Sika Váš partner již 15 let v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sika Váš partner již 15 let v ČR"

Transkript

1 Sika Váš partner již 15 let v ČR

2

3

4 Obsah

5 1 3 Úvodní slovo 2 7 Koncern Sika 3 11 Stručná historie společnosti Sika CZ 4 23 Lidé ve společnosti Sika CZ 5 27 Referenční projekty 6 39 Sika a sport 7 41 Hledíme do budoucnosti Sika Váš partner již 15 let v ČR 3

6 Úvodní slovo

7 11 V letošním roce slaví naše firma Sika CZ krásné jubileum patnáct let úspěšné činnosti na českém trhu. Dovolte mi, abych se podíval zpět, na začátky... Všechno začalo v nádražní kavárně ve švýcarském městečku Sargans v srpnu 1990, kam si mě pozval Hansruedi Ursprung, v té době ředitel rakouské Siky Plastiment GmbH. Tehdy jsme se dohodli na možné spolupráci. Rozhodnutím koncernu byla dne zřízena technická kancelář v Brně, a ta měla rozjet prodejní aktivity na tenkrát ještě československém trhu. Sice sám, ale s velkou chutí a odhodláním, jsem se pustil do budování kanceláře. Postupně jsem kontaktoval několik stavebních fi rem, přes které se k nám zboží z ciziny dováželo. S výraznou podporou z Rakouska, Švýcarska a Německa, jsme pomohli vytvořit samostatné obchodní fi rmy, které začaly postupně navazovat kontakty s našimi zákazníky. V této době se zvětšil počet stálých pracovníků o sekretářku, ekonoma a skladníka. Po úspěšném rozjezdu, rozhodlo vedení společnosti Sika AG, že v roce 1993 budou založeny 2 samostatné společnosti s ručením omezeným, pro Českou a Slovenskou republiku zpočátku pod rakouským vedením. Rozhodující ve vývoji společnosti se stal rok 1995, ve kterém jsme mohli výrazně rozšířit řady našich pracovníků. Kmenovými zaměstnanci fi rmy se tehdy stali zejména ti, kteří s námi, prostřednictvím svých fi rem, pomáhali budovat síť zákazníků v Čechách a na Moravě. Většina z těchto kolegů pracuje pro fi rmu i v současné době. Důležitá byla pro nás skutečnost, že jsme se od roku 1995 stali samostatnou dceřinou společností tehdy Siky Finanz AG. Od této doby začaly pracovat všechny tehdejší divize Bau, Industry a v rámci divize Bau i střešní folie. Rychlý rozmach společnosti byl však nastartován nejen obrovským zaujetím všech pracovníků, ale i díky vedení koncernu, které nám dávalo velkou tvůrčí volnost, což motivovalo všechny ještě k vyšším výkonům. Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří mně pomáhali vybudovat úspěšnou historii fi rmy. A že jsme byli a stále jsme zatraceně dobrý tým, o tom, díky výsledkům, není třeba pochybovat. Do budoucna přeji svému nástupci, Zdeňku Bílkovi, hodně úspěchů, dosažení všech vytčených cílů a hodně zdraví. Totéž přeji i Vám všem, milí kolegové. Ať se Vám daří! Milan Zahradníček Sika Váš partner již 15 let v ČR 5

8 Koncern Sika

9 22 Sika je významný světový koncern se sídlem ve Švýcarsku a obchodními a výrobními společnostmi na všech kontinentech. Společnost byla založena v roce Sika je vedoucí světovou silou ve výrobě produktů pro těsnění, lepení, izolace, zesilování a ochranu nosných konstrukcí na stavbách a v průmyslu. Základem úspěchu je dlouholetý vývoj výrobků a systémových řešení v reálných podmínkách staveb i průmyslu. Sika je nezávislá švýcarská společnost založená panem Kasparem Winklerem v Zürichu v roce Začátek společnosti Sika se spojuje s projektem elektrifi kace železničního tunelu sv. Gottharda, kdy nová fi rma využila příležitost ukázat své novátorské řešení na stavbě mezinárodního významu. Při těsnění tunelu bylo využito nové sanační malty s vodotěsnou přísadou k zastavení průsaků vody. Tato významná reference pomohla fi rmě posílit svoji pověst výrobce vysoce kvalitních produktů. Postupem času se stávala fi rma vedoucím světovým dodavatelem speciálních produktů stavební chemie. V 80. letech minulého století se z výrobního programu vyčlenila dnes velmi významná součást divize průmyslových lepidel a tmelů. inzerát z časopisu Moderne Bauformen (1936) Sika Váš partner již 15 let v ČR 7

10

11 V současné době koncern zaměstnává více než pracovníků na celém světě a obrat společnosti každoročně stoupá, v roce 2007 dosáhl 4,6 miliardy CHF. Celkem 80 výrobních a obchodních společností v 71 zemích na všech kontinentech, vlastní výzkumná a vývojová oddělení, nejmodernější výrobní zařízení a hustá prodejní síť to vše je důvodem, proč je Sika nejvhodnějším partnerem pro řešení úkolů ve nejrůznějších oblastech stavebnictví i průmyslu. Díky kompetentním odborníkům a jejich dlouholetým zkušenostem při návrhu řešení i realizaci náročných projektů, je Sika schopna poskytnout vlastní know-how i rozsáhlá a inovativní řešení. Kvalitní výroba, neustálé inovace a odborné znalosti na nejvyšší úrovni to je hlavní rys téměř stoleté historie společnosti. V nedávné době otevřený nový výrobní závod Kapafl ex ve Švýcarsku nejmodernější výrobní zařízení pro výrobu polyuretanových tmelů a lepidel na světě, otevírá nové možnosti pro úspěšné působení společnosti Sika v dalším století. sanace mostu materiály Sika Velká Británie Sika Váš partner již 15 let v ČR 9

12 Stručná historie společnosti Sika CZ

13 33 Před 15 lety, dne , byla založena společnost Sika CZ, s.r.o. První aktivity u nás se datují do roku 1991, kdy vznikla v tehdejším Československu samostatná technická kancelář. Po rozdělení státu v roce 1993 byla založena v Brně společnost Sika CZ, s.r.o. Postupně v roce 1995 vznikala další pracoviště v Praze- Říčanech a technické kanceláře v Karlových Varech, Pardubicích a Jindřichově Hradci, v roce 1997 pak v Lomnici nad Popelkou a Valašském Meziříčí. Společnost Sika CZ, s.r.o. si brzy upevnila svoji pozici na trhu stavební chemie a průmyslových tmelů. Startovní výhodou a velkou konkurenční předností nové fi rmy bylo nejen silné zázemí, tradice výroby a dlouholeté zkušenosti společnosti Sika, ale i technické zkušenosti a velké pracovní nasazení nových zaměstnanců. Politické a hospodářské změny, které přinesla nová doba vyvolaly silnou potřebu nových materiálů a nových technologií to vše mohla společnost Sika CZ svým zákazníkům nabídnout. S velkým rozmachem stavební výroby i s dalším rozvojem tradičních odvětví automobilové výroby a dopravní techniky souvisí potřeba rozšíření sortimentu tradičních materiálů a zvýšení jejich užitné hodnoty. Sika v této době představuje úplně novou jedinečnou technologii zesilování železobetonových konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a speciální inhibitory koroze, chránící výztuž betonu před korozí. Obě tyto nové technologie byly oceněny cenou Grand Prix výstavy ForArch v Praze. sázení lipové aleje při příležitosti otevírání nového sídla fi rmy (2000) Sika Váš partner již 15 let v ČR 11

14 Do tohoto období rozmachu spadá mimo jiné i potřeba výstavby kvalitního zázemí společnosti s kancelářemi a novým skladem. V Brně-Komíně se začíná v roce 1999 budovat vlastní areál, do kterého se v roce 2000 celá fi rma včetně skladů stěhuje. Neustálý rozvoj společnosti a snaha zlepšovat služby pro naše zákazníky ukázal nezbytnost dalšího rozšiřování fi remního zázemí nejen v Říčanech, ale zejména v Brně, kde se v areálu fi rmy buduje nový objekt. stříhání pásky nového areálu v Brně za účasti představitelů koncernu Sika (2000)

15 výstavba STC Sika tréninkového centra v Brně, 2008 roční obrat (tis. Kč) počet zaměstnanců první objednávka zboží Sika otevření kanceláře na ul. Minská 58, Brno otevření skladových prostor Brno-Slatina založení samostatné fi rmy Sika CZ, s.r.o. pro Českou republiku, sídlo fi rmy v Brně, ul. Minská Sika Váš partner již 15 let v ČR 13

16 1994 březen 1994 přesun skladu na ul. Rumiště, Brno navýšení základního jmění společnosti na 15 mil. Kč otevření poboček Sika CZ v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Pardubicích, Valašském Meziříčí, Liberci a Uherském Hradišti rozdělení obchodních aktivit na divize stavební chemie fólie průmyslové tmely březen 1995 otevření skladu v Praze-Horních Počernicích, ul. Bystrá 1996 leden 1996 představení zcela nové technologie zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a migrujících inhibitorů proti korozi udělení Grand Prix výstavy ForArch 1996 za výrobky Sika CarboDur a Sika Ferrogard

17 1997 Sika CZ se stává členem SSBK Sdružení pro sanace betonových konstrukcí ustálení počtu poboček Sika CZ Říčany u Prahy Karlovy Vary Jindřichův Hradec Pardubice Valašské Meziříčí Liberec Lomnice nad Popelkou duben 1998 vstup do ČBS České betonářské společnosti navýšení základního jmění na 30 mil. Kč otevření skladu a kancelářských prostor v Říčanech u Prahy položení základního kamene areálu v Brně- -Komíně listopad 1999 Sika CZ člen společnosti WTA Sika Váš partner již 15 let v ČR 15

18 získání certifi kátu podle ČSN EN ISO otevření administrativní budovy a skladu ve vlastním areálu v Brně na ul. Bystrcká ziskání certifi kátu podle ČSN EN ISO ofi ciální změna sídla společnosti na ul. Bystrcká 36 v obchodním rejstříku areál Bystrcká Den otevřených dveří 2002 červen 2002 Sika CZ členem SPS Svazu podnikatelů ve stavebnictví

19 projekt Sikulka vstup do maloobchodní sítě oslava 10. výročí založení fi rmy cena SSBK Sanační materiál roku 2003 Sikagard BIS systém vyčlenění samostatné divize Distribution převzetí aktivit fi rmy Addiment v ČR překročení ročního obratu 500 mil. Kč Sika Váš partner již 15 let v ČR 17

20 členění na samostatné obchodní jednotky Contractors Industry Concrete Distribution převzetí aktivit fi rmy Sarna, rozšíření sortimentu hydroizolačních fólií návštěva velvyslance Švýcarska a zástupce švýcarské hospodářské komory v sídle fi rmy v Brně prosinec 2007 rozšíření sortimentu nátěrů o produkty fi rmy Permatex položení základního kamene k nové budově STC centra v Brně rozšíření kancelářských prostor areálu v Říčanech u Prahy SikaBond Dispenser-5400 Inovace roku 2007 v podlahářském oboru 3. místo změna ve vedení fi rmy otevření STC školicího a tréninkového centra v Říčanech u Prahy 1/2 roku

21 otevření STC tréninkového centra a laboratoří v Brně 2010 plánované dosažení obratu mil. Kč 100. výročí založení společnosti Sika Sika Váš partner již 15 let v ČR 19

22 Zaměření společnosti Síla společnosti Sika se projevuje zejména v šíři sortimentu, což vyjadřuje naše heslo Od základů po střechu (a pod střechu do výroby) myšleno nejen v přenesené formě! Od betonů skutečných základů stavby, přes izolace spodní stavby proti vodě, po průmyslové podlahy, všechny železobetonové nebo ocelové části stavby pod zemí i nad zemí, včetně izolací střech nejrůznějších typů. Naše aktivity se soustřeďují nejen na stavbu nových objektů, ale i na sanace a rekonstrukce. Dodáváme zejména materiály pro izolaci staveb, přísady do malt a betonu, sanační malty, tmely, lepidla, těsnicí hmoty, ochranné nátěry na betonové a ocelové konstrukce, podlahové systémy, střešní a tunelové fólie a v neposlední řadě také vysoce specializované systémy např. pro zesilování konstrukcí, stříkané izolace, lepené fasády apod. Kromě stavebních materiálů se v 80. a 90. letech minulého století rozšířilo použití speciálních lepidel a tmelů i v průmyslu. Výroba automobilů, dopravní techniky a kolejových vozidel je neustále rostoucím odvětvím a současně i oblast opravárenství a servisů. Dnes se s našimi materiály a progresivními technologiemi můžete setkat i v dalších odvětvích průmyslu, jako je např. výroba oken, sendvičových panelů. Patentované materiály a postupy se uplatňují při výrobě strojů a přístrojů pro domácnost, spotřební elektroniky, měřicích přístrojů, výtahů apod. prodej výrobků Sika v maloobchodní síti Společnost Sika si dlouhodobě udržuje postavení jednoho z největších dodavatelů pružných lepidel a tmelů, hydroizolačních fólií pro spodní stavu i střešní konstrukce, sanačních systémů apod. Současnou pozici společnosti Sika CZ nejlépe vystihuje růst výkonů a narůstající počet zaměstnanců. V roce 2007 dosáhla společnost obratu 700 mil Kč při 48 pracovnících. Členství v odborných organizacích a svazech: SSBK Sdružení pro sanace betonových konstrukcí od roku 1997 ČBS Česká betonářská společnost ČSSI od roku 1998 WTA Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky od roku 1999 SPS Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR od roku 2002

23 Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů tradiční expozice naší společnosti na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně prezentace při příležitosti konference Sanace 2006 Sika CZ. s.r.o. na veletrhu Autotec v Brně Sika Váš partner již 15 let v ČR 21

24 Lidé ve společnosti Sika CZ

25 44 Klíčovým faktorem úspěšného startu nově vzniklé společnosti Sika CZ, s.r.o. byly technické zkušenosti nových pracovníků především z oblasti stavebnictví a speciálních oblastí průmyslu. Od jediného pracovníka technické kanceláře se počet pracovníků zvýšil zejména v roce 1994, po vzniku společnosti s ručením omezeným. Většina tehdy přijatých pracovníků dnes patří ke kmenovým zaměstnancům společnosti. Další nárůst zaznamenáváme v posledních dvou letech, kdy se počet pracovníků rozšiřuje o úspěšné absolventy zejména technických oborů vysokých škol. V dnešní době dosáhl počet zaměstnanců čísla 55 a fi rma počítá s dalším nárůstem. Předpokládaný počet pracovníků v roce 2010 by měl dosáhnout 73. Kromě posilování obchodních a technických znalostí se fi rma zaměřuje na rozvoj zázemí společnosti, v poslední době zejména v oblasti logistiky prodeje, ekonomiky a marketingu. Našim cílem je nabídnout zákazníkovi nejen kvalitní a špičkové výrobky, ale i služby na odpovídající úrovni. S tímto cílem souvisí i v poslední době budované nové tréninkové a laboratorní centrum, které vyrůstá nejen v sídle fi rmy v Brně, ale i v Říčanech u Prahy. Tato centra nabídnou našim zákazníkům možnost dalšího vzdělávání formou prezentací a předvádění a laboratorní ověřování nových výrobků a technologií. interní školení pracovníků Sika Váš partner již 15 let v ČR 23

26 Zaměstnanci Sika CZ, s.r.o. jméno zaměstnance zaměstnán od zaměstnán do pracovní zařazení Zahradníček Milan 1/1993 administrativa Zahradníčková Jana 1/1993 logistika Hlávka Radko 1/ /2006 logistika Bílek Zdeněk 4/1994 administrativa Formánek Karel 5/1994 industry Kodoňová Zdenka 11/1994 9/2006 administrativa Jedličková Irena 12/1994 8/2000 logistika Drašner Roman 1/1995 contractors Fialová Hana 1/1995 marketing Mašek Vladimír 1/1995 contractors Mikšovský Zdeněk 1/1995 marketing Roska Zdeněk 1/1995 concrete Rychtařík Miroslav 1/1995 contractors Vlašimský Jiří 1/1995 contractors Kutheil Josef 1/1995 4/2004 contractors Kovář Pavel 1/1995 1/2003 logistika Konečný Ivan 9/1995 contractors Střešinková Dana 9/1995 administrativa Kovář Vladimír 1/1997 contractors Leischner Jaroslav 2/1997 marketing Marišler Vladimír 4/1997 9/2001 logistika Mátlová Jana 10/1997 4/2004 administrativa Ryba Milan 10/1997 contractors Buchta Václav 3/1999 3/2005 industry Bílková Veronika 7/2000 administrativa Matoušek Jiří 10/2001 logistika Smolík Jiří 7/2001 2/2005 industry Bečka Marek 4/2002 marketing Osyfl ak Miloš 10/2002 8/2004 logistika Strouhal Ivo 2/2003 distribution Tichý Michal 10/2003 logistika Hudečková Simona 3/2004 administrativa Novák Vítězslav 4/2004 logistika Holoubek Pavel 6/2004 4/2005 distribution Žaba Jiří 9/2004 logistika

27 jméno zaměstnance zaměstnán od zaměstnán do pracovní zařazení Pařízková Petra 9/ /2006 administrativa Baková Lenka 1/2005 distribution Macura Jan 2/2005 contractors Putna Zdeněk 2/2005 logistika Sobotková Dagmar 2/2005 8/2005 logistika Halamík Tomáš 5/2005 industry Svoboda Jan 6/2005 distribution Marvan Milan 7/2005 concrete Horáková Eva 8/2005 logistika Pešek Radek 8/2005 logistika Tauber Vojtěch 8/2005 concrete Tůmová Kateřina 11/2005 logistika Miňovský Jan 12/2005 industry Chlada František 2/2006 contractors Přech Pavel 6/2006 7/2007 contractors Schilhart Eduard 6/2006 7/2007 contractors Milták Michal 7/2006 5/2008 contractors Tauwinkel Jaroslav 7/2006 logistika Vojta Emil 9/2006 industry Černý Jiří 11/2006 administrativa Pokorná Lenka 12/2006 administrativa Beníšková Danuše 1/2007 administrativa Bezděková Zora 1/2007 administrativa Švábeník Marek 7/2007 marketing Chrpa Daniel 11/2007 distribution Jánský Libor 12/2007 1/2008 logistika Janíková Dagmar 1/2008 administrativa Oplová Romana 1/2008 3/2008 concrete Procházka David 1/2008 industry Veselý Daniel 1/2008 contractors Jeřábková Lucie 2/2008 logistika Vávra Ivan 2/2008 contractors Sedláková Jitka 4/2008 logistika Schönfelder Daniel 5/2008 contractors Skopal Karel 5/2008 concrete Vanýsek Jiří 5/2008 contractors Fiala Pavel 7/2008 logistika Klíma Jan 8/2008 industry Ruml Jiří 8/2008 industry Adamec Petr 8/2008 industry Sika Váš partner již 15 let v ČR 25

28 Referenční projekty

29 55 Výsledkem 15leté činnosti společnosti na českém trhu je velké množství referenčních projektů v nejrůznějších oblastech. dopravní a inženýrské stavby: mosty, tunely energetika: komíny, chladicí věže, protikorozní nátěry rozvodné sítě vodohospodářské stavby: přehrady, vodojemy, ČOV průmyslové haly a parkovací domy občanská a bytová výstavba výroba betonu a prefabrikátů lepené fasádní pláště výroba vozidel, dopravní techniky výroba izolačních skel, sendvičových panelů Sika Váš partner již 15 let v ČR 27

30 střešní hydroizolační fólie z PVC a FPO celkem více než 10 milionů m 2 1,5 milionu m 2 fólií ročně

31 tunelové hydroizolační fólie, hydroizolace spodní stavby více než 1 milion m 2 fólií pro spodní stavbu Sika Váš partner již 15 let v ČR 29

32 sanace betonových konstrukcí, zesilování konstrukcí sanace a povrchová ochrana 26 chladicích věží cca 25 km uhlíkových lamel

33 systémy pro opravy a povrchovou ochranu mostních konstrukcí Sika Váš partner již 15 let v ČR 31

34 přísady do betonu více než tun přísad pro betony tun Sigunitu pro cca 3 miliony m 3 stříkaného betonu

35 průmyslové podlahy, nátěry na ocel tun EP a PU podlah celkem 300 km těsnicích pásů a bobtnavých profilů pro pracovní a dilatační spáry Sika Váš partner již 15 let v ČR 33

36 pružné lepení a tmelení, těsnění spár více než 230 tun lepidel pro pružné lepení

37 SikaTack -Panel systém přes m 2 lepených fasád Sika Váš partner již 15 let v ČR 35

38 průmyslové tmely a lepidla

39 Škoda Auto Volvo Avia Ashok Leyland Škoda Transportation Autobusy: TEDOM IVECO SOR ČKD Vagonka Ostrava, a.s. Hella Fritzmeier IFE-CR Tatra Siemens kolejová vozidla Miele THT Polička ZHT Slavíč OTIS Escalators Story Design MEP Postřelmov Fa Svárovský PANAV lepení skel, lepení a tmelení prvků interiéru a karoserie lepení prvků interiéru lepení skel tramvaje lepení skel a opláštění lepení skel, opláštění a interiérových prvků lepení opláštění a interiérových prvků lepení opláštění a interiérových prvků vlakové soupravy, lokomotivy, vagóny, lepení a tmelení skla, opláštění a interiérové prvky lepení světlometů lepení a tmelení kabin stavebních strojů lepení a tmelení vlakových dveří tmelení a lepení kabin lepení skel, opláštění a interiérových prvků lepení a tmelení prvků automatických praček lepení a tmelení nástaveb hasičských vozů lepení a tmelení nástaveb hasičských vozů tlumení hluku a lepení opláštění eskalátorů lepení reklamních panelů tmelení a lepení el. rozvaděčů lepení slepeckých holí lepení a tmelení nástaveb nákladních automobilů ovative Technology Customer Solutions The global Bus & Coach Industry is challenged with high demands. Sika, as supplier and partner to this Industry, provides a range of state-of-the-art technology solutions to assist manufacturers in meeting all their challenges. Sika Váš partner již 15 let v ČR 37

40 Sponsoring

41 66 Sika a sport Společnost Sika CZ, s.r.o. trvale podporuje sportovní výkony velkých i menších oddílů a snaží se tím o rozvoj sportovních aktivit a dosažení vytýčených cílů. Uvědomujeme si, že podporu pro svoji činnost vyžadují nejen větší subjekty reprezentující na mezinárodní úrovni, ale i sportovní začátky naší mladé generace. Společnost podporuje několik sportovních oddílů např. BK Gambrinus Sika Brno, který úspěšně reprezentuje Českou republiku v ženském basketbalu, fl orbalový oddíl FBC Pepino Ostrava, jednotlivce (windsurfi ng, motokros, rallye) nebo konkrétní sportovní akce, např. golfové turnaje, lyžařské závody, apod. Budoucí generace si zaslouží také pozornost a podporu, a proto myslíme i na amatérské sportovní kluby vychovávající budoucí sportovní talenty. Podporujeme účast našich zaměstnanců na sportovních turnajích a mužstva složená z pracovníků fi rmy Sika CZ se pravidelně účastní sportovních akcí např. ve futsalu, bowlingu a tenisu. Pro naše zákazníky a obchodní partnery organizujeme úspěšné sportovní turnaje (tenis, fotbal). Jsme přesvědčeni, že tato forma přispívá k posílení postavení značky Sika na našem trhu, a pomáhá i upevňovat přátelské vztahy s našimi obchodními partnery. Věříme, že naše aktivity povzbudí jednotlivce i týmy k vyšším výkonům a současně pomohou vychovat budoucí generace, pro které je a bude sport zábavou a potěšením. Sika Váš partner již 15 let v ČR 39

42 Hledíme do budoucnosti

43 77 Naše společnost se postupně rozvíjí Není to jen v důsledku procesu, který probíhá v celém koncernu, ale také s prosazováním se v různých oblastech, tak jak nám to umožňuje trh v České republice. Již jsme si vytvořili čtyři obchodní jednotky a dokonce se nám podařilo je následně provázat tak, aby se jejich prodejní manažeři vzájemně podporovali. Máme pro ně ujasněnou koncepci technické a marketingové podpory, která bude v krátké době doplněna tréninkovým a laboratorním centrem. Máme výkonné ekonomické a logistické oddělení se dvěma dobře fungujícími sklady. Máme zařazenu do prodejního procesu kontrolu všech předpisů tak, abych splnily vše, co je zákonem stanovené. Máme pro celý tým fungující fl exibilní podporu vlastním IT manažerem. Jsme sehraný tým, který dokáže zákazníkům poskytnout služby od návrhu přes dodání, až ke kontrole zpracování našich produktů. Nabízí se tedy zdánlivě jednoduchá otázka: Jak dál? Odpověď není pouze v tom, že jsme si společně vytyčili cíl dosáhnout v roce 2010 obratu 1010 mil. Kč. Především je to podle mne nyní odpověď, kterou si musí znovu dát každý z nás. Co je můj produkt, vím to? Pracuji pro svou společnost tak, abych si mohl odpovědět každý den, že jsem v ní rád a chci svých stanovených cílů dosáhnout? Mám pro to znalosti, informace a jasný plán jak postupovat? Mám prostor pro svůj osobní růst? Mám prostor pro otevřenou komunikaci v týmu? Ano, začali jsme se na různých úrovních vzdělávat jak být efektivnější, jak postupovat strategicky a používáme spoustu nových zkratek, které v sobě zahrnují různé mezinárodně uznávané metody k dosažení úspěšnosti v podnikání. To vše by nám mělo usnadnit odpovědi na tyto otázky. Moje odpověď zní: Zdokonalujme se jako jednotlivci a posilujme tak náš kolektiv, pro který jsme si již před několika lety společně defi novali heslo jak ho chápeme je to vzájemné předávání zkušeností, poučení se z chyb mezi členy týmu, kteří jsou samostatní, mají zájem a potřebu se vzdělávat. V rozdělených rolích využívají svých schopností a přitom jsou zastupitelní. Uvnitř týmu je přitom konkurence, která zamezuje stereotypu a izolovanosti. Neochota a přehnané ambice jsou potlačovány společným zájmem a cílem, jehož dosažení je uspokojením pro všechny. Schopnost, kdy si každý z nás dokáže náš kolektiv v těchto souvislostech uvědomit a opřít se o něj, je to nejcennější, co v naší společnosti máme, a s jehož pomocí zvládneme i ty nejambicióznější úkoly, které si v budoucnu stanovíme. Ing. Zdeněk Bílek, MBA Sika Váš partner již 15 let v ČR 41

44

45

46 Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ Brno tel.: fax: /2008 Sika CZ, s.r.o. grafi cké zpracování Ing. Michael Bečka

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu listopad 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu Akademie řešené úkoly, nové nápady. Kolik z nich

Více

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 EVROPSKÉ PROJEKTY BUDOU I NADÁLE PRO NÁŠ KRAJ PRIORITOU, ŘEKL JIHOMORAVSKÝ HEJTMAN MICHAL HAŠEK NA KONFERENCI VIZE

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

Představujeme nové členy

Představujeme nové členy Představujeme nové členy YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. Plazy 128 293 01 Mladá Boleslav Tel.: 724 616 263 E-mail: Pavellala@yapp.com http://www.yapp.com Rybník 242 560 02 Česká Třebová Rok založení:

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití. 20 let. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu

10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití. 20 let. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu 10. ročník 1/2011 oleje a maziva pro všechny oblasti použití 20 let FUCHS OIL CORPORATION (CZ) na českém trhu www.oleje-fuchs.cz nový e-shop společnosti nová dimenze podpory našich zákazníků Představujeme

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Alespoň léto nabídne víc práce

Alespoň léto nabídne víc práce Ročník 16 (6/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více