ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :"

Transkript

1 ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the world the biggest festival of a year. However, not everywhere in the world Christmas is celebrated. Different cultures and religions have got different festivals and Christmas is missing in many of them. Big countries such as China or India are the best examples, but there are many more in Asia and Africa. In countries where Christmas is celebrated are some traditions similar to each other, but some of them are not. Christmas decorations and singing of Christmas carols is common everywhere. Millions of children are looking forward to what they will find in a Christmas stocking or under a Christmas tree. But who are the gifts from? Father Christmas gives presents for example in the United Kingdom or Australia, Santa Claus in the USA or Canada and it is Ježíšek in the Czech Republic. Turkey is often eaten at Christmas dinner in English speaking countries, fish in Poland or the Czech Republic, beans in Sweden, but you can find much more food on a Christmas table all around the word. Santa Claus on a beach or Father Christmas on a sleigh? Christmastime is celebrated in different ways around the world. Although Christmas traditions are different in the world, the main idea is the same everywhere. Spending a nice time with your family is the best present you can get. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická oblast Jazykové prostředky Vánoce, slavení svátků přítomný čas prostý, trpný rod, gerundia, slovní zásoba názvy států, Vánoce Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol CZ.1.07/1.1.22/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1/8

2 Otázka č. 1 Které z následujích tvrzení je podle článku pravdivé? A Christmas is celebrated in China and India. B Christmas is not celebrated in China and India. C Christmas is celebrated everywhere in the world. D Christmas is for all people in the world the biggest festival of a year. b) Poslední dvě věty prvního odstavce obsahují toto tvrzení. Čína a Indie jsou příklady zemí, kde se Vánoce neslaví. Testujeme schopnost analyzovat obsah prvního odstavce textu. Přečtení prvního odstavce, porozumění významu textu, vyloučení nevhodných možností. Jazykové prostředky trpný rod, slovní zásoba Vánoce, názvy států a světadílů a) dle prvního odstavce nejsou Vánoce slaveny v Číně a Indii c) ani nejsou slaveny všude ve světě d) ani nejsou největším svátkem pro všechny lidi na světě 2/8

3 Otázka č. 2 Co mají podle textu všechny Vánoce společného? (Více správných odpovědí je možných.) A Santa Claus B Christmas stocking C Christmas decorations D Christmas carols c) d) Je uvedeno v textu na začáteku druhého odstavce. Christmas decorations and singing of Christmas carols is common everywhere. Testujeme schopnost vyhledat v textu konkrétní informace. Identifikace věty Christmas decorations and singing of Christmas carols is common everywhere. na začátku druhého odstavce. Znalost slov common, everywhere, případně odvození smyslu věty. Jazykové prostředky slovní zásoba Vánoce a) v textu se nikde nehovoří o tom, že by byl Santa Claus společným symbolem Vánoc b) v textu se nikde nehovoří o tom, že by byla vánoční punčocha společným symbolem Vánoc 3/8

4 Otázka č. 3 O kterých zemích se ve článku hovoří v souvislosti s jídlem? A Turkey, Sweden, Poland, the United Kingdom, Australia, Canada, the USA B the USA, Canada, Australia, the Czech Republic, Sweden, Poland, the United Kingdom C Turkey, the USA, Canada, the United Kingdom, Australia, the Czech Republic, Sweden D Canada, Australia, the Czech Republic, Sweden, Poland, the United Kingdom, Turkey b) vychází z textu anglicky mluvící země(the USA, the UK, Canada, Australia) + Poland, Sweden, the Czech republic Testujeme slovní zásobu, schopnost rozlišit slova Turkey (country) turkey (meat, animal) a následnou schopnost indentifikovat v odpovědi anglicky mluvící země jako the USA, the UK, Australia, Canada. Vyloučení odpovědí, které obsahují Turkey (Turecko) Jazykové prostředky Názvy států; slovní zásoba Turkey (country) x (a) turkey (meat, animal) Všechny odpovědi obsahující Turkey (Turecko) jsou chybné. V odpovědi d) je Turecko až na konci, což lze nepozorností přehlédnout. 4/8

5 Otázka č. 4 Věta Turkey is often eaten at Christmas dinner in English speaking countries. je napsána v trpném rodě. Tato věta byla převedena do činného rodu. Doplň do ní správný tvar slovesa. People often turkey at Christmas dinner in English speaking countries. A B C D eat Testujeme gramatiku schopnost aplikovat gramatická pravidla při převodu věty z rodu trpného do rodu činného. Znalost gramatického jevu činný a trpný rod. Při transformaci věty do činného rodu říkáme, že lidé jedí krůtu (krutí maso) a zachováváme slovesný čas přítomný čas prostý. Jazykové prostředky Trpný a činný rod ve větě. (are) eating nesprávná transformace slovesného času, převáděná věta je v přítomném čase prostém (have) eaten - nesprávná transformace slovesného času, převáděná věta je v přítomném čase prostém ate - nesprávná transformace slovesného času, převáděná věta je v přítomném čase prostém 5/8

6 Otázka č. 5 Jaké je synonymum (slovo podobného či stejného významu) ke slovu present ve větě Father Christmas gives presents for example in the United Kingdom or Australia,? A B C D (a) gift i bez členu; Testujeme slovní zásobu. Znalost nejbližšího synonyma. Nalezení synonyma přímo v textu, kde se obě slova vyskutují v sousedícíh větách v poměrně jasném kontextu. Jazykové prostředky Slovní zásoba. Synonyma present gift. (a) toy možná asociace Vánoc, Ježíška nebo stromečku s hračkami Kombinace slov gives gifts by možná mohla některé žáky odradit od volby tohoto slova. Na druhou stranu lze ze slovesa give vyvodit podstatné jméno gift. Navíc jsou v textu obě synonyma (gift, present) použita velice blízko sebe v sousedících větách. 6/8

7 Otázka č. 6 Co znamená fráze look forward to, která je použita na začátku prvního odstavce? A těšit se (na něco) B dívat se (dopředu) C hledat (něco) D starat se (o někoho, o něco) a) Testujeme slovní zásobu, znalost fráze look forward to. Znalost dané fráze (frázového slovesa). Jazykové prostředky Fráze look forward to b) může se objevit při snaze o doslovný překlad a neznalosti dané fráze (frázového slovesa) c) může se objevit jako záměna s look for d) může se objevit jako záměna s look after 7/8

8 Otázka č. 7 Co je podle článku hlavní myšlenkou Vánoc? A To spend a quality time with relatives. B Singing of Christmas carols. C Finding a present in a Cristmas stocking or under a Christmas tree. D Christmas traditions are different in the world. a) parafrázuje poslední větu článku, která říká, že hlavní myšlenkou Vánoc je strávit hezké chvíle se svou rodinou Schopnost indentifikovat v textu odpověď na položenou otázku a následně rozpoznat parafrázování klíčové věty mezi odpověďmi. Indentifikace klíčové věty v textu a následné rozpoznání parafrázované klíčové věty mezi odpověďmi. Jazykové prostředky Slovní zásoba relatives, family, quality time b) c) d) nejsou dle textu hlavní myšlenkou Vánoc 8/8

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Metodika výuky Anglický jazyk II

Metodika výuky Anglický jazyk II Metodika výuky Anglický jazyk II Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Metodická příručka popíše postup práce se zadáním,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více