Ara ararauna (Ara ararauna)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ara ararauna (Ara ararauna)"

Transkript

1

2 Ara ararauna (Ara ararauna) Jediný levhart čínský (Panthera pardus japonensis) v ČR samice Nurika Only chinese leopard (Panthera pardus japonensis) in Czech rebuplic female Nurika

3 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MÌSTA PLZNÌ POD VINICEMI 9, PLZEŇ CZECH REPUBLIC tel.: ; fax: Vedení zoo Management Ředitel Ing. Jiří Trávníček Director Ekonom Ing. Zdeňka Harantová Economist Provozní náměstek Ing. Bohumil Souček Assistent director Vedoucí zoo. oddělení MVDr. Vítězslav Honsa Head zoologist Zootechnik Svatopluk Jeřáb Zoobreeder Zoolog RNDr. Dominika Formanová, PhD. Assistent zoologist Vedoucí botanik, Head botanist, kurátor ptáků a malých savců Ing. Tomáš Peš curator of birds and small mammals Botanik Jarmila Kaňáková Botanist Kontakt s veřejností Mgr. Martin Vobruba Education and publicity Vnitřní správa Ladislav Tříska Curator of internal issues Sekretariát Alena Voráčková Secretary Privátní veterinář MVDr. Zdeněk Rampich Veterinary Celkový počet zaměstnanců Total Employees (k ) 104 Fotografie: Jaroslav Vogeltanz, Jiří Šír, Jiří Trávníček, Marek Velebný, Václav Fořt, Dominika a Radek Formanovi, Vladimíra Rosendorfová Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Jaroslav Vogeltanz, Marek Velebný, František Hykeš, Alena Voráčková, Věra Čadková 1

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Ing. Jiří Trávníček Vážení přátelé, v roce 2002 jsme i přes povodně, které zasáhly naši zoo, přivítali platících návštěvníků. Je to čtvrtá největší návštěvnost v šestasedmdesátileté historii naší organizace. Tato návštěvnost mohla být ještě podstatně vyšší, nebýt pondělí 12. srpna. Tento den totiž přišly katastrofální povodně, které zasáhly většinu Čech. Díky profesionalitě a nasazení zaměstnanců zoo a dalších přátel nedošlo k významným škodám. V tomto kritickém období pro naši zoo jsem teprve poznal, jak velké procento zaměstnanců patří do skupiny tahouni a zejména těmto bych rád znovu poděkoval. Vlastní příjmy byly navýšeny na 20 mil. Kč, což představuje zvýšení soběstačnosti naší ZOO a BZ na téměř 35 %. Za zmínku stojí rovněž chovaných taxonů zvířat, které reprezentuje více než jedinců. Nejvýznamnější událostí roku bylo otevření nové expozice lvů berberských. Podařilo se nám přivézt mladou samici Zuoinu z marocké zoo v Rabatu, samce Vilíka jsme získali deponací ze Zoo Kopeček u Olomouce. Zajímavé je pojetí lvího výběhu. Lvi jsou chováni, podobně jako šimpanzi a celá řada dalších zvířat, pouze za širokým vodním příkopem. Další nová expozice je nedaleko od hlavního vchodu. Je to menší pavilónek australských ptáků, kde dominují taboni lesní, lelkouni soví a kukačky bažantí. Pavilón je doplněn naučnými tabulemi o přírodě a domorodcích australského kontinentu. Po prázdninách jsme představili návštěvníkům australské mini-noktuárium s vakoveverkami létavými, kusu liščími, klokánky králíkovitými a vakorejskem čtyřprstým. V létě jsme přebudovali 2 bývalou voliéru dravců poblíž hlavního vchodu do zoo na voliéru afrických vodních ptáků. Nyní zde mohou návštěvníci obdivovat skupinu racků, nesytů, ibisů, kolpíků a pelikánů. Největším chovatelským úspěchem roku byl umělý odchov orla stepního. Na sklonku roku jsme zahájili výstavbu rozsáhlého areálu pro chov sibiřských tygrů a dalších palearktických zvířat a rostlin. Byly dokončeny stavby dvou nových restaurací Sibiřského srubu a Africké restaurace. V květnu byla naše zoo pověřena organizací Valné hromady UCSZ, při které byla slavnostně otevřena expozice berberských lvů za účasti pana primátora Ing. Jiřího Šnebergera. Šestého září oslavili na statku Lüftnerka 80. narozeniny dva nestoři plzeňské botaniky zakladatel lochotínské botanické zahrady pan Miroslav Vaňousek a zakladatel arboreta Sofronka v Bolevci pan Ing. Karel Kaňák. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům zahrady za jejich nadšení a ohromné pracovní nasazení, bez kterého by nebylo možné dynamický rozvoj zahrady realizovat. Rovněž děkuji i všem dalším příznivcům a sponzorům plzeňské zoo.

5 Dear friends, despite the flood that stroke the zoo, we welcomed visitors in It is the fourth biggest number of visitors in the sixtyseven-year history of our zoo. However, this number could have been higher if there would not be the 11 th August. This is a day of a terrible flood that came into almost the whole Czech Republic. Thanks to the effort of our employees and friends there was no severe damage. In this hard time, I learned how large percentage of zoo employees belong to most devoted and I would like to thank them here again. Our own earnings increased to 20 mil CZK, what means almost 35 % self-sufficiency of our ZOO and BG. It is also important to mention the species of animals, which are represented in more than animals. The greatest event of the year was certainly the opening of a habitat for Barbary lions. We succeeded in importing a young female Zuoina from the Morocco zoo in Rabat, a male lion called Vilík was deposited from zoo Kopeček at Olomouc. The conception of the lions enclosure is very interesting. The lions are, as well as for example chimpanzees, kept only behind a large water ditch. Another new exhibit is situated nearby the main entrance. It is a small pavilion of Australian birds, which is dominated by the Australian Brush-turkey, Tawny Frogmouth and Pheasant Coucal. The pavilion is enriched by educational boards showing nature and natives of the Australian continent. After the summer holidays, we opened an Australian mini-nocturnarium with Sugar Gliders, Common Brushtail Possum, Brush-tailed Rat Kangaroo and Kowari. In the summer we rebuilt the former aviary for birds of pray nearby the main entrance to an aviary for African water birds. At present, the visitors can see there groups of gulls, storks, ibises, pelicans and others. The greatest breeding success of the last year was the artificial breed of a Tawny Eagle. Close of the year we started to build up a vast area for keeping Siberian tigers and another palearctic animals and plants. Two following new facilities were finished Siberian hut refreshment and African restaurant. In May, our zoo was accredited to organise the General meeting of UCSZ. On this occasion the new exhibit of Barbary lions was opened. Pilsner Lord Major Mr. Jiří Šneberger was present at this event too. On 6 th September there was a birthday celebration in the Lüftnerka farmstead Mr. Miroslav Vaňousek, the founder of the Lochotín botanical garden and Mr. Karel Kaňák, the founder of the Sofronka arboretum in Bolevec celebrated their 80 th birthday. I would like to thank all the zoo employees for their enthusiasm and great work effort, with-out which the zoo s dynamical development would not be possible. I also thank to all funs and sponsors of our zoo. 3

6 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A NÁVŠTĚVY 2002 Significant events in 2002 V úterý byla otvírána první nová expozice roku 2002 a to dlouho připravovaný pavilónek pro ptáky australského buše se dvěma expozičními prostorami a zimovištěm vodních ptáků. Jsou zde chováni lelkouni soví, amadiny Gouldové, astrildi, rosely atp., celkem asi 15 druhů. Velikonoce v zoo byly spojeny s třídenní akcí na statku Lüftnerka velikonočním jarmarkem a dětskou akcí Aprílové vítání jara. Propagační materiály zoo byly doplněny o první historickou důstojnou publikaci Průvodce po ZOO a BZ. V březnu 2002 se narodila první mláďata kočky arabské v historii Zoo Plzeň In March 2002 first youngs of Oman wild cat were born in the history of Pilsner zoo 4 Ve čtvrtek byli zástupci MMP a ZČE pokřtěni tamaríni žlutorucí, umístění nově v expozici a přivítána čínská levhartice Nuriko. Ve středu navštívil zoo senátor Jan Ruml a prohlédl si všechny novinky i svého kmotřence velblouda Haštala. Ve čtvrtek přijela po karanténě v pražské zoo do Plzně mladá lvice berberská Zuoina původem z Maroka, čímž byl obnoven chov lvů po téměř dvouleté přestávce. Ve dnech proběhla při plzeňské zoo Valná hromada Unie českých a slovenských zoo za účasti 80 vedoucích pracovníků všech 19 zoo UCSZ a čestných hostů (mj. profesor Veselovský a Dr. Boučková z MŽP). Součástí akce bylo otvírání volné expozice lvů, oficiální jednání i bohatý kulturní program. Byl plně využit nový sál statku Lüftnerka. Rekordních více než návštěvníků přišlo na dětský den Za moderování Veroniky Moorové proběhl zábavný program a řada soutěží. Dne navštívil ZOO a BZ vicepremiér vlády ČR Dr. Vladimír Špidla. Poslankyně MUDr. M. Emmerová se stala kmotrou levhartice Nuriko a Mgr. Brabec z MMP pokřtil jubilejní 10. mládě tučňáků jménem Míša. Ve dnech 18. a se konalo tradiční setkání kmotrů a přátel zoo. Zúčastnění

7 Transport lva Vilíka ze Zoo Olomouc koncem května 2002 Transport of the Barbary lion Vilík from the Zoo Olomouc close of May s end 2002 obdrželi drobné dárky a prohlédli si zoo. Prohlídka byla doplněna výkladem. Ve středu byl přivítán letošní návštěvník areálu na Lochotíně, devítiletý Vašek Bořík ze Zbůchu. Jeho jménem byl pokřtěn i roční lemur vari červené formy. Tento poddruh lemura se v plzeňské zoo objevil nově v březnu 2002 a rodiče Unbelievable a Josje přivedli na svět další holčičku. Od počátku července byl osazen trojicí ročních lemurů vari další ostrov v blízkosti ostrova gibonů lar. V úterý přicestovala po dvouměsíční karanténě v pražské zoo do Plzně trojice nových šimpanzic původem z holandské Burger s zoo Arnhem. Jde o dvaatřicetiletou samici Zwartje a její dcery patnáctiletou Zizwu a osmiletou Zedoenju. Nyní je v plzeňské zoo tedy 6 těchto atraktivních lidoopů. Počátkem srpna doplnil akademický malíř prof. Novák fasádu vstupního areálu realistickými kresbami zvířat chovaných v zoo. Zároveň začaly být připravovány nové dřevěné prolézačky hroch a dutý kmen před budoucí africkou restauraci. V pondělí zasáhly zahradu přívalové deště a všechny vodní nádrže a příkopy byly plně zaplaveny. Vážnější však byla voda rozvodněné řeky Mže, která měla v zoo vrchol stavu odpoledne. Ráno toho dne bylo evakuováno hospodářství v areálu bývalého ZUD u Kalikovského mlýna, tzn. kuřata, myši, krmné směsi a transportní bedny. V areálu zoo byly zaplaveny obě australské expozice a proto evakuováni klokani, pštrosi emu a další expozice. Zaměstnanci a spolupracovníci zoo brigádnicky plnili pytle s pískem a budovali zátarasy a hráze, zejména v JZ části areálu, odkud přes louky a parkoviště přišla voda řeky Mže. Návštěvníci byli znovu vpuštěni Po polomech ve vichřici z roku 1999 to bylo druhé nejvážnější ohrožení zoo na Lochotíně. Hlavní pokladna při povodních Main entrance during the flood on 13 th August

8 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A NÁVŠTĚVY 2002 Jako pomoc silně postižené Zoo Praha byla do Plzně převezena zásilka plazů a ptáků (pelikáni, kvakoš noční, čápi, puštík, tetřívci atp.). Podobně pomohly např. Zoo Brno, Lešná, Olomouc, Chomutov a Dvůr Králové. Pro rodiny postižených zaměstnanců Zoo Praha a Ústí n. L. shromáždili pracovníci ZOO a BZ částku Kč. Počátkem září začala příprava dvou nových expozic v pavilonu Z, v místnostech bývalých skladů, představujících noční australské savce. V pátek oslavili na statku Lüftnerka v kruhu rodin, přátel a zaměstnanců ZOO a BZ své neuvěřitelné 80. narozeniny nestoři plzeňské botaniky, pan Ing. Karel Kaňák, zakladatel arboreta Sofronka v Bolevci a pan Miroslav Vaňousek, zakladatel novodobé lochotínské botanické zahrady. Koncem roku oslavil statek Lüftnerka 1. výročí činnosti Close of year s end the farmstead Lüftnerka celebrated its 1 st anniversary 6 V pondělí se v hlavním sále statku Lüftnerka konala vernisáž tříměsíční výstavy fotografií a přírodnin Savanou, pouští, pralesem, která je první akcí svého druhu v Zoo Plzeň. Jedná se o výsledky expedice zoologů českých muzeí ze společnosti ZOOGEOS. Výstavu uvedla stejnojmenná přednáška Dr. Karla Pecla z Písku. Dne krátce po 13 hod. prošel hlavní pokladnou zoo její letošní návštěvník, 3,5letý Alexandr Hermann z Plzně. Obdržel suvenýry od zoo (básničky, volnou vstupenku, upomínkové předměty), upomínky od města Plzně a také od Českého rozhlasu Plzeň. Spolu s pracovníky zoo si nakrmil banány šimpanze Baska, nad kterým přebírali při této akci zástupci ČRo Plzeň patronát. Laťka osob/rok je překonána šestý rok po sobě, tentokrát o týden později než v roce Křtiny dvou hříbat posloužily na statku Lüftnerka i jako poděkování zaměstnancům ZOO a BZ a úzce spolupracujícím firmám za nasazení při srpnových povodních. Akce, která proběhla v plzeňské zoologické a botanické zahradě k mezinárodnímu dni zvířat, se konala v pátek Zoo připravila pro návštěvníky se zvířecími jmény slevu na vstupném. Přes nepřízeň počasí si cestu k návštěvě zoo udělaly tento den tři desítky návštěvníků se jmény zvířat. Byli to např.: Kapr, Straka, Čížek, Sojka, Beránek, Vlk, Kolouch, Vydra, ale vedle nich i exotičtější nositel zvířecího jména jako pan Pelikán nebo Šváb.

9 Průchozí výběh lemurů se těší velké oblibě, ale v sezóně je nutno návštěvníky i lemury navzájem před sebou hlídat The open free exhibit of lemurs is very popular, but during the season it is necessary to watch both visitors and lemurs one another Počátkem října začala náročná rekonstrukce svahu, teras a opěrných zdí pod statkem Lüftnerka u budoucí expozice tygrů ussurijských. V noci na 28. října zasáhla zoo větrná vichřice, která způsobila pád asi 20 stromů, úlet polykarbonátu nad expozicí čínských aligátorů a zejména shrnutí plechové střechy stáje antilop jeleních. Naštěstí nevznikly škody na zdraví a životech zvířat. Ve středu byli v expozici Akva-Tera jmény César a Kleopatra pokřtěni dva letošní dvouměsíční krokodýlci čelnatí protagonisty muzikálu Kleopatra Monikou Absolonovou a Jiřím Helekalem. Za velkého zájmu si umělci prohlédli i zákulisí expozice a zoo. V druhé polovině listopadu uskutečnil ředitel ZOO a BZ Ing. Trávníček se společností ZOOGEOS cestu za přírodou Cejlonu. V listopadu zaznamenala zoo značné posílení druhové skladby formou výměn, deponací a nákupů; řada taxonů se objevuje vůbec poprvé seriema rudozobá, hadilov písař, bažant prelát, žluna větší, lenochod dvouprstý. Národní prvoodchov se podařil u jelena timorského. Poslední otvírání expozic a představování přírůstků připadlo na Otevření expozice australských nočních savců a přivítání lenochoda dvouprstého a pásovce štětinatého se zúčastnil náměstek primátora města Plzně, Ing. Petr Náhlík. Třemi akcemi ožil v prosinci statek Lüftnerka, nejzdařilejší se stal živý betlém předváděný Živý Betlém mezi zvířaty na statku by se měl stát tradicí Live Christmas crib among animals should become a tradition at the farmstead 7

10 VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ ZOO A BZ V ROCE 2002 Life Jubilees of Employees 8 20 let 25 let 30 let 35 let 45 let 50 let 60 let 65 let Kristýna Bultasová Monika Huříková Tomáš Košatka Jaroslav Mihovič Ondřej Škach Martin Švojgr Martina Ordáňová Jiří Lepič Martina Szabóová Lenka Fialová Zdeněk Soukup Vladimír Tančouz Helena Kolenová Zdeněk Hrubý Ing. Zdeňka Harantová Václav Treml František Klesa Chovatelské stř., na MD Chovatelské stř. Chovatelské stř. SHS Chovatelské stř. Chovatelské stř. Chovatelské stř. SHS THP Pokladní SHS THP Pokladní SHS THP SHS SHS Oslava šedesátin dlouholetého zaměstnance Václava Tremla Celebration of sixtieth birthday of our long-time employee Václav Treml

11 VÝZNAMNÁ PRACOVNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ ZOO A BZ V ROCE 2002 Work Jubilees of Employees 5 let 10 let 20 let 25 let Jan Fencl Zdeněk Bříza Monika Křížová Ing. Bohumil Souček Václav Trejbal Alena Hřebačková Pracují v zoo více než 10 let Chovatelské stř. Zahradnické stř. THP SHS Chovatelské stř. Pokladní 11 let Ing. Zdeňka Harantová Ekonomický náměstek ředitele Luboš Hlavnička Chovatel Jiří Lepič SHS Marie Římská SHS 12 let Svatopluk Jeřáb Zootechnik 14 let Vlasta Heckelová Pokladní 16 let Marie Vaňousková Zahr. středisko 17 let Jana Soukupová Zahr. středisko 19 let Ing. Jiří Trávníček Ředitel 20 let Václav Trejbal Chovatel 22 let Růžena Weberová Chovatelka 23 let Tomáš Weber Chovatel 25 let Alena Hřebačková Pokladní 9

12 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ZOO A BZ K List of Employees to 31 st December 2002 Adamec Miroslav Babincová Hana Bakulová Jana, Mgr. Banduričová Kateřina Benešová Kristýna Brejcha David Březina Antonín Březina Jindřich Březinová Věra Bříza Zdeněk Bultas Robert Bultasová Kristýna Čech Josef Doxanský Jiří Dušek Petr Dvořáková Vlasta Faiferlík Jaroslav Fencl Jan Fialová Lenka Formanová Dominika, RNDr. Fořt Václav Hankovec Marek Harantová Zdeňka, Ing. Hátaš Petr Heckelová Vlasta Hermannová Luďka Hlavnička Luboš Honsa Vítězslav, MVDr. Hospodářský Pavel Hrubý Zdeněk Hřebačková Alena Hřebík Milan Huříková Monika Hyťha Miroslav Jarošová Šárka Jeřáb Svatopluk Jeřábová Lucie Jindřich Václav Kadlecová Kristýna Kalistová Marcela Kalombová Michaela, Ing. 10 Kaňáková Jarmila Klas Jindřich Klesa František Kolář Zbyněk Kolářová Monika Kolena Jiří Kolenová Helena Košatka Tomáš Kovář Pavel Kovařík Václav Krejčí Roman Křiváček Emil Kříž Petr Křížová Monika Kubáň Luděk Künzl Pavel Lepič Jiří Macík Tomáš Maruš Karel Mařík Jan Matulová Radmila Mihovič Jaroslav Mlynařík Jaroslav Nejdl Milan Ordáňová Martina Peš Tomáš, Ing. Pešová Jiřina Polková Jaroslava Římská Marie Salcman Miloš, Ing. Schmiedl Pavel Skalová Alena Souček Bohumil, Ing. Soukup Michal Soukup Zdeněk Soukupová Jana Stašek Miloslav Steiner Václav Svobodová Lenka, Mgr. Szabóová Martina Ševčík Karel Ševčíková Drahomíra Škach Ondřej Šlouf Jan Špelina Jiří Švojgr Martin Trávníček Jiří, Ing. Trejbal Václav Treml Roman Tříska Ladislav Typlt Karel Vaňousková Marie Velebný Marek, Mgr. Vítek Zdeněk Vítovcová Olga Vobruba Martin, Mgr. Vogeltanz Jaroslav Vojáček Karel Voráčková Alena Votýpka Václav Weber Tomáš Weberová Růžena Zábranská Jiřina Zach Ludvík Odchody 2002 Brejcha David Kadlecová Kristýna Künzl Pavel Jarošová Zuzana Martínek Jan, Mgr. Nový Václav Künzl Pavel Osvald Václav (úmrtí) Šimůnková Miroslava Šír Jiří, Ing. Svobodová Lenka, Mgr. Kolářová Monika Tančouz Vladimír Treml Václav (úmrtí)

13 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 Economics of the Zoo Ing. Zdeňka Harantová Rok 2002 byl pro zahradu rokem úspěšným, hospodaření bylo uzavřeno ziskem ve výši tis. Kč. V červnu byla dokončena rekonstrukce výběhu lvů s vodním příkopem za tis. Kč, další část Statku 19. stol. Lüftnerka dolní za 779 tis. Kč a v závěru roku byla dokončena stavba Sibiřský srub + opěrná zeď jako 1. etapa expozice tygrů sibiřských za tis. Kč. Na provoz bylo vyčerpáno celkem tis. Kč. Jaké bylo čerpání vybraných druhů nákladů v porovnání s roky 2000 a 2001 uvádí následující přehled: K zajištění provozu byla schválena dotace ve výši tis. Kč, která byla v průběhu roku zvýšena o dotaci MŽP v částce tis. Kč. Od prevence kriminality RMP jsme obdrželi dotaci 97 tis. Kč na vybavení klubovny a z Fondu životního prostředí MP na Revitalizaci naučného systému stezky ekologické výchovy částku 49 tis. Kč a v XI byla dotace zvýšena o tis. Kč na opravu havarijního stavu zdi Lüftnerka. V průběhu roku jsme vytvořili vlastní výkony ve výši tis. Kč. Rozhodující položky a jejich výši uvádí následující přehled: 11

14 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 K zabezpečení provozu významnou měrou přispěly i finanční příspěvek od Městského obvodu Plzeň 1 na krmiva ve výši 70 tis. Kč, od Městského obvodu Plzeň 3 ve výši 350 tis. Kč a peněžní i nepeněžní dary od příznivců zoologické zahrady, kterým děkujeme. V roce 2002 v ZOO a BZ pracovalo 96,77 přepočtených pracovníků a průměrná mzda jednoho přepočteného pracovníka dosáhla výše Kč. 12 Pokladní expozice Akva-Tera Cashier of the exhibit Akva-Tera zleva: J. Bakulová, D. Ševčíková, O. Vítovcová Část pracovníků pokladen a recepce A part of workers of cash-desks and reception zleva: K. Maruš, Z. Vávra, V. Fořt, L. Fialová, V. Dvořáková, A. Hřebačková

15 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 Zoological Department Report 2002 Uplynulý rok byl opět nabitý zajímavými událostmi, přibylo mnoho zajímavých živočišných taxonů na všech úsecích. Těžko se mi vybírá největší událost, ale určitě jí jsou bezesporu lvi, kteří opět pomyslně kralují všem našim zvířatům. Nemalý podíl na získání marocké princezny Zuoiny měla naše kurátorka RNDr. Dominika Formanová (Vaňková), neboť přivést lva z Maroka vyžaduje notnou dávku trpělivosti (podrobněji dále). Studenokrevní živočichové (bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi) MVDr. Vítězslav Honsa Bezobratlí Nejvzácnějšími přírůstky byli sklípkani a další bezobratlí nasbíraní na expedici v Kostarice. Podařilo se odchovat mláďata ze dvou přivezených kokonů a to od relativně běžně chovaného druhu Aphonopelma seemanni (nalezené exempláře se liší od chovaných populací v zajetí) a jednoho zatím neurčeného druhu. Prvně se také v republice podařilo odchovat zajímavého sklípkana Sphaerobothria hoffmanni s nápadným výrůstkem na karapaxu, taktéž nalezeného při expedici. Další zajímavou skupinou, kde se zdařil odchov, jsou štíři rodu Centruroides sbíraní na několika lokalitách. Podařilo se nám odchovat i zajímavé kobylky s velmi dlouhými tykadly obývající převážně ananasovité rostliny. Daří se chovat několik druhů švábů a mnohonožek. Bohužel se v chovu nepodařilo udržet zajímavě zbarvený a relativně velký (2,5 cm) druh škvora. V září nám přišla zásilka velmi zajímavých bezobratlých, plazů a žab z Madagaskaru. Jednalo se o čtyři druhy kudlanek, některé z nich byly dospělé a ihned tvořily ootéky, ze kterých se nám podařilo odchovat mláďata. Určit se nám povedlo pouze rod Polyspilota. Nejzajímavější byly velké svinule (4,5 5 cm), které se nám i přes veškerou péči nepodařilo udržet v chovu. Opačně tomu bylo u červenohnědě zbarvených mnohonožek s kontrastně žlutými nožkami, kde docházelo ke kopulacím a nyní čekáme, zda-li se nám zdaří odchov. Švábi byli zastoupeni pro Madagaskar klasickým druhem Gromphadorhina portentosa, kosmopolitně rozšířeným druhem Periplaneta australasiae a jedním velmi zajímavým zemním, zatím neurčeným druhem. Z plazů jde o Uroplatus sikorae, Paroedura bastardi, Paroedura pictus, Paroedura androyensis, Homopholis sacalava a z žab o Dyscophus guineti Koncem roku se nám podařilo získat tři druhy plžů a jeden druh plochulí ze Srí Lanky. Jednalo se o druhy Acavus hematostomus, Achatina panthera, ostatní dva druhy nejsou zatím určené. Nejenom pro milovníky bezobratlých živočichů, ale i pro širokou veřejnost, jsme se rozhodli v červnu zpřístupnit zázemí v Akva- Tera na Palackého třídě 5, což mělo úspěch. Bohužel to přinášelo technické problémy při práci v zázemí, a proto jsme se na příští rok domluvili, že budeme v expoziční části pro- 13

16 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 vádět výstavy jednotlivých živočišných skupin, abychom mohli prezentovat opravdové rarity. Obojživelníci a plazi Nejvíce odchovů se podařilo u žab. V zajetí převážně hormonálně stimulované rohatky Ceratophrys ornata se nám v dubnu vytřely přirozenou cestou za vydatné podpory našich ostatních žabích chovanců převážně z řad rosniček. Metamorfózu dokončilo kolem 100 jedinců. Od jednoho plzeňského chovatele žab se nám podařilo získat dva druhy madagaskarských mantel. Mantella aurantiaca po čtrnáctidenní aklimatizaci snesla kolem 70 vajec do krabičky od filmu. Většina vajíček zplesnivěla, pouze 11 pulců se podařilo na krátkou dobu zachránit. Metamorfózy se však dočkali pouze tři, ostatní uhynuli. Velkým překvapením pro nás bylo rozmnožení blíže neurčených skokanů Ptychadena sp. (Kamerun). Dále se, jako již každoročně, množily pralesničky Phyllobates vittatus, Dendrobates auratus, včetně modré formy z Panamy, Epipedobates tricolor, Dendrobates truncatus. Z ocasatých obojživelníků se podařilo odchovat vcelku běžně chovaného žebrovníka Pleurodeles waltlii. Sulkáty, želvy ostruhaté, Geochelone sulcata opět nezklamaly a 86 mláďat potvrdilo standard z uplynulých let. Za tato mláďata jsme výměnami získali řadu druhů obojživelníků, plazů a bezobratlých. Novými rozmnoženými druhy želv v plzeňské zoo jsou Testudo horsfieldii a tereka Pelomedusa subrufa. Opět se zdařilo odchovat běžnou želvu 14 nádhernou Trachemys scripta elegans. Tentokrát byly inkubovány vejce nalezené ve venkovní expozici. U želv bahenních Emys orbicularis jsme zachránili 10 vajíček, ze kterých se vyklubalo všech 10 mláďat. Tento rok byl úspěšný na krokodýlí vejce, od dvou párů čelnatých krokodýlů Osteolaemus tetraspis jsme měli rekordních 37 vajec! Bohužel v důsledku povodní a následného výpadku elektrického proudu jsme byli nuceni převážet inkubátory a většina zárodků odumřela, takže jsme považovali za malý zázrak, že se dvě mláďata vylíhla. Menší ještěři také zaznamenali zajímavé prvodchovy jako například Agamura persica, Rhacodactylus ciliatus, Tiliqua scincoides chimerae, Paroedura bastardi, Paroedura pictus, dále byly již pravidelné odchovy od druhů Phelsuma madagascariensis grandis, Hemitheconyx caudicinctus, Pogona vitticeps, Chamaeleo calyptratus, Dasia smaragdina. Horší situace byla u kolekce hadů, kdy ze 46 chovaných druhů se podařilo odchovat pouze jeden druh, v jednom exempláři a to korálovku Lamropeltis ruthveni. Tento druh nám pravidelně klade vajíčka, ale vždy dojde k úhynu raných zárodků. Tentokrát se povedlo jedno vejce dotáhnout až do vylíhnutí háděte, ostatní dvě vejce byla nastřižena a byli zde nalezeni již hadi, kteří měli dvě hlavy, což je možné klasifikovat jako genetickou anomálii a určitě to má souvislost s hynutím zárodků na nižším stupni vývoje. Příští rok doufáme, že bude více kvalitních hadích vajec, neboť hlavním důvodem nízké produkce je zatím nedosažení pohlavní dospělosti většiny chovaných druhů.

17 Varany komodskými většinou své roční shrnutí začínáme, ale za loňský rok není čím se chlubit, samice snáší neoplozená vajíčka a většinou je trousí po povrchu. Snad příště Ošetřovatelé terárií a expozice Akva-Tera Keepers of vivariums and of exhibit Akva-Tera zleva: P. Schmiedel, J. Doxanský, M. Švojgr, O. Škach, R. Krejčí Záchranné centrum plazů V uplynulém roce došlo k důležitému kroku, neboť Ministerstvo životního prostředí smluvně převedlo do naší trvalé péče většinu zvířat v záchranném centru. Nejčastěji zabavovaná zvířata jsou suchozemské želvy a vzhledem k tomu, že se nám daří odchovy želv, rádi bychom jim vybudovali důstojné podmínky pod širým nebem a zaměřili bychom se na jejich odchovy. Časopis Sklípkan Rok 2002 uzavřel již sedmý ročník tohoto dvouměsíčníku určeného chovatelům bezobratlých živočichů. Po neúspěšné distribuci se opět vracíme k naší bývalé předplatitelské formě. Důležitou změnou by měla být plně anglická verze a čtvrtletní periodicita. Čeští čtenáři se nemusí bát, neboť pro ně budeme do časopisu vkládat překlad. Ptáci a malí savci Ing. Tomáš Peš Na začátku roku byla uvedena do provozu část expozice australských ptáků, a to domek s prosklenou expozicí drobných teplomilných ptáků severní Austrálie, zimovištěm vodních ptáků a vnitřní prosklená ubikace pro ptáky východní Austrálie, ke které plánujeme venkovní průchozí voliéru. Mezi nejzajímavější obyvatele zde patří tabon lesní, kukačka bažantí či panenka běloprsá. Vše druhy vystavované v rámci České republiky jen v plzeňské zoo. Obě kukačky snesly vajíčka, což nás utvrdilo v tom, že máme 2 samice. Na podzim byl v blízkosti výběhu lam postaven skleníček pro menší jihoamerické hlodavce. Chováme zde osmáky degu, morčata divoká a činčily vlnaté. V dětském koutku byla část stáje pro kozy a ovce přestavěna na kurník a holubník, což umožnilo zde vystavit řadu plemen holuba domácího a kura domácího, které jinak využíváme jako kvočny či chůvy. V rámci údržby byly doplněny venkovní voliéry ptáků elektrickými ohradníky a zvýšena oplocení u dvou výběhů vodních ptáků. Rovněž byly opraveny klece malých šelem a částečně využity pro chov ptáků. Byl zde umístěn i chovný pár orlů stepních, u kterých bylo odchováno uměle jedno mládě. 15

18 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 V rámci stavby výběhu lvů byl ve voliéře afrických ptáků zbudován rybníček, což umožnilo zde chovat létavé pelikány rudohřbeté, nesyty a kolpíky africké, ke kterým v závěru roku přibyli ibisi posvátní. V zázemí pro chov menších druhů ptáků a savců byly dobudovány téměř všechny voliéry. Provizorně zde byla umístěna i část terarijních zvířat pro plánovaný madagaskarský pavilon. Ošetřovatelé ptáků Birds keepers zleva: P. Hátaš, P. Hospodářský, T. Macík, L. Hlavnička Mezi zajímavé přírůstky patří zejména druhy importované z Madagaskaru a Jihoafrické republiky (bodlín ježkovitý, pískomil Brantsův, myš čtyřpruhá, křepelka madagaskarská, hrdlička madagaskarská atd.). Většina z nich je v současné době chována v Evropě velmi vzácně či vůbec ne. Některé z těchto druhů se již rozmnožily a část odchovů byla předána spolupracujícím zahradám. Díky členství v BAG Kleinsäugetiere a v TAG Small Mammals se nám 16 daří udržet v chovu celou řadu druhů malých savců. Chovné zázemí nám umožňuje chovat i několik skupin od jednoho druhu, což je pro skutečnou chovatelskou práci nezbytné. Tato skutečnost se projevuje i v chovu ptáků, kde neodchází všechna odchovaná mláďata ihned ze zoo, jsou vytvářeny další nepříbuzné páry a opravdu lze hovořit o kontinuálních chovech tolik potřebných v záchranných programech. Navíc se stále více prohlubuje spolupráce s ostatními chovateli. Za všechny jmenuji alespoň Tierpark Berlin, Zoo Arnhem a Zoo Praha, se kterými úzce spolupracujeme. Zejména rady zkušených kolegů jsou nenahraditelné. Na tomto místě bych jim rád poděkoval. U savců bylo rozmnoženo několik vzácně chovaných druhů. Odchován byl sameček komby Garnettovy, 2 bodlíni ježkovití, 3 bodlíni Telfairovi, 1 ježek bělobřichý, 2 kosmani zakrslí, 2 kaloni slámožlutí, 1 kaloň indický, 1 listonos světlý, 5 hrabošů altajských, větší množství nově importovaných myší čtyřpruhých, pískomilů Tristramových a pískomilů tmavých a řada dalších druhů, jak uvádí souhrnná tabulka. Ošetřovatelé ptáků a malých savců Keepers of birds and small mammals zleva: Z. Myslík, M. Kalombová, J. Pešová, R. Weberová, M. Palacká

19 Z ptáků stojí za pozornost přirozený odchov 2 vousáků senegalských, umělý odchov jednoho kruhoočka celebeského, odchov 7 špačků silnozobých, 3 straček velkých, 3 panenek temných, 7 panenek moluckých, 17 vrabců zlatých, 6 zvonků čínských, 2 hrdliček madagaskarských, 10 hrdliček východních, 10 hrdliček čínských, 18 hrdliček vínorudých, 6 majn Rothschildových, 12 bažantů ohnivých, 2 tučňáků Humboldtových, 2 kachen vlasatých, 11 bulbulů rudouchých, 8 šafránek velkých, 5 leskoptví tříbarvých, 3 amazoňanů modročelých aj. Bohužel se nepodařilo odchovat 2 vylíhlá mláďata guana modrohrdlého a 5 z šesti vylíhlých pelikánů bílých. Velcí savci RNDr. Dominika Formanová, Ph.D. Ošetřovatelé opic Monkeys keepers zleva: M. Stašek, V. Jindřich, J. Hambergerová, M. Huříková V roce 2002 se v plzeňské zoologické zahradě stavy savců rozšířily o mnoho nových druhů. K nejvýznamnějším přínosům pro zoologické oddělení patří otevření expozice lvů s vnitřní ubikací v denní části pavilonu Tajemný noční svět Afriky a zejména s velikým přírodním výběhem ohraničeným vodním příkopem. Pro tuto expozici jsme přivezli mladou čistokrevnou lvici berberskou (Panthera leo leo) přímo z Maroka a spárovali ji s taktéž čistokrevným lvem deponovaným ze Zoo Olomouc. V noční části afrického pavilonu se nově zabydlel pár šakalů čabrakových (Canis mesomelas) a provizorně také kančil menší (Tragulus javanicus), který však koncem roku uhynul. Na ostrov vybudovaný mezi lvím výběhem a ostrovem lemurů kata, který měl představovat další část Madagaskaru, jsme přestěhovali skupinku složenou ze dvou černobílých (Varecia variegata variegata) a jednoho červeného lemura vari (Varecia variegata rubra). Bohužel, lemuři z tohoto ostrova trvale utíkali, a tak jsme je museli přesunout až na dosud nevyužitý vzdálený ostrov u výběhu velbloudů. Rodina červených lemurů vari je v plzeňské zoo také novým přírůstkem. Dále jsme do zahrady přivezli vzácnou levhartici čínskou (Panthera pardus japonensis), která zde na svého partnera teprve čeká. Za bufetem se objevily nově vybudované vnitřní expozice Noční svět Austrálie, v nichž mohou návštěvníci vidět zvířata dříve chovaná pouze v zázemí nebo nově přivezená: kusu liščí (Trichosurus vulpecula), vakoveverky létavé (Petaurus breviceps), klokánky králíkovité (Bettongia penicillata ogilbyi) a vakorejsky čtyřprsté (Dasycercus byrnei). Koncem roku pak savčí sbírku 17

20 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 obohatily dva druhy v Plzni dosud nechovaných chudozubých savců: lenochod dvouprstý (Choloepus didactylus) a pásovec štětinatý (Chaetophractus villosus). Ošetřovatelé kopytníků Ungulata s keepers zleva: T. Weber, P. Kovář, Z. Kolář Ve stávajících skupinách savců (nepočítaje v to drobné hlodavce) se nám podařilo odchovat 66 mláďat od 27 druhů savců. Chovatelsky cenné odchovy byly zejména u opic. Stejně jako v roce 2001 odchovali tamaríni pinčí (Saguinus oedipus) dvě mláďata a chovnému páru tamarínů žlutorukých (Saguinus midas midas) se znovu podařil odchov všech tří narozených mláďat. Porodila i chovná samice kosmana bělovousého (Callitrix jacchus), dokonce dvakrát, ale všechna mláďata byla mrtvá. U lemurů vari černobílých (Varecia variegata variegata) jsme úspěšně odchovali dvě mláďata a u lemurů vari červených (Varecia variegata rubra) jedno mládě. Kočkodani Brazzovi (Cercopithecus neglectus) odchovali jedno mládě, a to přesto, že skupina byla celé léto stresována pokusy přidat k ní cizí nepříbuz- 18 nou dospělou samici. Tyto pokusy skončily neúspěchem, protože chovný pár a ani samotný chovný samec tuto samici k sobě nepřijali. Koncem roku porodila také samice gibona lar (Hylobates lar), odchov probíhá bez problémů. U kopytníků jsme poprvé odchovali jedno mládě jelena timorského (Cervus timorensis timorensis). Na úseku šelem odchovaly kočky arabské (Felis silvestris gordoni) dvě mláďata, oceloti (Leopardus pardalis) jedno mládě a kočky bažinné (Felis chaus) tři mláďata. Pro malé kočky jsme ve spodní části zoo zrekonstruovali tzv. boudičky, abychom je uzpůsobili pro celoroční pobyt zvířat. Dále stojí za zmínku odchov u nosálů červených (Nasua nasua), kde jedna samice odchovala 4 mláďata a druhá jedno mládě. Několik skupin savců jsme v roce 2002 oživili dovozem chovných samců z nepříbuzných linií. Vyměnili jsme tak samce u stáda antilop jeleních (Antilope cervicapra), sitatung západoafrických (Tragelaphus spekei gratus) a u pudu jižních (Pudu pudu). Rozdělili jsme sourozenecké trio Zoologové Zoologists zleva: I. Těťál, S. Jeřáb, V. Honsa, T. Peš

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 The annual report 2007 zoological garden liberec czech republic lev Panthera leo rys karpatský Lynx lynx carpaticus šimpanz Pan troglodytes

Více

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo...3 Útulek pro psy...52 Návštěvnost...4 Doprava a provoz...53 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 55 Skanzen Stará Ves...11 Chov koní...58 Ekocentrum...14 Pracovníci

Více

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Doprava a provoz...53 Návštěvnost...4 Technický úsek...55 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 56 Ekocentrum...15 Chov koní...60 Adopce a sponzoring...17 Pracovníci

Více

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Jméno/Name V zoo od Ing. Lubomír Moudrý Ředitel 1992 Dita Bendová Asistentka ředitele pro vztahy s veřejností 2000 Kateřina Majerová do 31.10.2001 Petr Máslo od 1.10. 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT JAHRES- BERICHT. ěčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT JAHRES- BERICHT. ěčín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT JAHRES- BERICHT 2013 ZOO ěčín obsah contents Inhalt SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ STAFF STRUCTURE PERSONAL 02 ZOO OČIMA ŘEDITELKY DIRECTOR S REPORT REPORT DER DIRECTORIN 04 ZOO OČIMA

Více

List1. Adax nasomaculatus Acanthosaura capra Physignathus lesueri Schinisaurus crocodilurus Pogona vitticeps Hydrosaurs pustulatus

List1. Adax nasomaculatus Acanthosaura capra Physignathus lesueri Schinisaurus crocodilurus Pogona vitticeps Hydrosaurs pustulatus Adax Agama Agama Agama Agama Agama Agama hardůn Agama himalájská Agama kavkazská Agama lehmanova Agama límcová Agama motýlí Agama mozambická Agama stepní Agama vodní Agama webrova Agamka písečná Agamka

Více

ze dne 18. srpna 2003,

ze dne 18. srpna 2003, 32003R1497-CS.doc / Verze z Úředního věstníku / 23.4.2004 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1497/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a

Více

Jak značit exempláře CITES?

Jak značit exempláře CITES? Jak značit exempláře CITES? Metodická příručka 2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vědecký orgán CITES Materiál vznikl díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Příručka je zaměřena

Více

Vydává: ZooloGICkÁ A BoTAnICkÁ ZAHRAdA MĚsTA plzně. ... nejnavštěvovanější TuRIsTICký Cíl V plzeňském kraji od Roku 2003

Vydává: ZooloGICkÁ A BoTAnICkÁ ZAHRAdA MĚsTA plzně. ... nejnavštěvovanější TuRIsTICký Cíl V plzeňském kraji od Roku 2003 čtvrtletník o ZooloGICké A BoTAnICké ZAHRAdĚ MĚsTA plzně, přírodě A ekologii 1/12 Ročník 10 / číslo 1 ZIMA / JARo 2012 neprodejné Prioritou je Talarak Psi zde vily nehlídají Ze slanisek k dálnici Ukliďme

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133

11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133 11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 101/2012 ze dne 6. února 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 212/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 750/2013 ze dne 29. července 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 212/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 709/2010 ze dne 22. července 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně

Více

7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27

7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27 7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27 OPRAVY Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů

Více

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim

Výroční zpráva 2004 Českého svazu ochránců přírody Vlašim Foto: Zuzana Pokorná Poznámka: Stálí dárci jsou vytištěni tučně. Bar U Páva, Vlašim Benešovský deník CE WOOD, a.s., Vlašim Lenka a Martin Daňkovi, Vlašim Lukáš Drlík, Louňovice Ing. Jana Dufalová, Pavlovice

Více

ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN. platné od 13. září 2007

ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN. platné od 13. září 2007 ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN Přílohy I, II a III k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě

Více

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 BirdLife INTERNATIONAL ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 Moták pochop (Circus aeruginosus) Z OBSAHU Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu...... 2 Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"..... 3 Z dopisů čtenářů...........

Více

Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek

Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA BIOLOGIE Bakalářská práce Charakteristika a využití chovu živočichů v zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže Písek Edita Prokopcová

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Potenciální přínosy a perspektivní lokality ODBORNÁ STUDIE Listopad 2012 Návrat zubrů (Bison bonasus) do České republiky Česká krajina 2012 Dalibor

Více

Sborník referátů účastníků projektu

Sborník referátů účastníků projektu Sborník referátů účastníků projektu CZ.1.07/1.3.10/02.0012 Výukové moduly EVVO v JMK z grantového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Seznam

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost muzejní a vlastivědná práce zvláštní vydání 2012 ročník 50 muzejní a vlastivědná práce Museum and Regional Studies Zvláštní vydání Ročník 50 / 2012 (Vychází

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více