Interkulturní vzdělávací a setkávací projekt v průřezu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interkulturní vzdělávací a setkávací projekt v průřezu"

Transkript

1 Interkulturní vzdělávací a setkávací projekt v průřezu Stav informací k lednu 2008 Občanské sdružení Rodowitz Radvanec 3, CZ Nový Bor WEB

2 Organizátoři Občanské sdružení Rodowitz Radvanec 3, CZ Nový Bor Kontakt: Petra Sochová TELEFON WEB Begegnungszentrum im Dreieck e.v. Zittauer Str. 17, D Großhennersdorf Kontakt: Frank Rischer TELEFON , WEB Dom Trzech Kultur Parada Niedamirów 35, PL Lubawka Kontakt: Grzegorz Potoczak TELEFON , WEB Partnerské školy Gymnázium Česká Lípa (CZ) Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Herrnhut (D) Liceum Ogólnokształcące Kamienna Góra (PL) Děkujeme za podporu: Iniciativě Společenství Interreg III A / Nadaci Roberta Bosche / Německo-polské výměně mládeže / programu Mládež pro Evropu / Kulturnímu prostoru Horní Lužice/Dolní Slezsko 2

3 Obsah 4 Projekt Lanterna Futuri 6 Organizátoři projektu 7 Lanterna Futuri ve škole 10 Workshopy interkulturní vzdělávací moduly 12 Financování 13 Důležité ukazatele 14 Kontaktní osoby 3

4 Projekt Lanterna Futuri Lanterna Futuri je interkulturní vzdělávací projekt, v jehož rámci se od roku 2004 setkávají žáci a učitelé z Trojzemí Čech, Německa a Polska na uměleckých dílnách. Cílem je rozvoj nových forem učení, které posilují interkulturní kompetence, vlastní odpovědnost, tvořivost a schopnost týmové práce. Hlavním smyslem projektu je setkávání studentů a učitelů z pohraničí a vzájemné poznávání díky společné práci na jednom tématu. Účastníci tak mají šanci, poznat jiné kulturní prostředí a uvědomit si možnosti příhraničního regionu. Iniciátoři projektu: Centrum setkávání v Trojúhelníku Großhennersdorf (D), Dům tří kultur Parada Niedamirów (PL) a občanské sdružení Rodowitz (CZ) úzce spolupracují s gymnázii v Herrnhutu, České Lípě und Kamenné Hoře a společně s nimi sledují dlouhodobý cíl: dosáhnout a strukturně zajistit spojení mimoškolních a školních forem učení. Začátky V první fázi projektu v letech byly vyvinuty a realizovány interkulturní vzdělávací moduly pro studenty, tzv. workshopy, v uměleckých oborech hudba, divadlo, fotografie, film, výtvarné umění, design a žurnalistika. V těchto dílnách tvořila média metodický základ pro proces interkulturního učení. Souběžně se učitelé ze spolupracujících škol kvalifikovali v řadě seminářů o interkulturním učení. Z tohoto procesu vzešla síť učitelů, kteří projekt zaštiťují ve škole a podílí se na jeho dalším vývoji. Celkem se v první části projektu zúčastnilo 246 osob 35 seminářů (192 studentů, 21 učitelů a 32 vedoucích a tlumočníků). 4

5 Současnost Vzdělávací moduly (workshopy), které jsou realizovány ve spolupráci partnerských sdružení a škol, se staly od roku 2006 pevnou součástí školního programu a tvoří základ pro další práci. V současné době se na workshopech setkávají vždy tři celé třídy ze tří škol. Koncepce workshopů je třífázová: základní projektový týden všech uměleckých oborů, který probíhá paralelně v Großhennersdorfu (D), Niedamirowě (PL) a Radvanci (CZ), víkendové pracovní setkání jednotlivých dílen a čtrnáctidenní letní akademie, která představuje se závěrečnými veřejnými prezentacemi během turné po třech zemích vyvrcholení učebního procesu pro všechny zúčastněné studenty. Od června 2007 měly další školy z česko-německo-polského příhraničního regionu možnost seznámit se s projektem Lanterna Futuri. Ředitelé a učitelé většiny oslovených škol vyjádřili zájem se na projektu podílet. Proto se od ledna 2008 bude pro zájemce z devíti škol konat kvalifikační kurz pro mezinárodní kooperační učitele. V rámci tohoto kurzu by měla vzniknout nová partnerství mezi školami a zároveň zde budou představeny hlavní pracovní zásady projektu Lanterna Futuri a interkulturního vzdělávání. 5

6 Organizátoři projektu Zodpovědnost za projekt nesou: Centrum setkávání v Trojúhelníku Großhennersdorf (D), Dům tří kultur Parada Niedamirów (PL) a občanské sdružení Rodowitz (CZ). Již více než 10 let vyvíjejí tato tři sdružení v oblasti česko-německo-polského Trojzemí nové formy mezinárodního setkávání a vzdělávání pro mládež a multiplikátory. Na základě společných zkušeností vznikla myšlenka dlouhodobého projektu Lanterna Futuri Rodowitz o.s. Občanské sdružení Rodowitz bylo založeno v roce 2007 se záměrem podpořit interkulturní setkávání mladých lidí v Trojzemí, pořádat kulturní akce a pěstovat vztah k přírodě a krajině. Navázalo na činnost Euroregionálního centra Lemberk a soustředilo veškeré aktivity do Radvance, kde se zasazuje o vybudování centra setkávání v budově bývalé rychty a organizačně podporuje mezinárodní dílny projektu Lanterna Futuri. Jako sekce o.s. Rodowitz pracuje Lužický horský spolek Centrum setkávání v Trojúhelníku o.s. Existuje již od roku 1991 a je uznanou součástí systému péče o mládež. Roku 1992 nalezl spolek své útočiště v zemědělské usedlosti z 19. století v Grosshennersdorfu. Tematické spektrum práce místního centra se soustředí na rozmanité nabídky v oborech mezinárodní práce s mládeží, pedagogiky, umění, kultury a ekologie. Dům Tří Kultur Parada Toto centrum tvůrčí práce bylo založeno roku 1992 v Niedamirowě v polských Krkonoších pod vedením Beaty Justy a Grzegorze Potoczaka. Dům tří kultur slouží mimo jiné jako místo setkání uměleckých kruhů především z Polska, Německa a Česka. Je to rovněž místo, kde stojí maják budoucnosti Lanterna Futuri jako symbol a rozcestník. 6

7 Lanterna Futuri ve škole České školství prochází v současné době výraznými proměnami. Jedná se o dvoustupňovou kurikulární reformu, jejíž podstatou je postupné zavádění školních vzdělávacích programů. Novinkou jsou tzv.průřezová témata osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova a výchova demokratického občana. Tato témata lze ve školách realizovat integrací do vyučovacích předmětů, vytvářením nových vyučovacích předmětů a též pomocí projektů. Projekt Lanterna Futuri svým zaměřením na multikulturní setkávání českých, německých a polských studentů při tvůrčích dílnách zcela odpovídá požadavkům probíhající kurikulární reformy. Práci s médii (fotografie, film, hudba, výtvarné umění, divadlo, design a žurnalistika) lze zařadit především k průřezovým tématům multikulturní výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ale též např. k osobnostní výchově prakticky však ke všem průřezovým tématům - zde je souvislost naprosto zřejmá. Rovněž forma konkrétní projektové práce koreluje s požadavky na žákovské kompetence, např. kompetence pracovní, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské i kompetence k učení a řešení problémů. Projekt Lanterna Futuri je v naprosté shodě též s požadavky na rozvoj jazykových dovedností a rozvoj schopností pracovat s ICT. Studenti zde jsou aktivní, stávají se výraznými subjekty svého vzdělávání. Výsledky projektu produkty práce z jednotlivých dílen mohou školy dále využít ke své prezentaci, k výzdobě školy, k podpoře dalších aktivit (např. zájmové útvary se studenty, jež absolvovali Lanternu Futuri, jako asistenty). Samozřejmou součástí projektu Lanterna Futuri je evaluace a autoevaluace. Projekt Lanterna Futuri jsme zařadili do výuky 2.ročníku jako projektové vyučování třídních kolektivů a probíhá na naší škole již třetí rok. Součástí projektu je také vzdělávaní učitelů v oblasti multiplikace. Naši studenti jsou dílnami Lanterny Fururi jednoznačně nadšení, i pro školu je tento projekt zajímavým doplňkem vzdělávací nabídky a přínosnou součástí realizace školního vzdělávacího programu, který nyní připravujeme. Také od rodičů máme kladné ohlasy. Helena Paszeková, zástupkyně ředitele, Gymnázium Česká Lípa 7

8 Trinacionální projekt Lanterna Futuri je mezi našimi studenty a učiteli vždy vítanou doplňkovou formou vyučování. Důležitou roli při tom hraje možnost seznámit se v rámci nejrůznějších uměleckých dílen s ostatními účastníky z příhraničního regionu, a tím lépe pochopit zvláštnosti našich třech sousedících zemí. Mimo to studenti získávají nové kompetence v oblasti kreativity, schopností práce v týmu a komunikace v cizím jazyce. Günther Schöneich, ředitel Gymnázia Maria-Sibylla-Merian Herrnhut Díky projektu Lanterna Futuri naši studenti mají mnohem větší kontakt s uměním, získávají možnost používat moderní techniku, navštívit jedinečná místa a především setkat se a pracovat se zajímavými a kreativními lidmi z různých zemí a společně s nimi rozvíjet své tvůrčí schopnosti. To je zkušenost, která bezpochyby pozitivně ovlivní další vývoj těchto mladých lidí. Mgr. Jacek Bruździak, ředitel Svazku všeobecně vzdělávacích škol v Kamenné Hoře 8

9 Partnerské školy Jedním z nejdůležitějších úkolů stanovených konceptem projektu Lanterna Futuri, bylo navázání hlubší spolupráce se školami z příhraničního regionu a zároveň těchto škol mezi sebou. Na základě společných jednání a setkání s představiteli škol byly uzavřeny dohody o spolupráci se třemi partnerskými školami a realizovány cykly vzdělávacích seminářů pro učitele a interkulturní workshopy pro žáky těchto škol. Pro zajištění stabilního vývoje této spolupráce se v posledních letech ukázalo, že je v rámci každé z partnerských škol nezbytné zavedení funkce kooperačního učitele s jasně vymezenými úkoly a kompetencemi. V budoucnosti by měly být do projektu zapojeny další školy a tím by měla být vytvořena možnost dlouhodobého začlenění spolupráce školních a mimoškolních vzdělávacích zařízení do regionálních struktur. Od roku 2004 se na projektu podílí tyto partnerské školy: Gymnázium Česká Lípa Žitavská 2969, CZ Česká Lípa TELEFON WEB Kontaktní osoba projektu Lanterna Futuri ( kooperační učitel ): Helena Paszeková Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Herrnhut Zittauer Straße 2, D Herrnhut TELEFON , Fax: WEB Kontaktní osoba projektu Lanterna Futuri ( kooperační učitel ): Tino Wiedemann Liceum Ogólnokształcące Kamienna Góra ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, PL Kamienna Góra TELEFON , Fax: WEB Kontaktní osoba projektu Lanterna Futuri ( kooperační učitel ): Władyslaw Krupa 9

10 Workshopy interkulturní vzdělávací moduly V rámci projektu Lanterna Futuri byly pro mladé lidi z Německa, Polska a Česka vyvinuty interkulturní vzdělávací moduly (workshopy) v sedmi mediálních formátech: divadlo, hudba, film, žurnalistika, fotografie, výtvarné umění a design. Tyto dílny vzešly z patnáctileté zkušenosti sociokulturní práce na mezinárodní úrovni. Umělecké médium přitom tvoří metodický rámec vzdělávacího procesu a dává mladým lidem možnost vyjádřit jeho prostřednictvím své názory. V popředí práce na dílnách stojí samotné setkání. Cílenou prací na společném produktu se účastníci mohou aktivně se podílet na vzdělávacím procesu. V tomto procesu se pak odráží kulturní dimenze. Důraz je kladen především na transkulturní zážitek, který vychází z objevování cizího a uvědomění si vlastního s cílem vytvoření něčeho nového společného. Jednotlivé mediální obory nabízejí rozmanité metodické postupy. Účastníkům se tak díky vysokému stupni motivace (faktor zábavy) otevírají šance vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu, odhalit svůj vlastní tvůrčí potenciál a osvojit si v oblasti daného oboru důležité základní manuální schopnosti. Vyvrcholením tohoto procesu je na konci každé dílny veřejná prezentace vzniklých produktů. Dílny probíhají pod vedením umělců z jmenovaných oborů a učitelů. Spolupráce s profesionály je přitom pro mládež důležitou motivací. Vedoucí dílen disponují dlouholetými zkušenostmi na poli interkulturní práce s mládeží a zároveň měli možnost rozšířit si své pedagogické znalosti účastí na speciálně koncipovaném cyklu seminářů. Někteří učitelé z partnerských škol se stali nedílnou součástí mezinárodního vedoucího týmu dílny. Podílejí se tak na celém procesu především po jeho pedagogické a tematické stránce. O dorozumění se v každé dílně starají tlumočníci. 10

11 Od roku 2006 se v 7 mediálních dílnách setkávají celé třídy jednoho ročníku z partnerských škol. K dosažení cílů interkulturního vzdělávání a navázání přímého kontaktu mezi žáky je důležité zajistit delší časový prostor pro setkání. V průběhu školního roku se proto koná několik dílen pro jednotlivé skupiny a média. V roce 2006/2007 se jak týdenních, tak víkendových dílen zúčastnily dvě třídy z každé ze tří partnerských škol, celkem 160 žáků. O letních prázdninách se koná dvoutýdenní letní akademie, otevřená všem zájemcům, při níž všechny dílny spolupracují na vzniku společné multimediální produkce, kterou pak prezentují na turné po všech třech zemích. 11

12 Financování Projekt od počátku doprovázejí důležité nadace a grantové instituce, bez jejichž podpory by vývoj projektu nebyl myslitelný. Tyto instituce umožňují finanční zajištění projektu, velmi cenné je však i jejich poradenství ve fázi koncipování a realizace projektu. Svou podporou navíc stvrzují, že se interní cíle projektu shodují se společensko-politickými tendencemi v oblasti vzdělávání, a tím i vyjadřují uznání práci všech zúčastněných partnerů ve školní i mimoškolní oblasti. Za projevenou důvěru děkujeme: Evropské unii - Interreg IIIA Německo-polské výměně mládeže Kulturnímu prostoru Horní Lužice Dolní Slezsko Programu Mládež pro Evropu Nadaci Roberta Bosche a mnoha dalším partnerům a osobám z oblasti politiky, vzdělávání, vědy a správy. Přejeme si do budoucna další plodnou spolupráci, která je důležitá a nutná pro zajištění dlouhodobého zakotvení interkulturních projektů do vzdělávacího programu žáků v tomto evropském regionu. 12

13 Důležité ukazatele TEXT + GRAFIK FÜR DIE INFOMAPPE TEXT + GRAFIK FÜR DIE INFOMAPPE Po!et absolvent" Počet absolventů seminá#" seminářů Lanterna Lanterna futuri futuri II II Anzahl der qualifizierten Einzelpersonen im Projekt Lanterna od od do do Anzahl der qualifizierten Einzelpersonen Futuri II im Projekt Lanterna vom Futuri bis II 350 vom bis Gesamt Jugendliche Gesamt Celkem Workshopleiter Jugendliche Studenti Počet Anzahl Anzahl Sprachmittler Workshopleiter Vedoucí dílen Lehrer Sprachmittler Tlumo!níci U!itelé Lehrer involvierte Personen Učební proces 22probíhal 22 formou 4110 vzdělávacích modulů v mediálních involvierte Personen oborech divadlo, hudba, design, výtvarné umění, žurnalistika, foto a film. Vedoucí těchto dílen se připravovali a dále vzdělávali na 5 seminářích. Setkání zahrnovala 72 seminárních dní. Der inhaltliche Lernprozess wurde in 41 interkulturellen Bildungsmodulen (Werkstätten) in den medialen Bereichen Theater, Musik, Design, Bildende Kunst, Film, Fotografie und Der Journalistik inhaltliche umgesetzt. Lernprozess Die Leitungsteams wurde in 41 interkulturellen wurden 5 weiteren Bildungsmodulen Seminaren vorbereitet (Werkstätten) und fortgebildet. in Die den Begegnungen medialen Bereichen umfassten Theater, 72 Seminartage. Musik, Design, Bildende Kunst, Film, Fotografie und Journalistik umgesetzt. Die Leitungsteams wurden in 5 weiteren Seminaren vorbereitet und fortgebildet. Die Begegnungen umfassten 72 Seminartage. Länderverteilung der beteiligten Jugendliche (vom bis ) Podíl mladých lidí podle zemí (od do ) Länderverteilung der beteiligten Jugendliche (vom bis ) Nationalität Nationalität Národnost lad!ch lidí podle pohlaví do ) 80 Podíl mlad!ch lidí podle zemí (od do ) Národnost Anzahl Anzahl Počet tschechische Jugendliche polnische Jugendliche deutsche tschechische Jugendliche Jugendliche polnische Jugendliche deutsche Jugendliche!e"tí studenti pol"tí studenti n#me!tí studenti D (m) 17% Geschlechterverteilung der Jugendlichen (seit Po"et bis ) Podíl mladých lidí podle pohlaví (od do ) PL (!) 25% Geschlechterverteilung der Jugendlichen Podíl mlad!ch lidí podle pohlaví (od do ) (seit bis ) CZ (w) D (m) 17% 17% CZ (!) 17% PL (m) 10% CZ (m) 14% D (!) 17% D (m) PL (w) CZ 17% (w) 25% 17% PL (w) 25% PL (m) 10% D (w) CZ 17% (m) 14% D (w) 17% PL (m) D (m) 10% 17% m (D) CZ (m) 14% m PL (m) m (D) (PL) m (PL) 10% m m (CZ) (CZ)! (D)! (PL) CZ (m)! (D)! (CZ) 14%! (PL)! (CZ) (!) 7% 13

14 Kontaktní osoby Celkové vedení projektu Frank Rischer Vedení projektu Česká republika Petra Sochová TELEFON MOBIL MOBIL Vedení projektu Polsko Grzegorz Potoczak TELEFON Koordinátorka mezinárodní spolupráce škol Marta Trzeciak TELEFON MOBIL Marketing a Public Relations Katka Hojčušová TELEFON MOBIL Kooperační učitelé Gymnázium Česká Lípa Helena Paszeková Gymnázium Herrnhut Tino Wiedemann Gymnázium Kamienna Góra Władysław Krupa 14

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více