1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 16 Zápis z 83. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 14. září 2004 Začátek jednání: hodin Přítomni: 12 členů Omluveni: Václav Surman příchod 19:45; Jaroslav Procházka příchod 19:25; František Otáhal příchod 20:00 1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání - přednesl pan starosta Václav Petrásek Návrh na doplnění programu: 6g) O. Sadílek, Bořetice prodej pozemku 18a) Dotace z JMK na rok 2004 b) Dotace z ČSTV případně JMK nebo MMR rok 2005 c) Dotace společenským organizacím 20a) JUDr. Zabadalová mandátní smlouva Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, s navrženým programem doplněným o výše uvedené body. Hlasování: ANO: 12 členů - Václav Petrásek, Ing. Lenka Bukovská, Marie Vyhňáková, Ing. Jaroslav Grůza, Milan Herůfek, Ing. Stanislav Novák, Jana Grégrová, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Václav Kadlec, Ing. Pavel Odstrčil Ne: 0 Zdrželi se: Mgr. Marie Hamalová, Miroslav Grůza Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání doplněný o výše uvedené body 12 hlasy. 2. Ověřovatelé zápisu navrženi: Ing. Václav Kadlec, Ing. Pavel Odstrčil

2 Stránka č. 2 z 16 Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Ing. Václav Kadlec a Ing. Pavel Odstrčil byli zvoleni ověřovateli zápisu. Hlasování: Ano: 13 hlasů Ne: 0 Ověřovateli zápisu byli zvoleni 12 hlasy Ing. Václav Kadlec a Ing. Pavel Odstrčil. 1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce Bořetice přednesla: Ing. Lenka Bukovská Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. 1. Zprávy z jednání rady obce přednesl Václav Petrásek Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí zprávy z jednání rady obce Bořetice od 23. června 2004 do 8. září Rozpočtové opatření č. 4/2004, finanční situace slečna Lucie Procházková přednesla rozpočtové opatření č. 4/2004 a seznámila s finanční situací obce pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o přijetí rozpočtového opatření č. 4/2004, zvýšení rozpočtu obce Bořetice v celkové výši Kč ,-- na straně příjmů i výdajů Hlasování: ANO 15 Ne 0 Zdržel se 0 Schváleno jednohlasně. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření obce Bořetice č. 4/2004, zvýšení rozpočtu obce Bořetice v celkové výši Kč ,-- na straně příjmů i výdajů. 1. Prodej pozemků obce, vykoupení pozemků, prodej RD, revokace usnesení

3 Stránka č. 3 z 16 a. Marcela a Marian Procházkovi, Bořetice čp. 296 manželé Procházkovi mají zájem o odkoupení části pozemku p.č. 133/1 o výměře 2m2, který se nachází před jejich domem pan starosta dává hlasovat o schválení zveřejnění záměru obce Bořetice odprodat část pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice, o výměře 2 m2, na úřední desce. Hlasování: ANO: 15 hlasů Zdržel se: 0 Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr odprodat část pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice, o výměře 2 m2 na úřední desce. a. Gabriela a Roman Watzingerovi, Bořetice čp. 349 žádost o odprodej pozemku p.č. 1147/1, o výměře 265 m2, k.ú. Bořetice pozemek se nachází před rodinným domem čp. 349 (předzahrádka) pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o odprodeji pozemku p.č. 1147/1, k.ú. Bořetice, o výměře 265 m2, manželům Gabriele a Romanovi Watzingerovým, bytem Bořetice čp. 349 a stanovuje cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené s koupí pozemku hradí kupující. Zřízení věcného břemene: vstup na pozemek za účelem opravy dešťové kanalizace pod pozemkem p.č. 1147/1. Hlasování: ANO: 15 Zdržel se hlasování: 0 Schváleno: jednohlasně Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo odprodat pozemek p.č. 1147/1, k.ú. Bořetice, o výměře 265 m2, manželům Gabriele a Romanovi Watzingerovým, bytem Bořetice čp Stanovuje cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené s koupí pozemku hradí kupující. Zřízení věcného břemene: vstup na pozemek za účelem opravy dešťové kanalizace a plynového potrubí pod pozemkem p.č. 1147/1. a. Radka a Pavel Konečný, Bořetice čp. 284 žádost o odprodej pozemku p.č. 2584/1, k.ú. Bořetice, o výměře 90 m2 pozemek se nachází před RD čp. 284 (vjezd do domu) pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o odprodeji části pozemku p.č. 2584/1, k.ú. Bořetice čp. 284 a za cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené s koupí pozemku hradí kupující. Hlasování: ANO: 15 hlasů

4 Stránka č. 4 z 16 Schváleno: jednohlasně Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo odprodat část pozemku p.č. 2584/1, k.ú. Bořetice, o výměře 90 m2, manželům Radce a Pavlovi Konečným, bytem Bořetice čp. 284 a stanovilo cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené s koupí pozemku hradí kupující. a. Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice čp. 390 žádost o odprodej pozemku p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice o výměře 943 m2 pozemek se nachází přes cestu naproti mlýna a sloužil by jako odstavné parkoviště; odprodej pozemku ještě nebyl zveřejněn na úřední desce JUDr. Jana Zemánková: Navrhuji zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat pouze část pozemku p.č. 1152/1, kterou užíváme, neodprodávat pozemek celý pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zveřejnění odprodeje části pozemku p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice, o výměře cca 50 m2, v současné době je tato část pozemku v užívání manželů Zemánkových. Hlasování: ANO: 12 hlasů Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková, Ing. Pavel Odstrčil Zdrželi se: 3 - Ing. Stanislav Novák, Mgr. Marie Hamalová, Milan Herůfek Schváleno 12 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat část pozemku p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice, o výměře cca 50 m2, na úřední desce. V současné době je tato část pozemku v užívání manželů Zemánkových. a. Alena a Ivan Švástovi, Bořetice čp. 92 žádost o odprodej části pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, o výměře cca 15 m2 pozemek se nachází před garáží manželů Švástových záměr odprodat část pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, ještě nebyl zveřejněn na úřední desce pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení zveřejnění záměru obce

5 Stránka č. 5 z 16 Bořetice odprodat část pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2, na úřední desce Hlasování: ANO 15 hlasů Ne 0 Schváleno jednohlasně. Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat část pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2, na úřední desce. a. Obec Bořetice vykoupení pozemku na sběrný dvůr staženo z pořadu jednání a. Oldřich Sadílek, Bořetice čp. 461 žádost o odprodej pozemku p.č. st. 938, k.ú. Bořetice, o výměře 39 m2 pozemek se nachází pod lisovnou pana Oldřicha Sadílka odprodej pozemku ještě nebyl zveřejněn pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení zveřejnění záměru odprodat pozemek p.č. st. 938, k.ú. Bořetice o výměře 39 m2 Hlasování: ANO: 15 hlasů Ne: 0 Zdržel se: 0 Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr odprodat pozemku p.č. 938, k.ú. Bořetice, o výměře 39 m2, úřední desce. a. Revokace usnesení o směně pozemků stáhnuto z pořadu jednání 7) Inventura 2004 a. Volba ústřední inventarizační komise návrh: Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka, Ing. Lenka Bukovská pan starosta dává hlasovat o tom, aby ústřední inventarizační komise pracovala ve složení Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka, Ing. Lenka Bukovská Hlasování: ANO: 13 hlasů - Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie

6 Stránka č. 6 z 16 Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek Zdrželi se: 2 Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka Schváleno 13 hlasy Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo ústřední inventarizační komisi v tomto složení: Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka, Ing. Lenka Bukovská a. Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bořetice v roce 2004 přednesl pan starosta Václav Petrásek pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bořetice v roce 2004 v předloženém znění Hlasování: ANO 15 Ne 0 Zdrželi se 0 Schváleno jednohlasně Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bořetice v roce a. Volba dílčích inventarizačních komisí Inventarizační komise pro KD předseda: František Otáhal členové: Dagmar Bílková, Jaroslava Chrástková, František Otáhal Inventarizační komise pro knihovnu předseda: Ing. Lenka Bukovská členové: Mgr. Marie Hamalová, Jana Grégrová, Lenka Grůzová Inventarizační komise pro pozemky předseda: Ing. Pavel Odstrčil

7 Stránka č. 7 z 16 členové: Lucie Procházková Inventarizační komise pro dílnu obecního úřadu: předseda: Václav Surman členové: Jana Hluchá, Ladislav Chrástek Inventarizační komise pro smuteční obřadní síň a hasičskou zbrojnici předseda: Ing. Jaroslav Grůza členové: Vladislav Bernat, Milan Foler Inventarizační komise pro školu předseda: Ing. Stanislav Novák členové: Ing. Václav Kadlec, Miroslav Grůza, Ivana Machačová pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o složení dílčích inventarizačních komisí, jak je výše uvedeno. Hlasování: ANO: 15 Schváleno jednohlasně. Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo dílčí inventarizační komise ve složení, jak je výše uvedeno. Inventární zprávy musí být předloženy od 15. prosince Provozování skládky Zmola přednesl pan starosta Václav Petrásek podmínky provozování: 1. Skládka Zmola bude otevřena 1 den v týdnu s obsluhou pro potřeby občanů, vjezd bude zdarma - sobota. 2. Mimořádné otevření skládky mimo vymezenou dobu uhradí žadatel. Náklady na obsluhujícího pracovníka ve výši Kč 100,-- za každou započatou hodinu. Čas potvrdí žadatel obsluhujícímu pracovníkovi do výkazu. 3. Cena za uložení: velké auto Kč 200,-- traktorová vlečka Kč 150,--

8 Stránka č. 8 z 16 vozík Kč 50,-- Poplatek se platí před uložením. pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o provozování skládky Zmola za výše uvedených podmínek Hlasování: ANO: 15 Schváleno jednohlasně. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo provozování skládky Zmola za těchto podmínek 1. Skládka Zmola (ukládání inertního materiálu) bude otevřena 1 den v týdnu s obsluhou pro potřeby občanů, vjezd bude zdarma v sobotu. 2. Mimořádné otevření skládky mimo vymezenou dobu uhradí žadatel. Náklady na obsluhujícího pracovníka ve výši Kč 100,-- za každou započatou hodinu. Čas potvrdí žadatel obsluhujícímu pracovníkovi do výkazu. 3. Cena za uložení: velké auto Kč 200,-- traktorová vlečka Kč 150,-- vozík Kč 50,-- Poplatek se platí před uložením. 9. Větrné elektrárny smlouvy přednesl pan Václav Petrásek, předložil navrženou smlouvu firmy Viventy pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, předložit firmě Viventy vzor smlouvy, jak si jej představuje obec Bořetice Hlasování: ANO: 15 Schváleno jednohlasně. Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo předložit firmě MBBF Viventy česká, spol. s r.o., Břeclav vzor smlouvy, tak jak si ji představuje obec Bořetice. 10. Změna výše odměn zastupitelstva obce, rady obce Bořetice

9 Stránka č. 9 z 16 přednesl pan starosta Václav Petrásek návrh dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb. ze dne Václav Petrásek: návrh odměny zástupce starosty Kč ,-- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení výše odměn členů zastupitelstva obce, členů rady obce a navržené výši odměny pro zástupce starosty obce dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb. dne Hlasování: ANO 14 hlasů: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr Marie Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, JUDr. Jana Zemánková Zdrželi se: 1 - Ing. Lenka Bukovská Schváleno 14 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo výši odměn členů zastupitelstva obce, členů rady obce, předsedů komisí a výši odměn zástupce starosty dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb. ze dne Delegování dalšího zástupce obce Bořetice na valné hromady Hantály, a.s. Velké Pavlovice pan starosta Václav Petrásek navrhl Františka Otáhala pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby jako další zástupce obce Bořetice na valné hromady Hantály, a.s., Velké Pavlovice, byl delegován František Otáhal Hlasování: ANO 15 NE 0 Zdrželi se 0 Schváleno jednohlasně. Zastupitelstvo obce Bořetice deleguje jako dalšího zástupce obce Bořetice na valné hromady Hantály, a.s., Velké Pavlovice, pana Františka Otáhala. 12. Běh za Bořetickým burčákem pan starosta Václav Petrásek: rada obce Bořetice projednala na svém jednání dne

10 Stránka č. 10 z návrh na akci Burčákový běh. Rada obce Bořetice souhlasí s konáním této akce dne 9. října navržené podmínky: a)veškeré náklady na ubytování, stravování si hradí každý účastník sám b)obec zajistí pouze materiální zabezpečení (ceny, diplomy, zpracování) c)návrh na příspěvek ve výši Kč 7.000,--. pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o konání Běhu za Bořetickým burčákem dne 9. října 2004 za výše uvedených podmínek Hlasování: ANO 8 hlasů Jana Grégrová, Mgr. Marie Hamalová, Ing. Václav Kadlec, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Stanislav Novák, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman NE: Miroslav Grůza, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, Jaroslav Procházka, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, Ing. Lenka Bukovská Schváleno 8 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo konání akce Běh za bořetickým burčákem dne 9. října 2004 za těchto podmínek 1. Veškeré náklady na ubytování a stravování si hradí každý účastník sám. 2. Obec Bořetice zajistí pouze materiální zabezpečení (ceny, diplomy, zpracování výsledků. 3. Obec Bořetice poskytne částku Kč 7.000, Zpráva kontrolního výboru o kontrole dodržování vyhlášky o místních poplatcích 1/1998 za rok 2003 a o kontrole dodržování vyhlášky za svoz a likvidaci odpadů č.1/2004 za rok 2004 přednesl Milan Herůfek rada obce připraví návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů a předloží na příštím veřejném jednání zastupitelstvu obce Bořetice pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, že rada obce připraví na příští jednání zastupitelstvu obce návrh přepracované obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a návrh přepracované obecně závazné vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů Hlasování: ANO 15 hlasů

11 Stránka č. 11 z 16 NE 0 Zdrželi se 0 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole dodržování vyhlášky o místních poplatcích č. 1/1998 za rok 2003 a o kontrole dodržování vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů č. 1/2004 za rok Zastupitelstvo obce Bořetice ukládá radě obce Bořetice připravit přepracované návrhy obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů č. 1/2004 za rok Školení členů kontrolního a finančního výboru přednesl pan starosta Václav Petrásek termín konání: úterý v době od hodin, Hustopeče Pavučina zúčastní se 5 lidí (2 členové kontrolního výboru, 2 členové finančního výboru, starosta Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí účast na školení, které pořádá Mikroregion Hustopečsko pro členy kontrolních a finančních výborů v počtu 4 členové a starosta. 15. Čistička odpadních vod schválení přepracování studie přednesl pan Václav Surman pan starosta dává hlasovat o schválení přepracování stávající studie čističky odpadních vod pro obec Bořetice a pověřuje pana Václava Surmana k zajištění přepracování v hodnotě Kč cca ,-- a k účasti na semináři k této problematice, který se koná dne 16. září 2004 nebo 23. září 2004). Hlasování: ANO 15 hlasů NE 0 Zdrželi se 0 Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo přepracování stávající studie čističky odpadních vod pro obec Bořetice a pověřuje pana Václav Surmana k zajištění přepracování v hodnotě cca Kč ,-- a pověřuje pana Václav Surmana k účasti na semináři k této problematice, který se koná dne 16. září 2004 nebo 23. září 2004) 16. Revokace usnesení finanční příspěvky na vjezdy v ulici Školní Tálky bod stažen z pořadu jednání ve 21:58 odchází Mgr. Marie Hamalová a Ing. Pavel Odstrčil 17. Hasiči

12 Stránka č. 12 z 16 a. ustanovení požární jednotky v počtu třída JPO pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o ustanovení požární jednotky třídy 5. JPO v počtu Hlasování: ANO: 13 Schváleno 13 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice ustanovilo požární jednotku v počtu (5. třída JPO) a. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 Požární řád obce Bořetice přednesl pan starosta Václav Petrásek pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení Požárního řádu obce Bořetic, tak jak byl předložen Hlasování: ANO: 9 hlasů Ing. Stanislav Novák, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, František Otáhal, Václav Surman, Marie Vyhňáková, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek Ne: JUDr. Jana Zemánková Zdrželi se: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Václav Kadlec Schváleno 9 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 Požární řád obce. 18. Dotace TJ Sokol Bořetice, Svodničan, SSRKR, Hasiči a. dotace z JMK na rok 2004 pro TJ Sokol Bořetice přednesl pan Milan Herůfek JmK poskytne ze svého rozpočtu dotaci TJ Sokol Bořetice ve výši Kč ,-- (rekonstrukce starých šaten ,-- a rekonstrukce sportovního areálu ,--) podíl obce Kč ,-- (Kč ,-- rekonstrukce starých šaten, ,- rekonstrukce sportovního areálu) pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o poskytnutí dotace TJ Sokol Bořetice ve výši Kč ,-- v roce 2004 (Kč ,-- rekonstrukce starých šaten, Kč ,-- rekonstrukce sportovního areálu)

13 Stránka č. 13 z 16 Hlasování: ANO: 8 hlasů Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, Ing. Stanislav Novák, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Václav Kadlec, Miroslav Grůza, Jana Grégrová, Ing. Lenka Bukovská NE: 5 hlasů Václav Petrásek, František Otáhal, Václav Surman, Ing. Jaroslav Grůza, Jaroslav Procházka Schváleno 8 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Bořetice ve výši Kč ,-- v roce 2004 (Kč ,-- na rekonstrukci starých šaten, Kč ,-- na rekonstrukci sportovního areálu) a. rozdělení dotací společenským organizacím pan starosta Václav Petrásek přednesl návrh na rozdělení dotací TJ Sokol Bořetice Kč ,-- SSRKH Bořetice Kč ,-- Myslivci Kč ,-- Kostel Kč ,-- Mužáci Kč ,-- Hasiči Kč ,-- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o poskytnutí dotací dle výše uvedeného návrhu. Hlasování: ANO: Miroslav Grůza, Ing. Stanislav Novák, Václav Petrásek, František Otáhal, Václav Surman, Marie Vyhňáková, Jaroslav Procházka, Ing. Jaroslav Grůza NE: JUDr. Jana Zemánková, Milan Herůfek, Ing. Václav Kadlec Zdrželi se: Jana Grégrová, Ing. Lenka Bukovská

14 Stránka č. 14 z 16 Schváleno: 8 hlasy Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí dotací takto: TJ Sokol Bořetice Kč ,--; Svobodná spolková republika Kraví hora Kč ,--; Myslivecké sdružení Bořetice Kč ,--; příspěvek na kostel Kč ,--, mužácký sbor Svodničan Kč ,--; hasiči Kč , Ustanovení komise pro výběr pozemků na výměnu pozemků na hřiště členové komise: Milan Herůfek, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek 19. Návrh smlouvy o právní pomoci a. Vytvoření pomníku pro oběti komunistické zvůle 50 let NE 0 přednesl Václav Petrásek pan starosta dává hlasovat o vybudování pomníku pro oběti komunistické zvůle 50 let hlasování: ANO 10 hlasů: Zdrželi se 2 hlasy: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Václav Kadlec Schváleno 10 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo vybudování pomníku pro oběti komunistické zvůle 50 let. 19. Hana Zabadalová, Mgr, Hodonín mandátní smlouva pan starosta Václav Petrásek předložil mandátní smlouvu pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o přijetí předložené mandátní smlouvy Hlasování: ANO 13 hlasů Ne 0 Zdrželi se 0 Schváleno 13 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo přijetí mandátní smlouvy s Mgr. Hanou Zabadalovou, Hodonín. 19. Rozprava a různé a. manželé Milada a František Dufkovi, Bořetice čp. 159 žádost o povolení

15 Stránka č. 15 z 16 vybudovat žumpu žádost o povolení vybudovat septik na obecním pozemku p.č. 344/8, k.ú. Bořetice pan starosta dává hlasovat o povolení pro manžele Dufkovi vybudovat na obecním pozemku p.č. 344/8, k.ú. Bořetice, septik. Hlasování: ANO 13 NE 0 Zdrželi se 0 Schváleno 13 hlasy. Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo povolit manželům Miladě a Františkovi Dufkovým, bytem Bořetice čp. 159, vybudovat na obecním pozemku p.č. 344/8, k.ú. Bořetice, v trati Hliníky, septik. a. Kateřina Šafaříková, Bořetice čp. 281 žádost o příspěvek návrh Václav Surman Kč 5.000,-- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení příspěvku slečně Kateřině Šafaříkové, bytem Bořetice 281ve výši Kč 5.000,-- Hlasování: ANO: 13 Schváleno jednohlasně. Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí příspěvku slečně Kateřině Šafaříkové, Bořetice čp. 281 ve výši Kč 5.000,--. c) Informace o pozemkových úpravách zařazení prostoru na rybník do územního plánu pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zařazení prostoru na rybník do územního plánu (cca ,--) Hlasování: ANO 12 hlasů Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek Ne Zdrželi se: 1 - Ing. Lenka Bukovská

16 Stránka č. 16 z 16 Konec jednání ve 23:20 hodin. Zapsala: Jana Hluchá Ing. Václav Kadlec, ověřovatel zápisu Ing. Pavel Odstrčil, ověřovatel zápisu... Václav Petrásek, starosta... Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty...

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče Zápis z programového výboru Datum konání: 11. září 2012 Místo konání: Obecní úřad Vrbice Přítomní: Tomáš Bílek - předseda MAS Hustopečsko o. s., Obec Vrbice Kamil Konečný - místopředseda MAS Hustopečsko

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 06.05.2015 v 18.00 hodin

Zápis ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 06.05.2015 v 18.00 hodin Zápis ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 06.05.2015 v 18.00 hodin Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Němec Roman Němcová Věra, Severová Leona Nepřítomni: Trinklová

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 20. 12. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S z jedenácté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. prosince 2009 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) Ověřovatelé:

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

Zápis z VI. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 14. dubna 2015, od 17,00 hodin

Zápis z VI. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 14. dubna 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VI. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 14. dubna 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 23.6.2011 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více