Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel"

Transkript

1 Sanpress Inox G s SC-Contur Technika veení potrubí ušlechtilá ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny.

2 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli, trubky z u šlechtilé oceli materiál č..440 pole D IN EN 0088, DVGW pracovního listu GW 4, plyny pole DVGW pracovního listu G 0 v instalacích plynu pole DVGW-TGI 008 (DVGW pracovního listu G 00) / DVFG-TF 0. Kapalný plyn v p lynném skupenství pro omácí a komerční použití, testováno pole DVGW pracovního listu G 4 ozvoy s topným olejem pro t opný olej pole DIN 03 a rozvoy s motorovou naftou pro m otorovou naftu jako sací a t lakový rozvo pole DIN EN 90 při oržování obecného stavebně technického schválení Z (jen 4) Pro tvarově stabilní uložení rozělovacích a s toupacích potrubí a s acích a t lakových rozvoů v instalacích topného oleje na o mítku a po omítku. Lisovací spojky Všechny velikosti s SC-Contur při naplňování zařízení zřetelně zviitelní omylem neslisovaná spojení. S C-Contur je certifikována a splňuje požaavky DVGW pracovního listu G 4, bo 4.4., spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováěných voou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v t lakovém rozmezí o,0 bar o, bar, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzuchem nebo inertními plyny v r ozmezí o mbar o 3,0 bar. Označení Sanpress Inox G žlutý bo n a lisovacím přípoji, žlutý rámeček a n ápis» MOP / GT«Spojky z červeného bronzu ( ) žlutý bo n a lisovacím přípoji, žlutý rámeček a n ápis» MOP / GT«Těsnicí prvky HNB, žluté Trubky Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a o olné vůči korozi Materiál č..440 (AISI 3L) (XCrNiMo 7 -), s,3 % molybenu pro v yšší oolnost; žluté zátky ozměry/materiál Stanarní velikosti: ; 8; ; ; 3; ; 4 z ušlechtilé oceli Velikosti XL: ; 7,; ; 08,0 z ušlechtilé oceli Lisovací spojky se závitovým přípojem 4 z ušlechtilé oceli Lisovací spojky se závitovým přípojem z červeného bronzu (respektujte níže uveené schválení pro s pojky z červeného bronzu!) Oblasti použití Zemní plyn/kapalný plyn Topný olej Motorová nafta Pro instalace plynu jsou schválené jen s pojky s násleujícím označením: Sanpress Inox G žlutý rámeček a nápis Gas MOP / GT Spojky z č erveného bronzu žlutý rámeček a nápis Gas MOP / GT Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřenictvím otazu na m ateriál schváleno servisním centrem Viega. 0 Provozní pomínky Instalace plynu a k apalného plynu provozní a okolní teplota T = - 0 C až + C / Tmax = C provozní tlak pmax = bar u požaavku VTZ pmax = bar Instalace topného oleje a m otorové nafty ( 4) provozní teplota Tmax = 40 C provozní tlak pmax = -0, až +,0 bar Osvěčení Lisovací spojky 4 DVGW reg. č. DG-BO ,0 DVGW reg. č. DGB0333 Spojky z červeného bronzu DG-BP009 Použití lisovacích nástrojů Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v p rvní řaě na bezvaném stavu lisovacích nástrojů a l isovacích nářaí. Pro výrobu lisovaných spojů proto oporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravielnou kontrolu autorizovanými servisními střeisky. Technická ata Lisovací spojky a s oučásti jsou kontinuálně optimalizovány. V přípaě potřeby naleznete aktuální rozměrové úaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www. viega.cz, v sekci Ke stažení.

3 Sanpress Inox G s SC-Contur Obsah Trubky Oblouky 4 T-kusy Přechoové kusy/oblouky Objímky 7 eukce 8 Šroubení 8 Krytky 9 Příruby 0 Nástěnky Plynové kulové kohouty Kulové kohouty k plynoměrům pro jenohrlové plynoměry Kulové kohouty k plynoměrům pro vouhrlové plynoměry 3 Kulové kohouty pro plynové přístroje 4 Hlíače průtoku plynu 4 Plynové zásuvky a h aice Příslušenství Montážní příslušenství pro jeno- a vouhrlové plynoměry Nářaí Těsnicí prvky 7 EAN-Coe Číslo EAN je s estaveno z k onstantního čísla výrobce 40 a jenotlivých šestimístných čísel ů, např. 30. Výměna posleních šesti pozic za čísla ů ává kó E AN.

4 Trubky Sanpress-trubka.440 (AISI 3L) -- pro násleující proukty a p oužití: instalace pitné voy, instalace plynu -- laserově svařena moel 03 s L [m] 8 3 4,,,,, Kč/m ,99 3, 37,07 44,9,4 803,4.03,09 Kč/m ,80.0,4.,3.908, 94 49* 94 4* * * 94 4* 94 03* 94 0* 934,.03,3.07,89.89,9.94,9.847,48 3.,3 s = tloušťka stěny L = élka Sanpress XL-trubka s L [m].440 (AISI 3L) -- pro násleující proukty a p oužití: 7, instalace pitné voy, instalace plynu 08,0 -- laserově svařena s = tloušťka stěny moel 03XL L = élka Sanpress-trubkový oblouk moel *= oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress XL-trubkový oblouk moel 09.4XL 7, 08,0 94 7* 94 34* 94 8*.740,77.093, ,9 *= oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress-trubkový oblouk 30 moel * 94 7* 94 89* 94 * 94 0* 94 9* 94 * 934,.03,3.07,89.,48.989,93.898,3 3.,04 *= oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress XL-trubkový oblouk 30 moel 09.XL 7, 08, * 94 40* 94 7* 94 4*.840,90.4,4 7., ,4 *= oávka pouze z oběhu sklaových zásob

5 Sanpress-trubkový oblouk 4 moel 09. Sanpress Inox G s SC-Contur 8 990* 7 34* 3 433* 4 40* *,0 47, 7,74.09,49.34, * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress XL-trubkový oblouk 4 moel 09.XL 7, 08,0 94 7* 94 88* 94 9* 94 *.939,.99, , 9.34,73 * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress-trubkový oblouk 0 moel * 94 7* 94 73* * 94 7* 94 73* 94 7* 934,.03,3.07,89.8,7.03, , ,9 * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress XL-trubkový oblouk 0 moel 09.XL 7, 08, * * * 94 87*.03,90., 7., ,3 * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress-trubkový oblouk 7 moel * 94 * * 94 8* 94 8* * 94 88* 934,.03,3.07,89.04,84.03,8.4,7 4.3,0 * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress XL-trubkový oblouk 7 moel 09.7XL 7, 08, * * 94 * 94 93*.37,0.30,38 7.7,7 9.49,77 * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress XL-trubkový oblouk 90 moel 09XL 7, 08, * * 94 94* 94 *.3,4.30,7 7.78, 9.308,37 * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob 3

6 Oblouky Sanpress Inox G-oblouk 90 těsnicí prvky HNB moel 0 Sanpress Inox G XL-oblouk 90 těsnicí prvky HNB, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel 0XL Sanpress Inox G-oblouk 90, lisovací přípoj těsnicí prvek HNB moel 0. Sanpress Inox G XL-oblouk 90, lisovací přípoj těsnicí prvek HNB, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel 0.XL Sanpress Inox G-oblouk 4 těsnicí prvky HNB moel 0 Sanpress Inox G XL-oblouk 4 těsnicí prvky HNB, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel 0XL Sanpress Inox G-oblouk 4, lisovací přípoj těsnicí prvek HNB moel , 08, , 08, , 08, , 39, 439,0,0 848,00.408,0.99, ,88 4.4,.04,80 7.9, ,80 3,7 4,8 47,3 8,07.37,33.7, , ,.794,00 8.0, , 399,7 48,44,3 894,94.0,79.3, , ,77.37,79 7.0, , 3,47 43,8 9,33 89,.494,.,3

7 Sanpress Inox G XL-oblouk 4, lisovací přípoj těsnicí prvek HNB, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel 0.XL Sanpress-naoblouk moel 09.3 Sanpress Inox G s SC-Contur , ,77.48,0 7.99, ,,07 4,.30, * * * * ,93 9,77 94,8,0,0 78,78 77, 73,98 908,7 93,00 899,34.74,3.,.,0.,.,0 7, 08,0 8 T-kusy Sanpress Inox G-T-kus těsnicí prvky HNB moel * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress Inox G XL-T-kus těsnicí prvky HNB, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel 0XL 3 7, 7, 08,0 7, 08,0 7, 7, 08, * * 3 0* ,8.,77 7.4,7 7.04,77 7.9, , 0., * = oávka pouze z oběhu sklaových zásob Sanpress Inox G-T-kus, -závit, vícehran těsnicí prvky HNB moel ,8 7,87 7,0 43,03 78,78 740, 0,.0,40.0,0 = cylinrický vnitřní závit

8 Sanpress Inox G XL-T-kus, -závit, vícehran těsnicí prvky HNB, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel 07.XL 7, 7, 08,0 08,0 7, 7, 08,0 08, ,9 7.38, , 7.9, , 9.7, 0.03, , 43, 4, 43,4 03,03,4 4,9 43,79 9, 849, 7,3.,0.9, ,79 3.9, ,07 47,7 4,7 4,08 493,9 79,93 9,3 9,8 900,0 98,8.4,0.4, ,8 0,7 43,0 3,8 49,8, 74,9.090,34.43,93 = cylinrický vnitřní závit Přechoové kusy/oblouky Sanpress Inox G-přechoový kus, -závit těsnicí prvek HNB, vícehran moel ¼ =k ónický vnější závit Sanpress Inox G XL-přechoový kus, -závit těsnicí prvek HNB, zářezný kroužek, ělicí kroužek, vícehran moel 0XL Sanpress Inox G-přechoový kus, -závit těsnicí prvek HNB, vícehran moel 0 7, 3 = kónický vnější závit ¼ = c ylinrický vnitřní závit Sanpress Inox-zásuvný kus, -závit vícehran moel ¼ =k ónický vnější závit

9 Sanpress Inox-zásuvný kus, -závit vícehran moel 3. Sanpress Inox G s SC-Contur ,8 0,7 43,7 400,8 49,8 0,34 0,34 739,7.080,37.449, ,8 9,37 74,74 80,47.09,7.48,., , , 898,8.4,9.9,8 3.4, 4., ,7 37,9 7, 33, 389,4,99 33, ,0 3.39, , 4.87, ,77 47,0 49,7,9 9,37 9,93 94, ¼ = cylinrický vnitřní závit Sanpress Inox G-přechoový oblouk 90, -závit těsnicí prvek HNB, vícehran moel ¼ = kónický vnější závit Sanpress Inox G-přechoové koleno 90, -závit těsnicí prvek HNB moel ¼ = cylinrický vnitřní závit Objímky Sanpress Inox G-objímka těsnicí prvky HNB moel 0 Sanpress Inox G XL-objímka těsnicí prvky HNB, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel 0XL Sanpress Inox G-posuvná objímka těsnicí prvky HNB moel , 08,

10 Sanpress Inox G XL-posuvná objímka těsnicí prvky HNB, zářezné kroužky, ělicí kroužky moel 0.XL 7, 08, , ,4.7,47., eukce Sanpress Inox G-reukční kus, lisovací přípoj těsnicí prvek HNB moel 0. Sanpress Inox G XL-reukční kus, lisovací přípoj těsnicí prvek HNB, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel 0.XL , 7, 08,0 08,0 08,0 08, , 4 7, ,9 3,79 7,, 30,3 30,89 374,40 4,7 84,9 7,9,33.0,9 8, * ,03.73, ,99.,0 3., 3.43,7 3.4,9 3.,8 3.9,47 3.,3 *= oávka pouze z oběhu sklaových zásob Šroubení Profipress G-šroubení -- červený bronz, vícehran -- kónicky těsnicí těsnicí prvky HNB moel 0 Profipress G-šroubení -- červený bronz, -závit, vícehran -- kónicky těsnicí těsnicí prvek HNB moel = c ylinrický vnitřní závit ,80.7,.3,.4, ,0 84,0.04,8.0,4

11 Profipress G-šroubení -- červený bronz, -závit, vícehran -- kónicky těsnicí těsnicí prvek HNB moel 4 Sanpress Inox G s SC-Contur ,4,38 748,4 77,00 807, 94,.,39 99, ,0 478,9 40, 4,, = kónický vnější závit Profipress G-připojovací šroubení G ⅞ -- pro násleující proukty a použití: 8 ⅜ kulový plynový kohout, plynový ⅛ ventil ⅜ -- červený bronz ⅜, G-závit -- kónicky těsnicí G = závitové šroubení těsnicí prvek HNB moel Profipress G-připojovací šroubení G ¼ -- pro násleující proukty a použití: regulační ventil tlaku -- červený bronz G = závitové šroubení, G-závit -- ploché těsnění těsnicí prvek HNB moel Sanpress Inox G-víčko těsnicí prvek HNB moel ,77 3, , 389, 4,7 0,3 7,4.3,9.90, ,4.840,49 3., 4.80, , 0,90 9,49 33,0 39,33 49,,9 Krytky Sanpress Inox G XL-víčko těsnicí prvek HNB, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel 0.XL Ochranné víčko -- pro násleující proukty a použití: konce trubek -- nelze použít pro: těsnicí a t laková zkouška -- plast moel , 08,

12 Ochranné víčko -- pro násleující proukty a p oužití: konce trubek -- nelze použít pro: těsnicí a t laková zkouška -- plast moel 9.XL 7, 08, ,7 8,80 74,94 99, , ,0 8.4, ,9.98, , 79 43,3 9,9 Příruby Profipress G-přírubový přecho -- červený bronz -- přírubový přecho, lisovací přípoj volná příruba MOP 0/ černá ocel povrstvená práškovou technologií, těsnicí prvek HNB moel 9. Sanpress Inox G XL-přírubový přecho -- přírubový přecho, lisovací přípoj těsnicí prvek HNB, zářezný kroužek, ělicí kroužek moel 09XL , 08,0 Montážní set MOP M L -- pro násleující proukty a p oužití: přírubové spojení -- pozinkovaná ocel M = metrický závit L= élka 4 šrouby, 8 položek, 4 matky moel 9.7 Sanpress Inox-montážní set -- pro násleující proukty a p oužití: přírubové spojení -- ušlechtilá ocel 4 šrouby, 8 položek, 4 matky moel 39.7 MOP M L 0/ 3/0 0/ 0/ 0 M = metrický závit L = élka Sanpress Inox XL-montážní set -- pro násleující proukty a p oužití: přírubové spojení -- ušlechtilá ocel 8 šroubů, položek, 8 matek moel 39.7XL pro MOP M L /00 0/ 98.4, ,94 3, M = metrický závit L = élka Těsnění -- AFM 34 moel MOP 0 0 0

13 Těsnění -- AFM 34 moel 9.9XL Sanpress Inox G s SC-Contur ,4,84 37, , 80,.,., ,03 79,7.0,3.,0 MOP Nástěnky Sanpress Inox G-nástěnka, -závit těsnicí prvek HNB, upevňovací příruba moel 0. = cylinrický vnitřní závit Plynové kulové kohouty Profipress G-kulový plynový kohout -- lze uzavírat těleso z č erveného bronzu, těsnicí prvky HNB Technická ata zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel 0 8 Profipress G-kulový plynový kohout 87 39* * -- -závit, lisovací přípoj * -- lze uzavírat = cylinrický vnitřní závit těleso z č erveného bronzu, těsnicí *= oávka pouze z oběhu sklaových zásob prvek HNB Technická ata zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel.4 94, 9,8.,94 Profipress G-kulový plynový kohout -- lze uzavírat těleso z č erveného bronzu, ovláací rukojeť z o celového plechu je o šetřena žlutou práškovou barvou, zkušební otvor, těsnicí prvky HNB Technická ata zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) se zkušební značkou DIN-DVGW-G moel ,8.,.4,88

14 Profipress G-kulový plynový kohout -- vstup: -závit, výstup: Profipress G-přípoj -- lze uzavírat těleso z č erveného bronzu, zkušební otvor, ovláací rukojeť z o celového plechu je ošetřena žlutou práškovou b arvou, těsnicí prvek HNB Technická ata zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel ,.99,40.,3., ,39 4,7.09,74.8,0 3.43,3 4.99, = cylinrický vnitřní závit Kulový plynový kohout -- mosaz -- -závit 0 -- lze uzavírat, lze p lombovat, těžké a přímé proveení 3 ¼ Technická ata 40 teplota okolí max. C 0 zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT = c ylinrický vnitřní závit provozní tlak max. bar ( MOP ) moel 0 Kulové kohouty k plynoměrům pro j enohrlové plynoměry Profipress G-kulový kohout pro plynoměr -- pro násleující proukty a p oužití: jenohrlový plynoměr -- mosaz -- vstup/výstup: Profipress G-přípoj (oboustraně profilovaný) -- lze uzavírat, lze p lombovat, přímé proveení zkušební otvor < m m, ržák na stěnu/upevňovací saa, zkušební šroub G⅛, těsnicí prvky HNB Technická ata teplota okolí max. C zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel TAE PTK Vplyn 4 4T 4S 4S 4S, 4 TAE = termická uzávěrka PTK = naprůtočná pojistka Typ K provozní tlak -00 mbar Vplyn = objem průtoku plynu , ,0 4.9,4 4.9,4 4.9,4

15 Sanpress Inox G s SC-Contur Profipress G-rohový kulový kohout pro plynoměr -- pro násleující proukty a použití: jenohrlový plynoměr -- mosaz -- vstup: -závit, výstup: Profipress G-přípoj -- lze uzavírat, lze plombovat, rohové proveení zkušební otvor < m m, zkušební šroub G⅛, těsnicí prvek HNB Technická ata teplota okolí max. C zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel Vplyn TAE PTK 44 44T 44S 44S 44S, ,9.98,7.0,8.0,8.0,8 = kónický vnější závit Vplyn = objem průtoku plynu TAE = termická uzávěrka PTK = n aprůtočná pojistka Typ K provozní tlak -00 mbar Kulové kohouty k plynoměrům pro vouhrlové plynoměry Profipress G-montážní jenotka -- pro násleující proukty a použití: vouhrlový plynoměr -- mosaz -- vstup/výstup: Profipress G-koleno z červeného bronzu -- lze uzavírat, lze plombovat integrované šroubení plynoměru, rohový kulový kohout, připojovací koleno, ržák na s těnu, těsnicí prvky HNB Technická ata teplota okolí max. C zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel 343S Vplyn PTK, ,3.37,3.37,3 Vplyn = objem průtoku plynu PTK = n aprůtočná pojistka Typ K provozní tlak -00 mbar Profipress G-montážní jenotka -- pro násleující proukty a použití: vouhrlový plynoměr -- vstup: kulový kohout z mosazi s Profipress G-přípojem, výstup: Profipress G-přípoj -- lze uzavírat, lze plombovat na obou stranách namontované šroubení plynoměru, ržák na s těnu, těsnicí prvky HNB Technická ata teplota okolí max. C zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel Vplyn PTK TAE 48T 48S 48S 48S, ,08.,4.,4.,4 Vplyn = objem průtoku plynu PTK = n aprůtočná pojistka Typ K provozní tlak -00 mbar TAE = termická uzávěrka 3

16 Kulové kohouty pro plynové přístroje Profipress G-kulový kohout pro plynové přístroje -- pro násleující proukty a p oužití: topné zařízení, ohřívač teplé voy -- mosaz -- výstup: šroubení s -závitem, vstup: Profipress G-přípoj blokační bezpečnostní pojistka, těsnicí prvek HNB Technická ata teplota okolí max. C zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel 4 TAE ,.43,.79, ,3.40,0.7,7 = cylinrický vnitřní závit TAE = termická uzávěrka ohový kulový kohout pro plynové přístroje -- pro násleující proukty a p oužití: topné zařízení, ohřívač teplé voy -- pochromovaná mosaz -- vstup: -závit, výstup: šroubení s p-závitem -- rohové proveení blokační bezpečnostní pojistka Technická ata teplota okolí max. C zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. GT provozní tlak max. bar ( MOP ) moel 09T TAE = kónický vnější závit = cylinrický vnitřní závit TAE = termická uzávěrka Hlíače průtoku plynu Profipress G-naprůtočná pojistka Typ M/K -- pro násleující proukty a p oužití: uzavření toku plynu poku průtočné množství plynu v ůsleku nesprávného výstupu překročí přeem stanovenou honotu -- červený bronz -- vstup: -závit, výstup: Profipress G-přípoj těsnicí prvek HNB Technická ata zatížitelné na v yšší teplotu 0 C/30 min. provozní tlak 00 mbar VGW-G moel 4.HT Vplyn, 4 = kónický vnější závit Vplyn = objem průtoku plynu ,9.33,9.33,9

17 Sanpress Inox G s SC-Contur Plynové zásuvky a haice Plynová zásuvka TAE -- pro použití s násleujícími proukty: plynová zástrčná haice moel 03 = kónický vnější závit -- pochromovaná mosaz TAE = termická uzávěrka -- vstup: -závit, výstup: zásuvka pole DIN vyšší teplotní zátěž ukazatel otevřeno/zavřeno, normovaná zásuvka Technická ata teplota okolí max. C provozní tlak max. 0, b ar moel 0T ,84 Plynová zásuvka TAE -- pro použití s násleujícími proukty: plynová zástrčná haice moel 03 = kónický vnější závit -- pochromovaná mosaz TAE = termická uzávěrka -- vstup: -závit, výstup: zásuvka pole DIN vyšší teplotní zátěž ukazatel otevřeno/zavřeno Technická ata teplota okolí max. C provozní tlak max. 0, b ar moel 09T ,0 Plynová zástrčná haice L -- pro použití s násleujícími 00 proukty: plynová zásuvka moel 0T, 09T vstup: normovaná zásuvka pole 0 DIN 33, výstup: -závit přímé proveení vnitřní haice: vlnovcová haice 3000 z nerezi, vnější haice: nerezové pletivo s plastovým obalem = cylinrický vnitřní závit Technická ata L= élka teplota okolí max. C provozní tlak 0, bar Upozornění Maximální élka haice v omovní instalaci m!, pole DIN EN 4800 moel ,74.,.030,.498,.73,7.44,78 8.3, ,9 Plynová zástrčná haice -- pro použití s násleujícími proukty: poomítková plynová zásuvka moel 00.T -- vstup: normovaná zásuvka pole DIN 33, výstup: -závit -- rohové proveení vnitřní haice: vlnovcová haice z n erezi, vnější haice: nerezové pletivo s p lastovým obalem Technická ata teplota okolí max. C provozní tlak 0, bar se zkušební značkou DIN-DVGW-G, pole DIN EN 4800 moel 0 L ,8 = cylinrický vnitřní závit L = élka

18 Příslušenství Montážní příslušenství pro j eno- a vouhrlové plynoměry Připojovací koleno -- pro použití s násleujícími proukty: rohový kulový kohout pro plynoměr moel 0, 0S, 0T -- červený bronz -- -závit, -závit moel 4. Záklaní eska -- pro násleující proukty a p oužití: jeno- a vouhrlové plynoměry -- pro použití s násleujícími proukty: Profipress G-připojovací koleno moel pozinkovaná ocel moel , ,0 3,38, , 44, , , =k ónický vnější závit = c ylinrický vnitřní závit Profipress G-připojovací koleno -- pro použití s násleujícími proukty: záklaní eska moel 4, červený bronz = c ylinrický vnitřní závit, -závit pojistka proti protočení, upevňovací materiál, těsnicí prvek HNB moel 4. Záklaní eska -- pro násleující proukty a p oužití: jeno- a vouhrlové plynoměry -- pro použití s násleujícími proukty: montážní kolejnice moel 800, Profipress G-připojovací koleno moel pozinkovaná ocel upevňovací materiál Upozornění Montážní kolejnice moel 800 viz přestěnová/splachovací technika! moel 4. B B B H T B = šířka B = šířka B = šířka H = výška T = hloubka B B B H T B = šířka B = šířka B = šířka H = výška T = hloubka Montážní pomůcka G -- pro násleující proukty a p oužití: oržení rozteče 0 m m, vouhrlový plynoměr G = závitové šroubení -- G-závit moel 30 Značkovací šablona -- pro násleující proukty a p oužití: označení hloubky zastrčení kovových trubek moel 494 pro 4 Příslušenství Nářaí

19 Značkovací tužka -- pro násleující proukty a použití: lisovací spojovací systémy Viega moel 490. Sanpress Inox G s SC-Contur 0 74, ,3 4,73 44,3 4,7,09, 7, Příslušenství Těsnicí prvky Profipress G-těsnicí prvek HNB -- pro násleující proukty a použití: rozvoy plynu, rozvoy s topným olejem, rozvoy motorové nafty moel 87 pro vnit. Ø s 8 3 4, 8,,,3 3,4,4 4,4,, 3, 3, 3, 4,3 4,3 s = tloušťka stěny 7

20

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox G s SC-Contur Technika veení potrubí ušlechtilá ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli, trubky z ušlechtilé oceli

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox G Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel G2 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli, trubky z ušlechtilé oceli materiál

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G Technika vedení potrubí /červený bronz A2 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z mědi podle DIN EN 1057 a DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G Technika vedení potrubí /červený bronz A2 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z mědi podle DIN EN 1057 a DVGW pracovního listu GW

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz A2 Profipress G Technika vedení potrubí /červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z mědi

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur A2 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace podle DVGW-TRGI 2008, se zkušební značkou DVGW,

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur A2 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace podle DVGW-TRGI 2008, se zkušební značkou DVGW,

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur Katalog 2010 - CZ Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace pole DVGW-TRGI 2008, se

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace pole DVGW-TRGI 2008, se zkušební

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress s SC-Contur Technika vedení potrubí ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo s SC-Contur CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí ocel F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli.0308 (E3), pole DIN EN 030 3, vně galvanicky

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G2 Sanpress Inox G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G2 Sanpress Inox G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:25 14 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress Inox G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:25 14 Trubky a

Více

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez Easytop-systémové armatury Technika veení potrubí červený bronz/nerez CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. J Uzavírací a regulační ventily z ušlechtilé oceli a červeného bronzu pro instalaci pitné voy a vytápění

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:32 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:32 15 Spojovací systém

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress G Technika vedení potrubí ocel F4 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress G Technika vedení potrubí ocel F4 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress S Technika vedení potrubí /červený bronz A3 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný podle DVGW pracovního listu

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress G Technika vedení potrubí ocel F4 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel, labs-frei

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel, labs-frei Sanpress Inox LF s SC-Contur, labs-frei Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel, labs-frei G6 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Sanpress s SC-Contur Technika veení potrubí červený bronz CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu, trubky z u šlechtilé oceli materiál č..440 a.

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox s SC-Contur Technika veení potrubí ušlechtilá ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. G Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č..440 a. pole DIN

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí G3 Sanpress s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_G3_cs_20171020_115708_5.pdf 1 20.10.2017 13:11:28 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu, trubky z ušlechtilé oceli materiál

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress s SC-Contur Technika vedení potrubí ocel CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. F Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress Technika vedení potrubí ocel F2 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro černé, pozinkované, průmyslově lakované a práškovou

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí G6 Sanpress Inox LF s SC-Contur, labs-frei Technika vedení potrubí ZM_G6_cs_20171020_115708_9.pdf 1 20.10.2017 12:33:31 Lisovací spojovací systém (labs-frei) s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_G1_cs_20171020_115708_7.pdf 1 20.10.2017 13:36:33 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Megapress Technika vedení potrubí ocel F2 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z nelegované oceli 1.0308 pro

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress S s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z měi a červeného bronzu testovaný pole DVGW pracovního

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A1 Profipress s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_A1_cs_20171020_115708_5.pdf 1 20.10.2017 13:47:12 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný podle DVGW pracovního

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí L4 Pexfit Pro Technika vedení potrubí ZM_L4_cs_20190327_061154_7.pdf 1 27.03.2019 13:54:52 Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace vytápění, přezkoušeno

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo Technika vedení potrubí ocel F1 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305 3, vně galvanicky

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A Profipress s SC-Contur CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z měi a červeného bronzu testovaný pole DVGW pracovního listu W 34, se zkušební

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo Technika vedení potrubí ocel F1 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305 3, vně galvanicky

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí L6 Viega Smartpress Technika vedení potrubí ZM_L6_cs_20171020_115708_9.pdf 1 20.10.2017 13:08:45 Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění určený pro instalace pitné

Více

Technika vedení potrubí ocel

Technika vedení potrubí ocel Prestabo Technika vedení potrubí ocel F1 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí F1 Prestabo s SC-Contur Technika vedení potrubí ZM_F1_cs_20171020_115708_7.pdf 1 20.10.2017 12:40:48 Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress Inox s SC-Contur Trubky a lisovací spojky z nerezavějící oceli (ušlechtilé oceli) pro instalaci pitné voy le DIN 18, zkoušeno

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress Technika vedení potrubí červený bronz N1 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvody plynu, pitné vody a pro lokální rozvody tepla, geotermické

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress Technika vedení potrubí červený bronz N1 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvody plynu, pitné vody a pro lokální rozvody tepla, geotermické

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí C1 Plynové armatury

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí C1 Plynové armatury _CZ_090114.fm Seite 1 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:23 14 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Plynové armatury _CZ_090114.fm Seite 2 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:23 14 Přezkoušeny a schváleny

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémové trubky a

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo F1 Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli. Použití v souladu se stanovením výrobce Systém Prestabo je schválen pro použití

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R4 Pájecí fitinky

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R4 Pájecí fitinky Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Pájecí fitinky Z měi a červeného bronzu pro měěné trubky pole DWGV-pracovního listu GW 392, fitinky z měi pole DVGW-pracovního listu GW

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí červený bronz R2 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle DIN

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí R2 Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí ZM_R2_cs_20171020_115708_9.pdf 1 20.10.2017 12:57:58 Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. R2 Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz Pexfit Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz L5 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace vytápění, přezkoušeno

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Závitové fitinky z červeného bronzu Technika vedení potrubí červený bronz CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. R2 Fitinky se závity podle DIN EN 10226, část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G1 Sanpress Inox s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:37 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress Inox s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:37 15 Trubky a lisovací

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel G1 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/PE/červený bronz

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/PE/červený bronz Pexfit Technika veení potrubí PE-Xc/A/PE/červený bronz CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. isovací spojovací systém pro instalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a instalace vytápění, přezkoušeno pole DVW

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné voy a topení, pro Cu-trubky pole

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Sanpress Technika vedení potrubí červený bronz G3 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu,

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Pájené fitinky Technika vedení potrubí /červený bronz CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. R4 Fitinky z červeného bronzu podle DVGW pracovního listu GW 6 a fitinky z mědi podle DVGW pracovního listu GW

Více

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez

Technika vedení potrubí červený bronz/nerez Easytop-systémové armatury Technika vedení potrubí červený bronz/nerez J1 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Uzavírací a regulační ventily z ušlechtilé

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress Technika vedení potrubí červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. N1 Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvody plynu,

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur Katalog 2010 - CZ Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné voy a topení, pro Cu-trubky

Více

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel

Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel Sanpress Inox Technika vedení potrubí ušlechtilá ocel G1 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz Pexfit Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/PE/červený bronz L5 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle

Více

2.1 Potrubní systémy - voda, topení

2.1 Potrubní systémy - voda, topení měděné TVAROVKY PROFIPRESS - PRO PITNOU VODU A TOPENÍ ProfiPress spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné vody a topení, pro Cu trubky. Tvarově stabilní pro rychlé

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R2 Závitové fitinky z červeného bronzu

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R2 Závitové fitinky z červeného bronzu _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 009 3:45 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Závitové fitinky z červeného bronzu _CZ_090114.fm Seite Montag, 16. Februar 009 3:45 15 Se závity

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Pájené fitinky Technika vedení potrubí /červený bronz CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. R4 Fitinky z červeného bronzu podle DVGW pracovního listu GW 6

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit Ceník 2012 - SK Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pexfit Všechny spojky kompletně s lisovacími pouzdry. Kompletní systém PE-Xc se systémovými trubkami Pexfit pro instalaci pitné vody a

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G3 Sanpress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G3 Sanpress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:38 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:38 15 Systém trubek z ušlechtilé

Více

Technika vedení potrubí červený bronz

Technika vedení potrubí červený bronz Geopress s S-ontur Technika veení potrubí červený bronz Z 3/ eník Změny vyhrazeny. N Lisovací spojovací systém pro komunální v zemi ložené rozvoy plynu a voy, pro lokální rozvoy tepla, geotermické použití

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A1 Profipress Technika vedení potrubí CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný podle DVGW pracovního listu W 534, se zkušební

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu L4 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace

Více

Technika vedení potrubí mosaz

Technika vedení potrubí mosaz Závitové fitinky z i Technika vedení potrubí CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (původně DIN 2999), část 1, hadicové armatury. Šroubení a hadicové

Více

Technika vedení potrubí mosaz

Technika vedení potrubí mosaz Závitové fitinky z i Technika vedení potrubí CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (původně DIN 2999), část 1, hadicové armatury. Šroubení a hadicové

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L4 Pexfit Pro

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L4 Pexfit Pro _CZ_090202.fm Seite 1 Mittwoch, 4. März 2009 5:43 17 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pexfit Pro _CZ_090202.fm Seite 2 Mittwoch, 4. März 2009 5:43 17 Kompletní systém PE-Xc s lisovací

Více

Technika vedení potrubí

Technika vedení potrubí A1 Profipress Technika vedení potrubí CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi a červeného bronzu testovaný

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu L4 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí N1 Geopress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí N1 Geopress s SC-Contur Ceník 2012 - SK Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Geopress s SC-Contur Lisovací spojovací systém z červeného bronzu pro komunální rozvoy plynu a voy (maximální provozní teplota 20 C) a

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika veení potrubí PE-Xc/A/ PE-Xc/červený bronz/ppsu CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. iovací pojovací ytém pro intalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a intalace vytápění, přezkoušeno pole

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika vedení potrubí PE-Xc/Al/ PE-Xc/červený bronz/ppsu L4 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930 6 a instalace

Více

2.5 Potrubní systémy - voda, topení

2.5 Potrubní systémy - voda, topení MĚDĚNÉ TVAROVKY PROFIPRESS S - PRO SOLÁRNÍ ROZVODY ProfiPress S spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou s ve výrobě vloženým FKM - těsnícím prvkem pro speciální použití při vysokých

Více

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu

Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/ PE-Xc/červený bronz/ppsu Pexfit Pro Technika veení potrubí PE-Xc/A/ PE-Xc/červený bronz/ppsu CZ 3/ Ceník Změny vyhrazeny. iovací pojovací ytém pro intalace pitné voy pole DIN 988 a DIN 0930 6 a intalace vytápění, přezkoušeno pole

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. R3 Závitové fitinky z mosazi

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. R3 Závitové fitinky z mosazi Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z i R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (dříve DIN 2999), část 1, schváleno pro instalace pitné vody podle DIN 1988

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí J1 Systémové armatury Easytop

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí J1 Systémové armatury Easytop _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:40 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Systémové armatury Easytop _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:40 15 Ventily se šikmým

Více

Technika vedení potrubí mosaz

Technika vedení potrubí mosaz Závitové fitinky z i Technika vedení potrubí CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. R3 Závitové fitinky z i, se závity podle DIN EN 10226 (původně DIN 2999),

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí L5 Pexfit _CZ_090120.fm Seite 1 Dienstag, 3. März 2009 1:23 13 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pexfit _CZ_090120.fm Seite 2 Dienstag, 3. März 2009 1:23 13 Všechny spojky kompletně s lisovacími

Více

Náhradní díly k zápachovým uzávěrům a odtokovým soupravám. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Náhradní díly k zápachovým uzávěrům a odtokovým soupravám. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Náhradní díly k zápachovým uzávěrům a odtokovým soupravám CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Náhradní díly, vybavovací sady a příslušenství pro produktové skupiny: Odtoky pro vany a sprchové

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:31 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress s SC-Contur _CZ_090120.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:31 15 Spojovací systém

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A1 Profipress s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A1 Profipress s SC-Contur A1 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A1 Profipress Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro instalaci pitné vody a topení, pro CU-trubky podle DIN EN 1057, přezkoušeno

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R4 Pájecí fitinky

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R4 Pájecí fitinky _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:52 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Pájecí fitinky _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:52 15 Z mědi a červeného bronzu

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z mosazi

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z mosazi Ceník 12 - SK Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Závitové fitinky z mosazi Závitové fitinky se závity podle DIN EN 106 (dříve DIN 2999), část 1, schválené pro instalaci pitné vody podle

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z mosazi

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí R3 Závitové fitinky z mosazi _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 09 3:49 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Závitové fitinky z mosazi _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 09 3:49 15 Závitové fitinky se

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny.

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky pro, výlevky a přístroje Odvodňovací technika V3 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Odtoky pro umyvadla a bidety. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro umyvadla a bidety. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro umyvadla a bidety CZ 3/5 Ceník 205 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky a zápachové uzávěry podle DIN EN 274, pro umyvadla a bidety designové varianty a příslušenství. Vysoce kvalitní

Více

TECHNICKÝ LIST EDICE Lisovací tvarovky MC - uhlíková ocel

TECHNICKÝ LIST EDICE Lisovací tvarovky MC - uhlíková ocel Popis výrobku: Aplikace: Pracovní tlak: série lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli s M-profilem v rozměrech 12 až 108 mm určené pro rozvoy stlačeného vzuchu, topné rozvoy, klimatizace, veení vakua a solární

Více

LISOVACÍ TVAROVKY A ZÁVITOVÉ ADAPTÉRY

LISOVACÍ TVAROVKY A ZÁVITOVÉ ADAPTÉRY KATALOG/CENÍK 2017 LISOVACÍ TVAROVKY A ZÁVITOVÉ ADAPTÉRY LISOVACÍ TVAROVKY A ZÁVITOVÉ ADAPTÉRY Ceny (bez DPH) uvedené v katalogu jsou platné od 1. 1. 2017. Aktuální ceny na www.kiiptherm.cz Veškeré údaje

Více

Sanpress Inox G. Návod k použití. Rok výroby: od 02/2004 cs_cz

Sanpress Inox G. Návod k použití. Rok výroby: od 02/2004 cs_cz Sanpress Inox G Návod k použití Rok výroby: od 02/2004 cs_cz Sanpress Inox G 2 z 25 Obsah Obsah 1 O tomto návodu k použití 4 1.1 Cílové skupiny 4 1.2 Označení upozornění 4 1.3 Poznámka k této jazykové

Více

Odtoky pro umyvadla a bidety. Odvodňovací technika. CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny.

Odtoky pro umyvadla a bidety. Odvodňovací technika. CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. V2 Odtoky pro umyvadla a bidety Odvodňovací technika CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Odtoky a zápachové uzávěry podle DIN EN 274, pro umyvadla a bidety

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. Odvodňovací technika. CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny.

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. Odvodňovací technika. CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. V3 Odtoky pro, výlevky a přístroje Odvodňovací technika CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje,

Více

Megapress G. Návod k použití. Rok výroby: od 03/2016 cs_cz

Megapress G. Návod k použití. Rok výroby: od 03/2016 cs_cz Megapress G Návod k použití Rok výroby: od 03/2016 cs_cz Megapress G 2 z 31 Obsah Obsah 1 O tomto návodu k použití 4 1.1 Cílové skupiny 4 1.2 Označení upozornění 4 1.3 Poznámka k této jazykové verzi 5

Více

Předstěnová/splachovací technika

Předstěnová/splachovací technika Viega Mono CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Předstěnová/splachovací technika Předstěnové bloky pro individuální předstěnová řešení k zazdění a obezdění pro jednotlivou nebo řadovou montáž. Mono blok

Více