Sika Váš partner již 15 let v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sika Váš partner již 15 let v ČR"

Transkript

1 Sika Váš partner již 15 let v ČR

2

3

4 Obsah

5 1 3 Úvodní slovo 2 7 Koncern Sika 3 11 Stručná historie společnosti Sika CZ 4 23 Lidé ve společnosti Sika CZ 5 27 Referenční projekty 6 39 Sika a sport 7 41 Hledíme do budoucnosti Sika Váš partner již 15 let v ČR 3

6 Úvodní slovo

7 11 V letošním roce slaví naše firma Sika CZ krásné jubileum patnáct let úspěšné činnosti na českém trhu. Dovolte mi, abych se podíval zpět, na začátky... Všechno začalo v nádražní kavárně ve švýcarském městečku Sargans v srpnu 1990, kam si mě pozval Hansruedi Ursprung, v té době ředitel rakouské Siky Plastiment GmbH. Tehdy jsme se dohodli na možné spolupráci. Rozhodnutím koncernu byla dne zřízena technická kancelář v Brně, a ta měla rozjet prodejní aktivity na tenkrát ještě československém trhu. Sice sám, ale s velkou chutí a odhodláním, jsem se pustil do budování kanceláře. Postupně jsem kontaktoval několik stavebních fi rem, přes které se k nám zboží z ciziny dováželo. S výraznou podporou z Rakouska, Švýcarska a Německa, jsme pomohli vytvořit samostatné obchodní fi rmy, které začaly postupně navazovat kontakty s našimi zákazníky. V této době se zvětšil počet stálých pracovníků o sekretářku, ekonoma a skladníka. Po úspěšném rozjezdu, rozhodlo vedení společnosti Sika AG, že v roce 1993 budou založeny 2 samostatné společnosti s ručením omezeným, pro Českou a Slovenskou republiku zpočátku pod rakouským vedením. Rozhodující ve vývoji společnosti se stal rok 1995, ve kterém jsme mohli výrazně rozšířit řady našich pracovníků. Kmenovými zaměstnanci fi rmy se tehdy stali zejména ti, kteří s námi, prostřednictvím svých fi rem, pomáhali budovat síť zákazníků v Čechách a na Moravě. Většina z těchto kolegů pracuje pro fi rmu i v současné době. Důležitá byla pro nás skutečnost, že jsme se od roku 1995 stali samostatnou dceřinou společností tehdy Siky Finanz AG. Od této doby začaly pracovat všechny tehdejší divize Bau, Industry a v rámci divize Bau i střešní folie. Rychlý rozmach společnosti byl však nastartován nejen obrovským zaujetím všech pracovníků, ale i díky vedení koncernu, které nám dávalo velkou tvůrčí volnost, což motivovalo všechny ještě k vyšším výkonům. Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří mně pomáhali vybudovat úspěšnou historii fi rmy. A že jsme byli a stále jsme zatraceně dobrý tým, o tom, díky výsledkům, není třeba pochybovat. Do budoucna přeji svému nástupci, Zdeňku Bílkovi, hodně úspěchů, dosažení všech vytčených cílů a hodně zdraví. Totéž přeji i Vám všem, milí kolegové. Ať se Vám daří! Milan Zahradníček Sika Váš partner již 15 let v ČR 5

8 Koncern Sika

9 22 Sika je významný světový koncern se sídlem ve Švýcarsku a obchodními a výrobními společnostmi na všech kontinentech. Společnost byla založena v roce Sika je vedoucí světovou silou ve výrobě produktů pro těsnění, lepení, izolace, zesilování a ochranu nosných konstrukcí na stavbách a v průmyslu. Základem úspěchu je dlouholetý vývoj výrobků a systémových řešení v reálných podmínkách staveb i průmyslu. Sika je nezávislá švýcarská společnost založená panem Kasparem Winklerem v Zürichu v roce Začátek společnosti Sika se spojuje s projektem elektrifi kace železničního tunelu sv. Gottharda, kdy nová fi rma využila příležitost ukázat své novátorské řešení na stavbě mezinárodního významu. Při těsnění tunelu bylo využito nové sanační malty s vodotěsnou přísadou k zastavení průsaků vody. Tato významná reference pomohla fi rmě posílit svoji pověst výrobce vysoce kvalitních produktů. Postupem času se stávala fi rma vedoucím světovým dodavatelem speciálních produktů stavební chemie. V 80. letech minulého století se z výrobního programu vyčlenila dnes velmi významná součást divize průmyslových lepidel a tmelů. inzerát z časopisu Moderne Bauformen (1936) Sika Váš partner již 15 let v ČR 7

10

11 V současné době koncern zaměstnává více než pracovníků na celém světě a obrat společnosti každoročně stoupá, v roce 2007 dosáhl 4,6 miliardy CHF. Celkem 80 výrobních a obchodních společností v 71 zemích na všech kontinentech, vlastní výzkumná a vývojová oddělení, nejmodernější výrobní zařízení a hustá prodejní síť to vše je důvodem, proč je Sika nejvhodnějším partnerem pro řešení úkolů ve nejrůznějších oblastech stavebnictví i průmyslu. Díky kompetentním odborníkům a jejich dlouholetým zkušenostem při návrhu řešení i realizaci náročných projektů, je Sika schopna poskytnout vlastní know-how i rozsáhlá a inovativní řešení. Kvalitní výroba, neustálé inovace a odborné znalosti na nejvyšší úrovni to je hlavní rys téměř stoleté historie společnosti. V nedávné době otevřený nový výrobní závod Kapafl ex ve Švýcarsku nejmodernější výrobní zařízení pro výrobu polyuretanových tmelů a lepidel na světě, otevírá nové možnosti pro úspěšné působení společnosti Sika v dalším století. sanace mostu materiály Sika Velká Británie Sika Váš partner již 15 let v ČR 9

12 Stručná historie společnosti Sika CZ

13 33 Před 15 lety, dne , byla založena společnost Sika CZ, s.r.o. První aktivity u nás se datují do roku 1991, kdy vznikla v tehdejším Československu samostatná technická kancelář. Po rozdělení státu v roce 1993 byla založena v Brně společnost Sika CZ, s.r.o. Postupně v roce 1995 vznikala další pracoviště v Praze- Říčanech a technické kanceláře v Karlových Varech, Pardubicích a Jindřichově Hradci, v roce 1997 pak v Lomnici nad Popelkou a Valašském Meziříčí. Společnost Sika CZ, s.r.o. si brzy upevnila svoji pozici na trhu stavební chemie a průmyslových tmelů. Startovní výhodou a velkou konkurenční předností nové fi rmy bylo nejen silné zázemí, tradice výroby a dlouholeté zkušenosti společnosti Sika, ale i technické zkušenosti a velké pracovní nasazení nových zaměstnanců. Politické a hospodářské změny, které přinesla nová doba vyvolaly silnou potřebu nových materiálů a nových technologií to vše mohla společnost Sika CZ svým zákazníkům nabídnout. S velkým rozmachem stavební výroby i s dalším rozvojem tradičních odvětví automobilové výroby a dopravní techniky souvisí potřeba rozšíření sortimentu tradičních materiálů a zvýšení jejich užitné hodnoty. Sika v této době představuje úplně novou jedinečnou technologii zesilování železobetonových konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a speciální inhibitory koroze, chránící výztuž betonu před korozí. Obě tyto nové technologie byly oceněny cenou Grand Prix výstavy ForArch v Praze. sázení lipové aleje při příležitosti otevírání nového sídla fi rmy (2000) Sika Váš partner již 15 let v ČR 11

14 Do tohoto období rozmachu spadá mimo jiné i potřeba výstavby kvalitního zázemí společnosti s kancelářemi a novým skladem. V Brně-Komíně se začíná v roce 1999 budovat vlastní areál, do kterého se v roce 2000 celá fi rma včetně skladů stěhuje. Neustálý rozvoj společnosti a snaha zlepšovat služby pro naše zákazníky ukázal nezbytnost dalšího rozšiřování fi remního zázemí nejen v Říčanech, ale zejména v Brně, kde se v areálu fi rmy buduje nový objekt. stříhání pásky nového areálu v Brně za účasti představitelů koncernu Sika (2000)

15 výstavba STC Sika tréninkového centra v Brně, 2008 roční obrat (tis. Kč) počet zaměstnanců první objednávka zboží Sika otevření kanceláře na ul. Minská 58, Brno otevření skladových prostor Brno-Slatina založení samostatné fi rmy Sika CZ, s.r.o. pro Českou republiku, sídlo fi rmy v Brně, ul. Minská Sika Váš partner již 15 let v ČR 13

16 1994 březen 1994 přesun skladu na ul. Rumiště, Brno navýšení základního jmění společnosti na 15 mil. Kč otevření poboček Sika CZ v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Pardubicích, Valašském Meziříčí, Liberci a Uherském Hradišti rozdělení obchodních aktivit na divize stavební chemie fólie průmyslové tmely březen 1995 otevření skladu v Praze-Horních Počernicích, ul. Bystrá 1996 leden 1996 představení zcela nové technologie zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a migrujících inhibitorů proti korozi udělení Grand Prix výstavy ForArch 1996 za výrobky Sika CarboDur a Sika Ferrogard

17 1997 Sika CZ se stává členem SSBK Sdružení pro sanace betonových konstrukcí ustálení počtu poboček Sika CZ Říčany u Prahy Karlovy Vary Jindřichův Hradec Pardubice Valašské Meziříčí Liberec Lomnice nad Popelkou duben 1998 vstup do ČBS České betonářské společnosti navýšení základního jmění na 30 mil. Kč otevření skladu a kancelářských prostor v Říčanech u Prahy položení základního kamene areálu v Brně- -Komíně listopad 1999 Sika CZ člen společnosti WTA Sika Váš partner již 15 let v ČR 15

18 získání certifi kátu podle ČSN EN ISO otevření administrativní budovy a skladu ve vlastním areálu v Brně na ul. Bystrcká ziskání certifi kátu podle ČSN EN ISO ofi ciální změna sídla společnosti na ul. Bystrcká 36 v obchodním rejstříku areál Bystrcká Den otevřených dveří 2002 červen 2002 Sika CZ členem SPS Svazu podnikatelů ve stavebnictví

19 projekt Sikulka vstup do maloobchodní sítě oslava 10. výročí založení fi rmy cena SSBK Sanační materiál roku 2003 Sikagard BIS systém vyčlenění samostatné divize Distribution převzetí aktivit fi rmy Addiment v ČR překročení ročního obratu 500 mil. Kč Sika Váš partner již 15 let v ČR 17

20 členění na samostatné obchodní jednotky Contractors Industry Concrete Distribution převzetí aktivit fi rmy Sarna, rozšíření sortimentu hydroizolačních fólií návštěva velvyslance Švýcarska a zástupce švýcarské hospodářské komory v sídle fi rmy v Brně prosinec 2007 rozšíření sortimentu nátěrů o produkty fi rmy Permatex položení základního kamene k nové budově STC centra v Brně rozšíření kancelářských prostor areálu v Říčanech u Prahy SikaBond Dispenser-5400 Inovace roku 2007 v podlahářském oboru 3. místo změna ve vedení fi rmy otevření STC školicího a tréninkového centra v Říčanech u Prahy 1/2 roku

21 otevření STC tréninkového centra a laboratoří v Brně 2010 plánované dosažení obratu mil. Kč 100. výročí založení společnosti Sika Sika Váš partner již 15 let v ČR 19

22 Zaměření společnosti Síla společnosti Sika se projevuje zejména v šíři sortimentu, což vyjadřuje naše heslo Od základů po střechu (a pod střechu do výroby) myšleno nejen v přenesené formě! Od betonů skutečných základů stavby, přes izolace spodní stavby proti vodě, po průmyslové podlahy, všechny železobetonové nebo ocelové části stavby pod zemí i nad zemí, včetně izolací střech nejrůznějších typů. Naše aktivity se soustřeďují nejen na stavbu nových objektů, ale i na sanace a rekonstrukce. Dodáváme zejména materiály pro izolaci staveb, přísady do malt a betonu, sanační malty, tmely, lepidla, těsnicí hmoty, ochranné nátěry na betonové a ocelové konstrukce, podlahové systémy, střešní a tunelové fólie a v neposlední řadě také vysoce specializované systémy např. pro zesilování konstrukcí, stříkané izolace, lepené fasády apod. Kromě stavebních materiálů se v 80. a 90. letech minulého století rozšířilo použití speciálních lepidel a tmelů i v průmyslu. Výroba automobilů, dopravní techniky a kolejových vozidel je neustále rostoucím odvětvím a současně i oblast opravárenství a servisů. Dnes se s našimi materiály a progresivními technologiemi můžete setkat i v dalších odvětvích průmyslu, jako je např. výroba oken, sendvičových panelů. Patentované materiály a postupy se uplatňují při výrobě strojů a přístrojů pro domácnost, spotřební elektroniky, měřicích přístrojů, výtahů apod. prodej výrobků Sika v maloobchodní síti Společnost Sika si dlouhodobě udržuje postavení jednoho z největších dodavatelů pružných lepidel a tmelů, hydroizolačních fólií pro spodní stavu i střešní konstrukce, sanačních systémů apod. Současnou pozici společnosti Sika CZ nejlépe vystihuje růst výkonů a narůstající počet zaměstnanců. V roce 2007 dosáhla společnost obratu 700 mil Kč při 48 pracovnících. Členství v odborných organizacích a svazech: SSBK Sdružení pro sanace betonových konstrukcí od roku 1997 ČBS Česká betonářská společnost ČSSI od roku 1998 WTA Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky od roku 1999 SPS Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR od roku 2002

23 Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů tradiční expozice naší společnosti na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně prezentace při příležitosti konference Sanace 2006 Sika CZ. s.r.o. na veletrhu Autotec v Brně Sika Váš partner již 15 let v ČR 21

24 Lidé ve společnosti Sika CZ

25 44 Klíčovým faktorem úspěšného startu nově vzniklé společnosti Sika CZ, s.r.o. byly technické zkušenosti nových pracovníků především z oblasti stavebnictví a speciálních oblastí průmyslu. Od jediného pracovníka technické kanceláře se počet pracovníků zvýšil zejména v roce 1994, po vzniku společnosti s ručením omezeným. Většina tehdy přijatých pracovníků dnes patří ke kmenovým zaměstnancům společnosti. Další nárůst zaznamenáváme v posledních dvou letech, kdy se počet pracovníků rozšiřuje o úspěšné absolventy zejména technických oborů vysokých škol. V dnešní době dosáhl počet zaměstnanců čísla 55 a fi rma počítá s dalším nárůstem. Předpokládaný počet pracovníků v roce 2010 by měl dosáhnout 73. Kromě posilování obchodních a technických znalostí se fi rma zaměřuje na rozvoj zázemí společnosti, v poslední době zejména v oblasti logistiky prodeje, ekonomiky a marketingu. Našim cílem je nabídnout zákazníkovi nejen kvalitní a špičkové výrobky, ale i služby na odpovídající úrovni. S tímto cílem souvisí i v poslední době budované nové tréninkové a laboratorní centrum, které vyrůstá nejen v sídle fi rmy v Brně, ale i v Říčanech u Prahy. Tato centra nabídnou našim zákazníkům možnost dalšího vzdělávání formou prezentací a předvádění a laboratorní ověřování nových výrobků a technologií. interní školení pracovníků Sika Váš partner již 15 let v ČR 23

26 Zaměstnanci Sika CZ, s.r.o. jméno zaměstnance zaměstnán od zaměstnán do pracovní zařazení Zahradníček Milan 1/1993 administrativa Zahradníčková Jana 1/1993 logistika Hlávka Radko 1/ /2006 logistika Bílek Zdeněk 4/1994 administrativa Formánek Karel 5/1994 industry Kodoňová Zdenka 11/1994 9/2006 administrativa Jedličková Irena 12/1994 8/2000 logistika Drašner Roman 1/1995 contractors Fialová Hana 1/1995 marketing Mašek Vladimír 1/1995 contractors Mikšovský Zdeněk 1/1995 marketing Roska Zdeněk 1/1995 concrete Rychtařík Miroslav 1/1995 contractors Vlašimský Jiří 1/1995 contractors Kutheil Josef 1/1995 4/2004 contractors Kovář Pavel 1/1995 1/2003 logistika Konečný Ivan 9/1995 contractors Střešinková Dana 9/1995 administrativa Kovář Vladimír 1/1997 contractors Leischner Jaroslav 2/1997 marketing Marišler Vladimír 4/1997 9/2001 logistika Mátlová Jana 10/1997 4/2004 administrativa Ryba Milan 10/1997 contractors Buchta Václav 3/1999 3/2005 industry Bílková Veronika 7/2000 administrativa Matoušek Jiří 10/2001 logistika Smolík Jiří 7/2001 2/2005 industry Bečka Marek 4/2002 marketing Osyfl ak Miloš 10/2002 8/2004 logistika Strouhal Ivo 2/2003 distribution Tichý Michal 10/2003 logistika Hudečková Simona 3/2004 administrativa Novák Vítězslav 4/2004 logistika Holoubek Pavel 6/2004 4/2005 distribution Žaba Jiří 9/2004 logistika

27 jméno zaměstnance zaměstnán od zaměstnán do pracovní zařazení Pařízková Petra 9/ /2006 administrativa Baková Lenka 1/2005 distribution Macura Jan 2/2005 contractors Putna Zdeněk 2/2005 logistika Sobotková Dagmar 2/2005 8/2005 logistika Halamík Tomáš 5/2005 industry Svoboda Jan 6/2005 distribution Marvan Milan 7/2005 concrete Horáková Eva 8/2005 logistika Pešek Radek 8/2005 logistika Tauber Vojtěch 8/2005 concrete Tůmová Kateřina 11/2005 logistika Miňovský Jan 12/2005 industry Chlada František 2/2006 contractors Přech Pavel 6/2006 7/2007 contractors Schilhart Eduard 6/2006 7/2007 contractors Milták Michal 7/2006 5/2008 contractors Tauwinkel Jaroslav 7/2006 logistika Vojta Emil 9/2006 industry Černý Jiří 11/2006 administrativa Pokorná Lenka 12/2006 administrativa Beníšková Danuše 1/2007 administrativa Bezděková Zora 1/2007 administrativa Švábeník Marek 7/2007 marketing Chrpa Daniel 11/2007 distribution Jánský Libor 12/2007 1/2008 logistika Janíková Dagmar 1/2008 administrativa Oplová Romana 1/2008 3/2008 concrete Procházka David 1/2008 industry Veselý Daniel 1/2008 contractors Jeřábková Lucie 2/2008 logistika Vávra Ivan 2/2008 contractors Sedláková Jitka 4/2008 logistika Schönfelder Daniel 5/2008 contractors Skopal Karel 5/2008 concrete Vanýsek Jiří 5/2008 contractors Fiala Pavel 7/2008 logistika Klíma Jan 8/2008 industry Ruml Jiří 8/2008 industry Adamec Petr 8/2008 industry Sika Váš partner již 15 let v ČR 25

28 Referenční projekty

29 55 Výsledkem 15leté činnosti společnosti na českém trhu je velké množství referenčních projektů v nejrůznějších oblastech. dopravní a inženýrské stavby: mosty, tunely energetika: komíny, chladicí věže, protikorozní nátěry rozvodné sítě vodohospodářské stavby: přehrady, vodojemy, ČOV průmyslové haly a parkovací domy občanská a bytová výstavba výroba betonu a prefabrikátů lepené fasádní pláště výroba vozidel, dopravní techniky výroba izolačních skel, sendvičových panelů Sika Váš partner již 15 let v ČR 27

30 střešní hydroizolační fólie z PVC a FPO celkem více než 10 milionů m 2 1,5 milionu m 2 fólií ročně

31 tunelové hydroizolační fólie, hydroizolace spodní stavby více než 1 milion m 2 fólií pro spodní stavbu Sika Váš partner již 15 let v ČR 29

32 sanace betonových konstrukcí, zesilování konstrukcí sanace a povrchová ochrana 26 chladicích věží cca 25 km uhlíkových lamel

33 systémy pro opravy a povrchovou ochranu mostních konstrukcí Sika Váš partner již 15 let v ČR 31

34 přísady do betonu více než tun přísad pro betony tun Sigunitu pro cca 3 miliony m 3 stříkaného betonu

35 průmyslové podlahy, nátěry na ocel tun EP a PU podlah celkem 300 km těsnicích pásů a bobtnavých profilů pro pracovní a dilatační spáry Sika Váš partner již 15 let v ČR 33

36 pružné lepení a tmelení, těsnění spár více než 230 tun lepidel pro pružné lepení

37 SikaTack -Panel systém přes m 2 lepených fasád Sika Váš partner již 15 let v ČR 35

38 průmyslové tmely a lepidla

39 Škoda Auto Volvo Avia Ashok Leyland Škoda Transportation Autobusy: TEDOM IVECO SOR ČKD Vagonka Ostrava, a.s. Hella Fritzmeier IFE-CR Tatra Siemens kolejová vozidla Miele THT Polička ZHT Slavíč OTIS Escalators Story Design MEP Postřelmov Fa Svárovský PANAV lepení skel, lepení a tmelení prvků interiéru a karoserie lepení prvků interiéru lepení skel tramvaje lepení skel a opláštění lepení skel, opláštění a interiérových prvků lepení opláštění a interiérových prvků lepení opláštění a interiérových prvků vlakové soupravy, lokomotivy, vagóny, lepení a tmelení skla, opláštění a interiérové prvky lepení světlometů lepení a tmelení kabin stavebních strojů lepení a tmelení vlakových dveří tmelení a lepení kabin lepení skel, opláštění a interiérových prvků lepení a tmelení prvků automatických praček lepení a tmelení nástaveb hasičských vozů lepení a tmelení nástaveb hasičských vozů tlumení hluku a lepení opláštění eskalátorů lepení reklamních panelů tmelení a lepení el. rozvaděčů lepení slepeckých holí lepení a tmelení nástaveb nákladních automobilů ovative Technology Customer Solutions The global Bus & Coach Industry is challenged with high demands. Sika, as supplier and partner to this Industry, provides a range of state-of-the-art technology solutions to assist manufacturers in meeting all their challenges. Sika Váš partner již 15 let v ČR 37

40 Sponsoring

41 66 Sika a sport Společnost Sika CZ, s.r.o. trvale podporuje sportovní výkony velkých i menších oddílů a snaží se tím o rozvoj sportovních aktivit a dosažení vytýčených cílů. Uvědomujeme si, že podporu pro svoji činnost vyžadují nejen větší subjekty reprezentující na mezinárodní úrovni, ale i sportovní začátky naší mladé generace. Společnost podporuje několik sportovních oddílů např. BK Gambrinus Sika Brno, který úspěšně reprezentuje Českou republiku v ženském basketbalu, fl orbalový oddíl FBC Pepino Ostrava, jednotlivce (windsurfi ng, motokros, rallye) nebo konkrétní sportovní akce, např. golfové turnaje, lyžařské závody, apod. Budoucí generace si zaslouží také pozornost a podporu, a proto myslíme i na amatérské sportovní kluby vychovávající budoucí sportovní talenty. Podporujeme účast našich zaměstnanců na sportovních turnajích a mužstva složená z pracovníků fi rmy Sika CZ se pravidelně účastní sportovních akcí např. ve futsalu, bowlingu a tenisu. Pro naše zákazníky a obchodní partnery organizujeme úspěšné sportovní turnaje (tenis, fotbal). Jsme přesvědčeni, že tato forma přispívá k posílení postavení značky Sika na našem trhu, a pomáhá i upevňovat přátelské vztahy s našimi obchodními partnery. Věříme, že naše aktivity povzbudí jednotlivce i týmy k vyšším výkonům a současně pomohou vychovat budoucí generace, pro které je a bude sport zábavou a potěšením. Sika Váš partner již 15 let v ČR 39

42 Hledíme do budoucnosti

43 77 Naše společnost se postupně rozvíjí Není to jen v důsledku procesu, který probíhá v celém koncernu, ale také s prosazováním se v různých oblastech, tak jak nám to umožňuje trh v České republice. Již jsme si vytvořili čtyři obchodní jednotky a dokonce se nám podařilo je následně provázat tak, aby se jejich prodejní manažeři vzájemně podporovali. Máme pro ně ujasněnou koncepci technické a marketingové podpory, která bude v krátké době doplněna tréninkovým a laboratorním centrem. Máme výkonné ekonomické a logistické oddělení se dvěma dobře fungujícími sklady. Máme zařazenu do prodejního procesu kontrolu všech předpisů tak, abych splnily vše, co je zákonem stanovené. Máme pro celý tým fungující fl exibilní podporu vlastním IT manažerem. Jsme sehraný tým, který dokáže zákazníkům poskytnout služby od návrhu přes dodání, až ke kontrole zpracování našich produktů. Nabízí se tedy zdánlivě jednoduchá otázka: Jak dál? Odpověď není pouze v tom, že jsme si společně vytyčili cíl dosáhnout v roce 2010 obratu 1010 mil. Kč. Především je to podle mne nyní odpověď, kterou si musí znovu dát každý z nás. Co je můj produkt, vím to? Pracuji pro svou společnost tak, abych si mohl odpovědět každý den, že jsem v ní rád a chci svých stanovených cílů dosáhnout? Mám pro to znalosti, informace a jasný plán jak postupovat? Mám prostor pro svůj osobní růst? Mám prostor pro otevřenou komunikaci v týmu? Ano, začali jsme se na různých úrovních vzdělávat jak být efektivnější, jak postupovat strategicky a používáme spoustu nových zkratek, které v sobě zahrnují různé mezinárodně uznávané metody k dosažení úspěšnosti v podnikání. To vše by nám mělo usnadnit odpovědi na tyto otázky. Moje odpověď zní: Zdokonalujme se jako jednotlivci a posilujme tak náš kolektiv, pro který jsme si již před několika lety společně defi novali heslo jak ho chápeme je to vzájemné předávání zkušeností, poučení se z chyb mezi členy týmu, kteří jsou samostatní, mají zájem a potřebu se vzdělávat. V rozdělených rolích využívají svých schopností a přitom jsou zastupitelní. Uvnitř týmu je přitom konkurence, která zamezuje stereotypu a izolovanosti. Neochota a přehnané ambice jsou potlačovány společným zájmem a cílem, jehož dosažení je uspokojením pro všechny. Schopnost, kdy si každý z nás dokáže náš kolektiv v těchto souvislostech uvědomit a opřít se o něj, je to nejcennější, co v naší společnosti máme, a s jehož pomocí zvládneme i ty nejambicióznější úkoly, které si v budoucnu stanovíme. Ing. Zdeněk Bílek, MBA Sika Váš partner již 15 let v ČR 41

44

45

46 Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ Brno tel.: fax: /2008 Sika CZ, s.r.o. grafi cké zpracování Ing. Michael Bečka

Vaše projekty s materiály Sika od základů až po střechu

Vaše projekty s materiály Sika od základů až po střechu Vaše projekty s materiály Sika od základů až po střechu Sika Váš partner Sika je významný světový koncern se sídlem ve Švýcarsku s obchodními a výrobními společnostmi na všech kontinentech. Společnost

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal Ploché střechy konstrukce a řešení Sika-Trocal Sika-Trocal: materiály řešení reference Sikaplan Typ G Střešní fólie s volným uložením mechanicky kotvená. Nosná konstrukce trapézový plech Sikaplan G (světle

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Sikaflex Hybridní tmely a lepidla Adaptabilní fl exibilita

Sikaflex Hybridní tmely a lepidla Adaptabilní fl exibilita Sikaflex Hybridní tmely a lepidla Adaptabilní fl exibilita Hybridní technologie - více výhod Sikaflex PUR-Hybrid tmely a lepidla jsou založena na nové technologii vyvinuté společností Sika. Sika také zajistila,

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Construction. Výrobky stavební chemie Sika tunelové a podzemní stavby, zakládání, geotechnika. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Výrobky stavební chemie Sika tunelové a podzemní stavby, zakládání, geotechnika. Sika CZ, s.r.o. Construction Výrobky stavební chemie Sika tunelové a podzemní stavby, zakládání, geotechnika Sika CZ, s.r.o. Transportbeton + prefabrikace přísady do betonů řešení náročných technologií betonáží speciální

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů.

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů. R E F E R E N C E 2 0 0 4 2 0 0 6 P R O F I L S P O L E Č N O S T I DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních

Více

PROGRAM SYMPOZIA. Středa Fakulta stavební VUT v Brně, budova A. 19:00 21:30 Slavnostní zahajovací večer Aula A203

PROGRAM SYMPOZIA. Středa Fakulta stavební VUT v Brně, budova A. 19:00 21:30 Slavnostní zahajovací večer Aula A203 PROGRAM SYMPOZIA Středa 13. 5. 2015 Fakulta stavební VUT v Brně, budova A 19:00 21:30 Slavnostní zahajovací večer Aula A203 Slavnostní zahájení Předání cen: Významná osobnost v oboru sanací betonových

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Vaše projekty naše výzva

Vaše projekty naše výzva Rozšiřujeme své obzory Otevřete se novým konceptům s materiály Sika Sika je vedoucí světová síla ve výrobě produktů z oblasti stavební chemie, hydroizolačních fólií, průmyslových lepidel a tmelů. Sika

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

èasopis Realizace staveb www.realizace-staveb.cz èasopis Vydavatelství JAGA

èasopis Realizace staveb www.realizace-staveb.cz èasopis Vydavatelství JAGA èasopis 42 Periodicita: sedmkrát roènì Cena: 69 Kè** Rozsah: 64 a 96 stran Roèník: 4. Náklad: 9 500 výtiskù* *Náklad časopisu Realizace staveb je auditován kanceláří ověřování nákladu tisku České republiky

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí

Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí ČESKÁ REPUBLIKA PL DE SK A Vydání třetí, květen 205 SCHOTT je mezinárodní technologický koncern s hlavním sídlem v Mainzu (Německo),

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Pomáháme Vám. být úspěšnými...

Pomáháme Vám. být úspěšnými... Pomáháme Vám být úspěšnými... BUDOUCNOST ZALOŽENÁ NA TRADICI: Vývoj firmy Schachermayer od roku 1838 1838 zakládá Josef Schachermayer v rakouském Linci zámečnictví, které se stává základem společnosti

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi, je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů.

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů. R E F E R E N C E 2 0 0 6 2 0 0 7 P R O F I L S P O L E Č N O S T I DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních

Více

Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu

Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu Dokonale vodonepropustný beton s přísadami řady Sika WT Technologie vodonepropustnosti Beton je porézní materiál, který obsahuje mikropóry vzniklé při

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Industry Sika fasádní systém

Industry Sika fasádní systém Industry Sika fasádní systém řešení pro těsnění a lepení v konstrukcích fasád Úvod Fasády Vnější opláštění a design budovy je významnou částí projektu staveb. Fasáda poskytuje nejen první vizuální dojem

Více

KASPER Holding. Polsko. Warszawa (Warsaw) Trutnov. Gliwice. Praha (Prague) Česká republika. Trutnov. Česká republika

KASPER Holding. Polsko. Warszawa (Warsaw) Trutnov. Gliwice. Praha (Prague) Česká republika. Trutnov. Česká republika Polsko KASPER Holding Warszawa (Warsaw) Trutnov Praha (Prague) Gliwice Česká republika Trutnov Česká republika Žitná 476 ÚVODNÍ SLOVO Hledíme do budoucnosti Značka KASPER se poprvé objevila na trhu v roce

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Váš spolehlivý partner BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Představení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE,

Více

AUSTIN s.r.o. generální dodavatel díla

AUSTIN s.r.o. generální dodavatel díla AUSTIN s.r.o. generální dodavatel díla Charakteristika firmy: Obchodní jméno: AUSTIN s.r.o. Právní forma: Společnost s ručením omezeným, Společnost zapsána 30.6. 1994 v OR Krajského soudu Plzeň oddíl C,

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Mezi hlavní aktivity firmy patří

Mezi hlavní aktivity firmy patří ocelové spojení s Evropu Společnost CARGONET s.r.o. byla založena v roce 1998 s hlavním cílem poskytovat kvalitní dopravní služby. Za necelých 10 let se podařilo takovou firnu vybudovat. V současnosti

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

ZNAČENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ

ZNAČENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ Jednička v bezpečnostním značení Jednička v bezpečnostním značení ZNAČENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ REKONSTRUKCE PODLAH SLOVO MAJITELE SPOLEČNOSTI Společnost J.A.CLEAN spol. s r.o. byla založena v roce 2010,

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Nové návěsové pneumatiky pro objemnou přepravu doplňují řadu Conti Hybrid

Nové návěsové pneumatiky pro objemnou přepravu doplňují řadu Conti Hybrid Tisková zpráva Nové návěsové pro objemnou přepravu doplňují řadu Conti Hybrid Pneumatiky pro velkoobjemové návěsy v rozměrech 435/50 R 19.5 a 445/45 R 19.5 pro regionální a dálkovou přepravu Valivý odpor

Více

časopis ediční plán 2017

časopis ediční plán 2017 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2017 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů.

DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních systémů. R E F E R E N C E 2 0 0 8 2 0 0 9 P R O F I L S P O L E Č N O S T I DEKMETAL s.r.o., člen skupiny DEK a.s., je výrobně obchodní společnost zabývající se výrobou a dodávkami plechových střešních a fasádních

Více

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Provozovna: Průmyslová zóna 1314 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Více

Systém Sikadur -Combiflex SG Vysoce účinný systém pro těsnění spár a trhlin

Systém Sikadur -Combiflex SG Vysoce účinný systém pro těsnění spár a trhlin Systém Sikadur - Vysoce účinný systém pro těsnění spár a trhlin Systém Sikadur - Vysoce účinný systém pro těsnění spár a trhlin Detail těsnění namáhaného tlakem z negativní strany: 1) beton 2) výplň spáry

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie

To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie To co skvěle ovládáme jsou stavební technologie www.mbl-brno.cz Ekologické úpravy energetických rozvoden Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT A R A D O, a.s., stavební firma Držitel certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 Myslbekova 795/9 Teplice, 415 01 Sídlo firmy Kontakty Web Úvod údaje o společnosti ARADO, a.s. Teplice Název:

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

Program. Keynote speech. Workshopy. Fotograf na cestách splněný sen. Soutěž o notebook AH552

Program. Keynote speech. Workshopy. Fotograf na cestách splněný sen. Soutěž o notebook AH552 Uvítání Roman Víšek Program Keynote speech IT Future Rodashow + Fujitsu Technology Solutions v ČR a SK Radek Sazama (Generální ředitel pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, Fujitsu Technology Solutions)

Více

LEHKÉ MONTOVANÉ HALY PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZOVNY.

LEHKÉ MONTOVANÉ HALY PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZOVNY. LEHKÉ MONTOVANÉ HALY PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZOVNY www.diamantexpo.cz www.diamantexpo.cz odbornost spolehlivost flexibilita rychlost NAŠE ODBORNOST VÁŠ ÚSPĚCH RÖDER Průmyslové a lehké montované haly rychlý

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Představení společnosti Artspect, a.s.

Představení společnosti Artspect, a.s. Představení společnosti Artspect, a.s. Společnost Artspect, a.s. byla Jaroslavem Burianem založena v květnu roku 2010 po rozdělení jednoho z leaderů na trhu s výrobou kancelářského nábytku. Společnost

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Industry. Sika FFI řešení pro těsnění a lepení, program pro výrobu v konstrukcích fasád, oken a izolačních skel

Industry. Sika FFI řešení pro těsnění a lepení, program pro výrobu v konstrukcích fasád, oken a izolačních skel Industry Sika FFI řešení pro těsnění a lepení, program pro výrobu v konstrukcích fasád, oken a izolačních skel Úvod Fasády Vnější opláštění a design budovy je významnou částí projektu staveb. Fasáda poskytuje

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

NABÍDKA. na umístění a kompletní provozování automatů na teplé nápoje odpovídající vyhlášce č. 282 / 2016 Sb. pro společnost

NABÍDKA. na umístění a kompletní provozování automatů na teplé nápoje odpovídající vyhlášce č. 282 / 2016 Sb. pro společnost NABÍDKA na umístění a kompletní provozování automatů na teplé nápoje odpovídající vyhlášce č. 282 / 2016 Sb. pro společnost Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354/2, 767

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

Barvy v pohybu. Jan Polter DACHSER Czech Republic a.s. Obchodní a marketingový ředitel. Denisa Jančářová

Barvy v pohybu. Jan Polter DACHSER Czech Republic a.s. Obchodní a marketingový ředitel. Denisa Jančářová Jan Polter DACHSER Czech Republic a.s. Obchodní a marketingový ředitel Denisa Jančářová Hempel (Czech Republic) s.r.o. Customer Service and Logistic Manager Agenda Evropská logistika DACHSER Logistická

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 1,5-240 mm 2, IP 54-67 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 IP 54-65, 3-54 modul. jednotek Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 IP 66 Rozváděčový

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011 List 1 z 2 Certifikáty podepisuje: Ing. Jan HANDL Miroslava KEPRTOVÁ ředitel COV manažer kvality COV 1) Název produktu Certifikační schéma 1 Kamenivo, písek a štěrkopísek NV 163/2002 Sb. Pokyn ISO/IEC

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Úvod. i) administrativní budova s veškerým zázemím. vrátnice, vlečka, rozsáhlé parkovací prostory

Úvod. i) administrativní budova s veškerým zázemím. vrátnice, vlečka, rozsáhlé parkovací prostory NABÍDKA PRONÁJMU KANCELÁŘSKÝCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR ZDENĚK ADOLT Jurkovičova alej 1068 mobil: 777 705 057 763 26 Luhačovice E-mail: z.adolt@volny.cz IČ: 62186973 DIČ: CZ7604094124 Část 1 Úvod Představení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě

Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě Kreativní řešení pro zvýšení produktivity Sika je dodavatel a vývojový partner pro automobilový průmysl. Naše nejnovější a progresivní technologie poskytují

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více