PROJEKČNÍ PODKLADY. Český výrobce kotlů. Vydání 10/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKČNÍ PODKLADY. Český výrobce kotlů. Vydání 10/2014"

Transkript

1 PROJEKČNÍ PODKLADY Vydání 0/0 Český výrobce kotlů

2

3 OBSAH TITUL STRANA SEŠIT č. ROZDĚLENÍ KOTLŮ THERM... KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE... KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 0-TH0... THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A... THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A... THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A... THERM KD.A... KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU DIMS 0-TH SOLARTHERM KDZ, 8 KDZ... PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 0-TH0... THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A... THERM PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A... THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A... THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A... THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A... THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A... THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A... THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A... THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A...80 PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU DIMS 0-TH THERM TRIO 0, 0 T...8 ELEKTROKOTLE... THERM EL,,, 8,,, 0, 8,... THERM ELN 8,...00 SOLARTHERM EL -, EL KASKÁDOVÉ KOTELNY REGULACE... 0 THERM SIM - ZÓNOVÉ HYDRAULICKÉ JEDNOTKY... ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE Společnost Thermona, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změn uvedených informací bez předchozího upozornění a nezodpovídá za tiskové chyby. Obrázky jsou pouze ilustrační. THERMONA, spol. s r.o., Stará osada 8, 8 Zastávka u Brna, Česká republika ( FAX * thermona@thermona.cz THERMONA 0

4 LEGENDA Informativní doporučení výrobce! Upozornění výrobce s přímou vazbou na bezpečnost provozu spotřebiče TŘÍDA NOx Spotřebič s nejvyšší třídou NOx Kotle určené pro vytápění Kotle s průtokovým ohřevem teplé vody Kotle s přípravou teplé vody v zabudovaném nebo externím zásobníku Kondenzační kotle Elektrokotle Solární zásobníky s dohřevem Kotle s možností zapojení do kaskády Ekvitermní regulace Komunikace mezi kotlem a regulátorem pomocí protokolu OpenTherm+

5 Rozdělení kotlů THERM Rozdělení kotlů THERM Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM Tepelný výkon (kw) Pouze pro topení * S průtokovým ohřevem teplé vody S připojením na externí zásobník TV * S integrovaným zásobníkem TV, -, THERM KD.A THERM KDZ.A THERM KDZ.A ( l, nerez), -,0 THERM KD.A THERM KDZ.A, - 8,0 THERM 8 KD.A THERM 8 KDC.A THERM 8 KDZ.A THERM KDZ.A ( l, nerez) THERM KDZ0.A (00 l, smalt) ** THERM 8 KDZ.A ( l, nerez) THERM 8 KDZ0.A (00 l, smalt) **,0 -,0 THERM KD.A Nástěnné plynové kotle THERM Tepelný výkon (kw) Pouze pro topení * S průtokovým ohřevem teplé vody S připojením na externí zásobník TV * S integrovaným zásobníkem TV,0 -,0 THERM PRO X.A THERM PRO XZ.A THERM PRO KX.A ( l, nerez / 0 l, smalt),0 -,0 THERM PRO TX.A THERM PRO TXZ.A THERM PRO TKX.A ( l, nerez / 0 l, smalt) 8,0-0,0 THERM 0 LXE.A THERM 0 CXE.A THERM 0 LXZE.A THERM 0 LXZE.A ( l, nerez),0-0,0 THERM 0 TLXE.A THERM 0 TCXE.A THERM 0 TLXZE.A THERM 0 TLXZE.A ( l, nerez),0-8,0 THERM 8 LXE.A THERM 8 CXE.A THERM 8 LXZE.A, - 8,0 THERM 8 TLXE.A THERM 8 TLXZE.A THERM 8 LXZE.A ( l, nerez) THERM 8 LXZE0.A (00 l, smalt) ** THERM 8 TLXZE.A ( l, nerez) THERM 8 TLXZE0.A (00 l, smalt) ** 8,0 -,0 THERM DUO 0.A 8,0 -,0 THERM DUO 0 T.A ***,0 -,0 THERM DUO 0 FT.A,0-0,0 THERM TRIO 0,0-0,0 THERM TRIO 0 T *** Stacionární kompaktní solární jednotky SOLARTHERM Nástěnné elektrokotle THERM Tepelný výkon (kw) S integrovaným solárním zásobníkem (0 l) Tepelný výkon (kw) Pro topení i s možností připojení na externí zásobník,0 -,0 SOLARTHERM EL - (s elektrokotlem), -, SOLARTHERM EL - (s elektrokotlem), -,0 SOLARTHERM KDZ (s kondenzačním kotlem), - 8,0 SOLARTHERM 8 KDZ (s kondenzačním kotlem) 0, -, THERM EL (s dotykovým displejem), -, THERM EL 8, THERM ELN 8,0 -,0 THERM EL (s dotykovým displejem), -, THERM EL (s dotykovým displejem), -,0 THERM EL LEGENDA KD.A Zeleně zvýrazněným typům kotlů bylo Ministerstvem ŽP uděleno označení Ekologicky šetrný výrobek TV Teplá voda * Za použití doplňkového příslušenství lze připojit k externímu zásobníku TV také všechny kotle uvedené v sloupci Pouze pro topení ** Jedná se o stacionární plynový kotel s integrovaným zásobníkem *** Přisávání vzduchu z místnosti SOLARTHERM - sestava elektrokotle nebo kondenzačního kotle, solárního zásobníku 0 l a solární regulace Plynové kotle s nuceným odtahem spalin turbo,0 -,0 THERM ELN, -, THERM EL,0-0,0 THERM EL 0,0 -, THERM EL 8,0 -,0 THERM EL

6 Kondenzační plynové kotle KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE VYUŽITÍ PRINCIPU KONDENZACE Správné využití zdrojů energie na naší planetě se stává čím dál více aktuální. Tuto energii nutnou k našemu životnímu stylu získáváme zpravidla z přírodních zdrojů, které nejsou neomezené, což nás nutí k její rozumné spotřebě bez plýtvání. Taktéž důraz na kvalitu ovzduší posouvá techniku k zužitkování zdrojů energie s co možná nejnižším podílem znečisťujících emisí. V tomto kontextu musí vývoj technologií u plynových kotlů a ohřívačů teplé vody (TV) reagovat na snížení spotřeby plynu a snížení emisí. Kondenzační technika představuje velký krok tímto směrem a umožňuje redukovat spotřebu plynu až o 0 % a snížit emise škodlivin NOx a CO až o 0 % oproti konvenčním zdrojům tepla při stejné tepelné pohodě a spotřebě TV. Klasické teplovodní kotle získávají teplo jako produkt spalování, zpravidla s pomocí jednoho výměníku, který předává energii do topné vody. Spaliny, které jsou následně odváděny do ovzduší, mají v tomto případě průměrnou teplotu 0 C. Chemickou reakcí při spalování uhlovodíků vzniká voda, která se ovšem okamžitě v plameni přetvoří na vodní páru. Ta se bez využití odvádí do ovzduší a odnáší s sebou až % (u zemního plynu) nevyužité energie (tepla). Principem kondenzační techniky je využít tepla této vzácné energie ochlazením vodní páry ze spalin ve speciálním výměníku a teplo takto získané ještě zužitkovat. Nejvíce této energie získáme při takovém ochlazení spalin, kdy vodní pára, obsažená ve spalinách zkondenzuje, při teplotách topné vody nižších než rosný bod spalin, který se pohybuje kolem C. Proto u kondenzační techniky docílíme největšího efektu při aplikaci do systémů s podlahovým vytápěním nebo systému s radiátory o větší ploše, kdy tepelnou pohodu v místnosti docílíme i při nižší teplotě topné vody. Rovněž u klasických systémů v přechodných obdobích, s využitím ekvitermní regulace topné vody, není tento zisk zanedbatelný. JAK SE DOSÁHNE ÚČINNOSTI NAD 00 %? V minulosti se pro výpočet účinnosti, jako maximálně možná využitelná energie v palivu, stanovila výhřevnost" paliva. Existuje ještě další veličina charakterizující energii v palivu, která se nazývá spalné teplo". Ta v sobě zahrnuje také energii vodní páry obsažené ve spalinách (u zemního plynu je to + %), kterou lze získat kondenzací. Spalné teplo = výhřevnost + kondenzační teplo Jestliže kondenzační zařízení umí navíc získat energii vodní páry (kondenzační teplo), dostáváme se při běžně používaném výpočtu s účinností nad hranici výhřevnosti plynu, tzn. nad hranici 00 %. JAK JE MOŽNO ZUŽITKOVAT VÝHODY KONDENZAČNÍ TECHNIKY? Platí jednoznačně, že čím nižší teploty topného systému, tím vyšší využití kondenzačního principu. Při provozu kondenzačního kotle v pracovním režimu teplot 80/0 C (teplotní spád: teplota vody do topení/ teplota vratné vody) dochází k minimální kondenzaci vodní páry a účinnost kotle se pohybuje kolem 8 %. Rozdíl účinnosti v porovnání s klasickým kotlem ( %) je značný, ale zdaleka ne konečný. Jiná situace ovšem nastane při snížení teplot topného systému na např. 0/0 C. Zde se v plné míře uplatní kondenzační režim kotle, dochází k výrazné kondenzaci vodní páry a tím ke zvýšení účinnosti kotle na 0 %, což je v porovnání s klasickým kotlem poměrně výrazný rozdíl. Pro plné využití kondenzačního kotle je tedy vhodné volit nižší pracovní teploty topného systému. Toho dosáhneme bez problémů u systému s podlahovým topením. Při novém návrhu systému s radiátory je nutno snížit výpočtové teploty topného systému, což nás nutí ke zvýšení otopné plochy radiátorů. Také u klasických, dříve instalovaných topných systémů s radiátory, můžeme při využití kontinuálního ohřevu radiátorů během topné sezóny (např. využitím ekvitermní regulace, popř. v kombinaci s optimalizací teplotou vytápěného prostoru) dosáhnout nezanedbatelných úspor.

7 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 0-TH0 POPIS ZAŘÍZENÍ - závěsný kondenzační kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným pokojovým termostatem či inteligentním pokojovým regulátorem - vysoká bezpečnost provozu - použity bezpečnostní prvky kotle zabraňující přehřátí kotle, úniku plynu či úniku spalin - elektrické napájení: 0 V, 0 Hz - pojistný ventil bar - ochranné funkce (protimrazová ochrana, automatické protáčení čerpadla atd.) - elektrické zapalování (úspora paliva) - ekologicky šetrný výrobek - vestavěná expanzní nádoba - možnost propojení se solárním systémem - vestavěný automatický by-pass OVLÁDÁNÍ KOTLE přepínač provozních režimů displej multifunkční tlačítka teplota topné vody (posuv ekv. křivky) teplota TV (kotle KDC.A, KDZ.A) vypnutí ohřevu TV tlakoměr PŘEPÍNAČ PROVOZNÍCH REŽIMŮ MÁ NÁSLEDUJÍCÍ POLOHY: Vypnutí kotle v provozu zůstávají ochranné funkce kotle (při zapojeném kotli do el. sítě a otevřeném přívodu plynu). Při volbě tohoto módu je na displeji kotle indikováno OFF, je vypnuto topení, ohřev TV a zároveň je zhasnuto podsvícení displeje. Letní režim (zapnut pouze ohřev TV, topení vypnuto) Zimní režim (zapnuto topení i ohřev TV) Odblokování poruchového stavu kotle Servisní mód (tzv. funkce kominík výkon kotle je možné plynule regulovat prostředním točítkem levá poloha = minimální výkon a teplota, pravá poloha = maximální výkon a teplota). Tento režim slouží pouze pro servisní činnost a měření (emise, teploty spalin atd.). Nastavení teploty topení otočný ovladač pro uživatelské nastavení výstupní teploty vody v topném systému v rozsahu 0 80 C. V případě zvolené ekvitermní regulace se nastavuje ovladačem posuv topné křivky (v rozsahu ± C od ekvitermní křivky). Nastavení teploty TV otočný ovladač pro uživatelské nastavení požadované teploty teplé vody v rozsahu - 0 C (doporučené nastavení je 0 C). Využito u kotlů THERM,, 8 KDZ.A a 8 KDC.A, příp. THERM,, 8 KDZ.A při snímání teploty TV v externím zásobníku NTC čidlem. Teplotu TV je možno zobrazit pomocí informačního menu.

8 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 Vypnutí ohřevu TV nastavením otočného ovladače pro uživatelské nastavení výstupní teploty teplé vody do levé krajní polohy (méně než 0 dráhy) lze trvale ohřev teplé vody vyřadit z provozu. možnost vypnutí ohřevu TV detail Multifunkční tlačítka jsou určena pro diagnostiku a nastavení parametrů kotle výhradně servisním technikem popř. k přepínání informačních údajů (viz. dále) Tlakoměr zobrazuje měřený tlak vody v topném systému. LCD DISPLEJ Popis symbolů zobrazovaných na displeji: SYMBOL NÁZEV VÝZNAM reset Indikace nastavované teploty: Po otočení ovladače pro nastavení teploty topného systému nebo TV (kotle s průtokovým ohřevem TV) se rozbliká příslušný symbol režimu a číslicové zobrazení teploty na LCD displeji. V tomto případě je indikována hodnota právě nastavované teploty. Po ukončení nastavování přetrvá indikace nastavované teploty ještě po dobu cca sekund. Následným trvalým zobrazením číslicového údaje a symbolu je opět indikována reálná teplota příslušného režimu. pole zobrazení kohoutek radiátor plamen křivka ( K faktor) mrazová vločka komunikace Zobrazení teplot, poruchových stavů a servisních hodnot Stálý svit - kotel je v módu ohřevu TV Bliká - zobrazení teploty TV nebo požadované teploty TV Stálý svit - kotel je v módu topení Bliká - zobrazení teploty topení nebo požadované teploty topení Stálý svit - hořák hoří Bliká - hořák hoří během servisního módu Stálý svit - zvolen ekvitermní režim topení Bliká - zobrazení K faktoru, nebo společně s C venkovní teplota Kotel je v módu ZIMA Stálý svit - komunikace OpenTherm+ je aktivní Bliká - komunikace s interface kaskády je aktivní

9 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 INFORMAČNÍ MENU Tlačítka a jsou využita pro vstup a obousměrné listování v informačním menu v následujícím pořadí: PARAMETR ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI Požadovaná teplota topení Teplota topení Požadovaná teplota TV () Teplota TV () Venkovní teplota () Ekvitermní křivka (faktor K ) Teplota vratné vody ze systému Rychlost ventilátoru čtyřmístná hodnota otáček za minutu Návrat do normálního zobrazení Pokud se nestiskne tlačítko nebo po dobu 0 sekund, nebo při současném stisku tlačítek a, je informační menu ukončeno. () - zobrazení venkovní teploty je k dispozici pouze při připojení příslušného čidla a zvolení ekvitermní regulace () - při výběru ohřevu TV v externím zásobníku je zobrazení - -, (při dohřevu vestavěného zásobníku či solárního akumulátoru se číselná hodnota zobrazuje - viz dále) REGULACE Kotel je vybaven vnitřními regulačními prvky na vysoké úrovni již v základním vybavení. Standardem je integrovaná ekvitermní regulace. Ohřev topného systému je možné řídit několika způsoby: regulace podle prostorové teploty ve zvolené referenční místnosti, ekvitermní regulace vytápěcí vody, kombinovaná regulace atd. PROVOZ KOTLE BEZ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU ČI REGULÁTORU Kotel při tomto režimu udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat ani regulátor není připojen, svorky pro jeho připojení musí být vzájemně propojeny (nastaveno z výroby). Při tomto režimu nastavujete teplotu topné vody přímo na ovládacím panelu kotle pomocí prostředního knoflíku. Provoz samostatného kotle (bez volby ekvitermní regulace) doporučujeme řídit alespoň jednoduchým prostorovým termostatem. Prostorová teplota je časově stálá a udržuje kotel v delších provozních režimech. Je výhodné využít zabudované ekvitermní regulace buď samostatné nebo doplněnou prostorovým regulátorem, jak je uvedeno níže.

10 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 PROVOZ KOTLE S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM Při tomto způsobu regulace kotel udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat se zapojí na místo propojky svorky X na řídicí automatice kotle. Provoz kotle je následně řízen podle vnitřní teploty v místnosti, kde je umístěn pokojový termostat (tzv. referenční místnost). V referenční místnosti je nežádoucí osazovat termostatické ventily na radiátory! Pro řízení podle prostorové teploty Thermona dodává a doporučuje celou řadu pokojových termostatů: např. PT, Honeywell CMR 0, CMT (bezdrátová verze), aj. Uvedené nástavbové regulace nejsou (vyjma akčních nabídek) předmětem dodávky kotle! Popis činnosti kotle v uvedeném režimu: Pracovní fáze kotle začíná sepnutím prostorového termostatu (termostat vyhodnotil nízkou teplotu oproti požadované) v okamžiku, kdy je ovladač režimů v pozici zimní režim. Relé třícestného ventilu je vypnuto (u kotlů se zásobníkovým ohřevem TV), aktivuje se chod oběhového čerpadla, zapalovací automatiky a ventilátoru. Zapálení kotle probíhá na nastavený startovací výkon. Ten je udržován po dobu sekund po zapálení kotle. Poté je výkon snížen na minimum s pomalým lineárním náběhem (cca 0 s) k bodu modulace, daným servisním nastavením max. výkonu topení. Regulace výkonu kotle v této fázi je typu PID (proporcionálně/integračně/derivační) s udržováním teploty nastavené točítkem na ovládacím panelu (v rozsahu 0 80 C). Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace výstupní teploty. Při ohřevu topného systému s nižším příkonem než je minimální výkon kotle dojde ke zvýšení výstupní teploty topné vody o C nad nastavenou hodnotu (po dobu 0 sekund od zapálení je tato hodnota zvýšena na 0 C). V této fázi kotel přeruší hoření při zachování chodu oběhového čerpadla a spustí časové omezení opětného zapálení (servisní nastavení v rozsaho 0 0 min.). Tím se kotel stává vysoce adaptabilním zdrojem tepla vzhledem k velké různorodosti následně regulovaných otopných soustav (např. použití zónové regulace, termostatických ventilů atd.). Po vypnutí prostorového termostatu nebo po přepnutí voliče do módu LÉTO je zastaveno hoření hořáků a čerpadlo je dále zapnuto po nastavenou dobu funkce doběhu čerpadla (servisní nastavení v rozsaho 0 0 min.). Této funkce se využívá pro odebrání tepla z kondenzačního tělesa a ke zlepšení rozložení teplot otopných těles při použití prostorových termostatů s PI vazbou s krátkými pracovními cykly. PROVOZ KOTLE S VYUŽITÍM VESTAVĚNÉ EKVITERMNÍ REGULACE Tento režim je v kotli standardně dostupný, ale není aktivován! Aktivaci a prvotní nastavení regulace provádí na přání uživatele autorizovaný servisní technik. Při ekvitermní regulaci kotel mění teplotu topné vody automaticky podle změn venkovní teploty. Tento způsob regulace je možné využít pouze s připojeným venkovním čidlem. Venkovní čidlo se umisťuje na nejchladnější stěně objektu (severní příp. severozápadní) přibližně m nad zemí. Čidlo nesmí být ovlivňováno žádným cizím tepelným vlivem jako např. otevřená okna, sluneční svit, větrací šachty apod. Popis činnosti kotle v tomto režimu: Pracovní fáze kotle jsou shodné s předchozím režimem s tím rozdílem, že teplota topné soustavy je nastavena automaticky dle venkovní teploty (zjištěné čidlem). Výpočet požadované teploty topné soustavy je funkcí venkovní teploty a funkcí faktoru K (sklon ekvitermní křivky), který nastaví servisní technik s ohledem na lokalitu a povahu topného systému. Točítkem teploty topné vody na ovládacím panelu si uživatel nastaví požadovanou tepelnou pohodu (korekce posuvu ekvitermní křivky v rozsahu ± C topné vody). Ekvitermní křivka je modifikována pro standardní topný systém s radiátory. V případě poruchy čidla venkovní teploty je tento stav signalizován poruchou E0 a kotel pokračuje v provozu s teplotou topné soustavy dle nastavení jako v předchozím režimu (bez ekvitermní regulace).! V případě instalace pokojového termostatu popř. i regulátoru v referenční místnosti musí být min. jeden z radiátorů ponechán bez termostatické hlavice. Pro zvýšení tepelné pohody doporučujeme na otopná tělesa v referenční místnosti neosazovat termostatické hlavice vůbec. Postup nastavení: Při nastavení ekvitermní regulace je třeba rozlišovat sklon a posuv ekvitermní křivky. Při nastavení sklonu ekvitermní křivky platí následující pravidlo: při špatných tepelně izolačních vlastnostech objektu měníme parametr sklonu křivky směrem k vyšším hodnotám (křivku zvedáme), při dobré tepelné izolaci můžeme parametr snížit (křivku naopak více pokládáme). Nastavení sklonu křivky provádí autorizovaný servisní technik v servisním menu řídící automatiky kotle! 8

11 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0! Při aktivované ekvitermní regulaci se mění význam funkce prostředního točítka na ovládacím panelu kotle. Označeným točítkem se v tomto případě nastavuje posuv topné křivky (v rozsahu ± C od servisním technikem nastavené ekvitermní křivky). Z výše uvedeného vyplývá, že točítkem pro nastavení teploty topení na ovládacím panelu se v tomto režimu kotle nepřímo nastavuje požadovaná teplota vytápěcího prostoru. Počátečně (výrobně) je nastavena ekvitermní křivka K =,. Výchozí uživatelské nastavení otočného ovladače Graf průběhů ekvitermních křivek (nulový posuv): teploty topení je doprostřed nastavovací dráhy (ukazatel nahoru, což odpovídá posuvu křivky 0 C). Po kontrole teploty vytápěného prostoru (cca za hodin) lze provést upřesněné nastavení K=,0 K=,0 K=,0 K=,0 K=, dle vašich požadavků na tepelnou pohodu. Vlivem 0.00 ekvitermní regulace budou nadále kompenzovány K=,0 změny venkovní teploty a nastavená hladina 0.00 teploty vytápěného prostoru bude udržována automaticky na konstantní hodnotě Využitím tohoto režimu regulace kotle docílíme K=0, dalšího snížení provozních nákladů při zlepšení 0.00 tepelné pohody (kontinuální ohřev otopných těles). V neposlední řadě oceníme tuto možnost 0.00 jako předregulaci primárního topného okruhu při použití zónové regulace (směšovacími ventily) atd Venkovní teplota ( C) Teplota topné vody ( C) Příklad průběhu zvolených křivek při korekci posuvu (prostřední točítko): C K=,0 - C + C K=,0 Vypočtená teplota topné vody je omezena na max. 80 C. Pokud se vypočtená teplota pohybuje v rozsahu 0 C je požadovaná teplota omezena na minimální teplotu kotle, tj. 0 C a je spuštěna funkce periodického spouštění kotle ve fixním intervalu minut a proměnnou dobu chodu na C dle vztahu: C Teplota topné vody ( C) T on (min) = T off ; z toho T off (min) = vypočtená ekvitermní teplota Pokud je vypočtená ekvitermní teplota 0 C, zůstane kotel vypnutý Venkovní teplota ( C) Poznámka: T on = interval zapnutí kotle T off = zbytkový interval vypnutí kotle do fixních minut PROVOZ KOTLE S NADŘAZENÝM EKVITERMNÍM REGULÁTOREM Pro zajištění plnohodnotné ekvitermní regulace (včetně nastavení časových programů atd.) doporučujeme využít inteligentní programovatelný regulátor CR 0 příp. PT, který průběžně komunikuje s mikroprocesorem kotlové automatiky. Dochází tak k přenosu informací nejen o požadované teplotě topného systému v závislosti na prostorové a venkovní teplotě, ale i k zobrazování provozních informací o kotli (pracovní režim, výkon, teploty, případné poruchy atd.). Tento systém se vyznačuje mnoha nastavitelnými a zobrazovatelnými parametry pro optimální řízení topného zařízení s modulací výkonu kotle.

12 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 Uvedené nástavbové regulace nejsou vyjma krátkodobých akčních nabídek předmětem dodávky kotle! REGULACE KASKÁDOVÝCH KOTELEN Závěsné kotle s automatikou HDIMS (vyjma kotlů s průtokovým ohřevem vody KDC.A) je možné zapojit do tzv. kaskády. Jedná se o již dobře známý a léty prověřený princip zapojení kotlů, jak po stránce hydraulické, tak po stránce regulační. Kaskádu kotlů lze výhodně regulovat naším unikátním systémem komunikace, který zajišťuje trvalou komunikaci mezi jednotlivými kotli. K tomuto účelu Thermona dodává interface IU 0.0, které zajišťují přenos informací mezi kotli a výpočty výkonové potřeby kotelny (počet pracujících kotlů a jejich modulaci výkonu) a dále pro řídicí kotle kaskády interface IU 0, který má obdobné vlastnosti jako interface IU 0.0 (komunikace mezi kotli) a zároveň zajišťuje komunikaci s programovatelným regulátorem (PT, CR 0). Tento systém má více programovatelných možností se zobrazením provozních stavů kotelny (pracovní režimy, výkon, teploty, případné poruchy jednotlivých kotlů, poruchy komunikace, možnost vypnutí funkce ohřevu zásobníku TV u regulátorů PT a CR 0). Podrobnější informace o principu, návrhu, způsobu regulace aj. kaskádových kotelen jsou dostupné např. na internetových stránkách OHŘEV TEPLÉ VODY (TV) Kotle KDC.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou standardně uzpůsobeny pro ohřev teplé vody průtokovým způsobem či ohřevem v externím nebo vestavěném nepřímotopného zásobníku. Ke stejnému účelu je možno využít i kotle THERM KD.A. V tomto případě je nutné kotel doplnit o příslušenství. Zásobníkový ohřev TV POPIS ČINNOSTI (kotle KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A a kotle KD.A) Je-li termostat zásobníku TV sepnutý, začíná pracovní fáze ohřevu zásobníku. Je sepnuto relé třícestného ventilu a pokud kotel běžel ve fázi ohřevu topného systému, hořák a čerpadlo jsou zastavené. Poté, co proběhne přestavení třícestného ventilu (v časovém intervalu 8 sekund), je spuštěno čerpadlo a u kotle turbo i spalinový ventilátor. Po sekvenci kontroly bezpečnostního prvku proudění spalin tj. manostatu nebo. spalinového termostatu je povoleno zapalování hořáku. Od detekce přítomnosti plamene je udržován startovací výkon kotle ještě po dobu sekund a poté přechází do fáze plynulé modulace výkonu s PID regulací při žádané hodnotě teploty ohřevu 80 C. Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace výstupní teploty. Při případném převýšení nad 8 C je hoření zastaveno, zůstává v činnosti oběhové čerpadlo a u kotle turbo přejde ventilátor do časové funkce doběhu ventilátoru (0 sekund). K opětnému zapálení dojde při poklesu teploty pod 80 C. Pracování fáze v TV módu končí vypnutím termostatu zásobníku TV. Následuje zastavení hoření a dochlazení výměníku časovou funkcí doběhu oběhového čerpadla ( sekund). Po ukončení a zastavení čerpadla přepne relé třícestného ventilu a je spuštěno jeho přestavení. Doba přestavení třícestného ventilu je ošetřena časovou funkcí blokování činnosti kotle po dobu 8 sekund. Až poté může být spuštěn případně požadovaný ohřev topného systému. V případě souběhu požadavků má režim ohřevu TV přednost před ohřevem topného systému. Informativní schéma připojení nepřímotopného zásobníku k plynovému kotli Plynový kotel (THERM,, 8 KDZ.A) Nepřímotopný zásobník Odvzdušňovací ventil Topný systém Přívod studené vody Připojení termostatu zásobníku Výstup TV 8 Vypouštěcí ventil U Uzávěr na přívodu studené vody Z Zkušební kohout K Zpětný ventil P Pojistný ventil M Tlakoměr E Expanzní nádoba (doporučená) 8 OKH 00 NTR/HV detail 0

13 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 Informativní schéma připojení nepřímotopného zásobníku k plynovému kotli THERM KD.A Plynový kondenzační kotel (THERM KD.A) Nepřímotopný zásobník Odvzdušňovací ventil Topný systém Přívod studené vody Připojení termostatu zásobníku Výstup TV 8 Vypouštěcí ventil Externí trojcestný ventil B A U Uzávěr na přívodu studené vody Z Zkušební kohout K Zpětný ventil P Pojistný ventil M Tlakoměr E Expanzní nádoba (doporučená) 8 detail Průtokový ohřev TV POPIS ČINNOSTI (kotle KDC.A) Pracovní fáze tohoto režimu kotle začíná sepnutím průtokového spínače TV. Rozběhne se ventilátor, aktivuje se chod oběhového čerpadla a zapalovací automatika. Kotel zapálí na startovací výkon a následně (cca 0 sekund po zapálení kotle) zvýší výkon kotle na maximum, aby co možná nejdříve zvýšil výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu. Tuto teplotu udržuje regulací výkonu typu PID. Po 0 sekundách od ukončení odběru TV se zastaví čerpadlo. Ohřev TV má v případě souběžných požadavků přednost před topením. OHŘEV TEPLÉ VODY V AKUMULAČNÍM ZÁSOBNÍKU VE SPOJENÍ SE SOLÁRNÍMI PANELY Plynové kondenzační kotle THERM,, 8, KD.A a,, 8 KDZ.A je s výhodou možné využít pro dohřev solárního systému s tzv. akumulačním zásobníkem. Naše geografické podmínky neumožňují provozovat solární systém bez doplňkového (záložního) zdroje tepla, kterým je v našem případě plynový kotel. Kotel se samostatně stará o vytápění a v případě požadavku je schopen prioritně dohřát solární akumulátor TV. - Plynový kondenzační kotel THERM,, 8, KD.A - Solární zásobník - Solární kolektor - Čerpadlová skupina - Termostatický směšovací ventil - Trojcestný ventil - Topný systém

14 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 Popis činnosti kotle v tomto režimu: Tento pracovní mód má stejné chování jako Zásobníkový ohřev TV popsaný v jedné z předcházejících kapitol s tím rozdílem, že teplota v akumulačním zásobníku TV je snímána teplotní sondou na místo termostatu zásobníku. Nastavení požadované teploty TV je umožněno buď z komunikační linky nebo otočným ovladačem TV na panelu kotle. Sonda teploty TV musí být připojená a funkční, jinak je ohřev TV zastaven. Spojením kontaktu na svorkách termostatu zásobníku (v tomto případě nevyužitého) je vnucena teplota ohřevu na 0 C (nezávisle na nastavení teploty TV). Tato funkce slouží k ochraně proti možnému množení škodlivých bakterií typu Legionella. OCHRANNÉ FUNKCE KOTLŮ ANTIBLOKAČNÍ FUNKCE Po hodinách nečinnosti je spuštěno čerpadlo na dobu 0 sekund, aby se zabránilo jeho případnému zablokování (zalehnutí). Po hodinách nečinnosti je na dobu 0 sekund sepnuto relé třícestného ventilu (pokud je jím kotel vybaven) ze stejného důvodu. V případě požadavku na ohřev (topení příp. TV) během vykonávání této funkce je antiblokační funkce okamžitě ukončena a spuštěn požadavek. Antiblokační funkce je v činnosti také ve stavu blokování činnosti kotle i v pozici ovladače v módu VYPNUTO (pokud je kotel stále zapojen v elektrické síti). PROTIMRAZOVÁ OCHRANA Kotel je vybaven systémem protimrazové ochrany, který chrání kotel (nikoliv topný systém, zásobník a rozvody TV) před zamrznutím. Protimrazová ochrana se aktivuje při poklesu teploty v kotli pod C. Spustí se čerpadlo, kotel se zapálí a ohřívá topný okruh minimálním výkonem do C. Při této teplotě je hoření zastaveno a čerpadlo pokračuje v chodu po dobu nastavené funkce doběhu čerpadla. Pokud je kotel ve stavu blokace hoření (porucha), je aktivováno pouze čerpadlo. Protimrazová funkce je aktivní i s voličem v pozici ovladače v režimu VYPNUTO nebo v LETNÍM REŽIMU. KONTROLA PRŮTOKU (kontrola provozu čerpadla) Před každým zapálením kotle je provedena kontrola průtokového spínače, který vyhodnocuje správnou funkci kotlového čerpadla. Opětovná kontrola průtokového spínače je aktivována v případě, že do sekund chodu čerpadla nesepne průtokový spínač. Čerpadlo se zastaví a po sekundách je proveden další pokus spuštění kotle. Tento jev se opakuje x s následnou signalizací poruchy E. Poruchu je nutné deblokovat přepínačem režimů. Pokud doba nečinnosti čerpadla před opětným spuštění kotle přesáhla 0 minut, je první interval chodu čerpadla prodloužen na 80 sekund. Pro obnovení činnosti kotle je nutné vypnutí a opětné zapnutí otočným ovladačem výběru režimu, příp. vypnutím a opětným zapojením síťového napájení. ANTICYKLACE Funkce, která zabraňuje cyklování kotle v režimu topení, kdy při provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení kotle dříve, než uběhne nastavený tzv. anticyklační čas (z výroby nastaveno minut). Tato funkce je nejvíce využívána v těch otopných systémech, kde maximální tepelná ztráta daného objektu odpovídá nejnižší hranici výkonového rozsahu kotle. DOBĚH ČERPADLA Doběh čerpadla je standardně z výroby nastaven na minut. Po zhasnutí hořáků kotle způsobeném rozpojením pokojového termostatu je čerpadlo nadále v chodu po dobu nastaveného doběhu čerpadla. V případě, že je kotel v zimním režimu provozován bez pokojového termostatu, pak je čerpadlo sepnuto stále. DOBĚH VENTILÁTORU Po ukončení hoření je ventilátor v provozu ještě 0 s při udržování otáček odpovídajících startovacímu výkonu (odebrání zbytku spalin ze spalovací komory).

15 TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických domech. Kotel je vybaven energeticky úsporným oběhovým čerpadlem přičemž spotřeba elektrické energie je až o 0 % nižší než u podobných běžných čerpadel. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání široký výkonový rozsah kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz THERM KD.A - kondenzační kotel pouze pro vytápění, provedení turbo 8 - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM KD.A Kondenzační kotle THERM řady jsou standardně vybaveny novou generací energeticky úsporných oběhových čerpadel Wilo Yonos PARA. Konstrukce čerpadla umožňuje významné snížení energetické náročnosti při zachování hydraulických vlastností. Samozřejmostí nového čerpadla zůstává použití integrovaného automatického odvzdušňovacího ventilu, který zajistí dokonalé odvzdušnění topného systému. Energeticky úsporné čerpadlo

16 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KDZ.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel 0 - Trojcestný ventil Ilustrační obr. THERM KDZ.A THERM KDZ.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném l nerezovém zásobníku, provedení turbo - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Zásobník TV - Ovládací panel 0 - Trojcestný ventil - Expanzní nádoba TV 0 8 Ilustrační obr. THERM KDZ.A

17 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM KD.A THERM KDZ.A THERM KDZ.A Palivo - zemní plyn zemní plyn zemní plyn Jmenovitý tepelný příkon kw,8,8,8 Minimální tepelný příkon kw,,, Jmenovitý tepelný výkon na vytápění při Δt = 80/0 C kw,,, Δt = 0/0 C kw,,, Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV kw -,, Minimální tepelný výkon při Δt = 0/0 C kw,,, Δt = 80/0 C kw,,, Vrtání clony plynu mm,,, Přetlak plynu na vstupu spotřebiče mbar Spotřeba plynu m.h - 0,, 0,, 0,, Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 Max. vstupní tlak TV bar - - Min. vstupní tlak TV bar - - 0, Max. výstupní teplota topné vody C Průměr koaxiálního odtahu spalin mm 0/00 0/00 0/00 Průměrná teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin g.s -, 0,, 0,, 0, Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % Třída NOx kotle - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu W * * * Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A Stupeň krytí el. částí - IP (D) IP (D) IP (D) Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Objem expanzomatu l Plnící přetlak expanzomatu bar Objem vestavěného zásobníku TV l - - Udržovaná teplota TV v zásobníku C Objem expanzomatu TV l - - Průtok odebírané TV (D - dle ČSN EN ) l.min - - -,8 Rozměry kotle: výška / šířka / hloubka mm / 0 / 00 / 0 / 00 / 800 / 0 Hmotnost kotle kg * Pomocná elektrická energie při částečném zatížení 8,0 W, pomocná elektrická energie při pohotovostním stavu,0 W.

18 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A GRAF PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo Yonos PARA RSL /- na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. 00 Připojovací Připojovací přetlak přetlak THERM THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A (s (s omezením by-passem) Výstupní přetlak (mbar) Wilo Yonos Para / , 0, 0, 0, 0,8 0,,0,, Průtok vody (m /h)! Topný systém, který je vytápěn kondenzačním kotlem je nutné vybavit odlučovačem kalů a zajistit úpravu topné vody vhodnými přípravky. Více informací na

19 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM KD.A, KDZ.A THERM KD.A THERM KDZ.A THERM KDZ.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU KD.A KDZ.A KDZ.A Vstup vratné vody G / vnější Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Výstup pojistného ventilu G / vnitřní Odvod kondenzátu Vstup topné vody ze zásobníku G / vnější - - Výstup topné vody do zásobníku G / vnější - - Vstup užitkové vody G / vnější - - Výstup užitkové vody G / vnější - - Cirkulace užitkové vody - - 8

20 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM KD.A - Plynový ventil Siemens - Sdružená hydraulická armatura - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Průtokový spínač - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Havarijní termostat - Teplotní sonda topení 8 VÝSTUP KONDENZÁTU VÝSTUP PLYNU THERM KDZ.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení 0 VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP PLYNU VRATNÉ VODY ZE ZÁSOBNÍKU THERM KDZ.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Zásobník TV - Teplotní sonda TV - Expanzní nádoba TV 0 VÝSTUP PLYNU VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU 8

21 TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických domech. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu či uživatele. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Kotel je vybaven energeticky úsporným oběhovým čerpadlem přičemž spotřeba elektrické energie je až o 0 % nižší než u podobných běžných čerpadel. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání široký výkonový rozsah kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz THERM KD.A - kondenzační kotel pouze pro vytápění, provedení turbo 8 - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM KD.A Základem kondenzačních kotlů THERM je speciální celonerezové kondenzační těleso. Vnější část nerezového tělesa je tvořena vysokoteplotním termoplastovým pláštěm Isothermic, čímž se výrazně omezuje prostup tepla do okolí. Kondenzační těleso

22 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KDZ.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo 0 - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel 0 - Trojcestný ventil 8 Ilustrační obr. THERM KDZ.A THERM KDZ.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném l nerezovém zásobníku, provedení turbo THERM KDZ0.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 00 l smaltovém zásobníku, provedení turbo - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Zásobník TV - Ovládací panel 0 - Trojcestný ventil - Expanzní nádoba TV 0 8 Ilustrační obr. THERM KDZ.A 0

23 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM KD.A THERM KDZ.A THERM KDZ.A THERM KDZ0.A Palivo - zemní plyn zemní plyn zemní plyn zemní plyn Jmenovitý tepelný příkon kw,0,0,0,0 Minimální tepelný příkon kw,,,, Jmenovitý tepelný výkon na vytápění při Δt = 80/0 C kw,,,, Δt = 0/0 C kw,0,0,0,0 Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV kw -,,, Minimální tepelný výkon při Δt = 0/0 C kw,,,, Δt = 80/0 C kw,,,, Vrtání clony plynu mm,,,, Přetlak plynu na vstupu spotřebiče mbar Spotřeba plynu m.h - 0,,0 0,,0 0,,0 0,,0 Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 0,8 Max. vstupní tlak TV bar - - Min. vstupní tlak TV bar - - 0, 0, Max. výstupní teplota topné vody C Průměr koaxiálního odtahu spalin mm 0/00 0/00 0/00 0/00 Průměrná teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin g.s -,,8,,8,,8,,8 Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % Třída NOx kotle - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu W, *, *, *, * Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A Stupeň krytí el. částí - IP (D) IP (D) IP (D) IP (D) Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Objem expanzomatu l Plnící přetlak expanzomatu bar Objem vestavěného zásobníku TV l Udržovaná teplota TV v zásobníku C - Objem expanzomatu TV l - - Průtok odebírané TV (D dle ČSN EN ) l.min - - -,, Rozměry kotle: výška / šířka / hloubka mm / 0 / 00 / 0 / 00 / 800 / 0 / 00 / Hmotnost kotle kg 8 0 * Pomocná elektrická energie při částečném zatížení, W, pomocná elektrická energie při pohotovostním stavu, W.

24 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A GRAFY PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo Yonos PARA RSL /- na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. 00 Připojovací Připojovací přetlak THERM přetlak THERM a 8 KD.A (s omezením by-passem) Výstupní přetlak (mbar) Wilo Yonos Para / , 0, 0, 0, 0,8 0,,0,,,, Průtok vody (m /h) Připojovací přetlak Připojovací THERM přetlak THERM a 8 KDC.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A KDZ0.A (s omezením (s omezením by-passem) by-passem) Výstupní přetlak (mbar) Wilo Yonos Para / , 0, 0, 0, 0,8 0,,0,,,, Průtok vody (m /h)! Topný systém, který je vytápěn kondenzačním kotlem je nutné vybavit odlučovačem kalů a zajistit úpravu topné vody vhodnými přípravky. Více informací na

25 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM KD.A, KDZ.A THERM KD.A THERM KDZ.A THERM KDZ.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU KD.A KDZ.A KDZ.A Vstup vratné vody G / vnější Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Výstup pojistného ventilu G / vnitřní Odvod kondenzátu Vstup topné vody ze zásobníku G / vnější - - Výstup topné vody do zásobníku G / vnější - - Vstup užitkové vody G / vnější - - Výstup užitkové vody G / vnější - - Cirkulace užitkové vody - - 8

26 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM KDZ0.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU KDZ0.A Vstup vratné vody G / vnější Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Vstup užitkové vody G / vnější Výstup užitkové vody G / vnější Cirkulace užitkové vody G / vnější

27 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM KD.A - Plynový ventil Siemens - Sdružená hydraulická armatura - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Průtokový spínač - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Havarijní termostat - Teplotní sonda topení 8 VÝSTUP KONDENZÁTU VÝSTUP PLYNU THERM KDZ.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení 0 VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP PLYNU VRATNÉ VODY ZE ZÁSOBNÍKU THERM KDZ.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Zásobník TV - Čidlo termostatu zásobníku TV - Expanzní nádoba TV 0 VÝSTUP PLYNU VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU

28 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM KDZ0.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Zásobník TV - Sonda termostatu zásobníku TV - Expanzní nádoba TV 0 VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP PLYNU STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP TV

29 TŘÍDA NOx THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 8 kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu či uživatele. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně průtokovým způsobem, v zabudovaném či externím zásobníku. Kotel je vybaven energeticky úsporným oběhovým čerpadlem přičemž spotřeba elektrické energie je až o 0 % nižší než u podobných běžných čerpadel. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání široký výkonový rozsah kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz THERM 8 KD.A - kondenzační kotel pouze pro vytápění, provedení turbo 8 - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM 8 KD.A Kondenzační kotle THERM jsou vybaveny speciálním ventilátorem s plynule regulovanými otáčkami. Na základě pokynů řídící automatiky kotle ventilátor automaticky upravuje otáčky, čímž se okamžitě mění aktuální výkon kotle. Ventilátor se tak stává jedním z hlavních prvků spalovací sestavy kotle. Ventilátor

30 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM 8 KDZ.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo 0 - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel 0 - Trojcestný ventil 8 Ilustrační obr. THERM 8 KDZ.A THERM 8 KDC.A - kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev teplé vody, provedení turbo - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel 0 - Trojcestný ventil - Deskový výměník 0 Ilustrační obr. THERM 8 KDC.A 8 8

31 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM 8 KDZ.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném l nerezovém zásobníku, provedení turbo 8 THERM 8 KDZ0.A - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 00 l smaltovém zásobníku, provedení turbo 0 Ilustrační obr. THERM 8 KDZ.A - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Tlakový spínač - Energeticky úsporné čerpadlo - Plynový ventil 8 - Zásobník TV - Ovládací panel 0 - Trojcestný ventil - Expanzní nádoba TV 0 8 Ilustrační obr. THERM 8 KDZ0.A

32 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM 8 KD.A THERM 8 KDZ.A THERM 8 KDC.A THERM 8 KDZ.A THERM 8 KDZ0.A Jmenovitý tepelný příkon - zemní plyn kw,,,,, - propan kw,,,,, Minimální tepelný příkon - zemní plyn kw,,,,, Jmenovitý tepelný výkon na vytápění při Δt = 80/0 C Jmenovitý tepelný výkon na vytápění při Δt = 0/0 C Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV - propan kw,,,,, - zemní plyn kw,0,0,0,0,0 - propan kw,0,0,0,0,0 - zemní plyn kw 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - propan kw,0,0,0,0,0 - zemní plyn kw -,0,0,0,0 - propan kw -,0,0,0,0 Minimální tepelný výkon při Δt = 0/0 C kw,,,,, Minimální tepelný výkon při Δt = 80/0 C kw,0,0,0,0,0 Vrtání clony plynu - zemní plyn mm,8,8,8,8,8 Přetlak plynu na vstupu spotřebiče - propan mm,0,0,0,0,0 - zemní plyn mbar propan mbar Spotřeba plynu - zemní plyn m.h - 0,8,8 0,8,8 0,8,8 0,8,8 0,8,8 - propan m.h - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Max. vstupní tlak TV bar - - Min. vstupní tlak TV bar - - 0, 0, 0, Max. výstupní teplota topné vody C Průměr koaxiálního odtahu spalin mm 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 Průměrná teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin - zemní plyn g.s -,,,,,,,,,, - propan g.s -,,0,,0,,0,,0,,0 Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % Třída NOx kotle - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu W, *, *, *, *, * Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A Stupeň krytí el. částí - IP (D) IP (D) IP (D) IP (D) IP (D) Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Objem expanzomatu l Plnící přetlak expanzomatu bar Objem zásobníku TV l Udržovaná teplota TV v zásobníku C Průtok odebírané TV (D dle ČSN EN ) základní AA / AB - zemní plyn l.min - - -, 8, - propan l.min - - -,, Objem expanzomatu TV l Rozměry kotle: výška / šířka / hloubka mm 800 / 0 / 800 / 0 / 800 / 0 / 800 / 800 / 0 / 00 / Hmotnost kotle kg 0 * Pomocná elektrická energie při částečném zatížení, W, pomocná elektrická energie při pohotovostním stavu, W. 0

33 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A GRAFY PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo Yonos PARA RSL /- na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. 00 Připojovací Připojovací přetlak THERM přetlak THERM a 8 8 KD.A (s omezením by-passem) Výstupní přetlak (mbar) Wilo Yonos Para / , 0, 0, 0, 0,8 0,,0,,,, Průtok vody (m /h) Připojovací Připojovací přetlak přetlak THERM THERM a 8 KDC.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A KDZ0.A (s omezením (s omezením by-passem) by-passem) Výstupní přetlak (mbar) Wilo Yonos Para / , 0, 0, 0, 0,8 0,,0,,,, Průtok vody (m /h)! Topný systém, který je vytápěn kondenzačním kotlem je nutné vybavit odlučovačem kalů a zajistit úpravu topné vody vhodnými přípravky. Více informací na

34 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A THERM 8 KD.A THERM 8 KDZ.A, KDC.A THERM 8 KDZ.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU 8 KD.A 8 KDZ.A 8 KDC.A 8 KDZ.A Vstup vratné vody G / vnější Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Výstup pojistného ventilu G / vnitřní Odvod kondenzátu Vstup topné vody ze zásobníku G / vnější - - Výstup topné vody do zásobníku G / vnější - - Vstup užitkové vody G / vnější - - Výstup užitkové vody G / vnější - - Cirkulace užitkové vody - - 8

35 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM 8 KDZ0.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU 8 KDZ0.A Vstup vratné vody G / vnější Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Vstup užitkové vody G / vnější Výstup užitkové vody G / vnější Cirkulace užitkové vody G / vnější

36 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM 8 KD.A - Plynový ventil Siemens - Sdružená hydraulická armatura - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Průtokový spínač - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Havarijní termostat - Teplotní sonda topení 8 VÝSTUP KONDENZÁTU VÝSTUP PLYNU THERM 8 KDC.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Deskový výměník - Průtokový spínač ohřevu TV 0 VÝSTUP KONDENZÁTU TV 0 VÝSTUP TV VÝSTUP PLYNU 8 THERM 8 KDZ.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení 0 VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP PLYNU VRATNÉ VODY ZE ZÁSOBNÍKU

37 THERM 8 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM 8 KDZ.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Zásobník TV - Čidlo termostatu zásobníku TV - Expanzní nádoba TV 0 VÝSTUP PLYNU VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU THERM 8 KDZ0.A - Plynový ventil Siemens - Trojcestný ventil - Kondenzační těleso - Oběhové čerpadlo - Sdružená hydraulická armatura - Expanzní nádoba topení - Pojistný ventil 8 - Průtokový spínač - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Zásobník TV - Sonda termostatu zásobníku TV - Expanzní nádoba TV 0 VÝSTUP KONDENZÁTU 8 VÝSTUP PLYNU STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP TV

38 THERM KD.A THERM KD.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou zajistit pomocí tzv. kaskády kotlů. Kotle je možné využít zároveň k ohřevu teplé vody (TV) v externím zásobníku. V tomto případě je nutné kotel doplnit o příslušenství. vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání široký výkonový rozsah kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez možnost zapojení do kaskád THERM KD.A - kondenzační kotel pouze pro vytápění, provedení turbo 8 - Kondenzační komora - Ventilátor - Teplotní sonda topení - Mixér - Havarijní termostat - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM KD.A nová konstrukce kondenzačního tělesa s větší teplosměnnou plochou se pozitivně projevuje na provozních vlastnostech kotle a umožňuje dosažení ještě nižšího obsahu emisí NOx a CO ve spalinách kotel splňuje kritéria pro udělení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek dle nové technické směrnice MŽP -0 Plynový ventil Siemens

39 THERM KD.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM KD.A Palivo - zemní plyn Jmenovitý tepelný příkon kw,0 Minimální tepelný příkon kw, Jmenovitý tepelný výkon při Δt = 80/0 C kw,0 Δt = 0/0 C kw,00 Minimální tepelný výkon při Δt = 0/0 C kw,00 Vrtání clony plynu mm 0 Přetlak plynu na vstupu spotřebiče mbar 0 Spotřeba plynu m.h -,8, Max. přetlak topného systému bar,0 Min. přetlak topného systému bar 0,8 Max. výstupní teplota topné vody C 80 Průměr koaxiálního odtahu spalin mm 80/ Průměrná teplota spalin C 0 Využitelný přetlak ventilátoru Pa 80 Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % 8 0 Třída NOx kotle - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu W 8, * Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A Stupeň krytí el. částí - IP (D) Prostředí dle ČSN základní AA / AB Rozměry kotle: výška / šířka / hloubka mm 800 / 0 / 0 Hmotnost kotle kg * Pomocná elektrická energie při částečném zatížení, W, pomocná elektrická energie při pohotovostním stavu, W.

40 THERM KD.A GRAF PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivka použitelného připojovacího přetlaku topné vody je zpracována na čerpadlo Wilo /- a to na nejvyšší regulační stupeň. Nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. Připojovací přetlak THERM KD.A Výstupní přetlak (mbar) Wilo Průtok vody (m /h)! Topný systém, který je vytápěn kondenzačním kotlem je nutné vybavit odlučovačem kalů a zajistit úpravu topné vody vhodnými přípravky. Více informací na ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU KD.A Vstup vratné vody G vnější Výstup topné vody G vnější Vstup plynu G / vnější Odvod kondenzátu Výstup pojistného ventilu 8

41 THERM KD.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ ZJEDNODUŠENÉ HYDRAULICKÉ SCHÉMA THERM KD.A - Plynový ventil Siemens - Pojistný ventil - Oběhové čerpadlo - Průtokový spínač - Kondenzační těleso - Havarijní termostat - Teplotní sonda topení VÝSTUP KONDENZÁTU VÝSTUP PLYNU

42 8 Kondenzační kotle s automatikou DIMS 0-TH0 KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU DIMS 0-TH0 POPIS ZAŘÍZENÍ - závěsný kondenzační kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným pokojovým termostatem či inteligentním pokojovým regulátorem - vestavěné oběhové čerpadlo - vysoká bezpečnost provozu - použity bezpečnostní prvky kotle zabraňující přehřátí kotle, úniku plynu či úniku spalin - možnost zapojování jednotlivých kotlů do inteligentních kaskád - elektrické napájení: 0 V, 0 Hz - pojišťovací ventil bar - ochranné funkce (protimrazová ochrana, automatické protáčení čerpadla atd.) - elektrické zapalování (úspora paliva) - vestavěná expanzní nádoba OVLÁDÁNÍ KOTLE ovládací prvky pro servis displej teplota TV - pouze u kotlů s průtokovým ohřevem! (u verzí se zásobníkem se nastavuje teplota přímo na zásobníku, nebo je nastavena automaticky na hodnotu 0 C, u kaskády kotlů s interface IU 0.0 slouží k nastavení hodnoty nočního útlumu) REŽIMY KOTLE: vypnuto - zajištěn proběh čerpadla po hodinách léto (zapnutá příprava TV, topení vypnuto) zima (topení i TV zapnuto) deblokace poruchy servisní poloha přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) tlakoměr LCD DISPLEJ Popis symbolů zobrazovaných na displeji: SYMBOL VÝZNAM Číslicové zobrazení teplot, poruchových stavů a servisních hodnot Symbol režimu TV (zobrazena teplota TV) Symbol režimu topení (zobrazena teplota topení) Indikace nastavované teploty: Při otočení s točítkem pro nastavení teploty topného systému, nebo TV se rozbliká příslušný symbol režimu a číslicové zobrazení teploty. V tomto případě je indikována hodnota právě nastavované teploty. Po ukončení nastavování přetrvá indikace nastavované teploty ještě po dobu cca sekund. Následným souvislým zobrazením číslicového údaje a symbolu je opět indikována reálná teplota příslušného režimu. Symbol hoření hořáku Symbol zobrazované hodnoty teploty Symbol zobrazované hodnoty faktoru K (ekvitermní režim) Symbol zvoleného letního režimu Symbol zvoleného zimního režimu Symbol poruchy zapálení kotle Symboly pro indikaci komunikace s připojeným interface (IU0, IU0.0, IU0) Zobrazení informací na displeji: Servisními tlačítky (krajní tlačítka; šipka vpravo krokování vpřed, šipka vlevo krokování vzad) lze zobrazit parametry kotle v pořadí:. Nastavená teplota topné vody ( + C + číselná hodnota bliká). Skutečná teplota topné vody ( + C + číselná hodnota). Nastavená teplota TV ( + C + číselná hodnota bliká). Skutečná teplota TV ( + C + číselná hodnota). Venkovní teplota * ( + C + číselná hodnota). Posuv ekvitermní křivky ** ( + číselná hodnota). Návrat do standardního zobrazení 0

43 Kondenzační kotle s automatikou DIMS 0-TH0 8 Zobrazuje se číselná hodnota spolu s příslušným symbolem po dobu 0 sekund od ukončení krokování tlačítky. Poté se režim displeje vrátí do standardního zobrazení. (*) Tyto parametry jsou zobrazovány pouze při zvolené ekvitermní regulaci topení (přepnutý příslušný přepínač parametrů kotle, připojené a nepoškozené čidlo venkovní teploty) REGULACE Kotel je vybaven vnitřními regulačními prvky na vysoké úrovni již v základním vybavení. Standardem je integrovaná ekvitermní regulace. Natápění topného systému je možné řídit několika způsoby: regulace podle prostorové teploty ve zvolené referenční místnosti, ekvitermní regulace vytápěcí vody, resp. i kombinovaná regulace. PROVOZ KOTLE BEZ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU ČI REGULÁTORU Kotel při tomto režimu udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat ani regulátor není připojen, svorky pro jeho připojení musí být vzájemně připojeny (nastaveno z výroby). Při tomto režimu nastavujete teplotu topné vody přímo na ovládacím panelu kotle pomocí prostředního knoflíku. Doporučení: Provoz samostatného kotle (bez volby ekvitermní regulace) doporučujeme řídit alespoň jednoduchým prostorovým termostatem. Prostorová teplota je časově stálá a udržuje kotel v delších provozních režimech. Nastavení kotlového termostatu doporučujeme v přechodném období (podzim, jaro) na 0 C, v zimním období do 80 C. Je vhodné využít zabudované ekvitermní regulace buď samostatné nebo doplněnou prostorovým regulátorem, jak je uvedeno níže. PROVOZ KOTLE S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM Při tomto způsobu regulace kotel udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat se zapojí namísto propojky svorky pro připojení pokojového termostatu. Provoz kotle je následně řízen podle vnitřní teploty v místnosti, kde je umístěn pokojový termostat (tzv. referenční místnost). V referenční místnosti nedoporučujeme osazovat termostatické ventily na radiátory! Pro řízení podle prostorové teploty Thermona dodává a doporučuje celou řadu pokojových termostatů. Uvedené nástavbové regulace nejsou (vyjma akčních nabídek) předmětem dodávky kotle! Při aktivované ekvitermní regulaci se mění význam funkce prostředního točítka na ovládacím panelu kotle. Označeným točítkem se v tomto případě nastavuje posuv topné křivky (v rozsahu ± C od servisním technikem nastavené ekvitermní křivky). Postup nastavení: Při nastavení sklonu ekvitermní křivky platí následující pravidlo: při špatných tepelně izolačních vlastnostech objektu měníme parametr sklonu křivky směrem k vyšším hodnotám (křivku napřimujeme), při dobré tepelné izolaci můžeme parametr snížit (křivku naopak více pokládáme). Nastavení sklonu křivky provádí autorizovaný servisní technik v servisním menu řídící automatiky kotle. Z výše uvedeného vyplývá, že točítkem pro nastavení teploty topení na ovládacím panelu se v tomto režimu kotle nastavuje požadovaná teplota vytápěcího prostoru. Počáteční (výrobní) nastavení K =,, uživatelské nastavení otočného ovladače teploty topení doprostřed nastavovací dráhy (ukazovatel nahoru, což odpovídá posuvu křivky 0 C).

44 8 Kondenzační kotle s automatikou DIMS 0-TH0 SKLONY EKVITERMY POSUVY EKVITERMY Pro zajištění plnohodnotné ekvitermní regulace (včetně nastavení časových programů atd.) doporučujeme využít inteligentní programovatelný regulátor CR 0, PT, popř.therm RC 0, které pomocí interface IU0 průběžně komunikují s mikroprocesorem kotlové automatiky. Dochází tak k přenosu informací nejen o požadované teplotě topného systému v závislosti na prostorové a venkovní teplotě, ale i k zobrazování provozních informací o kotli (pracovní režim, výkon, teploty, případné poruchy atd.). Tento systém se vyznačuje mnoha nastavitelnými a zobrazovatelnými parametry pro optimální řízení topného zařízení s modulací výkonu kotle. Uvedené nástavbové regulace nejsou vyjma krátkodobých akčních nabídek předmětem dodávky kotle! OCHRANNÉ FUNKCE KOTLŮ S ohledem na požadavek zvýšené kontroly činnosti mikroprocesoru je vždy jednou za hodin provozu proveden vnucený reset elektroniky s následnou inicializací (projeví se krátkodobým přerušením činnosti kotle a zhasnutím údajů na displeji podobně jako při zapnutí síťového přívodu kotle do zásuvky). OCHRANA ČERPADLA Pravidelným spuštěním čerpadla (na minuty po hodinách nečinnosti) je zabráněno jeho případnému zablokování při delší provozní odstávce kotle. PROTIMRAZOVÁ OCHRANA Kotel je vybaven systémem protimrazové ochrany, který chrání kotel (nikoliv topný systém a rozvody TV) před zamrznutím. Protimrazová ochrana se aktivuje při poklesu teploty v kotli pod 8 C. Spustí se čerpadlo, kotel se zapálí a ohřívá topný okruh minimálním výkonem do C. Při dosažení této teploty opět vypne. KONTROLA PRŮTOKU (kontrola provozu čerpadla) Před každým zapálením kotle je provedena kontrola průtokového spínače, který vyhodnocuje správnou funkci kotlového čerpadla. Opětovná kontrola průtokového spínače je aktivována v případě, že do sekund chodu čerpadla nesepne průtokový spínač. Čerpadlo se zastaví a po sekundách je proveden další pokus spuštění kotle. Tento jev se opakuje 0x s následnou signalizací poruchy E. Poruchu je nutné deblokovat přepínačem režimů. Pokud doba nečinnosti čerpadla před opětným spuštění kotle přesáhla 0 minut, je první interval chodu čerpadla prodloužen na 80 sekund. ANTICYKLACE Funkce, která zabraňuje cyklování kotle v režimu topení, kdy při provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení kotle dříve, než uběhne nastavený tzv. anticyklační čas (z výroby nastaveno minut). Tato funkce je nejvíce využívána v těch otopných systémech, kde maximální tepelná ztráta daného objektu odpovídá nejnižší hranici výkonového rozsahu kotle. Změnu anticyklačního času v rozsahu 0-0 minut může provádět pouze autorizovaný servisní technik. DOBĚH ČERPADLA Doběh čerpadla je standardně z výroby nastaven na minut. Po zhasnutí hořáků kotle způsobeném rozpojením pokojového termostatu je čerpadlo nadále v chodu po dobu nastaveného doběhu čerpadla. V případě, že je kotel provozován bez pokojového termostatu, pak je čerpadlo sepnuto stále. Změnu doběhu čerpadla při provozu s pokojovým termostatem v rozmezí 0-0 minut může provádět pouze autorizovaný servisní technik.

45 TŘÍDA NOx SOLARTHERM KDZ, 8 KDZ SOLARTHERM KDZ, 8 KDZ Solární jednotka SOLARTHERM je moderní kompaktní spotřebič zajišťující vytápění a zároveň i ohřev teplé vody (TV) pomocí kondenzačního kotle a solárního systému. Vestavěný kotel zabezpečuje dodávku topné vody do topného systému a zároveň zajišťuje dohřev solárního zásobníku TV v okamžiku nedostatku solární energie. Celá kompaktní sestava SOLARTHERM je konstuována jako jeden celek, což výrazně usnadňuje a urychluje montáž. vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání široký výkonový rozsah vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez zařízení je připraveno pro připojení dvou solárních kolektorů 8 0 SOLARTHERM KDZ - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 0 l solárním zásobníku, provedení turbo SOLARTHERM 8 KDZ - kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 0 l solárním zásobníku, provedení turbo - Kondenzační komora - Třírychlostní čerpadlo - Ovládací panel kotle - Zásobník 0 l - Regulátor solárního systému - Čerpadlová skupina - Elektronická anoda 8 - Expanzní nádoba TV - Expanzní nádoba topení 0 - Expanzní nádoba solárního systému Ilustrační obr. SOLARTHERM KDZ Solární kolektory

46 SOLARTHERM KDZ, 8 KDZ TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. SOLARTHERM KDZ SOLARTHERM 8 KDZ Palivo - zemní plyn zemní plyn Jmenovitý tepelný příkon kw,0, Minimální tepelný příkon kw,, Jmenovitý tepelný výkon na vytápění při Δt = 80/0 C kw,,0 Δt = 0/0 C kw,0 8,0 Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV kw,,0 Minimální tepelný výkon při Δt = 0/0 C kw,, Vrtání clony plynu mm,, Přetlak plynu na vstupu spotřebiče mbar 0 0 Spotřeba plynu m.h - 0,,0 0,,8 Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 Max. vstupní tlak studené vody bar Max. výstupní teplota topné vody o C Průměr koaxiálního odtahu spalin mm 0/00 0/00 Max. teplota spalin o C 8 Hmotnostní průtok spalin g.s -,,8,, Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % Třída NOx kotle Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Jmenovitý el. příkon W Jmenovitý proud pojistky kotle A Stupeň krytí el. částí IP (D) IP (D) Prostředí dle ČSN 0 00 základní AA / AB základní AA / AB Objem expanzní nádoby topného systému l Plnící přetlak expanzní nádoby topného systému bar Objem zásobníku TV l 0 0 Průtok odebírané TV (D - dle ČSN EN ) l.min -,,8 Objem expanzní nádoby solárního systému l Max. přetlak v okruhu solárního systému bar Objem expanzní nádoby TV l Rozměry zařízení: výška / šířka / hloubka mm 0 / / 0 0 / / 0 Hmotnost zařízení kg

47 SOLARTHERM KDZ, 8 KDZ GRAFY PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo /0 a Grundfos /0 na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat SOLARTHERM KDZ Výstupní přetlak (mbar) Wilo Grundfos Průtok vody (m /h) SOLARTHERM 8 KDZ 00,0 0,0 00,0 Výstupní přetlak (mbar) 0,0 00,0 0,0 00,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0, 0, 0,8, Průtok vody (m /h) Wilo Grundfos! Topný systém, který je vytápěn kondenzačním kotlem je nutné vybavit odlučovačem kalů a zajistit úpravu topné vody vhodnými přípravky. Více informací na

48 SOLARTHERM KDZ, 8 KDZ ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ 0 - Výstup pojistný ventil solár 0 A B C - Vstup do kolektoru - Výstup z kolektorů - TV - teplá - TV - studená - Vratná voda - Topná voda 8 - Plyn D A - B - C - Expanzní nádoba solárního systému Expanzní nádoba topného systému Expanzní nádoba zásobníku TV D - Cirkulační čerpadlo TV - příslušenství (není součástí kotle) Sací potrubí - Kondenzační těleso - Jednotka anodové ochrany zásobníku - Pojistný ventil solárního systému - Čerpadlová skupina solárního systému - Čerpadlo topného systému - Ventilátor 8 - Plynová armatura - Trojcestný ventil 0 - Termostatický směšovací ventil - Řídící jednotka solárního systému - Sifon kondenzátu - Zásobník 0 l 0

49 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 0 PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 0-TH0 POPIS ZAŘÍZENÍ - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným pokojovým termostatem či inteligentním pokojovým regulátorem - vysoká bezpečnost provozu - použity bezpečnostní prvky kotle zabraňující přehřátí kotle, úniku plynu či úniku spalin - vestavěné třístupňové oběhové čerpadlo - možnost zapojování jednotlivých kotlů do inteligentních kaskád (mimo kotlů CXE.A, TCXE.A) - elektrické napájení: 0 V, 0 Hz - pojišťovací ventil bar - ochranné funkce (protimrazová ochrana, automatické protáčení čerpadla atd.) - elektrické zapalování (úspora paliva) - velmi nízké emise NOx - vestavěná expanzní nádoba - možnost propojení se solárním systémem - vestavěný automatický by-pass OVLÁDÁNÍ KOTLE přepínač režimů displej multifunkční tlačítka teplota topné vody (posuv ekv. křivky) teplota TV (pouze kotle C) vypnutí ohřevu TV tlakoměr PŘEPÍNAČ PROVOZNÍCH REŽIMŮ MÁ NÁSLEDUJÍCÍ POLOHY: Vypnutí kotle v provozu zůstávají ochranné funkce kotle (při zapojeném kotli do el. sítě a otevřeném přívodu plynu). Při volbě tohoto módu je na displeji kotle indikováno OFF, je vypnuto topení, ohřev TV a zároveň je zhasnuto podsvícení displeje. Letní režim (zapnut pouze ohřev TV, topení vypnuto) Zimní režim (zapnuto topení i ohřev TV) Odblokování poruchového stavu kotle Servisní mód (tzv. funkce kominík výkon kotle je možné plynule regulovat prostředním točítkem levá poloha = minimální výkon a teplota, pravá poloha = maximální výkon a teplota). Tento režim slouží pouze pro servisní činnost a měření (emise, teploty spalin atd.). Nastavení teploty topení otočný ovladač pro uživatelské nastavení výstupní teploty vody v topném systému v rozsahu 80 C (doporučený rozsah je 80 C). V případě zvolené ekvitermní regulace se nastavuje ovladačem posuv topné křivky (v rozsahu ± C od ekvitermní křivky). Nastavení teploty TV Využito pouze u kotlů CXE.A, TCXE.A, 0 LXZE.A a 0 TLXZE.A a při využití kotle pro dohřev solárního akumulačního zásobníku. Teplota TV u kotlů XZ.A, LXZE.A, DUO 0.A, DUO 0 T.A a TXZ.A, TLXZE.A, DUO 0 FT.A propojených se standardním zásobníkem se nastavuje přímo na termostatu zásobníku.

50 0 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 Vypnutí ohřevu TV nastavením otočného ovladače pro uživatelské nastavení výstupní teploty teplé vody do levé krajní polohy (méně než 0 dráhy) lze trvale ohřev teplé vody vyřadit z provozu (kromě verzí CXE.A a TCXE.A). možnost vypnutí ohřevu TV detail Multifunkční tlačítka jsou určena pro diagnostiku a nastavení parametrů kotle výhradně servisním technikem popř. k přepínání informačních údajů (viz. dále) Tlakoměr zobrazuje měřený tlak vody v topném systému. LCD DISPLEJ Popis symbolů zobrazovaných na displeji: SYMBOL NÁZEV VÝZNAM reset Indikace nastavované teploty: Po otočení ovladače pro nastavení teploty topného systému nebo TV (kotle s průtokovým ohřevem TV) se rozbliká příslušný symbol režimu a číslicové zobrazení teploty na LCD displeji. V tomto případě je indikována hodnota právě nastavované teploty. Po ukončení nastavování přetrvá indikace nastavované teploty ještě po dobu cca sekund. Následným trvalým zobrazením číslicového údaje a symbolu je opět indikována reálná teplota příslušného režimu. pole zobrazení kohoutek radiátor plamen křivka ( K faktor) mrazová vločka komunikace Zobrazení teplot, poruchových stavů a servisních hodnot Stálý svit - kotel je v módu ohřevu TV Bliká - zobrazení teploty TV nebo požadované teploty TV Stálý svit - kotel je v módu topení Bliká - zobrazení teploty topení nebo požadované teploty topení Stálý svit - hořák hoří Bliká - hořák hoří během servisního módu Stálý svit - zvolen ekvitermní režim topení Bliká - zobrazení K faktoru, nebo společně s C venkovní teplota Kotel je v módu ZIMA Stálý svit - komunikace OpenTherm+ je aktivní Bliká komunikace s interface kaskády je aktivní 8

51 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 0 INFORMAČNÍ MENU Tlačítka a jsou využita pro vstup a obousměrné listování v informačním menu v následujícím pořadí: PARAMETR ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI Požadovaná teplota topení Teplota topení Požadovaná teplota TV () Teplota TV () Venkovní teplota () Ekvitermní křivka (faktor K ) Návrat do normálního zobrazení Pokud se nestiskne tlačítko nebo po dobu 0 sekund, nebo při současném stisku tlačítek a, je informační menu ukončeno. () - zobrazení venkovní teploty je k dispozici pouze při připojení příslušného čidla a zvolení ekvitermní regulace. () - při výběru ohřevu TV v zásobníku je zobrazení - -, (při dohřevu solárního akumulátoru se číselná hodnota zobrazuje - viz. dále) REGULACE Kotel je vybaven vnitřními regulačními prvky na vysoké úrovni již v základním vybavení. Standardem je integrovaná ekvitermní regulace. Ohřev topného systému je možné řídit několika způsoby: regulace podle prostorové teploty ve zvolené referenční místnosti, ekvitermní regulace vytápěcí vody, kombinovaná regulace atd. PROVOZ KOTLE BEZ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU ČI REGULÁTORU Kotel při tomto režimu udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat ani regulátor není připojen, svorky pro jeho připojení musí být vzájemně propojeny (nastaveno z výroby). Při tomto režimu nastavujete teplotu topné vody přímo na ovládacím panelu kotle pomocí prostředního knoflíku. Provoz samostatného kotle (bez volby ekvitermní regulace) doporučujeme řídit alespoň jednoduchým prostorovým termostatem. Prostorová teplota je časově stálá a udržuje kotel v delších provozních režimech. Nastavení kotlového termostatu doporučujeme v přechodném období (podzim, jaro) na 0 C, v zimním období do C. Je výhodné využít zabudované ekvitermní regulace buď samostatné nebo doplněnou prostorovým regulátorem, jak je uvedeno níže.

52 0 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 PROVOZ KOTLE S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM Při tomto způsobu regulace kotel udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat se zapojí na místo propojky svorky X na řídicí automatice kotle. Provoz kotle je následně řízen podle vnitřní teploty v místnosti, kde je umístěn pokojový termostat (tzv. referenční místnost). V referenční místnosti je nežádoucí osazovat termostatické ventily na radiátory! Pro řízení podle prostorové teploty Thermona dodává a doporučuje celou řadu pokojových termostatů: např. PT, Honeywell CMR 0, CMT (bezdrátová verze), aj. Uvedené nástavbové regulace nejsou (vyjma akčních nabídek) předmětem dodávky kotle! Popis činnosti kotle v uvedeném režimu: Pracovní fáze kotle začíná sepnutím prostorového termostatu (termostat vyhodnotil nízkou teplotu oproti požadované) v okamžiku, kdy je ovladač režimů v pozici zimní režim. Relé třícestného ventilu je vypnuto (u kotlů se zásobníkovým ohřevem TV), aktivuje se chod oběhového čerpadla, zapalovací automatika a případně i spalinový ventilátor u verze turbo. Po sekvenci kontroly bezpečnostního prvku proudění spalin tj. spalinového termostatu příp. manostatu u verze turbo je povoleno zapalování hořáku. Zapálení kotle probíhá na nastavený startovací výkon. Ten je udržován po dobu sekund po zapálení kotle. Poté je výkon snížen na minimum s pomalým lineárním náběhem (cca. 0 s.) k bodu modulace, daným servisním nastavením max. výkonu topení. Regulace výkonu kotle v této fázi je typu PID (proporcionálně/integračně/ derivační) s udržováním teploty nastavené točítkem na ovládacím panelu (v rozsahu 80 C). Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace výstupní teploty. Při ohřevu topného systému s nižším příkonem než je minimální výkon kotle dojde ke zvýšení výstupní teploty topné vody o C nad nastavenou hodnotu. V této fázi kotel přeruší hoření při zachování chodu oběhové čerpadla a u kotle turbo přejde ventilátor do časové funkce doběhu ventilátoru (0 sekund). K opětnému zapálení dojde při poklesu teploty o C pod požadovanou teplotu po uplynutí anticyklační doby (tento pojem je vysvětlen v dalším popisu!). Takto se kotel stává vysoce adaptabilním zdrojem tepla vzhledem k velkému množství následně regulovaných otopných soustav (např. zónové regulace, termostatické ventily atd.). Po vypnutí prostorového termostatu nebo po přepnutí voliče do módu LÉTO je zastaveno hoření hořáků a čerpadlo je dále zapnuto po nastavenou dobu funkce doběhu čerpadla. PROVOZ KOTLE S VYUŽITÍM VESTAVĚNÉ EKVITERMNÍ REGULACE Tento režim je v kotli standardně dostupný, ale není aktivován! Aktivaci a prvotní nastavení regulace provádí na přání uživatele autorizovaný servisní technik. Při ekvitermní regulaci kotel mění teplotu topné vody automaticky podle změn venkovní teploty. Tento způsob regulace je možné využít pouze s připojeným venkovním čidlem. Venkovní čidlo se umisťuje na nejchladnější stěně objektu (severní příp. severozápadní) přibližně m nad zemí. Čidlo nesmí být ovlivňováno žádným cizím tepelným vlivem jako např. otevřená okna, sluneční svit, větrací šachty apod. Popis činnosti kotle v tomto režimu: Pracovní fáze kotle jsou shodné s předchozím režimem s tím rozdílem, že teplota topné soustavy je nastavena automaticky dle venkovní teploty (zjištěné čidlem). Výpočet požadované teploty topné soustavy je funkcí venkovní teploty a funkcí faktoru K (sklon ekvitermní křivky), který nastaví servisní technik s ohledem na lokalitu a povahu topného systému. Točítkem teploty topné vody na ovládacím panelu si uživatel nastaví požadovanou tepelnou pohodu (korekce posuvu ekvitermní křivky v rozsahu ± C topné vody). Ekvitermní křivka je modifikována pro standardní topný systém s radiátory. V případě poruchy čidla venkovní teploty je tento stav signalizován poruchou E0 a kotel pokračuje v provozu s teplotou topné soustavy dle nastavení jako v předchozím režimu (bez ekvitermní regulace).! V případě instalace pokojového termostatu popř. i regulátoru v referenční místnosti musí být min. jeden z radiátorů ponechán bez termostatické hlavice. Pro zvýšení tepelné pohody doporučujeme na otopná tělesa v referenční místnosti neosazovat termostatické hlavice vůbec. Postup nastavení: Při nastavení ekvitermní regulace je třeba rozlišovat sklon a posuv ekvitermní křivky. Při nastavení sklonu ekvitermní křivky platí následující pravidlo: při špatných tepelně izolačních vlastnostech objektu měníme parametr sklonu křivky směrem k vyšším hodnotám (křivku zvedáme), při dobré tepelné izolaci můžeme parametr snížit (křivku naopak více pokládáme). Nastavení sklonu křivky provádí autorizovaný servisní technik v servisním menu řídící automatiky kotle! 0

53 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 0! Při aktivované ekvitermní regulaci se mění význam funkce prostředního točítka na ovládacím panelu kotle. Označeným točítkem se v tomto případě nastavuje posuv topné křivky (v rozsahu ± C od servisním technikem nastavené ekvitermní křivky). Z výše uvedeného vyplývá, že točítkem pro nastavení teploty topení na ovládacím panelu se v tomto režimu kotle nepřímo nastavuje požadovaná teplota vytápěcího prostoru. Počátečně (výrobně) je nastavena ekvitermní křivka K =,. Výchozí uživatelské nastavení otočného ovladače Graf průběhů ekvitermních křivek (nulový posuv): teploty topení je doprostřed nastavovací dráhy (ukazatel nahoru, což odpovídá posuvu křivky 0 C). Po kontrole teploty vytápěného prostoru (cca za hodin) lze provést upřesněné nastavení K=,0 K=,0 K=,0 K=,0 K=, dle vašich požadavků na tepelnou pohodu. Vlivem 0.00 ekvitermní regulace budou nadále kompenzovány K=,0 změny venkovní teploty a nastavená hladina 0.00 teploty vytápěného prostoru bude udržována automaticky na konstantní hodnotě Využitím tohoto režimu regulace kotle docílíme K=0, dalšího snížení provozních nákladů při zlepšení 0.00 tepelné pohody (kontinuální ohřev otopných těles). V neposlední řadě oceníme tuto možnost 0.00 jako předregulaci primárního topného okruhu při použití zónové regulace (směšovacími ventily) atd Venkovní teplota ( C) Teplota topné vody ( C) Příklad průběhu zvolených křivek při korekci posuvu (prostřední točítko): C K=,0 - C + C K=,0 Vypočtená teplota topné vody je omezena na max. 80 C. Pokud se vypočtená teplota pohybuje v rozsahu 0 C je požadovaná teplota omezena na minimální teplotu kotle, tj. C a je spuštěna funkce periodického spouštění kotle ve fixním intervalu minut a proměnnou dobu chodu na C dle vztahu: C Teplota topné vody ( C) T on (min) = T off ; z toho T off (min) = vypočtená ekvitermní teplota Pokud je vypočtená ekvitermní teplota 0 C, zůstane kotel vypnutý Venkovní teplota ( C) Poznámka: T on = interval zapnutí kotle T off = zbytkový interval vypnutí kotle do fixních minut PROVOZ KOTLE S NADŘAZENÝM EKVITERMNÍM REGULÁTOREM Pro zajištění plnohodnotné ekvitermní regulace (včetně nastavení časových programů atd.) doporučujeme využít inteligentní programovatelný regulátor CR 0 příp. PT, který průběžně komunikuje s mikroprocesorem kotlové automatiky. Dochází tak k přenosu informací nejen o požadované teplotě topného systému v závislosti na prostorové a venkovní teplotě, ale i k zobrazování provozních informací o kotli (pracovní režim, výkon, teploty, případné poruchy atd.). Tento systém se vyznačuje mnoha nastavitelnými a zobrazovatelnými parametry pro optimální řízení topného zařízení s modulací výkonu kotle.

54 0 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 Uvedené nástavbové regulace nejsou vyjma krátkodobých akčních nabídek předmětem dodávky kotle! REGULACE KASKÁDOVÝCH KOTELEN Závěsné kotle s automatikou HDIMS (vyjma kotlů s průtokovým ohřevem vody CXE.A a TCXE.A) je možné zapojit do tzv. kaskády. Jedná se o již dobře známý a léty prověřený princip zapojení kotlů, jak po stránce hydraulické, tak po stránce regulační. Kaskádu kotlů lze výhodně regulovat naším unikátním systémem komunikace, který zajišťuje trvalou komunikaci mezi jednotlivými kotli. K tomuto účelu Thermona dodává interface IU 0.0, které zajišťují přenos informací mezi kotli a výpočty výkonové potřeby kotelny (počet pracujících kotlů a jejich modulaci výkonu) a dále pro řídicí kotle kaskády interface IU 0, který má obdobné vlastnosti jako interface IU 0.0 (komunikace mezi kotli) a zároveň zajišťuje komunikaci s programovatelným regulátorem (PT, CR 0). Tento systém má více programovatelných možností se zobrazením provozních stavů kotelny (pracovní režimy, výkon, teploty, případné poruchy jednotlivých kotlů, poruchy komunikace, možnost vypnutí funkce ohřevu zásobníku TV u regulátorů PT a CR 0). Podrobnější informace o principu, návrhu, způsobu regulace aj. kaskádových kotelen jsou dostupné např. na internetových stránkách OHŘEV TEPLÉ VODY (TV) Kotle XZ.A, TXZ.A, CXE.A, LXZE.A, TCXE.A a TLXZE.A jsou standardně uzpůsobeny pro ohřev teplé vody průtokovým způsobem či ohřevem nepřímotopného zásobníku. Ke stejnému účelu je možno využít i kotle řady DUO. V tomto případě je nutné kotel doplnit o příslušenství. Zásobníkový ohřev TV POPIS ČINNOSTI (kotle XZ.A, TXZ.A, LXZE.A, TLXZE.A a kotle řady DUO) Je-li termostat zásobníku TV sepnutý, začíná pracovní fáze ohřevu zásobníku. Je sepnuto relé třícestného ventilu a pokud kotel běžel ve fázi ohřevu topného systému, hořák a čerpadlo jsou zastavené. Poté, co proběhne přestavení třícestného ventilu (v časovém intervalu 8 sekund), je spuštěno čerpadlo a u kotle turbo i spalinový ventilátor. Po sekvenci kontroly bezpečnostního prvku proudění spalin tj. manostatu nebo. spalinového termostatu je povoleno zapalování hořáku. Od detekce přítomnosti plamene je udržován startovací výkon kotle ještě po dobu sekund a poté přechází do fáze plynulé modulace výkonu s PID regulací při žádané hodnotě teploty ohřevu 80 C. Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace výstupní teploty. Při případném převýšení nad 8 C je hoření zastaveno, zůstává v činnosti oběhové čerpadlo a u kotle turbo přejde ventilátor do časové funkce doběhu ventilátoru (0 sekund). K opětnému zapálení dojde při poklesu teploty pod 80 C. Pracování fáze v TV módu končí vypnutím termostatu zásobníku TV. Následuje zastavení hoření a dochlazení výměníku časovou funkcí doběhu oběhového čerpadla ( sekund). Po ukončení a zastavení čerpadla přepne relé třícestného ventilu a je spuštěno jeho přestavení. Doba přestavení třícestného ventilu je ošetřena časovou funkcí blokování činnosti kotle po dobu 8 sekund. Až poté může být spuštěn případně požadovaný ohřev topného systému. V případě souběhu požadavků má režim ohřevu TV přednost před ohřevem topného systému. Informativní schéma připojení nepřímotopného zásobníku k plynovému kotli Plynový kotel (XZ.A, TXZ.A, LXZE.A, TLXZE.A) Nepřímotopný zásobník Odvzdušňovací ventil Topný systém Přívod studené vody Připojení termostatu zásobníku Výstup TV 8 Vypouštěcí ventil U Uzávěr na přívodu studené vody Z Zkušební kohout K Zpětný ventil P Pojistný ventil M Tlakoměr E Expanzní nádoba (doporučená) 8 OKH 00 NTR/HV detail

55 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 0 Informativní schéma připojení nepřímotopného zásobníku k plynovému kotli řady DUO Plynový kotel (DUO 0.A, T.A, FT.A) Nepřímotopný zásobník Odvzdušňovací ventil Topný systém Přívod studené vody Připojení termostatu zásobníku Výstup TV 8 Vypouštěcí ventil Externí trojcestný ventil B A U Uzávěr na přívodu studené vody Z Zkušební kohout K Zpětný ventil P Pojistný ventil M Tlakoměr E Expanzní nádoba (doporučená) 8 detail Průtokový ohřev TV POPIS ČINNOSTI (kotle CXE.A a TCXE.A) Pokud průtok TV přes senzor průtoku vody přesáhne cca, l/min začíná fáze ohřevu. Je zastaveno čerpadlo (pokud bylo v chodu) a u verze turbo je navíc spuštěn spalinový ventilátor. Po sekvenci kontroly bezpečnostního prvku proudění spalin, tj. manostatu nebo spalinového termostatu, je povoleno zapalování hořáku. Od detekce přítomnosti plamene je udržován startovací výkon kotle ještě po dobu sekund, a poté přechází do fáze plynulé modulace výkonu s PID regulací na žádanou hodnotu výstupní teploty TV. Po celou dobu ohřevu probíhá kontrola limitů regulace nejen výstupní teploty TV, ale i teploty topení z důvodu zvýšené ochrany výměníku. Při případném převýšení teploty TV nad 0 C nebo teploty na topné vodě 0 C, je hoření zastaveno a u kotle turbo přejde ventilátor do časové funkce doběhu ventilátoru (0 sekund). K opětnému zapálení dojde při poklesu teploty TV pod C nebo teploty topení pod 88 C. Pracování fáze ohřevu TV končí, pokud se průtok TV sníží pod cca, l/min. Po skončení požadavku ohřevu TV je na krátkou dobu spuštěno čerpadlo za účelem omezení vzniku vápenatých sedimentů. Doba krátkodobého spuštění čerpadla se mění od 0, do sekund a záleží na teplotě měřené na výměníku. Pokud by během ohřevu topení při požadované teplotě nad 0 C průtokový senzor TV zaznamenal proudění TV pod, l/min (prokapávání kohoutku apod.), dojde k nucenému omezení teploty topení na 0 C (pro omezení teploty TV a opět pro omezení vzniku vápenatých sedimentů v sekundárním okruhu výměníku). V případě souběhu požadavků má režim ohřevu TV přednost před ohřevem topného systému. OHŘEV TEPLÉ VODY V AKUMULAČNÍM ZÁSOBNÍKU VE SPOJENÍ SE SOLÁRNÍMI PANELY Plynové kotle v provedení XZ.A, TXZ.A, LXZE.A a TLXZE.A je s výhodou možné využít pro dohřev solárního systému s tzv. akumulačním zásobníkem. Naše geografické podmínky neumožňují provozovat solární systém bez doplňkového (záložního) zdroje tepla, kterým je v našem případě plynový kotel. Kotel se samostatně stará o vytápění a v případě požadavku je schopen prioritně dohřát solární akumulátor TV. - Plynový kotel - Solární zásobník - Solární kolektor - Čerpadlová skupina - Termostatický směšovací ventil - Trojcestný ventil - Topný systém

56 0 Plynové kotle s automatikou HDIMS 0-TH0 Popis činnosti kotle v tomto režimu: Tento pracovní mód má stejné chování jako Zásobníkový ohřev TV popsaný v jedné z předcházejících kapitol s tím rozdílem, že teplota v akumulačním zásobníku TV je snímána teplotní sondou na místo termostatu zásobníku. Nastavení požadované teploty TV je umožněno buď z komunikační linky nebo otočným ovladačem TV na panelu kotle. Sonda teploty TV musí být připojená a funkční, jinak je ohřev TV zastaven. Spojením kontaktu na svorkách termostatu zásobníku (v tomto případě nevyužitého) je vnucena teplota ohřevu na 0 C (nezávisle na nastavení teploty TV). Tato funkce slouží k ochraně proti možnému množení škodlivých bakterií typu Legionella. OCHRANNÉ FUNKCE KOTLŮ ANTIBLOKAČNÍ FUNKCE Po hodinách nečinnosti je spuštěno čerpadlo na dobu 0 sekund, aby se zabránilo jeho případnému zablokování (zalehnutí). Po hodinách nečinnosti je na dobu 0 sekund sepnuto relé třícestného ventilu (pokud je jím kotel vybaven) ze stejného důvodu. V případě požadavku na ohřev (topení příp. TV) během vykonávání této funkce je antiblokační funkce okamžitě ukončena a spuštěn požadavek. Antiblokační funkce je v činnosti také ve stavu blokování činnosti kotle i v pozici ovladače v módu VYPNUTO (pokud je kotel stále zapojen v elektrické síti). PROTIMRAZOVÁ OCHRANA Kotel je vybaven systémem protimrazové ochrany, který chrání kotel (nikoliv topný systém, zásobník a rozvody TV) před zamrznutím. Protimrazová ochrana se aktivuje při poklesu teploty v kotli pod C. Spustí se čerpadlo, kotel se zapálí a ohřívá topný okruh minimálním výkonem do C. Při této teplotě je hoření zastaveno a čerpadlo pokračuje v chodu po dobu nastavené funkce doběhu čerpadla. Pokud je kotel ve stavu blokace hoření (porucha), je aktivováno pouze čerpadlo. Protimrazová funkce je aktivní i s voličem v pozici ovladače v režimu VYPNUTO nebo v LETNÍM REŽIMU. KONTROLA PRŮTOKU (kontrola provozu čerpadla) Před každým zapálením kotle je provedena kontrola průtokového spínače, který vyhodnocuje správnou funkci kotlového čerpadla. Opětovná kontrola průtokového spínače je aktivována v případě, že do sekund chodu čerpadla nesepne průtokový spínač. Čerpadlo se zastaví a po sekundách je proveden další pokus spuštění kotle. Tento jev se opakuje x s následnou signalizací poruchy E. Poruchu je nutné deblokovat přepínačem režimů. Pokud doba nečinnosti čerpadla před opětným spuštění kotle přesáhla 0 minut, je první interval chodu čerpadla prodloužen na 80 sekund. Pro obnovení činnosti kotle je nutné vypnutí a opětné zapnutí otočným ovladačem výběru režimu, příp. vypnutím a opětným zapojením síťového napájení. Při výběru kotle s bitermickým výměníkem (průtokový ohřev TV) je kontrolován pouze tlak v topném systému primárním tlakovým spínačem. ANTICYKLACE Funkce, která zabraňuje cyklování kotle v režimu topení, kdy při provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení kotle dříve, než uběhne nastavený tzv. anticyklační čas (z výroby nastaveno minut). Tato funkce je nejvíce využívána v těch otopných systémech, kde maximální tepelná ztráta daného objektu odpovídá nejnižší hranici výkonového rozsahu kotle. DOBĚH ČERPADLA Doběh čerpadla je standardně z výroby nastaven na minut. Po zhasnutí hořáků kotle způsobeném rozpojením pokojového termostatu je čerpadlo nadále v chodu po dobu nastaveného doběhu čerpadla. V případě, že je kotel v zimním režimu provozován bez pokojového termostatu, pak je čerpadlo sepnuto stále.

57 TŘÍDA NOx THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech. univerzální využití vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz THERM PRO KX.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 0 l smaltovém nebo l nerezovém zásobníku, provedení komín 8 THERM PRO TKX.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 0 l smaltovém nebo l nerezovém zásobníku, provedení turbo - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Trojcestný ventil - Expanzní nádoba topení - Expanzní nádoba TV - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Zásobník TV - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM PRO KX.A Řada kotlů THERM PRO je standardně vybavena tzv. nízkonoxovým hořákem. Hořák je díky speciální konstrukci ochlazován vratnou vodou ze systému, což má za následek výrazně nižší emise NOx. Zároveň je vratná voda předehřívána a kotel tak pracuje s vyšší účinností. Nízkonoxový hořák

58 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A THERM PRO X.A - pouze pro vytápění, provedení komín THERM PRO TX.A - pouze pro vytápění, provedení turbo 8 - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Teplotní sonda topení - Expanzní nádoba topení - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalovací komora - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM PRO X.A 8 THERM PRO XZ.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení komín THERM PRO TXZ.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Trojcestný ventil - Expanzní nádoba topení - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalinový ventilátor - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM PRO TXZ.A

59 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. * variantně ** pouze verze s l zásobníkem THERM PRO KX.A THERM PRO TKX.A THERM PRO X.A THERM PRO TX.A THERM PRO XZ.A THERM PRO TXZ.A Jmenovitý tepelný příkon - zemní plyn kw,,,,,, Jmenovitý tepelný výkon na vytápění Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV - propan kw,0,0,0,0,0,0 - zemní plyn kw,00,00,00,00,00,00 - propan kw,0,0,0,0,0,0 - zemní plyn kw,00,00 - -,00,00 - propan kw,0,0 - -,0,0 Minimální tepelný výkon kw Počet trysek hořáku ks Vrtání trysek - zemní plyn mm 0, 0, 0, 0, 0, 0, Přetlak plynu na vstupu spotřebiče - propan mm 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 - zemní plyn mbar propan mbar Tlak plynu na tryskách hořáku - zemní plyn mbar,,,,0,,,,0,,,,0 - propan mbar, 0,,,0, 0,,,0, 0,,,0 Spotřeba plynu - zemní plyn m.h - 0,8, 0,, 0,8, 0,, 0,8, 0,, - propan m.h - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Max. vstupní tlak TV bar Min. vstupní tlak TV bar 0, 0, Max. výstupní teplota topné vody C Průměr kouřovodu / odtahu spalin mm 0 0/00 0 0/00 0 0/00 Průměrná teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin - zemní plyn g.s -,0,0 0,8,,0,0 0,8,,0,0 0,8, - propan g.s -,0,,,0,0,,,0,0,,,0 Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % Třída NOx kotle Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Jmenovitý el. příkon W Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A Stupeň krytí el. částí - IP (D) IP (D) IP (D) IP (D) IP (D) IP (D) Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Objem expanzomatu l Plnící přetlak expanzomatu bar Objem vestavěného zásobníku TV l 0 / * 0 / * Udržovaná teplota TV v zásobníku C Průtok TV (odběr nad 0 l) při Δt = 0 C l.min Objem expanzomatu TV l ** ** základní AA / AB Rozměry kotle: výška / šířka / hloubka mm 80 / 0 / 80 / 0 / 800 / 0 / 800 / 0 / 800 / 0 / 800 / 0 / Hmotnost kotle kg 80 / * 8 / * 0 8

60 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A GRAFY PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo RSL/- a Grundfos /0 na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. 0,0 Připojovací přetlak THERM PRO X.A, TX.A 00,0 0,0 00,0 stupeň výstupní přetlak (mbar) 0,0 00,0 0,0 00,0 stupeň 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,8, Průtok vody (m /hod.) Wilo Grundfos Wilo Grundfos Připojovací přetlak THERM PRO KX.A, XZ.A, TKX.A, TXZ.A 0,0 00,0 0,0 00,0 stupeň výstupní přetlak (mbar) 0,0 00,0 0,0 00,0 stupeň 0,0 00,0 0,0 0,0 0, 0,8, Průtok vody (m /hod.) Wilo Grundfos Wilo Grundfos 8

61 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM PRO X.A, XZ.A THERM PRO KX.A THERM PRO TX.A, TXZ.A THERM PRO TKX.A

62 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM PRO X.A, TX.A THERM PRO XZ.A, TXZ.A THERM PRO KX.A, TKX.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU PRO X.A, TX.A PRO XZ.A, TXZ.A PRO KX.A, TKX.A Vstup plynu G / vnější - G / vnější - - Výstup topné vody G / vnější Pojistný ventil G / vnitřní Vstup vratné vody G / vnější Výstup topné vody do zásobníku G / vnější - - Vstup vratné vody ze zásobníku G / vnější - - Vstup vody do zásobníku G / vnější - - Výstup vody ze zásobníku G / vnější - - 0

63 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM PRO KX.A - zásobník smalt - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Přerušovač tahu spalin 8 - Spalinový termostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Odvzdušňovací ventil VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU 0 8 VÝSTUP PLYNU THERM PRO TKX.A - zásobník smalt - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Odvzdušňovací ventil VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU 0 VÝSTUP PLYNU 8 THERM PRO KX.A - zásobník nerez - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Přerušovač tahu spalin 8 - Spalinový termostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Expanzní nádoba TV 8 - Odvzdušňovací ventil 8 VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU 0 8 VÝSTUP PLYNU

64 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM PRO TKX.A - zásobník nerez - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Expanzní nádoba TV 8 - Odvzdušňovací ventil 8 VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU 0 VÝSTUP PLYNU 8 THERM PRO X.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Přerušovač tahu spalin 8 - Spalinový termostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil 8 0 VÝSTUP PLYNU THERM PRO TX.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil 0 8 VÝSTUP PLYNU

65 THERM PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM PRO XZ.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Přerušovač tahu spalin 8 - Spalinový termostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil THERM PRO TXZ.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil 0 VÝSTUP DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP 8 0 VÝSTUP DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP PLYNU PLYNU VRATNÉ VODY ZE ZÁSOBNÍKU VRATNÉ VODY ZE ZÁSOBNÍKU 8

66 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně průtokovým způsobem či ohřevem v externím zásobníku. univerzální využití vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání vysoce ekologický provoz možnost zapojení do kaskád (kromě kotlů CXE.A a TCXE.A) 0 THERM 0 a 8 CXE.A - pro vytápění a průtokový ohřev teplé vody, provedení komín THERM 0 TCXE.A - pro vytápění a průtokový ohřev teplé vody, provedení turbo 8 - Nízkonoxový hořák - Bitermický výměník - Průtokový senzor - Expanzní nádoba topení - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalovací komora - Ovládací panel 0 - Teplotní sonda TV - Teplotní sonda topení Ilustrační obr. THERM 0 CXE.A Do kotlů řady CXE.A je zabudován průtokový senzor, který ihned informuje elektronickou jednotku o momentálních potřebách teplé vody. Díky němu reaguje kotel okamžitě (řádově v milisekundách). Šetří tak nejen plyn, ale hlavně vodu, která u standardních řešení protéká dlouhou dobu bez ohřátí. Průtokový senzor

67 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A THERM 0 a 8 LXE.A - pouze pro vytápění, provedení komín THERM 0 a 8 TLXE.A - pouze pro vytápění, provedení turbo 8 - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Manostat - Spalinový ventilátor - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalovací komora - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM 0 TLXE.A THERM 0 a 8 LXZE.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení komín THERM 0 a 8 TLXZE.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Trojcestný ventil - Teplotní sonda topení - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Průtokový spínač - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM 8 LXZE.A 8

68 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM 0 CXE.A THERM 0 LXE.A, LXZE.A THERM 8 CXE.A THERM 8 LXE.A, LXZE.A Maximální tepelný příkon kw,,,0,0 Minimální tepelný příkon kw 8, 8,,, Maximální tepelný výkon na vytápění kw Minimální tepelný výkon na vytápění kw 8 8 Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV kw Počet trysek hořáku ks Vrtání trysek - zemní plyn mm 0,8 0,8 0,8 0,8 - propan mm 0, 0, 0, 0, Přetlak plynu na vstupu spotřebiče Tlak plynu na tryskách hořáku - zemní plyn mbar propan mbar - zemní plyn mbar,8,8,8,8,8,,8, - propan mbar, 8,0, 8,0,,0, Spotřeba plynu - zemní plyn m.h - 0,0,0 0,0,0,0,,0, - propan m.h - 0, 0,8 0, 0,8 0,0,0 0,0,0 Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 0,8 Min. vstupní tlak TV bar - - Max. vstupní tlak TV bar - - Min. průtok TV l.min -,8 -,8 - Průtok TV při Δt = C l.min -, -, - Δt = C l.min - 8, -, - Max. výstupní teplota topné vody C Střední teplota spalin C 8 8 Max. hlučnost dle ČSN EN ISO 0 db Účinnost kotle % Třída NOx - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Jmenovitý el. příkon W Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A,,,, Stupeň krytí el. částí - IP IP IP IP Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Objem expanzomatu l Plnící přetlak expanzomatu bar Průměr kouřovodu mm Hmotnostní průtok spalin g.s - Rozměry: výška / šířka / hloubka mm 80 / 0 / 80 / 0 / 80 / 00 / 80 / 00 / Hmotnost kotle kg / /

69 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM 0 TCXE.A THERM 0 TLXE.A, TLXZE.A THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A Maximální tepelný příkon kw, (,)*, (,)*,0 Minimální tepelný příkon kw 0 0,8 Jmenovitý tepelný výkon na vytápění kw 0 ()* 0 ()* 8 Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV kw 0 ()* - 8 Minimální tepelný výkon kw, Počet trysek hořáku ks Vrtání trysek - zemní plyn mm 0,8 0,8 0,8 - propan mm 0, 0, - Přetlak plynu na vstupu spotřebiče Tlak plynu na tryskách hořáku - zemní plyn mbar propan mbar - - zemní plyn mbar,8,8,8,8,0,0 - propan mbar - Spotřeba plynu - zemní plyn m.h -,0,,0,,8, - propan m.h - 0, 0,8 0, 0,8 - Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 Max. vstupní tlak TV bar - - Min. vstupní tlak TV bar - - Min. průtok TV l.min -,8 - - Průtok TV při Δt = C l.min -, (0,)* - - Δt = C l.min - 8, (,8)* - - Max. výstupní teplota topné vody C Průměrná teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin g.s -,,0,,0,8,0 Max. hlučnost dle ČSN EN ISO 0 db Účinnost kotle % Třída NOx kotle - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Jmenovitý el. příkon W ** Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A,,, Stupeň krytí el. částí - IP IP IP Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Objem expanzomatu l Plnící přetlak expanzomatu bar Průměr odtahu spalin mm 0/00 0/00 0/00 Rozměry kotle: výška / šířka / hloubka mm 80 / 0 / 80 / 0 / 80 / 00 / Hmotnost kotle kg / / 8 * Údaje uvedené v závorce platí pro propan. ** Pomocná elektrická energie při částečném zatížení W, pomocná elektrická energie při pohotovostním stavu, W.

70 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A GRAFY PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo RSL/- a Grundfos /0 na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. Připojovací přetlak THERM 0, 8 CXE.A a 0 TCXE.A Připojovací přetlak THERM 0, 8 LXE.A a 0, 8 TLXE.A Připojovací přetlak THERM 0, 8 LXZE.A a 0, 8 TLXZE.A 8

71 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A KOMÍNOVÁ VERZE TURBO VERZE ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ KOMÍNOVÁ VERZE KOMÍNOVÁ VERZE C A F A E C F A A E C C F C A F E A C E F E TURBO VERZE TURBO VERZE F E B B B B B B D D D THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A 0, 8 CXE.A, TCXE.A THERM 0 CXE.A, LXE.A, LXZE.A THERM 0, 8 LXE.A, 8 TLXE.A, TLXZE.A 0, 8 LXZE.A, TLXZE THERM 0, 8 CXE.A, 8 CXE.A, LXE.A, TCXE.A LXZE.A 0, 8 LXE.A, TLXE.A 0, 8 LXZE.A, TLXZE.A D THERM 0CXE.A, TCXE.A 0, THERM 8 CXE.A, 8 TCXE.A D G I G H J L G I G J H J L H L THERM 0 LXE.A, TLXE.A THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A THERM 0, 8 8 LXE.A, LXE.A, TLXE.A TLXE.A THERM 0, 8 8 LXZE.A, TLXZE.A D J H L G G H I K H J L I K J L G H I J L G H J L G H I J K L TYP KOTLE PŘIPOJENÍ KOTLŮ 0 CXE.A, 0 TCXE.A, 0 LXE.A, 0 TLXE.A, 0 LXZE.A, 0 TLXZE.A, ROZMĚR TYP ZÁVITU 8 CXE.A 8 LXE.A, 8 TLXE.A 8 LXZE.A, 8 TLXZE.A Vstup TV G / vnější - - Výstup TV G / vnější - - Výstup vratné vody G / vnější Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Vstup dopouštění G / vnější - Výstup pojistný ventil G / vnitřní Výstup topné vody do zásobníku G / vnější - - Vstup vratné vody ze zásobníku G / vnější - - ROZMĚR ( mm) TYP KOTLE 0 CXE.A 0 LXE.A 0 LXZE.A 0 TCXE.A 0 TLXE.A 0 TLXZE.A 8 CXE.A 8 LXE.A 8 LXZE.A 8 TLXE.A 8 TLXZE.A A B C D E /00 0/00 0/ /00 0/00 F G H I J K L

72 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM 0 a 8 CXE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Bitermický výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Přerušovač tahu spalin 8 - Termostat spalin - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Tlakový spínač - Odvzdušňovací ventil - Průtokový senzor - Dopouštění top. systému - Bypass TV 8 0 VÝSTUP TV PLYNU 0 VÝSTUP THERM 0 a 8 LXE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Přerušovač tahu spalin 8 - Termostat spalin - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil 8 0 VÝSTUP PLYNU THERM 0 a 8 LXZE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Přerušovač tahu spalin 8 - Spalinový termostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil 0 8 VÝSTUP PLYNU VÝSTUP VRATNÉ VODY ZE ZÁSOBNÍKU DO ZÁSOBNÍKU 0

73 THERM 0, 8 CXE.A, LXE.A, LXZE.A a THERM 0 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A a THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM 0 TCXE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Bitermický výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Tlakový spínač - Odvzdušňovací ventil - Průtokový senzor - Dopouštění top. systému - Bypass TV 0 VÝSTUP TV PLYNU 0 8 VÝSTUP THERM 0 a 8 TLXE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil 0 8 VÝSTUP PLYNU THERM 0 a 8 TLXZE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil 0 VÝSTUP PLYNU VÝSTUP VRATNÉ VODY ZE ZÁSOBNÍKU DO ZÁSOBNÍKU 8

74 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. 8 kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen v zabudovaném zásobníku o objemu l, popř. 00 l. univerzální využití vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz THERM 0 LXZE.A, 8 LXZE.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném l nerezovém zásobníku, provedení komín 8 THERM 0 TLXZE.A, 8 TLXZE.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném l nerezovém zásobníku, provedení turbo - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Trojcestný ventil - Spalinový ventilátor - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Zásobník TV - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM 0 TLXZE.A Kotle THERM 0 LXZE.A, 0 TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, 8 TLXZE.A jsou standardně vybaveny tzv. nízkonoxovým hořákem. Hořák je díky speciální konstrukci ochlazován vratnou vodou ze systému, což má za následek výrazně nižší emise NOx. Zároveň je vratná voda předehřívána a kotel tak pracuje s vyšší účinností. Nízkonoxový hořák

75 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A 0 THERM 8 LXZE0.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 00 l smaltovaném zásobníku, provedení komín THERM 8 TLXZE0.A - pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 00 l smaltovaném zásobníku, provedení turbo - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Trojcestný ventil - Spalinový ventilátor - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Zásobník TV - Ovládací panel 0 - Expanzní nádoba topení 8 Kotle THERM 8 LXZE0.A a 8 TLXZE0.A jsou standardně vybaveny trojcestným ventilem pro rychlé přepnutí mezi vytápěním a ohřevem teplé vody. Využití jednoho kotle jako zdroje topení a teplé vody je ekonomicky daleko méně náročné, než provozování dvou na sobě nezávislých zdrojů. Ilustrační obr. THERM 8 TLXZE0.A Trojcestný ventil

76 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM 0 LXZE.A THERM 0 TLXZE.A THERM 8 LXZE.A THERM 8 TLXZE.A THERM 8 LXZE0.A THERM 8 TLXZE0.A Maximální tepelný příkon kw,,,0,0,0,0 Minimální tepelný příkon kw 8, 0,0,,8,,8 Max. tepelný výkon na vytápění kw 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Min. tepelný výkon na vytápění kw 8,0,0,0,,0, Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV kw 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Počet trysek hořáku ks Vrtání trysek - zemní plyn mm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Přetlak plynu na vstupu spotřebiče Tlak plynu na tryskách hořáku - propan mm 0, 0, zemní plyn mbar propan mbar zemní plyn mbar,80,80,80,80,80,0,00,00,80,0,00,00 - propan mbar,0 8,00,00, Spotřeba plynu - zemní plyn m.h - 0,0,0,00,0,0,,8,,0,,8, - propan m.h - 0, 0,8 0, 0, Max. přetlak topného systému bar,0,0,0,0,0,0 Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Max. vstupní tlak studené vody bar Min. vstupní tlak studené vody bar Průtok TV (D) l.min -,,0,, 8, 8, Objem zásobníku TV l Udržovaná teplota TV v zásobníku C dle nastavení dle nastavení Objem expanzomatu ÚT l Objem expanzomatu TV l Max. výstupní teplota topné vody C Maximální teplota spalin - zemní plyn C - - propan C - Minimální teplota spalin - zemní plyn C - - propan C - délka odkouř. m - 8, délka odkouř. m -,0 délka odkouř. m -, délka odkouř. m -, Průměrná teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin g.s -,0,0,,0,0,0,8,0,0,8 Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % Třída NOx kotle dle ČSN EN /A - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Jmenovitý el. příkon W * 0 0 * Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A,,,,,, Stupeň krytí el. částí - IP IP IP (D) IP (D) IP (D) IP (D) Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Průměr kouřovodu / odtahu spalin mm 0 0/00 0 0/00 0 0/00 Rozměry kotle: výška / šířka / hloubka mm 80 / 800 / 0 80 / 800 / 0 80 / 80 / 0 80 / 80 / 0 / 00 / / 00 / Hmotnost kotle kg 0 0

77 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A GRAF PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo RSL /- a Grundfos /0 na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. Připojovací přetlak THERM Připojovací 0 LXZE.A přetlak a TLXZE.A THERM, 80 LXZE.A LXZE.A a 8 (TLXZE.A TLXZE.A, ) 8 LXZE0.A a 8 TLXZE0.A Výstupní přetlak (mbar) Wilo Grundfos 0 0, 0,8,,, Průtok vody (m /hod.) ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ 8 kw kw THERM 0 LXZE.A THERM 8 LXZE.A 8 kw kw THERM 0 TLXZE.A THERM 8 TLXZE.A

78 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM 0 LXZE.A THERM 0 TLXZE.A THERM 8 LXZE.A THERM 8 TLXZE.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU 0 LXZE.A, TLXZE.A 8 LXZE.A, TLXZE.A Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Vstup vratné vody G / vnější Výstup pojistný ventil G / vnitřní Výstup TV G / vnější Vstup TV G / vnější THERM 8 LXZE0.A

79 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM 8 LXZE0.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU 8 LXZE0.A Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Vstup vratné vody G / vnější Výstup TV G / vnější Vstup TV G / vnější THERM 8 TLXZE0.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU 8 LXZE0.A Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Vstup vratné vody G / vnější Výstup TV G / vnější Vstup TV G / vnější

80 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM 0 LXZE.A THERM 8 LXZE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Přerušovač tahu spalin 8 - Spalinový termostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Expanzní nádoba TV 0 8 VÝSTUP PLYNU VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU THERM 0 TLXZE.A THERM 8 TLXZE.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Expanzní nádoba TV 0 VÝSTUP PLYNU 8 VÝSTUP TV STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU 8

81 THERM 0 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE.A, TLXZE.A a THERM 8 LXZE0.A, TLXZE0.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM 8 LXZE0.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Přerušovač tahu spalin 8 - Spalinový termostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Expanzní nádoba TV 0 8 VÝSTUP PLYNU STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP TV THERM 8 TLXZE0.A - Plynový ventil - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Čerpadlo - Sdružená armatura - Expanzní nádoba topení - Ventilátor 8 - Manostat - Havarijní termostat 0 - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Odvzdušňovací ventil - Trojcestný ventil - Zásobník TV - Sonda zásobníku - Expanzní nádoba TV 0 VÝSTUP PLYNU STUDENÉ VODY DO ZÁSOBNÍKU VÝSTUP TV 8

82 THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou zajistit pomocí tzv. kaskády kotlů. Kotle je možné využít zároveň k ohřevu teplé vody (TV) v externím zásobníku. V tomto případě je nutné kotel doplnit o příslušenství. univerzální využití vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání vysoce ekologický provoz možnost zapojení do kaskád 0 THERM DUO 0.A - pouze pro vytápění, provedení komín - s přirozeným odtahem spalin 8 - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalovací komora - Ovládací panel 0 - Spalinový termostat Ilustrační obr. THERM DUO 0.A Kotle THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A jsou standardně vybaveny tzv. nízkonoxovým hořákem. Hořák je díky speciální konstrukci ochlazován vratnou vodou ze systému, což má za následek výrazně nižší emise NOx. Zároveň je vratná voda předehřívána a kotel tak pracuje s vyšší účinností. Nízkonoxový hořák 80

83 THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A 0 THERM DUO 0 T.A - pouze pro vytápění, se sáním spalovacího vzduchu z místnosti a odtahem spalin do vnějšího ovzduší (spotřebič typu B ) 8 - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalovací komora - Ovládací panel 0 - Spalinový termostat Ilustrační obr. THERM DUO 0 T.A THERM DUO 0 FT.A - pouze pro vytápění, turbo (spotřebič typu C ) s koaxiálním odtahem a sáním spalovacího vzduchu z vnějšího prostředí 0 - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalovací komora - Ovládací panel 0 - Spalinový ventilátor 8 Ilustrační obr. THERM DUO 0 FT.A 8

84 THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM DUO 0.A THERM DUO 0 T.A THERM DUO 0 FT.A Palivo - zemní plyn propan zemní plyn propan zemní plyn Maximální tepelný příkon kw,0,,0,,0 Minimální tepelný příkon kw,,,,, Maximální tepelný výkon na vytápění kw Minimální tepelný výkon na vytápění kw 8 8 Počet trysek hořáku ks Vrtání trysek mm,0 0,,0 0,,0 Přetlak plynu na vstupu spotřebiče mbar Tlak plynu na tryskách hořáku mbar,,0,0,0,,0,0,0,0,0 Spotřeba plynu m /h,0,0 0,,80,0,0 0,,80,0,0 Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Max. výstupní teplota topné vody C Průměrná teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin g.s -,,,,,,,,,8, Max. hlučnost dle ČSN 0 0 db Účinnost kotle % Hodnoty spalování: CO mg.kwh NOx mg.kwh Třída NOx kotle dle ČSN EN /A - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Jmenovitý el. příkon W Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A,,,,, Stupeň krytí el. částí - IP IP IP IP IP Prostředí dle ČSN základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB základní AA / AB Průměr kouřovodu / odtahu spalin mm / Rozměry: výška / šířka / hloubka mm 00 / 0 / 0 00 / 0 / 0 00 / 0 / 0 00 / 0 / 0 00 / 00 / Hmotnost kotle kg 8 8 Ke kotli DUO 0 FT.A je bezpodmínečně nutné použít koaxiální odkouření 80/ mm. Průměr spalinového hrdla na výstupu z kotle je mm. Aby bylo možné dále pokračovat odkouřením 80/, musí se přímo na výstupní hrdlo ventilátoru osadit redukce ze systému 0/00 na 80/. Systém 80/ je samozřejmě v nabídce firmy. 8

85 THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A GRAF PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo /- na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. 00 Připojovací přetlak THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A Výstupní přetlak (mbar) , 0,8,,,,8 Průtok vody (m /hod.) Wilo Grundfos ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM DUO 0.A THERM DUO 0 T.A THERM DUO 0.A, 0 T.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU DUO 0.A, 0 T.A Výstup topné vody G vnější Vstup vratné vody G vnější Vstup plynu G / vnější Výstup pojistného ventilu G / vnitřní 8

86 THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM DUO 0 FT.A THERM DUO 0 FT.A PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU DUO 0 FT.A Výstup topné vody G vnější Vstup vratné vody G vnější Vstup plynu G / vnější Výstup pojistného ventilu G / vnitřní ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM DUO 0.A - Plynový ventil SIT Sigma 8 - Nízkonoxové hořáky - Výměník x - Oběhové čerpadlo - Odvzdušňovací ventil x - Přerušovač tahu - Spalinový termostat 8 - Teplotní sonda topení - Havarijní termostat x 0 - Pojistný ventil - Průtokový spínač 8 A - Vstup vratné vody G B - Výstup topné vody G G - Vstup plynu G ¾ VÝSTUP 0 B G A PLYNU 8

87 THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM DUO 0 T.A - Plynový ventil SIT Sigma 8 - Nízkonoxové hořáky - Výměník x - Oběhové čerpadlo - Odvzdušňovací ventil x - Spalinový termostat - Přerušovač tahu 8 - Teplotní sonda topení - Havarijní termostat x 0 - Pojistný ventil - Průtokový spínač - Spalinový ventilátor A - Vstup vratné vody G B - Výstup topné vody G G - Vstup plynu G ¾ 8 B G A VÝSTUP 0 PLYNU THERM DUO 0 FT.A - Plynový ventil SIT Sigma 8 - Nízkonoxové hořáky - Výměník x - Oběhové čerpadlo - Odvzdušňovací ventil x - Manostat - Spalinový ventilátor 8 - Teplotní sonda topení - Havarijní termostat x 0 - Pojistný ventil - Průtokový spínač 8 A - Vstup vratné vody G B - Výstup topné vody G G - Vstup plynu G ¾ B G A VÝSTUP 0 PLYNU 8

88 Plynové kotle s automatikou DIMS 0-TH0 PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU DIMS 0-TH0 POPIS ZAŘÍZENÍ - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným pokojovým termostatem či inteligentním pokojovým regulátorem - vestavěná oběhová čerpadla - vysoká bezpečnost provozu - použity bezpečnostní prvky kotle zabraňující přehřátí kotle, úniku plynu či úniku spalin - možnost zapojování jednotlivých kotlů do inteligentních kaskád - elektrické napájení: 0 V, 0 Hz - pojišťovací ventil bar - ochranné funkce (protimrazová ochrana, automatické protáčení čerpadla atd.) - elektrické zapalování (úspora paliva) OVLÁDÁNÍ KOTLE ovládací prvky pro servis displej teplota TV - nevyužito REŽIMY KOTLE: vypnuto - zajištěn proběh čerpadla po hodinách léto (zapnutá příprava TV, topení vypnuto) zima (topení i TV zapnuto) deblokace poruchy servisní poloha přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) tlakoměr LCD DISPLEJ Popis symbolů zobrazovaných na displeji: SYMBOL VÝZNAM Číslicové zobrazení teplot, poruchových stavů a servisních hodnot Symbol režimu ohřevu TV Symbol režimu topení (zobrazena teplota topení) Indikace nastavované teploty: Při otočení s točítkem pro nastavení teploty topného systému, nebo TV se rozbliká příslušný symbol režimu a číslicové zobrazení teploty. V tomto případě je indikována hodnota právě nastavované teploty. Po ukončení nastavování přetrvá indikace nastavované teploty ještě po dobu cca sekund. Následným souvislým zobrazením číslicového údaje a symbolu je opět indikována reálná teplota příslušného režimu. Symbol hoření hořáku Symbol zobrazované hodnoty teploty Symbol zobrazované hodnoty faktoru K (ekvitermní režim) Symbol zvoleného letního režimu Symbol zvoleného zimního režimu Symbol poruchy zapálení kotle Symboly pro indikaci komunikace s připojeným interface (IU0, IU0.0, IU0) Zobrazení informací na displeji: Servisními tlačítky (krajní tlačítka; šipka vpravo krokování vpřed, šipka vlevo krokování vzad) lze zobrazit parametry kotle v pořadí:. Nastavená teplota topné vody ( + C + číselná hodnota bliká). Skutečná teplota topné vody ( + C + číselná hodnota). Nastavená teplota TV ( + C + číselná hodnota bliká). Skutečná teplota TV ( + C + číselná hodnota). Venkovní teplota * ( + C + číselná hodnota). Posuv ekvitermní křivky ** ( + číselná hodnota). Návrat do standardního zobrazení 8

89 Plynové kotle s automatikou DIMS 0-TH0 Zobrazuje se číselná hodnota spolu s příslušným symbolem po dobu 0 sekund od ukončení krokování tlačítky. Poté se režim displeje vrátí do standardního zobrazení. (*) Tyto parametry jsou zobrazovány pouze při zvolené ekvitermní regulaci topení (přepnutý příslušný přepínač parametrů kotle, připojené a nepoškozené čidlo venkovní teploty) REGULACE Kotel je vybaven vnitřními regulačními prvky na vysoké úrovni již v základním vybavení. Standardem je integrovaná ekvitermní regulace. Natápění topného systému je možné řídit několika způsoby: regulace podle prostorové teploty ve zvolené referenční místnosti, ekvitermní regulace vytápěcí vody, resp. i kombinovaná regulace. PROVOZ KOTLE BEZ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU ČI REGULÁTORU Kotel při tomto režimu udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat ani regulátor není připojen, svorky pro jeho připojení musí být vzájemně připojeny (nastaveno z výroby). Při tomto režimu nastavujete teplotu topné vody přímo na ovládacím panelu kotle pomocí prostředního knoflíku. Doporučení: Provoz samostatného kotle (bez volby ekvitermní regulace) doporučujeme řídit alespoň jednoduchým prostorovým termostatem. Prostorová teplota je časově stálá a udržuje kotel v delších provozních režimech. Nastavení kotlového termostatu doporučujeme v přechodném období (podzim, jaro) na 0 C, v zimním období do 80 C. Je vhodné využít zabudované ekvitermní regulace buď samostatné nebo doplněnou prostorovým regulátorem, jak je uvedeno níže. PROVOZ KOTLE S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM Při tomto způsobu regulace kotel udržuje zvolenou teplotu topné vody. Pokojový termostat se zapojí namísto propojky svorky pro připojení pokojového termostatu. Provoz kotle je následně řízen podle vnitřní teploty v místnosti, kde je umístěn pokojový termostat (tzv. referenční místnost). V referenční místnosti nedoporučujeme osazovat termostatické ventily na radiátory! Pro řízení podle prostorové teploty Thermona dodává a doporučuje celou řadu pokojových termostatů. Uvedené nástavbové regulace nejsou (vyjma akčních nabídek) předmětem dodávky kotle! Při aktivované ekvitermní regulaci se mění význam funkce prostředního točítka na ovládacím panelu kotle. Označeným točítkem se v tomto případě nastavuje posuv topné křivky (v rozsahu ± C od servisním technikem nastavené ekvitermní křivky). Postup nastavení: Při nastavení sklonu ekvitermní křivky platí následující pravidlo: při špatných tepelně izolačních vlastnostech objektu měníme parametr sklonu křivky směrem k vyšším hodnotám (křivku napřimujeme), při dobré tepelné izolaci můžeme parametr snížit (křivku naopak více pokládáme). Nastavení sklonu křivky provádí autorizovaný servisní technik v servisním menu řídící automatiky kotle. Z výše uvedeného vyplývá, že točítkem pro nastavení teploty topení na ovládacím panelu se v tomto režimu kotle nastavuje požadovaná teplota vytápěcího prostoru. Počáteční (výrobní) nastavení K =,, uživatelské nastavení otočného ovladače teploty topení doprostřed nastavovací dráhy (ukazovatel nahoru, což odpovídá posuvu křivky 0 C). 8

90 Plynové kotle s automatikou DIMS 0-TH0 SKLONY EKVITERMY POSUVY EKVITERMY Pro zajištění plnohodnotné ekvitermní regulace (včetně nastavení časových programů atd.) doporučujeme využít inteligentní programovatelný regulátor CR 0, PT, popř.therm RC 0, které pomocí interface IU0 průběžně komunikují s mikroprocesorem kotlové automatiky. Dochází tak k přenosu informací nejen o požadované teplotě topného systému v závislosti na prostorové a venkovní teplotě, ale i k zobrazování provozních informací o kotli (pracovní režim, výkon, teploty, případné poruchy atd.). Tento systém se vyznačuje mnoha nastavitelnými a zobrazovatelnými parametry pro optimální řízení topného zařízení s modulací výkonu kotle. Uvedené nástavbové regulace nejsou vyjma krátkodobých akčních nabídek předmětem dodávky kotle! OCHRANNÉ FUNKCE KOTLŮ S ohledem na požadavek zvýšené kontroly činnosti mikroprocesoru je vždy jednou za hodin provozu proveden vnucený reset elektroniky s následnou inicializací (projeví se krátkodobým přerušením činnosti kotle a zhasnutím údajů na displeji podobně jako při zapnutí síťového přívodu kotle do zásuvky). OCHRANA ČERPADLA Pravidelným spuštěním čerpadla (na minuty po hodinách nečinnosti) je zabráněno jeho případnému zablokování při delší provozní odstávce kotle. PROTIMRAZOVÁ OCHRANA Kotel je vybaven systémem protimrazové ochrany, který chrání kotel (nikoliv topný systém a rozvody TV) před zamrznutím. Protimrazová ochrana se aktivuje při poklesu teploty v kotli pod 8 C. Spustí se čerpadlo, kotel se zapálí a ohřívá topný okruh minimálním výkonem do C. Při dosažení této teploty opět vypne. KONTROLA PRŮTOKU (kontrola provozu čerpadla) Před každým zapálením kotle je provedena kontrola průtokového spínače, který vyhodnocuje správnou funkci kotlového čerpadla. Opětovná kontrola průtokového spínače je aktivována v případě, že do sekund chodu čerpadla nesepne průtokový spínač. Čerpadlo se zastaví a po sekundách je proveden další pokus spuštění kotle. Tento jev se opakuje 0x s následnou signalizací poruchy E. Poruchu je nutné deblokovat přepínačem režimů. Pokud doba nečinnosti čerpadla před opětným spuštění kotle přesáhla 0 minut, je první interval chodu čerpadla prodloužen na 80 sekund. ANTICYKLACE Funkce, která zabraňuje cyklování kotle v režimu topení, kdy při provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení kotle dříve, než uběhne nastavený tzv. anticyklační čas (z výroby nastaveno minut). Tato funkce je nejvíce využívána v těch otopných systémech, kde maximální tepelná ztráta daného objektu odpovídá nejnižší hranici výkonového rozsahu kotle. Změnu anticyklačního času v rozsahu 0-0 minut může provádět pouze autorizovaný servisní technik. DOBĚH ČERPADLA Doběh čerpadla je standardně z výroby nastaven na minut. Po zhasnutí hořáků kotle způsobeném rozpojením pokojového termostatu je čerpadlo nadále v chodu po dobu nastaveného doběhu čerpadla. V případě, že je kotel provozován bez pokojového termostatu, pak je čerpadlo sepnuto stále. Změnu doběhu čerpadla při provozu s pokojovým termostatem v rozmezí 0-0 minut může provádět pouze autorizovaný servisní technik. 88

91 TŘÍDA NOx THERM TRIO 0, 0 T THERM TRIO 0, 0 T Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až, MW) je možné s výhodou zajistit pomocí tzv. kaskády kotlů. Kotle je možné využít zároveň k ohřevu teplé vody (TV) v externím zásobníku. V tomto případě je nutné kotel doplnit o příslušenství. univerzální využití vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání vysoce ekologický provoz možnost zapojení do kaskád 0 THERM TRIO 0 - pouze pro vytápění, provedení komín - s přirozeným odtahem spalin 8 THERM TRIO 0 T - pouze pro vytápění, se sáním spalovacího vzduchu z místnosti a odtahem spalin do vnějšího ovzduší - Nízkonoxový hořák - Výměník (spaliny - voda) - Teplotní sonda topení - Pojistný ventil - Automatický odvzdušňovací ventil - Třírychlostní čerpadlo - Plynový ventil 8 - Spalovací komora - Ovládací panel 0 - Spalinový termostat Ilustrační obr. THERM TRIO 0 Kotle THERM TRIO 0 a TRIO 0 T jsou standardně vybaveny tzv. nízkonoxovým hořákem. Hořák je díky speciální konstrukci ochlazován vratnou vodou ze systému, což má za následek výrazně nižší emise NOx. Zároveň je vratná voda předehřívána a kotel tak pracuje s vyšší účinností. Nízkonoxový hořák 8

92 THERM TRIO 0, 0 T TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. THERM TRIO 0 THERM TRIO 0 T Palivo - zemní plyn zemní plyn Maximální tepelný příkon kw,8,8 Minimální tepelný příkon kw 0 Maximální tepelný výkon na vytápění kw 0 0 Minimální tepelný výkon na vytápění kw Počet trysek hořáku ks Vrtání trysek mm 0, 0, Přetlak plynu na vstupu spotřebiče mbar 0 0 Tlak plynu na tryskách hořáku mbar,0,,0, Spotřeba plynu m.h -, 0,0, 0,0 Max. přetlak topného systému bar Min. přetlak topného systému bar 0,8 0,8 Max. výstupní teplota topné vody C Střední teplota spalin C 8 8 Max. hlučnost dle ČSN EN ISO 0 db Účinnost kotle % 0 0 Třída NOx kotle - Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz 0 / 0 ~ 0 / 0 ~ Jmenovitý el. příkon W Jmenovitý proud pojistky spotřebiče A Stupeň krytí el. částí - IP IP Prostředí dle ČSN základní základní Průměr kouřovodu mm 00 Hmotnostní tok spalin g.s - Rozměry: výška / šířka / hloubka mm 00 / 00 / 00 0 / 00 / 00 Hmotnost kotle kg 8 88 Kotel v provedení TRIO 0 T je konstruován jako otopná jednotka o výkonu 0 kw s nuceným odtahem spalin. Proti běžnému provedení kotle TRIO je navíc osazen spalinovým ventilátorem. Na vývod ventilátoru se po montáži kotle osadí příruba o průměru 00 mm a tím je umožněno dále pokračovat odtahem spalin o průměru 00 mm. Maximální délka odtahu spalin je m. 0

93 THERM TRIO 0, 0 T GRAF PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ Upozornění: Křivky použitelných připojovacích přetlaků topné vody jsou zpracovány na čerpadla Wilo RS /- na nejvyšší regulační stupeň. Vzhledem k předávanému výkonu kotle a cirkulačním vlastnostem výměníku nedoporučujeme výkon čerpadla snižovat. Připojovací přetlak THERM TRIO 0, 0 T výstupní přetlak (mbar) ,,,,, THERM TRIO 0, 0 T ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ. Výstup topné vody G /", vnější závit. Vstup plynu G /", vnější závit THERM. Vstup vratné TRIO vody 0, 0 G T/", vnější závit. Výstup pojišťovacího ventilu G /", vnější A - 0 F - 0 T - B - 00 G - U - 00 C - 00 H - 0 (mm) D - 00 I - E - S - 0 Varianta T PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU TRIO 0, 0 T Výstup topné vody G / vnější Vstup plynu G / vnější Vstup vratné vody G / vnější Výstup pojistného ventilu G / vnější

94 THERM TRIO 0, 0 T ZJEDNODUŠENÁ HYDRAULICKÁ SCHÉMATA THERM TRIO 0 - Plynový ventil SIT Sigma 8 x - Nízkonoxový hořák x - Výměník x - Oběhové čerpadlo x - Odvzdušňovací ventil x - Přerušovač tahu - Spalinový termostat 8 - Teplotní sonda topné vody - Havarijní termostat x 0 - Pojistný ventil - Průtokový spínač x A - Vstup vratné vody G ½" B - Výstup topné vody G ½" G - Vstup plynu G ¼" 8 0 VÝSTUP PLYNU B G A THERM TRIO 0 T - Plynový ventil SIT Sigma 8 x - Nízkonoxový hořák x - Výměník x - Oběhové čerpadlo x - Odvzdušňovací ventil x - Přerušovač tahu - Spalinový termostat 8 - Teplotní sonda topné vody - Havarijní termostat x 0 - Pojistný ventil - Průtokový spínač x - Spalinový ventilátor A - Vstup vratné vody G ½" B - Výstup topné vody G ½" G - Vstup plynu G ¼" 8 0 VÝSTUP PLYNU B G A

95 Elektrokotle THERM EL,,, 8,,, 0, 8, ELEKTROKOTLE THERM EL,,, 8,,, 0, 8, Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních a průmyslových objektech apod. Kotle je zároveň možné vyžít k ohřevu teplé vody v externím zásobníku. V tomto případě je nutné kotel doplnit o příslušenství. Nespornou výhodou topného systému s elektrokotlem jsou velmi nízké pořizovací náklady - odpadá nutnost nákladné přípojky plynu či komína. mikroprocesorové řízení plynulá regulace výkonu dotykový displej (pouze EL,, ) podpora systému HDO bezpečnostní spínací stykač možnost ovládání pomocí GSM bohatá standardní výbava možnost kaskádového zapojení široký výkonový rozsah vestavěná ekvitermní regulace THERM EL,, - elektrokotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku po doplnění trojcestného ventilu, provedení s dotykovým displejem THERM EL 8,,, 0, 8, - elektrokotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku po doplnění trojcestného ventilu 8 Ilustrační obr. THERM EL - Kotlový výměník - Topné těleso - Expanzní nádoba topení - Automatický odvzdušňovací ventil - Havarijní termostat - Třírychlostní čerpadlo - Bezpečnostní stykač 8 - Pojistný ventil - Ovládací dotykový displej Externí ovládání příkonu V době, kdy je v domácnosti zároveň zapnuto několik elektrických spotřebičů a domácnost vykazuje zvýšené nároky na odběr elektrické energie, ocení uživatel kotle THERM EL funkci externí ovládání příkonu. Do rozvaděče je nainstalován hlídač proudového maxima s nastavenou hodnotou elektrického proudu. Pokud proud dosáhne např. 0 A, kotel vypne nastavený počet topných tyčí, a odlehčí tak celému systému. Hlídač proudového maxima HJ0T

96 Elektrokotle THERM EL,,, 8,,, 0, 8, TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. EL EL EL EL 8 EL EL EL 0 EL 8 EL Jmenovitý tepelný výkon kw,,0,,,0, 0,0,,0 Minimální regulační stupeň výkonu W /000 00/000 00/000 Počet stupňů regulace výkonu - Jmenovitý proud (jednofázové připojení) A () () 0 (0) () () Stupeň elektrického krytí - IP 0 IP 0 IP 0 IP 0 IP 0 IP 0 IP 0 IP 0 IP 0 Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz x 00 / 0 + N + PE / 0 ~ x 00 + N + PE / 0 ~ Maximální jmenovitý proud A x 8 ( x ) x ( x ) x ( x ) x ( x ) x x x 8 x 0 x Hlavní jistič elektroinstalace A 0 () (0) (80) (0) (80) Jmenovitý proud pojistky ovládání A,,,,,,,,, Elektrická životnost relé -.0 cyklů ( A, 0 V / 0 Hz) Mechanická životnost relé cyklů Vstup - výstup topné vody G / vnější G vnější Min. pracovní přetlak otopné soustavy bar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Max. pracovní přetlak otopné soustavy bar,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Maximální teplota otopné vody C Vodní objem kotle l,0,0,0,,, 8,0 8,0 8,0 Účinnost při jmenovitém výkonu %,,,,,,,,, Objem expanzní nádoby l Maximální počet kotlů v kaskádě ks Rozměry: výška / šířka / hloubka mm / / 80 / / Hmotnost kotle bez vody kg 8

97 Elektrokotle THERM EL,,, 8,,, 0, 8, PŘEDNOSTI ELEKTRICKÝCH KOTLŮ THERM EL - špičkové mikroprocesorové řízení - plynulá regulace výkonu - velmi tichý provoz (spínací výkonové relé) - moderní design - ergonomické, interaktivní digitální ovládání - regulace výkonu EL po 0, kw, EL po,0 kw, EL po, kw - regulace výkonu po, kw (THERM EL 8,, ) - regulace výkonu po,0 kw (THERM EL 0, 8, ) - nastavitelný doběh čerpadla - ochrana čerpadla proti zalehnutí - PID regulace - protimrazová ochrana - možnost ohřevu TV - možnost připojení venkovního čidla (ekvitermní regulace) - integrované dopouštění a vypouštění topné vody - možnost připojení prostorového čidla v místnosti (prostorový regulátor) - bezpečnostní spínací stykač - možnost kaskádového propojení kotlů - možnost externího ovládání prostřednictvím GSM (doplňkový modul) - možnost připojení regulátoru s komunikací OpenTherm - rovnoměrné zatěžování topných tyčí i topných těles - systém spínání kotle pomocí HDO - měkký start - integrované čerpadlo a expanzní nádoba (u kotlů vyšší výkonové řady EL 0, 8 a expanzní nádoba integrovaná není) - integrovaná sdružená hydraulická armatura (THERM EL,, ) - autodiagnostika, jednoznačné servisní hlášení poruchových stavů - možnost nastavování parametrů kotle (menu) - digitální -místný displej nebo dotykový LCD displej (THERM EL,, ) - bohaté servisní menu Jednoduchá obsluha Ovládání je navrženo tak, aby bylo jednoduché, srozumitelné a jednoznačné. Jednoduchou obsluhu podporuje přehledný třímístný LED sedmisegmentový displej, doplněný jednoznačnou signalizací světelnými LED diodami. Regulace Elektrokotle THERM EL jsou vybaveny elektronickým ovládáním s funkcí postupného spínání a odpínání výkonu. Samozřejmostí je plynulá regulace po, kw ( kw u vyšší výkonové řady). Teplotní doběh čerpadla Kotel THERM EL umožňuje softwarově nastavit doběh čerpadla časově, ale i dle teploty v kotlovém tělese. Např. z výroby je nastaven teplotní doběh C. Pokud dosahuje teplota v kotlovém tělese hodnoty C a více, oběhové čerpadlo pracuje. Klesne-li teplota pod tuto hodnotu, čerpadlo se vypne. Teplotní doběh má u elektrokotle zásadní význam: Kotlové těleso není tolik namáháno vlivem přehřívání a zbytkové teplo je vždy dokonale využito, což ve své podstatě vede k úspoře elektrické energie. Ochrana čerpadla proti zalehnutí Pravidelné protáčení čerpadla x za hodin zabrání případnému zalehnutí čerpadla při delší provozní odstávce kotle. PID regulace THERM EL jako jeden z mála elektrokotlů na trhu je schopen regulovat svůj výkon. Je vybaven PID regulací, která nedovolí přetápění kotle nad nastavenou teplotu. Např. při nastavení teploty TOP na 80 C elektrické kotle běžně přetápí až na teplotu C, zatímco kotel THERM EL topí nejvýše na cca 8, C. Oproti jiným elektrokotlům tak THERM EL spotřebovává jen nejnutnější množství elektřiny a navíc zvyšuje životnost topných tyčí. Možnost ohřevu TV Ke kotli THERM EL je možné připojit externí nepřímotopný zásobník na ohřev TV. Natápění zásobníku je zajišťováno pomocí přestavování trojcestného ventilu. Elektronika kotle je schopná komunikovat jak s teplotním čidlem (plynulá regulace teploty TV), tak s klasickým zásobníkovým termostatem (lze nastavit v menu). Ekvitermní regulace Samozřejmostí je ovládání kotle prostřednictvím prostorového termostatu nebo ekvitermního čidla. Napojení kotle na prostorový termostat a ekvitermní sondu vede k dalším úsporám finančních prostředků za elektrickou energii. Kotel THERM EL je navíc schopen spolupracovat i s regulátory komunikujícími přes komunikační protokol OpenTherm bez nutnosti použít komunikační interface. V případě připojení teplotního čidla (NTC) pouze v charakteristické místnosti, podle které se reguluje vytápěný objekt, lze využít řídicí automatiku jako jednoduchý prostorový regulátor! (lze opět nastavit v menu).

98 Elektrokotle THERM EL,,, 8,,, 0, 8, Bezpečnostní spínací stykač Na vstupu kotle je do výkonových elektrických větví vřazen bezpečnostní třífázový stykač, který je schopen v případě havarijních aj. zjištěných nekorektních stavů (viz autodiagnostika řídicí automatiky) odepnout proud od topných tyčí, a tak zabránit případnému nebezpečnému stavu. Možnost kaskádového propojení kotlů Elektronika kotlů umožňuje propojit až kotlů do jediné inteligentní kaskády, která bude modulovat výkon od minimálního výkonu prvního kotle do součtu maximálních výkonu všech kotlů. Zapnutí a vypnutí kotle přes GSM Kotel lze zapnout a vypnout prostřednictvím mobilního telefonu. Např. před návratem z dovolené lze kotel předem dálkově zapnout zavoláním na GSM modem připojený ke kotli, aby při příjezdu byl dům již příjemně temperován. Tato služba je přístupná, pokud je na kotli instalován modem GSM. Rovnoměrné zatížení topných tyčí Princip rovnoměrného zatížení topných tyčí přispívá k jejich prodloužené životnosti. První připojená tyč bude jako první odpojena v rámci regulačního cyklu, což vede k zvýšení celkové spolehlivosti a prodloužené životnosti spotřebiče. Procesor vyhodnocuje provozní čas jednotlivých topných tyčí a spíná je vždy pokud možno tak, aby byl tepelně rovnoměrně zatížen jednak kotel a jednak docházelo k rovnoměrnému provoznímu zatížení tyčí. Systém spínání kotle pomocí HDO Kotel THERM EL je vybavený systémem HDO. Tento systém umožňuje provozovat kotel za sazbu nízkého tarifu, a tím výrazně snížit náklady za elektřinu. V případě nutného provozu i mimo tzv. nízký tarif lze přes servisní menu omezit maximální výkon kotle. Možnost připojení odlehčovacího relé. Měkký start Funkce měkký start spočívá v pozvolném zahřívání otopné soustavy, která je tímto chráněna před prudkým vzestupným gradientem teploty. Při zapnutí kotle nebo při nové periodě regulace, kdy může rychlá změna teploty způsobená zavedením tepla do systému vyvolat mj. i hluk dilatací potrubí (dilatace), kotel provede tzv. měkký start a omezí teplotu otopné vody na 0 C pro radiátory nebo na 0 C pro podlahové vytápění např. na dobu 0 minut. Autodiagnostika a jednoznačná signalizace a servisní hlášení Elektrický kotel THERM EL je vybaven dokonalým systémem autodiagnostiky. Uvedená funkce napomáhá rychlému a efektivnímu odstranění případné závady na kotli. Lze např. zobrazovat: teplota TOP, teplota TV, teplota venkovního čidla nebo charakteristické místnosti, tlak v okruhu TOP, přerušeni nebo zkrat všech čidel, slepení nebo nespojení kontaktu relé, výkon kotle, stav HDO a další poruch. Hlášení a informace. Široká možnost nastavování parametru THERM EL nabízí přes servisní a uživatelské menu široké možnosti nastavování kotle podle speciálních podmínek provozu či podle přání zákazníka: - Nesporný finanční efekt přináší možnost nastavení různých výkonů pro ohřev TOP a pro ohřev TV. - Rovněž možnost nastavení různých výkonů při sepnutém či rozepnutém signálu HDO přináší uživateli tepelný komfort a pohodu Spací režim SLEEP Další výhodou, kterou ocení zejména uživatelé pobývající delší dobu mimo domov, je spací režim SLEEP. Tento režim je aktuální v době, kdy dům nebude delší dobu obýván a uživatel chce mít topný systém spolehlivě zabezpečený proti zatuhnutí nebo zamrznutí. Kotel v režimu SLEEP nespotřebovává žádnou energii, ale aktivní jsou ochranné funkce kotle -protáčení čerpadla, deblokační a protizámrazová ochrana. Je-li kotel propojen s ekvitermním čidlem, tak se na základě poklesu venkovní teploty aktivuje protizámrazová ochrana, která je schopna chránit nejen samotný kotel, ale rovněž celý topný systém.

99 Elektrokotle THERM EL,,, 8,,, 0, 8, GRAFY PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ 00 Výstupní přetlak kotle THERM EL 8,, s čerpadlem Grundfos UPS Výstupní přetlak (mbar) Otáčky Otáčky Otáčky ,0 0,0 0,0 0,80,00,0 Průtok (m /hod) Výstupní přetlak kotle THERM EL 0, 8, s čerpadlem Grundfos UPS Výstupní přetlak (mbar) Otáčky Otáčky 0 0,0 0,80,00,0,0,0,80,00,0,0 Průtok (m /hod) Výstupní přetlak kotle THERM EL,, s čerpadlem WILO Výstupní přetlak (mbar) Otáčky Otáčky Otáčky 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 0,0,00,0,0,0,0,0,0,0,80,0,00,0, Průtok (m /hod) Minimální průtok při max. výkonu a teplotním spádu 0 C (m /hod) THERM EL 0, THERM EL,0 THERM EL 8 0, THERM EL 0, THERM EL 0, THERM EL 8,0 THERM EL 0, THERM EL,00 THERM EL 0,0

100 Elektrokotle THERM EL,,, 8,,, 0, 8, ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM EL EL 8, 8,,,, 0, 8, THERM EL 8,,, 0, 8, PŘIPOJENÍ KOTLŮ Vstup vratné vody Výstup topné vody TYP KOTLE. Vstup vratné vody - THERM 8,, - G /" - THERM 0, 8, - G ". Výstup topné vody - THERM 8,, - G /" - THERM 0, 8, - G ". Výstup pojišťovacího ventilu. Vypouštěcí ventil. Kabelová průchodka ROZMĚR TYP ZÁVITU EL 8,, EL 0, 8, G / vnější - G vnější - G / vnější - G vnější - Výstup pojistného ventilu - - Vypouštěcí ventil - - Kabelová průchodka - - THERM EL,, THERM EL,, THERM EL,, Vstup vratné vody G /". Pojistný ventil. Výstup topné vody G /". Dopouštění G /". Průchodka přívodního kabelu PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU EL,, Vstup vratné vody G / vnější Výstup pojistného ventilu - - Výstup topné vody G / vnější Dopouštění G / vnější Kabelová průchodka - - 8

101 Elektrokotle THERM EL,,, 8,,, 0, 8, OVLÁDACÍ PANEL Dotykový displej (THERM EL,, ) nastavení teploty topení nastavení teploty TV zapnutí / vypnutí topení zapnutí / vypnutí ohřevu TV souhrnné informace nastavení režimů a parametrů Ovládací panel (THERM EL 8,,, 0, 8, ) - místný zřetelný a dobře čitelný LED displej (sedmisegmentový), - mikrospínačů, navíc řada LED pod displejem a dvě LED mezi tlačítky více - méně. nastavení teploty topení nastavení teploty TV volba zobrazení zapnutí / vypnutí topení zapnutí / vypnutí ohřevu TU PŘÍKLAD VYUŽITÍ ELEKTROKOTLE SE SOLÁRNÍM SYSTÉMEM V RODINNÝCH DOMECH Čidlo venkovní teploty OpenTherm regulátor LEGENDA: Solární kapalina Topná voda Regulátor na zásobníku Teplá voda Studená voda Vratná voda Regulace

102 8 Elektrokotle THERM ELN 8, THERM ELN 8, Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních a průmyslových objektech apod. Kotle je zároveň možné vyžít k ohřevu teplé vody v externím zásobníku. V tomto případě je nutné kotel doplnit o příslušenství. Nespornou výhodou topného systému s elektrokotlem jsou velmi nízké pořizovací náklady - odpadá nutnost nákladné přípojky plynu či komína. mikroprocesorové řízení plynulá regulace výkonu podpora systému HDO přehledný dvoumístný LED displej bezpečnostní spínací stykač možnost řízení výstupní teploty signálem 0-0 V THERM ELN 8, - elektrokotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku po doplnění trojcestného ventilu a modulu TV - Kotlový výměník - Topné těleso - Expanzní nádoba topení - Automatický odvzdušňovací ventil - Havarijní termostat - Třírychlostní čerpadlo - Bezpečnostní stykač 8 - Pojistný ventil - Ovládací panel Ilustrační obr. THERM ELN 8 00

103 Elektrokotle THERM ELN 8, 8 TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. ELN 8 ELN Jmenovitý tepelný výkon kw, Minimální regulační stupeň výkonu W Počet stupňů regulace výkonu - Jmenovitý proud (jednofázové připojení) A () Stupeň elektrického krytí - IP 0 IP 0 Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz x 00 / 0 + N + PE / 0 ~ x 00 + N + PE / 0 ~ Maximální jmenovitý proud A x ( x ) x Hlavní jistič elektroinstalace A (0) Jmenovitý proud pojistky ovládání A,, Elektrická životnost relé -.0 cyklů ( A, 0 V / 0 Hz).0 cyklů ( A, 0 V / 0 Hz) Mechanická životnost relé cyklů 0.0 cyklů Vstup - výstup topné vody G / vnější / vnější Min. pracovní přetlak otopné soustavy bar 0, 0, Max. pracovní přetlak otopné soustavy bar,0,0 Maximální teplota otopné vody C Vodní objem kotle l,8, Účinnost při jmenovitém výkonu %,, Objem expanzní nádoby l Rozměry: výška / šířka / hloubka mm 80 / 00 / 80 / 00 / Hmotnost kotle bez vody kg 0

104 8 Elektrokotle THERM ELN 8, GRAF PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ 00 Výstupní přetlak kotle THERM ELN 8, s čerpadlem WILO 00 Výstupní přetlak (mbar) Otáčky Otáčky Otáčky ,0 0,0 0,0 0,80,00,0 Průtok (m /hod) Minimální průtok při max. výkonu a teplotním spádu 0 C (m /hod) THERM ELN 8 0, THERM ELN 0,0 ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ THERM ELN 8, PŘIPOJENÍ KOTLŮ TYP KOTLE ROZMĚR TYP ZÁVITU EL 8, Vstup vratné vody G / vnější Výstup pojistného ventilu - - Výstup topné vody G / vnější Dopouštění G / vnější Kabelová průchodka - - 0

105 Elektrokotle THERM ELN 8, 8 OVLÁDACÍ PANEL. LED displej. x LED indikace volby zobrazení. Dlouhý stisk - vypnutí topení (přepnutí do letního režimu) Krátký stisk - nastavení teploty topné vody. SELECT - tlačítko volby zobrazení: teplota topné vody, tlak v soustavě, okamžitý výkon kotle, číslo poruchy. Přítomnost signálu HDO. Sepnutí pokojového termostatu. Sepnutí stykače 8. Chod oběhového čerpadla. Topení v provozu 0. Režim topení (zimní režim). Dlouhý stisk - zapnutí topení (přepnutí do zimního režimu) Krátký stisk - nastavení teploty topné vody 0

106 SOLARTHERM EL -, EL - SOLARTHERM EL -, EL - Solární jednotka SOLARTHERM je moderní kompaktní spotřebič zajišťující vytápění a zároveň i ohřev teplé vody (TV) pomocí elektrokotle a solárního systému. Vestavěný kotel zabezpečuje dodávku topné vody do topného systému a zároveň zajišťuje dohřev solárního zásobníku TV v okamžiku nedostatku solární energie. Celá kompaktní sestava SOLARTHERM je konstuována jako jeden celek, což výrazně usnadňuje a urychluje montáž. vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání široký výkonový rozsah provedení v designu nerez ovládací dotykový displej zařízení je připraveno pro připojení dvou solárních kolektorů 8 SOLARTHERM EL - - elektrokotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 0 l solárním zásobníku SOLARTHERM EL - - elektrokotel pro vytápění a přípravu teplé vody v zabudovaném 0 l solárním zásobníku 0 - Kotlový výměník - Třírychlostní čerpadlo - Ovládací dotykový displej - Zásobník 0 l - Regulátor solárního systému - Čerpadlová skupina - Elektronická anoda 8 - Expanzní nádoba topení - Řídící automatika kotle 0 - Trojcestný ventil - Topné těleso - Termostatický směšovací ventil Ilustrační obr. SOLARTHERM EL - Solární kolektory 0

107 SOLARTHERM EL -, EL - TECHNICKÉ ÚDAJE Technický popis Jedn. SOLARTHERM EL - SOLARTHERM EL - Jmenovitý tepelný výkon kw,0, Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TV kw,0, Minimální regulační stupeň výkonu W Počet stupňů regulace výkonu - Jmenovitý proud A () 0 (0) Stupeň elektrického krytí - IP 0 IP 0 Jmenovité napájecí napětí / frekvence V / Hz x 00 / 0 + N + PE / 0 ~ x 00 / 0 + N + PE / 0 ~ Maximální jmenovitý proud A x ( x ) x ( x ) Hlavní jistič elektroinstalace A (0) (80) Jmenovitý proud pojistky ovládání A,, Elektrická životnost relé -.0 cyklů ( A, 0 V / 0 Hz).0 cyklů ( A, 0 V / 0 Hz) Mechanická životnost relé cyklů 0.0 cyklů Max. vstupní tlak studené vody bar,0,0 Min. pracovní přetlak topné soustavy bar 0, 0, Max. pracovní přetlak topné soustavy bar,0,0 Max. výstupní teplota topné vody C Vodní objem kotle l Účinnost při jmenovitém výkonu % Objem expanzní nádoby topného systému l Plnící přetlak expanzní nádoby topného systému bar,0,0 Objem zásobníku TV l 0 0 Objem expanzní nádoby solárního systému l Max. přetlak v okruhu solárního systému bar,0,0 Objem expanzní nádoby TV l Rozměry zařízení: výška / šířka / hloubka mm 0 / / 0 0 / / 0 Hmotnost zařízení bez vody kg GRAF PŘIPOJOVACÍCH PŘETLAKŮ 00 Výstupní přetlak kotle THERM EL,, s čerpadlem WILO 0 00 Výstupní přetlak (mbar) Otáčky Otáčky Otáčky 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 0,0,00,0,0,0,0,0,0,0,80,0,00,0, Průtok (m /hod) Minimální průtok při max. výkonu a teplotním spádu 0 C (m /hod) SOLARTHERM EL - 0, SOLARTHERM EL - 0, 0

108 0 SOLARTHERM EL -, EL - ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ - Výstup pojistný ventil solár - Vstup do kolektoru A C - Výstup z kolektoru - TUV - teplá - TUV - studená - Vratná voda - Topná voda B 8 - Cirkulace TUV 8 A - B - C - Expanzní nádoba solárního systému Expanzní nádoba topného systému Expanzní nádoba zásobníku TUV Topná tělesa elektrokotle - Řídící elektronika kotle - Jednotka anodové ochrany zásobníku - Pojitný ventil solárního systému - Čerpadlová skupina solárního systému - Čerpadlo topného systému - Dotykový displej 8 - Havarijní termostat - Třícestný ventil 0 - Termostatický směšovací ventil - Řídící jednotka solárního systému - Zásobník 0 l 0 0

109 Kaskádové kotelny 0 KASKÁDOVÉ KOTELNY Kaskádová kotelna představuje propojení několika kotlů THERM do jednoho kaskádového systému s výkonem až, MW v závislosti na tepelných ztrátách objektu. Tímto způsobem zařízená kotelna se stává optimálním zdrojem tepla a teplé vody při decentralizaci zásobování teplou vodou obytných, správních a výrobních objektů. Na kaskádovou kotelnu je třeba zpracovat individuální cenovou nabídku, popřípadě projekt. Kaskádová kotelna x THERM TRIO 0 TRONIC 008 E Hlavní výhody kaskádových kotelen z kotlů THERM zz Spojení až kotlů do kaskády - při použití kotlů o výkonu 0 kw celkový výkon, MW zz Nadstandardní ekonomika provozu - krátkodobá návratnost vložené investice zz Vysoká úspora provozních nákladů v porovnáním s ostatními zdroji tepla zz Ekonomicky nenáročné a vysoce efektivní řešení komunikace kaskády zz Ohleduplnost k životnímu prostředí (snížení hodnot emisí až o 0 % oproti běžným plynovým zdrojům na trhu) zz Široká modulace výkonu celé kotelny (např. až 0 kw) zz Plně automatizovaný provoz zz Vysoká provozní spolehlivost zz Jednoduché a přehledné technické řešení zz Jednoduchá montáž a uvedení do provozu zz Jednoduché a přehledné ovládání zz Malý obestavěný prostor, bez nutnosti zastavění podlahové plochy zz Optimální přizpůsobení pro připojení externího zásobníku teplé vody zz Diagnostika a monitoring kotelen s maximální servisní podporou zz Variabilita umístění v objektu - suterén, podstřešní prostor, střešní kotelna, kontejner apod. Kaskádová kotelna x THERM KD GST PT X MS 0

110 0 Kaskádové kotelny Složení kaskádové kotelny THERM 8 0. Kotlové jednotky THERM. Thermset Line (zapojení jednotek do kaskády kotlů). HVDT (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků) - součást Thermset Line. Systémové čerpadlo. Zabezpečení otopné soustavy expanzní nádoba. Zařízení na úpravu topné vody. Trojcestný ventil (pro ohřev teplé vody) 8. Nepřímotopný zásobník teplé vody. Ekvitermní regulace kotelny (zabezpečení, dálková komunikace) 0. SPIROVENT KAL - odlučovač nečistot. Odkouření kaskády kotlů Proč kaskádová kotelna z kotlů THERM? Závěsné kotle THERM umožňují už ve své základní podstatě plynulou regulaci výkonu od cca % do 00 % (odlišné dle typu použitých kotlů) jmenovitého výkonu. Kaskáda kotlů THERM unikátním a přitom velmi jednoduchým způsobem umožňuje rozšířit toto pásmo plynulé regulace výkonu od minimálního výkonu jednoho kotle do max. výkonu až kotlů. To odpovídá rozsahu regulace už od,8 % do 00 % výkonu pro kaskádu kotlů. Samotná realizace je velmi jednoduchá do každého kotle je vložena destička interface, propojí se párem vodičů se sousedními kotli a máme plnohodnotnou kaskádu bez nákladného kaskádového řadiče. Ovládání celé kaskády je snad to nejjednodušší zapneme všechny kotle a na prvním kotli nastavíme teplotu do topení. Všechno ostatní si už kotle domluví mezi sebou. Odpadá složité a komplikované nastavování každého kotle zvlášť, nastavování řadiče a další. Pokud potřebujeme zvýšit počet kotlů, prostě přidáme kotel, vložíme interface, připojíme pár vodičů a kaskáda pokračuje v činnosti. V samotném uvedení do provozu se neskrývají žádné záludnosti. Stačí na každém interface nastavit přepínače, nastavit přepínač v hlavním kotli a kaskáda je funkční. Toto prvotní nastavení provede servisní technik a dál se žádné složité nastavování neprovádí. V případě, kdy požadujeme řízení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě - ekvitermní regulace - stačí doplnit jedno venkovní čidlo a celá kaskáda bude topit podle venkovní teploty. V případě realizace kondenzační kaskádové kotelny je ekvitermní řízení provozu kotelny více než doporučené. Další obrovská výhoda kaskády kotlů THERM se objeví při řešení ohřevu TV. Nemusíme navrhovat a připojovat čerpadlo pro nabíjení zásobníku. Každý boiler (nebo topnou vložku) připojíme přes trojcestný ventil ke kotli v kaskádě, připojíme termostat zásobníku do příslušného kotle a ohřev TV je vyřešen. Všechny kotle THERM zapojené do kaskády THERM, kromě řídícího kotle kaskády, mohou ohřívat TV. Kaskádová kotelna tedy zabezpečí dodávku teplé vody i pro velké objekty. 08

111 Kaskádové kotelny 0 Umístění kaskádové kotelny v objektu A B C D Umístění kotelny v objektu je variabilní. Podle vlastností a dispozičních možností objektu je nutno zvážit, do které části objektu je nejvhodnější kaskádovou kotelnu umístit. Jednotlivá umístění kotelny (viz. obr.) mají svá pro a proti. Při rozvaze je nutné promyslet zejména možnosti řešení odtahu spalin, větrání kotelny, hydraulického řešení celého topného systému, velikost prostoru atd. Nenáročnost na umístění kaskádové kotelny ji umožňuje vybudovat prakticky kdekoliv. Instalace kotlů v půdních prostorech uspoří místo a odpadá nutnost stavět vysoký komín ve špatných rozptylových podmínkách. A PODSTŘEŠNÍ KOTELNA B STŘEŠNÍ KOTELNA sání z místnosti DUO 0 T.A, TRIO 0 T sání z venkovního prostoru DUO 0 FT.A, KD.A sání z místnosti DUO 0 T.A, TRIO 0 T sání z venkovního prostoru DUO 0 FT.A, KD.A C KOTELNA V PŘÍSTAVBĚ D KOTELNA V SUTERÉNU sání z místnosti DUO 0 T.A, TRIO 0 T sání z venkovního prostoru DUO 0 FT.A, KD.A sání z místnosti DUO 0.A, TRIO 0, KD.A (fasádní komín) sání z místnosti DUO 0 T.A, TRIO 0 T Podrobnější informace ke kaskádovým kotelnám najdete v interaktivní aplikaci Kaskádové kotelny na našem webu 0

112 Regulace REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO REGULÁTORY Spínací Inteligentní Drátové Bezdrátové Jednozónové Vícezónové Volně programovatelné Spínací termostaty Regulátory teploty ze skupiny spínacích lze použít pro všechny námi vyráběné kotle, ať už nástěnné nebo stacionární, s ohřevem vody nebo bez něj. Tyto regulátory se pro zjednodušení nazývají termostaty. Nejjednodušší termostaty kotel zapnou při poklesu pod nastavenou teplotu a vypnou při dosažení nastavené teploty. Přesnost regulace bývá od několika stupňů (u mechanických) po cca C u levných elektronických termostatů. Přesnější nastavení teploty a volbu jednoho nebo více týdenních programů umožňují elektronické termostaty s volbou spínací diference (např. PT ). Udržení nastavené teploty s přesností cca 0, 0, C umožňují termostaty, které podle rozdílu mezi nastavenou a požadovanou teplotou mění dobu zapnutí a vypnutí kotle během časového úseku např. minut (např. CMR 0). Některé termostaty se vyrábějí i v tzv. bezdrátové variantě, kdy není nutno natahovat vedení mezi kotlem a termostatem. Z cenově dostupných bychom mohli uvést např. CMT. CMR 0 Inteligentní jednozónové regulátory CMT Regulátory ze druhé skupiny jsou ke kotli připojeny dvoužilovým vodičem a pomocí komunikačního protokolu předávají do kotle informace o požadovaném výkonu, na který má kotel hořet. Naopak z kotle dostávají informaci o teplotě na výstupu kotle, o provozních a poruchových stavech a v případě ekvitermní regulace i o venkovní teplotě. Tato komunikace je nazývána OpenTherm a podle toho i regulátory OpenTherm. Tyto regulátory lze použít pouze pro nástěnné kotle THERM vybavené touto komunikací. Samozřejmostí je možnost nastavení týdenních programů pro komfortní řízení teploty v domě, bytě či provozovně. K typickým zástupcům této kategorie patří regulátory CR 0 či PT. Při použití těchto regulátorů je výhodné doplnit sestavu kotel regulátor o venkovní čidlo. Celá sestava je schopna přizpůsobovat požadovanou teplotu topné vody aktuálně měřené venkovní teplotě. Celý systém tak automaticky a komfortně reaguje na měnící se venkovní teplotu. Tato kategorie lze doplnit o tzv GSM modul, který umožní uživateli pomocí mobilního telefonu na dálku ovládat svůj topný systém (PT X + GST ). Výše uvedené regulátory se nabízí i v cenově zvýhodněných tzv. ekvitermních setech. CR 0 PT X GST - GSM modul 0

113 Regulace Inteligentní vícezónové regulátory V případě požadavku na regulaci více topných okruhů systému jsou k dispozici tzv. inteligentní zónové regulátory. Zónový regulátor vyhodnocuje požadavky jednotlivých topných větví a po jejich vyhodnocení posílá informace do kotle obdobně jako regulátory jednozónové. V sortimentu Thermony v této kategorii můžeme najít regulátor THERM VPT popř. SZ 000. REGULÁTOR THERM VPT ( TOPNÉ OKRUHY) zz Regulace podle venkovní teploty i teploty v místnosti zz Možnost výběru ze dvou variant - VPT/R - na DIN lištu do rozvaděče - VPT/I - na stěnu v interiéru zz Možnost ovládat servopohony pomocí napětí V nebo 0 V zz Možnost automatického dopouštění topného systému - modul VPTADS zz Možnost dálkového ovládání - modul LAN - modul WiFi - modul GSM zz Možnost signalizace poruch - modul VPTPSK SADA ROZVADĚČ - pro regulaci příslušného počtu topných okruhů s analogovými servopohony 0-0 V obsahuje venkovní čidlo a příslušný počet čidel pro regulaci požadováného počtu topných okruhů včetně ovládacího displeje. Je nutné doplnit napájecím zdrojem. SADA INTERIÉROVÁ - pro regulaci požadovaného počtu topných okruhů s analogovými servopohony 0-0 V obsahuje venkovní čidlo a příslušný počet čidel pro regulaci požadováného počtu topných okruhů včetně ovládacího displeje. Je nutné doplnit napájecím zdrojem. Obj. č. Označení Název položky SADA VPT/R - Sada rozvaděč - okruh SADA VPT/R - Sada rozvaděč - okruhy SADA VPT/R - Sada rozvaděč - okruhy SADA VPT/R - Sada rozvaděč - okruhy Zdroj V / 0, A Obj. č. Označení Název položky SADA VPT/I - Sada interiérová - okruh SADA VPT/I - Sada interiérová - okruhy SADA VPT/I - Sada interiérová - okruhy SADA VPT/I - Sada interiérová - okruhy Zdroj V / 0, A Displej Displej Displej Displej Čerpadlo topného okruhu Čerpadlo topného okruhu Čerpadlo topného okruhu Čerpadlo topného okruhu Teplotní čidlo topného okruhu Teplotní čidlo topného okruhu Teplotní čidlo topného okruhu VPT/R nebo VPT/I Směšovač topného okruhu Směšovač topného okruhu Směšovač topného okruhu Teplotní čidlo topného okruhu Směšovač topného okruhu Regulátor THERM VPT/R pro montáž na DIN lištu Regulátor THERM VPT/I pro montáž na stěnu záslepka VPTDIS VPTBAS nebo VPTWIFI nebo VPTLAN VPT nebo VPTGSM

114 Regulace Pro nejjednodušší aplikace (kotle a kotelny do 00 kw) je určen regulátor THERM VPT. Propojení regulátoru a kotle je zajištěno pomocí komunikace OpenTherm. Regulátor THERM VPT má dále programovou možnost volby funkce pátého výstupního relé. Je možné zvolit zapnutí/vypnutí kotle (sepnutím svorky pokojového termostatu kotle), nebo signalizaci poruchy. Regulátor THERM VPT je určený pro řízení topné soustavy až čtyř směšovaných (nebo jen čerpadlových) větví s kotlem nebo kaskádou kotlů bez nutnosti řešit zabezpečení a automatické doplňování topného systému. Každý okruh je řízen nezávisle podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) nebo podle teploty referenční místnosti, příp. na konstantní teplotu topné vody. Výhodou je jednoduché nastavení a ovládání pomocí dotykového displeje se slovním zobrazením jednotlivých parametrů, v několika jazykových verzích, který umožňuje snadnou orientaci uživatele v menu přístroje a jednoduchou změnu parametrů vytápění. Pro složitější aplikace a především pro kotelny středních a vyšších výkonů je vytvořena typizovaná sestava jednotky THERM VPTPSK, která obsahuje souhrn nejčastějších požadavků na zabezpečení provozu kotelny. zz Únik plynu v kotelně zz Výskyt CO v kotelně zz Minimální tlak vody v topném systému zz Překročení maximální teploty v kotelně zz Zaplavení kotelny zz Tlačítko havarijního vypnutí kotelny zz Signalizace a registrace otevření dveří kotelny zz Ovládání havarijního uzávěru plynu zz Vypnutí el. napájení kotlů zz Signalizace poruchy zz Signalizace havárie kotelny zz Řízení dvou čerpadel v automatickém rezervním režimu THERM VPTPSK Po doplnění modulem automatického dopouštění THERM VPTADS, celá sestava měří a hlídá tlak v topném systému a v případě potřeby zajistí inteligentní doplnění topného systému solenoidovým ventilem (podle tlaku a omezené doby dopouštění). Jednotka THERM VPTPSK umožňuje propojení s regulátorem THERM VPT a ve spolupráci s ním zobrazování poruchových stavů a jejich další přenos pomocí GSM nebo LAN nebo WiFi, event. po lince RS8. Samotná jednotka je vybavena základní indikací LED diodami, aby bylo možné i její samostatné použití. Její součástí je i funkce záskoku dvou systémových čerpadel, kdy v případě rozepnutí kontaktu poruchy v jednom čerpadle jednotka automaticky zapíná druhé čerpadlo a současně signalizuje poruchu vadného čerpadla. Jednotka THERM VPTPSK je schopna provozu i v autonomním režimu, kdy každý poruchový stav je signalizován svitem příslušné kontrolky po dobu jeho trvání, případně blikáním této kontrolky po jeho odeznění, až do okamžiku kvitování tlačítkem. THERM VPTADS

115 Regulace Blokové schéma THERM VPTPSK BLOKOVÁNÍ PŘÍVODU PLYNU CENTRÁL STOP HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU HLÁSIČ VÝSKYTU CO BLOKOVÁNÍ PROVOZU KOTLŮ MINIMÁLNÍ TLAK VODY MAX. TEPLOTA V KOTELNĚ HLÁSIČ ZAPLAVENÍ KOTELNY 0 +V NAPÁJENÍ VPTPSK + - Vss PŘÍVOD B A C SBĚRNICE VPTDIS VPTPSK TA 8 8 PROVOZ KOTLE BAP/HUP SIGNÁL PORUCHA SIGNÁL HAVÁRIE N L +V 0 8 OTEVŘENÍ DVEŘÍ KVITOVÁNÍ PORUCHY PORUCHA DOPLŇ. VODY POR. POR. HOUKAČKA POVEL PROVOZ SYSTÉMOVÉHO ČERPADLA Sestava regulátoru THERM VPT, modulu zabezpečení kotelny THERM VPTPSK a modulu dopouštění THERM VPTADS umožňuje za přijatelnou cenu řešit zabezpečení a regulaci jedním kompatibilním systémem a vše kontrolovat přes běžný webový prohlížeč na internetu nebo dostávat SMS při vzniku poruchy. Tato sestava komunikuje s kotlem THERM nebo kaskádovou kotelnou THERMONA přes komunikační rozhraní OpenTherm a dále rozšiřuje možnosti použití kaskádových kotelen a posunuje jejich komfort na vyšší úroveň.

116 Regulace REGULÁTOR SZ000 Zónový regulátor SZ000 je určen pro řízení topných systémů rodinných domů i větších obytných a komerčních objektů. Jeho hlavní funkcí je řízení teploty topné vody v jednotlivých topných okruzích. Regulátor je schopen řídit až topné okruhy (například i kombinace okruhů podlahového vytápění a radiátorů). Je možné volit tyto kombinace topných okruhů: dva směšované + jeden nesměšovaný okruh dva směšované okruhy jeden směšovaný + dva nesměšované okruhy jeden směšovaný + jeden nesměšovaný okruh tři nesměšované okruhy dva nesměšované okruhy K regulátoru mohou být připojeny až tři osvědčené inteligentní OpenTherm+ pokojové jednotky CR 0 nebo tři klasické on/off pokojové termostaty. Balení obsahuje: řídicí jednotku SZ000, ks teplotních čidel pro topné větve, upevňovací a montážní materiál, montážní šablonu Obsah balení SZ000 Set zónové regulace OpenTherm - zóny Balení obsahuje: ks řídící jednotku SZ000 ks pokojovou jednotku CR 0 ks čidlo venkovní teploty Venkovní čidlo Inteligentní vícezónové, volně programovatelné regulátory Poslední kategorií regulátorů jsou tzv. volně programovatelné regulátory. Pracují obdobně jako předcházející kategorie zónových regulátorů, nejsou však striktně omezeny např. v počtu obsluhovaných větví apod. Je možné naprogramovat různé konfigurace a zapojení včetně např. zabezpečení kotelny. Do této kategorie patří regulátor TRONIC 0EX. TRONIC 0EX

117 THERM SIM - Zónové hydraulické jednotky THERM SIM - ZÓNOVÉ HYDRAULICKÉ JEDNOTKY Zónová hydraulická jednotka zajišťuje jednoduché a elegantní propojení zdroje tepla s topnými okruhy. Vestavěný automatický regulační systém zajišťuje bezproblémový provoz víceokruhového topného systému. Využití najde zejména při kombinaci okruhů s otopnými tělesy a podlahového vytápění, což je požadavek většiny moderních topných systémů. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU řízení až nezávislých topných okruhů možnost řízení okruhu podlahového vytápění v kombinaci s okruhem radiátorů jednoduchá instalace možnost připojení plynových či elektrických kotlů až do výkonu 0 kw kompaktní provedení a rozměry - hydraulické i regulační prvky integrované v jednotce vestavěná zónová regulační jednotka SZ000 vestavěná ekvitermní regulace propojení s kotlem pomocí komunikačního protokolu OpenTherm+ jednoduché nastavení a zprovoznění systému autonomní elektrické napájení

118 THERM SIM - Zónové hydraulické jednotky SIM Z- - dva směšované okruhy + jeden nesměšovaný Jednotka SIM Z- umožňuje regulovat tři nezávislé topné zóny (x směšovaná + x nesměšovaná). Každá zóna může být řízena prostorovým regulátorem. SIM Z-0 - dva směšované okruhy Jednotka SIM Z-0 umožňuje regulovat dvě nezávislé topné zóny (x směšovaná). Každá zóna může být řízena prostorovým regulátorem. SIM Z- - jeden směšovaný okruh + jeden nesměšovaný Jednotka SIM Z- umožňuje regulovat dvě nezávislé topné zóny (x směšovaná + x nesměšovaná). Každá zóna může být řízena prostorovým regulátorem. Zónová hydraulická jednotka mj. obsahuje: hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků oběhová čerpadla směšovací ventily Honeywell (K v =,8) zónový modulační regulátor SZ000 teplotní čidla odvzdušňovací ventil vypouštěcí ventil uzavírací armatury informativní teploměry

119 THERM SIM - Zónové hydraulické jednotky GRAFY VÝSTUPNÍCH PŘETLAKŮ 00 Výstupní přetlak hydraulické jednotky SIM - nesměšovaný okruh Výstupní přetlak [mbar] Otáčky Otáčky Otáčky ,0 0,0 0,0 0,80,00,0, Průtok [m /hod] Výstupní přetlak hydraulické jednotky SIM - směšovaný okruh, ventil 00% otevřený Výstupní přetlak [mbar] Otáčky Otáčky Otáčky ,0 0,0 0,0 0,80,00,0, Průtok [m /hod] Výstupní přetlak hydraulické jednotky SIM - směšovaný okruh, ventil 0% otevřený Výstupní přetlak [mbar] Otáčky Otáčky Otáčky ,0 0,0 0,0 0,80,00,0,8 Průtok [m /hod] Výstupní přetlak hydraulické jednotky SIM - směšovaný okruh, ventil 0% zavřený Výstupní přetlak [mbar] Otáčky Otáčky Otáčky ,0 0,0 0,0 0,80,00,0,0 Průtok [m /hod]

120 Zásobníky THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 0/S, 0/Z a 00/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu dnu nádoby je přivařena příruba, ke které je přišroubováno víko příruby. Mezi víko příruby a přírubu je vložen těsnící kroužek. Ve víku příruby jsou jímky pro umístění čidel regulačního termostatu a teploměru. Na matici M8 je na vnitřní straně příruby namontována anodová tyč. Zásobník vody je izolován tvrdou polyuretanovou pěnou. Teplotu vody je možné nastavit termostatem umístěným pod opláštěním zásobníku. V tlakové nádobě je přivařen výměník tepla. Zásobníky typu THERM /Z, NEREZ jsou vyrobeny z odolné nerez oceli. Anodová tyč je upevněna k přírubě na dně nádoby. Zásobníky ve verzích THERM 0/S a THERM 00/S o objemu 0 l a 00 l jsou určeny pro instalaci pod závěsný kotel. Přívody topné a užitkové vody jsou na vrchní straně zásobníku. Typ THERM 0/Z a THERM /Z, NEREZ je konstruován jako závěsný zásobník instalovaný na zavěšovací lištu připevněnou vedle kotle na zeď hmoždinkami. Zásobníky TV válcové - objem do 00 l Nepřímotopné ohřívače k postavení na zem v objemech litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem pro ohřev teplé vody z externího zdroje. Zásobníky o objemu 00 litrů se vyrábí i ve variantě se dvěma výměníky pro připojení dvou zdrojů topné vody (např. plynový kotel nebo elektrokotel + alternativní zdroj). Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TV o výkonu až 8 kw. Ohřívač je vybaven regulací teploty ohřevu TV (termostat pro komunikaci s kotlem), pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci. Nejčastější využití: Ohřev TV celoročně topnou vodou z plynového kotle pro zapojení s přednostním ohřevem TV. Pro typ OKC xxx NTRR je možná kombinace plynového kotle nebo elektrokotle THERM + alternativního zdroje. Zásobníky TV válcové - objem nad 00 l Nepřímotopné ohřívače se smaltovanou nádobou do provozního tlaku MPa v objemech litrů. Ohřívače jsou vybaveny dvěma (NTRR) výkonnými spirálovými výměníky, jímkami pro čidla regulace a revizním přírubovým otvorem. Hrdlo / nad spodním výměníkem je určeno pro elektrický dohřev TV topnou jednotkou. Tento dohřev se využívá hlavně při zapojení ohřívače na solární systém. Izolaci tvoří 0 mm tvrdé polyuretanové pěny u ohřívačů do 00 litrů. Ohřívače 0 litrů a 000 l jsou izolovány 00 mm měkkou polyuretanovou pěnou (molitan), dodávané odděleně s nádobou. Nejčastější využití: Ohřev TV topnou vodou popřípadě v kombinaci s elektrickým ohřevem pro střední a velké objekty, pohotovostní zásoba vody výměníkové stanice, větší alternativní zdroje energie atd. Zásobníky TV s elektrickou vložkou Novější řada smaltovaných nepřímotopných ohřívačů k postavení na zem v objemech litrů se smaltovanou nádobou a výkonným jedním nebo od typu 00 litrů dvěma výměníky pro ohřev TV z externího zdroje nebo kombinaci různých zdrojů. Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TV o výkonu až kw. Ohřívač je vybaven regulací teploty TV (termostat pro komunikaci s kotlem, vývodem pro cirkulaci a do 00 litrů pojistným ventilem. V dolní části ohřívače je umístněn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby s namontovaným pomocným elektrickým ohřevem. Při použití ohřívače pro solární systém je u ohřívačů nad 00 litrů k dispozici hrdlo /, umístněné nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku. Nejčastější využití: Ohřev TV celoročně topnou vodou z plynového kotle pro zapojení s přednostním ohřevem TV nebo kombinovaný provoz topná voda a elektrická energie. Od objemu OKC 00 NTRR je možná kombinace plynového kotle, elektrokotle, alternativního zdroje energie nebo solárního systému. Při propojení obou výměníku do série lze získat nepřímotopný zásobník pro kotle nad kw v kombinaci s elektrickou energií. Zásobníky TV - se zaoblenými hranami Jedná se o novější zásobníky v moderním designu se zaoblenými hranami s označením OKH. Konstrukčně jsou řešeny obdobně jako zásobníky OKC. Veškeré vstupy a výstupy jsou vyvedeny do horní části zásobníku, což umožňuje jednodušší připojení kotle. UMÍSTĚNÍ A VÝBAVA Zásobníky se umísťují vedle zdroje topné vody a co nejblíže místům odběru TV. Vyžadují vnitřní prostředí s teplotou vzduchu + až C a relativní vlhkostí vzduchu max. 80%. Připojení přívodu vody musí být provedeno dle ČSN zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání TV, s osazením všech předepsaných armatur (viz obr.). U - uzávěr na přívodu studené vody Z - zkušební kohout K - zpětný ventil P - pojistný ventil M - tlakoměr E - expanzní nádoba (doporučená) Zásobníky, které nemají zvláštní vypouštěcí otvor, musí mít na přívodu TV namontován T kus s vypouštěcím ventilem. 8

121 Zásobníky THERM, OKH, OKC PRINCIP OHŘEVU TV Výměník zásobníku je připojen ke zdroji topné vody (např. plynový teplovodní kotel) a termostat řídí ohřívání TV. Vhodným zapojením pomocí trojcestného rozdělovacího ventilu zdroj topné vody ohřívá teplou vodu zcela automaticky a upřednostňuje její ohřev. Aby se dosáhla požadovaná teplota TV, nastavená na termostatu ohřívače, musí být teplota topné vody min. o C vyšší (doporučujeme C). Zásobníky pracují na tlakovém principu. V nádobě je neustále tlak vody z vodovodního řadu. Tento způsob umožňuje odběr TV i v místech s větším tlakovým spádem od zásobníku. Při dlouhých rozvodech TV doporučujeme použít cirkulační systém. Všechny připojovací rozvody je třeba řádně tepelně zaizolovat. MONTÁŽ ZÁSOBNÍKU Studená voda se připojí na vstup označený modrým kroužkem nebo nápisem TV. Pojistný ventil se montuje podle návodu. Odkapávající voda se odvede do odpadního potrubí nebo se mezi zásobník a poj. ventil namontuje malá expanzní nádoba, vyrovnávající zvětšení objemu vody při ohřevu a tlakové rázy, které vznikají zejména při použití pákových baterií. Teplá voda se připojí na vývod označený červeným kroužkem nebo nápisem VÝSTUP TV. Topný okruh se připojí na označené vstupy a výstupy výměníku ohřívače a v nejvyšším místě se namontuje odvzdušňovací ventil. Pro ochranu čerpadel, trojcestného ventilu, zpětných klapek a proti zanášení výměníku je vhodné do okruhu zabudovat filtr. Doporučujeme před montáží topný okruh propláchnout. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV KE KOTLI Kotle typové řady,, 0, 8, DUO 0, TRIO 0 a KD.A se spínacím napětím zásobníkového termostatu V DC se propojují se zásobníkem pouze dvoulinkou v provedení lanko (nesmí se používat drát) a vyžadují zásobníkový termostat se zlacenými kontakty. Zásobník musí být uzemněn vhodným připojením zemnícího vodiče u připevňovacího šroubu. ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ THERM THERM /Z, NEREZ THERM 0/Z Legenda: S studená voda do zásobníku G / H teplá voda ze zásobníku G / T topná voda do zásobníku G / V vratná voda ze zásobníku G /

122 Zásobníky THERM, OKH, OKC ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ THERM THERM 0/S THERM 00/S Legenda: S studená voda do zásobníku G / H teplá voda ze zásobníku G / T topná voda do zásobníku G / V vratná voda ze zásobníku G / PŘEHLEDOVÁ TABULKA Typ zásobníku Objem (l) Montáž Určení Vývody topné vody Zásobníkový termostat* Výkon topné vložky (kw) THERM 0/Z vedle kotle vedle kotle 0 LXZE.A, 0 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, KDZ.A, KDZ.A a EL - dole ANO THERM 0/S pod kotel pod kotle 0 LXZE.A, 0 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, KDZ.A, KDZ.A a EL - zásobník nestojí na zemi, ale je zavěšen na zdi pod kotlem nahoře ANO THERM /Z, NEREZ vedle kotle vedle kotlů 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, KDZ.A, KDZ.A, 8 KDZ.A a EL - dole ANO THERM 00/S 00 stacionární pod kotle s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, a a 8 KDZ.A, EL - do boku ANO OKH 00 NTR/HV stacionární pod kotle s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, a a 8 KDZ.A, EL - horní ANO OKH NTR/HV 0 stacionární pod kotle s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, a a 8 KDZ.A, EL - 0 horní ANO OKC 00 NTR stacionární ke kotlům s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, a a 8 KDZ.A, EL - zadní ANO OKC NTR stacionární ke kotlům s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, a a 8 KDZ.A, EL - 0 zadní ANO OKC 0 NTR stacionární ke kotlům s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, XZ.A, TXZ.A, a a 8 KDZ.A, EL - 0 zadní ANO OKC 00 NTR 0 stacionární ke kotlům s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, 8 KDZ.A a EL - 0 zadní ANO OKC 00 NTRR 00 stacionární ke kotlům s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, 8 KDZ.A, KD.A, EL -, DUO 0.A (T.A, FT.A) zadní ANO / OKC 00 NTRR stacionární ke kotlům s označením 0 a 8 LXZE.A, 0 a 8 TLXZE.A, 8 KDZ.A, KD.A, EL -, DUO 0.A (T.A, FT.A) zadní NE / OKC 00 NTRR 80 stacionární ke kotlům s označením KD.A, EL, DUO 0.A (T.A, FT.A), TRIO 0 (T), kotle DUO 0.A (T.A, FT.A) zadní NE / OKC 00 NTRR 0 stacionární ke kotlům s označením KD.A, EL, DUO 0.A (T.A, FT.A), TRIO 0 (T), kotle DUO 0.A (T.A, FT.A) zadní NE 8/0 OKC 0 NTRR 0 stacionární ke kotlům s označením KD.A, EL, DUO 0.A (T.A, FT.A), TRIO 0 (T), kotle DUO 0.A (T.A, FT.A) zadní NE 0/ OKC 000 NTRR stacionární ke kotlům s označením KD.A, EL, DUO 0.A (T.A, FT.A), TRIO 0 (T), kotle DUO 0.A (T.A, FT.A) zadní NE / * Je-li v řádku ANO, je zásobníkový termostat dodáván v ceně kompletu. 0

123 Zásobníky THERM, OKH, OKC DOBA OHŘEVU VODY V ZÁSOBNÍCÍCH Tato tabulka byla získána empirickým měřením doby natopení zásobníku za podmínek, kdy byl napuštěn studenou vodou (0 C) a poté natopen na teplotu nastavenou zásobníkovým termostatem na 0 C. Časy jsou v minutách. Typ zásobníku Objem TV (l) Ohřev TV o ( C) Výkon vložky (kw) Výkon kotle (kw) Doby natopení zásobníků v minutách THERM /Z, NEREZ 0 nevhodné nevhodné THERM 0/Z, 0/S 8 0 nevhodné nevhodné nevhodné THERM 00/S 0 nevhodné nevhodné OKC 00 NTR 0 nevhodné nevhodné OKH 00 NTR/HV 0 nevhodné nevhodné OKC NTR 0 0 nevhodné nevhodné OKH NTR/HV nevhodné nevhodné OKC 0 NTR 0 8 nevhodné nevhodné OKC 00 NTR nevhodné nevhodné OKC 00 NTRR nevhodné OKC 00 NTRR 0 0 nevhodné OKC 00 NTRR OKC 00 NTRR OKC 0 NTRR OKC 000 NTRR 0 08 TECHNICKÉ PARAMETRY ZÁSOBNÍKŮ TYP Jedn. OKC 00 NTR OKC NTR OKC 0 NTR OKC 00 NTR OKC 00 NTRR Objem zásobníku l 0 00 Průměr mm 8 8 Hmotnost kg 08 Teplosměnná plocha m,08,,, x,08 Max. provozní přetlak v nádobě MPa 0, 0, 0, 0, 0, Max. provozní přetlak ve výměníku MPa Max. teplota TV C Doporučená teplota TV C El. krytí - IP IP IP IP IP Připojovací napětí V / Hz PEN AC 0 / 0 PEN AC 0 / 0 PEN AC 0 / 0 PEN AC 0 / 0 PEN AC 0 / 0 Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 C a průtoku 0 l/h kw / Doba ohřevu z 0-0 C výměníkem min. 8 / Tepelné ztráty kw / h 0,0,0,,0,0

124 Zásobníky THERM, OKH, OKC TECHNICKÉ PARAMETRY ZÁSOBNÍKŮ TYP Jedn. OKC 00 NTRR OKC 00 NTRR OKC 00 NTRR OKC 0 NTRR OKC 000 NTRR Objem zásobníku l Průměr mm Hmotnost kg 8 Teplosměnná plocha spodního / horního výměníku TYP Jedn. OKH 00 NTR/HV OKH NTR/HV Objem zásobníku l 0 Hmotnost kg 0 Teplosměnná plocha m,08, Max. provozní přetlak v nádobě MPa 0, 0, Max. provozní přetlak ve výměníku MPa Max. teplota TV C Doporučená teplota TV C 0 0 El. krytí - IP IP Připojovací napětí V / Hz PEN AC 0 / 0 PEN AC 0 / 0 Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 C a průtoku 0 l/h m,0 /,00,80 /,0,0 /,0, /,, /, Provozní tlak TV MPa,0,0,0,0,0 Provozní tlak topné vody MPa,,,,, Výkon spodního / horního výměníku při teplotním spádu 80/0 C kw / / / 0 0 / / Trvalý výkon TV* spodní / horní výměník l/h 00 / 0 / 0 0 / 0 0 / 8 0 / 80 Doba ohřevu TV* spodním / horním výměníkem při tep. spádu 80/0 C min. / 0 / / / 8 / Tepelné ztráty kw / h,8,00,0,0,0 Max. teplota topné vody C Max. teplota TV C kw Doba ohřevu z 0-0 C výměníkem min. Tepelné ztráty kw / h 0,0 0,8 * TV - teplá voda C TYP průtok topné vody (l / hod.) tlaková ztráta (mbar) TYP tlaková ztráta výměníku (thv = 0 C) průtok topné vody (m /h) OKC 00 NTR, OKH 00 NTR/HV OKC 00 NTRR OKC NTR, OKH NTR/HV OKC 0 NTR 0 OKC 00 NTRR 8 8 OKC 00 NTRR OKC 00 NTR OKC 0 NTRR 8 OKC 00 NTRR OKC 000 NTRR 0 8 0

125 Zásobníky THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS OKH 00 NTR/HV, OKH NTR/HV OKC 00 NTR, OKC NTR, OKC 0 NTR, OKC 00 NTR OKC 00 NTRR, OKC 00 NTRR, OKC 00 NTRR, OKC 0 NTRR, OKC 000 NTRR

126 Zásobníky THERM, OKH, OKC ROZMĚRY ZÁSOBNÍKŮ OKH 00 NTR/HV, OKH NTR/HV TYP OKH 00 NTR/HV OKH NTR/HV A 88 0 B* 88 0 C * Výška od spodní hrany ohřívače ke konci trubek vstupu a výstupu vody OKC 00 NTR, OKC NTR, OKC 0 NTR TYP OKC 00 NTR OKC NTR OKC 0 NTR A 88 0 B* C D 88 * Výška od spodní hrany ohřívače ke konci trubek vstupu a výstupu vody

127 Zásobníky THERM, OKH, OKC ROZMĚRY ZÁSOBNÍKŮ OKC 00 NTR, OKC 00 NTRR TYP OKC 00 NTR OKC 00 NTRR A 0 0 B 0 0 C 0 0 E - 0 F - 00 OKC 00 NTRR/MPa

128 Zásobníky THERM, OKH, OKC ROZMĚRY ZÁSOBNÍKŮ OKC 00 NTRR/MPa, OKC 00 NTRR/MPa TYP OKC 00 NTRR/ MPa OKC 00 NTRR/ MPa A B 00 C D D E 8 F 0 G 0 H I 00 J 0 K 80 L 0 0 M N OKC 0 NTRR/MPa, OKC 000 NTRR/MPa TYP OKC 0 NTRR/ MPa OKC 000 NTRR/ MPa A 8 0 B 00 0 C 8 8 D 0 80 D 0 00 E 88 0 F G H I J K 0 L M 0 N O

129 Odtahy spalin - kondenzační kotle ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE Firma Thermona dodává systémy odkouření v několika typových provedeních. V provedení koaxiálním, kde se používá průměr 00 mm ( mm) pro vnější sací trubku a 0 mm (80 mm) pro výdechovou vnitřní a v provedení odděleném x80mm. Maximální délky odkouření (viz. níže) se zkracují vložením 0 kolena o 0, m a při vložení kolena o 0,0 m. Odkouření u kondenzačních kotlů musí být spádováno směrem toku kondenzátu do kotle. Spád by měl být se sklonem % směrem do kotle. Systém odkouření kondenzačních kotlů nemusí být vybaven komponentem pro odvod kondenzátu. Vývod kondenzátu z kotle však musí být otevřen (přerušen) a napojen na potrubí se zavodněným sifonem. ODKOUŘENÍ Ø 0/00 - HORIZONTÁLNÍ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) SPOTŘEBIČ 0/00 horizontální THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A 0 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM KDZ THERM 8 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM 8 KDZ THERM KD.A nelze max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m PŘÍKLAD INSTALACE příruba ø 0/00 s měřícími místy, skl. č. koleno ø 0/00, 0 s kontrolním otvorem, skl. č. trubka souosá prodlužovací ø 0/00, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. PŘÍKLAD INSTALACE koleno ø 0/00, 0 s přírubou a měřícími místy, skl. č. vsuvka s kontrolním otvorem ø 0/00, skl. č. 8 trubka souosá prodlužovací ø 0/00, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. výdušná trubka ø 0/00 horizont., skl. č.

130 Odtahy spalin - kondenzační kotle ODKOUŘENÍ Ø 0/00 - VERTIKÁLNÍ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) SPOTŘEBIČ 0/00 vertikální THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM KDZ, THERM 8 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM 8 KDZ, THERM KD.A nelze max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m A B PŘÍKLAD INSTALACE A instalace na šikmé střeše B instalace na ploché střeše příruba ø 0/00 s měřícími místy, skl. č. vsuvka s kontrolním otvorem ø 0/00, skl. č. 8 koleno souosé ø 0/00,, skl. č. 0 trubka souosá prodlužovací ø 0/00, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č. 80 komínek vertikální ø 0/00, skl. č. průchodka střechou rovná, otvor ø mm, skl. č. 0 8

131 Odtahy spalin - kondenzační kotle ODKOUŘENÍ X 80 - SÁNÍ / VÝDECH MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) SPOTŘEBIČ x 80 mm horizont. i vertik. THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A (sání + výdech) THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM KDZ x THERM 8 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM 8 KDZ x THERM KD.A x max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m PŘÍKLAD INSTALACE rozdělovač z ø 0/00 na x ø 80, pro,, 8 KD..., skl. č. 0 rozdělovač z ø 80/ na x ø 80, pro KD.A, skl. č. + redukční příruba z ø 80/0 na ø 80/ pro KD.A, skl. č. 8 trubka prodlužovací ø 80, 0, m - skl. č. koleno ø 80, 0 s kontrolním otvorem, skl. č. koleno ø 80, 0, skl. č. trubka prodlužovací ø 80,,0 m - skl. č. výdušná trubka ø 80, m, skl. č. trubka sací ø 80, m, skl. č. PŘÍKLAD INSTALACE rozdělovač z ø 0/00 na x ø 80, pro,, 8 KD..., skl. č. 0 rozdělovač z ø 80/ na x ø 80, pro KD.A, skl. č. + redukční příruba z ø 80/0 na ø 80/ pro KD.A, skl. č. 8 koleno ø 80, 0, skl. č. vsuvka s kruhovým kontrolním otvorem ø 80, skl. č. trubka prodlužovací ø 80, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. trubka sací ø 80, m, skl. č. komínová hlavice, ø 80, skl. č. 8

132 Odtahy spalin - kondenzační kotle ODKOUŘENÍ X 80 - SÁNÍ / VÝDECH PŘÍKLAD INSTALACE rozdělovač z ø 0/00 na x ø 80, pro,, 8 KD..., skl. č. 0 rozdělovač z ø 80/ na x ø 80, pro KD.A, skl. č. + redukční příruba z ø 80/0 na ø 80/ pro KD.A, skl. č. 8 vsuvka s kruhovým kontrolním otvorem ø 80, skl. č. koleno ø 80,, skl. č. koleno ø 80, 0, skl. č. trubka prodlužovací ø 80, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. trubka sací ø 80, m, skl. č. průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č komínek vertikální ø 80 (vnější ø mm), skl. č. 8 ODKOUŘENÍ Ø 80/ - HORIZONTÁLNÍ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) SPOTŘEBIČ 80/ horizontální THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A 0 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM KDZ THERM 8 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM 8 KDZ THERM KD.A * * lze prodloužit až na 0 m, popř. m - potřeba uvažovat se snížením max. výkonu o kw popř. kw max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m 0

133 Odtahy spalin - kondenzační kotle ODKOUŘENÍ Ø 80/ - HORIZONTÁLNÍ PŘÍKLAD INSTALACE redukční příruba z ø 0/00 na ø 80/ s měřícími místy, pro, a 8 KD..., skl. č. 8 redukční příruba z ø 80/0 na ø 80/ s měřícími místy, pro KD.A, skl. č. 8 koleno ø 80/, 0 s kontrolním otvorem, skl. č. 8 trubka souosá prodlužovací ø 80/, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. 00 trubka sání - výdech ø 80/, m, skl. č. 00 ODKOUŘENÍ Ø 80/ - VERTIKÁLNÍ SPOTŘEBIČ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) A 80/ vertikální THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A 0 THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM KDZ THERM 8 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A, SOLARTHERM 8 KDZ THERM KD.A * * lze prodloužit až na 0 m, popř. m - potřeba uvažovat se snížením max. výkonu o kw popř. kw. B max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m PŘÍKLAD INSTALACE A instalace na šikmé střeše B instalace na ploché střeše redukční příruba z ø 0/00 na ø 80/ s měřícími místy, pro, a 8 KD..., skl. č. 8 redukční příruba z ø 80/0 na ø 80/ s měřícími místy, pro KD.A, skl. č. 8 vsuvka s kontrolním otvorem ø 80/, skl. č. koleno souosé ø 80/,, skl. č. trubka souosá prodlužovací ø 80/, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. 00 průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č. 80 komínek vertikální ø 80/, skl. č. průchodka střechou rovná, otvor ø mm, skl. č. 0

134 Odtahy spalin - kondenzační kotle ZÁKLADNÍ SADY ODKOUŘENÍ PRO KOTLE THERM KD.A POPIS KOMPONENT SADY kotlová příruba včetně přisávací mřížky adaptér DN 80/0 včetně zpětné klapky a obtoku kondenzátu adaptér se zpětnou klapkou slouží pro zpřechodování různých průměrů součástí adaptéru je zpětná klapka, která zamezuje nadměrnému návratu kondenzátu zpět do spotřebiče regulování optimálního návratu kondenzátu do spotřebiče je zajištěno malým přepouštěcím otvorem uvnitř adaptéru koleno DN 0/8, odbočka DN /0 s revizním otvorem revizní kus DN včetně odtoku kondenzátu Sadu je možné použít oboustranně - vyústění na levou i pravou stranu. Základní sada odkouření pro kotle THERM KD.A skl. č. 8 min. % DN DN0/8, DN 0 ~ 0 ~ ~ 0

135 Odtahy spalin - kondenzační kotle Základní sada odkouření pro kotle THERM KD.A skl. č. min. % DN 0 DN 0/8, DN 0 ~0 ~ ~ 0 Základní sada odkouření pro kotle THERM KD.A skl. č. 00 MIN. % DN 0 DN 0/8, DN 0 ~0 ~ ~ 0

136 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODTAHY SPALIN - KLASICKÉ TURBOKOTLE Firma Thermona dodává systémy odkouření v několika typových provedeních. V provedení koaxiálním, kde se používá průměr 00 mm ( mm) pro vnější sací trubku a 0 mm (80 mm) pro výdechovou vnitřní a v provedení odděleném x80 mm. Maximální délky odkouření (viz. níže) se zkracují vložením 0 kolena o 0, m a při vložení kolena o 0,0 m. Odkouření u klasických TURBO kotlů musí být spádováno směrem toku kondenzátu od kotle, tj. tak, aby kondenzát vytékal ven do okolního prostředí. Spád by měl být se sklonem % směrem od kotle. Systém odkouření TURBO kotlů musí být vybaven komponentem pro odvod kondenzátu. Vývod kondenzátu musí být otevřen a napojen na potrubí se zavodněným sifonem. ODKOUŘENÍ Ø 0/00 - HORIZONTÁLNÍ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) SPOTŘEBIČ 0/00 horizontální THERM PRO TX.A, TXZ.A, TKX.A,0 THERM 0 TLXE.A, TLXZE.A, TCXE.A, TLXZE.A,0 THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A, TLXZE.A, TLXZE0.A,0 max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m TLAKOVÉ ZTRÁTY JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ Typ dílu odtahu ø 0/00 mm Tlaková ztráta (Pa) Základní sada l = 000 Prodloužení l = Koleno 0 Koleno 8 Příruba ke komínku Komínek Koncové trubky (sání nebo výdech) PŘÍKLAD INSTALACE základní sada odkouření ø 0/00 horizontální, s měř. místy, skl. č. 8 vsuvka s kontrolním otvorem ø 0/00, skl. č. 8

137 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ Ø 0/00 - HORIZONTÁLNÍ PŘÍKLAD INSTALACE základní sada odkouření ø 0/00, horizontální, s měř. místy, skl. č. 8 vsuvka s odvodem kondenzátu ø 0/00, horizontální, skl. č. vsuvka s kontrolním otvorem ø 0/00, skl. č. 8 trubka souosá prodlužovací ø 0/00, 0, m - skl. č. 888,0 m - skl. č. ODKOUŘENÍ Ø 0/00 - VERTIKÁLNÍ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) SPOTŘEBIČ 0/00 vertikální THERM PRO TX.A, TXZ.A, TKX.A, THERM 0 TLXE.A, TLXZE.A, TCXE.A, TLXZE.A,0 THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A, TLXZE.A, TLXZE0.A,0 Odvod kondenzátu zapojit přes zápachovou uzávěrku dále do odpadu. max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m Nutnost instalace odvaděče kondenzátu! Příruba (skl. č. 8) Vsuvka vertikální (skl. č. ) Vsuvka horizontální (skl. č. )

138 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ Ø 0/00 - VERTIKÁLNÍ A B PŘÍKLAD INSTALACE A instalace na šikmé střeše B instalace na ploché střeše příruba ø 0/00 s měřícími místy a odvodem kondenzátu, skl. č. 8 vsuvka s kontrolním otvorem ø 0/00, skl. č. 8 koleno souosé ø 0/00,, skl. č. trubka souosá prodlužovací ø 0/00, 0, m - skl. č. 888,0 m - skl. č. průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č. 80 komínek vertikální ø 0/00, skl. č. 00 průchodka střechou rovná, otvor ø mm, skl. č. 0 ODKOUŘENÍ X 80 SÁNÍ / VÝDECH MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO (m) SPOTŘEBIČ x 80 horizontální i vertikální THERM PRO TX.A, TXZ.A, TKX.A x 0,0 THERM 0 TLXE.A, TLXZE.A, TCXE.A, TLXZE.A x 0,0 (max. dl. trubky,0 m!) THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A, TLXZE.A, TLXZE0.A x,0 THERM DUO 0 FT.A x,0 max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle vložit komponenty pro odvod kondenzátu! zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m TLAKOVÉ ZTRÁTY JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ Typ dílu odtahu ø 80 mm Tlaková ztráta (Pa) Prodloužení l = 000 mm, Koncová trubka l = 00 mm - výdech 0 Koncová trubka l = 00 mm - sání Koleno 0 (R =, D) Koleno (R =, D),0 Komínek Rozdělovač Díl pro odvod kondenzátu 0

139 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ X 80 SÁNÍ / VÝDECH PŘÍKLADY INSTALACE 0 rozdělovač z ø 0/00 na x ø 80, skl. č. 08 * a vsuvka s odvodem kondenzátu ø 80, vertikální, skl. č. b vsuvka s odvodem kondenzátu ø 80, horizontální, skl. č. vsuvka s kontrolním otvorem ø 80, skl. č. 008 koleno ø 80, 0, skl. č. 0 trubka prodlužovací ø 80, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. 0 trubka sací ø 80, m, skl. č. 0 průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č komínek vertikální ø 80 (vnější ø mm), skl. č. 0 koleno ø 80,, skl. č. 0 0 výdušná trubka ø 80, m, skl. č. 00 komínová hlavice, ø 80, skl. č. 8 a b a * pro kotel DUO 0 FT.A je nutno rozdělovač skl. č. 08 doplnit o těsnící manžetu skl. č.

140 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ X 80 VÝDECH / SÁNÍ Z MÍSTNOSTI PŘÍKLAD INSTALACE příruba redukční z ø 0/00 na ø 80 výduch (sání z místnosti), skl. č. koleno ø 80, 0, skl. č. 0 vsuvka s odvodem kondenzátu ø 80, horizontální, skl. č. vsuvka s kontrolním otvorem ø 80, skl. č. 008 trubka prodlužovací ø 80, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. 0 výdušná trubka ø 80, m, skl. č. 00 PŘÍKLAD INSTALACE příruba redukční z ø 0/00 na ø 80 výduch (sání z místnosti), skl. č. vsuvka s odvodem kondenzátu ø 80, vertikální, skl. č. koleno ø 80,, skl. č. 0 vsuvka s kontrolním otvorem ø 80, skl. č. 008 trubka prodlužovací ø 80, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. 0 průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č. 80 komínek vertikální ø 80 (vnější ø mm), skl. č. 0 8

141 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ Ø 80/ HORIZONTÁLNÍ SPOTŘEBIČ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO NEBO S NUCENÝM ODTAHEM (m) 80/ horizontální THERM PRO TX.A, TXZ.A, TKX.A,0 THERM 0 TLXE.A, TLXZE.A, TCXE.A, TLXZE.A 0,0 THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A, TLXZE.A, TLXZE0.A,0 THERM DUO 0 FT.A,0 max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m PŘÍKLAD INSTALACE redukční příruba z ø 0/00 na ø 80/ s měřícími místy a odvodem kondenzátu, skl. č. 00 koleno souosé ø 80/, 0, skl. č. 8 vsuvka s kontrolním otvorem ø 80/, skl. č. 8 trubka souosá prodlužovací ø 80/, 0, m - skl. č. 00,0 m - skl. č. 8 trubka sání - výdech ø 80/, m, skl. č. 8 ODKOUŘENÍ Ø 80/ VERTIKÁLNÍ MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KOTLŮ THERM V PROVEDENÍ TURBO NEBO S NUCENÝM ODTAHEM (m) SPOTŘEBIČ 80/ vertikální THERM PRO TX.A, TXZ.A, TKX.A,0 THERM 0 TLXE.A, TLXZE.A, TCXE.A, TLXZE.A 0,0 THERM 8 TLXE.A, TLXZE.A, TLXZE.A, TLXZE0.A,0 THERM DUO 0 FT.A,

142 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ Ø 80/ VERTIKÁLNÍ max. tlaková ztráta odkouření 80 Pa sklon % směrem od kotle A B zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m PŘÍKLAD INSTALACE A instalace na šikmé střeše B instalace na ploché střeše redukční příruba z ø 0/00 na ø 80/ s měřícími místy a odvodem kondenzátu, skl. č. 00 koleno souosé ø 80/,, skl. č. 00 vsuvka s kontrolním otvorem ø 80/, skl. č. 8 trubka souosá prodlužovací ø 80/, 0, m - skl. č. 00,0 m - skl. č. 8 průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č. 80 komínek střešní, vertikální ø 80/, skl. č. průchodka střechou rovná, otvor ø mm, skl. č. 0 PŘÍKLADY INSTALACE KOTLE THERM 0 FT.A redukční příruba z ø 0/00 na ø 80/ s měřícími místy a odvodem kondenzátu, skl. č. 00 koleno souosé ø 80/, 0, skl. č. 8 vsuvka s kontrolním otvorem ø 80/, skl. č. 8 trubka souosá prodlužovací ø 80/, 0, m - skl. č. 00,0 m - skl. č. 8 trubka sání - výdech ø 80/, m, skl. č. 8 průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č. 80 komínek střešní vertikální ø 80/, skl. č. 0

143 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ KOTLE THERM DUO 0 T.A Ø 80 VÝDECH maximální délka odkouření m sání z místnosti! (otevřená spalovací komora) vždy nutno vložit komponenty pro odvod kondenzátu! PŘÍKLADY INSTALACE KOTLE THERM DUO 0 T.A redukce z ø 0 na ø 80 (pouze pro DUO 0 T.A), skl. č. 0 koleno ø 80, 0, skl. č. 0 a vsuvka s odvodem kondenzátu ø 80, vertikální, skl. č. b vsuvka s odvodem kondenzátu ø 80, horizontální, skl. č. vsuvka s kontrolním otvorem ø 80, skl. č. 008 trubka prodlužovací ø 80, 0, m - skl. č.,0 m - skl. č. 0 průchodka střechou šikmá, otvor ø mm, skl. č. 80 komínek vertikální ø 80 (vnější ø mm), skl. č. 0 8 výdušná trubka ø 80, m, skl. č. 00 a b 8 ODKOUŘENÍ KOTLE THERM DUO 0 T.A Ø 00 VÝDECH maximální délka odkouření 8 m sání z místnosti! (otevřená spalovací komora) vždy nutno vložit komponenty pro odvod kondenzátu! PŘÍKLAD INSTALACE KOTLE THERM DUO 0 T.A redukce z ø 0 na ø 80 (pouze pro DUO 0 T.A), skl. č. 0 redukce z ø 80 na ø 00, skl. č. 800 koleno ø 00, 0, skl. č. 088 vsuvka s odvodem kondenzátu ø 00, horiz./vert., skl. č. trubka prodlužovací ø 00, 0, m - skl. č. 00,0 m - skl. č. 0 komínová hlavice ø 00, skl. č. 800

144 Odtahy spalin - klasické turbokotle ODKOUŘENÍ KOTLE THERM 0 T.A Ø 00 VÝDECH maximální délka odkouření 8 m sání z místnosti! (otevřená spalovací komora) vždy nutno vložit komponenty pro odvod kondenzátu! PŘÍKLAD INSTALACE KOTLE THERM DUO 0 T.A redukce z ø 0 na ø 80 (pouze pro DUO 0 T.A), skl. č. 0 redukce z ø 80 na ø 00, skl. č. 800 vsuvka s odvodem kondenzátu ø 00, horiz./vert., skl. č. trubka prodlužovací ø 00, 0, m - skl. č. 00,0 m - skl. č. 0 výdušná trubka ø 00, m, skl. č ODKOUŘENÍ KOTLE THERM TRIO 0 T Ø 00 VÝDECH maximální délka odkouření m sání z místnosti! (otevřená spalovací komora) vždy nutno vložit komponenty pro odvod kondenzátu! zkracování max. délky kolenem: 0 = 0, m = 0,0 m PŘÍKLADY INSTALACE KOTLE THERM TRIO 0 T příruba s měřícími body ø 00, skl. č. 0 koleno ø 00, 0, skl. č. 088 vsuvka s odvodem kondenzátu ø 00, horiz./vert., skl. č. trubka prodlužovací ø 00, 0, m - skl. č. 00,0 m - skl. č. 0 komínová hlavice ø 00, skl. č. 800 výdušná trubka ø 00, m, skl. č. 8000

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT Kondenzační kotle s automatikou SIT sešit KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT POPIS ZAŘÍZENÍ Možnost ohřevu TV průtokový ohřev či ohřev v nepřímotopném zásobníku Provoz na zemní plyn či propan Plně automatický

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 20-TH20

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 20-TH20 Kondenzační kotle s automatikou HDIMS 20-TH20 sešit KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 20-TH20 POPIS ZAŘÍZENÍ Plně automatický provoz Jednoduché ovládání kotle Vysoký komfort Vestavěná ekvitermní regulace

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 04-TH01

PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 04-TH01 Plynové kotle s automatikou HDIMS 04-TH01 11 PLYNOVÉ KOTLE S AUTOMATIKOU HDIMS 04-TH01 POPIS ZAŘÍZENÍ Plně automatický provoz Jednoduché ovládání kotle Vysoký komfort Vestavěná ekvitermní regulace Možnost

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech. Univerzální

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A TŘÍDA NOx THERM 0, CXE.AA, LXZE.A THERM 0, CXE.AA, LXZE.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně průtokovým způsobem či ohřevem

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A,

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody Český výrobce kotlů LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A Závěsný plynový kondenzační kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A OBSAH 1. Všeobecné informace...4 1.1 Použití....4 1.2

Více

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ 2018 LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší třídou NOx 5 Kotle určené pro vytápění Kotle s průtokovým ohřevem teplé vody Kotle s přípravou teplé

Více

KATALOG VÝROBKŮ. Český výrobce kotlů

KATALOG VÝROBKŮ. Český výrobce kotlů KATALOG VÝROBKŮ 2018 Český výrobce kotlů LEGENDA Třída NOx 6 Spotřebič s nejvyšší třídou NOx 6 Kotle určené pro vytápění Kotle s průtokovým ohřevem teplé vody Kotle s přípravou teplé vody v zabudovaném

Více

THERM 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A THERM 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A THERM 28 TLXE.A, TLXZE.A

THERM 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A THERM 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A THERM 28 TLXE.A, TLXZE.A TRM 0, X., X., XZ. a TRM 0 TX., TX., TXZ. a TRM TX., TXZ. TRM 0, X., X., XZ. TRM 0 TX., TX., TXZ. TRM TX., TXZ. TŘÍ NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. kw. Ohřev

Více

možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez

možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez Třída NOx 5 Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 14 kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech.

Více

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší třídou NOx 5 Kotle určené pro vytápění Kotle s průtokovým ohřevem teplé vody Kotle s přípravou teplé vody

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Servisní příručka pro uvedení do provozu

Servisní příručka pro uvedení do provozu Servisní příručka pro uvedení do provozu THERM 24 KDN KDZN KDCN Závěsný plynový kondenzační kotel 1.1 Popis zařízení závěsný kondenzační kotel určený pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do cca 20

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A,

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

Servisní příručka THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5 THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel

Servisní příručka THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5 THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel Servisní příručka THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5 THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5 Závěsný plynový kondenzační kotel 2 THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5, 24 KDN, KDZN, KDCN, KDZN 5 1.1 Popis zařízení závěsný kondenzační

Více

Servisní příručka THERM 24 KDN, KDCN THERM 24 KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel

Servisní příručka THERM 24 KDN, KDCN THERM 24 KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel Servisní příručka THERM 24 KDN KDCN THERM 24 KDZN KDZN 5 Závěsný plynový kondenzační kotel 1.1 Popis zařízení závěsný kondenzační kotel určený pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do cca 20 kw možnost

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší třídou NOx 5 Kotle určené pro vytápění Kotle s průtokovým ohřevem teplé vody Kotle s přípravou teplé vody

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A Závěsný plynový kondenzační kotel Návod na instalaci,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A Závěsný plynový kondenzační kotel Návod na instalaci,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A Závěsný plynový kondenzační kotel Návod na instalaci,

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2 Verze: 0 VU /-, /-, /- ecotec exclusive 0-Z Pohled na ovládací panel kotle Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusive jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. - VU /-...,9 -, kw - VU /-...,9 -,

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ

KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ KATALOG KATALOG PRODUKTŮ PRODUKTŮ ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší třídou NOx 5 Kotle určené pro vytápění Kotle s průtokovým ohřevem teplé vody Kotle s přípravou teplé vody

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Servisní příručka THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5 THERM 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5. Závěsný plynový kondenzační kotel

Servisní příručka THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5 THERM 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5. Závěsný plynový kondenzační kotel Servisní příručka THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5 THERM 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5 Závěsný plynový kondenzační kotel 2 THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5, 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5 1.1 Popis zařízení jedná se o závěsný kondenzační

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle Závěsné kondenzační

Více

katalog produktů www.thermona.cz Český výrobce kotlů

katalog produktů www.thermona.cz Český výrobce kotlů www.thermona.cz katalog produktů 2013 Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody Český výrobce kotlů Tepelný výkon (kw) Pouze pro topení

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A THERM 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A THERM 28 TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM

Více

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Král mezi kotli PROTHERM LEV je plynový kondenzační kotel s účinností až 108 %, který je vybaven zabudovaným 95ti litrovým zásobníkem

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45

THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45 THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45 Technické údaje Technický popis měr. jed. EL 5 EL 9 EL 14 EL 8 EL 15 EL 23 EL 30 EL 38 EL 45 Jmenovitý tepelný výkon kw 4,5 9 13,5 7,5 15 22,5 30 37,5 45 Minimální

Více

, ,5. Elektrické krytí: IPX4D Kategorie paliva: II 2H3P Třída NOx: 5

, ,5. Elektrické krytí: IPX4D Kategorie paliva: II 2H3P Třída NOx: 5 5,0 kw Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění ESYLIFE n CE 0063BQ HLVNÍ ROZMĚRY (MM PLCE) MCR 4 MCR 4 BIC MCR 4 /BS b Výstup z kotle vnitřní Ø mm 18 18 18 c Primární výstup do výměníku zásobníku

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle Závěsné kondenzační

Více

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

THERM EL 5, 9, 14. Bohatá standardní výbava Možnost kaskádového zapojení Široký výkonový rozsah Vestavěná ekvitermní regulace Úsporné oběhové čerpadlo

THERM EL 5, 9, 14. Bohatá standardní výbava Možnost kaskádového zapojení Široký výkonový rozsah Vestavěná ekvitermní regulace Úsporné oběhové čerpadlo 16 Elektrokotle THERM EL 5, 9, 14 THERM EL 5, 9, 14 Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních a průmyslových objektech apod. Kotle je zároveň

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

THERM 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A

THERM 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Třída NOx TERM 0, 8 CXE.A, XE.A, XZE.A a 0 TCXE.A, TXE.A, TXZE.A TERM 0, 8 CXE.A, XE.A, XZE.A TERM 0 TCXE.A, TXE.A, TXZE.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

THERM EL 8, 15, 23, 30, 38, 45

THERM EL 8, 15, 23, 30, 38, 45 Elektrokotle THERM EL, 9, 14, 8, 1,, 30, 38, 4 Elektrokotle THERM EL, 9, 14, 8, 1,, 30, 38, 4 Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních

Více

CENÍK výrobků a příslušenství

CENÍK výrobků a příslušenství Český výrobce kotlů www.thermona.cz CENÍK výrobků a příslušenství Platnost od 1. září 2014 ekonomika technologie komfort Rozdělení kotlů THERM Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM Tepelný výkon (kw)

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design

Více

ELEKTROKOTLE THERM EL 8, 15, 23, 30, 38, 45

ELEKTROKOTLE THERM EL 8, 15, 23, 30, 38, 45 Elektrokotle THERM EL 8, 5,, 0, 8, 5 5 ELEKTROKOTLE THERM EL 8, 5,, 0, 8, 5 Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních a průmyslových objektech

Více

ELEKTROKOTLE THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45

ELEKTROKOTLE THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45 Elektrokotle EL, 9, 14, 8, 1, 3, 30, 38, 4 ELEKTROKOTLE EL, 9, 14, 8, 1, 3, 30, 38, 4 Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních a průmyslových

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Zavěsné kotle nekondenzační. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv

Zavěsné kotle nekondenzační. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv Zavěsné kotle nekondenzační Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv VUW atmo TEC pro / plus / exclusiv VUW turbotec pro / plus

Více

CENÍK výrobků a příslušenství

CENÍK výrobků a příslušenství www.thermona.cz CENÍK výrobků a příslušenství ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Platnost od 1. dubna 2014 ekonomika technologie komfort Rozdělení kotlů THERM Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM Tepelný výkon (kw)

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

TALIA GREEN SYSTEM HP EU

TALIA GREEN SYSTEM HP EU 45 65 85 100 115 150 kw PRO KASKÁDU I SAMOSTATNOU MONTÁŽ Kotle pro topení ale i ohřev teplé vody v zásobníku. Nejčastější využití najdou kotle HP v kaskádách a to až do max. počtu 8 kotlů pro jednu sestavu

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Gepard Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Gepard Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Gepard Condens Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Gepard Condens Nikdy to nebylo tak

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více