Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006)"

Transkript

1 Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( )

2 Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou společně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Přímá a účinná pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem! je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí. Veselé sbírkové a benefiční akce pořádané během celého roku kdekoli v České republice jsou jedinečnou součástí projektu (podpora dobrovolnictví). Prostřednictvím veřejného výběrového řízení NROS jsou peníze ze sbírky každoročně rozdělovány do všech regionů (NUTS 2) na podporu projektů nestátních neziskových organizací. Jarní mediální kampaň každoročně vrcholí sbírkou v přímém přenosu ČT. Podrobné informace na Hlavní cíle projektu zvýšení kvality života dětí vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí Oblasti podpory Sbírkový projekt Pomozte dětem!, který každoročně podpoří tisíce dětí, má ve srovnání s dalšími charitativními projekty a sbírkami organizovanými v České republice nejširší a nejkomplexnější pokrytí cílových skupin dětí, kterým pomáhá: děti s výchovnými a vývojovými problémy děti žijící mimo vlastní rodinu děti týrané, zneužívané a zanedbávané děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením děti ohrožené drogovou či jinou závislostí děti žijící v nepříznivých životních podmínkách Roční harmonogram projektu (hlavní data) polovina května: sečtení stavu konta za uplynulý ročník a vyhlášení veřejného výběrového řízení polovina května: vyhlášení sbírky nového ročníku konec června: uzávěrka NROS pro přijímání žádostí o nadační příspěvek říjen: slavnostní vyhlášení výsledků veřejného výběrového řízení NROS březen, duben: vrchol kampaně a celovečerní zábavný pořad ČT Pomozte dětem! 1

3 Osm ročníků Pomozte dětem! v datech ( ) Za 8 let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem Kč a pomohl prostřednictvím 716 projektů cca 115 tisícům dětí v celé České republice. 1. ročník 43 projektů dětí Kč 2. ročník 62 projektů dětí Kč 3. ročník 82 projektů dětí Kč 4. ročník 89 projektů dětí Kč 5. ročník 118 projektů dětí Kč 6. ročník 105 projektů dětí Kč 7. ročník 112 projektů dětí Kč 8. ročník 105 projektů dětí Kč Poznámka: Údaje o počtech dětí zařazených do jednotlivých projektů byly sledovány až od 3. ročníku. Za první dva ročníky byly údaje stanoveny jako kvalifikované odhady. Upozornění V letech byl sbírkový projekt Pomozte dětem! ( ročník: ) spojen s veřejnou sbírkou, která byla povolena NROS rozhodnutím MV ČR pod čj. VS2/505_248 dne Finanční prostředky byly shromažďovány na č.ú /0300. Sbírka byla realizována a je vyúčtovávána MHMP v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Od (od 7. ročníku) je projekt realizován prostřednictvím veřejné sbírky, pro níž NROS získala dne osvědčení Magistrátu hl.m. Prahy čj. MHMP/56287/2004. SBÍRKOVÉ KONTO Pomozte dětem! (pro ročník) má č.ú /0100, Komerční banka. 2

4 Pomozte dětem! zůstává nejznámější sbírkou Pramen: STEM, Trendy 2001/6, 2002/6, 2003/6, 2004/6, 2005/6, 2006/6 "Můžete uvést, jakou dobročinnou sbírku znáte?" (%) Pomozte dětem! Kapka naděje "Znáte dlouhodobou veřejnou sbírku České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!, kterou symbolizuje žluté kuřátko s červenobílým záchranným kruhem?" (%) Paraple Květinový den Bílá pastelka Liga proti rakovině Tříkrálová sbírka ADRA Bariéry Člověk v tísni % Fond ohrožených dětí Nadace O. Havlové 20 Adventní koncerty Jiné % Ano Ne Podle posledního průzkumu společnosti STEM si Pomozte dětem! stále udržuje svoji vedoucí pozici mezi dobročinnými sbírkami. Mírné oslabování první pozice sbírky Pomozte dětem!, zaznamenané v roce 2005, se v průběhu posledního roku zastavilo. Další nárůst znalosti zaznamenala sbírka Kapka naděje (o 8 %), u ostatních sbírek k žádným změnám nedošlo. Poslední rok signalizuje možnost dalšího růstu informovanosti o sbírce Pomozte dětem! Míra znalosti sbírky Pomozte dětem! je ovlivňována stejnými faktory jako obecná informovanost o dobročinných sbírkách u nás. I o této sbírce vědí o něco častěji ženy a lidé s vyšším vzděláním. Mírný pokles znalosti sbírky Pomozte dětem! u vysokoškoláků (o 3 %) a naopak upevnění znalosti u ostatních vzdělanostních skupin lidí, včetně osob se základním vzděláním (nárůst o 2 %), je zajímavý. Další čas ukáže, zda jde o nový trend. 3

5 Pomozte dětem! poskytuje veřejnosti nejvíce informací o využití peněz ze sbírky " Můžete uvést dobročinnou sbírku, která podle Vás poskytuje veřejnosti nejvíce informací o tom, jak byly nebo jsou využity shromážděné peníze?" podsoubor osob, které znají nějakou dobročinnou sbírku, N=1288 resp. (%) Pomozte dětem! Kapka naděje Paraple Člověk v tísni Adventní koncerty Tříkrálová sbírka Fond ohrožených dětí Neví Jiné % % " Máte pocit, že jste dobře informován(a) o tom, kam peníze ze sbírky Pomozte dětem! jdou?" podsoubor respondentů, kteří sbírku Pomozte dětem! znají, N=1347 resp. (%) Ano Ne 4

6 Projekty podpořené v 8. ročníku Cílové skupiny Počet podpořených projektů Finanční podpora v Kč Děti s vývojovými a výchovnými problémy (VVP) Děti žijící mimo vlastní rodinu (ŽMR) Děti týrané, zneužívané a zanedbávané (TZ) Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Děti ohrožené různými formami závislosti (DZ) Děti nacházející se v jiných nepříznivých životních podmínkách (JP) Celkem Z toho individuálních Děti podpořené v 8. ročníku (v % z rozdělené částky) DZ 4% JP 10% VVP 18% ŽMR 9% ZP 43% TZ 16% 5

7 Příběhy z podpořených organizací Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Borovany region Jihozápad Borůvka, Borovany Respitní péče pro těžce tělesně postižené Kč Projekt se zabývá organizováním týdenních respitních pobytů, jimiž pomáhá rodinám, které pečují o těžce tělesně postižené dítě. Na týden středisko převezme komplexní péči o postižené dítě. Projekt poskytuje účinnou podporu rodinám v době, kdy se cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpány a nebo se nacházejí v krizové situaci. Posláním střediska především je, aby rodina nadále fungovala a dítěti nehrozilo trvalé umístění do ústavní péče. umožňuje sdílet společně své zkušenosti. Dětem se středisko věnuje i jednotlivě podle jejich potřeb. Romské děti, které vyrůstají v bílých rodinách, to nemají snadné. Kdo vlastně jsou? Abychom jim usnadnili hledání identity, zahráli jsme si s nimi hru Cesta Romů do Čech. Nejprve se děti nastrojily do starých oblečků, které byly vyšívané zlatem či stříbrem. Pak si každé dítě z papírků poslepu vybralo postavu, kterou bude představovat a muselo si zapamatovat, jak by se tomu člověku řeklo romsky, např. čhavo (dítě). Zrovna tato postavička vynikla hned v první scénce. Dítě po celou dobu lezlo po kolenou a cumlalo si prstík, ačkoliv to ve skutečnosti byl palec náctileté dívky. Skupinky se zase mohly chlubit akčním pojetím zadání. Například ve scénce První den na cestě jeden zoralo manuš (silný muž) zvedl a odnesl nasvaľi romňi (nemocnou ženu). Ve scénce Večer u ohně se zase objevil strašidelný medvěd. Užili si to všichni. Malí i velcí. Za dveřmi společenské místnosti Borůvky, střediska pro postižené děti v Borovanech, se směje Ládík, oblíbenec celé Borůvky. Všichni se vždy těšíme, až Ládík zase přijede na týdenní pobyt do Borovan. Je s ním veliká legrace. říká pečovatel Karim. Ládík právě klečí mezi ostatními dětmi na koberci ve společenské místnosti, zubí se na všechny kolem a všichni se smějí, až se za břicha popadají. Chlapec klečí, protože nemůže chodit. Když se potřebuje někam přemístit, vozíme ho na vozíku. Nejraději se směje, zpívá a baví své okolí. Člověk, který hocha trochu lépe pozná, je překvapen bohatstvím jeho vnitřního života a pozoruhodným smyslem pro humor. Děti žijící mimo vlastní rodinu (ŽMR) Praha celorepublikový projekt Středisko náhradní rodinné péče Kdo jsem? Kč Práce s dětmi je zaměřena na podporu hledání jejich identity s důrazem na skupinu dětí romského etnika. Pro celé náhradní rodiny je připravena série vzdělávacích a výchovných klubových setkání zacílených na konkrétní problémy dětí. Současně probíhají tématické programy pro děti, při kterých se setkávají se svými vrstevníky s podobným osudem. Rodičům i dětem projekt Ilustrační foto 6

8 Děti s vývojovými a výchovnými problémy (VVP) Opava region Ostravsko Elim, křesťanská organizace pro evangelizaci a diakonii Opava Pět P v Opavě Kč seznamují s fungováním partnerských a vrstevnických vztahů, s gynekologickou a sexuální problematikou, s tím, jak poskytnout první pomoc a předcházet rizikovým situacím, se škodlivostí a následky užívání drog, s riziky na večírcích. Projekt Pět P (Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství, Podpora) v Opavě je sociálně preventivní, volnočasový projekt určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, který navazuje na dlouholeté zkušenosti hnutí Big Brothers Big Sisters v celém světě. Je založen zejména na kamarádském vztahu dítěte a dospělého kamaráda, který se mu věnuje ve svém volném čase. Od května 2006 se společně schází prvních pět dvojic, další nábory pokračují. Jirkovi je čtrnáct let a bydlí v malé vesničce asi 15 km od Opavy. Na jedno ucho neslyší a má problémy s orientací, také nemá moc kamarádů. Všechen svůj volný čas trávil většinou doma a neznal skoro nic jiného než rodnou vesnici a město, kam jezdí stále stejnou trasou do školy. Pak se ale objevila Míša, velká kamarádka, která jednou týdně cestuje za ním, vyzvedává ho doma a podnikají spolu výlety na nová místa. Občas se k nim připojí i Jirkova sestra. Jednou jeli všichni i s rodiči na výlet do Polska. S Míšou jezdí autobusem. Jirka se tak učí překonat strach z neznámého. Dnes s vrstevníky již lépe komunikuje. Míša je kamarádka! Těším se na každou schůzku! říká nadšeně Jirka. Děti ohrožené různými formami závislosti (DZ) Brno region Jihovýchod Sdružení Podané ruce "Sladkých -náct?" Kč Jedná se o pokračování programů specifické prevence zaměřené na neorganizovanou dospívající mládež. Projekt se orientuje na dospívající dívky v obtížném období dospívání a pomáhá jim co nejlépe zvládnout vše, co toto období přináší... Často se například setkáváme se situací, kdy se dívka na párty nebo diskotéce seznámí s chlapcem a zamiluje se. Pak přijde do klubu uplakaná, že měla s chlapcem intimní styk bez ochrany, a on už jí nechce vidět. I kvůli pomoci v těchto situacích realizujeme dívčí projekt. Jeho cílem je neformálně dívky připravovat a vybavovat pro život - poskytnout jim užitečné informace, zázemí při řešení problému a prostředí pro volný čas. Dívky se Ilustrační foto Děti nacházející se v jiných nepříznivých životních podmínkách (JP) Kutná Hora region Středočeský Oblastní charita Kutná Hora Blízko k přírodě Kč Nemálo dětí se dnes v přírodě chová bezohledně. V rodičích nemají vzor. Přírodu využívají pouze ke svému prospěchu a bez ohledu na následky. Nevnímají ji jako prostředí k životu, ale jako něco, z čeho lze pouze těžit. Projekt letos rozšiřuje fungování přírodovědného kroužku, jehož cílem je zlepšit vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí. Jůlek je třináctiletý samotář, který musí často hlídat své sourozence. Nemá velké možnosti, jak trávit volný čas. Má přísného otce a nikam sám nesmí. Do přírodovědného kroužku, který probíhá u něj v domě, chodí s nadšením a informace, které tady získá, uplatňuje ve škole. Pochlubil se, že je v některých vědomostech dokonce napřed. Velmi rád fotografuje přírodu, je nadaný a úspěšný. Jeho fotografie vyšla i v místních novinách. Rodina Jůlka na něj byla velmi pyšná. Dokonce mohl na výlety. Dostal se tak do jiného prostředí, odpočinul si od sourozenců. Mohl zažít věci, ke kterým by se jinak nedostal. 7

9 Spřátelil se s ostatními dětmi navštěvujícími kroužek. Teď má kamarády i sebevědomí! Děti týrané, zneužívané a zanedbávané (TZ) Opava, Havířov region Ostravsko Armáda spásy ČR Oáza pro děti v azylových domech Armády spásy Jedná se o podporu práce s dětmi v azylových domech Armády spásy. V Opavě bude dovybavena multifunkční místnost a zakoupen materiál pro volnočasové aktivity. V Havířově může pedagogická pracovnice systematicky pracovat se školními dětmi. Pomocí metody videotréninku interakcí se zlepší komunikace mezi dětmi a matkou. Jeden pokoj bude vybaven studijním koutkem, v němž se dítě může lépe soustředit na přípravu do školy. Pro celkové ozdravění budou připraveny pro děti dva víkendové pobyty na horách. Paní L. přišla do našeho azylového domu z důvodu dlouhodobých problémů v rodině, která se nakonec rozpadla a přišla o byt. U nás bydlí se svými třemi dětmi v jednom pokoji. Osmiletý Patrik nyní opakuje první třídu pro špatný prospěch. Pedagogická pracovnice se mu intenzivně věnuje a on začíná projevovat zájem. Je však velmi náročné povzbudit maminku, aby se mu individuálně věnovala. Převážně totiž poskytuje pozornost svým mladším holčičkám, které jsou přiměřeně svému věku velmi živé. Pomoc s přípravou do školy je pro mne i Patrika moc důležitá, říká maminka. Teď, když jsem na ně sama, je těžké vše zvládnout. A v malém pokoji se těžko soustředíme na úkoly. Věříme, že děti, jako je Patrik, se budou moci lépe připravovat do školy, když budou mít v pokoji svůj oddělený studijní koutek. Pro jejich maminky to bude povzbuzením k trávení individuálního času se školáky. Jistě se tím přispěje k obnovení často narušených vztahů. projevily. Pokroky, kterých Anežka dosáhla, motivují rodiče i pracovníky zařízení Motýl pokračovat v pravidelné spolupráci osvědčenými metodami a prostředky: individuální rehabilitace a fyzioterapie, hipoterapie, zájmové aktivity v Motýlu a účast v příměstském táboru o prázdninách. Všeobecná zdravotní pojišťovna individuální rehabilitaci Anežce nehradí. Rodiče proto musí rehabilitaci hradit v plné výši z vlastních prostředků sami. Projekt umožní rodičům poskytnout Anežce častěji rehabilitační péči, která jí nesporně prospívá. Anežka je dívka s projevy atypického autismu. Při stanovení diagnózy až kolem desátého roku bylo Anežce doporučeno rozvíjet samostatnost a nezávislost na rodině. Matka Anežky kontaktovala naše sdružení; společně s Anežkou a její rodinou jsme sestavovali cíle a plány, jak pomoci při rozvoji jejích schopností a dovedností. Pilířem plánů je individuální péče (fyzioterapeutické cvičení, hipoterapie a taneční terapie). Pro rozvoj osobnosti je samozřejmě potřebná i práce ve skupině. Skvělé proto je že, Anežka chodí už druhým rokem do kroužku vaření. Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Plzeň region Jihozápad Občanské sdružení Motýl Já to zvládnu Projekt pokračuje v úspěšně nastoupené cestě integrace Anežky mezi zdravé vrstevníky. Má přispět k udržení a prohloubení pozitivních výsledků, které se již za dobu dvouletého úsilí rodičů a centra Motýl v Anežčině zdravotním stavu Ilustrační foto 8

10 Kuře na obrazovce České televize Pomozte dětem je inspirováno projektem britské televize BBC Children in Need. To znamená, že sbírka je spojena s oslovením široké veřejnosti prostřednictvím masového média, konkrétně vysíláním velké show, během které diváci přispívají na konto. Sbírku v přímém přenosu realizuje Česká televize vždy na Pondělí velikonoční v denních vstupech Studia Pomozte dětem, ve speciálních vydáních pořadů z Brna a Ostravy a hlavně ve večerním zábavném pořadu. Česká televize realizuje i velkou televizní (např. spoty osobností, image spoty, upoutávky na pořady, děkovací spoty, vyhlášení výběrového řízení na rozdělení financí) a mimotelevizní kampaň (city light vitríny, plakáty v telefonních budkách, boomerang pohlednice, plakáty ) v jarním období při vyvrcholení projektu. Kuře je také častým hostem dalších pořadů České televize. Poprvé se Kuře na obrazovce ČT objevilo na Velikonoční pondělí v roce Za dosavadních osm ročníků se před kamerami ČT vystřídalo mnoho známých osobností. Např. Hana Hegerová, Richard Müller, Gabriela Demeterová, Jana Kirschner, Marie Rottrová, Věra Bílá, Aneta Langerová, Petr Hapka, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, či skupiny Mig 21, Olympic a další. S Kuřetem jsou za dobu vysílání již neodmyslitelně spojeni nejen moderátoři večerní show Marcela Augustová a Tomáš Hanák, ale i Alena Zárybnická provázející diváky Studii a samozřejmě i z Ostravy pravidelně se hlásící Aleš Juchelka a Roman Pastorek. Společné vystoupení s dětmi z organizací podpořených z loňské sbírky předvedli Blanka Šrůmová, Vilda Čok, Victoria a Děda Mládek Illegal Band. Všichni účinkovali bez nároku na honorář. Na konci televizního pořadu Pomozte dětem bylo na kontě 8. ročníku sbírky, včetně telefonických příslibů, rekordních Kč. Šlo o nejvyšší částku, která byla doposud v rámci jednotlivých ročníků sbírky vybrána. Cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají 2006 Není však důležité pouze o peníze veřejnost požádat a předat je potřebným dětem. Stejně důležité je ukázat všem, kteří přispěli, jak byly finance využity. V České televizi k tomu slouží dokumenty projektu Pomozte dětem. ČT samozřejmě nemůže ukázat všechny děti, kterým byly peníze určeny. Cyklus Kde peníze pomáhají, který je vysílán od roku 2002, však představuje jednou týdně od ledna do května alespoň vybrané podpořené projekty. Od 15. ledna do 7. května 2006 mohli diváci České televize na prvním programu každou neděli odpoledne po pohádce shlédnout postupně sedmnáct dokumentů, které mapují projekty podpořené ze 7. ročníku sbírky Pomozte détem!. V průběhu následujícího týdne byly vždy několikrát reprízovány. 8. ročník 2006 Pomozte dětem dubna Pondělní den ve znamení pomáhání zahájila Alena Zárybnická v ranních hodinách a s diváky byla v kontaktu prostřednictvím Studií Pomozte dětem až do pozdního odpoledne. Bankomat AZ kvízu Junior pro Kuře vydal ve prospěch konta sbírky Kč. Ve vybírání a bavení nezůstalo pozadu ani ostravské studio, které připravilo mimořádné vysílání pořadu Neváhej a pomáhej! Vše ale vyvrcholilo večer, kdy do callcentra zasedli moderátoři a redaktoři ČT Jolana Voldánová, Aleš Cibulka, Pavel Karas, Martina Vrbová, Ester Janečková a mnoho dalších, aby pomohli získat co nejvíce peněz pro Kuře, tedy pro děti. Na scéně se mezi tím vystřídalo mnoho interpretů pod taktovkou Marcely Augustové, Tomáše Hanáka a nově také Míši Maurerové a Vojty Kotka. Pobavit a pomoci dobré věci přišli Divokej Bill, Miro Žbirka, Dan Hůlka, Helena Zeťová nebo Ivan Hlas. 9

11 Sbírkové a benefiční akce v datech Sbírkové a benefiční akce jsou nedílnou součástí projektu Pomozte dětem! již od jeho vzniku. Zmíněné akce probíhají po celý rok (resp. ročník) sbírky a po celé České republice. Nejvíce akcí se tradičně pořádá vždy v době jarní kampaně Pomozte dětem! (přibližně od února do června). Akce jsou důležité nejen objemem peněz, které při nich veřejnost věnuje na sbírkové konto, ale také tím, že jsou pořádány dobrovolně, s nadšením pro dobrou věc a tam, kde se lidé baví. Pomozte dětem! je charita s úsměvem. Celkový přehled počtu akcí a objemu výtěžku v jednotlivých ročnících ročník počet akcí výtěžek v Kč , , , , , , , ,00 celkem ,60 Při 168 sbírkových a benefičních akcích pořádaných v 8. ročníku po celé České republice veřejnost přispěla částkou Kč. Stejně jako v loňském roce byla i letos nejúspěšnější sbírková akce Velikonoční skautské kuřátko, kterou pořádal Junák - svazu skautů a skautek ČR, tentokrát s výsledkem Kč. Dohromady se v 8. ročníku na všech akcích pořádaných Junákem po celé republice vybralo Kč. Za dobu spolupráce s projektem Pomozte dětem! vybrali skauti již Kč. Benefičními akcemi přispěli nejvýznamněji zákazníci společnosti Accor Services CZ s.r.o částkou Kč a Česká televize, která díky benefiční dražbě fotografií získala Kč. Lázně Darkov, a.s. získaly na Darkovské lípě 2005 dražbou uměleckých děl Kč. Nejvěrnějšími pořadateli sbírkových akcí jsou již tradičně Dětský pěvecký sbor Arietta z Mohelnice (celkem za 8 ročníků Kč), Bratrstvo Keltů (celkem za 8 ročníků Kč), Sdružení Piafa ve Vyškově (celkem za 8 ročníků Kč), TESCO Stores ČR (celkem za 7 ročníků ,80 Kč) a Brandýské kulturní sdružení (celkem za 7 ročníků Kč) Spojenec sbírky Pomozte dětem! = komerční firma, nezisková organizace, jednotlivec, škola, divadlo, obecní úřad nebo restaurace zkrátka kdokoliv, kdo pro Pomozte dětem! uspořádá sbírkovou nebo benefiční akci v souladu se smlouvou uzavřenou s NROS. Sbírková akce = akce, při níž se do zapečetěné sbírkové pokladničky s logem Pomozte dětem! vybírají dobrovolné finanční příspěvky pro sbírku Pomozte dětem! Benefiční akce = akce, při níž se finanční prostředky pro sbírku Pomozte dětem! shromažďují prodejem předmětů, vstupenek, kupónů do tomboly atd. 10

12 Přehled všech sbírkových a benefičních akcí v 8. ročníku Akce měst a obcí: Město Litomyšl, Litomyšl, Toulovcovy prázdninové pátky: Kč; Město Žirovnice, Žirovnice, Velikonoce na zámku: 7 766,50 Kč; OÚ Byšice, Byšice, Vánoční výstavy: 2 267,50 Kč. Děti dětem: DDM Orlová, Orlová, CESTA KOLEM SVĚTA aneb kuře se baví s námi: Kč; DDM Chomutov, Chomutov, sbírkové akce u příležitosti různých akcí: Kč; DDM Bučovice, Bučovice, Jarní přání a keramika dětem: Kč; JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, různá města a obce v celé ČR, Velikonoční skautské kuřátko: Kč; JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko KALICH, Tábor, Hledá se rekordman aneb konec léta mezi skauty: Kč; JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň, Praha, Počernické kuře: Kč; JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Balvan , Rudná, různé sbírkové akce: Kč; MŠ Slaný, Slaný, Vernisáž dětské výtvarné výstavy se soutěží: Kč; MŠ Volavkova, Praha, Volavčí jarmark : Kč; MDDM Čelákovice, Čelákovice, Mezinárodní den dětí: 897 Kč; o.s. SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, Bojkovice, Adventní koncert: Kč; Sdružení rodičů a příznivců Modřanské základní školy, Praha, Pro kuře: Kč; SŠ Trmice, Trmice, Sbírka při školní akci Den bez kouření : 3 233,50 Kč; Středočeská krajská organizace Pionýra, Mělník, Bambiriáda: Kč; ZUŠ Lovosice, Lovosice, Mladí umělci dětem: Kč; ZŠ a MŠ Osečná, Osečná, Děti pomáhají dětem: 6 287,50 Kč; ZŠ Jirkov, Jirkov, Týden pro kuře: 7 222,50 Kč; ZŠ U Santošky, Praha, Školní vánoční party a karneval: 976 Kč; ZUŠ Říčany, Říčany, Koncert ke dni matek: Kč; Žákovský parlament ZŠ Zlín, Zlín, sbírková akce Pomozte dětem :7 582 Kč. Divadelní, hudební a jiné kulturní akce: Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Umístění pokladničky při divadelních představeních souboru: Kč; Divadelní soubor Vojan, Český Dub, pokladnička umístěná na divadelních představeních souboru: Kč. Dlouhodobě umístěné kasičky v obchodech: Cukrárna pod Žabkou, Nymburk, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: 2 174,50 Kč; Galerie Vysočina, Polička, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky Kč; Petruše Šimůnková (Hotel Bohemia), Jičín, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky Kč; Řeznictví a uzenářství Karapetjan s.r.o (Kuřecí Ráj), Jablonec nad Nisou, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: Kč; Silverworld a.s., Příbor, Nový Jičín, Kopřivnice, Dlouhodobé umístění sbírkových pokladniček v obchodech se stříbrnými šperky a dřevěnými výrobky: ,50 Kč. 11

13 Firemní akce: Accor Services CZ s. r. o., Praha, Pomáhejme dál! benefiční akce s odběrateli stravenek Ticket Restaurant a firemní sbírka mezi zaměstnanci: Kč; Britská obchodní komora, Praha, Starry Night tichá aukce: Kč; Česká televize, Praha, Dražba fotografií tváří známých z obrazovky České televize: Kč; DENDRIT Consulting, s.r.o., Jihlava, různé sbírkové akce Kč; Schneider Electric, firemní sbírka mezi zaměstnanci: Kč Společenské akce, výstavy, happeningy aneb zábava nejen pro děti: Adam Závodný (Osmá Velmoc), Karlovy vary, Juliánská slavnost 2005: Kč; Brandýské kulturní sdružení, Stará Boleslav, HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA: ,50 Kč; Bratrstvo Keltů, Lipnice nad Sázavou, 12. ročník festivalu Svátek keltské kultury BELTINE: Kč; KLUB ZÁMEK Třebíč, Třebíč, Koncert pro Pomozte dětem!: Kč; Freeport Leisure (Czech Republic) s.r.o., Znojmo, S Freeportem si hrají malí i velcí : Kč; HEMS - zájmové sdružení právnických osob, Hradec Králové, AIR AMBULANCE 2005: ,50 Kč; Jan Lžíčař, Sloupnice, Sloupenský Pony Express: Kč; Klub nemocných cystickou fibrózou, Praha, Pochod pro kuřátko: 4 798,50 Kč; Kulturní a mateřské centrum Knoflík, Praha, Sbírání od vánoc do jara: Kč; Lázně Darkov, a.s., Darkov, Darkovská lípa 2005: Kč; Manželé Průchovi, Kladno, Kladenské dvorky 2005: 1 035,50 Kč; Mladí konzervativci, Olomouc, Prostějov a Přerov, sbírková akce s přenosnými kasičkami: ,50 Kč; NPÚ územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Státní zámek Mníšek p. Brdy, ,- Kč; o.s. SANANIM, Karlov, sbírkové akce při pravidelných akcích v Terapeutické komunitě Karlov: Kč; o.s. APROPO, Praha, Živý betlém: 5 309,50 Kč; SDH Semily, Kralupy n. Vltavou, Benefiční hasičský ples: Kč; Sdružení Piafa ve Vyškově, Vyškov, Pojďte se bavit a pomozte dětem: Kč; Sdružení a dětský pěvecký sbor Arietta, Mohelnice, Jarní koncert dětských sborů: ,50 Kč; TESCO STORES ČR, a. s., různá města po celé ČR, podpůrné sbírkové akce, které proběhly v hypermarketech a obchodních domech Tesco v České republice: Kč; Vamberecká krajka CZ s.r.o., ČR, benefiční výstavy Vamberecké krajky: Kč; YMCA Třebechovice, Třebechovice pod Orebem, benefiční vystoupení Peregrinova kvarteta: Kč. Uspořádat zábavnou a veselou akci a spojit ji se sbírkou Pomozte dětem! může opravdu každý. A co vy? Pokud vás nenapadá kudy do toho, nechte se inspirovat těmi, kdo už pomohli a pomáhají nebo se poraďte s námi. S každým organizátorem sbírkové a benefiční akce NROS uzavře smlouvu a poskytne mu potřebné zázemí. 12

14 Sbírkový projekt pomáhá ve všech regionech Rozdělení nadačních příspěvků ze sbírky Pomozte dětem! za 8 let 1/ Region Objem přidělených příspěvků v 8. ročníku Počet podpořených projektů v 8. ročníku Celkový součet za všech osm ročníků Praha Kč Kč Střední Čechy Kč Kč Ostravsko Kč Kč Jihozápad Kč Kč Severozápad Kč Kč Severovýchod Kč Kč Jihovýchod Kč Kč Střední Morava Kč Kč Česká republika Kč Kč CELKEM ČR Kč Kč 2/ 1/ Pozn.: Od původního členění ČR na 3 regiony (Praha, Čechy, Morava) dospělo veřejné výběrové řízení v 5. ročníku k členění na 8 regionů (NUTS 2 = sdružené kraje) a od 6. ročníku dále ještě vznikla devátá skupina pro projekty tzv. nadregionální či spíše s celorepublikovou působností. Tabulka uvádí údaje za všechny ročníky přepočítané podle současných devíti regionů. 2/ Pozn.: Finanční prostředky nedočerpané při realizaci jednotlivých projektů se vždy vracejí zpět na sbírkové konto. Vrácené finanční prostředky se v dalším ročníku sbírky přičítají k celkové částce k rozdělení. Z tohoto důvodu se vyskytuje rozdíl v součtu financí určených za jednotlivé ročníky k rozdělení (před připočtením vrácených částek) a v celkovém součtu rozdělených financí. 13

15 Veřejné výběrové řízení NROS každoročně organizuje výběrové řízení s cílem rozdělit vybrané peníze tak, aby pomohly pozitivně a prokazatelně změnit životy dětí. Jaké jsou stálé charakteristiky veřejného výběrového řízení: vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila za daný ročník v souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. pomoc je směřována do šesti různých cílových skupin dětí, které se od počátku projektu nemění počet členů v každé regionální hodnotící komisi výběrového řízení je vždy 7 a klíč k jejich nominaci je stálý hodnotitelé jsou nominováni na základě regionálního principu a každým rokem se obměňují hodnotitelé pracují v komisích bez nároku na honorář jako dobrovolníci nadační příspěvky se rozdělují na základě regionálního principu příjemci nadačních příspěvků mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo církevní právnické osoby časový průběh výběrového řízení se každoročně opakuje příspěvky jsou poskytovány na 1 rok třístupňový princip posuzování a hodnocení projektových žádostí Co hlavního se změnilo během sedmi let ve veřejném výběrovém řízení: počet regionů a hodnotících komisí maximální výše nadačních příspěvků způsob podpory individuálních žadatelů výše finanční částky určené k rozdělení Veřejné výběrové řízení v 8. ročníku veřejné výběrové řízení mělo tři stupně: 1) administrativní hodnocení podaných žádostí (červenec) 2) kvalitativní hodnocení žádostí v devíti hodnotících komisích (srpen) 3) rozhodnutí Správní rady NROS a zástupců vedení ČT (září) každá hodnotící komise pracovala ve standardním složení (2 zástupci odborné veřejnosti + 2 spojenci + 1 zástupce médií + 1 pracovník ČT + 1 zástupce NROS) členové komisí byli nominování na základě regionálního principu jednání komisí byla řízena pracovníkem NROS (bez práva hlasovat) a všichni hodnotitelé byli jmenováni Správní radou NROS Složení hodnotících komisí 8. ročníku: Komise STŘEDNÍ ČECHY, Středočeský kraj, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), T. Filipová (NROS), A. Freimanová (ČT), J. Marxtová (Květy), B. Dvořáková (Slunce, o.p.s.), J. Richterová (Církevní speciální škola Diakonie ČCE Čáslav, okr. Kutná Hora), J. Jandourková (Brandýské kulturní sdružení), I. Sinkulová (ZUŠ Říčany) Komise SEVEROZÁPAD, Karlovarský a Ústecký kraj, místo konání: Ústí nad Labem: B. Šrámková (NROS řídící), T. Smělíková (NROS), M. Dostál (ČT), P. Hladík (Hitrádio FM Labe), M. Sivák (Společné soužití Litvínov), P. Fialová (Demosthenes, o.p.s.), A. Bajerová (Loutkoherecké sdružení "Jitřenka"), B. Fryč (ZŠ Jirkov) Komise OSTRAVSKO, Moravskoslezský kraj, místo konání: Ostrava A. Matoušková (NROS řídící), J. Látal (NROS), T. Jarolím (ČT), B. Gelnarová (Slezskoostravské noviny; OÚ MČ Slezská Ostrava), Z. Novotný (Dětský domov pro děti do 3 let), J. Smělík (ZŠ Ostrava - Kunčičky), J. Marušák (Junák), R. Friedlová (Lázně Darkov) Komise STŘEDNÍ MORAVA, Olomoucký a Zlínský kraj, místo konání: Olomouc A. Matoušková (NROS řídící), H. Hartlová (NROS), T. Přenosil (ČT), I. Pustějovská (Český rozhlas), L. Eliášová (Unie Kompas), P. Boková (KÚ Olomouc), P. Pikalová (Junák), J. Buksa (ZŠ Valašké Meziříčí) Komise JIHOVÝCHOD, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, místo konání: Brno A. Matoušková (NROS řídící), B. Šrámková (NROS), M. Burešová (ČT), L. Endlicherová (Rádio Proglas), E. Neubauerová (LOGO), H. Holišová Kotová (PVC Blansko), M. Vraspírová (Galerie Vysočina), Z. Komůrková (Agentura BB ART/Freeport) Komise JIHOZÁPAD, Plzeňský a Jihočeský kraj, místo konání: Plzeň A. Matoušková (NROS řídící), G. Jirků (NROS), J. Cingrošová (ČT), J. Frisch (Společenství "Začít spolu"), M. Pavlíčková (Arkáda - sociálně psychologické centrum), Š. Pavlík (Videofest 2004), A. Zavodný (Kapela Osmá Velmoc) Komise SEVEROVÝCHOD, Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj, místo konání: Česká Skalice A. Matoušková (NROS řídící), A. Šváchová (NROS), M. Klokočník (ČT), D. Rumpík (Radio OK), H. Němečková (NZDM Klídek), D. Svoboda (Amalthea, o.s.), J. Tauchmanová (Dětský klub Palcát), M. Holeček (YMCA Třebechovice pod Orebem) Komise ČESKÁ REPUBLIKA, všechny kraje, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), A. Beránková (NROS), E. Janečková (ČT), T. Kirschner (Český Rozhlas), Z. Dušková (Dětské krizové centrum), T. Nesvedová (Spec. internátní MŠ Drahaňská, Čimice), M. Čakrtová (Junák), I. Dubnová (Tesco Stores, a.s.) Komise PRAHA, hl.m. Praha, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), H. Šilhánová (NROS), I. Fialová (ČT), P. Matějů (idnes), J. Kokrda (ANIMA o.s. pro péči o rodiny závislých), N. Cimbolincová (Spec. ZŠ a MŠ při FN Bulovka), M. Ondrouchová (ZŠ Modřany), V. Duřt (APROPO) 14

16 Jak bylo možné pomáhat a jak jste pomáhali Přispět na sbírkové konto Pomozte dětem! bylo možno šesti způsoby: (1) bankovním převodem, (2) prostřednictvím poštovní poukázky, (3) příspěvkem do sbírkových pokladniček Pomozte dětem!, (4) využitím služby DMS (dárcovské sms), (5) uspořádáním vlastní sbírkové nebo benefiční akce, (6) uzavřením darovací smlouvy (dar může být spojen s projektem sociálního marketingu). Nejvíce peněz věnovala veřejnost prostřednictvím služby DMS. Uživatelé mobilních telefonů od začátku února do poloviny května tohoto roku přispěli částkou Kč, což je přibližně o 900 tisíc korun více než v minulém ročníku. Většina DMS přišla v měsíci dubnu, nejvíce opět během Pondělí velikonočního, kdy sbírka Pomozte dětem tradičně dominuje v programu České televize. Veřejnost letos zaslala na konto Pomozte dětem! téměř DMS ¹/. Na základě usnesení vlády získala sbírka ve prospěch konta 8. ročníku finanční částku ve výši Kč, která reprezentuje DPH za DMS zaslané na sbírkové konto během jarní kampaně v roce Struktura sbírkového konta Pomozte dětem! v jednotlivých letech sbírkové a benefiční jednotliví přispěvatelé (veřejnost) smluvní dary celkem Kč akce na účet SMS/DMS */ 1. 5 % 68 % % % 2. 9,3 % 40,5 % ,2 % % % 55 % % % % 40,1 % 35,9 % 7 % % 5. 12,5 % 28 % 34,5 % 25 % % 6. 27,1 % 31,5 % 33,2 % 8,2 % % 7. 13,3 % 19,1 % 63,9 % 3,7 % % 8. 12,1 % 15,2% 56,9 % 6,4 % % */ Poznámka: systém dárcovských SMS(DMS) vznikl až v roce Kombinací benefičních akcí spojených se stravenkami Ticket Restaurant a firemního daru nejvýznamněji přispěla na sbírkové konto společnost Accor Services CZ, která zajistila společně se svými zákazníky a dodavateli pro sbírkové konto celkem Kč. Tradičním dárcem na sbírkové konto je také společnost Schneider Electric a její nadace, jejichž dary jsou vždy doplněny sbírkovou akcí mezi zaměstnanci; letošní výsledek těchto společných aktivit zajistil na sbírkové konto částku Kč. Novým dárcem sbírky se stala společnost EUROCOMM Group provozující internetový obchod Kasa.cz, která věnovala díky projektu sociálního marketingu na sbírkové konto během ročníku celkem Kč. V tomto roce získala sbírka také svého největšího individuálního dárce. Stal se jím František Lambert, vrchní ředitel a ředitel programu České televize, jenž na konto Pomozte dětem! věnoval čtvrt miliónu korun, které získal v souvislosti s vítězstvím v anketě Finanční ředitel roku Smluvní dárci 8. ročníku * výše darů v Kč Accor Services Cz s.r.o Kč ** Schneider Electric a zaměstnanci Fondation Schneider Electric pour l Intertion des Jeunes Kč ** František Lambert Kč Země pohádek a.s Kč ABEL - Computer s.r.o Kč */ Poznámka 1: Tabulka obsahuje přehled všech smluvních dárců s darem od Kč. **/ Poznámka 2: Tito dárci poskytli dar (případně jeho část) na základě jimi realizované benefiční akce. Takovéto dary jsou uvedeny v přehledu a výtěžku sbírkových a benefičních akcí. Do percentuálního vyjádření smluvních darů za 8. ročník nebyly zahrnuty. ¹/ Poznámka.: Možnost posílat DMS je vyústěním společného projektu Fóra Dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle jejich vyjádření Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Je to dlouhodobý, srozumitelný a jednoduchý mechanismus, kde cena DMS je 30 Kč, 90% z toho (27 Kč) jde na neziskovou organizaci, 10% (3Kč) na provoz DMS. Více informací 15

17 What is Help the Children! collection project? Project s characteristics Long-term charity project connected with a nationwide public collection. It is organised jointly by the Czech Television (ČT) and Civil Society Development Foundation (NROS). Direct and efficient help to vulnerable and disadvantaged children up to the age of 18 throughout the Czech Republic. Throughout the year Help the Children! collection account is open for individual as well as corporate donations and for the proceeds from fundraising and benefit events. Taking place all over the Czech Republic throughout the year the funbased fundraising and benefit events represent a unique part of the campaign. Every year all the money raised is allocated via public tender to all regions (NUTS2) to support projects of nongovernmental non-profit organisations. Springtime media campaign culminates every year by a live broadcast of public collection on Czech TV. For further information in Czech language please visit Main aims of the project To improve the quality of children s lives To create equal opportunities for all children and for different groups of child population To support children s rights to live in a family or in an alternative family setting Fields of support Help the Children! collection project supports thousands of children every year. In comparison to other charity projects and collections running in the Czech Republic, it has the widest and most complex impact on target groups of children: Children with developmental and behavioural problems Children not living in their own family Child victims of tyranny, abuse and neglect Children with physical, mental and sensory handicaps Children at risk of drug or other forms of addiction Children living under unfavourable life conditions The yearly schedule of the campaign (main dates) mid-may: counting up the total account balance of the past year and announcing the call for proposals mid-may: announcing new year of the collection end of June: closing date for submitting the project proposals October: ceremonial announcing public tender s results March, April: culmination of the campaign and whole-day entertaining programme of Czech Television Help the Children! Safety Belt, Circle of Help the Children Friends is a new Foundation s project designed to help the development of Help the Children! It is oriented especially towards companies which want to play a role of socially responsible entities. 16

18 Kontakty Nadace rozvoje občanské společnosti Jelení 15, Praha 1 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Blanka Šrámková Tel.: Koordinátorka projektu: Andrea Matoušková Tel.: Grantová asistentka: Taťána Smělíková Tel.: Asistent marketingu (Sbírkové a benefiční akce): Jan Havlíček Tel.: Asistentka marketingu: Eliška Řeháková Tel.: Česká televize Kavčí hory, Praha 4 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Tomáš Přenosil Tel.: Obsah Co je sbírkový projekt Pomozte dětem!...1 Osm ročníků Pomozte dětem! v datech. 2 Pomozte dětem! je nejznámější sbírkou!... 3 Informovanost o využití peněz..4 Projekty podpořené v 8. ročníku..5 Příběhy podpořených dětí..6-8 Kuře na obrazovce České televize...9 Sbírkové a benefiční akce v datech...10 Přehled sbírkových a benefičních akcí Kuře pomáhá ve všech regionech. 13 Veřejné výběrové řízení Jak jste pomáhali What is Help the Children! project...16 Kontakty...17 Obsah. 17 Partneři.. 18 Generální partner...19 Záchranný kruh...19 DMS...19 Vydala Nadace rozvoje občanské společnosti v prosinci 2006 Fotografie: archiv NROS, archiv ČT a archivy podpořených organizací Vydáno s podporou společností Schneider Electric CZ, s. r. o. a Inpress a. s. 17

19 Sbírkový projekt Pomozte dětem! Projekt Pomozte dětem! se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo pro něj bezplatně poskytují určité významné služby. Děkujeme partnerům 8. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!. Hlavní partner Mediální partneři Partneři 18

20 Pomozte dětem! má generálního partnera Pomáhejte dětem celý rok zasíláním DMS Generální partner projektu Poprvé je sbírkový projekt Pomozte dětem! spojen se zásadní finanční podporou soukromého subjektu. Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KURE na Cena 30 Kč Pro Pomozte dětem! 27 Kč Více informací na: 19

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny TISKOVÁ ZPRÁVA Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny Celkem 19 040 481 Kč podpoří 104 projektů nestátních neziskových organizací působících po celé ČR, které uspěly ve 12. ročníku

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, Praha 8 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM. Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, Praha 8 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM. Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského, 80 00 Praha 8 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM Informace ze sociologického výzkumu Červen 0 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový

Více

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Charakteristiky veřejného výběrového řízení vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sedm ročníků Pomozte dětem! v datech (1998-2005) Za 7 let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem 69 725 389 Kč a pomohl prostřednictvím

Více

15. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil korun mezi 55 projektů.

15. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil korun mezi 55 projektů. 15. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil 11 390 953 korun mezi 55 projektů. Tisková zpráva Praha, 30.10.2013, 31.10.2013: Zástupci nejznámější české charitativní sbírky pořádané Nadací rozvoje občanské

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009 Ústecký kraj Město Projekt Dotace Chomutov Nechceme prostituci na ulicích 220 000 Chomutov Výlet za město 9 000 Celkem 229 000 Most Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Most 850 000 Most

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice Údaje za 1. čtvrtletí: leden březen 2008 (Data for 1st quarter: January March 2008) D vod Celkem HIV+ Zp sob p enosu 134387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37183 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 22173 24 18 6 14 1 2 0 6 0

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více