EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti"

Transkript

1 EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let) Průměrný věk: 40,5 roku 127 žen (z toho 16 mladších 15- ti let) Počet domů: 146 (z toho slouží 55 k rekreaci a 10 jako občanská vybavenost či prostor k podnikání ) Rozpočet: 2009: příjmy: Kč (z toho daňové Kč) výdaje: Kč 2010: příjmy: Kč (z toho daňové Kč) výdaje: Kč 2011: příjmy: Kč (z toho daňové Kč) výdaje: Kč Významní zaměstnavatelé: Zemědělská společnost Ratměřice, ICSS Odlochovice TÉMATA ROZVOJE 1. Strategie 2. Infrastruktura a podmínky výstavby 3. Občanská vybavenost a služby 4. Péče o krajinu a veřejný prostor 5. Spolky a občanská společnost 6. Děti, mládež a volný čas 7. Sociální oblast 8. Historie, kultura, tradice 9. Turistická nabídka 10. Spolupráce

2 1. STRATEGIE Strategické dokumenty Územní plán v současnosti je návrh nového ÚP obce připomínkován orgány státní správy Plán rozvoje obce od roku 2007, v současnosti 4. aktualizace do roku 2014 Charakteristika obce zpracována v rámci přihlášení do soutěže Vesnice roku poprvé v roce 2007, zatím poslední verze vznikla v roce 2010 Zapojení veřejnosti mimořádná zasedání ZO obce, komunitní plánování územního plánu, tématické schůzky s občany nad záměry obce (nová výstavba, přestavba obecního úřadu atd.), aktivní účast občanů na přípravě a realizaci prezentací obce Dotační příležitosti Rok 2009 Dotační program Schválená finanční dotace Celkové náklady Spoluúčast obce Modernizace veřejného osvětlení Středočeský program obnovy venkova Sochařsko malířské sympozium Středočeský fond kultury Na hřišti se učíme i hrajeme Měřiče rychlosti Bezpečnost a zpřístupnění dopravy zastávky Program obnovy venkova MMR Středočeský Fond dopravy Středočeský Fond dopravy Výsadba alejí ve volné krajině Péče o krajinu MŽP Vybavení dataprojektorem Podpora knihoven Czech Point MV Oprava místní komunikace MMR Zázemí SDH Ratměřice Leader Posázaví Oprava kostela sv. Havla PRV CELKEM

3 Rok 2011 Dotační program Získaná dotace Celkové náklady Spoluúčast obce Dostavba stokové sítě včetně přečerpávací stanice Přestavba fotbalového hřiště Úpravy veřejných prostranství a hasičské zbrojnice v Hrzíně Oprava místních komunikací ve Skrýšově Propagace a prezentace Vesnice roku 2010 Hurá za Onešem- doplnění ratměřické naučné stezky Výstavba komunikace k novým stavebním parcelám Středočeský fond životního prostředí a zemědělství venkova- DT2 MMR- Podpora výstavby technické infrastruktury Rozvoj a propagace obce Středočeský kraj CELKEM INFRASTRUKTURA A PODMÍNKY VÝSTAVBY Východisko obec leží na silnici II. třídy, je plynofikována a provozuje vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod Možnosti výstavby rodinných domů Nové stavební parcely: ve třech etapách zasíťováno a prodáno od roku 2004 v lokalitě na východním konci obce 13 stavebních parcel v současnosti 8 nových domů zkolaudováno V současnosti je na území obce rozestavěných 6 dalších domů a je zpracována územní studie na lokalitu s 10 stavebními parcelami Dostavba stokové sítě včetně přečerpávací stanice ( )

4 - odkanalizování celé obce Ratměřice a svedení splaškových vod na stávající čistírnu odpadních vod Rekonstrukce místních komunikací a veřejných prostranství ( ) - oprava asfaltových povrchů a odvodnění v celkové délce 4 km Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci ( ) - Výstavba chodníku ke sportovnímu areálu, přechodů pro pěší a přilehlých chodníků a pěší stezky v centru obce, přestavba autobusových zastávek a čekárny, instalace měřiče rychlosti na vjezdu do obce Dostavba a modernizace veřejného osvětlení ( ) - dvě nové větve veřejného osvětlení, vyměněna stará neekonomická svítidla za úsporná a vrchní kabelové vedení Připravované projekty Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ( ) 3. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY obecní úřad, mateřská škola, knihovna, sportovní areál s dětským hřištěm, hasičská zbrojnice, zubní ordinace, kostel, obchod, pohostinství v roce 2007 byl obnoven provoz mateřské školy zajímavý podnikatelský subjekt: Dům zdraví Technické vybavení pro obecní úřad, obecní knihovnu a spolkovou činnost ( ) - zřízení pracoviště Czech Point, vybavení novými PC, dataprojektorem a promítacím plátnem, audiosestavou s reprobednou a elektronickým zabezpečovacím zařízením Obnova kostela sv. Havla v Ratměřicích a kaple v Hrzíně ( ) - opraveny vnější pláště (nová krytina, nátěr fasády) a dřevěné konstrukce krovů a zvonové stolice, součástí projektu je zpřístupnění památek veřejnosti Rekonstrukce hasičských zbrojnicí v Ratměřicích a Hrzíně (2009, 2011) Připravovaný projekt Přestavba budovy obecního úřadu a mateřské školy r architektonická studie

5 4. PÉČE O KRAJINU A VEŘEJNÝ PROSTOR Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině ( ) - celkem bylo ve 3. etapách vysázeno 173 dubů, 116 švestek, 74 jeřábů, 65 hrušní, 64 jabloní, 37 bříz a 1 lípa a byly obnoveny dvě periodické tůně Obnova březové aleje ( ) - v roce 2012 začala úsekem v intravilánu obce komplexní obnova přestárlé březové aleje na Habrovku Ozelenění sportovního areálu ( ) - výsadba stromů a keřů v novém sportovním areálu Pravidelné brigády občanů a spolků na úklid obce a jejího okolí Připravovaný projekt Pozemkové úpravy katastrálního území Ratměřice 5. SPOLKY A OBČANSKÁ SPOLEČNOST Občanské spolky: Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Opatov,, občanské sdružení Ratměřice NÁM SE DAŘÍ, Ratmírova potulná divadelní společnost Kalendář společenských akcí spolky každoročně organizují v obci okolo 30 akcí pro všechny věkové kategorie občanů Výstavba spolkové místnosti (2009) - nové zázemí pro spolkové aktivity Přestavba fotbalového hřiště ( ) - výstavba moderní fotbalové hrací plochy a zázemí pro sportovní aktivity

6 6. DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS Na hřišti si hrajeme i učíme ( ) - vybudování dětského hřiště s venkovní třídičkou MŠ, přístřešku na společenské akce a hřiště na streetbasketbal Za Onešem na stezku (2011) - interaktivní zastavení na ratměřické naučné trase Na hřišti je místo pro všechny ( ) - úprava valu ve sportovním areálu podle přání dětí, vytvoření minibikeparku 7. SOCIÁLNÍ OBLAST Klub seniorů - začleňování seniorů do života komunity, mezigenerační výměna Občanské sdružení Skrýše - pomoc lidem s problémem socializace, komunitní pobyty ICSS Odlochovice - institucionální péče o lidi s mentálním hendikepem a jejich integrace 8. HISTORIE, TRADICE, KULTURA Projekt: Oživlá historie (2007+) - sborník prací o historii Ratměřic - pouťové slavnosti a tradiční lidové akce:masopust, stavění máje atd. - sochařsko malířská sympozia, Galerie na plotě - ratměřická naučná stezka na téma Třicetiletá válka - koncerty vážné hudby na počest slavného rodáka J. Vlacha - představení Ratmírovy potulné divadelní společnosti se sedlákem Onešem - expozice hasičské historie

7 Připravovaný projekt Jankow 1645 ( ) - tábor experimentální archeologie, amfiteátr bitvy u Jankova, doprovodné historické akce 9. TURISTICKÁ NABÍDKA - Nadstavba projektů rekonstrukce:oprava kostela, Zázemí SDH expozice - Návštěvnické projekty: Naučná stezka, rekonstrukce bitvy - Kulturní projekty: Venkovní expozice soch, Galerie na plotě - Prezentace: webové stránky Zlatý erb 2009, tiskoviny - Partnerská smlouva s Astron group s.r.o. na projektu Zámek Ratměřice rekonstrukce kulturní památky pro cestovní ruch - zapojení se do propagačních struktur Mikroregionu Džbány, Posázaví o.p.s., a projektu Kraj blanických rytířů 10. SPOLUPRÁCE Mikroregion Džbány - 2 města, 2 městyse a 6 obcí v nejjižnější části Středočeského kraje, spolupráce prostřednictvím projektové manažerky svazku Místní akční skupina Posázaví Kraj blanických rytířů - realizace strategického plánu Leader na území jižně od Prahy - projekt Českého svazu ochránců přírody Vlašim sdružuje 1 město, 1 městys, 6 obcí a 1 mikroregion v okolí bájné hory Blaník - propagace turistické destinace Podblanicko - realizace projektů zážitkové a přírodě šetrné turistiky

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červenec 2013 1 OBSAH: Základní údaje Členské obce v roce 2012 Složení orgánů Činnost Mikroregionu Džbány

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE 2007 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE ZA ROKY 2007-2014 MAS Lužnice je zapsaný spolek (do konce roku 2014 občanské sdružení), který se snaží zajistit koordinovaný všestranný

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více