SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: CC-CZ: Místo: Ústí nad Labem Datum: CZ-CPV: CZ-CPA: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Zhotovitel: Projektant: D D D Zpracovatel: STAPO UL s.r.o. D není plátce Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na sekce Cenové a technické podmínky. Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH ,00 0, ,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze , ,00 Cena s DPH v CZK ,00 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 20

2 Kód: R REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Stavba: Demolice obytných domů v ulici Na Nivách Místo: Ústí nad Labem Datum: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: STAPO UL s.r.o. Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů 1 I.ETAPA - p.p.č. 1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459, 1460,1461,1462 a , , , ,30 2 II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a , ,70 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0, , ,00 Strana 2 z 20

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Demolice obytných domů v ulici Na Nivách Objekt: 1 - I.ETAPA - p.p.č. 1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462 a 1463 JKSO: CC-CZ: Místo: Ústí nad Labem Datum: CZ-CPV: CZ-CPA: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem D Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: STAPO UL s.r.o. Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na sekce Cenové a technické podmínky. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH D D D není plátce ,22 0, ,00 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK 0,00 0, , , ,30 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 3 z 20

4 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Demolice obytných domů v ulici Na Nivách 1 - I.ETAPA - p.p.č. 1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462 a 1463 Místo: Ústí nad Labem Datum: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis STAPO UL s.r.o. Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 5 - Komunikace pozemní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun sutě Přesun hmot HZS - Hodinové zúčtovací sazby VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost VRN9 - Ostatní náklady , , , , , , , , , , , ,00 2) Ostatní náklady 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,00 Strana 4 z 20

5 ROZPOČET Stavba: Objekt: Demolice obytných domů v ulici Na Nivách 1 - I.ETAPA - p.p.č. 1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462 a 1463 Místo: Ústí nad Labem Datum: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: STAPO UL s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 1 K mm i s kořeny z celkové plochy přes m ,000 m2 "náletové dřeviny ve dvorní části - odhad 2násobku ZP" , , ,25 8, ,40 "p.p.č.1451" 665,000*2,0 "p.p.č.1453" 111,000*2,0 "p.p.č.1454" 1049,000*2,0 "p.p.č.1455" 787,000*2,0 "p.p.č.1456" 756,000*2,0 "p.p.č.1457" 916,000*2, "p.p.č.1458" 523,000*2,0 "p.p.č.1459" 673,000*2,0 "p.p.č.1460" 664,000*2,0 "p.p.č.1461" 655,000*2,0 "p.p.č.1462" 644,000*2,0 "p.pč.1463" 617,000*2, , , , , , , , , , , , , ,000 2 K Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 24, , ,00 "vzrostlé stromy (mimo náletů) ve dvorní části - odhad" 12*2,000 24,000 24,000 Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 3 K kus 36,000 výšky do 10 m 1 100, ,00 "náletové dřeviny v koruně zdiva objektů" "pro VV uvažováno s 3ks/objekt" 12*3,000 36,000 36,000 4 K Odstranění pařezů D do 500 mm kus 24, , ,00 Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 5 K m2 285, m2 se spárami zalitými živicí 39, ,08 "po provedení demolice - ochrana chodníku a IS" Strana 5 z 20

6 238,000*1, , ,600 6 K Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 24,000 7 K Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 24,000 8 K Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 24,000 9 K Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m , K Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 24, K Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 24, K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 24, K Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m , , ,00 776, ,00 303, ,00 53, ,00 23,70 568,80 52, ,00 29,50 708,00 263, ,70 "ČTÚ - ornice, pro VV uvažována tl.150 mm/m2" "p.p.č.1451" 665,000*0,150 "p.p.č.1453" 111,000*0,150 "p.p.č.1454" 1049,000*0,150 "p.p.č.1455" 787,000*0,150 "p.p.č.1456" 756,000*0,150 "p.p.č.1457" 916,000*0,150 "p.p.č.1458" 523,000*0,150 "p.p.č.1459" 673,000*0,150 "p.p.č.1460" 664,000*0,150 "p.p.č.1461" 655,000*0,150 "p.p.č.1462" 644,000*0,150 "p.pč.1463" 617,000*0,150 Mezisoučet - čistá výměra po demolici 99,750 16, , , , ,400 78, ,950 99,600 98,250 96,600 92, ,000 "přípočet 10% na okolní dotčené plochy" 1209,000*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené plochy 120, , , M substrát pro trávníky A VL m , , ,80 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 15 K m ,000 zhutněním 272, ,00 "zásyp suteréních prostor po demolici" "předpoklad výšky zásypu 2500 mm" "p.p.č.1451" 665,000*2,500 "p.p.č.1453" 111,000*2,500 "p.p.č.1454" 1049,000*2,500 "p.p.č.1455" 787,000*2,500 "p.p.č.1456" 756,000*2, , , , , ,000 Strana 6 z 20

7 "p.p.č.1457" 916,000*2,500 "p.p.č.1458" 523,000*2,500 "p.p.č.1459" 673,000*2,500 "p.p.č.1460" 664,000*2,500 "p.p.č.1461" 655,000*2,500 "p.p.č.1462" 644,000*2,500 "p.pč.1463" 617,000*2, , , , , , , , , M recyklát směsný frakce 0/32 t , , ,00 17 K Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 24, , ,00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 18 K m , m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 9, ,84 "ČTÚ" "p.p.č.1451" 665,000 "p.p.č.1453" 111,000 "p.p.č.1454" 1049,000 "p.p.č.1455" 787,000 "p.p.č.1456" 756,000 "p.p.č.1457" 916,000 "p.p.č.1458" 523,000 "p.p.č.1459" 673,000 "p.p.č.1460" 664,000 "p.p.č.1461" 655,000 "p.p.č.1462" 644,000 "p.pč.1463" 617,000 Mezisoučet - čisté plochy po demolici 665, , , , , , , , , , , , ,000 "přípočet 10% na okolní dotčené plochy" 8060,000*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené plochy 806, , ,000 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 19 K m , m2 v rovině a ve svahu do 1:5 15, ,40 "ČTÚ" "p.p.č.1451" 665,000 "p.p.č.1453" 111,000 "p.p.č.1454" 1049,000 "p.p.č.1455" 787,000 "p.p.č.1456" 756,000 "p.p.č.1457" 916,000 "p.p.č.1458" 523,000 "p.p.č.1459" 673, , , , , , , , ,000 Strana 7 z 20

8 "p.p.č.1460" 664,000 "p.p.č.1461" 655,000 "p.p.č.1462" 644,000 "p.pč.1463" 617,000 Mezisoučet - čistá výměra plochy po demolici 664, , , , ,000 "přípočet 10% na dotčené okolní plochy" 8060,000*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na ostatní dotčené plochy 806, , , M osivo směs travní parková kg 132,990 90, ,79 21 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,000 9, ,34 "pro provedení ČTÚ" "p.p.č.1451" 665,000 "p.p.č.1453" 111,000 "p.p.č.1454" 1049,000 "p.p.č.1455" 787,000 "p.p.č.1456" 756,000 "p.p.č.1457" 916,000 "p.p.č.1458" 523,000 "p.p.č.1459" 673,000 "p.p.č.1460" 664,000 "p.p.č.1461" 655,000 "p.p.č.1462" 644,000 "p.pč.1463" 617,000 Mezisoučet - čisté plochy po demolici 665, , , , , , , , , , , , ,000 "přípočet 10% na dotčené okolní plochy" 8060,000*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na dotčené okolní plochy 806, , , K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m ,000 3, ,64 23 K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0, ,76 Chemické odplevelení před založením kultury 24 K nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu m ,000 do 1:5 25 K Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m , K Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 30,000 1, ,84 3, ,02 620, ,00 "v ulici Na Nivách" "pro VV předpoklad výšky 2500 mm" 30,000 30,000 30,000 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 27 K m3 88, m 287, ,42 Strana 8 z 20

9 "pro VV předpoklad 10 litrů/m2" 8060,000*10/1000 Mezisoučet - čisté plochy po demolici 80,600 80,600 "přípočet 10% na okolní dotčené plochy" (8060,000*10/100)*10/1000 Mezisoučet - přípočet na okolní dotčené plochy 8,060 8,060 88,660 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 28 K m3 443, m ZKD 1000 m 5 - Komunikace pozemní 29 K Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 285,600 "pro provedení demolice - ochrana chodníku a IS" 238,000*1, ,600 17, , ,80 158, ,80 285,600 panel silniční x120x15 cm 30 M kus 79,000 (60t a 30t) - předpoklad obrátkovosti (3x) 4 050, , Ostatní konstrukce a práce, bourání ,10 31 K Čištění vozovek splachováním vodou m ,000 5, ,90 "průběžné denní čištění po celou dobu demolice" "pro VV předpoklad 90 dnů" 90*(238,000*3,500) , , K Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m , K Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 280,000 0, ,20 83, ,00 "dělící ploty v dvorní části" "pro VV uvažována průměrná délka oplocení 28 bm/kus" 10*28, , ,000 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 34 K m ,800 podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním 415, ,00 "4 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 mm" "podíl na celkovém objemu - 20% OP do úrovně terénu" "p.p.č.1451" 665,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1453" 111,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1454" 1049,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1455" 787,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1456" 756,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1457" 916,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1458" 523,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1459" 673,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1460" 664,000*(3,600*4)*20/ , , , , , , , , ,320 Strana 9 z 20

10 "p.p.č.1461" 655,000*(3,600*4)*20/100 "p.p.č.1462" 644,000*(3,600*4)*20/100 "p.pč.1463" 617,000*(3,600*4)*20/ , , , ,800 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 35 K m ,200 podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací 200, ,00 "4 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 mm" "podíl na celkovém objemu - 80% OP do úrovně terénu" "p.p.č.1451" 665,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1453" 111,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1454" 1049,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1455" 787,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1456" 756,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1457" 916,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1458" 523,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1459" 673,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1460" 664,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1461" 655,000*(3,600*4)*80/100 "p.p.č.1462" 644,000*(3,600*4)*80/100 "p.pč.1463" 617,000*(3,600*4)*80/100 Mezisoučet - do úrovně terénu 7 660, , , , , , , , , , , , ,200 "demolice prováděna 500 mm pod stávající upravený terén" "p.p.č.1451" 665,000*0,500 "p.p.č.1453" 111,000*0,500 "p.p.č.1454" 1049,000*0,500 "p.p.č.1455" 787,000*0,500 "p.p.č.1456" 756,000*0,500 "p.p.č.1457" 916,000*0,500 "p.p.č.1458" 523,000*0,500 "p.p.č.1459" 673,000*0,500 "p.p.č.1460" 664,000*0,500 "p.p.č.1461" 655,000*0,500 "p.p.č.1462" 644,000*0,500 "p.pč.1463" 617,000*0,500 Mezisoučet - pod úrovní terénu 332,500 55, , , , , , , , , , , , , Přesun sutě 36 K Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t , K Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t , ,58 132, ,06 11, ,63 Strana 10 z 20

11 Poplatek za uložení stavebního betonového 38 K t 2 378,485 odpadu na skládce (skládkovné) 125, ,63 "pro VV odhad 5% z celkového objemu" 47569,705*5/ , ,485 Poplatek za uložení stavebního odpadu z 39 K t ,886 keramických materiálů na skládce (skládkovné) 150, ,90 "pro VV odhad 89,5% z celkového objemu" 47569,705*89,5/ , ,886 Poplatek za uložení stavebního dřevěného 40 K t 2 378,485 odpadu na skládce (skládkovné) 500, ,50 "pro VV odhad 5% z celkového objemu" 47569,705*5/ , ,485 Poplatek za uložení stavebního odpadu 41 K t 237,849 vytryskaného materiálu se rzí (skládkovné) 1 140, ,86 "pro VV odhad 0,5% z celkového objemu" 47569,705*0,5/ , , Přesun hmot ,49 42 K Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 421, , ,49 HZS - Hodinové zúčtovací sazby Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební 43 K HZS1291 hod 768,000 dělník "vyklízení komunálního odpadu ve dvorní části objektu" ,00 212, ,00 "pro VV předpoklad 4 lidi/2 dny/objekt" 12*(4*16,000) 768, , K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 96, , ,00 "odpojení objektu od IS" "pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt" 12*(2*4,000) 96,000 96,000 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí 45 K HZS3112 hod 96,000 odborný 433, ,00 "odpojení objektu od IS" "pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt" 12*(2*4,000) 96,000 96,000 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN3 - Zařízení staveniště , ,00 Strana 11 z 20

12 Náklady na stavební buňkyzařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky 46 K pocelou dobu provádění demoličních prací a kus 1,000 následné rekultivační činnosti (sklady, šatny, mobilní wc apod.) Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 47 K m 550,000 oplocení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 48 K dopravní značení na staveništi - dle návrhu DIO kus 1,000 po celou dobu provádění prací. Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 49 K kus 1,000 rozebrání, bourání a odvoz VRN4 - Inženýrská činnost Inženýrská činnost posudky plán BOZP na 50 K kus 1,000 staveništi Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní 51 K náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zajištění veškerých potřebných vyjádření a kus 1,000 povolení dotčených účastníků stavby. VRN9 - Ostatní náklady Ostatní náklady související s objektem bez 52 K rozlišení - přeložení vedení NN dle pokynů m 280,000 správce tohoto zařízení , ,00 150, , , , , , , , , , , , , ,00 Strana 12 z 20

13 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Demolice obytných domů v ulici Na Nivách 2 - II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a 311 JKSO: CC-CZ: Místo: Ústí nad Labem Datum: CZ-CPV: CZ-CPA: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem D Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: STAPO UL s.r.o. Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na sekce Cenové a technické podmínky. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH D D D není plátce ,34 0, ,00 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK 0,00 0, , , ,70 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 13 z 20

14 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Demolice obytných domů v ulici Na Nivách 2 - II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a 311 Místo: Ústí nad Labem Datum: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis STAPO UL s.r.o. Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 5 - Komunikace pozemní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun sutě Přesun hmot HZS - Hodinové zúčtovací sazby VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost , , , , , , , , , , ,00 2) Ostatní náklady 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,00 Strana 14 z 20

15 ROZPOČET Stavba: Objekt: Demolice obytných domů v ulici Na Nivách 2 - II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a 311 Místo: Ústí nad Labem Datum: Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: STAPO UL s.r.o. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 1 K kus 18,000 výšky do 10 m , , , , ,00 "náletové dřeviny v koruně zdiva objektů" "pro VV uvažováno s 3ks/objekt" 6*3,000 18,000 18,000 Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 2 K m2 122, m2 se spárami zalitými živicí 39, ,32 "po provedení demolice - ochrana chodníku a IS" 102,000*1, , ,400 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění 3 K m3 579,645 v rovině a ve svahu do 1:5 263, ,64 "ČTÚ - ornice, pro VV uvažována tl.150 mm/m2" "p.p.č.306" 449,000*0,150 "p.p.č.307" 373,000*0,150 "p.p.č.308" 681,000*0,150 "p.p.č.309" 795,000*0,150 "p.p.č.310" 542,000*0,150 "p.p.č.311" 673,000*0,150 Mezisoučet - čistá výměra po demolici 67,350 55, , ,250 81, , ,950 "přípočet 10% na okolní dotčené plochy" 526,950*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené plochy 52,695 52, ,645 4 M substrát pro trávníky A VL m3 608, , ,08 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 5 K m ,500 zhutněním 272, ,00 "zásyp suteréních prostor po demolici" "předpoklad výšky zásypu 2500 mm" "p.p.č.306" 449,000*2, ,500 Strana 15 z 20

16 "p.p.č.307" 373,000*2,500 "p.p.č.308" 681,000*2,500 "p.p.č.309" 795,000*2,500 "p.p.č.310" 542,000*2,500 "p.p.č.311" 673,000*2, , , , , , ,500 6 M recyklát směsný frakce 0/32 t , , ,00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 7 K m , m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 9, ,28 "ČTÚ" "p.p.č.306" 449,000 "p.p.č.307" 373,000 "p.p.č.308" 681,000 "p.p.č.309" 795,000 "p.p.č.310" 542,000 "p.p.č.311" 673,000 Mezisoučet - čisté plochy po demolici 449, , , , , , ,000 "přípočet 10% na okolní dotčené plochy" 3513,000*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené plochy 351, , ,300 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 8 K m , m2 v rovině a ve svahu do 1:5 15, ,22 "ČTÚ" "p.p.č.306" 449,000 "p.p.č.307" 373,000 "p.p.č.308" 681,000 "p.p.č.309" 795,000 "p.p.č.310" 542,000 "p.p.č.311" 673,000 Mezisoučet - čistá výměra plochy po demolici 449, , , , , , ,000 "přípočet 10% na dotčené okolní plochy" 3513,000*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na ostatní dotčené plochy 351, , ,300 9 M osivo směs travní parková kg 57,965 90, ,02 10 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,300 9, ,36 "pro provedení ČTÚ" "p.p.č.306" 449,000 "p.p.č.307" 373, , ,000 Strana 16 z 20

17 "p.p.č.308" 681,000 "p.p.č.309" 795,000 "p.p.č.310" 542,000 "p.p.č.311" 673,000 Mezisoučet - čisté plochy po demolici 681, , , , ,000 "přípočet 10% na dotčené okolní plochy" 3513,000*10/100 Mezisoučet - přípočet 10% na dotčené okolní plochy 351, , , K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m ,300 3, ,47 12 K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m ,300 0, ,15 Chemické odplevelení před založením kultury 13 K nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu m ,300 do 1:5 14 K Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m , K Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 16,000 1, ,88 3, ,12 620, ,00 "v ulici Na Nivách" "pro VV předpoklad výšky 2500 mm" 16,000 16,000 16,000 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 16 K m3 38, m 287, ,54 "pro VV předpoklad 10 litrů/m2" 3513,000*10/1000 Mezisoučet - čisté plochy po demolici 35,130 35,130 "přípočet 10% na okolní dotčené plochy" (3513,000*10/100)*10/1000 Mezisoučet - přípočet na okolní dotčené plochy 3,513 3,513 38,643 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 17 K m3 193, m ZKD 1000 m 5 - Komunikace pozemní 18 K Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 122,400 "pro provedení demolice - ochrana chodníku a IS" 102,000*1, ,400 17, , ,20 158, ,20 122,400 panel silniční x120x15 cm 19 M kus 34,000 (60t a 30t) - předpoklad obrátkovosti (3x) 4 050, , Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 K Čištění vozovek splachováním vodou m ,000 5, ,05 "průběžné denní čištění po celou dobu demolice" "pro VV předpoklad 45 dnů" ,25 45*(102,000*3,500) ,000 Strana 17 z 20

18 16 065, K Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m , K Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 60,000 0, ,40 83, ,00 "dělící ploty v dvorní části" "pro VV uvažována průměrná délka oplocení 12 bm/kus" 5*12,000 60,000 60,000 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 23 K m ,120 podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním 415, ,80 "4,5 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 mm" "podíl na celkovém objemu - 20% OP do úrovně terénu" "p.p.č.306" 449,000*(3,600*4,5)*20/100 "p.p.č.307" 373,000*(3,600*4,5)*20/100 "p.p.č.308" 681,000*(3,600*4,5)*20/100 "p.p.č.309" 795,000*(3,600*4,5)*20/100 "p.p.č.310" 542,000*(3,600*4,5)*20/100 "p.p.č.311" 673,000*(3,600*4,5)*20/ , , , , , , ,120 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 24 K m ,980 podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací 200, ,00 "4 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 mm" "podíl na celkovém objemu - 80% OP do úrovně terénu" "p.p.č.306" 449,000*(3,600*4,5)*80/100 "p.p.č.307" 373,000*(3,600*4,5)*80/100 "p.p.č.308" 681,000*(3,600*4,5)*80/100 "p.p.č.309" 795,000*(3,600*4,5)*80/100 "p.p.č.310" 542,000*(3,600*4,5)*80/100 "p.p.č.311" 673,000*(3,600*4,5)*80/100 Mezisoučet - do úrovně terénu 5 819, , , , , , ,480 "demolice prováděna 500 mm pod stávající upravený terén" "p.p.č.306" 449,000*0,500 "p.p.č.307" 373,000*0,500 "p.p.č.308" 681,000*0,500 "p.p.č.309" 795,000*0,500 "p.p.č.310" 542,000*0,500 "p.p.č.311" 673,000*0,500 Mezisoučet - pod úrovní terénu 224, , , , , , , ,980 Strana 18 z 20

19 997 - Přesun sutě 25 K Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t , K Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t , K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 120, ,19 132, ,71 11, ,91 125, ,25 "pro VV odhad 5% z celkového objemu" 22403,566*5/ , ,178 Poplatek za uložení stavebního odpadu z 28 K t ,192 keramických materiálů na skládce (skládkovné) 150, ,80 "pro VV odhad 89,5% z celkového objemu" 22403,566*89,5/ , ,192 Poplatek za uložení stavebního dřevěného 29 K t 1 120,178 odpadu na skládce (skládkovné) 500, ,00 "pro VV odhad 5% z celkového objemu" 22403,566*5/ , ,178 Poplatek za uložení stavebního odpadu 30 K t 112,018 vytryskaného materiálu se rzí (skládkovné) 1 140, ,52 "pro VV odhad 0,5% z celkového objemu" 22403,566*0,5/ , , Přesun hmot ,68 31 K Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 183, , ,68 HZS - Hodinové zúčtovací sazby Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební 32 K HZS1291 hod 384,000 dělník "vyklízení komunálního odpadu ve dvorní části objektu" ,00 212, ,00 "pro VV předpoklad 4 lidi/2 dny/objekt" 6*(4*16,000) 384, , K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 48, , ,00 "odpojení objektu od IS" "pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt" 6*(2*4,000) 48,000 48,000 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí 34 K HZS3112 hod 48,000 odborný 433, ,00 "odpojení objektu od IS" "pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt" 6*(2*4,000) 48,000 48,000 Strana 19 z 20

20 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN3 - Zařízení staveniště Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady 35 K na stavební buňky pocelou dobu provádění demoličních prací a následné rekultivační kus 1,000 činnosti (sklady, šatny, mobilní wc apod.) Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 36 K m 300,000 oplocení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 37 K dopravní značení na staveništi - dle návrhu DIO kus 1,000 po celou dobu provádění prací. Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 38 K kus 1,000 rozebrání, bourání a odvoz VRN4 - Inženýrská činnost Inženýrská činnost posudky plán BOZP na 39 K kus 1,000 staveništi Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní 40 K náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zajištění veškerých potřebných vyjádření a kus 1,000 povolení dotčených účastníků stavby , , , ,00 150, , , , , , , , , , ,00 Strana 20 z 20

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 10. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti.

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KomunikaceZaploti KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 24.5.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890 Projektant:

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central - ZAZDÍVKY OTVORŮ PO VZT - dodatečné stavební práce JKSO: CC-CZ: Objednatel: město Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Semnice p. č. 1401 Datum: 23. 6. 2017 Zadavatel: IC: 01312774 Uchazeč: IC: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČ: 01782975 B-PROJEKTY

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10421/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Č. smlouvy / č.j. objednatele: 828-2018-541101 / SPU 505076/2018/LH Č.j. zhotovitele: S 16/2018 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen dodatek ) uzavřený mezi smluvními stranami Objednatel:

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 14/2018 Č.j. zhotovitele: DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen dodatek ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 1916 JKSO: CC-CZ: Objednatel: SPÚ, pobočka Břeclav Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH -33 517,18-33

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 18. 7. 2017 Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant:

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: STASEKO SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 25853473 STASEKO PLUS s.r.o. D CZ25853473 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Náklady z

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne Č.sml. objednatele: 633-2018-521101 Č.sml. zhotovitele: K18054 D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018 Smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více