PVZP Partner. Nejčastější chyby zdravotnických zařízení v předloženém vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PVZP 2 2008. Partner. Nejčastější chyby zdravotnických zařízení v předloženém vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s."

Transkript

1 Ročník 2 ISSN X Zdarma Partner PVZP Nejčastější chyby zdravotnických zařízení v předloženém vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s. Cestovní pojištění pomáhá snadněji překonat nejrůznější situace, ke kterým může dojít při cestování. 1

2 Exkluzivní nabídka pojištění odpovědnosti zdravotnického zařízení praktického lékaře Nejvýhodnější cestovní pojištění pojištění bytů a domů Nejlevnější povinné ručení s balíčkem výhod k tomu osobní automobily do 1000 cm cm 1250 cm 1250 cm 1350 cm 1350 cm 1650 cm 1650 cm 1850 cm 1850 cm 2000 cm 2000 cm 2500 cm nad 2500 cm 3 (s maximálním bonusem) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč + nejlevnější havarijní pojištění Totálně nejlevnější pojištění Typ pojištění Komplexní cestovní pojištění - Turista Rodinné pojištění léčebných výloh Europojištění profesionál Pojištění domácnosti Kč Pojištění úrazu řidiče na 1 mil. Kč Jubilejní roční pojistné 490 Kč 710 Kč 1460 Kč 490 Kč 480 Kč Původní ceny 980 Kč 1420 Kč 2920 Kč 980 Kč 960 Kč + VELKÁ SOUTĚŽ o 33 zájezdů na fotbal - EURO 2008 Pojistěte se a vyhrajte jeden ze zájezdů Získáte na našich pobočkách Benešov, Tyršova finanční úřad Beroun, Palackého 96 - pod hořejší branou Blansko, Nám. Svobody 32/3 - městský úřad Brno, Cejl 875/66 - nákupní středisko Interspar Břeclav, nám T. G. Masaryka 13 Česká Lípa, Mikulášská České Budějovice, Lidická 170/29 - poliklinika JIH Děčín IV., Tržní 197/28 - tržnice, Katastrální úřad Frýdek - Místek, Politických obětí Havlíčkův Brod, Žižkova hlavní náměstí Hodonín, Velkomoravská 378/1 - městský úřad Hradec Králové, U Koruny 73 - parkoviště FÚ Chrudim, Radoušova 19 - mezi hotely Alfa a Bohemia Jablonec nad Nisou, Anenská 988/3 - hotel Zlatý Lev Jihlava, Žižkova 4849/109a - areál VW-Auto Vysočina Karlovy Vary, Sokolovská 44/300 - městský úřad II Kladno, Floriánská Floriánská kaple, pěší zóna Klatovy, Čapkova 127/V - pozemkový úřad Klatovy Kolín, Karlovo nám vedle lékárny Kroměříž, Vodní 82/27 - potraviny Ambrož Liberec, Železná 253/20 - naproti střední zdravotní školy Litvínov, Zálužní 1 - Chemopetrol Louny, Žatecká Žatecká brána Mělník, Bezručova Mladá Boleslav, T. G. Masaryka kruhový objezd Most, Moskevská 14/1 - OD Prior Nový Jičín, Lidická 1 - hotel Praha, městský úřad Nymburk, Palackého vedle restaurace Na Tarase Olomouc, Krapkova Opava - Kateřinky, Kolofíkovo nábř Ostrava, Reální 2 - menza Ostrava - Vítkovice, Lidická 880/33 - čerpací st. Slovnaft Pardubice, Perštýnská 6 - směr od náměstí k zámku Písek, Drlíčov Děkanský kostel Panny Marie Plzeň, Skupova 490/24 - OS Nord-Luna Praha 1 - Nové Město, Na Florenci Praha 2 - Vinohrady, Korunní 46 - zast. MHD Šumavská Praha 3 - Seifertova tř., stadión Viktoria Žižkov Praha 4 - Braník, Za Skalkou 421/ Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova areál Skanska Praha 8 - Kobylisy, Kobyliské nám.- st. metra C"-Kobylisy Praha 9 - Letňany, Tupolevova 515/ Praha 9 - Hloubětín, Mochovská 535/38 - OS Havana Praha 10 - Na Bohdalci, Nad Vršovickou horou 88/4 - areál STK Přerov, Čechova 23 - autobusové nádraží Příbram II, Pražská 30 - staré náměstí Strakonice, Lidická nemocnice Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 33 - městský úřad Šumperk, M. R. Štefánika 1a - nákupní středisko Albert Tábor, Nám. Fr. Křižíka 496/10 - hotel Palcát Tachov, B. Němcové 98 - OD Saigon Teplice, Nám. E. Beneše 675/2 - SPŠ strojní Třebíč, Soukopova 3 - Česká spořitelna Turnov, Jiráskova Nám. Českého ráje Uherský Brod, Kaunicova 76 - hotel Kaunic Ústí nad Labem, V Jirchářích 60/6 - hlavní vlakové nádraží Vsetín, Žerotínova hotel Vsacan Zlín, Tř. T. Bati 31 - restaurace Myslivna Znojmo, Dvořákova 21 - budova Agrocentra, zimní stadion Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 64 - Modrý dům tel.:

3 Vážení smluvní partneři, jak jsme vás informovali již v minulém čísle našeho časopisu určeného k lepší komunikaci mezi naší pojišťovnou a vámi, našimi smluvními partnery, došlo před nedávnem k velmi významné změně ve vykazování a proplácení pojistných událostí cizinců. Znamená to, že komunikujete již pouze s centrálou Pojišťovny VZP, a. s., od čehož si slibujeme zrychlení celého procesu likvidace a následné úhrady vykázané zdravotní péče. Bohužel se (jako při každé změně systému) opakovaně vyskytují v novém vykazování chyby, které přinášejí nepříjemnosti zvláště vám, našim partnerům. Rádi bychom vás proto tentokrát upozornili na ty nejzákladnější nedostatky, které se ve vykazování poskytnuté péče vyskytují. Patří mezi ně i chybné vybírání regulačních poplatků, jak vás informujeme v našem článku. Blíží se léto a tím i doba zasloužených dovolených, mnohdy v zahra- ničí. Proto vás chceme upozornit i na další produkt naší pojišťovny, s nímž jsme byli na českém trhu první na cestovní pojištění při cestách do ciziny. Za vaši dosavadní spolupráci vám chci upřímně poděkovat a doufám, že se bude i nadále rozvíjet ke spokojenosti obou stran. RNDr. Aleš Svárovský generální ředitel a místopředseda představenstva Pojišťovny VZP, a. s. Nejčastější chyby zdravotnických zařízení v předloženém vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s. V návaznosti na článek Vykazování a předkládání poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s., zveřejněný v čísle 1/2008 časopisu Partner PVZP si vás v tomto příspěvku dovolujeme upozornit na nejčastěji se vyskytující chyby v předkládaném vyúčtování poskytnuté zdravotní péče našim klientům smluvními i nesmluvními zdravotnickými zařízeními. Již v předchozím čísle jsme upozorňovali na některé rozdíly v metodice předkládání a přebírání vykázané poskytnuté zdravotní péče způsobené rozdílnou právní subjektivitou veřejných zdravotních pojišťoven a obchodních společností zabývající se soukromým zdravotním pojištěním. Mimo to se objevují další, stále se opakující chyby v předloženém vyúčtování zdravotní péče. 1) Nesprávné či nekompletní údaje na daňovém dokladu faktuře Zdravotnická zařízení neuvádějí jako odběratele Pojišťovnu VZP, a. s., ale nadále, zřejmě ze zvyku, VZP ČR. Na faktuře často nebývá uvedena fakturovaná (nárokovaná) částka. Mnozí si zřejmě nejsou vědomi toho, že neuvedením částky na daňovém dokladu se vystavují riziku vrácení vyúčtování ještě před jeho zpracováním. Některá zdravotnická zařízení na faktuře i v ostatních dokladech (např. průvodní list dávky) uvádějí IČP místo požadovaného IČZ. V takovém případě se může stát, že ačkoli má zdravotnické zařízení uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a. s. s přiznanou vyšší hodnotou bodu, při zpracování informačním systémem nedojde k ohodnocení výkonů dle nasmlouvané ceny za bod, ale přiznaná částka bude nižší (jakoby Dodatek nebyl uzavřen). K záměně IČZ a IČP dochází velmi často rovněž na papírových dokladech. Zdravotnická zařízení, u kterých došlo ke změně v IČZ či IČP, jsou dle smluvního ujednání povinna o této změně Pojišťovnu VZP, a. s., informovat. V opačném případě se vystavují riziku odmítnutí plnění, informační systém pojišťovny jej vyhodnotí jako nesmluvní zařízení a v případě, že se nejednalo o akutní a neodkladnou péči, budou nároky odmítnuty. 2) Absence dokladu č. 08 Dalším velmi častým nedostatkem předloženého vyúčtování poskytnuté zdravotní péče je absence dokladu č. 08 Průvodní list dávky. V případě, že tento doklad není součástí vyúčtování a pojišťovně tedy není známo konkrétní číslo dávky, je nucena pro zpracování informačním systémem číslo dávky doplnit jako fiktivní. V takovém případě se zdravotnické zařízení vystavuje riziku, že pokud v některém dalším vyúčtování v témže roce číslo dávky uvede, může se toto číslo dávky Partner Pojišťovny VZP, a. s., pro PVZP, a. s., vydává Tomáš Novák Nakladatelství Revue, Za Skalkou 782/1, Praha 4, IČO , tel , Šéfredaktor Mgr. Tomáš Vladislav Novák. Fotografie (pokud není uvedeno jinak) Nakladatelství Revue. Grafická úprava a zlom Michal Špatz. Tisk Retip, Červený Kostelec. Vychází 4x ročně. Ročník 2., číslo 2/2008. Evidenční číslo MK ČR E 17848, ISSN X. Zdarma. 3

4 shodovat s pojišťovnou přiděleným fiktivním číslem. Poté dojde k vyloučení vyúčtování z dalšího zpracování pro duplicitu. Podle metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, která je obecně závazná pro styk zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami, je doklad 08 Průvodní list dávky nedílnou součástí vyúčtování. 3) Opravné dávky Zdravotnická zařízení opakovaně upozorňujeme na nepřijímání opravných dávek (viz článek Vykazování a předkládání poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s. zveřejněný v čísle 1/2008 časopisu Partner PVZP). Přesto nadále některá zařízení po odmítnutí vyúčtování předkládají toto vyúčtování jako dávky opravné, a pojišťovna je nucena je nezpracované vrátit zpět. Podobným případem je i stav, kdy zdravotnické zařízení sice předloží jednou odmítnuté vyúčtování jako dávku původní (DP), avšak se stejnými čísly dávek a dokladů. Informační systém pojišťovny kontroluje nejen duplicitu čísla daňového dokladu, ale i duplicitu čísel dávek a dokladů. Dochází tedy opět k vrácení vyúčtování před jeho zpracováním. 4) Chybné pořadí dokladů Při předkládání vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči v elektronické podobě dochází poměrně často k vyloučení ze zpracování z důvodu chybného pořadí dokladů v dávce. Stává se, že jejich číslování není posloupné a vzestupné, ale některá čísla jsou vynechána (např. 1, 2, 6, 7, 8). Zřejmě k tomu dochází při vyjmutí některých dokladů z dávky. Je nutné číselné pořadí dokladů v dávkách kontrolovat. 5) Cizí pojištěnci Pojišťovna VZP, a. s., hradí poskytnutou zdravotní péči pouze u svých klientů. Je proto nutné, aby zdravotnická zařízení vyžadovala předložení průkazu pojištěného. Vzory průkazů Zdravotního pojištění pro případ neodkladné péče (ZPCN) a Zdravotního pojištění pro případ komplexní péče (ZPCK) jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách Zde jsou k dispozici rovněž pojistné podmínky s uvedenými výlukami z pojištění. Od mají zdravotnická zařízení zasílat vyúčtování za smluvní pojištěnce přímo na adresu sídla Pojišťovny VZP, a. s. O této změně byla s předstihem informována nejen Dodatkem č. 1, ale i písemným upozorněním. V současnosti dochází k nárůstu předkládání nároků za poskytnutí péče jiným klientům, ať již se jedná o pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, pojištěnce z Evropské unie či klienty jiných komerčních pojišťoven. Zdůrazňujeme proto, že na adresu Pojišťovny VZP, a. s., mají zdravotnická zařízení zasílat vyúčtování pouze za klienty Pojišťovny VZP, a. s., kteří mají místo rodného čísla uvedeno číslo pojistné smlouvy. To je vždy desetimístné a je dělitelné číslem 11 (operace modulo 11, tj. celočíselný zbytek dělení čísla konstantou jedenáct). Toto číslo má klient uvedeno na průkazu pojištěného. U produktu ZPCN je vždy na třetí pozici zleva 8 a u ZPCK číslo 7. Péči vykázanou na jiná čísla, než jsou čísla smluv s PVZP naše pojišťovna nezpracovává ani nikomu nepředává, ale vrací zpět zdravotnickému zařízení. Nesprávné postupy Závěrem bychom vás rádi upozornili na některé chybné kroky ze strany zdravotnických zařízení. Jedná se především o odmítnutí poskytnutí podkladů nutných k dokončení šetření oprávněnosti nárokovaného pojistného plnění pojišťovně. Některá smluvní zdravotnická zařízení buď přímo odmítnou poskytnout požadovanou zdravotní dokumentaci, nebo se odvolávají, že nemají souhlas klienta k předání takovéto dokumentace třetí osobě. Ve Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a. s. v článku II., bodu (2), odstavci m) je poskytnutí zdravotní dokumentace uvedeno jako závazek ze strany zdravotnického zařízení. V článku II., bodu (3), odstavci a) se pojišťovna zavazuje, že uhradí ZZ náklady účelně vynaložené a průkazně zdokumentované. Rovněž ze strany klienta je tato problematika ošetřena svým podpisem na smlouvě pojistného produktu potvrzuje, že v případě vzniku škodné události pojištěný souhlasí se získáním, zpracováním a využitím citlivých údajů o svém zdravotním stavu a opravňuje všechny dotazované lékaře, ústavy, zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny tyto informace, a to i po jeho smrti, pojistiteli nebo osobám zplnomocněným pojistitelem sdělovat. Pojistitel může požadovat tento souhlas pojištěného písemně. V případě odmítnutí tohoto souhlasu nelze uskutečnit pojistné plnění. Souhlas dává pojistník a pojištěný ve prospěch Pojišťovny VZP, a. s., a jejích smluvních partnerů v tomto pojištění, a to za účelem plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a na dobu jejich platnosti. Dalším nesprávným postupem je neoprávněné vybírání regulačních poplatků od osob pojištěných u Pojišťovny VZP, a. s. Našimi klienty jsou v převážné většině případů cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s účinností od Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny, ve kterém jednoznačně stanovilo některé zásady k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, byla některá ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. (dále jen zákon ) změněna a doplněna. Zásadní změnou, mající dopad na činnost zdravotnických zařízení včetně zařízení lékárenské péče a zdravotních pojišťoven, je zavedení regulačních poplatků a limitu regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Ve zmíněném metodickém pokynu se mj. uvádí, kdo regulační poplatky HRADÍ a kdo NEHRADÍ. V bodě IV., odst. 2. a 3. a bodě V., odst. 2. se uvádí, že poplatky nehradí osoba, která není pojištěncem podle 4

5 zákona, tzn. nemá na území České republiky trvalý pobyt, ani není zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky a ani není pojištěncem jiného členského státu EU nebo mu není poskytovaná zdravotní péče hrazená na základě resortní mezinárodní smlouvy ze státního rozpočtu (nikoli z veřejného zdravotního pojištění). To znamená, že poplatky nehradí osoba, která poskytnutou zdravotní péči hradí z vlastních prostředků nebo z komerčního pojištění či jiných zdrojů. 1) Z výše uvedeného je zřejmé, že po- 1) Metodický pokyn MZČR ze dne , str. 6 Cestování s sebou přináší různá rizika. Pojištění sice nemůže zabránit vzniku pojistných událostí, při kterých vznikne škoda na zdraví či majetku, ale v každém případě může zmírnit jejich nepříjemné finanční dopady. Náklady na nezbytnou léčbu a ošetření totiž mohou v zahraničí dosahovat opravdu vysokých, statisícových i vyšších částek. Proto je třeba zvolit pojistnou částku v dostatečné výši (podle toho, kam jedete, jaký je váš zdravotní stav, zda se budete věnovat činnostem více či méně rizikovým atd.). Cestovní pojištění zahrnuje široké spektrum možností, nabízí několik typů pojištění, ze kterých si každý určitě vybere ten nejvhodnější. Cestovní pojištění si lze sjednat na pobyty a cesty krátkodobé (do 90 dnů) nebo dlouhodobé (až na jeden rok), a to na pobyt nepřetržitý nebo opakovaný. Cestovní pojištění Pojišťovny VZP, a. s. Pojišťovna VZP, a. s., nabízí pojistný produkt Cestovního pojištění široké veřejnosti od roku Každým rokem se pojistí u naší pojišťovny zhruba milion klientů. Jako dceřiná společnost kud osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a. s., účtuje zdravotnické zařízení regulační poplatky, činí tak v rozporu s uvedeným Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR. Regulační poplatky neoprávněně vybrané zdravotnickým zařízením klientům neproplácíme, ale odkazujeme je zpět na zařízení, které poplatky vybralo. Zároveň je klient poučen o neoprávněnosti jejich výběru a informován o tom, že může již zaplacené poplatky požadovat zpět. Vzhledem k tomu, že Pojišťovna VZP, a. s., není zdravotní pojišťovnou Cestovní pojištění Co je cestovní pojištění? Cestovní pojištění neboli pojištění pro cesty a pobyt pomáhá snadněji překonat nejrůznější situace, ke kterým může dojít při cestování nebo pobytu, a to v zahraničí nebo na území ČR. VZP ČR máme k problematice poskytování a úhrady zdravotní péče velice blízko. Máme přehled o úrovni a nákladech na tuto péči v zahraničí, tým zkušených odborníků na šetření a likvidaci pojistných událostí. Nedílnou součástí pojištění jsou asistenční služby velké mezinárodní společnosti AXA Assistance. Pracoviště asistenční služby, která pomáhá zabezpečit odpovídající a bezproblémové ošetření a léčení našeho klienta, zařizuje ve spolupráci s PVZP také repatriace a další doprovodné služby. Její pracoviště se nachází v České republice, v Praze. Klient má v rámci cestovního pojištění možnost vybrat si další pojištění (např. zavazadel, úrazu, odpovědnosti za škodu). Jedná se o pojistné produkty našich dlouholetých obchodních partnerů České podnikatelské pojišťovny, a. s., a Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Nabídka cestovního pojištění: 1) Základní nabídka: a) pojištění léčebných výloh*), b) pojištění úrazu, c) pojištění odpovědnosti za škodu, d) pojištění zavazadel, e) pojištění zrušení cesty (tzv. storno). financovanou z veřejných zdrojů, ale pojišťovnou komerční, není důvod, aby zdravotnická zařízení vykazovala regulační poplatky v předloženém vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči. Věříme, že při eliminaci těchto největších nedostatků v předkládaném vyúčtování poskytnuté zdravotní péče osobám pojištěným u Pojišťovny VZP, a. s., dojde k harmonizaci spolupráce a ke spokojenosti nás všech. Velice si vážíme vaší spolupráce a děkujeme za přízeň. Odbor likvidace pojistných událostí Pojišťovny VZP, a. s. Oddělení zdravotního pojištění cizinců 2) Rozšířená nabídka obsahuje navíc: a) pojištění zpoždění letu, b) pojištění zpoždění zavazadel, c) pojištění nevyužité dovolené, d) pojištění únosu letadla, e) pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby Slovenské republiky, f) pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí*). Jednotlivá pojištění lze volitelně kombinovat s výjimkou pojištění zrušení cesty (storna). Pojištění léčebných výloh Pojištění léčebných výloh je v každém případě nejdůležitější složkou cestovního pojištění, při cestě do zahraničí by si ho měl sjednat opravdu každý. Pokud se v zahraničí stane úraz nebo náhle onemocníte, tj. dojde k pojistné události, pojišťovna za vás uhradí zpravidla prostřednictvím asistenční služby nezbytné náklady na lékařské ošetření. Důležité je vždy před návštěvou zahraničního zdravotnického zařízení kontaktovat asistenční službu pojistitele (pokud to zdravotní stav umožňuje, pokud ne, tak v nejbližší možné době), která doporučí nejbližší a nejvhodnější zdravotnické zařízení a poskytuje zdravotnickému zařízení garanci platby za poskytnutou zdravotní péči. Před uzavřením pojistné smlouvy je vždy důležité se seznámit s úplným *) Pojištění nelze sjednat pro území ČR. 5

6 Doporučení: Při pojistné události postupujte vždy podle pokynů pojišťovny. Při jednání s policií, soudy nebo úřady cizí země požadujte tlumočníka, nejste-li v příslušném jazyce zběhlí. Nepodepisujte žádný dokument nebo protokol, nerozumíte-li zcela přesně jeho obsahu. Kontakty Pojistnou smlouvu cestovního pojištění lze uzavřít v široké síti pracovišť PVZP, a. s., VZP ČR nebo našich smluvních partnerů. Přehled jednotlivých pracovišť a kontaktů je uveden na webových stránkách PVZP, a. s. Cestovní pojištění je nabízeno jako pojištění: 1) individuální, 2) rodinné kdy lze jednou pojistnou smlouvou pojistit celou rodinu, 3) skupinové pro organizace, cestovní kanceláře, školy, sportovní kluby, aj. Cestovní pojištění je často také nabízeno prostřednictvím cestovní kanceláře, kdy bývá zahrnuto v ceně zájezdu. V tomto případě je důležité si ověřit, zda je pojistná ochrana dostatečná, tj. informovat se o rozsahu pojištění, tj. výši pojistného plnění v případě pojistné události, zda činnost např. sportovního charakteru není z pojištění vyloučena (např. paragliding, potápění). zněním pojistných podmínek, zejména s výlukami z pojištění, tj. s tím, co se nehradí. Jsou to např. případy, kdy cesta byla podniknuta za účelem léčby, dále ošetření a léčba, které nebyly lékařsky nutné, náklady spojené s chronickým onemocněním, náklady na kosmetické zákroky, protézy, očkování, vyloučeny jsou úrazy vzniklé v důsledku požití alkoholu či drog, vyloučeny mohou být i úrazy vzniklé při různých sportovních činnostech pokud nejsou připojištěny. Příklady z naší databáze pojistných událostí: 56letá žena, zraněna při koupání v moři (zlomenina kříž. kosti), hospitalizace a následná repatriace, náklady Kč; 12letý chlapec, hospitalizován pro zlomeninu čéšky oboustranně po pádu na obě kolena, hospitalizace a následná repatriace sanitou, náklady Kč; závažná dopravní nehoda, otec 56 let těžká poranění hlavy, dutiny hrudní a břišní, kritický stav, nutnost hospitalizace 5 týdnů, následná repatriace speciálem; 10letý syn úmrtí; 12letý syn závažná poranění mozku a obličeje, celkové náklady Kč; 57letý muž hospitalizovaný pro zánět plic, repatriace sanitou, náklady Kč; 31letý muž hospitalizován pro zranění při autonehodě (zlomeniny hor. a dol. končetin, zhmoždění hrudníku), repatriace leteckým speciálem, náklady Kč; Úrazové pojištění Pojistnou událostí je úraz pojištěného. Finanční odškodnění se vyplácí v případě smrti úrazem, za trvalé následky úrazu a dále se vyplácí denní odškodné po dobu nezbytného léčení následků úrazu. Pojištění odpovědnosti za škodu Pojišťovna za pojištěného uhradí finanční náhrady za škody, které při cestování způsobí jiným osobám. Jde o škody na životě a zdraví, na věci, případně na z ní vyplývající jiné majetkové škody. Pojištění zahrnuje také právní ochranu pojištěného před neoprávněně vzneseným nárokem poškozeného na náhradu těchto škod. Pojištění zavazadel Pojišťovna uhradí poškozené, zničené nebo ukradené věci, které si s sebou berete na cesty. Pojistné plnění je ohraničeno výší pojistné částky. Stanoveny bývají různé podmínky, které musí být splněny, aby pojišťovna uhradila vzniklou škodu. Pojištění zrušení cesty Pojišťovna uhradí určitou část nákladů, které klienti zaplatili cestovní kanceláři za zájezd či cestu, kterých se pak nemohli zúčastnit z důvodu například úrazu, náhlého onemocnění, úmrtí pojištěného nebo osoby jemu blízké nebo při vzniku velké škody před cestou na majetku pojištěného. Bližší informace o rozšířené nabídce cestovního pojištění lze získat na všech realizačních pracovištích cestovního pojištění. Specifika zdravotního pojištění pro občany Evropské unie Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), mají v ostatních státech Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a státech, se kterými má Česká republika v době vzniku pojistné události uzavřenu mezistátní Smlouvu o sociálním zabezpečení (smluvní státy) nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče v rozsahu jako místní pojištěnci spadající do systému veřejného zdravotního pojištění. Ač by se na první pohled mohlo zdát, že sjednávání soukromého cestovního pojištění léčebných výloh je v souvislosti s výše uvedeným bezpředmětné, opak je pravdou. Minimálně je vhodné zvážit dopad několika podstatných odlišností, které se vztahují na čerpání zdravotní péče držitelů karty EHIC. 1) Čerpání zdravotní péče je omezeno jen na zdravotnická zařízení zahrnutá do systému veřejného zdravotního pojištění. 2) Občan ČR musí za čerpání zdravotní péče uhradit spoluúčast v rozsahu a ve výši jako občan země, kde byla zdravotní péče čerpána. 3) Náklady na repatriaci nemocného pojištěného nebo na převoz tělesných ostatků nejsou z titulu držitele karty EHIC hrazeny vůbec. 6

7 7

8 8

Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 1 2008

Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 1 2008 Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 1 2008 Centralizace likvidace pojistných událostí Navýšení hodnoty bodu za vykázanou zdravotní péči u cizinců Dodatek k současné smlouvě Vzor průkazu pojištěnce

Více

PVZP 4 2008. Partner. Speciální nabídka ročního cestovního pojištění EVROPA. Zásady správného postupu zdravotnického zařízení

PVZP 4 2008. Partner. Speciální nabídka ročního cestovního pojištění EVROPA. Zásady správného postupu zdravotnického zařízení Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 4 2008 Speciální nabídka ročního cestovního pojištění EVROPA Zásady správného postupu zdravotnického zařízení 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 3 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s.

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 2 2009 Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do

Více

magazín Jak si lze pojistit počasí? Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen

magazín Jak si lze pojistit počasí? Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen PODZIM 2008 magazín NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Jak si lze pojistit počasí? 1 Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen VELETRŽNÍ KALENDÁŘ 2009

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma 5 2008 Kapitán fotbalového mužstva Vietnamců z Prahy 4 přebírá od předsedy Česko-vietnamské společnosti

Více

magazín Letenka do nebe Zákulisní rozhovor Zázračná knížka UPOZORNĚNÍ: NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ DÁRKOVÝ POUKAZ NA LET BALONEM! (STR.

magazín Letenka do nebe Zákulisní rozhovor Zázračná knížka UPOZORNĚNÍ: NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ DÁRKOVÝ POUKAZ NA LET BALONEM! (STR. LÉTO 2009 magazín NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ Letenka do nebe Zákulisní rozhovor Zázračná knížka 1 UPOZORNĚNÍ: Všech 150 000 našich klientů může v případě nesnází s povodněmi použít infolinku své příslušné

Více

Partner s 1/10. A další balí na Kanáry! Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách. Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce?

Partner s 1/10. A další balí na Kanáry! Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách. Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce? A další balí na Kanáry! ISSN 1804-0314 Ročník 2 Vychází 25. 1. 2010 Partner s 1/10 Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce? Obchodní dovednosti

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma 6 2008 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1218 Kč Osobní

Více

To je TOTAL LINE. Partner s 5/10. Supernovinka TOTAL LINE. Kdo nám pomáhá s auty? Představujeme dalšího významného.

To je TOTAL LINE. Partner s 5/10. Supernovinka TOTAL LINE. Kdo nám pomáhá s auty? Představujeme dalšího významného. Supernovinka TOTAL LINE ISSN 1804-0314 Ročník 2 Vychází 11. 6. 2010 Partner s 5/10 Kdo nám pomáhá s auty? Představujeme dalšího významného partnera Českou pojišťovnu Jak se žije autobazaristům A zase o

Více

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bakalářská práce Autor: Tereza Nováková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha květen, 2009

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. LÉTO 2013 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - úvodní ustanovení... str.7 Všeobecné pojistné podmínky

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Posilování bipartitního dialogu tentokrát v Praze str. 2 3. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Fotoreportáž z protestního pochodu v

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Cestovní pojištění a asistenční služby

Cestovní pojištění a asistenční služby Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky S vámi od A do Z 01.05.2012 Centrála asistenčních služeb kontaktní telefonní číslo: +420 241 170 000 POJISTNÉ

Více

Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji. Alena Chrastinová

Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji. Alena Chrastinová Průzkum spokojenosti klientů s VZP ČR ve Zlínském kraji Alena Chrastinová Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, OATB a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, BSP UTB ve Zlíně, OATB a Vyšší odborná škola ekonomická

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více