KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ"

Transkript

1 1 KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ Názvy požadovaných služeb ÚKLID PLOCH: ZAMETÁNÍ (práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu) KOSENÍ: Kosení ploch včetně pohrabání - rovina a svah do 1:5 (práce: úklid ploch před provedením seče, vlastní seč trávy, shrabání posečené trávy včetně zametení zpevněných ploch od posečené trávy + odvoz a likvidace veškerého odpadu) KOSENÍ: Kosení ploch včetně pohrabání - svah od 1:5 do 1:2 (práce: úklid ploch před provedením seče, vlastní seč trávy, shrabání posečené trávy včetně zametení zpevněných ploch od posečené trávy + odvoz a likvidace veškerého odpadu) BĚŽNÁ ÚDRŽBA KOSENÍ: PLOCH kosení ploch včetně pohrabání - svah od 1:2 do 1:1 VEŘEJNÉ (práce: úklid ploch před provedením seče, vlastní seč ZELENĚ trávy, shrabání posečené trávy včetně zametení zpevněných ploch od posečené trávy + odvoz a likvidace veškerého odpadu) VYHRABÁNÍ SPADANÉHO LISTÍ: VYHRABÁNÍ SPADANÉHO LISTÍ NAPADENÉHO KLÍNĚNKOU JÍROVCOVOU: ŘEZ ŽIVÝCH PLOTŮ: práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu ODSTRANĚNÍ PŘEROSTLÉHO DRNU: ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ: ÚKLID POUŽITÉHO POSYSPOVÉHO MATERIÁLU: Počet jednotek (výměra) Jednotka Počet úkonů Počet jednotek Cena za jednotku (v Kč) Cena celkem (v Kč) (součin sloupce 5 a 6) m , m , m , m , m , m , m , m , m , m , m ,00

2 Celková cena za běžnou údržbu bez DPH 0,00

3 PRŮKLESTY SUCHÝCH DŘEVIN: včetně rozřezání kmene a větví a složení na hromadě) rovina a svah do 1:5 KÁCENÍ SUCHÝCH DŘEVIN pokácení stromu nebo keřů včetně odstranění pařezu/kořenů, rozřezání dřevní hmoty a uložení na hromadě rovina a svah do 1:5 PRŮKLESTY SUCHÝCH 1 Názvy požadovaných služeb KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ Počet jednotek (výměra) Jednotka Počet úkonů Počet jednotek Cena za jednotku (v Kč) Cena celkem (v Kč) (součin sloupce 5 a 6) Průklesty keřů o výměře 1m m ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny do 2 m 1 ks ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 2 do 4 m 1 ks ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 4 do 6 m 1 ks 8 8 0,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 6 do 8 m 1 ks 4 4 0,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny nad 8 m Kácení keřů včetně odstranění kořenů 1 m ,00 Kácení stromu o obvodu kmene do 30 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 40 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 50 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 60 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 70 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 80 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 90 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 100 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene 150 cm a více včetně 1 ks ,00 1 ks ,00 1 ks 2 2 0,00 Průklesty keřů o výměře1m 2 1 m ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny do 2 m 1 ks ,00

4 DŘEVIN: včetně rozřezání kmene a větví a složení na hromadě svah do 1:5-1:2 KÁCENÍ SUCHÝCH DŘEVIN pokácení stromu nebo keřů včetně odstranění pařezu/kořenů, rozřezání dřevní hmoty a uložení na hromadě) svah do 1:5-1:2 PRŮKLESTY SUCHÝCH DŘEVIN: včetně rozřezání kmene a větví a složení na hromadě svah do 1:2-1:1 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 2 do 4 m 1 ks ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 4 do 6 m 1 ks 8 8 0,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 6 do 8 m 1 ks 4 4 0,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny nad 8 m Kácení keřů včetně odstranění kořenů 1 m ,00 Kácení stromu o obvodu kmene do 30 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 40 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 50 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 60 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 70 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 80 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 90 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 100 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene 150 cm a více včetně 1 ks ,00 1 ks ,00 1 ks 2 2 0,00 Průklesty keřů o výměře1m 2 1 m ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny do 2 m 1 ks ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 2 do 4 m 1 ks ,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 4 do 6 m 1 ks 8 8 0,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny od 6 do 8 m 1 ks 4 4 0,00 Průklest 1 ks stromu o průměru koruny nad 8 m Kácení keřů včetně odstranění kořenů 1 ks ,00 Kácení stromu o obvodu kmene do 30 cm včetně 1 ks ,00 Kácení stromu o obvodu kmene do 40 cm včetně 1 ks ,00

5 KÁCENÍ SUCHÝCH DŘEVIN pokácení stromu nebo keřů včetně odstranění pařezu/kořenů, rozřezání dřevní hmoty a uložení na hromadě) svah do 1:2-1:1 PRÁCE SOUVISEJÍCÍ Kácení stromu o obvodu kmene do 50 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 60 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 70 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 80 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 90 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene do 100 cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene cm včetně Kácení stromu o obvodu kmene 150 cm a více včetně 1 ks 2 2 0,00 Práce na plošině 1 hod ,00 Naložení, odvoz a likvidace odpadu 1 m ,00 Celková cena za průklesty a kácení suchých dřevin bez DPH 0,00

6 1 Názvy požadovaných služeb PLETÍ SOLITÉRNÍCH STROMŮ: Pletí solitérního stromu včetně úpravy stromové mísy a odstranění případného výmladného obrostu (práce + odvoz a PLETÍ KEŘOVÝCH SKUPIN: pletí keřových skupin (práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu) VÝSADBA NOVÝCH DŘEVIN - STROMY: výsadba stromů včetně přípravných prací VÝSADBA NOVÝCH DŘEVIN - KEŘE: výsadba keřů včetně přípravných prací ZÁLIVKA ROSTLIN: zahrnuje veškeré náklady související se zajištěním zálivky KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚDRŽBA ZELENĚ Počet Počet Cena za Jednotka úkonů za jednotek za jednotku (v Kč) rok rok Počet jednotek (výměra) Cena celkem (v Kč) (součin sloupce 5 a 6) 1 ks ,00 1 m ,00 1 ks ,00 1 ks , m ,00 CHEMICKÉ OŠETŘENÍ (ODPLEVELENÍ) PARKOVÝCH CEST A ZPEVNĚNÝCH PLOCH: práce + chemický prostředek + likvidace veškerého odpadu MECHANICKÉ ODPLEVELENÍ PARKOVÝCH A ZPEVNĚNÁCH PLOCH: práce + likvidace veškerého odpadu ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ ÚKLID MIKROSKLÁDEK Z VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: práce + likvidace veškerého odpadu ÚKLID TRVALE NEUDRŽOVANÝCH POZEMKŮ seč přerostlé trávy a plevelných rostlin úklid odpadu či likvidace mikroskládek průklest keřů, odstranění nevhodných výhonů suchých dřevin a ruderálního porostu 1000 m , m ,00 2 den ,00 5 m , m ,00 10 m , m ,00

7 REGENERACE TRÁVNÍKOVÝCH POROSTŮ: chemické odplevelení stávajícího porostu, rekultivace mechanické rozrušení povrchu, hnojení, výsev travního semene se zálivkou do první seče (práce + veškerý potřebný materiál + likvidace veškerého odpadu) MULČOVÁNÍ ZÁHONŮ, STROMOVÝCH MÍS A KEŘOVÝCH SKUPIN: dodání mulčovací kůry ve vrstvě od 5 do 10 cm, souvisle rozhrnuté (práce + materiál) ÚKLID DĚTSKÝCH HŘIŠŤ: sběr veškerého odpadu komunálního i biologického do objemu 1 m3 (papíry, plasty, sklo, obaly, zbytky spotřebního zboží, drobný nábytek, nedopalky cigaret, žvýkačky, větve, listí, plevel a jiné rostlinné zbytky z údržby květin či keřů, ale také nebezpečný odpad jako plechovky od barev či použité injekční stříkačky) - zametání zpevněných ploch, cest, schodišť a obvodových chodníků () PLETÍ DOPADOVÝCH PLOCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ: odstranění veškerých plevelných rostlin včetně kořenů a zakrácení výhonů zasahujících do cest či nějakým způsobem poškozených () PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ KOKOSOVÁ SÍŤ: úprava terénu, odplevelení plochy instalace kokosové sítě včetně jejího pořízení (práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu) PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ HATĚ: úprava terénu, odplevelení plochy instalace hatí včetně jejich pořízení (práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu) m , m , m , m , m , m ,00

8 SERVIS ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMU: obnovení provozu po zimní odstávce (vyčištění filtrů, nastavení řídících jednotek, kontrola funkčnosti jednotlivých sekcí závlahy, seřízení trysek postřikovačů), zazimování (vypnutí ovládacích jednotek a odvodnění zavlažovacího systému tlakovým vzduchem), preventivní prohlídky 1 x měsíčně včetně běžné údržby systému (kontrola funkčnosti závlahového systému, vyčištění filtrů, kontrola nastavení a seřízení trysek postřikovačů, zaznamenání zjištěných závad do písemného protokolu a jeho předání objednateli) 4 ks (1 kompletní zásah) 1 4 0,00 ZŘÍZENÍ ZÁLIVKOVÝCH MÍS okopání a odplevelení prostoru kolem kmene stromu o průměru minimálně 1m () KOTVENÍ STROMŮ TŘEMI KŮLY: celková výška kůlu minimálně 2 m, průměr minimálně 70 mm, v horní části kůly spojeny příčkami, dodání a osazení kůlu včetně dodání a instalace úvazku a příček KOTVENÍ STROMŮ PODZEMNÍMI KOTVAMI: ukotvení zemního balu stromu pod povrchem třemi ocelovými kotvami (práce včetně materiálu) VÝMĚNA ÚVAZKŮ STROMŮ V KOTVENÍ: práce včetně materiálu ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉHO OBALU Z KMENE STROMU: odstranění ochranného obalu z kmene stromu (práce + odvoz a likvidace veškerého odpadu) ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ VÝSEVEM: urovnání terénu, odstranění kamenů případně štěrku, chemické ošetření plochy odplevelení, výsev kvalitního odpovídajícího travního semene, zálivka po dobu zapojení porostu, přihnojení (práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu) 100 ks ,00 50 ks ,00 5 ks 1 5 0,00 10 ks ,00 20 ks , m ,00

9 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNÍHO KOBERCE: příprava půdy (odplevelení, urovnání povrchu, odstranění kamenů a případného šterku) položení travního koberce včetně jeho zálivky po dobu 1 měsíce od založení (práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu) HNOJENÍ TRÁVNÍKŮ: hnojení trávníků (rozhoz a zapravení hnojiva nebo následná zálivka) -práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu HNOJENÍ STROMŮ: rozhoz a zapravení hnojiva nebo následná zálivka - práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu HNOJENÍ KEŘŮ: rozhoz a zapravení hnojiva nebo následná zálivka - práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu VERTIKUTACE TRÁVNÍKŮ CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ TRÁVNÍKŮ: chemické odplevelení trávníku postřikem proti dvouděložným plevelům (práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu) VÝCHODNÝ ŘEZ MLADÝCH STROMŮ: práce+ odvoz a likvidace odpadu OCHRANA KMENE STROMŮ PŘED MECHANICKÝM A JINÝM POŠKOZENÍM: práce + materiál DOPLNĚNÍ ORNICE NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH NEBO V RABÁTKÁCH STROMŮ: práce + materiál + odvoz a likvidace veškerého odpadu STROJOVÝ ÚKLID PSÍCH EXKREMENTŮ Z PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ: JEDNORÁZOVÉ ODSTRANĚNÍ SPADANÝCH VĚTVÍ A STROMŮ: pouze práce (odvoz a likvidace odpadu viz "práce související průklesty + kácení") 300 m , m ,00 50 ks , m , m , m ,00 50 ks ,00 10 ks ,00 10 m , m ,00 8 hod ,00

10 VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ: vypracování návrhu dopravně inženýrského opatření, projednání a vyřízení rozhodnutí správního úřadu ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ: čištění kanalizačních vpustí včetně odklizení a odvozu odpadu 8 hod ,00 5 ks ,00 Celková cena za zeleň - ostatní služby bez DPH 0,00

11 ZIMNÍ ÚDRŽBA - Projekt sněhové pohotovosti Předpoklá Počet Cena za daný počet Celková cena v Kč za 1 rok Úkon (druh činnosti) jednotek Jednotka Počet úkonů jednotku jednotek (součin sloupce 5 a 6) (výměra) (v Kč) Zimní údržba chodníků 2000 m ,00 Úklid použitého posypového materiálu 2000 m ,00 Reflexní vesty s potiskem loga MČ ks ,00 hrabla 200 ks ,00 škrabky 200 ks ,00 zametací koště 200 ks ,00 kbelík 200 ks ,00 lopatka 200 ks ,00 Odpadové nádoby 60 l 200 ks ,00 Odpadové nádoby 120 l 800 ks ,00 Rozvoz a instalace plastových nádob na posyp 1200 nádoba ,00 Závoz a průběžné doplňování plastových nádob posypem 3000 t ,00 Závoz inertního posypu do ZŠ a MŠ 6 objekt 1 6 0,00 naložení, odvoz použitého inertního posypového materiálu po brigádnících 1200 t ,00 Svoz plastových odpadových nádob 600 ks ,00 Uschování plastových nádob a veškerého nářadí 1 objekt 1 1 0,00 Nákup inertního posypového materiálu 500 t ,00 Pronájem kovového kontejneru 1 objekt 1 1 0,00 Celková cena za projekt sněhové pohotovosti bez DPH 0,00

12 Periodický úklid Činnost Úkon (druh činnosti) Strojní úklid chodníků s ručním dočištěním KALKULAČNÍ VZOREC - MODEL ÚKLIDY Počet jednotek (výměra) Jednotka Počet úkonů Předpokládaný počet jednotek Celková cena v Kč Cena za za 1 rok (součin jednotku (v Kč) sloupce 6 a 7) m ,00 Strojní úklid vozovek s ručním dočištěním 500 m ,00 Strojní úklid pásu vozovky pod silniční obrubou s ručním dočištěním 200 m ,00 Strojní úklid chodníků s ručním Kombinovaný úklid (letní dočištěním m ,00-7 x týdně) Strojní úklid pásu vozovky pod silniční obrubou s ručním dočištěním 100 m ,00 Strojní úklid chodníků s ručním Kombinovaný úklid (letní dočištěním 1000 m ,00-2 x týdně) Strojní úklid pásu vozovky pod silniční obrubou s ručním dočištěním 100 m ,00 Ruční úklid chodníků m ,00 Kombinovaný úklid (zimní - 7x týdně) Ruční úklid pásu vozovky pod silniční 500 obrubou m ,00 Strojní úklid chodníků s ručním Kombinovaný úklid (zimní - dočištěním 100 m ,00 2x týdně) Ruční úklid pásu vozovky pod silniční obrubou 100 m ,00 Mechanické odstranění plevelených rostlin mechanické odstranění plevelených rostlin 1000 m ,00 Postřik plevelů roztokem s herbicidními přípravky chemický postřik plevelů 1000 m ,00 Úklid stromových rabátek úklid rabátek 1000 ks ,00 Opravy poškozených povrchů chodníků Opravy poškozených povrchů chodníků 1 výtluk 0,3 x 0,3 m ,00 Přistavení velkoobjemových kontejnerů Přistavení velkoobjemových konetejnerů 1000 ks ,00 Celková cena za úklidy bez DPH 0,00

13 CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA MODELU ZA ÚKLIDOVÉ PRÁCE A ZA ÚDRŽBU ZELENĚ ZA 4 ROKY BEZ DPH 0,00

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ Názvy požadovaných služeb Jednotka Cena za jednotku (v Kč) Úklid ploch Běžná údržba ploch veřejné zeleně Zametání svah od 1:5 do 1:2 svah od 1:2 do 1:1 Vyhrabání

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně

Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně Obsah 1. Seč trvalého travního porostu (ttp) v rovině nebo ve svahu 1-7x ročně... 2 1.1Seč... 2 1.2 Hrabání, sběr a odvoz listí... 3 1.3 Odvoz biologického

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

Ceny PRÁCE BEZ MATERIÁLU

Ceny PRÁCE BEZ MATERIÁLU Ceny Ceny prací jsou orientační, každou zakázku naceňujeme individuálně s ohledem na vzdálenost pro přesun hmot, členitost terénu. Naše nabídky jsou cenově příznivé, využíváme dotací z EU u dodavatelů

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

VÝKAZ VÝMĚR - ostatní *Množství orientační, vycházelo se z údajů z r.2016

VÝKAZ VÝMĚR - ostatní *Množství orientační, vycházelo se z údajů z r.2016 VÝKAZ VÝMĚR - ostatní *Množství orientační, vycházelo se z údajů z r.2016 POKOSENÍ TRÁVNÍKŮ - extenzivní Včetně nákladů na shrabání a naložení na dopravní luční III.tř.údržby prostředek, odvozem do 20

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů.

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů. V Pardubicích dne 14. února 2012 č. j.: MmP 7 275/2012 Vážený pane xxxxxxxx, zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD APROXIMATIVNÍ ROZPOČET ZPRACOVALA: Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová Gard&N

Více

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Příloha č.2 Specifikace podmínek plnění Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Detailní rozpis položek činností (prací), které se budou provádět na pozemcích p.p.č. 4242/1, k.ú. Ústí nad

Více

četnost 245 m2 zametání 1m2 0,4 1 zametání 98 7/týden 2989 paušál

četnost 245 m2 zametání 1m2 0,4 1 zametání 98 7/týden 2989 paušál SV. KLIMENT jednotková cena za za Úklid 1187 m2 sběr odpadků a psích exkrementů 1m2 0,09 1 sběr 106,83 7/týdně 3258,315 paušál 65,4 m2 seč na 5 cm 1m2 1,2 1 měsíc 78,48 5 cm 235,44 paušál záhony trvalek

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Zeleň rostoucí mimo les* * zahrnuje i sídelní zeleň

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Zeleň rostoucí mimo les* * zahrnuje i sídelní zeleň NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP * * zahrnuje i sídelní zeleň Položka součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě T.j. cena za t. j. (bez DPH) I. Agregované položky pro

Více

Zpracování plánů ÚSES Základní částka za zpracování plánu ÚSES je Kč/Ks - k základní částce se připočítává částka na plochu.

Zpracování plánů ÚSES Základní částka za zpracování plánu ÚSES je Kč/Ks - k základní částce se připočítává částka na plochu. NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP * * zahrnuje i sídelní zeleň Položka součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě T.j. cena za t. j. (bez DPH) I. Agregované položky pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Provádění údržby

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP * * zahrnuje i sídelní zeleň Položka součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě T.j. cena za t. j. (bez DPH) I. Agregované položky pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská část Praha-Suchdol Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha - Suchdol Zadávací dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha Suchdol 2014 / 2015 Dle ustanovení 10

Více

Zahradnické práce Praha

Zahradnické práce Praha Zahradnické práce Praha, založení trávníku RoyalMayer Čtvrtek, 14 Duben 2011 08:35 Aktualizováno Pondělí, 11 Únor 2013 08:35 Zahradnické práce Praha Hledáte odborníky na zahradní práce? Chtěli byste vytvořit

Více

SV. KLIMENT do paušálu/ na objednávku

SV. KLIMENT do paušálu/ na objednávku jednotková cena celková četnost cena celková za za Úklid 1187 m2 sběr odpadků a psích exkrementů m2 0,11 1 sběr 130,57 3/týdně 1697,41 paušál 65,4 m2 SV. KLIMENT záhony trvalek 71,57 m2 52,26 m2 živé ploty

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

Část A údržba ploch veřejné zeleně

Část A údržba ploch veřejné zeleně Část A údržba ploch veřejné zeleně stručný název číslo v ceníku ÚRS přesný popis práce jednotka počet úkonů za rok výměra/p očet jednotek cena za jednotku v Kč celková cena v Kč za 1 rok celková cena za

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych

návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych návrh doplnění osázení protihlukového valu Slunečný vršek Radek Dastych 08-2007 Fotodokumentace současný stav 01 Lokalizace projektu 02 Navrhované rostliny 033 Parthenocissus přísavník Hedera břečťan Výsadbový

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více

4.Technologie obnovení trávníkových ploch

4.Technologie obnovení trávníkových ploch 4.Technologie obnovení trávníkových ploch POZNÁMKA Rozpočet pro výsadby je proveden podle ceníku AOPK (náklady obvyklých opatřeaní, příp položkový ceník) a ÚRS. Pokud není položka obsažena v ceníku AOPK

Více

b) Požadované stavební práce p o p i s p r a c í Poznámka

b) Požadované stavební práce p o p i s p r a c í Poznámka Akce : Chodník ve středu obce revitalizace travnatých ploch v obci Choustníkovo Hradiště a) Identifikace stavby název stavby : Chodník ve středu obce revitalizace travnatých ploch místo stavby : Centrum

Více

Předběžný odborný odhad nákladů na jednotku výkonu údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje

Předběžný odborný odhad nákladů na jednotku výkonu údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje Předběžný odborný odhad nákladů na jednotku výkonu údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví ÚDRŽBOVÉ PRÁCE KČ/MJ 001 Zpracování plánu zimní údržby 0,00 Kč 100 Zajištění sjízdnosti

Více

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH

Výkaz výměr Park u popraviště - záhon u památníku - SVAH ceníky ÚRS Odstranění dřevin a pařezů 111 21-2212 Odstranění nevhodných dřevin pr. kmene do 100 mm, výšky do 1m s odstranění m pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - část porostu za erozní rýhou m

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY. Obsah technické zprávy: - 1 - Obsah technické zprávy: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2.1. Předmět dokumentace 2.2. Podklady 2.3. Stávající stav 2.4. Návrh řešení 3. ČLENĚNÍ STAVBY 4. NÁVRH STAVBY 4.1. SO 801 Terénní a sadové

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Náklady obvyklých opatření (NOO) slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření

Více

PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ

PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ "TVORBA KVALITNÍ ZELENĚ V SÍDLE A V KRAJINĚ - ZÁVAZEK PRO PŘÍŠTÍ GENERACE" PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ TRENDY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA MODELOVÉM ÚZEMÍ Ing. Jana Drochytková Ateliér Krejčiříkovi, Valtice

Více

PŘÍLOHA č. 1 ke Smlouvě o provádění úklidu města a dalších činností s tím souvisejících POLOŽKOVÝ CENÍK

PŘÍLOHA č. 1 ke Smlouvě o provádění úklidu města a dalších činností s tím souvisejících POLOŽKOVÝ CENÍK PŘÍLOHA č. 1 POLOŽKOVÝ CENÍK Činnost prováděná v rámci úklidu jednotka Kč/jednotka bez DPH Pokosení trávníku v rovině do 10 000m 2, včetně m 2 pokoseného 1,50 odstranění odpadů trávníku Pokosení trávníku

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

Při čištění parkových komunikací a při sběru odpadků je nutno zajistit odvoz ihned!

Při čištění parkových komunikací a při sběru odpadků je nutno zajistit odvoz ihned! Údržba veřejné zeleně v Boskovicích Příloha č. 2 a Popis standardizovaných výstupů při údržbě veřejné zeleně Popis stanoví technologické a kvalitativní podmínky provádění prací při údržbě městské zeleně.

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa č. 3 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa zadávaná jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Příloha č. 2 usnesení č. 1209/34/R/2016. Objednávka

Příloha č. 2 usnesení č. 1209/34/R/2016. Objednávka Příloha č. 2 usnesení č. 1209/34/R/2016 Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Objednávka Verze 1 1 z 1 Dodavatel: Jihoměstská majetková a.s. IČ/RČ: 28199081 Adresa: Ocelíkova 672/1 Praha 11-Háje 149

Více

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1 Úklid sněhu Priorita: Jarní úklid obecních ploch listopad

Více

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2171/18 č. zhotovitele 21/18/S uzavřené dne 24.05.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N.

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. hĝbitov Donín a hĝbitov Hrádek HRÁDEK NAD NISOU DOPLNċK AKTUALIZACE þ.1 datum: listopad 2013 vypracovala: ing. arch. Jitka Skalická V Ý K A Z

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Obnova aleje na ulici Chářovská v Krnově Zadavatel: MĚSTO KRNOV Hlavní nám.96/1 794 01 Krnov IČ: 00296139 Projektant: Ing. Pavla Miklová Těškovice 233, 747 64 Velká

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu Stupeň PD Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2799 "Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě" Projektant

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Náklady obvyklých opatření (NOO) slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Greenkeeper (kód: 41-001-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zahradnický technik Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

DOKUMENTACE. Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem

DOKUMENTACE. Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem DOKUMENTACE Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem Ústí nad Labem Říjen 2016 Popis a časové vymezení činností Výběrové řízení se týká činností spojených s likvidací stávající zeleně, úpravou

Více

STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU ZELENĚ STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU ZELENĚ 2016-2019 A. Technologický předpis údržby vegetačních bodových prvků Název pracovní operace Počet opakování pracovních operací Termín plnění zahájení

Více

STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ÚDRŽBY ZELENĚ A TECHNICKÝCH PRVKŮ V ŠUMPERKU

STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ÚDRŽBY ZELENĚ A TECHNICKÝCH PRVKŮ V ŠUMPERKU STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ÚDRŽBY ZELENĚ A TECHNICKÝCH PRVKŮ V ŠUMPERKU A. Technologický předpis údržby vegetačních bodových prvků Název pracovní operace Strom listnatý (typ: 10101) I. - III. IT

Více

SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NAŠE SLUŽBY SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Zajištění komunálních služeb pro města a obce Dlouhodobé výhodné smluvní partnerství s městy a obcemi Pravidelné svozy odpadů Zajištění nádob na

Více

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře.

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře. Sady v minulosti vždy poskytovaly životní podmínky pro rozmanité druhy rostlin a živočichů. Proto má smysl zakládat tzv. extenzivní sady a pěstovat ovocné stromy tradičním způsobem, ověřeným po mnoho generací.

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 1

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 1 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 1 Lipník nad Bečvou 11. února 2012 Popis činnosti organizace

Více

Smlouva o správě veřejných pohřebišť v Mohelnici

Smlouva o správě veřejných pohřebišť v Mohelnici Smlouva o správě veřejných pohřebišť v Mohelnici I. Smluvní strany Provozovatel: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČ: 00303038 zastoupené Ing. Pavlem Kubou, starostou, Bankovní spojení: č.

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 07 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní číslo : 12-028-5 / 07-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

2. Zemní práce NAKLADAČ UNC Bězné stavební práce Katrování, paletizační vidle, kombinovaná lopata, vidle s přidržováním podkop

2. Zemní práce NAKLADAČ UNC Bězné stavební práce Katrování, paletizační vidle, kombinovaná lopata, vidle s přidržováním podkop SLUŽBY A TECHNIKA 1. Doprava MULTICAR 25 (valník i sklápěč) PIAGGIO (valník) ZETOR PROXIMA 8441 (vč. vlečky) NOSIČ KONTEJNERŮ MAN NR 13 V Za 1 km Nakládka-vykládka Prostoje MALOTRAKTOR TK 14 (vč. vlečky)

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Plán údržby zeleně 2015

Plán údržby zeleně 2015 Plán údržby zeleně 2015 List1 Plocha a intenzitní třída údržby: Pracovní operace: Termín: Plocha 1 - Okolí nádraží (1) Zapojené skupiny keřů (smíšené) vyhrabání listí 3/X, 2/XI Rozvolněné skupiny keřů

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova

Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Výkaz výměr Akce: Rýmařov - Revitalizace lesního hřbitova Objednatel: město Rýmařov Vypracovala: ing. Anna Zábojníková Datum: II./2015 P:Č. KCN Kod položky Popis položky MJ množství cena/mj celkem I. Pěstební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1.2. zadávací dokumentace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Údržba veřejných komunikací,chodníků a příslušenství na území města Šumperka Zadávací dokumentace 1.2.2. rozsah,četnost a náročnost prací Podklad

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Hrabání listí zahrnuje i naložení, odvezení biohmoty na skládku, složení a uložení na skládku v den provedení hrabání.

Hrabání listí zahrnuje i naložení, odvezení biohmoty na skládku, složení a uložení na skládku v den provedení hrabání. Příloha č. 1 Správa a údržba zeleně specifikace podmínek plnění Popis činností (práce), které budou realizovány na pozemcích či jejich částí p.č. 721/1, p.č. 721/2, p.č. 742/1, p.č. 742/2, p.č. 4300/1,

Více

Ceník platný od Uvedené ceny jsou bez 21% DPH SLUŽBY A TECHNIKA. 1. Doprava MULTICAR 25 (valník i sklápěč) Jízdní výkon

Ceník platný od Uvedené ceny jsou bez 21% DPH SLUŽBY A TECHNIKA. 1. Doprava MULTICAR 25 (valník i sklápěč) Jízdní výkon Ceník platný od 1. 12. 2018 Uvedené ceny jsou bez 21% DPH SLUŽBY A TECHNIKA 1. Doprava MULTICAR 25 (valník i sklápěč) Jízda pod nakladačem PIAGGIO (valník) Jízda pod nakladačem ZETOR PROXIMA 8441 (vč.

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBNOVA ZELENĚ 2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o řešeném území... 3 2.1. Obecné charakteristiky... 4 2.2. Charakteristiky zeleně. 4 3. Charakteristika

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,00. Cena s DPH ,88. Cena bez DPH. 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,00. Cena s DPH ,88. Cena bez DPH. 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú.lysec_výsadba KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Pytlíkov Datum: 8. 2. 2018 Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Více

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Ing. Martina Brandová Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

JAK ZASADIT A PEČOVAT O VYSAZENOU ZELEŇ. seminář: Výsadba zeleně v jihomoravské krajině

JAK ZASADIT A PEČOVAT O VYSAZENOU ZELEŇ. seminář: Výsadba zeleně v jihomoravské krajině JAK ZASADIT A PEČOVAT O VYSAZENOU ZELEŇ seminář: Výsadba zeleně v jihomoravské krajině 11. 9. 2018 JAK ZASADIT A PEČOVAT O VYSAZENOU ZELEŇ 1/ PLÁNOVÁNÍ A IDENTIFIKACE ZÁMĚRU 2/ PŘÍPRAVA DOKUMENTACE 3/

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 V Lipové-lázních dne 9.3.2018 1. Základní informace Obecní služby Lipová-lázně, příspěvková organizace Lipová lázně 396, 790 61 Lipová lázně IČO: 86652214

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Veřejný zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, IČ 00261718, tel. +420 412 372 241 profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Více

Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva)

Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) Číslo smlouvy objednatele. číslo smlouvy dodavatele.. uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), a dle 131 a násl. zákona

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

xxxx Z ř i z o v a c í l i s t i n y

xxxx Z ř i z o v a c í l i s t i n y ZK-02-2018-64, př. 3 RK-09-2018-xx, 05 6 počet př. stran: počet stran: 6 D o d a t e k č. 1699 xxxx Z ř i z o v a c í l i s t i n y Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČO:

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

505 Kč/hod Katrování, paletizační vidle, kombinovaná lopata, vidle s přidržováním. 505 Kč/hod podkop. 505 Kč/hod Nakladač Avant

505 Kč/hod Katrování, paletizační vidle, kombinovaná lopata, vidle s přidržováním. 505 Kč/hod podkop. 505 Kč/hod Nakladač Avant SLUŽBY A TECHNIKA 1. Doprava MULTICAR 25 (valník i sklápěč) PIAGGIO (valník) ZETOR PROXIMA 8441 (vč. vlečky) NOSIČ KONTEJNERŮ MAN NR 13 V Za 1 km Nakládka-vykládka Prostoje MALOTRAKTOR TK 14 (vč. vlečky)

Více

Ceník prací v hospodářské činnosti na rok 2018

Ceník prací v hospodářské činnosti na rok 2018 Příkaz ředitele PŘ 1 / 18 Ceník prací v hospodářské činnosti na rok 2018 Obsah: 1. Úvod 2. Stať 3. Závěr Zpracovali Schválil Jméno Karel Homolka Jiří Stejskal Ing. Zdeněk Havlůj Funkce vedoucí technických

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E MĚSTO OSTROV Městský úřad Ostrov odbor majetkové správy Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako zákon ), k zjednodušenému

Více

Příloha B Údržba dešťové kanalizace. B1 Odvodnění sever SO 326:

Příloha B Údržba dešťové kanalizace. B1 Odvodnění sever SO 326: B1 Odvodnění sever SO 326: Příloha B Údržba dešťové kanalizace Jedná se povrchové odvodnění území v prostoru u zemního valu, ze kterého jsou srážkové vody odváděny žlabem z betonových profilů, který je

Více

LOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. č. VŘ/34/2016

LOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. č. VŘ/34/2016 l LOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB I uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VŘ/34/2016 Správa, péče, údržba a úklid pozemků ve správě SNEO, a.s. na území

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

REVITALIZACE TYRŠOVÝCH SADŮ - PODZÁMECKÉHO PARKU V PARDUBICÍCH

REVITALIZACE TYRŠOVÝCH SADŮ - PODZÁMECKÉHO PARKU V PARDUBICÍCH REVITALIZACE TYRŠOVÝCH SADŮ - PODZÁMECKÉHO PARKU V PARDUBICÍCH PLÁN PÉČE A ÚDRŽBY VEGETAČNÍ PRVKY, AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM DATUM: k v ě t e n 2 0 1 5 I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E AKCE: REVITALIZACE

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více