D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití"

Transkript

1 D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití

2 Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí a vypnutí...8 Pohyb v menu telefonu...9 Vkládání textu...10 Zámek klávesnice...12 Telefonování...12 Ovládání hlasitosti...13 Kontakty...13 SMS zprávy...16 MMS zprávy...19 Výpis volání...23 Nástroje...25 Nastavení přístroje...29 Nastavení zvuků...33 Multimedia...35 Správa souborů...40 Zábava...40 Bezpečnost a ekologie...41 Prohlášení o shodě č. 30/10/

3 Specifikace...43 Záruční podmínky...44 ČESKY Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Důležité pokyny Chraňte telefon a příslušenství před vniknutím vody a vlhkosti. Telefon ani příslušenství nejsou vodotěsné! Při používání chraňte otvory mikrofonu, sluchátka a reproduktoru proti vnikání prachu či ostrých předmětů. Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno Nepoužívejte telefon během řízení vozidla Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin. Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze SAR tento telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření. Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství elektromagnetického záření pohlceného vaším tělem. 3

4 Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami. Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60 C hrozí nebezpečí výbuchu. Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem. Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte. Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost. Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poraďte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte. V letadle telefon vždy vypněte. Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin. Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu. Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem. Další informace, podrobný návod a podporu naleznete na adrese 4

5 Váš telefon 5

6 1. Sluchátko 2. Obrazovka 3. Levé funkční tlačítko 4. Tlač. volání č Tlač. FM rádia 6. Číselná klávesnice 7. Navigační směrové tlačítko 8. Pravé funkční tlačítko/kontakty 9. Tlač. volání č Tlač. ukončení hovoru/zapnutí 11. Středové tlačítko OK / Potvrzení 12. LED svítilna 13. Mikrofon 14. Konektor sluchátek 15. Konektor nabíječky 16. Fotoaparát/Kamera 17. Reproduktor 6

7 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie 1. Posuňte zadní kryt směrem dolů a sejměte ho z telefonu. 2. Zasuňte opatrně SIM karty do držáků pod prostorem pro baterii. Ujistěte se, že SIM karta je správně umístěna kontakty směrem dolů. Baterie musí být při vkládání SIM karet vyjmuta. 3. Vložte paměťovou kartu microsd do držáku 4. Vložte baterii 5. Opatrně přiložte zpátky zadní kryt a posunutím zpět na místo jej zajistěte. POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu! 7

8 Nabíjení baterie V horní části obrazovky je indikátor stavu nabití baterie. Pokud je baterie vybitá, postupujte následovně: 1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě. 2. Připojte nabíječku do telefonu 3. Po dobití baterie nabíječku odpojte od telefonu a po té od zásuvky elektrické sítě. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Pokud je baterie zcela vybitá, např. po delší době nepoužívání, může trvat až několik desítek minut než se objeví indikátor nabíjení a než bude možné telefon zapnout a začít používat. Umístění antén V zadní horní části má přístroj vnitřních antény pro příjem a vysílání. Nezakrývejte místa, kde jsou antény umístěny. Při hovoru držte přístroj alespoň 2-3 cm od těla. Snížíte tak množství elektromagnetického záření pohlceného Vaším tělem. Zakrytí antén má také vliv na intenzitu vysílání a tedy i na výdrž baterie. Zapnutí a vypnutí Pro zapnutí či vypnutí stiskněte a přidržte tlač. ukončení hovoru (10). 8

9 Krátkým stiskem tohoto tlačítka ukončíte hovor nebo aplikaci popř. se navrátíte na hlavní obrazovku. Pokud je aktivován zámek telefonu zadejte heslo. Standardní nastavení hesla telefonu je Při prvním zapnutí je třeba nastavit aktuální čas a datum. Pokud je telefon zapnutý a vy netelefonujete nebo neprovádíte žádnou operaci, nachází se v tzv. pohotovostním režimu a je zobrazena tzv. základní obrazovka. Na obrazovce jsou v tomto režimu zobrazeny hodiny, stavové ikony a názvy operátorů pro jednotlivé SIM karty. Jsou také zobrazeny ikony zkratek na oblíbené funkce (kalendář, fotoaparát, hudba, rádio). Pohybem směrových šipek je možno tyto ikony vybrat a stiskem tlačítka OK funkci aktivovat. Pohyb v menu telefonu Menu telefonu se aktivuje stiskem tlačítka OK nebo stiskem levého tlačítka. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí směrových šipek. Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se provádí stiskem tlačítka OK nebo stiskem levého tlačítka. 9

10 Smazání znaku nebo návrat zpět o jeden krok či jednu úroveň menu provedete stiskem pravého tlačítka. Okamžité zrušení funkce či volby a návrat do pohotovostního režimu provedete krátkým stiskem červeného tlačítka zapnutí/vypnutí. POZOR! Pro zjednodušení orientace je vždy nad ovládacími tlačítky napsán na obrazovce jejich momentální význam Vkládání textu Klávesnice telefonu umožňuje nejen zadávání číslic, ale i znaků. V případě vkládání znaků je ke každému tlačítku přiřazeno několik písmen. Například pro tlačítko 2 jsou to písmena A, B, C ta jsou též na tlačítku vytištěna. Mezera se vloží stiskem tlačítka 0. Vždy když stisknete tlačítko, objeví se ve spodní části obrazovky lišta se všemi znaky přiřazenými k tomuto tlačítku. Požadovaný znak můžete potom napsat buď opakovaným stiskem tlačítka několikrát rychle za sebou, dokud se na obrazovce neobjeví správné písmeno nebo pohybem pomocí směrových šipek vlevo/vpravo a následně potvrzením pomocí tlačítka OK vybraný znak je zvýrazněn žlutě. Např. písmeno A je první v pořadí, tlačítko 2 tedy stiskneme jednou. 10

11 Písmeno C je třetí v pořadí, tlačítko tedy stiskneme třikrát rychle za sebou. Režimy psaní Pomocí tlačítka # lze při psaní textů přepínat režim vkládání znaků. Pro přepnutí mezi velkými/malými písmeny nejprve stiskněte klávesu pro zadání požadovaného znaku a po té, dokud je zobrazena ve spodní části lišta s dostupnými znaky, stiskněte tlačítko #. Znaky se přepnou z velkých na malá a obráceně. Speciální znaky Speciální znaky se zadávají pomocí tlačítek 1 a *. 1. Stiskněte tlačítko 1 nebo *. 2. Objeví se lišta se speciálními znaky. 3. Více spec. znaků zobrazíte směrovými šipkami nahoru/dolů. 4. V liště se lze pohybovat pomocí směrových šipek vlevo/vpravo. 5. Vyberte příslušný znak (zvýrazněn žlutě) a potvrďte tlačítkem OK. Znak se vloží do textu. 6. Pro přímý výběr znaku také můžete stisknout tlačítko s číslem, které je u každého speciálního znaku zobrazeno. 11

12 Zámek klávesnice Pro nastavení zámku klávesnice zvolte v menu: Nastavení > Telefon > Zámek klávesnice Pro odemknutí a zamknutí klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a potom tlačítko #. Telefonování Zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice telefonu a stiskněte jedno z tlačítek volání. Pro volání pomocí SIM1 stiskněte tlač. volání č.1 (4) Pro volání pomocí SIM2 stiskněte tlač. volání č.2 (9) I se zamčenou klávesnicí lze volat tísňové číslo 112. Přijetí / odmítnutí hovoru Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho telefonní číslo na displeji telefonu. Pokud je jeho číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho jméno (funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být vždy dostupná). Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte kterékoli tlačítko pro volání (zelené tlačítko SIM1 nebo SIM2) 12

13 Chcete-li ztišit vyzvánění, stiskněte pravé funkční tlačítko Tichý, chcete-li hovor odmítnout, stiskněte znova pravé funkční tlačítko Odmítnout nebo tlačítko ukončení hovoru (10). Ovládání hlasitosti Hlasitost sluchátka lze během hovoru regulovat stiskem navigačního tlačítka (7) nahoru či dolů. Při poslechu audia pak tlačítky * a #. Pro aktivaci handsfree / hlasitého poslechu stiskněte během hovoru pravé funkční tlačítko (8). Varování: Působení nadměrného hluku může poškodit Váš sluch! Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí a nedržte přístroj v blízkosti ucha, zejména při použití reproduktoru! Kontakty Váš telefon je vybaven seznamem kontaktů, do kterého můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Uložená čísla pak můžete přímo vytáčet nebo je použít třeba při psaní SMS zprávy. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartách nebo v paměti telefonu. Kontakty v paměti telefonu můžete ještě dále rozřadit do dalších skupin (telefon, přátelé, rodina, ) 13

14 Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona označující, zda je kontakt uložen na některé ze SIM karet nebo v některé ze skupin kontaktů uložených v telefonu. Pomocí směrových tlačítek doleva/doprava můžete rychle přepínat jednotlivé karty zobrazení kontaktů: všechny / telefon / SIM1 / SIM2. Podle toho, kterou kartu vyberete, jsou zobrazeny odpovídající kontakty. Vytáčení kontaktů ze seznamu Chcete-li vytočit kontakt ze seznamu, vyberte nejprve příslušný kontakt a následně stiskněte jedno z tlačítek pro volání: Pro volání pomocí SIM1 stiskněte tlač. volání č.1 (4) Pro volání pomocí SIM2 stiskněte tlač. volání č.2 (9) Funkce seznamu kontaktů Rychlé vyhledávání Po vstupu do menu Kontakty se zobrazí seznam všech kontaktů uspořádaný podle abecedy. Zadáním písmena můžete rychle přejít na kontakty začínající daným písmenem nebo několika písmeny. 14

15 Další funkce Stiskněte tlačítko OK a zvolte Kontakty. Po té stiskem levého tlačítka Volby zobrazte nabídku a vyberte jednu z možností: Nový Přidá nový kontakt Hledat hledání kontaktů Napsat zprávu umožní vytvořit a odeslat SMS nebo MMS na vybraný kontakt Vytočit vytočí vybraný kontakt Odeslat vizitku odešle kontakt jako vizitku pomocí zprávy nebo přes Bluetooth rozhraní Smazat smaže vybraný kontakt Označit označí vybraný kontakt Kopírovat umožní zkopírovat kontakt na SIM kartu či do telefonu Další umožňuje nastavení dalších funkcí: Rychlá volba, Moje číslo, Stav paměti, Způsob zobrazení tel. seznamu Úprava kontaktu 1. Vyberte kontakt, který chcete upravit a stiskněte středové tlačítko OK (11). 2. Zobrazí se podrobnosti kontaktu. 3. Po té stiskem levého tlačítka Volby zobrazte nabídku a vyberte Upravit 15

16 4. Zobrazí se seznam položek které můžete upravit, v závislosti na tom, zda je kontakt uložen na SIM kartě či v paměti telefonu. 5. Jednotlivé položky upravíte po stisku středového tlačítka OK (11) 6. Po úpravě nezapomeňte změny uložit stiskem levého tlačítka Uložit SMS zprávy Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem Vytvoření a odeslání SMS zprávy 1. Zvolte v menu: Zprávy->Napsat zprávu->nová SMS na obrazovce telefonu. 2. Objeví se okno pro zadání textu zprávy. 3. Po zadání textu pokračujte stiskem tlačítka středového tlačítka Poslat (11). 4. Nyní můžete buď zadat telefonní číslo příjemce nebo levým tlačítkem Kontakty vybrat příjemce ze seznamu kontaktů. 5. Můžete vybrat jeden nebo více kontaktů ze seznamu. 16

17 6. Pro odeslání pokračujte stiskem tlačítka středového tlačítka Poslat (11). 7. Objeví se možnosti odeslání, zvolte buď SIM1 nebo SIM2 podle toho, kterou SIM kartu chcete použít pro odeslání a potvrďte tlačítkem Ok. V průběhu psaní textu zprávy můžete stiskem tlačítka Volby zobrazit nabídku obsahující následující funkce: 1. Poslat ukončí zadávání textu zprávy a odešle správu pomocí vybrané SIM karty. 2. Vložit šablonu umožní vložit do zprávy šablonu 3. Přidat kontakt umožní vložit do zprávy kontakt ze seznamu 4. Přidat smajlíka umožní vložit do zprávy emotikon 5. Uložit uloží rozepsanou zprávu do složky koncepty k pozdějšímu použití Čtení SMS zpráv Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout tlačítko Číst nebo OK a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte tlačítko Ukončit. Nabídku čtení přijatých SMS zpráv můžete později kdykoli vyvolat v menu telefonu: Zprávy 17

18 Pomocí šipek nahoru/dolů můžete zvolit složky zpráv: Doručené doručené zprávy, K odeslání zprávy čekající na odeslání, Koncepty zprávy uložené k pozdějšímu použití, Odeslané odeslané zprávy. Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky. Číslo v rohu určuje, ze které SIM karty zpráva pochází. Chcete-li si přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte středové tlačítko OK (11) a zpráva se zobrazí. Při prohlížení zprávy můžete jednoduše odpovědět odesílateli stiskem středového tlačítka Odpovědět. Stiskem levého tlačítka Volby zobrazíte nabídku obsahující následující funkce: 1. Smazat vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu 2. Odpovědět odpovědět na zprávu 3. Přeposlat umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi. Po té lze pokračovat stejně jako při odesílání běžné zprávy výběrem adresáta. 4. Volat vytočit číslo odesilatele zprávy 5. Použít číslo umožňuje pracovat s tel. čísly obsaženými v textu zprávy - jsou-li v textu zprávy obsažena telefonní čísla, telefon je automaticky rozpozná a pomocí této volby zobrazíte jejich seznam. 18

19 6. Podrobnosti zobrazí podrobnosti zprávy Práce se zprávami Při procházení složek zobrazíte tlačítkem Volby následující nabídku: 1. Odpovědět odpovědět na zprávu 2. Smazat vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu 3. Volat vytočit číslo odesilatele zprávy 4. Zamknout/Odemknout zamknout/odemknout zprávu proti vymazání 5. Označit označit pro hromadné operace 6. Seřadit zvolit způsob řazení zpráv 7. Smazat zprávy se stejným číslem vymaže zprávy zvolit způsob řazení zpráv MMS zprávy Vytvoření a odeslání MMS zprávy MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky, zvuky či dokonce videa. 1. Zvolte v menu: Zprávy->Napsat zprávu->nová MMS 2. Objeví se okno pro zadání hlavičky a příjemců zprávy. 19

20 3. Pomocí směrových šipek zvolte jednotlivé položky a vyplňte čísla příjemců zprávy. Můžete zvolit položky: Příjemci hlavní příjemce zprávy Cc adresát kopie zprávy Bcc adresát kopie zprávy, který nebude zveřejněn Předmět předmět zprávy 4. Po vyplnění potřebných položek (je třeba vyplnit alespoň položku Komu) zvolte upravit obsah. 5. Otevře se okno editace zprávy. 6. Upravte text a vložte požadované objekty viz dále Úprava a tvorba MMS zprávy. 7. Po dokončení úprav zprávy pokračujte stiskem pravého tlačítka Zpět. 8. Objeví se opět hlavička zprávy, zvolte položku Poslat a Zobrazí se výběr SIM karty. Zvolte, zda chcete zprávu odeslat pomocí SIM1 nebo SIM2. Zvolte, kterou SIM kartu chcete využít pro odeslání a stiskněte středové tlačítko OK (11). 9. Zpráva se odešle. Úprava a tvorba MMS zprávy V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy můžete stiskem tlačítka OK zobrazit nabídku obsahující následující funkce: 20

21 1. Text vloží do zprávy text 2. Přidat umožňuje vložit do zprávy nový snímek, obrázek, audionahrávku či videonahrávku 3. Smazat umožňuje smazat ze zprávy snímek, obrázek či jiný vložený objekt 4. Předchozí snímek přejde na předchozí snímek zprávy 5. Další snímek přejde na další snímek zprávy 6. Přidat záložku přidá záložku z prohlížeče WAP 7. Čas snímku nastaví jak dlouho se aktuální snímek (slide) bude při přehrávání MMS zprávy na obrazovce zobrazovat. Čtení MMS zpráv Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout středové tlačítko OK nebo levé tlačítko Číst a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko Ukončit. Nabídku čtení přijatých MMS zpráv můžete později kdykoli vyvolat v menu telefonu: Zprávy->Doručené. Pomocí šipek nahoru/dolů si můžete vybírat mezi jednotlivými příchozími zprávami. Chcete-li si přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte tlačítko OK a zvolte Zobrazit. 21

22 Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky. Nastavení zpráv Pro vstup do nabídky nastavení zpráv zvolte Zprávy v menu telefonu a pokračujte levým tlačítkem Volby. Nyní můžete pokračovat jednou z voleb: Šablony šablony textových zpráv Server hlasové pošty umožňuje spravovat hlasovou schránku (funkce nemusí být dostupná vždy, záleží na podpoře operátora) Vysílat zprávu služby SMS broadcast (funkce nemusí být dostupná vždy, záleží na podpoře operátora) Nastavení zpráv SMS nastavení SMS centra a parametrů SMS zpráv Nastavení zpráv MMS nastavení datových účtů pro obě SIM karty a nastavení parametrů MMS zpráv Kapacita zpráv zobrazí stav paměti pro zprávy Nastavení MMS zpráv Pro správnou funkci MMS zpráv je třeba mít správně nastaven tzv. datový účet. Ujistěte se, že Váš GSM operátor podporuje službu MMS zpráv, že je tato služba aktivována pro Vaše telefonní číslo. 22

23 1. Zvolte v menu Zprávy 2. Stiskněte tlačítko Volby 3. Zvolte nastavení zpráv MMS 4. Zvolte Účet MMS SIM karty 1 / Účet MMS SIM karty 2 (vyberte, kterou SIM kartu chcete nastavit) 5. Vyberte účet podle vašeho operátora: např. O2 MMS, T- Mobile MMS nebo Vodafone MMS Telefon je dodáván s přednastavenými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný účet s názvem Vašeho GSM operátora. Výpis volání Váš telefon uchovává v paměti výpisy posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů, pro každou ze SIM karet v telefonu. Rychlý výpis posledních hovorů 1. V pohotovostním režimu stiskněte jedno ze dvou tlačítek pro volání SIM1 nebo SIM2. 2. Zobrazí se seznam posledních hovorů pro vybranou SIM kartu. 23

24 3. Pomocí šipek doleva/doprava můžete snadno přepínat zobrazení hovorů: odchozí, přijaté, zmeškané, atd. 4. V seznamu můžete listovat pomocí směrových šipek nahoru/dolů a chcete-li na některé číslo zavolat, stačí opět stisknout některé z tlačítek pro volání, podle toho, ze které SIM karty chcete telefonovat (zelené tlačítko pro SIM1 nebo pro SIM2). Detailní výpisy hovorů Detailní výpis hovorů můžete získat pomocí menu telefonu. Zvolte v hlavním menu Hovory, zobrazí se nabídka: 1. Odchozí seznam odchozích hovorů 2. Přijaté seznam odchozích hovorů 3. Zmeškané seznam zmeškaných hovorů 4. Odmítnuté seznam odmítnutých hovorů 5. Smazat vše smazat seznam hovorů 6. Délka hovorů délky hovorů 7. Ceny hovorů cena hovorů, (funkce nemusí být dostupná vždy, záleží na podpoře operátora) 8. GPRS data počítadlo dat přenesených přes datové připojení 24

25 Nástroje Telefon nabízí řadu užitečných organizačních funkcí. Budík Klasický budík. Lze nastavit až 3 různé budíky s možností jednorázového či opakovaného zvonění. Lze též vybrat dny, kdy má budík zvonit. Zvolte v menu: Nástroje->Budík Bluetooth Bluetooth je moderní bezdrátová technologie umožňující propojovat mezi sebou různé druhy zařízení. V mobilní telefonii se nejvíce uplatňují tzv. bluetooth handsfree, tedy zařízení hands free (sluchátko, či instalační sada), které je k telefonu bezdrátově připojeno pomocí Bluetooth standardu. Bluetooth však můžete použít také pro odesílání souborů mezi Vaším telefonem a jiným zařízením (např. počítač či jiný telefon). Zvolte v menu: Nástroje-> Bluetooth Po té zvolte jednu z funkcí k nastavení: 25

26 1. Zapnout Bluetooth Zapne či vypne Bluetooth přijímač v telefonu 2. Viditelnost zapne či vypne viditelnost Bluetooth zařízení 3. Spárovaná zařízení - zobrazí seznam tzv. spárovaných zařízení (v průběhu párování je většinou třeba na obou zařízeních zadat kód, který je stejný pro obě spárovaná zařízení). Je možné také přidat nové spárované zařízení. 4. Jméno zařízení nastavení jména, pod kterým telefon budou detekovat ostatní zařízení Bluetooth. 5. Úložiště umístění kam se budou ukládat přijaté soubory (do paměti telefonu či na pam. kartu) Kalendář Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či po týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat termín s možností připomenutí. Zvolte v menu: Nástroje->Kalendář Pomocí šipek si vyberte den. Po té si můžete zobrazit úkoly přiřazené k danému dni, přidat nový úkol a nastavit připomenutí nebo přeskočit na zadané datum. 26

27 Kalkulačka Telefon je vybaven jednoduchou kalkulačkou Zvolte v menu: Nástroje->Kalkulačka Světový čas Telefon umožňuje zobrazit světový čas dle výběru pozice na mapě. Zvolte v menu: Nástroje-> Světový čas Čtečka E-book V telefonu je zabudován jednoduchý prohlížeč knih textů. Prohlížet lze například soubory ve formátu TXT a další. Zvolte v menu: Nástroje->E-book čtečka Svítilna Telefon je vybaven svítilnou se dvěma LED na horní straně telefonu. Pro zapnutí/vypnutí svítilny zvolte v menu: Nástroje->Svítilna 27

28 Služby SIM toolkit Tyto služby jsou závislé na možnostech SIM karty a Vašem operátorovi. Zvolte v menu: Nástroje->Služby SIM WAP Internetový prohlížeč Telefon je vybaven jednoduchým internetovým prohlížečem pro standard WAP. WAP služby jsou většinou poskytovány Vaším operátorem, ale i jinými poskytovateli na internetu. Kontaktujte Vašeho operátora pro více informací o nabízených službách. Zvolte v menu: Internet Po té zvolte jednu z funkcí prohlížeče: Zadat URL umožňuje zadat adresu stránky, kterou chcete zobrazit Domovská stránka přejde na domovskou stránku (je součástí nastavení profilu připojení k internetu) Záložka seznam oblíbených stránek, seznam si můžete vytvářet sami Historie zobrazí historii prohlížených stránek 28

29 Offline zobrazí stažené stránky uložené v historii Nastavení zobrazí různá nastavení WAP prohlížeče. Nastavení profilu připojení Pro správnou funkci prohlížeče je třeba mít správně nastaven profil připojení. Ujistěte se, že Váš GSM operátor podporuje službu WAP, že je tato služba aktivována pro Vaše telefonní číslo a že máte správně nastaven profil připojení pro WAP. Více informací jak nastavit internet na Vašem telefonu naleznete na stránkách: Nastavení přístroje Nastavení hovorů, SIM karet a sítě Zvolte v menu: Nastavení->Nast. hovorů Nyní můžete vybrat jednu z položek: Dual-SIM nastavení režimu práce SIM karet Výběr sítě nastavení výběru dostupných sítí Přesměrování o dostupnosti a použití funkce se poraďte se svým operátorem 29

30 Blokování hovorů o dostupnosti a použití funkce se poraďte se svým operátorem Čekající hovor o dostupnosti a použití funkce se poraďte se svým operátorem Skrýt mé číslo umožňuje skrýt Vaše číslo volanému o dostupnosti a použití funkce se poraďte se svým operátorem Vybrat linku výběr linky pro volání o dostupnosti a použití funkce se poraďte se svým operátorem Režim letadlo vypne všechny vysílače v telefonu Další nastavení upozornění na délku hovoru, nastavení autom.přijetí a odmítnutí hovoru a automatického opakování hovoru. Nastavení Dual SIM režimu Můžete zapínat a vypínat jednotlivé SIM karty dle vlastní potřeby a uvážení. Lze také obě SIM karty vypnout takové nastavení je vhodné např. v letadle nebo v místech kde je zakázáno používat mobilní telefony. Vysílací část telefonu je při vypnutí obou SIM karet neaktivní, ale všechny ostatní funkce telefonu lze dále používat (hry, hudební přehrávač, fotoaparát, rádio apod.). Zvolte v menu: Nastavení->Nast. hovorů-> Dual-SIM Můžete si vybrat jednu z možností: 30

31 Přesměrování mezi SIM kartami umožňuje přesměrovat hovor mezi SIM kartami Aktivovat SIM volba zda bude aktivní SIM1, SIM2 nebo obě Primární SIM nastaví, která karta bude preferována pro různé účely (např. volání) Pojmenovat SIM pojmenuje SIM karty Dual SIM nastavení postupně projde všechna nastavení této podnabídky Nastavení telefonu Můžete provádět celou řadu nastavení parametrů telefonu, jako je datum, čas a mnoho dalších parametrů. Zvolte v hlavním menu: Nastavení->Telefon Po té si můžete si vybrat některý z parametrů, které chcete nastavit: Čas a datum nastavení data a času Jazyk nastavení jazyka menu Zkratky umožňuje přidat oblíbené funkce na hlavní obrazovku nebo je přiřadit na jeden stisk některé ze čtyř směrových šipek. Pokud je styl hlavní obrazovky v nastavení zobrazení (viz další kap.) nastaven jako Aktivní, jsou zkratky na oblíbené funkce 31

32 zobrazeny jako ikony na hlavní obrazovce. Pokud je zvolen styl standardní jsou oblíbené funkce přiřazeny jednotlivým směrovým tlačítkům. Auto zap./vyp. umožňuje naplánovat, kdy se telefon sám automaticky zapne či vypne v závislosti na čase. Baterie zobrazí stav nabití Tovární nastavení umožňuje uvést telefon do původního stavu. Všechna nastavení jsou obnovena a uživatelská data v telefonu jsou vymazána. Další nastavení Můžete nastavovat také celou řadu dalších parametrů, kromě výše zmíněných jsou to např. Nast.zobrazení umožňuje nastavit chování obrazovky, podsvícení, jas, tapetu, styl hlavní obrazovky atd. Zabezpečení umožňuje nastavit heslo telefonu, měnit PIN na SIM kartách, ale také nastavit zámek klávesnice, atd. Datové účty nastavení datových účtů pro MMS a připojení k internetu 32

33 Obnovení továrního nastavení Tato funkce umožňuje uvést telefon do původního stavu. Všechna nastavení jsou obnovena a uživatelská data v telefonu jsou vymazána. Zvolte v hlavním menu: Nastavení->Telefon->Tovární nastavení Po té budete vyzváni k vložení hesla. Heslo je 1234, popř Nastavení zvuků Profily rychlé přizpůsobení telefonu Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. To vše je možné v rámci tzv. uživatelských profilů. Profily přinášejí velice užitečnou možnost rychlé změny nastavení telefonu pro různé situace. Například při jednání či v čekárně u lékaře nechceme, aby přítomné rušilo případné hlasité zvonění telefonu. Stačí tedy telefon přepnout do příslušného profilu a automaticky se změní všechna potřebná nastavení, jako je například hlasitost vyzvánění a hovoru, způsob příjmu hovoru, funkce vibračního vyzvánění, vyzváněcí melodie, zvuk klávesnice a další nastavení. 33

34 Telefon nabízí pět možných uživatelských profilů, které jsou pojmenovány takto: Normální základní profil pro běžné použití Tichý profil, ve kterém jsou všechny zvuky ztišeny Schůzka zvuky jsou nastaveny na nižší hlasitost Uvnitř uživatelský profil Venku uživatelský profil Některé profily si můžete přizpůsobit a provést v nich vlastní nastavení. Pokud nepotřebujete často měnit nastavení, vystačíte si pravděpodobně pouze s profilem Hlavní. Chcete-li telefon rychle ztišit, můžete použít profil Tichý, který má již z výroby nastaveno vypnutí všech zvuků a aktivaci vibračního vyzvánění Výběr profilu Jak již bylo řečeno, změnou aktivního profilu provedete rychlou změnu nastavení telefonu. Chcete-li změnit aktuální profil: 1. Zvolte v menu: Nastavení->Profily 2. vyberte profil, který chcete zvolit 3. stiskněte středové tlačítko OK nebo levé tlačítko Volby a vyberte Zap. a stiskněte tlačítko OK 34

35 Nastavení vyzvánění, zvuků a přizpůsobení profilu Chcete-li změnit vyzvánění, nejprve se rozhodněte, který profil chcete použít. Běžně si vystačíte s profilem Normální. 1. Zvolte v menu: Nastavení->Profily 2. vyberte profil, jehož zvuky chcete změnit 3. stiskněte levé tlačítko Volby, vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko OK Nyní můžete měnit vyzvánění, jeho hlasitost, tón SMS zpráv, tón klávesnice, budíku a dalších zvuků telefonu. Multimedia Fotoaparát Fotoaparát můžete aktivovat v menu: Multimedia->Fotoaparát Snímky lze pořídit středovým tlačítkem OK. Po pořízení můžete snímek nejprve stiskem levého tlačítka uložit nebo stiskem pravého tlačítka zrušit a následně stiskem středového tlačítka OK odeslat pomocí MMS či Bluetooth. Pokud chcete pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko Zpět. 35

36 Nastavení parametrů fotoaparátu Pomocí levého tlačítka Volby můžete nastavit parametry fotoaparátu. Mezi nejdůležitější patří nastavení velikosti snímaného obrázku: 1. Aktivujte fotoaparát a stiskněte levé tlačítko 2. Vyberte položku Nastavení obrazu 3. Změňte velikost a kvalitu obrázku. Úložiště snímků z fotoaparátu Váš telefon je vybaven pozicí pro MicroSD (Trans Flash) paměťovou kartu. Proto je důležité zvolit, zda se pořízené snímky budou ukládat do paměti fotoaparátu nebo na paměťovou kartu: 1. Aktivujte fotoaparát a stiskněte levé tlačítko 2. Vyberte položku Úložiště 3. Vyberte, kam se budou snímky ukládat. Prohlížeč obrázků Zde můžete prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem. 36

37 Zvolte v menu: Multimedia->Obrázky Videorekordér Umožňuje pořizovat videozáznamy pomocí vestavěné kamery. Zvolte v menu: Multimedia->Videorekordér Záznam spustíte a ukončíte tlačítkem OK. Podobně jako u fotoaparátu lze pomocí levého tlačítka nastavit parametry a úložiště. Videopřehrávač Umožňuje přehrávat pořízené videozáznamy. Zvolte v menu: Multimedia-> Videopřehrávač Přehrávač hudby Umožňuje přehrávat hudební soubory. Zvolte v menu: 37

38 Multimedia->Hudba Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně: 1. Umístěte hudební soubory do složky My Music na paměťovou kartu. Pokud neexistuje, budete ji na paměťové kartě muset vytvořit. 2. Zapněte audio přehrávač Multimedia-> Přehrávač hudby. 3. Proběhne aktualizace multimedií a zobrazí se základní nabídka přehrávače Ovládání přehrávání: Tlačítko nahoru play/pause - spustí/pozastaví přehrávání Tlačítko dolů stop - zastaví přehrávání nastaví pozici na začátek skladby Tlačítka doleva/doprava předchozí / další skladba Tlačítka * a # - snížení / zvýšení hlasitosti přehrávání Stiskem levého tlačítka Volby lze procházet obsah paměťové karty a provádět nastavení přehrávání. Diktafon Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. 38

39 Zvolte v menu: Multimedia->Diktafon Záznam spustíte a ukončíte stiskem středového tlačítka OK. FM rádio Váš telefon je vybaven jednoduchým FM radiopřijímačem. Pro správnou funkci je však třeba připojit sluchátka, která zároveň fungují jako přijímací anténa. Pokud nejsou sluchátka připojena, příjem se nespustí a telefon Vás vyzve k jejich připojení. Zvolte v menu: Multimedia->FM rádio Ovládání rádia: Tlačítko nahoru zapínání/vypínání automatického vyhledávání Tlačítko dolů stop spustí / zastaví přehrávání Tlačítka doleva/doprava předchozí / další stanice/frekvence Tlačítka * a # - snížení / zvýšení hlasitosti přehrávání Stiskem levého tlačítka Volby lze provést nastavení možností FM rádia, zapnout, či vypnout reproduktor apod. 39

40 Správa souborů V telefonu je vestavěn jednoduchý souborový manažer, který vám umožní prohlédnout obsah paměťové karty a paměti telefonu. Jednotlivé soubory si pak můžete přímo nechat zobrazit či přehrát. Zvolte v menu: Multimedia->Soubory Zábava Hry Pro ukrácení času naleznete v telefonu jednoduchou hru. Zvolte v menu: Zábava 40

41 Bezpečnost a ekologie Použitá elektrozařízení S telefonem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí. Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad. Likvidace baterie Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!! Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází, popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.. Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné! 41

42 Prohlášení o shodě č. 30/10/2011 Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM Obchodní označení: ALIGATOR D100 Technické označení: D100 Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, Praha 8, IČ Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy: EN :2006+A11:2009, EN V9.0.2, EN V1.3.1 EN V2.1.1, EN 50371:2002, EN 50360:2001, EN ,-2, EN 62311:2008, EN V1.7.1 Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba: PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D Blomberg, Spolková republika Německo Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 11 Vystaveno V Praze, dne :. ADART COMPUTERS s.r.o. 42

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více