Komunální volby 15. a 16. října

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunální volby 15. a 16. října"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, opět uplynuly další čtyři roky volebního období, plného práce pro všechny, kteří v našem městě společně žijeme a přejeme si, aby se nám žilo lépe. Něco se podařilo více, něco méně, ale co je jisté - opět jsme se ve všech oblastech našeho života posunuli o něco dopředu. A to by nebylo možné bez dobré spolupráce s vámi se všemi, s občany, organizacemi a firmami, které zde působí, s radními a zastupiteli města, se zaměstnanci našeho úřadu. O vás všechny jsem se při své práci opíral a obracel jsem se na vás, když to bylo třeba, nebo když jsem si sám nevěděl rady. A v mém případě tomu tak bylo nejenom tyto poslední čtyři roky, ale celých 16 let, rozložených do čtyř volebních období. Neobvyklé na tom celém ale je, že jsem si tuto práci nevybral sám, ani nebyla mým snem, ale byl jsem k ní vyzván a opustil jsem kvůli ní svoji milovanou práci pedagogickou. O to větší však bylo moje překvapení z toho, že mě postupně začala oslovovat, naplňovat a bavit více, než moje práce původní a co hůře, než vlastní rodina. A to je také snad jedna z věcí a chyb, kterých lituji a které bych dnes dělal jinak. Vzhledem ke dlouhé žďárské historii naší rodiny se považuji za místního patriota. A proto mě také vždy zajímalo a zajímat bude to, co se v našem městě děje a zdali to mohu nějak ovlivnit, či jakýmkoliv způsobem tomu pomoci. A to budu dělat vždycky rád, s přesvědčením a využíváním 16letých zkušeností z komunální politiky jako řízení věcí veřejných, ať již to bude na pozici starosty, radního, zastupitele nebo třeba opět pedagoga. Děkuji za vše dobré a dokonce i za to špatné, neboť všechno se nakonec ukázalo být k něčemu potřebné a využitelné. Váš starosta Jaromír Brychta ZLATÉHO OLYMPIONIKA v judu Davida Pulkrábka zastupitelé odměnili částkou 25 tisíc Kč za vzornou reprezentaci města a ČR při nedávné Olympiádě mládeže v Singapuru. Celý sál 17letému chlapci tleskal. Rozhovor s Davidem přineseme v dalších NŽR. Foto: Lenka Kopčáková Komunální volby 15. a 16. října Zanedlouho si zvolíme zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na období A zatímco květnové parlamentní volby byly více o stranách, komunální volby budou hlavně o lidech, kteří v příštích čtyřech letech povedou město. Tomu odpovídá i podstatně odlišný způsob hlasování, který si dnes připomeneme s Olgou Šírovou z odboru sekretariát tajemníka MěÚ. Ve Žďáře se o přízeň voličů uchází 175 kandidátů z osmi politických stran, které uvádíme v pořadí, jak budou dle losování uvedeny na hlasovacím lístku. Své plné kandidátky v počtu 27 členů postavila Občanská demokratická strana, Česká strana socilálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy, Strana Práv Občanů ZEMA- NOVCI, TOP 09. Strana svobodných občanů nabízí pro práci v příštím zastupitelstvu 3 kandidáty a Strana zelených 10 kandidátů, Křesťanská demokratická strana - Československá strana lidová má 27člennou kandidátku. V rukou máme 27 hlasů Pro zastupitelské volby je k dispozici jeden hlasovací lístek, na kterém jsou všechny kandidující strany. Každý volič má možnost uplatnit maximálně tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva. Počet členů příštího zastupitelstva Žďáru n. S. stanovili současní zastupitelé na 27. Volič tedy může uplatnit všechny, jen několik hlasů, nebo žádný hlas. Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Ať už se rozhodne volič pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel, uvádí Olga Šírová s tím, že podmínkou je naplnění pravidel pro platnost hlasu: Možnosti hlasování 1. Když volič označil jednu stranu a nic jiného, pak se hlas započte každému kandidátu této strany. 2. Volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty, hlas se opět započte každému kandidátu této strany a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů se nepřihlíží. 3. Označil-li volič jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany), hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva, tj. do počtu Označil-li pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran, hlas se započte každému označenému kandidátu. (Pokračování na str. 2)

2 STRANA 2 Aktuality NŽR - ŘÍJEN 2010 Obnovují zpustlé Honzovské rybníky ORIGINÁLNÍM naložením první fůry odstartovala revitalizace Honzovských rybníků za 9,8 mil. Kč. Na snímku zástupci města coby investora a dodavatelské firmy Aquasys. Foto: Petr Baják Studánka s bakterií Ve studánce U Křiváku byla při odběrech opět nalezena bakterie a voda není vhodná k pití. Studánka Salvatorka je v pořádku. Proběhne deratizace Podzimní celoplošnou deratizaci města organizuje radnice v termínu od 11. do 22. října 2010 na celém území Žďáru nad Sázavou. Uhynulé hlodavce budou deratizátoři průběžně sbírat. Akci zajišťuje Technická správa budov města (TSBM) a po kontrolách účinnosti budou případně znovu položeny nástrahy. Deratizace skončí do 19. listopadu Rodiče by však po celou dobu deratizace měli věnovat zvýšenou pozornost chování dětí na veřejných prostranstvích, aby se jim jedovaté nástrahy nedostaly do rukou, doporučuje Miluše Kozáková z odboru komunálních služeb MěÚ. Ostražitost se vyplatí i majitelům domácích zvířat, psů a koček. Když budou zejména psy venčit na vodítkách, mají větší jistotu, že nedojde ke zbytečnému úmrtí vlivem případného vyhrabání a pozření jedovaté nástrahy. Komunální volby... (Dokončení ze str. 1) Nejčastější chyby A kdy se stávají hlasovací lístky a hlasy voličů neplatnými? Uvádíme nejčastější chyby: Hlasovací lístky nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené či nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v jedné úřední obálce více než 1 platný hlasovací lístek. Také hlasovací lístek, na kterém je označena více než 1 volební strana, se stává neplatným hlasem. Označí-li volič více kandidátů než je stanovený počet zastupitelů (tj. 27) jedná se opět o neplatný hlas. Za vhozenou prázdnou úřední obálku nelze započítat žádný platný hlas. Lístky do 12. října Společný hlasovací lístek všech osmi kandidujících stran s jejich kandidáty a podrobnými Informacemi o způsobu hlasování obdržíme do poštovní schránky nejpozději 12. října. Dostatečným množstvím hlasovacích lístků budou vybaveny i volební místnosti pro případ, že volič hlasovací lístek u okrskové volební komise bude vyžadovat, informuje pracovnice MěÚ. Sídla volebních místností se seznamem volebních okrsků a dalšími informacemi voličům přinášíme na str. 18, 19. Služba na občankách Jestliže na poslední chvíli zjistíme, že nemáme platný doklad, kterým bychom u voleb prokázali svoji totožnost a státní občanství, můžeme se po celou V případě nálezu uhynulých hlodavců (potkani, myši apod.), je třeba neprodleně informovat příslušnou firmu provádějící deratizaci. Tou je DERA- TEX, Ing. Jaroslav Drbálek z Vamberka. Pracovníci firmy se při vstupu do objektů za účelem deratizace prokazují pověřením s podpisem starosty Jaromíra Brychty. Majitelé rodinných domů, kteří mají zájem o provedení deratizace ve svém objektu, se mohou telefonicky nahlásit přímo u firmy DERATEX na tel. č Provedení deratizace a umožnění přístupu je totiž povinné na základě zákona č. 258/2000, s 82, odst. 2, písm. k, pro všechny majitele nemovitostí a odmítnutí je posuzováno jako přestupek s příslušným postihem dle zákona č. 124/93 Sb.. dobu voleb obrátit na službu pracoviště občanských průkazů, v prvním patře MěÚ, (dv. č. 23). Zde voliči vyřídí občanský průkaz bez strojově čitelné zóny, s dobou platnosti jednoho roku. Žadatel předloží stávající neplatný OP a 2 ks fotografií. Za tento druh OP se nevybírá správní poplatek, uvádí O. Šírová. Jak dále připomíná, volič ve volbách do zastupitelstev obcí může volit pouze podle místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, tj. ve svém volebním okrsku. Pro tyto volby se tedy nevydávají voličské průkazy. Důležité kontakty Na závěr připomínáme důležité kontakty pro voliče: odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí MěÚ: pracoviště občanských průkazů - 1. patro, dv. č. 19, tel.: , (zde se mohou informovat také občané jiných států, chtějí-li požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů - podrobněji v Oznámení), pracoviště organizace voleb - 1. patro, dv. č. 33, tel.: , mob.: , fax: , Voliči, kteří chtějí získat více informací o volbách do zastupitelstev obcí, naleznou přehledné informace i na webech Ministerstva vnitra ČR www. mvcr.cz a Českého statistického úřadu Sem se dostanou i přes stránky města v části Důležité informace - Volby Zde také naleznou první výsledky komunálních voleb. Lenka Kopčáková Sportoviště budou od ledna města Převod sportovišť z Tělovýchovné jednoty Žďár na město, provázený souborem asi deseti smluv, schválili 23. září 2010 zastupitelé na svém posledním zasedání v tomto volebním období. Zimní stadion, fotbalový stadion a areál tenisových kurtů začnou pod městem fungovat od Výjimkou ve vlastnických vztazích je hřiště s umělou travou na fotbalovém stadionu a ubytovna na zimním stadionu, na které v minulosti stát poskytl TJ Žďár dotace a dle zákona musí Od poloviny září běží ve východní periferii města Žďáru nad Sázavou stavba s názvem Odbahnění a oprava Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák. Originálním naložením první fůry ji zahájili představitelé radnice, coby investora a zástupci žďárské dodavatelské firmy Aquasys, která zvítězila ve výběrovém řízení. Město totiž požadovalo, aby dodavatel stavby měl předchozí zkušenosti s revitalizacemi rybníků. Stavba ve finančním objemu 9,8 mil. Kč získala státní dotaci ve výši 8,7 mil. Kč z operačního programu životního prostředí a má být dokončena v listopadu Město Žďár spravuje celkem 12 obecních rybníků o rozloze asi 40 hektarů a s pomocí státních dotací se v minulosti podařilo zrevitalizovat již deset rybníků, na kterých město hospodaří s kladným výsledkem. Projekt na opravu posledních jmenovaných rybníků a mokřadu byl připravený již loni, ale kvůli námitkám Agentury ochrany přírody musel být upraven. Důvodem je výskyt vzácné puchýřky útlé, tedy trávy z čeledi lipnicovitých. Daří se jí na obnažených dnech vodních ploch, a tomu se musí podřídit i speciální režim lokalitty. Honzovské rybníky nebyly dlouhodobě využívány a kvůli prosakování hráze musel být jeden z rybníků vypuštěn. Protože je nedaleko rekreační osada Krejdy, při kolísání vodní hladiny si lidé stěžovali na velké množství komárů, informuje místostarostka Dagmar Zvěřinová. Na městských rybnících zvláštního určení neprobíhá intenzivní chov ryb. Plní především funkci rekreační a ekologickou. Roční náklady města na rybníky činí kolem 670 tis. Kč. V dnešní době je stále těžší získat státní nebo evropskou podporu pro projekty, které chrání a zlepšují životní prostředí. Jsem velmi ráda, že na tuto očekávanou ekologickou stavbu se nám to podařilo, říká D. Zvěřinová. V první fázi budou rybníky vypuštěny a břehy očištěny od náletových dřevin. Pak dojde na odbahnění a v jednom případě k nahrazení vadné hráze novou stavbou. Vznikne i další vycházková trasa pro žďárské občany. Příští rekreace tu však bude na čas vykoupena provozem stavby a lidi prosíme o shovívavost, protože tu budou potkávat tatry naložené bahnem, vzkazuje Dagmar Zvěřinová. Lenka Kopčáková obě zařízení zůstat v jejím majetku do odbydlení povinných let. To oba partneři, tedy město a TJ Žďár řeší smlouvami o smlouvách budoucích. V radě byla tato transakce dlouhodobě projednávána a navržený soubor smluv nedávno na své valné hromadě schválila i TJ Žďár, což bylo podmínkou radních k postoupení věci do zastupitelstva. Jak víme ze zkušenosti, podobné problémy se sportovišti jsou i jinde a města a obce musí přebírat jejich závazky. Očekáváme, že dojde k zákonné úpravě předepsaného vlastnictví sportovišť se státní dotací a bude možné smlouvy o smlouvách budoucích zrušit a aplikovat následující smlouvy o převzetí majetku, informuje místostarostka Dagmar Zvěřinová. Kolik budou sportoviště po novém stát město ročně, zatím není spočítáno, ale odhad mluví minimálně o jednom až dvou miliónech navíc. Zatímco nyní zastupitelé rozhodli o prvním kroku, tedy převzetí sportovišť, na nováčcích po komunálních volbách bude rozhodnout o formě provozování a podpoře sportovišť. Při schvalování rozpočtu na příští rok budou muset již v prosinci odsouhlasit částku na sportoviště pro rok Zastupitelé tedy pověřili radu města, která má pracovat až do listopadového zvolení nové rady, aby nachystala nástřel řešení. Ve hře je založení nové příspěvkové organizace nebo pověření některé stávající, a v úvahu nejvíce padá P. O. Cerum, informuje Zvěřinová. Lenka Kopčáková

3 STRANA 4 Aktuality NŽR - ŘÍJEN 2010 Sociální zařízení se otevřou veřejnosti Žďárští poskytovatelé sociálních služeb se připravují na Den otevřených dveří ve středu 6. října 2010, který již druhým rokem pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Akce poběží na stovkách míst po celé republice. Loni žďárská zařízení navštívily stovky zájemců. Stejně jako loni nám mohou lidé sdělovat své názory v dobrovolných dotaznících. Stojí tu jednoduché otázky: zda a kde se již s touto službou setkali, jak ji hodnotí, zda ji znají či jak na ně působí prostředí, vyjmenovává ředitelka Sociálních služeb města (Ssm) Eva Štěpničková. Z loňských reakcí občanů příspěvková organizace města nezaznamenala žádnou negativní zkušenost, ale dle přání veřejnosti své prostory zútulnila výzdobou. Pro nás je podstatné, že na veřejnost působíme dobrým dojmem a převažuje spokojenost. Z toho máme radost, dodává ředitelka. Žádají služby pro seniory V poskytování sociálních služeb se příspěvková organizace Sociální služby města doplňuje s Oblastní charitou. Dle naplánované koncepce mají Žďársko rozdělené do oblastí. Zatímco my poskytujeme spíš pečovatelskou službu, doménou Charity je služba ošetřovatelská. My působíme jen ve Žďáře a jeho místních částech, Charita v širším okruhu Žďárska. My se staráme o mentálně postižené a Charita o duševně postižené občany. Společně se snažíme o co nejširší záběr sociálních služeb, vysvětluje Eva Štěpničková. Ze sociálních služeb prý Žďáráci nejvíce využívají službu pro seniory, a to nejen pečovatelskou službu, ale i služby Domova klidného stáří (DKS) na Okružní ulici a Senior penzionu Fit na Horní ul., který je určen pro klienty vyžadující stálou péči. V DKS je kapacita 54 lůžek, na Fitu 40 lůžek a pečovatelskou službu městské organizace využívá celkem 260 obyvatel Žďáru. Z pečovatelských služeb provádíme nejčastěji rozvoz obědů, a právě tehdy poprvé zachycujeme, že lidé potřebují i další pomoc. Nákup, úklid, rehabilitaci, doprovod, či jen jistotu kontaktu, abychom dohlédli, že jsou v pořádku. Ve Ždáře totiž žije řada osamocených seniorů bez pomoci, přibližuje ředitelka. Zlomový byl rok 2007 A kam po 18 letech trvání Sociální služby města směřují? Na to Eva Štěpničková odpovídá, že když v roce 2004 nastoupila do funkce ředitelky, dobře zavedená organizace bezproblémově fungovala. Snahou celého kolektivu 115 stálých zaměstnanců Ssm, složeného z pečovatelek, zdravotnic i pedagogických a provozních pracovníků, je stále rozšiřovat a zkvalitňovat služby. Velké změny pro Ssm nastaly v roce 2007, kdy začal platit Zákon o sociálních službách. Přinesl vícezdrojové financování, individuální zaměření na konkrétní uživatele a naplňování standard kvality poskytované péče. Změna byla hlavně v tom, že jsme museli naši činnost dát na papír a vytvořit písemná pravidla. Zákon po nás vyžadoval, aby bylo jasně definováno, kdo jsme, jak fungujeme a jaké máme poslání pro naše uživatele, vzpomíná Eva Štěpničková na tehdejší nezvyklou administrativu. Ale i papírování mělo pro veřejnost pozitivní účinek v tom, že Ssm zveřejnily řadu informací na internetu nebo v letáčcích a lidé si mohou vyhledat potřebné údaje o poskytovaných službách. Ssm se tak více přiblížily veřejnosti. Lidé si rozhodují sami Další zákonná změna nastala v oblasti financování sociální péče. Lidé, kteří potřebují naši pomoc, dostali peníze do ruky formou příspěvku na péči a mohou se rozhodnout, jak s nimi naloží. Od roku 2007 také naši činnost nefinancuje převážně město coby zřizovatel, ale přes rozpočet města nám přichází i peníze od kraje a státu, vysvětluje ředitelka. V minulých letech se Sociálním službám města podařilo s úspěchem požádat o evropské granty a na rozvoj činnosti Denního centra pro děti a mládež na Okružní ulici získaly v letech grant 1,9 mil. Kč z EU na vybavení a činnost tohoto zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin. Zde se jim dostane jak pomoci v domácí přípravě do školy, tak je pro děti připravena řada zájmových činností. Nyní využíváme další evropské peníze. Byli jsme zařazeni do individuálního projektu kraje Vysočina na podporu služby Azylové ubytovny pro muže bez domova a opět Denního centra pro děti a mládež, informuje Štěpničková. Jak byly peníze EU vynaloženy, prý komisaři kontrolují celkem pravidelně. Vykonávají nejen kontrolu účetnictví, ale i podporovaných prostor, publicitu a další využívání peněz. Pečovatel roku a Cena sympatie 2010 Sociální služby města umí ocenit obětavou a mnohdy nelehkou práci svých zaměstnanců. Jak? Třeba nominací do prestižních celostátních soutěží. JIŘÍHO PAPOUŠKA, nominovaného na cenu Pečovatel roku 2010 mají všichni v domově rádi. Jak dává ostatně najevo i paní Věra Merunková. Dnes 89letá obyvatelka DKS od svých 16 let píše básně a před lety získala ocenění v soutěži poezie pořádané Knihovnou M. J. Sychry. Také při nedávné výstavě prací seniorů měla sedm básní. Foto: Lenka Kopčáková Za letošní rok jsem nominovala dva naše zaměstnance do dvou soutěží. Tou první je soutěž vyhlašovaná 8. rokem Střediskem křesťanské pomoci Diakonie ČCE, Pečovatelka - Pečovatel roku 2010, informuje Eva Štěpničková. Loni i předloni měly žďárské Ssm své lidi v první desítce. Vždy pečovatelky z terénu. Letos poprvé nominujeme pečovatele - muže. Je jím 39letý Jiří Papoušek, který v Domově klidného stáří pracuje šestým rokem a lidé ho tu mají velmi rádi. Na Cenu sympatie, vyhlašovanou časopisem Sociální péče, jsem nominovala paní Regínu Nečasovou. I ona v DKS pracuje asi pět let. Předtím působila v Denním centru pro děti a mládež na Okružní ul. a sem na DKS přišla jen na zástup. Lidé už jí nepustili, informuje ředitelka. Vymýšlí pro seniory spoustu aktivit a zábavy a všichni se přiklonili k tomu, že Regína Nečasová je tou správnou osobou na Cenu sympatie. K vyhlášení ceny Pečovatelka - Pečovatel roku 2010 dojde v únoru 2011, ale soutěž Cena sympatie proběhne již letos na podzim. Nezbývá, než žďárským želízkům v ohni držet palce. Festival sociálních služeb Jak jsme již zmínili v úvodu, cílem žďárských institucí poskytujících sociální péči je provázanost a maximální otevření veřejnosti. A tak ředitelka Ssm Eva Štěpničková přišla s nápadem uspořádat ve Žďáře Festival sociálních služeb. Nedávno proběhla první schůzka aktérů na sociálním odboru MěÚ. Z naší práce totiž máme zkušenosti, že lidé často nedokáží rozlišit rozdíly mezi druhy péče a neví, co všechno ze sociálních služeb mohou využít, pokud někdo z rodiny vážně onemocní, nebo se dostane do tíživé životní situace, vysvětluje. Autorka se inspirovala Festivalem vzdělávání s nabídkami škol. Prezentací poskytovatelů sociálních služeb na jednom místě chce lidem umožnit představu, co je vlastně práce Charity v terénu, jaké ulehčení domácí péče nabízí Půjčovna kompenzačních pomůcek, nebo jaký je rozdíl v péči jednotlivých městských sociálních zařízení pro seniory. To, co je obsahem Katalogu sociálních služeb Žďárska, se kterým se lidé setkávají v ordinacích lékařů nebo v PEČOVATELKU Regínu Nečasovou (uprostřed) nominovala ředitelka na Cenu sympatie. Jednou prý přišla do domova na zástup, a lidé už jí nepustili. Foto: archiv Ssm institucích, vlastně v DK uvidí v reálu. Odborníci na stáncích budou informovat o péči s pomocí fotografií a letáčků, výrobci kompenzačních pomůcek, zdravotních postelí či vozíků odprezentují různé vychytávky pro hendikepované. Rádi bychom tuto stránku úskalí lidského života vhodnou formou přiblížili i generaci dnešních žáků a studentů. Už máme i reálné datum. Festival sociálních služeb se bude konat v Domě kultury ve čtvrtek , plánuje Eva Štěpničková. Lenka Kopčáková

4 STRANA 6 Aktuality NŽR - ŘÍJEN 2010 Otázky politickým klubům zastupitelstva Otázka na říjen: Volební období končí. Završujete jej s čistým stolem, nebo za svůj politický klub cítíte nějaký dluh vůči městu a jeho občanům - z čeho máte naopak největší radost, že se v uplynulých čtyřech letech pro Žďár povedlo? Vladimír Novotný, klub ČSSD Myslím si, že hodnotit naši práci by měli občané a ne my sami. Nebudu se proto dlouze rozepisovat o zahájení revitalizace Farských humen, parkové úpravy na Zelené hoře, vybudování kruhových objezdů, kultivaci rybníků nebo postupné opravě městských komunikací. Za zmínku stojí to, že jsme na všechny tyto akce získali výrazně většinový podíl státních nebo evropských dotací. Užitičnější ale bude, když se zaměřím na to, co se nepovedlo. Největším neúspěchem byl plán výstavby koupaliště. Doufám, že po letech zmatků se podaří realizovat rozumný a střízlivý projekt rekonstrukce stávajícho bazénu. Vše je připraveno, peníze máme - nic tedy nebrání tomu, abychom konečně začali. U Piláku bychom přitom měli vybudovat příjemnou rekreační zónu s dětským hřištěm, lavičkami a dalšími zábavnými prvky. Dalším neúspěchem je podle mne dlouhodobě odkládaná oprava náměstí. I tady už je nejvyšší čas začít. Náměstí by mělo být důstojným centrem kulturního a společenského života a zároveň výkladní skříní města. Nekompromisně je třeba řešit i bolavý problém stavu hotelu Bílý lev, samozřejmě v rámci možností tlaku města na majitele. Zbytečné zmatky a hádky byly i kolem vztahu města ke sportovcům a jejich majetku. Sociální demokraté se snažili tyto problémy řešit, bohužel jsme však své kolegy nepřesvědčili, aby zanechali osobních sporů a přijali seriózní a rozumné řešení. I to musíme v příštím období napravit. Miloslav Straka, Strana zelených Za největší úspěch považuji, že se podařilo po dlouhých letech stagnace obnovit jednání o obchvatu města a zároveň učinit i několik kroků směřujících k realizaci. Částečně mohu být spokojen s úpravou prostor Farských humen i když nejsou realizovány podle našich představ. Mezi další pozitiva patří další realizace sídliště Klafar, zaplnění průmyslové zóny a zlepšování dopravní infrastruktury budováním kruhových objezdů. Na konci volebního období však převažuje nespokojenost s nedořešením různých problémů, které se táhnou již několik let a není vždy vůle je řešit. Pozastavil se rozvoj cyklostezek a jejich funkční propojení v centru města. Dlouhodobě nejsme spokojeni s kvalitou péče o zeleň a ani s vysokou cenou za tyto služby. Pěší zóna i náměstí zůstávají ostudou města v kontextu s ostatními okolními městy. Vleče se koncepce financování sportu ve městě. Řada zastupitelů bude považovat za úspěch zahájení výstavby akvaparku, pro nás zůstává kontroverzní projekt, který neřeší letní venkovní koupání občanů, v podobě jednoduché plovárny. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem Žďárákům za podporu a důvěru, svým kolegům zastupitelům za korektní vztahy a popřát, aby mladí kandidáti Strany zelených získali mandát od občanů a mohli prosazovat i nadále ekologické principy do chodu města. Oldřich Sedlák, klub ODS Hlásíme se zejména k prosazení 4. vlny privatizace bytového fondu do rukou nájemníků, včetně umožnění převodu bytů se státní dotací. Tím považujeme proces privatizace městského bytového fondu za v zásadě dokončený. Byli jsme vždy na straně, která od 1. až po 4. vlnu hájila principy žďárské privatizace a prosazovala je v radě a zastupitelstvu města. Prostředky získané privatizací jsme uspořili pro realizaci nezbytných investic, které město čekají. Jsme současně rádi, že jsme se mohli podepsat pod zdravé a transparentní hospodaření města. Pokud mám jmenovat neúspěchy, tak ty spatřuji v procesu dlouhodobé přípravy a projektování investic a oprav. I když se každý z nás snaží svoji práci vykonávat co nejlépe, platí, že vždy je co zlepšovat. Na důslednější plánování, kvalitnější komunikaci s občany i odborníky a pečlivější zajištění zdrojů pro budoucí investice a rekonstrukce, bychom se rádi zaměřili v následujícím volebním období. Děkujeme žďárským občanům za všechny jejich podněty a připomínky, které nám v průběhu celého volebního období předávali. Věříme, že jsme důvěru v nás vloženou nezklamali. Petr Stoček, klub KSČM Asi žádný politický klub nemůže říci, že za uplynulé volební období se splnilo vše, co by město a jeho občané potřebovali. V žádném případě však nejde o úspěch či neúspěch jedné politické strany, v komunální politice vždy musí jít o konsensus napříč politickým spektrem. Řada věcí se podařila, namátkou můžeme jmenovat dokončení privatizace bytového fondu, revitalizace Farských humen, úpravy okolí Zelené hory, postupné rozšiřování nových městských částí, určených pro bydlení. Naopak mnoho věcí zůstalo nedořešených anebo se s nimi vůbec nezačalo. Městu se nepodařil vyřešit osud ruiny hotelu Bílý lev na náměstí a tím i komplexní úprava náměstí Republiky, pro příští zastupitelstvo zůstávají úkoly v oblasti údržby a oprav městských komunikací, stav chodníků se neustále zhoršuje, nepodařilo se vyřešit problém výstavby venkovního koupaliště či přestavby stávajícího bazénu. Je otázkou pro ekonomy, zdali je pozitivní skutečnost, že město nemá prakticky dluhy a na svém kontě má stovky miliónů, a při tom na řadu zamýšlených akcí zdánlivě nebyly a nejsou peníze. Obecná hospodářská krize samozřejmě má svůj podíl na svázanosti rukou úředníků města i zastupitelského sboru, ale vše na ni nelze svádět. Jaroslav Miklík: Neúspěchy - nepodařilo se zrušit SATT (vystoupit ze SATTu) a vytvořit podstatně méně nákladnou organizaci pro rozvod tepla a zcela oddělit od SATTu kabelovou televizi, jako např. s.r.o. - nepodařilo se aktualizovat energetický generel města - nepodařilo se převzít Dům kultury bezúplatně, ale za částku přes 18 mil.kč. Úspěchy: udržet ve funkci energetickou poradnu, být v kontaktu s občany místních částí, bez ohledu na politickou příslušnost. Městu Žďár přejeme vzájemnou důvěru a ničím nepřerušovanou komunikaci mezi radou města, zastupitelstvem, městským úřadem a obyvateli našeho města. Rostislav Dvořák, klub KDU-ČSL Zvou poskytovatelé sociálních služeb Centrum pro zdravotně postižené, Komenského 1 v době od 8.00 do Sociální služby města Žďár n. S. Dům klidného stáří, Okružní 67 Seniorpenzion FIT, Horní 32 Pečovatelská služba, Libušínská 15 Azylová ubytovna, Brodská 33 Denní centrum pro děti, Okružní 1 Všude otevřeno od 9.00 do Denní stacionář pro osoby s mentálním, postižením Haškova 14 Zde otevřeno od 9.00 do hodin Oblastní charita ve Žďáru n. S. Charitní ošetřovatelská služba, Studentská 4 od 8.00 do Domácí hospicová péče, Horní 22 od do Každá politická strana hodnotí pracovní etapu končícího volebního období z pohledu prosazení priorit stanovených ve svém volebním programu. Naše programové cíle prosazovali čtyři zastupitelé. Tomu odpovídala i naše rozhodovací síla a možnosti zásadně ovlivnit chod a správu města. Přesto cítíme spoluodpovědnost za všechny oblasti správy města, rozvoje i finanční stability města. Co nám dělá starost a považujeme to za velký dluh, je nesystémový přístup k řešení projektů, zbytečně utracené peníze daňových poplatníků za nerealizované projekty, přetrvávající problém hustoty dopravy vedené centrem města, chybějící nebo neudržovaná dětská hřiště v sídlištích, cyklostezky uvnitř města bez logického propojení, nedostatečná bezbariérovost chodníků a budov pro bezpečný pohyb handikepovaných, řešení dopravně nebezpečných míst s rizikem přímé kolize s chodci, lepší komunikace s občanskými výbory místních částí. Tyto a některé další problémy budou čekat na rozhodování nového zastupitelstva města. V oblasti dopravní infrastruktury města máme naopak radost z prolomení bariéry změny klasických křižovatek na kruhové. V oblasti investičního rozvoje je dokončena projekční příprava ke stavbě komunikace z nového sídliště Klafar na křižovatku ulic Dolní, Jungmannova a Wonkova s přemostěním řeky Sázavy. Rekonstrukce autobusového nádraží a rekonstrukce krytého bazénu jsou projekčně připraveny a občané města očekávají jejich brzkou realizaci. V oblasti bydlení byla úspěšně dokončena privatizace bytového fondu města. Podíleli jsme se na převodu vlastnictví Domu kultury do majetku města, který nyní zajišťuje plnohodnotnou programovou nabídku pro naše spoluobčany. Pokračuje výkup a stavební příprava dalších pozemků pro obytnou výstavbu v lokalitě Klafar. Probíhá parková úprava části Farských humen a úprava okolí památky UNESCO. Někteří říkají, že už je vše hotovo. Není tomu tak. Kromě neustálé péče o stávající majetek města se musíme soustředit na další rozvoj a nezapomínat při tom naslouchat požadavkům občanů. Klub zastupitelů SNK-ED svoji odpověď nedodal. Dny otevřených dveří Domov pokojného života Nížkov 37 od do Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví, Okružní 1 od 8.00 do Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Nádražní 44 od 8.00 do Ponorka - centrum prevence, Studentská 4 od do Kambala - dobrovolnické centrum, Horní 22 od do Psychocentrum - Manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, Horní 22 od 8.00 do Kolpingovo dílo ČR Žďár n. S. Spektrum - centrum prevence, Žižkova 8 od 9.00 do hodin. Sociální odbor MěÚ

5 STRANA 10 Aktuality NŽR - ŘÍJEN 2010 Stanoviště podzimního úklidu města Bioodpad už třídí sídliště Klafar a Vodojem O tom, že město Žďár nad Sázavou rozšířilo oblast třídění o biologicky rozložitelný odpad, jsme informovali již v zářijových NŽR. Pilotní projekt začal v srpnu na nově vybudovaném sídlišti Klafar. Bylo zde rozvezeno 36 biopopelnic. Osloveno 58 domácností. Svoz probíhá v pravidelných 14denních intervalech a při prvním svozu bylo odvezeno 520 kg biododpadů. Dalším sídlištěm, kde jsme začali s přistavováním nádob, je Vodojem. Obyvatelům všech rodinných domů jsme rozeslali 290 dopisů a dle uzavřených smluv o nádobu na bioodpad projevilo zájem necelých sto domácností z Vodojemu, informuje Miluše Kozáková z odboru Komunálních služeb MěÚ. Město oslovilo i obyvatele tamních bytových domů, u kterých byly následně vedle kontejnerů na komunální odpad přistaveny i kontejnery v Z technických důvodů přineseme avizované představení dalších nadaných studentů ze Žďáru a historii kina Bio Sokol v některém z dalších vydání NŽR. -red- objemu 1100 l na bioodpad. První svoz na sídlišti Vodojem se uskuteční Na četné dotazy občanů uvádíme, že zapůjčení nádob i jejich vývoz je zcela zdarma. Poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši, tedy 500 Kč za osobu a rok, informuje M. Kozáková s tím, že systém podzimního úklidu (svoz nebezpečného odpadu a rozmístění velkoobjemových kontejnerů) je také nezměněn. Tříděním bioodpadů město ušetří za ukládání na skládku v Ronově nad Sázavou. Zde platí za uložení 1 tuny komunálního odpadu 850 Kč, zatímco v bioplynové stanici budované firmou Miloslav Odvárka - ODAS přímo ve Žďáře, zaplatí radnice 300 Kč, plus náklady na svoz. Kvalitním tříděním bioodpadu tak občané ušetří nemalé finanční prostředky a město bude doplácet na provoz systému nakládání s odpady menší částku. Zřejmě od listopadu nabídne nádoby na bioodpad i sídlišti Vysočany. O všech novinkách v této oblasti budeme i nadále informovat v tisku a na internetových stránkách města, uzavírá Miluše Kozáková z odboru KS. Vypukne podzimní úklid Město pořádá podzimní úklid, který začíná svozem nebezpečného odpadu ve dnech října 2010 na obvyklých stanovištích ve Žďáře a v sobotu 9. října 2010 v místních částech - Stržanov, Radonín, Mělkovice a Veselíčko. Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi jako rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory či léky, vyjmenovává Miluše Kozáková z odboru komunálních služeb MěÚ. Na jednotlivých stanovištích budou lidé v určenou hodinu předávat odpady s nebezpečnými vlastnostmi přímo k autu. Je zakázáno odkládat odpad před svozem a po svozu nebezpečených odpadů, připomíná Kozáková. Občané města mohou celoročně k odložení nebezpečných odpadů využívat bezplatnou službu sběrného dvora na Jihlavské ulici. Provozní doba: po - st - pá hod. út a čt hod so hod. V následujících dnech od 11. října do 23. října 2010 budou na obvyklých stanovištích města rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Časy jsou posunuty do odpoledních hodin (mimo sobot), aby je mohli využít všichni občané. K bezplatnému uložení odpadu ze zeleně je celoročně k dispozici kompostárna města na Jihlavské ulici. Zároveň upozorňujeme občany, že v měsíci říjnu bude proveden výběr poplatku za komunální odpad za 2. pololetí Částka činí 250,- Kč za osobu a pololetí, uzavírá Miluše Kozáková z odboru KS. Stromy nesmí ohrožovat vedení Čas vegetačního klidu přináší povinnost vlastníkům a uživatelům pozemků, na kterých se nachází distribuční zařízení elektrické soustavy. Musejí ořezat nebo odstranit přerostlé dřeviny, aby neohrožovaly bezpečný provoz elektrických rozvodů. To do 15. listopadu Povinnost připomíná odbor Komunálních služeb MěU na žádost společnosti E.ON Česká republika,s.r.o a její novoměstské Regionální správy sítě. Je v souladu s ustanovením 25 odst. 4 písmeno h) Energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění - Elektrická venkovní vedení s napětím. Týká se nejen vlastníků a uživatelů nemovistostí ve Žďáře a jeho místních částech Stržanov, Radonín, Mělkovice a Veselíčko, ale i v chatové kolonii Krejdy, upozornuje Marie Šustrová z odboru KS. Pro kácení dřevin si však musíme ještě zajistit písemné povolení orgánu ochrany přírody. To dle zákona č. 114/1992 Sb. Když však vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) do popsaným způsobem neodstraní nebo neořežou dřeviny ohrožující distribuční zařízení, zaměstnanci E.ON ČR, s.r.o. následně vstoupí na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Podle uváděného zákona má totiž provozovatel distribuční soustavy právo vstupovat a vjíždět na cizí pozemek v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, a dále odstraňovat a ořezávat stromoví a jiné porosty, ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Věříme, že občané projeví pochopení pro důležitost výše zmíněných opatření a zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky el. energie, uzavírá Marie Šustrová z odboru KS. Bližší informace: Výpis z předpisů Energetického zákona Ochranná pásma V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo u napětí od 1 kv do 35 kv je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany. Bezpečná vzdálenost Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit nástroje ani ořezávané větve při pádu. U vedení níz. napětí (400/230 V) Je předepsána bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m. U vedení vysokého napětí (22 kv) Je předepsána bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m. U ved. velmi vys. napětí (110 kv) Je předepsána bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m. V lesních průsecích Vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. Bezpečnost především Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON ČR, s.r.o. a za dozoru ustanovené osoby. Když lhůta uplyne marně Uplyne-li po uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON ČR, s.r.o. vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti a vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON ČR, s.r.o. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat, popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení, může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

6 STRANA 14 Aktuality NŽR - ŘÍJEN 2010 Volební období končí. Pojďme se spolu se starostou města Jaromírem Brychtou ohlédnout, co se za tu dobu zastupitelům podařilo - a naopak - co zůstává úkolem pro další období. Se solidní základnou Naše město má velikou perspektivu a dobrý základ v podobě volných 350 miliónů Kč mimo rozpočet a k tomu 3 roky možností čerpání evropských fondů, říká starosta. Minimální dluhová služba města je 4-5 %, čímž je pro banky důvěrohodným a solidním parterem s jistotou splácení a dostává tak levné úvěry s minimálním úrokem. Současně ve svých investicích postupuje podle schváleného Akčního plánu města na období Město Žďár nad Sázavou má již 13. rokem jeden z nejlepších ratingů, tedy hospodaření měst v rámci ČR a nese titul Město pro byznys, když v roce 2008 skončilo na 2. místě v celostátní soutěži týdeníku Ekonom a Hospodářské komory ČR. Město je ve skutečně dobré kondici a je připraveno na rozjezd největších akcí typu rekonstrukce nádraží, náměstí, bazénu či mostu na Klafar, je spokojen šéf ždárské radnice. Co se nepodařilo: Za největší neúspěch města po pěti letech vyčerpávajících diskuzí považuji to, že se nám nepodařilo prosadit čisté koupání pro 24tisícové město i jeho okolí, které při kvalitě přírodních vod v současnosti již není pouze módním trendem, ale nutností, je zklamán starosta. Zakleté akvacentrum Akvacentrum bylo po všech anabázích s výběrem mezi Farskými humny a Pilákem projektově připravené u Pilské nádrže a na stůl zastupitelů se dostalo v lednu Snad tuhá zima za okny ovlivnila, že neprošlo hlasováním, vzpomíná J. Brychta. Při dalším pokusu zase podal odvolání jeden ze zastupitelů kvůli tobogánu, který by údajně zasahoval do pohledových os památky UNESCO a narušoval vzhled krajiny, takže pozdržením ušly dotace. Zastupitelé v roce 2009 přistoupili na dražší kryté akvacentrum. Je pravda, že letních dnů ve Žďáře není tolik a koupaliště na Piláku by potřebovalo solární přihřívání. Jeho výhodou by bylo, že na podzim by se zakonzervovalo a do Retrospektiva investic města jara bychom neplatili personál a žádné energetické náklady, lituje starosta odložení hotového drahého projektu do šuplíku. Vůlí zastupitelů bylo spojit vybudování zastřešeného koupaliště s nutnou rekonstrukcí 35 let starého plaveckého bazénu u 4. ZŠ. Projekt se myslím povedl, počítá i se samostatnými bazény pro saunu a plaveckou školu. V rámci rekonstrukce stávajícího bazénu bude přistavěno i toboganové centrum, což dnes lidé nejvíce vyžadují, informuje Brychta. Ale jak se zdá, v případě žďárského koupaliště nejde nic jednoduše. Letos po pětiměsíčním výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila místní firma, která nabídla cenu 130 mil. Kč. Město Žďár však neobdrželo dotace z regionálního operačního programu a zastupitelé kvůli změně finančních podmínek výsledek výběrového řízení zrušili, při hlasování o jediný hlas. To je velká škoda, protože stavba pro nás mohla být bez DPH, neboť jsme plátci a pracovali by na ní místní lidé, OPRAVENÁ 4. ZŠ od loňska jen září fasádou. Investice za 12,7 mil. Kč získala 85% státní dotaci. lituje Brychta. O to větší radost jsem měl, když se nám s příznivci zdravého koupání podařilo přesvědčit zastupitele, že ještě před prázdninami rozhodneme o novém výběrovém řízení na dodavatele, uvádí. Do stavby se město může pustit i bez dotace. Mimo běžný rozpočet města máme naspořených 350 miliónů Kč z privatizace bytů a prodeje akcií, připomíná Brychta. Není pravda, že kvůli akvacentru by město nemohlo realizovat jiné akce. Máme na všechno, právě díky zúročeným prostředkům mimo rozpočet, dodává. Nové výběrové řízení na dodavatele stavby krytého koupaliště vede nezávislá společnost z Brna a během podzimu snad bude vybrána firma. Nové zastupitestvo po volbách rozhodne o zahájení stavby. Nezávadné koupání je dnes nutností kvůli jedovatým sinicím, které se v přírodních vodách množí díky fosforu z pracích a mycích prostředků, vysvětluje žďárský starosta. Vesnice do 2000 obyvatel dnes ještě nemusí mít čističky. Na drahou investici kolem 50 miliónů Kč prostě ze svých rozpočtů nemají a tak odpadní vody končívají v potocích, řekách a rybnících. Právě fosfor je živnou půdou pro sinice, které jsou relativně novým druhem řas. Při nalokání se vody mohou způsobit až smrtelný zánět jater či žaludku, konstatuje J. Brychta. V PRŮMYSLOVÉ zóně města současných 12 firem zaměstnává na 2000 lidí. Foto: Zdeněk Málek Opravy náměstí Další odkládanou akcí je oprava náměstí Republiky. Za město jsme připraveni a máme dotace. Čekáme však, až se v roce 2012 pustí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do rekonstrukce státní průtahové silnice 37/I. Na řadě je úsek od Enpeky po Ford centrum. Úseky silnice na Klášter a na Brněnské jsou již opravené, vysvětluje starosta. Na náměstí a pod průtahovou silnicí č. 37/I se budou měnit vodovodní, kanalizační i elektrické sítě. Chceme to provést při jednom rozkopání, dodává starosta k budoucí náročné akci. Akutní problém se sítěmi má i Havlíčkovo náměstí, na jehož rekonstrukci musí dojít již na jaře. Koupě Domu kultury Na tuto - koncem roku 2009 náhle připravenou - investici jsou v ZM rozporuplné názory. Přesto loni došlo ke koupi objektu Domu kultury za 18 KVĚTEN 2010 a stavba kruhové křižovatky U Ivana. mil. Kč od odborů KOVO, na kterou si město vzalo úvěr. Kultura, sociální oblast a sport budou vždy nevýdělečné a je potřeba, aby tato zařízení měla města pod křídly a pro vyžití svých občanů je podporovala z pěněz všech daňových poplatníků. Cena ale měla být nižší, pokud ne přímo bezúplatný převod tak, jako tomu bylo u sportovišť, DDM či ZUŠ, je názoru starosta J. Brychta. Co se podařilo: Za uplynulé volební období město Žďár budovalo celkem za 334 mil. Kč. Z toho ze svého rozpočtu investovalo 274 mil. Kč a na dotacích získalo 60 mil. Kč. V roce 2008 skončila privatizace městských bytových domů. Ve čtyřech vlnách bylo zprivatizováno na 3000 bytů a všechny finance jsou spolu s penězi za prodej akcií energetických a České spořitelny, uložené u pěti bankovních a nebankovních subjektů. Dělá to celkem 350 miliónů Kč mimo rozpočet města. S touto rezervou lze počítat při dalším rozvoji města. Druhým rokem máme svého projektového manažera, který vyhledává možnosti státních a evropských dotací a připravuje žádosti města, připomíná starosta další dobré rozhodnutí města. NŽR nyní realizované investice za proběhlé volební období pro přehlednost rozdělily do oblastí. Opravy sídlišť V několika etapách probíhala rozsáhlá oprava sítí a povrchů v sídlišti Vysočany a zrekonstruovány byly další ulice Luční, Hlohová, Šeříková, Lipová, Trnková (celkem 14 mil. Kč), ul. Srázná, U Pily, Hlohová a Vrbová (13 mil. Kč) a ul. Šípkova (7 mil. Kč). Další velkou akcí za 230 mil. Kč byla ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko rekonstrukce kanalizace na Stalingradě s následnou úpravou povrchů. Dotace činila 86 %, tedy téměř 200 mil. Kč. V plánu máme i celkové rekonstrukce komunikací sídlišť U Průmyslové školy a Vodojem, informuje starosta. Zrekonstruována byla ul. Zelenohorská (7 mil. Kč), ul. Nábřežní (1 mil. Kč), ul. Drdlova a Sadová v parku (4 mil. Kč) a Veselská (1,5 mil. Kč). (Pokračování na str. 15)

7 STRANA 15 Aktuality NŽR - ŘÍJEN 2010 (Dokončení ze str. 14) Současně běží v režii SVK Žďársko stavba kanalizace na Stržanově za 20 mil. Kč. Z toho 18 mil. Kč je dotace a po dokončení sítí město příští rok vybuduje i nové komunikace v této místní části Žďáru. Pro nové bydlení Jednou z největších investic končícího volebního období byl výkup pozemků a zasíťování několika etap sídliště Klafar pro další výstavbu 57 rodinných domů. To město stálo celkem 107 mil. Kč. Na Klafaru v posledních letech vyrostlo kolem 106 bytových jednotek. Město vyčleňuje peníze i na další zainvestování pozemků, protože se zde bude stavět ještě minimálně 20 let a nový domov zde najde několik tisíc obyvatel. V minulých letech proběhla i nástavba Domu klidného stáří na Libušínské ul. za 24 mil. Kč, z toho dotace činila 11 mil. Kč. Občanská vybavenost Město v tomto volebním období dokončilo rozšiření hřbitova pod Zelenou horou směrem k Černému lesu za 23 mil. Kč. Hřbitov s obřadní síní stál celkem 45 mil. Kč. TAK SE loni rodil Vícegenerační park na Farských humnech za 16 mil. Kč. Částkou 21 mil. Kč město zainvestovalo rekonstrukci školní jídelny dnešní Gastronomické školy A. Kolpinga na Klafaru. V té době to byl ještě objekt města a na opravu se podařilo získat dotaci 10 mil. Kč. Provedenou opravu pak město zohlednilo v prodejní ceně soukromému subjektu. Před dvěma lety se podařilo získat pro Žďár rychlou sanitku s lékařem. Retrospektiva investic města Pro oddech a turistiku Město Žďár každoročně vkládá kolem 3 mil. Kč do úpravy okolí památky UNESCO na Zelené hoře a od kraje Vysočina býval každoročně 1 mil. Kč. Během loňské krize kraj částku ponížil na 350 tis. Kč. Za toto volební období jsme z peněz města dali do úprav okolí ZH 12,5 mil. Kč a 3,5 mil. Kč byly dotace od kraje Vysočina, upřesňuje starosta. Vzpomíná, že když se před několika lety kácely na Zelené hoře přerostlé stromy, měl jen jednu negativní reakci. Nyní, když se již rýsuje lesopark s nižším porostem, občané začínají být spokojeni. A úpravy budou dále pokračovat. Už do letošní zimy má být hotová stavba naučné bezbariérové stezky kolem Zelené hory v délce téměř 5 km. Na stavbu za 7,5 mil. Kč město získalo velkou dotaci 6 mil. Kč. Naučná stezka navazuje na již vybudovanou cyklostezku směrem k Polničce. Údolí řeky Sázavy pod historickým centrem Žďáru loni zcela změnil Vícegenerační park na Farských humnech za 16 mil. Kč. Město na jeho budování získalo evropskou dotaci 8 mil. Kč. Díky souhlasu majitelů potřebných pozemků na Farských humnech zde může v roce 2011 dojít k propojení stávajících žďárských cyklostezek. Ve výsledku se během dvou let můžeme těšit na příjemnou cyklotrasu (nebo lyžařskou stopu) po staré trati z historické Přibyslavi až po Velké Dářko, připomíná starosta naladění i okolních obcí na jedné notě. Před dvěma lety město provedlo akutní opravu školního bazénu u 4 ZŠ za 10,5 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč byla státní dotace. Zejména šlo o protiskluzovou úpravu přístupu k bazénu a opravu havarijní elektroinstalace pod bazénem. To nebude při budoucí přestavbě bazénu s akvacentrem nijak měněno, ujišťuje Brychta. Pro zaměstnanost Ve žďárské průmyslové zóně, na kterou kladl starosta vždy největší důraz, za toto volební období přibylo šest nových firem a některé stávající se rozšiřovaly. V nabídce zaměstnanosti našim občanům spatřuji největší úspěch právě průmyslové zóny, o které v počátcích pochybovali i někteří zastupitelé. Ve 12 firmách zde dnes našlo uplatnění až 2000 zaměstnanců, připomíná. CHODNÍK v délce 1,1 km na Klášter za 1,3 mil. Kč byl loni součástí opravy ulice Šípkové. Silniční stavby V tomto volebním období byly ve Žďáře postaveny čtyři kruhové objezdy: Brněnská (s 10miliónovou státní dotací), u Enpeky (státní investice za 24 mil. Kč), kruhový objezd u Kauflandu (stavěl Kaufland, včetně rozsáhlého parkoviště - i pro cestující ČD a ZDARu). Poslední byl letos kruhový objezd U Ivana za 11 mil. Kč. Částkou 5 mil. Kč přispěje investor polyfunkčního objektu před zdravotní školou, který má být postaven příští rok. Zrekonstruovaná ulice Hutařova se řidičům otevře koncem září. Během října začneme jezdit po místní propojovací komunikaci od Úřadu práce na kruhovou křižovatku u nádraží. Na investici za 12 mil. Kč se rovným dílem podílí město Žďár a investor nového obchodního domu za Úřadem práce. Tato propojka s názvem Dvořákova uvolní kruhovou křižovatku U Ivana, neboť řidiči jedoucí od Žďasu na nákup do Hypernovy a Kauflandu, a míří dále na Jihlavu či Brno, se jí vyhnou - stejně jako zákazníci mířící ze Stalingradu, říká starosta. Velice významná byla i stavba dopravní spojky Jamská - Brněnská. Stála 33 mil. Kč, dotace byla 11 mil. Kč. Na letošní rok plánuje ŘSD Jihlava rekonstrukci státní silnice 19/I Brodská, v úseku od mostu na Hamry po hlavní křižovatku u cukrárny. Oprava proběhne etapově kvůli zachování dopravní obslužnosti vrchní části Stalingradu a Klafaru, informuje Brychta. Na rok 2011 je v plánu další úsek této silnice k mostu u řeky. Právě ten bude provázet na Žižkově ulici demolice několika domů v režii města. Projekčně již máme hotovou propojku Jamská - Novoměstská. Dle dohody ji postaví ŘSD Jihlava a vezme si do své péče celou propojku Jamská - Brněnská - Novoměstská, informuje. Za to krajská organizace předá městu úsek státní silnice 19/I na Nové Město. Tato část od hřbitova po propojku na Mělkovice bude nově místní komunikací Žďáru. Cyklostezky a chodníky Na budoucí místní silnici od hřbitova po Mělkovice chceme vytvořit boční pruh pro cyklisty. Vozovka je na to dostatečně široká, plánuje starosta. Cyklisté pak mohou u Mělkovic odbočit na málo frekventovanou silnici k Veselíčku a Slavkovicím. Tak se relativně bezpečně dostanou do Nového Města, kde již pokračují tamní cyklostezky. Od listopadu 2006 slouží pěším i cyklistům cyklostezka kolem Pilské nádrže do Polničky za 20 mil. Kč, z toho 7,5 mil. Kč přispěl na stavbu stát. Od roku 2007 vede i cyklochodník k místní části Radonín za 5 mil. Kč, z Grant Advent - Vánoce 2010 Jen do mají čas zájemci o získání městského příspěvku z grantového programu Advent a Vánoce 2010, který město vyhlásilo po nedávném schválení v zastupitelstvu. Nový grantový program v objemu 100 tisíc Kč předložila zastupitelům vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Blanka Lučková, která je i garantem programu. Grant byl naplněn z jiných nevyčerpaných grantových programů předešlých let nebo vrácených příspěvků z neuskutečněných záměrů. Poskytování prostředků z Fondu města Žďáru nad Sázavou zabezpečuje Městský úřad v souladu se Zásadami pro poskytování grantové podpory. Nabídka finanční účasti města platí pro kulturní a tradiční akce pořádané toho dotace byla 1,5 mil. Kč. Loni byl dokončen cyklochodník z ul. Okružní pod viadukt a na Hamry. Stál 2,5 mil. Kč. Parkoviště Končící zastupitelstvo má za sebou i řadu rozhodnutí o budování parkovišť. Na časté ohlasy veřejnosti se město v roce 2007 pustilo do budování velkého parkoviště u Polikliniky za 6 mil. Kč, na kterém se 1,5 mil. Kč podílel obchodní dům Lídl a stát přispěl dotací 1,5 mil. Kč. Za čas přibylo z druhé strany Polikliniky i parkoviště za lékárnou na Studentské ulici za 1,2 mil. Kč. Na žádost rodičů z MŠ Veselská město kvůli bezpečností dětí vybudovalo v roce 2008 postranní chodník a parkovací místa u školky. To si však vyžádalo přeložku inženýrských sítí do větší hloubky a akce vyšla na 2 mil. Kč. Kvůli vzrůstajícímu počtu aut žďárská sídliště potřebují stále více parkovacích ploch, což město řeší většinou zatravňovacími dlaždicemi. Od roku z těch největších - vzniklo parkoviště na ul. Bezručova za 2,3 mil. Kč, parkoviště za DPS Libušínská za 7 mil. Kč a parkoviště na ul. Dr. Drože za 6,5 mil. Kč. Lenka Kopčáková (Foto na str. 14, 15 autorka) ve Žďáře, v době od první adventní neděle, tedy do Vyhodnocení vyhlášených grantů schválených radou města bude uchazečům oznámeno písemně do Případné informace ke zpracování projektů podá Dana Hrstková z odboru školství, kultury a sportu, MěÚ, tel , Minimální výše příspěvku poskytnutého na jeden projekt je Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu. Celkem 30 % celkových nákladů projektu musí příjemce grantu zabezpečit z vlastních zdrojů. Formulář žádosti je umístěn na www. zdarns.cz, nebo je k vyzvednutí na odboru ŠKS MěÚ.

8 STRANA 18 Volební vyhláška NŽR - ŘÍJEN 2010

9 STRANA 19 Volební vyhláška NŽR - ŘÍJEN 2010

10 STRANA 22 Kultura města NŽR - ŘÍJEN 2010 Pořady pro děti Koncerty Divadla Výstavy Program na ŘÍJEN 2010 Dětské divadelní předplatné Po v 9.00 pro MŠ (volná místa pro MŠ a veřejnost) St v 9.00 pro MŠ, v sk. A, ve sk. B (volná místa pro veřejnost) Čt v 8.45 pro MŠ, v sk. C Divadlo Mrak Havlíčkův Brod O KREJČÍM JÍROVI A KOUZELNÉ JEHLE Délka představení: 55 minut Ne v Divadlo Krapet ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Podle literární předlohy Jiřího Kahouna, dramatizace: Zdeněk Tomeš a Michaela Sajlerová, hudba: Petr Skoumal, texty písní: Zdeněk Svěrák. Hrají: Ivan Čermák/Patrik Vojtíšek/Jiří Kohout, Zdeněk Tomeš, Michaela Sajlerová. Vstupné 70,- Kč Divadelní představení mimo předplatné Čt v ŽALMAN A SPOL Vstupné 170,- Kč Út v Divadlo Sklep MLÝNY Hrají: J. Slovák, T. Hanák, J. Burda, O, Schmidt, P. Koutecký, F. Váša, D. Vávra, M. Šteindler ad. Vstupné: přízemí 320,- Kč; balkon 290,- Kč Divadelní předplatné ŽLUTÉ Čt v Divadlo na Jezerce ŽENITBA Hrají: B. Hrzánová, M. Šplechtová, V. Kubánková, T. Němcová, R. Holub, J. Hrušínský, M. Vladyka ad. Mimo předpl.: přístavky 290,- Kč; balkon 260,- Kč Divadelní předplatné ZELENÉ St v Divadlo pod Palmovkou CYRANO Z BERGERACU Hrají: M. Stránský, J. Teplý, R. Zima, M. Kopečný, R. Přibil, D. Sitek, T. Kostková, Z. Čapková, T. Šefrnová ad. Mimo předplatné: přístavky 290,- Kč; balkon 260,- Kč Náhradní představení za GAZDINA ROBA Do Stará radnice BAREVNÝ SVĚT LETADEL Arnošt Pacola Otevřeno: út - pá , , so a ne hodin Stará radnice Výstava obrazů JAROSLAV VYSKOČIL Vernisáž s autorem od 17 hodin. Zahraje skupina Tendr. Otevřeno: út - pá , , so a ne hodin. Do Výstava obrazů BOHUMIL PUCHÝŘ Otevřeno vždy hodinu před a během představení Výstava obrazů TOMÁŠ PROKOP Otevřeno vždy hodinu před a během představení Připravujeme Jiří Černý - Antidiskotéka, Café u tety Hany (Předprodej od ) Jiří Černý - Antidiskotéka (pro gymnázium), MD Písničky z Babiččiny krabičky - Veselá Sedma a hosté, MD (Předprodej od ) Charlie Straight (Hoochachos), DK (předprodej od ) Clare Michael Quartet - koncert, Jazzmine club (předprodej od ) 11. a Zvuky země - KM I., MD Bublinová show Matěje Kodeše - nedělní pořad pro děti, MD (předprodej od ) Peklo - DP (zelené), MD K. Gott /K. Štědrý/ P. Větrovec Hvězdy, jak je neznáte, DK 18. a Hranická propast - KM II., MD Romeo a Julie - DP (žluté), MD 24. a Královská moudrost - DDP, MD Hrdý Budžes - představení mimo předplatné, MD (předprodej od ) Petr Spálený a Miluška Voborníková - koncert, MD (předprodej od ) Žďárský Revival fest - AC/DC, Queen, U2, Ozzy Ozbourne, DK (předprodej od ) O zlobivém andílkovi - nedělní pohádka, Stará radnice (předprodej od ) Zdeněk Troška - Cestou necestou - talk show, MD (předprodej od ) Vzhledem k přechodu kina Vysočina na digitalizaci a nutnosti úprav elektroinstalace odpadla plánovaná představení od do včetně. Divákům se omlouváme. So od hodin POČÁTEK (USA, opak., od 12 let, tit., 80,-) Leonardo Di Caprio v nadčasovém sci-fi thrilleru. Zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění. Může vše změnit... Ne od hodin PŘÍBĚH HRAČEK 3. (Toy Story 3.) (USA, opak. čs. zn., 80,-) Komedie. Dobře známé i nové hrdiny z Příběhu hraček tentokrát čeká bitva o vlastní záchranu. Naši hrdinové dostávají do školky plné rozjívených dětí a batolat. Ne od hodin ŽENY V POKUŠENÍ (ČES, opak., příst., 70,-)Komedie Jiřího Vejdělka. Čtyřicátnice Helena je uznávaná odbornice na manželské problémy, sama se dostane do situace, které řeší v práci. Veselá dámská jízda (El. Balzerová, L. Vlasáková). Út 5. - pá od a hodin ROMÁN PRO MUŽE (2 x denně) (ČES, premiéra, od 12 let, 80,-) Podle vlastního bestselleru napsal Michal Vieweigh scénář ke komedii, která má všechny předpoklady stát se filmovým hitem podzimu. Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová, M. Vladyka, T. Pauhofová, J. Budař, P. Zedníček). So 9. a ne od hodin MACHŘI (USA, premiéra, od 12 let, tit., 80,-) Adam Sandler a dalších pět bývalých basketbalistů zjišťují, že zestárnout neznamená nutně dospět. Milióny skopičin... Po od hodin LET S DANCE 3. (USA, premiéra, od 12 let, tit., 80,-) Osiřelý streetový tanečník Luke hledá nové tanečníky, aby v soutěži World Jam Competition porazil své soupeře skup. Samurajů. Romantický taneční film. Út 12. až pá od hodin EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ (USA, premiéra, od 15 let, tit., 80,-) Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Afriky svrhnout nelítostného diktátora. Pá od hodin JAKO KOČKY A PSI: Pomsta prohnané Kitty (USA, premiéra, čs.zn., 80,-) Rodinný dětský film. Připravte se na akci, kde budou chlupy lítat. V pradávné bitvě mezi kočkami a psy se jedna kočičí agentka dostala příliš daleko. Zvířecí bondovka v PC animaci. So 16. a ne od hodin ČARODĚJŮV UČEŇ (USA, premiéra, příst., tit., 80,-) Nicolas Cage je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží město ubránit před svým úhlavním nepřítelem Maximem. Obyčejného studenta Davea zasvětí do základů magie a kouzel. St od hodin AUSTRÁLIE: křížem krážem Zimní putování po červeném kontinentu, zemi úžasných protikladů. Velkoplošná panoramatická live-diashow cestovatele a fotografa Leoše Šimánka se sedmi projektory. Předprodej: ITC Stará radnice. Pá 22. a so od hodin 22 VÝSTŘELŮ (FRA, premiéra, od 15 let, tit., 80,-) Hl. r. Jean Reno. Bývalý mafián žije poklidný rodinný život, ale dožene jej minulost. Skončí s 22 kulkami v těle. Podaří se mu přežít a krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. So od hodin SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (USA, premiéra, čs.zn., 80,-) Dětská dobrodružná komedie. Skvěle animovaný životní příběh mořské želvy Sammyho. Cesta kamarádů je plná přátelství, odvahy a lásky. Tisíce kilometrů moří a zpět. Ne 24. až út od hodin SALT (USA, premiéra, od 15 let, tit., 80,-) Akční thriller. Agentka CIA (Angelina Jolie) je obviněna z přípravy vraždy prezidenta. Musí uniknout svým bývalým kolegům a ještě dokázat, kdo je pravý zrádce. Pá od hodin KUKY SE VRACÍ (ČES, opak., příst., 60,-) Režisér Jan Svěrák natočil dobrodružný, dětský (rodinný ) příběh ze světa dětské fantazie. Pá od 9.30 hodin KAJÍNEK (ČES, opak., od 15 let, 80,-) Nový český trhák o osudech nejznámějšího vězně v porevoluční době. Režie: Petr Jákl. Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kájínka. So od hodin ŽENY V POKUŠENÍ (ČES, opak., příst., 70,-) Komedie Jiřího Vejdělka. Čtyřicátnice Helena (El. Balzerová) a její veselá dámská jízda. Ne od hodin SHREK - ZVONEC A KONEC (USA, opakov. čs. zn., 80,-) Království Za sedmero horami je vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který se dopustil velkého omylu. Po v hod. Oddělení pro děti a mládež MALOVÁNÍ PRO DĚTI Pořad ilustrátora Adolfa Dudka pro 3. třídu ZŠ. Po v hod. Oddělení pro dospělé čtenáře. NEHULÍME, KRESLÍME Pořad ilustrátora Adolfa Dudka pro 2. stupeň ZŠ k rozšíření výuky výtvarné výchovy. Út v hod. Oddělení pro děti a mládež. BEZPEČNÝ TŘETÍ VĚK Pořádá KMJS ve spolupráci s preventivní informační skupinou Policie ČR. Čt v hod. Oddělení pro děti a mládež SIMONA MONYOVÁ Autorské čtení. Út v hod. Oddělení pro děti a mládež. PŘEDNÁŠKA Z OBORU ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE Přednáší Iva Blažíčková. Vstupné 25,- Kč. Út v hod. Oddělení pro děti a mládež TOULKY PO ZMIZELÉM ŽĎÁRU Část druhá: Předměstí Besedu povede Mgr. Miloslav Lopaur. Po v hod. Oddělení pro děti a mládež TRADIČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA Výroba strašidel a dekorací na Halloween. Pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub Úsměv. Út v hod. Oddělení pro děti a mládež O KUCHYNI ČESKÉ, KRAJOVÉ A ZVLÁŠTĚ HORÁCKÉ Besedu povede PhDr. Jaroslav Švoma. Dále po celý říjen probíhá: * Výstava Toleranční modlitebny v kraji Vysočina (vestibul Čechova domu) ve spolupráci s Horáckou galerií * Burza knih pro dospělé čtenáře (chodba za ICK) * Burza knih pro dětské čtenáře (oddělení pro děti a mládež) * Pohádková abeceda (pobočka Nádražní) - pohádkové odpoledne pro 1. tř. ZŠ Palachova v Týdnu knihoven Více: IC KMJS tel.: , Redakčně upraveno Jedna otázka pro Hanu Winklerovou z Informačního centra Knihovny Matěje Josefa Sychry Na co se můžeme letos těšit v rámci celostátní akce Týden knihoven? Letos si knihovna připravila autorské čtení oblíbené spisovatelky Simony Monyové, které se bude konat 7. října od hodin. Návštěvníci knihovny si také mohou odnést knihy dle vlastního výběru z burzy knih, kde jsme nezapomněli ani na děti. Pro základní školy jsou připraveny pořady s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Pro seniory a nevidomé je určena přednáška Bezpečný třetí věk, pořádaná ve spolupráci s Policií ČR. Na pobočce Nádražní si mohou děti 1. tříd užít pohádkové odpoledne s názvem Pohádková abeceda. - lko-

11 STRANA 23 Kultura / Sport NŽR - ŘÍJEN 2010 ŽĎÁRSKÝ ŠKRPÁL zůstal doma. Při již 8. ročníku sportovního turnaje městských úřadů ve volejbale zvítězili zaměstnanci žďárského úřadu. To v konkurenci zejména kolegů z Vysočiny. Nejvzdálenější tým přijel z Prostějova. Žďárský škrpál pochází z dílny Království loutek. Foto: Ilona Marková Klub českých turistů So Rožná - Habří - Věžná (18km) 8.30 nádraží ČD So Tišnov - Lomnice - Borač (15) 6.30 nádraží ČD So Žďár - Lhotka - Veselíčko (14) 8.00 MěÚ So Skuteč - Košumberk - Skuteč (16) 5.10 nádraží ČD So Podzimní Vysočinou (18) ZŠ Zúčastnit se může každý na vlastní nebezpečí. Změna programu vyhrazena. Když počítače nebyly Zapomeňte na počítače a jinou, dnes ke hrám nepostradatelnou, elektroniku a přijďte se vrátit do doby her našich rodičů a prarodičů. Uvidíte vláčky, autíčka, panenky, loutkové divadlo, dětské hudební nástroje, stavebnice, stolní hry, karty, pexesa, či papírové modely staveb. Také plyšáky nebo céčka. Zájemcům promítneme dětské i naučné dobové diafilmy a některé exponáty si mohou i vyzkoušet. Neváhejte a přijďte si pohrát s hračkami z padesátých až osmdesátých let 20. století, láká za tým Regionálního muzea Stanislav Mikule. Výstava potrvá do neděle Jiřina Marková Josef Švoma Rozálie Černá Růžena Stočková Ladislav Kubeš Jarmila Růžičková Jan Vepřovský Marie Zikušková Zdeněk Šustr Šimon Sopčák Karolína Košťálová Zuzana Petrášová Jakub Rosický Jakub Cejnek Marie Lukešová Karolína Plocková Ester Bártová Adam Zelený Tomáš Halouzka Kronika občanů města Životní jubilea v říjnu 2010 Handicap Sport Club Děti narozené v červencu ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR 3 Čt , sál ZUŠ od ABSOLVENTSKÝ KONCERT J. POULA (housle) ze tř. Milana Kozla Čt , sál ZUŠ od ŠKOLNÍ BESÍDKA Pá ne Účast tanečnic ze žďárské ZUŠ na Celostátní přehlídce tanečních oborů v Jablonci nad Nisou. Humanitární sbírka Humanitární sbírku pro diakonii pořádá město Žďár nad Sázavou spolu s farností sv. Prokopa. Do služby bližním v nouzi se můžeme zapojit od pondělí do pátku , vždy od 9 do 17 hodin, v pátek pouze do 12 hodin. Sbírka se tradičně koná v garážích bývalého MěÚ na náměstí Republiky, vedle služebny Městské policie. A co můžete přinést? * Dámské, pánské, dětské letní a zimní oblečení * Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky * Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky * Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční * Knihy. Aby se věci transportem nepoškodily, je nejlepší je zabalit do igelitových pytlů nebo krabic. Pořadatelé předem děkují za pomoc. So O pohár starosty Osové Bítýšky Turnaj integrované boccii družstev Pá ne kolo OZP CUP boccia, 1.liga, Brno Pá ne kolo OZP CUP boccii, 2. liga, Nová Paka Čt Liga curlingu vozíčkářů /2011 Praha 2. kolo , 80 let ZR , 85 let ZR , 80 let Veselíčko , 99 let ZR , 80 let ZR , 80 let ZR , 80 let ZR , 80 let Radonín , 80 let ZR 3 Lukáš Růžička Viktorie Mašková Sophia Lince Martin Pondělíček Albert Oliver Selucký Adam Ptáček Tomáš Synek Barbora Šenkýřová Štěpán Filip ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR 4 Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni celkem občanů ČR přihlášených k trvalém pobytu. Plavecký bazén u 4. ZŠ Hodiny pro veřejnost VELKÝ BAZÉN Po Út St Čt Pá So Ne Vstup dětí od 1 do 10 let, pouze v doprovodu osoby starší 18 let. MALÝ BAZÉN Po Út St So Ne Vstup dětí pouze do 10 let v doprovodu osoby starší 18 let. Kardiak klub Žďár n/s Akce v měsíci říjnu pro členy klubu i ostatní žďárské zájemce: Čt od Česká pojišťovna, Dolní 165, 2. poschodí, dveře č ONEMOCNĚNÍ ŽIL DOLNÍCH KONČETIN Ve své přednášce MUDr. Pávek představí možnosti léčby a kompenzační pomůcky. Út v 5.00 hod. ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ MOSON-MAGYÁROVÁR Cena 300 Kč, informační schůzka čt od 8 do 10 hod. ČP, 2. posch., dv. č. 303, nebo info na tel: red- Asociace sportu pro všechny Zaměřeno na děti Rodiče a děti Út sport. hala Předškoláci od 4 let Čt sokol. těl. Žákyně Po sokol. těl. Žáci Út sokol. těl. Zaměřeno na ženy Ženy Po sport. hala Út ZŠ Palachova St ZŠ, vel. těl. Kondiční gymnastika Čt ZŠ, mal. těl. Čt ZŠ Důchodkyně St pojišťovna Zaměřeno na muže Muži Po ZŠ Společné sporty Volejbal Pá ZŠ, mal. těl. JÓGA Po pojišťovna Čt pojišťovna Bazén FIT Pá hotel FIT Noviny žďárské radnice tři dráhy dvě dráhy tři dráhy tři dráhy Basketbal BK Žďár Hala 2. ZŠ So v BC Kolín, liga juniorů U18 v Žďár B - BC Vysočina Jihlava, muži OP I Ne v 9.00 a Frisco Brno, OP starší MINI dívky v a Žabovřesky, OP starší MINI chlapci So v Příbor, liga starší dorostenky Ne v Ostrava B, liga starší dorostenky So v 8.30 a Valosun Brno, OP nejml. MINI dívky v BK Prostějov, liga mladší dorostenky v Žďár B - Uherský Brod, muži OP I Ne v BK Přerov, liga mladší dorostenky v Žďár B - Podolí, muži OP I So v a Šlapanice, OP žáci U14 Ne v 9.00 a BŠM Brno, OP st. MINI chlapci v a BŠM Brno, OP st. MINI dívky So v Kyjov, ženy OP I Ne v VSK VFU Brno, ženy OP I Hala Bouchalky So v Žďár A - Poděbrady, 2. liga muži Ne v Žďár A - Nymburk B, 2. liga muži So v Nymburk, liga junioři U18 Ne v Hradec Králové, liga junioři U18 So v Žďár A - Tesla Pardubice, 2. liga muži Ne v Žďár A - Hradec Králové B, 2.liga muži So v Zlín, liga junioři U18 Ne v Kyjov, liga junioři U18 Bruslení veřejnosti so so ne so so st pá so ne Stomatologové o víkendech MUDr. Jan Kopecký, ZS Žďas, Strojírenská 6 ( ) MUDr. Jiří Gregor, ZS Žďas, Strojírenská 6 ( ) MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130 ( ) MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, N. Město n. M. ( ) MUDr. Beáta Bílková, ZS Žďas, Strojírenská 6 ( ) MUDr. Marie Kulková, Strážek 80 ( ) MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka ( ) MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš ( ) MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí ( ) MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, N. Město n. M. ( ) MUDr. Anna Štěrbová, Poliklinika, Studentská 7 ( ). Ordinační doba: 9-12 hod. Vydává: Parola spol. s r.o., Fritzova 34, Jihlava Vychází 1x měsíčně v nákladu ks, zdarma do každé domácnosti - Redakce: Horní 28, Žďár nad Sázavou Odpovědný redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: , - Inzerce: Alena Cihlářová, mob.: , - Povoleno MK ČR E, číslo indexu Tisk: Ringier Print, s.r.o., Ostrava - První číslo vyšlo v září Distribuce: Mediaservis s.r.o., tel.: PAROLA spol. s r.o.

Široká koalice vedená ČSSD

Široká koalice vedená ČSSD Široká koalice vedená ČSSD Koaliční jednání ve Žďáře nad Sázavou po komunálních volbách vyústila ve spolupráci tří nejsilnějších stran, vítězné ČSSD s devíti mandáty a ODS a TOP 09, které získaly po pěti

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Od září se strážníci vrací na přechody

Od září se strážníci vrací na přechody Od září se strážníci vrací na přechody S počátkem nového školního roku se opět strážníci vrací na přechody pro chodce, kudy nejčastěji chodí děti a mládež do škol. Všichni naši strážníci budou v době mezi

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení Koncerty dechové hudby na Masarykově náměstí 8. 8. v 16.00 ZUBERSKÁ ŠESTKA Promenádní koncert dechové hudby ze Zubří 15. 8. v 16.00 BOHEMIA JIRKY PRAJERA Promenádní koncert dechové hudby z Českých Budějovic

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Rožnov umí získat evropské dotace

Rožnov umí získat evropské dotace V lokalitě Balkán se může stavět Ministerstvo zrušilo rozhodnutí ČIŽP Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory podruhé Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Odhalení reliéfu

Více

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma 28. ledna 2009 Ročník XX. číslo 4 Cena: 9 Kč Dakaristé jsou doma Dnes rozšířené vydání Posádka dakarského speciálu Mitsubishi L200 Mirek Zapletal a Tomáš Ouředníček, která zazářila na letošním Dakaru a

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více