Sadzobník poplatkov mlinka:

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sadzobník poplatkov mlinka:"

Transkript

1 Sadzobník poplatkov : I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz vnútrobankový Trvalý príkaz medzibankový Zadanie, zmena a zrušenie trvalého 0,33 /10 Sk Výzva na inkaso vnútrobanková i) Platba inkasa vnútrobanková Výzva na inkaso medzibanková Platba inkasa medzibanková Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom 0,33 /10 Sk m) Zadanie, zmena a zrušenie výzvy na inkaso 0,33 /10 Sk n) Pripísanie došlej platby Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou Výpis na požiadanie klienta zaslaný poštou 3,32 /100 Sk Potvrdenie o histórii účtu Listová upomienka za nepovolené prečerpanie Potvrdenie o vlastníctve účtu na Potvrdenie o zostatku na účte na II emax Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Preddefinovaný prevodný príkaz vnútrobankový Preddefinovaný prevodný príkaz medzibankový Pripísanie došlej platby Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou Výpis na zaslaný poštou 3,32 /100 Sk Potvrdenie o histórii účtu Listová upomienka za nepovolené prečerpanie Potvrdenie o vlastníctve účtu na Potvrdenie o zostatku na účte na II emax III emax plus Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk Vykonanie prvého prevodného v mesiaci vnútrobankový alebo medzibankový 0,33 /10 Sk Každý ďalší prevodný príkaz v mesiaci 5 /150,63 Sk Pripísanie došlej platby Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou Výpis na zaslaný poštou 3,32 /100 Sk Potvrdenie o histórii účtu Listová upomienka za nepovolené prečerpanie Potvrdenie o vlastníctve účtu na Potvrdenie o zostatku na účte na Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 = 30,1260 Sk. 1/5

2 Sadzobník poplatkov : Zriadenie vkladu Vedenie vkladu mesačne Zrušenie vkladu Predčasné ukončenie vkladu za predčasné ukončenie vkladu Zmena názvu vkladu Platobný styk Pripísanie došlej platby z pôvodného účtu IV mvklad 50 % z vypočítaného úroku mkonto IV VISA Classic emax Vydanie, obnovenie Mesačný poplatok za používanie Vydanie, obnovenie Mesačný poplatok za používanie Platba kartou za tovary a služby v SR Platba kartou za tovary a služby v zahraničí Výber hotovosti z bankomatov v SR za prvé 3 výbery v mesiaci (za každý výber) za každý ďalší výber v mesiaci Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí Výber hotovosti (Cash Advanc v banke a na pošte v SR a v zahraničí Aktivácia prostredníctvom u a zadania prvého PIN kódu 1 %, min Aktivácia cez call-centrum Blokovanie Blokovanie limitov na karte cez a call-centrum Zmeny limitov na karte cez a call-centrum Odoslanie potvrdenia o blokovaní na Vydanie duplikátu 4,98 /150 Sk Zmena PIN-kódu cez a callcentrum i) Zrušenie Zistenie zostatku na účte prostredníctvom Potvrdenie o zrealizovaných transakciách na Podanie žiadosti o pôžičku Poskytnutie pôžičky Predčasné splatenie úveru Vystavenie dodatku k zmluve Úverový účet V mpôžička V mpôžička Preddefinovaný prevodný príkaz vnútrobankový Preddefinovaný prevodný príkaz medzibankový Zadanie, zmena a zrušenie preddefinovaného prevodného 0,33 /10 Sk Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou Výpis na zaslaný poštou 3,32 /100 Sk Potvrdenie o zostatku, alebo o histórii účtu Potvrdenie o vlastníctve účtu na Potvrdenie o histórii účtu Listová upomienka za nepovolené prečerpanie poštou Potvrdenie o úvere na Potvrdenie o zostatku na účte na PLATOBNÁ KARTA VISA CLASSIC k úverovému účtu Vydanie, obnovenie Vydanie Visa Classic 3,32 /100 Sk Platba kartou za tovary a služby v SR Platba kartou za tovary a služby v zahraničí Výber hotovosti z bankomatov v SR Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí Výber hotovosti (Cash Advanc v banke a na pošte v SR a v zahraničí Aktivácia prostredníctvom u a zadania prvého PIN kódu 1% min Aktivácia cez call-centrum Blokovanie f ) Blokovanie limitov na karte cez a call-centrum Zmeny limitov na karte cez a call-centrum Odoslanie potvrdenia o blokovaní na Vydanie duplikátu Zmena PIN-kódu cez a callcentrum 0,33 /10 Sk i) Zrušenie Zistenie zostatku na účte prostredníctvom Potvrdenie o zrealizovaných transakciách na 0,33 /10 Sk Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 = 30,1260 Sk. 2/5

3 Sadzobník poplatkov : Podanie žiadosti o pôžičku Poskytnutie pôžičky Predčasné splatenie úveru (celkové i čiastočné ) Vystavenie dodatku k zmluve VI mpôžička PLUS 2% z poskytnutej sumy úveru Telefonická upomienka 1,66 /50 Sk Listová upomienka 16,60 /500 Sk 16,60 /500 Sk Potvrdenie o úvere na 6,64 /200 Sk VII mhypotéka Podanie žiadosti o úver Poskytnutie úveru Zvýšenie sumy úveru 1,5 % z navýšenej sumy Predĺženie doby splatnosti (prolongáci úveru 0,5 % prolongovanej sumy úveru Predčasné splatenie úveru (celkové i čiastočné) Zmena zmluvy - osobných údajov Zmena zmluvy - iné údaje 49,79 /1500 Sk Zmena zmluvy - predmetu zabezpečenia 99,58 /3000 Sk i) Zmena typu úrokovej sadzby 150 /4518,90 Sk Potvrdenie o úvere na Potvrdenie o výške zaplatených úrokov Telefonická upomienka m) Listová upomienka n) o) p) za vykonanie obhliadky nehnuteľnosti za účelom poskytnutia úveru Predčasné splatenie úveru ( celkové ) do troch rokov od podpisu úverovej zmluvy uzavretej po Súhlas s predčasným splatením úveru (napr. pri refinancovaní) Úhrada nákladov spojených so zabezpečením rizika splácania časti úveru prevyšujúcej 50%, 60%, 70%, 80% hodnoty zabezpečenia pri účelovom úvere (na obdobie troch rokov) v závislosti od typu nehnuteľnosti (napr. nebytový priestor, rodinné domy v malých obciach, služobný byt) časti úveru prevyšujúcej 40%,50%,60%,65% hodnoty zabezpečenia pri neúčelovom úvere (na obdobie troch rokov) v závislosti od typu nehnuteľnosti (napr. nebytový priestor, rodinné domy v malých obciach, služobný byt) Životné poistenie finančná istota CREDIT LIFE 33,19 /1000 Sk 3 % z predčasne splatenej sumy úveru 33,19 / 1000 Sk 3,5% zo sumy prevyšujúcej 50%, 60%, 70%, 80% hodnoty zabezpečenia 3,5% zo sumy prevyšujúcej 40%,50%,60%,65% hodnoty zabezpečenia za prvé dva roky jednorázovo 1,5% zo sumy úveru od 25. mesiaca 0,025% z dlžnej sumy úveru BRIGDE poistenie mkataster 0,2 % zo sumy úveru 166 /5000 Sk VIII mkonto Biznis Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk VIII mkonto Biznis Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,03 /1 Sk 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz vnútrobankový Trvalý príkaz medzibankový Zadanie, zmena a zrušenie trvalého 0,33 /10 Sk Výzva na inkaso vnútrobanková i) Platba inkasa vnútrobanková Výzva na inkaso medzibanková Platba inkasa medzibanková Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom 0,33 /10 Sk m) Zadanie, zmena a zrušenie výzvy na inkaso 0,33 /10 Sk n) Pripísanie došlej platby Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou Výpis na požiadanie klienta zaslaný poštou 3,32 /100 Sk Potvrdenie o histórii účtu Listová upomienka za nepovolené prečerpanie poštou Potvrdenie o vlastníctve účtu na Potvrdenie o zostatku na účte na Vydanie, obnovenie Mesačný poplatok za používanie IX VISA Business Electron mkonto BIZNIS Vydanie, obnovenie Mesačný poplatok za používanie Platba kartou za tovary a služby v SR Platba kartou za tovary a služby v zahraničí Výber hotovosti z bankomatov v SR Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí Výber hotovosti (Cash Advanc v banke a pošte v SR a v zahraničí Aktivácia prostredníctvom u a zadania prvého PIN kódu 1 %, min Aktivácia cez call-centrum Blokovanie Blokovanie limitov na karte cez a callcentrum Zmeny limitov na karte cez a call-centrum Odoslanie potvrdenia o blokovaní na Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 = 30,1260 Sk. 3/5

4 Sadzobník poplatkov : IX VISA Business Electron mkonto BIZNIS Vydanie duplikátu Zmena PIN-kódu cez a call-centrum 0,33 /10 Sk i) Zrušenie Zistenie zostatku na účte prostrednítvom 0,33 /10 Sk Potvrdenie o realizovaných transakciách na X emax Biznis Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Preddefinovaný prevodný príkaz vnútrobankový Preddefinovaný prevodný príkaz medzibankový 0,03 /1 Sk Pripísanie došlej platby Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou Výpis na zaslaný poštou 3,32 /100 Sk Potvrdenie o histórii účtu Listová upomienka za nepovolené prečerpanie Výzva na zaplatenie nepovoleného Potvrdenie o vlastníctve účtu na Potvrdenie o zostatku na účte na Potvrdenie o realizovaných prevodoch na žiadosť klienta Vydanie, obnovenie XI Kreditné VISA Classic Tarifa 1 0,0 0,0 Tarifa 2 12,95 /390 Sk 12,95 /390 Sk Tarifa 3 22,90 /690 Sk 22,90 /690 Sk Tarifa 1 0,0 0,0 Tarifa 2 12,95 /390 Sk 12,95 /390 Sk Tarifa 3 22,90 /690 Sk 22,90 /690 Sk Mesačný poplatok za používanie 0,0 0,0 Vydanie, obnovenie Gold XI Kreditné VISA Classic Gold Mesačný poplatok za používanie 0,0 0,0 Platba kartou za tovary a služby v SR 0,0 0,0 Platba kartou za tovary a služby v zahraničí 0,0 0,0 Výber hotovosti z bankomatov v SR 1,63 /49 Sk 1,63 /49 Sk Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí 1,63 /49 Sk 1,63 /49 Sk Výber hotovosti (Cash Advanc v banke a na pošte v SR Výber hotovosti (Cash Advanc v banke a na pošte v zahraničí Aktivácia cez a zadanie prvého PIN kódu 1% min. 3,32 /100 Sk 1,5% min 4,98 /150 Sk 1% min. 3,32 /100 Sk 1,5% min 4,98 /150 Sk 0,0 0,0 Aktivácia cez call-centrum 0,0 0,0 Blokovanie 0,0 0,0 Odoslanie potvrdenia o blokácii na žiadosť klienta Vydanie duplikátu Zmena PIN-kódu Zrušenie 0,0 0,0 0,0 0,0 i) Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou Výpis na zaslaný poštou 3,32 /100 Sk 3,32 /100 Sk Zmena cyklu m) n) Zmeny limitov na karte cez a call-centrum Zistenie zostatku na úverovom účte prostredníctvom Potvrdenie o realizovaných transakciách na o) Oneskorená splátka 0,0 0,0 2% z dlžnej sumy, min, max p) Telefonická upomienka 3,32 /100 Sk 3,32 /100 Sk q) Listová upomienka r) Vydanie núdzovej v zahraničí 175 USD 175 USD s) Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí 250 USD 250 USD t) Zriadenie služby mtransfer štandard Zmena konfigurácie služby Mesačný poplatok z obratu SMS notifikácia XII mtransfer 3,32 /100 Sk XIII Notifikácia Zriadenie SMS notifikácie Vedenie SMS notifikácie Zrušenie SMS notifikácie Paušály mesačne Paušál SMS 1,19 /36 Sk Paušál SMS 2,26 /68 Sk Paušál SMS 2,99 /90 Sk 007/ Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 = 30,1260 Sk. 4/5

5 Sadzobník poplatkov : XIII Notifikácia Cena 1 SMS mimo paušálu 0,10 /3 Sk notifikácia Zriadenie notifikácie Vedenie notifikácie Zrušenie notifikácie za notifikáciu Prevodný príkaz z účtu zaťaženého exekúciou alebo výkonom rozhodnutia Poskytnutie bankových informácií na žiadosť tretích strán Poskytnutie bankových informácií pre účely auditu Informácia o klientovi vydaná na XIV Iné poplatky 26,56 /800 Sk + 19 % DPH 26,56 /800 Sk + 19 % DPH podľa vzoru mbank za posledných 12 mesiacov za každý začatý mesiac 0,66 /20 Sk podľa vzoru klienta za posledných 12 mesiacov za každý začatý mesiac Informácia o úverovom produkte na žiadosť klienta Vystavenie a odoslanie dokumentov iných než uvedených v Sadzobníku na Odoslanie sadzobníku v papierovej forme na 1 /30,13 Sk + 19 % DPH Vydanie kópie dokumentov vystavených mbank i) Odoslanie formulára na zmenu podpisového vzoru na Zaslanie akéhokoľvek iného potvrdenia než uvedeného v tomto sadzobníku na + 19 % DPH 007/ Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 = 30,1260 Sk. 5/5

Sadzobník poplatkov. mlinka: platný od II emax. I mkonto. III emax plus Poplatok. II emax.

Sadzobník poplatkov.  mlinka: platný od II emax. I mkonto. III emax plus Poplatok. II emax. www.mbank.sk : 0850 60 60 50 Zriadenie účtu Vedenie účtu mesačne Zrušenie účtu Zmena názvu účtu I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,7 0,7 Prevodný príkaz vnútrobankový 0,7 Prevodný príkaz medzibankový

Více

Sadzobník poplatkov. mlinka: platný od I mkonto. II emax. III emax plus Poplatok 1/5.

Sadzobník poplatkov.   mlinka: platný od I mkonto. II emax. III emax plus Poplatok 1/5. www.mbank.sk : 0850 60 60 50 Zriadenie účtu Vedenie účtu mesačne Zrušenie účtu Zmena názvu účtu I mkonto 0,7 Vykonanie jednorazovej platby 0,7 Vykonanie jednorazovej platby medzibankovej 0,7 Zadanie, zmena

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - už neponúkané produkty Platný od

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - už neponúkané produkty Platný od Sadzobník bankových poplatkov mbank - už neponúkané produkty Platný od 1. 9. 2016 Obsah 1. Kreditné karty... 2 2. Kreditné karty... 3 3. Povolené prečerpanie k účtu mkonto... 5 4. mpôžička... 5 5. mhypotéka...

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank

Sadzobník bankových poplatkov mbank Sadzobník bankových poplatkov mbank Platný od 6. 5. 2014 mbank.sk 0850 60 60 50 Obsah I. mkonto... 2 mrezerva... 2 II. emax... 2 III. emax Plus... 3 IV. msporenie... 3 V. mvklad... 3 VI. mfondy... 3 VII.

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - aktuálne ponúkané produkty Platný od

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - aktuálne ponúkané produkty Platný od Sadzobník bankových poplatkov mbank - aktuálne ponúkané produkty Platný od 1. 3. 2015 Obsah 1. mkonto... 2 2. mrezerva... 2 3. emax... 2 4. emax Plus... 2 5. msporenie... 2 6. mvklad... 2 7. mfondy...

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - aktuálne ponúkané produkty Platný od

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - aktuálne ponúkané produkty Platný od Sadzobník bankových poplatkov mbank - aktuálne ponúkané produkty Platný od 3. 12. 2015 Obsah 1. mkonto... 2 2. mrezerva... 2 3. emax... 2 4. emax Plus... 2 5. msporenie... 2 6. mvklad... 2 7. mfondy...

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - aktuálne ponúkané produkty Platný od

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - aktuálne ponúkané produkty Platný od Sadzobník bankových poplatkov mbank - aktuálne ponúkané produkty Platný od 29. 3. 2016 Obsah 1. mkonto... 2 2. mrezerva... 2 3. emax... 2 4. emax Plus... 2 5. msporenie... 2 6. mvklad... 2 7. mfondy...

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank

Sadzobník bankových poplatkov mbank Sadzobník bankových poplatkov mbank - aktuálne ponúkané produkty Platný od 2. 5. 2017 mbank.sk 0850 60 60 50 Obsah Osobné financie - fyzické osoby mkonto, mkonto #navlastnetriko, mkonto pre deti... 2 mrezerva...

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank

Sadzobník bankových poplatkov mbank Sadzobník bankových poplatkov mbank - aktuálne ponúkané produkty Platný od 1. 12. 2016 mbank.sk 0850 60 60 50 Obsah 1. mkonto, mkonto #navlastnetriko, mkonto pre deti... 2 2. mrezerva... 2 3. emax, emax

Více

Sadzobník poplatkov platný od

Sadzobník poplatkov platný od BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Sadzobník poplatkov platný od 01.09.2013 Privátni klienti Č. Názov poplatku Výška poplatku 1 1.1 ÚČTY Premium Konto 1.1.1 Produkt Premium Konto zahŕňa: 3,- EUR

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov. Výška poplatku BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY)

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov. Výška poplatku BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Sadzobník poplatkov Firemní klienti BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Výška poplatku Otvorenie účtu 1) Vedenie účtu Zmena dispozície s účtom Zrušenie účtu Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou, za každú

Více

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku Sadzobník poplatkov platný od 15.03.2012 Firemní klienti BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Výška poplatku Otvorenie účtu 1) Vedenie účtu Zmena dispozície s účtom Zrušenie účtu Vyhotovenie výpisu a zaslanie

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. februára 2015 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

Sadzobník poplatkov platný od

Sadzobník poplatkov platný od BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Sadzobník poplatkov platný od 01.06.2015 Privátni klienti Č. Názov poplatku Výška poplatku 1 ÚČTY 1.1 Premium Konto 1.1.1 Produkt Premium Konto zahŕňa: 3,- EUR

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2016 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2017 Obsah 1. Poplatky ku kreditným platobným kartám...3 1.1 Bankomatka Quatro,

Více

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. septembra 2012 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ak si plánujete založiť účet, tento článok je určený pre Vás. Pozrite sa na prehľad služieb a ceny všetkých bánk na slovenskom trhu.

Ak si plánujete založiť účet, tento článok je určený pre Vás. Pozrite sa na prehľad služieb a ceny všetkých bánk na slovenskom trhu. Ak si plánujete založiť účet, tento článok je určený pre Vás Pozrite sa na prehľad služieb a ceny všetkých bánk na slovenskom trhu // Dôležité je rozhodnutie, či operácie budete realizovať cez internet,

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. apríla 2013 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Sadzobník poplatkov platný od

Sadzobník poplatkov platný od BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Sadzobník poplatkov platný od 01.01.2017 Privátni klienti Č. Názov poplatku Výška poplatku 1 ÚČTY 1.1 Premium Konto 1.1.1 Produkt Premium Konto zahŕňa: 3,- EUR

Více

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Sadzobník poplatkov platný od 01.08.2015 Firemní klienti BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Výška poplatku Otvorenie účtu 1) (min. vklad 100,- EUR) Vedenie účtu 2) Zmena dispozície s účtom Zrušenie účtu

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Sadzobník poplatkov platný od

Sadzobník poplatkov platný od BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Sadzobník poplatkov platný od 01.07.2017 Privátni klienti Č. Názov poplatku Výška poplatku 1 ÚČTY 1.1 Premium Konto 1.1.1 Produkt Premium Konto zahŕňa: 3,- EUR

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax... 2

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti... 2 2. Povolené přečerpání

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Sadzobník poplatkov platný od 01.10.2017 Firemní klienti BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Výška poplatku Otvorenie účtu 1) (min. vklad 100,- EUR) Vedenie účtu 2) Zmena dispozície s účtom Zrušenie účtu

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 7. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti... 2 2. Povolené přečerpání

Více

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO Katalóg služieb systému OTPdirekt (individuálny klienti) OTP Banka Slovensko, a.s. poskytuje služby elektronického bankovníctva prostredníctvom systému OTPdirekt v moduloch: Call

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumerr Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumerr Finance Holding, a.s. Cenník VÚB,, a.s., pre kreditnéé karty vydávané Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. septembra 2013 Obsah I. Kreditné karty vydávané Consumer Finance Holding, a.s.... 3 1. AUTOKARTA, Autokarta

Více

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Privátni klienti - Sazdobník poplatkov. Účty. Štandardný popl. EUR

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Privátni klienti - Sazdobník poplatkov. Účty. Štandardný popl. EUR Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Privátni klienti - Sazdobník poplatkov Účty Účet Výhoda Vedenie bežného účtu v Výpis z účtu mesačne, stvrťročne, polročne alebo ročne poštou

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Typ účtu Mesačný poplatok V

Více

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Typ účtu Mesačný poplatok V

Více

Sadzobník. Časť D) Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva, pre Fyzické osoby nepodnikateľov

Sadzobník. Časť D) Existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva, pre Fyzické osoby nepodnikateľov Sadzobník Časť D), pre Fyzické osoby nepodnikateľov Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich výška alebo spôsob určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia. Klient

Více

1. Depozitné produkty - Bežné účty Osobný účet Študentský účet Detský účet Poplatok za službu mimo balíka Mesačný poplatok 3,90 EUR 1,90 EUR 0,00 EUR

1. Depozitné produkty - Bežné účty Osobný účet Študentský účet Detský účet Poplatok za službu mimo balíka Mesačný poplatok 3,90 EUR 1,90 EUR 0,00 EUR Sadzobník poplatkov I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Osobný účet Študentský účet

Více

Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich výška alebo spôsob určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia.

Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich výška alebo spôsob určenia výšky, splatnosť, podmienky platenia. Sadzobník Časť D) Existujúce produkty a služby, ktoré Banka v súčasnosti už nepredáva, pre fyzické osoby podnikateľov, právnické osoby, verejný a neziskový sektor obsluhované pobočkovou sieťou Banky Sadzobník

Více

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Typ účtu Mesačný poplatok V

Více

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov. I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Typ účtu Mesačný poplatok V

Více

1. Depozitné produkty - Bežné účty Osobný účet Študentský účet Detský účet Poplatok za službu mimo balíka Mesačný poplatok 3,90 EUR 1,90 EUR 0,00 EUR

1. Depozitné produkty - Bežné účty Osobný účet Študentský účet Detský účet Poplatok za službu mimo balíka Mesačný poplatok 3,90 EUR 1,90 EUR 0,00 EUR Sadzobník poplatkov I. časť - fyzické osoby (občania) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Depozitné produkty - Bežné účty Osobný účet Študentský účet

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 12. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti... 2 2. Povolené přečerpání

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 30. 3. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax...

Více

Otvorenie účtu 0,00 Vedenie účtu - mesačne 5,00 Zrušenie účtu 3,00 Minimálny vklad pri otvorení účtu 100,00

Otvorenie účtu 0,00 Vedenie účtu - mesačne 5,00 Zrušenie účtu 3,00 Minimálny vklad pri otvorení účtu 100,00 Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Firemní klienti - Sadzobník poplatkov Účty Bežný účet - firemný Otvorenie účtu 0,00 Vedenie účtu - mesačne 5,00 Zrušenie účtu 3,00 Minimálny

Více

Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete.

Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete. SPOTREBNÉ ÚVERY Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: bez poplatku za spracovanie úveru, s výhodnou

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 2. 5. 2017 mbank.cz 222 111 999 Obsah Osobní finance - fyzické osoby Osobní účty mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti...

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Bežný účet pre občanov 1) Dôchodcovský osobný účet AXION účet 2) ÚČETsenior 1) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Rastový osobný účet; osobné účty zriadené do 1. 7. 1996; 2) do 30. 6. 2012 produkt s názvom

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 25. 5. 2018 mbank.cz 222 111 999 Obsah Osobní finance - fyzické osoby Osobní účty mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti...

Více

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO Katalóg služieb systému nový OTPdirekt (corporate) OTP Banka Slovensko, a.s. poskytuje služby elektronického bankovníctva prostredníctvom systému OTPdirekt v moduloch: Call Centrum

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 2. 1. 2019 mbank.cz 222 111 999 Obsah Osobní finance - fyzické osoby Osobní účty mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti...

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 18. 12. 2015 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty (od 3. 12. 2015 nejsou v nabídce)... 2 2. Kreditní karty (od 1. 3. 2015

Více

Sadzobník poplatkov. IV. časť - produkty a služby mimo ponuky. Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov. IV. časť - produkty a služby mimo ponuky. Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov IV. časť - produkty a služby mimo ponuky Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. 1. Občania Depozitné produkty - Balíky služieb Axion účet

Více

Sdělení informací o poplatcích

Sdělení informací o poplatcích Sdělení informací o poplatcích Název poskytovatele účtu: Název účtu: mbank S.A., organizační složka mkonto Datum: 19. 11. 2018 Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Úrokové sadzby produktov mimo ponuky 1 Vklady v EUR Osobné účty Exclusive Dôchodcovský osobný účet 3 3 3 Úroková sadzba 0,05% 0,20% Bežné účty Objem vkladu od Objem vkladu do Úroková sadzba Predbežný účet

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Bežný účet pre občanov 1) Dôchodcovský osobný účet AXION účet 2) 1) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Rastový osobný účet; osobné účty zriadené do 1. 7. 1996; 2) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Osobný účet

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1 ÚČTY 1.1 Běžné účty MĚNA ÚČTU CZK EUR, USD, CHF, GBP, RUB Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Minimální zůstatek 0,-

Více

VYBERTE SI ÚČET PODĽA SVOJICH POTRIEB

VYBERTE SI ÚČET PODĽA SVOJICH POTRIEB VYBERTE SI ÚČET PODĽA SVOJICH POTRIEB S balíkmi služieb od ČSOB máte vždy poruke všetky funkcie, ktoré potrebujete na správu svojich financií. Balík Pohoda: neobmedzený počet výberov z bankomatov ČSOB

Více

Sadzobník poplatkov. II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia)

Sadzobník poplatkov. II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Sadzobník poplatkov II. časť - právnické a fyzické osoby (podnikatelia) Súčasťou Sadzobníka poplatkov sú Zásady spoplatňovania - Prima banka Slovensko, a.s. Poplatky uvedené v tomto sadzobníku sa vzťahujú

Více

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s.

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s. Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s. Pre fyzické osoby občanov Programy služieb pre fyzické osoby - občanov môjúčet active 1 Mesačný poplatok v / V cene účtu je zahrnuté: 4,99 Vedenie účtu v Elektronický

Více

Úrokový lístek mbank (účinnost od )

Úrokový lístek mbank (účinnost od ) Úrokový lístek č.2/2014 Osobní účet mkonto Úrokový lístek mbank (účinnost od 16.1.2014) 0 % p.a. Spořící účet emax 0,10 % p.a. Spořící účet emax Plus Kreditní zůstatek maximálně do 100 000 Kč je úročen

Více

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať:

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať: SPOTREBNÉ ÚVERY Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete, a mimoriadnu alebo predčasnú splátku úveru až do výšky 10 000 ročne máte zdarma.

Více

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma CENÍK ERSTE PREMIER infolinka 956 777 569 www.erstepremier.cz Strana 1/4 Karta Visa Infinite 1. Vydání a používání karty 2. Služby ke kartě Visa Infinite 3. Ceny za transakce 4. Úroková sazba pro Visa

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÉ OD 24. 6. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET A ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ

Více

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s.

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s. Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s. Produkty, ktoré banka už nezriaďuje 1 Programy služieb pre fyzické osoby - občanov active 2 domov online+ * senior 1,2 go 14 go 18 go 26 Frekvencia platby

Více

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s.

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s. Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a. s. Produkty, ktoré banka už nezriaďuje 1 Programy služieb pre fyzické osoby - občanov senior 1 go 14 go 18 go 26 Frekvencia platby a zúčtovania - mesačne 1,50

Více

Úrokové sadzby z vkladov - občania Účinnosť: Produkty bez viazanosti. sadzby sú uvedené v % p.a. Vklad od - do. Mena

Úrokové sadzby z vkladov - občania Účinnosť: Produkty bez viazanosti. sadzby sú uvedené v % p.a. Vklad od - do. Mena Úrokové sadzby z vkladov - občania Účinnosť: 1.1.2018 sadzby sú uvedené v % p.a. Produkty bez viazanosti Vklad od - do A. Bežné účty Bežný účet Úroky z nepovoleného prečerpania Úrok z omeškania: - Pre

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

ŠTANDARDNÝ CENNÍK POPLATKOV POUŽÍVANIA SLUŽIEB

ŠTANDARDNÝ CENNÍK POPLATKOV POUŽÍVANIA SLUŽIEB 1 / 5 ŠTANDARDNÝ CENNÍK POPLATKOV POUŽÍVANIA SLUŽIEB Cenník platný od: 1.3.2018 Platba kartou: karty vydané domácimi a zahraničnými bankami Poplatok za prijatú platbu sa stanovuje individuálne a jeho výška

Více

ŠTANDARDNÝ CENNÍK POPLATKOV POUŽÍVANIA SLUŽIEB

ŠTANDARDNÝ CENNÍK POPLATKOV POUŽÍVANIA SLUŽIEB 1 / 4 ŠTANDARDNÝ CENNÍK POPLATKOV POUŽÍVANIA SLUŽIEB Cenník platný od: 1.marca 2016 Platba kartou: karty vydané domácimi a zahraničnými bankami Poplatok za prijatú platbu sa stanovuje individuálne a jeho

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s.

SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B SWIFT Code: SLZBSKBA,

Více

SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s.

SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B SWIFT Code: SLZBSKBA,

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 1. 11. 2010 I. Podnikatelský účet mkonto Business 1. Zřízení, vedenía

Více

platné od: Štandardný sadzobník poplatkov

platné od: Štandardný sadzobník poplatkov platné od: 01. 08. 2016 Štandardný sadzobník poplatkov Corporate Banking Obsah 03 ŠTANDARDNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV Corporate Banking 03 I. VEDENIE ÚČTOV 04 II. PLATOBNÉ SLUŽBY 06 III. ELEKTRONICKÉ A INTERNETOVÉ

Více

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a.s.

Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a.s. Sadzobník poplatkov Sberbank Slovensko, a.s. Pre fyzické osoby občanov Účinný od 1. 12. 2016 Programy služieb pre fyzické osoby - občanov môjúčet active1 môjúčet active2 môj ÚČETgo14 môj ÚČETgo18 môj ÚČETgo26

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s.

SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B SWIFT Code: SLZBSKBA,

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s.

SADZOBNÍK POPLATKOV SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY, a. s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B SWIFT Code: SLZBSKBA,

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty BĚŽNÝ ÚČET

Více

Úrokový lístek mbank (účinnost od )

Úrokový lístek mbank (účinnost od ) Úrokový lístek č.10/2010 Osobní účet mkonto Úrokový lístek mbank (účinnost od 1.10.2010) 0 % p.a. Spořící účet emax 0,40 % p.a. Spořící účet emax Plus Kreditní zůstatek v rámci akce maximálně do 100 000

Více

sadzobník poplatkov za služby v pobočkách pre stredné a veľké firmy

sadzobník poplatkov za služby v pobočkách pre stredné a veľké firmy sadzobník poplatkov za služby v pobočkách pre stredné a veľké firmy 1 I. Balíky služieb Balík TatraCorporate TB 299,- Sk/mesiac vedenie bežného účtu v Sk bez minimálneho zostatku výpis z účtu 4-krát mesačne

Více