249,9 219,9 SET SET 299,9. namiesto369,9. namiesto299,9. DARČEKOVÁ 10Euro POUKÁŽKA DARČEKOVÁ DARČEKOVÁ DARČEKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "249,9 219,9 SET SET 299,9. namiesto369,9. namiesto299,9. DARČEKOVÁ 10Euro POUKÁŽKA DARČEKOVÁ DARČEKOVÁ DARČEKOVÁ"

Transkript

1 ARČKOÁ 10u OUKÁŽKA SK_GchnkGuchn_Ok16_S_148x75ndd :03 nukajpanád712d abdpdanazáb Zjazdé +azan Wafx7LS/L100 f:aabckrck; chnóga: WafxFuwCap uawdcfbga; ém/pdka:lghshf k/ádu: 152(120)/160(135)/ 168(151)/176(167) Čnn:125/76/103 mm [ ST zjazdé+azan SKLÁCNA ajnapák! ámkzjazdé +azan BackaLS/L75AC f:aabckrck; chnóga:fuwcapsnfxc; ém/pdka:ghshf k/ádu: 138(7)/146(107)/ 152(11)/158(134) Čnn:114/72/103 mm [ ST zjazdé+azan 2 21 SKLÁCNA ST +azan+ak 2 SKLÁCNA ARČKOÁ ARČKOÁ ARČKOÁ ARČKOÁ 10u OUKÁŽKA 10u OUKÁŽKA 10u OUKÁŽKA 10u OUKÁŽKA SK_GchnkGuchn_Ok16_S_148x75ndd :03 SK_GchnkGuchn_Ok16_S_148x75ndd :03 SK_GchnkGuchn_Ok16_S_148x75ndd :03 SK_GchnkGuchn_Ok16_S_148x75ndd :03

2 RASTÚC ké / jun ké ca ng é»xtt am /Sw «á an a zan a»tc45 /TL75«xk u z í nintrsort Kúp d k é (d140cm )azap a í npa n ýp íp a k ba10 d ch k p mp íd p n ý md (d150cm ) bazanu n ý ch25 * b é ádan ah ann n í zkahm n ť 3CAk n š uk c a R ck chn óg a k : /150cm Čnn : Rád u :6 2 m(100cm ) [ [ [ [ T IŽSOMZAČ ÍNALA O MAL IČKA AKOTY MART INAGRGOROÁ ZT ÍMUINTRSORT ST :L + a zan ka:70cm ba8 ka:80 0cm ba ka: cm * M ná1 ýmnanad ťaa p da jn k j zakúp nukap a ínad k é T cn XTT ama bt cn Sw ba10 ka: cm/ cm 21 8 ba12 LUM O : a n OL R C NT O umc T A čka La š d n í a n m j b u k a pd m zn ô í b pô p amnh k 1 k a čn ý ch a nu nápánkajun F IT p nu z á c u Kn š uk c aop ma F x Md J2 : [ ké a kpa c XTT am/sw H nn ík é14 mm na a népú k d ka :70-110cm [ [ Jun ké a k J2 /J4 ké /Jun ké a k G50 /T50 " a ck ák n š uk c a f x b n ýk b man p n ť ph bu p n a a nánú nápánka [ / / [ / / pňam )n am ( 2k ba ( 3k pňam )n am 10 ba ( 4k pňam )n am 11 ba84 Md J4 : a á man a nú n jpánk [ Bb Tw šm k édad b zd d3k za ťa n d50kg [ AS Y NÉ TRY Ľ A H K L INR OBÚAN I R A AR N TRY Z N Ý NÁSTU R YM LAC A B L ĽNÁ N I T L&TO NANOSN I H OŽKA AL S Š IČKYAÄ TY C AN RR Y L OO Š Ú R K A ké / jun ké a k T40 /G40 Buk éanha čk T p ánú nábu Th m f c [ ba3 T40 /G40 : n am 6 ba4 T40 /G40 : n am 5 2 M ná mn á p k ch b a n n ť :120kg [ ka :1 10cm ka :120cm

3 ká/junká aka pba ším Fba IN MOL chnóga; načné p pmán púdn zduchu; kápaný ší kmfnu pnu; naaná kť; dnímané ušnc; ýku mn pať cm [ ⁹⁹ ké ak kua Fz Jdnduché ká pak p zahmanu 100 % U chana d/mád [ ⁹⁹ 14⁹⁹ ST ká/junká pba + ak kua Awng 2 ba: škupna ABS naaná paína náca dak na kua anagcká Okua: nácu 100 % U chana cm [ ⁹⁹ 5⁹⁹ TI O KOUČA!! RILBA J OINNÁ! Nzabudn na pnnť z zákna nť channú pbu p a a nwbad madších ak 15 k Naší pdajn INTRSORT a b z našj škj pnuk! pmáha dťm núdz pmô aj + ýťak bud puý na ganzácu ných áb p chudbné d p a ýané d pť mô kadj pdajn INTRSORT d značnj kačk p pkadn šk pípk budú dzdané OZ ŠTORTLÍSTOK ŤOM 3

4 Laka pba p dpých 1 u Ľahká ABS škupna; akína náca dnímané chánč uší a núná ýbaa; naua und ém; anagcká; Mnmac uzá cm [ ⁹⁹ 4 Laka pba p dpých Ba u Akína náca; knšukca InMd; baná núná pdšíka dnímané hánč uší cm [ ⁹⁹ 54⁹⁹ ST aka pba + kua Lak kua p dpých u 20 jé ká náca; 100% U chana [ ⁹⁹ 2 Lak kua MROR/UCHSS/NOA já šška mn Gun ca 2 uý dň p ký kna; chana UA/UB 80 pémá a p zahmanu a Cab Ga p pškabanu ánk: M/L [ ⁹⁹ 54 ámk: S/M [ ⁹⁹ 4 Lak kua NOA S/M [ ⁹⁹ 3 OKULIAR SLONSKÝCH OLYMIONIKO -47% ámk 13⁹⁸ 6⁹⁹ ánk Sfécká šška: pša pcká pnť a zšíné zné p Fw Tch p dknaé púdn zduchu Unzána šška: hdná d kadéh pčaa aj na pák! Zjazdé + azan RC4 SURCOM RO WR / RS10WR Kagóa RAC chnógu OnRck; jad: Cabn Tch/SmSdwa Sémé azan RS10wa (IN 3 10) k: cm Čnn: 118/72/104 mm Rádu: 16m/170 cm [ [ * BNFIT Lak kua Snwk Zkadé djé fécké ká 100 % UA a UB chana; pama náca ámu [ ⁹⁹ 5⁹⁹ 4⁹⁵ 31⁹⁹ Lak pac UNLIMIT m 18mm; Au 5083; gnmcká účka/ naan púk k: cm [ ⁹⁹ 23⁹⁹ INTRSORT BNFIT SYSTÉM! Luj ac ak 15 p akch dkách 50% ZĽAOU! *ac nf na npk

5 aj na pák! ámk ánk ánk ak CRUZAR 85 Tpn aaná papuča Thmhap; Au mc naané kpn; Hgh Inp jdnduché nazúan; 100% bzšý jazk; w Cmf Ln; šíka: 103m [ ⁹⁵ 16⁹⁹ ámk ak NXT 75X Fx ndx 75 šíka 102mm; cn F núná pánka; 4 mk naané pack : mm [ ⁹⁰ 15⁹⁹ BOOTfng Tpné aan ak baných pdajnach INTRSORT KOMFORT A ISTOTA ďaka nkajúcj chnóg ká zabzpčí ab LYŽIARKY SALI AKO ULIAT pkan ak d INTRSORTu zhadňuj b chdda ak ab ašj kmfnj jazd na zjazdk ná u ac nč c áš ýkn a ýbm j pánj ak npchbn zýš Zjazdé + azan XRINC 80/ XLIUM 100 B83 CA knšukca na kncch + SIWALL cnánj ča AIR TI: Odahčná špčka znuj hmnť a zahčuj ádan Auun Rck : 70% j kacký phb 30% j ck pf pdhnuá špčka aj päa í k: cm Čnn: mm Rádu: 15m (168 cm) [ [ [ [ Lak pac Ca Hnník 18 mm naané púk k: cm [ ⁹⁹ -60% ánk BOOTfng ánk ak SMACHIN 100 Fx ndx 100 šíka 100mm; RIMALOFT núná pánka; 4 mk naané pack : mm [ ⁹⁰ 24⁹⁹ ámk Lak X X0 CS / X X80 CS núná bu M CumF 3 Sp U škupna knšukcu Twnfam p fkín pn ; 4 mk hníké Spn; ka Hpf Fpn Fx: 0/80; š: 100; mň: 35 mm ánk: [ ámk: [ ⁹⁹ 24⁹⁹ Ln p pnm pn úpa áš ýkn ýd a a na ahu Lak ušé na mu gaanujú n pán pôk z jazd»knčn aka ká dí ak uaa«iba 3 kkch: KROK 1 Najkô a núná pánka pn ppôbí k a au nh KROK 2 Nádn a k ak kák nahj špcánj pc KROK 3 núná pánka a í päť d nahah ku a zákazník ňm zá nkk mnú ab a cá pánka mha dkna ppôbť chadní záa ná fma zachaná TLNÉ TAROANI LYŽIARKY OSTUNÉ RAJNIACH: Baaa: An Shppng ak Kšc: OC OTIMA Lpký Mkuáš: Kamnné p Na: Gaéa MLYNY Tnčín: NC Laugac Žna: OC UBŇ Čadca: U Sbd 303/4C pad: OC Fum dza: Nábná 7/A Hný Smkc - Rn: Hný Smkc 51 Saý Smkc - Rn: Gaéa - pdzmné pakká 5

6 auj šp - fmu ARČKOÝCH OUKÁŽOK INTRSORT! ánka aka bunda Snw Tm Sa u a ddná mmbánu AQUABAS mm; pdušná pné š; aaná; pnhý pá; ck na kpa; núné adk 100 % p [ ánk ak nhac Snw Tm Sand Npmkaá a udná mmbána AQUABAS 53 (d pc mm); pnhý pá 100 % p [ ámka aka bunda Snw Tm Saannah Npmkaá udná a pdušná ďaka mmbán AQUAMAX 53; čá pdšíka na chb; pnhý pá; dnímaná kapucňa; ck na kpa100 % p [ ámk ak nhac Snw Tm Sama Npmkaé ddné a pdušné (mmbána AQUAMAX 53); pnhý pá 100 % p [ % ÁNSKY/ÁMSKY ST aka bunda + nhac 24⁹⁸ ⁹⁹ ámka 6 Lak ukac Ga ďaka mmbán GOR-TX npmkaé u dné a pdušné; gnmcký a pdhnuím znné dan [ % 4⁹⁹ 24⁹⁹ Junké ak ukac Gma ďaka mmbán GOR-TX npmkaé u dné a pdušné; ýpň Bmbg 3-6 [ ⁹⁹ 2⁹⁹ ánka Zmná bunda Fxdwn u a ddná čé k p anách a pd pau p nť phbu pd aku bundu ýpň: 65 g 0/10 huac p pchdnm bdbí hdná ak chná bunda ánka: S-XXL [ ⁹⁹ 13⁹⁹ ámka: XS-XL [ ⁹⁹ ⁹⁹

7 -3% ÁNSKY/ÁMSKY ST funkčná bzň 131⁹⁰ 7⁹⁹ ánk md 100 % pídná ča na Mn hjé a dné č zápachu Funkčné čk da 100% mn na pdušné ýbná mguáca; gamá: 200 ánk: S-XXL [ ámk: XS-XL [ Funkčné nhac da Unzán na šp aj ný ča; 100% mn na; pdušné kmfné ýbná mguáca; gamá: 200 ánk: S-XXL [ ámk: XS-XL [ ámk md -58% Funkčná bzň Sk/Sah Rýchchnúc acký ahký maá ppôbním anaóm bz š gn p mnnu mkób ¾ nhac 78 % pamd 22 % p ánka: M-XL [ ámka: S-L [ ⁹⁹ 24⁹⁹ ámk 2 pá: 15⁹⁹ ánk Lak pdknk p dpých Snw Mdum Hjé pdušné; pdpné zón ba achk a phaku 64% mn na 34% nn 2% LYCRA ánk: S-XL [ ámk: S-L [ ⁹⁵ 1⁹⁹ Lak pdknk p dpých gnmck aané; znná bať p pä a hn; pché š; maá phcuj zápach 32 % pamd 23 % ak 22 % na 21 % pppén 2 % aan [ á: 1⁹⁹ ⁹⁹ Lak pdknk ST 2 pá Kmfné kmpn pané mäkký m na ýkach acké adk 50 % ak 38 % A 10 % Mn na 2 % L [ pá: 2 14⁹⁹ ké ak pdknk Rb jfabný ST; pšá núná ana 5 % na 82 % ak 10 % pamd 3 % aan [ pá: 12 7⁹⁹ 7

8 1/ Sfhá bunda X-Cun Xa/Xa akín phb; chaduzdná; hjá mmbána; chnóga NTMAXp; knané adk 100 % S ánka: S-XXL [ ámka: [ ⁹⁹ 5⁹⁹ -40% BŽKUJM AKO TY ARIANA OSTRIHOŇOÁ Z TÍMU INTRSORT 2/ Tgh X-Cun Xn/Xna Chaduzdné; hjé; znné ba kn 100 % p ánk: M-XXL [ ámk: [ ⁹⁹ 3⁹⁹ 1 3/ Bcké + azan Ac 8 G2 Gp/ SNS f Una Idán p začačník úpaca pmôcka G2 a jad n ngané azan unzána pchá a k: cm/ cm Čnn: [ [ ⁹⁹ 8⁹⁹ 3 2 8

9 8 3 SKLÁCNA -55% ánkaénngáúpaa MNwA15TkSu Mäkkýúpý maákapucňa 100%p S-XL[ ámkajggngáúpaa WNSWTRKSUITFLC Kmfnýhjý maáj djýmpním;bané manam52%bana 28%kóza20%p S-XL[ kápákáúpaa AcadmBKnTack Bčnéckánazp; 100%p S-XL[ čnkápákáúpaa GNwTkSuF Tpý mäkký maáfncht; pdšákapucňa 52%bana2%p 1%Ran S-XL[ kéadékču FahB/FahG núnákathmf cýhkjýnô Naank: [ [ Hkjékču apxs Škmáknšukcaau; núnákaa;pdákatr; númcfa-lnng; ackaanýpnýjazk; pdaanápkačnkaapä; TUUKSancén; daktuuklightsro [ Kmpznáhkjka apx600 Rbunáabnáčpnízkbdhbu zabnýhaffx:s87/j45; zahnu:2[ pí: 5 54 Ľadékču Cama Tpnákušnáka kakčuaknôzúbkam 34-42[ Jun: 54 4

10 u špcánu akcú pnuku a uš! aí LN p našch ných zákazník! haj INTRSORTm ačku najäčšj akj ba Rakúka - Sk amadé! haj 1 z nadných cn: 1 x 4 dňý pb 4* h + 4 dňý kpa Sk amadé p cú dnu ( 2 x dpí 2 x d ) 2 x 4 dňý pb 4* h + 4 dňý kpa Sk amadé p 2 b wwwnpk/kamad Raka na ný n Schdkö Tp Tam 500 ST Knkána ukäť p dbý úchp; chnóga w Lgh Sm; pťah nc* 18 mm [ ⁹⁹ 12⁹⁹ Súpaa na ný n 2x Schdkö Tp Tam 500 Inaná chnóga -anbačný ém 2 ak; 17 mm pna nc 2* pťah zm: 260 x 150 x 23 hmnť: 0180 kg [ ⁹⁹ 2⁹⁹ Ténngá úpaa Gac acká dný funkčný maá 5 % p 5 % aan; kapucňa [ ⁹⁹ 34⁹⁹ ONUKA R RŽITĽO ZÁKAZNÍCKJ KARTY -56% Saň a fanúškm INTRSORTu Kkn na páč a m a buď d nfmaný! ONUKA R RŽITĽO ZÁKAZNÍCKJ KARTY Šapk d pch ampna ánk: [ ámk: [ ⁹⁹ 7⁹⁹ -34% -33% -46% ONUKA R RŽITĽO ZÁKAZNÍCKJ KARTY ONUKA R RŽITĽO ZÁKAZNÍCKJ KARTY Ký naé XT 520p Magncký bzdý ém; manuán naan dpu; pčíač ma: ča ýchť zdanť puz pbu ng Max hmnť uíaa: 120 kg [ m 4⁹⁹ 32⁹⁹ mác naé CT 210 Magncký bzdý ém; manuán naan dpu; pčíač ma: ča ýchť zdanť puz pbu ng; max hmnť uíaa 100 kg [ % 2⁹⁹ 1⁹⁹ ONUKA R RŽITĽO ZÁKAZNÍCKJ KARTY Junké šapk d pch ampna hdné a bzpčné [ ⁹⁹ 5⁹⁹ W2016_IS-SK_FB_07z16_a nuka j paná d 712 d ab d pdana záb N šk ak ú dupné kadj pdajn INTRSORT Fabné dn a môu íšť Za chb znknué ač nučím Udné cn ú d ddáa/ýbc nzáäzn dpučné pdajné cn Za jadné pcnách ú zakúhné nad Akuán ák na ahnu u: npk Baaa: AION Shppng ak Ianká ca 16 Baaa: Aupak Shppng Cn nna 18 Baaa: OC Cna Mda 6 Baaa: B Ma Čadca: u Sbd 303/4C ný Kubín: Aj Sbd 13/G unajká Sda: OC FAMILY CNTR Gaanká ca 1888/1 Humnné: Šfánka u 24 Kšc: OC OTIMA Mdaká ca 32 Lc: OC C ak Tucký ad 13 Lpký Mkuáš: Kamnné p 4556/10 Man: OC TURIC Na: Gaéa MLYNY Šfánka da 61 pad: OC FORUM Nám S gída 320/124 aká Bca: OC Fam Cn š: Gnáa Sbdu 2A dza: Nábná 7/A Rumbk: u Zaúca 5051 Spšká Ná : OC Madaa Tpčan: u Jmnckéh 4887/81 Tnčín: NC Laugac Bá 7271 Tnaa: CITY ARNA Káa 20 Zn: Obchdná 3 Žna: OC UBŇ kškák 52