1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků."

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Ječná Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí jsou: Základní škola pro sluchově postižené Školní družina Internát Školní jídelna Počínaje prvním ročníkem dítě začíná plnit povinnou školní docházku. Učivo prvního ročníku je rozděleno do dvou let, aby dítě mělo příležitost dostatečně rozvinout svou řeč a připravit se na učivo dalších ročníků, od druhého ročníku uspořádání učiva odpovídá jednotlivým ročníkům základní školy. První stupeň tvoří ročník, druhý stupeň ročník Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově. K dispozici je 26 učeben (včetně odborných), dílna pro pracovní vyučování, ateliér šití a cvičná kuchyňka, jedna velká a jedna malá tělocvična, dále kabinety k odborným ům a kabinet pro první stupeň základní školy. Žáci v rámci výuky využívají také keramickou dílnu s vypalovací pecí. Odborné učebny jsou zřízeny pro výuku fyziky, matematiky, biologie, chemie, výtvarné výchovy. V místnostech, kde probíhá výuka, sledujeme akustický zřetel. Učebny jsou vybaveny koberci, ve stropě je protihluková izolace. Všechny místnosti školy jsou osazeny novými přiléhavými, částečně protihlukovými okny. Ve třídách je maximálně 12 žáků. Architektura učeben je koncipována tak, aby žáci co nejlépe viděli na vyučujícího a na sebe učební stoly jsou uspořádány do půlkruhu, protože při výuce žáci odezírají. Chodby jsou prostorné, s přímým osvětlením, ve 3. patře je umístěn stůl na stolní tenis, kde mohou žáci o přestávkách hrát. Školní družina, kterou navštěvují žáci třídy, v případě nutnosti na povolení ředitele i žáci vyšších ročníků, je umístěna v přízemí budovy ve dvou hernách. Internát pro žáky základní školy je umístěn ve 4. poschodí budovy. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin, které odpovídají jejich věkovému složení. Ubytování je po 2 až 3, v pohodlně a moderně zařízených místnostech. Hygiena je plně zajištěna dostatečným počtem toalet a sprch. Ložní prádlo a ručníky pere školní prádelna. Na školní přípravu a volný čas má každá výchovná skupina svou hernu s pracovními stolky, televizí, rádiem a prostorem pro relaxaci. Ubytovaní žáci využívají také všechny ostatní prostory školy.

2 Školní jídelna a kuchyně jsou umístěny v suterénu školy, s okny do dvora. Kapacita je 300 obědů. Připravují se snídaně, přesnídávky, odpolední svačiny a večeře pro internátní děti, obědy pro všechny. Učitelé používají sborovnu s počítači, tiskárnou a kopírovacími stroji. Škola má k dispozici školní dvůr, který byl počátkem roku 2007 upraven na školní hřiště (za finanční pomoci Nadačního fondu TÓN), které je využíváno v hodinách tělesné výchovy, a bude ho používat i internát školy, školní družina a mateřská škola. V případě potřeby (příprava na sportovní hry, apod.) si škola pronajímá hřiště od jiných subjektů. Škola je dobře materiálně a technicky vybavena. 2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Základní škola má kontakty se školami v Německu (Heidelberg, Hamburg, Berlin). Dochází k partnerské výměně žáků, žáci z Berlína se pravidelně účastní zimního výcvikového kurzu v Krkonoších. Tradičním dlouhodobým projektem školy jsou každoročně konané sportovní hry sluchově postižených a celoroční příprava na ně. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rada školy vznikla v červenu Je složena z dvou zástupců učitelů, dvou zástupců rodičů a dvou představitelů zřizovatele Magistrátu hl. m. Prahy. Rodiče mohou komunikovat se školou prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin a ů učitelů. Škola má také vlastní webové stránky s všeobecnými i aktuálními informacemi o škole. Trochu odlišný režim je uplatňován na prvním stupni, kde zvláště v prvním ročníku se některé situace a problémy musí řešit okamžitě, a proto jsou rodiče s učitelem v kontaktu daleko více a častěji. Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod.

3 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Vzdělávací program naší školy je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se převážně o žáky se sluchovým postižením, ale program je vhodný i pro žáky se zdravotním oslabením a jinými poruchami, pro které je obtížné vzdělávání ve školách běžného typu. Výhodou je pro ně nízký počet žáků ve třídě. Škola přijímá: děti se sluchovými vadami, u kterých jsou předpoklady pro rozvoj mluvené řeči a které mohou být pomocí mluvené řeči vzdělávány (včetně dětí s kochleárním implantátem) děti, které nemají sluchovou vadu, ale kterým z různých důvodů prospěje nízký počet žáků ve třídě, individuální přístup a odborná speciálně pedagogická a logopedické péče pedagogů školy, tzn.: o děti s vadami řeči o děti se specifickými vývojovými poruchami učení o děti zdravotně oslabené (mobilní) o děti úzkostné o děti sociálně znevýhodněné Škola je zaměřena na vzdělávání mluvenou i psanou formou mateřského jazyka. Orální způsob vyučování zůstává na naší škole nezměněn a stále představuje dominantní metodu. Snahou je, aby co největší počet žáků dokázal komunikovat ve slyšícím prostředí. Snažíme se vytvořit při vyučování i během mimoškolních činností vhodné komunikační prostředí a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova. K rozvoji a zdokonalování komunikačních dovedností přispívá i pravidelná logopedická péče. Další prioritou naší školy je široké využívání počítačové techniky a internetu, umožněné díky výborné technické vybavenosti školy. Naší snahou je, aby se náš školní vzdělávací program příliš neodlišoval od programů běžných škol, abychom se nejvíce přiblížili výstupům vytýčeným rámcovým vzdělávacím programem. Naším cílem je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především co nejširšími komunikačními a sociálními schopnostmi a dovednostmi, aby se mohli zařadit mezi běžnou populaci.

4 4 Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník Dotace na Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Předmět speciálně pedagogické péče Logopedická péče Týdenní časová dotace Celková týdenní dotace 139 Nepovinný - Individuální logopedická péče Nepovinný - Zdravotní tělesná výchova

5 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor - 2. STUPEŇ 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Celková dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Druhý cizí jazyk Týdenní časová dotace Nepovinné y Cizí jazyk/komunik. dovednosti Logopedická péče Individuální logopedická péče Pohybové hry

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora škola žákům otevřená Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 2 Charakteristika ŠVP 3 3 Charakteristika školy 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 1 G Y M N Á Z I U M, P R A H A 6, N A D A L E J Í 1 9 5 2 N A D A L E J Í 1 9 5 2 1 6 2 0 0 P R A H A 6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I.1 Název

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od 01. 09. 2012, č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z 01. 09. 2012 Platnost

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP I. upravená verze ŠANCE PRO KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA,VÍTKOV, NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Adresa

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více