GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO"

Transkript

1 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Autoř i: Jan Dvoř ák Eliška Eichlerová Milan Fila Petr Kř epela Lucie Ondr ová

2 Obsah 1. Popis výchozího stavu... 3 Stručný popis projektu... 3 Momentální stav Předpokládaný cíl projektu... 4 Zdůvodnění potřebnosti projektu... 4 Indikátory... 4 Rizika projektu... 6 Opatření proti riziku Časový harmonogram projektu... 7 Klíčové aktivity Příjemce podpory... 7 Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Popis prostředků... 8 Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť... 8 Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu... 8 Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení... 8 Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Volba zdroje financování Popis dlouhodobé udržitelnosti Rozpočet projektu blok zásahové vybavení blok vybavení pro soutěže blok hřiště blok mikroregionální soutěž blok projektový + školící tým Předpokládané zdroje financování Harmonogram čerpání zdrojů Kontakty

3 1. Popis výchozího stavu Stručný popis projektu Projekt je zaměřen na podporu dobrovolných hasičů, a to sborů spadajících pod hasičský okrsek Novoměstsko. Cílem projektu je zvýšení úrovně sborů jak v oblasti zásahové, tak v oblasti soutěžní. Oblast soutěžní bude zaměřena především na děti, v zásahové oblasti dojde ke zvýšení úrovně a lepší vybavenosti pro případ přírodních katastrof či požárů. Dotace z projektu budou využity: ke koupi zásahového vybavení (pro 6 klíčových sborů) ke koupi vybavení potřebného k soutěži (pro všech 17 sborů) k vytvoření mikroregionální soutěže pro všechny kategorie (muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti) Momentální stav k vytvoření 6 tréninkových hřišť u klíčových sborů Většina menších hasičských sborů nemá peníze na modernizace jejich stávajícího vybavení, prostorů (hasičské zbrojnice, prostory k trénování). Používání starého vybavení hrozí selháním při požáru, odklízení následků po přírodních katastrofách, nebo nebezpečím úrazu. Dobrovolní hasiči tu však dnes nejsou pouze kvůli zásahům. Ve většině případů jsou v obcích jediní, kteří udržují veřejné dění a tradice (stavění máje, plesy, výlety, hasičské soutěže). Při větším množství financí by mohli společenských akcí pořádat daleko více, aniž by se báli o každou korunu, kterou do akcí vloží. Mimo kulturní obohacení se starají o chod a vzhled jejich obce a okolí. Pořádají například brigády na čištění obce, příkopů podél silnic, lesů. Dobrovolní hasiči myslí také na děti - pořádají dětské dny, karnevaly, dávají jim možnost připojit se k hasičskému řemeslu hravou formou v různých soutěžích, a to již od útlého věku. Ze soutěží pořádají hasiči především soutěže v požárním sportu, v klasickém útoku, nebo například v hasičském fotbale. Hasičské sbory se v dnešní době těší velkému zájmu veřejnosti a mnoho dětí tento sport zajímá. Mnoho hasičských sborů však nemá na vybavení pro děti peníze a vybavení pro dospělé je pro malé děti těžké a nevhodné. Je také velmi těžké vést skupinu dětí a učit je hasičskému řemeslu. Většina trenérů mladých hasičů využívá své vlastní zkušenosti, ovšem po jejich odborném proškolení by byl výsledek trénování určitě efektivnější. K trénování také ve většině malých obcí chybí vhodné prostory. V některých případech se konají tréninky na silnici, jinde se trénuje do kopce. Další nedostatek je propagace hasičských sborů a informovanost o veškerých soutěžích. 3 Obr. 1: Hasičský fotbal, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno Obr. 2: Trénink požárního útoku SDH Rokytno, foto: Helena Zelená Křížová, členka SDH Rokytno

4 Přestože je veřejnost zvědavá na soutěžení a láká ji tato podívaná, mnohdy netuší, že se nějaká hasičská soutěž koná. 2. Předpokládaný cíl projektu Projekt zahrnuje podporu 17 sborů spadajících do hasičského okrsku Novoměstsko pod správou sboru dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě (dále SDH NMnM). Finance budou využity ke koupi vybavení pro zásah / k soutěži. 6 klíčových sborů bude vybaveno kvalitním zásahovým vybavením na pomoc při přírodních katastrofách či požárech. V těchto 6 sborech bude dále vytvořen kvalitní tréninkový prostor s přístupem k vodní ploše, který bude sloužit klíčovému sboru a jim přidruženým sborům. Práce na stavbě tréninkového prostoru připadne na členy klíčového sboru společně s členy okolních sborů. Finance se také použijí k vytvoření mikroregionální soutěže ve všech kategoriích ke zlepšení informovanosti o závodech (pomocí letáků, pozvánek) a k pořízení cen (putovní / památeční poháry, medaile). Bude nastavena rovnost družstev ve vybavení, lepší organizovanost soutěží namotivuje více týmů k závodění. Předpokládáme, že se tímto zvedne motivační úroveň a nadšení pro vstup do sboru dobrovolných hasičů více rukou udělá více práce (např. při čištění příkopů podél silnic, čištění a úklidu lesa, zvelebení společenských prostor). Staré vybavení každého sboru se bude nadále využívat k tréninku, nové v soutěžích, závodech, v případě požáru / přírodní katastrofy. Zdůvodnění potřebnosti projektu Dobrovolní hasiči se o údržbu obce a okolí starají ve svém volném čase, sami trénují mladší hasičskou generaci, předávají jim své zkušenosti jak ze závodů, tak ze života. Většina sborů nemá svého sponzora, vybavení a potřebné věci jsou financovány z kulturních akcí nebo z rozpočtu obce. Sbory si tak nemohou dovolit lepší vybavení, které by usnadnilo závodění, a to především nejmenším hasičům. Některé sbory mají těžké hadice, proudnice, neohebné savice, slabou mašinu; v soutěži to pak znamená znevýhodnění kvůli několikasekundovému zpoždění vody v hadicích. Sbory nezapomínají ani na nejmenší obyvatele obce pořádají pro ně dětské dny, karnevaly, kroužky pro děti a jejich maminky. Dobrovolní hasiči dělají mnoho pro své obce a jejich občany, a právě proto bychom je chtěli tímto projektem podpořit a usnadnit jim tak jejich další počiny. Indikátory Počet podpořených sborů: Celkový počet podpořených hasičských sborů v hasičském okrsku Novoměstsko bude 17 sborů dobrovolných hasičů. Klíčové sbory: Klíčové sbory budou vybaveny zásahovým vybavením a dojde zde k vytvoření tréninkového hřiště. 4

5 Obr. 3: Mapa hasičských sborů okrsku Novoměstsko, zdroj: mapy.cz, upravila: Eliška Eichlerová Klíčové sbory + přidružené sbory: Tři Studně + Fryšava, Vlachovice Radňovice + Slavkovice, Jiříkovice Olešná + Zubří, Křídla Nové Město na Moravě + Maršovice, Pohledec Petrovice + Nová Ves, Hlinné Rokytno + Studnice Tréninková hřiště: Dojde k vytvoření 6 tréninkových hřišť v klíčových sborech s přístupem k vodní ploše, která budou sloužit k trénování týmů dobrovolných hasičů. Sbory se na stavbě budou podílet. Školící tým: Vytvoří se speciální školící tým zaměřený na práci s mládeží. Bude sestaven z vedoucích z daných 17 sborů vybráno bude 6 nejvhodnějších vedoucích, každý z jednoho klíčového sboru. Mikroregionální soutěž: Vytvoří se soutěž pro všechny kategorie (Muži / Ženy / Dorost / Starší děti / Mladší děti), organizátory soutěže budou vedoucí ze 17 podporovaných sborů. Nákup zásahového vybavení: Z dotací se nakoupí potřebné vybavení k zásahu proti požáru nebo přírodní katastrofě. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. Vybavení bude přiděleno každému z 6 klíčových sborů. 5

6 Nákup vybavení pro děti: Z dotací se nakoupí vhodné vybavení nutné k hasičským soutěžím, zejména pro děti. Toto vybavení bude přiděleno všem 17 sborům. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Projektový tým: Bude vytvořen tým, který bude dohlížet na průběh projektu. Tým bude sestaven z manažera projektu a z účetní projektu. Manažer bude řídit projekt, účetní bude spravovat finance. Oba zde budou zaměstnáni na ¼ úvazku, na manažera připadne Kč / měsíčně, na účetní Kč / měsíčně. Projektový tým spadá do nezpůsobilých výdajů projektu. Rizika projektu a) Nenalezení vhodného místa pro trénování družstev - z důvodu chybějící vodní plochy nebo nedostačujícího prostoru b) Malá účast členů sborů na budování tréninkových hřišť c) Možnost využití pro své vlastní obohacení d) Časová náročnost soutěže e) Nezájem ze strany dětí Opatření proti riziku a) V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu chybějící vodní plochy je řešením vybudování menší umělé vodní plochy určené právě k tréninku hasičů. V případě nenalezení vhodného místa na trénování družstev z důvodu nedostačujícího prostoru je řešením pronájem jiného vhodného prostoru částečně dotovaný projektem a částečně sborem b) Malá účast členů sborů na opravách a stavbách by mohla být způsobena především nedostatkem času členů (příchod z práce průměrně mezi 3 4 hodinou odpolední). Řešením je rozvrhnout plán staveb a oprav do vhodných časových úseků (4 x za měsíc v pracovní den na 2 hodiny, 2 x za měsíc o víkendu na 4 hodiny) c) Jelikož je v dnešní době stále více lidí, kteří si tak zvaně nacpávají vlastní kapsy, musíme připustit i tuto možnost. Ošetřeno to bude následně: dotace půjdou pod správu SDH NMnM odtud rozdělení financí do jednotlivých sborů. SDH NMnM a následné rozdělování dotací bude kontrolováno pověřeným člověkem. d) Jelikož bude soutěž vytvořena pro všechny kategorie týmů muži / ženy / dorost / starší děti / mladší děti bude časově náročná. Bude tedy rozdělena do tří dnů 1. den závod mužů / žen; 2. den závod dorostu / starších dětí; 3. den závod mladších dětí. Závody se budou konat s týdenním rozestupem. e) I přes zajímavost tohoto sportu zde může být riziko nezájmu z pohledu dětí. V dnešní době existuje mnoho dětských týmů, ale jejich motivaci silně ovlivňuje dlouhá doba trvání závodů, těžká technika, nedostatečné prostory k trénování hasičských útoků. Řešením tohoto rizika je právě rozdělení mikroregionální soutěže do tří dnů, kdy budou závody dětí probíhat v jiné dny než závody dospělých. Zlepšení tréninkových prostor a vybavení také povede ke zlepšení motivace dětí. 6

7 3. Časový harmonogram projektu Klíčové aktivity Číslo aktivity Aktivita 1. Budování tréninkových hřišť 2. Vytvoření školícího týmu pro práci s hasičskou mládeží 3. Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů 4. Vytvoření mikroregionální soutěže Na samém začátku projektu by se uskutečnilo proškolení vedoucích a vytvoření školícího týmu. Následně by po dobu 8 měsíců probíhalo budování hřišť. Ze začátku projektu by se také nakoupilo vybavení pro jednotlivé sbory a následně se mezi sbory rozdělilo. Během posledních 5 měsíců by se tvořila mikroregionální soutěž. Harmonogram klíčových aktivit projektu Klíčová aktivita Doba trvání projektu (měsíce) Aktivita č. 1 X X X X X X X X Aktivita č. 2 X X Aktivita č. 3 X X X Aktivita č. 4 X X X X X 4. Příjemce podpory Příjemcem podpory je sbor dobrovolných hasičů v Novém Městě na Moravě, se sídlem v ulici Školní 448, , Nové Město na Moravě IČ Zkušenosti s prací a vztah k cílové skupině Nové Město na Moravě se stará o základnu dobrovolných hasičů již od roku Sbor dobrovolných hasičů se aktivně stará o bezpečnost obyvatel. SDH NMnM se chce podílet na rozvoji hasičských sborů a pomoci s rozdělováním financí. Je to jediný sbor spravující také profesionální hasiče na Novoměstsku. SDH NMnM je centrem jak mikroregionu Novoměstsko, tak centrem hasičského okrsku Novoměstsko. SDH NMnM má také mnoho zkušeností s vedením dětí a dorostu jejich družstva patří mezi nejlepší díky kvalitním tréninkům. 7

8 5. Popis prostředků Aktivita č. 1 Budování tréninkových hřišť Tato aktivita zahrnuje vybudování 6 nových tréninkových hřišť v obcích klíčových sborů. Budou nutné úpravy terénu, přístupových cest i bezprostředního okolí tréninkových hřišť. Každé tréninkové hřiště musí mít přístup k vodnímu zdroji, proto bude potřeba vytvořit umělou vodní plochu, nebo tam kde to nebude možné, zajistit snadný přístup k nejbližšímu, již stávajícímu, vodnímu zdroji. Financování této aktivity půjde z projektu. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude vytvořené tréninkové hřiště, tedy nezbytný prostor pro trénování včetně vybudování vyhovující vodní plochy, nebo alespoň zajištění snadného přístupu k jinému vodnímu zdroji. Aktivita č. 2 Vytvoření školícího týmu na práci s hasičskou mládeží Obr. 4: Návrh tréninkového hřiště, vytvořil: Petr Křepela Pro kvalitní přípravu dětí, mládeže, ale i ženských a mužských družstev na hasičské závody je třeba zkušeného týmu. Ze všech 17 sborů bude vybráno 6 nejvhodnějších vedoucích. Důležitým kritériem pro post vedoucího týmu bude schopnost práce s dětmi, bude záležet na vůdčích schopnostech hasiče. Vytvořený tým se zúčastní školení, kde se bude vzdělávat a získá cenné rady, jak efektivně trénovat, jak mladé hasiče motivovat apod. Finance na proškolení půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude tým šesti zkušených hasičských vedoucích, kteří budou schopni organizovat jejich hasičské skupiny. Tento tým pak může pomoci také ostatním sborům. Aktivita č. 3 Nákup vybavení a jeho rozdělení do sborů Jelikož současný stav a kvalita vybavení není dostačující, je třeba vybavení obnovit a doplnit. V mnoha hasičských sborech chybí vhodné vybavení pro nejmenší členy hasičů, manipulace s těžkými hadicemi, rozdělovači a dalšími nástroji je pro ně náročná, mnohdy i nebezpečná. Šesti klíčovým sborů tak bude opatřeno kvalitní zásahové vybavení, které bude použito v případě požáru či přírodní katastrofy v okolí klíčového sboru. Při zásahu by se tak sbory nemusely spoléhat pouze na SDH NMnM, mohly by začít se zásahem samy a zabránit tak větším škodám. Zásahové vybavení se bude skládat z hadic typu B a C, klíčů k hadicím, proudnic, savic, rozdělovačů a hasicích přístrojů. 8

9 Každý sbor z okrsku Novoměstsko bude opatřen vybavením k soutěžím, a to především pro děti. Pro děti budou závody jednodušší a nebude zde takové riziko zranění jako při závodění s těžkou technikou. Vybavení k útoku bude obsahovat krátké hadice typu B a C, odlehčené proudnice, savice, rozdělovače, sací koše. Finance půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vybavenost 6 klíčových sborů zásahovým vybavením a vybavenost všech 17 sborů vhodným soutěžním vybavením pro děti. Aktivita č. 4 Vytvoření mikroregionální soutěže Dalším bodem bude vytvoření nové mikroregionální hasičské soutěže, kde si jednotlivé hasičské sbory porovnají své dovednosti a um. Pořadatel této soutěže bude SDH NMnM. Bude třeba zajistit dostatečnou propagaci této akce, jako vytvoření plakátů, umístit odkazy na webové stránky obcí, ve kterých jsou potencionální účastníci soutěže. Dalším úkolem bude sehnat dostatek sponzorů této soutěže, menší část nákladů na organizaci budou hradit obce zúčastněných družstev v soutěži. Finance na propagaci, organizaci a vytvoření soutěže půjdou z dotací. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude vytvoření nové mikroregionální soutěže. Bude zajištěna dostatečná informovanost soutěžních sborů, ale i široké veřejnosti. 6. Volba zdroje financování Projekt bude financován z Regionálního operačního programu NUTS II, prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Hasiči udržují v obcích velmi dobrou soudržnost komunity, a to hlavně díky pořádání kulturních a společenských akcí. Z těchto akcí utrží nějaké finance, díky kterým pak rozšiřují / obnovují vybavení a hasičské prostory. Díky dotacím z tohoto projektu by mohly hasičské sbory ušetřit daleko více peněz. Během jeho fungování by sbory ukládaly veškeré finance utržené z pořádaných akcí do hasičského fondu. Z fondu by se pak nastřádané finance používaly k udržování tréninkových hřišť a získaného vybavení, ke spravování mikroregionální soutěže. I po skončení projektu by tak bylo nadále možné spravovat projektové aktivity. 8. Rozpočet projektu Projekt bude čerpat peníze z evropských fondů a z rozpočtů jednotlivých hasičských sborů okrsku Novoměstsko. Okrsek tvoří 17 hasičských sborů, z nichž je 6 sborů klíčových*. Klíčovým sborům bude přiděleno kvalitní zásahové vybavení. Zároveň bude v místě klíčového sboru vytvořeno tréninkové hřiště. Každému sboru z okrsku bude přiděleno vybavení pro soutěže. * Klíčové sbory (Nové Město na Moravě, Radňovice, Olešná, Rokytno, Petrovice, Tři Studně) 9

10 1. blok zásahové vybavení jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice Pyrotex C52 požární - 20m Hadice Pyrotex B7 požární - 20m Proudnice C52 kombi AL Rozdělovač Savice Klíče k hadicím B, C Hasicí přístroj CO 2 - sněhový Plovoucí stříkačka CELKEM blok hřiště jednotka počet jednotek (6 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Bariéra UNI 0,7m/0,8m x 2m Bariéra 1,5 x 2m - tartanový povrch Kladina pevná 4 x 0,8m Základna 2m x 2m x 0,1m - skládací Výstavba hřiště, terénní úpravy, materiál Požární nádrž PN CELKEM blok vybavení pro soutěž jednotka počet jednotek (17 SDH) jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Hadice C52-10m Hadice B75-10 m Hadice B65 s koncovkami/20m Hadice C42 s koncovkami/20m Savice Proudnice Rozdělovač Sací koš Hadice - sada dětská, spojky DIN Proudnice štafetová C CELKEM

11 4. blok mikroregionální soutěž jednotka počet jednotek jednotku bez jednotku vč. celková cena (Kč) 1 Ceny do soutěže Pohár soutěže (6 kategorií) Medaile (6 kategorií, 1., 2., 3. místo, 3 potisk) CELKEM blok školící tým funkce počet vedoucích jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Školící tým pro práci s mládeží CELKEM blok projektový tým funkce jednotka (měsíc) jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) 1 Manažer projektu Účetní projektu CELKEM Předpokládané zdroje financování Celkový rozpočet projektu Kč 100% Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Kč 97% Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje* Kč 3% Veřejné spolufinancování Kč 97% Strukturální fond Kč 85% Rozpočet sborů okrsku Novoměstsko Kč 15% * Nezpůsobilé výdaje: Projektový tým (manažer + účetní) je potřebný ke kontrole průběhu projektu. Zabrání znehodnocení financí a dohlédne na plnění časového harmonogramu projektu. 11

12 Pedagog konzultant: Mgr. Miloš Bukáček tel.: Škola: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Leandra Čecha Nové Město na Moravě 12

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více