Sika Váš partner již 15 let v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sika Váš partner již 15 let v ČR"

Transkript

1 Sika Váš partner již 15 let v ČR

2

3

4 Obsah

5 1 3 Úvodní slovo 2 7 Koncern Sika 3 11 Stručná historie společnosti Sika CZ 4 23 Lidé ve společnosti Sika CZ 5 27 Referenční projekty 6 39 Sika a sport 7 41 Hledíme do budoucnosti Sika Váš partner již 15 let v ČR 3

6 Úvodní slovo

7 11 V letošním roce slaví naše firma Sika CZ krásné jubileum patnáct let úspěšné činnosti na českém trhu. Dovolte mi, abych se podíval zpět, na začátky... Všechno začalo v nádražní kavárně ve švýcarském městečku Sargans v srpnu 1990, kam si mě pozval Hansruedi Ursprung, v té době ředitel rakouské Siky Plastiment GmbH. Tehdy jsme se dohodli na možné spolupráci. Rozhodnutím koncernu byla dne zřízena technická kancelář v Brně, a ta měla rozjet prodejní aktivity na tenkrát ještě československém trhu. Sice sám, ale s velkou chutí a odhodláním, jsem se pustil do budování kanceláře. Postupně jsem kontaktoval několik stavebních fi rem, přes které se k nám zboží z ciziny dováželo. S výraznou podporou z Rakouska, Švýcarska a Německa, jsme pomohli vytvořit samostatné obchodní fi rmy, které začaly postupně navazovat kontakty s našimi zákazníky. V této době se zvětšil počet stálých pracovníků o sekretářku, ekonoma a skladníka. Po úspěšném rozjezdu, rozhodlo vedení společnosti Sika AG, že v roce 1993 budou založeny 2 samostatné společnosti s ručením omezeným, pro Českou a Slovenskou republiku zpočátku pod rakouským vedením. Rozhodující ve vývoji společnosti se stal rok 1995, ve kterém jsme mohli výrazně rozšířit řady našich pracovníků. Kmenovými zaměstnanci fi rmy se tehdy stali zejména ti, kteří s námi, prostřednictvím svých fi rem, pomáhali budovat síť zákazníků v Čechách a na Moravě. Většina z těchto kolegů pracuje pro fi rmu i v současné době. Důležitá byla pro nás skutečnost, že jsme se od roku 1995 stali samostatnou dceřinou společností tehdy Siky Finanz AG. Od této doby začaly pracovat všechny tehdejší divize Bau, Industry a v rámci divize Bau i střešní folie. Rychlý rozmach společnosti byl však nastartován nejen obrovským zaujetím všech pracovníků, ale i díky vedení koncernu, které nám dávalo velkou tvůrčí volnost, což motivovalo všechny ještě k vyšším výkonům. Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří mně pomáhali vybudovat úspěšnou historii fi rmy. A že jsme byli a stále jsme zatraceně dobrý tým, o tom, díky výsledkům, není třeba pochybovat. Do budoucna přeji svému nástupci, Zdeňku Bílkovi, hodně úspěchů, dosažení všech vytčených cílů a hodně zdraví. Totéž přeji i Vám všem, milí kolegové. Ať se Vám daří! Milan Zahradníček Sika Váš partner již 15 let v ČR 5

8 Koncern Sika

9 22 Sika je významný světový koncern se sídlem ve Švýcarsku a obchodními a výrobními společnostmi na všech kontinentech. Společnost byla založena v roce Sika je vedoucí světovou silou ve výrobě produktů pro těsnění, lepení, izolace, zesilování a ochranu nosných konstrukcí na stavbách a v průmyslu. Základem úspěchu je dlouholetý vývoj výrobků a systémových řešení v reálných podmínkách staveb i průmyslu. Sika je nezávislá švýcarská společnost založená panem Kasparem Winklerem v Zürichu v roce Začátek společnosti Sika se spojuje s projektem elektrifi kace železničního tunelu sv. Gottharda, kdy nová fi rma využila příležitost ukázat své novátorské řešení na stavbě mezinárodního významu. Při těsnění tunelu bylo využito nové sanační malty s vodotěsnou přísadou k zastavení průsaků vody. Tato významná reference pomohla fi rmě posílit svoji pověst výrobce vysoce kvalitních produktů. Postupem času se stávala fi rma vedoucím světovým dodavatelem speciálních produktů stavební chemie. V 80. letech minulého století se z výrobního programu vyčlenila dnes velmi významná součást divize průmyslových lepidel a tmelů. inzerát z časopisu Moderne Bauformen (1936) Sika Váš partner již 15 let v ČR 7

10

11 V současné době koncern zaměstnává více než pracovníků na celém světě a obrat společnosti každoročně stoupá, v roce 2007 dosáhl 4,6 miliardy CHF. Celkem 80 výrobních a obchodních společností v 71 zemích na všech kontinentech, vlastní výzkumná a vývojová oddělení, nejmodernější výrobní zařízení a hustá prodejní síť to vše je důvodem, proč je Sika nejvhodnějším partnerem pro řešení úkolů ve nejrůznějších oblastech stavebnictví i průmyslu. Díky kompetentním odborníkům a jejich dlouholetým zkušenostem při návrhu řešení i realizaci náročných projektů, je Sika schopna poskytnout vlastní know-how i rozsáhlá a inovativní řešení. Kvalitní výroba, neustálé inovace a odborné znalosti na nejvyšší úrovni to je hlavní rys téměř stoleté historie společnosti. V nedávné době otevřený nový výrobní závod Kapafl ex ve Švýcarsku nejmodernější výrobní zařízení pro výrobu polyuretanových tmelů a lepidel na světě, otevírá nové možnosti pro úspěšné působení společnosti Sika v dalším století. sanace mostu materiály Sika Velká Británie Sika Váš partner již 15 let v ČR 9

12 Stručná historie společnosti Sika CZ

13 33 Před 15 lety, dne , byla založena společnost Sika CZ, s.r.o. První aktivity u nás se datují do roku 1991, kdy vznikla v tehdejším Československu samostatná technická kancelář. Po rozdělení státu v roce 1993 byla založena v Brně společnost Sika CZ, s.r.o. Postupně v roce 1995 vznikala další pracoviště v Praze- Říčanech a technické kanceláře v Karlových Varech, Pardubicích a Jindřichově Hradci, v roce 1997 pak v Lomnici nad Popelkou a Valašském Meziříčí. Společnost Sika CZ, s.r.o. si brzy upevnila svoji pozici na trhu stavební chemie a průmyslových tmelů. Startovní výhodou a velkou konkurenční předností nové fi rmy bylo nejen silné zázemí, tradice výroby a dlouholeté zkušenosti společnosti Sika, ale i technické zkušenosti a velké pracovní nasazení nových zaměstnanců. Politické a hospodářské změny, které přinesla nová doba vyvolaly silnou potřebu nových materiálů a nových technologií to vše mohla společnost Sika CZ svým zákazníkům nabídnout. S velkým rozmachem stavební výroby i s dalším rozvojem tradičních odvětví automobilové výroby a dopravní techniky souvisí potřeba rozšíření sortimentu tradičních materiálů a zvýšení jejich užitné hodnoty. Sika v této době představuje úplně novou jedinečnou technologii zesilování železobetonových konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a speciální inhibitory koroze, chránící výztuž betonu před korozí. Obě tyto nové technologie byly oceněny cenou Grand Prix výstavy ForArch v Praze. sázení lipové aleje při příležitosti otevírání nového sídla fi rmy (2000) Sika Váš partner již 15 let v ČR 11

14 Do tohoto období rozmachu spadá mimo jiné i potřeba výstavby kvalitního zázemí společnosti s kancelářemi a novým skladem. V Brně-Komíně se začíná v roce 1999 budovat vlastní areál, do kterého se v roce 2000 celá fi rma včetně skladů stěhuje. Neustálý rozvoj společnosti a snaha zlepšovat služby pro naše zákazníky ukázal nezbytnost dalšího rozšiřování fi remního zázemí nejen v Říčanech, ale zejména v Brně, kde se v areálu fi rmy buduje nový objekt. stříhání pásky nového areálu v Brně za účasti představitelů koncernu Sika (2000)

15 výstavba STC Sika tréninkového centra v Brně, 2008 roční obrat (tis. Kč) počet zaměstnanců první objednávka zboží Sika otevření kanceláře na ul. Minská 58, Brno otevření skladových prostor Brno-Slatina založení samostatné fi rmy Sika CZ, s.r.o. pro Českou republiku, sídlo fi rmy v Brně, ul. Minská Sika Váš partner již 15 let v ČR 13

16 1994 březen 1994 přesun skladu na ul. Rumiště, Brno navýšení základního jmění společnosti na 15 mil. Kč otevření poboček Sika CZ v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Pardubicích, Valašském Meziříčí, Liberci a Uherském Hradišti rozdělení obchodních aktivit na divize stavební chemie fólie průmyslové tmely březen 1995 otevření skladu v Praze-Horních Počernicích, ul. Bystrá 1996 leden 1996 představení zcela nové technologie zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a migrujících inhibitorů proti korozi udělení Grand Prix výstavy ForArch 1996 za výrobky Sika CarboDur a Sika Ferrogard

17 1997 Sika CZ se stává členem SSBK Sdružení pro sanace betonových konstrukcí ustálení počtu poboček Sika CZ Říčany u Prahy Karlovy Vary Jindřichův Hradec Pardubice Valašské Meziříčí Liberec Lomnice nad Popelkou duben 1998 vstup do ČBS České betonářské společnosti navýšení základního jmění na 30 mil. Kč otevření skladu a kancelářských prostor v Říčanech u Prahy položení základního kamene areálu v Brně- -Komíně listopad 1999 Sika CZ člen společnosti WTA Sika Váš partner již 15 let v ČR 15

18 získání certifi kátu podle ČSN EN ISO otevření administrativní budovy a skladu ve vlastním areálu v Brně na ul. Bystrcká ziskání certifi kátu podle ČSN EN ISO ofi ciální změna sídla společnosti na ul. Bystrcká 36 v obchodním rejstříku areál Bystrcká Den otevřených dveří 2002 červen 2002 Sika CZ členem SPS Svazu podnikatelů ve stavebnictví

19 projekt Sikulka vstup do maloobchodní sítě oslava 10. výročí založení fi rmy cena SSBK Sanační materiál roku 2003 Sikagard BIS systém vyčlenění samostatné divize Distribution převzetí aktivit fi rmy Addiment v ČR překročení ročního obratu 500 mil. Kč Sika Váš partner již 15 let v ČR 17

20 členění na samostatné obchodní jednotky Contractors Industry Concrete Distribution převzetí aktivit fi rmy Sarna, rozšíření sortimentu hydroizolačních fólií návštěva velvyslance Švýcarska a zástupce švýcarské hospodářské komory v sídle fi rmy v Brně prosinec 2007 rozšíření sortimentu nátěrů o produkty fi rmy Permatex položení základního kamene k nové budově STC centra v Brně rozšíření kancelářských prostor areálu v Říčanech u Prahy SikaBond Dispenser-5400 Inovace roku 2007 v podlahářském oboru 3. místo změna ve vedení fi rmy otevření STC školicího a tréninkového centra v Říčanech u Prahy 1/2 roku

21 otevření STC tréninkového centra a laboratoří v Brně 2010 plánované dosažení obratu mil. Kč 100. výročí založení společnosti Sika Sika Váš partner již 15 let v ČR 19

22 Zaměření společnosti Síla společnosti Sika se projevuje zejména v šíři sortimentu, což vyjadřuje naše heslo Od základů po střechu (a pod střechu do výroby) myšleno nejen v přenesené formě! Od betonů skutečných základů stavby, přes izolace spodní stavby proti vodě, po průmyslové podlahy, všechny železobetonové nebo ocelové části stavby pod zemí i nad zemí, včetně izolací střech nejrůznějších typů. Naše aktivity se soustřeďují nejen na stavbu nových objektů, ale i na sanace a rekonstrukce. Dodáváme zejména materiály pro izolaci staveb, přísady do malt a betonu, sanační malty, tmely, lepidla, těsnicí hmoty, ochranné nátěry na betonové a ocelové konstrukce, podlahové systémy, střešní a tunelové fólie a v neposlední řadě také vysoce specializované systémy např. pro zesilování konstrukcí, stříkané izolace, lepené fasády apod. Kromě stavebních materiálů se v 80. a 90. letech minulého století rozšířilo použití speciálních lepidel a tmelů i v průmyslu. Výroba automobilů, dopravní techniky a kolejových vozidel je neustále rostoucím odvětvím a současně i oblast opravárenství a servisů. Dnes se s našimi materiály a progresivními technologiemi můžete setkat i v dalších odvětvích průmyslu, jako je např. výroba oken, sendvičových panelů. Patentované materiály a postupy se uplatňují při výrobě strojů a přístrojů pro domácnost, spotřební elektroniky, měřicích přístrojů, výtahů apod. prodej výrobků Sika v maloobchodní síti Společnost Sika si dlouhodobě udržuje postavení jednoho z největších dodavatelů pružných lepidel a tmelů, hydroizolačních fólií pro spodní stavu i střešní konstrukce, sanačních systémů apod. Současnou pozici společnosti Sika CZ nejlépe vystihuje růst výkonů a narůstající počet zaměstnanců. V roce 2007 dosáhla společnost obratu 700 mil Kč při 48 pracovnících. Členství v odborných organizacích a svazech: SSBK Sdružení pro sanace betonových konstrukcí od roku 1997 ČBS Česká betonářská společnost ČSSI od roku 1998 WTA Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky od roku 1999 SPS Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR od roku 2002

23 Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů tradiční expozice naší společnosti na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně prezentace při příležitosti konference Sanace 2006 Sika CZ. s.r.o. na veletrhu Autotec v Brně Sika Váš partner již 15 let v ČR 21

24 Lidé ve společnosti Sika CZ

25 44 Klíčovým faktorem úspěšného startu nově vzniklé společnosti Sika CZ, s.r.o. byly technické zkušenosti nových pracovníků především z oblasti stavebnictví a speciálních oblastí průmyslu. Od jediného pracovníka technické kanceláře se počet pracovníků zvýšil zejména v roce 1994, po vzniku společnosti s ručením omezeným. Většina tehdy přijatých pracovníků dnes patří ke kmenovým zaměstnancům společnosti. Další nárůst zaznamenáváme v posledních dvou letech, kdy se počet pracovníků rozšiřuje o úspěšné absolventy zejména technických oborů vysokých škol. V dnešní době dosáhl počet zaměstnanců čísla 55 a fi rma počítá s dalším nárůstem. Předpokládaný počet pracovníků v roce 2010 by měl dosáhnout 73. Kromě posilování obchodních a technických znalostí se fi rma zaměřuje na rozvoj zázemí společnosti, v poslední době zejména v oblasti logistiky prodeje, ekonomiky a marketingu. Našim cílem je nabídnout zákazníkovi nejen kvalitní a špičkové výrobky, ale i služby na odpovídající úrovni. S tímto cílem souvisí i v poslední době budované nové tréninkové a laboratorní centrum, které vyrůstá nejen v sídle fi rmy v Brně, ale i v Říčanech u Prahy. Tato centra nabídnou našim zákazníkům možnost dalšího vzdělávání formou prezentací a předvádění a laboratorní ověřování nových výrobků a technologií. interní školení pracovníků Sika Váš partner již 15 let v ČR 23

26 Zaměstnanci Sika CZ, s.r.o. jméno zaměstnance zaměstnán od zaměstnán do pracovní zařazení Zahradníček Milan 1/1993 administrativa Zahradníčková Jana 1/1993 logistika Hlávka Radko 1/ /2006 logistika Bílek Zdeněk 4/1994 administrativa Formánek Karel 5/1994 industry Kodoňová Zdenka 11/1994 9/2006 administrativa Jedličková Irena 12/1994 8/2000 logistika Drašner Roman 1/1995 contractors Fialová Hana 1/1995 marketing Mašek Vladimír 1/1995 contractors Mikšovský Zdeněk 1/1995 marketing Roska Zdeněk 1/1995 concrete Rychtařík Miroslav 1/1995 contractors Vlašimský Jiří 1/1995 contractors Kutheil Josef 1/1995 4/2004 contractors Kovář Pavel 1/1995 1/2003 logistika Konečný Ivan 9/1995 contractors Střešinková Dana 9/1995 administrativa Kovář Vladimír 1/1997 contractors Leischner Jaroslav 2/1997 marketing Marišler Vladimír 4/1997 9/2001 logistika Mátlová Jana 10/1997 4/2004 administrativa Ryba Milan 10/1997 contractors Buchta Václav 3/1999 3/2005 industry Bílková Veronika 7/2000 administrativa Matoušek Jiří 10/2001 logistika Smolík Jiří 7/2001 2/2005 industry Bečka Marek 4/2002 marketing Osyfl ak Miloš 10/2002 8/2004 logistika Strouhal Ivo 2/2003 distribution Tichý Michal 10/2003 logistika Hudečková Simona 3/2004 administrativa Novák Vítězslav 4/2004 logistika Holoubek Pavel 6/2004 4/2005 distribution Žaba Jiří 9/2004 logistika

27 jméno zaměstnance zaměstnán od zaměstnán do pracovní zařazení Pařízková Petra 9/ /2006 administrativa Baková Lenka 1/2005 distribution Macura Jan 2/2005 contractors Putna Zdeněk 2/2005 logistika Sobotková Dagmar 2/2005 8/2005 logistika Halamík Tomáš 5/2005 industry Svoboda Jan 6/2005 distribution Marvan Milan 7/2005 concrete Horáková Eva 8/2005 logistika Pešek Radek 8/2005 logistika Tauber Vojtěch 8/2005 concrete Tůmová Kateřina 11/2005 logistika Miňovský Jan 12/2005 industry Chlada František 2/2006 contractors Přech Pavel 6/2006 7/2007 contractors Schilhart Eduard 6/2006 7/2007 contractors Milták Michal 7/2006 5/2008 contractors Tauwinkel Jaroslav 7/2006 logistika Vojta Emil 9/2006 industry Černý Jiří 11/2006 administrativa Pokorná Lenka 12/2006 administrativa Beníšková Danuše 1/2007 administrativa Bezděková Zora 1/2007 administrativa Švábeník Marek 7/2007 marketing Chrpa Daniel 11/2007 distribution Jánský Libor 12/2007 1/2008 logistika Janíková Dagmar 1/2008 administrativa Oplová Romana 1/2008 3/2008 concrete Procházka David 1/2008 industry Veselý Daniel 1/2008 contractors Jeřábková Lucie 2/2008 logistika Vávra Ivan 2/2008 contractors Sedláková Jitka 4/2008 logistika Schönfelder Daniel 5/2008 contractors Skopal Karel 5/2008 concrete Vanýsek Jiří 5/2008 contractors Fiala Pavel 7/2008 logistika Klíma Jan 8/2008 industry Ruml Jiří 8/2008 industry Adamec Petr 8/2008 industry Sika Váš partner již 15 let v ČR 25

28 Referenční projekty

29 55 Výsledkem 15leté činnosti společnosti na českém trhu je velké množství referenčních projektů v nejrůznějších oblastech. dopravní a inženýrské stavby: mosty, tunely energetika: komíny, chladicí věže, protikorozní nátěry rozvodné sítě vodohospodářské stavby: přehrady, vodojemy, ČOV průmyslové haly a parkovací domy občanská a bytová výstavba výroba betonu a prefabrikátů lepené fasádní pláště výroba vozidel, dopravní techniky výroba izolačních skel, sendvičových panelů Sika Váš partner již 15 let v ČR 27

30 střešní hydroizolační fólie z PVC a FPO celkem více než 10 milionů m 2 1,5 milionu m 2 fólií ročně

31 tunelové hydroizolační fólie, hydroizolace spodní stavby více než 1 milion m 2 fólií pro spodní stavbu Sika Váš partner již 15 let v ČR 29

32 sanace betonových konstrukcí, zesilování konstrukcí sanace a povrchová ochrana 26 chladicích věží cca 25 km uhlíkových lamel

33 systémy pro opravy a povrchovou ochranu mostních konstrukcí Sika Váš partner již 15 let v ČR 31

34 přísady do betonu více než tun přísad pro betony tun Sigunitu pro cca 3 miliony m 3 stříkaného betonu

35 průmyslové podlahy, nátěry na ocel tun EP a PU podlah celkem 300 km těsnicích pásů a bobtnavých profilů pro pracovní a dilatační spáry Sika Váš partner již 15 let v ČR 33

36 pružné lepení a tmelení, těsnění spár více než 230 tun lepidel pro pružné lepení

37 SikaTack -Panel systém přes m 2 lepených fasád Sika Váš partner již 15 let v ČR 35

38 průmyslové tmely a lepidla

39 Škoda Auto Volvo Avia Ashok Leyland Škoda Transportation Autobusy: TEDOM IVECO SOR ČKD Vagonka Ostrava, a.s. Hella Fritzmeier IFE-CR Tatra Siemens kolejová vozidla Miele THT Polička ZHT Slavíč OTIS Escalators Story Design MEP Postřelmov Fa Svárovský PANAV lepení skel, lepení a tmelení prvků interiéru a karoserie lepení prvků interiéru lepení skel tramvaje lepení skel a opláštění lepení skel, opláštění a interiérových prvků lepení opláštění a interiérových prvků lepení opláštění a interiérových prvků vlakové soupravy, lokomotivy, vagóny, lepení a tmelení skla, opláštění a interiérové prvky lepení světlometů lepení a tmelení kabin stavebních strojů lepení a tmelení vlakových dveří tmelení a lepení kabin lepení skel, opláštění a interiérových prvků lepení a tmelení prvků automatických praček lepení a tmelení nástaveb hasičských vozů lepení a tmelení nástaveb hasičských vozů tlumení hluku a lepení opláštění eskalátorů lepení reklamních panelů tmelení a lepení el. rozvaděčů lepení slepeckých holí lepení a tmelení nástaveb nákladních automobilů ovative Technology Customer Solutions The global Bus & Coach Industry is challenged with high demands. Sika, as supplier and partner to this Industry, provides a range of state-of-the-art technology solutions to assist manufacturers in meeting all their challenges. Sika Váš partner již 15 let v ČR 37

40 Sponsoring

41 66 Sika a sport Společnost Sika CZ, s.r.o. trvale podporuje sportovní výkony velkých i menších oddílů a snaží se tím o rozvoj sportovních aktivit a dosažení vytýčených cílů. Uvědomujeme si, že podporu pro svoji činnost vyžadují nejen větší subjekty reprezentující na mezinárodní úrovni, ale i sportovní začátky naší mladé generace. Společnost podporuje několik sportovních oddílů např. BK Gambrinus Sika Brno, který úspěšně reprezentuje Českou republiku v ženském basketbalu, fl orbalový oddíl FBC Pepino Ostrava, jednotlivce (windsurfi ng, motokros, rallye) nebo konkrétní sportovní akce, např. golfové turnaje, lyžařské závody, apod. Budoucí generace si zaslouží také pozornost a podporu, a proto myslíme i na amatérské sportovní kluby vychovávající budoucí sportovní talenty. Podporujeme účast našich zaměstnanců na sportovních turnajích a mužstva složená z pracovníků fi rmy Sika CZ se pravidelně účastní sportovních akcí např. ve futsalu, bowlingu a tenisu. Pro naše zákazníky a obchodní partnery organizujeme úspěšné sportovní turnaje (tenis, fotbal). Jsme přesvědčeni, že tato forma přispívá k posílení postavení značky Sika na našem trhu, a pomáhá i upevňovat přátelské vztahy s našimi obchodními partnery. Věříme, že naše aktivity povzbudí jednotlivce i týmy k vyšším výkonům a současně pomohou vychovat budoucí generace, pro které je a bude sport zábavou a potěšením. Sika Váš partner již 15 let v ČR 39

42 Hledíme do budoucnosti

43 77 Naše společnost se postupně rozvíjí Není to jen v důsledku procesu, který probíhá v celém koncernu, ale také s prosazováním se v různých oblastech, tak jak nám to umožňuje trh v České republice. Již jsme si vytvořili čtyři obchodní jednotky a dokonce se nám podařilo je následně provázat tak, aby se jejich prodejní manažeři vzájemně podporovali. Máme pro ně ujasněnou koncepci technické a marketingové podpory, která bude v krátké době doplněna tréninkovým a laboratorním centrem. Máme výkonné ekonomické a logistické oddělení se dvěma dobře fungujícími sklady. Máme zařazenu do prodejního procesu kontrolu všech předpisů tak, abych splnily vše, co je zákonem stanovené. Máme pro celý tým fungující fl exibilní podporu vlastním IT manažerem. Jsme sehraný tým, který dokáže zákazníkům poskytnout služby od návrhu přes dodání, až ke kontrole zpracování našich produktů. Nabízí se tedy zdánlivě jednoduchá otázka: Jak dál? Odpověď není pouze v tom, že jsme si společně vytyčili cíl dosáhnout v roce 2010 obratu 1010 mil. Kč. Především je to podle mne nyní odpověď, kterou si musí znovu dát každý z nás. Co je můj produkt, vím to? Pracuji pro svou společnost tak, abych si mohl odpovědět každý den, že jsem v ní rád a chci svých stanovených cílů dosáhnout? Mám pro to znalosti, informace a jasný plán jak postupovat? Mám prostor pro svůj osobní růst? Mám prostor pro otevřenou komunikaci v týmu? Ano, začali jsme se na různých úrovních vzdělávat jak být efektivnější, jak postupovat strategicky a používáme spoustu nových zkratek, které v sobě zahrnují různé mezinárodně uznávané metody k dosažení úspěšnosti v podnikání. To vše by nám mělo usnadnit odpovědi na tyto otázky. Moje odpověď zní: Zdokonalujme se jako jednotlivci a posilujme tak náš kolektiv, pro který jsme si již před několika lety společně defi novali heslo jak ho chápeme je to vzájemné předávání zkušeností, poučení se z chyb mezi členy týmu, kteří jsou samostatní, mají zájem a potřebu se vzdělávat. V rozdělených rolích využívají svých schopností a přitom jsou zastupitelní. Uvnitř týmu je přitom konkurence, která zamezuje stereotypu a izolovanosti. Neochota a přehnané ambice jsou potlačovány společným zájmem a cílem, jehož dosažení je uspokojením pro všechny. Schopnost, kdy si každý z nás dokáže náš kolektiv v těchto souvislostech uvědomit a opřít se o něj, je to nejcennější, co v naší společnosti máme, a s jehož pomocí zvládneme i ty nejambicióznější úkoly, které si v budoucnu stanovíme. Ing. Zdeněk Bílek, MBA Sika Váš partner již 15 let v ČR 41

44

45

46 Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ Brno tel.: fax: /2008 Sika CZ, s.r.o. grafi cké zpracování Ing. Michael Bečka

Vaše projekty s materiály Sika od základů až po střechu

Vaše projekty s materiály Sika od základů až po střechu Vaše projekty s materiály Sika od základů až po střechu Sika Váš partner Sika je významný světový koncern se sídlem ve Švýcarsku s obchodními a výrobními společnostmi na všech kontinentech. Společnost

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Vaše projekty naše výzva

Vaše projekty naše výzva Rozšiřujeme své obzory Otevřete se novým konceptům s materiály Sika Sika je vedoucí světová síla ve výrobě produktů z oblasti stavební chemie, hydroizolačních fólií, průmyslových lepidel a tmelů. Sika

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi, je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Produkty Sika Hlavní směry použití

Produkty Sika Hlavní směry použití Produkty Sika Hlavní směry použití 6 Lepení 8 Zalévání 1 Výroba betonu 2 Úprava povrchu 3 Oprava 1 Výroba betonu 7 Kotvení 6 Lepení 3 Oprava 8 2 4 Ochrana 5 Tmelení 7 Kotvení 6 Lepení 4 Ochrana 8 Zalévání

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Industry. Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci

Industry. Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci Industry Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci Sika Váš silný technologický partner pro přímé zasklívání Naše vedoucí postavení v technologii Vás udrží stále na špici Sika je

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě

Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě Automotive OES lepení interiérů vozů ve výrobě Kreativní řešení pro zvýšení produktivity Sika je dodavatel a vývojový partner pro automobilový průmysl. Naše nejnovější a progresivní technologie poskytují

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Průmyslová sekční vrata

Průmyslová sekční vrata Průmyslová sekční vrata VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy PVC Vinitex Hydroizolační systémy Vinitex MP hydroizolační folie pro mechanicky kotvené střešní systémy výrobek Vinitex MP 1,2 1,2mm 1,05 x 25m 28rolí - 735m 2 2,10 x 25m 14rolí - 735m 2 1,05 x 20m 28rolí

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Prezentace společnosti MAHA Consulting s.r.o. pro. 48. konferenci ČKS. Novinky v sortimentu areferenční projekty společnosti MAHA Consulting s.r.

Prezentace společnosti MAHA Consulting s.r.o. pro. 48. konferenci ČKS. Novinky v sortimentu areferenční projekty společnosti MAHA Consulting s.r. Prezentace společnosti MAHA Consulting s.r.o. pro 48. konferenci ČKS konanou ve dnech 15. a 16. dubna 2014 v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem Novinky v sortimentu areferenční projekty společnosti MAHA

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI 2015 SKB-GROUP 20.08.2015 Seite 2 Zastoupení v rámci Evropy PRAKAB je součástí uskupení firem pod vedením SKB, která sídlí v rakouském Schwechatu 20.08.2015

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Dodávky Montáže. Dodávky-Montáže-Inženýring Staveb

Dodávky Montáže. Dodávky-Montáže-Inženýring Staveb Dodávky Montáže Dodávky-Montáže-Inženýring Staveb Informační brožura 2013 ad-tech, s.r.o. Výrobní hala a administrativní budova Referenční 2 stavby 3 Výrobní haly prodejny, Sklady kancelářské prostory

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Teplice se staly dalším městem nové terminálové a distribuční sítě společností PPL a DHL

Teplice se staly dalším městem nové terminálové a distribuční sítě společností PPL a DHL Teplice se staly dalším městem nové terminálové a distribuční sítě společností PPL a DHL Praha / Teplice - 14. září 2007: Společnost DHL, přední světový poskytovatel expresních a logistických služeb, zprovoznila

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani.

Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani. Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani. Cílem této aktivity bylo, aby žáci získali povědomí o zahraničních trendech a důrazech, které

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

OBSAH Úvodní slovo majitelů společnosti 3 Základní údaje o společnosti Představení společnosti Profil hlavních činností společnosti

OBSAH Úvodní slovo majitelů společnosti 3 Základní údaje o společnosti Představení společnosti Profil hlavních činností společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo majitelů společnosti 3 2. Základní údaje o společnosti 5 2.1. Společníci 5 2.2. Statutární orgány společnosti 5 2.3. Organizační schéma společnosti 6 2.4. Provozovny

Více

Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu

Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu Richard Pavlica Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu 5M s.r.o. Projekty 7. Rámcového programu Průběh řešení projektů Aplikace výsledků

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Ženevský autosalon 2013 2 Prof. Dr. h. c. Winfried Vahland, předseda představenstva ŠKODA AUTO, Výroční tisková konference 20. března 2013 Nové trhy,

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Ocelové haly. Ocelové haly. Komplexní řešení pro náročné zákazníky

Ocelové haly. Ocelové haly. Komplexní řešení pro náročné zákazníky Ocelové haly Ocelové haly Komplexní řešení pro náročné zákazníky 1 Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty,

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Katalog 2013 Obsah O společnosti Historie...4 Současnost...5 Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Těžká a nadrozměrná přeprava Základní informace...13 Technické parametry...14

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Nyní ČMA reprezentuje přes 300 významných manažerů a firem. Realizuje pro ně každý rok přes 100 akcí. I v roce 2015 půjde o akce z oblastí:

Více

HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ UKAZATELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZATEPLENÍ BUDOV A STAVEBNÍ ČINNOST

HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ UKAZATELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZATEPLENÍ BUDOV A STAVEBNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI Vznik společnosti Vekra stavební s.r.o. spadá do roku 2000. Vekra stavební byla založena jako garant a následník obchodních aktivit pana

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí

Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí ČESKÁ REPUBLIKA PL DE SK A Vydání třetí, květen 205 SCHOTT je mezinárodní technologický koncern s hlavním sídlem v Mainzu (Německo),

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363 Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Česká Lípa Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více