mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab."

Transkript

1 mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná část tohoto návodu reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv elektronickými nebo mechanickými prostředky, a to včetně fotokopií, zaznamenávání a uchovávání na jakémkoliv paměťovém médiu nebo systému pro sdílení informací. Než začnete tablet používat, přečtěte si nejdříve tento návod. Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo tablet bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v tabletu, a to v závislosti na tabletu, který byl zakoupen. Příslušenství dodávané spolu s tabletem může vypadat jinak než na obrázcích v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění. Poslední verze tohoto návodu je k dispozici ke stažení na internetové stránce Všechna práva vyhrazena C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 1

2 Obsah Důležité... 5 Použití návodu... 5 Ochranné známky... 5 Obsah balení Začínáme... 6 Vzhled... 6 Tlačítka... 7 Nabíjení baterie... 7 Zapnutí/Vypnutí... 8 Používání dotykové obrazovky... 9 Zámek obrazovky Úvodní obrazovka Horní část obrazovky Střední část obrazovky Spodní část obrazovky Systémová lišta Ikony indikací Odstranění položek z úvodní obrazovky Zadávání textu Zadávání textu virtuální klávesnice Kopírování a vkládání textu Internet Aktivace Wi-Fi připojení Přístup k aplikacím Stažení aplikací Odinstalování aplikací Spravujte Vaše aplikace Nastavení Běžné a bezdrátové Wi-Fi sítě Váš tablet Zvuk Obrazovka Úložiště Baterie Aplikace Osobní Účty a synchronizace Lokalizační služby Zabezpečení Jazyk a vstup Záloha a reset Systém Čas a datum Usnadnění Možnosti pro vývojáře Informace o tabletu Obecné zásady použití tabletu Podpora paměťových karet C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2

3 Obsah Ochrana osobních údajů a důležité informace Péče a údržba CE1177 Prohlášení o shodě Ochrana životního prostředí Dovozce do České republiky C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 3

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny. BEZPEČNÉ ZAPNUTÍ TABLETU Nezapínejte tablet na nebezpečných místech nebo tam, kde je používání elektronických zařízení zakázáno. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU Nikdy nepoužívejte tablet během řízení motorového vozidla. VYPNĚTE TABLET V BLÍZKOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání elektronických zařízení povoleno, prosím, vypínejte tablet. Tablet může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení. VYPNĚTE TABLET V LETADLE Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte tablet před vstupem na palubu letadla. VYPNĚTE TABLET U ČERPACÍCH STANIC POHONNÝCH HMOT Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami. SERVIS Instalaci nebo opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Opravy provedené svépomocí nebo v jiném než autorizovaném servisu mohou tento přístroj poškodit a vést ke ztrátě záruky. PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto tabletem. Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě. Přebíjení může způsobit poškození baterie. Proto by baterie neměla být nabíjena pod dobu delší než 3 dny. Používejte pouze originální příslušenství, které je k dispozici s přístrojem. Nevystavujte baterii velmi vysokým (nad 40 C) nebo velmi nízkým teplotám (pod 0 C). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyhněte se kontaktu s kapalinami a kovovými předměty, které mohou způsobit poškození baterie. Baterie používejte pouze ke stanovenému účelu. ODOLNOST VŮČI VODĚ Tablet není odolný vůči vodě. Nevystavujte tablet špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.) C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 4

5 Důležité Tento návod popisuje možnosti operačního systému Android. Tyto informace se mohou lišit podle verze tohoto operačního systému. Většina aplikací, které mohou být nainstalovány na tomto zařízení, jsou mobilní aplikace. Provoz těchto aplikací se může lišit od jejich protějšků určených k instalaci na PC. Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit podle země, regionu a technických parametrů. Výrobce ani dovozce neodpovídá za problémy s výkonem způsobené softwarem třetích stran. Použití návodu Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné nesrovnalosti, které mohou nastat při úpravě nastavení registru a změnou softwaru operačního systému. Pokusy o provedení změn v operačním systému mohou způsobit poruchu přístroje a aplikací. Tablet se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav tabletu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem tabletu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny. Ochranné známky Loga Android, Google, Google Maps, Google Mail, YouTube, Play Store, Google Latitude a Google Talk jsou ochrannými známkami společnosti Google, Inc. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejich společností. Ostatní jména mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 5

6 Obsah balení Každé prodejní balení obsahuje: tablet mytab nabíječka adaptér micro USB USB (OTG kabel) návod záruční list 1. Začínáme Vzhled Číslo Funkce 1 9,7" dotyková obrazovka 2 Tlačítka pro ovládání hlasitosti 3 Tlačítko zpět (ESC) 4 Digitální fotoaparát 5 3,5 mm audio konektor pro sluchátka 6 Multifunkční micro USB konektor 7 Slot pro paměťovou kartu micro SDHC 8 USB host 9 HDMI TV výstup* 10 Konektor pro nabíječku 11 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí nebo zamknutí tabletu *) HDMI TV výstup umožňuje připojení tabletu k jinému zařízení (např. TV) použitím HDMI kabelu, který přenáší video a audio C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 6

7 Tlačítka Tlačítko Hlasitost/Home/Menu Zapnutí/Vypnutí Zamykání Funkce Ovládání hlasitosti V+ stisknutím a držením tlačítka po dobu 2 vteřin se zvýší úroveň hlasitosti V stisknutím a držením tlačítka po dobu 2 vteřin se sníží úroveň hlasitosti Home stisknutím se přesunete na úvodní obrazovku Menu stisknutím se zobrazí kontextové menu Zapnutí: stiskněte a držte stisknuté tlačítko po dobu 3 vteřin (je-li tablet vypnutý) Vypnutí: stiskněte a držte stisknuté tlačítko po dobu 3 vteřin (je-li tablet zapnutý) Zamknutí: krátce stiskněte tlačítko (je-li tablet zapnutý) Nabíjení baterie Baterie by měla být před prvním zapnutím tabletu nabitá. Baterie by se měla nabíjet pouze nabíječkou, která je součástí balení tabletu. Baterii nelze vyměnit. V případě problémů s baterií nebo potřeby ji vyměnit je nutné tablet odeslat do servisního centra myphone. Používejte pouze nabíječku a kabely schválené firmou myphone. Použitím neschválené nabíječky nebo kabelů může způsobit explozi baterie nebo její poškození. Pokud je baterie téměř vybitá, na obrazovce se zobrazí zpráva Slabá baterie. Pro pokračování v používání tabletu nabijte baterii. Po úplném vybití baterie není možné přístroj zapnout, ani pokud se nabíjí. Aby bylo možné přístroj zapnout, je nutné baterii nabíjet alespoň několik minut. Tvar USB adaptéru se liší podle regionu C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 7

8 1. Připojte tenký konec nabíječky do příslušného konektoru v tabletu. Takový konektor je na zadní straně přístroje označen DC. Nesprávné připojení kabelu může poškodit tablet nebo nabíječku. Na jakékoli škody vzniklé v důsledku nesprávného používání se nevztahuje záruka. Uvnitř tabletu je baterie typu Li Polymer s kapacitou 8000 mah. 2. Připojte nabíječku k elektrické síti. Tablet se během načítání může zahřívat. Je to normální a nemělo by to mít vliv na životnost nebo výkon. Pokud se zařízení nenabíjí správně, je potřeba ho zanést do servisu myphone spolu s nabíječkou. 3. Po nabití odpojte nabíjecí kabel z nabíjecího konektoru ve Vašem tabletu a nabíječku vypojte ze zásuvky. Zapnutí/Vypnutí Pro zapnutí tabletu stiskněte a držte (přibližně 3 sekundy) tlačítko zapínaní/vypínání. Pro vypnutí tabletu stiskněte a držte (přibližně 3 sekundy) tlačítko zapínání/vypínání C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 8

9 Používání dotykové obrazovky Dotyková obrazovka usnadňuje výběr položek a vykonávání funkcí. Dotykovou obrazovku ovládejte následujícími gesty: Klepnutí Klepněte pouze jednou pro aktivování volby, spuštění aplikace, výběr nebo spuštění menu. Posun Rychle posuňte prstem doleva nebo doprava pro změnu obrazovek, obrázků atp. Nebo nahoru a dolů pro volbu v seznamu položek C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 9

10 Dvojité klepnutí Dvakrát rychle klepněte na dotykovou obrazovku. Tažení Stiskněte položku a tažením prstu ji přesuňte C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 10

11 Klepnutí a přidržení Klepněte na položku (například na ikonu aplikace) a držte ji přibližně 2 sekundy. Dotyková obrazovka se po určité době nečinnosti vypne. Pro aktivaci obrazovky stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Dobu čekání před vypnutím obrazovky můžete nastavit. Zvolte [Nastavení] [Obraz] [Režim spánku] C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 11

12 Zámek obrazovky Chcete-li tablet uzamknout, krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a obrazovka zčerná. Pro odemčení tabletu opět krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Poté se Vám zobrazí obrazovka jako na obrázku níže: 2012 C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 12

13 Pro odemčení tabletu stiskněte ikonu zámku a přesuňte ji doprava: Na obrazovce v zamčeném režimu jsou následující informace: 1. Aktuální čas. 2. Aktuální datum. 3. Při zasunuté nabíječce zde vidíte stav baterie. 4. Ikona Domů po přesunutí ikony zámku doleva se zobrazí úvodní obrazovka. 5. Ikona zobrazující zámek obrazovky. Pro odemčení obrazovky přesuňte ikonu doprava (na číslo 6) C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 13

14 Úvodní obrazovka Horní část obrazovky 1. Vyhledávač Google. 2. Hlasové vyhledávání. Po stisknutí této ikony řekněte, co chcete vyhledávat (například webovou adresu) a prohlížeč zobrazí výsledky vyhledávání. 9. Ikona menu. Po stisknutí této ikony se zobrazí menu. Střední část obrazovky Tablet má pět obrazovek. Výše uvedená grafika zobrazuje jednu z nich, kde jsou ve středu obrazovky zobrazeny hodiny a ikona fotoaparátu C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 14

15 Spodní část obrazovky Systémová lišta 3. Vrátit se zpět na předchozí obrazovku. 4. Vrátit se zpět na úvodní obrazovku. 5. Otevře se seznam naposledy použitých aplikací. 6. Snížení hlasitosti 7. Zvýšení hlasitosti 8. Otevře se menu, které obsahuje následující položky: Tapeta Správa aplikací Systémové nastavení Pokud klepnete na hodiny, zobrazí se notifikační lišta. Budete moci zkontrolovat Wi-Fi sítě, stav baterie, nebo přesné datum. Také budete mít možnost jít do nastavení, s použitím této ikony: Ikony indikací Ikona Popis Stav baterie Aktivní připojení k síti Wi-Fi Nový Tablet je připojen k PC Budík Určování polohy je aktivní 2012 C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 15

16 Odstranění položek z úvodní obrazovky Stiskněte položku, kterou chcete odstranit, držte ji a přesuňte směrem k hornímu okraji obrazovky na místo, kde se nachází X. Jakmile ikona zčervená pusťte ji, tím dojde k jejímu odstranění. 2. Zadávání textu Zadávání textu virtuální klávesnice Zadávání textu pomocí virtuální alfanumerické klávesnice. Když je jazyk tabletu nastaven na český, stiskněte a držte klávesu pro vložení znaku s diakritikou, například: Pro vložení písmene á stiskněte a držte (cca 2 sekundy) klávesu s písmenem a C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 16

17 Virtuální alfanumerická klávesnice vypadá takto: Číslo Funkce 1 Smaže vložený text. 2 Přejít na další řádek (start nového řádku). Vloží smajlík. Chcete-li zobrazit více smajlíků, 3 podržte tuto klávesu. Možnosti vstupu, nastavení klávesnice a jazykové 4 nastavení klávesnice systému Android. 5 Mezerník, mezera mezi slovy/znaky. 6 Hlasové diktování. 7 Přepne na čísla a speciální znaky. 8 Shift velká písmena. Kopírování a vkládání textu Je možné kopírovat text z textového pole a vložit jej do jiné aplikace. Ťukněte na slovo, které chcete zkopírovat a držte. 1. Následně se zobrazí: 2. Chcete-li vybrat více než jedno slovo, použijte posuvníky. 3. Zvolte [Vybrat vše] [Kopírovat] pro kopírování označených slov a znaků. 4. V jiné aplikaci umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit zkopírovaný text, a podržte tam prst. 5. Zvolte [Vložit] pro vložení textu C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 17

18 3. Internet Aktivace Wi-Fi připojení Ze seznamu aplikací zvolte [Nastavení]. 1. V menu [Nastavení] zvolte [Bezdrátová připojení a sítě] [Wi-Fi] pozici nastavte na [Zapnuto]. 2. Pokud chcete vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě, zvolte [Vyhledávání]. Pokud chcete přidat novou Wi-Fi síť, zvolte [Přidat síť]. 3. Zobrazí se seznam dostupných Wi-Fi sítí, stav připojení mezi zařízením a sítí a ikona znázorňující sílu pokrytí Wi-Fi sítě. Některé Wi-Fi sítě jsou chráněné heslem, takže při pokusu o připojení musíte zadat heslo. Heslo můžete zadat pomocí virtuální alfanumerické klávesnice C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 18

19 Po úspěšném připojení do Wi-Fi sítě je možné používat aplikace v tabletu, například: [Online hraní] [Internet] internetový prohlížeč [Gmail] [ ] jiný ový účet [Mapy] atd. Kabelové připojení Chcete-li do tabletu připojit konektor RJ45, použijte OTG kabel a speciální USB redukci RJ45. Redukce USB RJ45 je k dispozici jako samostatné příslušenství, není součástí balení tabletu. Aby bylo možné v tabletu používat kabelové připojení k internetu (Ethernet), připojte OTG kabel do microusb výstupu, OTG kabel následně připojte do USB RJ45 redukce, a do ní zapojte kabel RJ45. Zvolte [Nastavení] ve Vašem tabletu, poté (v submenu [Bezdrátová připojení a sítě]), položku [Více] (číslo 1 na obrázku výše). V položce [Ethernet] (číslo 2 na obrázku výše), aktivujte použít Ethernet (číslo 3 na obrázku výše). Ikona na liště v dolní části obrazovky vedle hodin znamená, že připojení Ethernet je aktivní: 2012 C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 19

20 4. Přístup k aplikacím Tablet můžete plně využívat pomocí multitaskingu (přepínání mezi běžícími aplikacemi). Zvolte na úvodní obrazovce pro zobrazení seznamu aplikací. Pokud chcete přidat ikonu aplikace na úvodní obrazovku, stiskněte ji a držte. Při otáčení tabletu se otáčí i jeho grafické rozhraní (musí být podporováno danou aplikací). Toto můžete deaktivovat v [Nastavení] [Obraz] [Autom. otočení obrazovky]. Předtím, než budete používat lokalizační služby jako mapy nebo navigace, se ujistěte, že máte aktivní bezdrátové připojení. Stažení aplikací Pro použití [Obchodu Play] musíte mít vytvořený Gmail účet. Vytvořte nebo se přihlaste k Vašemu Gmail účtu a využijte všechny možnosti [Obchodu Play]. Ze seznamu aplikací zvolte [Obchod Play]. Vyhledejte aplikace (pomocí ikony lupy, nebo posunutím karty na položku [Obchod Play]) a klikněte na [Instalovat] [Přijmout a stáhnout]. Zvolením této možnosti se zahájí stahování a instalace položky do tabletu. Pro spuštění aplikace po instalaci zvolte [Otevřít]. Chcete-li instalovat aplikace z jiných zdrojů, zvolte [Nastavení] [Zabezpečení] [Neznámé zdroje] zvolte možnost [OK]. Odinstalování aplikací Aplikace lze odinstalovat několika způsoby, dva z nich jsou popsané níže. První způsob Zvolte [Menu] [Nastavení] [Aplikace] ze seznamu aplikací zvolte tu, kterou chcete odinstalovat, ťukněte na ní a zvolte možnost [Odinstalovat] [OK]. Po skončení stiskněte tlačítko [OK]. Druhý způsob Zvolte [Menu] [Obchod Play] vyberte ikonu lupy a napište název aplikace, kterou chcete odinstalovat vyberte ji ze seznamu výsledků, ťukněte na ní a zvolte možnost [Odinstalovat] [OK]. Spravujte Vaše aplikace Je možné spravovat několik aplikací pomocí Správce Úloh. Zvolte [Menu] [Nastavení] [Aplikace]. Spustí se Správce Úloh, v kterém vidíte aktivní aplikace. Chcete-li zjistit, které aplikace jsou právě aktivní, zvolte možnost [Spuštěné] z dostupného menu. Pro vypnutí aplikace na ní jednou ťukněte a zvolte možnost [Zastavit] C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 20

21 5. Nastavení Zvolte možnost [Nastavení] z hlavního Menu. Běžné a bezdrátové Wi-Fi sítě Nastavení pro Wi-Fi připojení (kapitola 3. Internet) a 3G službu (seznam podporovaných zařízení). Navíc v položce [Síť VPN] je možné nastavit a spravovat virtuální privátní sítě (VPN). Váš tablet Zvuk Máte možnost si přizpůsobit všechny zvuky podle Vašich potřeb. V rámci této možnosti lze nastavit tyto zvuky: vyzvánění a notifikace; zvuky dotyku; zvuk zámku obrazovky. Obrazovka Nastavení obrazovky a jejího jasu. Dále je možné nastavit tyto možnosti: tapeta; automatické otáčení obrazovky; mód spánku (po určité době vypne obrazovku); velikost písma; inteligentní podsvícení; atd. Úložiště Zobrazí informace o vnitřním úložišti Vašeho tabletu a vložené microsdhc kartě. Baterie Zobrazí informace o stavu baterie. Aplikace Zobrazí seznam všech dostupných aplikací ve Vašem tabletu. Dostupné záložky ukazují, co se s aplikací děje. Záložky jsou následující: Stažené; Na kartě SD; Spuštěné; Vše; Ve spodní části je animace znázorňující využití vnitřní paměti aplikacemi C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 21

22 Osobní Účty a synchronizace Informace o uživatelském účtu. Změna nastavení automatické synchronizace a účtů spojených se synchronizací. Lokalizační služby Je možné aplikacím povolit používat údaje k určení přibližného umístění a možnost použití lokalizačních údajů pro lepší výsledky Google vyhledávání. Zabezpečení Možnost změnit zámek obrazovky, zašifrovat Váš tablet, nastavení instalace aplikací z neznámých zdrojů. Jazyk a vstup Menu obsahuje jazykové nastavení, nastavení kontroly pravopisu a hlasového vyhledávání. Z výroby je nastavena Čeština. Záloha a reset Umožňuje vytváření záloh, obnovení továrního nastavení atd. Upozornění! Pokud zvolíte možnost [Obnovení továrních dat], dojde ke smazání veškerých uživatelských dat z Vašeho tabletu (např. dokumenty atp.). Systém Čas a datum Nastavení času, data a časového pásma. Časové pásmo v ČR je GMT+1 (zimní čas). Zvolte tedy např. Středoevropský standardní čas (Brusel). Usnadnění Funkce, které usnadňují používání tabletu tělesně postiženým. Změna nastavení poskytne snazší přístup a práci s rozhraním tabletu. [TalkBack] hlas oznamující aktivaci funkce. [Velký text] aktivuje velký text. [Autom. otočení obrazovky] nastavení automatického otáčení obrazovky. [Vyslovovat hesla] konfigurovat zařízení pro čtení hesel při přístupu na webovou stránku s funkcí TalkBack. [Prodleva dotyku a podržení] nastavení doby rozpoznání dotyku a držení ikony na obrazovce. [Nainstalovat webové skripty] povolení instalace webových skriptů C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 22

23 Možnosti pro vývojáře [Ladění USB] zapnutí této funkce umožní připojení tabletu k PC za pomocí USB kabelu. [ID zařízení pro vývoj] zobrazí ID zařízení pro vývoj. [Nevypínat obrazovku] obrazovka se během nabíjení nepřepne do režimu spánku. [Povolit simulované polohy] povolí simulované polohy. [Kontrola HDCP] použít kontrolu HDCP pouze pro obsah DRM. [Heslo zálohy v počítači] nastavit heslo pro zálohování dat. Informace o tabletu Zobrazí se následující informace: [Označení modelu] [Verze systému Android] [Verze jádra] [Číslo sestavení] atd. 6. Obecné zásady použití tabletu Podpora paměťových karet Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud jsou přenášeny informace. Může to způsobit ztrátu dat nebo poškození karty nebo zařízení. Nedotýkejte se zlatých kontaktů na paměťové kartě prsty nebo kovovými předměty. Pokud jsou kontakty špinavé, vemte jemný hadřík a očištěte je. Ochrana osobních údajů a důležité informace Doporučujeme provádět pravidelnou zálohu dat. Výrobce ani dovozce není zodpovědný za případnou ztrátu informací. Před likvidací zařízení jej obnovte do původního nastavení. Tímto se můžete chránit před zneužitím osobních informací. Informace o stahování aplikací vidíte na obrazovce. Zvláštní pozornost by měla být věnována aplikacím, které vyžadují přístup k mnoha funkcím nebo osobním údajům. Pravidelně kontrolujte svůj účet, aby nedocházelo k jeho neoprávněnému zneužívání. V případě zneužití kontaktujte poskytovatele služeb pro změny údajů nebo jeho zrušení. V případě ztráty přístroje, okamžitě změňte přístupové heslo k Vašemu účtu! Snažte se vyvarovat používání aplikací z třetích stran. Zablokujte zařízení pomocí hesla nebo PINu. Nedistribuujte autorsky chráněný materiál! Nedistribuujte obsah chráněný autorskými právy bez souhlasu majitele autorských práv. Pokud tak neučiníte, může to vést k porušení autorských práv. Výrobce ani dovozce neručí za případné právní důsledky za nelegální šíření autorsky chráněných materiálů ze strany uživatele C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 23

24 Péče a údržba Chcete-li prodloužit životnost Vašeho tabletu, postupujte podle následujících pokynů: Chraňte tablet a jeho příslušenství před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, otevřeným ohněm atp. Vyhněte se kontaktu s kapalinami; Vyhněte se velmi vysokým teplotám, které mohou zkrátit životnost elektronických součástek, roztavit plastové díly nebo zničit baterii tabletu; Nepokoušejte se rozebírat zařízení. Neprofesionální zásah do struktury tabletu jej může vážně poškodit nebo zničit; Používejte pouze originální příslušenství. Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je tablet mytab. Upozornění Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným použitím Vašeho přístroje nebo nedodržením bezpečnostních zásad a pokynů k přístroji. Prohlášení Verze Vašeho tabletu může být v průběhu času vylepšena bez předchozího oznámení. Výrobce i distributor si vyhrazuje právo rozhodnout o správném výkladu výše uvedeného návodu. CE1177 Prohlášení o shodě Dovozce do Evropské Unie, společnost myphone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že tento tablet je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese Ochrana životního prostředí POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Dovozce do České republiky C.P.A. ECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice Staré Čívice, 53006, Upozornění: Některá varování se mohou zobrazovat v anglickém jazyce C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 24

25 2012 C.P.A. ECH s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 25

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více