Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz"

Transkript

1

2 Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila Klimeš ová Turnaj v badmintonu, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl badmintonu - Pavel Merta Turnaj ž en v halové kopané, sportovní hala Tovač ov Turnaj ž áků v tenise, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl tenisu, Petr Velický Turnaj ve volejbale, sportovní hala TJ Sokol Tovač ov, Bc. Milan Blaho Hanácké bál, sportovní hala Tovač ov Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: , Národní týden manž elství mě sto Tovač ov, Komise pro rodinu - MUDr. Dagmar Bouchalová, tel.: , Společ enský več er k ukonč ení Národního týdne manž elství, sportovní hala Tovač ov mě sto Tovač ov, Komise pro rodinu - MUDr. Dagmar Bouchalová, tel.: , Vepř ové hody na mysliveckém domě, Myslivecký dů m Tovač ov Myslivecké sdruž ení Haná Tovač ov, Jiř í Kohn ovní ples, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, Ing. Bohumír Vykoupil Turnaj ž áků v halové kopané, sportovní hala Tovač ov Turnaj starš í př ípravky v halové kopané, sportovní hala Tovač ov Dě tské š ibř inky, sportovní hala Tovač ov MŠ Tovač ov - Marie Polč áková, tel.: Tovač ovské fě rtóš ek - př ehlídka dě tských folklórních souborů, sportovní hala mě sto Tovač ov, Kvě ta Zajícová, tel.: , Zdena Ludvová, tel.:

3 Memoriál Boř ika Otáhala - turnaj ve stolním tenise, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl stolního tenisu - Jaroslav Pazdera Zahájení zámecké sezóny, zámek Tovač ov mě sto Tovač ov - Kvě ta Zajícová, tel.: , Velikonoce na zámku, tematické prohlídky zámku Tovač ov mě sto Tovač ov - Kvě ta Zajícová, tel.: , , Výstava trofejí a jarní svod loveckých psů, Myslivecký dů m a zámek Tovač ov Myslivecké sdruž ení Haná Tovač ov, Jiř í Kohn Pálení č arodě jnic, zámecký park zámku Tovač ov OST, o.p.s. - Kvě ta Zajícová, tel.: , Velikonoč ní bě h roč ník, start př ed zámkem Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, bě ž ecký oddíl - Bc. Milan Blaho Okresní kolo pohybových skladeb, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, Milan Blaho Májové oslavy, zámek Tovač ov Poznej své mě sto, "Noc kostelů " Tovač ovský zámek, o.p.s. - Eva Mézlová, tel.: , Modelář ská výstava - 6. roč ník, sportovní hala Tovač ov Modelář i Tovač ov - Václav Bílý, mě sto Tovač ov, tel.: , - - Turnaj v badmintonu, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl badmintonu - Pavel Merta - - Tovač ovská č tyř iadvacítka, závod v lovu ryb na Tovač ovských jezerech Rybář ství Tovač ov, Jiř í Zahradníč ek Jarní regata tř. Vaurien, Jacht klub Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl jachtingu, Vlastimil Kohn Dě tský den se Š ancí, zámecký park Tovač ov Š ance, o.s., Č ervnová noc, myslivecký areál v Tovač ově Myslivecké sdruž ení Haná Tovač ov

4 XVII. noč ní prohlídky zámku Tovač ov Tovač ovský zámek, o.p.s. - Eva Mézlová, tel.: , - - Ř ezbář ské dny, prodejní a prezentač ní výstava prací SŠ ř ezbář ské Tovač ov SŠ ř ezbář ská Tovač ov, Nádraž ní 146, Tovač ov, tel.: , Rybář ské závody mládež e, Hradecký rybník Tovač ov Rybář ství Tovač ov - Jiř í Zahradníč ek, mě sto Tovač ov - Mgr. Bc. Leon Bouchal, Č RS ZO Tovač ov Tovač ovský plavecký maraton, závod v dálkovém plavání, Tovač ovská jezera TJ Haná Prostě jov, oddíl dálkového a zimního plavání - Monika Bandíková, tel.: Př edprázdninový turnaj ž áků v tenise o př eborníka Tovač ova, tenisový kurt TJ Sokol Tovač ov, oddíl tenisu - Mgr. Petr Velický Tovač ovské kulturní léto Procházka po bojiš ti z války roku Letní kino, nádvoř í zámku Tovač ov mě sto Tovač ov - Kvě ta Zajícová, tel.: , - - Divadelní př edstavení, nádvoř í zámku Tovač ov mě sto Tovač ov - Kvě ta Zajícová, tel.: , Tovač ovský portál, zámecký park zámku Tovač ov Srpnová noc, myslivecký areál Tovač ov Myslivecké sdruž ení Haná Tovač ov Noč ní č tení na zámku pro dě ti, zámek Tovač ov Tovač ovský zámek, o.p.s. - Eva Mézlová, tel.: , - - Turnaj hradů a zámků Olomouckého kraje v kopané, hř iš tě Pod Bř ízami Svatováclavské hody v Tovač ově, zámek Tovač ov Hodová kvě tinová výzdoba, zámek Tovač ov Tovač ovský zámek, o.p.s., Eva Mézlová, tel.: Turnaj ve stolním tenise k 50. výroč í založ ení oddílu, sportovní hala Tovač ov š TJ Sokol Tovač ov, oddíl stolního tenisu, Jaroslav Pazdera Turnaj firem v nohejbale o pohár starosty mě sta, kolní hř iš tě ZŠ a MŠ Tovač ov Rybář ství Tovač ov - Jiř í Zahradníč ek, mě sto Tovač ov - Mgr. Bc. Leon Bouchal, Tel.: Podzimní sokolská regata tř. Vaurien, Jacht klub Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl jachtingu - Vlastimil Kohn

5 - - - Slavnost k Mezinárodnímu dni seniorů, sál hasič ské zbrojnice mě sto Tovač ov, Komise pro rodinu - MUDr. Dagmar Bouchalová Slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovač ově Rybář ství Tovač ov - Jiř í Zahradníč ek "Ve znamení ryby", tematické prohlídky zámku k rybníkář ství na Tovač ovsku Tovač ovský zámek, o.p.s., Eva Mézlová, tel" Ukonč ení zámecké sezóny, zámek Tovač ov mě sto Tovač ov - Kvě ta Zajícová, tel.: , , Dýň ová slavnost, MŠ Tovač ov MŠ Tovač ov - Marie Polč áková, tel.: , Pietní vzpomínka na zesnulé, mě stský hř bitov Tovač ov mě sto Tovač ov - Jana Halíř ová, tel.: , Rozsvícení vánoč ního stromu, námě stí Tovač ov Mikuláš ování, zámecký park zámku Tovač ov MO Č SSD Tovač ov - Zdena Dopitová Vánoce na zámku - "Cesta svě tla", zámek Tovač ov Tovač ovský zámek o.p.s. ve spolupráci s mě stem Tovač ov - Eva Mézlová, tel.: Zpíváme vánoč ní koledy, zámek Tovač ov Prodejní a prezentač ní výstava prací ž áků SŠ ř ezbář ské Tovač ov SŚ ř ezbář ská Tovač ov, Nádraž ní 146, Tovač ov, tel.: , Mikuláš ský turnaj v halové kopané mladš ích ž áků, sportovní hala Tovač ov Memoriál T. Haneč ky a F. Př ecechtě la ve stolním tenise, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl stolního tenisu - Ing. Pavel Polč ák Vánoč ní tenisový turnaj ve č tyř hř e dospě lých, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl tenisu - Mgr. Petr Velický Turnaj ve stolním tenise o př eborníka Tovač ova, sportovní hala Tovač ov TJ Sokol Tovač ov, oddíl stolního tenisu, Jaroslav Pazdera Turnaj v halové kopané, sportovní hala Tovač ov

6 Ř ímskokatolické farnosti Tovač ov v roce ledna Slavnostní novoroč ní bohosluž ba 18. února Popeleč ní stř eda (zahájení postní doby) farní kostel sv. Václava hod. 29. bř ezna Kvě tná nedě le (svě cení ratolestí, č etba paš ijí) 2. dubna Zelený č tvrtek, mš e svatá na památku Poslední Več eř e Páně farní kostel sv. Václava hod. 3. dubna obř ady Velkého pátku farní kostel sv. Václava hod. 4. dubna Bílá sobota obř ady Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně farní kostel sv. Václava hod. 5. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, velikonoč ní bohosluž ba 24. dubna Slavnost sv. Jiř í, mš e svatá hř bitovní kostel sv. Jiř í hod. 14. kvě tna Slavnost Na nebe vstoupení Páně farní kostel sv. Václava hod. 24. kvě tna Slavnost Seslání Ducha svatého, ukonč ení velikonoč ního období 5. č ervence Slavnost sv. Cyrila a Metodě je, patronů Evropy 28. zář í Slavnost sv. Václava, patrona farnosti a mě sta 1. listopadu Slavnost Vš ech Svatých 2. listopadu Vzpomínka na vš echny vě rné zemř elé hř bitovní kostel sv. Jiř í hod. (od hod. duš ič ková pobož nost na hř bitově ) 24. prosince Pů lnoč ní mš e svatá farní kostel sv. Václava hod. 25.prosince Slavnost Narození Páně 26. prosince Svátek sv. Š tě pána farní kostel sv. Václava, 8.30 hod. 28. prosince Svátek sv. Rodiny farní kostel sv. Václava, 8.30 hod. 31. prosince Bohosluž ba na závě r obč anského roku spojená s adorací farní kostel sv. Václava, hod.

7 Zimní Slovenský ráj, turistika, cena Kč (doprava, ubytování, strava) Mahenovo divadlo, př edstavení Jak je dů lež ité míti Filipa, cena 600 Kč, senioř i 500 Kč, dě ti a studenti 440 Kč (doprava a vstupenka) MP - turistika, trasa Chytálky - Př edkláš teř í - Tiš nov, cena 350 Kč Mahenovo divadlo, př edstavení Veselé panič ky windsorské, cena 600 Kč, senioř i 500 Kč, dě ti a studenti 440 Kč (doprava a vstupenka) Č eský ráj, turistika, cena Kč, dě ti do 10 let 2450 Kč (doprava, ubytování, polopenze) Lipno a okolí, cykloturistika, cena Kč (doprava, ubytování, polopenze) MP - turistika, trasa Nová Lhota - Velká Javoř ina - Vápenky, cena 300 Kč MP - turistika, trasa Vidnava - Č erná Voda - Lázně Jeseník, cena 380 Kč Tř eboň a okolí, cykloturistika, cena Kč (doprava, ubytování, snídaně ) Š výcarsko - Engadin, turistika, cena Kč (doprava autobusem, 7x kemp ve vlastních stanech, stan je mož né si zapů jč it za 500 Kč, č eská polopenze, prů vodce, pojiš tě ní léč ebných výloh, zákonné pojiš tě ní CK) MP - turistika, trasa Č ervený Kameň - Brumov - Bylnice, cena 350 Kč Velká Fatra, turistika, cena Kč (doprava, ubytování, polopenze) Vranovská př ehrada a okolí, cykloturistika, cena Kč (doprava, ubytování, snídaně ) MP - turistika, trasa Libina - Bradlo - Brníč ko, cena 300 Kč Burč ákový pochod, turistika, cena 260 Kč MP - turistika, trasa Adamov - Nový Hrad - Josefov - Adamov, cena 280 Kč Př ihláš ky a podrobně jš í informace: Bc. Milan Blaho, Prostě jovská 470, Tovač ov tel.: ,

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR Autobusové zájezdy 2011 11. sezona MOŘE, HORY, LÁZNĚ, TERMÁLY, DOVOLENÁ, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR CESTOVNÍ KANCELÁŘ A-Z TOUR 739 95 Bystřice n. O. č. 265 Tel.:

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz 2 015 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 15. 1 5. s sezona ezo n a Letecky BULHARSKO LONDÝN ŘÍM, PAŘÍŽ Autokarem ITÁLIE RAKOUSKO SLOVINSKO POLSKO ŠVÝCARSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR, SR Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o.

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k

expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Peagog,jazykově ec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY BAŤ OVSKÁ TÉMATA Obsah a cíl:

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY. Nové náměstí veřejné mínění Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTY. Nové náměstí veřejné mínění Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2012 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 6 CHARITATIVNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ STR. 17 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM STR. 18 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

/2/ NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO

/2/ NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO Ř Í J E N KDY NÁZEV AKCE, KDE, POŘADATEL, KONTAKT, MĚSTO /2/ 1.10. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PODZIMNÍ STROM Městská knihovna, 352 665 598, Chodov 1.-7.10. TÝDEN KNIHOVEN Městská knihovna, 352 665 598,

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji UBYTOV N HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji restaurace, sál s projektorem tenisov kurt, bazén, zámeck park RASPENAVA Fu íkova 500 Tel./fax: 482 319 064 hotelzamecek@volny.cz

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více