Technika vedení potrubí ocel

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika vedení potrubí ocel"

Transkript

1 Prestabo s SC-Contur CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí ocel F

2 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli.0308 (E3), pole DIN EN 030 3, vně galvanicky pozinkované s tloušťkou vrstvy zinku 8 µm (moré chromátování). Lisovací spojky Všechny velikosti s SC-Contur při naplňování zařízení zřetelně zviitelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požaavky DVGW pracovního listu W 34, bo.4, spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováěných voou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v t lakovém rozmezí o,0 bar o, bar, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzuchem nebo inertními plyny v r ozmezí o mbar o 3,0 bar. Označení Červený symbol (aby se zabránilo záměně s a rtikly Sanpress Inox (z ušlechtilé oceli))»neschváleno pro instalace pitné voy«těsnicí prvky EPDM Rozměry/materiál Stanarní velikosti: ; ; 8; ; ; 3; ; 4 z oceli Velikosti XL: ; 7,; ; 08,0 z oceli Varianty systémových trubek Prestabo Systémová trubka z n elegované oceli materiálové tříy.0308 (E3), pole DIN EN vně galvanicky pozinkovaná. Systémová trubka z n elegované oceli materiálové tříy.0308 (E3), pole DIN EN 030 vně galvanicky pozinkovaná s umělohmotným pláštěm z polypropylenu (PP) v bílé barvě (RA L 900). Systémová trubka z n elegované oceli materiálové tříy.0 (E3), pole DIN EN 030 senizímově pozinkovaná vnitřně i vně. Oblasti použití Topná zařízení Stavba zařízení a průmyslových objektů Zařízení protipožárních trysek (senzimírově pozinkované trubky) Zařízení se stlačeným vzuchem (senzimírově pozinkované trubky) Solární zařízení Klimatizace Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřenictvím otazu na m ateriál osouhlaseno servisním střeiskem Viega. Provozní pomínky s t ěsnicím prvkem z EPDM Provozní teplota Tmax = 0 C Provozní tlak pmax = bar Použití lisovacích nástrojů Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řaě na bezvaném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářaí. Pro výrobu lisovaných spojů proto oporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravielnou kontrolu autorizovanými servisními střeisky. Technická ata Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V přípaě potřeby naleznete aktuální rozměrové úaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www. viega.cz, v sekci Ke stažení. Sklaování a transport Pro zajištění okonalé kvality ocelových trubek Prestabo je potřeba během transportu a s klaování oržet násleující boy: Balící a ochranné fólie (pouze u t rubek s opláštěním z PP) by měly být o straněny až b ezprostřeně pře montáží. Konce trubek musí být p ři oání uzavřeny ochranným víčkem. Trubky se neukláají přímo na surové povrchy. Na povrch trubek se nelepí žáné ochranné fólie nebo plasty. Při nakláání a vykláání ocelových trubek je potřeba obezřetně manipulovat kolem hran náložní plochy. Ochrana pře vnější korozí Trubky a s pojky Prestabo jsou vně c hráněny pozinkováním. Při kontaktu s v lhkostí (konenzovaná voa, srážky v p růběhu stavby, stříkající voa, čištění voou apo.) nebo konstrukčními materiály způsobujícími korozi (tmely, vyrovnávací potěry apo.) nezaručí ani vrstva zinku louhoobou ochranu pře vnější korozí. Proto oporučujeme oržet tato ochranná opatření: Použijte uzavřené izolační haice a u všech lemů a řezných spojů vytvořte pečlivou izolaci vhoným slepením. Pokláané potrubní veení chraňte proti vlhkosti použitím izolační fólie v konstrukci polahy. Pokláejte potrubí mimo oblasti ohrožené vlhkostí. Při častém čistění polahy voou a / nebo čisticími/ ezinfekčními prostřeky např. v omovech ůchoců, omech s pečovatelskou službou či v nemocnicích je p otřeba se v yvarovat viitelných přípojek k topným tělesům z polahy; přípojení ze zi ulehčuje úkliové práce a vylučuje riziko vzniku koroze. U přípojení topných těles z polahy by m ěla být oborníkem proveena ochranná opatření proti korozi a řáné utěsnění spár. Jinak vzniká při čištění riziko průniku voy, nasáknutí izolace a t o přeurčuje vznik koroze. Poku nelze ani při oržení výše uveených příklaných opatření zaručit louhoobou ochranu pře vlhkostí, nebo poku je instalace prováěna v oblasti se z vláštními požaavky, jako jsou např. chlaicí okruhy, je p otřeba zajistit vnější přiléhající ochranu pře korozí, aby se co n ejůklaněji ostranily vlivy veoucí ke vzniku koroze. Další porobnější informace a příklay instalace naleznete v Aplikační příručce a na stránkách www. viega.cz. 98

3 Prestabo s SC-Contur F Obsah Trubky 00 Oblouky 0 T-kusy 03 Přechoové kusy/oblouky 0 Objímky 07 Reukce 08 Šroubení 08 Krytky, zátky 09 Příruby 0 Rozělovač, křížové kusy Příslušenství Nářaí Těsnicí prvky EAN-Coe Číslo EAN je s estaveno z k onstantního čísla výrobce 40 a jenotlivých šestimístných čísel ů, např. 30. Výměna posleních šesti pozic za čísla ů ává kó E AN. 99 F

4 Trubky Prestabo-trubka -- nelegovaná ocel, vně p ozinkovaná moel 03 Kč/m ,7,04 7,3 94,98 33,4 7,9,34, Kč/m , 73,33 83,89 974, Kč/m ,0 43,0 8,39 4,84 307,97 39,37 08,8 Prestabo-trubka VS s L [m] pro speciální použití, pro násleující proukty a p oužití: 8, 40 9 zařízení protipožárních trysek,, 0 0 zařízení se stlačeným vzuchem, nelegovaná ocel, zevnitř i v ně 3, 80 senzimírově pozinkovaná, 0 3 Upozornění 4, 0 49 Nelze použít v t opných a chlaicích zařízeních! VS = VS-schválení pro požární rozvoy moel 0 s = tloušťka stěny L = élka Kč/m ,3,3 8,9 0,34,8 98,98 9, Prestabo XL-trubka VS s L [m] pro speciální použití pro násleující proukty a p oužití: 7, 30 zařízení protipožárních trysek, 30 3 zařízení se stlačeným vzuchem 08, nelegovaná ocel, zevnitř i v ně senzimírově pozinkovaná VS = VS-schválení pro požární rozvoy Upozornění s = tloušťka stěny Nelze použít v t opných a chlaicích L = élka zařízeních! moel 0XL Kč/m ,97,7 74, 8,00 Prestabo-svařovací kus -- nelegovaná ocel, nepozinkováno -- zásuvný konec, koncovky ke sváření moel 0 Kč ,89 7,99 304,3 3,7 34,37 s L [m] 8 3 4,,,,,,,, s = tloušťka stěny L = élka Prestabo XL-trubka -- nelegovaná ocel, vně p ozinkovaná moel 03XL s L [m] 7, 08, s = tloušťka stěny L = élka Prestabo-trubka -- nelegovaná ocel, vně p ozinkovaná umělohmotné opláštění (PP) moel 04 s L [m] 8 3 4,,,,,,, s = tloušťka stěny L = élka 00 DN

5 Prestabo s SC-Contur F Oblouky Prestabo-oblouk 90 těsnicí prvky EPDM moel VS Kč ,9 79,9 90, 08,4 43,47 4, 40,3 04, VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-oblouk 90 těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel XL Prestabo-oblouk 90, zásuvný konec těsnicí prvek EPDM moel. VS 7, 08,0 Kč ,0.909,9.7,03 3.,47 VS = VS-schválení pro požární rozvoy VS Kč ,9 79,9 90, 08,4 43,47 4, 40,3 04, VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-oblouk 90, zásuvný konec těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel.xl Prestabo-oblouk 4 těsnicí prvky EPDM moel VS 7, 08,0 Kč ,.948,7.333,7 3., VS = VS-schválení pro požární rozvoy VS Kč ,34 83,4 94,39 08,4 43,47 4, 40,3 04, VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-oblouk 4 těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel XL VS 7, 08,0 Kč ,09.897,77.7, 3.37,77 VS = VS-schválení pro požární rozvoy 0 F

6 Prestabo-oblouk 4, zásuvný konec těsnicí prvek EPDM moel. VS Kč ,7 80, 94,8 09,9,97 4, 40, 97,84 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-oblouk 4, zásuvný konec těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel.xl Prestabo-naoblouk -- zásuvný konec moel 09.3 VS 7, 08,0 Kč ,3.943,0.33, ,0 VS = VS-schválení pro požární rozvoy VS Kč ,8 09,0 8, 37,3 VS = VS-schválení pro požární rozvoy 0

7 Prestabo s SC-Contur F T-kusy Prestabo-T-kus těsnicí prvky EPDM moel 8 VS Kč ,47 8, 4,30,7,78 7,9,8 8, 7,0 8, 79,3 7,9 34,3 7, 397,77 70,8 37,47,88 48,7 39,3 43,03 4, 4,83,97 344,9 349,8 3,3 3, 3,9 47, 47,3 4,43 493,7 48,9 0,94 70,47 79,7 0,0 8,0 0, 9,00 9,00 VS = VS-schválení pro požární rozvoy 03 F

8 Prestabo XL-T-kus těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel 8XL VS 7, 7, 7, 7, 7, 7, 08,0 08,0 08,0 08,0 08,0 08,0 08,0 08, , 3 4 7, 3 4 7, 08,0 7, 7, 7, 7, 7, 7, 08,0 08,0 08,0 08,0 08,0 08,0 08,0 08,0 Kč , , , 4.088,7 3.98,9 3.3, ,7 3., 4.048,4 4.07,09 3.3, 4.40,4 4.3,3 4.0,7 4.7,4.09, 4.8,7 4.0,30 4.8,7.077,.39,37.09,.7,3.0,4.,0 4.83,49 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo-T-kus, Rp-závit těsnicí prvky EPDM, vícehran moel 7. VS Rp Kč ,3 3,7,08 34, 7, 73,3 99, 493,0 383, 49,0 74,4 47,8,30 707,79 8,00 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = c ylinrický vnitřní závit Prestabo XL-T-kus, Rp-závit těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, ělicí kroužky, vícehran moel 7.XL 04 VS 7, 08,0 Rp 7, 08,0 Kč , , 3.0,8 4.0, VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = c ylinrický vnitřní závit

9 Prestabo s SC-Contur F Přechoové kusy/oblouky Prestabo-přechoový kus, R-závit těsnicí prvek EPDM, vícehran moel VS R ¼ ¼ ¼ Kč , 4, 4, 4, 98, 7,3 79,3,0 90,4 70,3 48,0 0,7,04 9, 303, 3,7 3,4 34,8 383, 09,7 VS = VS-schválení pro požární rozvoy R = kónický vnější závit Prestabo XL-přechoový kus, R-závit těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí kroužek, vícehran moel XL Prestabo-přechoový kus, Rp-závit těsnicí prvek EPDM, vícehran moel VS R 7, 08,0 3 4 Kč ,79 773,8 80,.07,34.40, VS = VS-schválení pro požární rozvoy R = kónický vnější závit VS Rp ¼ ¼ Kč , 4, 4, 4, 98, 7, 79,3,0 90,4,08 3,70 77,9 0, 33,0 303, 3, 373,8 489,3 77,0 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = cylinrický vnitřní závit Prestabo XL-přechoový kus, Rp-závit těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí kroužek, vícehran moel XL VS Rp 7, 08,0 3 4 Kč , 97,30.0,79.334,39.77,4 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = cylinrický vnitřní závit 0 F

10 Prestabo-zásuvný kus -- zásuvný konec, R-závit vícehran moel. VS R 8 Kč , 4, 4, 7,7 9,9 0,7 VS = VS-schválení pro požární rozvoy R=k ónický vnější závit Prestabo-zásuvný kus -- zásuvný konec, Rp-závit vícehran moel. VS Rp 8 8 Kč ,,80 90,7 94, 03,37 79,0 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = c ylinrický vnitřní závit Sanpress-přechoový kus -- pro násleující proukty a p oužití: ocelová trubka na lisovací spojovací systémy Viega -- červený bronz -- svěrné šroubení, lisovací přípoj vícehran, svěrný kroužek, těsnicí prvek EPDM, převlečné šroubení, istanční kroužek moel. Prestabo-přechoový oblouk 90, R-závit vícehran, těsnicí prvek EPDM moel 4 DN 3 3 VS R ¼ Kč ,99.379, Kč ,09 90,7 93,0 0,0,47 73,98,47 33,33 44,0 98,79.4, VS = VS-schválení pro požární rozvoy R=k ónický vnější závit Prestabo-přechoové koleno 90, R-závit těsnicí prvek EPDM moel 4. VS R 8 Kč ,4,79 9,90,97 9,0 33,3 33,4 VS = VS-schválení pro požární rozvoy R=k ónický vnější závit 0

11 Prestabo s SC-Contur Prestabo-přechoový oblouk 90, Rp-závit vícehran, těsnicí prvek EPDM moel 4. VS Rp 8 F Kč ,09 90,7 00, 78,39 73,98 7,04 3,08 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = cylinrický vnitřní závit Prestabo-přechoové koleno 90, Rp-závit těsnicí prvek EPDM moel 4. VS Rp F Kč , 77,9 9,08 30,3 37,7 404,8 43, VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = cylinrický vnitřní závit Objímky Prestabo-objímka těsnicí prvky EPDM moel VS Kč ,3 3,70,0,38 8, 4,7 9,7 30, VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-objímka těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel XL Prestabo-posuvná objímka těsnicí prvky EPDM moel. VS 7, 08,0 Kč ,4.,48.47,89.908,4 VS = VS-schválení pro požární rozvoy VS Kč ,7 7,9 7,73 78,8 0,70 0,93 3,94 33,3 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-posuvná objímka těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel.xl VS 7, 08,0 Kč ,.097,3.30,0.83,98 VS = VS-schválení pro požární rozvoy 07

12 Reukce Prestabo-reukční kus -- zásuvný konec, lisovací přípoj těsnicí prvek EPDM moel. VS Kč ,49 3,34,8 3,3 0, 0, 80,8 83,0 84, 90,3 94,8 9, 8,39 90,7 00, 37,0 40,09 49,0 4, 433, VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-reukční kus -- zásuvný konec, lisovací přípoj těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel.xl VS 7, 7, 7, 7, 08,0 08,0 08,0 08, , 4 7, Kč ,4 n.. n...3,9.,4.377,34.,9.489,.4,7.7,.84,0.43,9 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Šroubení Prestabo-šroubení -- ploché těsnění ploché těsnění EPDM, těsnicí prvky EPDM, vícehran moel 0 VS Kč ,4 0,88 48,3 07,7 984,.373,08.0,8 3.,97 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo-přechoové šroubení, R-závit -- ploché těsnění ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, vícehran moel VS R 3 4 ¼ Kč , 33,3 4,9 488,8 7,39.0,84.3,0 VS = VS-schválení pro požární rozvoy R=k ónický vnější závit 08

13 Prestabo s SC-Contur Prestabo-přechoové šroubení, Rp-závit -- ploché těsnění ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, vícehran moel VS Rp ¼ F Kč ,08 99, 33,44 3,40 9,97 7,00.08,7., VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = cylinrický vnitřní závit Prestabo-připojovací šroubení, G-závit -- ploché těsnění ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, vícehran moel 3 VS G ¼ ¼ F Kč ,90 0,44 44,7,3 73,9 99, 0,0,8 4,4 70,8 397,77 30,3 3,40 80,9 809,70.003, VS = VS-schválení pro požární rozvoy G = závitové šroubení Krytky, zátky Prestabo-víčko těsnicí prvek EPDM moel VS Kč ,49 30,3 37,3,,8 4,83 484,,3 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-víčko, Rp-závit těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel XL Prestabo-louhá zátka moel 7. VS Rp 7, 08,0 Kč ,8.0,.73,48 3.,79 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Rp = cylinrický vnitřní závit VS Kč ,9 99,0 04,77,3 4,,33 94,43 33,97 VS = VS-schválení pro požární rozvoy 09

14 Prestabo XL-louhá zátka moel 7.XL VS 7, 08,0 Kč ,7.9,7.7,49.97,8 VS = VS-schválení pro požární rozvoy Ochranné víčko -- pro násleující proukty a p oužití: konce trubek -- nelze použít pro: těsnicí a t laková zkouška -- plast moel 9. Ochranné víčko -- pro násleující proukty a p oužití: konce trubek -- nelze použít pro: těsnicí a t laková zkouška -- plast moel 9.XL , 08, Kč , 0,90 9,49 33,0 39,33 49,,9 Kč ,7 8,80 74,94 99,3 Kč ,30.3,09.88,78 Kč ,9 3.79,3 3.94,34 4.8,37.,9 Kč ,30.3,09.88,78 Příruby Prestabo-přírubový přecho -- přírubový přecho, lisovací přípoj pevná příruba MOP, těsnicí prvek EPDM moel 9. DN Prestabo XL-přírubový přecho -- přírubový přecho, lisovací přípoj pevná příruba MOP, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel 9.XL DN , 08,0 Prestabo-přírubový přecho -- přírubový přecho, lisovací přípoj pevná příruba MOP 0/, těsnicí prvek EPDM moel 9 VS DN VS = VS-schválení pro požární rozvoy Prestabo XL-přírubový přecho VS DN , přírubový přecho, lisovací přípoj , pevná příruba MOP 0/, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, ělicí VS = VS-schválení pro požární rozvoy kroužek moel 9XL 0 Kč 3.7, 3.80, 4.0,7.30,74

15 Prestabo s SC-Contur Montážní set DN MOP M L -- pro násleující proukty a použití: přírubové spojení 3/ pozinkovaná ocel 3/ šrouby, 8 položek, 4 matky M = metrický závit moel 9.7 L= élka F Kč , 7,43 78, Montážní set pro DN MOP M L -- pro násleující proukty a použití: / přírubové spojení 80/ pozinkovaná ocel moel 9.7XL M = metrický závit L = élka ) s 8 šrouby, položkami a 8 matkami ) se 4 šrouby, 8 položkami a 4 matkami Kč.,3 04,8 Těsnění -- AFM 34 moel 9.9 DN MOP Kč ,4 8,70 98,70 09,94 89,99,44 09,97,44 37,4 3,70 Těsnění -- AFM 34 moel 9.9XL DN MOP Kč ,37,4 04,93,84 49,74 37,4 Prestabo-rozělovač, zásuvný konec těsnicí prvky EPDM moel 49.7 Kč ,37.4,7.3,9.7,0.89,48.,4.74,3.778,8 Prestabo-křížový T-kus těsnicí prvky EPDM moel 48 Kč , 4,49 7,4 Rozělovač, křížové kusy F

16 Příslušenství Nářaí Prestabo-oplášťovací nářaí -- pro použití s násleujícími proukty: Prestabo-trubka moel 04 moel 8 Nůž -- pro použití s násleujícími proukty: Prestabo-oplášťovací nářaí moel 8 -- ocel moel 8. pro / 8/ 3/ 4 pro ks 3 4 Kč ,80.34,80.34,80.89, Kč ,8,8 Kč 0 74,8 Kč , Kč ,,,00,00,, 40,00 3,74 Kč ,34 0, 70, 7,09 ks = počet v saě Značkovací tužka -- pro násleující proukty a p oužití: lisovací spojovací systémy Viega moel 490. Značkovací šablona -- pro násleující proukty a p oužití: označení hloubky zastrčení kovových trubek moel 494 pro 4 Příslušenství Těsnicí prvky Těsnicí prvek EPDM -- pro násleující proukty a p oužití: instalace pitné voy, instalace topení -- oolný vůči teplotě o 0 C moel 89 pro vnit. Ø s 8 3 4,, 8,,,3 3,4,4 4,4,3,, 3, 3, 3, 4,3 4, s = tloušťka stěny Těsnicí prvek pro vnit. Ø EPDM, -- pro násleující proukty a p oužití: 7, 77,8 Sanpress Inox XL, Profipress XL, 90,7 Prestabo XL, instalace pitné voy, 08,0 0,4 instalace topení -- oolný vůči teplotě o 0 C s = tloušťka stěny moel 389XL s

17 Prestabo s SC-Contur Těsnicí prvek pro vnit. Ø s FKM,,3 -- pro násleující proukty a použití:,, oblast použití s v yššími teplotami 8 8,, např. zařízení s álkovým, 3, zásobováním teplem o 40 C,3 3, a bar, zařízení s nízkotlakou 3 3,4 3, párou 0 C a < bar, solární,4 4,3 zařízení/vakuové trubky 4 4,4 4,3 Upozornění V přípaě nasazení v jiných s = tloušťka stěny oblastech použití je n utné se spojit s naším technickým poracem! moel 8 Těsnicí prvek pro vnit. Ø FKM, -- pro násleující proukty a použití: 7, 77,8 oblast použití s v yššími teplotami 90,7 např. zařízení s álkovým 08,0 0,4 zásobováním teplem o 40 C a bar, zařízení s nízkotlakou s = tloušťka stěny párou 0 C a < bar, solární zařízení/vakuové trubky, Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL Upozornění V přípaě nasazení v jiných oblastech použití je n utné se spojit s naším technickým poracem! moel 38XL s F Kč ,74 7,3 77,49 03,7, 44,9 43,8 34,9 F Kč ,99, 34,93 347,07 3

18

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo Technika vedení potrubí ocel F1 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305 3, vně galvanicky

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo Technika vedení potrubí ocel F1 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305 3, vně galvanicky

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí F1 Prestabo s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_F1_cs_20171020_115708_7.pdf 1 20.10.2017 12:40:48 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo Technika vedení potrubí ocel F1 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo F1 Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli. Použití v souladu se stanovením výrobce Systém Prestabo je schválen pro použití

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress s SC-Contur Technika vedení potrubí ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress S Technika vedení potrubí /červený bronz A3 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný podle DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress Technika vedení potrubí ocel F2 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox G s SC-Contur Technika veení potrubí ušlechtilá ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli, trubky z u šlechtilé oceli

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress s SC-Contur Technika vedení potrubí ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress S s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z měi a červeného bronzu testovaný pole DVGW pracovního

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress Technika vedení potrubí ocel F2 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel, labs-frei

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel, labs-frei Sanpress Inox LF s SC-Contur, labs-frei Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel, labs-frei G6 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox s SC-Contur Technika veení potrubí ušlechtilá ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. G Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č..440 a. pole DIN

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémové trubky a

Více

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez Easytop-systémové armatury Technika veení potrubí červený bronz/nerez CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. J Uzavírací a regulační ventily z ušlechtilé oceli a červeného bronzu pro instalaci pitné voy a vytápění

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress G Technika vedení potrubí ocel F4 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Sanpress s SC-Contur Technika veení potrubí červený bronz CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu, trubky z u šlechtilé oceli materiál č..440 a.

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress G Technika vedení potrubí ocel F4 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress G Technika vedení potrubí ocel F4 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí G3 Sanpress s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_G3_cs_20171020_115708_5.pdf 1 20.10.2017 13:11:28 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu, trubky z ušlechtilé oceli materiál

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí G6 Sanpress Inox LF s SC-Contur, labs-frei Technika vedení potrubí ZM_G6_cs_20171020_115708_9.pdf 1 20.10.2017 12:33:31 Lisovací spojovací systém (labs-frei) s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A1 Profipress s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_A1_cs_20171020_115708_5.pdf 1 20.10.2017 13:47:12 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný podle DVGW pracovního

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox G s SC-Contur Technika veení potrubí ušlechtilá ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli, trubky z ušlechtilé oceli

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí L4 Pexfit Pro Technika vedení potrubí ZM_L4_cs_20190327_061154_7.pdf 1 27.03.2019 13:54:52 Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace vytápění, přezkoušeno

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_G1_cs_20171020_115708_7.pdf 1 20.10.2017 13:36:33 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G Technika vedení potrubí /červený bronz A2 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z mědi podle DIN EN 1057 a DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G Technika vedení potrubí /červený bronz A2 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z mědi podle DIN EN 1057 a DVGW pracovního listu GW

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox G Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel G2 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli, trubky z ušlechtilé oceli materiál

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A Profipress s SC-Contur CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z měi a červeného bronzu testovaný pole DVGW pracovního listu W 34, se zkušební

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz A2 Profipress G Technika vedení potrubí /červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z mědi

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace pole DVGW-TRGI 2008, se zkušební

Více

2.1 Potrubní systémy - voda, topení

2.1 Potrubní systémy - voda, topení měděné TVAROVKY PROFIPRESS - PRO PITNOU VODU A TOPENÍ ProfiPress spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné vody a topení, pro Cu trubky. Tvarově stabilní pro rychlé

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress Inox s SC-Contur Trubky a lisovací spojky z nerezavějící oceli (ušlechtilé oceli) pro instalaci pitné voy le DIN 18, zkoušeno

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur Katalog 2010 - CZ Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace pole DVGW-TRGI 2008, se

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí L6 Viega Smartpress Technika vedení potrubí ZM_L6_cs_20171020_115708_9.pdf 1 20.10.2017 13:08:45 Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění určený pro instalace pitné

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur A2 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace podle DVGW-TRGI 2008, se zkušební značkou DVGW,

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur A2 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace podle DVGW-TRGI 2008, se zkušební značkou DVGW,

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/PE/červený bronz

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/PE/červený bronz Pexfit Technika veení potrubí PE-Xc/A/PE/červený bronz CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. isovací spojovací systém pro instalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a instalace vytápění, přezkoušeno pole DVW

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress Technika vedení potrubí červený bronz N1 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvody plynu, pitné vody a pro lokální rozvody tepla, geotermické

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress Technika vedení potrubí červený bronz N1 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvody plynu, pitné vody a pro lokální rozvody tepla, geotermické

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:37 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress Inox s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:37 15 Trubky a lisovací

Více

2.5 Potrubní systémy - voda, topení

2.5 Potrubní systémy - voda, topení MĚDĚNÉ TVAROVKY PROFIPRESS S - PRO SOLÁRNÍ ROZVODY ProfiPress S spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou s ve výrobě vloženým FKM - těsnícím prvkem pro speciální použití při vysokých

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel G1 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G2 Sanpress Inox G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G2 Sanpress Inox G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:25 14 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress Inox G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:25 14 Trubky a

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo F1 Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli. Použití v souladu se stanovením výrobce Systém Prestabo je schválen pro použití

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné voy a topení, pro Cu-trubky pole

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz Pexfit Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz L5 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace vytápění, přezkoušeno

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur Katalog 2010 - CZ Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné voy a topení, pro Cu-trubky

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel G1 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Sanpress Technika vedení potrubí červený bronz G3 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu,

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. R2 Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí červený bronz R2 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle DIN

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress Technika vedení potrubí červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. N1 Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvody plynu,

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz Pexfit Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz L5 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Pájené fitinky Technika vedení potrubí /červený bronz CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. R4 Fitinky z červeného bronzu podle DVGW pracovního listu GW 6 a fitinky z mědi podle DVGW pracovního listu GW

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu L4 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G3 Sanpress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G3 Sanpress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:38 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:38 15 Systém trubek z ušlechtilé

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí červený bronz CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. R2 Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle

Více

Technika vedení potrubí mosaz

Technika vedení potrubí mosaz Závitové fitinky z i Technika vedení potrubí CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (původně DIN 2999), část 1, hadicové armatury. Šroubení a hadicové

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A1 Profipress Technika vedení potrubí CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný podle DVGW pracovního listu W 534, se zkušební

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R4 Pájecí fitinky

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R4 Pájecí fitinky Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Pájecí fitinky Z měi a červeného bronzu pro měěné trubky pole DWGV-pracovního listu GW 392, fitinky z měi pole DVGW-pracovního listu GW

Více

Technika vedení potrubí mosaz

Technika vedení potrubí mosaz Závitové fitinky z i Technika vedení potrubí CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (původně DIN 2999), část 1, hadicové armatury. Šroubení a hadicové

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu L4 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Pájené fitinky Technika vedení potrubí /červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. R4 Fitinky z červeného bronzu podle DVGW pracovního listu GW 6

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí R2 Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí ZM_R2_cs_20171020_115708_9.pdf 1 20.10.2017 12:57:58 Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika veení potrubí PE-Xc/A/ PE-Xc/červený bronz/ppsu CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. iovací pojovací ytém pro intalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a intalace vytápění, přezkoušeno pole

Více

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez Easytop-systémové armatury Technika vedení potrubí červený bronz/nerez J1 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Uzavírací a regulační ventily z ušlechtilé

Více

TECHNICKÝ LIST EDICE Lisovací tvarovky MC - uhlíková ocel

TECHNICKÝ LIST EDICE Lisovací tvarovky MC - uhlíková ocel Popis výrobku: Aplikace: Pracovní tlak: série lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli s M-profilem v rozměrech 12 až 108 mm určené pro rozvoy stlačeného vzuchu, topné rozvoy, klimatizace, veení vakua a solární

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L4 Pexfit Pro

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L4 Pexfit Pro _CZ_090202.fm Seite 1 Mittwoch, 4. März 2009 5:43 17 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pexfit Pro _CZ_090202.fm Seite 2 Mittwoch, 4. März 2009 5:43 17 Kompletní systém PE-Xc s lisovací

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu L4 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:32 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:32 15 Spojovací systém

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika veení potrubí PE-Xc/A/ PE-Xc/červený bronz/ppsu CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. iovací pojovací ytém pro intalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a intalace vytápění, přezkoušeno pole

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. R3 Závitové fitinky z mosazi

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. R3 Závitové fitinky z mosazi Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z i R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (dříve DIN 2999), část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle DIN 1988

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress s S-ontur Technika veení potrubí červený bronz Z 3/ eník Změny vyhrazeny. N Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvoy plynu a voy, pro lokální rozvoy tepla, geotermické použití

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A1 Profipress Technika vedení potrubí CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný

Více

Technika vedení potrubí mosaz

Technika vedení potrubí mosaz Závitové fitinky z i Technika vedení potrubí CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (původně DIN 2999),

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R2 Závitové fitinky z červeného bronzu

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R2 Závitové fitinky z červeného bronzu _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 009 3:45 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Závitové fitinky z červeného bronzu _CZ_090114.fm Seite Montag, 16. Februar 009 3:45 15 Se závity

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A1 Profipress s SC-Contur A1 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné vody a topení, pro CU-trubky podle DIN EN 1057, přezkoušeno

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:31 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:31 15 Spojovací systém

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit Ceník 2012 - SK Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pexfit Všechny spojky kompletně s lisovacími pouzdry. Kompletní systém PE-Xc se systémovými trubkami Pexfit pro instalaci pitné vody a

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí N1 Geopress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí N1 Geopress s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Geopress s SC-Contur Lisovací spojovací systém z červeného bronzu pro komunální rozvoy plynu a voy (maximální provozní teplota 20 C) a

Více

Náhradní díly k zápachovým uzávěrům a odtokovým soupravám. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Náhradní díly k zápachovým uzávěrům a odtokovým soupravám. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Náhradní díly k zápachovým uzávěrům a odtokovým soupravám CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Náhradní díly, vybavovací sady a příslušenství pro produktové skupiny: Odtoky pro vany a sprchové

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z mosazi

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z mosazi Ceník 12 - SK Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Závitové fitinky z mosazi Závitové fitinky se závity podle DIN EN 106 (dříve DIN 2999), část 1, schválené pro instalaci pitné vody podle

Více

KVALITA PROVĚŘENÁ KILOMETRY POTRUBÍ

KVALITA PROVĚŘENÁ KILOMETRY POTRUBÍ ATILA STÝL s.r.o. +420 601 581 817, obcho@atilastyl.cz, www.atilastyl.cz KVALITA PROVĚŘENÁ KILOMETRY POTRUBÍ Široký sortiment plastových prouktů pro ochranu potrubí a přírub. Spolehlivě chrání proti korozi

Více

Globo D. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro pitnou vodu

Globo D. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro pitnou vodu Gobo D Kuové koouty Bronzový kuový koout pro pitnou vou IMI EIMEIER / Uzavírací armatury / Gobo D Gobo D Kuové koouty Gobo D jsou určeny pro rozvoy pitné voy a nabízí mnoo funkcí. Kompaktní rozměry usnaňují

Více

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace.

Lisovací systémy Viega. Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Lisovací systémy Viega Bezpečné spoje pro všechny druhy instalace. Viega. Connected in quality. Viega je přesvědčena: Kvalita je vše. Bez kvality nedává nic smysl. Proto je požadavkem společnosti, aby

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit _CZ_090120.fm Seite 1 Dienstag, 3. März 2009 1:23 13 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pexfit _CZ_090120.fm Seite 2 Dienstag, 3. März 2009 1:23 13 Všechny spojky kompletně s lisovacími

Více

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny.

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix systémová míra 4 Odvodňovací technika CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky A dvantix se systémovou mírou 4 Podlahové odtoky Advantix jsou určeny pro průtok velkých

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí Technika vedení potrubí CZ 3/5 Ceník 205 Změny vyhrazeny. P Pro všechny lisovací systémy Viega v rozmezí d 2 08,0. Viega jsou použitelné pro všechny kovové lisovací systémy Viega a Geopress a lisovací

Více

Předstěnová/splachovací technika T6 Příslušenství pro odvodnění

Předstěnová/splachovací technika T6 Příslušenství pro odvodnění Ceník 2012 - SK Předstěnová/splachovací technika Příslušenství pro odvodnění Speciální příslušenství pro odvodnění v předstěnové konstrukci pro rozšíření nebo zjednodušení aplikací jako např. řadová montáž

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A3 Profipress S s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A3 Profipress S s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A3 Profipress S A3 Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou s ve výrobě vloženým FKM-těsnicím prvkem pro speciální použití při

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. L5 Pexfit

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. L5 Pexfit Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit L5 Všechny spojky kompletně s lisovacími pouzdry. Kompletní systém PE-Xc se systémovými trubkami Pexfit pro instalaci pitné vody a novou systémovou

Více

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA. SANHA-Press Lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi pro instalace pitné vody a topení. Série 6000 a 8000

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA. SANHA-Press Lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi pro instalace pitné vody a topení. Série 6000 a 8000 1 SYSTÉMOVÁ TECHNIKA -Press Lisovací tvarovky z mědi a slitin mědi pro instalace pitné vody a topení W HK / W / 0206 / 05 / 2009 40 582 01 HH 1005R01F4P5-bpr 1005R01F4P5-rpr 0011-4325 POCC DE.AЮ31.H11145

Více

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny.

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145 Odvodňovací technika X3 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix se systémovou mírou 145 Podlahové odtoky Advantix jsou určeny pro průtok

Více

BOAGAZ SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

BOAGAZ SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY BOAGAZ SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY 2017 / 2018 VLNOVCOVÁ TRUBKA ARMATURY T-KUSY SPOJKY POMŮCKY NÁSKOK SYSTÉMEM TECHNOLOGIE S PŘIDANOU HODNOTOU Pro naše vlnovcové trubky používáme výhradně vysoce kvalitní ušechtilou

Více

Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika

Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika Nové produkty od Viega Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. 2 Nové produkty od Viega Obsah F2 Megapress 4 F4 Megapress G 7

Více

DN [mm] zdvih [mm] [m 3 /h] GG25 / Niro (bypass)

DN [mm] zdvih [mm] [m 3 /h] GG25 / Niro (bypass) Technický list 6..N Zvihové ventily, 2cestné, příruba PN16 pro uzavřené systémy stuené a teplé voy pro spojitou regulaci na straně voy v zařízeních na úpravu vzuchu a topných systémech Přehle typů Typ

Více