galerie obsahuje flashová tlačítka umožňující přechod na další stránky naší aplikace 36

38 Ukázky nejběžnějších postupů Důležitá didaktická poznámka říká, že co je špatně, to by mělo zmizet z očí, třeba do koše. Zde je návod na 3D koš (je to prostě hezčí ). 37 Nesprávnou odpověď vyhodíme do koše K tomu, aby nezůstala na koši, stačí změnit pořadí Koš (ale může to být samozřejmě cokoli) získán v Galerii obrázků ale je to takové házení za koš Ořízneme přední stranu koše a vyfotíme upravíme na stejnou velikost přesuneme tak, aby překryl původní koš případně poupravíme pořadí výsledek, elektron mizí v koši 37

39 Zobrazení správného výsledku pro kontrolu několik možností jak na to 38 Napíšeme si zvlášť otázku a zvlášť odpověď (2 různé objekty) Takže nyní třeba chceme mít zobrazenou otázku a odpověď máme schovanou pod ní, posunutím otázky ji pak zobrazíme a máme kontrolu. Jdeme na to Přes tvary si vložíme obdélník (může být samozřejmě i jiný tvar) a upravíme si jeho velikost Pomocí výplně si ho vybarvíme (je možná i bílá ) Text přesuneme na obdélník 38 v případě, že leze za obdélník, změníme v kontextovém menu (vyvoláme pravým tlačítkem) pořadí

40 39 Označíme tažením myši text i obdélník a seskupíme je (opět příkaz kontextového menu) Obdélníkem (teď už i s textem ) překryjeme odpověď (popřípadě budeme muset opět změnit pořadí) Samozřejmě si můžeme navolit i tloušťku a barvu ohraničení obdélníku (styl čáry) Máme hotovo Odtažením otázky se objeví odpověď 39

41 40 Jiná možnost je, že odpověď napíšeme neviditelně (v barvě pozadí ) a zviditelníme ji přesunutím jinak zbarveného pozadí. Například tento postup: Opět si napíšeme otázku a odpověď (jako dva objekty) Vložíme obdélník, upravíme jeho velikost, vybarvíme ho vhodnou barvou a v pořadí nastavíme přesunout dozadu Text odpovědi označíme a změníme jeho barvu na barvu pozadí (v našem případě bílá) Otázku přesuneme na obdélník, odpověď pod otázku, vzhledem ke stejné barvě s pozadím není odpověď vidět Přetažením obdélníku dolů zviditelníme odpověď. Je vhodné udělat obdélník větší (delší), jinak místo obdélníku můžeme táhnout text otázky (je v pořadí nad obdélníkem ) 40

42 Další z možností jak odhalit odpověď nabízí animace objektu. 41 Znovu si napíšeme otázku a odpověď (jako dva objekty) Otázku přesuneme na vhodně upravený (velikost, barva) obdélník (či jiný útvar) a seskupíme. Obdélník (teď už i s otázkou) přesuneme na odpověď (případně budeme muset změnit pořadí) Do obdélníku klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme v kontextovém menu vlastnosti (jde to samozřejmě i jinak ) Na záložce animace objektu zvolíme setmít. Pokud chceme zobrazit odpověď, stačí klepnout na otázku a ona zprůhlední a odhalí odpověď 41

43 42 Odpověď také můžeme zakrýt digitálním inkoustem v barvě pozadí (nebo i jiné) a odkrýt nástrojem Guma Takže opět dva texty - otázka a odpověď (jako dva objekty) Umístíme si je podle našich představ (třeba takto ) Pomocí digitálního pera Nástrojem guma začáráme text odpovědi. Je vhodné zvolit silnou čáru, v příkladu zvolena bílá (barva pozadí) pak snadno odpověď zviditelníme (maže pouze digitální inkoust) 42

44 Obarvení objektu, zneviditelnění výsledku pomocí stejné barvy pozadí jakým je napsán a jeho objevení za pomoci jiné barvy 43 Vložíme například obdélník, vybarvíme ho, přesuneme na něj láhev a vyfotíme ji (digitalizace obrazovky) Potřebné obrázky najdeme v galerii Zvolíme volbu nastavit průhlednost obrazu, zprůhledníme pozadí pipetkou a máme láhev s vodou Potažením změníme rozměry láhve Vybarvíme lupu pomocí kbelíku(vybarvovací je: základy pro ped.>lidé a kult.>věci každod.potř. > >Magnifyning glas (nebo jako láhev ) Napíšeme text odpovědi Změníme barvu písma odpovědi na barvu vody, mohu použít pipetku Lupou zobrazíme výsledek (pokud ho nevidíme, změníme pořadí objektů - text musí být blíže než lupa ) 43 Koníka i text zatáhneme dovnitř láhve, text se stává neviditelný

45 44 Poznámka k tvorbě (vybarvování) obrázků. Dá se použít i Malování z Windows (start > programy > příslušenství > Malování) V kontextovém menu vybraného objektu zvolíme Kopírovat (nebo klávesová zkratka ) Kdekoliv v malování klikneme pravým tlačítkem myši a dáme Vložit Obrázek upravíme (v našem případě vybarvíme modře) Zvolíme Výběr a obrázek orámujeme klikneme do orámování pravým tlačítkem myši a dáme Kopírovat Kdekoliv v Smart Notebooku klikneme pravým tlačítkem myši a dáme Vložit Výsledný obrázek se může drobně lišit od obrázku získaného metodou focením (láhev vpravo) 44

46 45 Poznámka k tvorbě obrázků. Dá se použít i kreslení z Wordu a jeho efekty Pro nás nejpoužitelnější je nabídka Automatické tvary Druhy čar, výplň Stínování, 3D efekt Panel kreslení ve Wordu najdeme obvykle dole nebo nahoře (novější verze) Můžeme dobarvit v malování Pomocí Kopírovat / Vložit přeneseno do Smart Notebooku Výsledný objekt ve Smart Notebooku (například) Trojúhelník, použit 3D efekt a vybarven 45

47 Nejhorší, co nás může potkat je, že po několikahodinové tvorbě zapomeneme výsledek svého snažení uložit. Proto nezapomeňme na Uložení vytvořené aplikace a její zálohování (mít ji uloženou alespoň na dvou různých zařízeních ) 46 V souborovém menu zvolíme volbu: Soubor > Uložit jako Objeví se následující okno Kliknutím na tuto roletku rozbalíme nabídku, kam můžeme aplikaci uložit Zde vybereme místo, kam chceme aplikaci uložit Je dobré pro ni zvolit nějaký vhodný název Kliknutím uložíme K uložení slouží též tato ikona. Ale pozor, pokud už máte dokument uložen v PC (či flash disku) a provedete nějaké další změny, není vám nabídnuta volba kam uložit, ale přepíše se již uložený dokument (tedy jako volba v souborovém menu: Soubor > Uložit 46

48 Poznámky 47 47

49 Poznámky 48 48

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 8. Karta Prezentace P o w e r P o i n t 2 0 0 7 Karta Prezentace umožňuje uživateli nastavit: Vlastní požadavky na spuštění prezentace (skupina příkazůspustit prezentaci). Typ prezentace a její vlastnosti

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více