Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

2 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku Do rukou se Vám dostává katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku, který má sloužit k lepší orientaci v sociálních službách. Pokud se někdo dostane vlivem nemoci, stáří či jiných nepříznivých podmínek do těžké životní situace, potřebuje rychle potřebné informace. Katalog je jedním z výstupů Komunitního plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozděj ších předpisů zabezpečuje základní rámec k zajištění potřebné podpory a pomoci. Jedná se o takové spektrum činností, které jsou nezbytné pro sociální začlenění osob a dů stojné podmínky života, které odpovídají současné úrovní rozvoje společnosti. ROZDĚLENÍ KATALOGU a co v něm najdete: Pod červenou barvou jsou uvedeni registrovaní poskytovatelé služeb sociální péče Pod modrou barvou naleznete úřady, které poskytují poradenství Pod zelenou barvou naleznete doprovodné služby Pod žlutou barvou jsou uvedena krizová čísla a ostatní (lékaři, nemocnice, ZŠ, MŠ a další)

3 Sociální služby zahrnují: Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje uje jejich stav, zajistit jim dů stojné prostředí a zacházení. Druhy služeb sociální péče: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, prů vodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnický ch zařízeních ústavní péče. Sociální poradenství, které je bezplatné, ve své základní formě je nedílnou součástí a povinnou součástí všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé jsou vždy povinni tuto činnosti zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanský ch poradnách, manželský ch a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti domácího násilí a trestných činů, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půj čování kompenzačních pomůcek.

4 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájm ů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost pře vznikem a šířením nežádoucích společenskýenský ch jevů. Druhy služeb sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní a terénní.

5 DOMOV PETRA MAČKOV Adresa: Mačkov 79, Blatná Kontakt tel. č./ fax: / Internetové stránky: DOMOV PETRA MAČKOV pobočka Blatná, Nerudova 505, Blatná chráněné bydlení Věková struktura uživatelů: od 3 let Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením Druhy služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny Kapacita: 120 klientů Nabídka služeb pro veřejnost: bazén, masážní lůžko, ubytování, stravování, praní prádla, prodej výrobků, pronájem prostor, projížďky na koních (pro klienty hippoterapie) DOMOV PRO SENIORY BLATNÁ Adresa: Tř. T. G. Masaryka 272, Blatná Kontakt tel. č.: Internetové stránky: Kontaktní Věková struktura uživatelů: od 60 let Cílová skupina uživatelů: senioři Druhy služeb: základní sociální poradenství, ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, zájmovou činnost, rehabilitace a vodoléčba Kapacita: 89 lůžek, ubytování v jednolůžkových, dvojlůžkových pokojích (možnost ubytování manželský ch párů )

6 OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE Adresa: Sousedovice 40, , Strakonice, tel. č.: , Internetové stránky: Pečovatelská služba - Blatná: Tyršova 436, , Blatná, tel. č.: , Pečovatelská služba Radomyšl, tel. č.: Věková struktura žadatelů: od 18 let Forma poskytování: terénní, ambulantní Cílová skupina uživatelů: osoby s chronický m duševním onemocněním, m, osoby s chronický m onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři Druhy služeb: sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní stacionáře

7 PREVENT, o.s. REVENT, o.s. Adresa: Krátká 20, , Strakonice, Heydukova 349, Strakonice I Kontakt tel. č.: , Internetové stránky: Občanské sdružení Prevent působí v Jihočeském kraji od roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání, zastřešuje několik zařízení a projektů, na Blatensku: Jihočeský streetwork Prevent (tel. č , ) Primární prevence Prevent (tel. č , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17 se sídlem Na Tržišti 727, Blatná (tel. č.: , Cíle aktivit: prevence sociálně patologický ch jevů, provoz sítě zařízení a programů zaměřených na prevenci, terénní sociální práce, poskytování informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu drogových závislostí, organizace a seminářů v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání v oblasti drogové problematiky

8 Městský úřad Blatná Sociální odbor Adresa: T. G. Masaryka 1520, Blatná Kontakt tel. č.: , , Kontaktní adresa vedoucí odboru: Internetové stránky: Úřední hodiny: PO a ST PA Nápl ň činnosti odboru: - poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi - poskytování příspěvku na péči - poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením - sociálně-právní ochrana dětí a mládeže Úřad práce Strakonice, Dislokované pracoviště Blatná: Adresa: tř. J. P. Koubka 4, Blatná Kontaktní místo státní sociální podpory Blatná Kontakt tel. č.: Adresa: nám. J. A. Komenského 1025, Blatná Činnosti: zprostředkování zaměstnání, výplata podpory Kontakt tel. č.: v nezaměstnanosti, poradenství Činnosti: poskytování dávek státní sociální podpory

9 DOPROVODNÉ SLUŽBY MATEŘSKÉ CENTRUM KAPŘÍK Adresa: Holečkova 1060, Blatná Kontakt tel. č.: Internetové stránky: Otevřeno: PO ČT 8,30 11,30 PO hod Věková struktura žadatelů: matky s dětmi od 0 do 3 let věku dítěte výtvarný kroužek vedený pod Kapříkem je určen pro děti do 6 let Cílová skupina uživatelů: matky s dětmi nabízí denní centrum pro matky s dětmi nabízí cvičení pro těhotné ženy DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BLATNÁ - pořádání zájmov ých kroužkůků, kurzů, výletů a letního rybářskéh - tábora pro děti a mládež Adresa: Palackého 652, Blatná Tel. č.: , Internetové stránky: http//

10 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA LNÁŘE Adresa: Lnáře 16, Lnáře Kontakt tel. č./fax , Registrované služby: základní sociální poradenství, osobní asistence, tísňová péče, sociální služby pro seniory ve zdravotnický ch zařízeních ústavní péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace Činnost: léčba psychický ch poruch v rámci hospitalizační komunitní léčby, skupinová psychoterapie, ergoterapie, relaxační cvičení, ambulantní léčby Kapacita: 70 lůžek PŘEDMANŽELSKÁ A MANŽELSKÁ PORADNA STRAKONICE Adresa: Pod Hradem 9, Strakonice Tel. č.: poskytovatelem je Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

11 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, o.s., MÍSTNÍ ORGANIZACE BLATNÁ Adresa: Smetanova 46, Blatná Kontakt tel. č.: , Internetové stránky: http// sdružuje zdravotně postižené občany a tělesným, vnitřním, zrakovým či sluchovým postižením péče o zdravotně postižené občany a využití jejich volného času SKS TRICYKL BLATNÁ Sportovní klub Spastic Tricykl Blatná Adresa: Spálená 55, Blatná Kontakt tel. č.: Internetové stránky: http// péče o osoby se zdravotním postižením, sportovní klub handicapovaných sportovců a jejich příznivců poradenská činnost v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávání, pomoc při zajištění asistence

12 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STRAKONICE Pobočka Strakonice: Kochana z Prachové 163, Strakonice, tel. č.: , mob. tel.: Internetové stránky: PO PA ,30 Pobočka Blatná: Holečkova 1060, Blatná, tel. č.: , mob. tel.: Pedagogicko-psychologické centrum při ZŠ J. A. Komenského Blatná, nám. J. A. Komenského 387, Blatná, tel. č.: DYSCENTRUM STRAKONICE Adresa: Chelčického ul. 555, Strakonice Kontakt tel. č.: , , Internetové stránky: http//dyscentrum-strakonice.wz.cz redukce specifický ch poruch učení, doučování jazyků a matematiky, školící centrum pro rodiče a pedagogické pracovníky, organizování skupinových terapií pro děti a dospělé DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSEK Adresa: Osek 1, Strakonice Věková struktura uživatelů: dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), Kontakt tel. č.: / fax dospělí ( let) Internetové stránky: Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením

13 NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. NEMOCNICE PÍSEK, a.s. Adresa: Radomyšlská 336, Strakonice Adresa: Karla Čapka 589, Písek Kontakt tel. č.: Kontakt tel. č.: Internetové stránky: Internetové stránky: Forma poskytování: pobytová, ambulantní Forma poskytování: pobytová, ambulantní Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o Adresa: Blatenská 314, Horažďovice Kontakt tel. č.: / Internetové stránky: Forma poskytování: pobytová

14 ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ v Blatné Praktičtí lékaři pro děti a mládež MUDr. Helena Divišová MUDr. Ondřej Drátovský J. Wericha 502, Blatná V Podzámčí 182, Blatná Tel. č Tel. č.: PO PO ÚT Zdravotní středisko Bělčice ÚT ST ST ČT ČT PA PA MUDr. Jana Semiginovská Zahradnická 1078, Blatná Tel. č PO ÚT Zdravotní středisko Radomyšl ČT Zdravotní středisko Sedlice ST PA

15 PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ MUDr. Tomáš Bartoš B. Němcové 29, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA MUDr. Ondřej Drátovský V Podzámčí 182, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA MUDr. Ivona Kotroušová J. Wericha 524, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA MUDr. Josef Linhart J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA

16 PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ MUDr. Romana Petrová J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA STOMATOLOGOVÉ MUDr. Václav Bartoš V Jezárkách 745, Blatná Tel. č.: PO ÚT ČT PA MUDr. Ilona Holanová Spálená 727, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA

17 STOMATOLOGOVÉ MUDr. Karel Hajšman J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA MUDr. Pavla Krejnická J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST Zdravotní středisko Sedlice ČT PA Zdravotní středisko Sedlice MUDr. Olga Papáčková Palackého 464, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA akutní případy MUDr. Jaroslava Paštéková J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA

18 GYNEKOLOGIE MUDr. Jana Čmelinská J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ST MUDr. Ibrahim Razak V Podzámčí 257, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST ČT PA MUDr. Helena Kozlíková Tyršova, Blatná Tel. č.: ST ORTHOPEDIE MUDr. Roman Petr Čechova 131, Blatná Tel. č.: PO ST ČT PA

19 CHIRURGIE MUDr. Alexandra Váhalová J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO PA KOŽNÍ ORDINACE MUDr. Marie Kalbáčová J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: ST INTERNA MUDr. Ivan Švihálek J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: ÚT ČT

20 DIABETOLOGIE MUDr. Jiří Buriánek J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ST OČNÍ ORDINACE MUDr. Jiří Cuhra Čechova 131, Blatná Tel. č.: PO ST ČT PA ORL MUDr. Petr Pražák J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ÚT ČT PLICNÍ ORDINACE MUDr. Jana Sosnová J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PA

21 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE MUDr. Monika Vinšová Zahradnická 1078, Blatná Tel. č.: PO ÚT ST NEUROLOGIE MUDr. Jaroslav Rach Zahradnická 1078, Blatná Tel. č.: ÚT REHABILITACE Danuše Běloušková J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: PO ČT PA Miloslava Soukupová B. Němcové 29, Blatná Tel. č.: PO CT PA 7,00 14,00 MUDr. Jiří Hrdlička J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: ST

22 Akutní případy řeší ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Poliklinika Blatná J. Wericha 502, Blatná Tel. č.: 155 PO PA SO, NE a svátky: LÉKÁ RNY V BLATNÉ Lékárna - Fialová Adresa: J.P. Koubka 110, Blatná Tel., fax.: E- mail: PO - PA SO Lékárna Arnika Adresa: Zahradnická 1078, Blatná Tel. č.: E- mail: PO - PA SO Lékárna Poliklinika Adresa: J. Wericha 502, Blatná Tel., fax.: E- mail: PO - PA

23 Dům s pečovatelskou službou Blatná Adresa: Tyršova 436, Blatná Kontakt tel. č.: http// Dům s pečovatelskou službou Sedlice Adresa: náměstí T. G. Masaryka 28, Sedlice Kontakt tel. č.: Internetové stránky: Dům s pečovatelskou službou Radomyšl Adresa: Kostelní 69, Radomyšl Kontakt tel. č.: Internetové stránky: POMOC V DOMÁCNOSTI Helena Caltová geriatrická sestra, Bělčice Hana Hornátová Topičská 385, Blatná Centrum sociálních služeb Lukavec Mgr. Hynek Seidl, ředitel Tel. č.: Internetové stránky:

24 MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Mateřská škola Šilhova Blatná Šilhova 822, Blatná Tel. č.: Internetové stránky: http// Mateřská škola Vrchlického Blatná Vrchlického 726, Blatná Tel. č.: Základní škola J. A. Komenského Blatná náměstí J. A. Komenského 387, Blatná Tel. č.: Internetové stránky: http// Základní škola T. G. Masaryka Blatná tř. T. G. Masaryka 520, Blatná Tel. č.: Internetové stránky: http// Základní škola Holečkova Blatná Holečkova 1060, Blatná Tel. č.: Internetové stránky: http//

25 Mateřská škola a Základní škola Lnáře Lnáře 195, Lnáře Tel. č.: MŠ Lnáře: Lnáře 158, Lnáře Tel. č.: ZŠ Lnáře: , Internetové stránky: http// Mateřská škola a Základní škola T. G. Masaryka Sedlice Komenského Sedlice Tel. č.: Internetové stránky: http// Palackého 256, Sedlice Tel. č.: Internetové stránky: http// Mateřská škola a Základní škola Bělčice Mateřská škola a Základní škola Zábo ří Zábo ří 44, Zábo ří Tel. č.: , Internetové stránky: http// Zábo ří 105, Zábo ří Tel. č.: Internetové stránky: http// Mateřská škola Radomyšl a Základní škola Radomyšl Školní 164, Radomyšl Tel. č.: MŠ Radomyšl: MŠ Radomyšl: Internetové stránky: http// Školní 187, Radomyšl Tel. č.: ZŠ Radomyšl: ZŠ Radomyšl:

26 Základní škola: Bělčice nám. J. Kučery 69, Bělčice Tel. č.: , Internetové stránky: http// Mateřská škola: 1. máje 276, Bělčice Tel. č.: Internetové stránky: http// Základní umělecká škola Blatná se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů Adresa: tř. J. P. Koubka 4, Blatná Tel. č.: Internetové stránky: http// Tělocvičná jednota Sokol Blatná Adresa: Kalinovo náměstí 580, Blatná Tel. č.: Tělovýchovná jednota Blatná Adresa: Bőhmova 684, Blatná Tel. č.: předseda pan Šůs , tajemník Jaroslava Mrvíková

27 Obědy pro seniory i veřejnost zajišťují: Zemědělské družstvo Bělčice Adresa: Blatenská 296, Bělčice Kontakt: , Zemědělské družstvo Záboří (pro Zábo ří, Blatenka, Jindřichovice, Bratronice, Čečelovice, Lažánky) Adresa: Lažánky 37, Blatná Kontakt: Zemědělské družstvo Třebohostice (pro Třebohostice, Zadní zborovice, Hlupín, Mečíchov, Nahošín, Doubravice, Únice) Adresa: Třebohostice 58, Třebohostice Kontakt: Zemědělské družstvo Lnáře (pro Lnáře, Zahorčice, Kocelovice, Tchořovice) Lnáře 195, Lnáře Kontakt: Školní jídelna Lnáře Adresa: Lnáře 158, Lnáře Kontakt: Školní jídelna Sedlice Komenského 256, Sedlice Kontakt: Domov pro seniory Blatná Adresa: Tř. T. G. Masaryka 272, Blatná Telefon: Obec Myštice Tel: , Adresa: Myštice, Blatná

28 Krizová čísla Policie 158 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Tísňová volání 112 Městská policie 156 Arkáda - sociálně psychologické centrum Písek Arkáda - krizové centrum Písek Arkáda - linky důvěry Písek Arkáda - kontaktní centrum Písek DONA linka - linka pomoci obětem domácího násilí - nonstop, Praha Fond ohrožených dětí - pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, České Budějovice

29 Linka bezpečí dětí a mládeže bezplatná linka, nonstop Linka C - hepatitida C (žloutenka typu C) - zelená linka Linky důvěry, Písek Linky důvěry Dětského krizového centra, Praha Linka pro odvykání kouření - modrá linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci - Poradenská linka pro osoby v psychické krizi, Praha Nádorová telefonní linka Ligy proti rakovině Praha - onkologická poradenská linka Národní linka prevence AIDS - zelená linka Rodičovská linka - bílá linka Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy, České Budějovice Zlatá linka seniorů - linka důvěry pro seniory - zelená linka Poradny pro uživatele sociálních služeb - Strakonice: Mgr. Hana Holubová, Stavbařů 213, Strakonice, tel.: mail: Písek: Ladislava Škvorová, Palackého sady 185, Písek, tel.: mail:

30 Vydal Svazek obcí Blatenska 2011 Za podpory Jihočeského kraje

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku Tato akce je financována

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID Pověření AC Facility, s.r.o. 24240931 domovy se zvláštním režimem 7825745 OSOV/190/ 21.1. 39 087 000 Kč AC Facility, s.r.o. 24240931 pečovatelská služba 6431239 OSOV/51/ 21.1. 5 021 000 Kč Alzheimercentrum

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 402 101 255 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 4542627 domovy se zvláštním režimem 825 000

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 1291000 109000 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení6431239 pečovatelská služba 0 0 Není splněna podmínka

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ruče 7825745 domovy se zvláštním režimem 276 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšn 4542627 domovy se zvláštním režimem 190 000 APLA Jižní

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 2162000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 7446328 domovy pro osoby se zdravotní 2460000 Alzheimercentrum

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. zavádění konceptu Kinestetické mobilizace 7 000 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Čtyři roční období - s

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016 Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB OKRESU BLNSKO PRO ROK 2016 Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO Druh 1 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 2 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 3 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 4 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 5 26594463 Jihočeské centrum

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služe

Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služe Komunitní péče Mgr. Martina Pluháčková Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služeb plánování

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Příloha č.2 - vyhodnocení mimořádného termínu JID: Dodatek č... k Pověření Ústeckého kraje č... k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv 7. přednáška III. pilíř sociální zabezpečení (ČR) Sociální pomoc III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze,

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Výše vyrovnávacích plateb, čísla Pověření a datum jejich uzavření pro jednotlivé sociální služby za poskytování SOHZ na rok 2019

Výše vyrovnávacích plateb, čísla Pověření a datum jejich uzavření pro jednotlivé sociální služby za poskytování SOHZ na rok 2019 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 68782004 Denní stacionáře 6432113 3 016 556 Kč 52212018 23.10.2018 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 68782004 Osobní asistence 4397816 2 952

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více