SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME"

Transkript

1 SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME Energetický výpočet, ekonomické posouzení, cenová nabídka Solární systém pro ohřev TV a přitápění pro rodinný dům Odběratel: Drahý Plyn Elektřina RWE-ČEZ Vládní 2013, Praha Prohlídka místa provedena dne: Předpokládaný termín realizace: Dodavatel: Číslo nabídky: M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně Dolní Novosadská 64/79, Olomouc Miloš Machů /002 Zpracováno dne v Olomouci M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně ul. Dolní Novosadská 64/79 Olomouc ,

2 Vysoceselektivní kolektory SUNTIME - kvalitní český výrobek SUNTIME je plochý solární kolektor nové generace využívající nejmodernější materiály, které zaručují dlouhou životnost a vysoký energetický zisk. Je určen pro solární systémy s přirozeným nebo nuceným oběhem teplonosného média s celoročním provozem. Solární kolektory SUNTIME vyrábí v Heřmanově Městci pardubická firma PROPULS SOLAR s.r.o. Veškeré materiály použité pro výrobu kolektorů pocházejí z ČR nebo EU. Srdcem kolektoru SUNTIME je celoměděný pájený absorbér (1) (jímací plocha kolektoru) s vysoceselektivním povrchem ETA+, který zaručuje 95% přeměnu slunečního záření na teplo s maximálně 4% tepelnými ztrátami sáláním. Absorbér kolektoru je také výrobkem firmy PROPULS SOLAR s.r.o. podle vlastní konstrukce a technologie výroby. Použití pájení absorbčního plechu na trubkový registr zajišťuje lepší přenos tepla do kapaliny než jiné používané způsoby spojování. Rám kolektoru je vyroben z duralových eloxovaných profilů (2), které svým tvarem nevyžadují použití dalších, tzv. zasklívacích profilů. Konstrukce rámu zabraňuje zachytávání sněhu na čelní ploše, což podstatně zvyšuje solární zisk v zimním období. Čelní plocha je zasklena 4 mm silným solárním kaleným sklem (3). Pro snížení tepelných ztrát má kolektor SUNTIME izolovanou zadní stěnu minerální vatou (4) o tloušťce 30 mm a PUR deskou (5) o tloušťce 20 mm. Boční stěny jsou izolovány minerální vatou (6) o tloušťce 20 mm. K napojení kolektoru SUNTIME do solárního okruhu slouží měděné vývody o průměru 22 mm. Přednosti českých solárních kolektorů SUNTIME - český výrobek firmy PROPULS SOLAR s.r.o. se sídlem v Pardubicích, - dosažení vysokých výkonů díky výběru materiálů s vysokou kvalitou pocházejících výhradně z ČR a EU - konstrukce vyvinuta s důrazem na výborné výkonnové vlastnosti, dlouhou životnost a snadnou montáž - respektování klimatických podmínek v ČR - nadstandardní tloušťka izolace, zasklení umožňuje sjíždění sněhu - vysoceselektivní vrstva umožňující ohřev při oblačnosti a nízkých teplotách díky nízké tepelné ztrátě - nízká hmotnost, malý objem teplonosné kapaliny, kompaktní konstrukce - naměřena minimální roční vyrobená energie 525 kwh/m2 za rok zkušebnou Fraunhofer ISE (Freiburg, Německo) Certifikáty kolektorů SUNTIME Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno Shoda kolektorů Suntime ve smyslu 10 zákona č. 22/1997 Sb. s odpovídajícími normami ČSN :2006, ČSN EN :2006 a ČSN EN :2006. Certifikát nutný pro prodej na českém trhu. Solar KEYMARK, Freiburg, Německo Shoda kolektoru Suntime 2.1 s evropskými normativy EN Certifikát nutný pro prodej na evropském trhu. Blue Angel, Freiburg, Německo Německý certifikát garantující minimální roční výrobu energie z 1 m2 absorbční plochy kolektoru 525 kwh/(m2.a) za daných podmínek. Těchto výsledků dosahují pouze kvalitnější solární kolektory. Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Piešťany, Slovenská republika Certifikát nutný pro možnost získání finanční dotace od státu na území Slovenské republiky. Protokol o zkoušce v solární laboratoři FS ČVUT, Praha Protokol z měření kolektoru Suntime 2.1 a stanovení křivky účinnosti. Zdroj: Management kvality ČSN EN ISO 9001:2009 Implementace systému managementu jakosti ISO 9001:2009 ve firmě PROPULS SOLAR s.r.o. Ta je držitelem certifikátu kvality na výrobu solárních kolektorů a absorbérů a montáž solárních systémů.

3 Popis solárního systému Suntime Solární kolektory Suntime jsou umístěny na šikmé taškové střeše. Kolektory jsou typu Suntime 2.1 a jsou instalovány v počtu 5 kusů, které jsou seriově zapojeny do 1 pole. Celková absorpční plocha umístěných kolektorů je 9,16 m^2. Kolektory jsou orientované na jih se sklonem 50. V solárním okruhu je čerpadlovou skupinou poháněna speciální solární teplonosná kapalina ExtraSun. Tato kapalina dostatečně odolává vysokým teplotám, které mohou v kolektorech překročit 150 C, a začíná tuhnout (gelová konzistence) při teplotě nižší než - 32 C. Solární čerpadlová skupina je vybavena kvalitním solárním čerpadlem, průtokoměrem, tlakoměrem, plnicím a vypouštěcím ventilem, pojistným ventilem a odplyňovací armaturou. Solární okruh musí být vybaven solární expanzní nádobou, která odolává chemickému složení solární kapaliny. Kolektory jsou hydraulicky propojeny s výměníkem, který obsahuje solární zásobník typu NADO 500/25v6 výrobce DZ Dražice o objemu 500 litrů. Propojení je provedeno buď nerezovými flexibilními hadicemi spojovanými šroubením nebo pájeným měděným potrubím a je izolováno izolací odolávající vysokým teplotám a slunečnímu UV záření. Nerezový výměník pro průtočný ohřev TV je připojen na okruh přívodu pitné vody a musí být vybaven pojistným ventilem. Zásobník topné vody je připojen do topné soustavy objektu a musí být vybaven pojistným ventilem a expanzní nádobou. Při nedostatku solárního záření je zásobník dohříván kotlem nebo elektrickou topnou patronou, která je vsazena do zásobníku. Celý systém je řízen regulací UVR63 3-R4, která zajišťuje automatický chod solárního systému včetně dohřívání zásobníku. Obecné schéma zapojení solárního systému Popis solárního systému a schéma zapojení jsou pouze obecné a nejsou dokumentací pro realizaci.

4 Účinnost solárních kolektorů stanovená Vyhláškou č. 441/2012 od Od vstoupila v platnost Vyhláška č. 441/2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Tato vyhláška konečně dává zákonný podklad pro investory pořizující zdroje energie tak, že stanovuje minimální hranici účinnosti. Stanovení minimální účinnosti je uvedeno v Přílože č. 3 této Vyhlášky také pro solární termické kolektory ("kapalinový solární kolektor"). Účinnost solárního kolektoru vyjadřuje vzorec: [-] kde [-] [W/m2K] [W/m2K2] [W/m2] [ C] [ C] účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu, zvaná optická účinnost, vztaženo k ploše apertury lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru, vztaženo k ploše apertury kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru, vztaženo k ploše apertury sluneční ozáření střední teplota teplonosné kapaliny teplota okolí Hodnoty minimální účinnosti dle Vyhlášky č. 441/2012 rozdíl teplot Typ solárního kolektoru nezasklený kolektor (absorbér) plochý zasklený kolektor trubkový vakuový kolektor minimální účinnost [ C] [%] Splnění požadavku Vyhlášky č. 441/2012 kolektorem SUNTIME Vstupní hodnoty Veličina a jednotka [-] [W/m2K] [W/m2K2] [W/m2] [W/m2K] [%] Hodnota 0,781 2,495 0, Zdroj protokol měření tepelného výkonu kolektoru SUNTIME protokol měření tepelného výkonu kolektoru SUNTIME protokol měření tepelného výkonu kolektoru SUNTIME dle vyhlášky č. 441/2012 dle vyhlášky č. 441/2012 pro plochý zasklený kolektor dle vyhlášky č. 441/2012 pro plochý zasklený kolektor = 0, ,095 % 68,095 % > 60 % České solární kolektory SUNTIME s hodnotou účinnosti 68,095 % vyhovují Vyhlášce č. 441/2012, která stanovuje minimální účinnost plochého zaskleného kolektoru na 60 %. Kontrolní výpočet lze provézt pro libovolný kolektor dosazením hodnot z protokolu o měření tepelného výkonu vybraného kolektoru a zvolením hodnot dle Vyhlášky pro danou konstrukci kolektoru Poznámka ke zde zhotovenému posudku a cenové nabídce

5 Porovnání českého kolektoru SUNTIME s nejběžněji nabízeným trubicovým kolektorem V ČR je instalována srovnatelná plocha vakuových trubicových kolektorů jako plochých kolektorů. Oproti tomu v ostaních evropských zemích s podobným podnebím patří drtivá většina instalované plochy termických kolektorů na rodinných domech plochým konstrukcím. V ČR jsou navíc většinou nabízeny nekvalitní kolektory, a tím cenově dostupné, které svými špatnými výkonovými vlastnosmi investici do solárního systému nakonec znehodnotí. Proto by chytrý investor měl požadovat po dodavateli věrohodné doklady technických parametrů nabízeného kolektoru, jako jsou protokoly o technické shodě s platnými normami a protokoly o měření tepelného výkonu z certifikovaných laboratoří (nejčastěji Solar Keymark). Jedině tak lze prověřit kvalitu nabízeného kolektoru. Obchodní označení kolektoru Konstrukční typ kolektoru Maloobchodní cena Konstrukční rozměry Hmotnost Objem teplonosné kapaliny Konstrukční plocha Plocha apertury (sklo) Plocha absorbéru (plech) Stagnační teplota Optická účinnost (apertura) Lineární ztrátový součinitel (apertura) Kvadratický ztrátový součinitel (apertura) Měrná vyrobená energie na 1 m2 apertury (sklon 45, jih) Celková vyrobená energie jedním kolektorem za rok Úspora nákladů na teplo jedním kolektorem za rok /rok (při ceně energie 2 /kwh) * výpočet proveden dle metodiky používané v programu Zelená úsporám, resp. TNI Výpočtovou tabulku pro program Zelená úsporám můžete získat na Porovnání výkonu a účinnosti kolektoru SUNTIME a trubicový vakuový kolektor _XYZ_ Výpočet proveden dle platné technické normalizační informace TNI (2009). SUNTIME 2.1 _XYZ_ Legenda: měsíc [W/m2] [ C] 2,2 3,4 6,5 12,1 16,6 20,6 22,5 22,6 19,4 13,8 7,3 3,5 [kwh/m2] [ C] [%] [kwh] [kwh/rok] [ C] [%] [kwh] [kwh/rok] mm kg l m2 m2 m2 C - W/m2K W/m2K2 kwh/m2 kwh/rok SUNTIME 2.1 plochý atmosférický x ,1 2,014 1,842 1, ,781 2,495 0, _XYZ_ trubicový vakuový cca x ,7 1,81 0,934 0, ,827 2,519 0, střední hodnota slunečního ozáření (Praha, sklon 45, jih) [W/m2] průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu (Praha) [ C] průměrná sluneční energie dopadající za měsíc na 1 m2 (Praha, sklon 45, jih) [kwh/m2] střední teplota teplonosné kapaliny v kolektoru [ C] průměrná účinnost solárního kolektoru v daném měsíci [%] množství energie vyrobené solárním kolektorem za měsíc [kwh] množství energie vyrobené solárním kolektorem za rok [kwh/rok] Interpretace výsledku: Kolektor SUNTIME dosahuje nižších středních teplot než vakuový trubicový kolektor _XYZ_. To je dáno lepšími izolačními vlastnostmi vakua v kolektoru _XYZ_. S vyšší střední teplotou ale klesá jeho účinnost a dostává se jen mírně nad hodnoty účinnosti kolektoru SUNTIME. Výhodou kolektoru SUNTIME je dvojnásobná účinná plocha - tzv. apertura, a díky tomu i s mírně nižší účinností vyrobí kolektor SUNTIME přibližně DVOJNÁSOBNÉ MNOŽSTVÍ Odpovězte si na základní otázky, co od solárního systému očekáváte: Potřebujete dosáhnout co nejvyšší teploty v zásobníku na úkor dodaného množství energie? Potřebujete co nejvíce ušetřit na nákladech za energie a tedy získat co nejvíce energie ze slunce, která je ZDARMA? Pokud chcete investovat do úspor na nákladech za energie, zvolte české ploché solární kolektory SUNTIME. 546

6 vyrobená energie [kwh/rok] průměrná měsíční účinnost [%] vyrobená energie [kwh/měsíc] Porovnání českého kolektoru SUNTIME s nejběžněji nabízeným trubicovým kolektorem Grafická interpretace výsledků výpočtu provedeného dle TNI (2009). Množství energie vyrobené solárními kolektory SUNTIME 2.1 a _XYZ_ SUNTIME 2.1 _XYZ_ měsíc Průměrná účinnost solárních kolektorů SUNTIME 2.1 a _XYZ_ měsíc Celkové množství energie vyrobené solárními kolektory SUNTIME 2.1 a _XYZ_ SUNTIME _XYZ_ měsíc

7 Výrobci komponent solárního systému s kolektory SUNTIME Investicí do solárního systému s kolektory SUNTIME nepořizujete jen kolektory vysoké kvality. Celý systém je složen z komponent od renomovaných výrobců. Tím je zaručena dlouhá životnost celého solárního systému, malé nároky na údržbu, minimální servisní náklady a díky tomu rychlá návratnost investice. Dlouhá životnost celého systému také umožňuje vysoké zhodnocení investovaných prostředků v uspořených nákladech za energie. Komponenta Solární kolektor Suntime bronz - napojení do stran (SVT6) Kotvící sada - 5 kolektorů Suntime taška Akumulační zásobník NADO 500 v6/25 (SVT11859) NEREZ * Nemrznoucí kapalina ExtraSun 10l PET Meibes S - dvoustoup., pro malé sol. systémy do 12m2 Tříokruhový regulátor set UVR63-4 Čerpadla Termostatické a motorické armatury Expanzní nádoby Manuální armatury, mosazné tvarovky, propojovací sada Izolační materiály pro rozvody solárních systémů Nerezové flexibilní potrubí Nerezové bazénové a deskové výměníky Záruky a životnosti Komponenta Záruka Solární kolektor SUNTIME Zásobník NADO 500/25v6 5 Čerpadlová skupina 2 Ostatní komponenty 2 Záruka na dílo dle zhotovitele * minimální předpokládaná životnost komponenty Rozměry a hmotnost instalovaných komponent Komponenta rozměr hmotnost hmotnost stav počet [mm] [kg] [kg] Solární kolektor SUNTIME 2.1 Zásobník NADO 500/25v x x 800/600** prázdný 38,0 190,0 5 naplněný 39,1 195,5 prázdný 145,0 145,0 1 naplněný 645,0 645,0 ** celková výška x průměr izolovaného / průměr bez izolace (pokud lze izolaci sejmout) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Výrobce PROPULS SOLAR PROPULS SOLAR DZ Dražice ZEVAR Meibes Technische Alternative WILO, Grundfos Taconova Varem Tiemme Baustoff+Metall Witzenmann Secespol Životnost* přes 30 let dle podkladů výrobce dle podkladů výrobce dle podkladů výrobce dle zhotovitele Desatero chytrého investora - Jak porovnávat různé nabídky na solární systém Země Česká republika Česká republika Česká republika Česká republika Německo Rakousko Německo Švýcarsko Itálie Itálie Rakousko Německo Polsko Neporovnávej pouze konečnou cenu. Investuješ do budoucích úspor a proto zvažuj, jaká je přidaná hodnota ve vyšší ceně solárního systému. Zejména se vyhni podezřele levným nabídkám. Pozorně se dívej na položkový výpis nabízených komponent. Levné nabídky nemusí být kompletní a může jít pouze o sestavu základních komponent, které na strávné fungování solárního systému nestačí. Instalace solárního systému je jiná na každém objektu. Proto je důležité, aby firma pro správné nacenění místo instalace navštívila. Jedině tak lze nabídnout odpovídající cenu a složení potřebných komponent. Zaměř se na značku nabízených komponent. Vyplatí se komponenty renomovaných výrobců, u kterých je zajištěna dlouhá životnost a bezproblémový servis. Položky v nabídce bez bližšího označení jsou podezřelé. Zvýšenou pozornost věnuj nabízeným kolektorům. Kvalitní kolektory zajistí rychlou návratnost tvé investice. Vyžádej si certifikáty a protokoly z měření výkonu (např. Solar Keymark). Každý kolektor je musí mít. Porovnej kvalitu nabízených kolektorů jednoduchým výpočtem podle Vyhlášky č. 441/2012, Příloha č. 3. Nevěř uváděné vysoké úspoře (např. "až 70 %"). Tu lze dosáhnout pouze neekonomicky navrženým a tedy drahým systémem. S nabídkou žádej výpočet, který podle odpovídající spotřeby energií, uvádí reálné úspory. Vybírej firmu, která má se solárními systémy zkušenosti, jestli nejsou její okrajovou nabídkou. Prohledej její internetové stránky, hledej reference, dobu působení v oboru, realizovaný počet a rozsah projektů. Ověř si, zda-li má firma osvědčení výrobce solárního kolektoru, že je oprávněná k montáži kolektoru a tím zaručuje správnost montáže a splnění záručních podmínek. Ptej se na poskytované záruky na komponenty, záruky na práci a záruky na samotné kolektory. Buď pozorný a dobře zvažuj investici tvých peněz do solárního systému, který ti má peníze dále šetřit. v130225

8 Investiční náklady na teplo [miliony ] Ekonomická analýza investice do solárního systému Ekonomický výpočet proveden pro konkrétní navrhovaný systém na základě odpovídajících vstupních dat. Díky tomu jsou výsledky přesnější a více se blíží parametrům skutečného provozu. Výpočet proveden v programu SUNTIWARE, který zohledňuje vlastnosti, sestavu a dynamické chování solárního systému v reálném provozu. Ohřev TV Vytápění Bazén Celková spotřeba energie [kwh/rok] Využitá solární energie [kwh/rok] Solární pokrytí [%] Cena primární energie *** [/kwh] Náklady na energii bez solárního systému [/rok] Náklady na energii se solárním systémem [/rok] ,6 3, ,8 3, Celková spotřeba energie Celková využitá solární energie Celkové solární pokrytí 40,2 Celkové náklady na energii bez solárního systému Další náklady na provoz a servis solárního systému * 420 Celkové náklady na energii se solárním systémem Úspora nákladů za první rok provozu solárního systému Investiční náklady na solární systém Hrubá návratnost investice 7,5 Předpokládaná životnost solárního kolektoru 30,0 Náklady na teplo se solárním systémem ** Výše dotačního příspěvku NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Investiční náklady na solární systém Hrubá návratnost investice 5,8 Náklady na teplo se solárním systémem ** Náklady na teplo bez solárního systému ** Úspora nákladů na teplo díky solárnímu systému ** bez finan. dotace s finanční dotací kwh/rok kwh/rok % /rok /rok /rok /rok roků roků roků Předpokládaný nárůst ceny primárních energií jako zdrojů tepla o 4 % za periodické období 0,5 roku. Výpočet je pouze orientační a výsledky výpočtu se od reálného stavu mohou lišit. * Průměrné roční náklady na elektrický pohon, běžnou údržbu a výměnu částí s životností kratší než 30 let (kapalina, čerpadlo, zásobník). ** Náklady a úspora nákladů na teplo po dobu předpokládané životnosti solárního systému 30 let. *** V ceně energie je započítána účinnost primárního zdroje tepla, účinnost soustavy přenosu tepla a navýšení ceny pro první rok provozu. Návratnost investice do solárního systému a náklady na teplo 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,5 0,0 5, Doba provozu solárního systému [roků]

9 Výpočet energetické bilance solárního systému Energetický výpočet proveden pro konkrétní navrhovaný systém na základě získaných vstupních dat. Díky tomu jsou výsledky přesnější a více se blíží parametrům skutečného provozu. Výpočet proveden v programu SUNTIWARE, který zohledňuje vlastnosti, složení a dynamické chování solárního systému v reálném provozu. Odběratel: Dodavatel: Drahý Plyn Elektřina, RWE-ČEZ M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně Dolní Novosadská 64/79, Olomouc Vlastnosti solárního systému Typ solárních kolektorů SUNTIME 2.1 Počet solárních kolektorů ks 5 Celková plocha konstrukce kolektorů m2 10,1 Celková plocha apertury kolektorů m2 9,210 Celková plocha absorbéru kolektorů m2 9,160 Objem akumulace litry 500 Umístění kolektorového pole Střecha se sklonem nad 30, krytina taška Sklon kolektorového pole Azimut kolektorového pole stupňů stupňů 50 0 Počet osob 5 Denní spotřeba TV na jednu osobu l/os.den 35 Výpočtová tepelná ztráta objektu kw 5,5 Energetický standard budovy Běžný standard Plocha hladiny hloubka bazénu m3 Umístění bazénu Měsíc provozu bazénu Lokalita stavby Praha Tabulka energetické bilance objektu Ukazatel Stav před realizací opatření Stav po realizaci opatření Celková spotřeba tepla z primární energie kwh/rok kwh/rok Vícenáklady na provoz opatření 0 /rok 420 /rok Celkové náklady na energii /rok /rok Primární zdroj energie Elektřina přímotop (TV+vyt.) Spotřeba primární energie kwh/rok kwh/rok Náklady na energii /rok /rok Úspora nákladů 0,0 % 71,6 % Primární zdroj energie Elektřina přímotop (TV+vyt.) Spotřeba primární energie kwh/rok kwh/rok Náklady na energii /rok /rok Úspora nákladů 0,0 % 27,8 % Primární zdroj energie Spotřeba primární energie kwh/rok kwh/rok Náklady na energii /rok /rok Úspora nákladů % % Ohřev TV Vytápění Bazén Úspora energie po realizaci opatření Celkové pokrytí spotřeby tepla solárním systémem kwh/rok /rok ,2 % Tabulka ekonomického vyhodnocení

10 Energie [MWh] Ukazatel Jednotka Hodnota Celkové investiční náklady akce ,0 Úspora provozních nákladů /rok Prostá návratnost bez započtení dotace rok 7,5 Prostá návratnost po započtení dotace rok 5,8 Měrné investiční náklady na plochu apertury /m Energetická bilance solárního systému měsíc Celková spotřeba tepla Využité teplo ze solárních kolektorů Teplo nevyužité Teplo dodané jiným zdrojem (primární) kwh kwh kwh kwh Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Podíl solární energie na měsíční spotřebě tepla 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Měsíc

11 Měsíční úspora primární energie [MWh] Podíl solární energie na měsíční spotřebě tepla [%] Podíl solární energie na měsíční spotřebě tepla Měsíc Měsíční úspora primární energie 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Měsíc V Olomouci dne M-SOLAR.TOP, s.r.o. solární systémy komplexně

SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME SOLÁRNÍ SYSTÉM S ČESKÝMI TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME Energetický výpočet, ekonomické posouzení, cenová nabídka Solární systém pro ohřev teplé vody pro bytový dům Odběratel: Ing. Jaroslav Bobek Společenství

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME Energetický výpočet, ekonomické posouzení, cenová nabídka Využití solárního systému: ohřev TV Investor: Anežka Slunečná Slunečná, 47301 Slunečná Zpracovatel:

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806

Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806 České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad www.uceeb.cz Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Jak vybrat solární kolektor?

Jak vybrat solární kolektor? 1/25 Jak vybrat solární kolektor? Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Fakulta strojní, ČVUT v Praze 2/25 Druhy solárních tepelných kolektorů Nezasklený plochý kolektor bez

Více

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Inovovaný, vysoce výkonný solární kolektor (XP=extra power) s celkovou plochou 2,5 m 2 pro celoroční použití v uzavřených systémech. Pro nucený oběh teplonosné

Více

Technická zpráva akce:

Technická zpráva akce: Technická zpráva akce: Využití OZE v Městském bazénu Hlinsko solární systém projekt pro výběrové řízení Obec Hlinsko Městský plavecký bazén Vypracoval: REGULUS spol. s r.o. Projekt: zakázka NV/2011/1957

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Realizace solární soustavy od A do Z

Realizace solární soustavy od A do Z 1/22 Realizace solární soustavy od A do Z Marie Hrádková Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) JH Solar s.r.o., Plavsko 88 2/22 Vstupní předpoklady typ soustavy ohřev TV, přitápění, ohřev

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU

Tel , TEL Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU Technické parametry solárních vakuových kolektorů dewon VACU Součásti kolektoru: Vakuové trubice Sběrná skříň s potrubím procházejícím izolovaným sběračem kolektoru Možnosti montáže: Na střechu Na rovnou

Více

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory

Solární energie. M.Kabrhel. Solární energie Kolektory Solární energie M.Kabrhel 1 Solární energie Kolektory 1 Kapalinové solární kolektory Trubkový vakuový kolektor - plochý nebo válcový selektivní absorbér ve vakuované skleněné trubce, tlak

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Solární soustavy v budovách

Solární soustavy v budovách 1/43 Solární soustavy v budovách Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Fakulta strojní, ČVUT v Praze 2/43 Jaký vybrat kolektor? druh a typ kolektoru odpovídá aplikaci... bazén:

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

Instalace solárního systému

Instalace solárního systému Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ Kombinace solární soustavy a různých opatření v rámci programu NZÚ výzva RD 2 Podoblast A Úspory nejen na obálce budovy, ale

Více

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS Ploché sluneční kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie,

Více

Solární energie. Vzduchová solární soustava

Solární energie. Vzduchová solární soustava Solární energie M.Kabrhel 1 Vzduchová solární soustava teplonosná látka vzduch, technicky nejjednodušší solární systémy pro ohřev větracího vzduchu, vysoušení,možné i temperování pohon ventilátorem nebo

Více

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC Popis a zvláštnosti Vysoce výkonný vakuový trubicový kolektor SKR...CPC Kolektory jsou vyráběny v Německu Vhodný pro montáž na šikmou a plochou střechu případně

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Katalog 2014. www.solarpower.cz

Katalog 2014. www.solarpower.cz Katalog 2014 www.solarpower.cz Solární systém pro přípravu teplé vody HOT SET Nyní je solární systém dostupný pro každého. Solární systémy pro ohřev teplé vody jsou výkonné, jednoduché a spolehlivé. Řada

Více

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Ing. Bořivoj Šourek Ph.D. Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz

Více

Připravený k propojení

Připravený k propojení Nový Roth plochý kolektor a doporučené solární sestavy na ohřev teplé vody Reg. č. 0-7589 F NOVÉ Připravený k propojení Nový Roth kolektor se vyznačuje čtyřmi konektory založenými na technologii zásuvného

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Volně dostupné zdroje tepla sluneční energie základ v podstatě veškerého přírodního

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

shop.propuls.cz Telefon: Telefon:

shop.propuls.cz Telefon: Telefon: Obsah Obsah Novinky 1. České solární kolektory SUNTIME 2. Kotvení kolektorů SUNTIME na taškové střechy 3. Kotvení kolektorů SUNTIME na plech a Cembrit 4. Kotvení kolektorů SUNTIME na plochu nebo fasádu

Více

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks. Solární system SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks. Plochý solární kolektor 2 m 2 ks Solární regulátor 1 ks Solární nádoba 18 L 1 ks Připojovací

Více

Katalog 2015. www.solarpower.cz

Katalog 2015. www.solarpower.cz Katalog 2015 www.solarpower.cz Solární systém pro přípravu teplé vody HOT SET Nyní je solární systém dostupný pro každého. Solární systémy pro ohřev teplé vody jsou výkonné, jednoduché a spolehlivé. Řada

Více

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Ekonomika využití solárního tepla

Ekonomika využití solárního tepla 1/22 Ekonomika využití solárního tepla Bořivoj Šourek Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Siemens Building Technologies 2/22 Co ovlivňuje ekonomiku solárních soustav? investiční náklady

Více

Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému

Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému Od 1. 4. do 30. 6. 2010 solární bonus Viessmann Náš kompletní program pro všechny druhy energií: Olejové kotle Plynové kotle Solární

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

1/64 Solární kolektory

1/64 Solární kolektory 1/64 Solární kolektory účinnost zkoušení optická charakteristika měrný zisk Solární kolektory - princip 2/64 Odraz na zasklení Odraz na absorbéru Tepelná ztráta zasklením Odvod tepla teplonosnou látkou

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody www.regulus.cz VÝMĚNÍKY TEPLA Nerezové deskové výměníky DV193 Deskové výměníky určené k

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0021347893 9.8.2013 Investor : Jaroslav Čulík Husova 61, 53854 Luže 606364973 culik61@ceznam.cz vypracoval: Jiří

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) akce: Marek Běla Brandýs nad Labem E-mail: marek.bela@seznam.cz Tel.: 603145319 vypracoval: Jiří Havrlant Vaillant Croup Czech s.r.o. 603 233 753 jiri.havrlant@vaillant.cz 1. Vstupní informace Informace

Více

CENÍK Solární systémy, Tepelná čerpadla, komponenty a příslušenství. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř IČ:

CENÍK Solární systémy, Tepelná čerpadla, komponenty a příslušenství. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř IČ: CENÍK 2014 Solární systémy, Tepelná čerpadla, komponenty a příslušenství Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295 www.solarsolution.cz info@solarsolution.cz +420608888385 Nabídka

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136248654 Investor : Montážní firma: ENVIRA Group s.r.o. Petr Gajdoš E-mail :

Více

Zdroje tepla pro vytápění

Zdroje tepla pro vytápění UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV Zdroje tepla pro vytápění Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, FS ČVUT v Praze Stavíme rodinný pasivní dům, 24.1.2014,

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval velkoplošný kolektor GFK 5 a 10 m² velkoplošný kolektor pro solární produkci tepla o kolektorové ploše > 40 m² hliníkový absorbér s vysoce selektivní vrstvou (stupeň

Více

Obsah. Obsah. 1. České ploché solární kolektory SUNTIME. 2. Konstrukce pro kotvení kolektorů SUNTIME 4. 3. Propojovací sady pro kolektory SUNTIME 10

Obsah. Obsah. 1. České ploché solární kolektory SUNTIME. 2. Konstrukce pro kotvení kolektorů SUNTIME 4. 3. Propojovací sady pro kolektory SUNTIME 10 Obsah Obsah 1. České ploché solární kolektory SUNTIME 2 2. Konstrukce pro kotvení kolektorů SUNTIME 4 3. Propojovací sady pro kolektory SUNTIME 10 4. Potrubní tvarovky a armatury 12 5. Potrubí a příslušenství

Více

SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017

SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017 SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017 Člen BMI Group BUDOUCNOST PATŘÍ SLUNCI Zdroj energie, který se vyplatí OBSAH Budoucnost patří slunci........................ 2 Zdroj energie, který se vyplatí Teplá voda a přitápění..........................

Více

Katalog

Katalog Katalog 2017 www.solarpower.cz Solární systém pro přípravu teplé vody HOT SET Nyní je solární systém dostupný pro každého. Solární systémy pro ohřev teplé vody jsou výkonné, jednoduché a spolehlivé. Řada

Více

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Sluneční energie v Evropě zdroj: PVGIS Sluneční energie v České republice zdroj:

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 001327091 p. Šulc 31.10.2013 Investor : Petr Šulc Náchod 739694567 petr.sulc@centrum.cz vypracoval: Jan Kvapil

Více

1/58 Solární soustavy

1/58 Solární soustavy 1/58 Solární soustavy hydraulická zapojení zásobníky tepla tepelné výměníky 2/58 Přehled solárních soustav příprava teplé vody kombinované soustavy ohřev bazénové vody hydraulická zapojení typické zisky

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201411 Investor: paní Klára Černá RD Veltrusy email: klara.cerna@rebo-n.cz

Více

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 Příklady realizovaných termických systémů a jejich monitoringu Stanislav Němec Důvody monitoringu a vyhodnocování Optimalizace chodu samotné solární soustavy Zjištění

Více

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy rilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax HP200/250 Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující

Více

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, 378 02 Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, www.jhsolar.cz 2011 Marie Hrádková - JH SOLAR s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Slunce

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 05052046 Investor: Roman a Iveta Králíkovi RD Běštín par.22/7 Email: Tel.: Zadavatel:

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

1/61 Solární soustavy

1/61 Solární soustavy 1/61 Solární soustavy příprava teplé vody vytápění ohřev bazénové vody navrhování a bilancování hydraulická zapojení Aktivní solární soustavy 2/61 soustavy pro ohřev bazénové vody (do 35 C) soustavy pro

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solární systémy aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Vše připraveno: aurostep Solární panel aurostep VFK 900S Zásobník aurostep VSL S 250 Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 25032037 Zadavatel: VODAPLYNTOPENÍ HOLICE s.r.o. Jiří Kamenický Email: votopholice@seznam.cz

Více

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění TRUBICOVÉ SOLÁRNÍ KOLEKTORY www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax, Varisol špičkový evropský originál

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N Solární systémy aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N Vše připraveno: Solární panel aurotherm classic VFK 135 D Zásobník VIH SN 250 Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek Siemens, s.r.o., Building Technologies Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Solární tepelné soustavy pro BD Typy solárních

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 0042030 Investor: Robert Mikeš RD České Budějovice Email: robert.mikes@weberterranova.cz

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Logamax plus GB192i Logamax plus GB192iT

Logamax plus GB192i Logamax plus GB192iT Plynové kondenzační kotle Logamax plus GB192i Logamax plus GB192iT Vytápění s budoucností Připraveni na budoucnost Logamax plus GB192i - nástěnný kondenzační kotel S řadou kondenzačních kotlů Buderus budete

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 21 Fototermické solární

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení Akční nabídka pro rodinné domy Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda www.regulus.cz Příklad č. 1 Pan Karel z Klatov se rozhodl změnit systém vytápění i přípravy teplé vody. Vyměnil kotel

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ Konference Alternativní zdroje energie 2010 13. až 15. července 2010 Kroměříž HODNOCENÍ VÝKONNOSTI SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze tomas.matuska@fs.cvut.cz

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY CENÍK KATALOG 1 / 2016 Skupina výrobků 10 Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 F Obrázek Název Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 AF Speciální eloxované barvy (např. zlatá,

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 02032 Investor: Gubytska Nataliya, Hubytskyy Petro RD Nová Ves pod Pleší, parc.č.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326

Více

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Solární systémy pro přípravu teplé vody Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech Příklady a zkušenosti Jiří Kalina Technické oddělení REGULUS spol. s r. o. Obchodně technická firma, založena 1991 Komponenty pro výrobu kotlů

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 00/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 010420143 Investor: fa: Marek Poljak RD Bratřínov Email: M.Poljak@seznam.cz Tel.:

Více

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda ogatherm WPS.2 Všestranné využití obnovitelné energie Teplo je náš živel Nová řada čerpadel ogatherm WPS.2 Kompaktní a flexibilní ogatherm WPS.2 Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více