Turek, Švéd a Prajz Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turek, Švéd a Prajz Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku"

Transkript

1 Organizační pokyny pro účastníky konference Turek, Švéd a Prajz Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku Teplice listopadu 2010 Pořadatelé: Konferenci pořádají Regionální muzeum v Teplicích, katedra historie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Liberecká katedra tak činí u příležitosti 20. výročí založení FP. Místo konání: Konference se uskuteční v Regionálním muzeu v Teplicích, které sídlí v prostorách někdejšího zámku Clary-Aldringenů na teplickém Zámeckém náměstí. Přístup od autobusového i vlakového nádraží je po Masarykově třídě přes centrum města (k vizuální orientaci poslouží dvě kostelní věže, které jsou v bezprostředním sousedství zámku). Mapu města je možno si vytisknout na v Teplicích je k dostání mimo jiné v informačním centru na Benešově náměstí. Výběr samotných konferenčních prostorů v muzeu bude závislý na počtu přihlášených účastníků patrně však bude zvolen velkokapacitní rokokový sál, centrální (dvoupatrový) prostor teplického zámku + jeho zázemí. V případě malého počtu účastníků se konference uskuteční v obřadním sále. Kapacita a přihlášky: S ohledem na organizační aspekty a omezené kapacity obou sálů, které má Regionální muzeum v Teplicích pro konferenci k dispozici, je nutno se na konferenci v předstihu přihlásit, a to nejpozději do Později přihlášeným a příchozím bez ohlášení nebude možné vyhovět. Přihlášky směrujte na každému zájemci bude zaslán potvrzující . Konferenční poplatek: Nebude vybírán. Doprava: Doprava do Teplic (a případně po Teplicích) a s ní spojené náklady jsou v režii každého účastníka. Přímé a časté vlakové spojení má město s Ústím nad Labem a Chomutovem- Chebem. Cestujícím z Prahy lze doporučit v pondělí (příp. v úterý) ráno přímé vlakové spojení z hlavního nádraží v 7.31 s příjezdem do Teplic v V předstihu je možno využít ze stejného místa vlak v 6.31 s přestupem v Ústí nad Labem a příjezdem do Teplic v Návrat do Prahy v odpoledních či podvečerních hodinách umožňují autobus v a vlaky v 17.37, a Pro dopravu z Liberce lze doporučit vlak v 6.27 do stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží (příjezd 8.32), odkud v 8.48 pokračuje vlak do Teplic (příjezd 9.04). Pro návrat do Liberce s přestupem v Děčíně pak vlak z Teplic v (v Liberci 21.06). V Teplicích je rozsáhlá síť integrované městské dopravy jízdenky v hodnotě 15 Kč (město a blízké okolí) a 27 Kč (prakticky celý okres) se zakupují v automatu u řidiče. Je nutno mít drobné mince a přesný obnos, automat ani řidič peníze nevrací!

2 Ubytování: Ubytování včetně jeho zajištění je plně v režii každého účastníka konference. Město Teplice nabízí nepřeberné možnosti ubytování, počínaje turistickými ubytovnami, přes priváty a penziony až po luxusní hotely a špičková lázeňská zařízení. Cenové relace se pohybují od 180 Kč/osoba/ noc v nejlevnějších typech. Téměř úplný přehled skýtají webové stránky - Stravování a občerstvení: Rovněž stravování je zcela v individuální režii každého účastníka konference. V bezprostřední blízkosti Regionálního muzea je k dispozici hned několik stravovacích zařízení všech cenových kategorií. Doporučit lze Teplickou krčmu (50 m od muzea), kde se polední menu s polévkou (výběr ze 6 jídel) pohybuje od 63 do 68 Kč. Prvotřídní restaurací je pak ta v hotelu Prince de Ligne (v přímém sousedství muzea) - Prakticky všude lze platit i stravenkami. Pro účastníky konference bude během průběhu akce bezplatně zajištěna káva a minerální vody, v obou odpoledních pauzách pak i drobné občerstvení. Doprovodný program: Zájemci se mohou první konferenční den (pondělí) od 19 hodin zúčastnit komentované prohlídky expozic Regionálního muzea v Teplicích, které zahrnují stylové zámecké pokoje, stálou výstavu o českém a zvláště teplickém lázeňství a nově (2008) otevřenou románskou expozici, k níž patří prohlídka dochované krypty původního klášterního kostela. Lze se zúčastnit i jen části této akce, která v plné délce potrvá asi do 21 hodin. Na druhý konferenční den (úterý) je ráno od 8.15 domluvena fakultativní prohlídka významné teplické dominanty, farního kostela sv. Jana Křtitele. Vedle interiérů zahrne i návštěvu hrobky Clary-Aldringenů a nepříliš náročný výstup na věž, odkud se nabízí pohled jak na centrum města a zámecký areál, tak na hřebeny Krušných Hor. Obě prohlídky jsou pro zájemce bezplatné. Referáty a publikování jejich písemné verze: Délka jednotlivých referátů je stanovena na 20 minut, u diskusních příspěvků na 10 minut. Referenty s ohledem na časový harmonogram žádáme o striktní dodržování tohoto limitu. Moderující každého přednášejícího 1 minutu před jeho vypršením upozorní, načež by už měl následovat jen závěr prezentovaných faktů. K dispozici bude notebook s dataprojektorem. Referenty s elektronickými prezentacemi žádáme, aby si je zkopírovali do připraveného notebooku nejpozději před zahájením přednáškového bloku, v němž vystupují. Elektronickou verzi svých referátů s německým resumé, případně i s obrazovým a jiným (mapy, tabulky, grafy ) doprovodem, prosím dodejte na adresu nejpozději do Referáty budou společně publikovány v některém z českých recenzovaných periodik patrně v FHB (Folia Historica Bohemica; zde též směrodatný citační úzus) v případě, že projdou recenzním řízením. Maximální rozsah je stanoven na 20 normostran (bez příloh).

3 Program konference Pondělí 8. listopadu Zahájení konference (Dušan Špička Regionální muzeum v Teplicích; Marie Koldinská Ústav českých dějin FF UK; Milan Svoboda katedra historie FP TU v Liberci; Jan Kilián Regionální muzeum v Teplicích) Doba předbělohorská Moderuje Milan Svoboda Tünde LENGYELOVÁ (HÚ SAV Bratislava) Obraz Turkov (Osmanov) v dobovej literature Marie KOLDINSKÁ (FF UK Praha) Mezi eschatologií, propagandou a pragmatismem. Turci očima české šlechtické společnosti 16. a počátku 17. století Hana JORDÁNKOVÁ Ludmila SULITKOVÁ (Archiv města Brna; FF UJEP Ústí nad Labem) Bočkajova vojska a Brno Petr ZEMEK (Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod) Vojáci v Uherském Brodě v století Diskuse Polední přestávka Třicetiletá válka I Moderuje Jan Kilián Vít MIŠAGA (doktorand FF UK Praha) Přichází přítel, nebo nepřítel? Opavsko a Krnovsko mezi loajalitou, pasivitou a kolaborací za dánského vpádu v letech 1626 až 1627 Tomáš STERNECK (HÚ AV ČR; České Budějovice) Vetřelci, nebo partneři? Důstojníci v očích městské elity (Příklad královského města Českých Budějovic za třicetileté války) Marek ĎURČANSKÝ (Archiv UK Praha) Vojsko klíčový problém městské správy v Čechách za třicetileté války? Jaroslav ŠULC (SOkA Praha-západ) Strategie venkovského obyvatelstva ve válečném konfliktu raného novověku. Prameny, metody (a limity) výzkumu

4 Jiří KOUMAR (FF UJEP Ústí nad Labem) Důsledky třicetileté války pro mělnické panství Diskuse Přestávka Zdeněk HOJDA (FF UK Praha) Obsazení a obléhání pražských měst Švédy očima současníků Michal ŠRONĚK (Ústav dějin umění AV ČR, Praha) 1620 a 1648 dvojí život dvou traumat Jiří MIHOLA (PedF MUNI Brno) K dopadu událostí třicetileté války na prostředí moravských klášterů a poutních míst. Konfesní konfrontace ve světle katolických pramenů (vybrané příklady) Diskuse Pro zájemce komentovaná prohlídka expozic Regionálního muzea v Teplicích s následným neformálním společenským večerem. Úterý 9. listopadu Pro zájemce prohlídka kostela sv. Jana Křtitele (exteriér, interiér, výstup na věž, hrobka Clary-Aldringenů) Třicetiletá válka II (Města) Moderuje Zdeněk Hojda Oldřich KORTUS (Praha) Plzeň za třicetileté války Jan ČERNÝ (SOkA Rakovník) Vojáci v Rakovníku za třicetileté války Jan KILIÁN (RM Teplice) Der Gott wird sie straffen. Vojáci v pamětech Michela Stüelera z Krupky ( ) Jiří HOFMAN (doktorand FF UP Olomouc) Švédové v Olomouci 1639 Eva NĚMEČKOVÁ (doktorandka FF UJEP Ústí nad Labem) Město Most na sklonku třicetileté války a tamní válečné dozvuky

5 Romana KMOCHOVÁ (studentka FF UK Praha) Vojenské excesy ve Slaném za třicetileté války (diskusní příspěvek) Diskuse Polední přestávka Války barokního období Moderuje Marie Koldinská Milan SVOBODA (FP TU v Liberci) "Pfui, Leopolde!" Protiturecká propaganda v raněnovověkých kronikách ze Žitavy Richard DRŠKA (Muzeum Skalica) Vplyv pobytu cisárskych vojsk v Skalici v rokoch na hospodárenie mesta Martin GAŽI Zdeňka PROKOPOVÁ (NPÚ České Budějovice) Krvavá Maria sine maculae neb poškvrny. K sakrálnímu zázemí válek o katolické přežití v českých zemích 17. a 18. století Diskuse Přestávka Eduard MAUR (Univerzita Pardubice a FF UK Praha) Bavor, Prus a Francouz obavy, naděje, skutky Jana HUBKOVÁ (Muzeum města Ústí nad Labem) Pruská letáková propaganda k prusko-rakouským konfliktům 18. století Vítězslav PRCHAL (Univerzita Pardubice) Komunikace mezi městskými a armádními elitami ve zdech "císařsko-královské hlavní a hraniční pevnosti" Olomouc v polovině 18. století Ondřej BASTL (Archiv hlavního města Prahy) Obsazení Prahy Prusy roku 1744 Jan MATOUŠEK (student FF UK Praha) Francouzsko-bavorská okupace Prahy očima pražského měšťana (diskusní příspěvek) Diskuse, závěrečná diskuse Ukončení konference

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628)

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628) Činnost Kroužku pro dějiny raného novověku od roku 2001 do poloviny roku 2009 V roce 2001 přejal organizaci a vedení Kroužku pro dějiny raného novověku Mgr. Jan Schwaller. Již v té době bylo možné navázat

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2006 SRPEN 2006 ZDARMA Vážení čtenáři, právě čtete osmé číslo Venkovských novin, které jsme mimořádně vydali dříve. Důvodem bylo velké množství aktuálních a

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná PROGRAM konference Archivy školám, archiváři učitelům. se koná ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v sídle Národního archivu, Archivní 4, 140 00 Praha 4 u příležitosti 60-tého výročí vzniku jednotné archivní

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Plavecká štafeta... 8. strana POZVÁNKA 26. září Vinobraní... str. 5 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 23. září 2.

Více

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po Bulharská menšina K bulharské národnosti se v roce 2001 přihlásily v ČR 4 363 osoby. Geografické usídlení Bulharů v rámci ČR je celoplošné, soustředěni jsou především ve velkých městech. Téměř třetina

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR 88 2012 INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR [z obsahu: Konference Koncepce krajiny 1 Workshop AUÚP, leden 2012 5 Standardy ÚPD 5 ZÚR a vazby na ÚP 6 Krajina a ZÚR 8 Dražší

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Nové nástroje územního plánování

Nové nástroje územního plánování Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Nové nástroje územního plánování Seminář, pořádaný Asociací, se koná 29. a 30. března 2007 v Českých Budějovicích, v kulturním epicentru Bazilika (areál obchodně-společenského

Více

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu Lípu přátelství seniorů Nitry a Kroměříže zasadili 26. června v blízkosti městské sportovní haly v Nitře při příležitosti slavnostního zahájení I. ročníku Sportovní olympiády seniorů primátor Nitry Jozef

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více