GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO"

Transkript

1 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Autoř i: Jan Dvoř ák Eliška Eichlerová Milan Fila Petr Kř epela Lucie Ondr ová

2 Obsah 1. Popis výchozího stavu... 3 Stručný popis projektu... 3 Momentální stav Předpokládaný cíl projektu... 4 Zdůvodnění potřebnosti projektu... 4 Indikátory... 4 Rizika projektu... 6 Opatření proti riziku Časový harmonogram projektu... 7 Klíčové aktivity Příjemce podpory... 7 Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Popis prostředků... 8 Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť... 8 Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu... 8 Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení... 8 Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Volba zdroje financování Popis dlouhodobé udržitelnosti Rozpočet projektu blok zásahové vybavení blok vybavení pro soutěže blok hřiště blok mikroregionální soutěž blok projektový + školící tým Předpokládané zdroje financování Harmonogram čerpání zdrojů Kontakty

3 1. Popis výchozího stavu Stručný popis projektu Projekt je zaměřen na podporu dobrovolných hasičů, a to sborů spadajících pod hasičský okrsek Novoměstsko. Cílem projektu je zvýšení úrovně sborů jak v oblasti zásahové, tak v oblasti soutěžní. Oblast soutěžní bude zaměřena především na děti, v zásahové oblasti dojde ke zvýšení úrovně a lepší vybavenosti pro případ přírodních katastrof či požárů. Dotace z projektu budou využity: ke koupi zásahového vybavení (pro 6 klíčových sborů) ke koupi vybavení potřebného k soutěži (pro všech 17 sborů) k vytvoření mikroregionální soutěže pro všechny kategorie (muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti) Momentální stav k vytvoření 6 tréninkových hřišť u klíčových sborů Většina menších hasičských sborů nemá peníze na modernizace jejich stávajícího vybavení, prostorů (hasičské zbrojnice, prostory k trénování). Používání starého vybavení hrozí selháním při požáru, odklízení následků po přírodních katastrofách, nebo nebezpečím úrazu. Dobrovolní hasiči tu však dnes nejsou pouze kvůli zásahům. Ve většině případů jsou v obcích jediní, kteří udržují veřejné dění a tradice (stavění máje, plesy, výlety, hasičské soutěže). Při větším množství financí by mohli společenských akcí pořádat daleko více, aniž by se báli o každou korunu, kterou do akcí vloží. Mimo kulturní obohacení se starají o chod a vzhled jejich obce a okolí. Pořádají například brigády na čištění obce, příkopů podél silnic, lesů. Dobrovolní hasiči myslí také na děti - pořádají dětské dny, karnevaly, dávají jim možnost připojit se k hasičskému řemeslu hravou formou v různých soutěžích, a to již od útlého věku. Ze soutěží pořádají hasiči především soutěže v požárním sportu, v klasickém útoku, nebo například v hasičském fotbale. Hasičské sbory se v dnešní době těší velkému zájmu veřejnosti a mnoho dětí tento sport zajímá. Mnoho hasičských sborů však nemá na vybavení pro děti peníze a vybavení pro dospělé je pro malé děti těžké a nevhodné. Je také velmi těžké vést skupinu dětí a učit je hasičskému řemeslu. Většina trenérů mladých hasičů využívá své vlastní zkušenosti, ovšem po jejich odborném proškolení by byl výsledek trénování určitě efektivnější. K trénování také ve většině malých obcí chybí vhodné prostory. V některých případech se konají tréninky na silnici, jinde se trénuje do kopce. Další nedostatek je propagace hasičských sborů a informovanost o veškerých soutěžích. 3 Obr. 1: Hasičský fotbal, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno Obr. 2: Trénink požárního útoku SDH Rokytno, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno

4 Přestože je veřejnost zvědavá na soutěžení a láká ji tato podívaná, mnohdy netuší, že se nějaká hasičská soutěž koná. 2. Předpokládaný cíl projektu Projekt zahrnuje podporu 17 sborů spadajících do hasičského okrsku Novoměstsko pod správou sboru dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě (dále SDH NMnM). Finance budou využity ke koupi vybavení pro zásah / k soutěži. 6 klíčových sborů bude vybaveno kvalitním zásahovým vybavením na pomoc při přírodních katastrofách či požárech. V těchto 6 sborech bude dále vytvořen kvalitní tréninkový prostor s přístupem k vodní ploše, který bude sloužit klíčovému sboru a jim přidruženým sborům. Práce na stavbě tréninkového prostoru připadne na členy klíčového sboru společně s členy okolních sborů. Finance se také použijí k vytvoření mikroregionální soutěže ve všech kategoriích ke zlepšení informovanosti o závodech (pomocí letáků, pozvánek) a k pořízení cen (putovní / památeční poháry, medaile). Bude nastavena rovnost družstev ve vybavení, lepší organizovanost soutěží namotivuje více týmů k závodění. Předpokládáme, že se tímto zvedne motivační úroveň a nadšení pro vstup do sboru dobrovolných hasičů více rukou udělá více práce (např. při čištění příkopů podél silnic, čištění a úklidu lesa, zvelebení společenských prostor). Staré vybavení každého sboru se bude nadále využívat k tréninku, nové v soutěžích, závodech, v případě požáru / přírodní katastrofy. Zdůvodnění potřebnosti projektu Dobrovolní hasiči se o údržbu obce a okolí starají ve svém volném čase, sami trénují mladší hasičskou generaci, předávají jim své zkušenosti jak ze závodů, tak ze života. Většina sborů nemá svého sponzora, vybavení a potřebné věci jsou financovány z kulturních akcí nebo z rozpočtu obce. Sbory si tak nemohou dovolit lepší vybavení, které by usnadnilo závodění, a to především nejmenším hasičům. Některé sbory mají těžké hadice, proudnice, neohebné savice, slabou mašinu; v soutěži to pak znamená znevýhodnění kvůli několikasekundovému zpoždění vody v hadicích. Sbory nezapomínají ani na nejmenší obyvatele obce pořádají pro ně dětské dny, karnevaly, kroužky pro děti a jejich maminky. Dobrovolní hasiči dělají mnoho pro své obce a jejich občany, a právě proto bychom je chtěli tímto projektem podpořit a usnadnit jim tak jejich další počiny. Indikátory Počet podpořených sborů: Celkový počet podpořených hasičských sborů v hasičském okrsku Novoměstsko bude 17 sborů dobrovolných hasičů. Klíčové sbory: Klíčové sbory budou vybaveny zásahovým vybavením a dojde zde k vytvoření tréninkového hřiště. 4

5 Obr. 3: Mapa hasičských sborů okrsku Novoměstsko, zdroj: mapy.cz, upravila: Eliška Eichlerová Klíčové sbory + přidružené sbory: Tři Studně + Fryšava, Vlachovice Radňovice + Slavkovice, Jiříkovice Olešná + Zubří, Křídla Nové Město na Moravě + Maršovice, Pohledec Petrovice + Nová Ves, Hlinné Rokytno + Studnice Tréninková hřiště: Dojde k vytvoření 6 tréninkových hřišť v klíčových sborech s přístupem k vodní ploše, která budou sloužit k trénování týmů dobrovolných hasičů. Sbory se na stavbě budou podílet. Školící tým: Vytvoří se speciální školící tým zaměřený na práci s mládeží. Bude sestaven z vedoucích z daných 17 sborů vybráno bude 6 nejvhodnějších vedoucích, každý z jednoho klíčového sboru. Mikroregionální soutěž: Vytvoří se soutěž pro všechny kategorie (Muži / Ženy / Dorost / Starší děti / Mladší děti), organizátory soutěže budou vedoucí ze 17 podporovaných sborů. Nákup zásahového vybavení: Z dotací se nakoupí potřebné vybavení k zásahu proti požáru nebo přírodní katastrofě. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. Vybavení bude přiděleno každému z 6 klíčových sborů. 5

6 Nákup vybavení pro děti: Z dotací se nakoupí vhodné vybavení nutné k hasičským soutěžím, zejména pro děti. Toto vybavení bude přiděleno všem 17 sborům. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Projektový tým: Bude vytvořen tým, který bude dohlížet na průběh projektu. Tým bude sestaven z manažera projektu a z účetní projektu. Manažer bude řídit projekt, účetní bude spravovat finance. Oba zde budou zaměstnáni na ¼ úvazku, na manažera připadne Kč / měsíčně, na účetní Kč / měsíčně. Projektový tým spadá do nezpůsobilých výdajů projektu. Rizika projektu a) Nenalezení vhodného místa pro trénování družstev - z důvodu chybějící vodní plochy nebo nedostačujícího prostoru b) Malá účast členů sborů na budování tréninkových hřišť c) Možnost využití pro své vlastní obohacení d) Časová náročnost soutěže e) Nezájem ze strany dětí Opatření proti riziku a) V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu chybějící vodní plochy je řešením vybudování menší umělé vodní plochy určené právě k tréninku hasičů. V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu nedostačujícího prostoru je řešením pronájem jiného vhodného prostoru částečně dotovaný projektem a částečně sborem b) Malá účast členů sborů na opravách a stavbách by mohla být způsobena především nedostatkem času členů (příchod z práce průměrně mezi 3 4 hodinou odpolední). Řešením je rozvrhnout plán staveb a oprav do vhodných časových úseků (4 x za měsíc v pracovní den na 2 hodiny, 2 x za měsíc o víkendu na 4 hodiny) c) Jelikož je v dnešní době stále více lidí, kteří si tak zvaně nacpávají vlastní kapsy, musíme připustit i tuto možnost. Ošetřeno to bude následně: dotace půjdou pod správu SDH NMnM odtud rozdělení financí do jednotlivých sborů. SDH NMnM a následné rozdělování dotací bude kontrolováno pověřeným člověkem. d) Jelikož bude soutěž vytvořena pro všechny kategorie týmů muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti bude časově náročná. Bude tedy rozdělena do tří dnů 1. den závod mužů / žen; 2. den závod dorostu / starších dětí; 3. den závod mladších dětí. Závody se budou konat s týdenním rozestupem. e) I přes zajímavost tohoto sportu zde může být riziko nezájmu z pohledu dětí. V dnešní době existuje mnoho dětských týmů, ale jejich motivaci silně ovlivňuje dlouhá doba trvání závodů, těžká technika, nedostatečné prostory k trénování hasičských útoků. Řešením tohoto rizika je právě rozdělení mikroregionální soutěže do tří dnů, kdy budou závody dětí probíhat v jiné dny než závody dospělých. Zlepšení tréninkových prostor a vybavení také povede ke zlepšení motivace dětí. 6

7 3. Časový harmonogram projektu Klíčové aktivity Číslo aktivity Aktivita 1. Budování tréninkových hřišť 2. Vytvoření školícího týmu pro práci s hasičskou mládeží 3. Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů 4. Vytvoření mikroregionální soutěže Na samém začátku projektu by se uskutečnilo proškolení vedoucích a vytvoření školícího týmu. Následně by po dobu 8 měsíců probíhalo budování hřišť. Ze začátku projektu by se také nakoupilo vybavení pro jednotlivé sbory a následně se mezi sbory rozdělilo. Během posledních 5 měsíců by se tvořila mikroregionální soutěž. Harmonogram klíčových aktivit projektu Klíčová aktivita Doba trvání projektu (měsíce) Aktivita č. 1 X X X X X X X X Aktivita č. 2 X X Aktivita č. 3 X X X Aktivita č. 4 X X X X X 4. Příjemce podpory Příjemcem podpory je sbor dobrovolných hasičů v Novém Městě na Moravě, se sídlem v ulici Školní 448, , Nové Město na Moravě IČ Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Nové Město na Moravě se stará o základnu dobrovolných hasičů již od roku Sbor dobrovolných hasičů se aktivně stará o bezpečnost obyvatel. SDH NMnM se chce podílet na rozvoji hasičských sborů a pomoci s rozdělováním financí. Je to jediný sbor spravující také profesionální hasiče na Novoměstsku. SDH NMnM je centrem jak mikroregionu Novoměstsko, tak centrem hasičského okrsku Novoměstsko. SDH NMnM má také mnoho zkušeností s vedením dětí a dorostu jejich družstva patří mezi nejlepší díky kvalitním tréninkům. 7

8 5. Popis prostředků Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť Tato aktivita zahrnuje vybudování 6 nových tréninkových hřišť v obcích klíčových sborů. Budou nutné úpravy terénu, přístupových cest i bezprostředního okolí tréninkových hřišť. Každé tréninkové hřiště musí mít přístup k vodnímu zdroji, proto bude potřeba vytvořit umělou vodní plochu, nebo tam kde to nebude možné, zajistit snadný přístup k nejbližšímu, již stávajícímu, vodnímu zdroji. Financování této aktivity půjde z projektu. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude vytvořené tréninkové hřiště, tedy nezbytný prostor pro trénování včetně vybudování vyhovující vodní plochy, nebo alespoň zajištění snadného přístupu k jinému vodnímu zdroji. Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu na práci s hasičskou mládeží Obr. 4: Návrh tréninkového hřiště, vytvořil: Petr Křepela Pro kvalitní přípravu dětí, mládeže, ale i ženských a mužských družstev na hasičské závody je třeba zkušeného týmu. Ze všech 17 sborů bude vybráno 6 nejvhodnějších vedoucích. Důležitým kritériem pro post vedoucího týmu bude schopnost práce s dětmi, bude záležet na vůdčích schopnostech hasiče. Vytvořený tým se zúčastní školení, kde se bude vzdělávat a získá cenné rady, jak efektivně trénovat, jak mladé hasiče motivovat apod. Finance na proškolení půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude tým šesti zkušených hasičských vedoucích, kteří budou schopni organizovat jejich hasičské skupiny. Tento tým pak může pomoci také ostatním sborům. Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů Jelikož současný stav a kvalita vybavení není dostačující, je třeba vybavení obnovit a doplnit. V mnoha hasičských sborech chybí vhodné vybavení pro nejmenší členy hasičů, manipulace s těžkými hadicemi, rozdělovači a dalšími nástroji je pro ně náročná, mnohdy i nebezpečná. Šesti klíčovým sborů tak bude opatřeno kvalitní zásahové vybavení, které bude použito v případě požáru či přírodní katastrofy v okolí klíčového sboru. Při zásahu by se tak sbory nemusely spoléhat pouze na SDH NMnM, mohly by začít se zásahem samy a zabránit tak větším škodám. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. 8

9 Každý sbor z okrsku Novoměstsko bude opatřen vybavením k soutěžím, a to především pro děti. Pro děti budou závody jednodušší a nebude zde takové riziko zranění jako při závodění s těžkou technikou. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Finance půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vybavenost 6 klíčových sborů zásahovým vybavením a vybavenost všech 17 sborů vhodným soutěžním vybavením pro děti. Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Dalším bodem bude vytvoření nové mikroregionální hasičské soutěže, kde si jednotlivé hasičské sbory porovnají své dovednosti a um. Pořadatel této soutěže bude SDH NMnM. Bude třeba zajistit dostatečnou propagaci této akce, jako vytvoření plakátů, umístit odkazy na webové stránky obcí, ve kterých jsou potencionální účastníci soutěže. Dalším úkolem bude sehnat dostatek sponzorů této soutěže, menší část nákladů na organizaci budou hradit obce zúčastněných družstev v soutěži. Finance na propagaci, organizaci a vytvoření soutěže půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vytvoření nové mikroregionální soutěže. Bude zajištěna dostatečná informovanost soutěžních sborů, ale i široké veřejnosti. 6. Volba zdroje financování Projekt bude financován z Regionálního operačního programu NUTS II, prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Hasiči udržují v obcích velmi dobrou soudržnost komunity, a to hlavně díky pořádání kulturních a společenských akcí. Z těchto akcí utrží nějaké finance, díky kterým pak rozšiřují / obnovují vybavení a hasičské prostory. Díky dotacím z tohoto projektu by mohly hasičské sbory ušetřit daleko více peněz. Během jeho fungování by sbory ukládaly veškeré finance utržené z pořádaných akcí do hasičského fondu. Z fondu by se pak nastřádané finance používaly k udržování tréninkových hřišť a získaného vybavení, ke spravování mikroregionální soutěže. I po skončení projektu by tak bylo nadále možné spravovat projektové aktivity. 8. Rozpočet projektu Projekt bude čerpat peníze z evropských fondů a z rozpočtů jednotlivých hasičských sborů okrsku Novoměstsko. Okrsek tvoří 17 hasičských sborů, z nichž je 6 sborů klíčových*. Klíčovým sborům bude přiděleno kvalitní zásahové vybavení. Zároveň bude v místě klíčového sboru vytvořeno tréninkové hřiště. Každému sboru z okrsku bude přiděleno vybavení pro soutěže. * Klíčové sbory (Nové Město na Moravě, Radňovice, Olešná, Rokytno, Petrovice, Tři Studně) 9

10 1. blok zásahové vybavení jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice Pyrotex C52 požární - 20m Hadice Pyrotex B7 požární - 20m Proudnice C52 kombi AL Rozdělovač Savice Klíče k hadicím B, C Hasicí přístroj CO 2 - sněhový Plovoucí stříkačka CELKEM blok hřiště jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Bariéra UNI 0,7m/0,8m x 2m Bariéra 1,5 x 2m - tartanový povrch Kladina pevná 4 x 0,8m Základna 2m x 2m x 0,1m - skládací Výstavba hřiště, terénní úpravy, materiál Požární nádrž PN CELKEM blok vybavení pro soutěž jednotka počet jednotek (17 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice C52-10m Hadice B75-10 m Hadice B65 s koncovkami/20m Hadice C42 s koncovkami/20m Savice Proudnice Rozdělovač Sací koš Hadice - sada dětská, spojky DIN Proudnice štafetová C CELKEM

11 4. blok mikroregionální soutěž jednotka počet jednotek jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Ceny do soutěže Pohár soutěže (6 kategorií) Medaile (6 kategorií, 1., 2., 3. místo, 3 potisk) CELKEM blok školící tým funkce počet vedoucích jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Školící tým pro práci s mládeží CELKEM blok projektový tým funkce jednotka (měsíc) jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Manažer projektu Účetní projektu CELKEM Předpokládané zdroje financování Celkový rozpočet projektu Kč 100% Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Kč 97% Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje* Kč 3% Veřejné spolufinancování Kč 97% Strukturální fond Kč 85% Rozpočet sborů okrsku Novoměstsko Kč 15% * Nezpůsobilé výdaje: Projektový tým (manažer + účetní) je potřebný ke kontrole průběhu projektu. Zabrání znehodnocení financí a dohlédne na plnění časového harmonogramu projektu. 11

12 Pedagog konzultant: Mgr. Miloš Bukáček tel.: Škola: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Leandra Čecha Nové Město na Moravě 12

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého kraje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy...

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... www.sdh.valdov.cz Příprava rozpočtu na rok 2012 Obsah 1. Účel... 4 2. Dokument... 4 3. Forma dokumentu... 4 3.1. Požární sport, požární prevence... 4 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... 5 3.1.2.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) PŘÍLOHA 3 Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) 1. Název projektu a základní informace 1.1. Název projektu 1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt

Více

O pohár starosty SDH Ludvíkov p/sm

O pohár starosty SDH Ludvíkov p/sm O pohár starosty SDH Ludvíkov p/sm zařazen do seriálu Superpohár 2015 v disciplíně požární útok kategorie muži a ženy dne 20. 6. 2015 od 9:30 hod u klubovny v Ludvíkově p/sm Přihlášky můžete zasílat na

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad Formulář projektového listu. 1. Operační program PRV Jihomoravského kraje pro rok 2007 Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice 2. Priorita B

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/03.0009 Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Ocenění naší starší žákyně Kateřiny Kaniokové za výhru v soutěži Požární ochrana očima dětí.

Ocenění naší starší žákyně Kateřiny Kaniokové za výhru v soutěži Požární ochrana očima dětí. V žádném případě nechci opomíjet jiné aktivity a spolupráci hasičů s obcí apod., ovšem myslím si, že práce s mládeží je nejdůležitější činností, které se v rámci dobrovolnické práce věnujeme. Děti jsou

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název:

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. března 2010 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka:

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka: Úvod: TFA Cup Mrač 2015 SDH Mrač, pořádá 8. ročník silového víceboje TFA Cup Mrač 2015. Soutěž je určená pro jednotlivce, kteří se nebojí sáhnout si až na dno svých sil. Skládá se z několika disciplín

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST Zkratka ESF znamená Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond V popisu postupu realizace projektu je uveden text "V rámci

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - poskytnutí služby

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - poskytnutí služby / Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Vyzývá k podání nabídky na "Poskytnutí revolvingového a dlouhodobého úvěru na průběžné financování a dofinancování

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP

Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP Název projektu : Lokalizace a charakteristika starých ekologických

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více