Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen, poslední předprázdninový měsíc, který každoročně v našem městě bývá završen Slavnostmi solné Zlaté Stezky. Společenských a kulturních událostí se odehrálo tentokrát opravdu hodně, a proto v asi marné snaze oprostit se od provozní slepoty zmíním alespoň tři věci, které mě vedle mnoha dalších v červnu opravdu zaujaly. První zajímavostí je výměnná galerijní akce společně s městem Karlovy Vary, v rámci které máme u nás možnost zhlédnout díla mnoha významných umělců, ale také nám dává příležitost prezentovat umění Otto Herberta Hajeka mimo hranice Prachatic. Nejen při vernisáži ve Varech si člověk uvědomí, jak známý je Otto Herbert Hajek ve světě, jak hodnotné dílo našemu městu daroval a jak zatím nedoceněn a nepříliš známý u nás zůstává. Další zmínka patří sv. Janu Neumannu, osobnosti, se kterou je každoročně spojena významná pouť a která našemu městu svým životním dílem doslova otevírá dveře do celého světa. Poslední událostí, kterou pochopitelně zmíním, jsou Slavnosti solné Zlaté stezky, kterým tentokráte významně svým zpravodajstvím přála i Česká televize. Velké poděkování určitě patří všem soumarům, kteří pěšky prošli celou legendární obchodní stezku. Z jejich vyprávění a z reakcí lidí, které na obou stranách hranice potkávali, je patrné, jak obrovský fenomén obchod se solí v minulosti byl a jak významný turistický a kulturní odkaz nám poskytuje. Slavnosti jsou o vzpomínce na tajemný středověk, o prezentaci našich partnerských měst a jsou především lidovou zábavou. Takový byl i ten 20. ročník. Mně se moc líbil, mouchy na něm za každou cenu nehledám, neboť nemaje je rád, naučil jsem se s nimi tak nějak žít. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Do interiéru kaple v Ostrově se vrátila restaurovaná Pieta s Madonou (str. 2) PŘED- STAVUJEME: Karel Pecháček přišel do Prachatic nalehko, odcházel na hodinu (str. 3) Specialisté ošetřili korunu památného jilmu na Zlaté stezce (str. 4) Knihovna a cukrárna pro seniory a nejen pro ně (str. 5) ZŠ Zlatá stezka získala dotaci na opravu sprch (str. 6) Vítejte po roce na Bohemia JazzFestu 2010 (str. 7) Úrazům o prázdninách může zabránit i správná výbava. Co si vzít, než děti vyrazí na inlajny, poučila akce Brusle 2010 organizovaná městem a občanským sdružením Portus. Foto Václav Malina Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem V uplynulém školním roce 2009/2010 navštěvovalo tři základní školy v Prachaticích, zřizované městem, 103 žáků v devátých ročnících (v minulém roce vycházelo z devátých ročníků 115 žáků), kteří ukončili povinnou školní docházku. Před osmi lety se stalo tradicí, že odbor kultury, školství a cestovního ruchu organizuje setkání vycházejích žáků s představiteli města, a proto v letošním roce 22. června převzali deváťáci z rukou starosty pamětní list jako vzpomínku na léta strávená v základní škole v Prachaticích. Pro připomenutí bych chtěla zmínit, že pamětní listy předáváme i žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku na gymnáziu a ZŠ Zlatá stezka 387. Na pamětním listu je vyobrazena Písecká brána z pera Hannse Nachlingera. V novém školním roce dle statistiky po zápisu (únor 2010) by mělo usednout do lavic 109 prvňáčků (v minulém roce 130 žáčků). Do Mateřské školy Prachatice bylo přijato 128 dětí. Bilance vycházejích a přicházejích je zatím pozitivní. Při výhledu do následujících dvou až tří let se tento trend v Prachaticích zatím potvrzuje. Ohledně počtu přijímaných dětí do mateřské školy nabídka vykrývá poptávku a v případě zájmu jsou do mateřské školy přijímány i děti z okolních obcí. Také pro letošní prázdniny jsme připravili nabídkový katalog v Prachaticích známý pod názvem Prázdninový pas aneb Kam za dobrodružstvím o prázdninách, který vydává odbor kultury, školství a cestovního ruchu. Chtěla bych zvláště upozornit na jednodenní výlet do partnerského městečka Gmunden pro rodiče s dětmi. Tento projekt byl podpořen z Dispofondu EU, z tohoto důvodu je až do naplnění kapacity nabízen zdarma. Dům dětí a mládeže (DDM) Prachatice, pracoviště Prachatice, připravil na letní prázdniny pět pobytových táborů, na které se přihlásilo přes 160 dětí. Tyto tábory se konají v červenci především na základně Lipno. V srpnu pořádá dům dětí čtyři příměstské tábory pro více než 100 dětí. V rámci Prázdninového pasu ve městě Prachatice připravuje DDM jednodenní akce ve svém sportovním areálu. Děti ve městě si mohou přijít zahrát turnaj v malé kopané, zazávodit na kolečkových bruslích či zaskákat na trampolínách. Přírodovědné kroužky DDM ve spolupráci s občanským sdružením Dřípatka připravily druhý ročník Prázdninových dnů ochrany přírody od 3. do 6. srpna Děti, mládež a dospělí mohou během prázdnin navštívit sportovní areál DDM, který je otevřený sedm dní v týdnu od 9 do 20 hodin. V areálu si můžete zahrát tenis, volejbal, kopanou, nohejbal, basketbal, stolní tenis. Vše je možné dopředu domluvit se správci hřiště pány Muchlem a Grillingrem. Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete v Prázdninovém pase nebo na prachatice.cz, pracoviště Prachatice. Město Prachatice, Městská policie Prachatice a organizace a instituce spolupracující v rámci prevence sociálně patologických jevů nabízejí účast na letním příměstském táboře, tzn. každý den ráno s příchodem v 9.00 a odchodem domů v hodin, od úterý do soboty a pak ze soboty na neděli (výlet s přenocováním u Křišťanovického rybníku). Termín příměstského tábora Prachatice/Libín/ Křišťanovice je od 24. do 29. srpna Pro děti z Prachatic od 10 do 15 let nabízíme zajímavý program plný soutěží a her, celotáborovou hru, koupaní, výlet, cyklistický výlet, stanování, diskotéku, doplňkový záchranářský program s ukázkami složek integrovaného záchranného systému. Více informací o táboře získáte na mobilu nebo mailu Růžena Štemberková, Jiří Machart, Hanka Rabenhauptová

2 červenec 2010 Radniční list Obnovu památek podporují státní příspěvky Pieta s Madonou jsou restaurovány Interiér kaple v Ostrově je vyzdoben dvěma obrazy, které od února prošly restaurováním. Jedná se o lidové olejomalby na lněném plátně. Součástí oltáře je obraz Madona ikona rozměrů cm, pocházející asi z první poloviny 20. století. Nejedná se samozřejmě o zobrazení zpěvačky Madonny, nýbrž o výtvarné znázornění Matky Boží, zobrazuje tedy Pannu Marii s Ježíškem. Stěnu kaple zdobí obraz Pieta rozměrů cm, představující lidovou malbu pravděpodobně z počátku 19. století. Obsahuje Pannu Marii s tělem Ježíše Krista na klíně po jeho snětí z kříže, v horní části je nápisová páska s textem Matko Krista pána oroduj za nás. Oba obrazy vyžadovaly rentoaláž, tedy podlepení novým plátnem podobné struktury, které bylo provedeno v únoru na vakuovém nažehlovacím stole. Následně byly obě malby restaurovány. Došlo k odstranění nečistot, vypnutí pláten, přičemž u Piety byl použit nový napínací rám, vytmelení ztrát, lokálním retuším a rekonstrukci malby, kterou na povrchu vždy překryl závěrečný ochranný lak. Veškeré přemalby jsou provedeny odstranitelným způsobem tak, aby dochovaný originál nebyl nevratně změněn. Restaurováním nebyla zakryta (retušována) krakeláž malby, tedy její rozpraskání, vypovídající o stáří obrazu. Provedené restaurování obrazů přispělo ke zhodnocení interiéru kaple a prodloužení životnosti obrazů, které se tak dochovají dalším generacím. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Parkovné zaplatíte pohodlně z mobilu Město Prachatice zavádí od 25. června 2010 novou možnost úhrady parkovného pohodlně z mobilního telefonu. Parkovací automaty v jednotlivých lokalitách budou vybaveny podrobným návodem. Text SMS se bude lišit v závislosti na umístění parkovacího automatu. Samotné parkovací automaty zůstávají v provozu, placení přes telefon je alternativní službou. Kontrolu placení bude provádět městská policie přes webové rozhraní, přes které získá seznam zaplacených SPZ. Podrobnější informace k platbám přes mobilní telefon jsou k dispozici na webových stránkách pod zvláštním odkazem. (tis) V květnovém Radničním listu jsme informovali o podání žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Prachatice v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice administroval a koncem března na Ministerstvo kultury podal šest žádostí o příspěvek v souhrnné výši tisíc Kč. V květnu Ministerstvo kultury kladně rozhodlo o poskytnutí účelových finančních příspěvků dle podaných žádostí. Ve vztahu k majetku města Prachatice jsou příspěvkem podpořeny dvě akce, a to obnova třech božích muk na Svatopetrské cestě ke hřbitovu a pokračování celkové obnovy Hüblerovy kaple v rozsahu obnovy kříže na zvoničce a doplnění vrcholového zakončení lucerny. S realizací obnovy božích muk na Svatopetrské cestě ke hřbitovu bylo započato na přelomu května a června. Akce navazuje na dosavadní opravy zdejších sakrálních objektů pocházejících z 18. a 19. století. Po loňské opravě dvou výklenkových kapliček letos došlo na troje boží muka mezi Domem s pečovatelskou službou Skalka a hřbitovem. Celkové náklady dosahují necelých 177 tisíc korun, přičemž finanční příspěvek činí 140 tisíc korun. Práce zahrnují odstranění zvětralých částí omítek, provedení infuzních clon omezujících vzlínání zemní vlhkosti, sanačních omítek na spodních částech, opravy omítek vápennou maltou na zbývající ploše, obnovu plastického členění, výměnu prejzové střešní krytiny s doplněním chybějícího kovářsky zpracovaného křížku. Barevnost omítek vychází z odkrytých spodních nátěrových vrstev, kde byla zjištěna zemitá písková barva. Na kapli Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) na konci ulice Zlatá Stezka bude obnoveno původní řešení vrcholového zakončení zvoničky a lucerny. Nyní zvoničku ve vrcholu ukončuje nepůvodní kříž tradičního (latinského) typu s poměrně robustním svislým i příčným břevnem kotveným pomocí objemné kovové pochvy na fragment původního kříže s doplňující ocelovou objímkou kolem dochovaného originálu dioritové koule na zděném jehlanu, představujícím stavební ukončení zvoničky. Vrcholové zakončení lucerny pak zcela chybí. Podle dohledaných historických fotografií kaple z roku 1900 bylo prachatickým akademickým sochařem a restaurátorem MgA. Janem Koreckým navrženo nové řešení, spočívající v ukončení zvoničky novým pozlaceným kovovým křížem kotveným přímo do koule. Vrchol lucerny bude doplněn o kamennou kouli s pozlacenou kovovou šesticípou hvězdou s vnitřním kruhovým otvorem. Obnova vrcholového zakončení vyjde na téměř 62 tisíc, přičemž 50 tisíc korun pokryje účelový finanční příspěvek. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Umělci obohatí sbírku města Město Prachatice prostřednictvím odboru kultury, školství a cestovního ruchu v letošním roce již po páté zorganizuje výtvarný workshop významných evropských výtvarníků současného moderního umění ve spolupráci s Mgr. Vítem Vavřincem Pavlíkem. Nad tímto sympoziem, které v Prachaticích proběhne od 28. července do 3. srpna 2010 pod názvem SALVE PRACHATICE, převzala i letos záštitu Asociace jihočeských výtvarníků. Hlavním cílem je konfrontace a zachycení různých pohledů na největšího rodáka města Prachatice, Jana Nepomuka Neumanna, a to především z důvodu připravovaných oslav v roce Určitě bude zajímavé vidět, jak ruce evropských malířů, případně sochařů se s tímto tématem vypořádají a jak jej ztvární. Součástí programu bude návštěva radnice, kulturních zařízení města a výstavy současného moderního českého umění. Na závěr sympozia se uskuteční vernisáž vytvořených děl. Město Prachatice si opět od každého umělce jedno dílo vybere a ponechá. Tímto počinem dojde k obohacení sbírky města Prachatice, která byla založena v minulých letech, a co více, zjistíme, jak naše historické město vnímají ruce, srdce a duše malířů špičkových kvalit v současném proudu moderního umění. Mgr. Růžena Štemberková Studentská rada bilancovala Naposledy ve školním roce 2009/2010 se na radnici sešli zástupci osmi škol z Prachatic v rámci Studentské rady města Prachatice. Poradní orgán vedení města má své opodstatnění. Podněty, návrhy a doporučení od studentů ze svého okolí školy, rodiny, místa pobytu jsou inspirativní a mnohdy velmi důležité při rozhodování o věcech veřejných v oblasti pro mladé. Na posledním sezení vedle klasických informací z radnice dostali velký prostor všichni přítomní ke zhodnocení práce studentské rady, zhodnocení sebe samého a přínosu jak osobního, tak pro školu a město Prachatice. Nejaktivnějšími členy studentské rady a jejími mluvčími byli za poslední dobu Pavel Soukup a Klárka Tonková. Všichni členové studentské rady obdrželi osvědčení za celoroční působení. K nejzajímavějším aktivitám patřily návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu, malý mediální výcvik, pomoc při sociologickém průzkumu, účast na humanitární akci, pravidelné informace z radnice, společné setkání s rodiči, pedagogy a zástupci města. Na závěr studentské rady zaznělo doporučení Podílejte se na společenském životě, myslete usilovně, mluvte příležitostně. Studentská rada bude pokračovat v novém školním roce 2010/2011. Hanka Rabenhauptová Soutěž Kvetoucí Prachatice pokračuje Červnové počasí zahrádkářům ani květinám příliš nepřálo. Přesto věříme, že vaše okna, zahrádky a předzahrádky již krášlí záplava pestrobarevných květů. Možná jste v těšení na slunečné prázdninové dny pozapomněli, že je letos vyhlášen již VIII. ročník soutěže Kvetoucí Prachatice kvetoucí domov. Soutěž probíhá od června do 30. září, a proto vás vyzýváme zalévejte, pěstujte, plejte, popř. již i fotografujte, ať se vaše domovy zazelenají a rozkvetou a hlavně se nezapomeňte přihlásit na tel nebo mail V případě zájmu rádi přijdeme vaše květinové království nafotit. Těšíme se spolu s návštěvníky našeho města na rozkvetlé truhlíky a květináče, nádherné zahrádky a předzahrádky. Marie Peřinková strana druhá

3 Představujeme: Karel Pecháček přišel do Prachatic nalehko, odcházel na hodinu Mgr. Karel Pecháček se narodil 8. dubna 1941 v Praze. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (aprobace biologie chemie) a Univerzitu J. E. Purkyně v Brně (postgraduálně, aprobace v oboru geologie). V letech vyučoval na Gymnáziu v Prachaticích. V roce 1977 byl vyhozen z místa středoškolského učitele, protože odmítl podepsat protest proti Chartě 77. Práci závozníka a řidiče sehnal v ČSAD, od roku 1985 pracoval jako technolog biologické ochrany skleníkových rostlin v JZD Chelčice. V roce 1990 byl rehabilitován a zvolen poslancem České národní rady za Občanské fórum. Po skončení mandátu se vrátil do Gymnázia Prachatice, kde vyučoval až do odchodu do důchodu v r Pedagogickou kariéru končil v ZŠ Vodňanská Prachatice, kde jako důchodce rok vyučoval chemii. V životě se mu splnil dětský sen být učitelem, ale za totality i v tržním prostředí poznal, jaká kritéria pro hodnocení kantora lze využít K vašim koníčkům patří vodácký sport. Ani letos jste nechyběl při závodě Letní Blanice. V jaké roli? Tradičně se účastním příprav trati, pomáhám technicky stavět brány na řeku. Už zdaleka nejsem jedním z hlavních pořadatelů, jen taková pomocná síla. Den před závodem si řeku projedeme, doladíme se staviteli brány. V sobotu při závodu jsem byl na brankách jako rozhodčí, potom jsem jel na závěr v poslední skupině do cíle ve Strunkovicích. Už nejezdím výkonnostně, to jsem ostatně nikdy nepovažoval za důležité, spíše zážitkově. Na vodu jsem jezdil už jako vysokoškolák. Nejen Prachatičáci si vás vybaví jako středoškolského učitele. Jak se rodilý Pražák ocitnul ve městě pod Libínem? Před státnicemi jsem učil na škole v Kunraticích, kde jsem absolvoval základku, která se mezitím stala gymnáziem, tenkrát střední všeobecně vzdělávací školou. Musel jsem podepsat revers, že splním umístěnkové řízení. Byla doba, kdy se muselo po vysoké škole respektovat, kam vás umístí, zejména ve školství se to muselo přísně dodržovat. Tenkrát byl hlad po učitelích, bylo jich málo na základkách i na středních školách. Na umístěnku jsem si mohl vybrat kraj, dejme tomu. Jezdíval jsem do Krkonoš jako vedoucí ROH táborů, hory mě lákaly, ale umístěnka na jediné gymnázium v této lokalitě ve Vrchlabí tam nebyla. Vzpomněl jsem si na Šumavu to je taky jeden z mých životních paradoxů. V Prachaticích jsem byl jako kluk v padesátých letech, protože z Prahy se jezdilo o prázdninách na takzvané osady. Školy v místě poskytly nocleh, v Prachaticích jsme například sídlili ve škole Vodňanská, kde byly postele ve třídách, jídelna fungovala a mně se tady moc líbilo. Když jsem se odsud vracel, přesvědčoval jsem rodiče, abychom se do Prachatic odstěhovali. Netuše, že tu budu působit, že tady zakotvím. Zažádal jsem si tedy o Jihočeský kraj, ale místo do Prachatic jsem dostal umístěnku do Vimperka na střední všeobecně vzdělávací školu. Jenže tam jsem nastoupit nemohl, protože jsem musel jako absolvent vojenské katedry narukovat na roční základní vojenskou službu, kde jsem prožil kubánskou krizi a prodloužení vojny o měsíc až do září Myslel jsem, že nastoupím do Vimperka, ale oni mi mezitím změnili místo do Prachatic na gymnázium. Koncem září jsem se vypravil do Prachatic obhlídnout, zda mě zajistí přiměřené ubytování, což byla povinnost školy vůči absolventu s umístěnkou. Hledal jsem spojení, abych ráno přijel do Prachatic a odpoledne se vrátil. Na autobusovém nádraží v Praze se mi vysmáli, něco takového tenkrát neexistovalo. Vyjel jsem nočním vlakem courákem v jedenáct hodin večer z Prahy přes Budějovice do Číčenic a ráno jsem skutečně přijel akorát se školáky do školy. Kde jste? Tady se chodí na brigády, chybí dozory! znělo uvítání. Já se jdu jenom informovat a dostavím se s věcmi příští týden, oponoval jsem. Ne ne ne, zítra je potřeba dozor na bramborové brigádě, máte přidělenou třídu! A kde mám ubytování?! To se rozhlídneme po městě. Něco najdeme. Přidělili mi sekretářku, chodili jsme po městě a ubytování našli až v osamělé vile Herma, kolem které je nyní sídliště. Tehdy tam stála sama v polích pod Šibeničním vrchem, který byl celý lemován zákopy a byl vojenským cvičištěm. Poslední budovou v okolí byl skleník v místě, kde dneska stojí COOP. Ta vila měla tajemnou pověst. Žilo v ní několik svobodných starších ženských nikdo přesně nevěděl kolik. Jedna z nich má syna, nějakého inženýra Kubíčka, a ten tam podniká chemické pokusy a občas tam něco vybouchne, dostalo se mi například varování. Druhý den jsem z vily vyrazil v polobotkách do brambořiště ve Strunkovicích, kde jsem si do nejbližší chalupy šel vypůjčit gumovky. Do Prachatic jsem totiž dorazil jen v polobotkách, pláštíku a baretu. Vaši učitelskou kariéru provázely na prachatickém gymnáziu pikantní začátky, ale také pikantní konce. Zahojil čas smutné vzpomínky? Kdepak, smutné záležitosti se mi vybavují neustále. Jako trauma nesu, že jsem odtud byl třikrát vyhazován, a to velice radikálně. Při prověrkách po roce 1968 se muselo říkat, že invaze vojsk Varšavské smlouvy byla osvobozením. Inspektora, který přišel do školy, jsem žádal, aby mi vysvětlil, kde se tady plížila ta kontrarevoluce. Rozzuřil se a řval, aby mě okamžitě vyhodili. Nevím, jak se to tenkrát ustálo. Možná pomohlo, že jsem půl roku neučil, protože jsem marodil s ledvinami. Z gymnázia jsem ale vyletěl v kampani proti Chartě 77. S kolegou Honzou Urbanem jsme nepodepsali takzvanou antichartu. Konstatovali jsme, že Charta 77 je materiál k celospolečenské diskusi o problémech ve společnosti. Považoval jsem za nesmysl a amorální věc protestovat proti něčemu, co není ani oficiálně zveřejněno. Zhodnotili to jako hrubý kázeňský přestupek. Na pracovišti jsem nemohl zůstat, aby nedošlo k porušování kázně. Vytáhli mě z hodiny, ať okamžitě opustím budovu, že nemám ve škole co dělat. Ani jsem si nemohl sbalit věci. Vyměnili všude zámky. Boty, kabát a další věci mi pak přinesli žáci. Stal jsem se zločincem proto, že jsem nepodepsal vynucenou rezoluci k něčemu, co jsem prakticky neznal. Společenské změny na přelomu let 1989/90 vás zastihly v biologické laboratoři zemědělského družstva Chelčice, kam vás od volantu v ČSAD zlanařil váš bývalý žák. V červnových volbách v roce 1990 jste získal mandát poslance České národní rady za Občanské fórum. Jaké jsou vaše zkušenosti s politikou? Domnívali jsme se, že budeme dělat politiku jako nadstavbu nad své povolání, že budeme jenom dojíždět do parlamentu na zasedání. Ze začátku se to taky tak dělo. To byly i paradoxní situace. V pátek skončilo jednání parlamentu, přijeli pro mě spolupracovníci z Chelčic, dokonce se dostali i do zasedací síně, a jeli jsme třeba do Radotína, kde jsem sundal sněmovní sako, vzal si montérky a likvidovali jsme parazity ve sklenících. Pak se poslancování zprofesionalizovalo, musel jsem skončit s prací technologa v družstvu a být přítomen v parlamentu dennodenně. To byl formální zvrat. Potom jsem zažil rozpad Občanského fóra, které bylo kompaktní ve vztahu vůči komunistickému systému, vůči totalitnímu způsobu vlády, ale postupně se tvrdé metody boje o moc začaly paradoxně objevovat v této antikomunistické straně, tedy v Občanském fóru, a vedly k jeho rozštěpení. Začalo se jednat víc o mocenských záležitostech a politických intrikách než o věcném způsobu vedení společnosti, což mi nevyhovovalo. Bohužel tento styl pokračuje dodneška. Po poslancování jste se v roce 1992 vrátil na gymnázium. Vizuálně mi připomínáte Zdeňka Svěráka. Mám pocit, že i váš konec na prachatickém gymnáziu byl podobný osudu učitele, kterého hrál ve filmu Vratné lahve? Ano byl podobný, ale myslím ještě drastičtější. Paradoxem je, že to, co se událo Svěrákovi ve škole, která byla vizuálně znázorněna ve filmu, tak to bylo opravdu moje gymnázium, kde jsem v Praze vystudoval stará Hanusova škola pod Nuselským mostem. Na prachatickém gymnáziu jsem si prožil řízení, kdy jsem byl na hodinu suspendován. Skoro týden trvalo, než se věc vysvětlila. Chyba v tomto konfliktním případě byla na mé straně. Neudržel jsem nervy na uzdě po opakovaných provokacích a chtěl jsem případ neposlušného studenta rázně vyřešit. Uvědomil jsem si až dodatečně, že tím konečně nahrávám jiným dořešit případ svého působení mezi nimi Blížil se můj odchod do důchodu a já pořád čekal, jestli mě někdo osloví: Zůstaň, my tě tu potřebujeme. Místo toho mi bylo sděleno, že za mě mají vhodnější náhradu. Poznal jsem po dlouhé době, že do stejné řeky opravdu stejnou nohou nikdy nevkročíš. Pochopil jsem, že jsem ve stejné situaci jako v roce Pokud jste nežádoucí, musíte se neustále ospravedlňovat, dávat pozor na sebemenší chybu, na kterou se čeká, a k tomu vyvíjet energii. Jenže ta vám pak může chybět na vedení výuky a pedagogický proces. A to už jsem nechtěl, poněvadž jsem tušil, že to dopadne stejně, že nikde žádné zastání mít nebudu, když nemám podporu kolektivu a nejbližších spolupracovníků. Prošel jste velkou politikou, zkušenosti máte z počátku devadesátých let i s funkcí zastupitele města. Jaká kritéria by měl splňovat dobrý komunální politik? To je obtížná otázka Musel by být ekonomicky nezávislý a neměl by být závislý na společenských a ekonomických strukturách, které tady ve městě jsou, což si protiřečí. Vždycky bude nějak závislý, a to je problém i ve školství. Vrátil jsem se na gymnázium jako nezávislý člověk, který není vázán osobními vazbami na rodiče žáků, kteří tam studují. Nerozlišoval jsem, jestli to je žák tamtoho či onoho představitele. Na všechny jsem měl stejné požadavky, všechny jsem se snažil spravedlivě hodnotit. Problematické pro místního zastupitele je, aby znal společenské podhoubí maloměsta, ale nebyl na něm závislý, aby mohl jednat svobodně. Bude-li součástí ekonomického podhoubí maloměsta, při nezávislém jednání se může dostat do konfliktních situací, které ho vyloučí z této ekonomické struktury Vyptával se Václav Malina. strana třetí červenec 2010

4 Křišťanoviny jsou čtvrtletníkem Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Koncem června se v domově seniorů konala malá oslava ke druhému výročí vydávání Křišťanovin za velké účasti obyvatel domova i hostů. Diplomem byli oceněni věrní dopisovatelé Blažena Adamcová, František Šortner, Daniela Mrázová a Mgr. Hana Tesařová, která má na starosti korektury. Kytičku obdržela i celá redakční rada Křišťanovin, kousek dortu všichni přítomní. Že Křišťanoviny jdou do každé prachatické rodiny, kam se dostává Radniční list, je velmi dobře, protože mnohdy jde o zajímavé informace potřebné nejen pro obyvatele domova. Letní číslo Křišťanovin právě vyšlo. Hanka RH+ červenec 2010 Radniční list Specialisté ošetřili korunu památného jilmu na Zlaté stezce Křišťanoviny oslavily druhé výročí V loňském roce Město Prachatice, odbor životního prostředí, využilo nabídky společného projektu Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Zdravé stromy pro zítřek a zažádalo o grant na odborné ošetření jednoho stromu certifikovaným arboristou. Cílem tohoto projektu je zejména podpora kvalitního odborného ošetřování stromů, ale také zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti. Hlavními kritérii pro výběr byla historie stromu, jeho velikost a význam pro místní obyvatele, ale také zdravotní stav stromu a potřebnost jeho ošetření. Stromem, který jsme na toto ošetření navrhli, byl jilm na Zlaté stezce. Tento strom byl v roce 2005 Nadací Partnerství oceněn jako Strom hrdina, v loňském roce byl vyhlášen památným stromem a za velkého přispění Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 240, vyhrál regionální kolo soutěže Strom roku, pro nás pojmenované O největšího stromového sympaťáka města Prachatice Vzhledem ke své přírodní i historické hodnotě se jilm dostal do dvacítky vybraných stromů, které budou certifikovaným arboristou ošetřeny. Odborné ošetření jilmu provedl 15. června 2010 certifikovaný arborista Ing. Jiří Skotnica a jeho spolupracovníci z firmy All4trees.cz. Došlo k celkovému zdravotnímu řezu stromu, zejména pak k odstranění suchých větví, odlehčení koruny směrem ke komunikacím a byly nainstalovány čtyři dynamické a jedna pevná vazba, která nahradila původní, již nevyhovující vazbu. Díky kvalitnímu odbornému zásahu dojde ke snížení rizika pádu suchých větví na přilehlé komunikace a současně bude prodloužena životnost jilmu. Odborné ošetření si jilm rozhodně zasloužil a jeho vylepšený šat si může každý prohlédnout při cestě kolem ZŠ Zlatá stezka. Stanislava Linhová Barokní tanec novinkou kurzů Čtrnáct dní letos potrvá v Prachaticích Letní škola staré hudby. Tvůrčí dílna zaměřená na interpretaci hudby starších stylových období, zejména na hudbu středověkou, renesanční a barokní, začne v Prachaticích 11. července a skončí 25. července. Pro zájemce budou opět otevřeny třídy se zaměřením na barokní housle, barokní cello či loutnu. Novinkou budou hodiny barokního tance s paní Helenou Kazárovou. Dětskou třídu letos otevřeme po oba dva týdny první s dobře známou Monikou Devátou a druhý s další skvělou flétnistkou a pedagožkou Ilonou Veselovskou, uvedla hlavní organizátorka kurzů Jitka Smutná. Podrobnosti o koncertech se dozvíte na webu na zadní straně Radničního listu a ve zvukovém RL na webových stránkách města. (vam) Prachatice měly zástupce na proslulém festivalu ve Strážnici Každý poslední červnový víkend ožije jihomoravská Strážnice mezinárodním folklorním festivalem. Město, ve kterém žije necelých šest tisíc obyvatel, vyroste zhruba o tisícovku lidových tanečníků, muzikantů, zpěváků nejen z Moravy, Čech a Slovenska, ale i řady evropských či zámořských zemí, lidových řemeslníků, trhovců i o tisíce návštěvníků. Festival má již dlouhou tradici, lidové slavnosti se ve Strážnici pořádají od roku 1946, letos to byl již 65. ročník, na kterém nechyběli zástupci Prachatic. Třeťáci ukázali pekařský um Třeťáci ZŠ Vodňanská společně s paní učitelkami Mgr. Alenou Bískovou a Mgr. Monikou Jandovou se po celý školní rok zúčastňovali projektu Tady jsme doma. Jeho autorkou je PhDr. Alena Schauerová a vyhlásil jej Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Smyslem projektu je záměrné začleňování regionální lidové kultury do výuky na základní škole. Cílem je rozšířit znalosti dětí o tu část národního kulturního dědictví, která je jim nejbližší a která vede i k odpovědnému vztahu dětí k místu, kde žijí. V rámci projektu se část dětí za odměnu zúčastnila Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Zde děti měly možnost předvést to, čemu se během školního roku naučily. V dětském pořadu Děti dětem se s dětmi z folklorních souborů z Moravy předvedly v pořadu odehrávající se na jarmarku. Naše děti uváděly řemeslo pekařské a kromě pečiva nabízely bylinky a koření. Předvedly lidový tanec Hop, Káčo, přes bláto. Ostatní děti naučily naší písničku pocházející z Ratiborovy Lhoty Mám zahrádku. Děvčata předváděla své umění v pletení věnečků z kvítí a kluci se předháněli v roztáčení káči. Kromě tohoto pořadu se děti zúčastnily dalších úžasně a skvěle připravených akcí, ať to byla diskotéka, dopoledne plné her, soutěží a sportovních aktivit či prohlídka skanzenu. Navštívili jsme opravdový jarmark a také strážnické muzeum. O projektu v celém školním roce informovala výstava fotografií a výtvorů dětí ve strážnickém skanzenu. Závěr a vyvrcholení našeho pobytu patřil slavnostnímu průvodu městem, kde jsme naše město Prachatice reprezentovali písničkami a tancem. Totéž pak děti předvedly na hlavním pódiu před zaplněným hledištěm. Děti si odvážely spoustu zážitků a dojmů. O projektu a o pobytu ve Strážnici budeme informovat výstavou v Prachatickém muzeu začátkem září. Velké poděkování patří našim sponzorům pekárně ZZN Prachatice a Pekařství Vladimír Cais z Vlachova Březí kteří napekli pro účastníky celého strážnického dětského pořadu zelňáky, chléb, housky a jiné dobroty. Všem moc chutnalo. Růžena Vinciková Kolková Libín S předvedl Plavení dřeva Soubory z Prácheňska, mezi nimi prachatický Libín S, se představily v amfiteátru Bludník. Premiéra pořadu Dej nám pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji začala v sobotu krátce před osmou večer, repríza byla v neděli o půl druhé. Ještě před ubytováním, bydlelo se v nedalekém Bzenci, si šli Libíňáci trochu užít festivalu. Na pódiu v amfiteátru vystupovaly právě zahraniční soubory ze Slovenska, Mexika, z Kanady (Kanadu reprezentoval filipínský folklorní soubor z Montrealu), z Rumunska a z Velikonočního ostrovu (který patří jihoamerickému Chile). Sobotní dopoledne bylo ve znamení zkoušek. Hned ráno po osmé začal Libín S. Po zkouškách jednotlivých souborů následovala zkouška společná. Mimořádně důležité jsou plynulé výměny souborů na pódiu. Namáhavá zkouška trvala až do půl jedné. No, to jsem zvědavý, jestli to neskončí velkou ostudou, prohlásil kdosi mezi diváky z doprovodu souborů. Odpoledne byl na programu průvod Strážnicí. Už seřadiště na okraji města nedaleko Skalické brány zazářilo barevností a rozmanitostí lidových krojů i ty jihočeské byly rozmanité. Vedle Jihočechů slovácké kroje z Kyjova, chlapi s klobouky s poletujícími mašlemi z Chrudimě, Mexičané, Filipínci pod kanadskou vlajkou, tanečníci z Velikonočního ostrova, členové karlovarského souboru mají pro změnu klobouky se střapci Konečně se dal průvod do pohybu. Soubory však občas zastavují, tančí, hrají pro potěchu svoji i diváků podél ulice. Směrem k centru davy na chodnících houstnou, náměstí je plné. Na pódiu se střídají přicházející soubory. I na prachatický Libín S přišla řada. Zatančí rozlučkový tanec V Prachaticích. Před osmou večer na pódium a do jeho těsného okolí nastupují členové folklorních souborů z Prácheňského kraje, mezi nimi i souboru Libín S, jehož vystoupení Plavení dřeva bylo doprovázeno aplausem na otevřené scéně. Rozloučení za velkého potlesku bylo za zvuků písně Dej nám pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji. Tanečníci měli v rukou půllitry, připili na zdraví. Vystoupení prácheňských souborů bylo úspěšné, lidem se líbilo. Pochvaly jsme slyšeli, když jsme seděli se sklenkou vínka, při náhodných setkáních. Nedělní dopoledne bylo pro prácheňské soubory volné. Někdo vyrazil do skanzenu, jiný šel na mši. Před závěrečnou reprízou pořadu Dej nám pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji se Libíňáci vyfotografovali na pódiu na Bludníku. Vystoupení na denním světle, na sluncem zalitém pódiu bylo trochu jiné než to premiérové. Ze začátku nebylo hlediště zdaleka zaplněné, ke konci by místo člověk možná jen těžko hledal. Přišla řada i na druhý tanec souboru Libín S, na Slepice. Domů na jih Čech se soubory z Prácheňska vracely s tím, že divák předpovídající ostudu se hluboce mýlil. Poděkování patří Prácheňskému souboru, Prácheňáčku, Dívčímu sboru Prácheňského souboru, Švandově dudácké muzice, Pošumavské dudácké muzice, Libínu-S Prachatice, Písečanu a jejich vedoucím. Ing. Hynek Hladík, předseda folklorního sdružení Libín S strana čtvrtá

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více