ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE"

Transkript

1 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Jičín Datum: dubna 05 Semifinále Místa konání: Ústí n. L. Poděbrady Kroměříž Vrchlabí Datum: 4. února 05

2 Všeobecná ustanovení. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádají: Finále SKK Jičín Semifinále TJ Lokomotiva Ústí n. L. KK Jiří Poděbrady KK Kroměříž SKK Vrchlabí. Termíny Finále dubna 05 Semifinále 4. února Místo konání Kuželna SKK Jičín, Revoluční 06, Jičín 4. Ved. funkcionáři Jičín Kuželna TJ Lokomotiva Ústí n. L., Pod Vodojemem 3, Ústí n. L. Kuželna KK Jiří Poděbrady, U Stadionu, Poděbrady Kuželna KK Kroměříž, Skopalíkova 66, Kroměříž Kuželna SKK Vrchlabí, Tyršova 793, Vrchlabí Ředitel: Roman Bureš Sv. Čecha Jičín -M: mail: Hlavní rozhodčí: Jaroslav Egrt Rozhodčí: Zástupce ČKA: Ústí n. L. Ředitel: Hlavní rozhodčí: Josef Strachoň Rozhodčí: Poděbrady Ředitel: Martin Zahálka Pod Vodojemem Ústí n.l. -M: mail: Josef Matoušek Milan Jaworek Hlavní rozhodčí: Václav Anděl Rozhodčí: Jiří Miláček st. Klučov český Brod -M: mail: Jiří Miláček ml. Ondřej Šustr

3 Kroměříž Ředitel: Rudolf Vykydal Nádražní Kroměříž -M: mail: Hlavní rozhodčí: František Nedopil Rozhodčí: Vrchlabí Ředitel: Pavel Kejík Pavel Vyskočil Renata Šimůnková Na Výšině Vrchlabí -M: mail: Hlavní rozhodčí: Zdeněk Hobl Rozhodčí: Zdenka Horáčková Pavel Maršík 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráčů do semifinále a jejich přiřazení startovní pozici v rozlosování zašlou krajské kuželkářské svazy na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do. února 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráče, jeho oddílovou příslušnost, startovní pozici a kontaktní . Na finále se přihlášky nezasílají. Pouze v případě, že se kvalifikovaný hráč nemůže zúčastnit, uvědomí o tom ředitele turnaje a předsedu STK ČKA. 6. Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře finále MČR uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pro semifinále se ubytování nezajišťuje. Pořadatel poskytne účastníkům finále informace o možnostech ubytování. Účastníci si ubytování zajišťují a hradí sami. 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; u finále nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: semifinále: hlavní 850 Kč, rozhodčí 750 Kč kvalifikace: hlavní 850 Kč, rozhodčí 750 Kč finále: hlavní 450 Kč, rozhodčí 350 Kč odměnu řediteli turnaje: finále 400 Kč, semifinále 00 Kč. II. Hráči hradí: Startovní poplatek, který vybírá pořádající oddíl. Semifinále: 00 Kč Finále: 50 Kč 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 3

4 Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Semifinále V každém ze čtyř semifinálových turnajů startuje 48 hráčů v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy. Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu vylosovala STK ČKA s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastníků a je uvedeno v bodu 7 tohoto rozpisu. Počty postupujících jsou uvedeny v bodu 7 tohoto rozpisu. Finále Soutěží se o dva tituly: o titul Mistra ČR na 0 hs (kombinace) a o titul Mistra ČR na 0 hs. V kvalifikaci startuje 48 hráčů v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy. Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu vylosovala STK ČKA s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastníků a je uvedeno v bodu 7 tohoto rozpisu. Právo účasti ve finále si zajistí hráči, kteří se v kvalifikaci umístí na prvních 4 místech. Nikdo další nemá právo se finále účastnit. Pro finále je předepsána disciplína 0 hs. Ve finále nastupují hráči ke startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu výkonu (např. na dráze č. bude finále začínat hráč, který v kvalifikaci skončil na 4. místě). Celkové pořadí kombinace se určí na základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. Pořadí MČR na 0 hs je dáno výsledky finálového startu.. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájce titulu). c) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. d) Hráč je povinen osobně se prezentovat nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem svého startu.. Startují a) Hráči, kteří v soutěžním ročníku dosáhnou 50 a více let. b) V semifinále startují postupující hráči z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle tabulky, uvedené v bodu 7 tohoto rozpisu. c) Ve finále startují postupující hráči z jednotlivých semifinálových turnajů v počtu dle tabulky, uvedené v bodu 7 tohoto rozpisu. d) Ve finále má právo startu obhájce titulu Karel ZUBALÍK (TJ Lokomotiva Česká Třebová). Pokud odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na Semifinálovou skupinu D. 3. Časový rozvrh průběžně kontrola dokladů 8:00 zahájení semifinále Sobota průběžně kontrola dokladů 8:00 zahájení kvalifikace Neděle :00 slavnostní nástup všech finalistů, zahájení finále, po jeho skončení slavnostní nástup všech finalistů, vyhlášení výsledků a předání medailí. 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér. 4

5 5. Vítěz a ceny a) Vítěz kombinace získává titul Mistr České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě diplom a medaili. Vítěz finále získává titul Mistr České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě diplom a medaili. Diplomy budou hráčům předány vhodným způsobem. b) Vítěz kombinace získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii. 6. Různé a) Postupový klíč: Každý KKS má 8 postupových míst do semifinále. Zbylá místa v každém semifinále jsou doplněna na 48 podle pořadí v příslušném semifinále MČR 04, hráči získávají po jednom postupovém místě do semifinále pro KKS, který je do semifinále MČR přihlásil. Jsou to u skupin A a D hráči na. 6. místě, u skupin B a C hráči na. 4. místě. Do kvalifikace finále postupuje obhájce titulu a z každé semifinálové skupiny 8 hráčů. Zbylých 5 míst je rozděleno mezi regiony podle umístění na MČR 04 v kombinaci ( místo). b) Hráči seniorské kategorie mohou startovat pouze v jedné kategorii. c) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do finále, rozhodne o postupujících los. d) Účast všech finalistů na slavnostním zahajovacím i závěrečném nástupu je povinná. e) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství krajů. f) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. g) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. h) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů. i) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. j) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč použil nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na k) Hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou opustit místo konání mistrovství před skončením kvalifikace. l) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení turnaje zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Hanuš Slavík, m) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení hracího dne. n) Pořádající oddíl finále je povinen zajistit digitální fotografie medailistů a společné foto všech finalistů a odeslat je em na adresu o) Pořádající oddíl finále je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráčů a vyhlášení výsledků. 5

6 7. Postupové kvóty a rozlosování Rozdělení krajů pro semifinále p) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. A B C D Plzeňský KS Pražský KS KS Vysočina Královéhradecký KS Karlovarský KS Středočeský KS Jihomoravský KS Pardubický KS Ústecký KS Jihočeský KS Zlínský KS Olomoucký KS Liberecký KS Moravskoslezský KS Postupové kvóty do semifinále Pevný postup SF 04 Celkem Plzeňský KS 8 3 Karlovarský KS 8 4 Ústecký KS Liberecký KS Pražský KS Středočeský KS Jihočeský KS KS Vysočina Jihomoravský KS 8 4 Zlínský KS Královéhradecký KS 8 3 Pardubický KS 8 3 Olomoucký KS Moravskoslezský KS Postupové kvóty do finále MČR 04 Pevný postup Celkem Plzeňský KS 8 4 Karlovarský KS Ústecký KS 3 Liberecký KS 0 Pražský KS Středočeský KS Jihočeský KS KS Vysočina 8 4 Jihomoravský KS 3 Zlínský KS Královéhradecký KS Pardubický KS Olomoucký KS 0 Moravskoslezský KS 0 Obhájce Celkem

7 Rozlosování semifinále Použitý kód se skládá ze zkratky kraje a pořadového čísla hráče z tohoto kraje (čísla svým postupujícím přidělí vhodným způsobem krajské svazy). Semifinále A Ústí n. L. Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 8:00 U 5 U 3 U 6 U 4 9:00 U 0 U 9 U U 3 0:00 U 8 U 6 U 5 U 7 4 :00 L 7 L 6 L 9 L 8 5 :00 L 3 L 5 L 4 L 6 3:00 L K K K 0 7 4:00 K 6 K 8 K 7 K 9 8 5:00 K 4 K 3 K K 5 9 6:00 K P 0 P 9 P 0 7:00 P 7 P 6 P 5 P 8 8:00 P P 4 P P 3 9:00 U 4 U 3 U U Semifinále C Kroměříž Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 8:00 Z Z 0 Z 9 Z 9:00 Z 7 Z 6 Z 5 Z 8 3 0:00 B B 9 B B 0 4 :00 B 8 B 6 B 5 B 7 5 :00 B 4 B 3 B B 6 3:00 B 0 B 8 B 7 B 9 7 4:00 B 5 B 6 B 4 B 3 8 5:00 J 3 B J 4 B 9 6:00 J 9 J J J 0 0 7:00 J 6 J 7 J 5 J 8 8:00 J J 4 J J 3 9:00 Z 3 Z Z Z 4 Semifinále B Poděbrady Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 8:00 S 7 S 6 S 5 S 4 9:00 S 0 S S 3 S 3 0:00 S 7 S 6 S 9 S 8 4 :00 A 5 A 6 A 4 S 5 5 :00 A 3 A A A 0 6 3:00 A 7 A 8 A 6 A 9 7 4:00 A A 3 A 5 A 4 8 5:00 C 3 A C 5 C 4 9 6:00 C 9 C C C 0 0 7:00 C 8 C 6 C 5 C 7 8:00 C 3 C C C 4 9:00 S 4 S S 3 S Semifinále D Vrchlabí Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 8:00 H 0 H H 8 H 9 9:00 H 5 H 6 H 7 E 3 0:00 E 0 E 8 E 7 E 9 4 :00 E 5 E 3 E 6 E 4 5 :00 E M E M 3 6 3:00 M 9 M M 0 M 8 7 4:00 M 5 M 4 M 6 M 7 8 5:00 T 3 M 3 M M 9 6:00 T T T 9 T 0 0 7:00 T 5 T 8 T 7 T 6 8:00 T 3 T T 4 T 9:00 H 4 H H H 3 7

8 Předběžné nasazení do kvalifikace finále Písmeno označuje skupinu semifinále. Startovní listina bude sestavena a vylosována podle dojezdových vzdáleností konkrétních postupujících hráčů ze semifinále. Obh = obhájce titulu. Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 8:00 D D D D 9:00 D D D D 3 0:00 D D/Obh B B 4 :00 B B B B 5 :00 B B B B 6 3:00 A A A A 7 4:00 A A A A 8 5:00 A A A A 9 6:00 A A C C 0 7:00 C C C C 8:00 C C C C 9:00 C C C C Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 8

9 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Seniorky Vracov Datum: dubna 05

10 Všeobecná ustanovení. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov. Termíny dubna Místo konání Kuželna TJ Sokol Vracov, Mlýnská, Vracov. 4. Ved. funkcionáři Ředitel: Jan Tužil Mlýnská ul Vracov -M: mail: Hlavní rozhodčí: Michael Divílek Rozhodčí: Zástupce ČKA: 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráček do kvalifikace finále a jejich přiřazení startovní pozici v rozlosování zašlou krajské kuželkářské svazy na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do 3. března 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráčky, její oddílovou příslušnost, startovní pozici a kontaktní Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře finále MČR uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pro semifinále se ubytování nezajišťuje. Pořadatel poskytne účastníkům finále informace o možnostech ubytování. Účastníci si ubytování zajišťují a hradí sami. 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; u finále nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: kvalifikace: hlavní 850 Kč, rozhodčí 750 Kč finále: hlavní 450 Kč, rozhodčí 350 Kč řediteli turnaje odměnu ve výši 400 Kč. II. Hráčky hradí: Startovní poplatek 50 Kč, který vybírá pořádající oddíl. 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

11 Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Soutěží se o dva tituly: o titul Mistryně ČR na 0 hs (kombinace) a o titul Mistryně ČR na 0 hs. V kvalifikaci startuje 48 hráček v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy. Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu vylosovala STK ČKA s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastnic a je uvedeno v bodu 7 tohoto rozpisu. Právo účasti ve finále si zajistí hráčky, které se v kvalifikaci umístí na prvních 4 místech. Nikdo další nemá právo se finále účastnit. Pro finále je předepsána disciplína 0 hs. Ve finále nastupují hráčky ke startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu výkonu (např. na dráze č. bude finále začínat hráčka, která v kvalifikaci skončila na 4. místě). Celkové pořadí kombinace se určí na základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. Pořadí MČR na 0 hs je dáno výsledky finálového startu.. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájkyně titulu). c) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. d) Hráčka je povinna osobně se prezentovat nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem svého startu.. Startují a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku dosáhnou 50 a více let. Kraj A S C P K U L Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Kraj H E J B Z M T Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský b) Obhájkyně titulu Daniela ŽĎÁRKOVÁ (TJ Jiskra Nový Bor). Pokud odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na Liberecký KKS. 3. Časový rozvrh Sobota průběžně kontrola dokladů :00 zahájení kvalifikace Neděle :00 slavnostní nástup všech finalistek, zahájení finále, po jeho skončení slavnostní nástup všech finalistek, vyhlášení výsledků a předání medailí. 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat hráčka nebo její trenér. 5. Vítěz a ceny a) Vítězka kombinace získává titul Mistryně České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě diplom a medaili. Vítězka finále získává titul Mistryně České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě diplom a medaili. Diplomy budou hráčkám předány vhodným způsobem

12 b) Vítězka kombinace získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii. 6. Různé a) Postupový klíč: Obhájkyně titulu, každý KKS má postupová místa do kvalifikace finále. Hráčky na místě z MČR 04 získávají po postupovém místě pro kraj, který je na MČR přihlásil. b) Hráčky seniorské kategorie mohou startovat pouze v jedné kategorii. c) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do finále, rozhodne o postupujících los. d) Účast všech finalistek na slavnostním zahajovacím i závěrečném nástupu je povinná. e) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčkám z mistrovství krajů. f) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. g) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráčky a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. h) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráček. i) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. j) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na k) Hráčky, které nepostoupí do finále, mohou opustit místo konání mistrovství před skončením kvalifikace. l) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení turnaje zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Hanuš Slavík, m) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení hracího dne. n) Pořádající oddíl finále je povinen zajistit digitální fotografie medailistek a společné foto všech finalistek a odeslat je em na adresu o) Pořádající oddíl finále je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráček a vyhlášení výsledků. p) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 4

13 7. Rozlosování Použitý kód se skládá ze zkratky kraje a pořadového čísla hráčky z tohoto kraje (čísla svým postupujícím přidělí vhodným způsobem krajské svazy). Obh = obhájkyně titulu Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 Dr.č.5 Dr.č.6 :00 Z 4 Z 3 M/T 5 B B J 4 3:00 E 3 J 3 M/T 4 Z Z M/T 3 3 4:00 J E E J M/T M/T 4 5:00 C 4 S 4 H 6 S 3 H 5 C 3 5 6:00 S C H 3 H 4 S C 6 7:00 H H K 4 A 4 A 3 P 3 7 8:00 P A L A K 3 U 8 9:00 L L/Obh K U P K Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 5

14 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Junioři Blansko Datum: dubna 05 Semifinále Místa konání: Hazlov České Velenice Rosice Jičín Datum: 4. února 05

15 Všeobecná ustanovení. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádají: Finále Semifinále KK Blansko TJ Jiskra Hazlov TJ Lokomotiva České Velenice KK Slovan Rosice SKK Jičín. Termíny Finále dubna 05 Semifinále 4. února 05 sobota 3. Místa konání Kuželna KK Blansko, Údolní 0, Blansko 4. Ved. funkcionáři Blansko Kuželna TJ Jiskra Hazlov, Hazlov 454. Kuželna TJ Lokomotiva České Velenice, České Velenice Kuželna KK Slovan Rosice, Tyršova 8, Rosice u Brna Kuželna SKK Jičín, Revoluční 06, Jičín Ředitel: Lukáš Hlavinka Chelčického Blansko -M: mail: Hlavní rozhodčí: Zita Řehůřková Rozhodčí: Zástupce ČKA: Hazlov Ředitel: Linda Utikalová Hazlov Hazlov -M: mail: Hlavní rozhodčí: Norbert Schneider Rozhodčí: Miroslava Utikalová České Velenice Ředitel: Hlavní rozhodčí: Miloš Navrkal Rozhodčí: Milan Míka Ing. Zdeněk Dvořák Komenského České Velenice -M: mail:

16 Rosice Ředitel: Hlavní rozhodčí: Jiří Čech Rozhodčí: Petr Mecerod Jičín Ředitel: Pavel Mecerod Dělnická Rosice -M: mail: Roman Bureš Sv. Čecha Jičín -M: mail: Hlavní rozhodčí: Vladimír Pavlata Rozhodčí: Pavel Kříž 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráčů do semifinále a jejich přiřazení startovní pozici v rozlosování zašlou krajské kuželkářské svazy na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do. února 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráče, jeho oddílovou příslušnost, startovní pozici a kontaktní . Na finále se přihlášky nezasílají. Pouze v případě, že se kvalifikovaný hráč nemůže zúčastnit, uvědomí o tom ředitele turnaje a předsedu STK ČKA. 6. Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře finále MČR uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pro semifinále se ubytování nezajišťuje. Pořadatel poskytne účastníkům finále informace o možnostech ubytování. Účastníci si ubytování zajišťují a hradí sami. 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; u finále nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: semifinále: hlavní 450 Kč, rozhodčí 350 Kč kvalifikace: hlavní 650 Kč, rozhodčí 550 Kč finále: hlavní 450 Kč, rozhodčí 350 Kč odměnu řediteli turnaje: finále 400 Kč, semifinále 00 Kč. II. Hráči hradí: Startovní poplatek, který vybírá pořádající oddíl. Semifinále: 00 Kč Finále: 50 Kč 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady. 3

17 Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Semifinále V každém ze čtyř semifinálových turnajů startují 4 hráči v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy. Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu vylosovala STK ČKA s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastníků a je uvedeno v bodu 7 tohoto rozpisu. Počty postupujících jsou uvedeny v bodu 7 tohoto rozpisu. Finále Soutěží se o dva tituly: o titul Mistra ČR na 0 hs (kombinace) a o titul Mistra ČR na 0 hs. V kvalifikaci startuje 36 hráčů v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy na šesti drahách. Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu vylosovala STK ČKA s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastníků a je uvedeno v bodu 7 tohoto rozpisu. Právo účasti ve finále si zajistí hráči, kteří se v kvalifikaci umístí na prvních 4 místech. Nikdo další nemá právo se finále účastnit. Pro finále je předepsána disciplína 0 hs přes 4 dráhy na šesti drahách. Ve finále nastupují hráči ke startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu výkonu (např. na dráze č. bude finále začínat hráč, který v kvalifikaci skončil na 4. místě). Celkové pořadí kombinace se určí na základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. Pořadí MČR na 0 hs je dáno výsledky finálového startu.. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájce titulu). c) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu. d) Hráč je povinen osobně se prezentovat nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem svého startu.. Startují a) Hráči, kteří v soutěžním ročníku dosáhnou 9 až 3 let. b) V semifinále startují postupující hráči z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle tabulky, uvedené v bodu 7 tohoto rozpisu. c) Ve finále startují postupující hráči z jednotlivých semifinálových turnajů v počtu dle tabulky, uvedené v bodu 7 tohoto rozpisu. d) Ve finále má právo startu obhájce titulu Michal PYTLÍK (SKK Rokycany). Pokud odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na semifinálovou skupinu A. 3. Časový rozvrh průběžně kontrola dokladů 0:00 zahájení semifinále Sobota průběžně kontrola dokladů :00 zahájení kvalifikace Neděle :00 slavnostní nástup všech finalistů, zahájení finále, po jeho skončení slavnostní nástup všech finalistů, vyhlášení výsledků a předání medailí. 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat hráč nebo jeho trenér. 4

18 5. Vítěz a ceny a) Vítěz kombinace získává titul Mistr České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě diplom a medaili. Vítěz finále získává titul Mistr České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě diplom a medaili. Diplomy budou hráčům předány vhodným způsobem. b) Vítěz kombinace získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii, ale jen tehdy, když v ročníku bude stále juniorské věkové kategorie. 6. Různé a) Postupový klíč: Každý KKS má přidělena 4 postupová místa do semifinále. Všichni finalisté MČR 04 získávají pro svůj KKS postupové místo do semifinále. Zbylá místa byla rozdělena podle velikosti členské základny krajů v rámci daného semifinále. Každá skupina semifinále má 6 postupových míst do kvalifikace finále, k tomu obhájce. Zbylých míst je rozděleno mezi regiony podle umístění na MČR 04 v kombinaci (. -. místo). b) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do finále, rozhodne o postupujících los. c) Účast všech finalistů na slavnostním zahajovacím i závěrečném nástupu je povinná. d) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství krajů. e) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. f) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. g) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů. h) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. i) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč použil nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na j) Hráči, kteří nepostoupí do finále, mohou opustit místo konání mistrovství před skončením kvalifikace. k) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Hanuš Slavík, l) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení kvalifikace a finále. m) Pořádající oddíl je povinen zajistit digitální fotografie medailistů a společné foto všech finalistů a odeslat je em na adresu n) Pořádající oddíl je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráčů a vyhlášení výsledků. o) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 5

19 7. Postupové kvóty a rozlosování Rozdělení krajů pro semifinále A B C D Plzeňský KS Pražský KS KS Vysočina Královéhradecký KS Karlovarský KS Středočeský KS Jihomoravský KS Pardubický KS Ústecký KS Jihočeský KS Zlínský KS Olomoucký KS Liberecký KS Moravskoslezský KS Postupové kvóty do semifinále Pevný postup MČR 04 Základna Celkem Plzeňský KS 4 7 Karlovarský KS Ústecký KS 4 6 Liberecký KS Pražský KS 4 8 Středočeský KS 4 7 Jihočeský KS KS Vysočina 4 6 Jihomoravský KS Zlínský KS Královéhradecký KS 4 7 Pardubický KS Olomoucký KS Moravskoslezský KS Postupové kvóty do finále MČR 04 Pevný postup Celkem Plzeňský KS Karlovarský KS Ústecký KS 0 Liberecký KS 0 Pražský KS 6 8 Středočeský KS Jihočeský KS 0 KS Vysočina 6 0 Jihomoravský KS Zlínský KS Královéhradecký KS 6 0 Pardubický KS 0 Olomoucký KS Moravskoslezský KS Obhájce Celkem

20 Rozlosování semifinále Použitý kód se skládá ze zkratky kraje a pořadového čísla hráče z tohoto kraje (čísla svým postupujícím přidělí vhodným způsobem krajské svazy). Semifinále A Hazlov Semifinále C Rosice Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 0:00 K 5 K 4 K 6 K 3 :00 P 7 K K P 6 3 :00 P 3 P 4 P P 5 4 3:00 P U 6 U 4 U 5 5 4:00 U 3 L 5 U U 6 5:00 L 4 L L L 3 Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 0:00 B 7 B 0 B 9 B 8 :00 B 3 B 5 B 4 B 6 3 :00 B J 5 B J 6 4 3:00 J 4 J 3 J J 5 4:00 Z 5 Z 6 Z 7 Z 8 6 5:00 Z Z 3 Z Z 4 Semifinále B České Velenice Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 0:00 C 8 C 9 C 7 C 6 :00 C 4 C 5 C C 3 3 :00 C S 7 S 5 S 6 4 3:00 S 4 S S S 3 5 4:00 A 8 A 5 A 7 A 6 6 5:00 A A A 3 A 4 Semifinále D Jičín Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 0:00 H 5 H 6 H 4 H 7 :00 H 3 H E 4 H 3 :00 M/T 3 E E 3 E 4 3:00 M/T 9 M/T M/T 0 M/T 5 4:00 M/T 5 M/T 7 M/T 6 M/T 8 6 5:00 M/T M/T M/T 3 M/T 4 Předběžné nasazení do kvalifikace finále Písmeno označuje skupinu semifinále. Startovní listina bude sestavena a vylosována podle dojezdových vzdáleností konkrétních postupujících hráčů ze semifinále. Obh = obhájce titulu. Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 :00 C C C C :00 C C C C 3 3:00 C C D D 4 4:00 D D D D 5 5:00 D D D D 6 6:00 B B B B 7 7:00 B B B B 8 8:00 A A A A 9 9:00 A A A A/Obh Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 7

21 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Juniorky Praha Žižkov Datum: dubna 05

22 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá SK Žižkov Praha.. Termín dubna Místo konání Kuželna SK Žižkov Praha. Pitterova 5/878, Praha 3 4. Ved. funkcionáři Ředitel: Michal Truksa Choceradská Praha 4 -M: mail: Hlavní rozhodčí: Libor Novák Rozhodčí: Zástupce ČKA: Pavel Kohlíček Jiří Novotný 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráček a jejich přiřazení startovní pozici v rozlosování zašlou krajské kuželkářské svazy na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do 3. března 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráčky, její oddílovou příslušnost, startovní pozici a kontaktní Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pořadatel poskytne účastnicím informace o možnostech ubytování. Účastnice si ubytování zajišťují a hradí samy. 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: kvalifikace: hlavní 650 Kč, rozhodčí 550 Kč finále: hlavní 450 Kč, rozhodčí 350 Kč řediteli turnaje odměnu ve výši 400 Kč. II. Hráčky hradí: Startovní poplatek 50 Kč, který vybírá pořádající oddíl. 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

23 Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Soutěží se o dva tituly: o titul Mistryně ČR na 0 hs (kombinace) a o titul Mistryně ČR na 0 hs. V kvalifikaci startuje 36 hráček v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy. Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí startu vylosovala STK ČKA s ohledem na dojezdové vzdálenosti účastnic a je uvedeno v bodu 7 tohoto rozpisu. Právo účasti ve finále si zajistí hráčky, které se v kvalifikaci umístí na prvních 4 místech. Nikdo další nemá právo se finále účastnit. Pro finále je předepsána disciplína 0 hs přes čtyři dráhy. Ve finále nastupují hráčky ke startu dle umístění v kvalifikaci v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu výkonu (např. na dráze č. bude finále začínat hráčka, která v kvalifikaci skončila na 4. místě). Celkové pořadí kombinace se určí na základě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finále. Pořadí MČR na 0 hs je dáno výsledky finálového startu.. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Účast na mistrovství krajského svazu (s výjimkou obhájkyně titulu). c) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II. d) Hráčka je povinna osobně se prezentovat nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem svého startu v kvalifikaci.. Startují a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku dosáhnou 9 až 3 let. Kraj A S C P K U L Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 3 3 Kraj H E J B Z M T Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský b) Obhájkyně titulu Renata Navrkalová (TJ Lokomotiva České Velenice) je již v kategorii žen. Její místo získal Jihočeský KKS. 3. Časový rozvrh Sobota průběžně kontrola dokladů :00 zahájení kvalifikace Neděle :00 slavnostní nástup všech finalistek, zahájení finále, po jeho skončení slavnostní nástup všech finalistek, vyhlášení výsledků a předání medailí. 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněna podat hráčka nebo její trenér. 5. Vítěz a ceny a) Vítězka kombinace získává titul Mistryně České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě diplom a medaili. Vítězka finále získává titul Mistryně České republiky 05 na 0 hs, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě diplom a medaili. Diplomy budou hráčkám předány vhodným způsobem

24 b) Vítězka kombinace získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii, ale jen tehdy, když v ročníku bude stále juniorské věkové kategorie. 6. Různé a) Postupový klíč: Obhájkyně titulu, každý KKS má postupová místa do kvalifikace finále. Hráčky na místě z MČR 04 v kombinaci získávají po postupovém místě pro KKS, který je na MČR přihlásil. Postupová místa, která má KKS přidělena, ale která neobsadí, budou přidělena dalším KKS dle umístění hráček v MČR 04 na nepostupových pozicích. b) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do finále, rozhodne o postupujících los. c) Účast všech finalistek na slavnostním zahajovacím i závěrečném nástupu je povinná. d) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčkám z mistrovství krajů. e) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. f) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráčky a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. g) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráček. h) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. i) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na j) Hráčky, které nepostoupí do finále, mohou opustit místo konání mistrovství před skončením kvalifikace. k) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Hanuš Slavík, l) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení kvalifikace a finále. m) Pořádající oddíl je povinen zajistit digitální fotografie medailistek a společné foto všech finalistek a odeslat je em na adresu n) Pořádající oddíl je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráčů a vyhlášení výsledků. o) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 4

25 7. Rozlosování Použitý kód se skládá ze zkratky kraje a pořadového čísla hráčky z tohoto kraje (čísla svým postupujícím přidělí vhodným způsobem krajské svazy). Dr.č. Dr.č. Dr.č.3 Dr.č.4 :00 S A P U 3 :00 A P U S 3 3:00 L C 3 K U 4 4:00 H 3 L K C 5 5:00 C J H E 3 6 6:00 J B 4 E H 7 7:00 E M/T Z B 3 8 8:00 M/T 3 Z B M/T 9 9:00 B M/T 5 Z 3 M/T 4 Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 5

26 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Dorostenci Třebíč Datum: dubna 05

27 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Třebíč.. Termín dubna Místo konání Čtyřdráhová kuželna TJ Třebíč. Fügnerova 0, Třebíč. 4. Ved. funkcionáři Ředitel: Petr Dobeš Račerovice Třebíč -M: mail: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí: Zástupce ČKA: Naďa Dobešová 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráčů zašlou krajské kuželkářské svazy na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do 3. března 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráče, jeho oddílovou příslušnost a kontaktní Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pořadatel poskytne účastníkům informace o možnostech ubytování. Účastníci a doprovod si ubytování zajišťují a hradí sami. 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: jednotlivci: hlavní 650 Kč, rozhodčí 550 Kč sprint: hlavní 400 Kč, rozhodčí 300 Kč řediteli turnaje odměnu ve výši 400 Kč. II. Hráči hradí: Startovní poplatek 50 Kč, který vybírá pořádající oddíl. 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

28 Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Jednotlivci: Startuje 36 hráčů v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy na jeden start. Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí se losuje. Sprint: Právo účasti ve sprintu si zajistí hráči, kteří se v soutěži jednotlivců umístí na prvních 6 místech. Nikdo další nemá právo se sprintu účastnit. Soutěž ve sprintu se hraje na 0 hs dle ustanovení čl., odst. 4 SŘ. Pavouk a pořad utkání jsou ve čl. 7 tohoto rozpisu.. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu.. Startují a) Postupující hráči z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku dosáhnou 5 až 8 let. Kraj A S C P K U L Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 3 Kraj H E J B Z M T Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský b) Obhájce titulu Michael KLAUS (Sokol Duchcov) je již juniorské kategorie. Jeho právo postupu přešlo na Ústecký KKS. c) Prvních 7 hráčů konečného pořadí Bevar Cupu. 3. Časový rozvrh Sobota :00 prezence, kontrola dokladů, los drah 0:30 slavnostní zahájení MČR :00 zahájení soutěže, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí Neděle :00 nástup všech účastníků, zahájení soutěže sprint, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat trenér příslušného hráče. 5. Vítěz a ceny a) Jednotlivci: Vítěz získává titul Mistr České republiky 05, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě získávají diplom a medaili. Diplomy budou hráčům předány vhodným způsobem. b) Sprint: Vítěz získává titul Mistr České republiky 05 ve sprintu, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě získávají diplom a medaili. Diplomy budou hráčům předány vhodným způsobem. c) Vítěz soutěže jednotlivců získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii, ale jen tehdy, když v ročníku bude stále dorostenecké věkové kategorie

29 6. Různé a) Postupový klíč: obhájce titulu, prvních 7 hráčů ČPD - Bevar Cupu, každý KKS má přiděleno postupové místo, hráči na místě konečného pořadí MČR 04 získali další postupové místo pro KKS, který je přihlásil na start. Postupová místa, která má KKS přidělena, ale která neobsadí, budou přidělena dalším hráčům v konečném pořadí Bevar Cupu. b) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do sprintu, rozhodne o postupujících los. c) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství krajů; hráčům, kteří postoupí z Bevar Cupu, zajistí předání rozpisu sekretariát ČKA. d) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. e) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče, jejich doprovod a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. f) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů. g) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. h) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč použil nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na i) Aktivní účastníci soutěží jsou povinni svojí účastí na celé soutěži. j) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Hanuš Slavík, k) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení obou soutěží. l) Pořádající oddíl je povinen zajistit digitální fotografie medailistů a společné foto všech účastníků a odeslat je em na adresu m) Pořádající oddíl je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráčů a vyhlášení výsledků. n) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 4

30 7. Sprint Pro nasazení se použije pořadí hráčů ze soutěže jednotlivců. Pavouk O 6 Č 8 O 9 S 4 O3 3 Č 5 O4 SP SP O5 5 Č3 7 O6 0 S 3 O7 4 Č4 6 O8 3.místo Mistr Pořad (časy jsou orientační) P. Soupeři Čas Dráhy Postup. -6 8:30 - O : O :00 - O : O :30 - O : O :00 - O : O8 9. O-O 0:30 - Č 0. O3-O4 0: Č. O5-O6 :00 - Č3. O7-O8 : Č4 3. Č-Č :30 - S 4. Č3-Č4 : S 5. SP-SP :00-6. S-S :30 - Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 5

31 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Dorostenky Rokycany Datum: dubna 05

32 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany.. Termín dubna Místo konání Kuželna SKK Rokycany. Jiráskova 54, Rokycany. 4. Ved. funkcionáři Ředitel: Bedřich Varmuža K Lesu Rokycany -M: mail: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí: Zástupce ČKA: Hanuš Slavík 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráčů zašlou krajské kuželkářské svazy a vedoucí Bevar Cupu na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do 3. března 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráčky, její oddílovou příslušnost a kontaktní Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pořadatel poskytne účastnicím informace o možnostech ubytování. Účastnice a doprovod si ubytování zajišťují a hradí samy. 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: jednotlivci: hlavní 650 Kč, rozhodčí 550 Kč sprint: hlavní 400 Kč, rozhodčí 300 Kč řediteli turnaje odměnu ve výši 400 Kč. II. Hráčky hradí: Startovní poplatek 50 Kč, který vybírá pořádající oddíl. 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady.

33 Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Jednotlivci: startuje 36 hráček v disciplíně 0 hs přes čtyři dráhy na jeden start. Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem, pořadí se losuje. Sprint: Právo účasti v MČR ve sprintu si zajistí hráčky, které se v soutěži jednotlivců umístí na prvních 6 místech. Nikdo další nemá právo se sprintu účastnit. Soutěž ve sprintu se hraje na 0 hs dle ustanovení čl., odst. 4 SŘ. Pavouk a pořad utkání jsou ve čl. 7 tohoto rozpisu.. Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu.. Startují a) Postupující hráčky z jednotlivých mistrovství krajů v počtu dle níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku dosáhnou 5 až 8 let. Kraj Kraj A S C P K U L Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký H E J B Z M T Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský b) Obhájkyně titulu Natálie TOPIČOVÁ (TJ Valašské Meziříčí). Pokud odmítne účast, přechází její právo účasti na Zlínský KKS. c) Prvních 7 hráček konečného pořadí Bevar Cupu. 3. Časový rozvrh Sobota :00 prezence, kontrola dokladů, los drah 0:30 slavnostní zahájení MČR :00 zahájení soutěže, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí Neděle :00 nástup všech účastnic, zahájení soutěže sprint, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat trenér příslušné hráčky. 5. Vítěz a ceny a) Jednotlivci: Vítězka získává titul Mistryně České republiky 05, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě získávají diplom a medaili. Diplomy budou hráčkám předány vhodným způsobem. b) Sprint: Vítězka získává titul Mistryně České republiky 05 ve sprintu, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě diplom a medaili. Diplomy budou hráčkám předány vhodným způsobem. c) Vítězka soutěže jednotlivců získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii, ale jen tehdy, když v ročníku bude stále dorostenecké věkové kategorie. 3

34 6. Různé a) Postupový klíč: obhájkyně titulu, prvních 7 hráček konečného pořadí ČPD Bevar Cupu, každý KKS má přiděleno postupové místo. Hráčky na místě konečného pořadí MČR 04 získaly další postupové místo pro KKS, který je přihlásil na start. Postupová místa, která má KKS přidělena, ale která neobsadí, budou přidělena dalším hráčkám v konečném pořadí Bevar Cupu. b) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do sprintu, rozhodne o postupujících los. c) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčkám z mistrovství krajů; hráčkám, které postoupí z Bevar Cupu, zajistí předání rozpisu sekretariát ČKA. d) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. e) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráčky, jejich doprovod a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. f) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů. g) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. h) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na i) Účastnice soutěží jsou povinny svojí účastí na celé soutěži. j) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Hanuš Slavík, k) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení obou soutěží. l) Pořádající oddíl je povinen zajistit digitální fotografie medailistek a společné foto všech účastnic a odeslat je em na adresu m) Pořádající oddíl je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráčů a vyhlášení výsledků. n) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 4

35 7. Sprint Pro nasazení se použije pořadí hráčů ze soutěže jednotlivců. Pavouk O 6 Č 8 O 9 S 4 O3 3 Č 5 O4 SP SP O5 5 Č3 7 O6 0 S 3 O7 4 Č4 6 O8 3.místo Mistr Pořad (časy jsou orientační) P. Soupeři Čas Dráhy Postup. -6 8:30 - O : O :00 - O : O :30 - O : O :00 - O : O8 9. O-O 0:30 - Č 0. O3-O4 0: Č. O5-O6 :00 - Č3. O7-O8 : Č4 3. Č-Č :30 - S 4. Č3-Č4 : S 5. SP-SP :00-6. S-S :30 - Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 5

36 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Žáci Vrchlabí Datum: dubna 05

37 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Vrchlabí.. Termín dubna Místo konání Kuželna SKK Vrchlabí. Tyršova 793, Vrchlabí. 4. Ved. funkcionáři Ředitel: Renata Šimůnková Na Výšině Vrchlabí -M: mail: Hlavní rozhodčí: Zdeněk Hobl Rozhodčí: Zdenka Horáčková Zástupce ČKA: 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráčů zašlou krajské kuželkářské svazy a vedoucí Poháru mladých nadějí na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do 3. března 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráče, jeho oddílovou příslušnost a kontaktní Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pořadatel poskytne účastníkům informace o možnostech ubytování. Účastníci a doprovod si ubytování zajišťují a hradí sami. 7. Úhrada VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: jednotlivci: hlavní 450 Kč, rozhodčí 350 Kč sprint: hlavní 400 Kč, rozhodčí 300 Kč řediteli turnaje odměnu ve výši 400 Kč. II. Hráči hradí: Startovní poplatek 0 Kč, který vybírá pořádající oddíl. 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady. Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Jednotlivci: startuje 8 hráčů v disciplíně 00 hs přes dvě dráhy. Hráči nastupují na dráhy blokovým způsobem. Pořadí startu se losuje. Střídání drah se provádí dle ustanovení PR čl. 9, odst. 3, hráči tedy odehrají buď dráhy - nebo dráhy 3-4. Sprint: Právo účasti v MČR ve sprintu si zajistí hráči, kteří se v soutěži jednotlivců umístí na prvních 6 místech. Nikdo další nemá právo se sprintu účastnit. Soutěž ve sprintu se hraje na 5 hs (5 Plné, 0 Dorážka) v duchu ustanovení čl., odst. 4 SŘ. Pavouk a pořad utkání jsou ve čl. 7 tohoto rozpisu.

38 . Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu.. Startují a) Postupující hráči z jednotlivých krajů v počtu dle níže uvedené tabulky, kteří v soutěžním ročníku dosáhnou 3 až 4 let. Kraj A S C P K U L Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Kraj H E J B Z M T Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský b) Obhájce titulu Bohumil Maroušek (TJ Loko České Velenice) je již dorostenec. Jeho právo postupu přešlo Jihočeský KKS. c) Třináct nejlépe umístěných starších žáků z letošního Poháru mladých nadějí. 3. Časový rozvrh Sobota :00 prezence, kontrola dokladů, los drah :30 slavnostní zahájení MČR 3:00 zahájení soutěže, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí Neděle :00 nástup všech účastníků, zahájení soutěže sprint, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat trenér příslušného hráče. 5. Vítěz a ceny a) Jednotlivci: vítěz získává titul Mistr České republiky 05, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě získávají diplom a medaili. Diplomy budou hráčům předány vhodným způsobem. b) Sprint: vítěz získává titul Mistr České republiky 05 ve sprintu, diplom a medaili. Hráči na. a 3. místě získávají diplom a medaili. Diplomy budou hráčům předány vhodným způsobem. c) Vítěz soutěže jednotlivců získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii, ale jen tehdy, když v ročníku bude stále žákovské věkové kategorie. 6. Různé a) Postupový klíč: Obhájce titulu, každý KKS má přiděleno postupové místo. Dalších 3 postupových míst získává 3 nejlépe umístěných hráčů v aktuálním ročníku PMN v kategorii starších žáků. Postupová místa, která má KKS přidělena, ale která neobsadí, přechází na další hráče v pořadí PMN. Pokud hráč, který získal právo startu na základě pořadí PMN odmítne svoji účast, přechází jeho právo postupu na dalšího hráče v pořadí PMN. b) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do sprintu, rozhodne o postupujících los. 3

39 c) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčům z mistrovství krajů; hráčům, kteří postoupí z Poháru mladých nadějí, zajistí předání rozpisu sekretariát ČKA. d) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. e) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráče, jejich doprovod a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. f) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů. g) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. h) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráč použil nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráč odmítne, je okamžitě vyloučen ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na i) Účastníci soutěží jsou povinni svojí účastí na celé soutěži. j) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Ing. Hanuš Slavík, k) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení obou soutěží. l) Pořádající oddíl je povinen zajistit digitální fotografie medailistů a společné foto všech účastníků a odeslat je em na adresu m) Pořádající oddíl je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráčů a vyhlášení výsledků. m) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 4

40 7. Sprint Pro nasazení se použije pořadí hráčů ze soutěže jednotlivců. Pavouk O 6 Č 8 O 9 S 4 O3 3 Č 5 O4 SP SP O5 5 Č3 7 O6 0 S 3 O7 4 Č4 6 O8 3.místo Mistr Pořad (časy jsou orientační) P. Soupeři Čas Dráhy Postup. -6 8:30 - O : O :00 - O : O :30 - O : O :00 - O : O8 9. O-O 0:30 - Č 0. O3-O4 0: Č. O5-O6 :00 - Č3. O7-O8 : Č4 3. Č-Č :30 - S 4. Č3-Č4 : S 5. SP-SP :00-6. S-S :30 - Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 5

41 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Žákyně České Velenice Datum: dubna 05

42 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Lokomotiva České Velenice.. Termín dubna Místo konání Kuželna TJ Lokomotiva České Velenice. U Stadionu 95, České Velenice. 4. Ved. funkcionáři Ředitel: Ing. Zdeněk Dvořák Komenského České Velenice -M: mail: Hlavní rozhodčí: Rozhodčí: Zástupce ČKA: 5. Přihlášky Jmenovité přihlášky hráčů zašlou krajské kuželkářské svazy a vedoucí Poháru mladých nadějí na sekretariát ČKA a v kopii na adresu ředitele mistrovství nejpozději do 3. března 05 ( em). Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráčky, její oddílovou příslušnost a kontaktní Ubytování Zajišťuje pořadatel pro vedoucí funkcionáře uvedené v tomto rozpisu dle jejich závazné objednávky. Pořadatel poskytne účastnicím informace o možnostech ubytování. Účastnice a doprovod si ubytování zajišťují a hradí samy. 7. Úhrada I. VV ČKA hradí: Vedoucím funkcionářům: jízdné a stravné dle Ekonomické směrnice ČKA o poskytování cestovních náhrad členům ČKA; nocležné ze soboty na neděli; rozhodčím ještě odměnu za řízení turnaje ve výši: jednotlivci: hlavní 450 Kč, rozhodčí 350 Kč sprint: hlavní 400 Kč, rozhodčí 300 Kč řediteli turnaje odměnu ve výši 400 Kč. II. Hráčky hradí: Startovní poplatek 0 Kč, který vybírá pořádající oddíl. 8. Zdravotní služba Zajistí pořadatel na vlastní náklady. Technická ustanovení 9. Předpis Hraje se dle Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. 0. Systém Jednotlivci: startuje 8 hráček v disciplíně 00 hs přes dvě dráhy. Hráčky nastupují na dráhy blokovým způsobem. Pořadí startu se losuje. Střídání drah se provádí dle ustanovení PR čl. 9, odst. 3. Hráčky tedy odehrají buď dráhy - nebo dráhy 3-4. Sprint: Právo účasti v MČR ve sprintu si zajistí hráčky, které se v soutěži jednotlivců umístí na prvních 6 místech. Nikdo další nemá právo se sprintu účastnit. Soutěž ve sprintu se hraje na 5 hs (5 Plné, 0 Dorážka) v duchu ustanovení čl., odst. 4 SŘ. Pavouk a pořad utkání jsou ve čl. 7 tohoto rozpisu.

43 . Podmínka účasti a) Platný registrační průkaz. b) Úhrada startovního poplatku dle bodu 7/II tohoto rozpisu.. Startují a) Postupující hráčky z jednotlivých krajů v počtu dle níže uvedené tabulky, které v soutěžním ročníku dosáhnou 3 až 4 let. Kraj Kraj A S C P K U L Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký H E J B Z M T Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský b) Obhájkyně titulu Michaela DVOŘÁKOVÁ (Sokol Chýnov) je již dorostenka. Její právo postupu přešlo na Jihočeský KKS. c) Třináct nejlépe umístěných starších žákyň z letošního Poháru mladých nadějí. 3. Časový rozvrh Sobota :00 prezence, kontrola dokladů, los drah :30 slavnostní zahájení MČR 3:00 zahájení soutěže, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí Neděle :00 nástup všech účastnic, zahájení soutěže sprint, po skončení slavnostní nástup, vyhlášení výsledků a předání medailí 4. Námitky Dle Pravidel a Správního a disciplinárního řádu. Vklad se předává hlavnímu rozhodčímu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČKA. Námitku je oprávněn podat trenér příslušné hráčky. 5. Vítěz a ceny a) Jednotlivci: vítězka získává titul Mistryně České republiky 05, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě získávají diplom a medaili. Diplomy budou hráčkám předány vhodným způsobem. b) Sprint: vítězka získává titul Mistryně České republiky 05 ve sprintu, diplom a medaili. Hráčky na. a 3. místě získávají diplom a medaili. Diplomy budou hráčkám předány vhodným způsobem. c) Vítězka soutěže jednotlivců získává také právo přímého postupu na MČR 06 ve své kategorii, ale jen tehdy, když v ročníku bude stále žákovské věkové kategorie. 6. Různé a) Postupový klíč: Obhájkyně titulu, každý KKS má přiděleno postupové místo. Dalších 3 postupových míst získává 3 nejlépe umístěných hráček v aktuálním ročníku PMN v kategorii starších žákyň. Postupová místa, která má KKS přidělena, ale která neobsadí, přechází na další hráčky v pořadí PMN. Pokud hráčka, která získala právo startu na základě pořadí PMN odmítne svoji účast, přechází její právo postupu na další hráčku v pořadí PMN. b) Pokud dojde k dělbě pořadí v duchu ustanovení čl. odst. 3 c) SŘ na místech, která rozhodují o postupu do sprintu, rozhodne o postupujících los. 3

44 c) Krajské kuželkářské svazy zajistí předání tohoto rozpisu postupujícím hráčkám z mistrovství krajů; hráčkám, které postoupí z Poháru mladých nadějí, zajistí předání rozpisu sekretariát ČKA. d) Pořádající oddíl je povinen zajistit na všech drahách provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot. e) Pořádající oddíl je povinen zajistit pro hráčky, jejich doprovod a vedoucí funkcionáře před ranním startem snídani na jejich vlastní náklady. f) Pořádající oddíl je povinen ošetřit prostor kuželek speciálním prostředkem, určeným výrobcem drah pro tento účel, před zahájením a po každých dvou blocích hráčů. g) Rozhodčí mají horní část úboru v jednotné barvě. h) Hlavní rozhodčí je oprávněn v případě podezření, že hráčka použila nedovolené medikamenty, nařídit kontrolní lékařskou prohlídku. Pokud ji hráčka odmítne, je okamžitě vyloučena ze soutěže. V případě pozitivního výsledku lékařské prohlídky následují další sankce. Seznam zakázaných látek je uveden v Dopingové listině IOC (mj. dostupná na i) Účastníce soutěží jsou povinny svojí účastí na celé soutěži. j) Hlavní rozhodčí zašle předsedovi STK ČKA do 3 dnů po skončení mistrovství zprávu o jeho průběhu včetně výsledků ( em): Hanuš Slavík, k) Pořádající oddíl je povinen zaslat výsledky na adresu bezprostředně po skončení obou soutěží. l) Pořádající oddíl je povinen zajistit digitální fotografie medailistek a společné foto všech účastnic a odeslat je em na adresu m) Pořádající oddíl je povinen zajistit ozvučení kuželny, které použije hlavní rozhodčí k představení hráčů a vyhlášení výsledků. n) Tento rozpis je zároveň delegačenkou pro vedoucí funkcionáře uvedené v rozpisu. 4

45 7. Sprint Pro nasazení se použije pořadí hráčů ze soutěže jednotlivců. Pavouk O 6 Č 8 O 9 S 4 O3 3 Č 5 O4 SP SP O5 5 Č3 7 O6 0 S 3 O7 4 Č4 6 O8 3.místo Mistr Pořad (časy jsou orientační) P. Soupeři Čas Dráhy Postup. -6 8:30 - O : O :00 - O : O :30 - O : O :00 - O : O8 9. O-O 0:30 - Č 0. O3-O4 0: Č. O5-O6 :00 - Č3. O7-O8 : Č4 3. Č-Č :30 - S 4. Č3-Č4 : S 5. SP-SP :00-6. S-S :30 - Praha 8. ledna 05 Petr Vaňura prezident ČKA Hanuš Slavík předseda STK ČKA 5

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Seniorky Místo konání: Kroměříž Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá KK Kroměříž 2. Termín 5. 6. května

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Senioři 60+ Místo konání: Přerov Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak Přerov 2. Termíny

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Dorostenci Místo konání: České Velenice Datum: 28. 29. dubna 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Lokomotiva České Velenice

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Ženy Praha Žižkov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Teplice, České Velenice, Blansko, Jičín

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Ženy Valašské Meziříčí Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Plzeň Kutná Hora Ivančice Náchod

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Junioři Rokycany Datum: 23. 24. dubna 2016 Semifinále Místa konání: Teplice Kutná Hora Valašské Meziříčí

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Muži Místo konání: Přerov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Místa a termíny konání semifinále Muži Ženy Senioři Seniorky Místa a termíny konání finále Místo Termín Účastníci Ubytování Pořad Dobřany (CB) Kosmonosy (KK) Kroměříž

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 1. března 011 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč ) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni 2. 1. 2019 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK Rokycany 2. Datum a místo:

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni 2.1. 2018 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověření VV PlKKSu uspořádá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a

Více

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři / Senioři 60+ Žirovnice Datum: 27. ledna 2018 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS ROZPIS Mistrovství Plzeňska 2009 v kuželkách mužů jednotlivců v disciplíně 120 HS Ve Stříbře, 14.12.2008 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření výkonného výboru MěKS Plzeň bylo uspořádání MP svěřeno

Více

Všeobecná ustanovení. Technická ustanovení

Všeobecná ustanovení. Technická ustanovení Ústí nad Orlicí, 23. října 2007 Všeobecná ustanovení 1. Vypisovatel Komise mládeže České kuželkářské asociace pod záštitou prezidenta České kuželkářské a bowlingové federace. 2. Pořadatel Pořadatelem je

Více

ROZPIS OKRESNÍHO MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ 2018 ŽÁCI A ŽÁKYNĚ na 1x 60 HS

ROZPIS OKRESNÍHO MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ 2018 ŽÁCI A ŽÁKYNĚ na 1x 60 HS ŽÁCI A ŽÁKYNĚ na 1x 60 HS 1) Pořadatel: Z pověření VV OKS J. Hradec a za finanční podpory MŠMT upořádá oddíl kuželek TJ Sokol Slavonice 2) Termín: 16. 12. 2017 (sobota) 3) Vedoucí funkcionáři: Ředitel

Více

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku Královehradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis 1. ročníku 2017-2018 Rozpis Open poháru juniorů 2 1. Vypisovatel: Královehradecký krajský kuželkářský svaz Turnaj je součástí přípravy na MS juniorů 2018

Více

Rozpis Poháru juniorů 2

Rozpis Poháru juniorů 2 Rozpis Poháru juniorů 2 1. Vypisovatel: Česká kuželkářská asociace 2. Řízení: Řídí Komise mládeže České kuželkářské asociace 3. Pořadatel: Pořadatelem každého turnaje je kuželkářský oddíl či klub (dále

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 30. listopadu 2018 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2012 jednotlivců

ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2012 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2012 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí, 5. prosince 2011 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2016 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 26. srpna 2015 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání je družstvo, na jehož

Více

Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120 HS! Kuželny pro MDO 2019 v daných kategoriích:

Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120 HS! Kuželny pro MDO 2019 v daných kategoriích: Mistrovství jednotlivců pro rok 2019 (05. 01. 2019). Pro kategorie mužů a seniorů je níže uvedený postupový klíč. Ostatní kategorie jsou bez omezení startujících, což je podmíněno nahlášením závazných

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis Mistrovství Královéhradeckého kraje jednotlivců 2016 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Rychnov n. Kn. Datum: 30. leden

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE. Rozpis Pohár ČKA

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE.   Rozpis Pohár ČKA ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Rozpis Pohár ČKA 2018-2019 Praha 11. září 2018 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel

Více

R O Z P I S. Střídání drah se provádí po každých 30 hodech, dle čl. 19 a čl. 20, odst. 1. a 2., Pravidel kuželkářského sportu ČKA.

R O Z P I S. Střídání drah se provádí po každých 30 hodech, dle čl. 19 a čl. 20, odst. 1. a 2., Pravidel kuželkářského sportu ČKA. Mistrovství Prahy mužů jednotlivců na 2 x 120 hs pro rok 2017 1. Pořadatel : KK Konstruktiva Praha a SK Žižkov Praha z pověření VV PKS. 2. Místo : KK Konstruktiva Praha, dráhy 1-6 a SK Žižkov Praha, dráhy

Více

19. ledna 2008 V Plzni

19. ledna 2008 V Plzni 19. ledna 2008 V Plzni 1 Vš eobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověřenívv PlKuS uspořá dá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a místo : neděle 15. března 2009 - kuž elna SK Š koda VS Plzeň 3. Vedenímistrovství:

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Muži Poděbrady Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Liberec Žižkov Vyškov Zábřeh Datum: 14.

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve sportovní gymnastice jednotlivkyň VS 1 A, VS 2 A,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Pelhřimov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Karlovy Vary, Praha-Braník Vyškov,

Více

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz a Pražský kuželkářský svaz vydávají ROZPIS Divize AS 2018-2019 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně-technické

Více

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz Rozpis divize jih soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Bláha předseda Jihočeského

Více

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz Pražský kuželkářský svaz a ROZPIS Divize AS 2017-2018 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně technické

Více

Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6-Břevnov Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6-Břevnov Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8. 12. 2015 v Praze Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

Rozpis Kuželkářské ligy Praha 11. dubna 2019

Rozpis Kuželkářské ligy Praha 11. dubna 2019 Rozpis Kuželkářské ligy 2019 2020 Praha 11. dubna 2019 1. Řízení A. Všeobecná ustanovení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně-technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE. Platný dokument, podbarvené pasáže budou upřesněny dle skutečnosti.

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE. Platný dokument, podbarvené pasáže budou upřesněny dle skutečnosti. ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Platný dokument, podbarvené pasáže budou upřesněny dle skutečnosti. Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

Rozpis kuželkářské ligy

Rozpis kuželkářské ligy ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Rozpis kuželkářské ligy 2016-2017 Muži, ženy, dorost Praha 7. dubna 2016 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise.

Více

Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie

Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie Regionální kuželkářský svaz Náchod Hradec Králové R O Z P I S mistrovství jednotlivců pro rok 2009 Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie Předpis : Podmínka účasti : Námitky : Různé : Hraje

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

tel.:

tel.: LEDNÍ HOKEJ Datum konání: 18. 21. 1. 2016 Organizátor: Ústecký kraj HC Litvínov o.s., Piráti Chomutov Místo konání: ZS Ivana Hlinky Litvínov, skupina A: Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj,

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 8. 2017 v Praze Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kuželkářský svaz Jihočeského kraje. Rozpis. divize jih. soutěžní ročník 2013/14

Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kuželkářský svaz Jihočeského kraje. Rozpis. divize jih. soutěžní ročník 2013/14 Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kuželkářský svaz Jihočeského kraje Rozpis divize jih soutěžní ročník 2013/14 Ve Velkém Meziříčí dne 29.7.2013 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Vladimír Zíka předseda KSK

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v České Třebové

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v České Třebové ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 28. 9. 2017 v České Třebové Přítomni: Omluveni: Jiří Jančálek, Vladimír

Více

Praha 6, Zátopkova 100/2, p. o. box 40 tel./fax , R O Z P I S. ve sportovní gymnastice pro rok

Praha 6, Zátopkova 100/2, p. o. box 40 tel./fax ,   R O Z P I S. ve sportovní gymnastice pro rok Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p. o. box 40 tel./fax 242 249 260, e-mail: cgf@cstv.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivkyň

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Český pohár dorostu Rozpis 6. ročníku Ústí nad Orlicí 6. srpna

Český pohár dorostu Rozpis 6. ročníku Ústí nad Orlicí 6. srpna Komise mládeže České kuželkářské asociace Český pohár dorostu Rozpis. ročníku 0 0 Ústí nad Orlicí. srpna 0 http://cpd.kuzelky.cz/ Rozpis Českého poháru dorostu. Vypisovatel Česká kuželkářská asociace.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Z Á P I S. ze zasedání Výkonného výboru ČKA, konaného dne v Rokycanech

Z Á P I S. ze zasedání Výkonného výboru ČKA, konaného dne v Rokycanech ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání Výkonného výboru ČKA, konaného dne 19. 6. 2015 v Rokycanech Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Rozpis kuželkářské ligy ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE. Muži, ženy, dorost

Rozpis kuželkářské ligy ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE. Muži, ženy, dorost Dokument je platný, označený text bude/může být aktualizován podle skutečného stavu. ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Rozpis kuželkářské ligy 2018-2019 Muži, ženy, dorost Praha 12. dubna 2018

Více

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG

SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v SG Tělocvičná jednota SOKOL P R A H A V R Š O V I C E 101 00 Praha 10, Vršovické náměstí 2/111 oddíl sportovní gymnastiky z pověření České obce sokolské a České gymnastické federace SLETOVÁ SOUTĚŽ 2018 v

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

KOUBA CUP 2018 XXIV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2018 XXIV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2018 XXIV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 Plzeňský kraj, 27.-30.8.2018 Datum konání: Pondělí 27. srpna čtvrtek 30. srpna 2018 Pořadatel: Plzeňský KFS a Komise mládeže

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U /2019

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U /2019 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2018/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 29. 11. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík,

Více

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování:

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování: HÁZENÁ Pořadatel: Středomoravský svaz házené Ředitel soutěže: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D (728212997) Garant soutěže: Zdeněk Přerovský (725844572) Termín konání: středa 22. 6. 2011 čtvrtek 23. 6. 2011 pátek

Více

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín)

PROPOZICE. Házená. sportoviště dívky (Sportovní hala SOŠ Otrokovice Štěrkoviště) sportoviště hoši (Sportovní hala SPŠ Zlín) HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 PROPOZICE Házená A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Zlínský krajský svaz házené Termín konání: 24. - 27. června 2013 Místo konání: sportoviště

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Zastávce u Brna

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Zastávce u Brna ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 14.6.2014 v Zastávce u Brna Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Rosicích

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Rosicích ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 10. 2018 v Rosicích Přítomni: Hosté: Omluveni: Jiří Jančálek, Vladimír

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6-Břevnov Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6-Břevnov Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 7. 9. 2016 v Praze Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12. 11. 2013 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019 Středočeský badmintonový svaz, z.s nám.17.listopadu 493/4, Benátky n/j 29471, IČ:01382551 ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2018-2019 Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 24.1.2017 v Praze Přítomni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík,

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2019 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více