S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST"

Transkript

1 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44

2 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce Cestovní ruch, kultura, památky a sport Kvalita života sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství STRATEGIE MĚSTA BECHYNĚ Prioritní oblast 1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel Prioritní oblast 2 Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce Prioritní oblast 3 Cestovní ruch, kultura, památky a sport Prioritní oblast 4 Kvalita života sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství SPECIFIKACE OPATŘENÍ Prioritní oblast 1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel Prioritní oblast 2 Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce Prioritní oblast 3 Cestovní ruch, kultura, památky a sport Prioritní oblast 4 Kvalita života sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství /44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

3 1 V IZE MĚ STA B ECHYNĚ Vize jsou vyjádřením celého komplexu představ, cílů a zároveň úkolů, které město Bechyně na své cestě k dalšímu rozvoji čekají. Vyjádření vize zahajuje další část plánu rozvoje města Bechyně, kterou je část strategická. K formulaci vize jsou využity závěry SWOT analýzy. Stejně jako v případě SWOT analýzy byly zformulovány vize pro jednotlivé oblasti rozvoje města. Na tvorbě vizí se podíleli členové jednotlivých pracovních skupin. Město Bechyně bude jako výrazné turistické centrum na řece Lužnici prohlubovat tradici města keramiky, lázeňství a zdravého životního stylu. Vzhledem k rozvojovému potenciálu cestovního ruchu, bohaté historii, značnému počtu kulturních památek a kulturních aktivit se chce město stát výrazným turistickým centrem na řece Lužnici. Propojení nabídky s okolními městy a regiony a zařazení města jako významného bodu na mapu cestovního ruchu v Jihočeském kraji je cílem aktivit v této oblasti. Vzhledem k tradici výroby keramiky a příslušného odborného školství chce město být trvale městem keramiky. Podniky keramické výroby spolu s dalšími podniky lehkého průmyslu a služeb ponesou i nadále charakteristickou místní tradici a zároveň zajistí dostatečnou zaměstnanost obyvatel města a blízkého okolí. Vzhledem k tradici lázeňství, čistému životnímu prostředí a kulturní krajině chce město dále prohloubit tradici lázeňského města se zdravým životním stylem, které podporuje aktivní způsob života a trávení volného času dětí a mládeže, obyvatel a návštěvníků města. Vize pro jednotlivé oblasti rozvoje města: 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel Bechyně jako město: - s rozvinutou dopravní, vodohospodářskou a energetickou infrastrukturou, - chránící své životní prostředí, - s efektivním systémem odpadového hospodářství, - s dostatečnou protipovodňovou ochranou. S TRATEGICKÁ Č ÁST 3/44

4 1.2 Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce Bechyně jako: - místo efektivně prezentující své rozvojové možnosti v oblasti podnikání a přílivu investic, - klidná atraktivní destinace s dobrým potenciálem rozvoje cestovního ruchu a služeb, - přirozené centrum poskytující obyvatelům mikroregionu dostatek pracovních příležitostí, zejména v tradiční výrobě keramiky, v lázeňství a cestovním ruchu. 1.3 Cestovní ruch, kultura, památky a sport Bechyně jako: - přirozené výrazné turistické centrum na řece Lužnici, - historicky významné místo účinně prezentující svoji minulost i současnost, - tradiční a trvalé centrum lázeňství a zdravého životního stylu, - atraktivní místo vytvářející a společně propagující komplexní a pestrou nabídku ve spolupráci s okolními turistickými centry a s místními významnými podniky (lázeňství, keramika, golf, památky ad.), - město nabízející dětem a mládeži, občanům a turistům dobré podmínky pro širokou paletu kulturního a sportovního vyžití a pro aktivní trávení volného času. 1.4 Kvalita života sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství Bechyně jako: - město nabízející občanům klidné prostředí pro spokojený a náplní bohatý život, - město s kvalitním a efektivním zdravotním a sociálním systémem, - město s dostatečným zázemím pro vzdělávání a další vzdělávání. 4/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

5 2 S TRATEGIE MĚ STA B ECHYNĚ 2.1 Prioritní oblast 1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel Cíl 1.1: Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury Opatření Dopravní infrastruktura - chodníky Aktivita: Rekonstrukce chodníků ulice Michalská Aktivita: Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků) Aktivita: Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na firmu Laufen, parčík na náměstíčku, ve spodní části u panelových domů) Aktivita: Rekonstrukce chodníků sídl. Obránců míru Aktivita: Rekonstrukce chodníků Gabrielova ulice Aktivita: Rekonstrukce chodníků Písecká ulice Aktivita: Rekonstrukce chodníků Tyršova ulice Aktivita: Rekonstrukce chodníků ulice Školní Aktivita: Rekonstrukce chodníků ulice Novodvorská Opatření Dopravní infrastruktura - parkoviště Aktivita: Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká Aktivita: Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Obránců míru Aktivita: Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Na Libuši Aktivita: Rekonstrukce parkoviště u křižovatky ulic Čechova a Písecká Opatření Dopravní infrastruktura komunikace a veřejná prostranství Aktivita: Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa (náměstíčko + spodní část) Aktivita: Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, II. etapa (horní část) Aktivita: Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, III. etapa (okolo bývalého lesnického učiliště, Jednoty a panelových domů) Aktivita: Stavební úpravy veřejných ploch u č.p ulice Písecká Aktivita: Stabilizace svahu nad Plechamrem S TRATEGICKÁ Č ÁST 5/44

6 Opatření S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE Dopravní a technická infrastruktura komplexní řešení celých ulic Aktivita: Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice Široká, Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) Aktivita: Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice Dlouhá, Soukenická, Masokrámská) Aktivita: Rekonstrukce sídl. 5.května, II. etapa Aktivita: Rekonstrukce sídl. 5.května, III. etapa Aktivita: Rekonstrukce Fáberovi ulice, II. etapa Aktivita: Rekonstrukce ulice U Stadionu Aktivita: Rekonstrukce Křižíkovi vilové čtvrti Opatření Technická infrastruktura budovy - nebytové Aktivita: Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň) plynová přípojka, topný systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry Aktivita: Obnova dvora č.p. 134 (dvorní objekty, tarasy, zeleň) Aktivita: Oprava smuteční kaple na novém hřbitově výměna oken, střešní krytiny, interiéry Aktivita: Obnova fasády č.p. 140 (muzeum) Aktivita: Výměna oken a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektro č.p.12 Aktivita: Obnova dvora č.p. 12 Aktivita: Rekonstrukce č.p. 301 (dům služeb) výměna oken, obnova fasády, rozvody elektro, vodovodu, kanalizace, střecha, napojení na ÚT Aktivita: Rekonstrukce objektu městského kina, Libušina 169 Opatření Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace Aktivita: Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem Aktivita: Kanalizace a ČOV Hvožďany Aktivita: Zkapacitnění kanalizace Lázeňská ulice + vybudování samostatné dešťové kanalizace Aktivita: Hvožďany kanalizační stoka C Aktivita: Hvožďany dokončení kanalizační stoky B1 Aktivita: Odlehčovací potrubí ČOV Aktivita: Obnova kanalizace Horní Plechamr Aktivita: Obnova kanalizace ul. Parkány 6/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

7 Aktivita: Obnova kanalizace ze sídl. Obránců míru na Plechamr Aktivita: Vyřešení odvádění dešťových vod v sídl. Na Libuši, v ulici U Vodojemu a vyústění do rybníka Trubný Opatření Vodohospodářská infrastruktura - vodovody Aktivita: Hvožďany prodloužení vodovodu Aktivita: Bechyně Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad Aktivita: Výstavba vodovodu v Lázeňské ulici Aktivita: Oprava vodovodu Horní Plechamr Opatření Veřejné osvětlení Aktivita: Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení energetické náročnosti Aktivita: Výměna olejových kabelových tras Aktivita: Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO Aktivita: Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení Opatření Technická infrastruktura společnost Bytenes Bechyně s r.o. Aktivita: Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou Aktivita: Opravy budov a hal ve vlastnictví spol. Aktivita: Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol. Aktivita: Ve spolupráci s městem rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby města v komunální a bytové sféře Opatření Technická infrastruktura - ostatní Aktivita: Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí Aktivita: Rozšíření hřbitova, 3. etapa Aktivita: Zainvestování dalších pozemků v majetku města určených územním plánem k bydlení Aktivita: Vyřešit majetkoprávní vztahy se Státním statkem Jeneč S TRATEGICKÁ Č ÁST 7/44

8 Cíl 1.2: Zvyšování atraktivity města Bechyněa Opatření Zlepšení architektonického vzhledu města obnova a udržování veřejných prostranství, parků a zeleně Aktivita: Obnova Křižíkova parku Aktivita: Revitalizace parku u rybníka Trubný Aktivita: Revitalizace zeleně sídl. Na Libuši Aktivita: Revitalizace starého hřbitova Aktivita: Úprava zeleně na návsi ve Hvožďanech Aktivita: Obnova polní cesty pod novým hřbitovem ke Kryslím (vznik vycházkové trasy, výsadba zeleně) Aktivita: Revitalizace zeleně na novém hřbitově Cíl 1.3: Zlepšení stavu nakládání s odpady na území města Opatření Zlepšení stavu odpadového hospodářství Aktivita: Vybudování sběrného dvora Aktivita: Zavedení kontejnerů na sběr tetrapak Aktivita: Zavedení sběru BRK Aktivita: Vybudování oplocení a přístupové komunikace ke kompostárně Cíl 1.4: Bezpečnost obyvatel Opatření Zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti obyvatel Aktivita: Personální rozšíření MP Aktivita: Materiální vybavení MP Aktivita: Efektivnější umístnění služebny MP Aktivita: Zainteresování MP do složek IZS, VPS 8/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

9 2.2 Prioritní oblast 2 Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce Cíl 2.1: Spolupráce s malými a středními podnikateli, udržení zaměstnanosti Opatření Rozvíjení spolupráce města s malými a středními podnikateli Aktivita: Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s podnikateli Aktivita: Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a zemědělce spolupráce s hospodářskou a agrární komorou Aktivita: Podpora dopravní obslužnosti při směnném provozu podniků - zlepšení podmínek pro získávání kvalifikovaných pracovníků Opatření Podpora a propagace volných ploch určených pro rozvoj podnikání Aktivita: Zlepšení prezentace malého a středního podnikání na území města (internet, výstavy, veletrhy ad.) Aktivita: Propagace volných ploch vhodných pro podnikání Aktivita: Příprava a rozvoj ploch určených pro podnikání (vč. potřebné doprovodné infrastruktury) Opatření Podpora zaměstnanosti na území města Aktivita: Zajištění pracovních míst ve zřizovaných organizacích Aktivita: Spolupráce města s úřadem práce školení pro nezaměstnané, zaměstnavatele apod. Aktivita: Propagace volných pracovních míst Cíl 2.2: Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a rybnících Opatření Rozvoj alternativních způsobů hospodaření a udržení podnikání v zemědělství, lesnictví a rybářství Aktivita: Prezentace zemědělství a souvisejících služeb Aktivita: Diverzifikace činností zemědělských podniků a zavádění moderních technologií Aktivita: Podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky Aktivita: Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích Aktivita: Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení Aktivita: Dokončení komplexních pozemkových úprav S TRATEGICKÁ Č ÁST 9/44

10 2.3 Prioritní oblast 3 Cestovní ruch, kultura, památky a sport Cíl 3.1: Podpora rozvoje turistické infrastruktury Opatření Budování a značení turistických tras Aktivita: Příprava, plánování, výstavba a značení cyklistické trasy podél Lužnice Aktivita: Vybudování kvalitní cyklostezky Týn nad Vltavou Bechyně, případně její prodloužení až k řetězovému mostu ve Stádlci Aktivita: Vybudování cyklotrasy Černickou oborou propojení Bechyňska s územím Borkovická blata Aktivita: Vyznačení vycházkových okruhů v okolí města zřízení nových okruhů pro lázeňské hosty, údržba stávajících Aktivita: Obnova a údržba současné sítě turistických tras Opatření Podpora tradice vodáctví na řece Lužnici Aktivita: Podpora rozvoje kempů, chatových osad a chat v povodí řeky Lužnice Aktivita: Propojení nabídky vodáctví s cyklotrasou podél Lužnice a elektrickou dráhou Tábor Bechyně Aktivita: Marketingová podpora vodáctví na řece Lužnici Opatření Podpora turistického provozu na železniční trati Bechyně Tábor Aktivita: Udržení provozu na železniční trati Tábor-Bechyně v současném stavu Aktivita: Zajištění sezónního turistického provozu historických elektrických a parních vlaků Aktivita: Propagace železničního mostu v Bechyni jako významné technické památky Cíl 3.2: Vytvoření marketingové strategie a nabídky turistických produktů Opatření Společná marketingová strategie a kvalitní propagace Aktivita: Zřízení městského turistického informačního centra Aktivita: Spolupráce města s podniky Lázně Bechyně a Panství Bechyně na společné propagaci 10/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

11 Aktivita: Zpracování společné marketingové strategie a mediální kampaně na podporu turistiky a podnikání Aktivita: Vytvoření kvalitních společných propagačních materiálů na různá témata Aktivita: Zajištění propagace města na výstavách, veletrzích a v okolních informačních centrech Opatření Nabídka turistických produktů Aktivita: Propojit turistickou nabídku města s okolními turistickými centry Tábor, Písek, Milevsko, Týn n.vlt. a Soběslav Aktivita: Pověřit městské informační centrum vytvořením týdenního programu pro návštěvníky města Aktivita: Vytvořit turistické tématické balíčky/produkty podle společných požadavků zapojených podniků Cíl 3.3 Využití památkek pro rozvoj cestovního ruchu Opatření 3.3.1: Obnova historického centra města Aktivita: Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic Aktivita: Vytvoření místního i dálkového naváděcího informačního systému města (městský informační systém, informační tabule upozorňující na historické památky na příjezdových komunikacích k městu) Aktivita: Obnova a rekonstrukce historických objektů v majetku města Opatření 3.3.2: Spolupráce s majiteli památkových objektů Aktivita: Spolupráce města se soukromými majiteli lázní a zámku při údržbě a obnově památek na území města (Panství Bechyně, Lázně Bechyně) Aktivita: Spolupráce s veřejnými i soukromými majiteli a provozovateli při využití historického centra města (řád františkánů, Alšova jihočeská galerie, Klub českých turistů ad.) S TRATEGICKÁ Č ÁST 11/44

12 Cíl 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města, rozvíjet vnější vztahy Opatření 3.4.1: Podpora kulturních akcí a obnova kulturního domu Aktivita: Založit tradici kulturní přehlídky nebo festivalu krajského nebo celostátního charakteru, náležitě ji propagovat Aktivita: Podpora pořádání divadelních přehlídek s celostátním dopadem Aktivita: Rekonstrukce kulturního domu jako centra kulturních aktivit ve městě Aktivita: Podpora a rozšíření činnosti kulturních zařízení kino, kulturní dům, městské muzeum atd. Aktivita: Podpora spolkového života ve městě Opatření 3.4.2: Podpora vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce Aktivita: Větší zapojení města do spolupráce krajských a regionálních center Aktivita: Zahájení mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem Aktivita: Podpora spolupráce s armádou ČR (ženijní brigáda, vojenská policie) Aktivita: Podpora činnosti spolků a organizací rozvíjejících vnější vztahy města Cíl 3.5 Podpora sportu a využití volného času Opatření Dobudování odpovídající sportovní infrastruktury Aktivita: Dokončení vybavení sportovního areálu o specifickou sportovní infrastrukturu (park volného času pro mladé in-line bruslení, skateboard, lezecká stěna, lanové centrum, trampolíny apod.) Opatření Podpora sportovních aktivit Aktivita: Podpora činnosti sportovních a školních klubů a tělovýchovných zařízení na území města Aktivita: Zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti 12/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

13 2.4 Prioritní oblast 4 Kvalita života sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství Cíl 4.1: Podpora vzdělávání Opatření Zajištění kvalitního prostředí ve školách Aktivita: Výměna oken ZŠ Školní Aktivita: Výměna oken ZŠ Libušina Aktivita: Zateplení MŠ Jahůdka Bechyně Aktivita: Vybavení školního hřiště MŠ Jahůdka Bechyně Aktivita: Vybavení environmentálního altánu MŠ Jahůdka Bechyně Aktivita: Úprava příjezdové komunikace MŠ Jahůdka Bechyně Opatření Zvýšení zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi základními školami, středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem Aktivita: Exkurze a prezentace technických činností firem Aktivita: Zvýšení informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných pracovníků Opatření Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání Aktivita: Zvýšení zájmu o celoživotní vzdělávání ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů Cíl 4.2: Zlepšení podmínek pro bydlení Opatření Rekonstrukce a revitalizace objektů pro bydlení Aktivita: Revitalizace panelových domů sídl. Obránců míru výměna oken, zateplení střechy a fasády, nátěr fasády (č.p hotovo, č.p. 817 proběhne letos) Aktivita: Výměna oken bytových domů sídl. Na Libuši č.p , , Aktivita: Nový fasádní nátěr bytových domů sídl. Na Libuši č.p , Aktivita: Izolace základů bytových domů sídl. Na Libuši č.p , Aktivita: Rekonstrukce bytového domu č.p. 7 Aktivita: Rekonstrukce bytového domu Senožaty č.p. 41 S TRATEGICKÁ Č ÁST 13/44

14 Cíl 4.3: Rozvoj zdravotnictví Opatření Zlepšení zdravotních služeb na území města Aktivita: Zřízení zdravotního střediska soustředěné lékařské péče Aktivita: Zajištění ordinace většího počtu lékařů/specialistů pro obyvatele města Cíl 4.4: Rozvoj sociálních služeb Opatření Zlepšení sociálních služeb na území města Aktivita: Výstavba nového Domova pro seniory Aktivita: Udržení a rozšíření terénní pečovatelské služby Aktivita: Rozšíření nabídky služeb a pracovní doby pečovatelek v domě s pečovatelskou službou v Bechyni Aktivita: Zřízení sociální služby osobní asistence Aktivita: Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež Aktivita: Zajištění služby nouzového signalizačního zařízení pro seniory a zdravotně postižené Opatření Vzdělávání dospělých a seniorů Aktivita: Zajistit vzdělávání dospělých Aktivita: Zajistit vzdělávání seniorů Opatření Doprovodné služby Aktivita: Základní sociální poradenství Aktivita: Odborné sociální poradenství Aktivita: Zařízení seniorského parku 14/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

15 3 S PECIFIKACE OPATŘ ENÍ 3.1 Prioritní oblast 1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel CÍL 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury POPIS CÍLE: Dopravní a technická infrastruktura hrají důležitou roli v dalším rozvoji města a ve spokojenosti obyvatel a návštěvníků města s prostředím, ve kterém se pohybují. V oblasti dopravy má dojít zejména ke zlepšení kvality pohybu pěších, zkvalitnění dopravy v klidu a k rekonstrukci některých nevyhovujících komunikací. Tyto rekonstrukce jsou však komplikovány historickým charakterem některých ulic a nemožností uvést je do normovaného stavu. Napojení obyvatel na veřejný vodovod a kanalizaci je v současné době na dostačující úrovni, je však nutno počítat s průběžnou rekonstrukcí a rozšiřováním této infrastruktury. Dalším cílem je zajistit snížení rizik při živelních událostech. OPATŘENÍ 1.1.1: Dopravní infrastruktura - chodníky Především na sídlištích, ale nezřídka i v tradiční zástavbě, je poměrně nevyhovující stav cest pro pěší ať se již jedná o rozměrové parametry, tak i o stavební stav. Rekonstrukce chodníků zvýší komfort a bezpečnost pohybu pěších (zejména hendikepovaných občanů, dětí, seniorů, matek s kočárky apod.) a usnadní jejich úklid a údržbu. Nezanedbatelné je i estetické hledisko. - Rekonstrukce chodníků ulice Michalská - Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků) - Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na firmu Laufen, parčík na náměstíčku, ve spodní části u panelových domů) - Rekonstrukce chodníků sídl. Obránců míru - Rekonstrukce chodníků Gabrielova ulice - Rekonstrukce chodníků Písecká ulice - Rekonstrukce chodníků Tyršova ulice - Rekonstrukce chodníků ulice Školní - Rekonstrukce chodníků ulice Novodvorská OPATŘENÍ 1.1.2: Dopravní infrastruktura - parkoviště Zejména v místech větší koncentrace obyvatel, tedy především na sídlištích, se začíná postupem doby projevovat nedostatek parkovacích míst. Tato situace kromě nepříjemností pro bydlící, způsobuje i problémy s úklidem komunikací a dostupností všech míst pro vozy svážející odpad, hasiče a záchranáře. S TRATEGICKÁ Č ÁST 15/44

16 - Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká - Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Obránců míru - Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Na Libuši - Rekonstrukce parkoviště u křižovatky ulic Čechova a Písecká OPATŘENÍ 1.1.3: Dopravní infrastruktura komunikace a veřejná prostranství Popis výchozí situace je obdobný popisu chodníků. Z hlediska bezpečnosti i z hledisek estetických je postupná rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství více než žádoucí. - Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa (náměstíčko + spodní část) - Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, II. etapa (horní část) - Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, III. etapa (okolo bývalého lesnického učiliště, Jednoty a panelových domů) - Stavební úpravy veřejných ploch u č.p ulice Písecká - Stabilizace svahu nad Plechamrem OPATŘENÍ 1.1.4: Dopravní a technická infrastruktura komplexní řešení celých ulic Jedná se o dlouhou dobu chátrající infrastrukturu, kde kromě výše zmíněných kritérií vystupuje do popředí i estetické hledisko. Zejména v případě veřejných prostranství jde o celkovou snahu města zvýšit svou atraktivitu pro turisty a lázeňské hosty. - Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice Široká, Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) - Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice Dlouhá, Soukenická, Masokrámská) - Rekonstrukce sídl. 5. května, II. etapa - Rekonstrukce sídl. 5. května, III. etapa - Rekonstrukce Fáberovi ulice, II. etapa - Rekonstrukce ulice U Stadionu - Rekonstrukce Křižíkovi vilové čtvrti OPATŘENÍ 1.1.5: Technická infrastruktura budovy - nebytové Technický stav nebytových objektů (v mnoha přídech sloužících veřejnosti) není dlouhodobě uspokojivý. Kromě otázek bezpečnosti a komfortu se tento stav negativně projevuje i v oblasti provozních nákladů. Realizací níže uvedených aktivit dojde k významným zlepšením a úsporám. 16/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

17 - Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň) plynová přípojka, topný systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry - Obnova dvora č.p. 134 (dvorní objekty, tarasy, zeleň) - Oprava smuteční kaple na novém hřbitově výměna oken, střešní krytiny, interiéry - Obnova fasády č.p. 140 (muzeum) - Výměna oken a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektro č.p Obnova dvora č.p Rekonstrukce č.p. 301 (dům služeb) výměna oken, obnova fasády, rozvody elektro, vodovodu, kanalizace, střecha, napojení na ÚT - Rekonstrukce objektu městského kina, Libušina č.p. 169 OPATŘENÍ 1.1.6: Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace Jednotná kanalizační síť v délce 23,67 km zajišťuje odkanalizování převážné části stávající zástavby města Bechyně. V některých lokalitách (sídl. 5. května a U Studen) je vybudována oddílná kanalizace. Odpadní vody jsou přiváděny sběračem A (sběrač v Lázenské ulici), sběračem B (štola a sběrač okolo říčky Smutná) a sběračem C (ze sídl. Na Libuši) na ČOV Bechyně. Čistírna odpadních vod Bechyně je mechanicko-biologická čistírna s předřazenou denitrifikací. Návrhové parametry ČOV Bechyně jsou : 1800 m 3 /den, 7500 EO. V současné době je budována kanalizace v části Zářečí, odkud budou odpadní vody čerpány do štoly. Z hlediska odkanalizování je nutné postupně rekonstruovat kanalizaci, která je na hranici životnosti a tam, kde se provádí celková rekonstrukce komunikací. Dále je potřeba řešit odvádění dešťových vod, které působí problémy při přívalových deštích. V místních částech Hvožďany, Senožaty, Lišky je vybudována jednotná kanalizace a odpadní vody jsou volnými výústěmi odváděny do recipientů. V těchto místních částech bude nutné postupně vybudovat zařízení na čištění odpadních vod. - Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem - Kanalizace a ČOV Hvožďany - Zkapacitnění kanalizace Lázeňská ulice + vybudování samostatné dešťové kanalizace - Hvožďany kanalizační stoka C - Hvožďany dokončení kanalizační stoky B1 - Odlehčovací potrubí ČOV - Obnova kanalizace Horní Plechamr - Obnova kanalizace ul. Parkány - Obnova kanalizace ze sídl. Obránců míru na Plechamr - Vyřešení odvádění dešťových vod v sídl. Na Libuši, v ulici U Vodojemu a vyústění do rybníka Trubný S TRATEGICKÁ Č ÁST 17/44

18 OPATŘENÍ 1.1.7: Vodohospodářská infrastruktura - vodovody Město Bechyně a místní část Senožaty jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Bechyňsko. Hlavním zdrojem jsou vrty v Nové Vsi a studny v Sudoměřicích u Bechyně. Z vrtů v Nové Vsi je voda čerpána do vodojemu Hodětín, odkud je přiváděna gravitačním řadem DN 250 a DN400 do Bechyně. Voda ze Sudoměřic u Bechyně je do spotřebiště dodávána přes čerpací stanici. Kvalita vody ve zdrojích je vyhovující a kapacita zdrojů je dostatečná. Celková délka vodovodu ve městě Bechyni je 27,2 km v části Senožaty 1,2km. Místní část Hvožďany je zásobována vodou ze zdrojů nad obcí (zářezy a vrt HJ-1). Voda z obou zdrojů překračuje limity pro koncentraci dusičnanů. V roce 2009 byl pro tento zdroj stanoven časově omezený mírnější hygienický limit. 1. Mírnější hygienicky limit pro ukazatel dusičnany se určuje na dobu nejdéle do Koncentrace dusičnanů ve vodě dodávané vodovodem Hvožďany nesmí překročit hodnotu 70 mg/l. Celková délka vodovodu ve Hvožďanech je 1,33 km. Místní část Hvožďany je potřeba napojit na vodovodní síť ve městě Bechyně a zajistit tak pitnou vodu odpovídající kvality. Z hlediska zásobování vodou je nutné rekonstruovat vodovodní síť, která je na hranici životnosti nebo tam, kde se provádí celková rekonstrukce komunikací. - Hvožďany prodloužení vodovodu - Bechyně Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad - Výstavba vodovodu v Lázeňské ulici - Oprava vodovodu Horní Plechamr OPATŘENÍ 1.1.8: Veřejné osvětlení Stávající rozvody VO, včetně sloupů jsou přibližně z 50ti procent zrekonstruovány a osazeny úspornými svítidly. Zbývající části jsou původní olejové kabely, včetně ocelových (částečně zkorodovaných stožárů) se svítidly osazenými neekonomickými výbojkami 150 W. Některé ulice jsou osazeny betonovými sadovými sloupy, které jsou popraskané a nahnuté a jsou rovněž osazeny nevyhovujícími typy svítidel. V prostoru sídliště na Libuši jsou na lanových převěsech osazeny zastaralé typy svítidel, které bude rovněž nutno vyměnit. Lokality ve kterých se nalézají staré olejové kabely VO Keramická škola hotel Jupiter Objekt DPS Křižovatka Písecká Čechova Keramická škola Křižíkův park (odbočka do lázní) Sídliště Na Libuši Lokality ve kterých se nalézají zkorodované ocelové stožáry VO: U Kulturního střediska, ulice směr nový hřbitov, trasa Křižíkův park Nový most, Michalská ulice, jednotlivé stožáry v ostatních lokalitách. Lokality, které se připravují na rozšíření vánočního osvětlení: trasa Křižíkův park Nový most, ulice Písecká, výpadovka směr Senožaty. 18/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

19 - Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení energetické náročnosti - Výměna olejových kabelových tras - Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO - Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení OPATŘENÍ 1.1.9: Technická infrastruktura společnost Bytenes Bechyně s.r.o. Stávající technika je ze 40 % procent obnovena. Zbývající část je zastaralá (20 25 let) s vysokými provozními náklady a nelze zajistit potřebné náhradní díly. Stávající budovy a haly je nutno opravit, zejména v oblasti elektroinstalace, rozvodů topení, výměny oken, opravy střešního pláště. V areálu nutno vybudovat zastřešený prostor pro uložení sezónní techniky. Stávající počty zaměstnanců (řidiči, zedník, zahradník) nepokrývají potřeby společnosti pro plnění úkolů. Vzhledem k předpokládanému rozšíření některých činností bude potřeba rozšířit počty pracovníků. Montáž nové elektroinstalace v halách, rekonstrukce ÚT garáže, šatny, výměna oken administrativní budova, výstavba nového plechového přístřešku. Doplňování vzdělanosti formou školení, seminářů a odborných kurzů. Stávající kapacity společnosti Bytenes z hlediska personálního i technického nejsou schopny plně pokrýt veškeré potřeby města Bechyně v oblasti péče o bytový fond a v oblasti technických služeb nutnost navýšit kapacitu. - Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou - Opravy budov a hal ve vlastnictví spol. - Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol. - Ve spolupráci s městem rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby města v komunální a bytové sféře OPATŘENÍ : Technická infrastruktura - ostatní I ostatní infrastruktura potřebuje opravy, obnovu, modernizaci či rozšíření viz následující aktivity. - Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí - Rozšíření hřbitova, 3. etapa - Zainvestování dalších pozemků v majetku města určených územním plánem k bydlení - Vyřešit majetkoprávní vztahy se Státním statkem Jeneč CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.1: - město Bechyně - Bytenes Bechyně s.r.o., Vodárenské sdružení Bechyňsko, Státní statek Jeneč popř. další S TRATEGICKÁ Č ÁST 19/44

20 podnikatelské subjekty zabývající se dopravní a technickou infrastrukturou - vlastníci nemovitostí - obyvatelé města - turisté GARANT A SPOLUPRÁCE: Městský úřad, mikroregion Bechyňsko, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, regionální rozvojové agentury, podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i jiné organizace a podnikatelské subjekty. DOBA TRVÁNÍ: VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY: - Národní rozvojový plán ČR - Regionální operační program NUTS II Jihozápad - Tematické operační programy - Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje - Krajská energetická koncepce - Územní plán města Bechyně 20/44 S TRATEGICKÁ Č ÁST

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více