Ara ararauna (Ara ararauna)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ara ararauna (Ara ararauna)"

Transkript

1

2 Ara ararauna (Ara ararauna) Jediný levhart čínský (Panthera pardus japonensis) v ČR samice Nurika Only chinese leopard (Panthera pardus japonensis) in Czech rebuplic female Nurika

3 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MÌSTA PLZNÌ POD VINICEMI 9, PLZEŇ CZECH REPUBLIC tel.: ; fax: Vedení zoo Management Ředitel Ing. Jiří Trávníček Director Ekonom Ing. Zdeňka Harantová Economist Provozní náměstek Ing. Bohumil Souček Assistent director Vedoucí zoo. oddělení MVDr. Vítězslav Honsa Head zoologist Zootechnik Svatopluk Jeřáb Zoobreeder Zoolog RNDr. Dominika Formanová, PhD. Assistent zoologist Vedoucí botanik, Head botanist, kurátor ptáků a malých savců Ing. Tomáš Peš curator of birds and small mammals Botanik Jarmila Kaňáková Botanist Kontakt s veřejností Mgr. Martin Vobruba Education and publicity Vnitřní správa Ladislav Tříska Curator of internal issues Sekretariát Alena Voráčková Secretary Privátní veterinář MVDr. Zdeněk Rampich Veterinary Celkový počet zaměstnanců Total Employees (k ) 104 Fotografie: Jaroslav Vogeltanz, Jiří Šír, Jiří Trávníček, Marek Velebný, Václav Fořt, Dominika a Radek Formanovi, Vladimíra Rosendorfová Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Jaroslav Vogeltanz, Marek Velebný, František Hykeš, Alena Voráčková, Věra Čadková 1

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Ing. Jiří Trávníček Vážení přátelé, v roce 2002 jsme i přes povodně, které zasáhly naši zoo, přivítali platících návštěvníků. Je to čtvrtá největší návštěvnost v šestasedmdesátileté historii naší organizace. Tato návštěvnost mohla být ještě podstatně vyšší, nebýt pondělí 12. srpna. Tento den totiž přišly katastrofální povodně, které zasáhly většinu Čech. Díky profesionalitě a nasazení zaměstnanců zoo a dalších přátel nedošlo k významným škodám. V tomto kritickém období pro naši zoo jsem teprve poznal, jak velké procento zaměstnanců patří do skupiny tahouni a zejména těmto bych rád znovu poděkoval. Vlastní příjmy byly navýšeny na 20 mil. Kč, což představuje zvýšení soběstačnosti naší ZOO a BZ na téměř 35 %. Za zmínku stojí rovněž chovaných taxonů zvířat, které reprezentuje více než jedinců. Nejvýznamnější událostí roku bylo otevření nové expozice lvů berberských. Podařilo se nám přivézt mladou samici Zuoinu z marocké zoo v Rabatu, samce Vilíka jsme získali deponací ze Zoo Kopeček u Olomouce. Zajímavé je pojetí lvího výběhu. Lvi jsou chováni, podobně jako šimpanzi a celá řada dalších zvířat, pouze za širokým vodním příkopem. Další nová expozice je nedaleko od hlavního vchodu. Je to menší pavilónek australských ptáků, kde dominují taboni lesní, lelkouni soví a kukačky bažantí. Pavilón je doplněn naučnými tabulemi o přírodě a domorodcích australského kontinentu. Po prázdninách jsme představili návštěvníkům australské mini-noktuárium s vakoveverkami létavými, kusu liščími, klokánky králíkovitými a vakorejskem čtyřprstým. V létě jsme přebudovali 2 bývalou voliéru dravců poblíž hlavního vchodu do zoo na voliéru afrických vodních ptáků. Nyní zde mohou návštěvníci obdivovat skupinu racků, nesytů, ibisů, kolpíků a pelikánů. Největším chovatelským úspěchem roku byl umělý odchov orla stepního. Na sklonku roku jsme zahájili výstavbu rozsáhlého areálu pro chov sibiřských tygrů a dalších palearktických zvířat a rostlin. Byly dokončeny stavby dvou nových restaurací Sibiřského srubu a Africké restaurace. V květnu byla naše zoo pověřena organizací Valné hromady UCSZ, při které byla slavnostně otevřena expozice berberských lvů za účasti pana primátora Ing. Jiřího Šnebergera. Šestého září oslavili na statku Lüftnerka 80. narozeniny dva nestoři plzeňské botaniky zakladatel lochotínské botanické zahrady pan Miroslav Vaňousek a zakladatel arboreta Sofronka v Bolevci pan Ing. Karel Kaňák. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům zahrady za jejich nadšení a ohromné pracovní nasazení, bez kterého by nebylo možné dynamický rozvoj zahrady realizovat. Rovněž děkuji i všem dalším příznivcům a sponzorům plzeňské zoo.

5 Dear friends, despite the flood that stroke the zoo, we welcomed visitors in It is the fourth biggest number of visitors in the sixtyseven-year history of our zoo. However, this number could have been higher if there would not be the 11 th August. This is a day of a terrible flood that came into almost the whole Czech Republic. Thanks to the effort of our employees and friends there was no severe damage. In this hard time, I learned how large percentage of zoo employees belong to most devoted and I would like to thank them here again. Our own earnings increased to 20 mil CZK, what means almost 35 % self-sufficiency of our ZOO and BG. It is also important to mention the species of animals, which are represented in more than animals. The greatest event of the year was certainly the opening of a habitat for Barbary lions. We succeeded in importing a young female Zuoina from the Morocco zoo in Rabat, a male lion called Vilík was deposited from zoo Kopeček at Olomouc. The conception of the lions enclosure is very interesting. The lions are, as well as for example chimpanzees, kept only behind a large water ditch. Another new exhibit is situated nearby the main entrance. It is a small pavilion of Australian birds, which is dominated by the Australian Brush-turkey, Tawny Frogmouth and Pheasant Coucal. The pavilion is enriched by educational boards showing nature and natives of the Australian continent. After the summer holidays, we opened an Australian mini-nocturnarium with Sugar Gliders, Common Brushtail Possum, Brush-tailed Rat Kangaroo and Kowari. In the summer we rebuilt the former aviary for birds of pray nearby the main entrance to an aviary for African water birds. At present, the visitors can see there groups of gulls, storks, ibises, pelicans and others. The greatest breeding success of the last year was the artificial breed of a Tawny Eagle. Close of the year we started to build up a vast area for keeping Siberian tigers and another palearctic animals and plants. Two following new facilities were finished Siberian hut refreshment and African restaurant. In May, our zoo was accredited to organise the General meeting of UCSZ. On this occasion the new exhibit of Barbary lions was opened. Pilsner Lord Major Mr. Jiří Šneberger was present at this event too. On 6 th September there was a birthday celebration in the Lüftnerka farmstead Mr. Miroslav Vaňousek, the founder of the Lochotín botanical garden and Mr. Karel Kaňák, the founder of the Sofronka arboretum in Bolevec celebrated their 80 th birthday. I would like to thank all the zoo employees for their enthusiasm and great work effort, with-out which the zoo s dynamical development would not be possible. I also thank to all funs and sponsors of our zoo. 3

6 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A NÁVŠTĚVY 2002 Significant events in 2002 V úterý byla otvírána první nová expozice roku 2002 a to dlouho připravovaný pavilónek pro ptáky australského buše se dvěma expozičními prostorami a zimovištěm vodních ptáků. Jsou zde chováni lelkouni soví, amadiny Gouldové, astrildi, rosely atp., celkem asi 15 druhů. Velikonoce v zoo byly spojeny s třídenní akcí na statku Lüftnerka velikonočním jarmarkem a dětskou akcí Aprílové vítání jara. Propagační materiály zoo byly doplněny o první historickou důstojnou publikaci Průvodce po ZOO a BZ. V březnu 2002 se narodila první mláďata kočky arabské v historii Zoo Plzeň In March 2002 first youngs of Oman wild cat were born in the history of Pilsner zoo 4 Ve čtvrtek byli zástupci MMP a ZČE pokřtěni tamaríni žlutorucí, umístění nově v expozici a přivítána čínská levhartice Nuriko. Ve středu navštívil zoo senátor Jan Ruml a prohlédl si všechny novinky i svého kmotřence velblouda Haštala. Ve čtvrtek přijela po karanténě v pražské zoo do Plzně mladá lvice berberská Zuoina původem z Maroka, čímž byl obnoven chov lvů po téměř dvouleté přestávce. Ve dnech proběhla při plzeňské zoo Valná hromada Unie českých a slovenských zoo za účasti 80 vedoucích pracovníků všech 19 zoo UCSZ a čestných hostů (mj. profesor Veselovský a Dr. Boučková z MŽP). Součástí akce bylo otvírání volné expozice lvů, oficiální jednání i bohatý kulturní program. Byl plně využit nový sál statku Lüftnerka. Rekordních více než návštěvníků přišlo na dětský den Za moderování Veroniky Moorové proběhl zábavný program a řada soutěží. Dne navštívil ZOO a BZ vicepremiér vlády ČR Dr. Vladimír Špidla. Poslankyně MUDr. M. Emmerová se stala kmotrou levhartice Nuriko a Mgr. Brabec z MMP pokřtil jubilejní 10. mládě tučňáků jménem Míša. Ve dnech 18. a se konalo tradiční setkání kmotrů a přátel zoo. Zúčastnění

7 Transport lva Vilíka ze Zoo Olomouc koncem května 2002 Transport of the Barbary lion Vilík from the Zoo Olomouc close of May s end 2002 obdrželi drobné dárky a prohlédli si zoo. Prohlídka byla doplněna výkladem. Ve středu byl přivítán letošní návštěvník areálu na Lochotíně, devítiletý Vašek Bořík ze Zbůchu. Jeho jménem byl pokřtěn i roční lemur vari červené formy. Tento poddruh lemura se v plzeňské zoo objevil nově v březnu 2002 a rodiče Unbelievable a Josje přivedli na svět další holčičku. Od počátku července byl osazen trojicí ročních lemurů vari další ostrov v blízkosti ostrova gibonů lar. V úterý přicestovala po dvouměsíční karanténě v pražské zoo do Plzně trojice nových šimpanzic původem z holandské Burger s zoo Arnhem. Jde o dvaatřicetiletou samici Zwartje a její dcery patnáctiletou Zizwu a osmiletou Zedoenju. Nyní je v plzeňské zoo tedy 6 těchto atraktivních lidoopů. Počátkem srpna doplnil akademický malíř prof. Novák fasádu vstupního areálu realistickými kresbami zvířat chovaných v zoo. Zároveň začaly být připravovány nové dřevěné prolézačky hroch a dutý kmen před budoucí africkou restauraci. V pondělí zasáhly zahradu přívalové deště a všechny vodní nádrže a příkopy byly plně zaplaveny. Vážnější však byla voda rozvodněné řeky Mže, která měla v zoo vrchol stavu odpoledne. Ráno toho dne bylo evakuováno hospodářství v areálu bývalého ZUD u Kalikovského mlýna, tzn. kuřata, myši, krmné směsi a transportní bedny. V areálu zoo byly zaplaveny obě australské expozice a proto evakuováni klokani, pštrosi emu a další expozice. Zaměstnanci a spolupracovníci zoo brigádnicky plnili pytle s pískem a budovali zátarasy a hráze, zejména v JZ části areálu, odkud přes louky a parkoviště přišla voda řeky Mže. Návštěvníci byli znovu vpuštěni Po polomech ve vichřici z roku 1999 to bylo druhé nejvážnější ohrožení zoo na Lochotíně. Hlavní pokladna při povodních Main entrance during the flood on 13 th August

8 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A NÁVŠTĚVY 2002 Jako pomoc silně postižené Zoo Praha byla do Plzně převezena zásilka plazů a ptáků (pelikáni, kvakoš noční, čápi, puštík, tetřívci atp.). Podobně pomohly např. Zoo Brno, Lešná, Olomouc, Chomutov a Dvůr Králové. Pro rodiny postižených zaměstnanců Zoo Praha a Ústí n. L. shromáždili pracovníci ZOO a BZ částku Kč. Počátkem září začala příprava dvou nových expozic v pavilonu Z, v místnostech bývalých skladů, představujících noční australské savce. V pátek oslavili na statku Lüftnerka v kruhu rodin, přátel a zaměstnanců ZOO a BZ své neuvěřitelné 80. narozeniny nestoři plzeňské botaniky, pan Ing. Karel Kaňák, zakladatel arboreta Sofronka v Bolevci a pan Miroslav Vaňousek, zakladatel novodobé lochotínské botanické zahrady. Koncem roku oslavil statek Lüftnerka 1. výročí činnosti Close of year s end the farmstead Lüftnerka celebrated its 1 st anniversary 6 V pondělí se v hlavním sále statku Lüftnerka konala vernisáž tříměsíční výstavy fotografií a přírodnin Savanou, pouští, pralesem, která je první akcí svého druhu v Zoo Plzeň. Jedná se o výsledky expedice zoologů českých muzeí ze společnosti ZOOGEOS. Výstavu uvedla stejnojmenná přednáška Dr. Karla Pecla z Písku. Dne krátce po 13 hod. prošel hlavní pokladnou zoo její letošní návštěvník, 3,5letý Alexandr Hermann z Plzně. Obdržel suvenýry od zoo (básničky, volnou vstupenku, upomínkové předměty), upomínky od města Plzně a také od Českého rozhlasu Plzeň. Spolu s pracovníky zoo si nakrmil banány šimpanze Baska, nad kterým přebírali při této akci zástupci ČRo Plzeň patronát. Laťka osob/rok je překonána šestý rok po sobě, tentokrát o týden později než v roce Křtiny dvou hříbat posloužily na statku Lüftnerka i jako poděkování zaměstnancům ZOO a BZ a úzce spolupracujícím firmám za nasazení při srpnových povodních. Akce, která proběhla v plzeňské zoologické a botanické zahradě k mezinárodnímu dni zvířat, se konala v pátek Zoo připravila pro návštěvníky se zvířecími jmény slevu na vstupném. Přes nepřízeň počasí si cestu k návštěvě zoo udělaly tento den tři desítky návštěvníků se jmény zvířat. Byli to např.: Kapr, Straka, Čížek, Sojka, Beránek, Vlk, Kolouch, Vydra, ale vedle nich i exotičtější nositel zvířecího jména jako pan Pelikán nebo Šváb.

9 Průchozí výběh lemurů se těší velké oblibě, ale v sezóně je nutno návštěvníky i lemury navzájem před sebou hlídat The open free exhibit of lemurs is very popular, but during the season it is necessary to watch both visitors and lemurs one another Počátkem října začala náročná rekonstrukce svahu, teras a opěrných zdí pod statkem Lüftnerka u budoucí expozice tygrů ussurijských. V noci na 28. října zasáhla zoo větrná vichřice, která způsobila pád asi 20 stromů, úlet polykarbonátu nad expozicí čínských aligátorů a zejména shrnutí plechové střechy stáje antilop jeleních. Naštěstí nevznikly škody na zdraví a životech zvířat. Ve středu byli v expozici Akva-Tera jmény César a Kleopatra pokřtěni dva letošní dvouměsíční krokodýlci čelnatí protagonisty muzikálu Kleopatra Monikou Absolonovou a Jiřím Helekalem. Za velkého zájmu si umělci prohlédli i zákulisí expozice a zoo. V druhé polovině listopadu uskutečnil ředitel ZOO a BZ Ing. Trávníček se společností ZOOGEOS cestu za přírodou Cejlonu. V listopadu zaznamenala zoo značné posílení druhové skladby formou výměn, deponací a nákupů; řada taxonů se objevuje vůbec poprvé seriema rudozobá, hadilov písař, bažant prelát, žluna větší, lenochod dvouprstý. Národní prvoodchov se podařil u jelena timorského. Poslední otvírání expozic a představování přírůstků připadlo na Otevření expozice australských nočních savců a přivítání lenochoda dvouprstého a pásovce štětinatého se zúčastnil náměstek primátora města Plzně, Ing. Petr Náhlík. Třemi akcemi ožil v prosinci statek Lüftnerka, nejzdařilejší se stal živý betlém předváděný Živý Betlém mezi zvířaty na statku by se měl stát tradicí Live Christmas crib among animals should become a tradition at the farmstead 7

10 VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ ZOO A BZ V ROCE 2002 Life Jubilees of Employees 8 20 let 25 let 30 let 35 let 45 let 50 let 60 let 65 let Kristýna Bultasová Monika Huříková Tomáš Košatka Jaroslav Mihovič Ondřej Škach Martin Švojgr Martina Ordáňová Jiří Lepič Martina Szabóová Lenka Fialová Zdeněk Soukup Vladimír Tančouz Helena Kolenová Zdeněk Hrubý Ing. Zdeňka Harantová Václav Treml František Klesa Chovatelské stř., na MD Chovatelské stř. Chovatelské stř. SHS Chovatelské stř. Chovatelské stř. Chovatelské stř. SHS THP Pokladní SHS THP Pokladní SHS THP SHS SHS Oslava šedesátin dlouholetého zaměstnance Václava Tremla Celebration of sixtieth birthday of our long-time employee Václav Treml

11 VÝZNAMNÁ PRACOVNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ ZOO A BZ V ROCE 2002 Work Jubilees of Employees 5 let 10 let 20 let 25 let Jan Fencl Zdeněk Bříza Monika Křížová Ing. Bohumil Souček Václav Trejbal Alena Hřebačková Pracují v zoo více než 10 let Chovatelské stř. Zahradnické stř. THP SHS Chovatelské stř. Pokladní 11 let Ing. Zdeňka Harantová Ekonomický náměstek ředitele Luboš Hlavnička Chovatel Jiří Lepič SHS Marie Římská SHS 12 let Svatopluk Jeřáb Zootechnik 14 let Vlasta Heckelová Pokladní 16 let Marie Vaňousková Zahr. středisko 17 let Jana Soukupová Zahr. středisko 19 let Ing. Jiří Trávníček Ředitel 20 let Václav Trejbal Chovatel 22 let Růžena Weberová Chovatelka 23 let Tomáš Weber Chovatel 25 let Alena Hřebačková Pokladní 9

12 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ZOO A BZ K List of Employees to 31 st December 2002 Adamec Miroslav Babincová Hana Bakulová Jana, Mgr. Banduričová Kateřina Benešová Kristýna Brejcha David Březina Antonín Březina Jindřich Březinová Věra Bříza Zdeněk Bultas Robert Bultasová Kristýna Čech Josef Doxanský Jiří Dušek Petr Dvořáková Vlasta Faiferlík Jaroslav Fencl Jan Fialová Lenka Formanová Dominika, RNDr. Fořt Václav Hankovec Marek Harantová Zdeňka, Ing. Hátaš Petr Heckelová Vlasta Hermannová Luďka Hlavnička Luboš Honsa Vítězslav, MVDr. Hospodářský Pavel Hrubý Zdeněk Hřebačková Alena Hřebík Milan Huříková Monika Hyťha Miroslav Jarošová Šárka Jeřáb Svatopluk Jeřábová Lucie Jindřich Václav Kadlecová Kristýna Kalistová Marcela Kalombová Michaela, Ing. 10 Kaňáková Jarmila Klas Jindřich Klesa František Kolář Zbyněk Kolářová Monika Kolena Jiří Kolenová Helena Košatka Tomáš Kovář Pavel Kovařík Václav Krejčí Roman Křiváček Emil Kříž Petr Křížová Monika Kubáň Luděk Künzl Pavel Lepič Jiří Macík Tomáš Maruš Karel Mařík Jan Matulová Radmila Mihovič Jaroslav Mlynařík Jaroslav Nejdl Milan Ordáňová Martina Peš Tomáš, Ing. Pešová Jiřina Polková Jaroslava Římská Marie Salcman Miloš, Ing. Schmiedl Pavel Skalová Alena Souček Bohumil, Ing. Soukup Michal Soukup Zdeněk Soukupová Jana Stašek Miloslav Steiner Václav Svobodová Lenka, Mgr. Szabóová Martina Ševčík Karel Ševčíková Drahomíra Škach Ondřej Šlouf Jan Špelina Jiří Švojgr Martin Trávníček Jiří, Ing. Trejbal Václav Treml Roman Tříska Ladislav Typlt Karel Vaňousková Marie Velebný Marek, Mgr. Vítek Zdeněk Vítovcová Olga Vobruba Martin, Mgr. Vogeltanz Jaroslav Vojáček Karel Voráčková Alena Votýpka Václav Weber Tomáš Weberová Růžena Zábranská Jiřina Zach Ludvík Odchody 2002 Brejcha David Kadlecová Kristýna Künzl Pavel Jarošová Zuzana Martínek Jan, Mgr. Nový Václav Künzl Pavel Osvald Václav (úmrtí) Šimůnková Miroslava Šír Jiří, Ing. Svobodová Lenka, Mgr. Kolářová Monika Tančouz Vladimír Treml Václav (úmrtí)

13 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 Economics of the Zoo Ing. Zdeňka Harantová Rok 2002 byl pro zahradu rokem úspěšným, hospodaření bylo uzavřeno ziskem ve výši tis. Kč. V červnu byla dokončena rekonstrukce výběhu lvů s vodním příkopem za tis. Kč, další část Statku 19. stol. Lüftnerka dolní za 779 tis. Kč a v závěru roku byla dokončena stavba Sibiřský srub + opěrná zeď jako 1. etapa expozice tygrů sibiřských za tis. Kč. Na provoz bylo vyčerpáno celkem tis. Kč. Jaké bylo čerpání vybraných druhů nákladů v porovnání s roky 2000 a 2001 uvádí následující přehled: K zajištění provozu byla schválena dotace ve výši tis. Kč, která byla v průběhu roku zvýšena o dotaci MŽP v částce tis. Kč. Od prevence kriminality RMP jsme obdrželi dotaci 97 tis. Kč na vybavení klubovny a z Fondu životního prostředí MP na Revitalizaci naučného systému stezky ekologické výchovy částku 49 tis. Kč a v XI byla dotace zvýšena o tis. Kč na opravu havarijního stavu zdi Lüftnerka. V průběhu roku jsme vytvořili vlastní výkony ve výši tis. Kč. Rozhodující položky a jejich výši uvádí následující přehled: 11

14 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 K zabezpečení provozu významnou měrou přispěly i finanční příspěvek od Městského obvodu Plzeň 1 na krmiva ve výši 70 tis. Kč, od Městského obvodu Plzeň 3 ve výši 350 tis. Kč a peněžní i nepeněžní dary od příznivců zoologické zahrady, kterým děkujeme. V roce 2002 v ZOO a BZ pracovalo 96,77 přepočtených pracovníků a průměrná mzda jednoho přepočteného pracovníka dosáhla výše Kč. 12 Pokladní expozice Akva-Tera Cashier of the exhibit Akva-Tera zleva: J. Bakulová, D. Ševčíková, O. Vítovcová Část pracovníků pokladen a recepce A part of workers of cash-desks and reception zleva: K. Maruš, Z. Vávra, V. Fořt, L. Fialová, V. Dvořáková, A. Hřebačková

15 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 Zoological Department Report 2002 Uplynulý rok byl opět nabitý zajímavými událostmi, přibylo mnoho zajímavých živočišných taxonů na všech úsecích. Těžko se mi vybírá největší událost, ale určitě jí jsou bezesporu lvi, kteří opět pomyslně kralují všem našim zvířatům. Nemalý podíl na získání marocké princezny Zuoiny měla naše kurátorka RNDr. Dominika Formanová (Vaňková), neboť přivést lva z Maroka vyžaduje notnou dávku trpělivosti (podrobněji dále). Studenokrevní živočichové (bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi) MVDr. Vítězslav Honsa Bezobratlí Nejvzácnějšími přírůstky byli sklípkani a další bezobratlí nasbíraní na expedici v Kostarice. Podařilo se odchovat mláďata ze dvou přivezených kokonů a to od relativně běžně chovaného druhu Aphonopelma seemanni (nalezené exempláře se liší od chovaných populací v zajetí) a jednoho zatím neurčeného druhu. Prvně se také v republice podařilo odchovat zajímavého sklípkana Sphaerobothria hoffmanni s nápadným výrůstkem na karapaxu, taktéž nalezeného při expedici. Další zajímavou skupinou, kde se zdařil odchov, jsou štíři rodu Centruroides sbíraní na několika lokalitách. Podařilo se nám odchovat i zajímavé kobylky s velmi dlouhými tykadly obývající převážně ananasovité rostliny. Daří se chovat několik druhů švábů a mnohonožek. Bohužel se v chovu nepodařilo udržet zajímavě zbarvený a relativně velký (2,5 cm) druh škvora. V září nám přišla zásilka velmi zajímavých bezobratlých, plazů a žab z Madagaskaru. Jednalo se o čtyři druhy kudlanek, některé z nich byly dospělé a ihned tvořily ootéky, ze kterých se nám podařilo odchovat mláďata. Určit se nám povedlo pouze rod Polyspilota. Nejzajímavější byly velké svinule (4,5 5 cm), které se nám i přes veškerou péči nepodařilo udržet v chovu. Opačně tomu bylo u červenohnědě zbarvených mnohonožek s kontrastně žlutými nožkami, kde docházelo ke kopulacím a nyní čekáme, zda-li se nám zdaří odchov. Švábi byli zastoupeni pro Madagaskar klasickým druhem Gromphadorhina portentosa, kosmopolitně rozšířeným druhem Periplaneta australasiae a jedním velmi zajímavým zemním, zatím neurčeným druhem. Z plazů jde o Uroplatus sikorae, Paroedura bastardi, Paroedura pictus, Paroedura androyensis, Homopholis sacalava a z žab o Dyscophus guineti Koncem roku se nám podařilo získat tři druhy plžů a jeden druh plochulí ze Srí Lanky. Jednalo se o druhy Acavus hematostomus, Achatina panthera, ostatní dva druhy nejsou zatím určené. Nejenom pro milovníky bezobratlých živočichů, ale i pro širokou veřejnost, jsme se rozhodli v červnu zpřístupnit zázemí v Akva- Tera na Palackého třídě 5, což mělo úspěch. Bohužel to přinášelo technické problémy při práci v zázemí, a proto jsme se na příští rok domluvili, že budeme v expoziční části pro- 13

16 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 vádět výstavy jednotlivých živočišných skupin, abychom mohli prezentovat opravdové rarity. Obojživelníci a plazi Nejvíce odchovů se podařilo u žab. V zajetí převážně hormonálně stimulované rohatky Ceratophrys ornata se nám v dubnu vytřely přirozenou cestou za vydatné podpory našich ostatních žabích chovanců převážně z řad rosniček. Metamorfózu dokončilo kolem 100 jedinců. Od jednoho plzeňského chovatele žab se nám podařilo získat dva druhy madagaskarských mantel. Mantella aurantiaca po čtrnáctidenní aklimatizaci snesla kolem 70 vajec do krabičky od filmu. Většina vajíček zplesnivěla, pouze 11 pulců se podařilo na krátkou dobu zachránit. Metamorfózy se však dočkali pouze tři, ostatní uhynuli. Velkým překvapením pro nás bylo rozmnožení blíže neurčených skokanů Ptychadena sp. (Kamerun). Dále se, jako již každoročně, množily pralesničky Phyllobates vittatus, Dendrobates auratus, včetně modré formy z Panamy, Epipedobates tricolor, Dendrobates truncatus. Z ocasatých obojživelníků se podařilo odchovat vcelku běžně chovaného žebrovníka Pleurodeles waltlii. Sulkáty, želvy ostruhaté, Geochelone sulcata opět nezklamaly a 86 mláďat potvrdilo standard z uplynulých let. Za tato mláďata jsme výměnami získali řadu druhů obojživelníků, plazů a bezobratlých. Novými rozmnoženými druhy želv v plzeňské zoo jsou Testudo horsfieldii a tereka Pelomedusa subrufa. Opět se zdařilo odchovat běžnou želvu 14 nádhernou Trachemys scripta elegans. Tentokrát byly inkubovány vejce nalezené ve venkovní expozici. U želv bahenních Emys orbicularis jsme zachránili 10 vajíček, ze kterých se vyklubalo všech 10 mláďat. Tento rok byl úspěšný na krokodýlí vejce, od dvou párů čelnatých krokodýlů Osteolaemus tetraspis jsme měli rekordních 37 vajec! Bohužel v důsledku povodní a následného výpadku elektrického proudu jsme byli nuceni převážet inkubátory a většina zárodků odumřela, takže jsme považovali za malý zázrak, že se dvě mláďata vylíhla. Menší ještěři také zaznamenali zajímavé prvodchovy jako například Agamura persica, Rhacodactylus ciliatus, Tiliqua scincoides chimerae, Paroedura bastardi, Paroedura pictus, dále byly již pravidelné odchovy od druhů Phelsuma madagascariensis grandis, Hemitheconyx caudicinctus, Pogona vitticeps, Chamaeleo calyptratus, Dasia smaragdina. Horší situace byla u kolekce hadů, kdy ze 46 chovaných druhů se podařilo odchovat pouze jeden druh, v jednom exempláři a to korálovku Lamropeltis ruthveni. Tento druh nám pravidelně klade vajíčka, ale vždy dojde k úhynu raných zárodků. Tentokrát se povedlo jedno vejce dotáhnout až do vylíhnutí háděte, ostatní dvě vejce byla nastřižena a byli zde nalezeni již hadi, kteří měli dvě hlavy, což je možné klasifikovat jako genetickou anomálii a určitě to má souvislost s hynutím zárodků na nižším stupni vývoje. Příští rok doufáme, že bude více kvalitních hadích vajec, neboť hlavním důvodem nízké produkce je zatím nedosažení pohlavní dospělosti většiny chovaných druhů.

17 Varany komodskými většinou své roční shrnutí začínáme, ale za loňský rok není čím se chlubit, samice snáší neoplozená vajíčka a většinou je trousí po povrchu. Snad příště Ošetřovatelé terárií a expozice Akva-Tera Keepers of vivariums and of exhibit Akva-Tera zleva: P. Schmiedel, J. Doxanský, M. Švojgr, O. Škach, R. Krejčí Záchranné centrum plazů V uplynulém roce došlo k důležitému kroku, neboť Ministerstvo životního prostředí smluvně převedlo do naší trvalé péče většinu zvířat v záchranném centru. Nejčastěji zabavovaná zvířata jsou suchozemské želvy a vzhledem k tomu, že se nám daří odchovy želv, rádi bychom jim vybudovali důstojné podmínky pod širým nebem a zaměřili bychom se na jejich odchovy. Časopis Sklípkan Rok 2002 uzavřel již sedmý ročník tohoto dvouměsíčníku určeného chovatelům bezobratlých živočichů. Po neúspěšné distribuci se opět vracíme k naší bývalé předplatitelské formě. Důležitou změnou by měla být plně anglická verze a čtvrtletní periodicita. Čeští čtenáři se nemusí bát, neboť pro ně budeme do časopisu vkládat překlad. Ptáci a malí savci Ing. Tomáš Peš Na začátku roku byla uvedena do provozu část expozice australských ptáků, a to domek s prosklenou expozicí drobných teplomilných ptáků severní Austrálie, zimovištěm vodních ptáků a vnitřní prosklená ubikace pro ptáky východní Austrálie, ke které plánujeme venkovní průchozí voliéru. Mezi nejzajímavější obyvatele zde patří tabon lesní, kukačka bažantí či panenka běloprsá. Vše druhy vystavované v rámci České republiky jen v plzeňské zoo. Obě kukačky snesly vajíčka, což nás utvrdilo v tom, že máme 2 samice. Na podzim byl v blízkosti výběhu lam postaven skleníček pro menší jihoamerické hlodavce. Chováme zde osmáky degu, morčata divoká a činčily vlnaté. V dětském koutku byla část stáje pro kozy a ovce přestavěna na kurník a holubník, což umožnilo zde vystavit řadu plemen holuba domácího a kura domácího, které jinak využíváme jako kvočny či chůvy. V rámci údržby byly doplněny venkovní voliéry ptáků elektrickými ohradníky a zvýšena oplocení u dvou výběhů vodních ptáků. Rovněž byly opraveny klece malých šelem a částečně využity pro chov ptáků. Byl zde umístěn i chovný pár orlů stepních, u kterých bylo odchováno uměle jedno mládě. 15

18 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 V rámci stavby výběhu lvů byl ve voliéře afrických ptáků zbudován rybníček, což umožnilo zde chovat létavé pelikány rudohřbeté, nesyty a kolpíky africké, ke kterým v závěru roku přibyli ibisi posvátní. V zázemí pro chov menších druhů ptáků a savců byly dobudovány téměř všechny voliéry. Provizorně zde byla umístěna i část terarijních zvířat pro plánovaný madagaskarský pavilon. Ošetřovatelé ptáků Birds keepers zleva: P. Hátaš, P. Hospodářský, T. Macík, L. Hlavnička Mezi zajímavé přírůstky patří zejména druhy importované z Madagaskaru a Jihoafrické republiky (bodlín ježkovitý, pískomil Brantsův, myš čtyřpruhá, křepelka madagaskarská, hrdlička madagaskarská atd.). Většina z nich je v současné době chována v Evropě velmi vzácně či vůbec ne. Některé z těchto druhů se již rozmnožily a část odchovů byla předána spolupracujícím zahradám. Díky členství v BAG Kleinsäugetiere a v TAG Small Mammals se nám 16 daří udržet v chovu celou řadu druhů malých savců. Chovné zázemí nám umožňuje chovat i několik skupin od jednoho druhu, což je pro skutečnou chovatelskou práci nezbytné. Tato skutečnost se projevuje i v chovu ptáků, kde neodchází všechna odchovaná mláďata ihned ze zoo, jsou vytvářeny další nepříbuzné páry a opravdu lze hovořit o kontinuálních chovech tolik potřebných v záchranných programech. Navíc se stále více prohlubuje spolupráce s ostatními chovateli. Za všechny jmenuji alespoň Tierpark Berlin, Zoo Arnhem a Zoo Praha, se kterými úzce spolupracujeme. Zejména rady zkušených kolegů jsou nenahraditelné. Na tomto místě bych jim rád poděkoval. U savců bylo rozmnoženo několik vzácně chovaných druhů. Odchován byl sameček komby Garnettovy, 2 bodlíni ježkovití, 3 bodlíni Telfairovi, 1 ježek bělobřichý, 2 kosmani zakrslí, 2 kaloni slámožlutí, 1 kaloň indický, 1 listonos světlý, 5 hrabošů altajských, větší množství nově importovaných myší čtyřpruhých, pískomilů Tristramových a pískomilů tmavých a řada dalších druhů, jak uvádí souhrnná tabulka. Ošetřovatelé ptáků a malých savců Keepers of birds and small mammals zleva: Z. Myslík, M. Kalombová, J. Pešová, R. Weberová, M. Palacká

19 Z ptáků stojí za pozornost přirozený odchov 2 vousáků senegalských, umělý odchov jednoho kruhoočka celebeského, odchov 7 špačků silnozobých, 3 straček velkých, 3 panenek temných, 7 panenek moluckých, 17 vrabců zlatých, 6 zvonků čínských, 2 hrdliček madagaskarských, 10 hrdliček východních, 10 hrdliček čínských, 18 hrdliček vínorudých, 6 majn Rothschildových, 12 bažantů ohnivých, 2 tučňáků Humboldtových, 2 kachen vlasatých, 11 bulbulů rudouchých, 8 šafránek velkých, 5 leskoptví tříbarvých, 3 amazoňanů modročelých aj. Bohužel se nepodařilo odchovat 2 vylíhlá mláďata guana modrohrdlého a 5 z šesti vylíhlých pelikánů bílých. Velcí savci RNDr. Dominika Formanová, Ph.D. Ošetřovatelé opic Monkeys keepers zleva: M. Stašek, V. Jindřich, J. Hambergerová, M. Huříková V roce 2002 se v plzeňské zoologické zahradě stavy savců rozšířily o mnoho nových druhů. K nejvýznamnějším přínosům pro zoologické oddělení patří otevření expozice lvů s vnitřní ubikací v denní části pavilonu Tajemný noční svět Afriky a zejména s velikým přírodním výběhem ohraničeným vodním příkopem. Pro tuto expozici jsme přivezli mladou čistokrevnou lvici berberskou (Panthera leo leo) přímo z Maroka a spárovali ji s taktéž čistokrevným lvem deponovaným ze Zoo Olomouc. V noční části afrického pavilonu se nově zabydlel pár šakalů čabrakových (Canis mesomelas) a provizorně také kančil menší (Tragulus javanicus), který však koncem roku uhynul. Na ostrov vybudovaný mezi lvím výběhem a ostrovem lemurů kata, který měl představovat další část Madagaskaru, jsme přestěhovali skupinku složenou ze dvou černobílých (Varecia variegata variegata) a jednoho červeného lemura vari (Varecia variegata rubra). Bohužel, lemuři z tohoto ostrova trvale utíkali, a tak jsme je museli přesunout až na dosud nevyužitý vzdálený ostrov u výběhu velbloudů. Rodina červených lemurů vari je v plzeňské zoo také novým přírůstkem. Dále jsme do zahrady přivezli vzácnou levhartici čínskou (Panthera pardus japonensis), která zde na svého partnera teprve čeká. Za bufetem se objevily nově vybudované vnitřní expozice Noční svět Austrálie, v nichž mohou návštěvníci vidět zvířata dříve chovaná pouze v zázemí nebo nově přivezená: kusu liščí (Trichosurus vulpecula), vakoveverky létavé (Petaurus breviceps), klokánky králíkovité (Bettongia penicillata ogilbyi) a vakorejsky čtyřprsté (Dasycercus byrnei). Koncem roku pak savčí sbírku 17

20 ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2002 obohatily dva druhy v Plzni dosud nechovaných chudozubých savců: lenochod dvouprstý (Choloepus didactylus) a pásovec štětinatý (Chaetophractus villosus). Ošetřovatelé kopytníků Ungulata s keepers zleva: T. Weber, P. Kovář, Z. Kolář Ve stávajících skupinách savců (nepočítaje v to drobné hlodavce) se nám podařilo odchovat 66 mláďat od 27 druhů savců. Chovatelsky cenné odchovy byly zejména u opic. Stejně jako v roce 2001 odchovali tamaríni pinčí (Saguinus oedipus) dvě mláďata a chovnému páru tamarínů žlutorukých (Saguinus midas midas) se znovu podařil odchov všech tří narozených mláďat. Porodila i chovná samice kosmana bělovousého (Callitrix jacchus), dokonce dvakrát, ale všechna mláďata byla mrtvá. U lemurů vari černobílých (Varecia variegata variegata) jsme úspěšně odchovali dvě mláďata a u lemurů vari červených (Varecia variegata rubra) jedno mládě. Kočkodani Brazzovi (Cercopithecus neglectus) odchovali jedno mládě, a to přesto, že skupina byla celé léto stresována pokusy přidat k ní cizí nepříbuz- 18 nou dospělou samici. Tyto pokusy skončily neúspěchem, protože chovný pár a ani samotný chovný samec tuto samici k sobě nepřijali. Koncem roku porodila také samice gibona lar (Hylobates lar), odchov probíhá bez problémů. U kopytníků jsme poprvé odchovali jedno mládě jelena timorského (Cervus timorensis timorensis). Na úseku šelem odchovaly kočky arabské (Felis silvestris gordoni) dvě mláďata, oceloti (Leopardus pardalis) jedno mládě a kočky bažinné (Felis chaus) tři mláďata. Pro malé kočky jsme ve spodní části zoo zrekonstruovali tzv. boudičky, abychom je uzpůsobili pro celoroční pobyt zvířat. Dále stojí za zmínku odchov u nosálů červených (Nasua nasua), kde jedna samice odchovala 4 mláďata a druhá jedno mládě. Několik skupin savců jsme v roce 2002 oživili dovozem chovných samců z nepříbuzných linií. Vyměnili jsme tak samce u stáda antilop jeleních (Antilope cervicapra), sitatung západoafrických (Tragelaphus spekei gratus) a u pudu jižních (Pudu pudu). Rozdělili jsme sourozenecké trio Zoologové Zoologists zleva: I. Těťál, S. Jeřáb, V. Honsa, T. Peš

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1)

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) 1 z 5 2.5.2007 12:55 ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) Zpět na ZOO report Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Již při otevření brněnské zoologické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý ďábel medvědovitý lebka rejska rejsek obecný schéma netopýřích

Více

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců?

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců? 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý http://www.tyden.cz/obrazek/1-48317e5d8fb36.jpg ďábel medvědovitý

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Název a sídlo: Zoopark Zájezd o.p.s.,, 273 43 Buštěhrad IČ: 275 64 916, DIČ: CZ27564916 Telefon: 312250889, e-mail: info@zoopark-zajezd.cz Ředitel:Jiří Marek Správní

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

Systematická část I. Třída: ptáci (Aves) Některá úskalí determinace ptáků v

Systematická část I. Třída: ptáci (Aves) Některá úskalí determinace ptáků v Ornitologie Systematická část I Ing. Jiří Foit, Ph.D. Některá úskalí determinace ptáků v přírodě 1) Mnohdy odlišné opeření pohlaví, mláďat a mladých ptáků 2) Častá je sezónní změna opeření (svatební šat;

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 TROPICKÝ DEŠTNÝ LES GORILA NÍŽINNÁ Kriticky ohrožený živočich (v Pavilonu goril

Více

BAŽANT KOLCHICKÝ / PHASIANUS COLCHICUS

BAŽANT KOLCHICKÝ / PHASIANUS COLCHICUS Druhy bažantů, které lze v ČR chovat bez zimoviště Poslední dobou se na mne poměrně často obracejí, především začínající, chovatelé bažantů s otázkou, které druhy bažantů lze v našich klimatických podmínkách

Více

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Strana 1 / 1 Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Velmi oblíbené příměstské tábory v Zoo Brno již letos absolvovala téměř stovka dětí z Brna a blízkého okolí. Pro děti je připraven velmi pestrý

Více

PTÁCI zástupci. 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci

PTÁCI zástupci. 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci PTÁCI zástupci 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci Běžci zakrnělá křídla (nelétají) prapory obrysových per nedrží pohromadě na vejcích často sedí Pštros dvouprstý

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva 2016 1 Obsah Úvod str. 3 Personální obsazení a ekonomické údaje str. 4 Informace o investicích zaměřených na chov a ustájení živočichů str. 5 Základní přehled chovaných živočichů str. 6

Více

rod druh latinsky cena

rod druh latinsky cena rod druh latinsky cena anakonda velká Eunectes murinus 5 000 Kč ara ararauna Ara ararauna 3 000 Kč ara zelenokřídlý Ara chloroptera 3 000 Kč ara hyacintový Anodorhynchus hyacinthinus 5 000 Kč aratinga

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

Dětský koutek 5. Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu

Dětský koutek 5. Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu Dětský koutek 5 Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu Zvířátka se představují Domácí mazlíčci základní informace o 8 zvířátkách o Pes o Kočka o Křeček o Morče

Více

Historie Zoologické zahrady

Historie Zoologické zahrady Zoologická zahrada Historie Zoologické zahrady 1881 V novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení zoologické zahrady v Praze 1904 Jiří Janda začal připravovat zoo na Štvanici 1922 Velkostatkář

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti v roce 2014 Výroční zpráva o činnosti v roce 2014 Název a sídlo: Zoopark Zájezd o.p.s.,, 273 43 Buštěhrad IČ: 275 64 916, DIČ: CZ27564916 Telefon: 312250889, e-mail: info@zoopark-zajezd.cz Ředitel: Jiří Marek Správní

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU Strana 1 / 1 Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU V sobotu 26. dubna připomeneme Den Země v Zoo Brno již tradičně zajímavým programem plným zábavy i naučných aktivit. Společně s Českým

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Rozmanitost přírody, 5.ročník Vzdělávací cíl: žák hodnotí činnosti a zásahy člověka do přírody, poznává zoologické zahrady ČR Kompetenční cíl:

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Okresní výstava 2013 Kolín

Okresní výstava 2013 Kolín ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Kolín 1 Okresní výstava 2013 Kolín Štítary 2. listopadu 2013 Expozice králíků BELGICKÝ OBR divoce zbarvený 1. 1,0 J 2. 0,1 J železitý 3. 1,0 K 4. 1,0 K 5. 0,1 K 6. 0,1 K 7.

Více

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

Zoologická zahrada Dvorec

Zoologická zahrada Dvorec Výroční zpráva 2012 PARK EXOTICKÝCH ZVÍŘAT tygr indický - snow a přírodní forma Zoologická zahrada Dvorec 1) Organizační schéma a druh činnosti v roce 2012. Zřizovatel: Park exotických zvířat o.p.s. Se

Více

Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy

Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy Nad obrazovkou: Home Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy ANALYZE (analyzovat) Stiskněte 2x za sebou ikonu ruky vpravo dole Nad obrazovkou:

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plazi Jméno a příjmení: Tomáš Vyhnal Třída: 5 Školní rok: 2013/14 Garant / konzultant:mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 31. 3. 2014 1 ČESTNÉ

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10 Savci II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Rattus norvegicus. Myocastor coypus. Cervus nippon. Ovis aries musimon. Bos primigenius Bison bonasus

Rattus norvegicus. Myocastor coypus. Cervus nippon. Ovis aries musimon. Bos primigenius Bison bonasus Druh rejsek obecný rejsek malý rejsek horský rejsec vodní rejsec černý bělozubka šedá bělozubka bělobřichá krtek obecný ježek východní ježek západní vrápenec velký vrápenec malý netopýr velký netopýr východní

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

Park exotických zvířat o.p.s. Zoologická zahrada Dvorec. Výroční zpráva 2013

Park exotických zvířat o.p.s. Zoologická zahrada Dvorec. Výroční zpráva 2013 Park exotických zvířat o.p.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Organizační struktura Zřizovatel: Park exotických zvířat o.p.s. Obecně prospěšná společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Více

Adopce zvířat Zdeněk Čermák

Adopce zvířat Zdeněk Čermák Adopce zvířat Zdeněk Čermák Ptáci nebývají často adoptovanými zvířaty. (gk) Pomoci je vždy snadné, stačí se rozhodnout. A nemusí to být velká pomoc, stačí i málo a stále. Taková pomoc je nejdůležitější

Více

Podkrušnohorský zoopark

Podkrušnohorský zoopark Podkrušnohorský zoopark Rok 2003 byl rokem 30. narozenin Podkrušnohorského zooparku. A jaké výjimečné události jsou s tímto rokem spojeny? Ředitel zooparku MVDR. Přemysl Rabas se může pochlubit například

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy

Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy Nad obrazovkou: Home Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy ANALYZE (analyzovat) Stiskněte 2x za sebou ikonu ruky vpravo dole Nad obrazovkou:

Více

SAVCI, SYSTÉM, POTRAVNÍ VZTAHY

SAVCI, SYSTÉM, POTRAVNÍ VZTAHY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Zuzana Staňková VY_32_INOVACE_MGV_B_SS_1S3_D19_Z_ZOO_Savci_system_po travni_vztahy_t.docx Člověk a příroda Zoologie

Více

11. kmen: Strunatci. 1. podkmen: Pláštěnci. Sumka obecná

11. kmen: Strunatci. 1. podkmen: Pláštěnci. Sumka obecná 1. podkmen: Pláštěnci Sumka obecná 2. podkmen: Kopinatci Kopinatec plžovitý 1. nadtřída: Bezčelistnatci 1. třída: Kruhoústí 1. řád: Mihule Mihule potoční 1. nadtřída: Bezčelistnatci 1. třída: Kruhoústí

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA

Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Ukaž důvtip, postřeh,

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT Vyhodnocení programu MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT s podtitulem Chov zvířat v péči člověka konaného dne 4. 10. 2012 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě Ekoporadna ORSEJ ve spolupráci s Vlastivědným muzeem

Více

Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae

Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae bažant obecný Phasianus colchicus koroptev polní Perdix perdix křepelka polní Coturnix coturnix Neognathae Galloanseres hrabaví

Více

Chip a Dale v Zoo Brno

Chip a Dale v Zoo Brno Strana 1 / 1 Chip a Dale v Zoo Brno Na Mniší horu se v říjnu nastěhovali noví obyvatelé, a to slavní hrdinové kresleného seriálu Chip a Dale čipmankové východní. Získali jsme od soukromého chovatele několik

Více

PTÁCI 1.část AVIFAUNA dnes známo asi 10 000 druhů u nás 406 druhů ptáků (k 8.3.2009) asi 200 hnízdících druhů ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická komise:

Více

SAVCI, STAVBA TĚLA, ROZMNOŽOVÁNÍ

SAVCI, STAVBA TĚLA, ROZMNOŽOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Zuzana Staňková VY_32_INOVACE_MGV_B_SS_1S3_D18_Z_ZOO_Savci_stavba_tel a_rozmnozovani_t.docx Člověk a příroda

Více

Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno

Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno Strana 1 / 1 Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno V úterý 17. prosince se zoologická zahrada rozloučila se svou nejdéle žijící obyvatelkou lachtaní babičkou Gejšou. Ta odjela na zasloužený důchod

Více

kapitola 01 - tabulková část

kapitola 01 - tabulková část 0100 00 00 00/80 ŽIVÁ ZVÍŘATA 0101 00 00 00/80 Živí koně, osli, muly a mezci 0101 21 00 00/10 - Koně 0101 21 00 00/80 - - Plemenná čistokrevná zvířata p/st 0 N4,E8;V1 0101 29 00 00/80 - - Ostatní: 0101

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo!

Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo! zoo@zoobrno.cz TISKOVÁ ZPRÁVA www.zoobrno.cz Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo! Brno, 29. 6. 2011 První prázdninový víkend, 2. a 3. července, mohou do brněnské zoo zdarma zavítat

Více

Tématický celek: ORGANISMY ČLOVĚKEM CHOVANÉ

Tématický celek: ORGANISMY ČLOVĚKEM CHOVANÉ Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: ORGANISMY ČLOVĚKEM CHOVANÉ Téma: DALŠÍ

Více

Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36. ZOO, živočichové, popis, význam ZOO

Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36. ZOO, živočichové, popis, význam ZOO Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Žáci si prostřednictvím pracovního listu zopakují význam ZOO, zařazují, třídí a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/10 5.2.02.33 PL Letouni, Chudozubí, Hlodavci, Šelmy, Lichokopytníci, Sudokopytníci, Primáti 1/ Napiš název živočicha ke kterému patří uvedená charakteristikaa/ dlouhým lepkavým jazykem sbírá mravence

Více

Do ostatních výnosů byla zaúčtována i oprava odpisů z předchozích let ve výši 1 524 tis. Kč (chyba programu Gordic).

Do ostatních výnosů byla zaúčtována i oprava odpisů z předchozích let ve výši 1 524 tis. Kč (chyba programu Gordic). Ekonomická zpráva 1. Výnosy Celkové výnosy bez neinvestičního příspěvku zřizovatele byly plánovány na 72 645 tis. Kč. V průběhu roku, tak jak se zvyšovala především návštěvnost, jsme celkový rozpočet výnosů

Více

Savci 3. Arnošt Krška

Savci 3. Arnošt Krška Savci 3 Arnošt Krška 1 podřád: Fissipedia - pozemní šelmy největší špičáky, sekodontní úplný chrup trháky (v dolní čelisti 1. stolička, v horní čelisti poslední praemolár) mohutná lebka prstochodci (kromě

Více

Alena Švarcová, lektor vzdělávání 1. přeshraniční Zoo-Školy 1.11.2003

Alena Švarcová, lektor vzdělávání 1. přeshraniční Zoo-Školy 1.11.2003 Přehled zaměstnanců k 31.12.2003 Jméno v zoo od Ing. Lubomír Moudrý, ředitel organizace 1992 Roman Řehák, vedoucí chovatelsko-technického oddělení a zoolog 1996 Ingeborg Opavová, vedoucí ekonomického oddělení

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1. strana Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), Amur Tiger 2. strana Jeřáb královský (Balearica regulorum gibbericeps), Red-crowned Crane 4.

1. strana Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), Amur Tiger 2. strana Jeřáb královský (Balearica regulorum gibbericeps), Red-crowned Crane 4. Obálka: 1. strana Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), Amur Tiger 2. strana Jeřáb královský (Balearica regulorum gibbericeps), Red-crowned Crane 4. strana Orchidej (Cleiso crochetii) ZOOLOGICKÁ A

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech V roce 2009 vydalo Regionální muzeum v Mikulově publikaci Ptáci Lednických rybníků, v níž byl zpracován výskyt

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

Chovatelské úspěchy, transporty, očekávané události

Chovatelské úspěchy, transporty, očekávané události Strana 1 / 1 Chovatelské úspěchy, transporty, očekávané události Brno, 25. 8. 2011 - čerstvým chovatelským úspěchem Zoo Brno jsou mláďata dvojjazyčníka, která se narodila včera ve večerních hodinách (24.

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Spisová značka.: 16OZ12171/2013-17214 Č.j.: 44177/2013-MZE-17214 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Konečná Telefon: 221812346 E-mail: Katerina.Konecna@mze.cz ID

Více

Výroční zpráva Zoo Ostrava za rok 2003

Výroční zpráva Zoo Ostrava za rok 2003 Výroční zpráva Zoo Ostrava za rok 2003 VZDĚLÁVACÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST Education, publicity Základem vzdělávací činnosti kulturně-výchovného oddělení byl výukový program biologie určený pro základní školy

Více

Hlodavci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Hlodavci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Hlodavci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s velmi početným řádem úspšných a vysoce přizpůsobivých savců.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra biologie Komplexní terénní cvičení Polsko 2013 Fauna Polska SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovaly: Málková Alžběta Pokorná Petra Polsko je někdy nazýváno pokladnicí

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Trojské trumfy. pražským školám CITES OHROŽENÝ DRUH NENÍ SUVENÝR. Pracovní list č. 3 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám CITES OHROŽENÝ DRUH NENÍ SUVENÝR. Pracovní list č. 3 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 3 řešení Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 CITES OHROŽENÝ DRUH NENÍ SUVENÝR A B? doplňte domácí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Nadace Talarak / TFI Měsíční zpráva - březen 2015

Nadace Talarak / TFI Měsíční zpráva - březen 2015 Nadace Talarak / TFI Měsíční zpráva - březen 2015 První vzácný přírůstek roku 2015 a novinky z Talaraku Radostnou událostí měsíce března byla 2 mláďata Negros Bleeding-heart /Holub negroský, prvně pozorovaná

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_4A_27 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

VY_52_INOVACE_PŘ_4A_27 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Název: VY_52_INOVACE_PŘ_4A_27 Škola: Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Autor: Ivana Hynková Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, přírodověda Téma: 2. čtvrtletní

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách Ing. Lenka Skoupá Jak využít potenciálu živého zvířete ve výuce Zaujmout Motivovat Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku Rozvíjet citlivost

Více

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Panurus, 10 (2000): 89-96 ISBN: 80-86046-43-5 Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and

Více

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Anotace: Opakování učiva o savcích. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Pracovní list je vhodný k opakování učiva o savcích. Speciální vzdělávací

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 374 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Příloha č. 1: Dotazník určený rodičům dětí od 3 do 7 let navštěvujících MŠ. Dotazník

Příloha č. 1: Dotazník určený rodičům dětí od 3 do 7 let navštěvujících MŠ. Dotazník Příloha č. 1: Dotazník určený rodičům dětí od 3 do 7 let navštěvujících MŠ Dotazník Tento dotazník je určen rodičům, jejichž děti jsou ve věku od 3 do 7 let a navštěvují mateřskou školu. Otázky týkající

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Závěrečná zpráva Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Zadavatel: Řešitel: SAGITTARIA sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lipové náměstí 3, 783 36 Křelov www.sagittaria.cz

Více

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví SUDOKOPYTNÍCI našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví Dělení: Nepřežvýkaví Přežvýkavci: a) Jelenovití b) Turovití c) Žirafy Velbloudi srovnání končetiny

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Legislativní problematika leguánů zelených Copyright 2006 Kateřina Bergrová Klub chovatelů leguánů zelených www.leguanzeleny.cz

Legislativní problematika leguánů zelených Copyright 2006 Kateřina Bergrová Klub chovatelů leguánů zelených www.leguanzeleny.cz Legislativní problematika leguánů zelených Copyright 2006 Kateřina Bergrová Klub chovatelů leguánů zelených www.leguanzeleny.cz JE NUTNÉ NĚJAKÉ POVOLENÍ K CHOVU LEGUÁNA ZELENÉHO? Takto zní desítky dotazů

Více

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti Změna: 320/2002 Sb. Změna: 59/2003 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Název materiálu: Šelmy - členění

Název materiálu: Šelmy - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ Domácí zvířata Pro 1.stupeň ZŠ Máte doma nějaké domácí zvířátko? Jaké? Jak o něj pečujete? Nejobvyklejší domácí zvířata Pes domácí Kočka domácí Morče domácí Křeček Králík domácí Andulka vlnkovaná Pes domácí

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

Výroční zpráva 2014 Zoologická zahrada Dvorec. Zoologická zahrada Dvorec Park exotických zvířat o.p.s.

Výroční zpráva 2014 Zoologická zahrada Dvorec. Zoologická zahrada Dvorec Park exotických zvířat o.p.s. Park exotických zvířat o.p.s. Organizační struktura Zřizovatel: Park exotických zvířat o.p.s. Obecně prospěšná společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíle O, vložka 4 Sídlo: Dvorec

Více