VÝROČNÍ ZPRÁVA PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze

2 Slovo úvodem Milí přátelé, členové, příznivci a partneři občanského Sdružení Petrov, je za námi další uplynulý rok a proto dovolte, abychom Vám také v letošním roce předložili soupis aktivit, činnosti a způsobu hospodaření Sdružení. Uvědomujeme si, že veškerá finanční pomoc by byla pro naši činnost zbytečná, kdyby nebylo obětavé práce mnoha dobrovolných spolupracovníků a vedoucích jednotlivých středisek, skupin dětí a mládeže, kteří věnují svůj čas, energii a mnohdy i vlastní finanční prostředky na zajištění kvalitní nabídky trávení volného času dětí a mládeže ve své obci či farnosti. Všem dobrovolným pomocníkům, aktivním členům sdružení a spolupracovníkům patří velký dík. Magdaléna Šrubařová předsedkyně sdružení Petrov

3 Poslání a působení Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze vzniklo jako dobrovolné sdružení dětí, mládeže a lidí dobré vůle, kterým není lhostejný osud dnešní mladé generace v naší společnosti a chtějí se podílet na duchovním, morálním, kulturním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže bez jakéhokoliv rozdílu. Sdružení působí především v brněnské diecézi, to je v rozsahu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Cíl, zásady a způsob činnosti Cílem sdružení je výchova, formace a rozvoj osobnosti mládeže a dětí v daném regionu, se zvláštním zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času a vypěstování návyků při jeho trávení. Zásady sdružení vycházejí z Úmluvy o právech dítěte (zk. 102/91 Sb.). Sdružení chce pomoci při přípravě na odpovědný život ve svobodné společnosti, a to od nejútlejšího věku až po dospělost. Způsob činnosti: - pomoc animátorům, kteří konkrétně pracují s dětmi a mládeţí při zajišťování materiální pomoci, pobytů a kontaktů vhodných pro duchovní a kulturní rozvoj dětí a mládeže - zajišťovat dotace a finanční podpory, které jsou nezbytné pro práci s mládeží - poskytovat sociální služby v romské komunitě ohrožené sociálním vyloučením, zejména provozováním nízkoprahového zařízení pro děti a mládeže, terénním programem, ranou péčí a dalších - spolupracovat s právnickými osobami podobného zaměření - vytvářet podmínky pro zapojení mládeže do občanské společnosti a vytvářet v nich vědomí širšího sociálního zapojení v obci a státě - předcházet drogové a alkoholové závislosti a dalším negativním vlivům na mládež - pomocí kontaktů v zahraničí umožnit vzájemnou výměnu informací a pobytů - iniciovat rozvoj schopností a dovedností u dětí a mládeže s možností jejich uplatnění na trhu práce - pomoc při budování vzájemné úcty, lásky, služby, obětavosti a vstřícností mezi mládeží a tím v celé společnosti - organizovat dobrovolnickou službu, a to jako organizace jak vysílající dobrovolníky, tak i přijímající dobrovolníky - podpořit podle možností tyto oblasti: partnerské a rodinné vztahy, zdravotní, kulturní oblast, sportovní a vzdělávací činnost

4 Orgány Sdružení Petrov Předseda sdružení: Výkonný výbor členové: Revizní komise: Magdaléna Šrubařová Pavlína Rumanová Marie Světničková Jitka Štukavcová Roman Kubín Pavel Pacner Hana Křivánková Margita Matoušková Jiří Daniel Kontakty ADRESA: Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Petrov Brno IČ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY: Tel: Mob: web: ČÍSLO ÚČTU /0100 Projekty v roce 2010 podpořily: Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Magistrát města Brna Městská část Brno-Židenice Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace pro radost Biskupství brněnské Za podporu naší činnosti děkujeme všem dárcům a institucím.

5 Vzdělávací akce Školení vedoucích táborů účastníků Celoroční akce 1) seznam akcí Kurz animátorů společenství účastníků timemanagment+zkoušky účastníků Kurz animátorů Sebepřijetí část východ účastníků Sebepřijetí část západ účastníků Komunikace část východ účastníků Komunikace část západ účastníků Bible část východ účastníků Bible část západ účastníků Duch.obnova část východ účastníků Duch.obnova část západ účastníků Společenství část východ+západ účastníků Kurz animátorů Sebepoznání účastníků Sebepřijetí účastníků Kurz partnerství víkend skup.a účastníků 4.víkend skup.a účastníků 3.víkend skup.b účastníků 4.víkend skup.b účastníků Kurz partnerství víkend skup.a účastníků 1.víkend skup.b účastníků 2.víkend skup.a účastníků 2.víkend skup.b účastníků Taneční víkend účastníků FlákFilmDeskHr víkend účastníků Ples DCM účastníků Víkend účastníků Postní duchovní obnova účastníků Jarní prázdniny JMK účastníků Biřmovanci Velká Bíteš+Březí účastníků Diecézní setkání mládeže účastníků Velikonoce v Mamre účastníků Biřmovanci Tvarožn á účastníků Víkend účastníků

6 Biřmovanci Archlebov účastníků Týden v trapu Vltavatour účastníků Mamretýden účastníků Biřmovanci Pozořice účastníků Fórum mládeže účastníků Víkend s Biblí účastníků Podzimní prázdniny účastníků Biřmovanci Moravské Budějovice účastníků Adventní duchovní obnova účastníků Silvestr účastníků Animátoři 25+

7 Podzimní prázdniny Prožití podzimních prázdnin v Osové Bítýšce byl krásný zážitek. Měli jsme pěkné počasí.bylo to v hezkém prostředí a se skvělými lidmi. Je to skvělý způsob k poznání nových přátel. Aktivity byly přizpůsobené tomu, abychom se lépe poznali.téma Hobit bylo dobrodružné, zábavné a často i legrační.hry byly převážně založené na spolupráci, důvěře a komunikaci.takovéhle prožití prázdnin bych doporučovala každému, kdo má rád legraci a také rád poznává nové přátele. Miriam Střípky ze Silvestru v Osové Bítýšce Rok se s rokem sešel a v DCŽM Mamre Osová Bítýška se konala tradiční akce z názvem Silvestr. Tato již zaběhlá akce probíhala ve dnech 28. prosinec 2010 do 1. leden První večer probíhal jako obvykle - příjezd, ubytování, večeře (kdo by čekal česnekovou pomazánku, nedočkal by se). Po večeři přišly různé hry na sále. A jako vždy šlo o hry seznamovací. Dozvěděli jsme se tak například veselé příhody ze života ostatních. A na závěr jsme zjistili, že psaní SMS zprávy může být i fyzicky velmi náročné. Také jsme měli možnost shlídnout večerníček - Krkonošské pohádky, který nám ukázkově předvedli týmáci. Celý večer jsme zakončili krásnou modlitbou v místní kapli. Maruška a Lucka Ve středu jsme večer po mši svaté, v kostele sv. Jakuba, ještě chvíli zůstali, protože následoval koncert skupiny Slunovrat z Deblína. Jejich osmičlenná kapela nám zahrála 14 písniček s krásnými texty. Jedinou nevýhodou byla zima v kostele. Když koncert končil, modlili jsme se, aby nebyly přídavky. Byly a dokonce tři. Když jsme po koncertě na faře rozmrzli, tak jsme v teple u kamen krásně vzpomínali, jak krásné to bylo. Janča a Pavla Ve středu a ve čtvrtek ráno jsme se sešli v dobrovolné hudební skupince. Chtěli jsme přinést trochu radosti v době vánoční do domovů pro starší a nemocné lidi na Moravci a Žernůvce. Na zkoušení nebylo příliš mnoho času, ale obyvatelé Moravce i Žernůvky byli velmi ohleduplní k našim chybičkám. Mělo jsme nacvičeno několik koled, které doplňovaly dvě flétny. Také jsme lidem v těchto zařízeních přinesli vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka. Všichni byli moc milý a laskavý. S některými jsme vedli delší rozhovory a některým jsme zase zazpívali píseň na jejich přání. Určitě to bylo velmi obohacují pro všechny. Maruška Vyhodnocení akcí Akce byly vyhodnoceny jako zdařilé, paradoxně u většiny akcí poklesl počet účastníků, to je přisuzováno především veliké nabídce podobných akcí (hl. prázdninové pobyty) jinými organizacemi a velkým množstvím kroužků a zájmů, které mladí mají.

8 Dětský dům Zábrdovice Činnost Dětského domu Zábrdovice, který je otevřen již od roku 2000, je organizačně a stavebně spjata s římsko-katolickou farností Brno-Zábrdovice. Služeb Dětského domu Zábrdovice využívají výhradně romské děti a mládež z lokality brněnského Bronxu a jejich rodiny. Od roku 2007 má občanské sdružení Petrov podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaregistrovány dvě sociální služby. Jsou jimi Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V roce 2008 získaly tyto dvě služby pověření k sociálně právní ochraně dětí. V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi funguje během školního roku dopolední klub Asaben, který navštěvují předškolní děti ve věku od 4 do 7 let. V roce 2010 klub navštěvovalo asi 32 dětí. Podařilo se rozšířit fungování klubu na čtyřikrát týdně pro dvě skupiny dětí. Charakterem činností je klub podobný mateřské školce. Zaměřuje se na zlepšení řečových schopností, komunikačních dovedností a snížení jazykové bariéry, se kterou se děti, jejichž rodným jazykem není čeština, potýkají. Dále se zaměřuje rozvoj jemné a hrubé motoriky a zlepšení sebeobsluhy dětí. Hlavním cílem je usnadnit dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí vstup na základní školu, připravit je na školní docházku a snížit jazykový handicap. S rodiči dětí je udržován pravidelný kontakt prostřednictvím přívodů a odvodů dětí do Klubu. Pro děti jsou během roku připraveny i různé jednorázové akce, jako jsou výlety, návštěva Zoologické zahrady nebo besídka, na které se děti samy aktivně podílí svým vystoupením. Pro děti, které již odrostly klubu Asaben, je k dispozici kroužek Přípravky. Ten je určen dětem, které navštěvují přípravné ročníky základních škol. Ten v loňském roce pravidelně navštěvovalo 7 dětí a probíhal 2 krát až třikrát týdně. Kroužek probíhal v rámci odpoledního Doučování, které se podařilo realizovat 4krát týdně pro děti ve věku od 6 do 15 let. Celkem jich na doučování docházelo 46, z toho 31 pravidelně. Na doučování je s dětmi pracováno individuálně, rozvíjí se znalosti a dovednosti, které načerpaly ve škole. Pro efektivní práci je zavedena spolupráce s pedagogy a rodiči dětí. Na podporu docházky na doučování i do školy slouží motivační systém založený na bodovém hodnocení, na jehož základě se děti můžou účastnit na zajímavých aktivitách- například návštěva zábavního parku, výlety, návštěva kina a další. V rámci Doučování probíhají i další kroužky, jako je tancování nebo zpívání. Od roku 2010 uživatelé vydávají časopis Romské děti, který si sami tvoří a píší. V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež je nabízena možnost smysluplného trávení volného času uživateli. V roce 2010 byla klubovna v provozu šest dní v týdnu, vždy od 13 do 17 hodin. Pro potřeby uživatelů slouží velký sál, kde je možné zahrát si stolní fotbal, stolní tenis, poslouchat hudbu nebo se pouze setkat s přáteli a popovídat si. Dále je k dispozici posilovna, hudební zkušebna s aparaturou, kulečníkový stůl nebo kuchyňka na kroužek vaření. Ve spolupráci s romským střediskem Drom trénujeme futsalové družstvo. V roce 2010 se v rámci Nízkoprahové klubovny uskutečnilo více než kontaktů. Od roku 2009 pod občanské sdružení spadá i taneční soubor MERCI, který byl v loňském roce úspěšný na několika talentových a tanečních soutěžích. Soubor má 35 členů ve věku od 4 do 18 let, kteří se pravidelně scházejí na tréninky, kde nacvičují tradiční romské tance, se kterými se pak účastní různých soutěží a vystoupení.

9 Výkaz zisku a ztrát Uvedeno v tis. Kč. Sestaven ke dni PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více