GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO"

Transkript

1 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Autoř i: Jan Dvoř ák Eliška Eichlerová Milan Fila Petr Kř epela Lucie Ondr ová

2 Obsah 1. Popis výchozího stavu... 3 Stručný popis projektu... 3 Momentální stav Předpokládaný cíl projektu... 4 Zdůvodnění potřebnosti projektu... 4 Indikátory... 4 Rizika projektu... 6 Opatření proti riziku Časový harmonogram projektu... 7 Klíčové aktivity Příjemce podpory... 7 Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Popis prostředků... 8 Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť... 8 Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu... 8 Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení... 8 Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Volba zdroje financování Popis dlouhodobé udržitelnosti Rozpočet projektu blok zásahové vybavení blok vybavení pro soutěže blok hřiště blok mikroregionální soutěž blok projektový + školící tým Předpokládané zdroje financování Harmonogram čerpání zdrojů Kontakty

3 1. Popis výchozího stavu Stručný popis projektu Projekt je zaměřen na podporu dobrovolných hasičů, a to sborů spadajících pod hasičský okrsek Novoměstsko. Cílem projektu je zvýšení úrovně sborů jak v oblasti zásahové, tak v oblasti soutěžní. Oblast soutěžní bude zaměřena především na děti, v zásahové oblasti dojde ke zvýšení úrovně a lepší vybavenosti pro případ přírodních katastrof či požárů. Dotace z projektu budou využity: ke koupi zásahového vybavení (pro 6 klíčových sborů) ke koupi vybavení potřebného k soutěži (pro všech 17 sborů) k vytvoření mikroregionální soutěže pro všechny kategorie (muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti) Momentální stav k vytvoření 6 tréninkových hřišť u klíčových sborů Většina menších hasičských sborů nemá peníze na modernizace jejich stávajícího vybavení, prostorů (hasičské zbrojnice, prostory k trénování). Používání starého vybavení hrozí selháním při požáru, odklízení následků po přírodních katastrofách, nebo nebezpečím úrazu. Dobrovolní hasiči tu však dnes nejsou pouze kvůli zásahům. Ve většině případů jsou v obcích jediní, kteří udržují veřejné dění a tradice (stavění máje, plesy, výlety, hasičské soutěže). Při větším množství financí by mohli společenských akcí pořádat daleko více, aniž by se báli o každou korunu, kterou do akcí vloží. Mimo kulturní obohacení se starají o chod a vzhled jejich obce a okolí. Pořádají například brigády na čištění obce, příkopů podél silnic, lesů. Dobrovolní hasiči myslí také na děti - pořádají dětské dny, karnevaly, dávají jim možnost připojit se k hasičskému řemeslu hravou formou v různých soutěžích, a to již od útlého věku. Ze soutěží pořádají hasiči především soutěže v požárním sportu, v klasickém útoku, nebo například v hasičském fotbale. Hasičské sbory se v dnešní době těší velkému zájmu veřejnosti a mnoho dětí tento sport zajímá. Mnoho hasičských sborů však nemá na vybavení pro děti peníze a vybavení pro dospělé je pro malé děti těžké a nevhodné. Je také velmi těžké vést skupinu dětí a učit je hasičskému řemeslu. Většina trenérů mladých hasičů využívá své vlastní zkušenosti, ovšem po jejich odborném proškolení by byl výsledek trénování určitě efektivnější. K trénování také ve většině malých obcí chybí vhodné prostory. V některých případech se konají tréninky na silnici, jinde se trénuje do kopce. Další nedostatek je propagace hasičských sborů a informovanost o veškerých soutěžích. 3 Obr. 1: Hasičský fotbal, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno Obr. 2: Trénink požárního útoku SDH Rokytno, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno

4 Přestože je veřejnost zvědavá na soutěžení a láká ji tato podívaná, mnohdy netuší, že se nějaká hasičská soutěž koná. 2. Předpokládaný cíl projektu Projekt zahrnuje podporu 17 sborů spadajících do hasičského okrsku Novoměstsko pod správou sboru dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě (dále SDH NMnM). Finance budou využity ke koupi vybavení pro zásah / k soutěži. 6 klíčových sborů bude vybaveno kvalitním zásahovým vybavením na pomoc při přírodních katastrofách či požárech. V těchto 6 sborech bude dále vytvořen kvalitní tréninkový prostor s přístupem k vodní ploše, který bude sloužit klíčovému sboru a jim přidruženým sborům. Práce na stavbě tréninkového prostoru připadne na členy klíčového sboru společně s členy okolních sborů. Finance se také použijí k vytvoření mikroregionální soutěže ve všech kategoriích ke zlepšení informovanosti o závodech (pomocí letáků, pozvánek) a k pořízení cen (putovní / památeční poháry, medaile). Bude nastavena rovnost družstev ve vybavení, lepší organizovanost soutěží namotivuje více týmů k závodění. Předpokládáme, že se tímto zvedne motivační úroveň a nadšení pro vstup do sboru dobrovolných hasičů více rukou udělá více práce (např. při čištění příkopů podél silnic, čištění a úklidu lesa, zvelebení společenských prostor). Staré vybavení každého sboru se bude nadále využívat k tréninku, nové v soutěžích, závodech, v případě požáru / přírodní katastrofy. Zdůvodnění potřebnosti projektu Dobrovolní hasiči se o údržbu obce a okolí starají ve svém volném čase, sami trénují mladší hasičskou generaci, předávají jim své zkušenosti jak ze závodů, tak ze života. Většina sborů nemá svého sponzora, vybavení a potřebné věci jsou financovány z kulturních akcí nebo z rozpočtu obce. Sbory si tak nemohou dovolit lepší vybavení, které by usnadnilo závodění, a to především nejmenším hasičům. Některé sbory mají těžké hadice, proudnice, neohebné savice, slabou mašinu; v soutěži to pak znamená znevýhodnění kvůli několikasekundovému zpoždění vody v hadicích. Sbory nezapomínají ani na nejmenší obyvatele obce pořádají pro ně dětské dny, karnevaly, kroužky pro děti a jejich maminky. Dobrovolní hasiči dělají mnoho pro své obce a jejich občany, a právě proto bychom je chtěli tímto projektem podpořit a usnadnit jim tak jejich další počiny. Indikátory Počet podpořených sborů: Celkový počet podpořených hasičských sborů v hasičském okrsku Novoměstsko bude 17 sborů dobrovolných hasičů. Klíčové sbory: Klíčové sbory budou vybaveny zásahovým vybavením a dojde zde k vytvoření tréninkového hřiště. 4

5 Obr. 3: Mapa hasičských sborů okrsku Novoměstsko, zdroj: mapy.cz, upravila: Eliška Eichlerová Klíčové sbory + přidružené sbory: Tři Studně + Fryšava, Vlachovice Radňovice + Slavkovice, Jiříkovice Olešná + Zubří, Křídla Nové Město na Moravě + Maršovice, Pohledec Petrovice + Nová Ves, Hlinné Rokytno + Studnice Tréninková hřiště: Dojde k vytvoření 6 tréninkových hřišť v klíčových sborech s přístupem k vodní ploše, která budou sloužit k trénování týmů dobrovolných hasičů. Sbory se na stavbě budou podílet. Školící tým: Vytvoří se speciální školící tým zaměřený na práci s mládeží. Bude sestaven z vedoucích z daných 17 sborů vybráno bude 6 nejvhodnějších vedoucích, každý z jednoho klíčového sboru. Mikroregionální soutěž: Vytvoří se soutěž pro všechny kategorie (Muži / Ženy / Dorost / Starší děti / Mladší děti), organizátory soutěže budou vedoucí ze 17 podporovaných sborů. Nákup zásahového vybavení: Z dotací se nakoupí potřebné vybavení k zásahu proti požáru nebo přírodní katastrofě. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. Vybavení bude přiděleno každému z 6 klíčových sborů. 5

6 Nákup vybavení pro děti: Z dotací se nakoupí vhodné vybavení nutné k hasičským soutěžím, zejména pro děti. Toto vybavení bude přiděleno všem 17 sborům. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Projektový tým: Bude vytvořen tým, který bude dohlížet na průběh projektu. Tým bude sestaven z manažera projektu a z účetní projektu. Manažer bude řídit projekt, účetní bude spravovat finance. Oba zde budou zaměstnáni na ¼ úvazku, na manažera připadne Kč / měsíčně, na účetní Kč / měsíčně. Projektový tým spadá do nezpůsobilých výdajů projektu. Rizika projektu a) Nenalezení vhodného místa pro trénování družstev - z důvodu chybějící vodní plochy nebo nedostačujícího prostoru b) Malá účast členů sborů na budování tréninkových hřišť c) Možnost využití pro své vlastní obohacení d) Časová náročnost soutěže e) Nezájem ze strany dětí Opatření proti riziku a) V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu chybějící vodní plochy je řešením vybudování menší umělé vodní plochy určené právě k tréninku hasičů. V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu nedostačujícího prostoru je řešením pronájem jiného vhodného prostoru částečně dotovaný projektem a částečně sborem b) Malá účast členů sborů na opravách a stavbách by mohla být způsobena především nedostatkem času členů (příchod z práce průměrně mezi 3 4 hodinou odpolední). Řešením je rozvrhnout plán staveb a oprav do vhodných časových úseků (4 x za měsíc v pracovní den na 2 hodiny, 2 x za měsíc o víkendu na 4 hodiny) c) Jelikož je v dnešní době stále více lidí, kteří si tak zvaně nacpávají vlastní kapsy, musíme připustit i tuto možnost. Ošetřeno to bude následně: dotace půjdou pod správu SDH NMnM odtud rozdělení financí do jednotlivých sborů. SDH NMnM a následné rozdělování dotací bude kontrolováno pověřeným člověkem. d) Jelikož bude soutěž vytvořena pro všechny kategorie týmů muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti bude časově náročná. Bude tedy rozdělena do tří dnů 1. den závod mužů / žen; 2. den závod dorostu / starších dětí; 3. den závod mladších dětí. Závody se budou konat s týdenním rozestupem. e) I přes zajímavost tohoto sportu zde může být riziko nezájmu z pohledu dětí. V dnešní době existuje mnoho dětských týmů, ale jejich motivaci silně ovlivňuje dlouhá doba trvání závodů, těžká technika, nedostatečné prostory k trénování hasičských útoků. Řešením tohoto rizika je právě rozdělení mikroregionální soutěže do tří dnů, kdy budou závody dětí probíhat v jiné dny než závody dospělých. Zlepšení tréninkových prostor a vybavení také povede ke zlepšení motivace dětí. 6

7 3. Časový harmonogram projektu Klíčové aktivity Číslo aktivity Aktivita 1. Budování tréninkových hřišť 2. Vytvoření školícího týmu pro práci s hasičskou mládeží 3. Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů 4. Vytvoření mikroregionální soutěže Na samém začátku projektu by se uskutečnilo proškolení vedoucích a vytvoření školícího týmu. Následně by po dobu 8 měsíců probíhalo budování hřišť. Ze začátku projektu by se také nakoupilo vybavení pro jednotlivé sbory a následně se mezi sbory rozdělilo. Během posledních 5 měsíců by se tvořila mikroregionální soutěž. Harmonogram klíčových aktivit projektu Klíčová aktivita Doba trvání projektu (měsíce) Aktivita č. 1 X X X X X X X X Aktivita č. 2 X X Aktivita č. 3 X X X Aktivita č. 4 X X X X X 4. Příjemce podpory Příjemcem podpory je sbor dobrovolných hasičů v Novém Městě na Moravě, se sídlem v ulici Školní 448, , Nové Město na Moravě IČ Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Nové Město na Moravě se stará o základnu dobrovolných hasičů již od roku Sbor dobrovolných hasičů se aktivně stará o bezpečnost obyvatel. SDH NMnM se chce podílet na rozvoji hasičských sborů a pomoci s rozdělováním financí. Je to jediný sbor spravující také profesionální hasiče na Novoměstsku. SDH NMnM je centrem jak mikroregionu Novoměstsko, tak centrem hasičského okrsku Novoměstsko. SDH NMnM má také mnoho zkušeností s vedením dětí a dorostu jejich družstva patří mezi nejlepší díky kvalitním tréninkům. 7

8 5. Popis prostředků Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť Tato aktivita zahrnuje vybudování 6 nových tréninkových hřišť v obcích klíčových sborů. Budou nutné úpravy terénu, přístupových cest i bezprostředního okolí tréninkových hřišť. Každé tréninkové hřiště musí mít přístup k vodnímu zdroji, proto bude potřeba vytvořit umělou vodní plochu, nebo tam kde to nebude možné, zajistit snadný přístup k nejbližšímu, již stávajícímu, vodnímu zdroji. Financování této aktivity půjde z projektu. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude vytvořené tréninkové hřiště, tedy nezbytný prostor pro trénování včetně vybudování vyhovující vodní plochy, nebo alespoň zajištění snadného přístupu k jinému vodnímu zdroji. Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu na práci s hasičskou mládeží Obr. 4: Návrh tréninkového hřiště, vytvořil: Petr Křepela Pro kvalitní přípravu dětí, mládeže, ale i ženských a mužských družstev na hasičské závody je třeba zkušeného týmu. Ze všech 17 sborů bude vybráno 6 nejvhodnějších vedoucích. Důležitým kritériem pro post vedoucího týmu bude schopnost práce s dětmi, bude záležet na vůdčích schopnostech hasiče. Vytvořený tým se zúčastní školení, kde se bude vzdělávat a získá cenné rady, jak efektivně trénovat, jak mladé hasiče motivovat apod. Finance na proškolení půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude tým šesti zkušených hasičských vedoucích, kteří budou schopni organizovat jejich hasičské skupiny. Tento tým pak může pomoci také ostatním sborům. Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů Jelikož současný stav a kvalita vybavení není dostačující, je třeba vybavení obnovit a doplnit. V mnoha hasičských sborech chybí vhodné vybavení pro nejmenší členy hasičů, manipulace s těžkými hadicemi, rozdělovači a dalšími nástroji je pro ně náročná, mnohdy i nebezpečná. Šesti klíčovým sborů tak bude opatřeno kvalitní zásahové vybavení, které bude použito v případě požáru či přírodní katastrofy v okolí klíčového sboru. Při zásahu by se tak sbory nemusely spoléhat pouze na SDH NMnM, mohly by začít se zásahem samy a zabránit tak větším škodám. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. 8

9 Každý sbor z okrsku Novoměstsko bude opatřen vybavením k soutěžím, a to především pro děti. Pro děti budou závody jednodušší a nebude zde takové riziko zranění jako při závodění s těžkou technikou. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Finance půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vybavenost 6 klíčových sborů zásahovým vybavením a vybavenost všech 17 sborů vhodným soutěžním vybavením pro děti. Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Dalším bodem bude vytvoření nové mikroregionální hasičské soutěže, kde si jednotlivé hasičské sbory porovnají své dovednosti a um. Pořadatel této soutěže bude SDH NMnM. Bude třeba zajistit dostatečnou propagaci této akce, jako vytvoření plakátů, umístit odkazy na webové stránky obcí, ve kterých jsou potencionální účastníci soutěže. Dalším úkolem bude sehnat dostatek sponzorů této soutěže, menší část nákladů na organizaci budou hradit obce zúčastněných družstev v soutěži. Finance na propagaci, organizaci a vytvoření soutěže půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vytvoření nové mikroregionální soutěže. Bude zajištěna dostatečná informovanost soutěžních sborů, ale i široké veřejnosti. 6. Volba zdroje financování Projekt bude financován z Regionálního operačního programu NUTS II, prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Hasiči udržují v obcích velmi dobrou soudržnost komunity, a to hlavně díky pořádání kulturních a společenských akcí. Z těchto akcí utrží nějaké finance, díky kterým pak rozšiřují / obnovují vybavení a hasičské prostory. Díky dotacím z tohoto projektu by mohly hasičské sbory ušetřit daleko více peněz. Během jeho fungování by sbory ukládaly veškeré finance utržené z pořádaných akcí do hasičského fondu. Z fondu by se pak nastřádané finance používaly k udržování tréninkových hřišť a získaného vybavení, ke spravování mikroregionální soutěže. I po skončení projektu by tak bylo nadále možné spravovat projektové aktivity. 8. Rozpočet projektu Projekt bude čerpat peníze z evropských fondů a z rozpočtů jednotlivých hasičských sborů okrsku Novoměstsko. Okrsek tvoří 17 hasičských sborů, z nichž je 6 sborů klíčových*. Klíčovým sborům bude přiděleno kvalitní zásahové vybavení. Zároveň bude v místě klíčového sboru vytvořeno tréninkové hřiště. Každému sboru z okrsku bude přiděleno vybavení pro soutěže. * Klíčové sbory (Nové Město na Moravě, Radňovice, Olešná, Rokytno, Petrovice, Tři Studně) 9

10 1. blok zásahové vybavení jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice Pyrotex C52 požární - 20m Hadice Pyrotex B7 požární - 20m Proudnice C52 kombi AL Rozdělovač Savice Klíče k hadicím B, C Hasicí přístroj CO 2 - sněhový Plovoucí stříkačka CELKEM blok hřiště jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Bariéra UNI 0,7m/0,8m x 2m Bariéra 1,5 x 2m - tartanový povrch Kladina pevná 4 x 0,8m Základna 2m x 2m x 0,1m - skládací Výstavba hřiště, terénní úpravy, materiál Požární nádrž PN CELKEM blok vybavení pro soutěž jednotka počet jednotek (17 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice C52-10m Hadice B75-10 m Hadice B65 s koncovkami/20m Hadice C42 s koncovkami/20m Savice Proudnice Rozdělovač Sací koš Hadice - sada dětská, spojky DIN Proudnice štafetová C CELKEM

11 4. blok mikroregionální soutěž jednotka počet jednotek jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Ceny do soutěže Pohár soutěže (6 kategorií) Medaile (6 kategorií, 1., 2., 3. místo, 3 potisk) CELKEM blok školící tým funkce počet vedoucích jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Školící tým pro práci s mládeží CELKEM blok projektový tým funkce jednotka (měsíc) jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Manažer projektu Účetní projektu CELKEM Předpokládané zdroje financování Celkový rozpočet projektu Kč 100% Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Kč 97% Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje* Kč 3% Veřejné spolufinancování Kč 97% Strukturální fond Kč 85% Rozpočet sborů okrsku Novoměstsko Kč 15% * Nezpůsobilé výdaje: Projektový tým (manažer + účetní) je potřebný ke kontrole průběhu projektu. Zabrání znehodnocení financí a dohlédne na plnění časového harmonogramu projektu. 11

12 Pedagog konzultant: Mgr. Miloš Bukáček tel.: Škola: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Leandra Čecha Nové Město na Moravě 12

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety:

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Dálková doprava vody

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Metodický list číslo 1. Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 1. Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Dálková doprava vody

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

Závazný výklad preferenčních kritérií

Závazný výklad preferenčních kritérií MAS Mikulovsko o.p.s. Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 Fiche 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Povinná preferenční : Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovice soutěže Jméno a příjmení : Michael Paroulek Třída : 5.A Školní rok : 2014/2015 Konzultant : Stanislava Kosinová Datum odevzdání

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO

O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Hasičská soutěž O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Pořadatel : SDH Dolní Sedlo, Dolní Sedlo 8, Hrádek nad Nisou 46334 Termín : Sobota 14.9. 2012 Místo : Dolní Sedlo u Hrádku nad Nisou hasičská zbrojnice Program :

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! RK-36-2014-56, př. 1 Počet stran: 12 Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací

Více

Hospitality&Tourism Summit 2007

Hospitality&Tourism Summit 2007 Hospitality&Tourism Summit 2007 Datum: Místo: Prezentuje: 30. 10. 2007 Brno Dan Foltýnek Obsah prezentace 1. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Oblast podpory 2.2. Rozvoj cestovního ruchu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název:

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy...

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... www.sdh.valdov.cz Příprava rozpočtu na rok 2012 Obsah 1. Účel... 4 2. Dokument... 4 3. Forma dokumentu... 4 3.1. Požární sport, požární prevence... 4 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... 5 3.1.2.

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek 9. ROČNÍK Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek Soutěž v netradičním požárním útoku o putovní

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) PŘÍLOHA 3 Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) 1. Název projektu a základní informace 1.1. Název projektu 1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad Formulář projektového listu. 1. Operační program PRV Jihomoravského kraje pro rok 2007 Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice 2. Priorita B

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s stručný název Strategie učení =2.515.191,50 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva globálního grantu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA DODÁVKA PITNÉ VODY PRO ETIOPII REKONSTRUKCE VRTU VE VESNICI HANSHA, OKRES ALABA page 1 / 6 1. ÚVOD Popis situace Přístup k nezávadným zdrojům

Více

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav V neděli 2. 6. 2013 proběhne na hřišti v Chotětově I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Město Semily Právní forma předkladatele projektu Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010

Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 Obsah: 1. Bilance státních zdrojů (dotace MŠMT a MF ČR) za rok 2010 2. Bilance státních zdrojů pro rok 2011 a návrh na jejich rozdělení v roce 2011 3. Bilance vlastních zdrojů ČSTV za rok 2010 4. Bilance

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více