Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2016/2017"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2016/2017

2 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září Podzimní prázdniny 26. a 27. října Vánoční prázdniny 23. prosince 2016 až 2. ledna Ukončení vyučování v l. pololetí 28. ledna Pololetní prázdniny 3. února Jarní prázdniny 6. až 12. března Velikonoční prázdniny 13. a 14. dubna Ukončení vyučování ve 2. pololetí 30. června Hlavní prázdniny od 1. července do 31. srpna 2017 (červenec celozávodní dovolená, srpen provoz MŠ, ŠJ, hlavní úklid). Státní svátky 28. září 2016, 28. října 2016, 17. listopadu 2016, 24., 25. a 26. prosince 2016, 1. ledna 2017, 14. a 17. dubna 2017, 1. a 8. května 2017, 5. a 6. července Provozní porady společné: Srpen proškolení BOZP a PO, organizace školního roku 2016/2017, organizační záležitosti. Září výroční zpráva o činnosti za rok 2015/2016, organizační záležitosti. Říjen organizační záležitosti. Listopad organizační záležitosti. Prosinec organizační záležitosti. Leden výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, výroční zpráva o hospodaření FKSP za rok 2016, zásady hospodaření s fondem FKSP na rok 2017, rozpočet FKSP na rok 2017, rozpočtové provizorium organizace na rok Únor organizační opatření. Březen rozpočet (státní dotace na činnost) na rok 2017, organizační opatření. Duben předjednání organizace školního roku 2015/2016, organizační opatření. Květen organizační opatření. Červen vyhodnocení škol. roku 2016/2016, organizace škol. roku 2017/2018. Další dle potřeby organizace i zaměstnanců. Provozní porady v jednotlivých součástech organizace: Organizační zabezpečení bude průběžně upřesňováno na provozních poradách. Základní škola v 9,40 hodin (den v týdnu dle potřeby určí ředitel školy). Mateřská škola pondělí ve 13,00 hodin. Školní jídelna řešit s vedoucí ŠJ dle potřeby průběžně. Provozní zaměstnanci řešit individuálně dle potřeby.

3 Zásadní provozní úkoly: Obnova a nákup nového školního nábytku do dalších tříd základní školy, do druhé třídy mateřské školy a vyřešení vybavení nábytkem třídy školní družiny.

4 Základní škola Žáci: Počet žáků celkem 106 (58 děvčat, 48 chlapců). Počet žáků na 1. stupni 58 (32 děvčat, 26 chlapců). Počet žáků na 2. stupni 48 (26 děvčat, 22 chlapců). V jednotlivých ročnících: /6 4/9 6/3 9/1 7/7 7/5 6/8 7/6 6/3 Průměr žáků celé školy na 1 ročník 11,8. Průměr žáků 1. stupně na 1 ročník 11,6. Průměr žáků 2. stupně na 1 ročník 12,0. Počet tříd na škole sedm. Škola má zřizovatelem schválenou výjimku z průměrného počtu žáků na třídu. Počet tříd na 1. stupni tři. Spojen je první a druhý ročník do jedné třídy a třetí a čtvrtý ročník také do jedné třídy. Tyto třídy jsou děleny podle ročníků na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Počet tříd na 2. stupni 4. Průměr žáků celé školy na 1 třídu 15,6. Průměr žáků 1. stupně na 1 třídu 19,3. Průměr žáků 2. stupně na 1 třídu 12,0. Zaměstnanci: Celkový počet fyzické osoby 15, přepočtené úvazky 12,5. Pedagogičtí zaměstnanci fyzické osoby 12, přepočtené úvazky 10,5. Nepedagogičtí zaměstnanci fyzické osoby 3, přepočtené úvazky 1,7. Funkce na škole: Ředitel školy Mgr. Stanislav Vrba. Výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Sluková (na rodičovské dovolené). Koordinátor ŠVP Mgr. Stanislav Vrba. Metodik prevence Mgr. Alena Boublíková. Zaměstnanec pověřený pro oblast BOZP a PO Mgr. Jiří Kunc. Zaměstnankyně pověřená oblastí PP a úrazů Ing. Irena Prexlová.

5 Přidělení předmětů, třídnictví a úvazky učitelů: Mgr. Alena Boublíková Č 4 (8), M 4 (5), M 5 (5), PRV 2 (2), A 2 (1), PČ 5 (1) = 22 hodin, celý úvazek. TU: V. třída. Mgr. Marina Hozmanová A 6 až 9 (12), N 7 až 9 (6), Z 6 (2), VL 4 (2) = 22 hodin, celý úvazek. TU: VI. třída. Mgr. Jiří Kunc Č 5 (8), HV 1 až 9 (5), F 6 až 8 (6), PČ 6 7 (3) = 22 hodin, celý úvazek. TU: VII. třída. Mgr. Tereza Luhanová Č 2 (9), M 2 (5), A 3 až 5 (9) = 23 hodin, 1 hodina přes úvazek. TU: I. třída (1. a 2. ročník). Mgr. Helena Nováková Č 7 až 9 (12) = 12 hodin, 0,545 úvazku. Bez třídnictví. Mgr. Jiří Podráský Z 7 až 9 (6), TV 6 až 9 (4), INF 5 (1), INF 7 až 9 (5), CH 8 až 9 (4), TV 5 (2) = 22 hodin, celý úvazek. TU: IX. třída. Ing. Irena Prexlová M 6 (4), M 7 (4), PŘ 6-9 (8), PČ 8 a 9 (2), VZ 8 a 9 (2), PŘ 4 (2) = 22 hodin, celý úvazek. TU: VIII. Třída. Mgr. Ivana Sedláková Č 3 (8), Č 6 (5), M 3 (5), PR 3 (2), PČ 1+2 (1), PČ 3+4 (1) = 22 hodin, celý úvazek. TU: III. třída (3. a 4. ročník). Mgr. Zbyněk Sturz D 6-9 (8), OV 6 až 9 (4), PŘ 5 (2), VL 5 (2) = 16 hodin, 0,636 úvazku. Bez třídnictví. Mgr. Vojtěch Šmídl náboženství 1. až 9. ročník (1) = 1 hodina, 0,045 úvazku. Bez třídnictví. Mgr. Martina Volfová TV 1+2 (2), TV 3+4 (2) = 4 hodiny, 0,182 úvazku. Bez třídnictví.

6 Mgr. Stanislav Vrba M 8 (4), M 9 (5), F 9 (2) = 11 hodin, celý úvazek. Bez třídnictví. Mgr. Denisa Zdeňková Č 1 (9), M 1 (4), PRV 1 (2), V 1. až 9. ročník (7) = 22 hodin, celý úvazek. Bez třídnictví. Pracovní úvazky a zařazení nepedagogických zaměstnanců: Michaela Vokněrová účetní organizace - 0,3 úvazku. Hana Hraničková pokladní organizace v rámci funkce vedoucí ŠJ. Ivana Szabová - uklízečka celý úvazek. Jana Bártová uklízečka 0,5 úvazku. Milan Janeček topič dohoda o provedení práce. Věra Zahradníková uklízečka tělocvičny dohoda o provedení práce. Časy vyučovacích hodin a přestávek: 0. vyuč. h. 7,00-7,45 1. vyuč. h. 7,55 8,40 1. př. 8,40 8,50 2. vyuč. h. 8,50 9,35 2. př. 9,35 9,50 3. vyuč. h. 9,50 10,35 3. př. 10,35 10,45 4. vyuč. h. 10,45 11,30 4. př. 11,30 11,40 5. vyuč. h. 11,40 12,25 5. př. 12,25 12,55 - polední 6. vyuč. h. 12,55 13,40 6. př. 13,40 13,50 7. vyuč. h ,35 Výchovné předměty (VV, PČ) mohou být spojovány do dvouhodinovek. Dohledy: Chodba: Dohled zahrnuje prostory tříd, chodeb, WC. Zodpovídá také za větrání, osvětlení a nastavení žaluzií ve třídách v době přestávek. 7,30-7,55 8,40-8,50 9,35-9,50 10,35-10,45 11,30-11,40 12,25-12,55 13,40-13,50 Po Út St Čt Pá Nováková Podráský Zdeňková Hozmanová Luhanová Zdeňková Podráský

7 Šatna: Dohled zahrnuje prostory šaten, vestibulu, přespolní třídy=vi. třída a WC (od 7,30 hodin bez přespolní třídy a WC). Ráno odemyká školní budovu, v 7,50 hodin školní budovu uzavře a v 11,30 hodin ji zase odemkne. Během 5. vyuč. hod. zajistí dohled vychovatelka ŠD. Pokud je poslední vyučovací hodinou 6. nebo 7. vyučovací hodina, vyučující této hodiny odvede žáky do šatny a dohlédne na jejich odchod ze školy. 6,30-7,30 7,30-7,55 8,40-8,50 9,35-9,50 10,35-10,45 11,30-11,40 12,25-12,55 Po Pre Pre Pre Út Sed Sed Sed Sed Sed St Bou Bou Bou Bou Bou Čt Vr Stu Stu Stu Stu Pá Kun Kun Kun 13,40-13,50 Jídelna: Dohled zahrnuje prostory školní jídelny, chodby a schodiště před školní jídelnou. Dbá na bezpečnost dětí, pořádek ve školní jídelně a zásady správného stolování. 11,30-12,00 12,25-12,45 12,40-13,10 Po Volfová Hozmanová Hozmanová Út Volfová Zdeňková Zdeňková St Volfová Vrba Podráský Čt Volfová Luhanová Luhanová Pá Volfová Nováková Vrba Autobus: Pedagog konající dohled v šatně odvede děti ve 13,00 hodin na autobus směr Klatovy, Sušice a Malonice.

8 Pohotovost: Pedagogický pracovník, který má pohotovost, může být využit při zastupování, případně jiné činnosti (úraz, onemocnění žáka, jednání se zákonným zástupcem, uvolňování žáka). Je k dispozici ve sborovně nebo jiném, s ředitelem školy předem dohodnutém místě (z důvodu dosažitelnosti) Po Pod Kun Pre Pod Bou Luh Luh Út Hoz Há Há Slu Růž Vr Kun St Var Var Pod Bou Pre Hoz Kun Čt Var Kun Růž Há Sed Sed Slu Pá Luh Luh Sed Hoz Bou Slu Slu Zástup za dozor: Koná dozor z předcházejícího dne. Odchody dětí na oběd: 11,30 12,25 12,35 12,45 Po 1., 2. 6., 7., 8., , 4. Út 1. 6., 7., 8., 9. 2., 4. 3., 5. St 1. 6., 7., 8., 9. 4., 5. 2., 3. Čt 1., 2., 3. 6., 7., 8., 9. 4., 5. Pá , 7., 8., 9. 3., 4., 5. Třídnické hodiny: I. třída (1. a 2. ročník) st 7:30-7:50 III. třída (3. a 4. ročník) po 12:25 12:40 V. třída čt 7:30 7:50 VI. třída út 12:40 12:55 VII. třída út 12:25 12:40 VIII. třída út 7:35 7:50 IX. třída čt 7:30 7:50

9 Konzultační hodiny výchovné poradkyně: Po dobu rodičovské dovolené paní učitelky Slukové řeší problematiku výchovného poradenství ředitel školy společně s příslušnými třídními učiteli. Pondělí 13:45 14:10 Úterý 7:15 7:45 Pátek 9:50 10:30 Učebny a školní zařízení, správcovství: Škola má k dispozici 14 učeben, tělocvičnu, školní hřiště. Jako odborné jsou využívány dílny, cvičná kuchyně, fyzika a chemie, počítačová učebna, učebna výtvarné a hudební výchovy (také kmenová třída), učebna jazyků (kmenová učebna) a tělocvična. Správcovství v kmenových třídách příslušní TU. Počítačová učebna Mgr. Podráský. Učebna hudební a výtvarné výchovy Mgr. Kunc. Učebna fyziky a chemie Mgr. Vrba. Učebna anglického jazyka Mgr. Hozmanová. Školní dílny Mgr. Kunc. Tělocvična a školní hřiště Mgr. Podráský. Cvičná kuchyně Mgr. Prexlová. Správcovství kabinetů: Mgr. Alena Boublíková 1. stupeň, Mgr. Helena Nováková český jazyk Mgr. Marina Hozmanová německý jazyk, zeměpis Mgr. Jiří Kunc dílny, hudební výchova Mgr. Tereza Luhanová- anglický jazyk Mgr. Jiří Podráský výpočetní technika, tělesná výchova, chemie Ing. Irena Prexlová - přírodopis, cvičná kuchyně Mgr. Ivana Sedláková učitelská knihovna, žákovská knihovna Mgr. Zbyněk Sturz dějepis, občanská výchova Mgr. Denisa Zdeňková výtvarná výchova Mgr. Vrba fyzika, chemie, matematika, didaktická technika a ostatní Pedagogické rady 31. srpna 2016 zahajovací 22. listopadu čtvrtletí 26. ledna 2017 pololetní 20. dubna čtvrtletí 22. června 2017 závěrečná Mimořádné pedagogické rady podle potřeby.

10 Spolupráce s rodičovskou veřejností: Spolupráce se Školskou radou ředitel školy se na požádání zúčastní jednání školské rady a závěry z těchto jednání zapracuje do činnosti školy. Školská rada školy je zřízena ve smyslu platných zákonů, je devítičlenná. Třídní schůzky 10. listopadu 2017, 20. dubna Mimořádné třídní schůzky, individuální pohovory a korespondence podle potřeb pedagogických zaměstnanců a na základě žádostí rodičů. Výroční zprávy (o činnosti a hospodaření školy) jsou listiny veřejné k nahlédnutí u ředitele školy, zřizovatele a předsedkyně školské rady. Ředitel školy s nimi seznamuje zaměstnance na provozních poradách, veřejnost na jednáních obecního zastupitelstva a jsou projednávány ve školské radě. Zápis do 1. ročníku školního roku 2015/2016: proběhne ve středu 26. dubna Rozmisťovací řízení: Jedná se o žáky 9. ročníku a případné zájemce o víceletá gymnázia. Říjen zjistit zájem žáků Listopad podat základní informace rodičům žáků Únor konzultovat vyplnění přihlášek na SŠ a SOU, vyplnění známek na přihlášky. Duben - vydání zápisových lístků. První kolo přijímacího řízení v týdnu od 12. dubna DVPP a školení: Je realizováno na základě konkrétních požadavků jednotlivých pedagogických zaměstnanců z dostupných nabídek (KCV a JŠ Plzeň, NIDV Praha, nabídky na internetu) po projednání s ředitelem školy. Soutěže, reprezentace školy, další významné akce na škole: Rozsvícení vánočního stromu Dětský karneval - 4. března Den matek pásmo pro rodiče xx Setkání partnerských škol (společně se ZŠ Velhartice) 15. až 18. květen Den dětí x. 5. nebo Na škole proběhnou základní kola soutěží (sportovní a olympiády). Nejúspěšnější žáci budou dle možností reprezentovat školy v kolech dalších upřesněno bude průběžně.

11 Mateřská škola Provoz: Základní provoz je v pracovní dny od 6,30 hodin do 15,30 hodin. Probíhá ve dvou třídách. První je s celodenním provozem a má kapacitu 28 dětí. Organizace má povolenu výjimku z počtu dětí na třídu v mateřské škole. Druhá je s polodenním provozem a má kapacitu 10 dětí. Druhá třída se uzavírá ve výjimečných případech (personální problém při velmi nízkém celkovém počtu dětí v MŠ). Mateřská škola bude mimo provoz v termínech: od 23. prosince 2016 do 2. ledna 2017 a od 1. července do 11. srpna V době školních prázdnin může být provoz upraven (omezen) podle aktuálního počtu přihlášených a docházejících dětí. Děti: Přihlášeno a přijato je 38 dětí. Z toho je 28 s celodenní docházkou a 10 dětí s polodenní docházkou. Zaměstnanci: Celkový počet 4 fyzické osoby, přepočtené úvazky 3. Pedagogičtí zaměstnanci 2 učitelky se střídají v dopolední (6,30-12,25 hod.) a odpolední (9,00-15,30 hod.) směně v první třídě. Ve druhé třídě pracuje třetí učitelka (na 0,7 úvazku) od 7,15 do 12,15 hodin. Uklízečka uklízí na 0,5 úvazku mateřskou školu a na 0,5 úvazku základní školu. Správcovství majetku: Zodpovídá paní učitelka Hana Kotalová. Pedagogické rady: Řeší potřeby a problematiku MŠ srpen 2016, listopad 2016, únor 2017 a červen Členy pedagogické rady jsou ředitel školy a učitelky mateřské školy. Spolupráce s rodičovskou veřejností: Úvodní schůzka s rodiči bude v září (řeší organizační problematiku). Další jsou pak organizovány u příležitosti besídek pro rodiče a případně další podle potřeb učitelek i rodičů. Další formou jsou individuální pohovory v případě potřeby obou stran. Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018: Proběhne 10. května 2017 společně se dnem otevřených dveří v MŠ.

12 Školní družina Provoz: Základní provoz je v době školního vyučování ráno od 6,30 do 7,30 hodin a odpoledne od 12,00 do 16,00 hodin. Děti: Přihlášeno a zařazeno je 30 dětí. Zaměstnanci: Ve školní družině je zaměstnána paní vychovatelka na 0,806 úvazku. Správcovství majetku: Paní vychovatelka též spravuje majetek a učebnu školní družiny. Pedagogické rady, spolupráce s rodiči: Řešeno v rámci základní školy, paní vychovatelka je členkou pedagogické rady školy.

13 Školní jídelna Provoz: Základní provoz je v pracovní dny. Mimo provoz bude zařízení v termínech: od 23. prosince 2016 do 2. ledna 2017 a od 1. července do 11. srpna V době školních prázdnin je provoz upraven vaří se pro potřeby MŠ a je provozována doplňková činnost. Strávníci: Zapsáno a zařazeno do stravování je: 38 dětí MŠ, 58 dětí 1. st. ZŠ, 45 dětí 2. st. ZŠ, 20 zaměstnanců školy a 21 cizích strávníků. Zaměstnanci: Celkem jsou zaměstnány v zařízení 3 osoby ve fyzických osobách i přepočtených úvazcích. Z toho má vedoucí školní jídelny úvazek 0,7. Vedoucí ŠJ současně pracuje jako pokladní organizace. Správcovství majetku: Majetek školní jídelny spravuje vedoucí školní jídelny. V Kolinci Zpracoval: Mgr. Stanislav Vrba ředitel školy

14

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace školního roku 2018/2019 Důležité termíny školního roku 2018/2019 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku pondělí 3.9.2018 Podzimní prázdniny pondělí - úterý 29.10., 30.10. 2018 Vánoční

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Důležité termíny školního roku 2017/2018 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku pondělí 4.9.2017 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 26.10., 27.10. 2017 Vánoční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2018/19 V Kunžaku 1. září 2018 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2018 9 tříd a 2 oddělení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zslns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě, Jungmannova 3298/6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 39. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Č.j.: 893/2013 Vypracoval: Spisový

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace č.j.zš129/2016 Vnitřní řád školní družiny č.j.zš129/2016 Zpracoval: Mgr.Ondřej Schulz účinnost od : 01.01.2017 V souladu se zněním zákona

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Celoroční plán pro školní rok Č.j.: 1674/2017/ZŠ a MŠ Účinnost od: Změny:

Celoroční plán pro školní rok Č.j.: 1674/2017/ZŠ a MŠ Účinnost od: Změny: Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2017-2018 Č.j.:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2017/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace školního roku 2018/2019 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 27/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení zaměstnanců BOZP 27/8 Zahájení práce v předmětových komisích

Více

Celoroční plán pro školní rok Č.j.: 1703/2018/ZŠ a MŠ Účinnost od: Změny:

Celoroční plán pro školní rok Č.j.: 1703/2018/ZŠ a MŠ Účinnost od: Změny: Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN Název: Celoroční plán pro školní rok 2018-2019 Č.j.: 1703/2018/ZŠ a MŠ Účinnost od:

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2016/ 2017 Schválen na pedagogické radě dne:25. 10. 2016 1 Obsah : I. Hlavní úkoly pro rok 2016/2017... 3 II. Organizační zajištění

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 3. Účinnost od: do: 1. 9. 2017 30. 6. 2018 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2017/2018 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2018 / 2019 Schválen na pedagogické radě dne 03. 9. 2018 1 Obsah: I. Hlavní úkoly pro rok 2018/2019... 3 II. Organizační zajištění 4

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ZAMĚSTNANCI. Jana Vysoká asistentka pedagoga. Dagmar Vršková, Jana Michálková, Romana Haslbergerová uklízečky

ZAMĚSTNANCI. Jana Vysoká asistentka pedagoga. Dagmar Vršková, Jana Michálková, Romana Haslbergerová uklízečky ZAMĚSTNANCI Bc. Pavel Prošek statutární ředitel Mgr. Helena Kripnerová ředitelka školy Kristýna Vajshajtlová asistentka ředitelky Ing. Jiří Bidlo učitel odborných předmětů chemie, metodik prevence Ing.

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Informační příručka 2019/2020

Informační příručka 2019/2020 Informační příručka 2019/2020 KONTAKTY Recepce 733 737 584, 475 669 141 vratnice@zsvojnovicova.cz Sekretariát 475 669 143 sekretariat@zsvojnovicova.cz Školní jídelna 733 125 723, 475 669 149 jidelna@zsvojnovicova.cz

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn. j.: ZSaMS 109/2018 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy...

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace se sídlem Jungmannova 3298/6, Jihlava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 39. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJu/605/2016

Více

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. třída, 1. ročník Školní rok 01/016 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 plánu ČJ M TV ČJ Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Bauerová

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 27.8. (Po) 8.30 9.00 28.8. (Út) 9.00 Po skončení prov. porady 29.8. (St) 9.00 10.00 - Nástup pedagogických pracovníků Pracovní doba na

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2006/2007 V Chrudimi, dne 1.září 2006 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 pondělí 3.9.2018 zahájení školního vyučování pátek 28.9.2018 svátek pátek 26.10.2018 až úterý 30.10.2018 ské volno, víkend, podzimní prázdniny

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 v základní škole

Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 v základní škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz ID ppjjhzi Organizační zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2012/2013 Základní termíny: Zahájení vyučování 3. září 2012. Podzimní prázdniny 25. a 26. října 2012. Vánoční prázdniny

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Základní informace adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu list 1 / 5 OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP 1.1.1. Motivační název ŠVP 1.2. Údaje o škole 1.2.1. Název školy 1.2.2. Adresa školy 1.2.3. Ředitel 1.2.4. Kontakty 1.2.5. Další údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019. (materiál určený pro jednání pedagogické rady 31. srpen 2018 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce 2018/2019

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018

Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 I. Charakteristika školy Žáci školy: a) Počet žáků: 181 + 54 b) Počet tříd: 3 I.st. 5+PT II. st. 4 c) Počet oddělení ŠD: 1 d) Průměr žáků na třídu (včetně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, Meziboří

Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, Meziboří Střední škola EDUCHEM, a. s., Okružní 128, 435 13 Meziboří Zpravodaj 2018/2019 1 ZAMĚSTNANCI Bc. Pavel Prošek statutární ředitel Mgr. Helena Kripnerová ředitelka školy Kristýna Hrodková asistentka ředitelky

Více

Plán práce na školní rok 2018/2019

Plán práce na školní rok 2018/2019 Plán práce na školní rok 2018/2019 Příprava vyučujících před zahájením školního roku - pondělí 27. 8. pátek 31.8.2018 přípravný týden (doklasifikace, opravné zkoušky, příprava TP, kontrola a úprava ŠVP,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2018-2019 Lutín, srpen 2018 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Informační příručka 2018/2019

Informační příručka 2018/2019 Informační příručka 2018/2019 KONTAKTY Recepce 733 737 584, 475 669 141 vratnice@zsvojnovicova.cz Sekretariát 475 669 143 sekretariat@zsvojnovicova.cz Školní jídelna 733 125 723, 475 669 149 jidelna@zsvojnovicova.cz

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve čtvrtek 4. září 2017. Vyučování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více