STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY Číselník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník"

Transkript

1 STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY Číselník Září 2011

2 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České republice? ANO 82,2 NE 17,8 K2. Pokud ano, můžete uvést, které dobročinné sbírky znáte? Pokyn: Vypište! 1. Uvedeno na 1. místě (n=1226) Pomozte dětem 29,4 Nadace Olgy Havlové 0,9 Kapka naděje 9,2 Červený kříž 0,9 Světluška 7,0 Zdravotní klaun 0,6 Centrum Paraple 5,9 Adventní koncerty 0,5 ADRA 3,9 Avon Pochod 0,4 Člověk v tísni 3,3 Akce Cihla 0,3 Tříkrálová sbírka 2,8 Fond ohrožených dětí 0,3 Květinový den 2,5 Nadace na ochranu zvířat 0,3 Nadace Terezy Maxové 2,1 Sluníčkový den 0,3 Bariéry 1,8 Srdíčkový den 0,2 Bílá Pastelka 1,8 Svátek s Emilem 0,2 UNICEF 1,1 Jiná 6,1 Naše Dítě 0,9 Neví 17,6 2. Uvedeno na 2. místě (n=731) Pomozte dětem 28,6 Červený kříž 1,4 Kapka naděje 10,0 Fond ohrožených dětí 1,3 Světluška 8,7 Adventní koncerty 1,3 Centrum Paraple 7,4 Naše Dítě 1,0 Bílá Pastelka 5,1 Zdravotní klaun 1,0 ADRA 4,5 Avon Pochod 1,0 Květinový den 4,5 Sluníčkový den 0,4 Tříkrálová sbírka 3,8 Akce Cihla 0,3 Nadace Terezy Maxové 3,5 Nadace na ochranu zvířat 0,3 Člověk v tísni 3,4 Srdíčkový den 0,1 UNICEF 2,1 Svátek s Emilem 0,1 Nadace Olgy Havlové 2,0 Bariéry 1,8 Jiná 6,4 2

3 3. Uvedeno na 3. místě (n=425) Pomozte dětem 18,8 Nadace Olgy Havlové 1,8 Světluška 9,3 Srdíčkový den 1,2 Kapka naděje 9,1 Červený kříž 1,1 Centrum Paraple 8,7 Zdravotní klaun 1,1 Bílá Pastelka 6,1 Nadace na ochranu zvířat 1,0 Tříkrálová sbírka 5,4 Akce Cihla 0,9 ADRA 5,0 Naše Dítě 0,7 Člověk v tísni 4,8 Svátek s Emilem 0,6 Květinový den 4,5 Avon Pochod 0,5 Bariéry 2,5 Fond ohrožených dětí 0,5 UNICEF 2,3 Sluníčkový den 0,3 Adventní koncerty 2,2 Pražská ZOO 0,2 Nadace Terezy Maxové 2,2 Jiná 9,2 K3. Můžete, prosím, uvést dobročinnou sbírku, která podle Vás poskytuje veřejnosti nejvíce informací o tom, jak byly nebo jsou využity shromážděné peníze? Pokyn: Vypište pouze jednu dobročinnou sbírku! Pomozte dětem 30,7 Červený kříž 0,5 Kapka naděje 7,5 Zdravotní klaun 0,4 Centrum Paraple 5,4 Fond ohroženýc dětí 0,4 Člověk v tísni 2,4 Nadace Olgy Havlové 0,3 Světluška 2,3 Nadace na ochranu zvířat 0,2 Adventní koncerty 1,9 Bílá pastelka 0,2 Tříkrálová sbírka 1,9 Akce cihla 0,1 ADRA 1,8 Avon pochod 0,1 Unicef 1,4 Nadace naše dítě 0,1 Květinový den 1,1 Sluníčkový den 0,1 Bariéry 0,9 Jiná 2,8 Nadace Terezy Maxové 0,6 Neví, bez odpovědi 37,0 K4. Znáte dlouhodobou veřejnou sbírku České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!, kterou symbolizuje žluté kuřátko s červenobílým záchranným kruhem? ANO 87,6 NE 12,4 3

4 Pokyn: Následující otázky č. K5 až K7 položte pouze těm, kteří na ot. č. K4 odpověděli ANO! K5. Přispěl(a) jste v tomto roce na sbírku Pomozte dětem! organizovanou Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti? ANO 44,3 NE 55,7 K6. Pokud jste v tomto roce přispěl(a) na sbírku Pomozte dětem!, jakým způsobem jste tak učinil(a)? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Přispěl(a) jsem do sbírkové pokladničky 24,9 Bankovním převodem 4,1 Poštovní poukázkou 3,0 Prostřednictvím dárcovské SMS 61,8 Jinak 6,1 K7. Máte pocit, že jste dobře informován(a) o tom, kam peníze ze sbírky Pomozte dětem! jdou? ANO 46,5 NE 53,5 K8. Z jakých zdrojů získáváte informace o tom, kam peníze ze sbírky Pomozte dětem jdou? Pokyn: Zakroužkujte odpověď v každém řádku! ANO NE A. Z televize 71,0 29,0 B. Z webové stránky pomoztedetem.cz 12,5 87,5 C. Jinde z internetu 12,0 88,0 D. Z tisku 33,4 66,6 E. Jinde (Vypište)... 3,5 96,5 4

5 Zcela nakonec ještě několik údajů, které slouží ke statistickému zpracování. VEK. Kolik je Vám let? 18 až 29 20,2 30 až 44 29,4 45 až 59 24,6 60 a více 25,8 POH. Pohlaví dotázaného: Muž 48,2 Žena 51,8 Pokyn: U otázek VZD až POL čtěte varianty odpovědí! VZD. Jaké je Vaše nejvyšší školní vzdělání? Základní bez vyučení 13,1 Vyučen(a) bez maturity 35,9 Maturita 36,5 Vysoká škola 14,5 SOC. Jaké je Vaše sociální postavení? Student, učeň 5,2 Důchodce 25,7 Nezaměstnaný 6,2 V domácnosti (nebo na MD) 4,3 Zaměstnanec 50,1 Družstevník 0,1 Živnostník, farmář 4,0 Podnikatel 4,5 ZAM. Pokud jste zaměstnanec, pokládáte se za: Dělníka, dělnici 35,0 Úředníka, úřednici 17,6 Provozního pracovníka 23,2 Odborného pracovníka 24,2 5

6 SEK. Pokud jste zaměstnanec, pracujete: Ve veřejném sektoru 33,7 V soukromém sektoru 63,3 Jinde 3,0 POD. Pokud jste ekonomicky aktivní, při výkonu svého zaměstnání: Neřídíte žádné podřízené 77,7 Řídíte 1-2 podřízené 9,3 Řídíte 3-5 podřízených 5,0 Řídíte více než 5 podřízených 8,1 MAT. Zvážíte-li velikost příjmů a majetku ve Vaší domácnosti, řekl(a) byste, že jste: Velmi dobře zajištěni 1,2 Solidně zajištěni 15,3 Průměrně zajištěni 58,8 Špatně zajištěni 21,0 V zásadě chudí 3,7 DETI: Kolik máte celkem dětí? 1 28,5 2 18,9 3 40,4 4 a více 12,2 ROD. Rodinný stav: Svobodný(á) 21,1 V partnerském soužití 10,5 Ženatý/vdaná 48,5 Rozvedený(á) 13,1 Vdovec/vdova 7,2 6

7 POL. V politice se často používají pojmy "liberál" a "konzervativec". Kam byste se sám(a) nejspíše zařadil(a), kam svými názory patříte? Jasný liberál 2,1 Spíše liberál 16,5 Někde uprostřed 58,5 Spíše konzervativec 20,4 Jasný konzervativec 2,6 VRS. Někteří lidé rozdělují společnost na vyšší, střední a nižší vrstvy. Ať už s tímto zařazováním souhlasíte či ne, zkuste sám (sama) sebe zařadit do jedné z následujících kategorií. Pokyn: Předložte KARTU VRS! Horní vrstva 0,1 Vyšší střední vrstva 5,8 Střední vrstva 50,9 Nižší střední vrstva 33,5 Dolní vrstva 9,8 VEL. Velikost obce: Vesnice do 999 obyvatel 16,1 Obec obyvatel 9,3 Obec s obyvateli 10,7 Město s obyvateli 18,1 Město s obyvateli 14,3 Město s obyvateli 6,8 Velkoměsto nad obyvatel 24,7 7

8 MED. Který deník čtete Vy osobně nejčastěji? Mladá Fronta DNES 23,3 Blesk 17,8 Právo 8,5 Sport 3,7 Lidové noviny 3,4 Metro 3,1 Hospodářské noviny 2,7 Aha! 1,7 Deníky Bohemia 10,1 Deníky Moravia 6,1 Jiné 3,2 Žádné 15,1 OKR. Okres Vašeho trvalého bydliště: Okres: Děkujeme Vám za Vaše odpovědi. 8

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 duben 1998 Chtěli bychom se Vás zeptat na Vaše názory na politickou situaci, zvláště nás zajímá Váš názor na různé politické strany.

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent 2 Zaznamenejte

Více

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 3, 190 12 Praha 9, tel.: 22 1 111, fax: 22 1 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Dotazník PARO verze 25-27

Dotazník PARO verze 25-27 Partnerství... 2 Vznik stávajícího partnerství... 3 Charakteristiky stávajícího partnerství... 5 Následující blok otázek se bude týkat vzniku Vašeho minulého partnerství.... 7 Charakteristiky minulého

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ K L U B S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA 1 Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ V ROCE 2014 O B S A H: strana ZÁKLADNÍ POZNATKY

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii.

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Tuto mezinárodní studii provádíme pro Univerzitu Vídeň v Rakousku. Zkoumá postoje k daním a k EU. Na otázky

Více

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR

Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Říjen 2014 Obsah Hlavní zjištění strana 3 Realizátor projektu strana 5 Východiska

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Libor Prudký Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol Obalky brozura Prudky MP.indd 1 24.6.15 15:52 Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 1 Názory obyvatel města Plzně na problematiku

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více