Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006)"

Transkript

1 Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( )

2 Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou společně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Přímá a účinná pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem! je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí. Veselé sbírkové a benefiční akce pořádané během celého roku kdekoli v České republice jsou jedinečnou součástí projektu (podpora dobrovolnictví). Prostřednictvím veřejného výběrového řízení NROS jsou peníze ze sbírky každoročně rozdělovány do všech regionů (NUTS 2) na podporu projektů nestátních neziskových organizací. Jarní mediální kampaň každoročně vrcholí sbírkou v přímém přenosu ČT. Podrobné informace na Hlavní cíle projektu zvýšení kvality života dětí vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí Oblasti podpory Sbírkový projekt Pomozte dětem!, který každoročně podpoří tisíce dětí, má ve srovnání s dalšími charitativními projekty a sbírkami organizovanými v České republice nejširší a nejkomplexnější pokrytí cílových skupin dětí, kterým pomáhá: děti s výchovnými a vývojovými problémy děti žijící mimo vlastní rodinu děti týrané, zneužívané a zanedbávané děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením děti ohrožené drogovou či jinou závislostí děti žijící v nepříznivých životních podmínkách Roční harmonogram projektu (hlavní data) polovina května: sečtení stavu konta za uplynulý ročník a vyhlášení veřejného výběrového řízení polovina května: vyhlášení sbírky nového ročníku konec června: uzávěrka NROS pro přijímání žádostí o nadační příspěvek říjen: slavnostní vyhlášení výsledků veřejného výběrového řízení NROS březen, duben: vrchol kampaně a celovečerní zábavný pořad ČT Pomozte dětem! 1

3 Osm ročníků Pomozte dětem! v datech ( ) Za 8 let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem Kč a pomohl prostřednictvím 716 projektů cca 115 tisícům dětí v celé České republice. 1. ročník 43 projektů dětí Kč 2. ročník 62 projektů dětí Kč 3. ročník 82 projektů dětí Kč 4. ročník 89 projektů dětí Kč 5. ročník 118 projektů dětí Kč 6. ročník 105 projektů dětí Kč 7. ročník 112 projektů dětí Kč 8. ročník 105 projektů dětí Kč Poznámka: Údaje o počtech dětí zařazených do jednotlivých projektů byly sledovány až od 3. ročníku. Za první dva ročníky byly údaje stanoveny jako kvalifikované odhady. Upozornění V letech byl sbírkový projekt Pomozte dětem! ( ročník: ) spojen s veřejnou sbírkou, která byla povolena NROS rozhodnutím MV ČR pod čj. VS2/505_248 dne Finanční prostředky byly shromažďovány na č.ú /0300. Sbírka byla realizována a je vyúčtovávána MHMP v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Od (od 7. ročníku) je projekt realizován prostřednictvím veřejné sbírky, pro níž NROS získala dne osvědčení Magistrátu hl.m. Prahy čj. MHMP/56287/2004. SBÍRKOVÉ KONTO Pomozte dětem! (pro ročník) má č.ú /0100, Komerční banka. 2

4 Pomozte dětem! zůstává nejznámější sbírkou Pramen: STEM, Trendy 2001/6, 2002/6, 2003/6, 2004/6, 2005/6, 2006/6 "Můžete uvést, jakou dobročinnou sbírku znáte?" (%) Pomozte dětem! Kapka naděje "Znáte dlouhodobou veřejnou sbírku České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!, kterou symbolizuje žluté kuřátko s červenobílým záchranným kruhem?" (%) Paraple Květinový den Bílá pastelka Liga proti rakovině Tříkrálová sbírka ADRA Bariéry Člověk v tísni % Fond ohrožených dětí Nadace O. Havlové 20 Adventní koncerty Jiné % Ano Ne Podle posledního průzkumu společnosti STEM si Pomozte dětem! stále udržuje svoji vedoucí pozici mezi dobročinnými sbírkami. Mírné oslabování první pozice sbírky Pomozte dětem!, zaznamenané v roce 2005, se v průběhu posledního roku zastavilo. Další nárůst znalosti zaznamenala sbírka Kapka naděje (o 8 %), u ostatních sbírek k žádným změnám nedošlo. Poslední rok signalizuje možnost dalšího růstu informovanosti o sbírce Pomozte dětem! Míra znalosti sbírky Pomozte dětem! je ovlivňována stejnými faktory jako obecná informovanost o dobročinných sbírkách u nás. I o této sbírce vědí o něco častěji ženy a lidé s vyšším vzděláním. Mírný pokles znalosti sbírky Pomozte dětem! u vysokoškoláků (o 3 %) a naopak upevnění znalosti u ostatních vzdělanostních skupin lidí, včetně osob se základním vzděláním (nárůst o 2 %), je zajímavý. Další čas ukáže, zda jde o nový trend. 3

5 Pomozte dětem! poskytuje veřejnosti nejvíce informací o využití peněz ze sbírky " Můžete uvést dobročinnou sbírku, která podle Vás poskytuje veřejnosti nejvíce informací o tom, jak byly nebo jsou využity shromážděné peníze?" podsoubor osob, které znají nějakou dobročinnou sbírku, N=1288 resp. (%) Pomozte dětem! Kapka naděje Paraple Člověk v tísni Adventní koncerty Tříkrálová sbírka Fond ohrožených dětí Neví Jiné % % " Máte pocit, že jste dobře informován(a) o tom, kam peníze ze sbírky Pomozte dětem! jdou?" podsoubor respondentů, kteří sbírku Pomozte dětem! znají, N=1347 resp. (%) Ano Ne 4

6 Projekty podpořené v 8. ročníku Cílové skupiny Počet podpořených projektů Finanční podpora v Kč Děti s vývojovými a výchovnými problémy (VVP) Děti žijící mimo vlastní rodinu (ŽMR) Děti týrané, zneužívané a zanedbávané (TZ) Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Děti ohrožené různými formami závislosti (DZ) Děti nacházející se v jiných nepříznivých životních podmínkách (JP) Celkem Z toho individuálních Děti podpořené v 8. ročníku (v % z rozdělené částky) DZ 4% JP 10% VVP 18% ŽMR 9% ZP 43% TZ 16% 5

7 Příběhy z podpořených organizací Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Borovany region Jihozápad Borůvka, Borovany Respitní péče pro těžce tělesně postižené Kč Projekt se zabývá organizováním týdenních respitních pobytů, jimiž pomáhá rodinám, které pečují o těžce tělesně postižené dítě. Na týden středisko převezme komplexní péči o postižené dítě. Projekt poskytuje účinnou podporu rodinám v době, kdy se cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpány a nebo se nacházejí v krizové situaci. Posláním střediska především je, aby rodina nadále fungovala a dítěti nehrozilo trvalé umístění do ústavní péče. umožňuje sdílet společně své zkušenosti. Dětem se středisko věnuje i jednotlivě podle jejich potřeb. Romské děti, které vyrůstají v bílých rodinách, to nemají snadné. Kdo vlastně jsou? Abychom jim usnadnili hledání identity, zahráli jsme si s nimi hru Cesta Romů do Čech. Nejprve se děti nastrojily do starých oblečků, které byly vyšívané zlatem či stříbrem. Pak si každé dítě z papírků poslepu vybralo postavu, kterou bude představovat a muselo si zapamatovat, jak by se tomu člověku řeklo romsky, např. čhavo (dítě). Zrovna tato postavička vynikla hned v první scénce. Dítě po celou dobu lezlo po kolenou a cumlalo si prstík, ačkoliv to ve skutečnosti byl palec náctileté dívky. Skupinky se zase mohly chlubit akčním pojetím zadání. Například ve scénce První den na cestě jeden zoralo manuš (silný muž) zvedl a odnesl nasvaľi romňi (nemocnou ženu). Ve scénce Večer u ohně se zase objevil strašidelný medvěd. Užili si to všichni. Malí i velcí. Za dveřmi společenské místnosti Borůvky, střediska pro postižené děti v Borovanech, se směje Ládík, oblíbenec celé Borůvky. Všichni se vždy těšíme, až Ládík zase přijede na týdenní pobyt do Borovan. Je s ním veliká legrace. říká pečovatel Karim. Ládík právě klečí mezi ostatními dětmi na koberci ve společenské místnosti, zubí se na všechny kolem a všichni se smějí, až se za břicha popadají. Chlapec klečí, protože nemůže chodit. Když se potřebuje někam přemístit, vozíme ho na vozíku. Nejraději se směje, zpívá a baví své okolí. Člověk, který hocha trochu lépe pozná, je překvapen bohatstvím jeho vnitřního života a pozoruhodným smyslem pro humor. Děti žijící mimo vlastní rodinu (ŽMR) Praha celorepublikový projekt Středisko náhradní rodinné péče Kdo jsem? Kč Práce s dětmi je zaměřena na podporu hledání jejich identity s důrazem na skupinu dětí romského etnika. Pro celé náhradní rodiny je připravena série vzdělávacích a výchovných klubových setkání zacílených na konkrétní problémy dětí. Současně probíhají tématické programy pro děti, při kterých se setkávají se svými vrstevníky s podobným osudem. Rodičům i dětem projekt Ilustrační foto 6

8 Děti s vývojovými a výchovnými problémy (VVP) Opava region Ostravsko Elim, křesťanská organizace pro evangelizaci a diakonii Opava Pět P v Opavě Kč seznamují s fungováním partnerských a vrstevnických vztahů, s gynekologickou a sexuální problematikou, s tím, jak poskytnout první pomoc a předcházet rizikovým situacím, se škodlivostí a následky užívání drog, s riziky na večírcích. Projekt Pět P (Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství, Podpora) v Opavě je sociálně preventivní, volnočasový projekt určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, který navazuje na dlouholeté zkušenosti hnutí Big Brothers Big Sisters v celém světě. Je založen zejména na kamarádském vztahu dítěte a dospělého kamaráda, který se mu věnuje ve svém volném čase. Od května 2006 se společně schází prvních pět dvojic, další nábory pokračují. Jirkovi je čtrnáct let a bydlí v malé vesničce asi 15 km od Opavy. Na jedno ucho neslyší a má problémy s orientací, také nemá moc kamarádů. Všechen svůj volný čas trávil většinou doma a neznal skoro nic jiného než rodnou vesnici a město, kam jezdí stále stejnou trasou do školy. Pak se ale objevila Míša, velká kamarádka, která jednou týdně cestuje za ním, vyzvedává ho doma a podnikají spolu výlety na nová místa. Občas se k nim připojí i Jirkova sestra. Jednou jeli všichni i s rodiči na výlet do Polska. S Míšou jezdí autobusem. Jirka se tak učí překonat strach z neznámého. Dnes s vrstevníky již lépe komunikuje. Míša je kamarádka! Těším se na každou schůzku! říká nadšeně Jirka. Děti ohrožené různými formami závislosti (DZ) Brno region Jihovýchod Sdružení Podané ruce "Sladkých -náct?" Kč Jedná se o pokračování programů specifické prevence zaměřené na neorganizovanou dospívající mládež. Projekt se orientuje na dospívající dívky v obtížném období dospívání a pomáhá jim co nejlépe zvládnout vše, co toto období přináší... Často se například setkáváme se situací, kdy se dívka na párty nebo diskotéce seznámí s chlapcem a zamiluje se. Pak přijde do klubu uplakaná, že měla s chlapcem intimní styk bez ochrany, a on už jí nechce vidět. I kvůli pomoci v těchto situacích realizujeme dívčí projekt. Jeho cílem je neformálně dívky připravovat a vybavovat pro život - poskytnout jim užitečné informace, zázemí při řešení problému a prostředí pro volný čas. Dívky se Ilustrační foto Děti nacházející se v jiných nepříznivých životních podmínkách (JP) Kutná Hora region Středočeský Oblastní charita Kutná Hora Blízko k přírodě Kč Nemálo dětí se dnes v přírodě chová bezohledně. V rodičích nemají vzor. Přírodu využívají pouze ke svému prospěchu a bez ohledu na následky. Nevnímají ji jako prostředí k životu, ale jako něco, z čeho lze pouze těžit. Projekt letos rozšiřuje fungování přírodovědného kroužku, jehož cílem je zlepšit vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí. Jůlek je třináctiletý samotář, který musí často hlídat své sourozence. Nemá velké možnosti, jak trávit volný čas. Má přísného otce a nikam sám nesmí. Do přírodovědného kroužku, který probíhá u něj v domě, chodí s nadšením a informace, které tady získá, uplatňuje ve škole. Pochlubil se, že je v některých vědomostech dokonce napřed. Velmi rád fotografuje přírodu, je nadaný a úspěšný. Jeho fotografie vyšla i v místních novinách. Rodina Jůlka na něj byla velmi pyšná. Dokonce mohl na výlety. Dostal se tak do jiného prostředí, odpočinul si od sourozenců. Mohl zažít věci, ke kterým by se jinak nedostal. 7

9 Spřátelil se s ostatními dětmi navštěvujícími kroužek. Teď má kamarády i sebevědomí! Děti týrané, zneužívané a zanedbávané (TZ) Opava, Havířov region Ostravsko Armáda spásy ČR Oáza pro děti v azylových domech Armády spásy Jedná se o podporu práce s dětmi v azylových domech Armády spásy. V Opavě bude dovybavena multifunkční místnost a zakoupen materiál pro volnočasové aktivity. V Havířově může pedagogická pracovnice systematicky pracovat se školními dětmi. Pomocí metody videotréninku interakcí se zlepší komunikace mezi dětmi a matkou. Jeden pokoj bude vybaven studijním koutkem, v němž se dítě může lépe soustředit na přípravu do školy. Pro celkové ozdravění budou připraveny pro děti dva víkendové pobyty na horách. Paní L. přišla do našeho azylového domu z důvodu dlouhodobých problémů v rodině, která se nakonec rozpadla a přišla o byt. U nás bydlí se svými třemi dětmi v jednom pokoji. Osmiletý Patrik nyní opakuje první třídu pro špatný prospěch. Pedagogická pracovnice se mu intenzivně věnuje a on začíná projevovat zájem. Je však velmi náročné povzbudit maminku, aby se mu individuálně věnovala. Převážně totiž poskytuje pozornost svým mladším holčičkám, které jsou přiměřeně svému věku velmi živé. Pomoc s přípravou do školy je pro mne i Patrika moc důležitá, říká maminka. Teď, když jsem na ně sama, je těžké vše zvládnout. A v malém pokoji se těžko soustředíme na úkoly. Věříme, že děti, jako je Patrik, se budou moci lépe připravovat do školy, když budou mít v pokoji svůj oddělený studijní koutek. Pro jejich maminky to bude povzbuzením k trávení individuálního času se školáky. Jistě se tím přispěje k obnovení často narušených vztahů. projevily. Pokroky, kterých Anežka dosáhla, motivují rodiče i pracovníky zařízení Motýl pokračovat v pravidelné spolupráci osvědčenými metodami a prostředky: individuální rehabilitace a fyzioterapie, hipoterapie, zájmové aktivity v Motýlu a účast v příměstském táboru o prázdninách. Všeobecná zdravotní pojišťovna individuální rehabilitaci Anežce nehradí. Rodiče proto musí rehabilitaci hradit v plné výši z vlastních prostředků sami. Projekt umožní rodičům poskytnout Anežce častěji rehabilitační péči, která jí nesporně prospívá. Anežka je dívka s projevy atypického autismu. Při stanovení diagnózy až kolem desátého roku bylo Anežce doporučeno rozvíjet samostatnost a nezávislost na rodině. Matka Anežky kontaktovala naše sdružení; společně s Anežkou a její rodinou jsme sestavovali cíle a plány, jak pomoci při rozvoji jejích schopností a dovedností. Pilířem plánů je individuální péče (fyzioterapeutické cvičení, hipoterapie a taneční terapie). Pro rozvoj osobnosti je samozřejmě potřebná i práce ve skupině. Skvělé proto je že, Anežka chodí už druhým rokem do kroužku vaření. Děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením (ZP) Plzeň region Jihozápad Občanské sdružení Motýl Já to zvládnu Projekt pokračuje v úspěšně nastoupené cestě integrace Anežky mezi zdravé vrstevníky. Má přispět k udržení a prohloubení pozitivních výsledků, které se již za dobu dvouletého úsilí rodičů a centra Motýl v Anežčině zdravotním stavu Ilustrační foto 8

10 Kuře na obrazovce České televize Pomozte dětem je inspirováno projektem britské televize BBC Children in Need. To znamená, že sbírka je spojena s oslovením široké veřejnosti prostřednictvím masového média, konkrétně vysíláním velké show, během které diváci přispívají na konto. Sbírku v přímém přenosu realizuje Česká televize vždy na Pondělí velikonoční v denních vstupech Studia Pomozte dětem, ve speciálních vydáních pořadů z Brna a Ostravy a hlavně ve večerním zábavném pořadu. Česká televize realizuje i velkou televizní (např. spoty osobností, image spoty, upoutávky na pořady, děkovací spoty, vyhlášení výběrového řízení na rozdělení financí) a mimotelevizní kampaň (city light vitríny, plakáty v telefonních budkách, boomerang pohlednice, plakáty ) v jarním období při vyvrcholení projektu. Kuře je také častým hostem dalších pořadů České televize. Poprvé se Kuře na obrazovce ČT objevilo na Velikonoční pondělí v roce Za dosavadních osm ročníků se před kamerami ČT vystřídalo mnoho známých osobností. Např. Hana Hegerová, Richard Müller, Gabriela Demeterová, Jana Kirschner, Marie Rottrová, Věra Bílá, Aneta Langerová, Petr Hapka, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, či skupiny Mig 21, Olympic a další. S Kuřetem jsou za dobu vysílání již neodmyslitelně spojeni nejen moderátoři večerní show Marcela Augustová a Tomáš Hanák, ale i Alena Zárybnická provázející diváky Studii a samozřejmě i z Ostravy pravidelně se hlásící Aleš Juchelka a Roman Pastorek. Společné vystoupení s dětmi z organizací podpořených z loňské sbírky předvedli Blanka Šrůmová, Vilda Čok, Victoria a Děda Mládek Illegal Band. Všichni účinkovali bez nároku na honorář. Na konci televizního pořadu Pomozte dětem bylo na kontě 8. ročníku sbírky, včetně telefonických příslibů, rekordních Kč. Šlo o nejvyšší částku, která byla doposud v rámci jednotlivých ročníků sbírky vybrána. Cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají 2006 Není však důležité pouze o peníze veřejnost požádat a předat je potřebným dětem. Stejně důležité je ukázat všem, kteří přispěli, jak byly finance využity. V České televizi k tomu slouží dokumenty projektu Pomozte dětem. ČT samozřejmě nemůže ukázat všechny děti, kterým byly peníze určeny. Cyklus Kde peníze pomáhají, který je vysílán od roku 2002, však představuje jednou týdně od ledna do května alespoň vybrané podpořené projekty. Od 15. ledna do 7. května 2006 mohli diváci České televize na prvním programu každou neděli odpoledne po pohádce shlédnout postupně sedmnáct dokumentů, které mapují projekty podpořené ze 7. ročníku sbírky Pomozte détem!. V průběhu následujícího týdne byly vždy několikrát reprízovány. 8. ročník 2006 Pomozte dětem dubna Pondělní den ve znamení pomáhání zahájila Alena Zárybnická v ranních hodinách a s diváky byla v kontaktu prostřednictvím Studií Pomozte dětem až do pozdního odpoledne. Bankomat AZ kvízu Junior pro Kuře vydal ve prospěch konta sbírky Kč. Ve vybírání a bavení nezůstalo pozadu ani ostravské studio, které připravilo mimořádné vysílání pořadu Neváhej a pomáhej! Vše ale vyvrcholilo večer, kdy do callcentra zasedli moderátoři a redaktoři ČT Jolana Voldánová, Aleš Cibulka, Pavel Karas, Martina Vrbová, Ester Janečková a mnoho dalších, aby pomohli získat co nejvíce peněz pro Kuře, tedy pro děti. Na scéně se mezi tím vystřídalo mnoho interpretů pod taktovkou Marcely Augustové, Tomáše Hanáka a nově také Míši Maurerové a Vojty Kotka. Pobavit a pomoci dobré věci přišli Divokej Bill, Miro Žbirka, Dan Hůlka, Helena Zeťová nebo Ivan Hlas. 9

11 Sbírkové a benefiční akce v datech Sbírkové a benefiční akce jsou nedílnou součástí projektu Pomozte dětem! již od jeho vzniku. Zmíněné akce probíhají po celý rok (resp. ročník) sbírky a po celé České republice. Nejvíce akcí se tradičně pořádá vždy v době jarní kampaně Pomozte dětem! (přibližně od února do června). Akce jsou důležité nejen objemem peněz, které při nich veřejnost věnuje na sbírkové konto, ale také tím, že jsou pořádány dobrovolně, s nadšením pro dobrou věc a tam, kde se lidé baví. Pomozte dětem! je charita s úsměvem. Celkový přehled počtu akcí a objemu výtěžku v jednotlivých ročnících ročník počet akcí výtěžek v Kč , , , , , , , ,00 celkem ,60 Při 168 sbírkových a benefičních akcích pořádaných v 8. ročníku po celé České republice veřejnost přispěla částkou Kč. Stejně jako v loňském roce byla i letos nejúspěšnější sbírková akce Velikonoční skautské kuřátko, kterou pořádal Junák - svazu skautů a skautek ČR, tentokrát s výsledkem Kč. Dohromady se v 8. ročníku na všech akcích pořádaných Junákem po celé republice vybralo Kč. Za dobu spolupráce s projektem Pomozte dětem! vybrali skauti již Kč. Benefičními akcemi přispěli nejvýznamněji zákazníci společnosti Accor Services CZ s.r.o částkou Kč a Česká televize, která díky benefiční dražbě fotografií získala Kč. Lázně Darkov, a.s. získaly na Darkovské lípě 2005 dražbou uměleckých děl Kč. Nejvěrnějšími pořadateli sbírkových akcí jsou již tradičně Dětský pěvecký sbor Arietta z Mohelnice (celkem za 8 ročníků Kč), Bratrstvo Keltů (celkem za 8 ročníků Kč), Sdružení Piafa ve Vyškově (celkem za 8 ročníků Kč), TESCO Stores ČR (celkem za 7 ročníků ,80 Kč) a Brandýské kulturní sdružení (celkem za 7 ročníků Kč) Spojenec sbírky Pomozte dětem! = komerční firma, nezisková organizace, jednotlivec, škola, divadlo, obecní úřad nebo restaurace zkrátka kdokoliv, kdo pro Pomozte dětem! uspořádá sbírkovou nebo benefiční akci v souladu se smlouvou uzavřenou s NROS. Sbírková akce = akce, při níž se do zapečetěné sbírkové pokladničky s logem Pomozte dětem! vybírají dobrovolné finanční příspěvky pro sbírku Pomozte dětem! Benefiční akce = akce, při níž se finanční prostředky pro sbírku Pomozte dětem! shromažďují prodejem předmětů, vstupenek, kupónů do tomboly atd. 10

12 Přehled všech sbírkových a benefičních akcí v 8. ročníku Akce měst a obcí: Město Litomyšl, Litomyšl, Toulovcovy prázdninové pátky: Kč; Město Žirovnice, Žirovnice, Velikonoce na zámku: 7 766,50 Kč; OÚ Byšice, Byšice, Vánoční výstavy: 2 267,50 Kč. Děti dětem: DDM Orlová, Orlová, CESTA KOLEM SVĚTA aneb kuře se baví s námi: Kč; DDM Chomutov, Chomutov, sbírkové akce u příležitosti různých akcí: Kč; DDM Bučovice, Bučovice, Jarní přání a keramika dětem: Kč; JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, různá města a obce v celé ČR, Velikonoční skautské kuřátko: Kč; JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko KALICH, Tábor, Hledá se rekordman aneb konec léta mezi skauty: Kč; JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň, Praha, Počernické kuře: Kč; JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Balvan , Rudná, různé sbírkové akce: Kč; MŠ Slaný, Slaný, Vernisáž dětské výtvarné výstavy se soutěží: Kč; MŠ Volavkova, Praha, Volavčí jarmark : Kč; MDDM Čelákovice, Čelákovice, Mezinárodní den dětí: 897 Kč; o.s. SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, Bojkovice, Adventní koncert: Kč; Sdružení rodičů a příznivců Modřanské základní školy, Praha, Pro kuře: Kč; SŠ Trmice, Trmice, Sbírka při školní akci Den bez kouření : 3 233,50 Kč; Středočeská krajská organizace Pionýra, Mělník, Bambiriáda: Kč; ZUŠ Lovosice, Lovosice, Mladí umělci dětem: Kč; ZŠ a MŠ Osečná, Osečná, Děti pomáhají dětem: 6 287,50 Kč; ZŠ Jirkov, Jirkov, Týden pro kuře: 7 222,50 Kč; ZŠ U Santošky, Praha, Školní vánoční party a karneval: 976 Kč; ZUŠ Říčany, Říčany, Koncert ke dni matek: Kč; Žákovský parlament ZŠ Zlín, Zlín, sbírková akce Pomozte dětem :7 582 Kč. Divadelní, hudební a jiné kulturní akce: Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Umístění pokladničky při divadelních představeních souboru: Kč; Divadelní soubor Vojan, Český Dub, pokladnička umístěná na divadelních představeních souboru: Kč. Dlouhodobě umístěné kasičky v obchodech: Cukrárna pod Žabkou, Nymburk, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: 2 174,50 Kč; Galerie Vysočina, Polička, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky Kč; Petruše Šimůnková (Hotel Bohemia), Jičín, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky Kč; Řeznictví a uzenářství Karapetjan s.r.o (Kuřecí Ráj), Jablonec nad Nisou, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: Kč; Silverworld a.s., Příbor, Nový Jičín, Kopřivnice, Dlouhodobé umístění sbírkových pokladniček v obchodech se stříbrnými šperky a dřevěnými výrobky: ,50 Kč. 11

13 Firemní akce: Accor Services CZ s. r. o., Praha, Pomáhejme dál! benefiční akce s odběrateli stravenek Ticket Restaurant a firemní sbírka mezi zaměstnanci: Kč; Britská obchodní komora, Praha, Starry Night tichá aukce: Kč; Česká televize, Praha, Dražba fotografií tváří známých z obrazovky České televize: Kč; DENDRIT Consulting, s.r.o., Jihlava, různé sbírkové akce Kč; Schneider Electric, firemní sbírka mezi zaměstnanci: Kč Společenské akce, výstavy, happeningy aneb zábava nejen pro děti: Adam Závodný (Osmá Velmoc), Karlovy vary, Juliánská slavnost 2005: Kč; Brandýské kulturní sdružení, Stará Boleslav, HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA: ,50 Kč; Bratrstvo Keltů, Lipnice nad Sázavou, 12. ročník festivalu Svátek keltské kultury BELTINE: Kč; KLUB ZÁMEK Třebíč, Třebíč, Koncert pro Pomozte dětem!: Kč; Freeport Leisure (Czech Republic) s.r.o., Znojmo, S Freeportem si hrají malí i velcí : Kč; HEMS - zájmové sdružení právnických osob, Hradec Králové, AIR AMBULANCE 2005: ,50 Kč; Jan Lžíčař, Sloupnice, Sloupenský Pony Express: Kč; Klub nemocných cystickou fibrózou, Praha, Pochod pro kuřátko: 4 798,50 Kč; Kulturní a mateřské centrum Knoflík, Praha, Sbírání od vánoc do jara: Kč; Lázně Darkov, a.s., Darkov, Darkovská lípa 2005: Kč; Manželé Průchovi, Kladno, Kladenské dvorky 2005: 1 035,50 Kč; Mladí konzervativci, Olomouc, Prostějov a Přerov, sbírková akce s přenosnými kasičkami: ,50 Kč; NPÚ územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Státní zámek Mníšek p. Brdy, ,- Kč; o.s. SANANIM, Karlov, sbírkové akce při pravidelných akcích v Terapeutické komunitě Karlov: Kč; o.s. APROPO, Praha, Živý betlém: 5 309,50 Kč; SDH Semily, Kralupy n. Vltavou, Benefiční hasičský ples: Kč; Sdružení Piafa ve Vyškově, Vyškov, Pojďte se bavit a pomozte dětem: Kč; Sdružení a dětský pěvecký sbor Arietta, Mohelnice, Jarní koncert dětských sborů: ,50 Kč; TESCO STORES ČR, a. s., různá města po celé ČR, podpůrné sbírkové akce, které proběhly v hypermarketech a obchodních domech Tesco v České republice: Kč; Vamberecká krajka CZ s.r.o., ČR, benefiční výstavy Vamberecké krajky: Kč; YMCA Třebechovice, Třebechovice pod Orebem, benefiční vystoupení Peregrinova kvarteta: Kč. Uspořádat zábavnou a veselou akci a spojit ji se sbírkou Pomozte dětem! může opravdu každý. A co vy? Pokud vás nenapadá kudy do toho, nechte se inspirovat těmi, kdo už pomohli a pomáhají nebo se poraďte s námi. S každým organizátorem sbírkové a benefiční akce NROS uzavře smlouvu a poskytne mu potřebné zázemí. 12

14 Sbírkový projekt pomáhá ve všech regionech Rozdělení nadačních příspěvků ze sbírky Pomozte dětem! za 8 let 1/ Region Objem přidělených příspěvků v 8. ročníku Počet podpořených projektů v 8. ročníku Celkový součet za všech osm ročníků Praha Kč Kč Střední Čechy Kč Kč Ostravsko Kč Kč Jihozápad Kč Kč Severozápad Kč Kč Severovýchod Kč Kč Jihovýchod Kč Kč Střední Morava Kč Kč Česká republika Kč Kč CELKEM ČR Kč Kč 2/ 1/ Pozn.: Od původního členění ČR na 3 regiony (Praha, Čechy, Morava) dospělo veřejné výběrové řízení v 5. ročníku k členění na 8 regionů (NUTS 2 = sdružené kraje) a od 6. ročníku dále ještě vznikla devátá skupina pro projekty tzv. nadregionální či spíše s celorepublikovou působností. Tabulka uvádí údaje za všechny ročníky přepočítané podle současných devíti regionů. 2/ Pozn.: Finanční prostředky nedočerpané při realizaci jednotlivých projektů se vždy vracejí zpět na sbírkové konto. Vrácené finanční prostředky se v dalším ročníku sbírky přičítají k celkové částce k rozdělení. Z tohoto důvodu se vyskytuje rozdíl v součtu financí určených za jednotlivé ročníky k rozdělení (před připočtením vrácených částek) a v celkovém součtu rozdělených financí. 13

15 Veřejné výběrové řízení NROS každoročně organizuje výběrové řízení s cílem rozdělit vybrané peníze tak, aby pomohly pozitivně a prokazatelně změnit životy dětí. Jaké jsou stálé charakteristiky veřejného výběrového řízení: vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila za daný ročník v souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. pomoc je směřována do šesti různých cílových skupin dětí, které se od počátku projektu nemění počet členů v každé regionální hodnotící komisi výběrového řízení je vždy 7 a klíč k jejich nominaci je stálý hodnotitelé jsou nominováni na základě regionálního principu a každým rokem se obměňují hodnotitelé pracují v komisích bez nároku na honorář jako dobrovolníci nadační příspěvky se rozdělují na základě regionálního principu příjemci nadačních příspěvků mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo církevní právnické osoby časový průběh výběrového řízení se každoročně opakuje příspěvky jsou poskytovány na 1 rok třístupňový princip posuzování a hodnocení projektových žádostí Co hlavního se změnilo během sedmi let ve veřejném výběrovém řízení: počet regionů a hodnotících komisí maximální výše nadačních příspěvků způsob podpory individuálních žadatelů výše finanční částky určené k rozdělení Veřejné výběrové řízení v 8. ročníku veřejné výběrové řízení mělo tři stupně: 1) administrativní hodnocení podaných žádostí (červenec) 2) kvalitativní hodnocení žádostí v devíti hodnotících komisích (srpen) 3) rozhodnutí Správní rady NROS a zástupců vedení ČT (září) každá hodnotící komise pracovala ve standardním složení (2 zástupci odborné veřejnosti + 2 spojenci + 1 zástupce médií + 1 pracovník ČT + 1 zástupce NROS) členové komisí byli nominování na základě regionálního principu jednání komisí byla řízena pracovníkem NROS (bez práva hlasovat) a všichni hodnotitelé byli jmenováni Správní radou NROS Složení hodnotících komisí 8. ročníku: Komise STŘEDNÍ ČECHY, Středočeský kraj, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), T. Filipová (NROS), A. Freimanová (ČT), J. Marxtová (Květy), B. Dvořáková (Slunce, o.p.s.), J. Richterová (Církevní speciální škola Diakonie ČCE Čáslav, okr. Kutná Hora), J. Jandourková (Brandýské kulturní sdružení), I. Sinkulová (ZUŠ Říčany) Komise SEVEROZÁPAD, Karlovarský a Ústecký kraj, místo konání: Ústí nad Labem: B. Šrámková (NROS řídící), T. Smělíková (NROS), M. Dostál (ČT), P. Hladík (Hitrádio FM Labe), M. Sivák (Společné soužití Litvínov), P. Fialová (Demosthenes, o.p.s.), A. Bajerová (Loutkoherecké sdružení "Jitřenka"), B. Fryč (ZŠ Jirkov) Komise OSTRAVSKO, Moravskoslezský kraj, místo konání: Ostrava A. Matoušková (NROS řídící), J. Látal (NROS), T. Jarolím (ČT), B. Gelnarová (Slezskoostravské noviny; OÚ MČ Slezská Ostrava), Z. Novotný (Dětský domov pro děti do 3 let), J. Smělík (ZŠ Ostrava - Kunčičky), J. Marušák (Junák), R. Friedlová (Lázně Darkov) Komise STŘEDNÍ MORAVA, Olomoucký a Zlínský kraj, místo konání: Olomouc A. Matoušková (NROS řídící), H. Hartlová (NROS), T. Přenosil (ČT), I. Pustějovská (Český rozhlas), L. Eliášová (Unie Kompas), P. Boková (KÚ Olomouc), P. Pikalová (Junák), J. Buksa (ZŠ Valašké Meziříčí) Komise JIHOVÝCHOD, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, místo konání: Brno A. Matoušková (NROS řídící), B. Šrámková (NROS), M. Burešová (ČT), L. Endlicherová (Rádio Proglas), E. Neubauerová (LOGO), H. Holišová Kotová (PVC Blansko), M. Vraspírová (Galerie Vysočina), Z. Komůrková (Agentura BB ART/Freeport) Komise JIHOZÁPAD, Plzeňský a Jihočeský kraj, místo konání: Plzeň A. Matoušková (NROS řídící), G. Jirků (NROS), J. Cingrošová (ČT), J. Frisch (Společenství "Začít spolu"), M. Pavlíčková (Arkáda - sociálně psychologické centrum), Š. Pavlík (Videofest 2004), A. Zavodný (Kapela Osmá Velmoc) Komise SEVEROVÝCHOD, Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj, místo konání: Česká Skalice A. Matoušková (NROS řídící), A. Šváchová (NROS), M. Klokočník (ČT), D. Rumpík (Radio OK), H. Němečková (NZDM Klídek), D. Svoboda (Amalthea, o.s.), J. Tauchmanová (Dětský klub Palcát), M. Holeček (YMCA Třebechovice pod Orebem) Komise ČESKÁ REPUBLIKA, všechny kraje, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), A. Beránková (NROS), E. Janečková (ČT), T. Kirschner (Český Rozhlas), Z. Dušková (Dětské krizové centrum), T. Nesvedová (Spec. internátní MŠ Drahaňská, Čimice), M. Čakrtová (Junák), I. Dubnová (Tesco Stores, a.s.) Komise PRAHA, hl.m. Praha, místo konání: Praha A. Matoušková (NROS řídící), H. Šilhánová (NROS), I. Fialová (ČT), P. Matějů (idnes), J. Kokrda (ANIMA o.s. pro péči o rodiny závislých), N. Cimbolincová (Spec. ZŠ a MŠ při FN Bulovka), M. Ondrouchová (ZŠ Modřany), V. Duřt (APROPO) 14

16 Jak bylo možné pomáhat a jak jste pomáhali Přispět na sbírkové konto Pomozte dětem! bylo možno šesti způsoby: (1) bankovním převodem, (2) prostřednictvím poštovní poukázky, (3) příspěvkem do sbírkových pokladniček Pomozte dětem!, (4) využitím služby DMS (dárcovské sms), (5) uspořádáním vlastní sbírkové nebo benefiční akce, (6) uzavřením darovací smlouvy (dar může být spojen s projektem sociálního marketingu). Nejvíce peněz věnovala veřejnost prostřednictvím služby DMS. Uživatelé mobilních telefonů od začátku února do poloviny května tohoto roku přispěli částkou Kč, což je přibližně o 900 tisíc korun více než v minulém ročníku. Většina DMS přišla v měsíci dubnu, nejvíce opět během Pondělí velikonočního, kdy sbírka Pomozte dětem tradičně dominuje v programu České televize. Veřejnost letos zaslala na konto Pomozte dětem! téměř DMS ¹/. Na základě usnesení vlády získala sbírka ve prospěch konta 8. ročníku finanční částku ve výši Kč, která reprezentuje DPH za DMS zaslané na sbírkové konto během jarní kampaně v roce Struktura sbírkového konta Pomozte dětem! v jednotlivých letech sbírkové a benefiční jednotliví přispěvatelé (veřejnost) smluvní dary celkem Kč akce na účet SMS/DMS */ 1. 5 % 68 % % % 2. 9,3 % 40,5 % ,2 % % % 55 % % % % 40,1 % 35,9 % 7 % % 5. 12,5 % 28 % 34,5 % 25 % % 6. 27,1 % 31,5 % 33,2 % 8,2 % % 7. 13,3 % 19,1 % 63,9 % 3,7 % % 8. 12,1 % 15,2% 56,9 % 6,4 % % */ Poznámka: systém dárcovských SMS(DMS) vznikl až v roce Kombinací benefičních akcí spojených se stravenkami Ticket Restaurant a firemního daru nejvýznamněji přispěla na sbírkové konto společnost Accor Services CZ, která zajistila společně se svými zákazníky a dodavateli pro sbírkové konto celkem Kč. Tradičním dárcem na sbírkové konto je také společnost Schneider Electric a její nadace, jejichž dary jsou vždy doplněny sbírkovou akcí mezi zaměstnanci; letošní výsledek těchto společných aktivit zajistil na sbírkové konto částku Kč. Novým dárcem sbírky se stala společnost EUROCOMM Group provozující internetový obchod Kasa.cz, která věnovala díky projektu sociálního marketingu na sbírkové konto během ročníku celkem Kč. V tomto roce získala sbírka také svého největšího individuálního dárce. Stal se jím František Lambert, vrchní ředitel a ředitel programu České televize, jenž na konto Pomozte dětem! věnoval čtvrt miliónu korun, které získal v souvislosti s vítězstvím v anketě Finanční ředitel roku Smluvní dárci 8. ročníku * výše darů v Kč Accor Services Cz s.r.o Kč ** Schneider Electric a zaměstnanci Fondation Schneider Electric pour l Intertion des Jeunes Kč ** František Lambert Kč Země pohádek a.s Kč ABEL - Computer s.r.o Kč */ Poznámka 1: Tabulka obsahuje přehled všech smluvních dárců s darem od Kč. **/ Poznámka 2: Tito dárci poskytli dar (případně jeho část) na základě jimi realizované benefiční akce. Takovéto dary jsou uvedeny v přehledu a výtěžku sbírkových a benefičních akcí. Do percentuálního vyjádření smluvních darů za 8. ročník nebyly zahrnuty. ¹/ Poznámka.: Možnost posílat DMS je vyústěním společného projektu Fóra Dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle jejich vyjádření Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Je to dlouhodobý, srozumitelný a jednoduchý mechanismus, kde cena DMS je 30 Kč, 90% z toho (27 Kč) jde na neziskovou organizaci, 10% (3Kč) na provoz DMS. Více informací 15

17 What is Help the Children! collection project? Project s characteristics Long-term charity project connected with a nationwide public collection. It is organised jointly by the Czech Television (ČT) and Civil Society Development Foundation (NROS). Direct and efficient help to vulnerable and disadvantaged children up to the age of 18 throughout the Czech Republic. Throughout the year Help the Children! collection account is open for individual as well as corporate donations and for the proceeds from fundraising and benefit events. Taking place all over the Czech Republic throughout the year the funbased fundraising and benefit events represent a unique part of the campaign. Every year all the money raised is allocated via public tender to all regions (NUTS2) to support projects of nongovernmental non-profit organisations. Springtime media campaign culminates every year by a live broadcast of public collection on Czech TV. For further information in Czech language please visit Main aims of the project To improve the quality of children s lives To create equal opportunities for all children and for different groups of child population To support children s rights to live in a family or in an alternative family setting Fields of support Help the Children! collection project supports thousands of children every year. In comparison to other charity projects and collections running in the Czech Republic, it has the widest and most complex impact on target groups of children: Children with developmental and behavioural problems Children not living in their own family Child victims of tyranny, abuse and neglect Children with physical, mental and sensory handicaps Children at risk of drug or other forms of addiction Children living under unfavourable life conditions The yearly schedule of the campaign (main dates) mid-may: counting up the total account balance of the past year and announcing the call for proposals mid-may: announcing new year of the collection end of June: closing date for submitting the project proposals October: ceremonial announcing public tender s results March, April: culmination of the campaign and whole-day entertaining programme of Czech Television Help the Children! Safety Belt, Circle of Help the Children Friends is a new Foundation s project designed to help the development of Help the Children! It is oriented especially towards companies which want to play a role of socially responsible entities. 16

18 Kontakty Nadace rozvoje občanské společnosti Jelení 15, Praha 1 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Blanka Šrámková Tel.: Koordinátorka projektu: Andrea Matoušková Tel.: Grantová asistentka: Taťána Smělíková Tel.: Asistent marketingu (Sbírkové a benefiční akce): Jan Havlíček Tel.: Asistentka marketingu: Eliška Řeháková Tel.: Česká televize Kavčí hory, Praha 4 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Tomáš Přenosil Tel.: Obsah Co je sbírkový projekt Pomozte dětem!...1 Osm ročníků Pomozte dětem! v datech. 2 Pomozte dětem! je nejznámější sbírkou!... 3 Informovanost o využití peněz..4 Projekty podpořené v 8. ročníku..5 Příběhy podpořených dětí..6-8 Kuře na obrazovce České televize...9 Sbírkové a benefiční akce v datech...10 Přehled sbírkových a benefičních akcí Kuře pomáhá ve všech regionech. 13 Veřejné výběrové řízení Jak jste pomáhali What is Help the Children! project...16 Kontakty...17 Obsah. 17 Partneři.. 18 Generální partner...19 Záchranný kruh...19 DMS...19 Vydala Nadace rozvoje občanské společnosti v prosinci 2006 Fotografie: archiv NROS, archiv ČT a archivy podpořených organizací Vydáno s podporou společností Schneider Electric CZ, s. r. o. a Inpress a. s. 17

19 Sbírkový projekt Pomozte dětem! Projekt Pomozte dětem! se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo pro něj bezplatně poskytují určité významné služby. Děkujeme partnerům 8. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!. Hlavní partner Mediální partneři Partneři 18

20 Pomozte dětem! má generálního partnera Pomáhejte dětem celý rok zasíláním DMS Generální partner projektu Poprvé je sbírkový projekt Pomozte dětem! spojen se zásadní finanční podporou soukromého subjektu. Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KURE na Cena 30 Kč Pro Pomozte dětem! 27 Kč Více informací na: 19

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Charakteristiky veřejného výběrového řízení vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 Výroční zpráva 2008 3 OBSAH 5 Poslání a cíle 6 Slovo předsedy SR 7-9 O Nadaci 10 Lidé v Nadaci 11 Slovo ředitelky 12-19 Benefice

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Plyšového medvídka na titulní straně vyrobili žáci prvního ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7. Výroční zpráva Nadace

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva Programy pro ohroženou mládež výroční zpráva 2013 1 Mezinárodní cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 obsah... 3 Představení Laty 4 Úvodní slovo ředitelky 5 Lidé v Latě 6 Projekty v Latě

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více