Ročník 2 ISSN X Zdarma. Partner PVZP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 1 2008"

Transkript

1 Ročník 2 ISSN X Zdarma Partner PVZP Centralizace likvidace pojistných událostí Navýšení hodnoty bodu za vykázanou zdravotní péči u cizinců Dodatek k současné smlouvě Vzor průkazu pojištěnce 1 Partner 1.indd :03:23

2 Exkluzivní nabídka pojištění odpovědnosti zdravotnického zařízení praktického lékaře Nejvýhodnější cestovní pojištění pojištění bytů a domů Nejlevnější povinné ručení s balíčkem výhod k tomu (s maximálním bonusem) nejlevnější havarijní pojištění K povinnému ručení obdržíte DAR + dárek DAR = pojištění sedadla řidiče na 1 mil. Kč, rok zdarma dárek = deštník, tričko, kalendář, kalkulátor pokut apod. Platí při sjednání do Získáte na našich pobočkách Benešov, Tyršova finanční úřad Beroun, Palackého 96 - pod hořejší branou Blansko, Nám. Svobody 32/3 - městský úřad Brno, Cejl 875/66 - nákupní středisko Interspar Břeclav, nám T. G. Masaryka 13 Česká Lípa, Mikulášská České Budějovice, Lidická 170/29 - poliklinika JIH Děčín IV., Tržní 197/28 - tržnice, Katastrální úřad Frýdek - Místek, Politických obětí Havlíčkův Brod, Žižkova hlavní náměstí Hodonín, Velkomoravská 378/1 - městský úřad Hradec Králové, U Koruny 73 - parkoviště FÚ Chrudim, Radoušova 19 - mezi hotely Alfa a Bohemia Jablonec nad Nisou, Anenská 988/3 - hotel Zlatý Lev Jihlava, Žižkova 4849/109a - areál VW-Auto Vysočina Karlovy Vary, Sokolovská 44/300 - městský úřad II Kladno, Floriánská Floriánská kaple, pěší zóna Klatovy, Čapkova 127/V - pozemkový úřad Klatovy Kolín, Karlovo nám vedle lékárny Kroměříž, Vodní 82/27 - potraviny Ambrož Liberec, Železná 253/20 - naproti střední zdravotní školy Litvínov, Zálužní 1 - Chemopetrol Louny, Žatecká Žatecká brána Mělník, Bezručova Mladá Boleslav, T. G. Masaryka kruhový objezd Most, Moskevská 14/1 - OD Prior Nový Jičín, Lidická 1 - hotel Praha, městský úřad Nymburk, Palackého vedle restaurace Na Tarase Olomouc, Krapkova Opava - Kateřinky, Kolofíkovo nábř Ostrava, Reální 2 - menza Ostrava - Vítkovice, Lidická 880/33 - čerpací st. Slovnaft Pardubice, Perštýnská 6 - směr od náměstí k zámku Písek, Drlíčov Děkanský kostel Panny Marie Plzeň, Skupova 490/24 - OS Nord-Luna Praha 01 - Nové Město, Na Florenci Praha 02 - Vinohrady, Korunní 46 - zast. MHD Šumavská Praha 03 - Seifertova tř., stadión Viktoria Žižkov Praha 04 - Braník, Za Skalkou 421/ Praha 05 - Stodůlky, Jeremiášova areál Skanska Praha 08 - Kobylisy, Kobyliské nám.- st. metra C"-Kobylisy Praha 09 - Letňany, Tupolevova 515/ Praha 09 - Hloubětín, Mochovská 535/38 - OS Havana Přerov, Čechova 23 - autobusové nádraží Příbram II, Pražská 30 - staré náměstí Strakonice, Lidická nemocnice Šumperk, M. R. Štefánika 1a - nákupní středisko Albert Tábor, Nám. Fr. Křižíka 496/10 - hotel Palcát Tachov, B. Němcové 98 - OD Saigon Teplice, Nám. E. Beneše 675/2 - SPŠ strojní Třebíč, Soukopova 3 - Česká spořitelna Turnov, Jiráskova Nám. Českého ráje Uherský Brod, Kaunicova 76 - hotel Kaunic Ústí nad Labem, V Jirchářích 60/6 - hlavní vlakové nádraží Vsetín, Žerotínova hotel Vsacan Zlín, Tř. T. Bati 31 - restaurace Myslivna Znojmo, Dvořákova 21 - budova Agrocentra, zimní stadion Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 64 - Modrý dům tel.: Partner 1.indd :03:30

3 Vážení smluvní partneři, dostává se vám do rukou již druhé číslo časopisu nazvaného Partner Pojišťovny VZP, a. s., který má za cíl prohloubit informovanost zdravotnických zařízení o produktech Pojišťovny VZP, a. s. Toto druhé číslo vychází v době velmi významné změny, kterou je centralizace likvidace pojistných událostí cizinců a navýšení hodnoty bodu za ošetřování cizinců od prostřednictvím dodatku k naší současné smlouvě, který obdržíte. Centralizace likvidace pojistných událostí znamená, že komunikovat budete již pouze s centrálou Pojišťovny VZP, a. s., od čehož si slibujeme zrychlení celého procesu likvidace a následné úhrady vykázané zdravotní péče. Intenzivně budeme také pracovat na možnosti digitálního přenosu faktur a výkazů. Jak je již uvedeno výše, součástí dodatku bude i navýšení hodnoty bodu za vykázanou zdravotní péči u cizinců. Pevně doufáme, že popsané změny přispějí ke zkvalitnění naší každodenní spolupráce. RNDr. Aleš Svárovský generální ředitel a místopředseda představenstva Pojišťovny VZP, a. s. Novinka Od sjednává Pojišťovna VZP, a. s., Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče s možností rozšířené územní platnosti na všechny státy schengenského prostoru. Průkaz pojištěného je po vytištění přeložen a slepen na velikost kreditní karty. V pravém dolním rohu přední strany je zalisován stříbrný hologram s logem pojistitele, který není možné běžnými prostředky napodobit. V levém horním rohu zadní strany je unikátní číslo průkazu. Obě strany průkazu obsahují světle modrý vodotisk s motivem loga pojistitele. Každý průkaz je vložen do průhledného pouzdra a takto vypadá při předání pojištěnému klientovi: Průkaz pojištěného: K prokázání existence zdravotního pojištění slouží Průkaz pojištěného. V nadpise průkazu je vždy uveden druh zdravotního pojištění. Tento průkaz včetně průhledného pouzdra obdrží každý pojištěný po uzavření pojistné smlouvy a po úhradě pojistného. Pro snazší orientaci doporučujeme si dobře prohlédnout vzhled tohoto průkazu. Vzor rozloženého průkazu pojištěného: Upozornění: V praxi se lze setkat i se starší verzí průkazu, které jsou vystaveny na adrese v sekci Informace pro zdravotnická zařízení. Partner Pojišťovny VZP, a. s., pro PVZP, a. s., vydává Tomáš Novák Nakladatelství Revue, Za Skalkou 782/1, Praha 4, IČO , tel , Šéfredaktor Mgr. Tomáš Vladislav Novák. Fotografie (pokud není uvedeno jinak) Nakladatelství Revue. Grafická úprava a zlom Michal Špatz. Tisk Retip, Červený Kostelec. Vychází 4x ročně. Ročník 2., číslo 1/2008. Evidenční číslo MK ČR E 17848, ISSN X. Zdarma. Asistenční služba Nejdůležitější informací jak pro pojištěnou osobu, tak pro poskytovatele zdravotní péče, jsou kontaktní údaje na asistenční službu pojistitele. Pro zdravotnické zařízení poskytující ošetření klientovi Pojišťovny VZP, a. s., je důležité využít tento kontakt. Díky propojení s databází pojistitele asistenční služba ověří platnost sjednaného pojištění v době vzniku pojistné události a zároveň může objasnit, zda se na konkrétní případ vztahuje sjednaný rozsah pojištění. Asistenční služba bude v konkrétních případech rovněž garantovat úhradu za poskytnutou zdravotní péči. Tato služba je dostupná 24 hodin denně. 3 Partner 1.indd :03:33

4 Vykazování a předkládání poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s. Podle zákona č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na doporučení nejvyššího dozorujícího orgánu v pojišťovnictví ČNB, vytvořila a rozvíjí Pojišťovna VZP, a. s., jednotný informační systém (IS). Dne byl zahájen provoz části informačního systému zaměřený na zpracování (likvidaci) vyúčtované poskytnuté zdravotní péče zdravotnickými zařízeními klientům Pojišťovny VZP (PVZP). Zahájení provozu IS sebou přineslo několik změn ve vztahu mezi PVZP a zdravotnickými zařízeními (ZZ): uzavření přímého smluvního vztahu mezi ZZ a PVZP vykázanou poskytnutou zdravotní péči kontroluje a proplácí již jen PVZP, nikoli VZP ČR jak tomu bylo do PVZP je povinna, podle výše uvedených zákonů vč. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dodržovat při zpracování následující základní pravidla platná pro komerční pojišťovnu: a) kompletace pojistné události, b) tvorba pojistně technických rezerv, c) limity pojistného plnění. Snahou Pojišťovny VZP bylo, aby změna ve vykazování a předkládání poskytnuté zdravotní péče za naše klienty byla pro ZZ co nejmenší změnou v porovnání s vykazováním poskytnuté zdravotní péče ve veřejném zdravotním pojištění. Z tohoto důvodu jsme také nastavili systém pro likvidaci poskytnuté zdravotní péče (likvidace pojistných událostí LPU) tak, aby změn oproti závazné Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR bylo co nejméně. Tuto metodiku připravuje a vydává VZP ČR v součinnosti a po dohodě se zástupci poskytovatelů 1) VZP ČR, Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, 1999, Úvod, str. 5. 2) VZP ČR, Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, 1999, Úvod, str. 74. zdravotní péče a zástupců zdravotních pojišťoven 1) a je tedy závazná, jak pro všechna ZZ, tak i pro všechny zdravotní pojišťovny, které proplácejí poskytnutou zdravotní péči. Metodika sice upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče v návaznosti na změnu obecně závazných právních předpisů, zahrnuje i platná znění obecně závazných právních předpisů a vyhlášek MZ ČR, ale především je určena pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Datová forma, upravující způsob vyúčtování mezi ZZ a pojišťovnou předkládaná na mgn. médiu, je upravena v textu Datové rozhraní VZP ČR, který je stejně jako metodika závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. Přes veškerou naši snahu maximálně se přiblížit zpracování vyúčtované poskytnuté zdravotní péče veřejnému zdravotnímu pojištění, jsme ale povinni respektovat zákonem stanovené podmínky pro provoz komerční pojišťovny. Tím samozřejmě vznikly některé rozdíly mezi metodikou určenou pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění a požadavkům na předkládání vyúčtování poskytnuté zdravotní péče naší pojišťovně. Rádi bychom upozornili na drobné rozdíly, které mohou být někdy důvodem k neuhrazení vyúčtované poskytnuté zdravotní péče pojištěným u Pojišťovny VZP. PVZP proplácí vyúčtovanou poskytnutou zdravotní péči v rozsahu uvedeném ve smlouvě O poskytování a úhradě zdravotní péče osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a. s. na základě: vyúčtování poskytnuté zdravotní péče na dokladech pořízených a předaných podle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů ve VZP ČR a jejích některých úprav, platných číselníků VZP ČR pro výpočet úhrady zdravotní péče, seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kdy úhrada PVZP činní hodnotu za 1 bod uvedenou ve smlouvě, vyhlášek MZ ČR týkajících se léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky. Pojišťovna VZP hradí poskytnutou zdravotní péči výhradně těm cizincům, kteří mají uzavřené zdravotní pojištění cizinců nabízené naší pojišťovnou. Připomeňme tedy nejdůležitější změny či úpravy v obecně závazné metodice, které vznikly používáním jiným právním subjektem, než jsou zdravotní pojišťovny veřejného zdravotního pojištění: Faktura (daňový doklad) Při vyúčtování poskytnuté zdravotní péče se používá způsob fakturace za dávky. Způsob fakturace a předkládací termíny jsou uvedeny ve smlouvě se zdravotnickým zařízením. Faktura za dávky má charakter běžné faktury a musí být doložena dávkami dokladů 2). Na faktuře musí být uvedeno číslo dávky, její období a nárokovaná částka. Bez uvedení částky není daňový doklad úplný a může to být důvodem k vrácení celého vyúčtování. Na daňový doklad je nutné uvést takového odběratele, kterému je vyúčtování určeno a jehož údaje jsou uvedeny v souladu se smluvními údaji. Nelze přijmout takový daňový doklad s dávkami smluvních pojištěnců, kde 4 Partner 1.indd :03:37

5 je odběratelem VZP ČR. Nepřijímáme daňové doklady či jinou dokumentaci za účastníky veřejného zdravotního pojištění nebo pojištěnců ze zemí EU. Daňové doklady, stejně jako dávky za smluvní pojištěnce, se předkládají samostatně, odděleně od pojištěnců evidovaných ve veřejném zdravotním pojištění. Dávka Pojišťovna VZP přijímá jen a pouze řádný (z původních dokladů) charakter dávky. V žádném případě nepřijímá charakter dávky opravný (z opravených dokladů dříve odmítnutých). Znamená to, že v případě opakovaného předložení vyúčtování poskytnuté zdravotní péče je nutné toto vyúčtování vykázat jako zcela nové, tzn. včetně nových čísel dokladů, nového čísla dávky a nového čísla faktury. IS Pojišťovny VZP je nastaven tak, aby kontroloval případnou duplicitu jakékoli části předloženého vyúčtování. Z tohoto důvodu není možné akceptovat opravné dávky. Dalším rozdílem oproti původní metodice je, že dávky dokladů lze předkládat kromě papírové formy také na magn. médiu ve stejném datovém rozhraní jako vykazování poskytnuté zdravotní péče účastníkům veřejného zdravotního pojištění, pouze s následujícími rozdíly: jako kód pojišťovny se uvádí kód Pojišťovny VZP, a. s., jako číslo pojištěnce se uvádí číslo pojistné smlouvy pojištěného, typ pojištění se uvádí číslo 2 smluv- Žádost zdravotnického zařízení o blokaci pojistného plnění ze zdravotního pojištění cizinců Číslo pojistné smlouvy Datum narození Pohlaví M Ž Jméno a přijmení pojištěného Datum vzniku události: Datum přijetí do ZZ Název ZZ požadující blokaci Název ZZ Adresa ZZ IČZ IČP PSČ Město Kontaktní osoba/ošetřující lékař Zdravotní informace Telefonní číslo/fax/ Hospitalizace Ambulantní výkon Úraz Nemoc Hlavní diagnóza Vedlejší diagnóza I. Vedlejší diagnóza II. Vedlejší diagnóza III. Doplňující informace Předběžné náklady Akceptace Pojišťovny VZP, a.s. Datum Pro nahlášené náklady blokována RBNS rezerva ve výši Číslo pojistné události Registraci provedl Datum kontakt 5 Partner 1.indd :03:37

6 ní pojištěnci (1 veřejné zdravotní pojištění, 4 pojištěnci EU). V případě předložení dávek na magn. médiu je akceptovatelných několik magn. médií s dávkami k jedné faktuře, nikoli však několik faktur k jednomu magn. médiu, a to z důvodu párování faktury s příslušnou dávkou či dávkami v IS pojišťovny. Číslo daňového dokladu je základním průvodním prvkem celé likvidace předloženého vyúčtování v IS. Dávka se většinou předkládá jako Ambulantní smíšená typ 98 nebo Hospitalizační smíšená typ 99 (přípustné jsou však i další, např. 37, 05, 34 atd., s výjimkou dávek 10, 14, 16, 39), viditelně označené symboly SP na průvodním listu dávky 3). Doklad Jako číslo pojištěnce mají smluvní pojištěnci číslo pojistné smlouvy, které má na třetí pozici buď číslo 7 2) (Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče) nebo číslo 8 (Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče). Rozpoznání produktu podle číslice na třetí pozici v čísle pojistné smlouvy je velmi důležité k přiřazení příslušných pojistných podmínek, zejména vztahujících se výluk z pojištění. Pojistné podmínky a v nich uvedené výluky z pojištění jsou jedním z několika velmi podstatných rozdílů mezi komerčním a veřejným zdravotním pojištěním. Bohužel však na tento fakt některá zdravotnická zařízení zapomínají, přestože jsou o pojistných podmínkách u daného produktu pravidelně pojistitelem informována na základě smluvního ujednání. Většinu výluk z pojištění lze vyjádřit tzv. výlukovými diagnózami, např. u Zdravotního pojištění cizinců pro případ komplexní péče je v čl. 5 pojistných podmínek, odst. 1. uvedena výluka vyšetření a léčení vrozených vad a nemocí od stanovení diagnózy. Pokud tedy uvede ZZ ve vykázané poskytnuté zdravotní péči diagnózu např. Q24.8, vystavuje se nebezpečí odmítnutí z důvodu výluky z pojištění. Číslo pojistné smlouvy (PS) musí být 10 místné a dělitelné číslem 11 na celé číslo. Klient PVZP je povinen při návštěvě ZZ předložit jako svou identifikaci průkaz pojištěného. ZZ si může číslo pojistné smlouvy a tedy i platnost pojištění ověřit u asistenční služby pojistitele, která je dostupná nepřetržitě. Limit pojistného plnění Dalším důležitým specifikem komerční pojišťovny jsou hranice pojistného plnění 4). Znamená to, že každá pojistná smlouva má předem stanovený finanční limit na úhradu poskytnuté zdravotní péče. Úhrada nad stanovenou hranici pojistného plnění není pojišťovnou možná. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si ZZ před poskytnutím zdravotní péče ověřovala stav disponibilního zůstatku limitů pojistného plnění pojištěného, platnost pojištění, rozsah pojištění a informovala asistenční službu PVZP o hospitalizaci pojištěného, nákladných ambulantních vyšetřeních, včetně uvedení diagnózy a předpokládané výše nákladů léčení 5). Pokud ZZ u předpokládaných vyšších nákladů na poskytnutou zdravotní péči tak neučiní, zvyšuje se riziko pozdějšího odmítnutí úhrady poskytnuté zdravotní péče z důvodu vyčerpání limitu pojistného plnění. Těm ZZ, která vykazují poskytnutou zdravotní péči často a ve větších objemech (hospitalizace), doporučujeme pro tzv. blokaci limitu pojistného plnění využít formulář Žádost zdravotnického zařízení o blokaci pojistného plnění ze zdravotního pojištění cizinců 6). Pokud zdravotnická zařízení dodrží při vykazování poskytnuté zdravotní péče Metodiku pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR s úpravami, které jsou popsány v textu, nemělo by již více docházet k odmítání předloženého vyúčtování z důvodu rozdílů v metodice předkládání, přebírání a vykazování poskytnuté zdravotní péče pojištěncům veřejného zdravotního pojištění a klientům komerční pojišťovny PVZP. Softwarová podpora spolupráce Stejně jako se snažíme rozvíjet a modernizovat organizaci zpracování předložené poskytnuté a vykázané zdravotní péče, snažíme se i nadále rozvíjet IS, a to především vstřícným směrem k největším předkladatelům poskytnuté zdravotní péče. Od ledna tohoto roku nabízíme zájemcům speciální software na nahrání vyúčtování přímo ze sídla ZZ do našeho IS. Tento jednoduchý, nenáročný program je po zadání údajů z faktury a přiložení souboru dávek schopen odhalit při prvotní kontrole, ještě před odeslání do IS pojišťovny, některé podstatné nedostatky, pro které by jinak vyúčtování bylo pojišťovnou, po nezbytné a časově náročnější proceduře, vráceno zpět. Kromě okamžitého zjištění chyby v nahrávaném vyúčtování (např. chybně uvedeného čísla pojistné smlouvy či diagnózy), a tedy možnosti nápravy, se díky využití námi nabízeného softwaru podstatně zrychlí zpracování takto zaslaného vyúčtování. V případě zájmu o bližší informace nás můžete kdykoli kontaktovat na telefonním čísle: Věříme, že toto stručné přiblížení rozdílů v obecně závazné metodice předávání a přebírání dokladů mezi pojišťovnami veřejného zdravotního pojištění a pojišťovnami komerčního charakteru, kterou je i Pojišťovna VZP, přispěje k rychlejší likvidaci a následnému proplacení vykázané poskytnuté zdravotní péče. Při vzájemné ochotě a vstřícnosti se jistě naše vzájemná spolupráce stane velmi profesionální a především přínosnou pro obě smluvní strany s jedním společným spojovacím klíčem spokojený pacient. Děkujeme, že jste právě vy našimi obchodními partnery. Oddělení likvidace pojistných událostí ze zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a. s. 3) VZP ČR, Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, 1999, Úvod, str. 72 4) 28 Hranice pojistného plnění zák. 37/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5) čl. II, odst. (2), bod e) smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a. s. 6) viz formulář na str. 5 6 Partner 1.indd :03:38

7 Partner 1.indd :03:46 7

8 8 Partner 1.indd :03:51

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 3 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s.

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 2 2009 Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do

Více

magazín Jak si lze pojistit počasí? Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen

magazín Jak si lze pojistit počasí? Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen PODZIM 2008 magazín NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Jak si lze pojistit počasí? 1 Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen VELETRŽNÍ KALENDÁŘ 2009

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma 5 2008 Kapitán fotbalového mužstva Vietnamců z Prahy 4 přebírá od předsedy Česko-vietnamské společnosti

Více

To je TOTAL LINE. Partner s 5/10. Supernovinka TOTAL LINE. Kdo nám pomáhá s auty? Představujeme dalšího významného.

To je TOTAL LINE. Partner s 5/10. Supernovinka TOTAL LINE. Kdo nám pomáhá s auty? Představujeme dalšího významného. Supernovinka TOTAL LINE ISSN 1804-0314 Ročník 2 Vychází 11. 6. 2010 Partner s 5/10 Kdo nám pomáhá s auty? Představujeme dalšího významného partnera Českou pojišťovnu Jak se žije autobazaristům A zase o

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

magazín Letenka do nebe Zákulisní rozhovor Zázračná knížka UPOZORNĚNÍ: NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ DÁRKOVÝ POUKAZ NA LET BALONEM! (STR.

magazín Letenka do nebe Zákulisní rozhovor Zázračná knížka UPOZORNĚNÍ: NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ DÁRKOVÝ POUKAZ NA LET BALONEM! (STR. LÉTO 2009 magazín NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ Letenka do nebe Zákulisní rozhovor Zázračná knížka 1 UPOZORNĚNÍ: Všech 150 000 našich klientů může v případě nesnází s povodněmi použít infolinku své příslušné

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma 6 2008 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1218 Kč Osobní

Více

Partner s 1/10. A další balí na Kanáry! Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách. Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce?

Partner s 1/10. A další balí na Kanáry! Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách. Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce? A další balí na Kanáry! ISSN 1804-0314 Ročník 2 Vychází 25. 1. 2010 Partner s 1/10 Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce? Obchodní dovednosti

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

NAŠE 24. SEZÓNA. Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz

NAŠE 24. SEZÓNA. Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz 1 0 1 C K Z E M E K S t a r á B o l e s l a v NAŠE 24. SEZÓNA DĚTI ZDARMA SLEVY AŽ 35% PLATÍ DO 31. 3. 2015 Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz

Více