Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen, poslední předprázdninový měsíc, který každoročně v našem městě bývá završen Slavnostmi solné Zlaté Stezky. Společenských a kulturních událostí se odehrálo tentokrát opravdu hodně, a proto v asi marné snaze oprostit se od provozní slepoty zmíním alespoň tři věci, které mě vedle mnoha dalších v červnu opravdu zaujaly. První zajímavostí je výměnná galerijní akce společně s městem Karlovy Vary, v rámci které máme u nás možnost zhlédnout díla mnoha významných umělců, ale také nám dává příležitost prezentovat umění Otto Herberta Hajeka mimo hranice Prachatic. Nejen při vernisáži ve Varech si člověk uvědomí, jak známý je Otto Herbert Hajek ve světě, jak hodnotné dílo našemu městu daroval a jak zatím nedoceněn a nepříliš známý u nás zůstává. Další zmínka patří sv. Janu Neumannu, osobnosti, se kterou je každoročně spojena významná pouť a která našemu městu svým životním dílem doslova otevírá dveře do celého světa. Poslední událostí, kterou pochopitelně zmíním, jsou Slavnosti solné Zlaté stezky, kterým tentokráte významně svým zpravodajstvím přála i Česká televize. Velké poděkování určitě patří všem soumarům, kteří pěšky prošli celou legendární obchodní stezku. Z jejich vyprávění a z reakcí lidí, které na obou stranách hranice potkávali, je patrné, jak obrovský fenomén obchod se solí v minulosti byl a jak významný turistický a kulturní odkaz nám poskytuje. Slavnosti jsou o vzpomínce na tajemný středověk, o prezentaci našich partnerských měst a jsou především lidovou zábavou. Takový byl i ten 20. ročník. Mně se moc líbil, mouchy na něm za každou cenu nehledám, neboť nemaje je rád, naučil jsem se s nimi tak nějak žít. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Do interiéru kaple v Ostrově se vrátila restaurovaná Pieta s Madonou (str. 2) PŘED- STAVUJEME: Karel Pecháček přišel do Prachatic nalehko, odcházel na hodinu (str. 3) Specialisté ošetřili korunu památného jilmu na Zlaté stezce (str. 4) Knihovna a cukrárna pro seniory a nejen pro ně (str. 5) ZŠ Zlatá stezka získala dotaci na opravu sprch (str. 6) Vítejte po roce na Bohemia JazzFestu 2010 (str. 7) Úrazům o prázdninách může zabránit i správná výbava. Co si vzít, než děti vyrazí na inlajny, poučila akce Brusle 2010 organizovaná městem a občanským sdružením Portus. Foto Václav Malina Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem V uplynulém školním roce 2009/2010 navštěvovalo tři základní školy v Prachaticích, zřizované městem, 103 žáků v devátých ročnících (v minulém roce vycházelo z devátých ročníků 115 žáků), kteří ukončili povinnou školní docházku. Před osmi lety se stalo tradicí, že odbor kultury, školství a cestovního ruchu organizuje setkání vycházejích žáků s představiteli města, a proto v letošním roce 22. června převzali deváťáci z rukou starosty pamětní list jako vzpomínku na léta strávená v základní škole v Prachaticích. Pro připomenutí bych chtěla zmínit, že pamětní listy předáváme i žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku na gymnáziu a ZŠ Zlatá stezka 387. Na pamětním listu je vyobrazena Písecká brána z pera Hannse Nachlingera. V novém školním roce dle statistiky po zápisu (únor 2010) by mělo usednout do lavic 109 prvňáčků (v minulém roce 130 žáčků). Do Mateřské školy Prachatice bylo přijato 128 dětí. Bilance vycházejích a přicházejích je zatím pozitivní. Při výhledu do následujících dvou až tří let se tento trend v Prachaticích zatím potvrzuje. Ohledně počtu přijímaných dětí do mateřské školy nabídka vykrývá poptávku a v případě zájmu jsou do mateřské školy přijímány i děti z okolních obcí. Také pro letošní prázdniny jsme připravili nabídkový katalog v Prachaticích známý pod názvem Prázdninový pas aneb Kam za dobrodružstvím o prázdninách, který vydává odbor kultury, školství a cestovního ruchu. Chtěla bych zvláště upozornit na jednodenní výlet do partnerského městečka Gmunden pro rodiče s dětmi. Tento projekt byl podpořen z Dispofondu EU, z tohoto důvodu je až do naplnění kapacity nabízen zdarma. Dům dětí a mládeže (DDM) Prachatice, pracoviště Prachatice, připravil na letní prázdniny pět pobytových táborů, na které se přihlásilo přes 160 dětí. Tyto tábory se konají v červenci především na základně Lipno. V srpnu pořádá dům dětí čtyři příměstské tábory pro více než 100 dětí. V rámci Prázdninového pasu ve městě Prachatice připravuje DDM jednodenní akce ve svém sportovním areálu. Děti ve městě si mohou přijít zahrát turnaj v malé kopané, zazávodit na kolečkových bruslích či zaskákat na trampolínách. Přírodovědné kroužky DDM ve spolupráci s občanským sdružením Dřípatka připravily druhý ročník Prázdninových dnů ochrany přírody od 3. do 6. srpna Děti, mládež a dospělí mohou během prázdnin navštívit sportovní areál DDM, který je otevřený sedm dní v týdnu od 9 do 20 hodin. V areálu si můžete zahrát tenis, volejbal, kopanou, nohejbal, basketbal, stolní tenis. Vše je možné dopředu domluvit se správci hřiště pány Muchlem a Grillingrem. Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete v Prázdninovém pase nebo na prachatice.cz, pracoviště Prachatice. Město Prachatice, Městská policie Prachatice a organizace a instituce spolupracující v rámci prevence sociálně patologických jevů nabízejí účast na letním příměstském táboře, tzn. každý den ráno s příchodem v 9.00 a odchodem domů v hodin, od úterý do soboty a pak ze soboty na neděli (výlet s přenocováním u Křišťanovického rybníku). Termín příměstského tábora Prachatice/Libín/ Křišťanovice je od 24. do 29. srpna Pro děti z Prachatic od 10 do 15 let nabízíme zajímavý program plný soutěží a her, celotáborovou hru, koupaní, výlet, cyklistický výlet, stanování, diskotéku, doplňkový záchranářský program s ukázkami složek integrovaného záchranného systému. Více informací o táboře získáte na mobilu nebo mailu Růžena Štemberková, Jiří Machart, Hanka Rabenhauptová

2 červenec 2010 Radniční list Obnovu památek podporují státní příspěvky Pieta s Madonou jsou restaurovány Interiér kaple v Ostrově je vyzdoben dvěma obrazy, které od února prošly restaurováním. Jedná se o lidové olejomalby na lněném plátně. Součástí oltáře je obraz Madona ikona rozměrů cm, pocházející asi z první poloviny 20. století. Nejedná se samozřejmě o zobrazení zpěvačky Madonny, nýbrž o výtvarné znázornění Matky Boží, zobrazuje tedy Pannu Marii s Ježíškem. Stěnu kaple zdobí obraz Pieta rozměrů cm, představující lidovou malbu pravděpodobně z počátku 19. století. Obsahuje Pannu Marii s tělem Ježíše Krista na klíně po jeho snětí z kříže, v horní části je nápisová páska s textem Matko Krista pána oroduj za nás. Oba obrazy vyžadovaly rentoaláž, tedy podlepení novým plátnem podobné struktury, které bylo provedeno v únoru na vakuovém nažehlovacím stole. Následně byly obě malby restaurovány. Došlo k odstranění nečistot, vypnutí pláten, přičemž u Piety byl použit nový napínací rám, vytmelení ztrát, lokálním retuším a rekonstrukci malby, kterou na povrchu vždy překryl závěrečný ochranný lak. Veškeré přemalby jsou provedeny odstranitelným způsobem tak, aby dochovaný originál nebyl nevratně změněn. Restaurováním nebyla zakryta (retušována) krakeláž malby, tedy její rozpraskání, vypovídající o stáří obrazu. Provedené restaurování obrazů přispělo ke zhodnocení interiéru kaple a prodloužení životnosti obrazů, které se tak dochovají dalším generacím. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Parkovné zaplatíte pohodlně z mobilu Město Prachatice zavádí od 25. června 2010 novou možnost úhrady parkovného pohodlně z mobilního telefonu. Parkovací automaty v jednotlivých lokalitách budou vybaveny podrobným návodem. Text SMS se bude lišit v závislosti na umístění parkovacího automatu. Samotné parkovací automaty zůstávají v provozu, placení přes telefon je alternativní službou. Kontrolu placení bude provádět městská policie přes webové rozhraní, přes které získá seznam zaplacených SPZ. Podrobnější informace k platbám přes mobilní telefon jsou k dispozici na webových stránkách pod zvláštním odkazem. (tis) V květnovém Radničním listu jsme informovali o podání žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Prachatice v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice administroval a koncem března na Ministerstvo kultury podal šest žádostí o příspěvek v souhrnné výši tisíc Kč. V květnu Ministerstvo kultury kladně rozhodlo o poskytnutí účelových finančních příspěvků dle podaných žádostí. Ve vztahu k majetku města Prachatice jsou příspěvkem podpořeny dvě akce, a to obnova třech božích muk na Svatopetrské cestě ke hřbitovu a pokračování celkové obnovy Hüblerovy kaple v rozsahu obnovy kříže na zvoničce a doplnění vrcholového zakončení lucerny. S realizací obnovy božích muk na Svatopetrské cestě ke hřbitovu bylo započato na přelomu května a června. Akce navazuje na dosavadní opravy zdejších sakrálních objektů pocházejících z 18. a 19. století. Po loňské opravě dvou výklenkových kapliček letos došlo na troje boží muka mezi Domem s pečovatelskou službou Skalka a hřbitovem. Celkové náklady dosahují necelých 177 tisíc korun, přičemž finanční příspěvek činí 140 tisíc korun. Práce zahrnují odstranění zvětralých částí omítek, provedení infuzních clon omezujících vzlínání zemní vlhkosti, sanačních omítek na spodních částech, opravy omítek vápennou maltou na zbývající ploše, obnovu plastického členění, výměnu prejzové střešní krytiny s doplněním chybějícího kovářsky zpracovaného křížku. Barevnost omítek vychází z odkrytých spodních nátěrových vrstev, kde byla zjištěna zemitá písková barva. Na kapli Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) na konci ulice Zlatá Stezka bude obnoveno původní řešení vrcholového zakončení zvoničky a lucerny. Nyní zvoničku ve vrcholu ukončuje nepůvodní kříž tradičního (latinského) typu s poměrně robustním svislým i příčným břevnem kotveným pomocí objemné kovové pochvy na fragment původního kříže s doplňující ocelovou objímkou kolem dochovaného originálu dioritové koule na zděném jehlanu, představujícím stavební ukončení zvoničky. Vrcholové zakončení lucerny pak zcela chybí. Podle dohledaných historických fotografií kaple z roku 1900 bylo prachatickým akademickým sochařem a restaurátorem MgA. Janem Koreckým navrženo nové řešení, spočívající v ukončení zvoničky novým pozlaceným kovovým křížem kotveným přímo do koule. Vrchol lucerny bude doplněn o kamennou kouli s pozlacenou kovovou šesticípou hvězdou s vnitřním kruhovým otvorem. Obnova vrcholového zakončení vyjde na téměř 62 tisíc, přičemž 50 tisíc korun pokryje účelový finanční příspěvek. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Umělci obohatí sbírku města Město Prachatice prostřednictvím odboru kultury, školství a cestovního ruchu v letošním roce již po páté zorganizuje výtvarný workshop významných evropských výtvarníků současného moderního umění ve spolupráci s Mgr. Vítem Vavřincem Pavlíkem. Nad tímto sympoziem, které v Prachaticích proběhne od 28. července do 3. srpna 2010 pod názvem SALVE PRACHATICE, převzala i letos záštitu Asociace jihočeských výtvarníků. Hlavním cílem je konfrontace a zachycení různých pohledů na největšího rodáka města Prachatice, Jana Nepomuka Neumanna, a to především z důvodu připravovaných oslav v roce Určitě bude zajímavé vidět, jak ruce evropských malířů, případně sochařů se s tímto tématem vypořádají a jak jej ztvární. Součástí programu bude návštěva radnice, kulturních zařízení města a výstavy současného moderního českého umění. Na závěr sympozia se uskuteční vernisáž vytvořených děl. Město Prachatice si opět od každého umělce jedno dílo vybere a ponechá. Tímto počinem dojde k obohacení sbírky města Prachatice, která byla založena v minulých letech, a co více, zjistíme, jak naše historické město vnímají ruce, srdce a duše malířů špičkových kvalit v současném proudu moderního umění. Mgr. Růžena Štemberková Studentská rada bilancovala Naposledy ve školním roce 2009/2010 se na radnici sešli zástupci osmi škol z Prachatic v rámci Studentské rady města Prachatice. Poradní orgán vedení města má své opodstatnění. Podněty, návrhy a doporučení od studentů ze svého okolí školy, rodiny, místa pobytu jsou inspirativní a mnohdy velmi důležité při rozhodování o věcech veřejných v oblasti pro mladé. Na posledním sezení vedle klasických informací z radnice dostali velký prostor všichni přítomní ke zhodnocení práce studentské rady, zhodnocení sebe samého a přínosu jak osobního, tak pro školu a město Prachatice. Nejaktivnějšími členy studentské rady a jejími mluvčími byli za poslední dobu Pavel Soukup a Klárka Tonková. Všichni členové studentské rady obdrželi osvědčení za celoroční působení. K nejzajímavějším aktivitám patřily návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu, malý mediální výcvik, pomoc při sociologickém průzkumu, účast na humanitární akci, pravidelné informace z radnice, společné setkání s rodiči, pedagogy a zástupci města. Na závěr studentské rady zaznělo doporučení Podílejte se na společenském životě, myslete usilovně, mluvte příležitostně. Studentská rada bude pokračovat v novém školním roce 2010/2011. Hanka Rabenhauptová Soutěž Kvetoucí Prachatice pokračuje Červnové počasí zahrádkářům ani květinám příliš nepřálo. Přesto věříme, že vaše okna, zahrádky a předzahrádky již krášlí záplava pestrobarevných květů. Možná jste v těšení na slunečné prázdninové dny pozapomněli, že je letos vyhlášen již VIII. ročník soutěže Kvetoucí Prachatice kvetoucí domov. Soutěž probíhá od června do 30. září, a proto vás vyzýváme zalévejte, pěstujte, plejte, popř. již i fotografujte, ať se vaše domovy zazelenají a rozkvetou a hlavně se nezapomeňte přihlásit na tel nebo mail V případě zájmu rádi přijdeme vaše květinové království nafotit. Těšíme se spolu s návštěvníky našeho města na rozkvetlé truhlíky a květináče, nádherné zahrádky a předzahrádky. Marie Peřinková strana druhá

3 Představujeme: Karel Pecháček přišel do Prachatic nalehko, odcházel na hodinu Mgr. Karel Pecháček se narodil 8. dubna 1941 v Praze. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (aprobace biologie chemie) a Univerzitu J. E. Purkyně v Brně (postgraduálně, aprobace v oboru geologie). V letech vyučoval na Gymnáziu v Prachaticích. V roce 1977 byl vyhozen z místa středoškolského učitele, protože odmítl podepsat protest proti Chartě 77. Práci závozníka a řidiče sehnal v ČSAD, od roku 1985 pracoval jako technolog biologické ochrany skleníkových rostlin v JZD Chelčice. V roce 1990 byl rehabilitován a zvolen poslancem České národní rady za Občanské fórum. Po skončení mandátu se vrátil do Gymnázia Prachatice, kde vyučoval až do odchodu do důchodu v r Pedagogickou kariéru končil v ZŠ Vodňanská Prachatice, kde jako důchodce rok vyučoval chemii. V životě se mu splnil dětský sen být učitelem, ale za totality i v tržním prostředí poznal, jaká kritéria pro hodnocení kantora lze využít K vašim koníčkům patří vodácký sport. Ani letos jste nechyběl při závodě Letní Blanice. V jaké roli? Tradičně se účastním příprav trati, pomáhám technicky stavět brány na řeku. Už zdaleka nejsem jedním z hlavních pořadatelů, jen taková pomocná síla. Den před závodem si řeku projedeme, doladíme se staviteli brány. V sobotu při závodu jsem byl na brankách jako rozhodčí, potom jsem jel na závěr v poslední skupině do cíle ve Strunkovicích. Už nejezdím výkonnostně, to jsem ostatně nikdy nepovažoval za důležité, spíše zážitkově. Na vodu jsem jezdil už jako vysokoškolák. Nejen Prachatičáci si vás vybaví jako středoškolského učitele. Jak se rodilý Pražák ocitnul ve městě pod Libínem? Před státnicemi jsem učil na škole v Kunraticích, kde jsem absolvoval základku, která se mezitím stala gymnáziem, tenkrát střední všeobecně vzdělávací školou. Musel jsem podepsat revers, že splním umístěnkové řízení. Byla doba, kdy se muselo po vysoké škole respektovat, kam vás umístí, zejména ve školství se to muselo přísně dodržovat. Tenkrát byl hlad po učitelích, bylo jich málo na základkách i na středních školách. Na umístěnku jsem si mohl vybrat kraj, dejme tomu. Jezdíval jsem do Krkonoš jako vedoucí ROH táborů, hory mě lákaly, ale umístěnka na jediné gymnázium v této lokalitě ve Vrchlabí tam nebyla. Vzpomněl jsem si na Šumavu to je taky jeden z mých životních paradoxů. V Prachaticích jsem byl jako kluk v padesátých letech, protože z Prahy se jezdilo o prázdninách na takzvané osady. Školy v místě poskytly nocleh, v Prachaticích jsme například sídlili ve škole Vodňanská, kde byly postele ve třídách, jídelna fungovala a mně se tady moc líbilo. Když jsem se odsud vracel, přesvědčoval jsem rodiče, abychom se do Prachatic odstěhovali. Netuše, že tu budu působit, že tady zakotvím. Zažádal jsem si tedy o Jihočeský kraj, ale místo do Prachatic jsem dostal umístěnku do Vimperka na střední všeobecně vzdělávací školu. Jenže tam jsem nastoupit nemohl, protože jsem musel jako absolvent vojenské katedry narukovat na roční základní vojenskou službu, kde jsem prožil kubánskou krizi a prodloužení vojny o měsíc až do září Myslel jsem, že nastoupím do Vimperka, ale oni mi mezitím změnili místo do Prachatic na gymnázium. Koncem září jsem se vypravil do Prachatic obhlídnout, zda mě zajistí přiměřené ubytování, což byla povinnost školy vůči absolventu s umístěnkou. Hledal jsem spojení, abych ráno přijel do Prachatic a odpoledne se vrátil. Na autobusovém nádraží v Praze se mi vysmáli, něco takového tenkrát neexistovalo. Vyjel jsem nočním vlakem courákem v jedenáct hodin večer z Prahy přes Budějovice do Číčenic a ráno jsem skutečně přijel akorát se školáky do školy. Kde jste? Tady se chodí na brigády, chybí dozory! znělo uvítání. Já se jdu jenom informovat a dostavím se s věcmi příští týden, oponoval jsem. Ne ne ne, zítra je potřeba dozor na bramborové brigádě, máte přidělenou třídu! A kde mám ubytování?! To se rozhlídneme po městě. Něco najdeme. Přidělili mi sekretářku, chodili jsme po městě a ubytování našli až v osamělé vile Herma, kolem které je nyní sídliště. Tehdy tam stála sama v polích pod Šibeničním vrchem, který byl celý lemován zákopy a byl vojenským cvičištěm. Poslední budovou v okolí byl skleník v místě, kde dneska stojí COOP. Ta vila měla tajemnou pověst. Žilo v ní několik svobodných starších ženských nikdo přesně nevěděl kolik. Jedna z nich má syna, nějakého inženýra Kubíčka, a ten tam podniká chemické pokusy a občas tam něco vybouchne, dostalo se mi například varování. Druhý den jsem z vily vyrazil v polobotkách do brambořiště ve Strunkovicích, kde jsem si do nejbližší chalupy šel vypůjčit gumovky. Do Prachatic jsem totiž dorazil jen v polobotkách, pláštíku a baretu. Vaši učitelskou kariéru provázely na prachatickém gymnáziu pikantní začátky, ale také pikantní konce. Zahojil čas smutné vzpomínky? Kdepak, smutné záležitosti se mi vybavují neustále. Jako trauma nesu, že jsem odtud byl třikrát vyhazován, a to velice radikálně. Při prověrkách po roce 1968 se muselo říkat, že invaze vojsk Varšavské smlouvy byla osvobozením. Inspektora, který přišel do školy, jsem žádal, aby mi vysvětlil, kde se tady plížila ta kontrarevoluce. Rozzuřil se a řval, aby mě okamžitě vyhodili. Nevím, jak se to tenkrát ustálo. Možná pomohlo, že jsem půl roku neučil, protože jsem marodil s ledvinami. Z gymnázia jsem ale vyletěl v kampani proti Chartě 77. S kolegou Honzou Urbanem jsme nepodepsali takzvanou antichartu. Konstatovali jsme, že Charta 77 je materiál k celospolečenské diskusi o problémech ve společnosti. Považoval jsem za nesmysl a amorální věc protestovat proti něčemu, co není ani oficiálně zveřejněno. Zhodnotili to jako hrubý kázeňský přestupek. Na pracovišti jsem nemohl zůstat, aby nedošlo k porušování kázně. Vytáhli mě z hodiny, ať okamžitě opustím budovu, že nemám ve škole co dělat. Ani jsem si nemohl sbalit věci. Vyměnili všude zámky. Boty, kabát a další věci mi pak přinesli žáci. Stal jsem se zločincem proto, že jsem nepodepsal vynucenou rezoluci k něčemu, co jsem prakticky neznal. Společenské změny na přelomu let 1989/90 vás zastihly v biologické laboratoři zemědělského družstva Chelčice, kam vás od volantu v ČSAD zlanařil váš bývalý žák. V červnových volbách v roce 1990 jste získal mandát poslance České národní rady za Občanské fórum. Jaké jsou vaše zkušenosti s politikou? Domnívali jsme se, že budeme dělat politiku jako nadstavbu nad své povolání, že budeme jenom dojíždět do parlamentu na zasedání. Ze začátku se to taky tak dělo. To byly i paradoxní situace. V pátek skončilo jednání parlamentu, přijeli pro mě spolupracovníci z Chelčic, dokonce se dostali i do zasedací síně, a jeli jsme třeba do Radotína, kde jsem sundal sněmovní sako, vzal si montérky a likvidovali jsme parazity ve sklenících. Pak se poslancování zprofesionalizovalo, musel jsem skončit s prací technologa v družstvu a být přítomen v parlamentu dennodenně. To byl formální zvrat. Potom jsem zažil rozpad Občanského fóra, které bylo kompaktní ve vztahu vůči komunistickému systému, vůči totalitnímu způsobu vlády, ale postupně se tvrdé metody boje o moc začaly paradoxně objevovat v této antikomunistické straně, tedy v Občanském fóru, a vedly k jeho rozštěpení. Začalo se jednat víc o mocenských záležitostech a politických intrikách než o věcném způsobu vedení společnosti, což mi nevyhovovalo. Bohužel tento styl pokračuje dodneška. Po poslancování jste se v roce 1992 vrátil na gymnázium. Vizuálně mi připomínáte Zdeňka Svěráka. Mám pocit, že i váš konec na prachatickém gymnáziu byl podobný osudu učitele, kterého hrál ve filmu Vratné lahve? Ano byl podobný, ale myslím ještě drastičtější. Paradoxem je, že to, co se událo Svěrákovi ve škole, která byla vizuálně znázorněna ve filmu, tak to bylo opravdu moje gymnázium, kde jsem v Praze vystudoval stará Hanusova škola pod Nuselským mostem. Na prachatickém gymnáziu jsem si prožil řízení, kdy jsem byl na hodinu suspendován. Skoro týden trvalo, než se věc vysvětlila. Chyba v tomto konfliktním případě byla na mé straně. Neudržel jsem nervy na uzdě po opakovaných provokacích a chtěl jsem případ neposlušného studenta rázně vyřešit. Uvědomil jsem si až dodatečně, že tím konečně nahrávám jiným dořešit případ svého působení mezi nimi Blížil se můj odchod do důchodu a já pořád čekal, jestli mě někdo osloví: Zůstaň, my tě tu potřebujeme. Místo toho mi bylo sděleno, že za mě mají vhodnější náhradu. Poznal jsem po dlouhé době, že do stejné řeky opravdu stejnou nohou nikdy nevkročíš. Pochopil jsem, že jsem ve stejné situaci jako v roce Pokud jste nežádoucí, musíte se neustále ospravedlňovat, dávat pozor na sebemenší chybu, na kterou se čeká, a k tomu vyvíjet energii. Jenže ta vám pak může chybět na vedení výuky a pedagogický proces. A to už jsem nechtěl, poněvadž jsem tušil, že to dopadne stejně, že nikde žádné zastání mít nebudu, když nemám podporu kolektivu a nejbližších spolupracovníků. Prošel jste velkou politikou, zkušenosti máte z počátku devadesátých let i s funkcí zastupitele města. Jaká kritéria by měl splňovat dobrý komunální politik? To je obtížná otázka Musel by být ekonomicky nezávislý a neměl by být závislý na společenských a ekonomických strukturách, které tady ve městě jsou, což si protiřečí. Vždycky bude nějak závislý, a to je problém i ve školství. Vrátil jsem se na gymnázium jako nezávislý člověk, který není vázán osobními vazbami na rodiče žáků, kteří tam studují. Nerozlišoval jsem, jestli to je žák tamtoho či onoho představitele. Na všechny jsem měl stejné požadavky, všechny jsem se snažil spravedlivě hodnotit. Problematické pro místního zastupitele je, aby znal společenské podhoubí maloměsta, ale nebyl na něm závislý, aby mohl jednat svobodně. Bude-li součástí ekonomického podhoubí maloměsta, při nezávislém jednání se může dostat do konfliktních situací, které ho vyloučí z této ekonomické struktury Vyptával se Václav Malina. strana třetí červenec 2010

4 Křišťanoviny jsou čtvrtletníkem Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Koncem června se v domově seniorů konala malá oslava ke druhému výročí vydávání Křišťanovin za velké účasti obyvatel domova i hostů. Diplomem byli oceněni věrní dopisovatelé Blažena Adamcová, František Šortner, Daniela Mrázová a Mgr. Hana Tesařová, která má na starosti korektury. Kytičku obdržela i celá redakční rada Křišťanovin, kousek dortu všichni přítomní. Že Křišťanoviny jdou do každé prachatické rodiny, kam se dostává Radniční list, je velmi dobře, protože mnohdy jde o zajímavé informace potřebné nejen pro obyvatele domova. Letní číslo Křišťanovin právě vyšlo. Hanka RH+ červenec 2010 Radniční list Specialisté ošetřili korunu památného jilmu na Zlaté stezce Křišťanoviny oslavily druhé výročí V loňském roce Město Prachatice, odbor životního prostředí, využilo nabídky společného projektu Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Zdravé stromy pro zítřek a zažádalo o grant na odborné ošetření jednoho stromu certifikovaným arboristou. Cílem tohoto projektu je zejména podpora kvalitního odborného ošetřování stromů, ale také zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti. Hlavními kritérii pro výběr byla historie stromu, jeho velikost a význam pro místní obyvatele, ale také zdravotní stav stromu a potřebnost jeho ošetření. Stromem, který jsme na toto ošetření navrhli, byl jilm na Zlaté stezce. Tento strom byl v roce 2005 Nadací Partnerství oceněn jako Strom hrdina, v loňském roce byl vyhlášen památným stromem a za velkého přispění Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 240, vyhrál regionální kolo soutěže Strom roku, pro nás pojmenované O největšího stromového sympaťáka města Prachatice Vzhledem ke své přírodní i historické hodnotě se jilm dostal do dvacítky vybraných stromů, které budou certifikovaným arboristou ošetřeny. Odborné ošetření jilmu provedl 15. června 2010 certifikovaný arborista Ing. Jiří Skotnica a jeho spolupracovníci z firmy All4trees.cz. Došlo k celkovému zdravotnímu řezu stromu, zejména pak k odstranění suchých větví, odlehčení koruny směrem ke komunikacím a byly nainstalovány čtyři dynamické a jedna pevná vazba, která nahradila původní, již nevyhovující vazbu. Díky kvalitnímu odbornému zásahu dojde ke snížení rizika pádu suchých větví na přilehlé komunikace a současně bude prodloužena životnost jilmu. Odborné ošetření si jilm rozhodně zasloužil a jeho vylepšený šat si může každý prohlédnout při cestě kolem ZŠ Zlatá stezka. Stanislava Linhová Barokní tanec novinkou kurzů Čtrnáct dní letos potrvá v Prachaticích Letní škola staré hudby. Tvůrčí dílna zaměřená na interpretaci hudby starších stylových období, zejména na hudbu středověkou, renesanční a barokní, začne v Prachaticích 11. července a skončí 25. července. Pro zájemce budou opět otevřeny třídy se zaměřením na barokní housle, barokní cello či loutnu. Novinkou budou hodiny barokního tance s paní Helenou Kazárovou. Dětskou třídu letos otevřeme po oba dva týdny první s dobře známou Monikou Devátou a druhý s další skvělou flétnistkou a pedagožkou Ilonou Veselovskou, uvedla hlavní organizátorka kurzů Jitka Smutná. Podrobnosti o koncertech se dozvíte na webu na zadní straně Radničního listu a ve zvukovém RL na webových stránkách města. (vam) Prachatice měly zástupce na proslulém festivalu ve Strážnici Každý poslední červnový víkend ožije jihomoravská Strážnice mezinárodním folklorním festivalem. Město, ve kterém žije necelých šest tisíc obyvatel, vyroste zhruba o tisícovku lidových tanečníků, muzikantů, zpěváků nejen z Moravy, Čech a Slovenska, ale i řady evropských či zámořských zemí, lidových řemeslníků, trhovců i o tisíce návštěvníků. Festival má již dlouhou tradici, lidové slavnosti se ve Strážnici pořádají od roku 1946, letos to byl již 65. ročník, na kterém nechyběli zástupci Prachatic. Třeťáci ukázali pekařský um Třeťáci ZŠ Vodňanská společně s paní učitelkami Mgr. Alenou Bískovou a Mgr. Monikou Jandovou se po celý školní rok zúčastňovali projektu Tady jsme doma. Jeho autorkou je PhDr. Alena Schauerová a vyhlásil jej Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Smyslem projektu je záměrné začleňování regionální lidové kultury do výuky na základní škole. Cílem je rozšířit znalosti dětí o tu část národního kulturního dědictví, která je jim nejbližší a která vede i k odpovědnému vztahu dětí k místu, kde žijí. V rámci projektu se část dětí za odměnu zúčastnila Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Zde děti měly možnost předvést to, čemu se během školního roku naučily. V dětském pořadu Děti dětem se s dětmi z folklorních souborů z Moravy předvedly v pořadu odehrávající se na jarmarku. Naše děti uváděly řemeslo pekařské a kromě pečiva nabízely bylinky a koření. Předvedly lidový tanec Hop, Káčo, přes bláto. Ostatní děti naučily naší písničku pocházející z Ratiborovy Lhoty Mám zahrádku. Děvčata předváděla své umění v pletení věnečků z kvítí a kluci se předháněli v roztáčení káči. Kromě tohoto pořadu se děti zúčastnily dalších úžasně a skvěle připravených akcí, ať to byla diskotéka, dopoledne plné her, soutěží a sportovních aktivit či prohlídka skanzenu. Navštívili jsme opravdový jarmark a také strážnické muzeum. O projektu v celém školním roce informovala výstava fotografií a výtvorů dětí ve strážnickém skanzenu. Závěr a vyvrcholení našeho pobytu patřil slavnostnímu průvodu městem, kde jsme naše město Prachatice reprezentovali písničkami a tancem. Totéž pak děti předvedly na hlavním pódiu před zaplněným hledištěm. Děti si odvážely spoustu zážitků a dojmů. O projektu a o pobytu ve Strážnici budeme informovat výstavou v Prachatickém muzeu začátkem září. Velké poděkování patří našim sponzorům pekárně ZZN Prachatice a Pekařství Vladimír Cais z Vlachova Březí kteří napekli pro účastníky celého strážnického dětského pořadu zelňáky, chléb, housky a jiné dobroty. Všem moc chutnalo. Růžena Vinciková Kolková Libín S předvedl Plavení dřeva Soubory z Prácheňska, mezi nimi prachatický Libín S, se představily v amfiteátru Bludník. Premiéra pořadu Dej nám pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji začala v sobotu krátce před osmou večer, repríza byla v neděli o půl druhé. Ještě před ubytováním, bydlelo se v nedalekém Bzenci, si šli Libíňáci trochu užít festivalu. Na pódiu v amfiteátru vystupovaly právě zahraniční soubory ze Slovenska, Mexika, z Kanady (Kanadu reprezentoval filipínský folklorní soubor z Montrealu), z Rumunska a z Velikonočního ostrovu (který patří jihoamerickému Chile). Sobotní dopoledne bylo ve znamení zkoušek. Hned ráno po osmé začal Libín S. Po zkouškách jednotlivých souborů následovala zkouška společná. Mimořádně důležité jsou plynulé výměny souborů na pódiu. Namáhavá zkouška trvala až do půl jedné. No, to jsem zvědavý, jestli to neskončí velkou ostudou, prohlásil kdosi mezi diváky z doprovodu souborů. Odpoledne byl na programu průvod Strážnicí. Už seřadiště na okraji města nedaleko Skalické brány zazářilo barevností a rozmanitostí lidových krojů i ty jihočeské byly rozmanité. Vedle Jihočechů slovácké kroje z Kyjova, chlapi s klobouky s poletujícími mašlemi z Chrudimě, Mexičané, Filipínci pod kanadskou vlajkou, tanečníci z Velikonočního ostrova, členové karlovarského souboru mají pro změnu klobouky se střapci Konečně se dal průvod do pohybu. Soubory však občas zastavují, tančí, hrají pro potěchu svoji i diváků podél ulice. Směrem k centru davy na chodnících houstnou, náměstí je plné. Na pódiu se střídají přicházející soubory. I na prachatický Libín S přišla řada. Zatančí rozlučkový tanec V Prachaticích. Před osmou večer na pódium a do jeho těsného okolí nastupují členové folklorních souborů z Prácheňského kraje, mezi nimi i souboru Libín S, jehož vystoupení Plavení dřeva bylo doprovázeno aplausem na otevřené scéně. Rozloučení za velkého potlesku bylo za zvuků písně Dej nám pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji. Tanečníci měli v rukou půllitry, připili na zdraví. Vystoupení prácheňských souborů bylo úspěšné, lidem se líbilo. Pochvaly jsme slyšeli, když jsme seděli se sklenkou vínka, při náhodných setkáních. Nedělní dopoledne bylo pro prácheňské soubory volné. Někdo vyrazil do skanzenu, jiný šel na mši. Před závěrečnou reprízou pořadu Dej nám pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji se Libíňáci vyfotografovali na pódiu na Bludníku. Vystoupení na denním světle, na sluncem zalitém pódiu bylo trochu jiné než to premiérové. Ze začátku nebylo hlediště zdaleka zaplněné, ke konci by místo člověk možná jen těžko hledal. Přišla řada i na druhý tanec souboru Libín S, na Slepice. Domů na jih Čech se soubory z Prácheňska vracely s tím, že divák předpovídající ostudu se hluboce mýlil. Poděkování patří Prácheňskému souboru, Prácheňáčku, Dívčímu sboru Prácheňského souboru, Švandově dudácké muzice, Pošumavské dudácké muzice, Libínu-S Prachatice, Písečanu a jejich vedoucím. Ing. Hynek Hladík, předseda folklorního sdružení Libín S strana čtvrtá

5 Město Prachatice, Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Městská knihovna Prachatice a STROOM Dub nastartovaly zajímavý sociální projekt. Ve schváleném Strategickém plánu města Prachatice v oblasti Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti je specifikována podpora stávajícího zařízení na území města v péči o seniory a zdravotně postižené občany v něm Domova seniorů Mistra Křišťana. Stejně tak ve druhém strategickém dokumentu sociální oblasti Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb Města Prachatice v prioritě Podpora seniorů v Prachaticích, konkrétně v aktivitě Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit, se píše o Městské knihovně Prachatice, která má zajišťovat v rámci nabídek vhodné vzdělávací a kulturní akce pro osoby staršího věku, např. programy Internet pro seniory, výstavy prací seniorů, hudební podzimy, podíl na Akademii 3. věku, a pro osoby se sníženou pohyblivostí poskytovat donáškovou službu a služby zaměřovat i pro osoby se smyslovým postižením. Město Prachatice rovněž v rámci svého rozpočtu pro rok 2010 finančně podpořilo jak Městskou knihovnu Prachatice, tak Domov seniorů Mistra Křišťana, nakupováním služeb i STROOM Dub u Prachatic. V realizaci projektu Knihovna, cukrárna pro seniory v domově v Prachaticích a nejen pro ně jsou čtyři partneři (město, domov, knihovna a centrum STROOM). Jeho uskutečněním dojde k naplnění dalšího výstupu strategických dokumentů města. Jmenovitě za projektem stojí ředitelka domova Hanka Vojtová, ředitelka knihovny Hanka Mrázová, místostarostka města Hanka Rabenhauptová a ředitelka centra Pavla Čechová Švepešová. Domov seniorů do projektu nabídl volné nevyužité prostory a vybavení; zapojením se do aktivit dochází k naplňování poskytované sociální služby v návaznosti na další dostupné zdroje. Hlavním posláním domova je zachování a rozvoj soběstačnosti a samostatnosti uživatelů služeb domova, poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče nesoběstačným uživatelům služeb a pomoc při předcházení sociálnímu vyloučení uživatelů. Poskytuje ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a přímou obslužnou péči, sociálně terapeutické činnosti, sociálně právní poradenství, aktivizační programy, praní a drobné opravy prádla, úklid a zprostředkování dalších služeb dle potřeb uživatelů. Městská knihovna Prachatice již osmým rokem připravuje pro místní seniory hodnotné kulturní a vzdělávací akce, a tak nový projekt je pro ni další výzvou. Z důvodů bariér ve stávajících prostorách nabízí knihovna místním zejména imobilním občanům formou donáškové služby přístup ke knihám, CD a MC nosičům s hudbou a mluveným slovem. Služba je hojně využívána. Bezbariérové prostory v domově seniorů by mohly mít, Centrum na podporu integrace cizinců vzniklo i v Českých Budějovicích. V květnu 2010 se v prostorách nově otevřeného Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj uskutečnil Den otevřených dveří. Zúčastnila se ho Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice. Center na podporu integrace cizinců působí v ČR již osm a spadají pod Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Hlavní náplní center je poradenská a informační činnost, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy a internetové pracoviště s knihovnou. Vše je dosud poskytováno zdarma. Město Prachatice spolupracuje v těchto oblastech s Úřadem práce Prachatice, s neziskovým sektorem, charitou, ale i krajským úřadem, Ministerstvem vnitra ČR či policií a dalšími institucemi dle potřebnosti. Je li v Prachaticích někdo, kdo by do této cílové skupiny patřil a má zájem například o výuku českého jazyka či jakoukoli radu, nechť se obrátí přímo na: Centrum na podporu integrace cizinců Jihočeský kraj Kněžskodvorská 2296, České Budějovice, vedoucí centra Mgr. Markéta Jindrová, tel Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věci, Velké náměstí Prachatice, Mgr. Lenka Špilauerová tel Hanka RH+ Radniční list Knihovna a cukrárna pro seniory a nejen pro ně Na porodní sál Nemocnice Prachatice, a. s. bylo nainstalováno nové porodnické lůžko, za které nemocnice zaplatila přes 360 tisíc korun. Působí příjemně a optimisticky, má zářivou, téměř svítivou oranžovou barvu a příjemné polstrování.nové lůžko jistě přispěje k podstatně většímu fyzickému pohodlí maminek rodiček a pozitivně zapůsobí i na jejich psychiku. Je elektricky ovladatelné, a tudíž lehce polohovatelné. Centrum pro cizince působí také na jihu Čech Porodní sál v nemocnici s novinkou krom základního smyslu knihoven četby další rozměr: přístup na internet a online katalog, knihy, časopisy a AV média, i pracovníka, který bude dle dohody v letošním roce jedenkrát do měsíce zapůjčovat, obsluhovat a připravovat žádané programy. V neposlední řadě dojde k nabídce prostoru pro seniory, aby přišli ze svého stálého prostředí (ať již z domova či domova seniorů, domu s pečovatelskou službou) do společnosti. Knihovna nabízí pravidelné čtení na pokračování z knih pro seniory, samostatné besedy, přednes poezie v podání studentů místních škol, poslechové odpoledne, setkání se zajímavými osobnostmi. Nic z nabízených skutečností nejsou vize, jsou to aktivity, které již ve městě fungují, jen se rozšiřují do dalších, bezbariérových prostor, k dalším skupinám zájemců. I knihovny mají zaručovat rovný přístup všem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, víry, národnosti, jazyku či sociálního postavení. Třetím partnerem, který projektu dodává zejména společenskou stránku, je Centrum STROOM Dub a nabídka jeho služeb. Hlavním cílem centra je pomoci lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním začlenit se v co možná nejvyšší míře do běžného života tak, aby byl zajištěn jejich návrat na trh práce, do společnosti, ke vzdělávání a zajištění smysluplného využití jejich volného času. Centrum poskytuje základní sociální poradenství, sociální rehabilitaci (pobytová), která směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením. Má kapacitu 14 ubytovaných uživatelů na týdenní pobyt, sociálně terapeutické dílny (ambulantní denní), to jsou služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce kapacita 15 uživatelů. Centrum provozuje chráněné dílny (keramickou, tkalcovskou, šicí, výtvarnou, rukodílnu a prádelnu), které směřují k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním). STROOM Dub by nejen provozoval cukrárnu, nabízel výrobky seniorů a zdravotně postižených, ale vytvářel a podílel se i na společenských událostech. K využití je nejen zmiňovaná cukrárna, ale i přilehlá prostorná zelená zahrada s lavičkami a altánem. Zařízení STROOM Dub vytvoří tak možnosti integrace, podpory klientů ve společenském začleňování a uplatnění osob se zdravotním postižením do společnosti. Zajděte se podívat na otevření knihovny, cukrárny a výstavy 29. července ve 14 hodin v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, Bavorská 936. Zajděte se pobavit, něco si poslechnout, vidět i slyšet, přijďte se i vy zapojit do celoměstského projektu do cukrárny v domově s knihou, domov s cukrárnou a knihou. Hanka Rabenhauptová Porodnické oddělení v prachatické nemocnici je zase o krok dál v zajišťování pohodlí maminek. Přesvědčit se o tom mohou i osobně. Stále platí nabídka prohlídky porodnického oddělení před vlastním termínem porodu, a to po předchozí domluvě. Ta je možná i telefonicky na čísle Sestry ochotně po oddělení provedou, ukáží nadstandardní pokoje, podle možností volné boxy na porodním sále apod. Dagmar Janoušková, hlavní sestra nemocnice Zájem o angličtinu roste Vzdělanost byla vždy posuzována, kromě jiného, znalostí cizích jazyků. Potřebu této znalosti si uvědomili také mnozí senioři a zdravotně postižení v našem městě. Z jejich iniciativy zařadila prachatická Seniorská občanská společnost do svého kulturně vzdělávacího programu kurzy výuky německého jazyka. Počínaje minulým rokem prošlo doposud těmito kurzy 45 absolventů. Do konce letošního roku to bude minimálně 60 občanů, kteří budou umět alespoň částečně komunikovat s návštěvníky Prachatic a při cestách do Německa nebo Rakouska. Zájem je ale nejen o němčinu. Velice nás potěšil, a popravdě řečeno i překvapil, zájem o jazyk anglický. Chtějí se ho učit nejenom zájemci starší, ale i mladší, mezi nimiž převažují členové Oblastní pobočky sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. Moderní doba vyžaduje znalost tohoto světového jazyka a také ti, kteří pracují s počítačem, se pak dokáží mnohem lépe při této činnosti orientovat. Kurz, jehož vedení se ujala členka naší organizace profesorka Mgr. Eva Pavlová, bude zahájen začátkem října tohoto roku. Naším zájmem je vzdělanost seniorů a zdravotně postižených občanů stále rozšiřovat. Úspěch bezesporu můžeme zaznamenat u práce s počítačem a internetem, kde našimi kurzy už prošlo na 300 posluchačů při stále trvajícím zájmu. Byli bychom rádi, kdyby tomu také tak bylo ve výuce cizích jazyků. Připomínáme, že při organizaci kurzů s námi spolupracuje Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice, SNP 559, kde zájemcům poskytnou potřebné informace. Ing. Čestmír Jiran strana pátá červenec 2010

6 Chránit sebe, chránit i ostatní Výuka na dopravním hřišti patří na 1. stupni ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 každoročně k jaru. V letošním chladném a proměnlivém počasí bylo obtížné vybrat termíny v dubnu, a proto proběhl nácvik až koncem května. Postupně se na dopravním hřišti vystřídali pod pečlivým dohledem policistů žáci od první do páté třídy. Poděkování patří dopravním policistům z Policie České republiky a také strážníkům městské policie za pomocnou ruku při sledování jízdních dovedností malých cyklistů a trpělivé vysvětlování dopravních předpisů. Děti nacvičovaly pohyb chodců po přechodech řízených semafory i tam, kde je zebra bez světelných signálů. Při jízdě na kole zase cyklisty upoutal kruhový objezd, křižovatky a železniční přejezd se zvukovou výstrahou. Výuka celé třídy najednou přináší dětem nečekané situace, kdy dobře poznají, že chránit sebe znamená chránit i druhé. Mgr. Alena Bísková Rada jmenovala ředitelku MŠ Na základě vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Prachatice, Krumlovská Marie Přibíkové k 31. červenci 2010 bylo na jaře vypsáno výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku. Konkursní řízení se konalo 13. května a přihlásila do něj jediná uchazečka. Rada města Prachatice zasedala 24. května a jmenovala Helenu Kubátovou Turkovou ředitelkou Mateřské školy Prachatice od 1. srpna Paní Kubátová Turková do současné doby pracovala jako vedoucí učitelka v Mateřské škole Česká. (ruš) ZŠ Zlatá stezka získala dotaci na opravu sprch Základní škola na Zlaté stezce uspěla se žádostí na rekonstrukci sprch v pavilonu tělocvičny. Žádost byla podána do grantového programu Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť. Z celkové částky korun byla škole schválena dotace ve výši 175 tisíc korun. Zbylá finanční část bude hrazena z prostředků školy. Oprava chlapeckých i dívčích sprch proběhne v letních měsících. V rámci těchto aktivit budou prostory vybaveny novými sprchami, umyvadly, pákovými bateriemi a topením. Součástí rekonstrukce bude výměna rozvodů na studenou a teplou vodu a výměna rozvodů elektrické energie. Ty jsou v současné době již zastaralé a neekonomické. Realizací dojde k modernizaci školy. Veškeré nově zrekonstruované sportovní zázemí budou moci využívat žáci školy i veřejnost při volnočasovém pronájmu tělocvičny. Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy Týden zdraví po šesté: více důrazu na pohyb Týden zdraví se stal na ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 již tradicí. V letošním šestém ročníku byly aktivity rozloženy do celého školního roku. Realizace probíhala ve třech liniích. První linii bylo učivo stanovené učebními osnovami. Ve druhé linii byla témata mimo rámec učebních osnov, týkající se zdraví člověka. Třetí linií byly aktivity zaměřené na pobyt a výuku venku, nazvané Zážitková vycházka a Učíme se venku. V rámci spolupráce v projektu Zdravé město přibyly ještě další aktivity. Například soutěž S pohybem každý den a Běh pro zdraví. Pohybové aktivity jsme rozšířili o Orientační běh, pořádaný ve spolupráci se SPgŠ. Novinkou jsou také ovocné a zeleninové svačiny pro žáky prvního stupně v rámci projektu MŠMT Ovoce do škol. Více možností k pohybu poskytují přestávky trávené venku. V úterý 8. června odpoledne byla zrealizována poslední závěrečná aktivita letošního Týdne zdraví nazvaná Trocha pohybu neuškodí. Tento ročník byl více zaměřen na pohyb. Na návštěvníky čekalo čtrnáct stanovišť. Ve venkovním areálu školy, ale i v družinách, divadelním sále a v tělocvičně si tak mohli vyzkoušet své dovednosti v netradičních disciplinách: běhání s čímkoliv na čemkoliv, skákání v čemkoliv přes cokoliv, házení čímkoliv na cokoliv. Nezahálelo se ani u pingpongových stolů. Dále zjistili, co obnáší trénink atletického kroužku a také otestovali svoji fyzickou zdatnost. O něco klidnější byla stanoviště psychomotorických cvičení i gymnastiky prstů, kterou připravilo sdružení důchodců pod vedením manželů Hattanových. Na hmatovém chodníku si zájemci mohli promasírovat reflexní body na chodidlech a zároveň poznávat povrchy různých přírodních materiálů. Stanoviště jógy poskytlo ukázku, jak rozvíjet tělo, ducha i duši, ale i jak relaxovat. Zajímavá byla také cvičení na malých a velkých gymnastických míčích. Na stanovištích tanců mohli návštěvníci vyzkoušet moderní tančení pod vedením našich žákyň. Kdo se chtěl odreagovat od každodenních starostí, mohl si užít na druhém tanečním stanovišti Tanec těla. V prostorách školy byla ke zhlédnutí výstava výstupů ze všeho, co v letošním ročníku žáci absolvovali. Díky sponzorským darům v podobě ovoce, zeleniny, celozrnného pečiva a cereálních výrobků se celé odpoledne mohli všichni účastníci také občerstvit. Nechyběly ani nápoje dodané školní jídelnou. Všem návštěvníkům i těm, kteří se na průběhu celé akce podíleli, patří velké poděkování. Dana Koubová, Jana Ištoková Zápolilo se bez ohledu na počasí Do prázdnin stihla ZŠ ve Vodňanské ulici zorganizovat sportovní zápolení smíšených družstev tří zemí. Turnaj tří zemí je nejen pro naši školu, ale i pro pět dalších základních škol z Německa, Rakouska i České republiky příležitostí společně se sejít, zasoutěžit si a při té příležitosti i procvičit komunikaci v cizím jazyce. Letos se konal již 15. ročník turnaje, pro naši školu o to významnější, že se uskutečnil v roce 85. výročí otevření školy ve Vodňanské ulici. Kopaná a lehká atletika probíhaly v areálu Sportovního zařízení města, orientační běh byl nasměrován od školy Rumpálovou ulicí do Starých Prachatic. Novinkou od loňska jsou smíšená družstva žáků, vede to k větší nutnosti komunikace mezi dětmi. A které školy mezi sebou soutěží? Hauptschule Aigen-Schlägl, Volksschule Neureichenau, ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím, Volksschule Breitenberg, Hauptschule Hauzenberg a naše ZŠ Prachatice, Vodňanská ulice. I přes nepřízeň počasí letos vše dopadlo na výbornou. Turnaj, zahájený předtančením tanečního kroužku školy a žákyň 9. tříd, pozdravil pan starosta. Závěr patřil slavnostnímu předáním diplomů, medailí i cen všem zúčastněným. Poděkování za zvládnutí náročné organizace patří všem pracovníkům, kteří se na ní podíleli. Alena Nachlingerová, ředitelka školy červenec 2010 Milénium i v mateřinkách Všechny mateřské školy ve městě si, každá jiným způsobem, připomenuly tisícileté výročí Zlaté stezky malováním, tancem, četbou či výletem nebo např. výrobou koníčků. Mateřská škola Prachatice v Krumlovské ulici spojila rozloučení s předškoláky s oslavou milénia přímo v zahradě. Oslava se podařila. Umocněna byla výstavou na chodbách i před budovou školy. Hanka RH+ Klikněte si na prachatickou Xterru Informace o závodě Xterra v terénním triatlonu v Prachaticích najdete na: Fotky uvidíte na Takže se pokochejte a doufám, že příští rok přibudou zájemci jak o závodění, tak o pomoc s pořádáním. Karvi Soumarské tažení v médiích Soumarské tažení u příležitosti oslav tisíce let od první písemné zmínky o Zlaté stezce začalo 15. června v Bad Reichenhallu. V pátek 25. června odpoledne doputovala karavana se solí na Velké náměstí v Prachaticích, kde slavnostní ceremonie zahájila dvoudenní program jubilejních 20. Slavností solné Zlaté stezky. Jako bonus zvukové podoby Radničního listu na si můžete poslechnout reportáž redaktora Českého rozhlasu České Budějovice Václava Maliny ze zastávky soumarů v Českých Žlebech. Uslyšíte v ní například účastníky historické pouti soli až z alpských ložisek Václava Rosu, Jiřího Šobra, Vladimíra Buzického či Alexandra Zikmunda. Dokument pro pořad Objektiv během putování natáčela Česká televize. (vam) strana šestá

7 Děti narozené v prachatické nemocnici v květnu 2010* Miroslav Dreiseitel Jakub Hodina Michal Viktora Alice Jiroušková Vojtěch Vinš Tomáš Ohlídal Kamil Kahoun Markéta Jakešová Barbora Šimková Eliška Smetanová Jakub Hlavatý Rozálie Bajčíková Nikol Větrovská Anna Satorová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. * Přibylo 14 prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Kardinál Vlk na mši V sobotu 19. června se uskutečnila slavnostní bohoslužba sloužená v kostele sv. Jakuba v Prachaticích u příležitosti 33. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuka Neumanna, světoznámého prachatického rodáka. Touto významnou akcí byly oficiálně zahájeny oslavy 200 let od narození sv. Jana Nepomuka Neumanna, které budou Prachatice provázet celý příští rok. Mše svaté se zúčastnili významní hosté: PhDr. Miloslav kardinál Vlk a apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero. (tis) Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovnicím Informačního centra v Prachaticích za poskytnutí propagačních materiálů a pomoc při organizování programu pro 40 rakouských dětí a jejich učitele z naší partnerské školy v Liebenau. Hosté z Rakouska si spolu s našimi dětmi prohlédli historické centrum města, pak jsme se přemístili na libínskou rozhlednu. Následovalo řádění dětí v lanovém parku Libín. Že vše proběhlo v pohodě a bez problémů, za to patří dík i všem pracovníkům libínského areálu. Alois Gribáč, ředitel ZŠ Bavorov Zimní zahrada patří Libínu S Hynek Hladík a Helena Svobodová na vernisáži fotografií u příležitosti 21. výročí souboru představili folklorní soubor Libín S, který vznikl na přelomu let 1988/1989, jeho členy, tradice i poslední velký úspěch na 65. folklorním festivalu Strážnice 2010, kde byl spolu s dalšími soubory z bývalého Prácheňského kraje s komponovaným pořadem Zdeňka Vejvody Dej nám pámbů zdraví v tom Prácheňskym kraji. Gratulujeme. Výstava je v Zimní zahradě Nové radnice v Prachaticích k nahlédnutí do konce srpna. Hanka RH+ Večerní prohlídky věže kostela sv. Jakuba V letošním roce po druhé v historii (po roční přestávce kvůli rekonstrukci střechy kostela) opět ve spolupráci se členy Šumavského ochotnického spolku připravujeme večerní prohlídky věže kostela sv. Jakuba. Jedná se o dva víkendy: červenec (17. a 18.), srpen (14. a 15.). Návštěvníci se nejenom pokochají pohledem na večerní město a prachatickou kotlinu v područí Libínu, ale v podkroví si budou moci prohlédnout umělecká díla Evy Spěváčkové na téma Snesu ti modré z nebe. (ruš) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XII., číslo 7, uzávěrka 18. června Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Ochutnávky sýrů a vín po sedmé Dvoudenní gastronomická přehlídka Sýry a víno začala tradičně v historických prostorách Staré radnice. Přehlídku pořádá firma MIKO zastoupená Michalem Kočanem spolu s Městem Prachatice a za podpory Ministerstva zemědělství. Cílem této akce je podpořit kvalitní vína spojená s ochutnávkou sýrů. Slavnostního zahájení se ujal organizátor přehlídky Michal Kočan, senátor Tomáš Jirsa a místostarosta města Martin Malý. Jsem velice potěšen, že byla v Prachaticích založena tato krásná tradice gastronomických přehlídek. Naši zemědělci to nemají na trhu Evropské unie za současných nerovných podmínek jednoduché. Jsem velmi rád, že takováto akce našim zemědělcům napomáhá v propagaci jejich kvalitních výrobků, úvodem řekl senátor Tomáš Jirsa. Děkuji za organizaci 7. ročníku přehlídky Sýry a víno. I přesto, že Prachatice jsou spíše pivařským krajem, tak jsem rád, že i u nás na Šumavě si víno hledá stále více příznivců. Těší mě, že díky této akci mohou ochutnat vína z Moravy i zahraničí také občané z naší nevinařské oblasti, připojil místostarosta Martin Malý. Návštěvníci přehlídky ochutnávali 128 vzorků vín a 60 druhů sýrů převážně od tuzemských vinařů a výrobců. Přípravy jídel se jako vždy chopil uznávaný odborník Petr Stupka a přítomné udivoval svým gastronomickým uměním. Ing. Eva Suchá Vítejte po roce na Bohemia JazzFestu 2010 Festival Bohemia JazzFest byl založen roku 2005 jeho prezidentem Rudy Linkou jako unikátní projekt, který se snaží přiblížit a zpřístupnit jazz té nejlepší kvality českému publiku na nejkrásnějších náměstích v České republice, a to zcela zdarma. I program letošního roku bude neméně zajímavý a poutavý. Přijměte naše pozvání na Velké náměstí v Prachaticích 23. července, láká na dobrý doušek jazzu vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích Růžena Štemberková. Na dva červencové týdny se sjedou hvězdy jazzu z celého světa k sérii koncertů s volným vstupem na historických náměstích sedmi českých měst. Bude to již pátý ročník festivalu, který se za pozoruhodně krátkou dobu etabloval jako událost světového významu srovnatelná s Pražským jarem či Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Velký formát umělců, z nichž mnozí jsou osobními přáteli prezidenta a zakladatele festivalu Rudyho Linky, spolu s úchvatnou scenérií společně vytvářejí jedinečný kulturní zážitek. Na festivalu se představí přední jazzoví hráči z celkem 12 zemí. Začíná se v Praze 13. a 14. července se superhvězdou basistou Stanleym Clarkem. Festival bude končit již tradičně v Českých Budějovicích. Nestárnoucí Larry Carlton se 24. července podělí o pódium s kapelami z České republiky, Slovenska a Švédska. Další večer po vystoupeních Paul Zauner Dua a vítěze české Jazz Prix Emperor Penguin bude hrát laureát Ceny Grammy trumpetista Roy Hargrove se svým kvintetem a obdrží cenu Bohemia ČEZ JazzFest Award I v ostatních městech si na tomto letním turné každý přijde na své. V Prachaticích si 23. července zahrají kapely ze Slovenska a Švédska s Rudy Linkou a Danem Fabricatore a lucemburskou skupinou Ernie Hammes Group. Přípravy na tak obrovskou akci jsou jako vaření velmi složitého oběda, poznamenal Rudy Linka. Vyžaduje to velkou přípravu, dobré ingredience a dovednost. Když je vše hotovo, čekáme už jen na příjezd hostů. Vítejte u stolu. Vítejte na Bohemia JazzFestu Kompletní program a více informací naleznete na webových stránkách ale ve skutečnosti není třeba vědět víc než datum, kdy turné dorazí do vašeho města. Karel Fišer Adam a Vašek představili Fotografie z vozíku Adam Pošta z Prachatic a Vašek Srnec z Dubské Lhoty, oba členové Klubu zdravotně postižených Prachatice, vystavovali v Čajovně U Hrušky v Prachaticích své prvotiny; fotografie památek a přírody. Klub zaslal jejich fotografie do mezinárodní fotografické soutěže Mladí fotografují památky. I když ve velké konkurenci 7000 zaslaných fotografií neuspěli, zúčastnili se a jejich fotografie jsou zavěšeny na webu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Při zahájení výstavy vystoupila Lenka Jágerová, také z Klubu zdravotně postižených Prachatice, s hrou na flétnu za doprovodu reprodukované hudby. Byla oceněna práce Klubu zdravotně postižených Prachatice a součinnost klubu s Domem dětí a mládeže v Prachaticích. Poděkování patřilo i za možnost uspořádání výstavy vedoucímu čajovny Ondřejovi Schmiedtovi. Na zahájení výstavy Fotografie z vozíku bylo více než 40 lidí, včetně vozíčkářů. Prachatice řeší bezbariérovost města. Postupně jsou odstraňovány bariéry některých chodníků, komunikací a budov. Avšak jsou ve městě místa, historické budovy, kde je jejich odstranění velmi problematické. Jednou z nich je Čajovna U Hrušky, přesto se v den vernisáže stala bezbariérovou. Díky projektu Zdravého města Prachatice, Klubu zdravotně postižených Prachatice a samotné čajovny byly připraveny nájezdy z Velkého náměstí a za velkého úsilí rodičů vozíčkářů se podařilo čtyři z nich dostat až do čajovny, do příležitostných a zajímavých výstavních prostor. Hanka RH+ Kdy a za kolik na veřejné koupaliště Hulák Červenec a srpen otevřeno denně , /sport; tel.: vstupné (v Kč) A B C Celodenní Odpolední od 14 hodin Večerní od 18 hodin Hodinové vstupné Permanentní vstupenky (20 hodin. vstupů) A = dospělí B = děti (10 15 let) a důchodci nad 65 let C = ZTP a děti (do 9 let) Permanentky z krytého bazénu v Prachaticích platí i zde: 2 hod. permanentky = celý den na koupališti 1 hod. = hod. nebo hod. Děti do 10 let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby! Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá červenec 2010

8 Kulturní a společenský servis na červenec 2010 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Michael Rittstein: Obrazy Výstava jednoho z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších českých malířů střední generace, absolventa pražské Akademie výtvarného umění, spoluzakladatele Volného seskupení 12/15, člena SVU Mánes a v posledních letech vedoucího pedagoga ateliéru malby AVU v Praze. Galerie Dolní brána vstupní prostor Do Miroslav Fiala: Citáty a přísloví V knize přísloví je psáno: Ti, kdo mě hledají, mě jistě naleznou. Mluví se zde o moudrosti a jak je vidět, vyžaduje to nějakou aktivitu. Tou aktivitou může být i návštěva této výstavy. Netvrdím, že všechny citáty a přísloví vždy znamenají moudrost, spíše naopak, ale přesto většina z nich zůstává zdrojem velkých pravd. GALERIE O. H. HAJEKA Tel po zavřeno út pá so ne do České umění 1. pol. 20. století Ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary. Obrazy a plastiky nejznámějších českých tvůrců 1. poloviny 20. století. Zastoupeny jsou krajinomalba, figurální malba a zátiší, například Antonína Slavíčka, Rudolfa Kremličky, Václava Rabase, Václava Špály, Otakara Kubína a dalších autorů. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Vyhlídka na město: po ne do Eva Spěváčková: Snesu ti modré z nebe Výstava obrazů brněnské výtvarnice v krovu kostela sv. Jakuba, která představuje dva cykly. Jedním jsou létající orientální pestrobarevné polštáře, očividně spřízněné s pohádkovými létajícími koberci, a druhým cyklus obrazů Stvoření světa ze saponátové růžové reflexní pěnivé barvy. Malířské podání živelného rukopisu leckdy překvapí iluzí či nezvyklým výtvarným řešením. Vystavený výběr obrazů je předzvěstí listopadové velké autorské výstavy v galerii Dolní brána. XII. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY ST. HUDBY Jedná se o tvůrčí dílnu zaměřenou na interpretaci hudby starších stylových období, zejména na hudbu století. Celkem osmnáct tříd povedou špičkoví domácí i zahraniční lektoři. Akce je určena především studentům a absolventům středních a vysokých hudebních škol, stejně tak jako profesionálním i amatérským hudebníkům a učitelům hudby. Program zahrnuje individuální hodiny, kolektivní výuku techniky, ansámblovou hru, poslechové semináře a přednášky. Součástí kursu je i řada veřejných koncertů lektorů a účastníků. Informace na kontakt , Koncerty LŠSH (20.00) Helena Kazárová a Ensemble Hartig. Národní dům. Vstupné 50 Kč (20.00) Monika Devátá a Norbert Girlinger. Galerie Dolní brána. Vstupné 50 Kč (17.00) Julie Braná a Edita Kellerová. Kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné 50 Kč (20.00) Jan a Liselotte Rokytovi, Jostein Gundersen, Kerstin de Witt. Aula gymnázia. Vstupné 50 Kč (20.00) Ensemble Currentes Kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné 50 Kč (19.30) Jan a Liselotte Rokytovi Koncert spojený s ochutnávkou vín. Počet vstupenek je omezen, lze zakoupit v předprodeji. Bližší informace na zvláštních plakátech. Galerie Dolní brána (22.00) Rebecca Stewart a účastníci její třídy. Kostel sv. Jakuba. Vstupné 50 Kč (17.00) Koncert účastníků Kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné dobrovolné (20.00) Florilegium Kostel sv. Jakuba. Vstupné 50 Kč (20.00) Ariel Abramovich Galerie Dolní brána. Vstupné 50 Kč (20.00) Alan Davis, Jan Kvapil, Carin van Heerden Kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné 50 Kč (20.00) Koncert účastníků Gymnázium. Vstupné dobrovolné (17.00) Koncert účastníků Kostel sv. Petra a Pavla. Vstupné dobrovolné. VELKÉ NÁMĚSTÍ (16.00) V. Bohemia jazz fest Luboš Šrámek and the East European Artsemble (SK), Samuel Hällkvist (SWE), Rudy Linka and Dan Fabricatore (USA), Ernie Hammes Group (LUX). Vstupné zdarma (podrobnosti na str. 7) INFORMACE Tel , e mail: Předprodej vstupenek Infocentrum: v provozní době infocentra INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel e mail: po pá so ne ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ do Folklorní soubor Libín S má jedenadvacet let K výročí připravil soubor Libín S Prachatice výstavu fotografií ze své historie, především však z posledních let své umělecké folklórní činnosti. KOSTEL SV. ANNY NA LIB. SEDLE (16.00) Muzica Viva Koncert duchovní hudby. Vystoupí smíšený sbor z Horní Plané pod vedením Heleny Tomanové. SÁL NÁRODNÍHO DOMU (kontakt: ) LETNÍ KINO (21.30) Robin Hood Historický film USA (21.30) Přestupný rok Romantická komedie USA (21.30) Nezapomeň na mě Romantické drama USA (21.30) Všichni jsou v pohodě Film USA, Itálie (21.30) Zelená zóna Thriller USA (21.30) Exmanželka za odměnu Akční, komedie USA. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna). e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz knihovna zavřena z důvodu revize knihovního fondu. do Výstava Zlatá stezka v knihovně (ve výstavních prostorách MěK) Prázdninová výpůjční doba všech oddělení a po út st čt pá so zavřeno Od budou všechna oddělení MěK Prachatice otevřena dle celoroční výpůjční doby. Oddělení pro děti a mládež Národní 1018 bude po celou dobu letních prázdnin zavřeno. ČAJOVNA U HRUŠKY Velké náměstí 44 tel.: (18.00) Štěpán Rosenkranc: vernisáž Věci obyčejně neobyčejné Černobílé fotografie zátiší a zákoutí z různých míst naší krásné vlasti, kde vládne zajímavá atmosféra (18.00) Andrzej Pilipiuk: Kroniky Jakuba Vandrovce Výběr veselých povídek o polském amatérském exorcistovi, paliči samohonky; to jest svérázném antihrdinovi (18.00) Bohumil Hrabal: Postřižiny Letní dny rozčísne strýc Pepin pumpičkou fi. Runkas & spol. v Boleslavské ulici ( ) Bazárek květinové módy Květinový bazárek je tu pro nás všechny, kdož máme doma pěkné věci na nošení a chceme se jich decentně a s grácií zbavit Příjem zboží ; bazar ; výdej neprodaného zboží (19.00) Oldřich Janota Koncert skvělého básníka, minimalistického hudebníka, který svou kytarou zavádí posluchače do krajin jen málo prozkoumaných (www. myspace.com/oldrichjanota). Vstupné 50 Kč. PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: E mail: Výstavy: Velké náměstí 13 Nová expozice Zlaté stezky zdarma do Sůl nad zlato Stavebnice Merkur Zlatá stezka (Nejen) šumavští brouci a motýli Foto Zdeněk Přibyl MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Tel.: , Otevřeno út ne do Výstava Češi na Severním pólu MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz MC SLUNÍČKO Sluníčkové prázdninování Pestrý program pro rodiče s dětmi: vyrábění, písničky a říkanky, dětské divadélko. PLAVECKÝ BAZÉN Technická odstávka po dobu školních prázdnin JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA Velké nám. 164 tel HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA Neumannova 144 tel

9 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 10. května 2010 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci jako parcela grafického přídělu číslo 429/10 o výměře cca 205 m 2, k. ú. Perlovice. Za cenu: 1, Kč/m 2 /rok. bere na vědomí realizaci plánované investiční akce výměna teplovodu Skalka společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o. bere na vědomí informaci o projektu Technologické centrum ORP Prachatice schvaluje předložení projektu Technologické centrum ORP Prachatice do výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra ČR, vč. Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace schvaluje uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu č. 4, 3+kk/standard, ul. Krumlovská čp. 39, Prachatice. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady č. 507/2004 ze dne na dobu určitou na dobu 1 roku. Nájem bytu může být opakovaně prodloužen, nejdéle však po dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele. Nájemné bude dle usnesení rady č. 1561/2009 ze sjednáno dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2 /měsíc. schvaluje zřízení prostoru pro dočasné ubytování (holobytu), tj. využití bytu č. 4, 0+1, v čp. 144, ul. Zlatá stezka v Prachaticích, pro poskytování přístřeší, náhradního ubytování nebo náhradního bytu. Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu 6 měsíců. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 2, 1+2/ standard, v čp. 144, ul. Zlatá stezka v Prachaticích dle směrnice č. 2/2009 bere na vědomí rozsah méně prací na Rekonstrukci Horní a Klášterní ulice v Prachaticích schvaluje uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem bude úprava předmětu plnění o dodatečné poptané stavební práce, méně práce a změnu termínu dokončení díla. schvaluje návrh na spolufinancování projektu Moderní vybavení venkovních prostor MŠ Prachatice předkládaného do grantového programu Jihočeského kraje. Projekt (žádost o dotaci) z grantu Jihočeského kraje Moderní vybavení venkovních prostor MŠ Prachatice Celkové náklady v Kč Dotace v Kč Vlastní zdroje v Kč (60 %) (40 %) Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 24. května 2010 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje pronájem parcely vedené ve zjednodušené evidenci PK číslo 100 díl 2 o výměře 334 m 2, k.ú. Oseky, která se nachází pod stavbou, pro společnost Zemědělské družstvo Prachatice, za cenu 1 % z ceny obvyklé (450 Kč, ), tj. 1503, Kč/rok + DPH v sazbě platné. schvaluje jako zástupce vlastníka pozemkové parcely číslo 628/42, k. ú. Prachatice a veřejné kanalizační sítě stavbu kanalizační přípojky a napojení této přípojky na veřejnou kanalizační síť za podmínek, že chodník ze zámkové dlažby na výše uvedené parcele bude uveden do původního stavu a za podmínek dle vyjádření společnosti ČEVAK ze dne schvaluje jako zástupce vlastníka pozemkové parcely číslo 678/1, k. ú. Prachatice stavbu Nová armaturní šachta na odbočce k VDJ Šibeniční vrch I. a II., č. stavby 6059 na této parcele. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely číslo 1486/3 o výměře 68 m 2, k. ú. Prachatice, za cenu 1, Kč/m 2 /rok, min. 100, Kč/rok. a) bere na vědomí výpověď společnosti LIBÍN OASE, s. r. o. ze dne ze smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne na pronájem rozhledny na Libíně na stavební parcele KN číslo 538 a části parcely KN číslo 1510/22 o výměře 16 m 2 parcely KN číslo 1510/26 o výměře 34 m 2, vše k. ú. Prachatice. b) schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni c) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu rozhledny na Libíně na stavební parcele KN číslo 538 o výměře 66 m 2 a části parcely KN číslo 1510/22 o výměře 16 m 2 parcely KN číslo 1510/26 o výměře 34 m 2, vše k. ú. Prachatice za cenu min. 20, Kč/m 2 /rok a za podmínek, že vstupné bude max. do výše 10, Kč dospělá osoba, 5, Kč ostatní s tím, že nájemce bude provádět běžnou údržbu rozhledny. bere na vědomí došlou nabídku firmy TESLA HOLDING a. s. o možnosti výstavby střešní fotovoltaické elektrárny pro města a obce. schvaluje přezkoumání hospodaření města Prachatice auditorskou firmou HZ Plzeň, s. r. o. za rok 2010 a dalších let, dle zákona č. 420/2004 Sb., na základě uzavřené smlouvy o přezkoumání hospodaření ze dne a dodatku č.1 smlouvy o přezkoumání hospodaření. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+2/standard, ul. Družstevní čp. 236, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, o velikosti 1+4/standard, ul. Národní čp. 1007, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 1+2/standard, ul. Neumannova čp. 148, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+3/standard, ul. Budovatelská čp Prachatice. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 14, 1+3/ standard, v čp. 769, ul. Italská v Prachaticích. Podmínky pro výběrové řízení budou zveřejněny beze změn. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26, o velikosti 1+4/standard, Česká čp. 680, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 3+kk/standard, ul. Žižkova čp. 390, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 1+1/standard, ul. Krumlovská čp. 734, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+2/standard, ul. Poštovní čp. 116, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 1+1/standard, ul. Horní čp. 130, Prachatice. schvaluje převedení výtěžku XV. ročníku Festivalu Dnů duchovní hudby Farnímu úřadu Prachatice. bere na vědomí informaci o uzavření Městské knihovny ve dnech uděluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Prachatice, Krumlovská 223 a odloučených pracovištích podle odstavce 5, 23 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů na školní rok 2010/2011. schvaluje zřízení stacionárních terminálů pro bezhotovostní platby platební kartou na pracovištích MěÚ Prachatice provozovaných ČSOB a. s. schvaluje přidělení bytu zvláštního určení o velikosti 1+0 č. 3, DPS Skalka 1120, Prachatice přidělení bytu zvláštního určení o velikosti 1+0 č. 15, DPS Skalka 1120, Prachatice přidělení bytu zvláštního určení o velikosti 1+0 č. 26, DPS Skalka 1120, Prachatice přidělení místnosti A v bytě zvláštního určení č. 16, DPS SNP 559, Prachatice zařazení žadatelů o přidělení bytu zvláštního určení v DPS Skalka 1120, Prachatice a SNP 559 do užšího pořadníku čekatelů dle důvodové zprávy. bere na vědomí informaci o dodatcích smluv s E.ON na odběr el. energie pro rok 2011 schvaluje uzavření dodatku smluv s E.ON Energie, a. s. na dobu určitou pro rok 2011 na odběry Města Prachatice. bere na vědomí informaci o připravované akci Regenerace panelového sídliště Prachatice, Šibeniční vrch IV. etapa pověřuje odbor investic ve spolupráci s odborem komunálních služeb a dopravy, v návaznosti na žádost občanů, ve věci plánované výstavby propojovacího chodníku mezi čp. 15 a čp. 704 z ulice Husinecké do ulice Česká, navrhnout variantní řešení projektu v této lokalitě. souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy nájemníků v Lázeňské ulici č. 190 (byt č. 3, 5, 6) do doby přestěhování do nového bytového domu Krumlovská čp. 39, nejpozději však do Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 7. června 2010 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje: zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely číslo 830/1 k. ú. Prachatice o výměře cca 31,85 m2, k. ú. Prachatice na dobu 15 let za účelem vybudování dvou parkovacích podélných stání, za cenu 20, Kč/ m 2 /rok s tím, že musí být zajištěno odvodnění předmětného pozemku a zajištěno čištění kanalizační vpusti a rigolu; vybudování opěrné zdi v souvislosti se stavbou parkovacích míst na parcele číslo 830/1 k. ú. Prachatice na náklady žadatele. neschvaluje podání výpovědi společnosti Lavina s. r. o. z nájmu pozemkové parcely číslo 825/58, Prachatice. bere na vědomí informaci od Národního institutu dětí a mládeže MŠMT o chystaném bezúplatném převodu nemovitostí Ševčíkova čp. 273 na stavební parcele č. 543 včetně a pozemkových parcel číslo 1111, 2197 a 2200, a U Rybníčku čp na stavebních parcelách číslo 2112 a 2387 včetně a pozemkových parcel číslo 1108/5 a 1108/6, k. ú. červenec 2010 příloha I

10 Prachatice do majetku Jihočeského kraje. b) bere na vědomí informaci o záměru koupě objektu provozovny Kamenosochařství včetně objektu, kde je umístěna provozovna opravny autoelektrika a přilehlých pozemků. schvaluje pronájem parkovacího stání č. 3/6 v halových garážích Kasárenská ulice, Prachatice, za cenu 569, Kč/ stání/měsíc. a) bere na vědomí výpověď ze dne z nájmu garážového stání č. 5/8 v halových garážích Kasárenská ulice, Prachatice. b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu garážového stání č. 5/8 v halových garážích Kasárenská ulice, Prachatice, za cenu 569, Kč/stání/ měsíc. neschvaluje jako zástupce vlastníka sousední pozemkové parcely číslo 195/2 stavbu fotovoltaické elektrárny na pozemkových parcelách číslo 1269/2 a 1269/3 v majetku společnosti REFEKA s. r. o., vše k. ú. Prachatice. bere na vědomí dopis ze dne Vojenské ubytovací a stavební správy Praha o průběhu převodu pozemků a komunikace Cvičiště Volovice v k. ú. Volovice a objektu Školní střelnice Kahov včetně pozemků v k. ú. Kahov z majetku České republiky. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pronájem Městského stadionu v Prachaticích, kde se bude konat okresní atletická olympiáda základních škol (1. stupeň a 2. stupeň ) a na náklady spojené s počítačovým zpracováním výsledků společnosti OR AŠSK ČR, Kostnická 227, Husinec, ve výši 7000, Kč. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s nákupem propagačního materiálu (účastnické listy, plakáty a upomínkové předměty) a nákladů spojených s organizačním zajištěním akce Běh pro zdraví, který proběhne v Prachaticích v září 2010, ve výši 5000, Kč. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na náklady spojené s oslavou 20. výročí existence Základní školy Prachatice Národní 1018 (vydání Almanachu, materiální zajištění, odměny pro účinkující) v prostorách školy ve výši 5000, Kč. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku skupině Elaion na činnost křesťanské skupiny Elaion ve výši 3000, Kč. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Chrámovému sboru sv. Jakuba Prachatice na činnost Chrámového sboru sv. Jakuba Prachatice ve výši 4000, Kč. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Osadnímu výboru Libínské Sedlo na pokrytí nákladů spojených s dopravou účinkujících na koncertech v kostele sv. Anny na Libínském Sedle ve výši 3000, Kč. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+3/ standard, v čp. 769, ul. Italská v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 4, 1+2/ standard, v čp. 148, ul. Neumannova v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+1/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích, za podmínky vyklizení stávajícího bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 1+1/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+1/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, o velikosti 1+2/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu stávajícího bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, o velikosti 1+1/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29, o velikosti 1+2/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích, za podmínky vyklizení stávajícího bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, o velikosti 1+1/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích, za podmínky vyklizení stávajícího bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2. schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. hospodářské výsledky příspěvkových organizací a příděly jednotlivým fondům. bere na vědomí informaci o prezentaci města Prachatice v zahraničí červen/červenec 2010 bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2009 včetně roční účetní závěrky. bere na vědomí informaci o vývoji plnění Fondu skládky a o výběrovém řízení na akci Výměna náplní ve filtru a předfiltru ČOV CINIS a výměna střešní krytiny na předfiltru skládce TKO Libínské Sedlo schvaluje výměnu filtrační náplně letos nerealizovat a výběrové řízení zrušit. Zahrnout do rozpočtu na rok 2011 a výměnu provést v příštím roce, pravděpodobně v červenci, kdy bývá nejnižší srážkový úhrn. schvaluje ztrátu Fondu skládky řešit na konci letošního roku s ohledem na vývoj množství odpadů. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace panelového sídliště Prachatice Šibeniční vrch IV. etapa, rok 2010 Stavební práce na rekonstrukcích chodníků, komunikací, odstranění staveb, stavební úpravy venkovních schodišť, sadové úpravy a provedení parkovacích stání P5 vč. propojovacího chodníku v ul. Husinecká bere na vědomí výsledek výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace panelového sídliště Prachatice Šibeniční vrch IV. etapa Dodávka dětského hřiště H3 schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí, souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky dodavatele Stavební firma HUKO s. r. o. a schvaluje po přijetí příslušného rozpočtového opatření uzavření smlouvy o dílo s firmou: HUKO s. r. o. schvaluje souvislou opravu povrchu komunikace v ul. Pod Hradbami frézováním a vybudování propojovacích chodníků ul. Slámova a Primátorská do ul. U Stadionu. červenec 2010 Pronájem nebytových prostor v Prachaticích Město Prachatice průběžně nabízí současně volné nebytové prostory na svém území. Především pro případné zájemce o jejich využití je určena tato informace. nebytové prostory v č. p. 204, ul. Nemocniční nájem: 400, Kč/m 2 /rok místnost učebna 21,26 m 2, ostatní 10 m 2, celkem 31,36 m 2 ordinace 23,94 m 2, ostatní 16,81 m 2, celkem 40,75 m 2 nebytové prostory v č. p. 54, ul. Věžní nájem: 800, Kč/m 2 /rok místnost (23,60 m 2 ; 11,16 m 2 ), 2 WC (1,82 m 2 ; 3,20 m 2 ) a ostatní (14,96 m 2 ), celkem 54,74 m 2 nebytové prostory v č. p. 92, ul. Družstevní nájem 800, Kč/m 2 /rok kancelář 20,23 m 2 kancelář 26,32 m 2 kancelář 22 m 2 kancelář 17,85 m 2 nebytové prostory v č. p. 140, ul. Horní nájem: 800, Kč/m 2 /rok kancelář (30m 2 ), sklady (12 m 2, 15 m 2 ), výdejna (5 m 2 ), WC (1 m 2 ), celkem 63 m 2 nebytové prostory v č. p. 11, Velké náměstí nájem: 800, Kč/m 2 /rok kancelář (14,25 m 2 a 20,80 m 2 ), WC 2 m 2, celkem 37,05 m 2 nebytové prostory v č. p. 145, ul. Zlatá stezka nájem: 400, Kč/m 2 /rok prodejna 27,54 m 2, dílna 120,21 m 2, sklad 139,91 m 2, kanceláře 10,24 a 16,47 m 2, chodba 15,90 m 2, kotelna 13 m 2, šatna 12,52 m 2, WC 5,70 m 2, úklidová místnost 2,03 m 2, celkem 363,40 m 2 nebytové prostory Solní 122, Prachatice za cenu 800, Kč/m 2 /rok, (RM ) prodejna (47,42 m 2 ), sklad (36,23 m 2 ), kanceláře (10,11 m 2 ), WC (6,63 m 2 ), schodiště (3,22 m 2 ) celkem 103,61 m 2 nebytový prostor Nemocniční 204, Prachatice za cenu 400, Kč/m 2 /rok (RM ), výměra 6 m 2 nebytové prostory halové garáže Kasárenská ulice nájem: 569, Kč/stání/měsíc č. 3/6, č. 5/1, č. 6/8 Uvedené nebytové prostory si zájemci mohou prohlédnout po dohodě s Městskou správou domů a bytů s. r. o., Za Baštou 394, Prachatice, tel , která spravuje bytové a nebytové prostory v majetku města. Formulář žádosti je k dispozici na, případně na finančním odboru MěÚ, kancelář č. 230, tel Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ příloha II

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Ve více než zcela zaplněném sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se v pondělí 25. dubna

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více