Rozšířené vydání pro (text napsaný touto barvou odkazuje na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku)"

Transkript

1 1

2 Rozšířené vydání pro (text napsaný touto barvou odkazuje na Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou. Copyright 2008 SDH Oucmanice. Lic by Leo Všechna práva vyhrazena. 2

3 Obsah Obsah... 3 Svatý Florián - patron hasičů... 7 Pojmy a statut... 9 Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) Právní rámec Historie ve zkratce Historie v datech Od počátku do konce 2. světové války Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Roky V letech 1943 až Od války k sametové revoluci Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok

4 Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Od revoluce k dnešku Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok

5 Rok Rok Rok Rok Rok Poděkování Datově nezařazené aktivity V roce Z činnosti mladých hasičů Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok

6 Rok Poděkování Datově nezařazené aktivity Požáry z tehdejší doby Hasičská stříkačka - Stratílek Statistika Starostové nebo předsedové sboru Velitelé sboru Jednatelé neboli zapisovatelé sboru Hospodáři a pokladníci sboru Preventista sboru - funkce od roku Zdroje informací Sponzoři

7 Svatý Florián - patron hasičů Svatý Florián (Florian von Lorch, ) je katolický svatý. Narodil se v Enns, jeho život připadl na období pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána. V mládí byl plukovníkem ve vojsku římského císaře v Cetii (dnešní Zeiselmauer v Rakousku). Roku 304 se zastal pronásledovaných křesťanských legionářů, za což byl odsouzen k trestu smrti a 4. května 304 utopen v řece Enže (Enns - tehdy Aniza) na území dnešního Rakouska. Floriánovo tělo nalezla vdova Valérie. Nad jeho hrobem časem vyrostl kostel a benediktinský klášter, později klášter lateránských kanovníků podle řádu sv. Augustina, který nese název tohoto mučedníka St. Florian. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm - hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je představován obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Katolická církev si jeho památku připomíná 4. května. Patrony hasičů byla řada světců, jako například svatý Vavřinec, svatá Barbora, svatá Agáta (Háta), svatý Jan Burian, svatý Donát, Panna Marie Hromnická a další, kteří se stali také patrony kominíků, kovářů a dalších profesí pracujících s ohněm. V polovině 19. století přijali svatého Floriána i čeští hasiči za svého patrona. Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro a jsou spojeny se šířením křesťanství. Florián (Florianus) byl římským důstojníkem a administrátorem císařského místodržícího Aquilinuse v Lauriacum, dnešním Lorchu u Ennsu v Horním Rakousku. Když císař Dioklecián ( ) vydal v letech 303 a 304 čtyři drakonické protikřesťanské edikty, začali správci provincií pátrat po vyznavačích víry a násilím je nutili k návratu ke staré víře. Florián odmítl splnit nařízení propustit z císařských služeb všechny podřízené křesťany. Volil raději cestu odchodu do ústraní a žil pak v Cetiu, dnešním St. Pölten. Když se doslechl, že jeho souvěrci jsou zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Od povzbuzování už nebylo daleko k plánování útěku. Plán však byl vyzrazen a Florián zatčen. Zemřel mučednickou smrtí. S mlýnským kamenem na krku byl svržen z mostu do Enže. Stalo se tak 4. května roku 304 a mlýnský kámen, s nímž byl Florián utopen, je dnes uložen v kryptě klášterního kostela. Legenda říká: Mrtvé tělo se zachytilo na skalce, k níž zaletěl velký orel. Přesto, že je sám dravcem, mrtvolu svatého Floriána před ostatními dravci uchránil. Utonulého nalezla a na svém statku tajně pohřbila odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince. 7

8 Na místě tragédie dnes stojí město St. Florian. Už v 6. století tu vznikl klášter s kostelem. Zbytky zdiva pod klášterní bazilikou pocházejí z římské doby, ale první písemné zmínky o klášteře nacházíme z období kolem roku 800. Klášter je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Horních Rakous a v části klášterních budov najdeme hasičské muzeum. Floriánovy ostatky údajně od roku 1184 spočívají v Krakově. Traduje se, že při velkém požáru Krakova v roce 1528 zůstal kostel s ostatky svatého ohněm nedotčený. V Římě světce uctívali jako ochránce před represáliemi. Nápis na desce v kryptě kláštera říká, že Floriánovy ostatky byly nalezeny v 11. století a rozděleny. Část z nich byla přenesena do Říma, část do Krakova a za císaře Karla IV. byla z Polska malá část relikvií převezena do chrámu svatého Víta v Praze. Relikvie má být uložena také v olomoucké katedrále. Svatý Florián je patronem Horního Rakouska, Krakova, Boloně a Polska. Je mu zasvěcena řada kostelů. U nás je mu zasvěcen např. kostel v Kladně, postavený v letech slavným Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem ve stylu vrcholného baroka, dále pak kostely v Kostelanech, Moravském Krumlově, Příbrami na Moravě, kaple v Tetčicích, ve Veleboři a jinde. Málo se ví, že v Žatci se dnešní náměstí 5. května až do začátku 2. světové války jmenovalo Floriánské - podle své hlavní dominanty, barokního sloupu svatého Floriána z let 1742 až Ostatně, sochy svatého Floriána zdobí stovky českých náměstí a návsí. Svatý Florián bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou římský, v dřívějších dobách i ve středověkém brnění, často s kopím nebo korouhví v ruce a se džberem (putnou), z něhož vylévá vodu a hasí hořící dům (hrad). Toto zobrazení je naprosto typické. Jen ve zcela rané době byl někdy znázorňován jako stařec, např. na fresce z 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13. století je Floriána vidět už jen jako mladého muže. Někdy se na výtvarných projevech jako atribut objevuje také mlýnský kámen, který poukazuje na jeho mučednictví a orel, který hlídal podle legendy Floriánovo mrtvé tělo. Tyto motivy jsou především vidět v klášteře svatého Floriána u Lince. V Podunají nechybí jeho soška takřka v žádném kostele. Najdeme ho často mezi sochami českého selského baroka ve vikýřích statků. Floriánků je mnoho i mezi lidovými řezbami a obrázky, světec lijící vodu zdobil české sklo a lidovou keramiku. Svatý Florián se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské symbolice, např. na znacích sborů, v názvosloví soutěží a jako součást trvalé výzdoby shromažďovacích místností. Svatý Florián pronikl celým životem a prací českých hasičů. 8

9 Pojmy a statut Hasič (přechodné označení požárník) je zejména označení pro dobrovolného člena nebo profesionálního příslušníka hasičské jednotky, případně pro člověka, který se na podobnou činnost specializuje neorganizovaně. Hasiči v množném čísle se často užívá jako zjednodušené označení dobrovolných i profesionálních hasičských sborů. Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také v případech povodní, jiných živelných pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiných mimořádných událostech. Vykonávají tedy také další činnosti, které v jiných zemích vykonávají specialisté zvaní záchranáři. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí. Hasiči v česku působí různými formami V seskupení rozpočtových organizací s názvem Hasičský záchranný sbor České republiky, kde vykonávají práci hasiče jako své hlavní povolání. V Jednotkách sboru dobrovolných hasičů, kde vykonávají práci hasiče dobrovolně ve svém pracovním volnu, mohou také dostávat finanční odměnu nejčastěji od zřizovatele nebo sponzora dané hasičské jednotky. Zřizovatelem nebo sponzorem je ze zákona o požární ochraně obec nebo podnik. Hasičské sbory jako občanské sdružení jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory atd. V jiných hasičských záchranných sborech, které mohou být například organizační jednotkou podniku (výrobního, dopravního apod.), který není rozpočtovou organizací. V neposlední řadě se také dobrovolní, ale i profesionální hasiči věnují požárnímu sportu, který mnohdy bývá i vrcholovým sportem, ve kterém čeští hasiči patří na světovou špičku. Sbor dobrovolných hasičů - SDH Je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů. V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, Dobrovolné sbory jsou právně samostatné, třebaže se sdružují v profesních sdruženích a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami. 9

10 Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje SH ČMS. Provozuje vlastní web a od roku 1989 vydává čtrnáctideník Hasičské noviny. Sdružení dobrovolných hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky, v únoru 2001 spolu tato sdružení uzavřela smlouvy, které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce. V červnu 2006 sdružení uzavřelo smlouvu s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v odborné a studijní oblasti, například zadávání témat diplomových prací a exkurze. SDH ČMS provozuje i dvě školy: Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech u Dvora Králové nad Labem Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích u Opavy Pod patronací SDH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, což je hasičské muzeum. Sbory dobrovolných hasičů V Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, sbory na Moravě včetně moravského Slezska Moravská hasičská jednota. Hasičská vzájemná pojišťovna S tradicí hasičského dobrovolnictví souvisí i Hasičská vzájemná pojišťovna, založená roku 1900 a obnovená roku Většinu jejích akcií vlastní dobrovolní hasiči. Akcionáři mají akcie na jméno. 10

11 Právní rámec Podle 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů - obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. Jednotek složených ze členů dobrovolných sborů se týkají tytéž zákony jako profesionálních sborů, konkrétně: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění dalších zákonů např. 237/2000 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičských záchranných sborech Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a prováděcí vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti, odškodnění za poškození na zdraví atd. 11

12 Historie ve zkratce Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku Tak jak se vyvíjela snaha o ochranu před živelnými pohromami, mezi kterými si oheň s ničím nezadal, tak i v Oucmanicích se po mnohých požárech uvažovalo jak se před tímto živlem ochránit. Z toho důvodu se v roce 1875 Oucmanští spojili s okolními obcemi a založili SDH ve Svatým Jiří. Mezi zakládajícími bylo tehdy 11 občanů z Oucmanic což byl vlastně první pokus o organizovanou ochranu před ohněm a jinými katastrofami. Po požáru stodoly pana Jeništy byl pro lepší dostupnost 6. ledna 1928 založen hasičský sbor v naší obci. Již v prvním roce bylo započato se stavbou úřadovny Kampeličky a hasičské zbrojnice, která v téměř původní podobě slouží dodnes. U vysokomýtské firmy Stratílek byla zakoupena čtyřkolová motorová stříkačka o výkonu 800 l/minutu, 6 m savic, 300 m hadic s kompletním příslušenstvím za Kč a 28 pracovních obleků v ceně Kč. Vycházkové stejnokroje si hradil každý sám na vlastní náklad Kč. Dochoval se pouze jeden historický oblek vycházkový. Občané Oucmanic, kteří stáli v čele hasičského sboru, jenž za dobu svého trvání několikrát změnil svůj název se drželi a doposud drží hesla Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu. Od svého založení bylo hlavní náplní činnosti sboru, jednak preventivní osvěta proti požárům, jak se tehdy říkalo, výcvik s nářadím, a účast na různých cvičeních v rámci Vysokomýtské župy později okresu Ústí nad Orlicí a okrsku č. 7, jehož jsme součástí dodnes. Pozornost byla tehdy věnována též samaritánské činnosti. Již čtvrtá generace pokračuje v započaté práci našich pradědů, dědů a otců. Za období trvání sboru se vystřídalo 8 starostů, 16 velitelů, jednatelů bylo 17, hospodářů a pokladníků bylo 13. Od r bylo 8 preventistů. Mnoho členů se vystřídalo ve funkcích strojníků a řidičů. Po válce vyvstala potřeba posílit sbor technikou, neboť STRATÍLEK již nestačil potřebám, proto sbor v roce 1952 obdržel přídělem vozidlo Praga AN, v roce 1963 byla zakoupena TATRA 805 a stříkačka PS 8. Od roku 1987 bylo Okresní inspekcí poskytnuto vozidlo GAZ 69, o rok později jsme obdrželi novou stříkačku PS 12 a v roce 2006 bylo 12

13 Obecním úřadem zakoupeno vozidlo WV Transportér. Při údržbě a ošetřování techniky v provozuschopném stavu odvedla řada členů mnoho hodin usilovné práce. Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů je v rámci plošného pokrytí území požárními jednotkami v kategorii JPO V a má tedy územní působnost pro obec. I tak lze s potěšením říct, že je schopná řešit problémy, neboť již má na svém kontě řadu různých zásahů a pro nás všechny naštěstí převážně pouze technických. Za uplynulé období se ve spolupráci s Obecním úřadem vždy dařilo doplňovat věcné prostředky, ochranné pomůcky a finančně zabezpečovat chod jednotky. Mezi lety a potom od roku 1997 pracuje ve sboru 19 žen, které se velice aktivně zapojily do činnosti a v řadě akcí zejména kulturních a sportovních mají nezastupitelné místo. Vážíme si jejich práce a pochopení pro sbor. Neodmyslitelnou součástí je práce s mládeží a výchova nové generace. Již od roku 1958 se pod vedením bratra Otakara Doležala začalo s pokusem o výchovu mladých hasičů, to ale vyžadovalo mnoho úsilí a času, tak se zde střídalo mnoho členů s nejistými výsledky, až teprve od roku 1973 byl vedoucím zvolen bratr Josef Hlávka, který spolu s bratrem Vladimírem Džbánkem, který je ve sboru od roku 1985, nepřetržitě pracovali s mládeží do roku V roce 1994 založili Oucmanický uzlovaček, soutěž ve vázání uzlů. V celostátní soutěži Plamen postupně dosáhli oba vedoucí řadu významných úspěchů, mimo řadu vítězství v okrese se 7x probojovali do krajského kola a 1x reprezentovali kraj též v republikovém kole. Po roce 2004 pro nedostatek dětí následovala dvouletá pauza. Od roku 2006 jsou vedoucími mládeže Jitka a Milan Vincencovi. 13

14 Historie v datech Sbor dobrovolných hasičů v Oucmanicích slučuje ve svých řadách občany, kteří mají zájem o to, aby nevznikali požáry a pokud vzniknou, aby uměli proti nim úspěšně bojovat. Je nepopiratelnou skutečností, že hasiči byli a jsou nejmasovější organizací v obci. Pomáhají svou obec zvelebit, vykonávají protipožární prevenci, ale také se snaží pobavit své spoluobčany během různých kulturních a společenských akcí v naší obci. Sbor dobrovolných hasičů v Oucmanicích je jediným masovým spolkem, který vydržel všechny politické nástrahy i všechna úskalí spolkového života. Od počátku do konce 2. světové války Počátky se datují již k 29. červnu roku1871, kdy byl založen Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni okresu Rychnovsko-Novoměstského nad Metují v Brocné u Solnice. Roku 1872 se ujal předsednictví zvolený předseda rolník Václav Vojnar ze Spů a dle stanov bylo sídlo pojišťovacího spolku přeneseno do místa bydliště předsedy. Snahou Václava Vojnara bylo rozšířit činnost pojišťovacího spolku do širokého okolí. Vzhledem k tomu, že převážná část rolníků ze širokého okolí uzavřela u tohoto spolku pojištění, doporučilo vedení ustavení dobrovolného hasičského sboru. Podle starých požárních řádů byla obec Oucmanice členskou obcí mezi jedenácti obcemi hasičského sboru ve Svatým Jiří, kterým zakoupila Albrechtická vzájemná pojišťovna obcí ruční čtyřkolovou stříkačku. Stříkačka byla prozatím umístěna v kolně Františka Harapáta čp. 1 ve Svatým Jiří. 15. listopadu 1875 byla svolána valná schůze do Svatýho Jiří za účasti obecních výborů. V život vstoupil sbor 26. února 1876 volbou funkcionářů. Prvním velitelem Sboru dobrovolných hasičů ve Svatým Jiří se stal Jan Bek, řídící učitel ze Svatýho Jiří. Náměstkem velitele Josef Dostál, zámečník ze Svatýho Jiří a výborem Jan Vařečka z Jehnědí. V roce 1878 byla postavena hasičská zbrojnice, na které pomohli i členové z Oucmanic. Počátkem roku 1881 darovala Magdalena Horská ze Svatýho Jiří hasičskému sboru prapor, který byl slavnostně vysvěcen. Po založení hasičského sboru v Jehnědí byl zvolen za náměstka velitele ve Svatým Jiří František Maloch z Oucmanic. Z jeho podnětu se 20. srpna 1886 konalo v Oucmanicích cvičení se stříkačkou. V tomto roce měl sbor 42 členy. 14

15 Zastupitelé obce se snažili každého majitele stavení upozornit, aby si opatřil žebříky a vše potřebné k hašení ohně. V roce 1888 se ve Svatým Jiří konalo první veřejné cvičení litomyšlského okrsku. V průběhu let nastává v činnosti hasičského sboru úpadek. Oucmanice se stávají dlužníkem příspěvků na udržování stříkačky. Postupem doby se tato velká hasičská obec zmenšovala, neboť se v jednotlivých vesnicích zakládaly vlastní sbory. V roce 1895 se písemnosti již zmiňují o Svatým Jiří, Sitinách, Loučkách. Jmenované obce musely i nadále přispívat finančním obnosem na údržbu stříkačky, Oucmanice částkou 9 až 28 zlatých ročně. 1. dubna 1897 byl předsedou pojišťovacího spolku zvolen Josef Tužil, hostinský z Albrechtic, který se stal zároveň vrchním župním velitelem. Hasičská župa Vzájemně pojišťovacího spolku v Albrechticích nad Orlicí číslo 81 soustředila roku hasičských sborů se členy. Roku 1900 byly uspořádány oslavy u příležitosti 25. výročí trvání Hasičského sboru ve Svatým Jiří. Lesk dodala slavnosti švarná děvčata oblečená do malebných krojů, která obstarávala prodej vstupenek, kytiček a medailí. Byla to děvčata ze Svatýho Jiří, Louček, Oucmanic a Jehnědí. Bylo poděkováno Magdaleně Horské za spoluzřízení sborového praporu a dívkám oucmanickým za skvostnou kytici, kterou darovaly sboru. V roce 1910 si oucmanická obec zakoupila proti ohni dvě berlovky, dva lezecké žebříky a dva háky. Sbor v Oucmanicích hasil požáry - v roce 1880 u Malochů v čp. 2 a u Viktorinů v čp. 40. Další požár vypuknul v Oucmanicích po 47 letech. 2. prosince 1927 v 7:30 hodin, a to u rolníka Karla Jeništy čp. 20. Příčinou vznícení nové zděné stodoly byla neopatrnost hospodářova syna, který při světle naléval benzín do motoru a v přístodůlku se vzňala vrstva žita. K požáru se dostavily čtyři hasičské sbory: ze Svatýho Jiří, z Louček, z Brandýsa nad Orlicí a ze Sudislavi. Oucmanice v té době neměly stříkačku ani dobrovolné hasiče. Nápravou bylo, 18. prosince 1927, obecním zastupitelstvem navrženo založit samostatný Sbor dobrovolných hasičů v Oucmanicích. Na schůzi se sešlo v hostinci u Doležalů 44 občanů, kteří rozhodli hasičský sbor založit. 15

16 Rok ledna svolal starosta obce Josef Vorba do hostince u Svatošů od hodin ustavující valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Oucmanicích. Na slavností zahájení se dostavil starosta za hasičskou župu vysokomýtskou bratr Jan Suchomel, ředitel Okresní hospodářské záložny ve Vysokém Mýtě a velitel sboru dobrovolných hasičů Josef Grof ze Svatýho Jiří. Při této ustavující schůzi se přihlásilo 29 činných členů a 13 přispívajících, z nichž byli zvoleni tito funkcionáři: starosta Petr Marek, velitel Stanislav Hanzl, jednatel a pokladník Josef Vincenc, členové výboru Josef Vorba, Josef Roubínek st., Jan Pitra, náhradníci Josef Roubínek ml. a František Doležal. Náčelník u stříkačky Josef Vincenc, náčelník lezců Josef Doležal. Účetní dozorci František Pavlíček, Josef Kubový a Karel Matoušek. Hospodář sboru Josef Roubínek ml, zbrojmistr Otakar Doležal, odbor samaritánský Josef Dostál, Josef Roubínek st., Karel Martinec a František Vorba. Vůdce samaritánské družiny Josef Dostál. Jako trubači se přihlásili Josef Doležal a Václav Truhlička. Prvním veřejným vystoupením nového sboru v Oucmanicích byl hasičský ples uspořádaný 28. ledna v hostinci u Doležalů. Z této akce bylo na vstupném vybráno přes Kč. Přes řadu obtíží byla 3. května od firmy Ing. Václav Stratílek ve Vysokém Mýtě zakoupena motorová stříkačka, včetně 6 m savic, 300 m hadic s kompletním příslušenstvím a výzbrojí za Kč. Pracovní obleky pro 28 mužů byly pořízeny za Kč. Vycházkový stejnokroj si členové opatřili na vlastní náklad za Kč. O jedenáct dní později se obecní zastupitelstvo radilo s hasiči o místu, kde postavit zbrojnici. Někteří ji chtěli mít hned naproti obecnímu domku poblíž rybníka. Avšak místo bylo plánováno pro trasu silnice, proto bylo nakonec rozhodnuto, aby se postavila pod zahradou Josefa Vincence. 11. června byla stavba hasičské zbrojnice zahájena. Potřebný materiál svezli rolníci zdarma. Plánovány byly dvě místnosti v přízemí, na stříkačku a pro obecní trieur (Spirálový třídič zrna, patent Zalewského, vyráběný od roku 1901 firmou Červinka v Praze. Sloužil na třídění semen rotačním způsobem. Postupně byl nahrazován dokonalejšími triery, které pracovaly se síty různých velikostí - poznámka autora), a v patře schůzová místnost. Protože byli někteří členové zastupitelstva proti, neboť stavba nebyla v rozpočtu na rok 1928, rozhodl se Spořitelní a záložní spolek Kampelička vyřešit situaci tím, že nechal místnost pro schůzování postavit na svůj náklad, s vlastnickým právem. Červený kohout na sebe nenechal dlouho čekat. V neděli 5. srpna před polednem uhodil blesk do stodoly Františka Šejnohy čp. 28 a zapálil ji i s obytným stavením. K ohni se opět sjely sbory ze Svatýho Jiří, Louček, Brandýsa nad Orlicí a ze Sudislavi. K velkému neštěstí a vzteku se stalo, že Oucmanickým u motorové stříkačky na samém počátku praskly šrouby. A tak se k hašení ohně ani nedostali a stříkačka byla na čas vyřazena z provozu. 16

17 Rok června se sbor úspěšně zúčastnil s motorovou stříkačkou župního cvičení ve Rvištích a 30. června veřejného cvičení v Seči. 14. července se stříkačkou župního cvičení v Brandýse nad Orlicí. 22. července uspořádal první místní veřejné cvičení. Slavnosti se zúčastnilo 14 bratrských sborů. Slavnostním řečníkem byl Gustav Kadlec, řídící učitel z Jehnědí, župní dozorce albrechtické župy. Čistý výnos akce představoval Kč. Slavnost se konala v zahradě Karla Jeništy. Na další cvičení v roce 1934 přijelo už 27 bratrských sborů. Rok července se zúčastnil sbor veřejného cvičení v Němčí, 6. července předvedl praktické cvičení se stříkačkou při slavnosti 50. výročí trvání sboru ve Voděradech. 20. července se zúčastnil se stříkačkou župního cvičení vysokomýtské župy v Loučkách. 19. října večer zajel k požáru do Jehnědí, kde v poli hořel stoh slámy. Rok září pomohl likvidovat v Brandýse nad Orlicí požár skladu nábytku, továrny akciové společnosti Hynek Gottwald. Rok listopadu vyjel sbor k hašení požáru stodoly Bohuše Dostála v Sudislavi, kde na sebe upozornil jak pohotovostí, tak výkonem stroje, který pracoval plné čtyři hodiny bez poruchy. Rok června se sbor zúčastnil okresního cvičení v Dobré Vodě a 11. června župního sjezdu ve Střemošicích. 30. prosince uspořádal silvestrovský večírek. 17

18 Rok 1934 Počátkem roku bylo zakoupeno v Bohuňovicích starší jeviště za Kč. 2. dubna sehráli na tomto jevišti členové sboru divadelní představení. 28. března sbor vyjel k požáru do Mostku. 27. květnu se zúčastnil župního sjezdu vysokomýtské župy v Jeníšovicích. 2. července vypukl požár u Šedů, kde sbor zasáhl hydranty a motorovou stříkačkou. 8. července se konalo okrskové cvičení v Oucmanicích spojené se slavností, která se konala na zahradě Jana Pitry. 2. prosince bylo sehráno divadlo a 30. prosince uspořádán silvestrovský večírek. Rok a 17. března bylo sehráno divadlo Zemský ráj to napohled, 22. dubna bylo sehráno divadelní vystoupení Kominíček pro štěstí. 16. června vyjel sbor k požáru do Jehnědí. 14. července se zúčastnil slavnosti 60. výročí trvání hasičského sboru ve Svatým Jiří. 8. prosince bylo sehráno divadlo Ráj srdce. Na ukončení kulturní a vzdělavatelské činnosti byl uspořádán 29. prosince silvestrovský večírek. Rok dubna bylo sehráno divadelní představení Zelené království. Hasičských slavností se sbor zúčastnil ve Skrovnici, Mostku, Vysokém Mytě a Jehnědí. 26. prosince bylo sehráno divadelní představení Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Během roku se sbor několikrát účastnil cvičení civilní protiletecké obrany. Rok 1937 Hrozba války dala podnět k preventivnímu protipožárnímu opatření, kdy bylo úředně nařízeno, aby každý měl na půdě na 100 m 2 plochy 1 / 4 m 3 písku a lopatu pro případ hašení zápalných pum. Počátkem roku přešel sbor z okrsku choceňského do nově utvořeného okrsku brandýského. 18

19 14. března bylo sehráno ochotníky divadlo Marina nalezenec. 30. května se sbor zúčastnil s dorostem veřejného vystoupení v Loučkách. Župního cvičení se zúčastnil 4. července v Běstovicích. 22. října se zúčastnil slavnostního srazu československého hasičstva ve Vys. Mýtě. Rok 1938 V novém sále hostince u Vašatů pořádal sbor 22. ledna Hasičský ples. Na paměť 90. výročí zrušení roboty bylo ve dnech 20. a 27. března sehráno na novém jevišti divadelní představení Zlomte okovy. 31. prosince byl pořádán veselý Silvestr s hudbou. Koncem roku sbor čítal 19 členů činných, 13 přispívajících a 5 zakládajících. Roky Rozvíjející se činnost sboru byla přerušena druhou světovou válkou. Činnost sboru se omezila na pořádání divadelních představení. 28. března 1939 bylo sehráno divadelní představení Závěť a téhož roku S troškou do mlýna. 12. května 1940 Vesnička pod lipami, 24. listopadu 1940 Bártova pomsta, 29. prosince 1940 a 5. ledna 1941 Pasekáři. 14. dubna 1941 Krev a půda. V roce 1942 členové sboru dvakrát sehráli hru Na šachtě a 27. prosince 1942 Prodaný dědeček. byl sbor v nečinnosti. V letech 1943 až 1947 Válka se dotkla samotných hasičů v roce 1944 nuceným odvodem mosazného šroubení od hadic. Hasiči si museli koupit ze svého nové hliníkové šroubení. 19

20 Od války k sametové revoluci Rok března 1947 došlo ke svolání první poválečné valné hromady a téhož roku se sbor zúčastnil okrskového cvičení v Říčkách. V roce 1948 vyjel sbor do Jehnědí k požáru usedlostí občanů Pavlíčka, Tejkla a Strachoty. Rok července v noci vypukl požár v zemědělských objektech statku čp. 18 u Doležalů. Na místo požáru se dostavili se stroji postupně tyto hasičské sbory: ze Sudislavi, Svatýho Jiří, Brandýsa nad Orlicí, Vračovic, Ústí nad Orlicí, Chocně, Mostku a Vysokého Mýta. Lokalizaci požáru provedly s místním sborem sbory ze Sudislavi, Svatýho Jiří a Brandýsa nad Orlici. 26. července byl založen ve stodole usedlosti Martincovy v čp. 15 druhý požár. Při něm oucmanická stříkačka selhala v důsledku probití magnetky a bylo nutno omezit se na vodovodní hydrant. I přestože pomohl blízký vodovodní hydrant u čp. 14, lidé poznali nepraktičnost nadzemních hydrantů, neboť každou zimu jeden nebo dva praskly. Za zemní byly vyměněny v roce K požáru se dostavily postupně se stroji tyto sbory: ze Zářecké Lhoty, Sudislavi, Svatýho Jiří, Brandýsa nad Orlicí, Mostku, Chotěšin, Vysokého Mýta I a II, Ústí nad Orlicí a Chocně. Lokalizaci požáru provedly sbory Zářecká Lhota, Sudislav a Brandýs nad Orlicí. Byly to největší požáry poslední doby. Usedlost Martincova lehla úplně popelem. Shora uvedené požáry měl na svědomí pyroman Vladimír Firzov, kočí z čp. 17. Na rozdíl od předcházejících let bylo tentokrát velice zarážející, že se při obnově spáleniště neprojevila žádná sousedská obětavost. Na vině byla jistě neutěšená politická situace. Doležalovy chlévy se totiž opravovaly velice těžko, neboť povolení k opravě dostal jen s podmínkou, že bude ve vsi jednotné zemědělské družstvo, kdy se chlévy vlastně zaberou. Postupně pan Doležal získal potřebná povolení ke koupi materiálu včetně nezbytných poukazů na cihly, tašky a řezivo. Během požáru přišel o 50 slepic a 24 fůry sena, což znamenalo, že nedodal vajec a 470 litrů mléka. Dodávku nesplnil, a tak mu úřady neštěstí okořenily pokutou ve výši korun, nepovolením zabití vepře a nedoručením potravinových lístků, což znamenalo kupovat potraviny na volném trhu za přehnaně vysoké ceny. Rok 1951 Začátkem roku přešel sbor z okresní hasičské jednoty vysokomýtské číslo 57 do okresní hasičské jednoty Ústí nad Orlicí číslo 104 a byl zařazen do 5. okrsku se sbory ze Sudislavi, Jehnědí a Svatýho Jiří. Během roku byly pořízeny nové zemní hydranty a 21. listopadu hydrantové nástavce a poplachová siréna. Rok 1952 Sbor se zúčastnil okresního sjezdu v Jehnědí. 20

21 Rok února se dostavil sbor k hašení ohně vzniklého na půdě výměnku v čp. 32 Josefa Doležala v Oucmanicích. Oheň byl dík použití domácí hadice a vodovodního hydrantu bez veliké škody lokalizován. V tomto roce se sbor zúčastnil poplachového cvičení v Sudislavi, kde se umístil na 1. místě. V jarních měsících byl postaven sušák na hadice na obecní pláni. Rok 1954 V červnu se sbor zúčastnil cvičení ve Svatým Jiří. Byly provedeny poprvé bezpečnostní domovní prohlídky. Rok 1956 V první polovině roku bylo přivezeno opravené auto Praga AN, které nám bylo přiděleno Státním požárním dozorem jako vrak na podzim roku Oprava včetně nákupní ceny stála Kčs. 1. července se sbor zúčastnil I. kola celostátní soutěže v Českých Libchavách. Jelikož se umístil na 1. místě, zúčastnil se II. kola soutěže 15. července v Brandýse nad Orlicí, kde se družstvo umístilo ze 12 soutěžících na 8. místě. Když byli oucmaničtí hasiči v tomto roce poctěni politickým úkolem, aby obešli vesnici, každé číslo popisné, a přemlouvali své sousedy rolníky ke vstupu do jednotného zemědělského družstva, k jejich velké cti žádný nevyšel ze svého domu. V tomto roce také konečně po čtyřletém putování z dílny do dílny odložili do skladiště staré hasičské auto, které jim bylo přiděleno požární inspekcí okresního národního výboru. Rok 1957 V letních měsících bylo dokončeno obezdění vodní nádrže - rybníka. Na této akci odpracovali členové sboru 730 brigádnických hodin zdarma. V květnu se sbor zúčastnil okrskového poplachového cvičení v Sudislavi. 21

22 Rok května byl sbor volán k požáru, který vznikl na půdě družstevního chléva u Jeništů. 30. výročí založení hasičského sboru v Oucmanicích bylo oslaveno srazem hasičů 6. okrsku. V zaznamenané zprávě o činnosti za rok 1958 se píše Můžeme směle říci, že činnost jsme měli dosti bohatou. Tak jako jiná léta, tak i letos jsme začali plesem požárníků a po něm horlivou přípravou okrskového cvičení a slavnosti v rámci 30. výročí trvání našeho sboru, což jsme uskutečnili 8. června 1958 a to dosti úspěšně. Slavnost se odbývala v zahradě Josefa Lesáka. V celostátní soutěži se dvě družstva z Oucmanice umístila na 2. a 3. místě. Rok 1959 Zaznamenává značný přírůstek členů. Členská základna čítala 59 mužů, dále 8 žen a 9 členů žákovského družstva, dalších 6 členů vykonávalo v Čs. lidové armádě základní vojenskou službu. V celostátní soutěži se družstvo v I. kole 7. června na Turovech umístilo na 1. místě v okrsku a tím si zajistilo postup do II. kola v rámci okresu, které se uskutečnilo 21. června v Kerharticích. Družstvo se tu umístilo na 2. místě. Rok byl také významný ustavením družstva žen. Rok 1960 Soutěžní družstvo obsadilo 1. místo v soutěži konané v České Třebové- Parníku. Své družstvo měli i ženy. Rok 1961 Celostátní soutěže se účastnil sbor pouze družstvem žáků. V okresním kole konaném v květnu v Ústí nad Orlicí se toto družstvo z 18 soutěžících umístilo na 4. místě. 22

23 Rok 1962 Na úseku výchovy žáků - požárníků bylo docíleno v celostátní soutěži v I. kole předního místa. Družstvo mužů se 16. května umístilo v soutěži v Českých Libchavách na 2. a okresním kole ve Vysokém Mýtě na 6. místě. V celostátní soutěži se ze 177 jednot Oucmanice umístily na 15. místě. Rok 1963 Bylo sboru přiděleno nové motorové vozidlo Tatra 805. Prozatím garážovalo u Josefa Pavlíčka z důvodu přípravy adaptace hasičské zbrojnice. V soutěži družstev bylo předkolo provedeno společně se 4. okrskem v Brandýse nad Orlicí, kde soutěžili pouze muži a obstáli. Postoupili do dalšího kola, které se uskutečnilo v Řetové. Oucmaničtí se umístili na 2. místě. Tím měli zajištěn postup do dalšího kola. Po dohodě se muži zřekli dalšího postupu ve prospěch družstva z Řetové. Žáci se umístili na 1. místě a zajistili si postup do okresního kola celostátní soutěže. 16. června v Žamberku, kde se umístili na 3. místě a získali bronzovou plaketu. Aktivitou v okresní soutěži se jednota umístila na 43. místě ze 177 jednot. 7. července odejel sbor k požáru do Jednědí. Koncem roku 1963 měl sbor 60 členů, z toho 3 ženy. Rok 1964 V I. kole celostátní soutěže se umístilo družstvo mužů ve Džbánově na 2. místě. Družstvo žáků předvedlo ukázku svého cvičení a zúčastnilo se okresní soutěže, kde se umístilo na 4. místě. Byla provedena adaptace garáže v hasičské zbrojnici a stříkačka byla dána do generální opravy. Hasičské družstvo vyjelo po vyhlášení požáru, který byl založen dětmi, do Louček. 6. září se jednota zúčastnila v počtu 20 mužů slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice v Jehnědí, kde bylo provedeno ukázkové cvičení s dodávkou vody za účasti družstev z Jehnědí, Džbánova a Oucmanic. Rok 1965 Počátkem roku se v soutěži o vzornou požární jednotu v rámci okresu sbor umístil ze 169 požárních sborů na 35. místě. 10. června bylo provedeno námětové poplachové cvičení v Oucmanicích. 25. června se sbor zúčastnil okrskového námětového cvičení na kravín ve Svatým Jiří. 19. června se mužstvo mládeže zúčastnilo 2. obvodového kola v Dlouhé Třebové a 20. června se mužstvo mužů umístilo na 3. místě. 25. července se sbor zúčastnil okresního Dne požární ochrany ve Výprachticích. 23

24 Rok 1966 V celostátní soutěži družstev se sbor v I. kole konaném 5. června v Sudislavi umístil na 1. místě ve II. kole v rámci okresu 12. června v Němčicích na 6. místě. Během roku proběhlo námětové cvičení v objektech družstevního chléva v čp. 20 v Oucmanicích. Družstvo žáků v soutěži skončilo velice úspěšně, jak v Chocni tak i ve Skrovnici, kde se umístili na prvních místech. Během roku bylo započato se stavbou nového ocelového sušáku na hadice za požární zbrojnicí na zahradě čp. 13. Rok 1967 V celostátní soutěži požárních družstev konané 4. června v Jehnědí se oucmanští umístili na 4. místě. Družstvo žáků cvičilo v Brandýse nad Orlicí, kde z 25 družstev obhájilo 7. místo. Rok 1968 Začal 26. dubna účastí družstva na námětovém cvičení v Brandýse nad Orlicí, na kterém se dobře umístilo při hájení léčebného ústavu. Počátkem roku byl dostavěn sušák na hadice a opravena hasičská zbrojnice. Zvýšenou činnost si vyžádalo okrskové cvičení, které se uskutečnilo 2. června k 40. výročí trvání hasičského sboru a bylo spojené s jubilejní slavností. Celá akce se odbývala v polním prostranství naproti statku čp. 17. Okrskové cvičení bylo rozšířeno o účast 4. a 6. okrsku. V soutěži se umístily sbory Sudislav na 1., Oucmanice na 2., Jehnědí I na 3., Džbánov na 4., Jehnědí II na 5. a Svatý Jiří na 6. místě, za 4. okrsek se umístil na 1. místě Brandýs nad Orlicí a za 6. okrsek 1. místo obsadila Skrovnice. Odpolední zábava byla doplněna ukázkovým zásahem s předávkou vody na statek čp. 17. K této ukázce se připojilo družstvo mládeže ještě použitím hydrantu. V rámci 40. výročí trvání požárního sboru předal starosta sboru Josef Vincenc spolu s velitelem sboru Jaroslavem Doležalem 14 pamětních diplomů, dosud žijícím zakládajícím členům, nechyběl koncert dechové hudby ani taneční veselice v hostinci u Vincenců. V měsíci červenci byla sboru přidělena okresní inspekcí PO nová stříkačka PS 8 v ceně Kčs. 14 dní po slavnosti se zúčastnilo družstvo mládeže soutěže v Letohradě, kde se umístilo na 2. místě. Nemalou zásluhu na tomto umístění měl Josef Krčmář, který mládež dobře připravil. V tomto roce měl sbor 54 členy. 24

25 Rok 1969 Začal zásahem 28. ledna při požáru Kroulíkovy stodoly v Jehnědí. Mimo obvyklých námětových cvičení v rámci okrsku bylo uskutečněno v Oucmanicích 16. května cvičení v rámci malého hasebního obvodu za účasti 4., 6. a 8. okrsku se zásahem v kravíně. Při této velké akci vyšla vstříc žádosti sboru místní organizace Českého červeného kříže, která zajistila zdravotní službu třemi členy. 1. června se sbor zúčastnil I. kola celostátní soutěže ve Džbánově, kde se družstvo mladších žáků umístilo na 1. místě, starší na 5. místě. Na to následovalo II. kolo soutěže v rámci okresu 22. června, kde se mladí umístili z 32 soutěžících družstev v Brandýse nad Orlicí na 14. místě. Okrskové cvičení se konalo ve Voděradech. Závěrem roku se dorost zúčastnil cvičení v Ústí nad Orlicí, kde se umístil na 9. místě. Rok 1970 Námětovým cvičením malého hasebního obvodu se konalo 8. května v Sudislavi. V celostátní soutěži I. kola 7. června v Sudislavi se družstvo umístilo na 1. místě. Ve II. kole v rámci okresu 14. června v Sudislavi z 25 soutěžících družstev uhájilo 11. místo. Při okrskovém cvičení 31. července konaném ve Džbánově se družstvo zúčastnilo námětového cvičení. 13. listopadu sbor vyjel k požáru do Brandýsa nad Orlicí, k bývalému hostinci Pod hradem, kde však již nezasáhl. Sbor se také zúčastnil tohoto roku oslav 100. výročí hasičského sboru v Chocni. Rok května bylo družstvo přítomno námětovému cvičení v Říčkách, které se pro nepřízeň počasí nekonalo. Sbor se také zúčastnil okresního Dne požární ochrany ve Vysokém Mýtě a slavnosti 100. výročí hasičského sboru Ústí nad Orlicí. V I. kole celostátní soutěže 1. června ve Skrovnici sbor obstál na 3. místě v okrsku. 22. září byl uskutečněn zájezd 8. okrsku na celostátní hasičskou výstavu do Olomouce. 25

26 Rok 1972 Během roku došlo k rozšíření hasičské zbrojnice. Jednotka 10 mužů se zúčastnila lokalizace lesního požáru pod Sudislaví. 12. května se sbor účastnil námětového cvičení v Říčkách. 21. května se konala celostátní soutěž, kde se oucmaničtí umístili v I. kole na 2. místě. Dále se sbor zúčastnil okrskového cvičení v Jehnědí. 18. června se zúčastnil sbor okresního Dne požární ochrany v Brandýse nad Orlicí v rámci oslav 100. výročí hasičského sboru. 5. září bylo v 9 hod. večer vyhlášeno tajné cvičení 8. okrsku se zaměřením k hájení skladu obilí u sušky ve Svatým Jiří. Rok 1973 V celostátní soutěži se sbor v I. kole umístil na posledním místě v okrsku, v hodnocení obvodu na 8. místě. Soutěž se konala v Sudislavi v rámci 90. výročí založení hasičského sboru. Okresní Den požární ochrany se konal 1. července v Žamberku v rámci 100. výročí hasičského sboru, kterého se oucmaničtí zúčastnili v menším počtu. V průběhu roku se sbor zúčastnil celookresního cvičení ve Svatým Jiří a námětových cvičení ve Džbánově a v Sudislavi. Rok 1974 Během roku byly provedeny v rámci okrsku 2 námětová cvičení a to v Oucmanicích a v Jehnědí. 13. listopadu vznikl požár v podkroví u Dostálů čp. 35, který byl včas lokalizován. Okresní Den požární ochrany, se konal v Újezdě u Chocně. Rok 1975 Byl ve znamení 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů našeho okolí se sídlem ve Svatým Jiří. Oslavy uspořádala ZO SPO ve Svatým Jiří 8. června. Oucmanické družstvo v celostátní soutěži splnilo bodový limit a tím si zajistilo postup do okresního kola. V situaci, která nastala v období před okresním kolem, se místní jednota účasti na II. kole vzdala. Námětová cvičení, která prošla v rámci okrsku, splnila svoje poslání. Rok 1976 I. kolo v celostátní soutěži proběhlo ve Skrovnici. Soutěže jednotlivců se zúčastnil Miloš Doležal a Josef Kubový. Námětového cvičení se družstvo zúčastnilo v Sudislavi. Auto Tatra 805 bylo dáno do generální opravy. Jednota uzavřela na počest XV. sjezdu KSČ závazek s výčtem hodin odpracovaných při údržbě, opravách techniky, výstroje a výzbroje, dále závazek na odpracování hodin v akci Z, při stavbě nového vodovodu. 26

27 Rok 1977 Nastala změna v uspořádání okrsku, do kterého přibyla základní organizace Loučky. Okrsek se tedy skládá z hasičských sborů Džbánov, Jehnědí, Svatý Jiří, Oucmanice, Loučky a Sudislav. V rámci zabezpečení vodního zdroje byla provedena oprava studny u Barvínkových. V květnu proběhl nácvik na I. kolo celostátní soutěže, družstvo skončilo v Jehnědí neúspěchem na 6. místě, II. kolo proběhlo v rámci okresu ve Svatým Jiří. Celookresní námětové cvičení obvodu okrsku se uskutečnilo v Jehnědí, kde sbor odvedl dobrou práci. Na zkoušky Vzorného požárníka se přihlásili z mladších Zbyněk Lesák do III. stupně, ze starších na II. stupeň Josef Krčmář, Vlastislav Raba st. a Josef Vincenc starosta sboru. Limit jmenovaní splnili. 24. června vyjel sbor po vyhlášení poplachu sirénou k požáru střechy sušárny Východočeských dřevařských závodů v Chocni, kde nebylo třeba zásahu. Technika, výzbroj a výstroj: technika odpovídala současným potřebám, obce i poplachovému plánu. Bylo provedeno vyčištění rybníka za finanční podpory České státní pojišťovny. Rok 1978 Byl ve znamení 50. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Oucmanicích. Zakládající členové, kteří byli nepřetržitě ve sboru a dožili se k 6. lednu tohoto vzácného jubilea, byli: Josef Vorba, Josef Doležal, Jaroslav Müller, Otakar Doležal a Josef Šejnoha. Jmenovaným členům byla na slavnostní schůzi konané 7. ledna předána okresním výborem požární ochrany pamětní stuha za věrnost. Základní organizace darovala těmto členům po knize a Otakaru Doležalovi obraz. Ke konci roku členská základna čítala 59 členů. Rok 1979 V počátku roku se konal tradiční Hasičský ples. A dále se sbor aktivně účastnil na pořádání srazu rodáků obce. V červnu sbor vyprovodil na poslední cestě pana Josefa Vorbu, zakládajícího člena tehdejšího sboru. V roce 1928 byl zvolen za člena výboru a ještě v červenci téhož roku do funkce velitele sboru. V této funkci setrval do roku 1934, kdy byl zvolen starostou sboru. Plných 26 let aktivně řídil činnost hasičské organizace. Soutěžní družstvo se zúčastnilo I. kola celostátní soutěže ve Svatým Jiří a umístilo se na 5. místě. Několik členů drželo hotovost při požáru v podniku Retex v Ústí nad Orlicí, za což sbor obdržel od vedení podniku děkovný dopis. Ke konci roku členská základna čítala 55 členů. 27

28 Rok 1980 V únoru se konal tradiční Hasičský ples. Družstvo se zúčastnilo oslav 35. výročí osvobození u hrobu partyzána Saši Bogdanova. Soutěžní družstvo se zúčastnilo I. kola celostátní soutěže ve Džbánově a umístilo se na posledním místě. V průběhu roku sbor na poslední cestu vyprovodil bratry Otakara Doležala, Josefa Doležala, Jaroslava Müllera, Karla Hanzla a Vratislava Rabu Otakar Doležal byl při založení sboru zvolen zbrojmistrem a v roce 1931 členem výboru. V roce 1937 se odstěhoval na Moravu za svojí manželkou. V roce 1947, kdy se obnovila činnost sboru, pokračoval ve funkci zbrojmistra a byl členem divadelního odboru. V roce 1955 byl zvolen pokladníkem a v roce 1960 byl zvolen do čela tehdejší místní jednoty ČSPO. Od roku 1960 byl členem okresního výboru ČSPO v Ústí nad Orlicí. V roce 1964 byl zvolen místopředsedou a v roce 1965 materiálně-technickým referentem. Od roku 1971 až do své smrti místopředsedou a jeden a půl roku pokladníkem. Strýc, jak se mu důvěrně říkalo, zasvětil celý svůj život požární ochraně. Nebylo snad události ve sboru, na které by se nepodílel, ať to bylo obstarání různé potřebné techniky, výzbroje nebo výstroje i ostatní rozsáhlé činnosti, na kterou věnoval bezpočet hodin práce. Za spolupráce se členy vedení okrsku se mu podařilo přivést okrsek na dobrou úroveň a nejednou pomohl vyvést organizaci v okrsku z nesnází. Za jeho práci mu udělil UV SPO odznak Za zásluhy. Byl nositelem medaile Za věrnost, pamětní medaile 50 let ČSSR a pamětní medaile vydané v roce 1964 k 100. výročí založení dobrovolné požární ochrany. Josef Doležal z čp. 32. V době zakládání hasičského sboru v roce 1928 byl zvolen náčelníkem lezců a přihlášen za hudce, což byl trubač. Roku 1931 byl zvolen do funkce jednatele, kterou vykonával plných 19 let. Pečlivě zaznamenával vše, co se v té době ve sboru událo. Dnes můžeme říci, že díky těmto pečlivě vedeným zápisům máme představu o tom, jak se organizace vyvíjela. Do poslední chvíle se zajímal o činnost požární ochrany. Byl nositelem medaile Za věrnost za 50 let činnosti ve sboru. Jaroslav Müller od založení sboru zastával střídavě člena výboru a přísedícího (dle zápisových knih). V letech byl zvolen jednatelem. Byl autorem zprávy k oslavám 25. výročí sboru a rovněž k 30. výročí. Obě zprávy jsou cenné proto, že se týkají historie požární ochrany v obci před založením hasičského sboru. Byl nositelem medaile Za věrnost. Karel Hanzl byl členem od roku Aktivně se účastnil dění ve sboru a několik let byl členem výboru. Vratislav Raba byl členem od roku 1952, řadu let byl členem výboru a dlouholetým preventivou. Zastával funkci bezpečnostního technika JZD a požární ochrana byla jeho zaměstnáním. Dále zastával funkci okrskového preventisty a dobrovolného inspektora požární inspekce. Ke konci roku členská základna čítala 54 členy. 28

29 Rok 1981 Počátkem roku se konal tradiční Hasičský ples. Soutěžní družstvo se zúčastnilo I. kola celostátní soutěže v Loučkách a umístilo se na předposledním místě. Byla provedena 2 námětová cvičení a družstvo se zúčastnilo námětového cvičení okrsku. O prázdninách se sbor podílel na organizaci sportovního dne. Soutěže byly jak pro ty nejmenší, tak i odpolední odbíjená pro dorost a dospělé. Ke konci roku členská základna čítala 54 členy. Rok května se v Jehnědí konalo I. kolo celostátní soutěže. Družstvo se umístilo na 3. místě. V přeboru jednotlivců se Jiří Dostál mladší probojoval do okresního kola. Tato soutěž byla součástí oslav 100. výročí založení SDH a 80 let Sokolu v Jehnědí. I přesto, že byla zajištěna doprava, se oslav zúčastnili pouze 4 členové, a tak reputaci zachraňovali mladí hasiči s ukázkou požárního útoku. Ve spolupráci s SSM sbor organizoval Oucmanický šmajd, turistický pochod ukončený táborákem. Technika, výzbroj a výstroj: na jarním celookresním námětovém cvičení došlo u stříkačky k obnovení poruchy na karburátoru. Závada byla odstraněna výměnou svíčky, kterou zajistil velitel Jaroslav Doležal od útvaru v Ústí nad Orlicí. Poté byla již v dobrém technickém stavu stejně jako automobil Tatra 805. Sbor se účastnil 2 námětových cvičení. Podzimní se konalo v září takzvaně na sucho, pro nedostatek vody v rybníku. Ke konci roku členská základna čítala 55 členů. 29

30 Rok 1983 Počátkem roku byl po roční pauze opět uspořádán tradiční Hasičský ples. V I. kole celostátní soutěže se družstvo umístilo na 3. místě. V soutěži jednotlivců sbor úspěšně reprezentovali Jiří Jiroušek, Jiří Dostál, Zdeněk Vorba a Milan Vincenc. Technika, výzbroj a výstroj: na námětovém cvičení se objevila staronová závada v přerušovači válce na stříkačce PS 8, který vhání plyny do vývěvy. Při návratu z technické prohlídky, která se konala pravidelně každý rok na jaře, došlo k poruše na převodové skříni u Tatry 805. V závěru roku bylo započato s odbahněním rybníka. Ke konci roku členská základna čítala 56 členů. Rok 1984 Na počátku roku se konal tradiční Hasičský ples. V průběhu roku pokračovalo odbahnění rybníka, nad kterým převzalo SDH záruku. Za pomoci mechanizačních prostředků JZD nakladače a odvozních prostředků. Na nakladači pracoval Jiří Vacek a bahno odváželi Milan Moravec a Ladislav Michalec. Práce byly prováděny na zamrzlém dně, a tak nedošlo k poškození spodní vrstvy. 4. května mladí hasiči pod vedením Josefa Hlávky započali s čištěním hráze a 8. května s opravou spár. Tehdejší předseda MNV Josef Krčmář obstaral patky a panely a započalo se se stavbou nové zadní hráze. Osazení provedl Vojtěch Frňka s nakladačem. Dále následovalo zabetonování rohů. I. kolo celostátní soutěže se konalo v Loučkách. 5. října sbor vyprovodil na poslední cestu Josefa Vincence. Byl členem od roku 1932 a plných 19 let zastával funkci velitele. Řídil auto PRAGA AN, aktivně se zúčastňoval akcí jako například stavby sušáku na hadice, instalace požární sirény, byl členem divadelního odboru. 17. listopadu byl ve spolupráci s Československým červeným křížem uspořádán výlet do Brna a do vinného sklípku ve Velkých Bilovicích. 30

31 Rok 1985 Během roku byla provedena 2 námětová cvičení a okrskové cvičení ve Džbánově a Jehnědí. 1. června se konalo I. kolo celostátní soutěže ve Svatým Jiří. Pro nepříznivé počasí byly hodnoceny pouze požární útoky. S časem 42 sekundy se družstvo umístilo na 4. místě. 29. října sbor vyprovodil na poslední cestě Karla Škopa. Do sboru vstoupil v roce 1939 a v letech zastával funkci revizora účtu. K požární ochraně měl velmi dobrý vztah a v kolektivu byl oblíben pro svoji spolehlivost k povinnostem. V závěru roku ještě Josefa Šejnohu, posledního zakládajícího člena. 58 let byl členem sboru, vždy se aktivně zajímal o dění v požární ochraně. Zastával funkce místního i okrskového velitele. Technika, výzbroj a výstroj: při kontrole sirény došlo k vyražení pojistek a nebylo možné je okamžitě opravit a vyhlásit poplach. Ke konci roku členská základna čítala 59 členů. Rok 1986 Na počátku roku byla provedena oprava sálu a vymalování. 8. února se konal tradiční Hasičský ples. V průběhu roku byla provedena 2 námětová cvičení a 2 okrsková cvičení. I. kolo celostátní soutěže se konalo v Oucmanicích. Za místo konání byla vybrána pastvina před Jirouškovými. JZD prostor vysekalo a sbor zde vytýčil dráhu, postavil stan a stánek. Večer se konala taneční zábava. Pořadí družstev bylo následující: 1. místo Svatý Jiří, 2. místo Džbánov, 3. místo Oucmanice, 4. místo Jehnědí, 5. místo Loučky a 6. místo Sudislav. V soutěži žen obsadilo 1. místo Svatý Jiří. V létě sbor uspořádal rybářské závody pro děti a dospělé na místním rybníce, který byl rok předtím zarybněn. V průběhu roku sbor vyprovodil na poslední cestě Miroslava Vincence, Jana Kysilku, Jana Suchánka a Josefa Hlávku. Miroslav Vincenc vstoupil do sboru v roce 1947 a byl často členem soutěžního družstva. Jan Kysilka vstoupil do sboru v roce Jan Suchánek byl ve sboru od roku 1951, byl členem soutěžního družstva a v roce 1955 byl zvolen do výboru, kde zastával funkci jednatele. Josef Hlávka vstoupil do sboru v roce Významnou měrou se podílel na udržování a opravách hasičské stříkačky. Ke konci roku členská základna čítala 55 členů. 31

32 Rok 1987 Jako již tradičně byl v počátku roku uspořádán Hasičský ples. V průběhu roku byla provedena 2 námětová cvičení a 2 okrsková cvičení. Sportovní soutěž byla uspořádána ve Džbánově a družstvo obsadilo 3. místo. V květnu byl na hasičské zbrojnici vyvěšen černý prapor. Zemřel Josef Čermák, členem se stal v roce 1931 a ve sboru byl plných 56 let. Byl členem výboru a zastával i funkci preventisty. V dřívější době se staral o provozuschopnost hydrantů. Pro mladé hasiče byl uspořádán tematický autobusový výlet do Prahy s prohlídkou Letiště Ruzyně, Technického muzea a prohlídkou hlavního požárního útvaru hlavního města Prahy. Technika, výzbroj a výstroj: auto Tatra 805 nadělala mnoho starostí a bylo nutno sehnat vozidlo jiné. Hlavní správou v Ústí nad Orlicí bylo nabídnuto vozidlo GAZ, na kterém se musela provést oprava. Ke konci roku členská základna čítala 52 členů. Rok ledna se v sále u Vincenců konala slavnostní schůze u příležitosti 60. výročí založení hasičského sboru. Na tuto slavnostní schůzi byli pozváni bývalí členové, kteří jsou mimo obec. Řada členů obdržela čestná uznání - knihy a vyšší svazová vyznamenání. Slavnostní schůze byla důstojnou oslavou výročí a byla zakončena taneční zábavou. V dubnu započal nácvik na I. kolo soutěže, které se konalo 4. června v pěkném prostředí v Sudislavi a soutěžilo 7 družstev mužů a 1 družstvo žen ze Svatýho Jiří. Soutěž vyhrálo družstvo ze Svatýho Jiří a naši skončili na 5. místě. V přeboru jednotlivců se na 4. místě v celkovém pořadí umístil Jaroslav Doležal a na 10. místě Milan Vincenc. Akceschopnost družstva byla prověřena 2 námětovými cvičeními v obci a 2 v rámci okrsku. Po dohodě s okrskovým velitelem bratrem Štorkem se sbor druhého cvičení nezúčastnil, protože den před tím hořel stoh a řada členů držela hotovost. Když se sbor po vyhlášení poplachu dostavil na místo požáru, tak po provedení průzkumu zjistil, že je již celý stoh v plamenech a došlo k takovému poškození slámy, že by zásah škodu nesnížil. Proto požární stříkačku, která byla nasazena k rybníčku u Kubových, vrátil do požární zbrojnice. K zásahu se ještě dostavili z veřejného hasičského útvaru z Ústí n. Orl. a Vysokého Mýta. Hasičské družstvo ze Svatýho Jiří s cisternou, která na požářišti zůstala, našim členům, kteří drželi pohotovost celou noc. Technika, výzbroj a výstroj: auto GAZ 69 i požární stříkačka slouží dobře, pouze při soutěžích si musí sbor zapůjčovat PS 12, která má větší výkon. V podzimním období provedlo několik členů opravu střechy zadní části hasičské zbrojnice, kde se vyměnili tašky za vlnitý plech. Při okrskové schůzi bratři Ladislav Horák, Zdeněk Vorba a Milan Vincenc provedli zkoušky na odznak Vzorného požárníka III. stupně. Suché léto, ale hlavně podzim způsobil, že byl rybník opět bez vody. Ke konci roku sbor čítal 52 členy 32

33 Od revoluce k dnešku Rok 1989 Tento rok, tak jako jiná léta, přinesl do života každého z nás i do života naši společnosti řadu nových věcí. Pokračující přestavba společnosti však přinesla řadu potíží i úspěchů. Činnost organizace se řídila plánem práce a závazkem, který byl uzavřen na počest 125. výročí založení dobrovolné hasičské organizace a 45. výročí Slovenského národního povstání. Ke kulturnímu vyžití občanů byl uspořádán tradiční Hasičský ples, který se vydařil. Byla provedena 2 námětová cvičení v obci, sbor se také zúčastnili námětových cvičení v Jehnědí a v Sudislavi. Okrsková soutěž v požárním sportu proběhla 20. května v Loučkách. Družstvo SDH Oucmanice se probojovalo na 2. místo, zásluhou dobrých časů ve štafetě. V přeboru jednotlivců se Vlastimil Doležal s časem 22,8 sec. umístil na 2. místě, Vincenc Milan na 9. místě a Dostál Jiří ml. na 10. místě. Technika, výzbroj a výstroj: požární vozidlo GAZ 69 bylo 18. dubna přistaveno na STK do České Třebové a po odstranění závad na brzdách a světlech byl na 2 roky potvrzen technický průkaz. Výstroj a výzbroj byla v dobrém stavu a řádně uložena ve zbrojnici. Na údržbě hasičské stříkačky a vozidla bylo odpracováno přes 80 hodin. Při okrskové schůzi byl požádán přítomný předseda okresního výboru Josef Doležal, o podporu žádosti o přidělení silnější stříkačky PS 12. Jednalo se o to, že si při soutěžích jak družstvo mladých hasičů, tak i mužů muselo stroj půjčovat a chyběl i při nácviku, ale i poloha družstevních objektů byla dost vzdálena dostupným vodním zdrojům. Obecní úřad zahájil přestavbu čp. 34. Členové sboru odpracovali více jak hodin a někteří členové více jak 100 hodin, Jan Jetmar 358,5 hod., Josef Krčmář 216 hod., Bohumil Marek 162,5 hod., Miloslav Vincenc 142,5 hod., Ing. Petr Marek 119 hodin, uváděný stav do konce října. V jarních měsících byla provedena likvidaci hasičského auta Tatra 805 a spolu s ostatním železným šrotem, který nedělal pěknou vizitku na prostranství před budovou bývalého hostince, bylo naloženo a odvezeno do sběrny do Brandýsa nad Orlici, kde navážili kg. Ze dvojí sklizně bylo usušeno a na velkokapacitní kravín odevzdáno 800 kg sena. Členská základna čítala 54 členů a vychovávala 24 mladých hasičů. 2 členové byli v základní vojenské službě. 17. listopadu, došlo při demonstraci studentů na Národní třídě v Praze k hrubému zásahu policie proti studentům. Tento zákrok vyvolal velký odpor lidu, který přerostl v revoluci. Ještě v začátku vzniklo Občanské Fórum a postupně další politické strany a seskupení. Byla provedena rekonstrukce parlamentu a vlády. Do úřadu prezidenta byl zvolen Václav Havel. 33

34 Rok 1990 V průběhu léta byly volby do Národních rad, Federálního shromáždění a do Obecního zastupitelstva. Vše nové co se událo, vedlo ke vzniku nového demokratického státu. Tyto politické změny se nevyhnuli ani Svazu požární ochrany. Již v lednu byl na ústředním výboru založen stávkový výbor, který informoval o tom, co se dělo na poli organizace při politických změnách. Ale nebyla to žádná radost číst takové informace, které se za krátkou dobu změnili, a bylo vše zase jinak. Této diskuzi dalo konečnou podobu zasedání Ústředního výboru v Jesenici, které navrhlo uskutečnit ve dnech v Brně republikový a hned celostátní sjezd. Další zasedání v Přibyslavi navrhlo svolat sjezd do Karviné v původním termínu a sjezd celostátní odložit na březen. Sjezdu se jako delegát zúčastnil bratr Jaroslav Štorek člen okresního výboru, který nás s průběhem sjezdu seznámil. Sjezd rozhodl, že se změnil název na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Došlo ke změně stanov, které byly postupně zaváděny do života. Výroční a členské schůze podle dřívějších názvů byly změněny na valné hromady. Hasičské sbory přešly do plné kompetence Obecního zastupitelstva, které je finančně zajišťuje. V samé podstatě se hasičská činnost nezměnila, naopak vedla k větší samostatnosti hasičských spolků. Vlastní činnost sboru. Technika, výzbroj a výstroj: na jaře Hlavní zpráva požární ochrany v Ústí nad Orlicí poskytla sboru generálkovanou stříkačku PS 8. Původní měla závadu na sání. Bylo konstatováno, že sbor měl asi dost štěstí, protože po několikaleté snaze v závěru roku dostal ještě motorovou stříkačku PS 12 a materiál v ceně 5 000,- Kčs. Na I. kolo sportovní soutěže do Svatýho Jiří jelo družstvo s nově nastříkaným autem a stříkačkou. Sportovní soutěž měla dobrý průběh a soutěžní družstvo dosáhlo pěkného 2. místa. Sbor se zúčastnil námětových cvičení v okrsku i obci. Stále přetrvával několikaletý problém s nedostatkem vody v dolním rybníku, proto bylo třeba pro první zásah počítat se zásobou v nádrži u nových Okálů, protože ani řada hydrantů nebyla schopna použití. Sbor se naposledy rozloučil s bratrem Janem Vojtou, který byl členem sboru od roku 1952 a jedno volební období zastával funkci jednatele. 34

35 Rok 1991 Pro potřeby výměny členských průkazů byl u členů proveden písemný dotaz, zda budou nadále členy přispívajícími nebo členy činnými. Sbor měl tedy 35 členů činných a 18 členů přispívajících. Členský příspěvek byl odsouhlasen od každého člena 10,- Kčs s tím, že se dobrovolnosti meze nekladly a každý mohl tuto částku libovolně zvýšit. Celkem úspěšně si vedlo zásahové družstvo při I. kole sportovní soutěže, které v útoku skončilo na 5. místě, ve štafetě na 2. místě. Časový rozdíl 42 sekundy před Sudislaváky vynesl družstvo na 2. místo v celkovém pořadí. Džbánovští hasiči soutěž připravili velmi pečlivě, ale tradičně špatné počasí jistě ovlivnilo dosažené výsledky. Členové se zúčastnili i oslav 100. výročí založení hasičského sboru ve Džbánově. Námětová cvičení se konala: 26. dubna okrskové námětové cvičení v Jehnědí, 10. května v Oucmanicích a 19. července ve Svatým Jiří. Po několika letech klidu byl sbor svolán sirénou k ohni, který vypukl v Sudislavi v objektu hájovny 30. června. Ke zdolání požáru bylo pouze zapotřebí osobní pomoci, stroj nasazen být nemusel, protože se k požáru dostavilo dost cisteren s vodou. Při okrskové schůzi konané v Oucmanicích 12. července sbor zakoupil 2 akcie na nově vzniklou Hasičskou vzájemnou pojišťovnu. Z tohoto kroku měl mít sbor výhodu v tom, že veškerá činnost byla pojištěna a v případě prosperity pojišťovny, i dividendy. Hotovost na zakoupení akcií poskytl Obecní úřad jako v řadě okolních obcí. V měsíci říjnu provedla Okresní správa požární ochrany kontrolu, při které byly shledány drobné závady v evidenci a co hlavně, bylo třeba řádně označit ohlašovny požáru a vyvěsit do nich opravené řády ohlašoven. Od roku 1990 byla prováděna v bývalém hostinci u Vincenců přestavba sociálního zařízení a celková oprava budovy. Díky úsilí občanů se za rok 1991 udělala velká část práce a stavba se chýlila ke konci. Termín byl stanoven na polovinu měsíce března Všechny složky v obci sdružili prostředky na doplnění vnitřního zařízení, hlavně židlí a některých dalších doplňků. U příležitosti voleb do zastupitelských orgánů byla uspořádána sbírka od občanů, která dále vynesla částku 7 406,- Kčs, což s částkou od složek činilo ,- Kčs. Z toho bylo zakoupeno 120 nových židlí, 2 kamna, 4 stoly a ještě zbylo na drobné zařízení asi 1 500,- Kčs. Pro obec to byla akce náročná, protože celkem bylo odpracováno hodin, z toho v r hod. a v r hod. Byla zde již zmínka o volbách do zastupitelských orgánů. V obci před volbami došlo mezi svazáky, Červeným křížem a hasiči k dohodě, že tyto složky zabezpečí dvě nezávislé kandidátky, aby bylo možno demokraticky zvolit členy do Obecního zastupitelstva. Technika, výzbroj a výstroj: na autě GAZ 69 se znovu objevila v benzínové nádrži dírka a bylo nutné ji opravit. Strojník Milan Vincenc celou nádrž zalaminoval. 35

36 Dobře sloužila i nová stříkačka PS 12. Z počátku se u ní projevovali problémy se startováním. Po seřízení zapalování byla v naprostém pořádku. Hodnotíme-li zpětně práci za uplynulé období, řekl starosta sboru na VVH došlo k určité stagnaci, ale z mého pohledu bych neviděl věci zas tak černě. Sice dochází v celé naší zemi k tak zvané ekonomické samostatnosti a postupně bude odbourán systém dotací, nám to nemusí nijak vadit, protože nám nikdy na naší činnost, nikdo finančně nepřispíval. Pokud navážeme na tradici našich společenských akci, tak si zase finanční prostředky vyděláme, neboť i ty je k naší činnosti potřeba. Dnešní valná hromada přijme program práce na příští rok. Snahou obnoveného Sdružení je návrat ke tradicím hasičiny minulých let, kde hasiči byli nositeli kulturně-společenského dění v obci, zároveň napomáhali výchově v oblasti prevence u svých spoluobčanů. Neseme i odpovědnost za svěřenou techniku a celé vybavení. Nemalá je i odpovědnost za výchovu našich děti, kde díky obětavosti Josefa Hlávky a Vladimíra Džbánka jsme v minulosti dosáhly pěkných úspěchů. Ke konci roku měl hasičský sbor celkem 53 členů. 36

37 Rok 1992 Tak jako v životě lidském taky v i životě obce se časem objeví kulatá výročí. Naše obec se v tomto roce dožila významného 700. výročí od doby, kdy je o naši obci první zmínka v historických pramenech. Největší díl práce bylo třeba ještě provést na dokončení hospody, kde bylo třeba dokončení dvora, venkovních omítek, nátěrů a dalších prací. Toto vše se skutečně dodělávalo na doraz a bylo na poslední chvíli. Zdánlivě malá oprava kaple, jako dalšího veřejného objektu, potrápila spoluobčany, kteří nakonec museli vyvinout velké úsilí, aby se oprava včas dokončila. Tady zásluhou starosty Miloše Doležala, který organizoval i ostatní akce, dále Josefa Doležala, Jiřího Dostála, Josefa Vorby a dalších byla tato dominanta opravena a dělá naší obci čest. Bohužel je třeba konstatovat, že nejhůře dopadla oprava hasičské zbrojnice. Hasiči nevyužili příležitosti, aby se na hasičárně, když bylo postavené lešení, provedli nátěry okřídlí, kde to bylo již potřeba. Na vysvětlenou je třeba doplnit, že se jednalo o oplechování pod taškami, dřevo bylo natřeno. Nakonec se vše zvládlo a tak mohli být dne 20. června přivítáni rodáci a příznivci obce ze všech koutů naší vlasti a spolu s nimi oslavit 700 let. U příležitosti oslav byla na Obecním úřadě instalovaná výstava fotografii a historických dokumentů, kde významné místo zaujímala řada dokumentů o práci hasičů v Oucmanicích od doby založení sboru. 7. února se konal tradiční Hasičský ples. Přesto, že nebyla velká účast, ples splnil očekávání a byl dobrým počinkem do prázdné pokladny. 24. května se konalo v rámci oslav 110. výročí založení sboru v Jehnědí na hřišti v Hliňáku I. kolo sportovní soutěže. Družstvo Oucmanic mělo nejlepší útok a ve štafetě skončilo na 2. místě za Svatým Jiří. Čas útoku 43,1 sec. a čas štafety 72,6 sec. Za dobré vystupování byla sboru propůjčena putovní mísa za slušnost. V přeboru jednotlivců se Vlastimil Doležal umístil na 2. místě, Milan Vincenc na 7. místě a Pavel Částek na místě. Členové tohoto družstva se zúčastnili i námětového cvičení v rámci okrsku. Jedno proběhlo v Oucmanicích a druhé v Jehnědí. Bohužel podzimního se však nezúčastnili. Jednak to bylo v předvečer, kdy se pořádalo Posvícení, a za druhé se ženil velitel a všichni členové soutěžního družstva mu byli v Praze zatahovat bránu. Poslední akcí bylo, pořádáni posvícenské zábavy. Účast na Posvícení byla velice malá, ale i přesto se na zábavě neprodělalo. Poděkování za přípravu patřilo řadě členů i paní Moravcové, která pomáhala v kuchyni. Technika, výzbroj a výstroj: auto GAZ i požární stříkačka byly v pořádku. Opět ubývala voda v dolním rybníce. Členská základna čítala 56 členů z toho 18 přispívajících a 21 mladých hasičů. 37

38 Rok 1993 Od založení sboru již uplynulo celých 65 let. Za toto dlouhé období sbor zažil léta rozvoje i léta útlumu. Ke cti sboru je třeba říci, že od roku 1947, kdy byla obnovena činnost po válkou vynucené pause, nebylo vynechaná ani jednou Výroční valná hromada nebo minulé Výroční členské schůze což znamená, že i v letech stagnace se alespoň členové sešli na Výroční valné hromadě. Dne 19. února byl uspořádán tradiční hasičský ples. Původně měl sbor v úmyslu pořádat i Posvícení což nevyšlo. Zásahová jednotka se zúčastnila sportovní soutěže u příležitosti 110. výročí založení sboru v Sudislavi. Družstvu se nepovedl požární útok a s časem 55,1 sec. se dostalo na poslední místo v okrsku. Naopak ve štafetě si vedlo opravdu dobře, neboť i s časem 69,5 sec. se o jednu desetinu sekundy před družstvem ze Svatýho Jiří dostalo na 1. místo a celkovým součtem se dostalo na 2. místo v okrsku. V přeboru jednotlivců se umístil Jaroslav Doležal ml. čp. 61 s časem 21,9 sec. na 2. místě, Milan Vincenc čp. 54 na 5. místě s časem 23,4 sec. a v čase 24,2 sec. Milan Vincenc čp. 53 na 7. místě. Zásahová jednotka se zúčastnila okrskových námětových cvičení v dubnu ve Džbánově a v červenci v Sudislavi, ale bohužel při odjezdu na cvičení do Svatýho Jiří se rozbilo dopravní čerpadlo a družstvo se dostavilo až po cvičení. Opět, jako již v minulosti, byl rybník zase skoro bez vody. Ke konci roku měl sbor 39 členů činných a 17 členů přispívajících. Zásahová jednotka čítala 11 mladých členů. 38

39 Rok 1994 Zimního období bylo využito k tomu, aby se žilo i kulturně a společensky a tak byl uspořádán tradiční Hasičský ples. Při slabší návštěvě se akce zdařila a přinesla i finanční efekt. Již několik let se uvažovalo o zlikvidování ocelového sušáku na hadice, který byl postaven v roce 1968, a přípravné práce na něm byly zahájeny o rok dříve. Ve své době bylo postavení sušáku nutné, protože konopné hadice bylo nutné sušit rozprostřené. První dřevěný sušák na hadice byl postaven v roce 1953 na tehdejší obci, v místech kde mají postaveno Houdkovi. V sobotu 2. dubna se sešlo 8 členů a po 2,5 hodinách práce byl sušák sundán a nosné trubky rozřezány. Dne 15. dubna byla ve Svatým Jiří porada velitelů, která rozhodla, že námětové cvičení bude provedeno 28. dubna ve Svatým Jiří. Tohoto námětového cvičení se s technikou zúčastnilo 7 členů zásahového družstva. Dále bylo rozhodnuto uspořádat 2 námětové cvičení v září v Oucmanicích. Již několik let bylo přiděleno od hlavní správy v Ústí nad Orlicí na náhradní díly auto GAZ 69. Několik let bylo ve Vysokém Mýtě a pak si jej sbor přivezl na rozebrání. 21. dubna za účasti bratří Jiřího Dostála, Vincence Milana čp. 54 a Jana Suchánka byla likvidace zahájena. V podvečer 20. května se konala porada rozhodčích. Rozhodčí si nejprve prohlédli cvičiště a vytyčené dráhy, které vytýčil bratr Milan Vincenc. Komise pokračovala v jednání v Hospodě. Velitelem a hlavním rozhodčím byl okrskový velitel bratr Jiří Hudec ze Džbánova. Hlavní startér Jaromír Novák ze Džbánova, pomocný startér na štafetě Vlastimil Novák ze Džbánova, cílový rozhodčí Josef Škeřik z Jehnědí, rozhodčí u rozdělovače bratr Josef Hlávka z Oucmanic. Časoměřiči bratři Jiří Kment z Jehnědí, Oldřich Jureček ze Sudislavi a Vladimír Džbánek z Oucmanic. Ve sčítací komisi byli bratři Jaroslav Štorek ze Sudislavi, Josef Plch ze Svatýho Jiří, Václav Bečička z Louček pomocník ve sčítací komisi byl bratr Gregor z Louček. Stříkačku dali k dispozici domácí a jako záloha byl stroj ze Džbánova, dvoumetrové savice dodalo Svatý Jiří. Hadice B Džbánov a ještě jednu C, další C Oucmanice a také přilby a koš. Domácí zajistili dvě sady hadiček na štafetu a lehkou přilbu Džbánov. Na štafetě může člen družstva startovat pouze jednou a družstvu se započítávají 4 nejlepší časy z 6 pokusů. Předepsaná je obuv kotníčková, na útok pak spínky nebo kanady. Takto se rozhodla komise rozhodčích. 28. května se na hřišti konalo I. kola celostátní soutěže hasičských družstev 7. okrsku. V dopoledních hodinách se sešla řada členů, aby dokončila přípravy na odpolední soutěž. Bylo nataženo elektrické vedení od bratra Josefa Hlávky na osvětlení, ozvučení a pro stánky. Před 13 hodinou se začala sjíždět soutěžní družstva. Ze Svatýho Jiří, Jehnědí a Louček po 1 družstvu, ze Sudislavi, Džbánova a Oucmanic po 2 družstvech, celkem 9 družstev. Na ploše hřiště byl v zadní části postaven vlečný vůz, který sloužil při soutěži sčítací komisi a rozhlasu a večer potom pro hudbu. 39

40 Dále zde byly postaveny tři stánky pro občerstvení a dvacet stolů a laviček. Začátek soutěže byl stanoven na 13 hodinu a po provedeném rozlosování byla soutěž zahájena. Plakáty zajistil Josef Hlávka a jejich rozvoz Milan Vincenc čp. 53. Zajištění hudby na večerní zábavu a dovoz potřebného materiálu, který byl zapůjčen v okolních sborech, měl na starost Jan Suchánek, tohoto úkolu se zhostil dobře. Ceny pro vítězná družstva byly zajištěny v Keralitu v Litomyšli. Celkem 6 cen bylo pořízeno za 983,- Kč a zajišťoval je Josef Hlávka vedoucí mládeže. Ozvučení zajistil za pomoci Zbyška Houdka Milan Vincenc čp. 54. Rozdělení služeb ve stáncích bylo následující. Stánek na prodej piva, byl vlastní, jen na přikrytí byly zapůjčeny plachty. Prodej zde zajišťoval Miloslav Vincenc, Jitka Vincencová, Roman a Milan Vincencovi a Milan Vincenc čp. 54. Obsluhující se střídali podle potřeby. Stánek zapůjčený ze Džbánova. Prodej kávy, párků a koláčů zajišťoval Ladislav Horák, Dana Horáková, František Motl a Jana Motlová. Třetí stánek zajišťoval Jaroslav Doležal čp. 61, zde se nalíval alkohol, pomáhali mu Jaroslav Bis a Hana Doležalová se svojí kolegyní. Na večerní zábavě byl při pokladně Josef Krčmář, pokladník sboru a Josef Vincenc, starosta sboru. Řada oucmanických žen se podílela na pečení koláčů, které se pekly u Doležalů čp. 18, kde je asi poslední pec na pečení chleba a koláčů v obci. Organizaci měl na starost Jaroslav Doležal st. z čp. 61. Odpolední program byl následující. Zahájení bylo ve 13 hodin, následovala soutěž a od 16:30 hodin proběhly ukázky mladých hasičů z jejich soutěže, dále pak ukázka moderní hasičské techniky z útvaru v Ústí nad Orlicí. Bylo předvedeno hašení pěnou. Po 17 hodině bylo provedeno vyhlášení výsledků soutěže a předány ceny vítězným družstvům. V kategorii starších byla Sudislav II velice dobře připravena neboť dosáhla nejlepší čas v útoku ze všech družstev časem 41,6 sec. a získala na rok Putovní pohár za nejlepší útok, který před několika lety věnoval hasičský sbor ze Svatýho Jiří. Druhé družstvo z této kategorie Džbánov skončilo v požárním útoku na místě posledním. Pořadí v obou disciplinách, to je v útoku a štafetě, bylo následující. Na 7. místě Svatý Jiří, soutěžnímu družstvu nevyšla štafeta, kde získali pouze tři platné časy a další dva diskvalifikaci, místo 6. získalo družstvo z Jehnědí celkovým časem 160,7 sec., útok 46,5 sec. a štafeta 114,7 sec., místo 5. Sudislav, útok 44,4 sec., štafeta 101,7 sec., celkem 146,1 sec. Na 4. místě Loučky, útok 44,6 sec., štafeta 100,6 sec., celkem 145,2 sec., 3. místo družstvo Oucmanice I s nejhorším časem v útoku 47,1 sec. v kategorii mladších štafeta 96,1 sec., celkem tedy 143,2 sec. Na 2. místě Oucmanice II s časem za útok 47,0 sec., toto byl také druhý nejhorší útok v kategorii, ale díky dobrému času za štafetu 90,8 sec., celkem 137,8 sec. Celkovým vítězem se stalo soutěžní družstvo ze Džbánova časem 45,2 sec., v útoku a ve štafetě čas 91,6 sec., celkově 136,8 sec., což je o 1 sekundu lepší čas než dosáhlo naše družstvo. Porovnáme-li nejlepší a nejhorší dosažený čas v útoku, tak byl rozdíl 5,5 sec., ale na štafetě byl již rozdíl v součtu čtyř platných časů 23,4 sec. Vítězná družstva byla odměněna pěknými 40

41 cenami, které byly zakoupeny z prostředků, které skládají soutěžní družstva jako startovné, zbytek dotovalo SDH z pokladny a 3 ceny od sponzora Zemědělského obchodního družstva Zálší, které věnovalo sklo. Vyhodnocení jednotlivců ve štafetě bylo následující: na 10. místě Miroslav Šplíchal ze Džbánova čas 24,2 sec., na 9. místě David Skopalík ze Sudislavi časem 24,0 sec., na 8. místě Roman Vincenc z Oucmanic čas 23,5 sec., na 7. místě Leoš Vacek ze Svatýho Jiří časem 23,3 sec., místo 6. Václav Jiráček z Oucmanic 23,0 sec., na 5. místě 2 soutěžící se shodným časem 22,8 sec. Jan Mikulecký ze Džbánova a Milan Vincenc z Oucmanic čp. 53, na 4. místě Milan Vincenc z Oucmanic čp. 54 časem 21,9 sec., na 3. místě Pavel Vychytil z Louček časem 21,8 sec., na 2. místě Jaroslav Doležal ml. z Oucmanic čp. 61 časem 21,5 sec. Vítězem soutěže byl Jaroslav Pokorný ze Džbánova časem 20,3 sec. Od 18 hodiny pak taneční zábava na hřišti. V čase mezi skončením soutěže a vyhlášením výsledků předvedli mladí hasiči ukázky ze soutěží. Program vyplnil i sbor profesionálních hasičů z útvaru z Ústí nad Orlicí ukázkou hašení pěnou na hořícím automobilu. Ve večerních hodinách pak byla taneční zábava na tenisovém hřišti a tanečníkům ani nevadilo, že netancují na parketě. K tanci hrála Dvojka manželů Nulových, i přesto, že jsme zaznamenali menší návštěvu na počátku, potom se areál pomalu zaplnil, a když bylo v pozdních nočních hodinách potřeba končit, tak účastníky nevyhnala ani přeprška s bouřkou. Počasí celý den přálo, až na tu zmíněnou přepršku v noci. Druhý den to bylo v neděli, se sešla celá řada členů a během dopoledních hodin se podařilo dát hřiště do pořádku, sbalit stany, připravit vše na vrácení, což se provedlo v následujícím týdnu. Dík patří sboru hasičů ze Svatýho Jiří a ze Džbánova za zapůjčení nářadí, stánků a překážek. Na přípravě a následné likvidaci včetně úprav na hřišti bylo odpracováno asi 130 hodin. Napočítána byla účast 23 členů i nečlenů. 8. záři se konalo v Oucmanicích podzimní námětové cvičení. Námětové cvičení bylo simulováno na drůbežárny v dolní části obce s předávkou vody. Byl nasazen 1 stroj k rybníku a 2 na předávku. Postupně byly nasazený všechny stroje v okrsku, aby se prověřily ještě před zimou. Při tomto cvičení se projevilo, že na hasičárnách stárnou konopné hadice a při nasazení se pak roztrhnou, jako se to stalo při cvičení. Účast našich členů na tomto námětovém cvičení byla dobrá a stroj pracoval bez závad. 29. října byla pořádána Posvícenská taneční zábava a k tanci a poslech hráli manželé Náglovi neboli Dvojka. Návštěva zábavy byla slabá a ve finančním vyjádření nula od nuly pošla. Pro volby do funkcí na další volební období byl zvolen do volební a návrhové komise bratr Karel Doležal a Petr Marek. Pro potřeby komise byla členům rozeslána anketa, kde se měli vyjádřit, jak si představují obsazení jednotlivých funkcí ve vedení Sdružení dobrovolných hasičů v Oucmanicích. Akce byla anonymní, rozesláno bylo 53 lístků, vrceno bylo 38 lístku. Ve dnech listopadu se konaly volby do Obecního zastupitelstva. Po předběžné anketě a po dohodě s Českým červeným křížem byla vytvořena 41

42 kandidátka jako Sdružení nezávislých kandidátku v počtu 7 členů. I v kandidátce červeného kříže byly 3 bratři. Za hasiče kandidoval velitel bratr Josef Pavlíček a byl na plenárním zasedání zvolen starostou obce. Dále kandidovali bratři Jan Suchánek, Jiří Vacek, Jiří Dostál ml., Vratislav Raba a Jaroslav Doležal ml. čp. 61. Za Český červený kříž bratr Milan Vincenc čp. 54, Václav Jiráček a Zbyšek Houdek. Kandidátka sboru získala 4 mandáty a do Obecního zastupitelstva byli zvoleni bratr Josef Pavliček, Jan Suchánek, Jiří Vacek a Jiří Dostál ml. Za ČČK Milan Vincenc, Zbyšek Houdek a Václav Jiráček. Technika, výzbroj a výstroj: výzbroj byla na poměry obce dostatečná. Stroje i auto byli v dobrém technickém stavu a prošli technickou prohlídkou. Ze státních prostředků byly mimo pohonné hmoty pořízeny dvě hadice B v délce 5 metrů a 3 kusy hadic B 20 metrů a dvě přechodky z B na C, které ve výzbroji chyběly. Ke konci roku měl sbor 39 členů činných a 17 členů přispívajících. 42

43 Rok 1995 Již několik let se sbor potýkal s nedostatkem požární vody ve spodním rybníku v období letních měsíců. Z toho důvodu byla v jarních měsících záměrně snížena hladina vody, aby bylo možné provést vybagrování nánosu v zachycovací části za hrází, kde usazená zemina posloužila pro krytí rekultivované skládky u stodoly. Do budoucna však bylo nutné, sehnat finanční prostředky a provést opravu hráze, neboť ta se na řadě míst už rozpadala. Jako zdroj pro první zásah byla určena studna u dvojdomku Syrových a Bisových, která si udržuje stálou hladinu požární vody. 3. ledna byl uspořádán tradiční Hasičský ples. 10. února proběhla ve Svatým Jiří okrsková schůze a na ni volby činovníků okrsku. Sbor zastupovali a byli zvoleni bratři Josef Hlávka a Josef Vincenc. Soutěž mladých hasičů nazvaná Oucmanický uzlováček proběhla 4. března v sále Obecní hospody. 5. května se v Jehnědí konalo okrskové námětové cvičení s předávkou vody. 19. května odešel z řad sboru bratr Josef Kubový, sbor se s ním naposledy rozloučil v kostele ve Svatým Jiří. Do sboru vstoupil v roce 1936 a byl zařazen za člena samaritánského odboru. Aktivně působil a živě se zajímal o dění ve sboru i proto, že se podílel na vedení Obecní kroniky. 20. května Sbor dobrovolných hasičů v Loučkách uspořádal I. kolo sportovní soutěže požárních družstev. Účast družstva byla velice dobrá a výsledek hovoří sám za sebe. Družstvo domácích, tedy Louček, skončilo na 3. místě, družstvo Svatý Jiří I. na 2. místě a Oucmanice na 1. místě, z čehož vyplynul postup do kola okresního. Naše družstvo dosáhlo v útoku čas 34,2 sec., ve štafetě 94 sec., a v jednotlivcích byl velitel sboru Jaroslav Doležal na 2. místě, Pavel Marek na 8. místě, Roman Vincenc na 9. místě a na 10. místě Jiří Dostál ml. 17. června SDH ve Svatým Jiří oslavoval 120. výročí od založení hasičského sboru pro obec Svatý Jiří a okolí. Od založení roku 1875 do roku 1900 z Oucmanic do tohoto sboru vstoupilo postupně celkem 30 členů, byly zde i občané z Louček a Jehnědí. Z toho je patrno, že tato oslava se týkala i našeho sboru, ale účast našich členů na této slavnosti byla mizivá. Hezký den a dobře připravený program zaujal diváky a potleskem bylo odměněno i družstvo našich mladých hasičů. 1. července proběhlo v Letohradě okresní kolo sportovní soutěže. V závěrečné disciplíně, požárním útoku bylo družstvo diskvalifikováno a skončilo na 11. místě. V posledním týdnu září byla započata intenzivní příprava na branný závod mladých hasičů, bylo nutné zabezpečit dobrý průběh závodu, pro účastníky občerstvení a vhodné zázemí pro děti v případě špatného počasí. Tentokrát se počasí vydařilo a dá se říci, že celá akce byla v celku dobře zvládnutá. Výbor hasičského sboru srdečně děkuje všem, jak sponzorům, Obecnímu úřadu a ženám, které zajišťovaly dětem občerstvení, dále našim členům a okolním sborům, které nám zapůjčili výbavu, za nezištnou pomoc sboru sudislavskému a bratru Gustovi Šutorkovi za pomoc s požárním autem. Velké poděkování patří oběma hlavním organizátorům akce, kteří vynaložili bezpočtu hodin svého volného času na zajišťování sponzorů a jakékoli v pomoci, ale i přípravu drah na soutěž, které byly pečlivě 43

44 připraveny. Uvedl starosta sboru ve svém příspěvku při Výroční valné hromadě. Jednou z důležitých událostí v životě Sdružení dobrovolných hasičů bylo konání I. řádného sjezdu. Sjezd se konal ve dnech července v Českých Budějovicích. Sjezd schválil stanovy upravené tehdejším podmínkám. Mimo jiné předložil celému Sdružení výhled rozvoje a činnosti do roku Za starostu SDH ČMS byl opět zvolen Ing. Rudolf Maňoušek. Ke konci roku sbor čítal 54 členů z toho 39 členů činných a 15 členů přispívajících a 20 mladých hasičů. Sbor řídilo16 členů výboru sboru a 3 revizoři dbali na řádné hospodaření sboru. Sbor měl pod vedením velitele zásahovou jednotku v počtu 11 členů, jednotka byla vybavena přenosnou stříkačkou PS 12 a autem GAZ 69 z roku 1968 ve zbrojnici byla ještě uložena motorová stříkačka PS 8. 44

45 Rok února sbor uspořádal tradiční Hasičský ples, který byl úspěšný a přinesl pěkný zisk pro pokladnu. Již několik let zpátky se v obci nevyskytl tak zvaný červený kohout, až 22. dubna asi v 15 hodin odpoledne vypukl požár lesního porostu v oblasti Mládí u Strže majitele pana Jiřího Olivy. Hašení požáru se zúčastnila řada našich hasičů a občanů. Následně se dostavily 2 cisterny z Chocně a 1 z Vysokého Mýta a díky nim byl oheň uhašen. V souvislosti s tímto požárem je nutno zdůraznit, že je třeba mít na paměti, že při každé naší činnosti je nutné dbát na to, aby nedošlo ke vzniku požáru zejména, zacházíme-li s otevřeným ohněm. Ještě je třeba zdůraznit i to, že v obci nemáme na takovéto události sil ani prostředků, a tak je nutné včas přivolat profesionální hasiče, kteří jsou vybaveni lepší technikou a jsou schopni včas zasáhnout. Zásahová jednotka, kterou máme ustavenu, je schopna zasáhnou bohužel jen v období, kdy se většina vrátí ze zaměstnání nebo v čase nedělí a svátků. 18. května proběhlo I. kolo sportovní soutěže okrsku v požárním sportu. Soutěž uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Džbánově. Družstvo z Oucmanic celkově vyhrálo před Sudislaví v čase 145,42 sec. V požárním útoku skončilo za Sudislaví o necelé 3 sec. A na druhé Loučky chyběly 4 setiny sekundy. Ve štafetě jednotlivců získalo náskok 9 sekund. V jednotlivcích první skončil náš velitel sboru Jaroslav Doležal v čase 23 sec., na 2. místě Milan Vincenc časem 23,5 sec., a 3. místě Pavel Marek časem 24,76 sec. a do desítky se ještě dostal Milan Jiroušek na 9. místo s časem 27 sec. 18. července proběhlo ve Svatým Jiří společné cvičení sborů 7. okrsku spolu s profesionálními hasiči. Námětové cvičení bylo zaměřeno na posklizňovou linku obilí a na místo se dostavila vysokozdvižná plošina z Ústí nad Orlici. Dále zde byla jednotka dobrovolných hasičů z Chocně. Toto cvičení mělo ukázat, jak by měla vypadat součinnost zasahujících sborů. Druhé námětové cvičení opět proběhlo ve Svatým Jiří jako zkouška strojů před zimou 18. října Z popudu Obecního úřadu byla provedena oprava přístřešku na dřevo v Obecní hospodě. Akce se zúčastnila řada členů sboru a bratři Jiří Dostal a Milan Vincenc de facto tuto akci řídili. Bylo odpracováno přes 70 hodin a materiál dodal Obecní úřad. 24. listopadu zemřel bratr Josef Doležal, který vstoupil do sboru v roce 1951 a v roce 1952 byl zvolen do kulturně společenského odboru hasičského sboru. Dle zápisu byl v roce 1957 zvolen velitelem sboru a tuto funkci zastával do roku Krátce po zvolení absolvoval kurz velitelů ve školicím hasičském centru v Bílých Poličanech. Několik let po té byl členem výboru sboru a v letech 1965 až 1967 byl zvolen starostou sboru. Hluboce si vážíme jeho práce, kterou vykonal pro sbor dobrovolných hasičů v Oucmanicích, kde byl plných 45 let členem. Obecní úřad se postaral, aby byl hlavní zdroj vody, to je rybník v dolní části obce stále naplněn vodou a provedl instalaci druhého napáječe vody od trénu přes louku od Olivových. 45

46 Na pozvání sboru bylo v obci sehráno divadelní představení, které sehrál divadelní odbor SDH ze Sloupnice. Jednalo se o veselohru Dívčí válka, která měla příznivý ohlas. 5. prosince - Čerti V období mezi Vánocemi a Novým rokem byl uspořádán turnaj ve stolním tenise pro mládež a dospělé. Hasičský sbor měl ke konci roku 53 členů a 15 mladých hasičů. 46

47 Rok 1997 Po besedě s bývalými členkami Červeného kříže, který v obci ukončil činnost, se 15 žen rozhodlo přestoupit k hasičům. 21. ledna se sbor rozloučili v obřadní síni v Chocni a bratrem Jaroslavem Zambalem, který byl členem od roku 1951 a vždy se zajímal o činnost hasičů, byl dlouholetým poslancem v tehdejším Národním výboru, kde pro obec a občany udělal mnoho práce. 7. února se konal již 50 Hasičský ples a den na to se konal ples maškarní pro děti a mládež, který zajišťovali a organizovali členky sboru. 13. března členky uspořádaly Pyžamový bál, který se vydařil a byl dalším příspěvkem ke kultuře v obci. 27. dubna proběhlo v Oucmanicích okrskové námětové cvičení s námětem zásahu na velkokapacitní kravín s předávkou vody více strojů. Je pravdou, že bylo docíleno dopravit zhruba asi 800 l vody za minutu, ale skutečný zásah by bylo nutné řešit cisternami s jejich lepší manévrovací schopností a zajištěním doplňovaní požární vody. Při námětovém cvičení se ukázalo, že kapacita hadic na dopravu vody je omezena a nebylo by možné v areálu střediska dostatečně s dopravenou vodou operovat. 1. června se celý 7 okrsek sjel do Jehnědí na I. kolo soutěže v požárním sportu. Oucmanické družstvo se zařadilo na 2. místo za Svatým Jiří, na 3. místě skončil Džbánov, dále Jehnědí, Loučky a Sudislav. Velice dobře se družstvu zdařila štafeta běhu na 100 metrů. Velitel sboru Jaroslav Doležal štafetu vyhrál. Dále skončili - Roman Vincenc na 3. místě, Milan Vincenc čp. 54 na 5. místě a Pavel Marek na 6. místě. Štafetu tedy vyhráli, ale v požárním útoku skončili na 4. místě, když Loučky a Sudislav byly diskvalifikováni. Po vydatných deštích v začátku července došlo na území Moravy a Východních Čech k rozsáhlým katastrofálním povodním. Došlo k obrovským škodám, jak na majetku, tak i na pozemcích. Záplava zasáhla i sousední Brandýs nad Orlici, kde hladina dosáhla o více jak metr značku udávající hladinu velké vody z roku Nebylo údajně pamětníka, že by voda pronikla i do města za trať a zaplavila město až k silnici protínající město. Asi jedna třetina okresu Ústí nad Orlicí, která byla zaplavena, utrpěla škodu ,- Kč. Bylo zaplaveno 61 obcí a 10 měst, domů a bytů, 13 domů se zřítilo a 356 bylo neobyvatelných. Zasahovalo 68 hasičských sborů hasičů, evakuováno bylo obyvatel, zraněno bylo 64 občanů a 1 osoba utonula následkem velké opilosti. V rozsahu postižených míst zasahovalo v republice celkem dobrovolných hasičů. V okrese nebyl u zasahujících hasičů ani jeden úraz. V rámci výzev ke snížení škod následkem povodní sbor s Obecním úřadem uspořádali finanční sbírku. Občané si za svou solidární pomoc zasloužili poděkovaní, protože se sebrala velice pěkná částka, ke které ještě hasiči přidali korun, a Obecní úřad uvolnil značnou částku z obecního rozpočtu. Částka byla poskytnuta sousednímu Brandýsu nad Orlicí. 47

48 Několik členek sboru koncem srpna uspořádalo na závěr prázdnin pro děti na sále diskotéku spolu s občerstvením. 10. záři se sbor naposledy rozloučil se zasloužilým dlouholetým členem bratrem Josefem Pavlíčkem. Za člena byl přijat v roce V roce 1950 byl zvolen hospodářem a o rok později organizačním referentem. V roce 1952 byl navržen do kulturně-zábavného výboru. Roku 1954 zastával funkci revizora a od roku 1959 funkci pokladníka a hospodáře sboru, kterou vykonával až do roku Za více jak 50 let ve sboru vykonal mnoho práce pro rozvoj a činnost hasičského sboru. 10. října proběhlo ve Svatým Jiří podzimní námětové okrskové cvičení, na kterém bylo cílem jen prověření stříkaček před nastávající zimou. Ve výčtu aktivit je nutné se zmínit o tom, že se provedlo vymalování hasičárny, nastříkání dopravních čerpadel, opravy auta, vymalování klubovny, přestěhování archivu a našeho zařízení z místnosti na Obecním úřadě, kde bylo nutné tento prostor uvolnit pro potřeby Obecního úřadu. Po řadě let byla uvolněna klubovna v hasičské zbrojnici, kterou sbor před lety uvolnil pro mládež. Již několik let se v řadách mezi občany diskutovalo o potřebě v prostorách fotbalového hřiště vybudovat altán nebo zařízení, aby jej bylo možné využít při různých akcích zde pořádaných. Je možné konstatovat, že tato stavba byla rozestavěna. Stavba byla zahájena díky Obecnímu úřadu, ale postupně práce převzal hasičský sbor, v podstatě to byli stejní občané. Hasičský sbor měl ke konci roku 70 členů a 18 mladých hasičů, z toho bylo 16 žen činných, mužů bylo 41 činných a 13 přispívajících. V důchodovém věku bylo 9 členu, ale ve věku do 18 let žádný. 48

49 Rok 1998 Rok se nesl ve znamení 70. výročí založení hasičského sboru. 23. ledna se konal Hasičský ples a druhý den Dětský karneval. Na plese hrál orchestr z Brandýsa nad Orlicí pod vedením Zdeňka Jirečka a dětem se pouštěla reprodukovaná hudba. Na počátku března zde hostoval soubor VICENA z Ústí nad Orlicí s divadelní hrou Stromy umírají v stoje. 20. března hasičky uspořádaly Babský bál na téma Když s námi lomcovala puberta. 1. května došlo díky neopatrnosti při pálení klestí k požáru lesa v dolních Ostrovech. Již od konce dubna byla zahájena příprava na slavnost 70. výročí založení hasičského sboru. Se Zdeňkem Jiráskem bylo dohodnuto, že svaří materiál na zhotovení 5 sad stolů a lavic. Dokončovací práce provedl náš příznivec Ladislav Syrový, nátěry Josef Vincenc a opracování dřeva provedla zdarma firma Truhlářství Jaroslav Škop. Dokončení skládacího prodejního stánku provedl pan Ota Třasák ze Svatýho Jiří. Na rozestavěném dřevěném altánu bylo ještě potřeba položit dlažbu, přivést vodu a elektrický proud. Byla rozházena prosívka jak na hřišti, tak i u hasičské zbrojnice. Práce bylo nad hlavu, ale vše se zvládlo v termínu. Vymalování a přípravu hasičské zbrojnice a klubovny měl na starost Jaroslav Doležal mladší velitel sboru a jeho otec Jaroslav Doležal starší. Altánu bylo využito jako prodejního stánku a stánek byl použit až večer na zábavu spolu se stánkem ze Džbánova. Na počátku roku se rovněž rozběhla i oprava motorové stříkačky Stratílek na stanici HZS ve Vysokém Mýtě. Tuto akci zajistili bratři Milan Vincenc a Jaroslav Doležal, finální ozdobu pak bratr Josef Hlávka. Na opravu stříkačky dostal sbor dotaci od Nadace Society Fund Praha ,- Kč a 1 000,- Kč na výstavu dokumentů z historie sboru. Od firmy SAHM Production v Zálší si SDH dalo zhotovit půllitry s emblémem 70 let od založení sboru. Bylo rozhodnuto, že půllitr dostane každý hasič a několik jich bude použito jako propagační materiál. Ve dnech května se ve Svatým Jiří v rámci oslav Svatého Floriána konala soutěž I. kola sportovní soutěže požárních družstev. První den o pohár Sv. Floriána. A druhý den soutěž 7 okrsku. Soutěžní družstvo dosáhlo velkého úspěchu, neboť se družstvu podařilo jednak soutěž vyhrát a získat pěkný pohár - Salátovou mísu za kázeň, tak i pohár věnovaný kdysi jako putovní od ZOD Zálší. 49

50 Vlastní oslavy 70. výročí let od založení sboru byly 27. června s tímto programem: 12:30 hodin - zahájení u hasičské zbrojnice, přivítání účastníků slavnosti, prohlídka techniky, výstavy dokumentů a fotografií. 13:30 hodin - průvod za doprovodu kapely Choceňačka s položením květin u pomníku padlých spoluobčanů. Průvod vedl obcí až na hřiště, kde byl slavnostní projev a předání ocenění členům sboru. 14:30 hodin byly ukázky činnosti mladých hasičů, soutěž požárních družstev 7 okrsku v netradičním požárním útoku, poté následovala ukázka vyprošťovací techniky z Hasičského záchranného sboru Ústí nad Orlicí. 20:00 hodin se na tenisovém hřišti konala taneční zábava. Do voleb do Obecního zastupitelstva bylo navrženo na dvou kandidátkách po 6 občanech: Josef Pavlíček, Jan Suchánek, Jiří Dostál, ing. Jaroslava Džbánková, Zdeněk Jirásek a Ladislav Horák, na kandidátce za občanskou iniciativu Zbyšek Houdek, Jiří Vacek, Jaroslav Škop, Eliška Tomková, Vratislav Raba a Jaroslav Doležal mladší. Zvoleni byli: Josef Pavlíček, Jan Suchánek, Zbyšek Houdek, Jiří Vacek, ing. Jaroslava Džbánková, Jiří Dostál a Jaroslav Škop. 50

51 Rok ledna se konal tradiční Hasičský ples. 19. února Pyžamový ples a druhý den následoval Dětský karneval. 30. dubna bylo uspořádáno Pálení čarodějnic. Další kulturní akcí, na které se SDH podílelo, bylo představení Divadelního spolku Český Honza nad kterým sbor převzal záštitu. 22. května se družstvo zúčastnilo Okrskové soutěže v požárním sportu v Loučkách, kde obsadilo pěkné 2. místo. Z dalších akcí stojí za zmínku účast na výstavě 100 let od založení firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě. 18. června řady ve sboru opustil dlouholetý člen bratr Josef Vincenc. Vstoupil do sboru 6. května 1958 a hned se aktivně zapojil do činnosti. Roku 1962 se stal členem výboru a to jako jednatel a od roku 1964 jako velitel. Od té doby se účastnil řady jednání a stal se hybnou pákou sboru. Od roku 1968 stál v čele ve funkci starosty. Byl u všech akcí, zastupoval sbor v okrsku, v roce 1991 byl zvolen jeho starostou. Práci pro sbor bral jako své poslání a těšil ho pocit, že může přispět k odkazu hasičstva. Rozloučení se starostou bratrem Josefem Vincencem se konalo 25. června v chrámu Páně ve Svatým Jiří. Pro hasiče věnoval celý život a jeho odkaz bude stále živý. Navždy zůstane v mysli. Na funkci starosty byl zvolen bratr Milan Vincenc s počtem 22 hlasy - 62,8 % a na funkci místostarosty byl zvolen bratr Josef Hlávka s počtem 13 hlasů - 37,2 %. Dále byli zvoleni: Velitel - Jiří Dostál, zástupce velitele - Jaroslav Doležal ml., jednatel - Jana Pavlíčková, pokladník - Vratislav Raba, vedoucí mládeže - Vladimír Džbánek, strojník - Roman Vincenc, preventista - František Motl, referentka žen - Stanislava Syrová a členy výboru Jaroslav Doležal st., Eliška Tomková a Josef Roubínek. Na závěr roku uspořádalo SDH tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise pro děti a mláděž. 51

52 Rok 2000 V lednu se jako tradičně konal Hasičský ples. V únoru Babský bál a Dětský karneval. Začátkem roku proběhly volby okrskových funkcionářů, kam byl delegován bratr Jaroslav Doležal starší jako člena volební komise a bratr Josef Hlávka jako kandidát na funkci referenta mládeže, do které byl i zvolen. 22. dubna byl proveden jarní úklid hasičské zbrojnice a vyklizen sklad (bývalá mlíčnice) za účelem předání prostor mládeži. Následně poté byla ve spolupráci s mládeží vyklizena půda na hospodě a byla připravena vatra na tradiční Pálení čarodějnic, které proběhlo v neděli 30. dubna se slavnostní jízdou čarodějnic po obci. 19. května se konala Májová zábava. 17. června se sbor v zastoupení bratra Jaroslava Doležala staršího účastnil s renomovanou stříkačkou Stratílek oslav založení sboru v Českých Heřmanicích. 24. června sestra Jitka Vincencová a bratři Milan Vincenc, Jaroslav Doležal a Milan Moravec zabezpečili účast na oslavách sboru ve Svatým Jiří. 1. července se konal dětský den spojený s průvodem alegorických kol, kočárků a koloběžek po obci. Podařilo se připravit pěkné odpoledne se spoustou her a odměn pro děti a večerní posezení při country hudbě pro dospělé. 9. září bylo opět pro děti určeno odpoledne s opékáním buřtů a hrami. Největší akcí co do objemu prací a finančního toku bylo v průběhu měsíce října a listopadu provedení zakázky od Obecního úřadu spočívající ve výměně zeleně u kapličky, u rybníka a hasičské zbrojnice. Jednalo se o pokácení a likvidaci původní zeleně, frézování velkých kořenů a výsadbě nové zeleně dle zadání. 27. a 28. prosince se konal tradiční turnaj ve stolním tenise pro děti a dospělé. 52

53 Rok ledna se konal turnaj v mariáši, kterého se zúčastnilo 5 členů sboru. 26. ledna se konal tradiční Hasičský ples. 2. března se konal Babský bál na téma Nemocnice na kraji Oucmanic a druhý den dětský karneval. 30. dubnu zorganizovala mládež velice zdařilé Pálení čarodějnic. V červenci byl uskutečněn výlet s rodinami do Boskovic na zámek a do Westernového městečka na přírodní divadlo Poklad na stříbrném jezeře. 6. října se konala hlavní a největší akce roku závod požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu. Tato akce svým rozsahem vyžadovala poměrně značné úsilí jak na přípravu tratí, tak i na přípravu technického zázemí pro závodníky, jejich doprovod a rozhodčí, celkem asi lidí. Na zabezpečení služeb ve stáncích a na place se podílelo 35 členů od rána do večera. Díky počasí a dobré přípravě se akce povedla a všichni vítězové, ale i ti druzí odjížděli spokojeni. Poslední společnou akci byla návštěva stanice HZS Vysoké Mýto a přátelské posezení s večeří jako odměna členům za celoroční činnost ve sboru. V průběhu roku byl proveden úklid hasičské zbrojnice, byl nainstalován držák na skládací žebřík, byl nainstalován konzervátor na AKB pro GAZ, PS 12 a obecní traktor. Byl vytvořen sklad inventáře v bývalé mlíčnici. Po vánocích se konal tradiční turnaj ve stolním tenise pro děti a mládež. Ke konci roku sbor čítal 41 členů činných, 26 členů přispívajících a 15 dětí. 53

54 Rok ledna se několik členů zapojilo do mariášového turnaje pořádaného hospodským panem Jaroslavem Doležalem. 19. ledna se konal tradiční Hasičský ples za účasti téměř 120 lidí. Hudba K-BASS se postarala o pěknou zábavu. 29. ledna se sbor naposledy rozloučil s Bohumilem Markem, který vstoupil do sboru v roce 1947 v letech byl členem výboru a zároveň jednatel divadelního kroužku. Po celou dobu se aktivně zapojoval do činnosti sboru a živě se zajímal o veškeré dění. 9. března se konal Babský bál na téma E 55 a den následující Dětský karneval. 1. června se uskutečnilo za pěkného počasí v Jehnědí I. kolo celostátní soutěže v požárním sportu. V kategorii muži soutěžilo 5 družstev v požárním útoku a 100 m s překážkami. Družstvo ve složení Roman Vincenc, Jakub Motl, Jaroslav Doležal, Jiří Dostál, Milan Moravec, Lukáš Tomka, Pavel Marek a Radek Částek obsadilo 1. místo s časem36,7 sec. za požární útok a 90,6 sec. 100 m s překážkami. V kategorii jednotlivců na 100 m obsadili: 1., 3., 5., 9., 23. a 25. místo. Po mnoha letech se podařilo dát dohromady a zapojit do soutěže družstvo žen ve složení Eva Olivová, Jana Vincencová, Veronika Syrová, Monika Dostálová, Miluše Doležalová, Iva Michalcová a Jana Džbánková, kterým nechyběla chuť a nadšení zasáhnout do bojů o umístnění. Napoprvé se vedlo dobře a dosaženým časem 79,04 sec. obsadilo ve své kategorii 2. místo ze 3 soutěžních družstev. Na této soutěži mimo soutěžící byli zapojeni i rozhodčí disciplín bratři Josef Hlávka a Vladimír Džbánek. Druhý den proběhly oslavy srazu rodáků a 110. výročí založení sboru v Jehnědí, zde se účastnili bratři Josef Hlávka, Jaroslav Doležal a Roman Vincenc s technikou GAZ a STRATÍLEK. V rámci příprav srazu rodáků v obci se sbor zaměřil na úpravy technického zázemí na hřišti pro nadcházející oslavy a již léta plánovaného značení hydrantové sítě v obci. Podařilo se zrealizovat přístavbu udírny, terénní úpravy prostor kolem altánu včetně nových schodů k hospodě tak, aby vše vyhovovalo pro připravovanou akci. Byl proveden úklid kolem veřejných budov. Po získání materiálu byly zhotoveny sloupky s označením a bylo jimi osazeno 10 podzemních hydrantů tak, aby bylo usnadněno jejich dohledání v případě potřeby. Pro různé akce na hřišti bylo zakoupeno 6 ks čtvercových stánků 3 x 3 m v hodnotě 3 050,- Kč. Při přípravách bylo odpracováno 338 hodin. Vlastní sraz sbor zajišťoval obsluhou stánku na hřišti, kde probíhalo společenské odpoledne. Jako určitou odměnu pro všechny, kteří se podíleli při přípravě a realizaci srazu bylo přátelské posezení s hudbou a občerstvením 13. července v altánu na hřišti. 17. srpna se sbor naposledy rozloučil s Josefem Suchánkem, který vstoupil do sboru v roce Nevykonával sice žádnou funkci, přesto žil pro sbor a živě se zajímal o jeho činnost. 54

55 V záři sbor navázal na tradici společných výletu, jako odměnu za celoroční činnost pro své členy. Navštívil Vysočinu a to Pelhřimov a muzeum Kuriozit, zámek Červená Lhota, a hrad Kámen s expozicí motocyklů. Celkem se zúčastnilo 37 členů z toho 17 dětí. V týdnu září byla vyhlášena sborem a obecním úřadem veřejná sbírka na pomoc postiženým po srpnových záplavách. Od občanů bylo vybráno celkem 9 400,- Kč. Obec věnovala částku ,- Kč, sbor rozhodnutím výboru uvolnil částku ,- Kč. Starosta obce pan Josef Pavlíček kontaktoval obec podobně velkou jako je naše. Obec Borovy v okrese Klatovy, která měla škody ve výši asi 7 milionů a celková částka ,- Kč byla poukázána na její účet. 17. října se sbor naposledy rozloučil s Jiřím Dostálem, který vstoupil do sboru v roce 1950, v letech působil ve funkci člena samaritánské čety, člena výboru a měl na starost kulturní záležitosti pří sboru. Mnoho let byl členem soutěžního družstva mužů, aktivně se podílel na činnosti sboru. Jeho poslední prací byla archivace fotografických materiálů sboru pro výstavu v roce 2002 u příležitosti srazu rodáků obce Oucmanice. 27. a 28. prosince se konal tradiční turnaj ve stolním tenise pro děti a dospělé. Mimo domácích se tohoto turnaje zúčastnili hráči z Chocně, Sloupnice, Svatýho Jiří a Louček. Ke konci roku sbor čítal 52 členů činných, 22 členů přispívajících a 13 mladých hasičů. Členský příspěvek byl stanoven na 70,- Kč. 55

56 Rok ledna se zásahová jednotka zúčastnila zásahu na domu čp. 27 u Kubíků z důvodu přelití hráze a zatopení usedlosti, v tento den bylo též provedeno odčerpání vody z hospodářského sklepa čp. 72 u Houdků, celkově se na obou zásazích účastnilo 14 členů SDH. 17. ledna byl uspořádán tradiční Hasičský ples, kterým je zahajována plesová sezóna v Oucmanicích. 28. ledna se jednotka opět zúčastnila zásahu na domu čp. 27 u Kubíků z důvodu opětovného přelití hráze a zatopení usedlosti, zde se účastnilo 9 členů SDH. 28. února byla ustavena nová Zásahová jednotka SDHO Oucmanice na Obecním úřadě ve složení 18 členů JSDHO a to: Jaroslav Doležal, Jiří Dostál, Josef Hlávka, Zbyšek Houdek, Zbyněk Lesák, Leoš Michalec, Leoš Minář, Milan Moravec, Milan Moravec ml., Jakub Motl, František Motl, Richard Raba, Jan Suchánek, Jiří Tomka, Lukáš Tomka, Milan Vincenc a Roman Vincenc. 7. března se konal tradiční Babský bál a 8. března Dětský karneval. V březnu byl zakoupen radiopřehrávač pro využití při kulturních akcích pořádaných našimi členy (aerobik, dětské besídky, oslavy). 6. června se konala hlavní akce roku oslava 75. výročí založení SDH Oucmanice spojená s pořádáním I. kola celostátní soutěže v požárním sportu. Přípravy započaly hned po novém roce oslovením sponzorů a přípravou programu. Plně se rozjely v dubnu a květnu. Bylo potřeba připravit areál včetně technického zázemí, drobné terénní úpravy, přemístění toalet, úpravy altánu, stavba stánků, pódia, parketu, vytýčení drah, zajištění ukázek a výstavy techniky a dokumentů. Slavnostní den proběhl za krásného slunného počasí od 13 hodin slavnostním nástupem soutěžních družstev. Po přivítání hostů a projevu byla předána některým členům vyznamenání a poté byla zahájena vlastní soutěž v požárním útoku a 100 m překážek, celkem se účastnilo 6 družstev mužů a 3 družstva žen. Celkové výsledky muži I.: 1. místo Oucmanice, 2. místo Loučky II., 3. místo Jehnědí, 4. místo Džbánov, 5. místo Loučky I. a 6. místo Sudislav. Jednotlivci 100 m. překážek muži I.: 1. místo Jaroslav Doležal, 2. místo Radek Částek, 3. místo Roman Vincenc, 6. místo Petr Horák, 10. místo Jakub Motl a 19. místo Pavel Marek. Ženy, požární útok 1. místo Svatý Jiří, 2. místo Jehnědí a 3. místo Oucmanice. Po skončení soutěže v 16 hodin, pokračovalo odpoledne ukázkami, které zahájili děti. Mladí hasiči sranda útokem, dále byla na programu ukázka psovoda se služebními policejními psy cvičenými na vyhledávání nástražných výbušných systémů a zbytků hořlavých kapalin na požářišti. Na závěr následovala ukázka CAS 16 PRAGA JSDHO 56

57 Fotografie z Vánočního turnaje Choceň. Po vyhlášení výsledků soutěže začala taneční zábava, při které k tanci a poslechu hrála skupina PONNY EXPRES z Libchav. Jako slušní pořadatelé jsme tuto akci ukončili v brzkých ranních hodinách. 22. června vystoupil na pozvání divadelní spolek z Vamberka s pohádkovou komedií Nepovedený čert. V září sbor uspořádal výlet do Jeseníků na Vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně s prohlídkou strojovny uložené v horském masivu a nádrže na kopci. Po společném obědě v Loučné nad Desnou navštívil muzeum ruční výroby papíru ve Velkých Losinách. Po prohlídce městských lázní, cestou zpět udělal ještě zastávku na večeři v motorestu u Písařova, kde byl výlet pěkně zakončen a s rozezpívaným autobusem se sbor vrátil domů prosince byl uspořádán tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Ke konci roku sbor čítal 63 členů a 14 mladých hasičů. Členský příspěvek se neměnil a pro další rok činil 70,- Kč. Rok ledna se konal tradiční Hasičský ples za účasti téměř 100 návštěvníků. 28. února se konal Babský bál za účasti rekordních 122 návštěvníků. 13. března byl Dětský karneval. Ve stejný termín se členové účastnili turnaje ve stolním tenise ve Svatým Jiří. 30. dubna mládež připravila tradiční Pálení čarodějnic. 12. června se sbor účastnil s družstvem mužů a žen I. kola sportovní soutěže požárních družstev 7. okrsku, který v rámci oslav 80. výročí od založení SDH pořádali v Loučkách. Soutěžní týmy připravili bratři Roman Vincenc a Jaroslav Doležal, obě družstva obsadila 1. místo. Na závěr prázdnin bylo pro děti připraveno dětské odpoledne s hrami, soutěžemi a posezením na hřišti. Počasí se vydařilo a tak účast 28 dětí a jejich rodičů byla pěkná. 18. září se uskutečnilo na pozvání sboru divadelní představení souboru Zdobničan z Vamberka, který sehrál pohádku Královna Koloběžka I. Podívat se přišlo 78 dětí a dospělých. 29. a 30. prosince se konal Vánoční turnaj ve stolním tenise. První den pro děti, kterých bylo 29, druhý den patřil dospělým účastníkům, těch se sešlo rovných 30. Pro lepší zabezpečení turnaje výbor rozhodl a zakoupil z prostředků sboru nový tenisový stůl s příslušenstvím. Pro soutěžící bylo připraveno občerstvení, nezbytné ceny a hlavně dobré využití vánočního času. Členská základna ke konci roku čítala 43 činných, 13 přispívajících a 12 členů do 18 let. 57

58 Rok 2005 Začátkem roku byl uspořádán tradiční Hasičský ples a Babský bál 5. března 2005 se stolně-tenisové družstvo účastnilo turnaje ve Svatým Jiří, kde se umístilo na 3. místě. 19. března sbor uspořádal Dětský karneval, na který byla pozvána kapela manželů Náglových. 30. dubna bylo mládeží velice dobře připraveno Pálení čarodějnic. Doprovodný program zajistil výtvarný kroužek paní Jirouškové průvodem malých čarodějnic po obci. 14. května se sbor účastnil I. kola soutěže v požárním sportu ve Svatým Jiří. Družstvo žen ve složení Tereza Motlová, Pavla Houdková, Věra Džbánková, Jana Džbánková, Veronika Syrová, Jana Vincencová a Hana Dostálová získalo v disciplíně požární útok 2. místo časem 46,28 sekundy. Družstvo mužů ve složení Milan Vincenc, Radek Částek, Roman Vincenc, Jiří Dostál, Jakub Motl a Petr Oliva získalo v požárním útoku 3. místo časem 37,31 sekundy a v překážkách na 100 m 1. místo časem 88,1 sekundy. Součtem časů získalo celkově 1. místo. Celkové pořadí družstev bylo 1. místo Oucmanice, 2. místo Svatý Jiří, 3. místo Loučky, 4. místo Sudislav, 5. místo Jehnědí a 6. místo Džbánov. 23. května došlo po vydatných deštích k náhlému přeplnění a přelití rybníka. V důsledku toho došlo k zaplavení několika stavení v obci. 8 členů jednotky provedlo zásah na likvidaci škod na třech místech. Bylo provedeno čerpání vody, evakuace materiálu, odstranění nánosů bahna a čištění kanálových vpustí. Celý zásah trval od 21:00 - do 1:00 hodiny. V srpnu se sbor rozloučil s bratrem Vojtěchem Frňkou. 26. června sbor zajistil hostování divadelního souboru z Vamberka s pohádkou Nepovedený čert. I přes dobrou propagaci plakáty a pozvánkou v rozhlase, bohužel přišlo na toto velice pěkné představení pouze 17 platících diváků. Po prázdninách 15. září byla zorganizována brigáda na údržbu altánu na hřišti. Byl proveden nátěr celého objektu luxolem, dále pak vzadu výkop odvodňovací strouhy a úklid okolí. 8. října se podařilo po roční pauze uspořádat autobusový zájezd na zámek a pivovar do Dětenic u Kopidlna. Po prohlídce historických objektů následovalo posezení v pravé středověké krčmě se vším, co k tomu patří. V prosinci se konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, na kterém se podíleli bratři Zbyšek Houdek, Josef Hlávka, Leoš Minář a Jiří Dostál. Zúčastnilo se 30 dospělých a 29 dětí. Akce proměnila hospodu ve sportovní centrum a zpestřila vánočně novoroční čas. Ke konci roku sbor čítal celkem 58 členů a 11dětí do 18 let. 58

59 Rok 2006 V lednu se téměř 130 hostů zúčastnilo tradičního Hasičského plesu. 25. února se členové účastnili turnaje ve stolním tenise ve Svatým Jiří. Březen byl jako tradičně ve znamení Dětského karnevalu. 30. března se uskutečnila přednáška o první pomoci, lektor z ČČK z Ústí nad Orlicí připravil poutavou přednášku o první pomoci na Obecním úřadě, kde se sešlo 23 spoluobčanů. V prvních jarních dnech byly provedeny drobné terénní úpravy kolem boudy na hřišti, kde se 30. dubna konalo pěkné sousedské posezení při Pálení čarodějnic. 10. června se konala okrsková soutěž v požárním sportu ve Džbánově. Družstvo mužů bylo ve složení Aleš Jirásek, Petr Marek, Milan Jiroušek, David Houdek, Tomáš Frňka, Josef Hlávka ml. a Milan Vincenc. Družstvo žen bylo ve složení Pavla Houdková, Jana Vincencová, Věra a Jana Džbánkovy, Radka Vincencová, Monika Dostálová a Jana Minářová. V rozhodčích byli členové Josef Hlávka, Leoš Minář a Zbyšek Houdek. V červnu řady ve sboru navždy opustil bratr Ladislav Moravec, dlouholetý člen. Ke sboru nastoupil v roce Po řadu let pracoval ve výboru a aktivně podle svých možností pracoval pro sbor. O prázdninách začali Milan a Jitka Vincencovi připravovat obnovení činnosti kroužku mladých hasičů, která byla dva roky pozastavena. Prázdniny byly zakončeny společným výletem na kolech 27. srpna. Počasí sice malinko zlobilo, přesto ale akce byla vydařená. Účastníci ujeli 38 km pohodovým tempem, se zastávkou v muzeu ve Vysokém Mýtě na výstavě Pochodem vchod pěší vojska od husitské doby až po současnost, kde si někteří účastníci vystavované uniformy i vyzkoušeli. Druhá občerstvovací zastávka byla v Penzionu na Mítkově. 59

60 Fotografie z výletu V únoru 2006 sbor spolu s Obecním úřadem projednal možnost nákupu vozidla za dosluhujícího GAZe, pro JSDHO. GAZ z roku 1964 již neprocházel STK pro nefunkční brzdy a netěsnosti motoru, jeho provoz byl velice problémový. Obec proto ve svém rozpočtu počítala s finanční částkou pro nákup vozidla s tím, že sbor požádá o krajskou dotaci. Podařilo se projednat na HZS územním odboru v Ústí nad Orlicí a na OSHČMS v Ústí nad Orlicí možnosti dotace a tu sboru poté krajský úřad v květnu potvrdil. V říjnu 2006 bylo zakoupeno vozidlo WV Transportér v provedení mikrobus za ,- Kč. Následně byl zakoupen přívěsný vozík pro PS 12. Za ,- Kč. Sbor ze svého rozpočtu zajistil barevné značení auta za 3 330,- Kč a přestavbu přívěsu pro požární stříkačku a příslušenství v ceně 2 670,- Kč. Vozidlo s přívěsem odpovídá vyhlášce MV GŘ HZS č. 49/2002 Sb o technických podmínkách vozidel PO dopravní vozidlo v redukovaném provedení. Celkem tedy dotace činila ,- Kč, obec poskytla ,- Kč a sbor 6 000,- Kč. V historii SDH Oucmanice je to již 4 dopravní vozidlo a věříme, že nám všem bude sloužit co možná nejdéle. Začátkem září se po dvouleté odmlce podařilo opět rozjet kroužek mladých hasičů. Sbor se zúčastnil námětového cvičení okrsku ve Džbánkově, kde byla zkouška strojů a ve Svatým Jiří doprava vody ze stroje do stroje v počtu 2 x 5 členů. V prosinci se konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise pro mládež, ženy a muže. Členská základna ke konci roku čítala 60 členů dospělých a 14 mladých hasičů. Členský příspěvek činil 100,- Kč na rok za člena tak, jak byl schválen na shromáždění starostů okresu. Fotografie z Vánočního turnaje 60

61 Rok ledna se konal tradiční Hasičský ples, o zpestření se postaralo předtančení a k zábavě hrála skupina Betty z Letohradu V únoru se družstvo mužů zúčastnilo turnaje ve stolním tenise ve Svatým Jiří. 25. února řady sboru opustil po tragické nehodě ve věku nedožitých 22 let Lukáš Tomka. Lukáš začínal ve sboru jako mladý hasič. Od své plnoletosti byl velice aktivní mezi mladou generací, spoluorganizoval řadu akcí sboru. Po volbách byl zvolen do výboru, kde patřil k těm aktivním členům. 10. březnu se konal Dětský karneval, tentokrát s kouzelníkem a živou hudbou. 16. března se konal Babský bál na téma Zpátky do pohádky. Na tento bál si muži připravili předtančení na motivy Labutí jezero. Sponzorem Hasičského plesu a Babského bálu byli současní pronajímatelé společnost Rehoca, s.r.o. V dubnu byl projednán návrh úprav hasičské zbrojnice. Tradiční Pálení čarodějnic s příjemným posezením připravili mladší členové u altánu na hřišti. Květen byl ve znamení příprav na námětové cvičení okrsku v Jehnědí, a dále přípravě na okrskovou soutěž v Jehnědí. V červnu se sbor účastnil okrskového kola soutěže v požárním sportu. Podařilo se sestavit i družstvo žen ve složení Věra Džbánková, Jana Minářová, Jitka a Jana Vincencovy, Pavla Houdková, Hana Dostálová a Tereza Motlová. Děvčata obsadila 2. místo časem 45,81 za požární útok. Družstvo mužů ve složení Jaroslav Doležal, Martin Frňka, Roman Vincenc, Jiří Dostál, Milan Vincenc, Pavel Marek, Milan Moravec ml. a Ondřej Jirásek. Muži obsadili 1. místo v požárním útoku a 1. místo v 100 m překážek. Ve sboru rozhodčích sbor zastupovali Josef Hlávka, Zbyšek Houdek, Leoš Minář, František Motl a Zbyněk Lesák. Před zahájením prázdnin se členové sboru sešli k příjemnému společnému posezení s občerstvením u venkovního krbu na dvoře v Obecní hospodě. 61

62 24. srpna se konalo ve spolupráci se společností Rehoca s.r.o. odpoledne plné her pro děti. Všechny děti byli odměněni drobnými cenami, diplomem a na své si přišli i jejich rodiče. 4. září se sbor při jednání na Obecním úřadě dohodl na požadavcích rekonstrukce hasičské zbrojnice. Členská základna čítala ke konci roku 60 členů dospělých a 13 dětí. Členský příspěvek byl 100 Kč. Po vánocích se konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise pro mládež, ženy a muže. Poděkování Na tomto místě je potřeba poděkovat všem, kteří se do činnosti v SDH Oucmanice jakkoliv zapojili. Všem, kteří sbor reprezentovali. A všem sponzorům a mecenášům, kteří sbor podporovali a podporují. Do dalších let přejeme sboru mnoho úspěchů a obětavých lidí ochotných se zapojit do činnosti ve sboru. Je to práce dobrovolná a o to více je třeba si vážit lidí, kterých je stále méně a měně, a kteří zcela zdarma obětují svůj čas pro dobrou věc. Datově nezařazené aktivity Některé pojmy byly dříve jiné, např.: hasič - požárník, starosta - předseda. Sbor každoročně přistavuje k hasičské zbrojnici kontejner na sběr železa. Členové sboru se účastní brigádnické činnosti. V roce 2008 SDH oslaví 80. výročí od založení. V rámci těchto oslav se výbor zavázal zorganizovat okrskovou soutěž v požárním sportu spojenou s večerní taneční zábavou na venkovním parketu. Termín je stanoven na sobotu 7. června Ve 13 hodin začne průvod od hasičské zbrojnice kolem obce na hřiště. Zde bude probíhat okrsková soutěž v požárním sportu, ukázky z činnosti mladých hasičů, ukázka techniky a po vyhodnocení soutěže bude pokračovat zábava na tanečním parketu. Fotografie z akcí: 62

63 Z činnosti mladých hasičů Samostatnou kapitolou, které by nemělo být opomenuto, je výchova dětí. Již před rokem 1959 zkoušel s dětmi pracovat bratr Otakar Doležal se střídavými úspěchy, protože práce s dětmi vyžaduje mnoho práce a času. V roce 1959 byl vedoucím mládeže bratr Miroslav Čermák, družstvo mělo 9 členů. Poté v roce 1962 bratr Jiří Škop, od roku 1964 opět bratr Miroslav Čermák, ale po roce tuto funkci přebral bratr Luboš Müller a poté na dva roky tuto práci vykonává bratr Ladislav Moravec a v letech pracoval s mládeží bratr Josef Krčmář. Od roku 1972 byla zavedena pro mladé tehdy ještě požárníky hra Plamen, která vyžadovala celoroční práci s dětmi, což bylo velmi náročné na čas vedoucího, který by s dětmi pracoval. Utváří se nový kolektiv. V roce 1973 byl vedoucím zvolen bratr Josef Hlávka, soustavná a obětavá práce začala přinášet své ovoce. V roce 1985 vstoupil za člena Vladimír Džbánek, který mu s touto náročnou prácí pomáhal. V některých letech jim též pomáhali Zbyněk Lesák, Jiří Dostál, Hana Jirmásková, Jana Minařová, Romana Suchánková a řada již odrostlých mladých hasičů a hasiček. V posledním desetiletí se vedoucím velice dařilo, protože řada vítězství jak v okresních nebo oblastních kolech přivedla naše mladé hasiče 7 krát do krajského kola a v roce 1994 o 3 sec. horší útok mládež připravil o postup do republikového kola, rok nato si to mladí hasiči vynahradili a v krajském kole 1995 v Poličce si zajistili postup do republikového kola, které se konalo v Kopřivnici, skončili na osmém místě. Takto malá vesnická organizace dosáhla takového výsledku. Od roku 1994 se pořádal Oucmanický uzlovaček tato soutěž si získala své renomé, ale byla škoda, že se soutěže zúčastňovalo málo družstev. V roce 2004 se konal jubilejní 10. ročník. Poté byla činnost kroužku pro nezájem dětí na 2 roky přerušena. Od roku 2006 se mládeži věnuje Jitka a Milan Vincencovi za pomoci instruktorů Věry a Jana Džbánkových. 63

64 Rok 1974 V celostátní soutěži konané v Seči u příležitosti oslav 60. výročí založení sboru, se družstvo mladších umístilo na 7. místě a družstvo starších na 4. místě. Družstvo mládeže Požárník se v soutěži, která probíhala 1. června v Chocni, umístilo na 12. místě. Rok 1975 Družstvo mládeže v počtu 11 dětí, se zapojilo do hry Plamen. Rok 1976 Družstvo se zúčastnilo branného závodu na Turovech, kde se v počtu asi 70 soutěžících kolektivů umístilo na 24. místě. Při dvoudenním srazu družstev, který se konalo v Chocni, se oucmaničtí ze 75 družstev umístili na 36. místě. Rok 1977 Na vystoupení celookresního srazu v Pelinách v Chocni se družstvo ve vyhodnocení hry Plamen umístilo na 14. místě. Rok 1978 Na vystoupení celookresního srazu v Pelinách v Chocni se družstvo ve vyhodnocení hry Plamen umístilo na 10. místě. Rok 1979 V celookresním vyhodnocení hry Plamen v Chocni se umístili na 1. místě v požárním útoku. Za celoroční činnost byli vyhodnoceni na 26. místě. Dále se družstvo zúčastnilo branného závodu, a přestože v družstvu byla většina dětí zapojena první rok, skončili na 4. místě z 30 družstev. Rok 1980 V březnu okresní výbor pověřil sbor uspořádat soutěž v kulturním programu pro obvod 4 okrsků. Družstvo skončilo na 4. místě. V celookresním vyhodnocení hry Plamen v Chocni se mladí hasiči umístili celkově na 4. místě. V branném závodě se umístili na 18. místě. 64

65 Rok 1981 V celookresním vyhodnocení hry Plamen v Chocni se mladí hasiči umístili celkově na 12. místě. V branném závodě se umístili na 9. místě. Na zpáteční cestě děti navštívili zříceninu hradu Litice nad Orlicí. Oddíl se přihlašuje u pionýrské skupiny J. A. Komenského v Brandýse n. Orlicí a 22. listopadu byl uskutečněn první slib pionýrů v budově MNV. Soutěžní družstvo čítalo 19 dětí. Rok 1982 V celookresním vyhodnocení hry Plamen v Chocni se mladý hasičům nedařilo. O prázdninách se mladí zúčastnili pionýrského tábora v Podšvábí. Branného závodu v Dolní Dobrouči se zúčastnilo družstvo starších a umístilo se na 3. místě a mladších, které se umístilo na 14. místě. Soutěžní družstvo čítalo 19 dětí. 65

66 Rok 1983 Do soutěží byly zapojeny 2 kolektivy. 14. května se v Brandýse nad Orlicí konalo II. kolo soutěže. Mladší postoupili ze 14. na 8. místo, ale na postup to nestačilo. Starší udrželi 3. místo a postoupili do celookresního vyhodnocení, které se konalo na stadionu v Ústí nad Orlicí a kolektiv skončil na 20. místě. O prázdninách se mladí zúčastnili pionýrského tábora v Podšvábí. V branném závodě konaném v České Rybné se starší umístili na 18. místě a mladší na 11. místě z 90 kolektivů celého okresu. Rok května se kolektiv zúčastnil branného závodu pořádaného SSM v Zářecké Lhotce a umístil se na předním místě. 19. května se konalo v Mostku obvodové kolo hry Plamen. Starší se umístili na 5. místě a mladší na 3. místě čímž si vybojovali postup do kola okresního května se v Dolní Čermné umístili na 4. místě. Letní pionýrský tábor se konal ve Svojanově. 18 členů kolektivu bylo zapojeno do hry východočeských pionýrů Cestou šťastného mládí, která se konala na počest 35. výročí pionýrské organizace SSM. Za splnění jednotlivých úkolů kolektiv obdržel čestné uznání. Dále byl kolektiv zapojen do štafety vlasteneckých a internacionálních činů Paměť a Cesta ke svobodě a míru, zaměřenou k 40. výročí osvobození. 6. října v České Rybné obsadil kolektiv 2. místo v branném závodě. Instruktorkou se stala Hana Dostálová. 66

67 Rok května se družstvo v oblastním kole konaném v Dobříkově u Chocně umístilo na 3. místě a postoupilo do okresního kola. 25. května se konalo okresní kolo v Mladkově a družstvo se umístilo na 4. místě. V přeboru jednotlivců obsadil Josef Hlávka mladší 9. místo. 1. června JZD SNP Zálší uspořádalo ve Svatým Jiří 1. ročník soutěže o putovní pohár v požárním sportu dětí. Starší žáci pohár získali a mladší obsadili 2. místo. Na počest osvobození se kolektiv zapojil do hry Cestou ke svobodě a míru a získal od Okresní rady PO v Ústí nad Orlicí diplom. Za dobré výsledky v mezinárodní mládežnické štafetě Paměť, byl kolektiv pozván do Ústí nad Orlicí na setkání nejúspěšnějších kolektivů, kde vystoupil zpěvák Petr Rezek. Ve spolupráci s SSM se v zimně uskutečnila Pytlíkáda a v létě Oucmanický šmajd. Do sboru vstoupil Vladimír Džbánek a zapojil se do práce s mládeží. Do nového ročníku hry Plamen se zapojilo 19 žáků. Hra se konala dle nových směrnic. 5. října se v Šedivci konal branný závod, který starší žáci vyhráli a mladší obsadili 2. místo. Poděkování patřilo Haně Dostálové - Jirmáskové za práci, kterou vykonala pro rozvoj požární výchovy u mládeže v Oucmanicích. Rok 1986 Soutěží se účastnilo 24 žáků ve dvou družstvech. 19. dubna se konal v Chocni branný závod O partyzánský samopal, obě družstva obsadila 2. místo ve své kategorii. JZD SNP Zálší uspořádalo ve Svatým Jiří 2. ročník soutěže o putovní pohár v požárním sportu dětí. Starší žáci pohár neobhájili a mladší obsadili 2. místo. 10. května se ve Svatým Jiří konalo obvodové kolo hry Plamen a dvě 2. místa zajistila postup do okresního kola, které proběhlo 24. května v Mladkově. Mladší žáci vybojovali 2. místo a starší žáci si 1. místem vybojovali postup do kola krajského. V kole krajském uspořádaném v Rychnově nad Kněžnou ve dnech června se již tolik nedařilo a družstvo obsadilo 9. místo. Branný závod se konal 4. října v Dobříkově u Chocně. Mimo hry Plamen byla družstva zapojena do hry Hvězda, vyhlášené k 60. výročí založení KSČ. MNV udělil kolektivu Čestné uznání za celoroční činnost. 67

68 Rok 1987 Soutěží se účastnilo 30 žáků ve dvou družstvech. 18. dubna se konal v Chocni branný závod O partyzánský samopal, družstvo chlapců obsadilo 7. místo a družstvo děvčat 3. místo. JZD SNP Zálší uspořádalo ve Svatým Jiří 3. ročník soutěže o putovní pohár v požárním sportu dětí. Obě družstva obsadila 2. místo. 16. května se ve Svatým Jiří konalo obvodové kolo hry Plamen, mladší obsadili 2. místo, starší soutěž vyhráli a zajistili si postup do okresního kola, které proběhlo 29. a 30. května opět ve Svatým Jiří. Mladší žáci vybojovali 1. místo a starší žáci 2. místo. Soutěžní družstvo bylo zapojeno i do hry Buduj vlast, posílíš mír vyhlášené na počest Mezinárodního roku míru, 90. výročí narození Klementa Gottwalda a 65. výročí zahájení činnosti PO Vladimíra Ilíče Lenina. Za velmi dobré výsledky kolektiv obdržel emblém hry a od OV KSČ medaili 3 stupně za zásluhy o rozvoj okresu Ústí nad Orlicí. Do nového ročníku hry Plamen se zapojilo 28 žáků ve dvou kolektivech. 5. září se uskutečnil branný závod v České Rybné, ve kterém se starší žáci umístili na 4. místě a mladší závod vyhráli. Rok 1988 Na počest 70. výročí VŘSR a 40. výročí Vítězného února byl vyhlášen celostátní program pro pionýry. Oddíl velmi dobře plnil podmínky, za což se zařadil na pionýrské skupině na přední místo v soutěži oddílů. Oddíl se zúčastnil různých akcí, např. branného závodu ke dni Lidových milicí, Turisticko-branného závodu, Pionýrské sedmikrásky a různých sportovních akcí. Ve 4. ročník poháru JZD SNP Zálší, který se konal ve Svatým Jiří, se starší žáci umístili na 2. místě a mladší žáci na 3. místě. 14. května se konalo ve Svatým Jiří obvodové kolo hry Plamen, starší žáci se umístili na 2. místě a mladší na 1. místě a vybojovali si postup do okresního kola května se konalo ve Svatým Jiří okresní kolo. Mladšímu kolektivu se již tolik nedařilo, ale umístění na 6. místě bylo pěkné. Starší žáci soutěž vyhráli a již podruhé postoupili do krajského kola června se konalo v Broumově-Olivětíně krajské kolo. Kolektiv se umístil na 6. místě z 11 kolektivů okresů Východočeského kraje. Předseda OV SPO pan Doležal pozval celý kolektiv na OV, kde po krátké besedě předal družstvu starších žáků za dobrou reprezentaci okresu Čestné uznání. O prázdninách se většina pionýrů zúčastnila společně s PO SSM v Brandýse nad Orlicí letního pionýrského tábora na Podšvábí. Do nového ročníku hry Plamen , se zapojilo 26 žáků ve dvou družstvech. Pro kolektiv byla přínosem práce instruktorů Jitky Suchánkové, Romany Bisové a Jany Hlávkové, které úspěšně složily zkoušky z požárnického a pionýrského minima. Dne 8. října se mladí zúčastnili branného závodu v Dobříkově u Chocně. Starší obsadili 4. místo a mladší branný závod vyhráli. 68

69 Rok 1989 Rok ve znamení oslav 40. výročí vzniku pionýrské organizace SSM a 30. výročí od založení prvního kolektivu mladých požárníků v Oucmanicích. Kolektiv dosáhl velmi dobrých výsledků v celostátní hře Prameny, a zúčastnil se setkání nejlepších kolektivů z okresu, který se konal 29. července v Památníku revolučních tradic v Ústí n. Orlicí. V soutěži o pohár JZD SNP se sídlem v Zálší se starší umístili na 4. místě a mladší soutěž vyhráli. 13. května se konalo ve Svatým Jiří obvodové kole hry Plamen. Závod provázelo špatné počasí, ale našim kolektivům přálo štěstí. Starší se umístili na 2. místě a mladší soutěž vyhráli. Tímto se probojovali do okresního kola konaného ve dnech května opět ve Svatým Jiří. I tady přálo kolektivům štěstí, mladší se umístili na 3. místě a starší okresní kolo vyhráli. Získali putovní pohár a postup do krajského kola, které se konalo ve dnech července v Žamberku. Kolektiv se na soutěž pečlivě připravoval a v silné konkurenci obsadil pěkné 7. místo. Kolektiv obdržel pozvání od předsedy OV pana Doležala, kde obdržel Čestné uznání OV za dobrou reprezentaci okresu Ústí n. Orlicí. O prázdninách se 14 pionýrů zúčastnilo letního pionýrského tábora v Hněvkově u Zábřehu na Moravě. Družstvo bylo zapojeno do druhé etapy hry Prameny s názvem S pionýrským lvíčkem. Do nového ročníku hry Plamen byla zapojena 2 družstva v počtu 23 pionýrů. Prvním vystoupením byl branný závod dne 7. října v České Rybné. Závod provázelo deštivé a chladné počasí. Umístění starších žáků na 4. místě a 1. místo mladších žáků vše napravilo. 69

70 Rok 1990 V měsíci lednu se mladí požárníci zúčastnili zimního branného závodu v Brandýse nad Orlicí a závodu dívčích klubů. V obou soutěžích se družstvo umístilo na pěkném 3. místě. Do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí bylo zapojeno 21 mladých požárníků a bylo odevzdáno celkem 22 výkresů. První prověrkou před okresním kolem hry Plamen byl pohár JZD SNP Zálší, který byl pořádán ve Svatým Jiří. Mladší žáci se umístili na 2. místě a starší žáci pohár vyhráli. Okresní kolo hry Plamen bylo pořádáno ve dnech května v překrásném prostředí Pelin v Chocni. Po dvoudenním zápolení se starší, žáci umístili na 3. místě. Mladší žáci okresní kolo vyhráli června vedoucí mládeže Josef Hlávka a 3 mladí požárníci Petr Marek, Milan Jiroušek a Renata Hlávková navštívili společně s okresní delegací SRN, kde reprezentovali náš okres v soutěži 70

71 hasičů okresu Edertál. Po týdenním pobytu si domů přivážejí spoustu dojmů a 2. místo ze soutěže. Před koncem školního roku se kolektiv starších žáků rekreoval po 3 dny na chatě JZD Mostek v Borovnici u Poličky. Dalších 8 mladých požárníků prožilo překrásných 14 dní na letním táboře v Kunvaldě. Do nového ročníku dle nových směrnic se přihlásilo 20 mladých požárníků, ve 2 družstvech. 6. října se konal v České Rybné branný závod Požárnické všestrannosti, kolektivům se již tolik nedařilo, jak bylo zvykem, ale s umístěním na 5. a 9. místě jsme byli spokojeni. Před vánočními svátky se uskutečnil výlet do přírody. Při svém putováni se dvojice pokoušely rozdělávat oheň na sněhu a odměnou za úspěch byla možnost si na rozdělaném ohništi opéct párek. Byl to vydařený výlet. Odpoledne se rozloučili se starým rokem besídkou s nesčetným množstvím her a soutěží. Rok 1991 Celý kolektiv se zapojil do výtvarné soutěže k březnu - Měsíci požární prevence. V obvodovém kole hry Plamen pořádaného 25. května ve Svatým Jiří se družstvo I. umístilo na pěkném 6. místě a družstvo II. si 2. místem vybojovalo postup do okresního kola. Dalším úsilím a pečlivou přípravou na okresní kolo pořádané 31. května - 1. června ve Svatým Jiří, kolektiv v silné konkurenci závod vyhrál a tím si vybojoval postup do krajského kola a to již počtvrté. To bylo pořádáno ve dnech června v Bílých Poličanech, a na stadionu ve Dvoře Králové. Ve velmi náročném závodě se kolektiv neztratil a vybojoval mezi 11 okresy pěkné 4. místo. Odznaky odbornosti splnilo 12 mladých hasičů. Do nového ročníku hry Plamen byly přihlášeny dva kolektivy. Starších žáků bylo 13 a mladších žáků 11. První prověrkou byl závod požárnické všestrannosti pořádaný 12. října v České Rybné. Starší žáci se umístili na 2. místě a mladší kolektiv také na 2. místě. 22. prosince se konal zimní pochoďák s opékáním párků a večer besídka s množstvím soutěží a her. 71

72 Rok května se v Zámrsku konalo obvodové kolo hry Plamen kde se starší a mladší žáci shodně umístili na 1. místě května se konalo ve Svatým Jiří okresní kolo, které vyhráli. Starší žáci postoupili do oblastního kola konaného v Bílých Poličanech a Dvoře Králové června. Společně s mladými hasiči s Chlumce se dělili o 1. místo, jen horší požární útok je odsunul na 2. místo. Z ostatních akci to byla třeba účast na srazu rodáků u příležitosti oslav 700 let od založení obce, kde vystoupili s ukázkou soutěží hry Plamen. Vyrobili pro tuto akci pamětní medaile pro účastníky. Koncem školního roku strávili 3 dny na chalupě v Rokytnici v Orlických horách, kde načerpali nové sily. Dále se s mladými hasiči ze Svatýho Jiří zúčastnili oslav 110. výročí založení hasičského sboru v Jehnědí. Zde předvedli ukázky ze soutěže. Do nového ročníku byly zapojeny 2 kolektivy v počtu 21 mladých hasičů. 10. října se kolektivy zúčastnili závodu požárnické všestrannosti konaného v Líšnici. Starší žáci skončili na 5. místě a mladší žáci na 3. místě v okrese. 15 mladých hasičů získalo odznaky odbornosti. Rok května se mladí hasiči zúčastnili 1. ročníku o Putovní pohár obce Svatý Jiří, starší žáci obsadili 2. místo a mladší pohár vyhráli. Okresní kolo bylo pořádáno května v Dolní Čermné. Za nepříznivého počasí obsadili starší žáci 4. místo a mladší 6. místo. Bratrům Františku Motlovi, Zbyňkovi Lesákovi, Ladislavu Horákovi, Vladimíru Džbánkovi a Milanovi Vincencovi patřilo poděkování za dopravu stanů a nářadí na soutěž. 18 mladých hasičů složilo úspěšně zkoušky k získání odznaku odbornosti, většina se zúčastnila výtvarné soutěže Požární ochrana očima děti. V zimním období bylo každé schůzky využito k bruslení, sáňkování nebo lyžování. Na jaře pak k míčovým hrám na hřišti. Do nového ročníku hry Plamen bylo zapojeno celkem 21 mladých hasičů, kteří tvořili 2 družstva - starších 11 a mladších 10 členů. 2. října v Líšnici se zúčastnila závodu požárnické všestrannosti. Družstvo starších obsadilo v silné konkurenci pěkné 5. místo a mladší 4. místo. Posilou do nového ročníku bylo 5 mladých hasičů ze Sudislavi října se zúčastnili výletu na 3 dny do Velké Hamernice v okolí Rokytnice v Orlických horách. Výletu bylo využito k přípravě na soutěž, stmelení kolektivu, pracovní činnosti a pěkného posezeni u táborového ohně. Poděkování patřilo sponzorům mladých hasičů a to Obecnímu úřadu a panu Petru Markovi zástupci mlékárny Zamilk Choceň. 14 členů se zapojilo do soutěže ve vázání uzlů pod názvem Velká soutěž v uzlování o hasičskou přilbu. 72

73 Rok 1994 Jaro vždy přinášelo velkou námahu na přípravu soutěže II. kola hry Plamen. První klání a velmi dobré procvičení před konáním okresního kola byla již tradiční soutěž o Putovní pohár obce Svatýho Jiří konaná května, kde mladší žáci obsadili 3. místo a starší žáci si pohár za 1. místo odvezli domů. V pátek proběhla soutěž podle mezinárodních směrnic CTIF štafeta na 400 m. Zde obsadili za mladými hasiči ze Svatýho Jiří 2. místo. Ve dnech května proběhlo ve Svatým Jiří okresní kolo Plamen. Po dvoudenním zápolení a součtem umístění 10. starší žáci vyhráli a vybojovali si postup do oblastního kola. Mladší žáci i při nevydařeném požárním útoku obsadili pěkné 4. místo. Odměnou byla příjemná koupel oběma vedoucím a postupně celému kolektivu, jak je to zachyceno na videu. Oblastní kolo bylo pořádáno ve dnech června v Bílých Poličanech. Zde jsme měli velké ambice na 1. místo, ale díky menšímu zaváhání ve džberovkách a stejným součtem bodů 10 s Měníkem, okres Hradec Králové, se mladí hasiči dělili o 1. místo. O postupu do národního kola rozhodl lepší požární útok Měníku o 1 sec. a tím posunutí kolektivu na 2. místo. Přesto to byl velký úspěch celého kolektivu. Odměnou za celoroční práci byl uspořádán pro všechny výlet na 4 dny do Hamernice ve dnech června října společně s mladými hasiči ze Svatýho Jiří, odjížděli na kvalifikaci pro mezinárodní soutěž CTIF do Bílých Poličan. Kvalifikace byla pořádána na vlastí náklady organizace. Jedině díky sponzorům se této soutěže mohli zúčastnit. Konkurence byla veliká a 6. místo v republice bylo pěkné. Zkoušky pro získání odznaků odbornosti splnilo 12 mladých hasičů. Většina členů byla zapojena 73

74 do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Zde Jaroslav Bis obsadil ve své kategorii 1. místo v okrese a odměnou byla kniha. Do nového ročníku hry Plamen bylo zapojeno 16 mladých hasičů. Vyskytl se nedostatek starších žáků od 11 do 14 let. Bylo jich pouze 5. Celé družstvo potřebuje 10 členů. Sbor se začínal potýkat s členskou základnou, jako to bylo u většiny sdružení v okrese. Přesto mládež vykazuje stále dobré výsledky. Na podzim se družstvo zúčastnilo závodu požárnické všestrannosti v Bučině. Za nepříznivého počasí starší žáci obsadili 4. místo a mladší 5. místo Poděkovat patřilo sponzorům za finanční výpomoc a to: Obecní úřad Oucmanice, Zamilk Choceň, Zemědělské služby Běstovice, Lesy České republiky Hradec Králové, Truhlářství u Škopu, ZD Zálší. V listopadu byl vyhlášen pro celý okres 1. ročník Oucmanického uzlováčku, který měl vyplnit činnost kolektivů v zimním období. Škoda jen, že se zúčastnilo malé množství kolektivů. Vždyť do 1. kola bylo zasláno jen 25 výsledků ze 4 organizací. Do 2 kola bylo zapojeno 6 organizací a 43 výsledků mladých hasičů. Bylo vybráno 26 nejlepších jednotlivců do finále. 74

75 Rok 1995 SDH se naskytla možnost zúčastnit se halové soutěže a neoficiálního mistrovství republiky Čech, Moravy a Slezska a Slovenska v Havířově. Tuto nabídku přijalo a pohárové soutěže se zúčastnilo. Z 22 starších soutěžících, po nezdaru na štafetě 4 x 40 m byl kolektiv odsunut z 1. místa po 2 disciplínách na 6. místo. Toto není nutno hodnotit za špatný výsledek, vždyť nikdo nevěděl, jak závod bude vypadat a v Havířově jsme teprve sbírali zkušenosti. Závod se všem moc líbil a po organizační stránce byl velmi dobře připraven. 4. března se konalo finále Oucmanického uzlováčku. Časně ráno se již soutěžící sjížděli na sál do místní hospody, kde z 26 startujících byl vyhlášen nejlepší jednotlivec okresu v uzlování. Sbor reprezentovali 4 soutěžící a jejich výsledky byly výborné. Všichni se umístili do 10. místa. Na 1. místě se umístil Aleš Doležal se součtem časů 61,63 sec., a nejlepším časem z 2 kola 18,47 sec., 2. místo Eva Olivová čas 65,27 sec., 4. místo Monika Moravcová 75,31 sec., 9. místo Jana Džbánková 89,46 sec. Vítěz si odnesl krásný putovní pohár a každý soutěžící diplom a pěknou cenu. 1. ročník se vydařil a měl dobrou úroveň. V březnu byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí. Oddíl se zapojil a z 13 prací byly zaslány 2 výkresy k ohodnocení na okresní sdružení. Výkres Jany Džbánkové byl komisí vyhodnocen a byl oceněn knihou května se konala soutěž o Putovní pohár obce Svatý Jiří. Družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo a starší pohár vyhráli května se konalo okresní kolo hry Plamen, které bylo pořádáno choceňskými hasiči, při 125. výročí založení sboru v překrásném prostředí Pelin. Ve dvoudenním zápolení mladší obsadili 7. místo po nezdaru ve štafetě 4 x 60 m. Starší si vše vynahradili pěkným výkonem, i přes nedostatek dětí a problémech s nemocí a tím přípravou na soutěž, okresní kolo vyhráli a vybojovali si postup do oblastního kola. Tím vznikl problém celému oddílu. Jak postavit družstvo, aby v oblastním kole v Poličce konaného června obsadili pěkné místo a neudělali ostudu okresu. Proto vedoucí vešli ve styk se sousedními hasiči ze Svatýho Jiří a požádali o výpomoc 2 jejich členů Jana Maříka a Lukáše Mináře. Během 14 dnů se vedoucím podařilo utvořit dobrý kolektiv a prakticky každodenním tréninkem jej připravit na dobrou úroveň. Dalším problémem byla doprava na vlastní závod. Díky pochopení hasičů a Obecního úřadu ze Svatýho Jiří a iniciativě řidiče pana Schlemmera nakonec mohli do Poličky odjet s klidnou hlavou. Zápolení nebylo jednoduché. Od příjezdu bylo špatné počasí. Při nástupu na ZPU se spustil takový silný déšť, až to hraničilo se zdravím. Všechno nejhorší je i někdy dobré. Druhá hlídka se umístila na 1. místě a to byl dobrý počátek závodu. Džberovky se moc nevydařily, ale 3. místo nebylo špatné. Ve dvojicích se kolektiv opět chytil, zabojoval a obsadil 1. místo. Unaveni, promoklí odjeli na ubytovnu do školy a díky dobrému srdci tety děvčat Olivových, která dala ošacení a obuv všem dětem do gala, druhý den nastoupili čistí a suší. Čekali je dvě disciplíny. Štafeta 4 x 60 metrů, krásné 3. místo dávalo 75

76 dobrou naději na výhru. Poslední disciplínu požární útok provedli na jistotu, 4. místo a součet umístění 12 je zařadil na konečné 1. místo. Kolektiv tak poprvé oblastní kolo vyhrává. Okamžité gratulace od starosty bratra Vincence, zástupců okresního sdružení pana Duška a Faltusové a za velké radosti vedoucích a celého kolektivu se všichni těšili na závěrečné vyhodnocení a nástup. Cestou domů se zastavili v Litomyšli na obědě a domluvili si sraz v Obecní hospodě, kde umístění oslavili. Nastal další problém s členskou základnou a dopravou na národní kolo. Opět shánění a jezdění. Zázemí opět nacházejí u hasičů ze Svatýho Jiří. Další pomoc Pavlíny Divíškové byla vítaná, neboť dovolená rodiny Horákových v zahraničí sehrává svojí roli. Další secvičování, improvizování, stmelování kolektivu, nervy na štafetě, jak to všechno dopadne července bylo pořádáno v Kopřivnici finále hry Plamen, Mistrovství České republiky. Časně ráno odjeli za parného a úmorného počasí do Kopřivnice. Po příjezdu je čekalo ubytování ve stanech a příprava na závod požárnické všestrannosti. Nešťastné vylosování a nástup na disciplíny jako poslední sehrálo u kolektivu hlavní roly. Nešťastných 5 trestných bodů na topografii za azimut dávalo až 7. - předposlední místo. Malinko zklamáni z výsledku končí 1 den. 2 den čekají štafeta 4 x 60 metrů. Diskvalifikace lepší štafety a čas druhé štafety stačil jen na 6. místo. Zásah se džberovkovou stříkačkou byl časem nad naše síly. Čas 27 sec. byl výborný, ale stačil na 5. místo. Štafeta dvojic časem 57,00 sec. dávala 4. místo. Nálada se nám malinko lepší, ale nebylo to ono. Večerním kulturním programem končí 2 den. Poslední den začínaly požární útoky. V prvních pokusech byly špatné proudnice, nástřiky na terče byly dlouhé a tak o výsledku rozhodly druhé pokusy. Kolektiv šel jako poslední na poslední pokus. Nervy hráli svoji velkou úlohu. Start - nedotažené savice, nástřik je nejdelší a tím poslední místo. Součet pořadí 30 řadí kolektiv na 8. místo v republice. Bylo nutno pochválit celý kolektiv za umístění, vždyť 8. místo v republice pro tak malou vesnici jako jsou Oucmanice není špatné. Dále si zasloužili pochvalu řidič bratr Schlemmer ze Svatýho Jiří za dopravu a kameraman pan Fišer ze Sloupnice za natočení videokazety z celého mistrovství. Odměnou za celkové úspěchy ve hře Plamen byl výlet na 3 dny do Teplicko- Adršpašských skal, kde si měl kolektiv možnost odpočinout od celoroční práce a načerpat nové síly na nový ročník hry Plamen. Výbor SDH se rozhodl, že závod požárnické všestrannosti uspořádá v Oucmanicích, a tak nastaly veliké přípravy na vlastní závod. Přípravu tratě zajišťovali vedoucí oddílu a ta si vyžádala hodně práce. Lesy v katastru se každý den měnily a ubývaly, a tak se trať měnila každým dnem až do její závěrečné podoby těsně před koncem závodu. Ve zprávě na VVH oprávněně zazněla věta: Musím říct, že do přípravy se mohlo zapojit více členů a né nechat to jen na pár lidech. Na to si musíme zvyknout, je to bolestivá stránka naší organizace již řadu let. 76

77 Vlastní závod byl připraven velmi dobře, o čemž svědčila chvála z vyšších orgánů. Bylo nutno pochválit všechny, kteří se na přípravě a vlastní organizaci závodu požárnické všestrannosti podíleli, jak členové SDH, ženy ČČK, ostatní občany a sousední sbory dobrovolných hasičů Loučky, Svatý Jiří, Choceň, Újezd u Chocně, Džbánov a Sudislav. Dále všem sponzorům, díky jim byl závod dobře finančně zajištěn a to: Řeznictví pan Morávek, Truhlářství u Škopu, Intergal Vrchovina, Veterinární lékař pan Kříž, Městský úřad Choceň, Městský úřad Brandýs nad Orlicí, Obecní úřad Oucmanice, IPM, s.r.o. Litomyšl - bratr Jiráček, Restaurace na Růžku Choceň - pan Bezdíček, Restaurace na Konečné - pan Novák, ZOD Zálší, Soukromý podnikatel pan Moravec a Soukromý podnikatel pan Valíček. A jak mladí hasiči vlastně na domácí půdě bojovali? Mladší žáci obsadili 3. místo a starší žáci závod vyhráli. 77

78 Rok 1996 Po vydařeném závodě požárnické všestrannosti konaného na podzim roku 1995 mládežnická organizace čítala 26 mladých hasičů, ale do jarního kola jich 7 nenastoupilo a odhlásilo se. Důvod? Vedoucí údajně kladli na děti velké nároky. V březnu bylo uspořádáno finále 2. ročníku Oucmanického uzlováčku, kde se snažilo 25 nejlepších jednotlivců z okresu získat nejlepší čas ve vázání 5 uzlů o nejlepšího uzlováčka okresu. Po dramatickém zápolení ve třech kolech získala nejlepší čas domácí přebornice. 1. místo Eva Olivová Oucmanice celkový čas 69,02 sec. 2. místo Iveta Lesáková Oucmanice celkový čas 80,93 sec. 3. místo Pavla Divíšková Svatý Jiří celkový čas 86,83 sec. 4. místo Jaroslava Jiráská Dvořisko celkový čas 88,18 sec. Škoda jen, že bylo zastoupení jen 4 organizací z okresu. Velikou ctí nám byla návštěva náměstka starosty OSH a vedoucího OR mládeže bratra Duška a pracovnice OSH sestry Faltusové, která o soutěži napsala článek do Hasičských novin. Dále bylo v měsíci březnu, měsíci požární ochrany, 18 dětí zapojeno do literárně-výtvarné soutěže. Bylo odevzdáno 23 prací výtvarných a 1 literární. Vysoce byla hodnocena práce toho nejmladšího a to více potěší. Práce Aleše Jirouška byla ohodnocena knihou. Ve 4. ročníku soutěže o Putovního poháru obce Svatý Jiří oba kolektivy shodně obsadily 2 místo. Za 14 dní bylo uspořádáno okresní kolo a starším se již tolik nedařilo. Po menších problémech při zahájení soutěží na džberovkách byli diskvalifikováni a to se projevilo na nervozitě kolektivu. 6 místo bylo ale pěkné. Mladší obsadili 3. místo. Koncem června byl uspořádán výlet na 4 dny na chalupu do Hamernice u Rokytnice v Orlických horách. Škoda jen, že špatné počasí pokazilo záměr výletu. Na ukončení prázdnin a zahájení nového školního roku byly uspořádány pro mládež soutěže, hry a na závěr byl zapálen táborák s opékáním párků. Odpoledne bylo ukončeno v Obecní hospodě při limonádě a nanuku. Do nového ročníku hry Plamen bylo přihlášeno 15 mladých hasičů a tím bylo možno dát dohromady 1 soutěžící kolektiv. Z toho bylo jen 5 starších a ostatní byla drobotina od 8 do 9 let. V říjnu se konal v Němčicích závodu požárnické všestrannosti. Zde oslabený kolektiv ze všech sil bojoval, ale stačilo to jen na 9. místo. 78

79 Rok 1997 V zimním období byl uspořádán Oucmanický uzlováček - 3. ročník. Do 1. kola bylo přihlášeno 74 soutěžících z pouhých 6 organizací z okresu. Do 2. kola to bylo jen 44 soutěžících z 5 organizací. Svatý Jiří, Vysoké Mýto, Žichlínek, Lišnice, Oucmanice. Ve finále soutěžilo nejlepších 25 soutěžících o putovní pohár a o nejlepší umístění. 1. Jana Džbánková Oucmanice celkový čas 78,99 sec. 2. Hana Janovcová Vysoké Mýto celkový čas 82,61 sec. 3. Monika Dostálová Oucmanice celkový čas 83,74 sec 4. Iveta Lesáková Oucmanice celkový čas 83,75 sec. 5. Lucie Divíšková Svatý Jiří celkový čas 84,17 sec. Nejlepšího času dosáhla Jana Džbánková 22,73 sec. Každý soutěžící si odnesl pěknou cenu a to díky sponzorům, kterým patřilo poděkování. Soutěž velmi kladně hodnotil i zástupce OSH pan Dušek května byla další prověrka mladého kolektivu v soutěži o Pohár obce Svatý Jiří. Zde štěstí moc nepřálo a po velkém úsilí o nejlepší umístění obsadili pouhé 15. místo z 19. Za 14 dní bylo na stejném místě uskutečněno okresní kolo hry Plamen. Po dvoudenním zápolení se mladí hasiči umístili na pěkném 11. místě z 36 kolektivů. Odměnou za umístění byl uspořádán výlet na 4 dny do překrásného prostředí v Orlických horách v Hamernici a to na chalupě Tábornické unie z Chocně. Tam prožili překrásné dny při hrách, vycházkách do přírody, soutěžích, pěkného výletu na zámek do Doudleb nad Orlicí a samozřejmě i při pracovní činnosti. Do nového ročníku hry Plamen bylo zapojeno 19 mladých hasičů ve 2 kolektivech mladší a starší. Prvním závodem a první prověrkou nově se tvořících kolektivu byl závod požárnické všestrannosti konaný 11. října v Lišnici. Za nepříznivých povětrnostních podmínek mladší závod vyhráli a starší obsadili pěkné 9. místo. Rok května se konalo okresní kolo soutěže hry Plamen v Líšnici, kde mladší obsadili 1. místo a starší 14. místo. 27. června mladí hasiči vystoupili s ukázkou ze soutěže hry Plamen na oslavě 70. výročí založení SDH Oucmanice. Odměnou za celoroční činnost byl výlet do Hamernice v Orlických horách. 10. října se v Újezdě u Chocně konal branný závod, mladší se umístili na 1. místě a starší na 7. místě. 79

80 Rok 1999 V ročníku hry Plamen bylo zapojeno 20 dětí ve věku 8-10 let a to ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci. K blížícímu se roku 2000 se sbor potýkal s členskou základnou, mládež ubývala a nebyl již takový zájem o činnost v kroužku. 5. jubilejní ročník Oucmanického uzlováčku svědčil o dobré činnosti. Na 1. místě se umístila Divíšková Lucie ze Svatýho Jiří, součtem časů ze tří pokusů 60,08 sec., 2. místo patřilo Věře Džbánkové. 25 soutěžících si odvezlo pěkné a hodnotné ceny. V soutěži o Pohár obce Svatý Jiří se mladší umístili na 1. místě a starší 6. místě. Okresní kolo se konalo v Líšnici. Soutěž byla více náročná, díky zařazení soutěží CTIF nejen na nácvik, ale i na materiální vybavení. I s tímto se sbor částečně vypořádal díky sponzoru Zamilk Choceň. Ve dvoudenním zápolení mladší okresní kolo vyhráli a starší se umístili na pěkném 6. místě. Odměnou jim byl uspořádán autobusový výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi, se zastávkami na Veselém Kopci a na hradě Košumberku. I když počasí moc nepřálo, výlet se vydařil. Do nového ročníku hry Plamen bylo zapojeno celkem 21 dětí a to od věku již 6 let do 15 let. Díky malému zájmu mládeže byli přihlašováni i prvňáci. Prvním vystoupením nového kolektivu byl ZPV konaný 9. října v Jamném nad Orlicí. Za špatného počasí až neregulérního mladší kolektiv obsadil 11. místo a starší 23. místo. Nebyl to dobrý výsledek, ale pomalu si na takový museli zvykat. O dopravu se postarali rodiče a to bratři Džbánek, Vincenc, Houdek, Jiroušek, Tomka a sestra Pavlíčková. Rok března se uskutečnilo finále 6. ročníku Oucmanického uzlováčku 1. Věra Džbánková Oucmanice celkový čas 65,77 sec. 2. Lucie Divíšková Svatý Jiří celkový čas 67,76 sec. 3. Monika Dostálová Oucmanice celkový čas 71,26 sec. 4. Tereza Motlová Oucmanice celkový čas 72,47 sec. 5. Pavla Houdková Oucmanice celkový čas 78,18 sec května se družstvo zúčastnilo soutěže o Pohár obce Svatý Jiří a mladší obsadili 8. místo a starší 9. místo května se konalo okresní kolo soutěže hry Plamen v Chocni, kde mladší obsadili 5. místo a starší 12. místo. 4 denní soustředění družstva před dalším ročníkem hry Plamen se uskutečnilo na chalupě v Hamernici v Orlických horách. 7. října se v Újezdě u Chocně konal branný závod, ve kterém mladší obsadili 22. místo a starší 23. místo. 80

81 Rok března se uskutečnilo finále 7. ročníku Oucmanického uzlováčku 1. Zdeněk Bárnet Lukavice celkový čas 53,32 sec. 2. Věra Džbánková Oucmanice celkový čas 53,61 sec. 3. Adam Martinec Svatý Jiří celkový čas 58,19 sec. 4. Pavla Houdková Oucmanice celkový čas 60,99 sec. 5. Tereza Motlová Oucmanice celkový čas 67,61 sec května se družstvo zúčastnilo soutěže o Pohár obce Svatý Jiří a v kategorii starší obsadilo 5. místo. Okresní kolo hry Plamen se konalo května v Líšnici a družstvo vybojovalo 16. místo. 6. října se na domácí půdě konal branný závod, na kterém mladší obsadili 15. místo a starší 33. místo. Rok března se uskutečnilo finále 8. ročníku Oucmanického uzlováčku 1. Věra Džbánková Oucmanice celkový čas 54,79 sec. 2. Pavla Houdková Oucmanice celkový čas 59,94 sec. 3. Aleš Jirásek Oucmanice celkový čas 65,87 sec. 10. ročník soutěže o Pohár obce Svatý Jiří se uskutečnil května. Družstvo v kategorii starších obsadilo 11. místo. 31. května - 1. června se konalo Okresní kolo hry Plamen v Líšnici a družstvo se umístilo na 23. místě. 5. října se v Jamném nad Orlicí konal branný závod, ve kterém družstvo obsadilo v kategorii starší žáci 21. místo. Na Štěpána se konal pěší výlet s opékáním buřtů, občerstvením v hospodě u Kopeckých v Brandýse nad Orlicí a sněhovou koulovačkou. 81

82 Rok března se konal 9. ročník soutěže Oucmanický uzlováček 1. Lehká Helena Lukavice celkový čas 51,00 sec. 2. Věra Džbánková Oucmanice celkový čas 52,16 sec. 3. Jakub Mačát Svatý Jiří celkový čas 57,13 sec května se družstvo zúčastnilo soutěže o Pohár obce Svatý Jiří a v kategorii starší obsadilo 6. místo. Obvodové kolo hry Plamen se uskutečnilo května v Brandýse nad Orlicí a družstvo obsadilo 5. místo května se v Dolní Čermné konalo okresní kolo a družstvo obsadilo 16. místo. Do nového ročníku hry Plamen bylo zapojeno 12 dětí ve věku 6-15 let a to v kategorii starší žáci. 4. října se konal v Bystřeci branný závod. Celkem bylo přihlášeno 132 hlídek, soutěžní družstvo obsadilo 25. místo ze 78 hlídek starších žáků. Na Štěpána se konal zimní výlet s opékáním buřtů, zastávkou na Mítkově a klouzáním na zamrzlém rameni řeky Tiché Orlice. Rok 2004 První velkou akcí byl jubilejní 10. ročník soutěže Oucmanický uzlováček, kterého se zúčastnilo 14 dívek a 11 chlapců z Líšnice, Lukavice, Svatýho Jiří, Vysokého Mýta a Oucmanic. 1. Jana Vincencová Oucmanice celkový čas 46,13 sec. 2. Helena Lehká Lukavice celkový čas 49,06 sec. 3. Hana Dostálová Oucmanice celkový čas 49,12 sec 4. Aleš Jirásek Oucmanice celkový čas 50,52 sec. 1. ročník soutěže družstev 1. Oucmanice celkový čas 38,88 sec. 2. Lukavice celkový čas 42,31 sec. 3. Vysoké Mýto celkový čas 48,25 sec. 4. Líšnice celkový čas 49,44 sec. 5. Svatý Jiří celkový čas 54,44 sec. Rekord Oucmanického uzlováčku za uvázání 5 uzlů je 14,12 sec. jeho držitelkou je Helena Lehká z Lukavice. 82

83 V březnu byla na okres zaslána literární práce - báseň Jany Vincencové s názvem Nezdařilý víkend, a po vyhodnocení postoupila do krajského kola května se družstvo zúčastnilo 12. ročníku soutěže o Pohár obce Svatý Jiří a obsadilo 12. místo května se v Mladkově konalo okresní kolo hry Plamen ve kterém družstvo obsadilo 9. místo ze 46 družstev. Poslední akcí, které se družstvo zúčastnilo, byl Memoriál Jaroslava Krále v Hrušové. Tím také skončila jedna etapa výchovy mladé generace v Oucmanicích více jak 30 ti letá práce kroužku Mladý hasič. Do nového ročníku hry Plamen se nepodařilo sehnat více dětí pro činnost kroužku. Bylo přihlášeno celkem 6 dětí ve věku 6-13 let, což pro činnost kroužku nestačilo. Podle směrnic bylo potřeba 10 dětí pro jednu kategorii. Bratr Vladimír Džbánek pro nedostatek času činnost vedoucího ukončil. Kroužek pokračoval ve své práci se 6 dětmi pod vedením bratra Josefa Hlávky. Rok 2005 Mladí hasiči se pro nedostatek dětí nezapojují do soutěží a působí pouze jako zájmový kroužek a vystupují při kulturních a společenských setkáních. 83

84 Rok 2006 Na podzim byla obnovena činnost kroužku mladých hasičů pod vedením Jitky a Milana Vincencových. V kroužku byly zapojeny děti ve věku 7-14 let, a to: Kateřina a Michala Doležalovy, Jiří Fidler, Vít Jureček, Veronika a Nikola Minářovy, Barbora Olivová, Jan Suchánek, Matěj Vacek, Lukáš a Jiří Vincencovi, Lucie Částková, Markéta Škopová a David Houdek. Činnost byla zaměřena nejen na požární tématiku, ale též na kulturu a sport. V prosinci byla uspořádána vánoční besídka s pohádkou O líném Honzovy a živým betlémem. 84

85 Rok 2007 V zimních měsících proběhla teoretická příprava na získání odborných kvalifikací, dále pak práce s technickými prostředky, topografie a zdravotní příprava. 6. února kroužek navštívil centrální požární stanici HZS Pardubického kraje a multikino v Pardubicích. Od března začal nácvik jednotlivých disciplín požárního sportu mladých hasičů. 6. května se konal první závod, byly to Májové štafety ve Vysokém Mýtě a družstvo obsadilo 18. místo. 11. a 12. května se konala soutěž o Pohár starosty obce Svatý Jiří, družstvo se umístilo na 21. místě. U příležitosti 125. výročí založení SDH v Lukavici se 26. května konal 1. ročník O pohár obce Lukavice, kde se družstvo umístilo na 13. místě. 30. června se uskutečnila návštěva v ZOO a prohlídka Orloje v Olomouci. 15. září se konal v Chocni 2. ročník Memoriálu Františka Kalouse, ve kterém se družstvo umístilo na 8. místě. Branný závod soutěže Plamen se konal 13. října v Dolní Čermné. Družstvo mladších obsadilo 14. místo a starších 30. místo. 85

86 Poděkování Na tomto místě je potřeba poděkovat bratrovi Josefovi Hlávkovi a Vladimírovi Džbánkovi za dlouholetou a trpělivou práci s mládeží. Dále pak všem instruktorům, které nebudeme jmenovat, abychom na někoho nechtějíce zapomněli. A dále pak všem, kteří se do kroužku mladých hasičů zapojili a reprezentovali SDH Oucmanice. Sestře Jitce Vincencové a bratrovi Milanovi Vincencovi za převzetí štafetového kolíku do další etapy a popřát mnoho úspěchů, trpělivosti a chuti do práce s výchovou mladé generace. Datově nezařazené aktivity Mladí hasiči pořádali vystoupení pro důchodce, pro ženy při oslavě MDŽ, vystupují při Výročních valných hromadách. Aktivně se účastnili brigádnické činnosti - úklidu obce, sběru odpadových surovin, sušení sena. Ve Vánočně-novoročním čase je tradičně pořádán Vánoční turnaj ve stolním tenise. Fotografie z akcí: 86

87 Požáry z tehdejší doby Z nejstarších požárů v Oucmanicích, o kterých jsou dochovány písemné zmínky, je požár z roku 1668, kdy vyhořel do podvalu sedlák Jan Samek na tehdejším statku v místech dnešní usedlosti čp. 1. Roku 1727 vyhořel úplně do podvalu sedlák Václav Mlejnský vlastník statku v místech dnešní usedlosti čp. 12. Dále 16. srpna 1849 vyhořel statek Divišů čp. 20. u silnice do Svatýho Jiří. Shořel včetně úrody. Požár byl pravděpodobně úmyslně založen. 20. května roku 1854 vyhořely dva statky čp. 4, patřící Šebetkovi a čp. 31, patřící Doležalovi. 14. října 1858 shořela chalupa Jana Kavky čp. 24. Oheň povstal asi z neopatrnosti. V 60. letech 19. století vyhořela výměneční chalupa čp. 5 od statku čp. 4. Oheň byl úmyslně založen. 9. září 1867 vypukl zhoubný požár v čp. 4 u Šebetků, který se rychle rozšířil na sousední usedlosti. Tak ve chvíli lehlo vše popelem. Vyhořeli Malochovi čp. 11, Šebetkovi čp. 13, Doležalovi čp. 31, Hemských čp. 32. Požár zničil pět budov s celou úrodou a polním nářadím. Byl to dosud největší a nejzhoubnější požár v obci a tím tíživější, že nikdo nebyl pojištěn. Roku 1880 bylo v několika číslech zpozorováno založení požáru, občané nespali ze strachu před ohněm, ba v několika případech měli vše svázáno a k útěku připraveno. Nejprve vyhořelo 1. března 1880 čp. 2 u starých Malochů, pak 30. března 1880 čp. 40 u Viktorinů na Kubově, kde shořely i 3 kusy dobytka. Pokus o založení požáru byl i u Brožků, jinak přezdívkou u Vostruských v čp

88 Hasičská stříkačka - Stratílek Stroj je v majetku sboru od , kdy byl zakoupen od firmy I. V. Startílek Vysoké Mýto spolu se 6 m savic, 300 m hadic a kompletním příslušenstvím za ,- Kč. S příslušenstvím v původním provedení měl stroj loukoťová kola a přední dvoukolovou přípřež se sedačkou a schránou na nářadí. V roce 1959 byla provedena generální oprava motoru. Naposledy byl stroj použit při čerpání rybníka v roce 1979, kdy došlo k vydření pánví na ložiskách klikové hřídele - zadření motoru, od té doby stroj chátral. Po delší rozvaze a v rámci nadcházejícího výročí sboru došlo v roce 1997 k rozhodnutí, provést jeho rekonstrukci. Několik nadšenců našeho sboru se dalo do práce a provedli za finanční pomocí ,- Kč Nadace Open Society Fund Praha generální opravu tohoto dnes již historického stroje. Je nutné poděkovat Obecnímu úřadu, zejména tehdejšímu panu starostovi Josefovi Pavlíčkovi za zajištění grantu z Prahy, který na opravu přispěl. V lednu 1998 byla provedena demontáž motoru a provedeno zjištění konkrétní závady. Po zajištění odborných firem byla část opravy zadána dodavatelský (oprava motoru, odstranění starého laku, nový nástřik), zbylá část (demontáž, čištění, malůvky, vlastní montáž) byla provedena vlastními silami. Skříň, kliková hřídel, pánve - firma Autokomlet Pardubice ,- Kč Moření a pískování - firma ČKD Choceň 800,- Kč Nátěr - firma Autolaky Slánský Choceň ,- Kč Ostatní výdaje 1 725,- Kč Blok motoru,ventily - Roman Vincenc 8 hodin Barevné zdobení - Josef Hlávka 51 hodin Demontáž, čištění, leštění, montáž - Milan Vincenc 87 hodin Jaroslav Doležal 62 hodiny Provedenou opravou došlo nejen k zprovoznění stroje, ale též k zachování historické techniky, která jinde končí ve starém železe. Celá oprava trvala 6 měsíců. Technické údaje: Dvoukolová motorová stříkačka typ B2 Stratílek Motor - čtyřválcový čtyřtakt, vrtání 66 mm, zdvih 110 mm, rozvod SV, výkon 22 HP Čerpadlo - odstředivé, vícestupňové, výkon litrů, tlak 9-14 atm. Vývěva - lamelová s olejovou náplní. Podvozek - původní podvozek tvořila loukoťová kola a přední dvoukolový podvozek se sedačkou, příslušenstvím a přípřeží pro pár koní. Nynější stav je z roku 1958, kdy byla vyměněna náprava, a byl upraven závěs. 88

89 Statistika Starostové nebo předsedové sboru Petr Marek Stanislav Hanzl Josef Vorba Josef Šejnoha Otakar Doležal Josef Doležal ml. čp Josef Vincenc Milan Vincenc doposud Velitelé sboru Petr Marek Stanislav Hanzl Josef Vorba Stanislav Hanzl Josef Vincenc čp Ladislav Škorpil Aladar Gála Josef Vincenc st. čp Josef Vincenc ml. čp Karel Krátký Josef Vincenc čp Jaroslav Doležal Miloš Doležal Josef Pavlíček Jaroslav Doležal ml Dostál Jiří doposud 89

90 Jednatelé neboli zapisovatelé sboru Josef Vincenc čp Josef Doležal st. čp Jaroslav Müller Karel Holásek Jan Vojta Jan Suchánek Aladar Gála Ladislav Čermák Karel Krátký František Doležal čp Josef Vincenc čp Josef Brožek Karel Doležal Petr Marek Ing Josef Roubínek Ing Jana Pavlíčková Josef Hlávka doposud Jednatelé neboli zapisovatelé měli důležitou úlohu, díky nim můžeme sledovat, jaká byla činnost v jednotlivých letech. Jaroslav Müller byl autorem publikace vydané u příležitosti oslav 50. výročí založení sboru pod názvem Dějiny obce Oucmanice vydané v roce Hospodáři a pokladníci sboru Josef Vincenc čp pokladník Josef Roubínek - hospodář Josef Doležal st. čp Josef Šolc Emil Kubový Otakar Doležal Josef Pavlíček Josef Brožek Karel Doležal Josef Krčmář Ladislav Horák Vratislav Raba Zbyšek Houdek doposud 90

91 Preventista sboru - funkce od roku 1952 Josef Čermák Jan Kysilka čp Ladislav Škorpil Vratislav Raba Josef Krčmář František Motl Ing Jaroslav Doležal ml Josef Pavlíček doposud Výbor hasičského sboru je složen z více funkcí, které vznikaly a zanikaly a ztrácely svůj význam, je třeba si vážit všech členů výboru a zaslouží si poděkování. Zároveň si zaslouží poděkování i revizoři, kterých se vystřídala celá řada. 91

92 Členové SDH Oucmanice k jméno člen od jméno člen od Doležal Karel Vorba Josef Doležal Jaroslav st Krčmář Josef Šilar Jan Vincenc Miloslav Čermák Jaroslav Ing Jiroušek Ladislav Roubínek Josef Ing Hlávka Josef Marek Petr Ing Jiráček Václav st Motl František Ing Moravec Milan st Lesák Zbyněk Jirásek Zdeněk Hubálek Jaroslav Vincenc Milan Dostál Jiří Pavlíček Josef Bis Jaroslav Doležal Jaroslav ml Džbánek Vladimír Vincencová Jitka Suchánek Jan Vincenc Roman Jiráček Václav ml Jiroušek Milan Marek Pavel Houdek Zbyšek Dostálová Marta Džbánková Jaroslava Ing Houdková Iva Michalcová Alena Minář Leoš Motlová Jana Olivová Eva Syrová Stanislava Dostálová Hana Džbánek Jan Džbánková Věra Jirásek Aleš Motl Jakub Motlová Tereza Oliva Petr Vincencová Jana Moravec Milan ml Houdek David Michalcová Ivana Michalec Leoš Džbánková Jana Horák Petr Horák Ladislav Lesáková Iveta Syrová Veronika Houdková Pavla Částek Radek Moravcová Ivana Fidler Jiří Frňka Martin Minářová Jana Mladí hasiči Minářová Veronika Pavlíček Jakub Minářová Nikola Olivová Barbora Vincenc Jiří Částková Lucie Doležalová Michaela Fidler Jiří Jureček Vít Suchánek Jan Vacek Matěj Vincenc Lukáš Doležalová Kateřina

93 Zdroje informací Dějiny obce Oucmanice - účelová publikace vydaná u příležitosti 50. let požárního sboru v obci. - Sestavil Jaroslav Müller za spolupráce MNV a SPO. Zápisy z Výročních valných hromad Kroniky Mladých hasičů Internet - Wikipedie - Otevřená encyklopedie Internet - článek Josefa Nitry o svatém Floriánu Fotografie z archivu SDH a občanů obce Oucmanice 93

94 94

95 Tato publikace byla vytištěna díky sponzorské účasti těchto subjektů SDH Oucmanice Oucmanický uzlováček Obec Oucmanice Choceňská mlékárna Pardubický kraj ZOD Zálší Josef Kubový - ELIN Choceň Rehoca s. r. o. Vlastimil Marek - Ventura Venkov s. r. o. Truhlářství - Jaroslav Škop Sváření - Ladislav Syrový Sady Svinčany - Jaroslav Nevole KOUBA - VESELÁ - velkoobchod ovoce, zelenina Vysoké Mýto Václav Jiráček Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou. SDH OUCMANICE

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Klonoměr. Žebřík vysunutý v pohotovosti.

Klonoměr. Žebřík vysunutý v pohotovosti. Klonoměr. Žebřík vysunutý v pohotovosti. Pojistná západka vysunuté sady žebříků. 54 Detail uchycení trhacího háku. Ruční naviják na hadice a naviják kotevního lanka. Šroubové zařízení k vyrovnání polohy

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták

Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták 2004 Výroční zpráva k 110. výročí založení SDH Fryšták Sbor dobrovolných hasičů Fryšták 1.1.2004 Vážení hosté, vážené sestry a bratři, v mé výroční zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Fryštáku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů Založení hasičského sboru ve Lhotách se datuje na den 23. března 1894. Starostou obce byl v té době František Morávek a pány radními byli: Václav Martinec, Alois Myšák, Josef Sedláček,

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovic Jméno a příjmení: Jaroslav Beneš Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych vám předložil hodnotící zprávu Odborné rady velitelů za uplynulé volební období.

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

110 let Sboru Dobrovolných Hasičů v Mniší

110 let Sboru Dobrovolných Hasičů v Mniší 110 let Sboru Dobrovolných Hasičů v Mniší Na začátku zrodu hasičského spolku v naší obci se našla část obecního zastupitelstva a i obyvatel obce, kteří byli proti založení spolku. I přesto však byl náš

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy...

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... www.sdh.valdov.cz Příprava rozpočtu na rok 2012 Obsah 1. Účel... 4 2. Dokument... 4 3. Forma dokumentu... 4 3.1. Požární sport, požární prevence... 4 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... 5 3.1.2.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE

HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE 115 let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE 1899 2014 115 let trvání HASIČSKÉHO SBORU PÍSNICE / 1899 2014 1 Veršování od Cholupických hasičů k 90. výročí Vážení občané, kolegové a příznivci hasičů, při společných

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Pokračování Almanachu vydaného k 80. výročí

Pokračování Almanachu vydaného k 80. výročí Pokračování Almanachu vydaného k 80. výročí Publikaci píše Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz Fotografie z akcí hasičů jsou na serveru rajče.net na adrese

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více