Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006)"

Transkript

1 Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( )

2 Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou společně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Přímá a účinná pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem! je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí. Veselé sbírkové a benefiční akce pořádané během celého roku kdekoli v České republice jsou jedinečnou součástí projektu (podpora dobrovolnictví). Prostřednictvím veřejného výběrového řízení NROS jsou peníze ze sbírky každoročně rozdělovány do všech regionů (NUTS 2) na podporu projektů nestátních neziskových organizací. Jarní mediální kampaň každoročně vrcholí sbírkou v přímém přenosu ČT. Podrobné informace na Hlavní cíle projektu zvýšení kvality života dětí vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí Oblasti podpory Sbírkový projekt Pomozte dětem!, který každoročně podpoří tisíce dětí, má ve srovnání s dalšími charitativními projekty a sbírkami organizovanými v České republice nejširší a nejkomplexnější pokrytí cílových skupin dětí, kterým pomáhá: děti s výchovnými a vývojovými problémy děti žijící mimo vlastní rodinu děti týrané, zneužívané a zanedbávané děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením děti ohrožené drogovou či jinou závislostí děti žijící v nepříznivých životních podmínkách Roční harmonogram projektu (hlavní data) polovina května: sečtení stavu konta za uplynulý ročník a vyhlášení veřejného výběrového řízení polovina května: vyhlášení sbírky nového ročníku konec června: uzávěrka NROS pro přijímání žádostí o nadační příspěvek říjen: slavnostní vyhlášení výsledků veřejného výběrového řízení NROS březen, duben: vrchol kampaně a celovečerní zábavný pořad ČT Pomozte dětem! 1

3 Osm ročníků Pomozte dětem! v datech ( ) Za 8 let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem Kč a pomohl prostřednictvím 716 projektů cca 115 tisícům dětí v celé České republice. 1. ročník 43 projektů dětí Kč 2. ročník 62 projektů dětí Kč 3. ročník 82 projektů dětí Kč 4. ročník 89 projektů dětí Kč 5. ročník 118 projektů dětí Kč 6. ročník 105 projektů dětí Kč 7. ročník 112 projektů dětí Kč 8. ročník 105 projektů dětí Kč Poznámka: Údaje o počtech dětí zařazených do jednotlivých projektů byly sledovány až od 3. ročníku. Za první dva ročníky byly údaje stanoveny jako kvalifikované odhady. Upozornění V letech byl sbírkový projekt Pomozte dětem! ( ročník: ) spojen s veřejnou sbírkou, která byla povolena NROS rozhodnutím MV ČR pod čj. VS2/505_248 dne Finanční prostředky byly shromažďovány na č.ú /0300. Sbírka byla realizována a je vyúčtovávána MHMP v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Od (od 7. ročníku) je projekt realizován prostřednictvím veřejné sbírky, pro níž NROS získala dne osvědčení Magistrátu hl.m. Prahy čj. MHMP/56287/2004. SBÍRKOVÉ KONTO Pomozte dětem! (pro ročník) má č.ú /0100, Komerční banka. 2

4 Pomozte dětem! zůstává nejznámější sbírkou Pramen: STEM, Trendy 2001/6, 2002/6, 2003/6, 2004/6, 2005/6, 2006/6 "Můžete uvést, jakou dobročinnou sbírku znáte?" (%) Pomozte dětem! Kapka naděje "Znáte dlouhodobou veřejnou sbírku České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!, kterou symbolizuje žluté kuřátko s červenobílým záchranným kruhem?" (%) Paraple Květinový den Bílá pastelka Liga proti rakovině Tříkrálová sbírka ADRA Bariéry Člověk v tísni % Fond ohrožených dětí Nadace O. Havlové 20 Adventní koncerty Jiné % Ano Ne Podle posledního průzkumu společnosti STEM si Pomozte dětem! stále udržuje svoji vedoucí pozici mezi dobročinnými sbírkami. Mírné oslabování první pozice sbírky Pomozte dětem!, zaznamenané v roce 2005, se v průběhu posledního roku zastavilo. Další nárůst znalosti zaznamenala sbírka Kapka naděje (o 8 %), u ostatních sbírek k žádným změnám nedošlo. Poslední rok signalizuje možnost dalšího růstu informovanosti o sbírce Pomozte dětem! Míra znalosti sbírky Pomozte dětem! je ovlivňována stejnými faktory jako obecná informovanost o dobročinných sbírkách u nás. I o této sbírce vědí o něco častěji ženy a lidé s vyšším vzděláním. Mírný pokles znalosti sbírky Pomozte dětem! u vysokoškoláků (o 3 %) a naopak upevnění znalosti u ostatních vzdělanostních skupin lidí, včetně osob se základním vzděláním (nárůst o 2 %), je zajímavý. Další čas ukáže, zda jde o nový trend. 3

5 Pomozte dětem! poskytuje veřejnosti nejvíce informací o využití peněz ze sbírky " Můžete uvést dobročinnou sbírku, která podle Vás poskytuje veřejnosti nejvíce informací o tom, jak byly nebo jsou využity shromážděné peníze?" podsoubor osob, které znají nějakou dobročinnou sbírku, N=1288 resp. (%) Pomozte dětem! Kapka naděje Paraple Člověk v tísni Adventní koncerty Tříkrálová sbírka Fond ohrožených dětí Neví Jiné % % " Máte pocit, že jste dobře informován(a) o tom, kam peníze ze sbírky Pomozte dětem! jdou?" podsoubor respondentů, kteří sbírku Pomozte dětem! znají, N=1347 resp. (%) Ano Ne 4

6 Projekty podpořené v 8. ročníku Cílové skupiny Počet podpořených projektů Finanční podpora v Kč Děti s vývojovými a výchovnými problémy (VVP) Děti žijící mimo vlastní rodinu (ŽMR) Děti týrané, zneužívané a zanedbávané (TZ) Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Děti ohrožené různými formami závislosti (DZ) Děti nacházející se v jiných nepříznivých životních podmínkách (JP) Celkem Z toho individuálních Děti podpořené v 8. ročníku (v % z rozdělené částky) DZ 4% JP 10% VVP 18% ŽMR 9% ZP 43% TZ 16% 5

7 Příběhy z podpořených organizací Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Borovany region Jihozápad Borůvka, Borovany Respitní péče pro těžce tělesně postižené Kč Projekt se zabývá organizováním týdenních respitních pobytů, jimiž pomáhá rodinám, které pečují o těžce tělesně postižené dítě. Na týden středisko převezme komplexní péči o postižené dítě. Projekt poskytuje účinnou podporu rodinám v době, kdy se cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpány a nebo se nacházejí v krizové situaci. Posláním střediska především je, aby rodina nadále fungovala a dítěti nehrozilo trvalé umístění do ústavní péče. umožňuje sdílet společně své zkušenosti. Dětem se středisko věnuje i jednotlivě podle jejich potřeb. Romské děti, které vyrůstají v bílých rodinách, to nemají snadné. Kdo vlastně jsou? Abychom jim usnadnili hledání identity, zahráli jsme si s nimi hru Cesta Romů do Čech. Nejprve se děti nastrojily do starých oblečků, které byly vyšívané zlatem či stříbrem. Pak si každé dítě z papírků poslepu vybralo postavu, kterou bude představovat a muselo si zapamatovat, jak by se tomu člověku řeklo romsky, např. čhavo (dítě). Zrovna tato postavička vynikla hned v první scénce. Dítě po celou dobu lezlo po kolenou a cumlalo si prstík, ačkoliv to ve skutečnosti byl palec náctileté dívky. Skupinky se zase mohly chlubit akčním pojetím zadání. Například ve scénce První den na cestě jeden zoralo manuš (silný muž) zvedl a odnesl nasvaľi romňi (nemocnou ženu). Ve scénce Večer u ohně se zase objevil strašidelný medvěd. Užili si to všichni. Malí i velcí. Za dveřmi společenské místnosti Borůvky, střediska pro postižené děti v Borovanech, se směje Ládík, oblíbenec celé Borůvky. Všichni se vždy těšíme, až Ládík zase přijede na týdenní pobyt do Borovan. Je s ním veliká legrace. říká pečovatel Karim. Ládík právě klečí mezi ostatními dětmi na koberci ve společenské místnosti, zubí se na všechny kolem a všichni se smějí, až se za břicha popadají. Chlapec klečí, protože nemůže chodit. Když se potřebuje někam přemístit, vozíme ho na vozíku. Nejraději se směje, zpívá a baví své okolí. Člověk, který hocha trochu lépe pozná, je překvapen bohatstvím jeho vnitřního života a pozoruhodným smyslem pro humor. Děti žijící mimo vlastní rodinu (ŽMR) Praha celorepublikový projekt Středisko náhradní rodinné péče Kdo jsem? Kč Práce s dětmi je zaměřena na podporu hledání jejich identity s důrazem na skupinu dětí romského etnika. Pro celé náhradní rodiny je připravena série vzdělávacích a výchovných klubových setkání zacílených na konkrétní problémy dětí. Současně probíhají tématické programy pro děti, při kterých se setkávají se svými vrstevníky s podobným osudem. Rodičům i dětem projekt Ilustrační foto 6

8 Děti s vývojovými a výchovnými problémy (VVP) Opava region Ostravsko Elim, křesťanská organizace pro evangelizaci a diakonii Opava Pět P v Opavě Kč seznamují s fungováním partnerských a vrstevnických vztahů, s gynekologickou a sexuální problematikou, s tím, jak poskytnout první pomoc a předcházet rizikovým situacím, se škodlivostí a následky užívání drog, s riziky na večírcích. Projekt Pět P (Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství, Podpora) v Opavě je sociálně preventivní, volnočasový projekt určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, který navazuje na dlouholeté zkušenosti hnutí Big Brothers Big Sisters v celém světě. Je založen zejména na kamarádském vztahu dítěte a dospělého kamaráda, který se mu věnuje ve svém volném čase. Od května 2006 se společně schází prvních pět dvojic, další nábory pokračují. Jirkovi je čtrnáct let a bydlí v malé vesničce asi 15 km od Opavy. Na jedno ucho neslyší a má problémy s orientací, také nemá moc kamarádů. Všechen svůj volný čas trávil většinou doma a neznal skoro nic jiného než rodnou vesnici a město, kam jezdí stále stejnou trasou do školy. Pak se ale objevila Míša, velká kamarádka, která jednou týdně cestuje za ním, vyzvedává ho doma a podnikají spolu výlety na nová místa. Občas se k nim připojí i Jirkova sestra. Jednou jeli všichni i s rodiči na výlet do Polska. S Míšou jezdí autobusem. Jirka se tak učí překonat strach z neznámého. Dnes s vrstevníky již lépe komunikuje. Míša je kamarádka! Těším se na každou schůzku! říká nadšeně Jirka. Děti ohrožené různými formami závislosti (DZ) Brno region Jihovýchod Sdružení Podané ruce "Sladkých -náct?" Kč Jedná se o pokračování programů specifické prevence zaměřené na neorganizovanou dospívající mládež. Projekt se orientuje na dospívající dívky v obtížném období dospívání a pomáhá jim co nejlépe zvládnout vše, co toto období přináší... Často se například setkáváme se situací, kdy se dívka na párty nebo diskotéce seznámí s chlapcem a zamiluje se. Pak přijde do klubu uplakaná, že měla s chlapcem intimní styk bez ochrany, a on už jí nechce vidět. I kvůli pomoci v těchto situacích realizujeme dívčí projekt. Jeho cílem je neformálně dívky připravovat a vybavovat pro život - poskytnout jim užitečné informace, zázemí při řešení problému a prostředí pro volný čas. Dívky se Ilustrační foto Děti nacházející se v jiných nepříznivých životních podmínkách (JP) Kutná Hora region Středočeský Oblastní charita Kutná Hora Blízko k přírodě Kč Nemálo dětí se dnes v přírodě chová bezohledně. V rodičích nemají vzor. Přírodu využívají pouze ke svému prospěchu a bez ohledu na následky. Nevnímají ji jako prostředí k životu, ale jako něco, z čeho lze pouze těžit. Projekt letos rozšiřuje fungování přírodovědného kroužku, jehož cílem je zlepšit vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí. Jůlek je třináctiletý samotář, který musí často hlídat své sourozence. Nemá velké možnosti, jak trávit volný čas. Má přísného otce a nikam sám nesmí. Do přírodovědného kroužku, který probíhá u něj v domě, chodí s nadšením a informace, které tady získá, uplatňuje ve škole. Pochlubil se, že je v některých vědomostech dokonce napřed. Velmi rád fotografuje přírodu, je nadaný a úspěšný. Jeho fotografie vyšla i v místních novinách. Rodina Jůlka na něj byla velmi pyšná. Dokonce mohl na výlety. Dostal se tak do jiného prostředí, odpočinul si od sourozenců. Mohl zažít věci, ke kterým by se jinak nedostal. 7

9 Spřátelil se s ostatními dětmi navštěvujícími kroužek. Teď má kamarády i sebevědomí! Děti týrané, zneužívané a zanedbávané (TZ) Opava, Havířov region Ostravsko Armáda spásy ČR Oáza pro děti v azylových domech Armády spásy Jedná se o podporu práce s dětmi v azylových domech Armády spásy. V Opavě bude dovybavena multifunkční místnost a zakoupen materiál pro volnočasové aktivity. V Havířově může pedagogická pracovnice systematicky pracovat se školními dětmi. Pomocí metody videotréninku interakcí se zlepší komunikace mezi dětmi a matkou. Jeden pokoj bude vybaven studijním koutkem, v němž se dítě může lépe soustředit na přípravu do školy. Pro celkové ozdravění budou připraveny pro děti dva víkendové pobyty na horách. Paní L. přišla do našeho azylového domu z důvodu dlouhodobých problémů v rodině, která se nakonec rozpadla a přišla o byt. U nás bydlí se svými třemi dětmi v jednom pokoji. Osmiletý Patrik nyní opakuje první třídu pro špatný prospěch. Pedagogická pracovnice se mu intenzivně věnuje a on začíná projevovat zájem. Je však velmi náročné povzbudit maminku, aby se mu individuálně věnovala. Převážně totiž poskytuje pozornost svým mladším holčičkám, které jsou přiměřeně svému věku velmi živé. Pomoc s přípravou do školy je pro mne i Patrika moc důležitá, říká maminka. Teď, když jsem na ně sama, je těžké vše zvládnout. A v malém pokoji se těžko soustředíme na úkoly. Věříme, že děti, jako je Patrik, se budou moci lépe připravovat do školy, když budou mít v pokoji svůj oddělený studijní koutek. Pro jejich maminky to bude povzbuzením k trávení individuálního času se školáky. Jistě se tím přispěje k obnovení často narušených vztahů. projevily. Pokroky, kterých Anežka dosáhla, motivují rodiče i pracovníky zařízení Motýl pokračovat v pravidelné spolupráci osvědčenými metodami a prostředky: individuální rehabilitace a fyzioterapie, hipoterapie, zájmové aktivity v Motýlu a účast v příměstském táboru o prázdninách. Všeobecná zdravotní pojišťovna individuální rehabilitaci Anežce nehradí. Rodiče proto musí rehabilitaci hradit v plné výši z vlastních prostředků sami. Projekt umožní rodičům poskytnout Anežce častěji rehabilitační péči, která jí nesporně prospívá. Anežka je dívka s projevy atypického autismu. Při stanovení diagnózy až kolem desátého roku bylo Anežce doporučeno rozvíjet samostatnost a nezávislost na rodině. Matka Anežky kontaktovala naše sdružení; společně s Anežkou a její rodinou jsme sestavovali cíle a plány, jak pomoci při rozvoji jejích schopností a dovedností. Pilířem plánů je individuální péče (fyzioterapeutické cvičení, hipoterapie a taneční terapie). Pro rozvoj osobnosti je samozřejmě potřebná i práce ve skupině. Skvělé proto je že, Anežka chodí už druhým rokem do kroužku vaření. Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Plzeň region Jihozápad Občanské sdružení Motýl Já to zvládnu Projekt pokračuje v úspěšně nastoupené cestě integrace Anežky mezi zdravé vrstevníky. Má přispět k udržení a prohloubení pozitivních výsledků, které se již za dobu dvouletého úsilí rodičů a centra Motýl v Anežčině zdravotním stavu Ilustrační foto 8

10 Kuře na obrazovce České televize Pomozte dětem je inspirováno projektem britské televize BBC Children in Need. To znamená, že sbírka je spojena s oslovením široké veřejnosti prostřednictvím masového média, konkrétně vysíláním velké show, během které diváci přispívají na konto. Sbírku v přímém přenosu realizuje Česká televize vždy na Pondělí velikonoční v denních vstupech Studia Pomozte dětem, ve speciálních vydáních pořadů z Brna a Ostravy a hlavně ve večerním zábavném pořadu. Česká televize realizuje i velkou televizní (např. spoty osobností, image spoty, upoutávky na pořady, děkovací spoty, vyhlášení výběrového řízení na rozdělení financí) a mimotelevizní kampaň (city light vitríny, plakáty v telefonních budkách, boomerang pohlednice, plakáty ) v jarním období při vyvrcholení projektu. Kuře je také častým hostem dalších pořadů České televize. Poprvé se Kuře na obrazovce ČT objevilo na Velikonoční pondělí v roce Za dosavadních osm ročníků se před kamerami ČT vystřídalo mnoho známých osobností. Např. Hana Hegerová, Richard Müller, Gabriela Demeterová, Jana Kirschner, Marie Rottrová, Věra Bílá, Aneta Langerová, Petr Hapka, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, či skupiny Mig 21, Olympic a další. S Kuřetem jsou za dobu vysílání již neodmyslitelně spojeni nejen moderátoři večerní show Marcela Augustová a Tomáš Hanák, ale i Alena Zárybnická provázející diváky Studii a samozřejmě i z Ostravy pravidelně se hlásící Aleš Juchelka a Roman Pastorek. Společné vystoupení s dětmi z organizací podpořených z loňské sbírky předvedli Blanka Šrůmová, Vilda Čok, Victoria a Děda Mládek Illegal Band. Všichni účinkovali bez nároku na honorář. Na konci televizního pořadu Pomozte dětem bylo na kontě 8. ročníku sbírky, včetně telefonických příslibů, rekordních Kč. Šlo o nejvyšší částku, která byla doposud v rámci jednotlivých ročníků sbírky vybrána. Cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají 2006 Není však důležité pouze o peníze veřejnost požádat a předat je potřebným dětem. Stejně důležité je ukázat všem, kteří přispěli, jak byly finance využity. V České televizi k tomu slouží dokumenty projektu Pomozte dětem. ČT samozřejmě nemůže ukázat všechny děti, kterým byly peníze určeny. Cyklus Kde peníze pomáhají, který je vysílán od roku 2002, však představuje jednou týdně od ledna do května alespoň vybrané podpořené projekty. Od 15. ledna do 7. května 2006 mohli diváci České televize na prvním programu každou neděli odpoledne po pohádce shlédnout postupně sedmnáct dokumentů, které mapují projekty podpořené ze 7. ročníku sbírky Pomozte détem!. V průběhu následujícího týdne byly vždy několikrát reprízovány. 8. ročník 2006 Pomozte dětem dubna Pondělní den ve znamení pomáhání zahájila Alena Zárybnická v ranních hodinách a s diváky byla v kontaktu prostřednictvím Studií Pomozte dětem až do pozdního odpoledne. Bankomat AZ kvízu Junior pro Kuře vydal ve prospěch konta sbírky Kč. Ve vybírání a bavení nezůstalo pozadu ani ostravské studio, které připravilo mimořádné vysílání pořadu Neváhej a pomáhej! Vše ale vyvrcholilo večer, kdy do callcentra zasedli moderátoři a redaktoři ČT Jolana Voldánová, Aleš Cibulka, Pavel Karas, Martina Vrbová, Ester Janečková a mnoho dalších, aby pomohli získat co nejvíce peněz pro Kuře, tedy pro děti. Na scéně se mezi tím vystřídalo mnoho interpretů pod taktovkou Marcely Augustové, Tomáše Hanáka a nově také Míši Maurerové a Vojty Kotka. Pobavit a pomoci dobré věci přišli Divokej Bill, Miro Žbirka, Dan Hůlka, Helena Zeťová nebo Ivan Hlas. 9

11 Sbírkové a benefiční akce v datech Sbírkové a benefiční akce jsou nedílnou součástí projektu Pomozte dětem! již od jeho vzniku. Zmíněné akce probíhají po celý rok (resp. ročník) sbírky a po celé České republice. Nejvíce akcí se tradičně pořádá vždy v době jarní kampaně Pomozte dětem! (přibližně od února do června). Akce jsou důležité nejen objemem peněz, které při nich veřejnost věnuje na sbírkové konto, ale také tím, že jsou pořádány dobrovolně, s nadšením pro dobrou věc a tam, kde se lidé baví. Pomozte dětem! je charita s úsměvem. Celkový přehled počtu akcí a objemu výtěžku v jednotlivých ročnících ročník počet akcí výtěžek v Kč , , , , , , , ,00 celkem ,60 Při 168 sbírkových a benefičních akcích pořádaných v 8. ročníku po celé České republice veřejnost přispěla částkou Kč. Stejně jako v loňském roce byla i letos nejúspěšnější sbírková akce Velikonoční skautské kuřátko, kterou pořádal Junák - svazu skautů a skautek ČR, tentokrát s výsledkem Kč. Dohromady se v 8. ročníku na všech akcích pořádaných Junákem po celé republice vybralo Kč. Za dobu spolupráce s projektem Pomozte dětem! vybrali skauti již Kč. Benefičními akcemi přispěli nejvýznamněji zákazníci společnosti Accor Services CZ s.r.o částkou Kč a Česká televize, která díky benefiční dražbě fotografií získala Kč. Lázně Darkov, a.s. získaly na Darkovské lípě 2005 dražbou uměleckých děl Kč. Nejvěrnějšími pořadateli sbírkových akcí jsou již tradičně Dětský pěvecký sbor Arietta z Mohelnice (celkem za 8 ročníků Kč), Bratrstvo Keltů (celkem za 8 ročníků Kč), Sdružení Piafa ve Vyškově (celkem za 8 ročníků Kč), TESCO Stores ČR (celkem za 7 ročníků ,80 Kč) a Brandýské kulturní sdružení (celkem za 7 ročníků Kč) Spojenec sbírky Pomozte dětem! = komerční firma, nezisková organizace, jednotlivec, škola, divadlo, obecní úřad nebo restaurace zkrátka kdokoliv, kdo pro Pomozte dětem! uspořádá sbírkovou nebo benefiční akci v souladu se smlouvou uzavřenou s NROS. Sbírková akce = akce, při níž se do zapečetěné sbírkové pokladničky s logem Pomozte dětem! vybírají dobrovolné finanční příspěvky pro sbírku Pomozte dětem! Benefiční akce = akce, při níž se finanční prostředky pro sbírku Pomozte dětem! shromažďují prodejem předmětů, vstupenek, kupónů do tomboly atd. 10

12 Přehled všech sbírkových a benefičních akcí v 8. ročníku Akce měst a obcí: Město Litomyšl, Litomyšl, Toulovcovy prázdninové pátky: Kč; Město Žirovnice, Žirovnice, Velikonoce na zámku: 7 766,50 Kč; OÚ Byšice, Byšice, Vánoční výstavy: 2 267,50 Kč. Děti dětem: DDM Orlová, Orlová, CESTA KOLEM SVĚTA aneb kuře se baví s námi: Kč; DDM Chomutov, Chomutov, sbírkové akce u příležitosti různých akcí: Kč; DDM Bučovice, Bučovice, Jarní přání a keramika dětem: Kč; JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, různá města a obce v celé ČR, Velikonoční skautské kuřátko: Kč; JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko KALICH, Tábor, Hledá se rekordman aneb konec léta mezi skauty: Kč; JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň, Praha, Počernické kuře: Kč; JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Balvan , Rudná, různé sbírkové akce: Kč; MŠ Slaný, Slaný, Vernisáž dětské výtvarné výstavy se soutěží: Kč; MŠ Volavkova, Praha, Volavčí jarmark : Kč; MDDM Čelákovice, Čelákovice, Mezinárodní den dětí: 897 Kč; o.s. SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, Bojkovice, Adventní koncert: Kč; Sdružení rodičů a příznivců Modřanské základní školy, Praha, Pro kuře: Kč; SŠ Trmice, Trmice, Sbírka při školní akci Den bez kouření : 3 233,50 Kč; Středočeská krajská organizace Pionýra, Mělník, Bambiriáda: Kč; ZUŠ Lovosice, Lovosice, Mladí umělci dětem: Kč; ZŠ a MŠ Osečná, Osečná, Děti pomáhají dětem: 6 287,50 Kč; ZŠ Jirkov, Jirkov, Týden pro kuře: 7 222,50 Kč; ZŠ U Santošky, Praha, Školní vánoční party a karneval: 976 Kč; ZUŠ Říčany, Říčany, Koncert ke dni matek: Kč; Žákovský parlament ZŠ Zlín, Zlín, sbírková akce Pomozte dětem :7 582 Kč. Divadelní, hudební a jiné kulturní akce: Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Umístění pokladničky při divadelních představeních souboru: Kč; Divadelní soubor Vojan, Český Dub, pokladnička umístěná na divadelních představeních souboru: Kč. Dlouhodobě umístěné kasičky v obchodech: Cukrárna pod Žabkou, Nymburk, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: 2 174,50 Kč; Galerie Vysočina, Polička, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky Kč; Petruše Šimůnková (Hotel Bohemia), Jičín, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky Kč; Řeznictví a uzenářství Karapetjan s.r.o (Kuřecí Ráj), Jablonec nad Nisou, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: Kč; Silverworld a.s., Příbor, Nový Jičín, Kopřivnice, Dlouhodobé umístění sbírkových pokladniček v obchodech se stříbrnými šperky a dřevěnými výrobky: ,50 Kč. 11

13 Firemní akce: Accor Services CZ s. r. o., Praha, Pomáhejme dál! benefiční akce s odběrateli stravenek Ticket Restaurant a firemní sbírka mezi zaměstnanci: Kč; Britská obchodní komora, Praha, Starry Night tichá aukce: Kč; Česká televize, Praha, Dražba fotografií tváří známých z obrazovky České televize: Kč; DENDRIT Consulting, s.r.o., Jihlava, různé sbírkové akce Kč; Schneider Electric, firemní sbírka mezi zaměstnanci: Kč Společenské akce, výstavy, happeningy aneb zábava nejen pro děti: Adam Závodný (Osmá Velmoc), Karlovy vary, Juliánská slavnost 2005: Kč; Brandýské kulturní sdružení, Stará Boleslav, HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA: ,50 Kč; Bratrstvo Keltů, Lipnice nad Sázavou, 12. ročník festivalu Svátek keltské kultury BELTINE: Kč; KLUB ZÁMEK Třebíč, Třebíč, Koncert pro Pomozte dětem!: Kč; Freeport Leisure (Czech Republic) s.r.o., Znojmo, S Freeportem si hrají malí i velcí : Kč; HEMS - zájmové sdružení právnických osob, Hradec Králové, AIR AMBULANCE 2005: ,50 Kč; Jan Lžíčař, Sloupnice, Sloupenský Pony Express: Kč; Klub nemocných cystickou fibrózou, Praha, Pochod pro kuřátko: 4 798,50 Kč; Kulturní a mateřské centrum Knoflík, Praha, Sbírání od vánoc do jara: Kč; Lázně Darkov, a.s., Darkov, Darkovská lípa 2005: Kč; Manželé Průchovi, Kladno, Kladenské dvorky 2005: 1 035,50 Kč; Mladí konzervativci, Olomouc, Prostějov a Přerov, sbírková akce s přenosnými kasičkami: ,50 Kč; NPÚ územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Státní zámek Mníšek p. Brdy, ,- Kč; o.s. SANANIM, Karlov, sbírkové akce při pravidelných akcích v Terapeutické komunitě Karlov: Kč; o.s. APROPO, Praha, Živý betlém: 5 309,50 Kč; SDH Semily, Kralupy n. Vltavou, Benefiční hasičský ples: Kč; Sdružení Piafa ve Vyškově, Vyškov, Pojďte se bavit a pomozte dětem: Kč; Sdružení a dětský pěvecký sbor Arietta, Mohelnice, Jarní koncert dětských sborů: ,50 Kč; TESCO STORES ČR, a. s., různá města po celé ČR, podpůrné sbírkové akce, které proběhly v hypermarketech a obchodních domech Tesco v České republice: Kč; Vamberecká krajka CZ s.r.o., ČR, benefiční výstavy Vamberecké krajky: Kč; YMCA Třebechovice, Třebechovice pod Orebem, benefiční vystoupení Peregrinova kvarteta: Kč. Uspořádat zábavnou a veselou akci a spojit ji se sbírkou Pomozte dětem! může opravdu každý. A co vy? Pokud vás nenapadá kudy do toho, nechte se inspirovat těmi, kdo už pomohli a pomáhají nebo se poraďte s námi. S každým organizátorem sbírkové a benefiční akce NROS uzavře smlouvu a poskytne mu potřebné zázemí. 12

14 Sbírkový projekt pomáhá ve všech regionech Rozdělení nadačních příspěvků ze sbírky Pomozte dětem! za 8 let 1/ Region Objem přidělených příspěvků v 8. ročníku Počet podpořených projektů v 8. ročníku Celkový součet za všech osm ročníků Praha Kč Kč Střední Čechy Kč Kč Ostravsko Kč Kč Jihozápad Kč Kč Severozápad Kč Kč Severovýchod Kč Kč Jihovýchod Kč Kč Střední Morava Kč Kč Česká republika Kč Kč CELKEM ČR Kč Kč 2/ 1/ Pozn.: Od původního členění ČR na 3 regiony (Praha, Čechy, Morava) dospělo veřejné výběrové řízení v 5. ročníku k členění na 8 regionů (NUTS 2 = sdružené kraje) a od 6. ročníku dále ještě vznikla devátá skupina pro projekty tzv. nadregionální či spíše s celorepublikovou působností. Tabulka uvádí údaje za všechny ročníky přepočítané podle současných devíti regionů. 2/ Pozn.: Finanční prostředky nedočerpané při realizaci jednotlivých projektů se vždy vracejí zpět na sbírkové konto. Vrácené finanční prostředky se v dalším ročníku sbírky přičítají k celkové částce k rozdělení. Z tohoto důvodu se vyskytuje rozdíl v součtu financí určených za jednotlivé ročníky k rozdělení (před připočtením vrácených částek) a v celkovém součtu rozdělených financí. 13

15 Veřejné výběrové řízení NROS každoročně organizuje výběrové řízení s cílem rozdělit vybrané peníze tak, aby pomohly pozitivně a prokazatelně změnit životy dětí. Jaké jsou stálé charakteristiky veřejného výběrového řízení: vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila za daný ročník v souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. pomoc je směřována do šesti různých cílových skupin dětí, které se od počátku projektu nemění počet členů v každé regionální hodnotící komisi výběrového řízení je vždy 7 a klíč k jejich nominaci je stálý hodnotitelé jsou nominováni na základě regionálního principu a každým rokem se obměňují hodnotitelé pracují v komisích bez nároku na honorář jako dobrovolníci nadační příspěvky se rozdělují na základě regionálního principu příjemci nadačních příspěvků mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo církevní právnické osoby časový průběh výběrového řízení se každoročně opakuje příspěvky jsou poskytovány na 1 rok třístupňový princip posuzování a hodnocení projektových žádostí Co hlavního se změnilo během sedmi let ve veřejném výběrovém řízení: počet regionů a hodnotících komisí maximální výše nadačních příspěvků způsob podpory individuálních žadatelů výše finanční částky určené k rozdělení Veřejné výběrové řízení v 8. ročníku veřejné výběrové řízení mělo tři stupně: 1) administrativní hodnocení podaných žádostí (červenec) 2) kvalitativní hodnocení žádostí v devíti hodnotících komisích (srpen) 3) rozhodnutí Správní rady NROS a zástupců vedení ČT (září) každá hodnotící komise pracovala ve standardním složení (2 zástupci odborné veřejnosti + 2 spojenci + 1 zástupce médií + 1 pracovník ČT + 1 zástupce NROS) členové komisí byli nominování na základě regionálního principu jednání komisí byla řízena pracovníkem NROS (bez práva hlasovat) a všichni hodnotitelé byli jmenováni Správní radou NROS Složení hodnotících komisí 8. ročníku: Komise STŘEDNÍ ČECHY, Středočeský kraj, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), T. Filipová (NROS), A. Freimanová (ČT), J. Marxtová (Květy), B. Dvořáková (Slunce, o.p.s.), J. Richterová (Církevní speciální škola Diakonie ČCE Čáslav, okr. Kutná Hora), J. Jandourková (Brandýské kulturní sdružení), I. Sinkulová (ZUŠ Říčany) Komise SEVEROZÁPAD, Karlovarský a Ústecký kraj, místo konání: Ústí nad Labem: B. Šrámková (NROS řídící), T. Smělíková (NROS), M. Dostál (ČT), P. Hladík (Hitrádio FM Labe), M. Sivák (Společné soužití Litvínov), P. Fialová (Demosthenes, o.p.s.), A. Bajerová (Loutkoherecké sdružení "Jitřenka"), B. Fryč (ZŠ Jirkov) Komise OSTRAVSKO, Moravskoslezský kraj, místo konání: Ostrava A. Matoušková (NROS řídící), J. Látal (NROS), T. Jarolím (ČT), B. Gelnarová (Slezskoostravské noviny; OÚ MČ Slezská Ostrava), Z. Novotný (Dětský domov pro děti do 3 let), J. Smělík (ZŠ Ostrava - Kunčičky), J. Marušák (Junák), R. Friedlová (Lázně Darkov) Komise STŘEDNÍ MORAVA, Olomoucký a Zlínský kraj, místo konání: Olomouc A. Matoušková (NROS řídící), H. Hartlová (NROS), T. Přenosil (ČT), I. Pustějovská (Český rozhlas), L. Eliášová (Unie Kompas), P. Boková (KÚ Olomouc), P. Pikalová (Junák), J. Buksa (ZŠ Valašké Meziříčí) Komise JIHOVÝCHOD, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, místo konání: Brno A. Matoušková (NROS řídící), B. Šrámková (NROS), M. Burešová (ČT), L. Endlicherová (Rádio Proglas), E. Neubauerová (LOGO), H. Holišová Kotová (PVC Blansko), M. Vraspírová (Galerie Vysočina), Z. Komůrková (Agentura BB ART/Freeport) Komise JIHOZÁPAD, Plzeňský a Jihočeský kraj, místo konání: Plzeň A. Matoušková (NROS řídící), G. Jirků (NROS), J. Cingrošová (ČT), J. Frisch (Společenství "Začít spolu"), M. Pavlíčková (Arkáda - sociálně psychologické centrum), Š. Pavlík (Videofest 2004), A. Zavodný (Kapela Osmá Velmoc) Komise SEVEROVÝCHOD, Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj, místo konání: Česká Skalice A. Matoušková (NROS řídící), A. Šváchová (NROS), M. Klokočník (ČT), D. Rumpík (Radio OK), H. Němečková (NZDM Klídek), D. Svoboda (Amalthea, o.s.), J. Tauchmanová (Dětský klub Palcát), M. Holeček (YMCA Třebechovice pod Orebem) Komise ČESKÁ REPUBLIKA, všechny kraje, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), A. Beránková (NROS), E. Janečková (ČT), T. Kirschner (Český Rozhlas), Z. Dušková (Dětské krizové centrum), T. Nesvedová (Spec. internátní MŠ Drahaňská, Čimice), M. Čakrtová (Junák), I. Dubnová (Tesco Stores, a.s.) Komise PRAHA, hl.m. Praha, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), H. Šilhánová (NROS), I. Fialová (ČT), P. Matějů (idnes), J. Kokrda (ANIMA o.s. pro péči o rodiny závislých), N. Cimbolincová (Spec. ZŠ a MŠ při FN Bulovka), M. Ondrouchová (ZŠ Modřany), V. Duřt (APROPO) 14

16 Jak bylo možné pomáhat a jak jste pomáhali Přispět na sbírkové konto Pomozte dětem! bylo možno šesti způsoby: (1) bankovním převodem, (2) prostřednictvím poštovní poukázky, (3) příspěvkem do sbírkových pokladniček Pomozte dětem!, (4) využitím služby DMS (dárcovské sms), (5) uspořádáním vlastní sbírkové nebo benefiční akce, (6) uzavřením darovací smlouvy (dar může být spojen s projektem sociálního marketingu). Nejvíce peněz věnovala veřejnost prostřednictvím služby DMS. Uživatelé mobilních telefonů od začátku února do poloviny května tohoto roku přispěli částkou Kč, což je přibližně o 900 tisíc korun více než v minulém ročníku. Většina DMS přišla v měsíci dubnu, nejvíce opět během Pondělí velikonočního, kdy sbírka Pomozte dětem tradičně dominuje v programu České televize. Veřejnost letos zaslala na konto Pomozte dětem! téměř DMS ¹/. Na základě usnesení vlády získala sbírka ve prospěch konta 8. ročníku finanční částku ve výši Kč, která reprezentuje DPH za DMS zaslané na sbírkové konto během jarní kampaně v roce Struktura sbírkového konta Pomozte dětem! v jednotlivých letech sbírkové a benefiční jednotliví přispěvatelé (veřejnost) smluvní dary celkem Kč akce na účet SMS/DMS */ 1. 5 % 68 % % % 2. 9,3 % 40,5 % ,2 % % % 55 % % % % 40,1 % 35,9 % 7 % % 5. 12,5 % 28 % 34,5 % 25 % % 6. 27,1 % 31,5 % 33,2 % 8,2 % % 7. 13,3 % 19,1 % 63,9 % 3,7 % % 8. 12,1 % 15,2% 56,9 % 6,4 % % */ Poznámka: systém dárcovských SMS(DMS) vznikl až v roce Kombinací benefičních akcí spojených se stravenkami Ticket Restaurant a firemního daru nejvýznamněji přispěla na sbírkové konto společnost Accor Services CZ, která zajistila společně se svými zákazníky a dodavateli pro sbírkové konto celkem Kč. Tradičním dárcem na sbírkové konto je také společnost Schneider Electric a její nadace, jejichž dary jsou vždy doplněny sbírkovou akcí mezi zaměstnanci; letošní výsledek těchto společných aktivit zajistil na sbírkové konto částku Kč. Novým dárcem sbírky se stala společnost EUROCOMM Group provozující internetový obchod Kasa.cz, která věnovala díky projektu sociálního marketingu na sbírkové konto během ročníku celkem Kč. V tomto roce získala sbírka také svého největšího individuálního dárce. Stal se jím František Lambert, vrchní ředitel a ředitel programu České televize, jenž na konto Pomozte dětem! věnoval čtvrt miliónu korun, které získal v souvislosti s vítězstvím v anketě Finanční ředitel roku Smluvní dárci 8. ročníku * výše darů v Kč Accor Services Cz s.r.o Kč ** Schneider Electric a zaměstnanci Fondation Schneider Electric pour l Intertion des Jeunes Kč ** František Lambert Kč Země pohádek a.s Kč ABEL - Computer s.r.o Kč */ Poznámka 1: Tabulka obsahuje přehled všech smluvních dárců s darem od Kč. **/ Poznámka 2: Tito dárci poskytli dar (případně jeho část) na základě jimi realizované benefiční akce. Takovéto dary jsou uvedeny v přehledu a výtěžku sbírkových a benefičních akcí. Do percentuálního vyjádření smluvních darů za 8. ročník nebyly zahrnuty. ¹/ Poznámka.: Možnost posílat DMS je vyústěním společného projektu Fóra Dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle jejich vyjádření Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Je to dlouhodobý, srozumitelný a jednoduchý mechanismus, kde cena DMS je 30 Kč, 90% z toho (27 Kč) jde na neziskovou organizaci, 10% (3Kč) na provoz DMS. Více informací 15

17 What is Help the Children! collection project? Project s characteristics Long-term charity project connected with a nationwide public collection. It is organised jointly by the Czech Television (ČT) and Civil Society Development Foundation (NROS). Direct and efficient help to vulnerable and disadvantaged children up to the age of 18 throughout the Czech Republic. Throughout the year Help the Children! collection account is open for individual as well as corporate donations and for the proceeds from fundraising and benefit events. Taking place all over the Czech Republic throughout the year the funbased fundraising and benefit events represent a unique part of the campaign. Every year all the money raised is allocated via public tender to all regions (NUTS2) to support projects of nongovernmental non-profit organisations. Springtime media campaign culminates every year by a live broadcast of public collection on Czech TV. For further information in Czech language please visit Main aims of the project To improve the quality of children s lives To create equal opportunities for all children and for different groups of child population To support children s rights to live in a family or in an alternative family setting Fields of support Help the Children! collection project supports thousands of children every year. In comparison to other charity projects and collections running in the Czech Republic, it has the widest and most complex impact on target groups of children: Children with developmental and behavioural problems Children not living in their own family Child victims of tyranny, abuse and neglect Children with physical, mental and sensory handicaps Children at risk of drug or other forms of addiction Children living under unfavourable life conditions The yearly schedule of the campaign (main dates) mid-may: counting up the total account balance of the past year and announcing the call for proposals mid-may: announcing new year of the collection end of June: closing date for submitting the project proposals October: ceremonial announcing public tender s results March, April: culmination of the campaign and whole-day entertaining programme of Czech Television Help the Children! Safety Belt, Circle of Help the Children Friends is a new Foundation s project designed to help the development of Help the Children! It is oriented especially towards companies which want to play a role of socially responsible entities. 16

18 Kontakty Nadace rozvoje občanské společnosti Jelení 15, Praha 1 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Blanka Šrámková Tel.: Koordinátorka projektu: Andrea Matoušková Tel.: Grantová asistentka: Taťána Smělíková Tel.: Asistent marketingu (Sbírkové a benefiční akce): Jan Havlíček Tel.: Asistentka marketingu: Eliška Řeháková Tel.: Česká televize Kavčí hory, Praha 4 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Tomáš Přenosil Tel.: Obsah Co je sbírkový projekt Pomozte dětem!...1 Osm ročníků Pomozte dětem! v datech. 2 Pomozte dětem! je nejznámější sbírkou!... 3 Informovanost o využití peněz..4 Projekty podpořené v 8. ročníku..5 Příběhy podpořených dětí..6-8 Kuře na obrazovce České televize...9 Sbírkové a benefiční akce v datech...10 Přehled sbírkových a benefičních akcí Kuře pomáhá ve všech regionech. 13 Veřejné výběrové řízení Jak jste pomáhali What is Help the Children! project...16 Kontakty...17 Obsah. 17 Partneři.. 18 Generální partner...19 Záchranný kruh...19 DMS...19 Vydala Nadace rozvoje občanské společnosti v prosinci 2006 Fotografie: archiv NROS, archiv ČT a archivy podpořených organizací Vydáno s podporou společností Schneider Electric CZ, s. r. o. a Inpress a. s. 17

19 Sbírkový projekt Pomozte dětem! Projekt Pomozte dětem! se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo pro něj bezplatně poskytují určité významné služby. Děkujeme partnerům 8. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!. Hlavní partner Mediální partneři Partneři 18

20 Pomozte dětem! má generálního partnera Pomáhejte dětem celý rok zasíláním DMS Generální partner projektu Poprvé je sbírkový projekt Pomozte dětem! spojen se zásadní finanční podporou soukromého subjektu. Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KURE na Cena 30 Kč Pro Pomozte dětem! 27 Kč Více informací na: 19

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Charakteristiky veřejného výběrového řízení vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sedm ročníků Pomozte dětem! v datech (1998-2005) Za 7 let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem 69 725 389 Kč a pomohl prostřednictvím

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

Záchrannému kruhu pomáhá Záchranný kruh

Záchrannému kruhu pomáhá Záchranný kruh Z p r a v o d a j k l u b u p ř á t e l P o m o z t e d ě t e m! Č ERVEN 2007 Záchrannému kruhu pomáhá Záchranný kruh Vážení a milí přátelé sbírkového projektu Pomozte dětem!, snad vám moje oslovení zní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Dáváme lidi do pohybu. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti. Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Dáváme lidi do pohybu. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovaný společně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

České teplo s.r.o. - Pomáhat dětem je radost!

České teplo s.r.o. - Pomáhat dětem je radost! V y d á v á N a d a c e r o z v o j e o b č a n s k é s p o l e č n o s t i Z p r a v o d a j K l u b u p ř á t e l P o m o z t e d ě t e m! L EDEN 2010 České teplo s.r.o. - Pomáhat dětem je radost! Vážení

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih Poskytnuté dotace VOLNÝ ČAS - OKRUH 1 Kód Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 13/0676 Armáda spásy v ČR Volný čas pro děti v Armádě spásy 230 000 30 000 1 13/0871 Asociace TOM ČR, TOM 19061

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

PŘÍRUČKA K VEŘEJNÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 14. ROČNÍKU SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM

PŘÍRUČKA K VEŘEJNÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 14. ROČNÍKU SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM PŘÍRUČKA K VEŘEJNÉMU VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 14. ROČNÍKU SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM OBSAH 1. ÚVODEM... 3 2. PŘEHLED PODMÍNEK A TERMÍNŮ... 3 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM...

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

ROČNÍKOVÁ ZPRÁVA 2014. www.pomoztedetem.cz

ROČNÍKOVÁ ZPRÁVA 2014. www.pomoztedetem.cz ROČNÍKOVÁ ZPRÁVA 2014 www.pomoztedetem.cz JAK MŮŽETE POMOCI KDO JSME Vážení přátelé, sbírka Pomozte dětem má za sebou již 16 let působení a to samo považujeme za velký úspěch. Za tu dobu se podařilo vybrat

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM. Kamila Matějková PR manažerka projektu. Pomozte dětem

KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM. Kamila Matějková PR manažerka projektu. Pomozte dětem JAK MŮŽETE POMOCI KDO JSME Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a my máme příležitost podělit se s Vámi o to, co se ve sbírkovém projektu Pomozte dětem v uplynulých dvanácti měsících odehrálo. A nebylo

Více