GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO"

Transkript

1 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Autoř i: Jan Dvoř ák Eliška Eichlerová Milan Fila Petr Kř epela Lucie Ondr ová

2 Obsah 1. Popis výchozího stavu... 3 Stručný popis projektu... 3 Momentální stav Předpokládaný cíl projektu... 4 Zdůvodnění potřebnosti projektu... 4 Indikátory... 4 Rizika projektu... 6 Opatření proti riziku Časový harmonogram projektu... 7 Klíčové aktivity Příjemce podpory... 7 Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Popis prostředků... 8 Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť... 8 Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu... 8 Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení... 8 Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Volba zdroje financování Popis dlouhodobé udržitelnosti Rozpočet projektu blok zásahové vybavení blok vybavení pro soutěže blok hřiště blok mikroregionální soutěž blok projektový + školící tým Předpokládané zdroje financování Harmonogram čerpání zdrojů Kontakty

3 1. Popis výchozího stavu Stručný popis projektu Projekt je zaměřen na podporu dobrovolných hasičů, a to sborů spadajících pod hasičský okrsek Novoměstsko. Cílem projektu je zvýšení úrovně sborů jak v oblasti zásahové, tak v oblasti soutěžní. Oblast soutěžní bude zaměřena především na děti, v zásahové oblasti dojde ke zvýšení úrovně a lepší vybavenosti pro případ přírodních katastrof či požárů. Dotace z projektu budou využity: ke koupi zásahového vybavení (pro 6 klíčových sborů) ke koupi vybavení potřebného k soutěži (pro všech 17 sborů) k vytvoření mikroregionální soutěže pro všechny kategorie (muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti) Momentální stav k vytvoření 6 tréninkových hřišť u klíčových sborů Většina menších hasičských sborů nemá peníze na modernizace jejich stávajícího vybavení, prostorů (hasičské zbrojnice, prostory k trénování). Používání starého vybavení hrozí selháním při požáru, odklízení následků po přírodních katastrofách, nebo nebezpečím úrazu. Dobrovolní hasiči tu však dnes nejsou pouze kvůli zásahům. Ve většině případů jsou v obcích jediní, kteří udržují veřejné dění a tradice (stavění máje, plesy, výlety, hasičské soutěže). Při větším množství financí by mohli společenských akcí pořádat daleko více, aniž by se báli o každou korunu, kterou do akcí vloží. Mimo kulturní obohacení se starají o chod a vzhled jejich obce a okolí. Pořádají například brigády na čištění obce, příkopů podél silnic, lesů. Dobrovolní hasiči myslí také na děti - pořádají dětské dny, karnevaly, dávají jim možnost připojit se k hasičskému řemeslu hravou formou v různých soutěžích, a to již od útlého věku. Ze soutěží pořádají hasiči především soutěže v požárním sportu, v klasickém útoku, nebo například v hasičském fotbale. Hasičské sbory se v dnešní době těší velkému zájmu veřejnosti a mnoho dětí tento sport zajímá. Mnoho hasičských sborů však nemá na vybavení pro děti peníze a vybavení pro dospělé je pro malé děti těžké a nevhodné. Je také velmi těžké vést skupinu dětí a učit je hasičskému řemeslu. Většina trenérů mladých hasičů využívá své vlastní zkušenosti, ovšem po jejich odborném proškolení by byl výsledek trénování určitě efektivnější. K trénování také ve většině malých obcí chybí vhodné prostory. V některých případech se konají tréninky na silnici, jinde se trénuje do kopce. Další nedostatek je propagace hasičských sborů a informovanost o veškerých soutěžích. 3 Obr. 1: Hasičský fotbal, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno Obr. 2: Trénink požárního útoku SDH Rokytno, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno

4 Přestože je veřejnost zvědavá na soutěžení a láká ji tato podívaná, mnohdy netuší, že se nějaká hasičská soutěž koná. 2. Předpokládaný cíl projektu Projekt zahrnuje podporu 17 sborů spadajících do hasičského okrsku Novoměstsko pod správou sboru dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě (dále SDH NMnM). Finance budou využity ke koupi vybavení pro zásah / k soutěži. 6 klíčových sborů bude vybaveno kvalitním zásahovým vybavením na pomoc při přírodních katastrofách či požárech. V těchto 6 sborech bude dále vytvořen kvalitní tréninkový prostor s přístupem k vodní ploše, který bude sloužit klíčovému sboru a jim přidruženým sborům. Práce na stavbě tréninkového prostoru připadne na členy klíčového sboru společně s členy okolních sborů. Finance se také použijí k vytvoření mikroregionální soutěže ve všech kategoriích ke zlepšení informovanosti o závodech (pomocí letáků, pozvánek) a k pořízení cen (putovní / památeční poháry, medaile). Bude nastavena rovnost družstev ve vybavení, lepší organizovanost soutěží namotivuje více týmů k závodění. Předpokládáme, že se tímto zvedne motivační úroveň a nadšení pro vstup do sboru dobrovolných hasičů více rukou udělá více práce (např. při čištění příkopů podél silnic, čištění a úklidu lesa, zvelebení společenských prostor). Staré vybavení každého sboru se bude nadále využívat k tréninku, nové v soutěžích, závodech, v případě požáru / přírodní katastrofy. Zdůvodnění potřebnosti projektu Dobrovolní hasiči se o údržbu obce a okolí starají ve svém volném čase, sami trénují mladší hasičskou generaci, předávají jim své zkušenosti jak ze závodů, tak ze života. Většina sborů nemá svého sponzora, vybavení a potřebné věci jsou financovány z kulturních akcí nebo z rozpočtu obce. Sbory si tak nemohou dovolit lepší vybavení, které by usnadnilo závodění, a to především nejmenším hasičům. Některé sbory mají těžké hadice, proudnice, neohebné savice, slabou mašinu; v soutěži to pak znamená znevýhodnění kvůli několikasekundovému zpoždění vody v hadicích. Sbory nezapomínají ani na nejmenší obyvatele obce pořádají pro ně dětské dny, karnevaly, kroužky pro děti a jejich maminky. Dobrovolní hasiči dělají mnoho pro své obce a jejich občany, a právě proto bychom je chtěli tímto projektem podpořit a usnadnit jim tak jejich další počiny. Indikátory Počet podpořených sborů: Celkový počet podpořených hasičských sborů v hasičském okrsku Novoměstsko bude 17 sborů dobrovolných hasičů. Klíčové sbory: Klíčové sbory budou vybaveny zásahovým vybavením a dojde zde k vytvoření tréninkového hřiště. 4

5 Obr. 3: Mapa hasičských sborů okrsku Novoměstsko, zdroj: mapy.cz, upravila: Eliška Eichlerová Klíčové sbory + přidružené sbory: Tři Studně + Fryšava, Vlachovice Radňovice + Slavkovice, Jiříkovice Olešná + Zubří, Křídla Nové Město na Moravě + Maršovice, Pohledec Petrovice + Nová Ves, Hlinné Rokytno + Studnice Tréninková hřiště: Dojde k vytvoření 6 tréninkových hřišť v klíčových sborech s přístupem k vodní ploše, která budou sloužit k trénování týmů dobrovolných hasičů. Sbory se na stavbě budou podílet. Školící tým: Vytvoří se speciální školící tým zaměřený na práci s mládeží. Bude sestaven z vedoucích z daných 17 sborů vybráno bude 6 nejvhodnějších vedoucích, každý z jednoho klíčového sboru. Mikroregionální soutěž: Vytvoří se soutěž pro všechny kategorie (Muži / Ženy / Dorost / Starší děti / Mladší děti), organizátory soutěže budou vedoucí ze 17 podporovaných sborů. Nákup zásahového vybavení: Z dotací se nakoupí potřebné vybavení k zásahu proti požáru nebo přírodní katastrofě. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. Vybavení bude přiděleno každému z 6 klíčových sborů. 5

6 Nákup vybavení pro děti: Z dotací se nakoupí vhodné vybavení nutné k hasičským soutěžím, zejména pro děti. Toto vybavení bude přiděleno všem 17 sborům. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Projektový tým: Bude vytvořen tým, který bude dohlížet na průběh projektu. Tým bude sestaven z manažera projektu a z účetní projektu. Manažer bude řídit projekt, účetní bude spravovat finance. Oba zde budou zaměstnáni na ¼ úvazku, na manažera připadne Kč / měsíčně, na účetní Kč / měsíčně. Projektový tým spadá do nezpůsobilých výdajů projektu. Rizika projektu a) Nenalezení vhodného místa pro trénování družstev - z důvodu chybějící vodní plochy nebo nedostačujícího prostoru b) Malá účast členů sborů na budování tréninkových hřišť c) Možnost využití pro své vlastní obohacení d) Časová náročnost soutěže e) Nezájem ze strany dětí Opatření proti riziku a) V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu chybějící vodní plochy je řešením vybudování menší umělé vodní plochy určené právě k tréninku hasičů. V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu nedostačujícího prostoru je řešením pronájem jiného vhodného prostoru částečně dotovaný projektem a částečně sborem b) Malá účast členů sborů na opravách a stavbách by mohla být způsobena především nedostatkem času členů (příchod z práce průměrně mezi 3 4 hodinou odpolední). Řešením je rozvrhnout plán staveb a oprav do vhodných časových úseků (4 x za měsíc v pracovní den na 2 hodiny, 2 x za měsíc o víkendu na 4 hodiny) c) Jelikož je v dnešní době stále více lidí, kteří si tak zvaně nacpávají vlastní kapsy, musíme připustit i tuto možnost. Ošetřeno to bude následně: dotace půjdou pod správu SDH NMnM odtud rozdělení financí do jednotlivých sborů. SDH NMnM a následné rozdělování dotací bude kontrolováno pověřeným člověkem. d) Jelikož bude soutěž vytvořena pro všechny kategorie týmů muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti bude časově náročná. Bude tedy rozdělena do tří dnů 1. den závod mužů / žen; 2. den závod dorostu / starších dětí; 3. den závod mladších dětí. Závody se budou konat s týdenním rozestupem. e) I přes zajímavost tohoto sportu zde může být riziko nezájmu z pohledu dětí. V dnešní době existuje mnoho dětských týmů, ale jejich motivaci silně ovlivňuje dlouhá doba trvání závodů, těžká technika, nedostatečné prostory k trénování hasičských útoků. Řešením tohoto rizika je právě rozdělení mikroregionální soutěže do tří dnů, kdy budou závody dětí probíhat v jiné dny než závody dospělých. Zlepšení tréninkových prostor a vybavení také povede ke zlepšení motivace dětí. 6

7 3. Časový harmonogram projektu Klíčové aktivity Číslo aktivity Aktivita 1. Budování tréninkových hřišť 2. Vytvoření školícího týmu pro práci s hasičskou mládeží 3. Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů 4. Vytvoření mikroregionální soutěže Na samém začátku projektu by se uskutečnilo proškolení vedoucích a vytvoření školícího týmu. Následně by po dobu 8 měsíců probíhalo budování hřišť. Ze začátku projektu by se také nakoupilo vybavení pro jednotlivé sbory a následně se mezi sbory rozdělilo. Během posledních 5 měsíců by se tvořila mikroregionální soutěž. Harmonogram klíčových aktivit projektu Klíčová aktivita Doba trvání projektu (měsíce) Aktivita č. 1 X X X X X X X X Aktivita č. 2 X X Aktivita č. 3 X X X Aktivita č. 4 X X X X X 4. Příjemce podpory Příjemcem podpory je sbor dobrovolných hasičů v Novém Městě na Moravě, se sídlem v ulici Školní 448, , Nové Město na Moravě IČ Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Nové Město na Moravě se stará o základnu dobrovolných hasičů již od roku Sbor dobrovolných hasičů se aktivně stará o bezpečnost obyvatel. SDH NMnM se chce podílet na rozvoji hasičských sborů a pomoci s rozdělováním financí. Je to jediný sbor spravující také profesionální hasiče na Novoměstsku. SDH NMnM je centrem jak mikroregionu Novoměstsko, tak centrem hasičského okrsku Novoměstsko. SDH NMnM má také mnoho zkušeností s vedením dětí a dorostu jejich družstva patří mezi nejlepší díky kvalitním tréninkům. 7

8 5. Popis prostředků Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť Tato aktivita zahrnuje vybudování 6 nových tréninkových hřišť v obcích klíčových sborů. Budou nutné úpravy terénu, přístupových cest i bezprostředního okolí tréninkových hřišť. Každé tréninkové hřiště musí mít přístup k vodnímu zdroji, proto bude potřeba vytvořit umělou vodní plochu, nebo tam kde to nebude možné, zajistit snadný přístup k nejbližšímu, již stávajícímu, vodnímu zdroji. Financování této aktivity půjde z projektu. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude vytvořené tréninkové hřiště, tedy nezbytný prostor pro trénování včetně vybudování vyhovující vodní plochy, nebo alespoň zajištění snadného přístupu k jinému vodnímu zdroji. Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu na práci s hasičskou mládeží Obr. 4: Návrh tréninkového hřiště, vytvořil: Petr Křepela Pro kvalitní přípravu dětí, mládeže, ale i ženských a mužských družstev na hasičské závody je třeba zkušeného týmu. Ze všech 17 sborů bude vybráno 6 nejvhodnějších vedoucích. Důležitým kritériem pro post vedoucího týmu bude schopnost práce s dětmi, bude záležet na vůdčích schopnostech hasiče. Vytvořený tým se zúčastní školení, kde se bude vzdělávat a získá cenné rady, jak efektivně trénovat, jak mladé hasiče motivovat apod. Finance na proškolení půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude tým šesti zkušených hasičských vedoucích, kteří budou schopni organizovat jejich hasičské skupiny. Tento tým pak může pomoci také ostatním sborům. Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů Jelikož současný stav a kvalita vybavení není dostačující, je třeba vybavení obnovit a doplnit. V mnoha hasičských sborech chybí vhodné vybavení pro nejmenší členy hasičů, manipulace s těžkými hadicemi, rozdělovači a dalšími nástroji je pro ně náročná, mnohdy i nebezpečná. Šesti klíčovým sborů tak bude opatřeno kvalitní zásahové vybavení, které bude použito v případě požáru či přírodní katastrofy v okolí klíčového sboru. Při zásahu by se tak sbory nemusely spoléhat pouze na SDH NMnM, mohly by začít se zásahem samy a zabránit tak větším škodám. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. 8

9 Každý sbor z okrsku Novoměstsko bude opatřen vybavením k soutěžím, a to především pro děti. Pro děti budou závody jednodušší a nebude zde takové riziko zranění jako při závodění s těžkou technikou. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Finance půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vybavenost 6 klíčových sborů zásahovým vybavením a vybavenost všech 17 sborů vhodným soutěžním vybavením pro děti. Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Dalším bodem bude vytvoření nové mikroregionální hasičské soutěže, kde si jednotlivé hasičské sbory porovnají své dovednosti a um. Pořadatel této soutěže bude SDH NMnM. Bude třeba zajistit dostatečnou propagaci této akce, jako vytvoření plakátů, umístit odkazy na webové stránky obcí, ve kterých jsou potencionální účastníci soutěže. Dalším úkolem bude sehnat dostatek sponzorů této soutěže, menší část nákladů na organizaci budou hradit obce zúčastněných družstev v soutěži. Finance na propagaci, organizaci a vytvoření soutěže půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vytvoření nové mikroregionální soutěže. Bude zajištěna dostatečná informovanost soutěžních sborů, ale i široké veřejnosti. 6. Volba zdroje financování Projekt bude financován z Regionálního operačního programu NUTS II, prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Hasiči udržují v obcích velmi dobrou soudržnost komunity, a to hlavně díky pořádání kulturních a společenských akcí. Z těchto akcí utrží nějaké finance, díky kterým pak rozšiřují / obnovují vybavení a hasičské prostory. Díky dotacím z tohoto projektu by mohly hasičské sbory ušetřit daleko více peněz. Během jeho fungování by sbory ukládaly veškeré finance utržené z pořádaných akcí do hasičského fondu. Z fondu by se pak nastřádané finance používaly k udržování tréninkových hřišť a získaného vybavení, ke spravování mikroregionální soutěže. I po skončení projektu by tak bylo nadále možné spravovat projektové aktivity. 8. Rozpočet projektu Projekt bude čerpat peníze z evropských fondů a z rozpočtů jednotlivých hasičských sborů okrsku Novoměstsko. Okrsek tvoří 17 hasičských sborů, z nichž je 6 sborů klíčových*. Klíčovým sborům bude přiděleno kvalitní zásahové vybavení. Zároveň bude v místě klíčového sboru vytvořeno tréninkové hřiště. Každému sboru z okrsku bude přiděleno vybavení pro soutěže. * Klíčové sbory (Nové Město na Moravě, Radňovice, Olešná, Rokytno, Petrovice, Tři Studně) 9

10 1. blok zásahové vybavení jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice Pyrotex C52 požární - 20m Hadice Pyrotex B7 požární - 20m Proudnice C52 kombi AL Rozdělovač Savice Klíče k hadicím B, C Hasicí přístroj CO 2 - sněhový Plovoucí stříkačka CELKEM blok hřiště jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Bariéra UNI 0,7m/0,8m x 2m Bariéra 1,5 x 2m - tartanový povrch Kladina pevná 4 x 0,8m Základna 2m x 2m x 0,1m - skládací Výstavba hřiště, terénní úpravy, materiál Požární nádrž PN CELKEM blok vybavení pro soutěž jednotka počet jednotek (17 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice C52-10m Hadice B75-10 m Hadice B65 s koncovkami/20m Hadice C42 s koncovkami/20m Savice Proudnice Rozdělovač Sací koš Hadice - sada dětská, spojky DIN Proudnice štafetová C CELKEM

11 4. blok mikroregionální soutěž jednotka počet jednotek jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Ceny do soutěže Pohár soutěže (6 kategorií) Medaile (6 kategorií, 1., 2., 3. místo, 3 potisk) CELKEM blok školící tým funkce počet vedoucích jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Školící tým pro práci s mládeží CELKEM blok projektový tým funkce jednotka (měsíc) jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Manažer projektu Účetní projektu CELKEM Předpokládané zdroje financování Celkový rozpočet projektu Kč 100% Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Kč 97% Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje* Kč 3% Veřejné spolufinancování Kč 97% Strukturální fond Kč 85% Rozpočet sborů okrsku Novoměstsko Kč 15% * Nezpůsobilé výdaje: Projektový tým (manažer + účetní) je potřebný ke kontrole průběhu projektu. Zabrání znehodnocení financí a dohlédne na plnění časového harmonogramu projektu. 11

12 Pedagog konzultant: Mgr. Miloš Bukáček tel.: Škola: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Leandra Čecha Nové Město na Moravě 12

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Obec Chornice Právní forma Obec IČO 276693 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

19. výzva IROP - Technika pro IZS

19. výzva IROP - Technika pro IZS 19. výzva IROP - Technika pro IZS (blok pro obce) 11. 2. 2016 Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Vyhlášení

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Obec Němčice Obec IČO 279277 Sídlo 107, Němčice 56002 Zodpovědný zástupce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky SH ČMS okresní sdružení Rokycany Okrsek č. 9 ve spolupráci s dalšími SDH na Rokycansku pořádá 30. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 20. září 2014 Prezentace družstev v 12:30

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace: VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 04/2016 uzavřená dle ust. 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ust. 10a odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Název akce/projektu. Termín akce/ realizace. Žadatel

Název akce/projektu. Termín akce/ realizace. Žadatel Žadatel hasičů Třeština 64094201 Třeština 123 78973 Třeština hasičů Skorošice Název akce/ Popis akce/ Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl Pohárová soutěž mladých hasičů 24.6.2016, Třeštinská

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety:

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Dálková doprava vody

Více

Metodický list číslo 1. Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 1. Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Dálková doprava vody

Více

Závazný výklad preferenčních kritérií

Závazný výklad preferenčních kritérií MAS Mikulovsko o.p.s. Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 Fiche 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Povinná preferenční : Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o.

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. Název projektu

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovice soutěže Jméno a příjmení : Michael Paroulek Třída : 5.A Školní rok : 2014/2015 Konzultant : Stanislava Kosinová Datum odevzdání

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! RK-36-2014-56, př. 1 Počet stran: 12 Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Hasičská soutěž O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Pořadatel : SDH Dolní Sedlo, Dolní Sedlo 8, Hrádek nad Nisou 46334 Termín : Sobota 14.9. 2012 Místo : Dolní Sedlo u Hrádku nad Nisou hasičská zbrojnice Program :

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Souhrnný list projektu CZ.1.13/2.1.00/

Souhrnný list projektu CZ.1.13/2.1.00/ Příloha č. 8, bod 44-6/2013 Souhrnný list projektu CZ.1.13/2.1.00/27.01329 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod R03/O Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA ÚSTECKÉHO KRAJE a STIMAX International, s.r.o. vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje, který se koná za

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II. Přehled změn k 4. září 2017 Položka

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Memoriálu Leopolda Šroma

Memoriálu Leopolda Šroma Sbor dobrovolných hasičů V Chrlicích dovoluje si Vás pozvat na 13. ročník Memoriálu Leopolda Šroma Který se uskuteční v sobotu 4. června na sokolském hřišti v areálu tenisových kurtů Chrlice Program: 8.00

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF Průběžná výzva č. 19 Technika pro integrovaný

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka

Více

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V horní blatné A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V horní blatné A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 2018 Filip 3. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V horní blatné A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou

Více

Hospitality&Tourism Summit 2007

Hospitality&Tourism Summit 2007 Hospitality&Tourism Summit 2007 Datum: Místo: Prezentuje: 30. 10. 2007 Brno Dan Foltýnek Obsah prezentace 1. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Oblast podpory 2.2. Rozvoj cestovního ruchu

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek 9. ROČNÍK Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek Soutěž v netradičním požárním útoku o putovní

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Český pohár Rebel 2014

Český pohár Rebel 2014 Český pohár Rebel 2014 XII. ročník seriál závodů v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů, žen a dorostu. Český pohár Rebel 2014 Pořadatelem seriálu Český pohár Rebel 2014 je Sdružení hasičů Čech

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více