kognitivně disonantní občasník, informační destilátor, internetové(nejen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015-3. kognitivně disonantní občasník, informační destilátor, internetové(nejen)"

Transkript

1 kognitivně disonantní občasník, informační destilátor, internetové(nejen) výstřižky ve fraku, splaskávač simulákrů, rozpouštěč falešných egregorů, narušovač zpráchnivnělých paradigmat, kompenzátor hypotékového novinářství, flokulant mediálního žaboklamu, širokopásmové dráždidlo, argenteum oppositus coffeteria pragensis, kanonizátor síťové pomíjivosti, virtuální plátek k propagaci holé skutečnosti, homeopaticko psychedelický 1

2 zdroj:http://www.cernobila.com/ 2

3 OBSAH OBSAH Obsah Křesťanství bez křesťanství 5 Jogín a komisař 6 The Hidden (And Not So Hidden) Messages in Stanley Kubrick s Eyes Wide Shut (pt. II) 7 Únor 48 aneb Desatero pro stát 17 Projevení vnitřního ideového pádu komunizmu v roce 68 v Československu 25 Je demokracie odepsaná? 29 Epidemie energetických vampýrů v Čechách - žijí mezi námi 37 Rozpory lidských práv 52 Kyjev v boji drží nad vodou nahnědlí pomocníci 57 Odvrácená tvář globálního minotaura 58 Kdo selhal při vraždění na Ukrajině 61 Příběh vesmíru 65 The New Ukraine Is Run by Rogues, Sexpots, Warlords, Lunatics and Oligarchs 68 Mýtus o Banderovi zamlčuje zločiny 73 Proč americká vláda všeobecně podporuje rozmnožování a rozšiřování západní civilizaci nepřizpůsobivých vrstev 75 Snowden: The NSA planted backdoors in Cisco products More like this 77 Existuje Nový Řád? Jak se chce ujmout vlády? 80 3

4 OBSAH OBSAH První výročí puče: Oslavy rozvrácené země. Příprava na válku s Ruskem. Američtí vyšetřovatelé v Praze. Hon na opozici začíná 83 Jak si naše tělo vyrábí svoji vlastní marihuanu 89 Psilocybin: The Science behind a Magical Molecule 93 Martin Koller: USA jde o zničení Ruska, jak z fýrerova plánu. Naši poskoci se hrnou do otroctví. 100 Odpočívej v pokoji, moudrý Alexandře 107 4

5 KŘESŤANSTVÍ BEZ KŘESŤANSTVÍ na jeho konkrétní stav nelze jakkoli zdůvodnit vědecky: důstojnost lidí a důstojnost skopců je z hlediska vědy stejná, tj. žádná, s podobnou kategorií věda vůbec neoperuje. Něco podobného si žádá nesmrtelnou duši stvořenou Bohem k Jeho vlastnímu obrazu, něco, co zvířata nemají a co je svou podstatou bohupodobné, tj. např. také racionální, rozumné. Křesťanství bez křesťanství Stanislav Komárek Při pohledu na dnešní Západ, zejména pak západnější Evropu, vidíme zcela bizarní fenomén, připomínající cenzurovanou verzi Karafiátových Broučků z éry komunismu, kdy tito hmyzové usedli k večeři, sepjali přední nožičky a nic... Ač křesťanství bylo ve veřejném prostoru odmítnuto a dnešní evropské státy a EU jako celek jsou budovány programově jako sekulární, zásady, z kterých vychází, zcela, byť už pro mnohé nevědomě, koření v křesťanské tradici, konkrétně spíše v její karteziánské pozdní podobě. Posvátnost lidského života a lidskou důstojnost každého jednotlivce bez ohledu Ve vědě pak paradoxně sedí člověk v godlike position jako svobodný a potenciálně vševědoucí zkoumající subjekt za okulárem mikroskopu a na jeho podložním sklíčku se svíjí týž člověk jako chuchvalec biomolekul a slepých pudů. Výše naznačené naladění umožňuje jednak zacházet se zvířaty tak, jak s nimi zacházíme, jednak pochopit demokracii jako smysluplnou alternativu tradiční teokracie, kdy sčítáním mínění takovýchto bohupodobných duší vzniká žádoucí a smysluplná vláda. Právě v nevyjádřené víře v božský původ lidských duší koření víra v rovnost lidí ( all men are created equally ), což je v tradicionalističtější a v 18.století v dobrém i zlém více kořenící Americe vědomější nežli v dnešní Evropě. Z druhé strany viděno je to sociální stát, co je sekulární inkarnací mnoha křesťanských myšlenek. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a kdo jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11, 28. Evangelijné výrok o velboudu, uchu jehly, boháči a Království nebeském jako by stál ve znaku tradiční evropské (a české obzvlášť) podezíravosti k majetku. Je pozoruhodné si také sumarizovat evangelijní informace o Jidášovi, předznamenávající zlovolně karikovaný obraz budoucího Západu (očekává politický převrat, je pak zklamán a přestupníka ohlásí příslušným orgánům, moralizuje, chce dělat charitu a bránit plýtvání prostředky, zároveň však příslušné fondy tuneluje, v posledku páchá sebevraždu). Vyčerpalo se křesťanství vlastně svým uskutečněním? Mimo 5

6 JOGÍN A KOMISAŘ Evropu podnes velice prosperuje zkusme si ostatně přečíst evangelium na Borneu... Světské projekce lidských tužeb, vázaných kdysi tradičním náboženstvím, působí za okolností ve společnosti jako pára, pohánějící tolik kýžený hmotný pokrok, za okolností jiných ale jako přetopený kotel. Potřeba transcendentální jistoty vede v transformované podobě k explozi zájmu o jistoty sociální, ústící ovšem nakonec nutně ve zklamání. Představy ráje dávají rozlet a kouzlo budoucnostním vizím i nutnost obhájit, proč zde vlastně tolik kýžené štěstí stále není, ač všechny ukazatele opět stouply. Očekávání spásy se přesunulo ze zásvětí na politické reprezentace, namísto od Boha Otce se spása čeká od vůdců či Vůdce, na něž se upřelo a kteří je, jsouce jenom lidmi, nakonec s železnou pravidelností zklamou. Nemenší část kdysi náboženských očekávání se projikuje i do partnerských vztahů tím, že je zatěžuje neúměrnými očekáváními. I vztah k dětem je velmi změněn po odpadnutí transcendentálních úběžníků se stávají středobodem rodiny a malými spasiteli, jimž je věnována všemožná péče, další vývoj jde paradoxně ve směru žádné nemít, protože by nebylo možno dostát finančně či časově perfekcionismu v jejich výchově a svět je pro ně příliš nevyhovující (drsný, plný zločinu, pesticidů atd.- ve skutečnosti nikdy nebyl příznivější). Od světa, rodiny či státu se náhle očekává absolutnost a dokonalost, spatřovaná kdysi jen ve věcech božských a zásvětních. Kořen a pramen našich přání a přesvědčení je, čím dál jsme od minulosti, tím nejasnější... zdroj:http://blog.aktualne.cz/blogy/stanislavkomarek.php?itemid=24597 Jogín a komisař Stanislav Komárek Známý esej Arthur Koestlera z roku 1942 Jogín a komisař neztratil platnost podnes. Ukazuje éterického jogína, sedícího kdesi na venkovském smetišti zapadlého koutu Indie, kde provádí sebezpyt a sebeproměnu uprostřed rozbitých hrnců, prašivých psů a popelících se hubených dětí, a brutálního komisaře, který chce s bičem hnát ty, do jejichž čela se sám najmenoval, do domnělého ráje, který po jeho porozumění světu může přijít jen zvnějšku a násilím. Jistě je dnes situace méně dramatická nežli tehdy, ale otázka po prvořadosti proměny zvnějšku a proměny zvnitřku není méně naléhavá než ve čtyřicátých letech. Člověk má nepochybně od svého samého počátku oproti jiným tvorům tendenci svůj vnější svět měnit namísto toho, aby se smířil s tím, že v noci je chladno a kořist je z povahy věci syrová, začal jednoho dne používat oheň. Zdá se také, že jiné bytosti nesní o tom, co je za hranicí jejich přirozených možností. Nemáme sice jak se medvěda zeptat, zda někdy zatoužil vzlétnout k obloze, když uviděl kroužit orly, ale odpověď bychom čekali spíše zápornou. Co je mu do orlů, spíš závidí nějakému šťastnějšímu spolumedvědovi jeho brloh. Člověk touží po věcech, které mu leží na míle daleko, a opět se před ním otevírají dvě cesty: ta jogínská, která sebedisciplínou, sebetréningen a sebeproměnou vede k tomu, že se řekněme v myšlenkách přeneseme za těmi, které máme rádi a kteří jsou daleko či v drsnějším případě, že naše lpění na nich rozvolníme a bližní z vedlejší chalupy nám bude stejně milý, protože člověk člověku z principu bratrem. A potom ta komisařská, která zavede pravidelnou leteckou linku či 6

7 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) mobilní telefony, popřípadě nechá zavřít ty, kde by se stavbě letiště či vysílacích stožárů příliš stavěli v cestu. Novověk vsadil primárně na komisařskou koncepci, která mění lidský svět zvnějšku a pokud se někdo kýženému štěstí, řekněme očkování, vzpouzí, je k němu dosmýkán. Prvobytná brutalita někdejších dob dnes už většinou zmizela doby, když byl jeden z mých dědečků kolektivizován s pistolí v ruce a raději se z krásného nového světa sám, byť nevědomě, vyvlékl rychlým karcinomem žaludku, se zdají patřit minulosti. Nové doby ze součinnosti cukroví a biče požívají spíše cukrátka, a pokud bič, pak z drtivé většiny finanční. Oficiálně se na vnitřní sebeproměnu rezignovalo vůbec. Mezi lidem je samozřejmě po něčem podobném značný hlad a rozmanitá ezoterická literatura jde na odbyt jako nikdy předtím. Jaké jsou však výsledky podobného počínání? Obecně se má za mnohem jednodušší začít polykat antidepresiva, abychom naši novou variantu krásného nového světa vůbec zvládli, nežli abychom se sebou samými něco dělali. To, co se obecně chápe jako práce na sobě, je drtivou většinou jenom zvyšování vlastní výkonnosti. Nenajmeme si ještě sexuálního kouče, který by náš projekt Vaňous dovedl k absolutní dokonalosti? Potíž je ta, že některé problematické formy dětinskostí naši civilizaci pohánějí: třeba závist. Babička Boženy Němcové netrpěla tím, že paní kněžna bydlí na zámku, zatímco ona v chaloupce tak tomu vždycky bylo, podobně jako vlaštovky odjakživa létaly a venkovské stařeny ne. My si závist kultivujeme a začínáme si kultivovat i nenávist nepřitápíme pod ohněm sopečným v naději na přilepšení příliš? Pohání ji i omrzelost: dnes si koupím a odhodím jednu hračku, zítra novou, když to nebylo nic moc na Bermudách, snad na Bahamách to bude napřesrok to pravé. Plastická chirurgie má jistě po úrazech či u těžkých vrozených deformit své nutné místo, ale v případě pocitu ne zcela elegantního nosu bych se přimlouval spíše za sebeproměnu než nosoproměnu. Skutečně strhujícím, oslovujícím a také příjemným dojmem na své bližní totiž působí ne ten, kdo utekl z modelingových či byznysových příruček, ale ten, kdo sebe samého pokud možno dobře zná a žije se sebou samým v míru. Netvrdím, že to umím, ale vím aspoň o povaze problému. A z výše nanesené dvojice postav bych dnes více strkal do popředí jogína, nežli komisaře s bičíkem jakkoli plyšovým. zdroj:http://blog.aktualne.cz/blogy/stanislavkomarek.php?itemid=24345 The Hidden (And Not So Hidden) Messages in Stanley Kubrick s Eyes Wide Shut (pt. II) The second part of this series of articles on Eyes Wide Shut takes a closer look at the elite secret society discovered by the film s main character, Bill Harford, and how it resembles real life organizations. Was Stanley Kubrick trying to warn the world about the occult elite and its depraved ways? In the first part of this series on Eyes Wide Shut, we looked at main characters of the film and the symbolic world Kubrick created around them. We saw that Bill and Alice Harford are a married upper-class couple that was not immune to the temptations of adultery. We also saw that the couple was in contact with the upper-echelon of New-York and its decadent ways a world that fascinates Bill, but that has a dark side, 7

8 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) that are full of beautiful women. This juicy piece of information intrigues Bill to the highest degree because, since his talk with his wife, he is appears to be looking for some kind of experience. Nick ultimately makes a big mistake and agrees to provide Bill with all of the information needed to access the venue. A nightingale is type of bird that is known for singing at night, just like Nick Nightingale sings secret information at the start of Bill s fateful night. one that is kept from the public. In this article, I will jump straight to the most unsettling part of the movie: The secret society ritual. When Bill learns that his wife has considered cheating on him, he embarks in a strange series of encounters (which I will analyze in the third and final part of this series), eventually ending up in a luxurious house in Long Island where he encounters a large gathering of masked individuals partaking in an occult ritual. Since he was never initiated into that secret society, Bill was not even supposed to know that it existed, let alone bear witness to one of its meetings. So how did he find out about this thing? Well, a little birdie told him. Nick Nightingale At one point during his strange night out, Bill meets his old friend Nick Nightingale at a jazz cafe. The professional piano player reveals to Bill that he is sometimes hired by mysterious people to play, blindfolded, during mysterious parties The password to enter the ritual is Fidelio, which means faithfulness, a main theme of the movie. More importantly, as Nightingale points out, Fidelio is the name of an opera written by Beethoven about a wife who sacrifices herself to free her husband from death as a political prisoner. This password actually foreshadows what will happen during that ritual. After getting the details from Nightingale, Bill rents a costume at a store named Rainbow (more about the store in the next article) and then proceeds to go to Somerton, the estate where the party is being held. The Occult Elite The location selected to film the elite scenes is quite interesting. Mentmore Towers was built in the 19th century as a country house for a member of the most prominent and powerful elite family in the world: The Rothschilds. By selecting this location, was Kubrick trying to show his audience the real 8

9 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) The occult ritual takes place at Somerton, in Long Island. The building used to film the outside scene is Mentmore Towers in UK. world equivalents to the ultra-elite shown in the movie? Incidentally, the name of Bill s connection to the elite, Victor Ziegler, is of German-Jewish origin, like Rothschild. It has been documented that the Rothschilds do actually partake in masked events very similar to those shown in Eyes Wide Shut. Here are rare images taken from a 1972 party given by Marie-Hélène de Rothschild. In the movie, when Bill enters the mansion, he mixes with a crowd of masked people silently watching the ritual. One of these people appear to instantly recognize Bill (or the fact that he doesn t belong here). Venetian masks were originally worn during the Italian Renaissance in Venice and were a way for the powerful elite of the time to indulge in debauchery without reprisal. Though the precise origin of the mask-wearing tradition can t be known for certain, the prevailing the- Baroness Marie-Hélène de Rothschild and Baron Alexis de Redé at a 1972 party. Invitations were printed in reversed writing. One wonders if this party degenerated into something resembling what is shown in Eyes Wide Shut. 9

10 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) A couple wearing Venetian masks (more specifically female jester and bauta masks) slowly turn towards Bill and nod in a very creepy matter. Is this Ziegler and his wife? Perhaps. Kubrick likes to keep things mysterious. ory goes something like this: beginning in the Italian Renaissance, Venice was an extremely wealthy and powerful merchant empire. Its position on the Mediterranean sea opened it up to a myriad of trading opportunities across Europe, North Africa and Asia Minor, and its powerful navy allowed it to exert the military force necessary to defend its vast wealth. In a city-state so prosperous, it s a small wonder that Venetian society was class-obsessed and rigidly stratified. One s individual standing was immensely important for the perception of his or her entire family, and so naturally the pressure to act in accordance with the social morays governing one s social standing was immense and stifling. The Venetians, the theory goes, adopted the practice of wearing masks and other disguises during the Carnival season as a way of suspending the rigid social order. Under the cloak of anonymity, the citizens of Venice could loosen their inhibitions without fear of reprisal. Masks gained so much popularity that the mascherari (mask makers) became a venerated guild in Venetian society. However, as word of the famed Venetian Carnival spread, more and more outsiders flocked to the city Prince Charles and Duchess Camilla at Clarence House with bauta masks. every year to take part in the festivities. The Carnival celebrations became increasingly chaotic and debaucherous as the years progressed until their decline in the 18th Century. Geoffrey Stanton, Guide to Venetian Carnival Masks Since then, Venetian masks have been used in elite circles and have somewhat become a symbol of its dark occult philosophy. Even The British Royal Family appears to enjoy the same type of masks and events. That particular Royal event featured masked women who were as NOT dressed as those in the Eyes Wide Shut ritual. It seems evident that Kubrick carefully selected the Rothschild-owned location and hand-picked the masks worn by participants of the ritual, echoing real-life families and events. 10

11 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) Staring right at the camera (and at the movie viewers), the creepy masks are silent yet disturbing reminders showing the true faces of the elite. Note that the multi-faced mask on the left which is similar to the one worn at the Royal party above. Setting of the Ritual When Bill enters Somerton, everything about the movie changes. There are no more colorful Christmas lights and no tacky decorations. Instead of incessant chatter between needy people, it is all about stillness and silence. Models at the party attended by the Royal Family. The music in the movie also changes drastically. The song heard in the background is called Backwards Priests and features a Romanian Orthodox Divine Liturgy played backwards. The reversal or inversion of sacred objects is typical of black magic and satanic rituals. By having this Christian 11

12 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) Here we see Nick Nightindale playing the song Backwards Priest, meaning that people in the ritual actually hear that music and that the whole thing is choreographed to it. Nightindale is blindfolded because the profane cannot witness the occult rituals of the elite. liturgy played backwards right before widespread fornication is Kubrick s way of stating that the elite is nothing less than satanic. The interior scenes of the party were shot at Elveden Hall, a private house in the UK designed to look like an Indian palace. When the festivities begin, a Tamil song called Migration plays in the background, adding to the South-Asian atmosphere (the original version of the song contained actual scriptural recitation of the Bhagavad Gita, but the chant was removed in the final version of the movie). This peculiar Indian atmosphere, combined with the lascivious scenes witnessed by Bill as he walks around the house, ultimately points towards the most important, yet most hidden part of the movie: Tantric Yoga and its Western occultism derivative, Sex Magick. This last concept was imported by British occultist Aleister Crowley and is now at the center of the teachings of various secret societies: Aleister Crowley s connections with Indian Yoga and Tantra were both considerable and complex. Crowley had direct exposure to some forms of these practices and was familiar with the contemporary literature of the subjects, wrote extensively about them, and what is perhaps the most important he practiced them. In his assessment of the value of Tantra, he was ahead of his time, which habitually considered Tantra a degenerate form of Hinduism. Instead, he claimed that, paradoxical as it may sound the Tantrics are in reality the most advanced of the Hindus. Crowley s influence in bringing Eastern, primarily Indian, esoteric traditions to the West extends also to his incorporation of the elements of Yoga and Tantra into the structure and program of two influential magical orders, the A.:A.: and the OTO. Martin P. Starr, Aleister Crowley and Western Esotericism The above quote stipulates that Tantric concepts were incorporated in two important secret societies: the A.:A.: and the OTO (Ordo Templi Orientis). The OTO is still extremely influential in elite circles and reaches the highest levels of politics, business and even the entertainment industry. At the core of these orders is the Thelema, a philosophy created by Aleister Crowley that he summed up with the saying Do What Thou Wilt. This saying is actually a translation of Fais ce que tu voudras the motto of an 18th century secret society, the infamous Hellfire Club. Hellfire Clubs were said to be meeting places of persons of quality who wished to take part in immoral acts, and the members were often very involved in politics. According to a number of sources, their activities included mock religious ceremonies, devil worship and occult rituals. Although details are vague regarding that elite club, they were known 12

13 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) for performing elementary Satanic rites as a prelude to their nights of fornication. These acts were however not just for fun or to shock people as some sources might claim, the members were initiates of occult mysteries and their rituals were based in ancient rites involving invocations and other forms of black magick. In short, although Kubrick never actually names the secret society infiltrated by Bill, there are enough clues to understand what kind of club he is referring to. Most importantly, he is telling his viewers: These societies still exist and they are more powerful than ever. The Ritual and its Participants Magic circles is concept used in ritual magic during invocations. The placement of the people in this scene recalls magic circles. Right: A magic circle as pictured in an ancient grimoire. The last scene of the movie takes place at a toy store - a place full of highly symbolic details. Here, Helena walks by a toy called Magic Circle - hinting that there s a link between the occult underworld and the real world. However, most people have their eyes wide shut to even realize it. The ritual begins with the High Priest, dressed in red, performing a ceremonial routine. He is at the center of a magic circle formed by young women who are very likely to be Beta Kitten slaves. Later, when Bill is unmasked, another magic circle is formed. Amanda At the beginning of the ritual, one of the Beta slaves goes to Bill and urges him to leave the house before he got caught. We ultimately learn that it was Amanda, the girl that was passed out in Ziegler s bathroom. When Bill gets caught and gets (literally) unmasked by the High Priest, Amanda appears at the balcony in a very dramatic fashion and tells the High Priest she wants to redeem him, in a tone that approaches The last scene of the movie takes place at a toy store a place full of highly symbolic items (more on it in the next article). Here, Helena Harford walks by a toy called Magic Circle showing that the occult elite s ways seep through popular culture, but are not noticed by those who have their eyes wide shut. 13

14 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) Bill discovers in the newspaper that Amanda was found dead in a hotel room due to an overdose. The way in which this ritualistic murder is disguised as an overdose is highly similar to the many celebrity ritual deaths disguised as overdoses that occur in real life. ritual drama. The Priest then replies Are you sure you understand what you re taking upon yourself in doing this? This implies that she will be repeatedly abused and then sacrificed. The next day, Bill discovers the true power of that secret society. By freeze-framing and actually reading the above news article about Amanda, we learn important details about Amanda s background (classic hidden sub-plot integration by Kubrick). To those in the know, the article perfectly describes the life of an entertainment industry Beta Programming slave (i.e. Marilyn Monroe). We indeed learn that Amanda was emotionally troubled as a teen and underwent treatments (a code word for MK Programming perhaps?), she had important friends in the fashion and entertainment worlds, and she had an affair with a powerful fashion designer who got Cloaked in red, the High Priest sits on a throne which features a very important symbol: A double-headed eagle topped by a crown. wowed by her private, seductive solo performances (typical behavior of a Beta Kitten). What the article however conveniently doesn t mention is that she was selling her body to elite people and being used in their occult rituals. As it is the case for Beta Kittens who ve gone rogue, she was eliminated by the people who controlled her life. The article states that she was last seen being escorted to her hotel room by two men and that she was giggling (drugged and dissociated?). Like real life elite sacrifices, overdose is cited as the cause of her death. 14

15 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) Snippet of the article mentioning Leon Vitali. The High Priest The double-headed eagle is one of the most ancient and prominent symbols of Freemasonry. A crowned double headed eagle is representative of the 33rd degree of Freemasonry, the highest degree attainable. Is Kubrick implying that the High Priest is a 33rd Degree Freemason? Like other participants of the ritual, the true identity of the High Priest is never revealed. However, Kubrick left a few clues hinting to his identity and his relationship with Amanda. In the movie s end credits (and sources such as IMDB), it is listed that the role of the High Priest was played by assistant director of the movie, Leon Vitali. If one carefully reads the news article mentioned above, Leon Vitali is the name of the London fashion designer Amanda had an affair with. Furthermore, the High Priest has an unmistakable English accent. We can therefore deduce that the High Priest is the fashion designer. 15

16 THE HIDDEN (AND NOT SO HIDDEN) MESSAGES IN STANLEY KUBRICK S EYES WIDE SHUT (PT. II) The headline of this newspaper is Lucky to be alive. This applies to Bill. This hidden subplot is interesting as it reveals the true nature of the fashion and entertainment industry. High-ranking individuals in these fields are initiated in occult secret societies and deal with MK slaves. The Power of the Secret Society When Bill is uncovered by the High Priest, he gets told that he and his family would pay for any transgression. The next day, he realizes that he is being followed by strange people and becomes paranoid. Right after Bill leaves the morgue to confirm that Amanda died, Ziegler calls him and invites him over. Although Bill is a rich doctor, he is not part of the elite. Ziegler s attitude towards Bill makes it very clear. While Taking place in Ziegler s pool room, the back and forth between the two men is more intense than any game of pool. Ziegler appears to want to be honest and straight with Bill, we realize that he is simply trying to cover the ugly truth. After all, Bill is an outsider. He tells Bill: I don t think you realize what kind of trouble you were in last night. Who do you think those people were? Those were not just ordinary people there. If I told you their names I m not gonna tell you their names but if I did, I don t think you d sleep so well. Ziegler therefore admits that people attending the ritual were high-level, well-known and powerful people. Kubrick is therefore making clear that the richest, most powerful deciders of the real world meet in these types of rituals and that these rituals are off-limits for the profane. When Bill mentions Amanda, Ziegler gets more defensive and replies: She was a hooker meaning that she was an Beta slave that could be easily disposed of. Then Ziegler tells Bill 16

17 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT that everything that happened at the ritual was a charade to scare him, Bill answers: You called it a fake, a charade. Do you mind telling me what kind of f -cking charade ends with someone turning up dead? This highlights the fundamental difference between the public s perception of occult rituals and what actually happens. Regular people are lead to believe that these elite rituals are nothing more than goofy meetings of people with too much time on their hands. In reality, these elaborate rituals often incorporate real attempts at Black Magick and include real blood sacrifices and other terrible acts. Then Ziegler proceeds to telling Bill the same stuff media tells the masses when someone has been sacrificed by the elite: She OD ed, she was a junkie, it was only a matter of time, and the police did not see any foul play. Conclusion of Part II The second part of this analysis focused exclusively on the unnamed secret society Bill stumbles upon and its ritual. Although nothing is explicitly spelled out to the viewers, the symbolism, the visual clues and even the music of Eyes Wide Shut tell reveals a side of the occult elite that is rarely shown to the masses. Not only does the movie depict the world s richest and most powerful people partaking in occult rituals, it also shows how this circle has also the power to exploit slaves, to stalk people, and even to get away with sacrificial murders. Even worse, mass media participates in covering their crimes. The secret society in the movie closely resembles the infamous Hellfire Club, where prominent political figures met up to partake in elaborate Satanic parties. Today, the O.T.O. and similar secret societies still partake in rituals involving physical energy as it is perceived to be a way to attain a state of enlightenment. This concept, taken from Tantric yoga, is at the core of modern and powerful secret societies. Although none of this is actually mentioned in Eyes Wide Shut, the entire movie can be interpreted as one big magickal journey, characterized by a back-and-forth between opposing forces: life and death, lust and pain, male and female, light and darkness, and so forth ending in one big orgasmic moment of enlightenment. This aspect of the movie, along with other hidden details, will be analyzed in the third and final part of this series of articles on Eyes Wide Shut. zdroj:http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-hiddenand-not-so-hidden-messages-in-stanley-kubricks-eyes-wideshut-pt-ii/ Únor 48 aneb Desatero pro stát Josef Staněk Největší odchýlení oficiálního líčení historiků i pamětníků událostí mezi roky od Pravdy je založeno na nepochopení způsobu myšlení válku přeživších Čechů. Dále příčinu povrchnosti interpretací tehdejších událostí spatřuji 17

18 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT Nikdo dosud (a má dodnes své důvody) národu jasně neřekl, jak vypadala skutečná mocenská situace kolem prezidenta. A jak ve státní správě celkově! Skrytá realita byla odlišná od té zevní, národu jako demokracie předváděné. Edvard Beneš se vrací do Prahy, osobně v tom, že jednak nemají představu o praxi nejrůznějších skrytých sítí ve státě (nebo záměrně mlčí), jednak se aktivně ve funkcích neúčastní a neúčastnili organizování státu. Lidově řečeno neví, jak to chodí. Proto historici a politologové nebyli tehdy, a nejsou ani i dnes schopni (ochotni?) prohlédnout zpravodajské a informační hry sítí různých bratrstev. (V současné době hlavně finančních.) Válečné prožitky řadových Čechů a následné působení těchto her přitom konstituovaly myšlenkové procesy masy řadových (tj. naivních) Čechů. Absence představy o nenáhodnosti poválečných politických dějů vedla a některé naivy ještě vede k bláhové představě, že prezident Beneš nepodepsáním demise ministrů v únoru 48 mohl další vnitřní běh státu změnit! Nebylo žádnou náhodou, že po návratu prezidenta do republiky s ním nepřijel šéf českých zpravodajců generál Moravec. Ač to pro nezasvěcené zní až stihomamsky, prezident Beneš byl po roce 45 fakticky obklíčen agenty KGB! Uvedené sdělení nemám v žádném případě ze zdroje jedna paní povídala. Historici typu Sisyfos jej jako obvykle zaručeně vyvrátí vědecky! Tím, že o tom nenajdou nic zapsaného v archivech! Zúčastnění, kteří by o tom mohli vypovídat, jsou po smrti. V roce 1968 ovšem ještě nebyli! Tehdy jakousi hrou Prozřetelnosti, v pohnutých dobách řádění revizionizmu, jsem o popisované situaci kolem roku 48 mluvil s přímým členem Benešovy poválečné ochranky. V roce 68 byl už ovšem v hodnosti kapitána STB v důchodu na chalupě. Až od něj jsem se, tehdy s otevřenými ústy, šeptem dověděl, kdo velel prezidentově ochrance. A že všechny Benešovy návštěvy, včetně hlášení o jeho zdravotním stavu, byly nepřetržitě monitorovány a ihned hlášeny do Moskvy! Z některých následků a důsledků tohoto sledování někteří domnělí znalci politiky až dodnes usuzují, a ještě to píší, že byl Stalinovým agentem. (Karmicky se zatěžují křivým obviněním mrtvého!) Nebyl, ale je pravda, že jím byl na něj nasazený agent Zdeněk Fierlinger. Ten byl sovětskou rozvědkou získaný ke spolupráci již před válkou. Přitom se tvářil jako Benešův osobní přítel. Však mu také výhodně obstaral letní sídlo vedle sebe. Sovětská rozvědka pracovala s předstihem. Věděla jako Hitler, že Edvard Beneš má významné kontakty v evropské síti 18

19 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT všimli, že podle vychytralosti v roli řídící ideje člověka lze ihned rozeznat osoby satanem ovlivňované. Z tohoto důvodu je možné od nich očekávat cokoliv. Prezident Edvard Beneš a osvoboditel J. V. Stalin, zednářů. On sám sice nebyl zas až tak naivní, aby si myslel, že není kdekým sledován. Je spravedlivé mu přiznat, že ze všech sil, i v zákulisí, pracoval pro český národ. Tento úkol však bohužel pojímal nikoliv duchovně, ale slavjanofilsky, v duchu rozvíjení českého slovanství. Tato jednostrannost oslabila jeho intuici neboli jasnozřivost. Jen proto se mohl domnívat, že asiatsky zákeřného Stalina a jeho KGB politicky přehraje. Spoléhal na svou oblibu pokračovatele Masaryka. Osudová chyba úvahy vězela v tom, že neměl jeho duchovní rozměr! Masaryk vnímal češství šíře, jako úsilí středoevropských Čechů v hledání všeobecně platných duchovních hodnot! Slavjanofilství vnímal jako vedlejší prvek. (Viz.: Česká otázka jako otázka náboženská.) Pro nedostatek intuice (jako funkce ducha) si prezident Beneš neuvědomoval, že lidi řízené satanským duchem (Stalin) nelze přechytračít! Vždyť jejich řídící duch je otec, tj. původ vychytralosti! Lidé naslouchající Duchu pravdy si již dávno Onen Benešův úmysl politicky doma přehrát bolševiky se zrodil v jeho mysli už v roce 1943, než odjel z Londýna do Moskvy. Ve svém uvažování se opíral o dvě chybné premisy: o přecenění svého vlivu na národ a o přesvědčení, že komunisté nemohou získat v křesťanském a rolnickém národě klíčový vliv! Proto sice v dobré vůli, ale s vedlejším úmyslem, podepsal v Moskvě s SSSR smlouvu o přátelství, vlastně omezení státní suverenity. A následně Košický vládní program. (Dnes stejné chyby činí stejně neprozíraví, pokud ne koupení, aktéři smluv s EU, USA a muslimy. V důsledku také neduchovního hodnocení stavu věcí vzniká reálné nebezpečí, že historicky by český národ mohl v EU dopadnout hůře než po únoru.) Souhlas s Košickým vládním programem a jeho způsobem sestavování vlády národní fronty učinil prezident Beneš v přesvědčení, že v demokraticky smýšlejícím národě strana typu ruských bolševiků nemůže ve svobodných volbách získat největší počet hlasů! A tím podle v Košicích dohodnutého mechanismu tvorby vlády národní fronty získat klíčové posty předsedy vlády a silové resorty! Tento chybný odhad měl původ v tom, že prezident odjížděl v roce 1938 od národa, jehož hlavní masa obecně ctila principy křesťanského Desatera. Jenže zrada západních velmocí a následné řádění nacistů rozvrátilo víru velké části lidu ve vyšší Spravedlnost. Toto otřesení křesťanské etiky v národě dále posílilo při pohledu na řádění tzv. revolučních gard z května 45 a z nastalých rabovaček majetku po sudetských Němcích. Jejich 19

20 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT majetek měl být přece kompenzací ČSR a měl být použit na odškodnění válečných poškozenců! Příliš velké části lidu se začalo zdát, že místo Spravedlnosti začalo platit pravidlo, kdo má sílu, může všechno. (Stejným principem je posilováno přesvědčení některých v současnosti, že kdo má v tomto světě peníze, má justici a tím právo.) Rabování po Němcích dodalo české spodině a mase nemajetných sebevědomí. Tato deklasovaná vrstva dostala po vyčerpání zdrojů zákonitě chuť i na následné rabování bohatších Čechů. To ji nenápadně nabídli komunisti. (Po pádu komunistů tatáž duchovní vrstva národa rabuje státní vlastnictví.) Pojmenováním pohnutek se nám vynořuje pravá příčina volebního vítězství komunistů v roce 1946! Byl jí rozvrat duchovního myšlení masy Čechů! To on po roce 1945 vytvořil širokou voličskou základnu komunistické strany! (Navíc řízenými bolševiky.) Tuto změnu nálad v exilu pobývající Beneš nevycítil. Navíc přeceňoval svůj vliv na veřejné mínění a spoléhal na stranu národních socialistů. Jenže v jejich čele stáli neosobnosti typu Petr Zenkl. Ti neměli ani duchovní rozměr (charizma), ani organizační schopnosti komunistů. (Kromě Prokopa Drtiny a Pavla Tigrida.) Níže se pokusím, ponořením do paměti a s pomocí vhledu do akašické kroniky dějů té doby, nalézt klíč k pochopení dalších příčin, které vedly k únorovým událostem. Jsou poučné proto, že v nich současníci mohou rozpoznat dějinné zákonitosti platné v každé době. Tak mohou čtenáři rozpoznat, že všechny národní katastrofy vždy tkvěly a tkví v nežití duchovních zákonů hlavní masou národa. Neboli nedbání vzorového Řádu mezilidských vztahů. Předvolební agitace KSČ, květen 1946 Rozhodující pro zmaření Benešova dobrého záměru, tj. udržení demokratického uspořádání společnosti a být mostem mezi Východem a Západem, bylo tedy zblbnutí části masy voličů ve volbách v roce Potlačení duchovnosti (etiky) národa a tím jeho intuice otevřelo prostor pro překvapivý volební úspěch komunistů. Debakl prozíravosti dovršila úspěšná, manipulativní a skutečné cíle zakrývající předvolební kampaň demokraticky se tvářících komunistů. Byl to národ sám, kdo se odsoudil k nešťastnému čtyřicetiletému přežívání v rozvinuté výstavbě komunizmu! O to více by si měli dnes občané uvědomit, jak důležité mohou být volby a v nich projevená nepředvídavost! V této souvislosti opět připomínám duchovní zákon o malých příčinách, (vhození volebního lístku,) a velkých následcích. (Rozkrádající a zahraničím manipulované vlády.) Právě následky voleb 1946 by měly být pro Čechy poučením, jaké katastrofální následky volby mít. A to i dnes, kdy již hrají zákulisní hry jiné velmoci, jiné sítě a jiní demagogové použí- 20

21 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT volby! Volili. Kdyby KSČ agitátoři říkali tehdy svůj skutečný záměr neboli pravdu o svých plánech, dostali by tak 15% hlasů ve státě. (Jako po roce 89?) Jejich získaných 41% voličů v českých zemích je dodnes světovým unikátem. (V konkurenci čtyř stran a bez zahraničních peněz!) Není jiné země na světě, kde by se takový volební zisk v soutěži více stran komunistické straně podařil opakovat! Společná agitace stran Národní fronty, 1946 vají jiné fráze. Smutné na věci je, že se hraje nejen o naše peníze, ale i o duši národa. Většina národa se po roce 89 duchovně neprobudila, což nedává pěknou perspektivu ani státu. Proto se zdá být opět ve stavu duchovního nihilizmu s absencí vize budoucnosti. To ohrožuje samu kvalitu života. Na místo fyzického ohrožení nastoupilo nebezpečí rozplynutí národní a kulturní originality českého společenství v konzumním blevajzu Santa Clausů, v multikulti, v muslimských novotách. Jako se po únoru začal rozpouštět v blevajzu pracovních kolektivů a dědů Mrázů. Vraťme se tedy ještě zpět do roku 1946, do bojů o moc. KSČ tehdy v regulérních volbách, na základě čistě lživé agitace, k Benešovu údivu, získala v českých zemích 41% hlasů. Intuice (duchovního rozměru) zbavení lidé lživost komunistické propagandy neprohlédli! Dodnes slyším pana Polenu z N., jak říká sedlákům: Lidi, nevolte ty komunisty, nebo jsou to poslední V důsledku právě tohoto volebního výsledku získala KSČ automaticky klíčové posty vlády. Prezident Beneš byl ochromen. Počítal po vítězném vedení války a obnovení již zmizelé ČSR s jistým vítězstvím svých národních socialistů. Po ohlášení výsledků mocensky poklesl na stín aktivitou překypujícího předsedy vlády Klementa Gottwalda. Nadále už jen spoléhal na jeho lidskost a zbytkovou demokratičnost masy členů KSČ. (A na změnu ve volbách v roce 1948, které již ovšem komunisti nepřipustili. Zavedli v nich jednotnou kandidátku Národní fronty.) Poražený prezident Beneš navíc marně čekal, že vedení a členové KSČ demokratického národa nedopustí pravé bolševické revoluční řádění. Prezident bez generála Moravce nedohlédl, že ani Gottwald sám sobě nebyl pánem! Natož řadoví členové strany! Všichni měli za sebou stíny. O schopnosti samostatného myšlení zmatených straníků nemohla být ani řeč! Katastrofa února 48 byla tedy již jen výsledkem řízeného vývoje. Proto, že KSČ, aniž o tom její členové měli tušení, řídily z pozadí odbojové sítě. A ty byly plně v moci Stalinovy KGB! Výsledkem voleb v květnu 1946 byl nastolen stav, že prezident Beneš se stal při záchraně demokracie bezmocným. Ač se snažil seč mohl, únoru 48 už zabránit nemohl. Sousední Rakušané, ač byli ve stejné situaci, komunisty nevolili. Proto nakonec museli sověti, kteří Rakousko okupovali, souhlasit s jejich neutrálním statutem. Tedy s postavením, po kterém 21

22 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT toužil Beneš. Na druhé straně on osobně měl ještě štěstí. Mohl, i jeho paní Hana, zemřít po únoru přirozenou smrtí. Sama osoba Edvarda Beneše byla Stalinem tolerována. (Kvůli vděčnosti za prozrazení spiknutí Tuchačevského, za důsledný boj proti Hitlerovi, za jeho trvalé slavjanofilství.) To Jan Masaryk takové štěstí neměl. Byl na přímý Stalinův příkaz (bez vědomí Gottwalda) za otcův podíl na atentátu na Lenina vyhozen z okna vlastního ministerstva. Současný český člověk, který se snaží nebýt součástí momentálně převažující podpásové kultury prázdných makovic, by se měl snažit pochopit pravé příčiny, které vedou k únorům. Měl by rozpoznat, že těmi příčinami jsou odtržení myšlení hlavní masy lidí od křesťanské duchovní báze, pád základů etiky, z které vznikla tato civilizace. A také naše národní pospolitost a lidové zvyky! Odtržení od nich má vždy za následek vytvoření se duševního vakua u jednotlivců, v žití zvyků občanského roku, v pravidlech součinnosti rodin, v pravidlech mezilidských vztahů. To následně umožňuje rozmach destruktivních myšlenkových proudů s nefunkčností českého státu, jeho skryté ovládnutí silami ze zahraničí. Místo demokratické samosprávy se k národu vplíží diktatura zahraničních cizorodých sil. Aby k tomu opět nedošlo, ještě podrobněji se pokusím o analýzu vzniku chybných pohnutek v myšlení větší části národa. A opět na rozboru příčin vzniku vítězného února. K objevení dalších příčin vzniku deformovaného způsobu myšlení je třeba se ponořit až do společenského klimatu v Protektorátu! Tehdy národní elita světem zrazená, k přetvařování donucená, se z důvodu přežití kolaborací dostala do stavu ztráty vlastního sebevědomí. Právě tento pocit viny z kolaborace byl tím faktorem, který v roce 1945 umožnil převít iniciativu deklasovaným vrstvám, akceptujícím až filozofii nekřesťanské varianty komunistů z Asie. Je smutnou pravdou, že sudeťákům a nacistům se brutálním a duši zraňujícím psychickým i existenčním tlakem podařilo namočit všechny slušné lidi, zejména českou inteligenci, kněze, podnikatele a sedláky, do zevních gest kolaborace. (Mám dojem, že dnes je totéž činěno penězi a poklonkováním americké pakultuře.) Vnucenou ponižující kolaborací byla staletá, národ vedoucí síla národa vnitřně zraněna a v širší mase diskreditována. Nacistické působení podlomilo vliv českého vzdělaného duchovního jádra. (Neučinilo totéž později sovětské a nyní americké?) Tento pokles vlivu vzdělanců na duši národa v roce 45 Beneš neodhadl. (Vidí jej současní politici?) Z následku tohoto činění sudetských Němců bylo možné uvidět boží mlýny v akci v roce 45! Jediná vrstva, která se mohla po válce těch nevinných německy mluvících občanů království českého zastat, byla ochromena! Ti lidé, kteří vnitřně vždy ctí a ctili Spravedlnost, se ji neodvážili po válce žádat i pro nezatížené německy mluvící občany království českého! Nacisté svou politikou způsobili, že v populaci nebylo po válce významnější české osoby z přeživších mimo koncentráky a exil, koho by nebylo možné obvinit z nějaké kolaborace! To byl ten důvod, proč se všichni místně a kvalifikací významní lidé i při odporném řádění revolučních gard drželi zpátky! Jedinou zjevně nekompromitovanou vrstvou zůstal v roce 45 lumpenproletariát! O jeho spolupráci nacisté nejprve nestáli a jak se fronty z východu přibližovaly, přestal o ni stát zase on! Této tragické situace využily ponořené sítě komunistů a KGB a v poslední chvíli, spíše 9. května, tuto chátru ve formě 22

23 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT revolučních gard utajeně naverbovaly a zorganizovaly. Označily se za partyzány, odbojové bojovníky apod. Ti v denacifikačních národních komisích a soudech převzali moc. Odbojáři z 9. května rozpoutali po válce teror a rozhodovali, kdo z kvalifikovaných Čechů kolaboroval na oko a může či nemůže do jakékoliv funkce. Přitom těmto darebákům dávalo směr jejich řídící pozadí. Když ono pozadí potřebovalo, zjistilo se, že prověřovaný kolaboroval jen na oko. Tak to bylo nacházeno u těch, kteří se dali po válce ke komunistům. Nebo potají přislíbili spolupráci odbojovým sítím. Nejčastěji této možnosti využili právě ti všeho schopní, původně protektorátní udavači! O to víc o ně agenturní sítě KGB a STB a místní komunisti stáli. Neboť je měli v hrsti. (Vynořuje se mi v hlavě otázka, jak by to vypadalo po úplné degeneraci a následném zhroucení tržně liberální západní společnosti? Co by vyváděla o muslimy posílená duchovní chátra?) K dokreslení příčin února neboli příčin tehdejšího revolučního zvratu přistoupila i další dosud naprosto nezmiňovaná fakta. Historici je prostě neznají, ve spisech je nepřečtou. Protože se komunisté (není někdo takový dnes?) již za války chystali plně chopit moci, uchovali podzemní odbojové sítě v utajené aktivitě. Na přímý pokyn Slánského žádný z komunisty řízených odbojových okruhů Protektorátu nevystoupil z konspirace! (Že by opět boží mlýny pro Slánského?) Navíc tyto sítě byly po zhroucení státních struktur doplněny o další všeho schopné. Pamatuji si, jak ve volební kampani roku 1946 nevystupovali za komunisty tito jako odbojáři. Ale naivní agitátoři, vlastně nevýslovní žvanilové. V čele s kavárenskými komunisty. (Možná se neduchovní analytici kaváren dají koupit Klement Gottwald promlouvá k demonstrantům, únor 1948 vždy a všude?) Pamatuji si v obci N. na komunistickou agitátorku učitelku, která agitovala tím způsobem, že prvním komunistou byl Ježíš. (V padesátých létech spáchala sebevraždu.) Pro volby užitečné kavárenské komunisty zlikvidovali bolševici v padesátých letech, když je začal brát fantas, že oni jako volební vítězové budou po volbách vládnout. Výše napsané vím z osobní zkušenosti, protože jsem jako kluk jsem ležel za kamny s ušima nataženýma. Dole v místnosti se mezi sedláky a živnostníky divoce diskutovalo. A mám sloní paměť. Proto mě tak dráždí ta povrchnost profesionály vyučovaného a publikovaného o únoru 48. Je opět vidět odtrženost společenských vědců od reality. Nemohu se dokonce zbavit dojmu, že líčení tehdejší doby je úmyslně činěno tak, aby se čtenářům zamlžila intuice, aby se mladí z dějin neboli z chodu božích mlýnů nemohli poučit! Aby si nevšímali všelijakých současných pozadí, které způsobují, že se z malých příčin vynoří velké následky. 23

24 ÚNOR 48 ANEB DESATERO PRO STÁT Sleduji s obavami, jak současní analytici společenských procesů v médiích musí autocenzurou psát jako za komunismu. Aby se zase zalíbili někomu, kdo uděluje tituly a platí granty. Příčinu vidím v tom, že současným materialistům společenských věd chybí znalost světa idejí neboli znalost duchovních zákonů. Tím nedohlédají pohnutky myšlení hlavní masy lidí a jejich následky. Jinak řečeno, duchovní pozadí společenských dějů je zamlžováno. aby se v mysli lidí nemohly vynořit rysy nehmotných zákonů. Těch předestřených Řádem stvoření, které jedině umožňují harmonický život lidské komunity a její nyní již nutný přechod do vyšší kvality civilizace. Jen duchovní prozření masy lidí může omezit mediální moc duchovně prázdných a zaprodaných jedinců a tím národní komunity přestanou být jimi manipulovatelné. Aby se současní čtenáři nepamětníci mohli dostat do nadhledu a neupadli při současných zákulisních dějích ve státě a světě do omylů, jako naši předkové v roce 1948, pokusím se níže popsat desatero principů, k jejichž žití by měla naše národní komunita (i západní civilizace) směřovat. Abychom jako národ mohli přestát nastávající bouřlivé civilizační proměny bez velkých vítěznému únoru podobných katastrof. Kdo níže popsané z politiků na moc kandidujících nerespektuje, toho zásadně nevolit! 1. Stát musí zajistit svým občanům naprostou svobodu v hledání a přibližování se jediné Podstatě světa, Bohu, smyslu života, pokud tím svobodně hledající neomezují stejné právo jiných. Jestliže islám zakazuje odstoupení svým stoupencům od jeho vyznávání, nemá v této zemi a civilizaci co dělat. (V jednoho Boha věřiti budeš!) 2. Stát nesmí nařizovat občanům náboženská vyznání a jejich proudy! (Neučiníš si představy Boha svého!) 3. Stát a jeho funkcionáři musí zajistit, že všechny objekty a předměty, které se vztahuji k Bohu, tj. Vyššímu principu světa, jsou chráněné před jakýmkoliv zneuctěním! Je civilizačně naprosto nepřijatelné, aby z jakýchkoliv důvodů kdokoliv hanobil náboženské objekty a tradice ve stylu Pussy Riot nebo Davida Černého s jeho sochou svatého Václava na chcíplém koni. Nikdy nebudu akceptovat lidi, jimž byla udělena cena Václava Havla, udělenou tomuto typu kulturtrégrů. Kněze tento rozvrat hájící považuji za padlé. (Nevezmeš jména božího nadarmo.) 4. Stát musí umožnit občanům jakékoliv (nedestruktivní) formy svátků a oslav Vyššího principu neboli Boha podle jejich vlastních představ. (Pomni, abys den sváteční světil!) 5. Stát musí zabezpečit právní jistotu a přednostní uctívání rodiny, přirozená práva rodičů i dětí. (Cti otce svého i matku svou!) 6. Stát musí zákony a policií zabezpečit osobní bezpečnost každého občana. (Nezabiješ!) 7. Stát musí zabezpečit nedotknutelnost v rámci zákonů získaného majetku. (Nepokradeš!) 8. Stát musí zabezpečit důstojnost a právo na intimitu sexuality! (Nesesmilníš!) 9. Stát musí zabezpečit spravedlivě fungující místně zvykové soudnictví. (Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!) 24

25 PROJEVENÍ VNITŘNÍHO IDEOVÉHO PÁDU KOMUNIZMU V ROCE 68 V ČESKOSLOVENSKU 10. Stát musí výkonem správy státu zajistit právo občanů na výkonem či zákony podloženou majetkovou a citovou nerovnost. (Nebudeš závidět bližnímu ani statky, ani ženy (muže), tj. citovou a erotickou seberealizaci!) Na těchto principech vyrostla západní moderní civilizace, jejich nerespektováním se zhroutí. Bohužel se zdá, jakoby někteří politici (i kněží!) nejprve po únoru, nyní zase pod vlivem špinavých peněz, pracovali na rozvrácení etických fundamentů západní civilizace. A nespolupráci při tomto rozvratu vyčítají Putinovi! Máme se z dějin poučit! Tak si na důsledcích takového nedodržení po únoru 1948 vzpomeňme, k jakému stavu společnosti se tato v padesátých létech dostala. Doufám, že se hlavní masa národa vzpamatuje a vyhodnotí jejich dodržování současnými veřejnými činiteli s patřičnými volebními dopady. Jinak můžeme mít za jisté, že ignorancí přivolané a kybernetikou zesílené peklo bude ještě horší, než to, co jsme zažili v padesátých letech. zdroj:http://hledani.gnosis.cz/unor-48-aneb-desatero-prostat/ Projevení vnitřního ideového pádu komunizmu v roce 68 v Československu Josef Staněk Jak jsem předeslal v pojednání o volbách v roce 1946, drtivá většina Čechů si po válce nepřála obnovení poměrů předválečného Československa. To se bez ohledu na všelijaké obhájce zhroutilo hospodářsky i svým mezinárodním zakotvením. Kocoviny z následků konce první republiky využila komunistická strana a zákeřnou propagandou nastínila národu lepší sociální a společenské uspořádání. Navíc ve státě, mocensky zajištěném vazbou na vojenského dominanta Evropy, SSSR. Tento líbivý nástin světlých zítřků byl příčinou toho, že nejen KSČ sama získala v českých zemích 41% hlasů a vyhrála volby, ale i ostatní voleb se účastnící strany se musely hlásit k socializmu! Národně socialistická a sociálně demokratická. Jediná názvem nesocialistická strana lidová získala 21% hlasů. Jaké však bylo překvapení občanů včetně většiny voličů KSČ, když místo racionálního a umírněného hledání československé cesty k sociálnímu státu byl vítězným únorem u nás nastolen bolševizmus. Veškeré politické moci u nás se prostřednictvím působení v zákulisí chopila sovětská KGB. To ona dirigovala ruku našeho lumpenproletariátu a a zhecovaných naivních mládežníků. Proti vůli 85% národa. Jenže po smrti Stalina v roce 1953 a odhalení kultu osobnosti se příčetnější část komunistů samých a již vystřítlivělých mládežníků, také pod vlivem hospodářských potíží, začala vymaňovat nejen z revolučních iluzí, ale i z vlivu zákulisních sítí KGB. K tomu se stalo zřejmým, že jí dosazení aktivisté lumpenproletariátu a revoluční spodina se ve státních a hospodářských funkcích svými výkony zdiskreditovala. (Dělničtí ředitelé a správci.) V pudu sebezáchovy začala KSČ do řídících funkcí ve státě jmenovat nejen oddané, ale i alespoň částečně kvalifikované. Tímto pozvolným procesem byli postupně v létech 1957 až 1965 vyměněni ponořenou sítí KGB jmenovaní neschopní děl- 25

26 PROJEVENÍ VNITŘNÍHO IDEOVÉHO PÁDU KOMUNIZMU V ROCE 68 V ČESKOSLOVENSKU ničtí kádři. V řídících funkcích všech úrovní nastupovali sice levicoví, ale již inteligentnější a humánnější osobnosti. Jejich množina nenápadně rostla s tím, že se koordinovali v tichém dorozumění. Tento kvalifikovanější levý střed začal v řízení státu zformováním socialistické zákonnosti usměrňovat předchozí bolševické řádění padesátých let. Navenek se tento proces vyjevil v roce 1960 přijetím socialistické ústavy a změnou názvu státu. (Československá socialistická republika.) V důsledku tohoto nenápadného procesu se dostavilo nejen celkové společenské uvolnění, ale objevily se i hospodářské úspěchy. Dnes je toto období označováno jako zlatá šedesátá léta vlády Antonína II. Krásného (Novotného) ve funkci prezidenta a prvního tajemníka KSČ. //Podle dobového vtipového pojmenování byli komunističtí prezidenti nazývání: Klement I. Krvavý (Gottwald), Antonín I. Dělník (Zápotocký), Ludvík I. Dítě (Svoboda), Gustav I. Samozvanec (Husák)//. V letech 1965 až 68 moc KGB a lumpenproletariátu v řídících orgánech státu a v kultuře tála jak sníh na slunci. Zákulisní síť KGB a její čeští poskoci to rychle vycítili a to proto začali mluvit o plíživé kontrarevoluci. Pochopili, že se vláda ve státě pozvolna vrací do rukou demokratické levice českého a slovenského národa. V takovém vývoji je skryto dokonce nebezpečí realizace původního snu národů o demokratické a přitom sociální společnosti. Této vizi se s ohledem na SSSR začalo říkat socializmus s lidskou tváří. K její realizaci bylo však třeba postupně obrodit nejen vedení KSČ, ale i obnovit důvěru a spolupráci nekomunistické levice. Jak ale tím nevyděsit sovětské vedení a siloviky v něm? Toto zadání bylo nadlidský úkol! Snad jej mohl naplnit jen politický génius. Tím však rozhodně nebyl nově zvolený generální tajemník KSČ Alexander Dubček! Jeho neschopností se stalo, že se mu svěřená moc jak ve straně, ale i ve státě čím dál více vymykala z rukou. Situaci ve státě a společnosti v roce 1968 nejlépe vyjadřoval v zákulisí jako vtip popisovaný obraz: KSČ již nemohla dále do čím dál strmějšího vrchu, (tj. v rozporu se společenskými zákony,) tlačit kolejový vozík vládnutí. Tak se Dubčekovo vedení rozhodlo jej povolit. Jenže vozík společenského pohybu se rozjel a nebylo skutečně v silách Dubčeka a KSČ jej zastavit. Jen za cenu nastolení režimu typu severokorejské diktatury, což by ovšem přivodilo úplné zničení duchovního vlivu a renomé KSČ v národě. V případě pádu režimu by to ovšem znamenalo i ztrátu životů organizátorů takového státu! (Causescu, Karmal) V důsledku takto se vyvíjející situace se vedení KSČ a Dubček rozhodli běžet v těch kolejích před vozíkem s nadějí, že to se to nějak ustálí. A přitom volat, že všechno vedou a mají pod kontrolou! Nepochybně platilo, že tehdy zatím a jen do času. Jenže sovětští zákulisní mocenští hráči rozhodně nebyli a nejsou žádní mocenští břídilové. Řídili se hlavně hodnoceními agentů svých ponořených sítí! A ti jim signalizovali, že při ponechání demokratizujícího vývoje KGB věrní komunisti během několika let úplně ztratí kontrolu nad ČSR. Podobně, jak se stalo za Tita v Jugoslávii. Z hlediska uchování sovětům loajálního loutkového režimu byl společenský vývoj v roce 1968 nepochybnou plíživou kontrarevolucí neboli antiúnorem. Pamatuji se, jak jsem se v té době v roli naivy o situaci bavil se starým kulakem v JZD. Já jako radikální revizionista jsem mu líčil, jak se režim a družstva zdemokratizují a zhumanizují! On po chvíli povídá: Vy jste blbci, já se divím, že tu ti Rusáci 26

27 PROJEVENÍ VNITŘNÍHO IDEOVÉHO PÁDU KOMUNIZMU V ROCE 68 V ČESKOSLOVENSKU již nejsou! Tehdy jsem si myslel, že tomu nerozumí. Až v srpnu jsem pochopil, že právě on tomu, neboli mocenským hrám, rozuměl lépe než já jako naivní mladík. Naprosto úmyslně vadně je historiky a pamětníky vykládána role v roce 1968 stále ještě prezidenta Antonína Novotného. Ten byl neznalci skutečných poměrů označován za hlavu tzv. konzervativců, ale on jí nebyl! Koncentráčník Antonín Novotný byl posledním skutečně na socializmus jako službu pracujícím lidem věřící tajemník KSČ. Po něm již přišli jen ke kariéře prostřednictvím KSČ směřující prospěcháři nebo slavomani. Padesátými roky vyučený Novotný byl opatrný proto, že znal meze tolerance sítí KGB. Na rozdíl od reformátorů! Kdyby byl přetrval ve funkcích, nedošlo by sice v roce 1968 k obrodnému procesu, ale také ne k vpádu sovětských vojsk a k nejhoršímu období našich dějin, tzv. normalizaci. ČSSR by pozvolna a lépe kadárizovala. A tento způsob přežití rozvinuté výstavby komunizmu by svými následky bylo pro národ a kulturu mnohem méně zraňující, než vytrpět řádění spodiny a skutečných zrádců národa v období normalizace. (Proto v Maďarsku Kadárovi ani dnes nikdo nenadává.) Jenže Novotný prohrál svoje postavení a vliv v ÚV neodhadnutím kvalit hlavně svého mariášového spoluhráče na Orlíku generála Šejny Semínka. Ten nejen že kradl jetelové semínko na vojenských statcích, a k zamaskování toho organizoval vojenské puče s generálem Jankem, ale po prolátnutí rejdů utekl do USA s citlivými informacemi. Tím způsobil pád vlivu a moci stále ještě prezidenta Novotného. A informacemi umožnil rozehrát CIA úspěšné zpravodajské hry proti KGB u nás. Praha, srpen 1968 I méně chápavým muselo být v té době zřejmé, jak moc by se Západu hodilo, aby sověti před západními kavárenskými komunisty demaskovali svoji socialistickou demokracii. Obsahem amerických zpravodajských her bylo to, že znervózňovaly různými dezinformacemi a provokacemi sítě KGB a STB v tom smyslu, že to tady oni, tj. Západ, řídí. Ač to nebyla pravda! Takže pravdu měl v průběhu normalizace onen revizionista, jehož nápis odstraňovala STB z hrobu: Antoníne, ty inteligente, promiň! Při líčení a zkreslování událostí roku 1968 našimi historiky a pamětníky je také systematicky zatajována do současné reality se nehodící skutečnost, že USA a Západ intervenci v roce 1968 s mnutím rukou schvalovaly. Přiznává se sice, že sovětský velvyslanec navštívil několik dní před invazí tehdejšího amerického prezidenta Johnsona. Sdělil mu nejen den, ale i rozsah invaze do ČSR. Johnson nejenže nic nenamítal, ale 27

28 PROJEVENÍ VNITŘNÍHO IDEOVÉHO PÁDU KOMUNIZMU V ROCE 68 V ČESKOSLOVENSKU světe div se, ač se 600 tisíc vojáků dávalo do pohybu, ani nedal vyhlásit pohotovost vojenských útvarů NATO v NSR! Západ pouze poslal do obsazované ČSR hodně reportérů a vojenských zpravodajců. A dal jim zadání: natočit pro západní tisk něco ve stylu sovětská hrůzovláda, před jakou vás chráníme. A posoudit kvalitu organizace vojenského nasazení. (Byla konstatována jako dobrá.) Nutno ale v zájmu objektivity dodat, že tento americký schvalující postoj nebyl svou politickou kvalitou obdobou Mnichova. V zájmu Západu a USA přece rozhodně nebyl úspěch jakékoliv vylepšení socializmu a řádění normalizátorů přece jen nešlo do hrdel, pouze do statků. (Proto přežili rok 1989!) Navíc nebezpečí vzniku světové války kvůli českým politickým diletantům roku 1968 už vůbec nebylo na místě. Jakýkoliv prozíravý politik si naopak nutně musel vypočítat, že návrat diletantských dělnicko-rolníků typu Indra, Kolder, Bilak k řízení státu je oním rázným vykročením vpřed! Za situace, kdy reálný socializmus jako takový stojí na kraji propasti do nebytí! Tento důsledek Brežněvova přístupu k nutné postupné reformě reálného socializmu se dostavil za Gorbačova. Nastalo českými komunisty již v roce 1968 vytušené všeobecné hroucení soustavy. Dnes již můžeme srovnávat! Výsledky provedení postupné reformy ponechalo otevřenou perspektivu Číně Teng Siao-phinga. Ač to čeští politologové a historici zamlžují až bagatelizují, porozumění společenskému dění v roce 1968 má velký duchovní význam pro český národ! I pro odhad dalšího světového vývoje. Jak jsem již psal, česká kotlina je zvláštní geologický útvar v srdci Evropy proto, že má specifické, pro duši člověka dráždící vyzařování geologického podloží. Je možné si toho všimnout při cestě po dálnici Praha-Brno. Ač Jihlava patří již do země moravské, vyzařování podloží se mění na moravské až od výjezdu Měřín! Je to taková zklidňující vibrace krajiny, která je zřejmě původcem smírnější povahy Moravanů. Ač mají prakticky stejně promíchaný genotyp. Je obecně známo, že genotyp Čechů jako národa je smíchán z keltského, slovanského a franckého základu. To je příčinou toho, že se česká populace trvale povahově třídí. Liší se již po staletí přístupem k řešení aktuálních životních překážek. (Známá slovanská nesvornost.) Z tohoto geneticky nejednotného původu je také pro Čechy typické nerespektování jakékoliv zevní autority, která není opřena o duchovní základ! Také stálá remcavost vždy a na všechno! Takže jsme si již mohli všimnout, že jestliže se v podvědomí Evropanů v důsledku vývoje civilizace vynoří nějaký duchovní problém, nejprve se jako takový provalí navenek v české kotlině. Husitstvím začala evropská reformace, českým obrozenectvím nástup nacionalismu, úpadek přesvědčivosti strnulého katolictví vynořil v Čechách (nikoliv na Moravě nebo v Polsku), krize malých národních států v Evropě a vynesl na světlo Mnichov, krizi západního asociálního tržně liberálního státu naznačil únor 48, krizi jeho komunistického řešení vznikla uvnitř české komunistické strany v roce 1968, krizi tržně liberální ekonomiky a ateistické civilizace právě zažíváme ve formě kocoviny z pravdoláskařství a americké podpásové a penězuctívačské kultury. Zkráceně řečeno, každých 20 let něco v české kotlině praskne!!! Nebo provalené přežívající musí být udržováno podplacenými politiky nebo dokonce silou zevně. Takže jsme jako Češi pro svou nestandardnost a nevychovanost myšlení vlastně zkušební zkumavkou evropských duchovních krizí. Jenže z principu vyšší Spravedlnosti každá zátěž (dráždivé podloží) je kompenzována pomocí z duchovní dimenze. 28

29 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? Přístup k ní v milovaných Čechách instaloval Otec vlasti císař Karel IV. Protože stavy rozšířeného vědomí sám nejen prožil, ale navázal kontakt s podobně osvícenými, a měl možnosti, umístil je doma ve formě skrytých duchovních zářičů několika typů. Od královské koruny, po tvarové zářiče až po vyzařující obrazy a ostatky svatých. Ty magicky působí na vnitřně disponované, ať na to věří či nikoliv. Jako pravoslavné ikony. Pomáhají otevřenému duchu člověka se více otevřít Pravdě. Vždy v konkrétních podmínkách a možných úrovních. Neboli v Praze a Čechách (na Moravě Hostýn, Velehrad a Staré město) jsou magická místa se silou působení jako světová svatá místa (Izrael). Dávám čtenáři k úvaze, zda je skutečně náhodou, že zde prozřeli a rozvinuli se osobností typu Jan Hus, Descartes, Jan Kepler, Petr Veliký, řada geniálních hudebníků, dále Nikola Tesla, Albert Einstein, kteří pobývali delší dobu v Praze a Čechách? Já říkám, že to není žádná náhoda! To magická síla, usnadňující prohlédnutí omezenosti pouze rozumového vnímání, usnadnila nastolení stavu rozšířeného vědomí a zrození génia. Vždyť už Platón říkal, že genialita je jen mžikové nahlédnutí do světa idejí, do Bohem stvořeného! Ti, kteří to mají vědět, tj. vnímaví, ví, kde tyto zářiče jsou a jejich působení vnímají. A je jejich povinnost ke Karlovi střežit jejich tajemství před nositeli vědeckého světového názoru. Tj. těmi, jejichž podvědomí není řízeno kosmickým principem Krista. Nově také před propagátory tržní podpásové kultury ze Západu nebo jejím islámským protikladem. Zářiče skutečného Otce vlasti jsou onou kompenzací, které za zneklidňujícího působení podloží mohou poskytnout impulsy ke klíčovému pokroku duchovního poznání. Umožňují najít z krizí duchovní východisko. Není také žádnou náhodou, že v Česku často pobývající Abdrushin označil zemi jako tu, odkud vzejde vize vyšší civilizace. Události kolem reformy socializmu v roce 1968 a současný plně projevený duchovní a brzy již i hospodářský a rasový rozklad liberálně tržní společnosti, který ač intenzivně potlačovaný a zakrývaný, je v Česku silně cítit jako všeobecný marazmus a nespokojenost. Hledá se východisko a Spasitel, který dá národu nový cíl. Ne vítězství americké pravdy a lásky (k penězům), ale duchovní společnost s mezilidskými vztahy na vyšší úrovni. (P.S. Autor popisované děje zná osobně zblízka, protože je přímý účastník procesů roku Organizoval svržení Jagošova dělnicko-rolnického vedení na Vysoké škole veterinární v prosinci 1967 a nastolení reformy i na VŠV. Po intervenci v srpnu 68 se ihned stáhnul do společenského ústraní a v normalizaci se věnoval chovu včel. Poznámka: V roce 1967 na veterinární fakultě obrodným procesem svržený Přemysl Jagoš byl sověty v roce 1970 opětovně nainstalovaný jako krajský tajemník KSČ pro vysoké školy v Brně, poté se stal náměstkem ministra školství.) zdroj:http://hledani.gnosis.cz/projeveni-vnitrniho-ideovehopadu-komunizmu-v-roce-68-v-ceskoslovensku/ Je demokracie odepsaná? Ivan Štampach 29

30 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? Krize demokracie nebo krize důvěry? Není ještě běžné demokracii odmítat. Připouští se, avšak se spikleneckým pomrkáváním. Naznačuje se, že dobře víme, že přece vláda lidu, prostřednictvím lidu a v zájmu lidu, jak demokracii definoval r Abraham Lincoln, není možná. Lid přece nemá kvalifikaci zvládnout tak složitou a náročnou agendu jako je stát. Jak by byla možná samospráva občanů na úrovni státu, když se zásadně popírá možnost samosprávy pracovníků v útvarech mnohem jednodušších, než je stát, totiž ve firmách? Pokud se někdo prohlásí za demokrata a je kritický ke stávajícímu systému, může to být proto, že ho pokládá za formálně, avšak ne reálně demokratický, vidí deficit demokratického obsahu v demokratické formě, má za to, že demokracie je v systému málo, a ve skutečnosti jde do značné míry o plutokracii, vládu ekonomicky mocných subjektů, ne-li o kleptokracii, tedy vládu zlodějů. Demokracie se však až příliš často odmítá jako program s poukazem, že systém se tak sice označuje, ale reálně musí vládnout povolaní, společenská vrstva patřičně vyškolená, vybavená zkušeností a dosavadním uplatňováním moci. Mělo by se prý uznat, že demokracie a existovat nemůže. Demokracii se nedůvěřuje jako vizi. Má být iluzí a nemá prý smysl o ni usilovat. Je třeba jednou jasně říct, že existuje Bohem či Evolucí nebo prostě souhrou náhod určená skupina kompetentních a jim je třeba vyklidit prostor. A má už být čas opustit demokratickou fikci či iluzi. Je-li demokracie v krizi, lze s tím něco dělat. Je-li v krizi důvěra demokracii, pak to demokracie znovu, jako už tolikrát v novověkých dějinách, vzdává ve prospěch režimů autoritativních, diktátorských, despotických, tyranských nebo dokonce totalitních. Mocní spojenci O středověké, ale i novověké evropské filosofii se říká, že je rozšířeným komentářem k Platónovi. Je pozoruhodné, že jeho úvahy jsou po více než letech stále tématem diskuse. Platón, sám snad aristokratického původu, byl, jak známo, zklamán z demokracie athénského městského státu. Měla v té době podobné slabosti, jako ta dnešní. Napsal spis navrhující ideální uspořádání společnosti pod řeckým názvem, což se do češtiny obvykle překládá jako Ústava, latinské překlady zase používají výraz Res publica, tedy věc veřejná, odtud označení společenského uspořádání státu jako republiky. Platónská politeia je vládou kompetentních, většina společnosti, ženy, otroci a otrokyně a ostatní nehodní jsou účasti na vládě vyloučena. Aristotelés pokládá demokracii za jednu ze tří špatných forem vlády vedle tyranie a oligarchie. Modifikuje platonské pojetí ideálního uspořádání a neradno zapomenout, že to činí jako říšský ideolog makedonských despotů Filipa a Alexandra. Biblický kořen demokracie? Je historicky evidentní, že demokracie, počáteční demokracie občanská, i snahy o její sociální realizaci mají původ v zemích po staletí s převládajícím křesťanstvím. Je však zřejmé, že mezi aktéry revolucí směřujících k demokracii (např. 30

31 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? Francie, 1789) a institucionalizovaným křesťanstvím byl od počátku konflikt. Církev byla oporou ponižujících tyranských pořádků. Zejména římská církev se rozvinula v nadstátní absolutistickou monarchii, která se nevzdala nároku ovládat státy ve smyslu dokumentu papeže Řehoře VII. Dictatus papae (Papežův diktát) z r Humanistický důraz přelomově formuloval renesanční myslitel, hermetik a křesťanský kabalista Giovanni Pico della Mirandola v textu De hominis dignitate (O lidské důstojnosti). Pod tímto názvem vydal spis jeho synovec r. 1496, dva roky po autorově smrti. Byl zamýšlen jako úvod k Picově obhajobě v církevním procesu ohledně jeho pravověrnosti. Impulzy renesančního humanismu převzali někteří aktéři protestantského hnutí. Tento podnět dovedlo dál reformované křesťanství. Ta jeho větev, která je spjata s Huldrychem Zwinglim ( ) a později Jakubem Arminiem ( ) přijala renesanční podněty, zrušila v církvích vládu kléru a prohlásila všechny za sobě rovné. Totéž se stalo v naší Jednotě bratrské, která reformaci o nějakých 60 let předběhla. V luterské větvi reformace pietistické hnutí relativizuje obnovený klerikalismus a opírá se o osobní zkušenost. Jeho předchůdci byli již křesťanští hermetici Jacob Böhme ( ) a Johann Valentin Andreae ( ). Po počátečním radikálním a poněkud sektářském období se na konci 15. století přiklonila k humanistické vzdělanosti Jednota bratrská reprezentované později Janem Ámosem Komenským. Tato duchovní inspirace nebyla samozřejmá. Autoritativní a patriarchální model je do křesťanství vepsán mnohem hlouběji, než jen do jeho organizačních struktur. I tam, kde církev překonala feudální uspořádání a stala se novověkou 31

32 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? církví měšťanskou, zůstává na nebesích Vševládce. V Kalvínově pojetí (Jean Cauvin, ) je božská moc totální, všichni jsou odsouzeni k věčnému zavržení a někteří, aniž by to jakkoli souviselo s jejich osobními postoji, jsou podle Boží libovůle určeni k záchraně. Mezi svrchovaným Bohem a člověkem je v historickém křesťanství napětí. Člověk je bídný červ, který se plazí u podnoží Božího trůnu. A tuto jeho moc vyjadřují pozemské autority. Nejen zvetšelá církev, ale i husité, luteráni a kalvinisté pronásledovali ty, kdo se odvážili smýšlet o obsahu křesťanské víry odlišně. Bůh, který na desítkách míst Bible přikazuje vybít celá města, včetně žen, starců a dětí, je dobrou oporou takového jednání. A i když se Bohu připíše laskavost, nelze se ubránit skeptickému konstatování, že Bůh monoteistických náboženství je to nejlepší z člověka odebrané člověku a promítnuté do zásvětných říší. Člověk podle Ludwiga Feuerbacha ( ) promítá do náboženství dokonalost své vlastní podstaty, ideálního člověka (který ovšem existuje pouze v lidském druhu). Všechny vlastnosti, které člověk považuje za dobré, připisuje Bohu. Naopak všechny vlastnosti, pro něž na sebe není pyšný, připisuje lidskému rodu jako celku. Když člověk přikrášlil Boha svými nejlepšími vlastnostmi, ucítil tíhu své vlastní malosti a konečnosti. Feuerbach reaguje na dobové vyprázdněné a umrtvené křesťanství. V té době mu Fierdrich Nietzsche ( ) prostřednictvím Zarathuštry jako literární postavy vyčítá: Bůh je mrtev, vy jste ho zabili. Samo křesťanství je však náboženstvím Boha, který je člověkem. Na tuto dávnou intuici, jíž promítlo do Ježíšova příběhu, křesťanství zapomínalo. Bůh byl v něm stále protějškem člověka. Biblické osvobodivé poselství se v textu Starého i Nového zákona prosazuje v prostředí založeném na autoritativním principu, na dominanci a na represi. Kdo si myslí, že musí Bibli číst takzvaně doslovně, kdo tedy biblickým autorům připisuje spíše styl policejního protokolu a zapomene na literární bohatství textů, ten tam Boha, který je člověkem a v člověku sotva najde. Kdo se literou Bible nenechá zotročit a pamatuje na ducha, tomu se přihodí událost Slova. Ten najde to, v čem se Bible neshoduje s dobovými omezenými názory a s dobovými pořádky a v čem je alternativní, inspirativní, radikálně nová. Potřebuje demokracie ducha? Demokracie mnohé odpuzuje tím, jak je profánní, pozemská, světská a plebejská. Zdá se, že v ní není prostor pro aristokracii. Nejen pro rodovou šlechtu, jejíž vrozené přednosti jsou fikcí, ale i pro šlechtictví ducha, pro ušlechtilost, kultivovanost, pro to, co je bez ohledu na modrou krev vznešení a důstojné. Zde je třeba připomenout, že umění, které ztuhne v důstojné apollinské póze, může být formálně vytříbené, důstojné, moudré, náročné, pozvedající, ale taky vyprázdněné, lartpoulartistické, může to být čisté umění, očištěné od života. Smutná krása dekadence je zároveň voláním po polárním principu. Umění někdy potřebuje prvek dionýský, potřebuje se smočit v životě, který je někdy neuspořádaný, drsný, dravý, žhnou v něm emoce. Vedle světlého, klasicky umírněného řádu má přijít ke slovu živel temný, orgiastický, extatický, chaotický a iracionální. Obdobné je to v politice. Od demokracie, je-li vládou lidu, nelze čekat, že bude vládou filosofů. Ty někdy vynesou na trůny mimořádné politické 32

33 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? zvraty. Postavy jako Tomáš G. Masaryk nebo Václav Havel nemohou být pravidlem. Hrubiáni, šmejdilové a pragmatici na vysokých postech, a u nás navíc, což je pro republiky atypické, v královských a chrámových kulisách, to může někoho mrzet, ale sotva to může být jinak. Rovnosti, jež je pro republiku nutností, lze dosáhnout dvojím způsobem. Lze utnout vše, co přečnívá. Lze všechny srazit na nejnižší pozici. Lze prohlásit osobní jedinečnost, talent, moudrost, inspirativnost za iluzi. To bude politika populistická, technologie moci povýšená na princip. Půjde o politiku jako druh byznysu. Půjde o byznys méně výnosný, jako předsíň k mnohem lukrativnějším pozicím v bankách, v energetice a jiných firmách. Taková politika nebude lidová, nýbrž populistická. Lid je latinsky populus. Zdá se, že jde tedy o malý rozdíl. Vox populi však populistický být nemusí. Jde o to, zda někdo lidovosti, lidových zájmů a lidového hodnocení jen dovolává nebo z lidu vychází a lidu slouží. Druhou možností, jak rovnost zajistit, je rozpoznat v každém lidství jako jedinečné a nezastupitelné. Každý, zaměstnaný nebo hledající práci, bydlící i odkázaný na charitu, vymydlený, osakovaný a okravatovaný i páchnoucí a obtěžující svou pouhou přítomností slušné lidi v dopravních prostředcích, mluvící důstojně nebo hrubě, pleti světlé nebo snědé, domácí i přistěhovalec, příslušník solidní většiny i podezřelé etnické, náboženské nebo sexuální menšiny, každý má lidskou důstojnost. Lidská důstojnost je prázdným souslovím, pokud je jen deklarována, ale není přirozeně dána celým životním zaměřením. Lidská důstojnost takto objevená, připomeňme znovu, křesťanským hermetikem a humanistou Mirandolou, závisí na tom, co bylo na okraji středověkého myšlení formulováno jako natura humana capax divini. Lidská přirozenost schopná pojmout přirozenost božskou, nebo prostě lidství s kapacitou pro božství. Kdosi to také vyjádřil tak, že člověk není pouze člověk. Člověk musí sám sebe překročit ve svobodném a tvůrčím činu, aby sám sebe uskutečnil. Mystici a hermetici spatřují na dně lidství božskou jiskru. Křesťanské sdělení o Bohu člověku se primárně týká Ježíše, sekundárně kohokoli. Kazatelsky zamlčená maxima z hlubších dimensí křesťanství zní: Bůh se stal (v jedinečném příběhu) člověkem, aby se (kterýkoli) člověk mohl stát bohem. Druhý způsob zajištění rovnosti je tedy ten, který posuzuje jednotlivce (ale též etnika, rasy, profesní skupiny a společenské vrstvy) podle neomezeného lidského potenciálu. Taková politika nemusí být a spíše není teokratická. Nezapírá vznešenost, ale je doma v pozemské obyčejnosti. Trojčlenný člověk Konvenční formulace o člověku říká, že má duši a neřeší, kdo je oním vlastníkem duše. Kdo je ten vlastnící subjekt, jeli duše vlastněným objektem. Proto je vhodnější člověka charakterizovat jako duši. Duše v biblickém smyslu je totiž prostě živá bytost. Není tím popřeno, že člověk je tělem. Koneckonců tělo je tělem protože se duše chopila hmoty, oživila ji. V těle jako objektu zasvitla duše jako subjekt. Člověk je duší a je tělem. Patří k těmto dvěma světům, ke každému z nich celý. Nebo spíše duše jako střed lidství je otevřena na jednu stranu ke světu přírody, k mateřské půdě matérie. Matérie je oním 33

34 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? citlivým chaosem, který reaguje na podněty a tvoří překvapivé a smysluplné tvary. Nemusíme myslet přírodu jako soubor objektů redukcionistické a mechanistické přírodní vědy. Můžeme mínit přírodu v goethovském smyslu jako soubor živoucích sil a bytostí. Možnost přírodu filosoficky chápat v návaznosti na zdánlivě zapomenutou přírodní filosofii ukazuje současný německý autor Jochen Kirchhoff (*1944), od nějž vyšly česky filosofické eseje Jinosvět (Praha: Dybbuk, 2008) a Vykoupení přírody a přirozenosti (Praha: Malvern, 2012). Se značným zjednodušením jeho náročného myšlení lze říct, že pro něj čas a prostor jsou spjaté s člověkem a veškerá příroda je v jakémsi smyslu oživená a oduševnělá. Duše je otevřena také vůči duchu. V imanenci duše je přítomna transcendence ducha. Takto pojatý duch není protikladem těla, je tělem oduševnělým a zduchovnělým. A proto ne méně hmatatelným. Oba světy, jejichž průsečíkem v jistém smyslu je každý z nás jako duševní, živá bytost patří k sobě. Možná je to týž svět ve dvojím nasvícení. Hmota, jako říše nutnosti, jako kra plující v oceánu ducha a duch jako prostor svobody. Celistvý a vzpřímený člověk, bytost duchovní, otevřená k výšinám, tedy svobodná, bytost duševní, horizontální, otevřená do šíře a tělesně spřízněná s živoucí hlubinou, to je člověk pro demokracii. Takto chápaný člověk může být respektován jako subjekt a nelze ho převést na objekt, nelze ho zvěcnit. A přitom nemusí být odlučován od kosmické souvislosti, nemusí se např. popírat jeho příbuzenství se všemi živými tvory, s živočichy a rostlinami (a ostatními říšemi a doménami života). Je to pojetí kosmothendrické, slučující kosmické a božské s člověkem. Pro demokratická a sociální témata citlivý ruský myslitel Nikolaj Berďajev ( ) přivítal revoluční dění roku 1917, ale záhy s pohledem na konečné důsledky listopadové (podle tehdejšího ruského kalendáře říjnové) verze této revoluce Rusko opustil. Nevěřil totiž pseudomystice mas, děsil se pracovní povinnost pro všechny a zřízení průmyslových armád (srov. Manifest komunistické strany, r. 1948). Nevěřil v sociální ani přírodní determinaci člověka. Člověk jako produkt slepých mimolidských sil, pohybující se po silokřivkách moci stanovených přírodní nutností může mluvit o osvobození a emancipaci, avšak na konci takového dění bude otrokem nebo otrokářem. Železná dialektika pána a raba zůstane zachována. Kdyby byl Marx třídně determinován, nepřišel by s emancipačním projektem, který má nemalá rizika, ale jako cíl postuluje sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech (týž dokument). Berďajev nepotřebuje ducha jako zvláštní substanci, jakousi zředěnou hmotu nebo energetické pole. Osoba je spíše aktem, dějem či vztahem, sebe-vědomím, sebevládou, svobodou a tvorbou. Pouze člověk se spirituálním přesahem, pouze plnohodnotná osoba vydobývající na diktátorských bozích i na materialistických světech nutnosti vlastní svobodu, může být sociálně kritický a sociálně kreativní. Může emancipačním projektem přinést do sociálního prostoru radikálně novou kvalitu. Podle původně německého, později amerického demokrata a socialisty Ericha Fromma ( ) je autoritativní model nekrofilní. Člověk se může sám vzdát svobody, je-li neproduktivní (receptivní, hromadivý apod.). Produktivní orientace umožňuje tvůrčí práci, zralou lásku a rozumné myšlení. Člověk takového charakteru je kreativní, harmonicky využívá své schopnosti a talent v interakci s okolím. Sebeodcizení člověka, obzvlášť časté v západní společnosti s její odcizenou 34

35 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? výrobou a konzumní společností člověka spoutává. Unikáli člověk před svobodou, objevují se u něj autoritářské tendence, snaha ovládat druhé lidí naopak podrobování se nadvládě. Jako myslitel kulturní psychoanalýzy hlásící se k marxovské inspiraci Fromm jistě nepotřeboval lidskou svobodu zajišťovat nějakou spirituální substanci. Duch a svoboda jsou způsoby vztahu k sobě, k jiným lidem, ke společnosti a přírodě. Trojčlenná společnost Tři aspekty života společnosti tvoří schéma, které je v Evropě staletími zažité. Tradiční společnost rozlišovala tři vrstvy s odlišnými úkoly: oratores (modlitebníci), bellatores (válečníci) a laboratores (pracovníci). Prvním dvěma skupinám jsou přiřčeny úkoly označené jako sacerdotium (úkol posvěcovat, spojovat obětí nebesa se zemí) a imperium (vláda, panování). Průzorem k pozdější společenské formaci byla nejen práva, ale i povinnosti vrstev vůči sobě. Bojovníci, rytíři, šlechta měli ostatní chránit. Je také zvláštní, že kněžstvo je nejvyšším stavem, ale netřímá v rukou meč, skutečně vládne stav teoreticky kněžstvu podřízený. Už tak dávný je model oddělení církve a státu. Papežství tendující k absolutistické teokracii, soupeřící s impériem je stejnou deviací tradičního trojčlenného modelu jako státní moc zasahující i do duchovního a intelektuálního života, činící z kultury ideologické ospravedlnění moci. Trojí bylo i heslo u těžkého porodu moderní demokracie (mj. prostřednictvím kruté jakobínské tyranie): svoboda, rovnost, bratrství. Pod poněkud pozměněnými názvy tato trojnost vstupuje do politických programů, např. jako kombinace občanských svobod a lidských práv se zastupitelskou demokracií a sociální solidaritou. Jsou to tři pilíře moderního evropského liberálního, demokratického a sociálního státu. Německý filosof a duchovní mistr Rudolf Steiner ( ) ve svém pojetí sociální trojčlennosti propojil devizu Velké francouzské revoluce s trojnou povahou člověka. Svoboda se má v jeho pojetí být rozhodující v oblasti ducha, rovnost má určovat právo a politiku, solidarita má být dominantní v sociálním životě. Tak jako člověk není složeninou tří substancí, tak také ve společnosti tyto tři principy nemohou být jeden bez druhého a měly by tvořit organický celek. V tomto pojetí nelze prosazovat buď svobodu, nebo solidaritu. Není možné drtit sociální soudržnost v zájmu svobody, jak to činí individualistický (neo)liberalismus. Není možné prosazovat solidaritu (a rovnost) tím, že z lidí uděláme nesvéprávné jedince, kteří nemohou rozhodovat o sobě. Kde je duch, tam je svoboda. Podobná slova najdeme už v Bibli (2 Kor 3, 17). Týká se to náboženství. Žádné by nemělo být státem preferováno a žádné (pokud není nenávistné a neohrožuje bezpečí lidí) omezováno. Dokonce v Koránu (2, 256) najdeme větu: Nebudiž žádného donucování v náboženství. Nenápadnější však je náboženská tyranie zachovaná i v liberálním státním prostředí. Dodržování, často svévolně vymyšlených morálních norem se vynucuje pohrůžkou věčných trestů. Taková vláda nad dušemi je efektivnější, než vláda používající standardní mocenské páky. Toto pojetí zlomilo charaktery milionů lidí. Takto pojatý Bůh drží lidi v poddajnosti vůči pozemským autoritám, které jeho vůli mají reprezentovat: ekonomickým, politickým a náboženským. Sankce za to, že si člověk myslí něco odlišného o náboženských tématech už sice dnes nejsou tak dramatické jako do 18. století, ale vyobcování z církve s případnými profesními a existenčními dopady je možné dodnes. 35

36 JE DEMOKRACIE ODEPSANÁ? Duch žijící ve filosofii, projevující se uměleckou tvorbou není ničím bez svobody, bez vnějších svobodných vnějších podmínek, ale rovněž bez zápasu o vnitřní svobodu. Umění s doporučenými tématy a přikázaným stylem, umění účelové, poslušné, a v tomto smyslu ukázněné, nebo oficiální státní filosofie nejsou přijatelné. V právu nejsou přijatelná privilegia jedněch a omezení možnosti domoct se práva pro druhé. Právo je v našem typu společnosti deklarováno jako stejně účinné pro všechny. Přitom však evidentně se obyčejný člověk spravedlnosti nedomůže. Cestující není rovnoprávným smluvním partnerem dopravce, zaměstnanec uzavírá pracovní smlouvu jako slabší partner: zaměstnavatel si může mezi zájemci o pracovní místo vybírat, uchazeč o práci musí přijmout nadiktované podmínky nebo zůstane bez adekvátní obživy. Lidé zcela jistě nejsou stejní, nepochybně jsou chytřejší a hloupější, silnější a slabší, odolnější a háklivější. Někdo je mírumilovný a někdo násilný. Přesto rovnost je imperativem. Rovnost ne na základě jakéhosi přiznaného společného minima, nýbrž na základě lidského potenciálu, na základě duševního života, lidské subjektivity a personality otevřené transcendenci. Na základě důstojnosti souvisící s božskou jiskrou na dně duše. Tak demokratická rovnost nesráží, nýbrž pozvedá. Demokracie je zjevně na cestě. Není plně realizována. Uskutečnění rovnosti je náročné a svým způsobem nebezpečné. Je to odvážný podnik. Rizika jsou nemalá. Omezit práva některých pro jejich náboženskou, etnickou a rasovou příslušnost, nebo vzhledem k pozici na pracovním trhu či příjmové hladině, to politiky, kteří mají plnou pusu demokracie, neustále svádí. Bází duševního a duchovního života a jeho oporou je příroda a přirozené lidské společenství, jež nevytváříme volbou. Přírodní a sociální skutečnost jsou danosti. Z nich se vynořujeme. Nezůstáváme bezproblémovou součástí tohoto substrátu, ani bychom se od něj neměli odtrhnout. Vydanost neosobním silám a rytmům je stejně krajností jako abstraktní, od života odtržené duchovno. Jako jednotlivcům nám hrozí možnost propadat do živočišnosti, tedy vlastně do bestiality, nebo zdánlivý opak, zapřít svou tělesnost, zapřít zvíře v sobě a povýšeně se nést nad tělesností, o níž s neuvěřitelným hnusem hovoří např. Augustinus Aurelius ve svých Vyznáních. Sociálně se tato polarita projevuje na ose ubíjejícího a pohlcujícího kolektivismu a kořistnického individualismu. Jsou dvě tváře stejné deviace. Řešení je péče o přírodu, odpovědnost za ní, role pastýře tvorstva, a pak sociální solidarita. Kolektivismus ubíjí svobodu ducha, solidarita s ní počítá. Solidarita je dotažení demokracie dotud spíše formální, pouze občanské, v demokracii na poli práce. I to je riskantní projekt. Z nepodařených pokusů nastolit sociální spravedlnost pochází nedůvěra a opatrnost. Přesto však svoboda podporující to nejlepší se neobejde bez občanské rovnosti a bez solidární péče o nejslabší. A tím není míněna především individuální charita, nýbrž prostor, který si člověk práce vydobyde a v němž obhájí svou svéprávnost a oprávněnost o sobě a svém díle (spolu)rozhodovat. Ze sociální trojčlennosti bychom si mohli udělat slovní hříčku, skládačku, v níž bychom různě přeskupovali důrazy a nějaké verze schvalovali a jiné odmítali. Je to pomůcka, která umožní postihnout lidství jako osobu a jako sociální skutečnost v komplexnosti, která umožní, aby demokracie nebyla jen heslem na předvolebních billboardech a v úvodních pasážích volebních programů, nýbrž skutečností zčásti žitou a zčásti 36

37 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI vizí, jíž bereme vážně a jíž se, snad ne marně snažíme uskutečnit. zdroj:http://ivan-stampach.bloger.cz/duch-a-soucasnost/jedemokracie-odepsana Epidemie energetických vampýrů v Čechách - žijí mezi námi Pavel Karpeta Upíři! Kdo by je neznal. Všichni známe filmy o zlých upírech. Jako děti jsme se báli těch hrozných bytostí sajících krev z hrdel svých bezmocných obětí. Filmaři si z hraběte Drákuly a jeho následovníků udělali docela solidní obchod. Scénáristé pilně pracují a kdykoli se objeví nějaký nový hororový film s upíří tematikou, kdo by se na něj nepodíval? Lidský strach je skvělou obchodní komoditou. Penízky tečou do kasy filmových společností a dezinformace o tom, že upír je tajuplná bytost vyskytující se jen zřídka v podobě člověka v nemrtvém stavu, nejspíše někde v Transylvánii, tak stále mezi lidmi žije a je přiváděna k dokonalosti. Aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, pravidelně některá z hereckých celebrit učiní nesmrtelnosti tohoto výjimečného nositele zla v posledních minutách filmu přítrž. A je vymalováno. Ovšem skuteční upíři rozhodně nepatří do říše bájí. Jsou bohužel naší každodenní realitou a žijí mezi námi. Ale vůbec to není o vystouplých dutých zubech, není to o krvi a není to ani o česneku. V popředí zájmu filmových upírů je lidská krev. Filmový upír je nemrtvá bytost, která byla kdysi člověkem. Filmový upír saje krev oběti a tato oběť se sama stává upírem. Jedinou zbraní proti filmovým upírům je česnek a zahrocený kůl z tvrdého dřeva. V popředí zájmů skutečných upírů je lidská životní energie. Skutečný upír je žijící člověk. Je to někdo, koho známe a denně potkáváme. I my, staneme-li se obětí skutečného upíra z řad lidí a trvá-li jeho energetické působení na nás dost dlouho, se můžeme stát sami energetickým upírem. Pozn.: určitým procentem se na odběru životních energií žijících lidí podílejí i lidské bytosti bez těla a další astrální entity. Oproti rozsahu krádeží životních energií žijícími vampýry jsou ovšem odběry těchto entit vcelku zanedbatelné. Psaní o působení těchto entit by vydalo na řadu dalších kapitol a proto se jimi dnes nebudeme zabývat. Jediná zbraň proti upírům Jedinou zbraní proti lidským upírům je vědění o způsobu jejich působení na potencionální oběť a znalost prostředků, jak se takovému energetickému násilí reálně postavit na odpor. Tady jsou česnek a zahrocené kůly k ničemu. Energetické upírství kvete mezi lidmi jako květy šeříku v máji. Jenže na rozdíl od šeříku tenhle fenomén kvete plný počet dnů v roce. Oč tedy vlastně jde? 37

38 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI si vystačí z větší části s hmotnou stravou, lidé více ladění na program ducha láska a sjednocení potřebují zase pravidelný vyšší přísun oné jemné energie druhého typu. Potřeba toho kterého druhu energetického příjmu v průběhu života není až tak stabilně dána, mění s věkem, způsobem života a životními zkušenostmi člověka a jeho celkovým vyladěním v tom kterém životním období. Ale ani plně na hmotu orientovaný člověk nevystačí jen s energií svého chemického reaktoru. Energetika člověka a lidského těla Začněme schematickým pohledem na základní energetiku člověka. Žijící člověk má dva zdroje, ze kterých čerpá energii k životu. Je to jednak jakýsi chemický reaktor, jak bychom mohli přeneseně nazvat žaludek a vůbec celý trávicí systém. To je první zdroj energie. A pak je tu druhý zdroj. Tím je energie prostředí, energie Slunce, přírody a vesmírného záření hvězd. Je všude kolem nás. Jsme v této energii stále ponořeni jak ryby v oceánu. Za příznivých okolností se jí otevíráme a necháváme ji proudit svojí aurou a svými vyššími těly a vše se děje plně automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. Podíl každého tohoto druhu energetické výživy na celkovém jídelníčku u jednotlivého člověka je různý a souvisí především s parametry vývoje jeho duše na spojovací linii zvíře a duch. A samozřejmě z toho se odvíjejícího vztahu k sobě, přírodě a životu vůbec. Hodně přízemní lidé s vysokým podílem programu ega sobectví a oddělenost Zlostní, mrzutí, sobečtí, závistiví, nepřející či nějak nemocní a stárnoucí lidé mají tendenci se do sebe uzavírat. A jsou chvíle, kdy se pod tíhou ran osudu uzavírá i mnohý z nás zdánlivě normálních lidí. Uzavíráme-li se v sobě, uzavíráme se i před přísunem oněch nádherných energií z okolí. A tehdy máme tendenci stát se alespoň na chvíli upírem životní energie na úkor lidí ve svém okolí. Tato tendence dále zesiluje vždy, pokud se člověk právě setkává s (pro sebe) nepříznivými životními podmínkami, jakými jsou nemoc, finanční nouze, osamělost, ztráta práce či společenského postavení. Kdo nemá rád sebe, neumí mít rád jiné A obvykle se za těchto okolností tato tendence s vysokou pravděpodobností prosadí, pokud tomu dotyčnému chybí láska k sobě samému. Neboť, jak již zaznělo v mých textech o lásce k sobě: Kdo nemá rád sebe, neumí mít rád jiné. A neláska k sobě je pro energetické upírství signifikantní s prakticky stoprocentní jistotou. 38

39 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI Pokud říkám, že se tito lidé uzavírají do sebe, tak to platí doslova. Uzavírají se a nepouštějí k sobě (skrze své pocity strachu, nespokojenosti, ublíženosti, ponížení, arogance i zlosti a pocity, že jsou nemilováni) právě ty jemné energie druhého typu ze svého okolí. Tedy ty energie, které neprocházejí skrze potravu a trávicí trakt. Díky nízkým vibracím převažujícího programu ega v sobě se uzavírají jemným energiím pocházejících ze Slunce, přírody a z hvězd a orientují se postupně stále více na hmotu. Ale bez té energie, které se uzavírají, bez energie z Slunce, přírody a z hvězd, nemohou být dost dobře dlouhodobě živi a zdrávi. Neboť s ní vstupuje do člověka životně důležitá energie pro výživu duše a ducha, energie vesmírné lásky a radosti ze života. Bez těchto energií člověk strádá a nemůže dlouhodobě přežít. No a v tom je právě ten veliký problém. Nutně temně a hutně zabarvená psychika takového člověka (v důsledku uzavření se) jemné energie ze Slunce, přírody a z hvězd odmítá, protože je nedokáže (či spíše v zajetí vlastní negativity nechce) zpracovávat a zpracovat. Hledají si tito lidé tedy náhražku a energii, kterou nedokážou vlastním pochybením sami čerpat z volně dostupných zdrojů, nahrazují tito upíři parazitováním na energiích lidí ve své blízkosti, kteří tuto energii mají. A začínají zneužívat energie lásky, soucitu či touhy pomoci ze strany blízkých osob, které jsou vůči nim energeticky otevřeny, protože je buď milují, jsou na nich závislí nebo jinak se pohybují v jejich blízkosti. Je ironií života, že nejčastěji doplácí na útoky energetického upíra ti lidé, kteří se nevědomky díky určité citové vazbě jejich energetickému upírství otevírají v dobré víře, že dají-li ze sebe co nejvíce dobrého, ubohému trpícímu člověku pomohou. Právě proto je téměř pravidlem, že k energetickému upírství dochází v rámci rodiny mezi jejich rodinnými příslušníky, méně pak na pracovišti a třeba v širším okolí známých a sousedů. Jen výjimečně upíři typu jednoho bývalého ministra financí dokážou ve velkém rozkrádat energie celých skupin lidí, případně národa jako celku. Upíři na internetu loví v diskusních fórech Stává se, že výjimečně se může extrémně silný upír s velkou spotřebou cizích energií tohoto typu napojit na spoustu nedobrovolných dárců třeba i na internetu. Prostě obchází fóra, diskusní rubriky a provokuje a uráží lidi osobně nebo napadá jejich názory, cítění a slušnost bez ohledu na relevantnost vlastních argumentů. A poté, kdy oni takto zasaženi roní energii lítosti a nepochopení a píší protestní řádky, upír jejich energie stahuje a užívá je pro vlastní potřebu. Pro nehmotná energetická chapadla upírů nejsou stovky a tisíce kilometrů vzdálenosti k oběti svého útoku žádnou překážkou. Mnohdy si nevědomky volí v diskusích jako krycí identitu jména dravých zvířat či mýtických bytostí souznících s energiemi jejich nitra. Proč energetičtí upíři útočí na lidi ve svém okolí? Proč energetičtí upíři nutně provokují, urážejí a útočí na lidi ve svém okolí? Člověk, který chce energeticky parazitovat 39

40 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI na druhém, potřebuje jeho energie v jejich temnější, jakoby hustější podobě. Jsou mu k ničemu energie člověka, který si veselý a usměvavý a jen tak poletuje světem radostně jako motýl. Tyhle energie ale upír nechce, to by si je mohl stahovat přímo, kdyby se nerozhodl svobodně pro negativně vyladěnou dráhu upíra. Ve chvílích, kdy jsme veselí a usměvaví a jen tak poletujeme světem radostně jako motýl, totiž každý z nás září nádhernými energiemi a naše energie se prolínají s energiemi Slunce, přírody a z hvězd, odkud je právě radostně přijímáme. Ale energetický upír žízní po něčem jiném a dobře ví, jak to udělat, aby dostal právě to, co potřebuje. Prostě na nás zaútočí v osobním styku, písemně, telefonem a všemožnou kombinací těchto způsobů a obvykle se důsledně snaží zůstat s námi v přímém kontaktu. Říká nebo dělá úmyslně něco takového, co nás zasáhne a srazí z výšin naší pohody a dobré nálady dolů. Ztratil bych hodně času, kdybych chtěl uvádět konkrétní případy. Řekněme si jen, co se v takovém případě děje. Upír nás, svou vyhlédnutou oběť, zasáhne krutým slovem, špatnou větou, ošklivým činem čin sžíravou nepodloženou kritikou a my jen nevěřícně koukáme a divíme se tomu, kde se to v tom druhém vzalo a proč to dělá. Naše dobrá nálada je pryč a zmocňuje se nás zděšení. Co se to zase děje, co zas ten druhý proti nám má, co mu vadí, proč to vlastně dělá? Copak jsem zase neudělal dobře, co mi zase vyčítá, copak to nikdy neskončí? Kde je láska k bližnímu, kterou on postrádá? Kde je normální lidská slušnost? A zalije nás lítost nad tím, proč se to vlastně děje a jak s tím máme žít. A smutek a nepochopení toho, jak může někdo být tak zlý a nepřející. A to je chvíle, na kterou energetický upír čeká. Protože jestliže ve chvílích radosti kolem sebe šíří každý z nás obvykle krásné energie a dělí se o ně s ostatními stejně naladěnými lidmi, pod dojmem toho útoku energetického upíra se i my stáhneme do sebe a uzavřeme se těm krásným energiím shora a z okolí. A z dříve načerpaných energetických zásob po tlakem negativních pocitů začínáme ze své aury vylučovat temnější a hutnější energie zklamání, zármutku, nepochopení, mnohdy i naštvání a zlosti. A tyto energie vytékají v hojném množství z naší aury a energetický upír natahuje svá nehmotná chapadla a saje a saje a živí se jimi. Jsou pro něj přesně tím pravým ořechovým, čím se vyživuje a dále podporuje svůj sobecký přístup ke svému okolí. Samozřejmě, vše se to děje na jemnějších úrovních reality a ani my, ani on si toho obvykle není vědom. Prostě ani oběť, ani upír si na vědomé úrovni neuvědomuje, že jeden je zneužíván a druhý to, že zneužívá. Ale děje se to a funguje to přímo skvěle. To, že ten, kdo se sytí naší energií, je již nasycen, poznáme lehce celou dobu se na nás zlobí, útočí, doráží, až dosáhne svého a pořádně nás rozhodí. Pak se nasytí a najednou šmytec, jako když utne. Třeba se i usměje a dělá, že ho to už přešlo a snaží se být zase dobrý. A dělá to proto, aby na těch pár chvil, po které je energeticky nasycen, nám dal možnost se trochu energeticky zregenerovat. Aby poté, kdy opět zaútočí, mohl dostat svou novou dávku. Dělá to i proto, aby 40

41 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI nenapínal naši trpělivost nad míru a my se nerozhodli odejít z jeho dosahu. Protože by přišel o svůj snadný zdroj energie a musel by si hledat jiný. A tak se to opakuje stále dokola. Život s energetickým upírem je peklo. Když je energetický upír nasycen, nastává pauza. A my se ulehčením vracíme na nějakou dobu ke své lepší náladě s nadějí, že to zlé je pryč. Vrátíme se ke své sluníčkové náladě, opět se plníme energií Slunce, přírody a vesmíru, které máme po jeho útoku hodně zapotřebí. Čerpáme to čisté a doufáme, že už bude klid. A upír podvědomě kouká, a když jí máme už dost, té energie, a on zase je v energetické krizi, rozhodne se, že je čas na jeho další dávku. A pak nás načne zase nějakým způsobem podobně jako nějakou energetickou konzervu. Prostě kolotoč. Poté co jsme si řekli, kdo je to upír doopravdy a že se s ním můžeme v praktickém životě setkat velmi často, chci ještě upozornit na několik podrobností o tom, co se ve vztazích mezi upírem a jeho obětmi děje. Například na prostý fakt, že ten kdo je léta energetickým upírem zneužíván, se sám energetickým upírem pravděpodobně stane Závislost toho, kdo nám vysává energii, na této stahované energii narůstá stejně jako u každé závislosti. Stále častěji na nás a své okolí útočí a to ve stále kratších intervalech a dává svým obětem stále méně možností na regeneraci jejich vlastních sil, až nakonec i oni ve svém zoufalství mají tak málo energie, že si najdou ve svém okolí nějakou slabou na sobě závislou bytost a začnou odebírat životní energii této bytosti. Zvláště tragické bývá, když se obětí zneužívaného manžela stanou jeho vlastní děti kruh je tím uzavřen. Jak se můžeme před energetickým upírem chránit? Jak jsem již dříve napsal, česnek a naostřený kůl ze dřeva jsou k ničemu Pokud identifikujeme svého partnera nebo jiného blízkého člověka ze svého okolí jako energetického upíra, musíme si uvědomit, že nemá cenu (třeba s vytištěnými stránkami tohoto povídání) mu dělat přednášku o škodlivosti či nevhodnosti energetického upírství. Každý energetický upír je jako narkoman, který je zvyklý na svůj příděl vašich energií a ty jsou pro něj drogou. Třeba by i slíbil změnu svého chování, ale nikdy svůj slib nedodrží. Jediná cesta, jak ho léčit, je jako u každého narkomana: vzít mu jeho drogu, nedopustit, aby se dostala do jeho dosahu. Základní zákon lidské psychiky: Změňme sami sebe! To ovšem znamená, že mu nesmíme dát šanci se k naší energii dostat. Tudíž se musíme začít chovat jinak než dosud. Proto platí pravidlo, které má váhu jednoho ze základních zákonů lidské psychiky: k zastavení energetického upíra či k jeho vyléčení nemůžeme nikdy změnit jeho. To je nereálné. Musíme změnit sebe a svůj přístup k němu. Pak je šance, že se změní i on. Prosím pěkně, jedna věc je na tomto místě velmi důležitá! Stále vás přesvědčuji o tom, že spolu s církevní falší rozhodně není vhodné vyřazovat ze svých životů univerzální pravdy 41

42 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI ukryté v (dosud těmi grázly v sutanách) nedeformovaných výrocích Ježíše Krista. Pamatujte proto i zde na Kristova slova o lásce k bližnímu svému. Při snaze pomoci vám blízkému upírkovi je nutné, abyste se nechali vést láskou a nikoli touhou po odplatě či odsouzením. Pokud jste už na tom tak špatně, že začínáte svého drahého energetického upíra ve své blízkosti nenávidět, je to zlé. Neradil nakonec Kristus milovat i nepřítele svého? Uvědomte si, že je to jako každý narkoman nešťastný člověk, který si sám neumí pomoci! Poznámka: Tento web je (mimo jiné) s láskou a úctou věnován rehabilitaci Krista a jeho skutečného necenzurovaného učení. Pro všechny, kdo chtějí pochopit gigantický rozsah církevní cenzury a objevit Ježíšovo pravé a církví utajené učení, srdečně doporučujeme paralelní seriál na tomto webu: Kdo není naplněn láskou k tomuto svému bližnímu, je slabý a nedokáže upíra zastavit. A pak platí, že za těchto podmínek, chce-li ještě někdy normálně žít, musí se dostat z jeho dosahu. Protože pouze láska vám dá sílu vytrvat. Člověk bez lásky v sobě se pouze pokouší oplatit svému upíru podobné podobným a sám směřuje k tomu stát se upírem. Je to pak jen o tom, kdo s koho. Upíra zastaví a vyléčí jen ten, kdo s ním dokáže poté, kdy zjistí pravý stav věci, jednat s pochopením a láskou. Jen ten má pak šanci mu drogu ze svých zdrojů odepřít. Když říkám mějte ho rádi, nechci po vás, abyste snášeli to, co vám činí. Chci jen, abyste si ve svém nitru si uvědomili, že je to prostě strašlivě nešťastný člověk, který energeticky strádá a neumí si sám pomoci. Je nemocný, je závislák na tom, aby nás rozhazoval a těžil energeticky z našeho rozhození. Místo, aby čerpal energii podobně jako vy z legitimních zdrojů, touží po vaší energii a je to prostě pro něj v podstatě otázka života a smrti. A k tomu vás potřebuje ranit, trefit, praštit slovem, gestem, urážkou, výčitkou, čímkoli abyste začali ronit ze své aury tu pro něj nesmírně cennou nízkovibrační energii uraženosti a lítosti, protiútoku a vzteku. Mentální sebeobrana Proto s vědomím, že toho, kdo nás právě teď a často hrozně trápí, máme vlastně rádi, protože je takový, jaký je a neví, co činí, zůstaňme v klidu. Nereagujme na jeho výpady a nevšímejme si sílících útoků. Jakmile zjistíme, že to už zase začíná, vložíme veškerou svoji pozornost do mentální představy o tom, že se nás nemůže nic z toho bláta, co on na nás háže, dotknout. A to proto, že svou myšlenkou a svou vnitřní silou lásky k němu (případně přáním a modlitbou) projektujeme kolem sebe zdánlivě pomyslnou ale na určité energetické hladině naprosto reálnou stěnu jakoby z tlustého plexiskla, skrze kterou špína, šípy výpadů a urážek ze strany našeho drahého upíra v žádném případě neproniknou. Protože ta stěna z plexiskla, tak jak ji projektujeme, je naprosto neprostupná a nemá v sobě jedinou skulinu. A my jsme uvnitř této bariéry absolutně chráněni a v pohodě. V pohodě, s láskou k tomu, kdo nám chce ublížit a s vírou, že jedině tohle je cesta, jak se před ním ochránit a jak ho podobné chování případně odnaučit. Navenek reagujeme na výpady klidně a uvnitř se jednoduše usmíváme. Za touto bariérou to po určitém cviku dokážeme. Protože kdo ví a zná mechanismus tohoto děje, nebývá překvapen a zaskočen. Protože to prostě funguje. Mohu to potvrdit svým 42

43 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI vlastním prožíváním v mnoha případech, jakož i případy těch, jimž jsem radou a energeticky byl nápomocen. Jakmile se nám daří stabilizovat ochranu kolem sebe, začínáme chráněni touto bariérou pozorovat dění za ní. A vidíme, jak bláto a špína, kterou náš milovaný energetický upír na nás háže, pleská o tuto průhlednou stěnu a stéká po ní v souladu se zákony zemské tíže k zemi. A vidíme, kterak loužičky temných energií za bariérou na zemi ožívají a stávají se z nich takové černé pohybující se chobotničky. Vidíme, kterak hledají skulinku v naší bariéře a jsme si naprosto jisti, že ji nenajdou, protože tam žádná není. A tak se brzy stáváme svědky toho, kterak tyto chobotničky (plné negativních energií určených původně nám) vyrážejí rozčileně ke svému původci, k tomu, kdo je směrem k nám odhodil. Rozladěny neúspěchem a vynaloženým úsilím skočí na něj zpátky a zesíleny rozčilením ze zbytečné námahy mu svoji nevoli dají pěkně tvrdě znát. Prostě podle hesla kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá dostane zhruba dvojnásobek negativity, kterou chtěl dát nám. A vy sledujete, jak milovaný upír zahlcen a zavalen vlastní špínou a bahnem ztrácí sílu útočit, umlká a stahuje se do ústraní. Ovšem zmocní-li se vás v této chvíli lítost a vy vyjdete zpoza své bariéry, abyste mu dali najevo účast s jeho utrpením, jste prostě marný. Zákon magického odrazu Mágům je odjakživa tento děj znám jako zákon magického odrazu. Náš upír se cítí v tu chvíli přesně podle přísloví jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Šílí a snaží se házet stále víc špíny naším směrem. Chce za každou cenu dosáhnout svého cíle, prorazit naši bariéru. Strhává proto ze sebe i ty své chobotničky, které se už vracejí zpět, ale to vše jen do času. Protože i ty se stále a znova vracejí k němu, ve svém rozčilení z takového zacházení již nejméně několikráte silnější ve své negativitě než tomu bylo tehdy, kdy byly k vám vyslány. Změna, kterou potřebujete Tenhle postoj za bariérou je přesně tou změnou, kterou se musíte naučit vy sami. Je to přesně ta změna, kterou potřebujete, abyste změnili pravidla hry, která zatím hrála pro vašeho milovaného upírka. Zatím tomu bylo tak, že když vás upír zasáhl bahnem a špínou, tak jste si bláto a špínu ve snaze ho ze sebe setřít ještě dále po svém těle rozmazávali a zamotávali se do té hrůzy. Plačtivě jste obrazně řečeno naříkali: Hele, co děláš, jen se podívej, jak vypadám! Podívej se, jak je mi! A upír dál řval, ječel, vrčel, zákeřně bodal, píchal, tlačil na naše rány 43

44 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI a bolavá místa a my (ve snaze ho uchlácholit) jsme nevěděli nic lepšího, než všechnu tu špínu přijímat a vršit na sebe jeden neúspěšný pokus o usmíření na druhý. Řeknu to ještě jinak: Když je venku nečas a bouře, bijí blesky a padají kroupy, taky sedíme v teple domova a jen zpoza skla pozorujeme, co se děje. Nenapadlo by nás vybíhat z baráku a nechat se mlátit kroupami, smáčet deštěm, šlehat větrem a případně bouchnout bleskem. To má logiku, nemám pravdu? Ale jaká je logika v tom nezalézt v nepohodě propuknuvší třeba domácí bouře za onu bariéru do klidu a míru a nechat na sebe dobrovolně dštít špínu, kroupy bláta, blesky hněvu a ještě se divit, jak to, že vůbec tohle je možné? Proč nechat do sebe bušit vichřici a vystavovat se padajícím taškám ze střech stržených větrem? Proč nezůstat v závětří bariéry z onoho myšlenkového plexiskla a jen tu bouři pozorovat? Samozřejmě, že to našeho upíra rozzuří, když zůstaneme v klidu. On sice neví, že jsme si udělali proti jeho řádění bariéru ale cítí ji podvědomě a začíná ještě více útočit, aby ji rozbil. On se přece potřebuje zbavit bahna, které se v něm (obvykle jeho vlastní vinou) nastřádalo a hodit ho na nás jelikož jsme nejblíže a dosud jsme se nikdy nebránili. Cítí to jako své svaté právo a basta! Ale my se už jen díváme, kterak to bahno naráží na plexisklo bariéry, stéká dolů a dál už to známe. A jeho výpady slábnou, nutně slábnou, až přestanou. Upír odchází nenasycen. Marně natahoval svá neviditelná chapadla. Jednak se přes bariéru nedostal, jednak my žádnou drogu pro něj neroníme. Prostě jsme změnili své vnitřní nastavení, takže žádoucí energie pro něj není na skladě a bouře utichá a my můžeme zpoza své bariéry vidět, jak se upír trápí ve svém energeticky podmíněném auťáku. Dodržet uvedený postup se nám jistě nepodaří ze dne na den. Ale nemluvíme o čase v řádu týdnů a měsíců, ale jen několika málo dnů. Dejme tomu dvou, tří dnů, kdy zaregistrujete naprosto zřetelné výsledky. Je nutno této metodě věřit a pracovat postupně na sobě při její realizaci. Je-li důsledně dodržována ze strany energeticky vydíraného partnera, její přínos je pak nezanedbatelný a osobně neznám žádnou jinou metodu, jak energetického upíra úplně vyléčit. Nedá se přesně stanovit, jak dlouho to potrvá, než si upír odvykne svoji oběť napadat. Občas se o to bude pokoušet ještě nějakou dobu. Pozn.: Prosím pěkně, vy všichni kteří máváte nad uvedenou možností ochrany rukou s odůvodněním, že jste už něco podobného zkoušeli a nefungovalo to děláte velkou chybu z neznalosti technologie a vedeni nekvalifikovanými falešnými proroky jste si zřejmě chtěli pořídit provozuschopné auto z bláta a písku ale takhle to nefunguje přesný návod ode mne můžete mít kdykoli na počkání Bariéra pouze proti negativním energiím Podotýkám, že uvedená bariéra se staví pouze proti negativním energiím. Je tedy možné prožívat společně s okolím všechny pozitivní energie, které si jen přejete. Tedy i s tím (třeba i vám blízkým) vampýrem v okamžicích, kdy neútočí a mezi vámi vládne energetické příměří. Naše 44

45 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI informovanost o způsobu myšlení a konání vampýra i existence bariéry nám pomůže v klidu přestát jeho sebesilnější třeba i náhlý, nečekaný útok, pokud se o něj v záchvatu svého hladu po cizích energiích pokusí. Postupně poté, když našemu upírovi pokaždé předvedeme tutéž připravenost odrazit a nechat mu sežrat jeho vlastní špínu si začne odvykat tuto špínu na vás odhazovat. Když pokaždé jeho výpady skončí tím, že mu bude špatně z vlastní špíny, začne se konečně starat, aby ho to nezabilo. A nebude se tomu všemu kolem sebe tak poddávat, začne se otevírat z nezbytí opět oněm jemným energiím. A je zde předpoklad, že zahájí opět přijímání energie z okolí ze Slunce, přírody a z hvězd a je na nejlepší cestě k normalizaci své psychiky. Recidivy budou hrozit ještě dlouho, ale mezitím si perfektně osvojíme metodu žití za bariérou z plexiskla a budeme-li to důsledně uplatňovat bude to fungovat stále lépe. Upír jednoduše bude donucen přejít na jinou, přirozenou stravu. Upír ale může na vaši změnu reagovat také tím, že si ve svém okolí vybere ke svému řádění někoho jiného. Tahle možnost tady vždy je ale copak tím neřešíte svůj problém, své přežití? A copak tomu druhému, který to schytává po vás, nemůžete poradit svoji metodu? Jde-li třeba o vlastní dítě, prostě ho vědomě zahrňte pod svou bariéru. Funguje to! Nemoc se kterou si současná lékařská věda neví rady V tomto textu vám nabízím pohled na něco, co je tak běžným jevem, že si nikdo nedovolí to nazvat nemocí. Přesto to nemoc je. Nabízím pohled na něco, co je tak běžným jevem, že tomu tzv. lékařská věda prakticky nevěnuje pozornost. Čímž jen prohlubuje svou neschopnost se o vás postarat. Toto téma je prostě tabu, ostatně jako vše, co je v rozporu s vládnoucím náboženstvím materialismu. Pokud je energetický vampyrismus váš problém, zapomeňte na nevědoucí vědu a jednoduše problém vyřešte! Je to neuvěřitelně prosté Uveďme si na konkrétním vzorovém případu princip fungování ochrany před energetickým vampýrem. Třináctiletá dívka se ve škole stane obětí šikany ze strany spolužáka. Prostě se mu líbí a on nevěda, jak jí to dát najevo, sáhne k náhradnímu řešení, jak její pozornost získat: Donese si z domu dětskou bambitku a naláduje do ní černou pryžovou kuličku. A když si ona dívka otočená k němu zády povídá se spolužačkami, vystřelí a zasáhne ji někam do oněch půvabných míst, kde její záda přestávají mít slušný název a kde to hezky zabolí. Dívka se k němu v šoku otočí a s výčitkou v hlase říká: Au, proč to prosím tě děláš? Je z jeho chování rozhozena a energie jí bezpečně uniká. A onen spolužák si mne ruce radostí nad zdarem svého počínání a jeho radost je z nevědomé roviny způsobována právě přijímáním dívkou ztracené energie. Divíte se, že své pokusy bude opakovat, kdykoli pocítí energetický hlad po pozornosti té dívky? Jakou má ta dívka možnost se chránit? Ta dívka by si mohla pořídit si velkou pokličku na nádobí a mít ji neustále při sobě. Když ji kamarádky upozorní, že se onen uličník opět chystá k výstřelu, rychle se otočí a nastaví onu pokličku. Kulička se odrazí a trefí útočníka do nosu. Když se 45

46 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI to útočníkovi stane i podruhé nebo potřetí, jak dlouho ještě bude mít chuť za cenu vlastního zranění svůj čin opakovat? Vy tu pokličku mít nemusíte. Výše doporučená ochrana zachytí útok již na mentální rovině. Ze své dřívější praxe vím, že energetický vampýrismus je problémem nejméně každého druhého manželství. Ženy kradou energii mužům, muži ženám v nekonečném klání při mnoha pokusech o optimalizaci manželského soužití a výsledky jsou často katastrofální. A přitom řešení je tak jednoduché Navažme na informace v předchozích kapitolách uvedené a odhalme ještě něco více podrobností o způsobu budování skutečně fungující ochranné bariéry. Ta, kterou vám mohu doporučit a naučit, je pravou magickou bariérou postavenou na znalosti zásad živlové magie, na základě dlouholetých zkušeností s její tvorbou i na zkušenostech z práce s bytostmi živlů. Proto na rozdíl od ostatních skutečně funguje Pravá magická bariéra a síla myšlenky Magie je prastará věda o energiích a zacházení s nimi. Nebojte se jí! Což vám i ti magoři s berlemi a rybím kloboukem na hlavě neříkají, že jste stvořeni k obrazu Božímu? Je-li tomu tak, pak by vám měli také zdůraznit, že i ten jejich Bůh vám dal schopnost tvořit slovem a tedy i myšlenkou. Tudíž podobně jako všechny bytosti vyšších světů /kterými ostatně z padesáti procent jste/ pracujete /byť nevědomky/ s energiemi živlů a tedy svým způsobem jste mágy. Proč myslíte, že vás mnozí upozorňují, že máte myslet pozitivně? Proč myslíte, že vám Kristus zanechal poučení, že NEMÁTE hřešit ANI V MYŠLENKÁCH a naopak máte držet krb svých myšlenek čistým? Naděláte mnohdy v jemných světech svým negativním myšlením tolik paseky, že nejen mne z toho mrazí. Naštěstí na rozdíl od mágů v naprosté většině případů nejste schopni takové koncentrace myšlenky, aby váš výtvor za něco stál a nejste své výtvory schopni energeticky dotovat tak, aby se do nich vložené hrozby vašemu životu a životu lidem ve vašem okolí plně realizovaly. Zákon akce a reakce Nebojte se proto pravé magické bariéry! Pracuje na základě božského zákona akce a reakce, či chcete-li, zákona magického odrazu. Přirozeně, metoda fungující spolehlivě v praktickém životě musí pokrýt ochranu celé aury po dvacet čtyři hodiny denně, protože nikdo nemá tolik informací ze svého okolí, aby mohl předpokládat, kdy a odkud negativní energie k němu směřuje. Pravá magická bariéra, která je zcela funkční, musí splňovat určité předpoklady, jejichž plné podrobnosti nemohou být zcela zveřejněny, protože mohou být lidským egem zneužity. Je možné je svěřit jen do rukou lidí, kteří s jistotou zvládli akt bezpodmínečné lásky k sobě samému či sobě samé. Při zajištění její funkčnosti je třeba detailně pochopit a respektovat způsoby práce se živlovými energiemi do všech 46

47 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI důsledků a nepodcenit žádný ze tří základních prvků, který tuto bariéru tvoří. Vše patří do oblasti tzv. bílé magie a zárukou transparentnosti vašeho počínání vůči zákonům Univerza je vám vaše právo a povinnost chránit energie toho, kdo je pro vás tím nejdůležitějším člověkem na světě. Jsem si naprosto jist, že vy kdož již víte nebo tušíte že tím nejdůležitějším člověkem pro vás je ten, který hostí v tomto životě vašeho ducha v sobě vy nebudete mít o správnosti svého počínání žádných pochyb. Řekněme si něco obecně o nutných podmínkách, který při používání magické ochranné bariéry musí uživatel k její dokonalé funkci naplnit. Uvedené zásady můžete vy, kdož jim správně porozumíte, využít i v běžné denní praxi (bez znalosti tvorby bariéry) k zvýšení odolnosti své psychiky před únikem energií v kontaktu s okolím. Nutné podmínky pro správnou funkci bariéry Základním předpokladem pro fungování bariéry je myšlenková kázeň. O vlastní schopnosti tuto bariéru vytvořit tak, aby dokonale splnila svůj účel, nesmíte pochybovat. Pochybnosti odstraníte ale jen tehdy, když před touto prací na sobě zvládnete stejně dokonale lásku k sobě v její pravé podobě. Protože pochybnosti o čemkoli ve vás má vždy vědomí hmotného těla, pokud s ním své záměry jako duch nekonzultujete a necháte ho v pochybnostech o účelu celé akce viz předchozí texty tohoto seriálu. Samotnou bariéru musíte s sebou také nosit a být si jí v každém okamžiku vědomi, jakož i pevně přesvědčeni, že vás v jakékoliv situaci, před tušeným či netušeným útokem, ochrání. Samotné nošení bariéry představuje nutnost uvědomovat si alespoň okrajově v každém okamžiku existenci bariéry a vyžaduje víru v její schopnost nás ochránit. Má to přirozenou souvislost se silou naší myšlenky. Neškolená lidská mysl navíc zmítána rozpory mezi nemilujícím duchem a nemilovaným tělem tuto koncentrační schopnost nemá a mít nemůže. Proto jen výjimečně může dokonale bariéra fungovat tomu, kdo se dříve nenaučí mít rád sám sebe. NENECHTE SE VTAHOVAT DO NEGATIVNÍCH EMOCÍ LIDÍ KOLEM VÁS! CHRAŇTE SI SVÉ ŽIVOTNÍ ENERGIE! Další podmínkou je, že se definitivně odnaučíte zlozvyku (přejatému z praktikování hmotné podmíněné lásky) nechat se vtahovat do emocí jiných lidí kolem vás. Při zatažení do emoci někoho jiného vystupujete z existující bariéry a stáváte se opět zranitelnými. Pro práci s ochrannou energetickou bariérou vám také doporučím dnes již zapomenuté mentální postupy pro běžné životní situace, které jsou nesmírně účinné a z pohledu vaší energetiky velmi úsporné. Z existující bariéry také není dovoleno emitovat negativní energii vůči okolí. Pokud jste vůči komukoli negativní, tj. vypadnete ze stavu lásky k sobě a tudíž i bližnímu svému, bariéra se po dobu tohoto excesu rozpadá a ponechává vás bez ochrany. 47

48 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI Pokud si onu bariéru neděláme a setkáme se s člověkem, který nám obvykle stahuje energie, jsme si toho vědomi a očekáváme či se dokonce obáváme že se to opět může opakovat. A prostý fakt, že to svojí myslí a citem očekáváme, čili vysíláme tuto myšlenku do svého okolí a k našemu vampýrovi, vede k tomu, že se nám to s vysokou pravděpodobností stane. Pokud ale ve chvíli setkání s vampýrem ještě zesílíme soustředění na fakt, že bariéru máme a že nás chrání, naše myšlenkové nastavení působí právě jako hráz proti negativitě vampýra a v případě, že přesto svůj útok realizuje, zvládáme ho snadno a s úsměvem. Příklad vtahování do emocí jiných Podobně je to s nutností chovat se tak, abychom se nenechali vtahovat do emocí jiných lidí. Kolikráte v našem životě lidském se opakuje podobná situace! Přibližme si obvyklý průběh, který si můžete rozšířit na celé spektrum podobných případů vztahů mezi lidmi. Vaše kamarádka se pohádá doma s manželem a oba na sebe nahází ošatku negativní energie. Muž s ní, s tou ošatkou, odejde podle své letory k mamince či do hospody a tam se jí nějak zbaví. Kamarádka ale vezme telefon a zavolá právě vám. A pozve se k vám na kafe. Tak sedíte proti sobě v křesílcích a na stolečku mezi vámi stojí vedle dvou kouřících šálků kávy i ošatka s onou negativní energií. A hraje se hra o to, zda ji přijmete a zda se jí tedy vaše kamarádka zbaví. Zatím jste většinou tuto hru prohrávala. Ponořila jste se cele do líčení průběhu konfliktu ze strany kamarádky a do návrhů, jak to vyřešit, že jste si ani nevšimla, že ve chvíli, kdy ona kamarádka posílena a uklidněna odchází, ošatka s negativitou se stala vašim majetkem. A vy pak po zbytek dne zpracováváte onu negativitu, váš klid a pohoda (spolu s odpovídajícím množstvím vaší cenné životní energie) je nenávratně pryč pro tento a mnohdy i pro další dny. Příklady uplatnění ochrany energií Tohle prostě myslí nepochopíte. Tohle si musíte dát příležitost prožít. A tohle prosím pěkně dokážou lidé, jejichž vibrace vědomí se mimo inkarnaci již hodně blíží oné pomyslné hladině oceánu, jak se o ní v minulých textech zmiňuji. Vzpomínám si na případ paní, která do mé poradny přišla o berličkách. Měla doporučení od své známé, že jí mohu pomoci. Po krátkém rozboru situace bylo zřejmé, že dlouholeté soužití s manželem, silným energetickým vampýrem, ji vzalo za ta léta tolik energie, že se to začalo u ní projevovat na jejím schopnosti normálního pohybu. Neměla prostě sebe, svůj život ani tento svět ráda a její vědomí těla /ego/ trpící neláskou vlastního ducha a tím i silnou energetickou podvyživeností v důsledku manželova vampýrismu přestalo vkládat svoji pozornost do udržování kosterního a svalového aparátu, který ji po téhle nemilované Zemi nosil. Nastínil jsem jí možnou cestu jak z toho ven. Když jsem ji upozornil na nutnost zvládnout lásku k sobě, naslouchala, ale bylo vidět, že jí to celkem neoslovilo. A když jsem jí naznačil, 48

49 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI Co nám říká nádorové onemocnění a co s tím udělat Možná vás zaujme můj pohled na tak rozšířenou vážnou chorobu, jakou bezpochyby nádorové onemocnění obecně je. Pokud své vědomí těla /ego/ po léta nemilujete a až příliš svou energií plýtváte pro jiné na úkor toho, kdo je vaším nejdůležitějším člověkem stane se vám, že onen pro vás nejdůležitější člověk dojde k názoru, že je lépe sama sebe zničit než dále trpět s tím pitomcem duchem, který na něj kašle. A vědomí těla samo spustí sebedestrukční program že pak zvládne bariéru a skryta za ní začne zvládat manželovo chování a zůstane při jeho výpadech v klidu a tyto výpady naopak ustanou, nevydržela dále poslouchat a říká: Víte, co vy po mně vlastně chcete? Vy chcete, abych ho měla ráda a nerozčilovala se s ním! Ale to já nechci! Já se s ním musím hádat, to jinak nejde, rozumíte? Omluvil jsem se jí a navrhl, abychom spolu strávený čas považovali za příjemnou výměnu názorů. Nebyla ještě připravena jít cestou vnitřní změny. Stále ještě příliš toužila si prožívat své emoce a nechtěla se jich vzdát. Bude vás možná zajímat jakýsi vedlejší účinek uplatnění bariéry u žen, které si přišly ke mně vyřešit své problémy a shodou okolností byly učitelkami na úrovni základní školy. Spontánně uvádějí jako vedlejší účinek praktikování své bariéry to, že děti v jejich hodinách zlobí mnohem méně a takřka vůbec. Dokonce tak, že se to stává předmětem závisti okolí a dobrého hodnocení nadřízených. Důvody takovéto změny chování dětí si jistě odvodíte sami. Případů, kdy naprosto nevědomky, ale přitom zcela dobrovolně sponzorujete energeticky své okolí, bych vám mohl uvést na tucty. V každém případě se postupně můžete dostat, pokud již nejste, do energetické nouze a problémů se svým psychickým a později i fyzickým zdravím v důsledku podvyživenosti vlastní životní energií. Změňte své chování a uvědomte si, že energii, s kterou tak marnotratně zacházíte, potřebuje právě ten, kdo je pro vás nejdůležitějším člověkem. Tím je ten člověk, který vás po této zemi jako ducha nosí. A chraňte mu ji, tu energii. Budete překvapeni, kterak se váš život ze dne na den změní. Doslova ze dne na den poznáte, jak je krásné žít, když na vás nikdo neútočí a vy svůj život zvládáte s úsměvem. Pokud budete skutečně důslední, stane se tento stav trvalým. Dostávám dotazy mladých žen, které jsou v práci terčem energetických útoků svých nadřízených. Ptají se, zda uplatnění bariéry v jejich vztahu k šéfovi nepovede ke zhoršení jejich 49

50 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI osobního hodnocení a nakonec ke ztrátě práce. Rozhodně nikoli, tohle riziko je vyloučeno. Způsob uplatnění bariéry je naprosto spolehlivý a účinný. Energetický vampýr vnímá svoji neschopnost prorazit silou své negativity vaši bariéru jako důkaz vaší síly a naučí se vás prostě respektovat. Ego útočníka vždy respektuje sílu, nemluvě o tom, že v případě opačného postoje je zraňováno vlastní negativitou, což je pro něj bolestné. Dokonale to funguje i vůči životnímu partnerovi, tchyni či rodičům. Pozitivní dopady pro vaše zdraví Pokud je vaše aura nechráněna proti útokům energetických vampýrů, je v ní neustále přítomna energie negativity. Pokud je v auře přítomna negativita, vaše čakry se sice částečně uzavírají, aby do nich negativita neproudila ve velkém, ale Ale čakry nedokážou dokonale odfiltrovat ony potřebné energie radosti ze života od oněch negativních a tak se ona temná energie v čakře hromadí a proniká do orgánů fyzického těla s čakrou spojených. I to je jeden z důvodů, proč po letech naše tělo začíná být psychicky a později i fyzicky nemocné. Zavírání čaker má přirozeně dopad do energetické rovnováhy člověka a mnohdy silně ovlivňuje jeho psychiku. Například klesá intuice, rovněž tvůrčí schopnost skrze šestou čakru, jakož i uzavírání páté čakry nese s sebou problémy v komunikaci s okolím. UPLATNĚNÍ BARIÉRY MÁ proto DALEKOSÁHLÉ, VELMI POZI- TIVNÍ DŮSLEDKY PRO VAŠE ZDRAVÍ! Vynikající výsledky praktikování této ochrany před útoky energetických vampýrů je možno proto prakticky zdvojnásobit stahováním vysoce pozitivních energií do aury bez nebezpečí, že nám z ní budou (při aktivní ochraně bariérou) nějak zcizovány. Svým klientům doporučuji mentální stahování některého typu energií, nejlépe energií Světla. Mentální způsob stahování má nespornou přednost oproti jiným způsobům v tom, že akumuluje za neuvěřitelně krátkou dobu cca 30 sekund v auře člověka maximum dané energie. Vysokovibrační energie Světla ve vaší auře Samotná přítomnost energií Světla ve vaší auře vede k tomu, že každá z čaker z něj čerpá sobě vlastní energetické spektrum a postupně ho natahuje do orgánů fyzického těla, odkud 50

51 EPIDEMIE ENERGETICKÝCH VAMPÝRŮ V ČECHÁCH - ŽIJÍ MEZI NÁMI vytlačuje po troškách tam dříve uložené negativní energie. Přímý, byť v čase pozvolný důsledek na naše zdraví je nasnadě. Stahování Světla do vaší aury má další příznivé důsledky pro váš život. Prvním z nich je obecně vyzařování energie Světla z vaší aury. Pokud si pravidelně stahujete Světlo a chráníte ho před rozkrádáním, stanete se jeho nositelem tady na Zemi. Světlo ve vaší auře dále odradí od pokusů o kontakt ty ve vašem okolí, kdož by byli dříve, než jste začali praktikovat bariéru, v pozici možných energetických vampýrů. Podobně jako když havěť hemžící se pod zvednutým kamenem vystavíte přímému světlu, stejně tak se vampýři, zvyklí na temné energie nižších vibrací, od vás odtáhnou dále. Naopak ty, kdož touží po Světle, budete k sobě silně přitahovat. Energii Světla stažené mentálně do aury jednou denně také máte možnost bez problémů transformovat na vlastní životní energii a spotřebovávat ji v průběhu dne pro své životní aktivity. Na nasycení životními energiemi si rychle zvyknete a zvládnete v průběhu dne věci, o kterých se vám dříve ani nezdálo. Třetím způsobem použití stahované energie Světla je pomoc lidem kolem vás. Prostě všude tam, kde jste dříve dávali svoji vlastní životní energii na úkor vlastního psychického a fyzického zdraví, budete předávat určitou mentální praktikou právě energii Světla. Tento způsob pomoci je navíc z hlediska zákonů Univerza naprosto legální, protože respektuje svobodu energií dotovaného člověka přetvořit vaše Světlo ve vlastní životní energii a pomocí té si pak vyřešit své problémy ve vlastní režii. Mnozí z vás pracují v občanském životě způsobem, který jim přináší velmi vysoké riziko ztráty jejich vlastních životních energií. Během své praxe mám možnost registrovat četné pozitivní příklady z uplatňování vlastní ochrany energií v kombinaci se stahováním Světla do aury. Platí to jak pro práci pokladní v supermarketu, která je energeticky ze strany svého okolí nesmírně silně energeticky napadána, tak např. pro práci úřednice magistrátu za přepážkou či masérky v kontaktu se svými klienty. Způsob využití je nesmírně flexibilní a umožňuje důslednou ochranu v těchto i v řadě dalších případů. Nasazením bariéry si dokážete vymezit správným způsobem své hranice vůči partnerovi a postupně touto vlastní vnitřní změnou změníte i jeho přístup k sobě a rodině. LÁSKA K SOBĚ VE SPOJENÍ S OCHRANOU PŘED VAMPÝRIS- MEM, SPOLU SE STAHOVÁNÍM ENERGIÍ SVĚTLA DO VLASTNÍ AURY MÁ NA VÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT POZITIVNÍ ÚČINKY! Nevytočí vás ani útoky vaší tchyně a po krátkém zácviku přestanete odcházet od vlastní maminky či obou rodičů s pocitem, že vás jedině včasný odchod zachránil před úplným energetickým kolapsem. Nepříjemný šéf či zákeřná a pomlouvačná kolegyně se vedle vás změní k nepoznání. V tramvaji, autobuse, metru a na ostatních veřejných místech se budete pohybovat s klidem a v pohodě. Vy, kdož vlastníte onu dnes už ne až tak zřídkavou schopnost vidění vnitřním zrakem, budete zpočátku šokováni tím, jak nádherně a spolehlivě vše kolem bariéry a stahování Světla funguje. A určité rituály, které k praktickému 51

52 ROZPORY LIDSKÝCH PRÁV provádění budete každodenně provádět, se vám stanou radostí a potěšením. Ale stejně spolehlivě to bude fungovat i vám, kteří tuto schopnost vhledu do jiných energií nemáte. Ten z vás, kdo projde pod mým vedením zasvěcením na oné úzké cestě do vlastního nitra v rozsahu uvedeném v textech tohoto seriálu, se velmi přiblíží stavu, o němž esoterikové informují jako o schopnosti si svůj život řídit sám. A vy, kdož si dáte příležitost se nejdříve seznámit a poté poznat praktické kroky při rekonstrukci vlastní psychiky tak, jak vám je přiblížím v dalších textech, si svojí schopností svůj život vést podle svých představ budete jisti. Uff, další část manuálu je za námi. zdroj:http://www.matrix-2001.cz/clanekdetail/7929-epidemie-energetickych-vampyru-v-cechachjak-se-chranit-aneb-sila-myslenky-3/ Rozpory lidských práv Jan Keller K podstatným charakteristikám moderní společnosti patří opakované výzvy ke stále nové a výraznější modernizaci. Je v tom až jakási neuróza. Čím je společnost modernější, tím usilovněji volá po další modernizaci. Jako kdyby chtěla utéci někam hodně daleko sama před sebou. Konkrétní obsah intenzivně a ustavičně vzývané modernizace je na první pohled tak trochu zmatený. Bývají s ní spojovány představy velice různorodé, často si dokonce odporující. Velká vlna volání po modernizaci proběhla v období po druhé světové válce a trvala až do šedesátých let. Tehdy se za vyšší stupeň modernity považovalo budování silného sociálního státu, rozvoj veřejného sektoru a doprovodný ústup sektoru privátního. Preferovaným nástrojem modernizace bylo tehdy teoretické vědění. Jeho nositelé měli ve společnosti stanout výše než lidé, kteří se spoléhají jen na svůj hmotný majetek. Požadavek modernizace obsahoval víru, že společnost lze řídit na základě vědy a že její vývoj je programovatelný. O dvacet až třicet let později přichází druhá vlna volání po modernizaci. Je přinejmenším stejně hlasitá, její požadavky jsou však zcela odlišné. Být moderní tentokrát znamená zeštíhlovat sociální stát a odbourávat veřejný sektor ve prospěch soukromého. Vědění má být v maximální možné míře podřízeno reprodukci majetku a zisku. V této roli není 52

53 ROZPORY LIDSKÝCH PRÁV použitelné vědění teoretické, nýbrž naopak vysoce specializované a bezprostředně využitelné know-how. Na první pohled to může působit překvapivě. Jak je možné, že skoro každou dekádu znamená hlasitě vzývaná modernizace něco úplně jiného? Ve skutečnosti se však cíle moderní společnosti nezměnily. Už myslitelé Frankfurtské školy konstatovali, že základním vzorcem modernity je přinášet stále více stále téhož. Není třeba přepínat večer co večer mezi televizními kanály, abychom se ubezpečili, že se filosofové z Frankfurtu nemýlili. Ekonomové nemají obvykle ve zvyku filosofovat, a proto stále více stále téhož nazývají stručně jako růst. Růst se stal cílem i pastí moderní společnosti a je dosahován stále bizarnějšími způsoby. Výsledek je pozoruhodný. Přestože neustále bohatneme, zjišťujeme čím dál citelněji, že na nic nejsou peníze. Nedostávají se dokonce ani na to, nač jich byl dostatek v době, kdy jsme byli chudší, tedy podle všeho také méně moderní. Společnost, která od druhé světové války několikanásobně zbohatla, nemá prostředky na zajištění chodu sociálního státu, veřejného sektoru ani na podporu humanitního, tedy zoufale nepraktického vzdělání. Zmodernizovali jsme se natolik, že je stále obtížnější udržet v provozu to, co bylo před více než půl stoletím považováno za vlastní cíl modernizace. Aby se produkování stále větších kvant toho samého producentům stále více vyplácelo, musí být doprovázeno zvyšováním efektivity. Dělat věci efektivněji, tedy dosahovat stále větších výstupů se stejným, nebo dokonce nižším objemem vstupů, je tím základním a často to vypadá, že také jediným cílem modernity i modernizace. Nárůst efektivity zůstává nejvyšší metou produkce bez ohledu na to, co se produkuje. Usilujeme nejen o zvýšení efektivity výroby, ale také o vzrůst efektivity vzdělávání a mediálního působení, stále účinnější má být nejen léčení, ale též válčení a zabíjení. Dávno před tím, než se ozvalo volání po ještě rychlejší modernizaci, upozorňoval na tyto nebezpečné základy moderní racionality Max Weber. Varoval před šílenstvím slepého instrumentálního rozumu, který bude stále účinněji řídit cokoliv včetně své vlastní destrukce. Zvyšování efektivity za jakoukoliv mez a při dalekosáhlé deregulaci platných norem je ve svých důsledcích dehumanizující. Jedno z nejpůsobivějších svědectví o tom podává Zygmunt Bauman v knize Modernita a holocaust. Ukazuje, že pro masové vyvražďování miliónů lidí v koncentračních táborech byly použity jen nepatrně uzpůsobené technické prostředky a organizační struktury běžně používané vyspělou moderní společností. Není tak zcela náhodné, že výrobní techniku běžícího pásu, kterou použil ve svých automobilkách, odkoukal Henry Ford 53

54 ROZPORY LIDSKÝCH PRÁV na chicagských jatkách. Běžící pás může mít ovšem také třeba podobu pásu kulometného, jak se o tom přesvědčili už vojáci první světové války, a v o něco méně drastickém provedení též podobu pásů filmových či rotaček, o čemž by mohly svědčit oběti mediálních manipulací, které moderním konfliktům pravidelně předcházely a věrně je doprovázely. Proti brutálnímu potenciálu moderního tlaku na zvyšování efektivity za jakoukoliv mez a mimo jakékoliv normy a hodnoty byl postaven koncept lidských práv. Je to prvek defenzivní, představuje jakousi zarážku, která má bránit tomu, aby honba za vyšší efektivitou čehokoliv neskončila sebedestrukcí humanity. Rozpor, který dřímá v konceptu lidských práv coby pojistky proti efektivitě zvyšované za jakoukoliv mez, má podobu zbožštění jednak lidských práv a zároveň i konkurenceschopnosti. Obojí je příkazem dne, jedno však odporuje druhému. Jak mají být evropští pracující konkurenceschopní vzhledem k Číně, kde ohledy na lidská práva neblokují efektivitu výroby? Jak dokumentuje například Naomi Kleinová, v Číně a v řadě dalších zemí lichotivě nazývaných ekonomickými tygry jsou zaměstnanci materiálem jako cokoliv jiného. Naši politici, kteří do země lákají firmu Amazon, patrně už pochopili, že dodržování elementárních práv zaměstnanců odporuje modernizaci ekonomiky po čínském způsobu. Ani naši patentovaní obhájci lidských práv se osudy zaměstnanců v tísni příliš nezabývají. Čistotu svědomí si udržují aspoň vyvěšováním tibetských vlajek, což není pro růst efektivity a hrubého domácího produktu zdaleka tak riskantní. Druhý rozpor dřímající v koncepci lidských práv má kořeny historické. Deklarace práv člověka a občana vyhlášená hned v prvních fázích francouzské revoluce je stejně univerzalistická jako americká Deklarace nezávislosti z roku Obě hovoří o tom, že stejná základní práva náleží všem lidským bytostem. Na předních místech ve výčtu lidských práv je pak uváděno právo na soukromé vlastnictví. Německý sociolog Peter Wagner označuje první období modernity názvem omezeně liberální modernita. Chce tím poukázat na rozpor, kdy nárok na práva a svobody byl sice deklarován univerzalisticky, fakticky k nim měl však přístup pouze bílý zámožný muž. Na veřejnosti vystupoval jako drobný či střední provozovatel vlastní firmy, v soukromí své domácnosti jako autoritativní hlava rodiny. Nemajetné vrstvy, ženy a nebělošské obyvatelstvo, ti všichni byli z liberálního řádu ve větší či menší míře vyloučeni. Částečně se sice vymanili z dřívějších pout, neměli však prostředky, jak se do nového řádu integrovat. Ztotožnění lidské bytosti s bílým a majetným mužem se dodnes ozývá v programech některých liberálních stran, které požadují, aby se každý člověk o sebe postaral sám. Pokud za 54

55 ROZPORY LIDSKÝCH PRÁV člověka implicitně považujeme pouze dospělého a zdravého vlastníka, není tento požadavek nikterak náročný. Pokud do množiny lidí zahrneme také děti, ženy a nemajetné vrstvy, je to požadavek jen obtížně splnitelný. Dvě století, která následovala po americké a francouzské revoluci, jsou ve znamení úsilí domoci se svých práv ze strany těch, kdo byli sice k plnoprávnosti formálně přizváni, fakticky z ní však byli vyloučeni. Tyto emancipační proudy měly podobu dělnického hnutí, hnutí za emancipaci žen a hnutí proti diskriminaci nebělošského obyvatelstva. Původní ztotožnění člověka s bílým vlastníkem však kdesi hluboko v konceptu lidských práv stále přetrvává. Důkazem jsou nekončící debaty o tom, zda jsou součástí lidských práv také práva sociální. Lidská práva historicky vznikala jako práva vlastníků, kteří se cítí být ve své osobní svobodě, a tedy i ve svobodě majetku ohroženi státní mocí. Ti, kdo majetkem nedisponují, mají ušetřenu polovinu starostí, nikdo jim nic nevezme. Koncept lidských práv jim sice zaručuje osobní nedotknutelnost, žádné jiné závazky z něj však vůči nim neplynou. Oproti majetným zůstávají v řadě ohledů druhořadí. Anatole France psal v této souvislosti o naprosté rovnoprávnosti chudých i bohatých ohledně svobody spávat pod mostem. Z jakéhosi záhadného důvodu využívají této svobody výrazně častěji prvně jmenovaní, což ovšem jejich naprostou rovnoprávnost s bohatými teoreticky nijak neumenšuje. Rozpor ukrytý v konceptu lidských práv ohledně faktické nerovnoprávnosti majetných a nemajetných navrhoval řešit již v polovině 20. století T. H. Marshall zavedením sociálních práv jako nové formy vlastnictví. Nárok na práva občanská a politická, která jsou obsahem deklarací lidských práv, sám o sobě ještě nezaručuje velké části populace důstojný život, konstatuje britský sociolog. Bez práv sociálních se naopak stává realizace práv občanských i práv politických obtížná, neli přímo nereálná. Samotná občanská práva zastírají skutečnou situaci ekonomicky znevýhodněných tím, že jim přiznávají něco, co je vydáváno za vrchol rovnosti, co však jejich existenční znevýhodnění nijak neumenšuje. Můžeme to vyjádřit i jinak. Je jistě správné, že ani bezdomovec nesmí být v naší humanitárně založené společnosti mučen a nesmí se s ním nelidsky zacházet. Ulehčí mu to ale samo o sobě v mučivé nejistotě, která se stala jeho údělem, a změní to nelidské podmínky, ve kterých ať již vlastním zaviněním, či vlivem okolností přežívá? A můžeme být hrdi na to, že zemřel mrazem úplně bez mučení? Když v dalších fázích francouzské revoluce navrhli zahrnout do základních lidských práv také právo na práci a na sociální pomoc, návrh neprošel. Po více než dvou stech letech usilovné modernizace je situace taková, že skutečně levicoví poslanci Evropského parlamentu sepisují v prosinci 2014 protest proti tomu, že ohled na sociální práva není zahrnut do plánu Junckerovy komise na hospodářské oživení Evropy. Přinese další fáze modernizace už konečně uznání sociálních práv jako nezcizitelné součásti základních práv člověka, nebo zvítězí naopak hlasy požadující uprostřed Evropy 21. století odebrání volebního práva lidem, kteří pobírají sociální podporu? To vše pochopitelně v rámci posílení naší ochablé konkurenceschopnosti. Třetí rozpor obsažený v lidskoprávním konceptu lze nazvat tendencí k odcizení lidských práv. V americké i francouzské deklaraci je na prvním místě uváděno právo na individuální 55

56 ROZPORY LIDSKÝCH PRÁV svobodu. Ponechme stranou již zmíněné pochyby o rovnocennosti svobody majetných a nemajetných. V každém případě mají lidská práva sloužit jako ochrana jednotlivce před rozpínavostí existujícího mocenského systému, ať již má jakoukoliv podobu. V americké Deklaraci nezávislosti se konstatuje, že vláda nesmí ohrožovat bezpečnost a štěstí občanů, francouzská deklarace zdůrazňuje nárok každého jednotlivce na bezpečí a jeho právo na odpor proti útlaku ze strany moci. Pokud bychom celou věc přeložili do slovníku Jürgena Habermase, jedná se o právo žitého světa vzepřít se kolonizaci ze strany systému. S jistou mírou zjednodušení lze žitý svět chápat jako sféru každodenní interakce, v jejímž průběhu mají lidé možnost snažit se porozumět druhým v jejich jinakosti a jedinečnosti. Ve vzájemném vyjednávání hledají kompromisy, které umožňují jejich pokojné soužití. Systém přistupuje k člověku zcela odlišně. Ve snaze o co nejvyšší efektivitu svého fungování se snaží jedince ovládnout, zformovat ho způsobem, který usnadní hladký chod celého mechanismu. Má přitom k dispozici dva vysoce účinné nástroje: moc a peníze. Modernizace z tohoto hlediska neznamená nic jiného než schopnost moci a peněz překonávat lokální omezenost předmoderních forem soužití, vytvářet stále vyšší a na konkrétním teritoriu stále nezávislejší jednotky koordinace aktivit a vzájemné závislosti. Vrchním cílem systémů je sebereprodukce moci a peněz na stále globálnější úrovni. Média moci a peněz jsou sice žitému světu stále vzdálenější, zasahují však do něho ve snaze podřídit jeho podobu potřebám své sebereprodukce. Snaží se ho za tímto účelem kolonizovat podobně jako bílí a majetní muži kolonizovali v období omezeně liberální modernity celé kontinenty. Z této perspektivy můžeme konstatovat, že lidská práva, tedy práva, jež by měla chránit jedince před jakoukoliv vnější mocí, kterou nemá pod kontrolou, byla zamýšlena jako zbraň, s jejíž pomocí se mohou lidé, ať již individuálně, anebo skupinově, bránit tlakům kolonizace. Problém je v tom, že modernita má obrovskou tendenci využívat pro potřeby své reprodukce i takové prvky, které měly původně sloužit na ochranu proti jejím negativním dopadům. A je tomu tak i v případě lidských práv. Systém, který o sobě prohlásí, že jeho hlavním posláním je šířit lidská práva na všechny kontinenty, výrazně zvyšuje svou všemocnost a minimalizuje prostor pro nesouhlas i v případě, že jeho skutečným posláním je jen vlastní expanze, tedy umocnění sebereprodukce moci a peněz. Lidská práva, jež byla zamýšlena jako nástroj obrany vůči tlakům existující moci, procházejí pak procesem odcizení od svého původního určení a mění se ve zvláště účinný nástroj expanze moci za jakoukoliv mez. Je potom zcela logické, že takový systém vypracovává s pomocí nejnovějších vědeckých poznatků vysoce sofistikované nástroje mučení. Nic není možno ponechat náhodě, má-li mučení sloužit co nejmodernizovanější obraně lidských práv, která právě mučené osoby, ať již reálně, či jen domněle, ohrožují. Systém, který učinil z nástroje obrany vůči systému jen mocnější nástroj kolonizace žitého prostoru svých členů, vyřazuje ze hry pojistku, jež ho měla chránit před ním samým. Takto posílen je připraven na další expanzi ve snaze vyřešit problémy světa peněz a revitalizovat ochablou loajalitu vůči moci. 56

57 KYJEV V BOJI DRŽÍ NAD VODOU NAHNĚDLÍ POMOCNÍCI Je zbytečné proti tomu protestovat, neboť ještě nikdy v dějinách nešlo lidstvo vstříc popření své humanity pod prapory tak vznešenými a s hesly tak vysoce humánními, jako je tomu v tomto případě. zdroj:http://www.novinky.cz/kultura/salon/ jankeller-rozpory-lidskych-prav.html Kyjev v boji drží nad vodou nahnědlí pomocníci Reflektor na střeše baráku nasvítí betonový dvůr. Asi 200 mužů se v třeskutém mrazu seřazuje, většina s kalašnikovy přes ramena. Urostlý důstojník hovoří o odvaze padlých. Sláva Ukrajině! volá. Bojovníci na to sborově: Sláva hrdinům! Přijíždí náklaďák a chlapi ukládají na korbu dvě rakve. Ve většině pravidelných armád se na počest padlých vypálí tři čestné salvy. Tady ozbrojenci úplně vyprázdní zásobníky. Tak začíná německý týdeník Focus reportáž pod titulkem Kyjevští nahnědlí pomocníci o základně 5. pluku radikálně nacionalistického Pravého sektoru na utajeném místě v lesích mezi Dněpropetrovskem a Doněckem. V areálu čekají na nasazení děla a opancéřované náklaďáky, jimiž Pravý sektor vyzbrojila vláda. V oprýskaných, zanedbaných budovách se netopí, neteče teplá voda. Některé stěny zdobí hákové kříže a znaky SS, píše Focus. V přízemí hlavní budovy si důstojníci rozložili mapu Doněcka. Ten, kdo v bojích o terminál letiště přežil alespoň týden, dostal od ukrajinské armády odznak s nápisem Cyborg. Asi 20letý silák, který si říká Vogon, je z Kyjeva a přerušil studium filologie. Vysvětluje, že ukrajinský národ se musí bránit cizím mocnostem. Abychom neztratili identitu, nesmí se naše krev smíchat s žádnou jinou, dodává. Když spustí tirádu proti homosexuálům, Židům a Rusům, jeden ze spolubojovníků ho brzdí něco takového by západní novinář neměl slyšet. Policie se je neodváží kontrolovat Bojovníci Pravého sektoru věří, že stojí nad zákonem. Policii považují za sobě podřízenou vždyť si ani neodváží kontrolovat jejich auta. Byli to přece oni, ne těžkopádná ukrajinská armáda, kdo loni dobyl zpět Mariupol. I teď, při ofenzívě 57

58 ODVRÁCENÁ TVÁŘ GLOBÁLNÍHO MINOTAURA povstalců, se vynořují na nejobtížnějších úsecích fronty buď samostatně, nebo jako výztuž armády. V největší budově si zřídil Pravý sektor kancelář. Jako rohožka slouží černo-modro-červená vlajka separatistů. Právě přijíždí s polní kuchyní pop. Rozdává chleba a žehná 5. pluku. V kanceláři je i Olena Bilozerská (35) pokud právě nebojuje. Před událostmi na Majdanu vystupovala jako blogerka a aktivistka. Německá stanice Deutsche Welle ji chtěla ocenit jako nejlepšího blogera Ukrajiny za rok Po jejích pozdějších extrémně pravicových stanoviscích ocenění zrušila. Olena je dnes ve vedení Pravého sektoru. Netají se názorem, že Rusy je třeba střílet na potkání jako zajíce. Až dostaneme Krym zas pod ukrajinskou kontrolu, válka skončí, říká. zdroj:http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/ focus-kyjev-v-boji-drzi-nad-vodounahnedli-pomocnici.html Odvrácená tvář globálního minotaura Václav Umlauf Redakční kolegyně napsala před vyhlášením výsledků řeckých voleb článek pod názvem Syriza může vyvolat vlnu, která pohne Evropou, kde celkem bezproblémově věštila jmenování známého ekonoma jménem Yanis Varoufakis za ministra financí. A navíc zveřejnila jeho rozhovor pod názvem Chystáme se zničit řecký oligarchický systém. Ten sice nekomentovaly naše korporátky, ale alespoň jej zveřejnili a komentovali naši kolegové v AC24, kterému tímto děkujeme. Tento web již zveřejnil také první změny v řecké zahraniční politice, které na sebe nedaly dlouho čekat. Přes Řecko půjde tranzitní ruský plyn do EU a tento stát bude pobírat miliardy za tranzit, zatímco bankéři Goldíka maskovaní za velkobanky z EU jej chtějí zničit. K tomu aspoň jeden článek z dvouleté série našich analýz Kdo přijde v Aténách na večeři? No přece Goldman Sachs! Výběr partnera je tedy celkem jednoduchý. Navíc proti nebude snad ani řecká armáda, kterou Rusové částečně vyzbrojují. Pokud tedy nepadne nová vláda jako celek, a její jednotliví členové zvláště, a rovněž nespadne v nějaké letecké nehodě, máme se na co těšit. Ekonomická lichva velkobank (v EU hlavně Goldman Sachs) a korporací schovaných za EU a tzv. bankovní Trojku vedla ke zničení celého státu, který se nakonec ocitl na okraji občanské války. Viz sérii vražd spojených s nástupem fašismu, kterou jsme komentovali (Dva umělci, dvě vraždy, jeden fašismus ). Takže se podívejme na USA. Zemi, kde dnešní korporátní fašismus znamená evropský včerejšek 30. let a dnešní rozvrácené Řecko. Tento vývoj dnes ve světě pokračuje neobyčejně intenzivními lokálními válkami, dnes již studenou válkou s Ruskem, a může skončit rozvrácením celé EU skrze euro změněné goldi-draghim na papírový šrot. Připomínáme, že o současném výkupu dluhů se v radě guvernérů ECB ani nehlasovalo, takové jsou tam demokratické poměry. A nakonec dojde k otroctví celých států pod bičem korporací skrze smlouvu TTIP. Dlouhý, krátce Vpravdě dal český exponent tohoto korporátního fašismu Vladimír Dlouhý (zaměstnanec goldíka, pochopitelně a neuvěřitelně i prezident České hospodářské komory) hezký 58

59 ODVRÁCENÁ TVÁŘ GLOBÁLNÍHO MINOTAURA rozhovor českým korporátkám, aby je udržel ve výkonnostní formě. Z perspektivy TTIP, goldíka a finančního fašismu mudruje velmi správně. Přebujelý sociální stát blahobytu brzdí ekonomiku, a navíc nás tíží blahobyt a politická korektnost. Má-li Dlouhý pravdu a splní-li jeho medializované korporátní sny, pak asi dojde k ukrajinskému scénáři i u nás, a bude se rozpadat Evropa v občanských válkách, jako k tomu málem došlo v Řecku. Pevně doufám, že tento rozhovor kmenového zaměstnance Goldíka bude viset ve všech podrobných učebnicích dějepisu budoucích generací. Pokud ještě nějaký dějepis vůbec bude. Historikové jistě najdou nějaký obdobný projev šéfa německé průmyslové komory za demokratické Výmarské republiky těsně před nástupem Hitlera, já na to nemám čas. Tento člen KSČ studující za bolševiků na Katolické univerzitě v Lovaňi se už do učebnic české ekonomie zapsal několikrát. Takže dostane asi celou kapitolu, i s tatíčkem privatizátorem a amnestovatelem Klausem. Oba pánové představují prototyp českého ekonoma nové doby, viz naše tematické číslo Zrada českých ekonomů ( ). EU má svého Goldíka, Amerika své bratry Kochovy A nyní k té zaslíbené zemi Goldíka a jemu podobných, kteří zničili Řecko a ničí Irsko, Portugalsko a Španělsko. Viz články typu: Báječná léta jednoho procenta Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce? Piketty aneb Zhroucení zakládajícího mýtu kapitalismu Popřípadě heslo Thomas Piketty, který nedávno odmítl nejvyšší civilní vyznamenání, tj. Řád čestné legie, od současné francouzské vlády. Její ekonomickou politiku označil za zradu na občanech Francie. Americká politika je plně a zcela oficiálně na prodej od té doby, co se korporace staly osobami. Možná vám to připadá divné a řeknete si, že by je také měli věšet, když je v USA stále platný trest smrti. Ale zatím je to pouze tak, že mají plné právo koupit si volby, politiky a všechno kolem. Jak? Viz náš článek o výnosu Nejvyššího soudu, a hlavně veřejně prováděného a legálního praní peněz přímo před televizními kamerami. Kompletní analýza i s odkazy na Colbertovu TV show je u nás zde (Začarový kruh destrukce americké demokracie ). Kolik stojí americký kongres a prezident? To se dá nepřímo zjistit z aktivity bratří Kochů, které již delší dobu sledujeme, viz vyhledávací heslo. Podívejme se na údaje nevládky Center for Media and Democracy, která provozuje celou sít analytických médií ke sledování vlivu korporátního fašismu v USA. Dva miliardáři, Charles G. a David H. Koch, plánují v roce 2016 dát na prezidentské volby a kombinovanou kampaň v jiných volbách více než 900 miliónů dolarů. To je víc, než obě hlavní politické strany USA dohromady. Letošní vítězství Republikánů v Senátu je stálo asi polovinu, ale koupě prezidenta skrze celonárodní kampaň je o dost dražší. Ale asi to stojí za námahu, podle roční investice jedné miliardy dolarů soudě. Na systém organizací, kterými si Kochové kupují americkou politiku už deset let, si klikněte zde, psali jsme o tom (Debakl Erica Cantora. Nelze sloužit dvěma miliardářům najednou ). 59

60 ODVRÁCENÁ TVÁŘ GLOBÁLNÍHO MINOTAURA Jak se krade planetárně a legálně Nyní se podívejte na důležitou tabulku vysvětlující demagogické lži Dlouhého u nás, a činnost bratří Kochových v USA. Na originální článek si klikněte zde, je to vědecká studie. Za prezidenta Bushe ono bájné jedno procento vyždímalo v letech celkem 65 centů z každého dolaru zisku. To znamená, že zbývajícím 99 % Američanů sebrali veškerý zisk, který vytvořili i zvýšenou produktivitou práce. Toto tempo se za demokratického prezidenta Obamy ještě zvýšilo na celých 93 %, což jednoznačně vypovídá o povaze jeho vlády. Krize uvnitř voličské základny Demokratů tomu plně odpovídá. Proč se vyplatí koupit si politiku, to ukazuje celkový graf nerovnosti. Originální článek najdete zde, jde o vědeckou studii ukazující růst emisí skleníkových plynů v USA za posledních 50 let. Ta modrá čára dole, která se naprosto nepohnula a neodlepila ode dna grafu, to je prosím růst bohatství 90 % amerických domácností v letech Ale pokud patříte k onomu bájnému jednomu promile, tak na tom nejste tak špatně. Graf ukazuje, že jste slízli všechnu smetanu za posledních sto let, a přitom vaše děti nepadly ani v jediné válce. Ale organizaci OSN pro výživu dětí umírajících hladem se už z toho dělá špatně. A tak OXFAM zveřejnil studii o jednom procentu a jeho planetární finanční vládě nad zbytkem světa. Klíčový graf je zde. V roce 2016 ovládne jedno procento obyvatel přes polovinu zdrojů planety, tj. bude bohatší než 99 % lidstva. A z toho pouhých 85 (!) miliardářů slízne téměř veškerou smetanu. A o tom je současná politika ve světě. Zbytek jsou mediální kecy, intelektuální ideologický žvást a ekonomický platonismus pro nemyslící lid. 60

61 KDO SELHAL PŘI VRAŽDĚNÍ NA UKRAJINĚ zdroj:http://news.e-republika.cz/article2978-odvracenatva%c5%99-globalniho-minotaura Kdo selhal při vraždění na Ukrajině Václav Umlauf Opolčenci vítězí, zachránili si život, svobodu a možná i národní majetek. Rusové jako obvykle v posledním desetiletí podporují v konfliktu stranu, která je morálně více v právu, než-li ta druhá. Evropa a její elity se opět chovají po politické stránce jako pitomci a po morální stránce jako boží hovada. Ať už krize dopadne jakkoliv, tj. pádem kyjevské junty a novým rozdělením země, nebo vyvražděním hrdé Novorussije na středověký způsob, Evropa v tomto konfliktu žalostně selhala. Podívejme se, kdo a jak mlčel k masovému vraždění, nebo se na něm aktivně podílel. Podobný článek jsme již vydali v překladu (Dobrá rada budoucím masovým vrahům: Učte se od Ukrajiny ). 61

62 KDO SELHAL PŘI VRAŽDĚNÍ NA UKRAJINĚ Debakl politických elit EU K tomuto bodu jsme na E-republice napsali dost a dost. Stačí se podívat na předešlé články o Ukrajině, plus heslo korporátní fašismus. USA investovala do rozbití Ukrajiny 5 miliard dolarů hned na začátku. Aktivně zde podporovala s pomocí EU nejhorší formy neofašismu, a dokonce i potomků přímého fašismu z Druhé světové války. Západ pomohl bojůvkám nacionálních fašistů manipulovat Majdan a mlčel, když na něm vraždili vládní policisty i protivládní demonstranty. Dále nechal stejný režim v Oděse zmasakrovat civilisty. Zločinný režim, který z puče vyšel, EU uznala jako regulérní státní moc. Dále EU a USA platí a platily přes vládní NGO lidi na demonstracích, aby vyvolaly zdání demokracie a lidového odporu. Jiné vládní NGO jako Člověk v tísni dělají humanitární zástěrku pro mediální mlžení a propagandu, díky selektivní formě pomoci. Politikové EU nechali vědomě sabotovat Minské rozhovory, nechali na Ukrajině řádit vraždící oligarchy a jejich vojenská komanda. Nyní k nim přibyli i placení žoldnéři z USA a EU. Nikomu z vraždících oligarchů neobstavili v západních bankách konta a nezavedli vyšetřování. Na Ukrajinu dodávají členské země NATO už nejen pěchotní zbraně, ale i dalekonosné kanóny s municí, která cíleně zabíjí civilní obyvatele ve městech. Co se stalo v Minsku Jednání v Minsku prvního února skončila. Začaly mluvit zbraně, naplno a otevřeně. Merkelová po debaklu ukropů nabízí Rusku honem honem jednání a něco jako obchodní partnerství. Přitom udržuje sankce. Neschopný Hollande, jehož země vede podobnou válku v Libyi a Sýrii, nedělal ani to. Jenže Merkelová už je úplně mimo mísu, politicky i lidsky. Aristoteles by jí řekl, že kdo jednou hodil kamenem, ten jej už nemůže vrátit zpět. Rusko materiálně, morálně a vojensky podporuje opolčence, to jistě. Ale nemá vliv na to, jestli se nechají vyvraždit jako ovce od janičárů z Kyjeva a tamějších zločinných oligarchů, nebo ne. Bojovat za holý život a za svou vlast je jejich rozhodnutí, které EU už ani nechce pochopit, tak je na tom lidsky a morálně uboze. Po masakru v Oděse (je to právě tři čtvrtě roku) to bylo jasné každému soudnému člověku. Napsali jsme k tomu redakční článek hned druhý den (Po masakru v Oděse již není cesty zpět ). Nic nebylo vyšetřeno, politikům EU byl pogrom za účasti TV a mobilních kamer úplně ukradený. Vždyť právě kvůli tomu janičáři manipulovali Majdan, aby zlomili vládu lidí nad jejich osudy a pomohli spřáteleným oligarchům, jako je např. Kolomojský žijící ve Švýcarsku. Tito skuteční šéfové kyjevské junty vraždí přes jimi placená komanda jako Ajdar nebo Azov. Politikové EU si definitivně zlomili morální páteř, pokud vůbec nějakou měli v poslední neoliberální dekádě. Opolčenci naopak ukázali, jak se bojuje proti fašismu a za vlastní svobodu. Tak navázali na slavné tradice Velké vlastenecké války. Stačí se podívat na boj o Saurskou mohylu, kde se bojovalo přesně na stejných místech a v podobném složení na obou stranách: za nacismu a nyní. Putin jako ruský oligarchický politik stojí někde mezi, a rozhodně není tak hloupý jako Merkelová, aby se do boje za národní svobodu přímo míchal. Nechce být jako EU spoluviníkem na masovém vraždění a na zločinech proti lidskosti, které bude jednou soudit Mezinárodní soudní dvůr v Haagu. Přímo zastavit konflikt už nemůže nikdo. Kámen z Kyjeva byl definitivně hozen do vody a vlny se šíří všemi směry. 62

63 KDO SELHAL PŘI VRAŽDĚNÍ NA UKRAJINĚ Selhání OBSE a lidsko-právní agendy EU Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE ) je morální autoritou EU v otázce lidských práv. Ukrajinskou krizi řídila asi tak, jako Chamberlain a Daladier vedli Hitlera v Mnichově v roce A výsledky mohou být dost podobné i v celé Evropě, nejen na Ukrajině. A na východě a jihu Ukrajiny už neofašimus nese své ovoce. Rozstřílené vesnice, zavraždění civilisté naházení do uhelných šachet, systematicky mučení lidé, nevyšetřená havárie civilního letadla, jejíž vyšetřování se manipuluje ze strany EU. Bombardování celých měst kazetovými a fosforovými bombami, vraždící a mučící komanda. A k tomu všemu OBSE mlčela a jako poslušný mopslík reagovala pouze na pokyn jedné strany. Po debaklu Minského příměří se přestaly obě válčící strany s OBSE bavit. Opolčenci ji právem obvinili ze zrady. Kyjevští janičáři si do ní utřeli nohy v momentu, když jim dobře posloužila. OBSE jako placená prostitutka kauzy tzv. lidských práv posloužila k tomu, aby janičáři z Kyjeva mohli protáhnout příměří a dovést ničivé zbraně na frontu. Přitom junta trvale ostřelovala civilní města a nikdy nestáhla své raketomety a děla za vymezený koridor, jak to předepisovala Minská dohoda oběma stranám. Opolčenci si svá města nebombardovali. A OBSE mlčela a pilně vyšetřovala jen jednu stranu. Před debaklem v Děbalcevu arogantní a vraždící janičáři na první jednání do Minska koncem ledna 2015 ani nepřišli, zůstali tam jen zástupci Novoruska. Ale Děbalcevo bylo uzavřeno a v kotli zůstalo 8 tisíc většinou násilím naverbovaných vojáků. Na Ukrajině po děsivé prohře vládnou nepokoje, země je v naprostém rozkladu, vítězní opolčenci pokračují ofenzívou ve stylu vlastenecké války. Neofašisté z Kyjeva podporovaní EU a USA přišli do Minska až na druhé kolo, kdy bylo třeba opolčence pod dozorem koupené OBSE obvinit ze sabotáže Minských dohod, a tak zamaskovat pro západní média debakl kyjevské junty podporované Západem. A OBSE, místo aby nestranně ukázala na ty či ony vrahy, pomáhala v propagandistickém tahu na neofašistickou branku. To je morální zrada naprosto základních ideálů Evropy. Výsledek je, že se dokonalo spojení koupených EU-politiků se strategií USA táhnoucí Evropu do studené války pod vedením oligarchického systému daného jedním procentem. V EU již neexistuje ani jedna evropská instituce, která by měla ve znaku zásadní dodržování lidských práv. To je konec demokratické a svobodné EU, jak ji známe z doby poválečných zakladatelů. Selhání evropských intelektuálů Typický příklad ukazuje Jiří Pehe ve svém dnešním článku nazvaném Proč Rusko lže? Pehe napsal jednostranný a zaujatý článek v kritickém momentu, kdy západní propaganda potřebuje munici proti jedné straně. V politice platí, že čas, doba a místo určuje pravdu udělaného a proneseného. Pehe podle této základní teze žalostně selhal. Proč píše článek o vměšování pouze Ruska do záležitostí Ukrajiny v momentu, kdy vraždění organizované kyjevskou juntou, EU a USA je na ústupu? Opolčenci vytláčejí kyjevské vrahy z nástupních pozic, odkud ostřelovali civilní města. Otázka je tedy postavena špatně: Proč lže a mlží Pehe? Samozřejmě, že to opolčenci dělají s ruskými zbraněmi, jejichž většinu stejně ukořistili ukropům, hlavně těžké zbraně: tanky, 63

64 KDO SELHAL PŘI VRAŽDĚNÍ NA UKRAJINĚ raketomety, dalekonosná děla. Samozřejmě, že je podporují Rusové, stejně jako EU a USA vojensky podporuje Kyjev. Jinak by asi těžko včera opolčenci sestřelili balistickou raketu Točka-U, která s velkou pravděpodobností mířila na půlmiliónové město Luhansk. Tady je vidět absurdita Peheho postoje a jemu podobných zametačů demokracie. Tento patentovaný obránce západních hodnot se probral jako spící pes demokracie až v momentu, kdy už není ani zdání demokratických postupů. A kdy jedna strana bojuje za to, aby nebyla vyvražděna, jako už tisíce občanů ve městech a vesnicích bombardovaných dnem i nocí armádními zbraněmi kyjevské junty. Pehe začal mediálně štěkat v momentu, kdy dům už byl dávno vykraden. Svým demagogickým psaním jen zakrývá pravý stav věcí: genocidu civilního obyvatelstva, vraždy, zločiny proti lidskosti jedné, a hlavně druhé strany, která Oděským masakrem celý konflikt vyvolala. A toto všechno onomu patentovanému bojovníkovi za demokracii vůbec nevadí. Kde jsou ty zlaté časy, kdy ještě psal se Šternem Manifest radikálního liberalismu. Selhání klasických politických stran Ideologickou pravici nemá cenu komentovat. Její hlavní exponenti už kromě konta v bance většinou žádné státoprávní a demokratické hodnoty nemají. Proto se přiklonili bezmyšlenkovitě k mediální masáži západních oligarchických zájmových skupin navázaných na vraždící ukrajinské oligarchy z Kyjeva. Svůj ke svému, nyní i v rámci naší EU. Jako ve 30. letech minulého století, kdy začínal německý nacismus a italský fašismus. To pochopil polní velitel opolčenců Mozgovoj ve své výzvě za osvobození Ukrajiny od oligarchického fašismu (psali jsme v krátkých zprávách zde ). Nacionální fašismus je čistým produktem extrémní pravice. A ta se v něm poznává jako v pokřiveném zrcadle. Levice se stejně poznávala v předešlém komunismu. A dívat se sama na sebe skrze Ukrajinu, to se pravici moc nechce. Navíc EU teď dostane účet za deset let ekonomického a politického rabování v rámci neoliberalismu, což nebude žádná legrace. A nikdo neví, jak to skončí, a kam nepokoje ekonomicky okradených a politicky zneužitých lidí v EU povedou. K tomu připočtěme přišlý teror z Blízkého východu, kde mnohé země EU vedou s USA podobnou válku v mnoha zemích, jako janičáři na Ukrajině. Zajímavá je slepota levice, viz u nás Deník Referendum jako typický příklad. Obecné humanistické fráze, neschopnost číst skutečné aktéry konfliktu a jejich ekonomické zájmy, neschopnost prohlédnout mediální hrátky korporátek, ideologický narcismus, naivita, lenost a nakonec asi i obyčejná hloupost. Výsledkem je ideologické žvanění mimo mísu, které je tak neškodné, že se pravice ani neobtěžuje nějak zasáhnout. Tento typ diskurzu patří do rámce tzv. systémově relevantních stran. Mediální pes oligarchy koupené levice je přivázaný u boudy strachem o dotace. A hrdě nosí náhubek ideologie z 19. století, která dnes už dávno neplatí. A my ostatní se zamysleme nad jednoduchou věcí. Na Ukrajině vládnou už 20 let bez jakýchkoliv zábran oligarchové všech stran a směrů. Politika jim sloužila pouze jako štafáž pro totální rozkradení státu. Zločiny bylo třeba zakrýt dalšími zločiny, tak to chodí nejen v dramatu. Výsledky jejich vlády vidíme před očima. A nyní jsme se v zájmu USA přidali slovem, skutkem i financemi ke zločinné straně. A zločin nese trest, což napsal nějaký Dostojevský. Ten ovšem znal sílu pokání a lítosti. 64

65 PŘÍBĚH VESMÍRU zdroj:http://news.e-republika.cz/article2984-kdo-selhalp%c5%99i-vra%c5%bed%c4%9bni-na-ukrajin%c4%9b Příběh vesmíru Matematik a kosmolog Brian Swimme (1950) miluje vědu, ale nemá rád způsob, jakým se vyvíjela poslední dvě staletí. Vědci objevili množství úžasných věcí, ale vše jen v rámci materialismu. Jsme příliš zaujati zázrakem matematiky a už nás nezajímá takový zázrak, jako je třeba mravenec. Swimme se zabývá rolí člověka ve vývoji Země a přírody. Věří, že pokud by si vědci a ostatní lidé dokázali uvědomit zázrak obyčejného života kolem sebe, mohli bychom dokázat uniknout z konzumního způsobu života a naučit se více oceňovat přírodu, uveřejnil jsem s ním v roce 2002 v Barace 12 úvodní rozhovor o jeho knize Příběh vesmíru Ke kolapsu mířící současnou společnost komentuje i u nás poslední dobou kdekdo. Protože ale ani dnes není jeho poselství o nic méně inspirativní, je jen o deset let naléhavější, připomíná(m) Myslím že nejlepší způsob jak dnes uvažovat o naší planetě je myslet na vymírání druhů. Před čtyřmi lety uspořádalo Americké muzeum přírodní historie mezi biology anketu. Ptali se: Prožíváme vymírání druhů? Sedmdesát procent dotázaných odpovědělo ano, zažíváme hromadné vymírání druhů. Octli jsme se v okamžiku nejhoršího období planety v šedesáti pěti milionů let. To za prvé. Zadruhé, způsobilo jsme to my, lidé. Zatřetí, stále si to neuvědomujeme. Čísla jsou jasná: Minimálně dvacet pět tisíc živočišných druhů každý rok vymře. Bez vlivu člověka by přitom vymřelo jedno zvíře každých pět let. Urychlili jsme tedy vymírání druhů asi stotisíckrát. Mám dojem, že jsme si stále neuvědomili, co to znamená. Abychom s tím něco udělali, museli bych znovu předefinovat sami sebe, abychom dokázali žít ve vzájemných vztazích. Nejen mezi lidmi, ale s bytostmi a organismy celého světa. Dnes naše vztahy spíše všechno ničí Základem naší západní materialistické kultury je starost o individuum. Jenže by nám mělo dojít, že základem či ústředním bodem všeho je spíše komunita. Pocházíme z komunity. Jak tedy uspořádat třeba naši ekonomiku, aby byla založena ne na hromadění, ale na spolupráci a komunitě? Jak transformovat náboženství, aby nás učilo žít pro komunitu? A když říkám komunita, společenství, má na mysli společenství na celé planetě. Jak nasměrovat další vývoj technologií, aby i ony podporovaly komunitu? Už Darwin ukázal, že všichni jsme příbuzní. Už i na genetické úrovni. Co kdybych si řekli, že bybudujeme společnost, založenou na vzájemné příbuznosti všeho živého? Pokudd uvažujeme o člověku jako o tvorovi, který stojí na špici velké pyramidy života, pak vše pod námi ztrácí hodnotu a my to můžeme použít jak se nám zlíbí. V minulosti na tom tak moc nezáleželo, protože náš vliv na ostatní byl pramalý. Jenže dnes jsme planetární silou, a najednou poruchy našeho chování a jednání mají své následky. Život se na Zemi vyvíjel tři miliardy let, přirozeně, evolučně. Dnes ale závisí na rozhodnutích člověka která ovlivní další vývoj na miliony let do budoucnosti. Naše moc předběhla naše vědomí a dnes před námi stojí výzva, před kterou jsme ještě nikdy nestáli: jak se předefinovat, jak se znovu naučit být člověk. Zajímavé by bylo zkusit si představit, že stačilo vzít vodík, nechat jej samotný se vyvíjet a vznikl člověk. Jde o to, že 65

66 PŘÍBĚH VESMÍRU člověk je duchovnost vodíku což by nám snad umožnilo vymanit se z dualismu je duše je tam někde a hmota tady. Jenže ono je to jinak: hmota je všude kolem právě tak jako duch. Stephen Hawking připomněl něco neuvěřitelného. Náš vesmír vznikl v okamžiku velkého výbuchu (třesku), a najednou tu byla síla, která vše drží pohromadě: gravitace. Pokud by ale gravitace byla o maličko silnější, už by celý vesmír zkolaboval do černé díry. Pokud by ale byl o maličko slabší, vesmír by se rozprskl a nikdy by nevznikly galaxie. Vše je dokonale vyváženo, s přesností biliontiny biliontiny biliontiny procenta Básník Walt Whitman kdysi inspirativně napsal: Stéblo trávy není o nic méně důležitější než hvězdy. Život započal před třemi a půl miliardou let, a začel být komplexní před sedmi sty miliony let. A pak červi vymysleli páteř a nervový systém. My jsme tak fascinováni mozkem, a přitom jej vymysleli červi! Už asi tušíte, kam tím mířím: Vodík se stal člověkem, jinými slovy, všechno je spirituální, hmota je spirituální. Protože jestli mohou červi vymyslet mozek, pak je tvořivost, duch, všude a ve všem. Měli bych si tedy jako lidé začít uvědomovat, že to, co považujeme za malé, je nesmírně veliké. Forma našeho vědomí má kosmologické důsledky o kterých jsme nikdy předtím netušili. Jak k tomu dojít? Čím začít? Netuším U některých lidí jde o vzdělání, informovanost, pro jiné je spouštěčem spíše osobní tragédii, nebo zážitek krásy z dětství, kterou někdo nebo něco rozbije. Někdo se probouzí meditací, jiný pomocí drogy. replikaci, ale asi před dvěstě dvaceti miliony let se, jako genetická mutace, objevil vztah mezi matkou a dítětem. Dítě taak mělo větší naději na přežití. Tato mutace se dále vyvíjela a charakterizovala celou populaci. My lidé jsme první tvorové, kteří dokážeme pečovat i o jiné tvory. I šimpanzi pečují o jiné šimpanzy, ale nikdy nepečují o jiné tvory. Mám na mysli jakousi všeobecnou, komplexní péči, která se ve vesmíru projevovala gravitací, a nakonec se objevila ve vědomí člověka. Jak rozvíjet umění pečovat? Prvním krokem by měla být pozornost. My lidé dokážeme žít mezi tisíci věcmi, ale zároveň soustředit pozornost na jednu jedinou věc. Nazývám to silou zírání. Dokážeme pozorovat, zírat na velryby i kolibříka. Jsme fascinováni jejich krásou. Teď jde o to, abych to dokázali i vědomě. Doposud se o všechno starala evoluce, teď je to na nás.jen si nejsem jist, že na to máme dost času. Mám pocit, že někde v hloubi duše o tom víme a že na to myslíme. Přesto se domnívám, že všechny duchovní tradice by tímto vědomím nové kosmologie mohly být zkvalitněny. Začít můžeme odkudkoliv. Lidé trpí. Zvířata trpí. Jak pomoci? Především být zodpovědný za to, co mohu, a nabídnout svou pomoc. zdroj:http://blog.baraka.cz/2015/01/pribeh-vesmiruopakovani/ Někdy navrhuji pojímat gravitaci jako soucit, nebo péči. Bez gravitace by tu nebyly galaxie a hvězdy a nikdo by o tom nikdy nediskutoval. Tato péče, tento soucitný vztah se objevil u organismů jako spojení matky a dítěte. Dosud šlo vždy jen o 66

67 PŘÍBĚH VESMÍRU Anti-government protesters clashing with police in Independence square, February 20, 2014 in Kiev, Ukraine. Hopes that Ukraine would mature into a western democracy have decayed as a motley crew of leaders has taken center stage (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images) 67

68 THE NEW UKRAINE IS RUN BY ROGUES, SEXPOTS, WARLORDS, LUNATICS AND OLIGARCHS The New Ukraine Is Run by Rogues, Sexpots, Warlords, Lunatics and Oligarchs There were times in Ukraine s recent history when even the country s military brass were kneeling before the U.S. Literally. In June 2013, then-u.s. Ambassador to Ukraine John Tefft received the saber of the Ukrainian Cossack in the city of Kherson from a kneeling Ukrainian high-rank military official. Mr. Tefft nowadays is serving the country as an Ambassador to Russia where no such honors are even imaginable. But that was then a previous regime. On the surface, today s Ukraine is much more favorably disposed toward everything Western and everything American because of the exciting wind of transformations that swept through the Ukrainian political landscape last year. Its political culture looks modern, attractive, refined and European. For example, at the end of last year a new law was passed that allowed former citizens of other countries to participate in Ukrainian politics and even the government, in case they denounce their former citizenships. The reason given was the fight with notorious Ukrainian corruption. Apparently, in a country of more than 40 million people, Prime Minister Arseny Yatsenyuk (called Rabbit by his citizens) couldn t find a dozen or so native-born yet not corrupt professionals for his government. Now three former foreigners ex-american Natalia Yaresko (Minister for Finance), ex-lithuanian Aivaras Abromavičius (Minister For Economy and Trade) and ex-georgian Alexander Kvitashvili (Minister for Public Health) are firmly established in their new cabinets. They are just the beginning. They gave up their U.S. and European passports with only two benefits in return: a $200-a-month salary and the chance to build a prosperous new Ukraine. In a strange twist of fate, the Ukrainian ministers during their meetings now have to speak hated Russian former foreigners do not speak Ukrainian well enough and locals do not speak English at the level necessary for complicated discussions on how to save a Ukraine economy that is disappearing before their eyes. The problems they are facing are overwhelming. The new minister for economy, Mr. Abromavičius, knows that the country is in fact bankrupt. To expect that we are going to produce real as opposed to declarative incentive programs is unrealistic, he declared. In other words, the new Ukrainian budget is nothing but a piece of paper. But without this piece of paper there will be no new money from the European Bank and the IMF. The first steps he has taken so far are controversial. On January 5, the new minister for economy appointed former Estonian Jaanika Merilo a young dark-haired beauty as his advisor on foreign investments, improvement of business climate in Ukraine, coordination of international programs and so on. Directly after her appointment, the young lady put online not her resume or a program for Ukrainian financial stabilization but a series of candid shots that display her long legs, plump lips and prominent cleavage. In some shots, she places a knife to her lips a la Angelina Jolie and sits on the chair a la Sharon Stone. Ms. Merilo, too, forfeited her European passport in the hope of a better future for her new Motherland. 68

69 THE NEW UKRAINE IS RUN BY ROGUES, SEXPOTS, WARLORDS, LUNATICS AND OLIGARCHS The new minister for economy appointed former Estonian Jaanika Merilo as his advisor on foreign investments and improving the business climate in Ukraine. Directly after her appointment, Ms. Merilo posted a series of candid images that display her long legs, plump lips and prominent cleavage, including some shots in which she emulates movie scenes. By law, double citizenship is not permitted for a Ukrainian governmental official, but, as often happens in Ukraine, for some there is always another way around. The governor of Dnepropetrovsk region, oligarch Igor Kolomoisky, for example, has three citizenships. As exhilarating winds of change swept through the Ukrainian government, Western newspapers giddily reported the fact that after the last elections for the first time in decades there would be no Communists in the Ukrainian Parliament. But that means all possible organized opposition to the current president and prime minister is gone. Instead, the new Rada has a big group of parliamentarians of very uncertain political loyalties and even dubious men- Former warlord Dmytro Yarosh is the leader of the ultra-nationalist party Right Sector and now an MP. He told Ukrainian TV that he caresses a real hand grenade in his pocket while serving inside the Rada. tal state former warlords and street activists who distinguished themselves during street fights and tire burnings. These government rookies are sometimes turning to strange ways of self-promotion, now within the walls of the Parliament. One new face in the Rada leader of the Right Sector ultranationalist party and former warlord Dmytro Yarosh admitted in a January interview with Ukrainian TV that he caresses a real hand grenade in his pocket while inside the Rada. Because he is MP, the security personnel has no right to check his pockets. They just ask if he has anything dangerous on his person and he says no. The reason to have a hand grenade on his body is that there are too many enemies of Ukraine within the MP crowding him during the voting process. He is not afraid, of course. But when the time comes, he will use this grenade and with a bit of luck he will take a lot of them with him if he dies. 69

70 THE NEW UKRAINE IS RUN BY ROGUES, SEXPOTS, WARLORDS, LUNATICS AND OLIGARCHS Ukrainian MPs Yuri Beryoza and Andrei Levus, also former warlords and members of radical parties, became notorious last December after publicly applauding the terrorist attack in the Russian city of Grozny an attack in which 14 policemen were killed. On our eastern borders our brothers are coming out from under Russia s power. It s normal. These are the allies of Ukraine, said Mr. Beryoza. This is the same fellow who had earlier promised that the Ukrainian army would soon take Moscow. Andrei Levus proposed Russia withdraw all of her punishers from the People s Republic of Ichkeria (i.e. Chechnya) immediately. Another former warlord, former member of social-national party and today s Ukrainian MP Igor Mosiychuk said to the journalists that Ukraine, being in the state of war, must stimulate the opening of the second front in the Caucuses, in Middle Asia against Russia. In the scandalous video, which has been viewed 2.5 million times, he unloaded an assault rifle into the portrait of the Chechen leader Ramzan Kadyrov ranting, Ramzan, you have sent your dogs, traitors into our land. We have been killing them here and we will come after you. We will come after you to Grozny. We will help our brothers to free Ichkeria from such dogs like you. Glory to Ukraine! Glory to the free Ichkeria! Despite this bravado, the personal security for all three MPs had to be increased at high cost to the cash-starved country after the Chechen leader promised to bring them to justice in Russia for incitement of terrorism. While it may be tempting to dismiss these words as the ravings of former warlords who have been traumatized by war, worrisome shifts of the political mindset have been appearing in the mainstream of the Ukrainian political establishment. 70 Anton Geraschenko is the poster boy of the next generation of Ukrainian politicians. He holds an important position as the advisor to the minister for internal affairs, executing the role of the Ministry s spokesman. This 36-year-old, welleducated member of the Parliament is a familiar face on TV, and a darling of the nation s political talk shows. He is wellspoken and gives elaborate interviews on every political subject to all major Ukrainian newspapers. Last Friday, while on his trip to the U.S., Mr. Gerashchenko published two controversial posts on his Facebook page, which could be considered very revealing from the perspective of the changing mood in the Ukrainian political class toward the United States. In the first, Mr. Gerashchenko praised a George Soros article in which the 84-year-old financier is flying high like an eagle over the pettiness of Obama and other political dwarfs. Mr. Gerashchenko blamed Mr. Obama and other political dwarfs for not realizing that Putin s actions towards Ukraine are the tectonic shifts in the world history, much bigger in scale than those that were the results of the terrorist attacks on September 11, 2001 in New York and Washington. According to Mr. Gerashchenko, George Soros lost all hope that Barack Obama will give a chance to the people of the United States to give large-scale economical assistance to the people of Ukraine, not the miserable hand-outs that have been ten times less than the help that was given to Iraq or Afghanistan. Mr. Gerashchenko vented his frustration at Mr. Obama for not giving Ukraine money on the scale of the Marshall Plan or the aid packages that were given to rebuild Japan after WWII or South Korea after the Korean War. Rada deputy Anton Gerashchenko, who also serves as an advisor to Interior Minister Arsen Avakov, called US president Barack Obama a political midget or dwarf, a shot-down pilot and says that Obama is in ostrich position.

71 THE NEW UKRAINE IS RUN BY ROGUES, SEXPOTS, WARLORDS, LUNATICS AND OLIGARCHS According to his post, Mr. Gerashchenko believes that the United States has the obligation to give to the Ukraine enough money so the people of occupied Crimea and Donbass in a maximum of three or five years would dig tunnels and destroy walls and barbed-wire fences, bursting into the territory of prosperous Free Ukraine looking for jobs, social assistance, high quality of living as a counterweight to the Mordor which the Russian Federation will definitely have become ( total catastrophe ) under the leadership of Putler. ( Putler being Putin and Hitler combined into one word a popular new term among Ukraine s new political class.) The Facebook post by the young Ukrainian politician created an uproar in both Ukraine and Russia but Western media preferred to look the other way. Inspired by his sudden notoriety, Mr. Gerashchenko posted one more rant on the same subject later on the same day in which he elaborated his ideas even farther. Prominent Ukrainian lawmaker Anton Gerashchenko s Facebook posts have created a stir, downplaying Sept. 11 and lobbing insults at President Obama. Yes, Obama is a political dwarf because it looks like he does not grasp the full scale the consequences of Putin s capture of Crimea. Because last spring and in the beginning of last summer Obama took the ostrich s position and preferred not to see the Putin s aggression on the continental part of the Ukraine. In the U.S.A., Barack Obama for his indecisive actions and lost positions in foreign politics is called lame duck which is analogous to our expression shot-down pilot. And this name is well deserved. Barack Obama will never be put in the same row with such great U.S. Presidents as Franklin Roosevelt or Ronald Reagan. And even with Bill Clinton In his second post Mr. Gerashchenko went on to say that he was expressing not only his own feelings but the attitude of a 71

72 THE NEW UKRAINE IS RUN BY ROGUES, SEXPOTS, WARLORDS, LUNATICS AND OLIGARCHS significant part of the Ukrainian population, which considers Obama s actions unworthy of the leader of the most powerful nation in the world, the one that made Ukraine give up its nuclear status Instead of decisive actions, from March on we have seen nothing but declarations that the White House is very concerned, expresses its concerns and also deeply worried by the situation in our country. By Mr. Gerashchenko s light, President Putin s entire operation in Crimea and Donbass was possible only because Mr. Putin knew that Mr. Obama would never risk any strong moves to stop him. According to this star of Ukrainian politics, America gave only $1 billion to Ukraine but Mr. Gerashchenko and the like view this as a pittance. Instead, they want a big slice of the hundreds of billions that the U.S. has spent on war from in Afghanistan, Iraq and Pakistan. These revealing and troubling posts were deleted within hours on the same day they appeared. Deleted or not, Mr. Gerashchenko, as well as some significant number of Ukrainian politicians, rant at Mr. Obama for not doing what George Soros wants him to do immediately spend $50 billion of U.S. and E.U. taxpayers money on building an immediate paradise in Ukraine. George Soros motives could be pragmatic, of course. Some evil tongues have been saying that the financier s arguments for the bailout of a falling Ukrainian economy by the U.S. and European taxpayers have roots not in his love for freedom around the world. They say that he has a lot of the Ukrainian government s bonds in his portfolio and in the case of Ukraine s national default he will lose billions. Ironically, the biggest winner of a significant and prompt infusion of Western money into Ukraine would be the hated Putler. Just last week, Russia, strapped for cash itself as the ruble plummets, started to spread rumors that it is considering demanding early repayment of its $3 billion 2014 loan to Ukraine because the conditions of the loan demand such a step in the event that the national debt of Ukraine exceeds 60 percent of its GDP. By now the national debt of Ukraine is around 70 percent of its GDP and the prognosis is that by the end of this year it will be around 90 percent of its GDP. If any significant amount of money is given to Ukraine, Russia will immediately start sucking out a big part of it as Ukrainian gas and other energy bills will finally be paid on time to Russia. Mr. Gerashchenko s scandalous FB posts are gone, but the questions raised by them still remain. Will the Ukrainian political class turn away from the U.S. and the West if the generosity of the U.S. taxpayers does not match the nebulous expectations of the reformers in the Ukrainian government? Are the Ukrainians ready to rely mostly on themselves on the long and painful journey of building their own independent nation? Amid all the reform talk and the importing of attractive foreign advisors, one cannot but wonder if it s nothing more than camouflage for the same old Ukrainian game to convince the world to give, as Mr. Gerashchenko s first Facebook post put it, just one more large-scale economical assistance. CORRECTION: An earlier version of this story stated that oligarch Igor Kolomoisky is governor of Zaporozhe region. He is actually governor of Dnepropetrovsk region. The Observer regrets the error. 72

73 MÝTUS O BANDEROVI ZAMLČUJE ZLOČINY zdroj:http://observer.com/2015/01/the-new-ukraineis-run-by-rogues-sexpots-warlords-lunatics-andoligarchs/#ixzz3r9hoxrl6 Follow on Twitter newyorkobserver on Facebook Mýtus o Banderovi zamlčuje zločiny Nedávný spor kolem autentičnosti výroku ukrajinského ultranacionalisty Stepana Bandery o nutnosti nemilosrdně vybíjet Židy, komunisty a Poláky stočil znovu pozornost k jeho osobě a jeho odpovědnosti za zločiny, jichž se jeho organizace za války dopouštěla. Citát nedávno přisoudil prezident Miloš Zeman Banderovi, podle polského historika Władysława Filara ale patří prvnímu veliteli Ukrajinské povstalecké armády Dmytru Kljačkivskému, jenž ho použil v červnu 1943 v tajné direktivě svým jednotkám. Podstatné přitom je, že k výzvám likvidovat zmíněné skupiny lidí jako nepřátele národa nebylo Banderovo jméno nijak zneužito. Tento muž rozhodně není jakýmsi čistým vlastencem, jak se snaží někteří jeho stoupenci dokazovat. Tyto výzvy jsou totiž obsaženy v dokumentech a heslech Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) i jejího radikálního křídla (OUN-B), které se pod Banderovým vedením odštěpilo v roce Program: Etnicky čistá Ukrajina Do obludných rozměrů dovedla později masakry jejich povstalecká armáda UPA zejména ve Volyni a v Haliči. Nad jejich zběsilostí, krutostí a sadismem se pozastavovali i němečtí vojáci. Programem OUN bylo vytvořit etnicky čistou Ukrajinu rozšířenou o území sousedních zemí s většinovým ukrajinským obyvatelstvem, v níž by vládl autoritativní režim v čele s vůdcem, za něhož byl považován Bandera. Židy označovali za pomahače komunistů a Stalina. V době chaosu a zmatku je možné dovolit likvidaci nežádoucích Poláků, Moskalů (Rusů) a židovských aktivistů, uvádí instrukce Banderova vedení ozbrojeným milicím pro období před válkou (to jest před útokem Hitlera na SSSR), v době války a následné národní revoluce. Židé musí být izolováni, odstraněni z funkcí, aby se předešlo sabotážím. Rusové a Poláci tím spíš, uvádí instrukce. Pouze Ukrajinci, nikoli zahraniční nepřátelé, mohou vést různá odvětví života. Asimilace Židů je vyloučena, uvádějí pokyny. Prologem pozdějších krutých a plošných etnických čistek zejména v letech se stal protižidovský pogrom ve Lvově 30. června Propukl jen několik hodin po vyhlášení nezávislé Ukrajiny Banderovými nacionalisty a padlo mu za oběť kolem čtyř tisíc Židů. Podíleli se na nich i členové OUN. Jeho jméno zaznělo i v Norimberku Bandera osobně a aktivně synchronizoval vysněnou národní revoluci s útokem nacistického Německa proti Sovětskému 73

74 MÝTUS O BANDEROVI ZAMLČUJE ZLOČINY svazu 22. června Jmenovitě s velením wehrmachtu a vojenskou tajnou službou abwehrem. Zformovaly se také prapory Nachtigal a Rolland z ukrajinských dobrovolníků v německých uniformách. Když sovětská obžaloba před Norimberským tribunálem citovala v únoru 1946 z výpovědi německého plukovníka Erwina Stolze podrobnosti o přípravě útoku, zaznělo i Banderovo jméno. Při uskutečňování instrukcí (maršála) Keitela a (generála) Jodla jsem kontaktoval ukrajinské nacionalisty Zejména jsem osobně předal instrukce německým agentům Melnykovi (původní šéf OUN) a Banderovi, aby hned s útokem Německa proti SSSR organizovali a vyvolávali na Ukrajině demonstrace s cílem narušit bezprostřední zadní voj sovětských armád, uvedl Stolz. V posledních letech se však zdá, jako by čas a také snahy přepisovačů dějin ulámaly z Banderova politického erbu hroty jasně ukazující, o koho šlo. Bandera nebyl ani demokrat, ani antifašista: ztělesňoval ideologii své organizace, jež se nápadně podobala tomu, co vyznávali němečtí nacisté. A výslovně se hlásil k novému řádu v Evropě pod Hitlerovým vůdcovstvím. Moše Kantor: Dělat z něj hrdinu? Nepřijatelné Nic na těchto faktech nemění ani skutečnost, že Hitler dal nakonec Banderu asi na dva roky zavřít do koncentračního tábora Sachsenhausen, než ho znovu potřeboval. Vypadl mu totiž z role. Napomáhal sice útoku proti SSSR, ale se svými lidmi toho využil, aby 30. června 1941 ve Lvově vyhlásili nezávislost Ukrajiny. To se vůdci naprosto nehodilo: Ukrajina totiž byla jeho kořist a Němci si její bohatství chtěli nechat pro sebe. Upření nezávislosti a věznění Bandery a dalších lídrů obou křídel OUN, z nichž mnozí to nepřežili, nyní často slouží jako argument, jenž má zastřít jejich oddanost nacistickému Německu a zároveň brutální etnické čistky, do nichž vyústil jejich fašizující program. Byl vymodelován mýtus ryzích vlastenců a zároveň Banderův kult. Dělat hrdinu z nacionalisty, který zabíjel Židy, Poláky a Rusy a kolaboroval s nacisty? To je podle mého názoru naprosto nepřijatelné, řekl Právu Moše Kantor, předseda Evropského židovského kongresu. Jeho rodina shodou okolností pochází právě z Ukrajiny. Na pět desítek jejích členů holokaust nepřežilo. 74

75 PROČ AMERICKÁ VLÁDA VŠEOBECNĚ PODPORUJE ROZMNOŽOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACI NEPŘIZPŮSOBIVÝCH VRSTEV zdroj:http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/ mytus-o-banderovi-zamlcuje-zlociny.html Proč americká vláda všeobecně podporuje rozmnožování a rozšiřování západní civilizaci nepřizpůsobivých vrstev Josef Staněk islamnad touto záhadou jsem si mohl ukroutit hlavu. USA jsem měl v mysli spojeny s představou státu postaveného na pracovitých a vynalézavých evangelících vytlačovaných katolickými nadměrně konzervativními veličenstvy z Evropy. A najednou jsem konfrontován s politikou USA a EU, kdy pod heslem lidská práva (deklasovaných vrstev a islámců) přijíždí tato pod heslem multikulti do republiky i Evropy zkoumat americké organizace a komise pro lidská práva. Ty, které nikdy nevkročí zkoumat totéž do Saudské Arábie a emirátů. A nacházejí zde vždy útlak menšin v rozsahu od nemožnosti žít bez práce a v nepořádku až po v EU odmítání práva na zahalování si obličeje či urážení menšin převážením nečistých zvířat (psů) ve veřejné dopravě. (Velbloudy převážet dovoleno.) Názorným příkladem je médii nejprve oblíbené téma rasistického plotu v Matiční ulici v Ústí. Zkoumáním jeho rasističnosti se v době jeho výstavby zabýval prezident americký filozof (Václav Havel), ministr pro lidská práva (Petr Uhl), evropská a americká komise pro lidská práva. A shledala rasistické ledví ústeckého plotu. Byl proto odstraněn a lidská práva oslavila dle tisku velké vítězství. (Opravdu???) Od toho okamžiku švihnutím proutku zájem médií o Matiční zmizel a nikdo se tam již neobjevil. Rozvinutým způsobem svého života nepřizpůsobiví změnili celé okolí v devastovanou městskou část. Ve mně se vynořuje otázka, proč taková a desítky podobných rozhodnutí správních orgánů včetně jejich výsledků nehlídají média, komentátoři, politologové, sociologové a další oddíly společenských věd? Nemohu najít jinou odpověď, než že jejich tvůrci nalézají a analyzují jen to, co jim někdo zadá. Kdo? Samozřejmě ten řídící se Stalinovým principem demokracie. Soudruh Stalin totiž říkal, že není důležité, kdo hlasy ve volbách dává, ale kdo je sčítá! Nyní jsem ke svému údivu vypozoroval, že pokrok přece jen existuje! Duchovní vývoj forem demokracie pokročil tak, že nyní není důležité, kdo je zvolen, ale kdo zvoleného poté koupí! A podle toho to se zástupci lidu a jejich rozhodnutími vypadá. A následně s obrazem společenských dějů a jevů v médiích. A běda tomu, kdo se koupit nechce nechat! To média dostanou zadání Tak se při pozorování současných politických dějů a médií dostávám do bývalé socialistické poruchy nervů mezi očima a ušima. Jak jsme kdysi říkali, že když strany a vlády (nově harvardské vědy) mají vždycky pravdu a já něco jiného vidím a něco jiného slyším a mám vysvětlováno, tak musím mít někde v tom nervovém vedení vadu! Vidím celoevropský romský problém, který spočívá v tom, že tato populace je civilizačně nepřipravena na stupeň diferenciace moderní společnosti. A je třeba, a ještě je to možné, ji urychleně pomoci. Rozhodně to však není formou politiky multikulti a v zavádění romského způsobu civilizace mezi ostatní, ani v politice pozitivní preference bez předchozí snahy. 75

76 PROČ AMERICKÁ VLÁDA VŠEOBECNĚ PODPORUJE ROZMNOŽOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACI NEPŘIZPŮSOBIVÝCH VRSTEV Čtyřicet let jsem byl jako veterinář za totáče zaměstnán s Romy. Neměl jsem s nimi potíže a velmi dobře jsem s nimi vycházel. Ale jen proto, že jsem řízně vyžadoval, aby konali svou povinnost. Oni jsou velmi hrdí a současně vyciťující! Jakmile poznali, že se nenadřazuji a snažím se být maximálně spravedlivý, okamžitě situaci respektují. Jakmile vycítí slabost nebo nedůslednost, zneužijí ji k nedisciplíně. O nadřazování ani nemluvě, ihned vzniká ohnivá nenávist. Tedy řešení romské otázky u nás a v Evropě vidím v přísnosti, v tvrdém vyžadování dodržování civilizačních návyků. Za nedodržení zákona dvojnásobný trest až po vyloučení z integrity společnosti. Každý musí mít dopředu jasno, tak jako děti při sáhnutí na rozpálenou plotnu : Překročíš zákon a bude paleta! Nedodržíš občanské právo, ztratíš vlastní! Libovolný počet dětí, ale jako ostatní. Tolik, kolik uživíš! Není lidským právem ostatních živit z vlastních prostředků děti kohokoliv. Romů Neromů! Když tedy už to začíná vypadat, že konečně i pseudohumanisté neboli multikulti v EU přijdou v romské otázce k rozumu, přisunuje se další a horší problém. Uprchlíci z islámských zemí a Afriky rozmisťovaní rovnoměrně v zemích EU. Také civilizačně zaostalí a navíc nábožensky nesnášenliví. Kdosi rozvrátil státy severní Afriky a islámské státy Asie a zatím statisíce, v dohledné době miliony zubožených uprchlíků se vyloďují na jihu Evropy. A opět se vynořují pseudohumanisté, stoupenci lidských práv bez předchozích povinností (ateistické) a skrze koupené poslance dělají anebo se chystají dělat zákony na jejich rozmisťování ve státech EU. Je jisté, že během deseti let vzplane větší problém. Neznám nikoho, kdo by si to nemyslel. Jestli existuje, ať mi to se jménem a zdůvodněním napíše. Trvale však narážím na lidi, kteří se mě už několik let ptají, proč tomu tak je a proč Američané podporují islámce doma i v Evropě? Jestli to není proto, že bývalí nacisté a rasisté nyní jedna ruka s vládnoucími kruhy v USA nechtějí vyhrotit problém všude do krajnosti, aby jako řešení obnovili rasový nacizmus v celé civilizaci v původní německé podobě a naráz? Ponořil jsem se tedy k prohlédnutí otázky, natruc vědeckým úvahám Sisyfos opět pavědecky, do jemnohmotné dimenze. A viděl toto: Američtí bankéři natiskli hodnotou nekryté množství dolarů, inflačních peněz. Kdyby to prasklo a dolar se zřítil jako v poválečném Německu marka, zhroutil by se celý mezinárodní 76

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) The Light Stručná anotace učební jednotky Žáci budou ve skupině sestavovat příběh z částí textu

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více