Imners{enovin STAROSTA. t, t. Z radnice. Internetovévysílání vimperskékabelovételevize. Co rok dá?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imners{enovin STAROSTA. t, t. Z radnice. Internetovévysílání vimperskékabelovételevize. Co rok dá?"

Transkript

1 t, t Imners{enovin Vydává Mesto Vlmperk 2/2008 Rocník XIV Zdarma STAROSTA Z radnice Co rok dá? Vážení obcané. pro všechny z nás zacal nový rok 2008 ruznými zmenami. které ovlivní naše pocínání. peneženku. výhledy, osobní rozhodnutí. S jakými predstavami. úmysly prichází do tohoto roku vedení mesta? Zacalo to pro nás schválením rozpoctu na prosincovém zasedání. Vyrovnaná císla, na strane príjmu i výdaju kolem 130 mil. Kc. Chtel bych vysvetlit jednoduchým zpusobem složité tabulky výpoctu. Mesto má asi70mil.kcpríjmu kryté z daní, kolem 18mil. z pronájmu, 24 mil. z dotací a 14 mil. z predpokládaných prodeju. Prebytek je plánován asi 5 mil. Kc. Na bežné. mandatorní výdaje mesto, aby slušne fungovalo. potrebuje kolem 103mil. Kc.Dále výdajena investice, rozvoj, klícové opravy - kolem 17mil. a splátky delají 9 mil. Kc. Chci se podívat s vámi na dve položky, které významne tyto výdaje ovlivnují. Nejvetší složka je správa mesta. to jsou zamestnanci, mestská policie, knihovna, informacní stredisko, príspevky, provozní náklady atd. Vevedení jsme si udelali takový vnitrní personální audit. Úrad má 84 pracovníku, z toho 77 úredníku. Pro mesto ale pracuje pouze 24 zamestnancu (cožje 20%),ostatní pracují pro stát. Tedy pro cinnosti, které plníme z poverení státu jako obec s rozšírenou pusobností (jakýsi malý okres), pracuje 60 úredníku. Celkem nás to stojí asi 40 mil. Kc, ale z toho 5 mil. musíme doplácet na státní..úrednicinu" z prostredku mesta. Nelíbí se nám to, uvidíme. jak se k tomu zachová stát dále. Co mne dál trápí ješte více. jsou provozní náklady úradu. který pracuje v 6 budovách. A pritom máme budovu telekomunikacní budovyvyužitou z poloviny. Je treba se chovat jako firma, co nejúsporneji. Jenom ve výdajích za údržbu, teplo, vodu, opravy jsou velké rezervy.tato budovabypritom mohla prípadne sloužit celému úradu. Obcané si všechno vyrídí na jednom míste. Proto se i kupovala. TKB není zcela pripravena, musí se stavebne upravit, ale ekonomika je jasná. Pustíme se do toho, nebot budoucí úspory jsou pro nás velkou hnací silou. Hledáme granty, které by to všechno, pomohly uskutecnit co nejlevneji. Dále se zabýváme myšlenkami. co mesto vlastne má za nepotrebný majetek, co z majetkem, který nic nám neprináší. na který nemáme peníze do údržby. atd. Vycházím z toho. že majetek je veliká odpovednost. Když ho nemohu rozvíjet.udržovat, tak ho mám nabídnout nekomu. kdo to dovede, kdo na to má a dobre zaplatí. A my soustredíme všechny zdroje a z nich budeme financovat a kofinancovat rozvojové programy, rozsáhlé rekonstrukce. Toto období je zásadní. Grantové období koncí v tomto rozsahu 2013 a pak dotacních penez z EUvýznamne ubude. A také zvažujeme, co mesto má delat za cinnosti pro svuj provoz a rozvoj. Zda by nekteré cinnosti nebylolepší a výhodnejší zajistit jinak. Hodne dotazu od lidí mám na privatizaci bytu. hlavne tech panelákových. Spocítali Pokraéování na str. 2 Duležitý krok svého života mají za sebou budoucí prvnácci -zápis do školy. Internetovévysílání vimperskékabelovételevize Televizní studio Epigon pri Strední škole Vimperk pripravilo nejen pro Vimperské obcany novinku v podobe internetového vysílání kabelové televize. Pro velký zájem obcanu, kterí nemají prípojku kabelové televize, jsme se rozhodli zprístupnit naše vysílání na internetových stránkách Strední školy Vimperk od ledna letošního roku. Pro technickou náro'cnost umístení vysílání na stránky bude internetová premiéra vysílání vždy v pátek v odpoledních hodinách. Doufáme, že se tak zvýší informovanost obcanu nejen z Vimperka. ale i širokého okolí, o aktuálním dení v našem meste. Internetové vysílání Vimperské kabelové televize sledujte na internetové adrese: kde najdete také archiv predchozích vysílání. V levém sloupci stací kliknout na obrazovku a pak si zvolit, které vysílání chcete prehrát. Vysílání pro kabelovoutelevizivyrábí Televizní studio Epigon. které je soucástí Strední školyvimperk v Nerudove ulici. Petr Krejsa SŠ Vimperk, MU Vimperk vydává overené výstupy z registru verejné správy Od je možné na Mestském úrade ve Vimperku získat na pockání overené výpisy Živnostenského a Obchodního rejstríku, Rejstríku trestu a Katastru nemovitostí prostrednictvím služby Czech POlNT. Czech POlNT je Ceský Podací OverovacíInformacní Národní Terminál. který poskytuje široké verejnosti overené výstupy z registru verejné správy. Czech POINT v soucasné dobe poskytuje ctyri druhy výstupu. To znamená. že každý. kdo zaplatí príslušný poplatek na míste. muže požádat o následující: 1. Výpis z Katastru nemovitostí. Výpis lze požadovat na základe listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a císlo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je Pokraéování na str. 2

2 2 tel STAROSTA Z radnice Dokoncení ze str. 1 si, co dají do nájmu, který se bude stále zvyšovat a od roku 2010 bude tvoren volne bez regulace. Porídili si nové kuchynské linky, bytová jádra, podlahy. Investovatdo vlastního je nejrozumnejší. Uvidíme, co rozhodnou zastupitelé, tyto podnety hodne vnímáme. Prijali jsme myšlenku, že jsme centrem jihoceské cásti Šumavy, hlásíme se k tomu, chceme vybudovat zázemí pro naše obcany i návštevníky celého regionu. Na této strategii lsme se shodli i s vedení NP Sumava, s podnikateli vetších podniku, firem, bank, škol, které jsme navštívili. To zázemí je nejen v cistém, upraveném, scénicky doladeném meste "príležitostí" ale i v sportovním a rekreacním zázemí. Zastupitelstvo rozhodlo jít do souteže o vybudování bazénu a ted zacínají první práce na projektové príprave. Ale také musíme ríci, že jdeme do tvrdé souteže o projekty. Mužeme si leccos prát, ale konkurence z dalších mest, obcí je obrovská. Bude to hodne težké. To je smer rozvoje mesta. Naše filosofie a naše práce je v tom, že vytvoríme podmínky pro investice, aby do mesta prišlo co nejvíce impulsu, financních, podnikatelských, lidských, organizacních, kulturních ci mnoha jiných. Cím firmy, lidé budou bohatší, tím bohatší bude mesto, obrácene to být nemuže. Držte nám palce a samozrejmé spoléhám, že nám pomužete. Aktivitou, nápadem a nebo úplne jinak. To jsou zámery, príšte o konkrétních projektech. Penežní rozmarilost S príchodem nového roku se v našem živote mnohé zmenilo. Pricinením našich zástupcu v parlamentu se z nás, obcanu, stal ten povestný oslícek ze známé pohádky. Platíme cím dál tím více, ani divit už se nestacíme. Stala se z nás nedobrovolná kasicka, do které je nutné sáhnout, abyse zakryla rozmarilost sebevedomých politiku. Nejen mne, ale i Vás pred koncem lonského roku zaskocilo veliké budovatelskéúsilí na našich silnicích. Matka Unie uvolnila peníze na projekty, které se ale nestacily uskutecnit. "Prece peníze nebudeme vracet?" rekli si patrne kompetentní na ministerstvech a prerozdelili peníze na údržbu a úpravu silnic. Na náš kraj pripadla cástka 750 milionu korun. Vubec jim nevadilo, že je listopad, padá sníh a mrzne. Celý ten kolotoc kolem oprav vozovek pripomínal dávné minulo. Pracovalo se sedm dní v týdnu, plán se prece musí splnit! V hlavním meste zrejme nemají sníh, proto jim bylo jedno, že peníze se staly vyhozenými z okna. Nad asfaltovým šílenstvím se pozastavovali i odborníci na CVÚT. Podle jejich vyjádrení je holým nesmyslempokládat asfaltový koberec pri teplote kolem O'C, když pritom ješte sneží. Na podzim budou takto opravené vozovky znovu rozbité. Proc to celé pripomínám? Každý dobrý poctár si hodne rychle spocítá, že desetina z této vyhozené cástky na silnice by stacila na výstavbu plaveckého bazénu ve Vimperku. Vedení mesta bude v letošním roce shánet peníze na výstavbu, povede jednání s plne kompetentními úredníky. Vsadím se, že to budou ti samí, kterí umožnili predvánocní financní hýrení. Je slušností na zacátku roku poprát svým blízkým a známým hodne zdraví a podobné príjemnosti. Já preji svým zastupitelum hodne pevné nervy pri vyjednávání o penezích na ministerstvech, a budu doufat, že sami nedopustí v letošním roce žádné financní dobrodružství nebo rozhazování verejných prostredku. Karel Beránek MÚ Vimperk vydává overené,. o v.,, vystupy z registru verejne spravy Dokonceníze str. 1 zpoplatneno cástkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kc; každá další strana výpisu je zpoplatnena cástkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kc. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, mel byznát katastrální území a dále bud parcelní císlo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo císlo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto prípade je overený výstup zpoplatnen stejne. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v prípade, že budova je delena na jednotky, což je typické u vetších staveb, delících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto prípade pochopitelne musí žadatel znát nejen popisné císlo domu, ale i presné císlo bytu v dome. 2. Výpis z Obchodního rejstríku. Výpis lze požadovat na základe znalosti IC obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatneno cástkou, jejíž maximální výšeje zákonem omezena na 100 Kc; každá další strana výpisuje zpoplatnena cástkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kc. 3. Výpis z Živnostenského rejstríku. Výpis lze požadovat na základe znalosti IC obchodní organizace. I v tomto prípade je vydání první strany výpisu zpoplatneno cástkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kc; každá další strana výpisu je zpoplatnena cástkou, jejížmaximální výše je zákonem omezena na 50 Kc. 4. Výpis z Rejstríku trestu. Podle lla odst. 1 zákona c. 269/1994 Sb. o Rejstríku trestu v platném znení, lze vydat výpis z evidence Rejstríku trestu osobe, které se výpis týká, pouze na základe písemné žádosti. Tuto žádost není treba rucne vyplnovat, klient ji obdrží vyplnenou k podpisu predtím, než mu je výpis z Rejstríku trestu vydán; tuto žádost úrad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít prideleno rodné císlo. To znamená, že výpis se muže vydat i cizincum, kterí mají napríklad trvalé bydlište v Ceské republice. Od zatím není možné na pracovištích Czech POlNT vydávat výpisy zplnomocnencum, kterí žádají o výpis z Rejstríku trestu na základe plné moci. V prípade, že je možné vyrídit žádost o výpis z Rejstrík trestu elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50 Kc jako správní poplatek úradu za prijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstríku trestu. Na tento výpis se nevylepuje ž3.dnýkolek. V prípade, že žádost nemohla být vyrízena elektronicky, bude manuálne zpracována na matrice MeÚ. Žadatel o výpis požádá zpusobem podle ll odst. 1 zákona c. 269/1994S. o Rejstríku trestu v platném znení formou papírové žádosti. V tomto prípade se neplatí správní poplatek úradu, ale vylepí se kolek v hodnote 50 Kc a žádost úrad pošle ke zpracování na Rejstrík trestu. Vzhledem k tomu, že poplatky za tyto overené výpisyjsou rádne evidovány,musí žadatel uvést své príjmení, jméno, bydlište a prokázat se platným dokladem totožnosti (obcanský prukaz, cestovní doklad). Tyto overené výpisy jsou vydávány v budove Mestského úradu ve Vimperku, Steinbrenerova 6, v prvním patre. Výpisy vydává pan Pavel Filip (c. telefonu ), v prípade jeho neprítomnosti sl. Petra Haisová (c. telefonu ) v úredních dnech v pondelí a stredu od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 a dále v pátek od 7:30 do 11:30. K doplnení informací sdeluji, že s vydáváním výpisu z katastru nemovitostí není vydávána kopie katastrální mapy príslušného pozemku. Toto bude náš úrad vydávat na stejném pracovišti prostrednictvím jiného systému pravdepodobne od s tím, že tato kopie nebude mít charakter overeného dokumentu. Veríme, že tato další služba prispeje k zjednodušení a zrychlení potrebných úredních úkonu ve vztahu k verejnosti. Pouze bych chtel požádat verejnost o urcitou míru trpelivosti, pokud nekterá komplikovanejší záležitost by nebyla úplne podle predstav obcanu vyrízena, vzhledem k tomu, že tato nová služba se v podstate rozjíždí a ne všechny záležitosti muže náš úrad plne ovlivnit. Zdenek Ženíšek, tajemník MeÚ Vimperk

3 tel Plavecký bazén - "kliknutíu pro Vimperk Pred dvema roky byl zámer výstavby plaveckého bazénu absolutne neprijatelný pro drívejší radnici. Ješte pred rokem byla zvažována zmena územního plánu, která by umožnila v puvodne urceném míste. potenciálního umístení plaveckého areálu výstavbu novéhosupermarketu. Byla byvelkáchyba využít tuto lokalitu ke krátkodobému zámeru výstav: by supermarketu a ustoupit strategickému zámeru vybudování bazénu jako soucásti sportovního a rekreacního areálu ve Vimperku. Dobrou zprávou pro všechny Vimperáky, ale i okolní obce je aktuální stav, kdy zámer investice do bazénu má silnou podporu z radnice. Osobne to pokládám za velkou výzvu pro Vimperk a také v rámci volebního programu ODS to bylo jednou z priorit, která by urcite hodne pomohla mestu a okolnímu regionu. Jsem presvedcen, že výstavba plaveckého areálu muže být urcitým pozitivním "kliknutím" v rozvoji našeho mesta a urcite významne podporí rozvoj turistického ruchu ve meste. Vimperk má dobrou strategickou polohu v této cásti Šumavy a tvorí spádovou oblast širšího rekreacního území (Zadov, Kubova Hut, Kvilda...). Je jednoznacne výhodnejší dojíždet z prilehlých horských stredisek do bazénu ve Vimperku a nikoliv do okolních bazénu (Prachatice, Volary, Strakonice, Horaždovice). Predpokládané umístení bazénu je výhodné z hlediska dostupnosti z centra mesta a zároven svojí vazbou na dopravní infrastrukturu. Jiždnes na základe prvních studií je zrejmé, že realizace tohoto zámeru bude financne velmi nárocná ( mil. Kc). Mesto Vimperk se bude snažit získat financní prostredky z regionálního operacního programu. Zde bude jedním z klícových faktoru úspechu získání silné verejné podpory od obcí na Šumave patrících do spádové oblasti (Kvilda, Borová Lada, Modrava, Stachy...). Pro všechny tyto obce to znamená prímou podporu turistického ruchu a soucasne zde platí, že oni sami nejsou schopni cerpat dotacní tituly tohoto charakteru z evropských fondu (limitováno velikostí - možnost nad 5 tisíc obyvatel). Je nutno, aby výstavba bazénu ve Vimperku byla vnímána jako investice do rozvoje Šumavy a nikoliv pouze do jednoho mesta... Objektivne je nutno zduraznit, že v jižních Cechách jsou i jiné projekty, které budou silnou konkurencí bazénu ve Vimperku (napr. výstavba lázní sv.markéty). Z tohoto duvodu bude nutná silná podpora a pochopení ze strany Krajského úradu. Pro stávající vedení mesta to znamená dobrou prípravu projektu a dobrou prezentaci na krajské úrovni... Zde mohu urcite prislíbit silnou podporu místního ODS ve Vimperku a i pomoc pri argumentaci na úrovni samosprávy Jihoceského kraje. V zastupitelstvu Vimperka bychom meli dát maximální podporu výstavbe bazénu a je nutno ocenit odhodlání realizovat tento zámer ze strany dnešního starosty. Pri pohledu do "zpetného zrcátka" mužeme jen litovatvelikost investice do tepelného hospodárství (prínos pro Mesto z pohledu nárustu dnešního cena tepta?) a investice do výstavby bytových domu na sídlišti Míru (potrebnost výstavby?)- vlastní zdroje (finance) vynaložené ze strany Mesta Vimperk do techto dvou akcí na úrovni 70 milionu korun (!)mohly být investované do výstavby bazénu (dnes predpokládáme podíl mesta na výstavbu bazénu na úrovni 20 mil. Kc)... Verím, že na príštím zastupitelstvu již vedení radnice dostane "zelenou"k zahájení prací pro získání dotací (termín výzvyk podání žádosti o dotace již v cervnu tohoto roku). Je zacátek roku a k tomu patrí novorocní prání. Chtel bychproto poprát mestu Vimperk (alei okolním obcím na Šumave)nový plaveckýbazén a verím, že toto prání bude v relativne krátkém case splneno a Vimperk se stane jedním ze skutecných center Šumavy... Ing.Martin Paštika, MBA TERMÍN ZASTUPITELSTVA: od 15:00 hod. Vsále MeKS Vimperl( PotrebujeVimperkbazén za120milionu? Zámer starosty a zrejme vetšiny zastupitelu vybudovat ve Vimperku krytý bazén za 120 mil. Kc (náklady asi nakonec budou ješte vetší) me šokuje. Na první pohled se zdá bájecné mít krytý bazén prímo v našem meste a nemuset tak nikam jezdit, ale pri úvaze nad celou vecí se ztrácí úsmev ze rtu. Mesto urcite sežene podstatnou cást penez na výstavbu z ruzných grantu a podpurných programu, ovšem nekolik miliónu cí spíše desítek miliónu pujde z rozpoctu mesta. Rocní provoz bazénu bude také nejaký ten milión stát. Pro mesto to bude velká financní zátež. Zatím jsem nezaregistroval žádný profesionální marketingový pruzkum nebo alespon anketu, která by zjistila, co si o výstavbe myslí obyvatelé mesta a zda ho vetšina vubec chce. To je pri tak velké investici elementární cinnost každého i špatného manažera, zvlášte když jde o verejné finance. Vytíženost bazénu v okolí (Volary, Prachatice) je spíše podprumerná. Proc by to ve Vimperku melo být jinak? Starostova priorita budování a obnova sportovišt v okamžiku, kdy chodíme po rozbitých chodnících, mi prijde jako vybavovat. }:, c... dum, který nemá strechu, vnitrním zarízením. A kdo na nových a obnovených sportovištích bude sportovat? Pocet detí klesá, vetšina obyvatel Vimperka - hlavne mladých, není zvyklá trávit volný cas aktivne, což je patrné hlavne v oblasti kultury (velmi nízká návštevnost vetšiny kulturních akcí). Dominantou mesta v oblasti sportu je urcite zimní stadion, jediný v okrese. Nekolik miliónu rocne také spolkne, ale už tady je, takže jeho provoz a rozvoj by mel být prioritou mesta. Zatížit mesto další megalomanskou stavbou je pri nejmenším nerozumné. Radní a zastupitelé Vimperka by meli peníze z rozpoctu investovat do verejných statku, které bude využívat vetšina obyvatel. Verím, že nám po nynejším starostovi nezbude v budoucnu pomnícek jeho ctižádosti, který rocne polyká miliony z rozpoctu mesta. P. S. V roce 2010 by mohla být hotova oprava krytého bazénu a prístavba atrakcí ve Strakonicích s kapacitou 400 lidí (viz.prachatický deník ). Je Vimperku opravdu treba krytý bazén s atrakcemi za tolik penez? Radek Lehecka Sportovníhrištev ulicimírová Dne byla Mestu Vimperk predána petice ohledne vybudování sportovního hrište. tomto plánu jsem se zminovala v predchozích Vimperských novinách a je dobre, že se našlo nekolik aktéru, kterí si dali tu práci a sehnali vetšinu podpisu tech, kterých se to nejvíce týká, a to obyvatel sousedních domu. Vybudování takového sportovního hrište je financne velmi nákladné a není možné výstavbu uhradit z mestského rozpoctu. Proto jsme podali žádost o nadacní príspevek Nadaci CEZ "Oranžové hrište". Pokud bychom byli vybráni, zacala by realizace projektu na jare. Pokud bychom neupeli se žádostí na CEZ, budeme zkoušet další dotacní tituly. Jitka Maršálková, odbor ŽP

4 4 tel VÝBEROVÉ RÍZENÍ Mesto Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSC 38517, ICO , vyhlašuje výberové rízení na místo úredníka - odbor dopravy a silnicního hospodárství VEREJNÁ VÝZVA Mesto Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSC , ICO , vyhlašuje verejnou výzvu na místo strážníka Mestské policie Vimperk Místo výkonu práce: MeÚ Vimperk, Steinbrenerova TKB, Nad Stadionem 199, Vimperk správní obvod mesta Vimperk Platová trída: 9 Pracovní nápln: referent registru ridicu Požadovaný nástup: , Vimperk Pocet míst: 2 Predpoklad nástupu: brezen, kveten Místo výkonu práce: - Mesto Vimperk, Kaplírova65, Vimperk - správní obvod obce s rozšírenou pusobností platová trída: 7 Predpoklady pro vznik pracovního pomeru úredníka: Úredníkem se muže stát fyzickáosoba,která je státním obcanem Ceské republiky, poprípade fyzická osoba, která je cizím státním obcanem a má v Ceské republice trvalý pobyt, dosáhla veku 18 let, je zpusobilá k právním úkonum, je bezúhonná, ovládájednací jazyk a splnuje další predpoklady pro výkon správních cinností stanovené zvláštním právním predpisem (zákon 312/2002 Sb.). Za bezúhonnou podle zákona c. 312/2002 Sb., o úrednících územních samosprávných celku, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocne odsouzena pro trestný cin spáchaný úmyslne nebo pro trestný cin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem verejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Zájemce podá písemnou prihlášku. Prihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, príjmení a titul zájemce - datum a místo narození zájemce - státní príslušnost zájemce - místo trvalého pobytu zájemce - císlo obcanského prukazu zájemce - datum a podpis zájemce. K prihlášce se pripojí tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamestnáních a odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstríkutrestu ne starší než 3 mesíce,možno získat na MeÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: ) - overená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání. Další požadavky: strední vzdelání s maturitní zkouškou,vošnebo VŠ,práce na PC (MS Office,Windows, Excel,Internet...), rychlá orientace v pracovní problematice, dobrá znalost zákona o provozu na pozemních komunikacích (361/2000Sb.),schopnost samostatné práce, schopnost jednání s lidmi, casová flexibilita, ochota se dále vzdelávat, znalost správního rízení výhodou, znalost cizích jazyku není podmínkou, výhodou ridicské oprávnení skupiny B. Prihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobne doructe nejpozdeji do 10:00hod. na adresu: Mestský úrad Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. Uzavrenou obálku oznacte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBEROVÉ RÍZENÍ - ODBOR DOPRAVY." Podrobnejší informace podá: Bc. Jana Vokurkovávedoucí odboru dopravy a silnicního hospodárství telefon: Datum vyhlášení: Zdenek Ženíšek tajemník Osobní doklady po skoncení výberového rízení je možno do 15 dnu osobne vyzvednout na personálním oddelení, jinak po této lhute budou skartovány. Požadavky pro vznik pracovního pomeru: Mestským strážníkem se muže stát fyzická osoba, která je státním obcanem Ceské republiky a má v Ceské republice trvalý pobyt, dosáhla veku minimálne 21 let, je bezúhonná, telesne a duševne zpusobilá. Uchazec musí splnovat podmínky uvedené v zákone 553/91 Sb. - Zákon o obecní policii. Zájemce podá písemnou prihlášku. Prihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, príjmení a titul zájemce, - datum a místo narození zájemce, - státní príslušnost zájemce, - místo trvalého pobytu zájemce, - císlo obcanského prukazu, -= datum a podpis zájemce. K prihlášce se pripojí tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamestnáních a odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstríku trestu ne starší než 3 mesíce, - overená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdelání, - prokázání spolehlivosti cestným prohlášením, které nesmí být starší než 3 mesíce. Další požadavky: strední vzdelání s maturitní zkouškou, práce na PC (Windows, Word, Excel, Internet...), fyzická a psychická zpusobilost pro výkon funkce, ridicský prukaz skupiny B, praxe v rízení motorového vozidla, organizacní schopnosti, samostatnost, prizpusobivost a zodpovednost, rychlá orientace v pracovní problematice, schopnost jednat s lidmi, ochota se dále vzdelávat, casová flexibilita, znalost NJ a AJ výhodou. Vybraní uchazeci budou podrobeni psychologickému posouzení zpusobilosti pro výkon funkce strážníka MP a používání zbrane na verejnosti. Prihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobne doructe nejpozdeji do 14:00 hod. na adresu: Mesto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk. Uzavrenou obálku oznacte heslem: NEOTVÍRAT,VEREJNÁVÝZVA- STRÁŽNÍK MP." Podrobnejší informace podá: Pavel Dub - vedoucí MP tel.: , Datum vyhlášení: Mgr. Pavel Dvorák starosta mesta Osobní doklady po skoncení výberového rízení je možno do 15 dnu osobne vyzvednout na personálním oddelení, jinak po této lhute budou skartovány.

5 tel Literární soutež pro žáky V lonském roce vyhlásilo Turistické informacní stredisko Vimperk literární soutež pro žáky druhého stupne základních škol na téma: "Kam bych pozval(a) kamarády v našem meste, co se mi na Vimperku líbí". Nejlepší práce bylyodmeneny poukázkou na knihy a zároven je budeme postupne prezentovat. Dnes uvedeme práci Karolíny Predotové z Gymnázia a SOŠe Vimperk: Vimperk Vimperk nepatrí mezi velkomesta s luxusními hotely a znackovými obchody. Takovým mestem se ani nikdy nestane. Presto ho nemužeme srovnávat s vesnicemi, kde není ani noha a kde si mužete prohlédnout leda tak dlažební kostky, což je rozhodne velký zážitek. Není dokonalý, ale kdo se pozorne rozhlédne, uvidí mnoho krásných vecí. Kambych svékamarády pozvala? Do ulic. Ulic'mesta, které je nejkrásnejšív zime. Kdyžvšechno pokryje bílý sníh, který se trpytí jako hvezdyna nocní obloze, když vánocní ozdoby svítí celým mestem a když je ze všech koutu cítit kouzelná atmosféra Vánoc. Stací si sednout na lavicku, pozorovat zástupy lidí tlacících se do obchodu a snít. Tem nárocnejšim doporucím Mestské kulturní stredisko, kde si z nabídky filmu a predstavení vybere opravdu každý. Uplynulo35 let... Uplynulo 35 let od smrti významného vimperského obcana PhMr. PhDr. Bohuslava Budínského. Zemrel (dle parte) 19.února 1973 a ne jak bylo mylne uvedeno ve Vimperských novinách c. 7/2006 v mém clánku v roce Omlouvám se ctenárum za tohoto tiskarského šotka. Ve své rozsáhlé práci o živote a menšinách ve Vimperku venuje Dr. Budínský velkou pozornost národnostním bojum a vývoji ceské menšiny, zejména podnikatelské ve Vimperku a v okolí. Výstižne popisuje potíže s pronikáním zákonu a narízení po vzniku Ceskoslovenskérepubliky do života našeho mesta, pri rozvojihospodárství, prumyslu a živností. Sleduje boje politických stran, náboženských a zejména národnostních seskupení. Venuje pozornost úsilí predstavitelu Národní jednoty pošumavské o zrízení ceské školy ve Vimperku. Mužete si prohlédnout i výstavy fotografií. Pri jejich prohlížení me mnohokrát napadlo, jestli tak krásné místo opravdu existuje. Když dostanete hlad, navštivte pizzerii Marco. A verte, že ani v Itálii lepší pizzu nedelají. I mlsné jazýcky si prijdou na své - cukrárna pod zámkem nabízí nepreberné množství laskomin. Velký pocet restaurací neznamená, že Vimperk je mestem otesánku. Práve naopak. Vyznavace zimních sportu pozvu do skiareálu Vodník, kde mužou provetrat bežky, nebo na zimní stadion. V léte mužete vyrazit na kole a poznávat okolní prírodu. Nic ale není dokonalé, a tak i Vimperk má svémouchy.jednou takovou masarkou je koupalište. Dva bazény s brouzdalištem bez dalších atrakcí neposkytnou zábavu na delší dobu. Záverem chci ríct, že Vimperk byl, je a bude mestem, ve kterém prevažují veci lepší nad temi horšími. Kdyžvylezete na kopec Homolka, budete mít celémesto jako na dlani. Stacísiodmyslet radu šedivých paneláku a videt jen hezcí barevné, stací jen primhourit oci nad posprejovanými zdmi a neslyšet rev aut. Pak spatríte mesto mých snu, mesto Vimperk,jak má být. Presto se ani ted nestydím ríct, že jsem z Vimperka. ' K Predotová Dává nahlédnout do života své rodiny a do problému spojených s jeho protinacistickým postojem a dusledky persekuce. Není možné a není také úcelem na stránkách vimperských novin otevrít celou jeho práci o minulém dení ve Vimperku. Snad nekdy bude možné vydat tyto vzpomínky tiskem. Zaujala mne mimo jiné také jeho vzpomínka na JUDr. Rašína, prvního ministra financí v Ceskoslovenské republice a tvurce menové reformy, která postavila naší mladou republiku na úroven vyspelých státu té doby. Dr. Budínský navštevoval na univerzite již od roku 1906 prof. Masaryka v redakci Cas ve Spálené ulici a zejména ho zaujaly Masarykovy prednášky na univerzite, které bylyprodchnuty sociálním a demokratickým myšlením. JUDr. Rašína znal z univerzitních studií, ale osobne se s ním seznámil pozdeji na volicské schuzi ve Volyni, kde Dr. Rašín prednášel. Bylkandidátem za Budejovickou župu do poslanecké snemovny. Tehdy byl již ministrem financí nového ceskoslovenského státu. Provedl geniální menovou reformu a to tak, že zadržel polovinu hotových penez a vkladu a okolkoval peníze na teritoriu Ceskoslovenska. Tak se stalo, že nástupnické státy Rakouska- -Uherska nemohly podloudne prepravit sta miliardy bankovek na naše území a následek byl ten, že naše peníze valutárne stoupaly. Napríklad ve Švýcarsku vzrostla ceskoslovenská koruna ze ctyr centimu až na ctyricet centimu. Stoupla tím i vážnost ceskoslovenského státu. V Rakousku, v Uhrách, Nemecku i Polsku pokleslypeníze na nulu. Po pul roce pak dal Dr. Rašín polovinu zadržených penez a vkladu majitelum zpet. Nikdo tak o nic neprišel a zbyly mu peníze sedmkrát cennejší než predtím. Na pozvání Dr. Budínského ministr Rašín navštívil nekolikrát Vimperk. Jeho prispením se postavilo ve meste 80 bytových Podekování Vážený pane Mgr. Romane Hajníku, pod stromecek jsem dostal dárek, po jehož rozbalení jsem byl více jak mile prekvapen. Vaši knihu "Zmizelé Cechy - Vimperk",vytištenou nakladatelstvím Paseka. Narodil jsem se ve Vimperku zacátkem šedesátých let a žiji zde dodnes. Za svých 54 let jsem mel tu cest postupne sledovat, jak se život a lidé ve Vimperku mení. V mládí jsem pravidelne velice rád chodil do mestského muzea, kde jsem si se zájmem prohlížel dobové fotografie. Vimperk a lidi jsem zacal vnímat tak kolem 6 let a protože muj otec po válce zacal pracovat ve Vimperku jako vedoucí jediné drogerie, mel jsem možnost poznávat i mnoho lidí. Vzhledem k tomu, že mám dobrou fotografickou pamet, pri prohlížení dokumentace knihy jsem si zacalvybavovatskutecne nekterá místa, která jsem, jak jsem uvedl, od roku 1958vnímal. Vimperk se skutecne hodne zmenil a práve velké zmenyzacaly nekdy od roku , kdy mizely puvodní staré domy, místa apod. tak, jak to ve své krásné knize zminujete. Po prohlédnutí fotografií jsem se do knihy zacetl a neodtrhl od jednotek a dum, kterému se dodnes ríká "Rašínák". Zasloužil se také o to, že bytovému družstvu ve Vimperku bylo prideleno 90 % financní cástky na plánované stavební náklady jako podpora a subvence pro ceskou menšinu ve Vimperku. Zásadou Dr. Rašína bylo: lepší je stavet než platit podporu v nezamestnanosti. Byl to idealistický humanista, velice pracovitý a skromný clovek. Casto byl hostem rodiny Budínských, se kterou uzavrel uprímné prátelství. Ministr Rašín také podporoval ces~u menšinu pri záchrane sklárského prumyslu. Dr. Budínský s ním casto chodil na procházky po Vimperku a okolí. Velmi casto zastavoval ministr pri procházkách delníky i rolníky a ptal se jich na jejich názory, zejména, jak se jim vede. Nekterých techto argumentu použil pak proti poslancum v parlamentu. Jezdili za ním významní financníci z Evropy,abyse poradili. Presto stát a poslanci si ho nedovedli vážit, pouze prezident Masaryk. Škoda,že zákerná vražda ukoncila jeho plodný a pracovitý život. Mgr. František Kadoch ní oci, dokud jsem nebyl na poslední stránce. Nechci delat knize žádnou oponenturu, musím však konstatovat, že jste, pane magistre, téma minulosti Vimperka zpracoval více jak mistrne a obdivuji, k jakým materiálum jste se až dostal. Kniha je úžasná a mne prinesla ten nejlepší dárek k Vánocum. Doposud nebylo o historii Vimperka nic napsáno tak dobre. Dekuji Vám proto, pane Mgr. Romane Hajníku, napsal jste to skutecne s mistrovskou bravurou, je to ctivé, úchvatné. kniha není nijak ideologicky a ani politicky zamerena. pouze konstatuje zajímavou historickou realitu našeho mestecka. A protože mám krom jiného rád historii, historické knihy, filmyapod., skutecne jsem si pocetl. A verím, že nejenom já. Rád bych proto i v budoucnu v našem mestecku potkával více takových panu Hajníku, lidí, kterí jsou s mestem tak krásne a úzce spjati. rád bych nadále cetl jejich knihy a obdivoval naše predky, kterí se zasloužili o vybudování tak krásného mestecka v nádherné šumavské prírode. S úctou Ing. Kalous Václav, Mírová ul., Vimperk

6 6 tel MESTSKÁ POLICIE INFORMUJE Strážníci Mestské policie Vimperk v dobe od do rešili celkem 70 oznámení, jako napríklad tato: Dne bylo oznámeno, že na autobusovém nádraží ve Vimperku ležínehybne neznámý muž. Na místo se dostavila hlídka mestsképolicie, která provedla overení totožnosti u mu'že,kterému se dle jeho vyjádrení udelalo nevolno, ale lékarské ošetrení odmítal. Vec byla vyrízena na míste. Dne bylo telefonicky oznámeno, že v dome služeb jsou dva mladíci, kterí se neslušne chovají. Mladíci byli zastiženi v ulici Pivovarská. Vzhledem k tomu, že nebyl podán návrh na projednání prestupku ve správním rízení, vec vyrízena na míste. Dne bylo telefonicky oznámeno, že došlo narušení verejného porádku v panelovém dome v ulici Lucní ve Vimperku. Nevhodné chování obyvatele domu bylo hlídkou mestské policie vyrízeno na míste. Dne byl na MP Vimperk odevzdán nález koženkové peneženky, kterou hlídka predala majitelce. Dne bylo telefonicky oznámeno, že v ulici Pivovarská došlo ke rvacce mladíku. Na místo prijela hlídka MP a OOP CR Vimperk, rvacka nezjištena. Byli zde pouze dva mladíci, z nichž jeden bylsilne podnapilý a druhý se o nej staral. Oznamovatelka dále upozornila na hlucnou hudbu z prilehlého restauracního podniku. Vec po zjednání nápravy vyrízena na míste. Dne bylo telefonicky oznámeno, že na parkovišti v ulici Sušická pod sídlištem Míru vytéká z odstaveného kamionu nafta. V dobe príjezdu hlídky se kamion na míste již nenacházel. Privolán HZS Prachatice, který provedlvycistení prostoru. Dne bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. U Lázní v dome cp. 171 horí puda. Na míste hlídka MP, vyrozumen operacní HZS Prachatice. Vec po lokalizaci požáru predána Policii CR Vimperk k dalšímu šetrení. Dne bylo telefonicky oznámeno, že v ulici Mírová byl chycen zabehnutý pes. Provedeno predání psa jeho majiteli. Dne bylo provedeno proverení oznámení, že v ul. Svornostije osoba, která se údajne mela pokusit o sebevraždu požitím vetšího množství prášku. Na míste zjišteno, že poškozená si vzala prášky na spaní a usnula. Lékarské ošetrení odmítnuto, poškozenou prevzali príbuzní. Pokus o sebevraždu nezjišten. Dne bylo telefonicky oznámeno, že došlo k obtežování nájemníku panelového domu v ulicimírová neznámým mužem. Na místo prijela hlídka a bylozjišteno, že uvedenýsispletl v opilosti vchod do domu a nechtel ho opustit. Vyrízeno na míste. Dne bylo telefonicky oznámeno, že u lékárny v Pivovarské ulici je zatoulaný pes. Tento byl hlídkou MP odchycen, prevezen do kotce a následne predán majiteli. Dne byl na mestskou policii oznámen spící muž na chodbe panelového domu v ulici Lucní.Muž zde cekal na majitelku jednoho z bytu. Vec vyrízena na míste domluvou. Dne byl hlídkou mestské policie zjišten požár na pude domu cp. 171 v ulici U Lázní ve Vimperku. Na místo privoláni príslušníci HZS Prachatice. Hlídka se zapojila do cinností souvisejících s hašením požáru a evakuací osob, po skoncení zajistila okolí místa události. Dne bylo telefonicky oznámeno, že došlo k dopravní nehode v ulici K. Weise a ridic vozidla, který dopravní nehodu zavinil, z místa nehody ujel; Provedeno pátrání v katastr u mesta, kdy bylo hlídkou mestské policie podezrelé vozidlo i sjeho osádkou nalezeno a vec predána PoliciiCR k dalšímu šetrení. Dne 2. 1.bylotelefonickyoznámeno, že v areálu Vodník pobíhá velký cerný pes, který zde pokousaljiného psa. Povyrízení celéveci pes predán zástupci majitele. Dne 5. 1.bylotelefonicky požádáno o provedení asistence mestské policie pri otevrení bytu v ul. Mírová. Dne bylotelefonickyoznámeno pohrešování mladistvé osoby.vec predána k dalšímu šetrení Policii CR z duvodu zjištení poznatku, že uvedená osoba by se mela nacházet mimo katastr obce Vimperk. Dne 6. 1.bylotelefonickyoznámeno, že v ulici Celakovskéhodochází ze strany nájemníku jednoho z bytu k rušení nocního klidu. Vec vyrízena na míste. Dne byla telefonickyoznámena ztráta peneženky s doklady v restauraci v ulici Nádražní. Protože po príjezdu hlídky na místo poškozený trval na tom, že se jedná o krádež, byla vec predána k dalšímu šetrení Policii CR. Dne bylo telefonicky anonymne oznámeno, že v restauraci v ulici Špidrovaje podnapilý host a ohrožuje ostatní macetou. Na místo hlídka MP která zjistila, že oznámení se nezakládá na pravde. Dne bylo telefonicky oznámeno, že v ulici pod zámkem je v plotu zaklínena srnka. Srnka byla bez zranení vyproštena. Dne bylo telefonicky oznámeno, že na nástupišti autobusového nádraží ve Vimperku je parta výrostku a obtežují ridice autobusu. Na místo vyjela hlídka strážníku spolecne s hlídkou Policie CR, která si celou vec prevzala. Dne hlídka mestské policie zjistila odstavené havarované vozidlo na parkovišti v parku u základní školyv ulici Kaplírova. Dalším šetrením bylo zjišteno, že osádka uvedeného vozidla je podezrelá z poškození zaparkovaného osobního automobilu v ulici Pasovskáve Vimperku. Vecproto predána k dalšímu šetrení SDN Policie CR. Dne bylo telefonicky oznámeno, že došlo ke slovnímu napadení pred diskotékou v ulici K. Weise. Poškozená, po provedeném poucení o svých právech, nechtela podat návrh na projednání prestupku. Vec byla proto vyrízena na míste. Dne bylo telefonicky oznámeno, že v panelovém dome v ulici K.Weise spí pod schody neznámá osoba. Na míste hlídka, která provedla u uvedené osoby overení totožnosti a tato na výzvu dum opustila. Dne bylpredán nález peneženky z ulice Nádražní vevimperku. Hlídka predala uvedenou vec majitelce. Dne bylo oznámeno, že v ulici Pasovská došlo k napadání mezi nájemníky bytu. Celá vec byla vyrízena na míste, protože nebyl podán návrh na projednání prestupku. Vimperštíseniori Vás srdecne zvou k úcasti na besede s Vladislavem Hoškem - NÁRODNÍ PARKYEVROPY. Beseda bude spojena s promítáním jeho snímku a bude se jednat predevším o Norsko a Slovinsko. Beseda se koná ve stredu 13. února 2008 od 18:00 hodin v salonku hotelu Vltava, vstupné je 10Kc. Dále Vás zvou k úcasti na tanecní zábave, kterou porádají naši prátelé v Kaplici,v týdnu od Odjezd autobusu je Dne 18.1.bylotelefonickyoznámeno, že po Homolce behá velký pes. Hlídkou z místa vyrozumen majitel, který psa odchytil. Dne bylo telefonicky oznámeno, že v ulici Lucní stojí na trávníku zaparkované osobní auto. Hlídka na míste zjistila, že se jedná o osobní auto Fiat Uno. Porízena fotodokumentace a sepsána výzva pro neprítomného ridice. Dne bylo telefonicky oznámeno rušení nocního klidu v ulici Pivovarská ze strany prilehlé restaurace. Vyrešeno na míste s majite1em,hudba ztišena. Dne bylo telefonicky oznámeno, že v ul. K. Weise jsou povalené kontejnery. Provedeným šetrením pachatel nezjišten. Dne bylo telefonicky. oznámeno, že pred tabákem v ul. Pivovarská se pohybuje štene psa mezi zaparkovanými vozidly. Provedeno odchycení a predání majitelce. Tojevýcet nekterýchvybraných událostí, které hlídka mestské policie v prubehu uvedeného období rešila. Z celkového poctu 294 sledovaných událostí bylo, mimo uvedený pocet oznámení, zjišteno kamerovým systémem 98 prestupku a 2 trestné ciny v doprave. Zbývajícípocet událostí obsahuje napríklad žádosti o provedení asistencí ze strany mestského úradu, Policie CR, HZS nebo záchranné služby a další výslednou cinnost související s hlídkovou službou strážníku. Na základe upozornení provozovatelky baru West lifek události ze dne , týkající se anonymního oznámení údajného vzájemného napadání mezi hosty, která byla uverejnena v predcházejícím císle Vimperských novin upresnuji, že vec bylavyrízena na míste, protože bylo zjišteno, že se oznámení nezakládá na pravde. Vrchní strážník Pavel Dub stanoven na 12:00 hodin z autobusového nádraží. Prihlášky vcas prijímá i s jízdným ve výši 130Kc pokladní paní R. Matoušková. Po skoncení zábavy, v 19:00 hodin, ihned následuje návrat zpet. Presnýden konání tanecní zábavy bude dodatecne oznámen. Sledujte tuto rubriku "Vimperských novin" a "Nástenku", která je umístena proti Ceské pošte. Upouštíme od vkládání pozvánek do Vašich poštovních schránek. VýborSENIOR KLUBU

7 tel Ii Oblastní charita Vimperk Ve dnech ledna 2008 se ve Vimperku a okolí konala Tríkrálová sbírka porádaná Oblastní charitou Vimperk v rámci celorepublikovétríkrálové sbírky Charity Ceské republiky. Celkem koledníci na Vimpersku pro tento úcel vykoledovali i Kc. Výtežek sbírky bude dle rozhodnutí rady CHCR rozdelen mezi organizátora sbírky (65%). a na další humanitární úcely.oblastní charita Vimperk využije cást výtežku na zakoupení automobilu pro zdravotní sestry, které zajištují terénní domácí péci na Vimpersku a také v Domove klidného stárí v Pravetíne. Automobil je velmipotrebný,abyse zdravotní sestry vcas dostaly k nemocným, dosavadní automobil zn. Favorit již dosloužil. Do Pravetína dojíždejí zdravotní sestry denne, ráno i vecer, vcetne víkendu, není zde dostupný jiný zp~sob dopravy. Další prostredky z výtežku sbírky budou odeslány na humanitární pomoc u nás i ve svete. V letošním roce budou nashromáždené prostredky ze sbírky urceny na pomoc nejchudším detem v Belorusku, zejména na ozdravné pobyty pro nemocné deti a na pomoc detem ulice, sirotkum. Financována budou z techto prostredku také centra pomoci v sedmi beloruských mestech, kde mohou nejchudší dostat oblecení nebo jim zde bude poskytováno poradenství a krizová pomoc. Další zemí, kde budou využity prostredky Tríkrálové sbírky, je Bulharsko, zde bude pomoc urcena invalidum a nemocným seniorum. V naší republice budou prostredky venovány na rozvoj materiálne technického vybavení pro pomoc lidem v prípade živelných katastrof. Dekujeme všem, kterí prispeli jakoukoli cástkou. I i\mbfr HOTEL 1\ YIMPEU Bc. Zuzana Bláhová, asistent sbírky Vo/elltýnskémenu.,,' Termín: 14 a ~\r~. Aperitiv Evin polibek Oahodová vodka. pomerancový džus. ozdoba) Zapadajici slunce (Gnzano Bitter. grepový a pomerancový džus) Predkrmy Srdce z ráje (Mozzarela obložená rajtaty, toust) Adamovy kureci nudlicky na ledovém salátku s francouzským Kureci vývar se šunkovými srdícky a nudlemi Hlavni chod dresinkem Talir Romeo a Julie pro 2 osoby (variace kufedho, veprového masa a lososa obloženého ktupavou zeleninou. podávaný s dvema druhy ptlloh) Zapecený akord smyslu, hranojky (kuteci steak zapea.ný Nivou a zdoben)' kytickou brokolice) Pecený pstruh na grilu a bylinkách, vatený brambor Veprová panenka podávaná na zelených fazolkách a slanine, opea.ný brambor Vegetariánský duel, varene brambory a hranojky (smafený sýr, plnené žampiony) Dezerty Jaltodový sorbet s jahudkou a mátou Zmrzlinový pohár Valentýn. V cene je zahrnuta láhev bílého nebo cerveného vína a kvetina pro dámu. Cena620, - Ke/2os... Rezervujte si prosím stul predem na telefonním císle nebo na e-mai1u: Webové stránky: -" ZéIf)$énO y OR.ICO: & Amber Hotels S.r.o KaptifoYa 168, Vimpefk. Ceská repubika TEL.: ~. FAX: Sidlo~ 1rroIIevskA Praha4 Horyláskou Nejde o ledajaké hory. Vimperský rodák Roman Kiibelbeck se "upsal" kopcum z kategorie velehor, takovým, jaké muže nabídnout jen Asie. Své zážitky si nenechal pro sebe, chtel, abynádheru Himaláje mohlo obdivovat co nejvíce krajanu. Proto také pilne a s velkým umem fotografoval. Výsledek své práce a namáhavého putování predložil zájemcum v triptychu, sestávajícímze samostatných cástí o Nepálu, Bhútánu a Tibetu. První listopadovou cást jsem propásl a jsem rád, že druhé dve už ne. V prosinci jsme mohli spolu s Romanemputovat pres 20 dnu po zemicce zvící Cech a s pouhými 2 miliony obyvateli, o jejíž existenci možná spousta lidí ani neví.jeto však zeme hrdá, z níž by si každý mel vzít príklad, pokud jde o vztah k životnímu prostredí. Návštevnost siprísne regulujía do Bhútánu se turisté mohou dostat jen letadlem bhútánských aerolinií. Neporádek ve forme ruzných odpadku, jak ho známe i u nás ve Vimperku, tam neexistuje. Pres nepatrnou rozlohu má Bhútán neuveritelnou ruznorodost prírody. Prevážnou cást zeme sice pokrývají velehory vysoké až m, na jihu sem ale do výšky pouhých 800m zasahuje bujný prales. Výpravyprobíhají jen organizovane s pruvodcem a celkovým zajištením. Náklad nesli zpocátku kone, potom po vysokohorských krajne obtížných stezkách už jen jaci. Obrovskou námahu nevydržela témer polovina malé výpravy. Ve ctvrtek 17.ledna nabitému sálu kulturního strediska Roman promítl záver své rozsáhlé cesty, týkající s Tibetu. Tibet jiste každý zná jako velkou, hrdou zemi, která byla r násilne pripojena k Cíne. Nepomohl statecný odpor Tibetanu a milion lidských obetí. Cína rychle osidluje zemi a mení její tvár a dávájí moderní ráz, nedbající však na starou tradici. Ze stovek, tisícu tradicních klášteru jich zustalo jen 13. Naštestí preckal skvost Tibetu a Lhasy, mohutný výstavný klášter Potala se stovkami místností. Obrovskou vzdálenost na km z východu na západ k posvátné hore Kailá výprava, již doprovázel pridelený cínský pruvodce, absolvovala ve trech autech. Z vetší cásti se pohybovali po vysokohorskétibetské náhorní plošine, kde ve dne v mesíci ríjnu bylo ješte dost teplo, v noci však teplota klesala hluboko pod bod mrazu. Obejití posvátné majestátné hory Kailá, kam se Tibetané vydávají ze stakilometrových vzdáleností (nekterí tak, že padají a zase se zdvihají), trvalo 3 dny. Cestou videli pri návratu i pri smerování k hore Kailá nádheru bílých horských velikánu vcele s Mount Everestem, díky príznivému pocasí. Roman v roli úspešného cestovatele podstoupil obrovskou fyzickou zátež a muže se pochlubit necím, co nezvládlo (zejména v Bhútánu) mnoho lidí. Na promítání byl výborne pripraven a poskytl spoustu informací o jednotlivýchmístech a živote lidí. Má trvalou vzpomínku a zásluhu, že si to nenechal jen pro sebe a podelil se o svézajímavéa bohaté zážitky se svými spoluobcany Ȧlois Uhlír

8 8 tel Z Gymnázia a StredníodbornéškolyekonomickéVimperk GIRLS DAY 2008 Ve ctvrtek 17. ledna se uskutecnil historicky první Girls Day na Strední škole Vimperk. Jednalo se o pilotní projekt, kterým chtela škola priblížit dívkám s'vé studijní a ucnovskéobory.žákyne z osmých a devátých rocníku základních škol z Vimperka a okolí mely možnost si v prubehu jednoho dne vyzkoušet práci v rámci technických oboru ve firmách ROHDE & SCHWARZ, s. r. o., Seaquist Loffler Kunststoffwerk, spol. s r. o., IT Profi, s. r. o., a na externím pracovišti školytv Studio Epigon. "Jednáse ojedinecnou akci naší školy,kteroujsme sesnažili dívkám odtajnit práci s technikou. Hlavní heslo celéhogirlsdayznelo Technika + dívky = budoucnost': Uvedl reditel Strední školyvimperk pan Ing. Lubomír Pichler. Cílem bylo ukázat, že technické obory nejsou urceny pouze chlapcum! Naopak, DEN INFORMACNíCH A DIGITÁLNíCHTECHNOLOGií Reditelství Strední školy, Nerudova 267, Vimperk, ve spolupráci s uciteli odborných predmetu, vyhlásilo na den 10. ledna 2008 DEN INFORMACNÍCH A DI- GITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ. Tento den byl urcen jak pro vycházející žáky z devátých tríd, tak i pro žáky a studenty naší strední školy.celýprogram bylpojat jako soutežní. Žáci meli možnost získat radu hodnotných cen, které venovali naši sponzori: MICROTEL - Luboš Malík, Jaroslav Brabec, Elektro služba - Sichinger Miloš, S S SOFT - Sova Jindrich, Epigon TV studio, Strední škola,it PROFI,s. r. o. Úcast všech zúcastnených byla podmínena povinnou registrací s vybraným a schváleným tématem. Soutežilo se v techto kategoriích: 1. kategorie - vycházející žáci z 9. tríd základních škol; 2. kategorie - studenti 1., 2. a 3. rocníku ucebních oboru strední školy; 3. kategorie - studenti 3. a 4. rocníku maturitního oboru mechanik elektronik, kterí meli povinnou úcast i s registrací. V první cásti dne se uskutecnila soutež žáku devátých tríd. rada oboru vyžadujedívcíjemnost a preciznost. Devcata mela možnost seznámit se s prací pri výrobe jemných elektrosoucástek, tvorbe presných technických forem pro zpracování plastu, ale také s pocítacovou grafikou. Ve spolecnosti IT Profi, s. r. o., si úcastnice Girls Day vytvorily návrh vlastní vizitky a pokusily se o grafické ztvárnení loga fiktivní organizace. "Verím, že tento den byl plnohodnotne využit k získávání nových zkušeností pro budoucí i soucasné studenty naší školy a odstartoval tak nový zpusob spolupráce školské a podnikatelské sféry," dodal Ing. Lubomír Pichler. Mgr. Katerina Bezdeková Zúcastnilo se osm žáku. Protože úkol 1. cásti nikdo nesplnili cena za 1. místo (barevný televizor) nebyla udelena. Výsledková listina: 1. místo - Kovác, ZŠ Š. Hoštice; 2. místo - Kraus, ZŠ Š. Hoštice; 3. místo - Doule, ZŠ Š. Hoštice V další cásti. studenti 3. rocníku oboru mechanik elektronik formou prezentace vypracovali a obhájili velice dobre soutežní otázky. Výsledky této kategorie: 1.místo - KuklaMartin; 2. místo - BlaschkoLukáš; 3. místo - Lux Lukáš. Odpoledne pokracovali v souteži další studenti ze 4. rocníku maturitního oboru. Výsledky této kategorie: 1. místo - Valdecký Václav;2. místo - Píšová lva; 3. místo - Hlavnicka Václav. Mužeme ríci, že žádný ze soutežících nepodcenil prípravu a že zejména ve4. rocníku se bude tato soutežní pruprava hodit u maturitní zkoušky v bloku odborných predmetu. Prubeh celé souteže mel na starosti pan Jirí Cais, ucitel odborných predmetu. Pod jeho vedením soutež probehla bez nejmenších problému. Mgr. Jitka Švarcová, Mgr. Martina Slámová KOSTELEMNAVŠTíVENí PANNY MARIEZNELAHUDBA K predvánocní atmosfére neodmyslitelne patrí hudba. A jak se již stalo tradicí, i letos se o ni postaral vimperský sbor Canto pod vedením Mgr. Jany Tláskalové. Ajaké jiné prostredí než práve kostel Navštívení panny Marie se mohlo stát dejištem predvánocního koncertu proverejnost?se svolením místního kastelána se tedy mohl sbor 19.prosince predstavit divákum se svým novým programem práve zde. Opet nechybel ani h?st, letos jím byl pevecký sbor Usmev, který pusobí pri ZS v Borovanech. Celé dení zahájil již zminovaný hostující sbor. V jeho bohatém repertoáru nechybelyani tradicní ceské koledy, které si jiste každý vždy rád vyslechne. Canto si naopak pripravil vánocní písne, jež I I I nejsou všechny príliš známé. Ale zajisté zahrejí u srdce stejne jako ty nejkrásnejší koledy. Koncert vš~knebyl pouze sborovou záležitostí. Predstavili se i instrumentalisté navštevující ZUŠ ve Vimperku. A tak si posluchaci mohli užít prekrásné tóny prícných i zobcových fléten, které se nesly celými prostorami vimperského kostela. Na záver se predstavily oba sbory spolecne. Zazpívaly dve písne (BíléVánoce a Adeste fideles) a vánocní atmosférajiž dýchla skutecne na každého. Andrea Procházková (4.B) VÁNOCNíKONCERT PROSTUDENTY Dne 21. prosince se uskutecnil druhý Vánocní koncert sboru Canto, tentokrát v Mestském kulturním stredisku ve Vimperku. Duvod presunu do tohoto prostredí byl jednoduchý - v kostele byla opravdu velká zima, která znesnadnovala hudebníkum jejich vystoupení... Publikum tvorili studenti Gymnázia a SOŠeVimperk, kterí si alespon poslední den pred vánocními prázdninami mohli odpocinout od školních lavic. Presto byl tento koncert necím výjimecný - pro nekteré cleny byl totiž posledním. Ano, mluvím o nás, maturantech. Myšlenka, že je to opravdu poslední vánocní vystoupení se sborem Canto, v nás vyvolalalehký splín. Za nekolik mesícu bude Canto o nekolikclenu chudší a již nyní vyvstává otázka, zda to sbor zvládne. Pevne verím, že soucasní i budoucí clenové sboru budou plni elánu do zpívání a práce, a zároven preji paní profesorce Jane Tláskalové spoustu energie a hlavne pevné nervy, protože ne vždy bylo lehké udržet celý sbor pod kontrolou. Vynaložené úsilí se ale pokaždé odrazilo ve výsledku, a práve i proto sbor Canto dosáhl skvelýchumístení na ruzných prehlídkách a soutežích. A tak mi nezbývá než za všechny odcházející maturanty poprát celému sboru Canto hodne štestí do dalších let... Jana Beránková (B.G) PROZÁJEMCEOSTUDIUM V záverulonskéhoa na pocátku letošního roku se na Gymnáziu a Strední odborné škole ekonomické ve Vimperku uskutecnila dve informacní odpoledne pro zájemce o studium a setkala se s živým ohlasem verejnosti. V rámci predmetu Volba povolání byli do školy pozváni i žáci 9. tríd místních základních škol. Všichni zúcastnení využili možnosti získat bližší informace o jednotlivých typech studia i o škole samotné. Každý ze zájemcu o stredoškolskéstudium práve zvažuje své rozhodnutí, na jakou školu se prihlásit. Volbou Gymnázia a Strední odborné školy ekonomické podporí nejen tradici kvalitního stredoškolského vzdelávání ve Vimperku, ale bude mít letos i mimorádnou príležitost dostat se na školu tohoto typu bez prijímacích zkoušek. Moderne vybavená škola s kvalitním a stabilním pedagogickým sborem je pripravenaprivítat nové studenty a setrvat ve své další tradici, kterou je každorocní 90% úspešnost absolventu v prijetí na vysoké školy. Roman Hajník

9 tel ~JZSTGM ZUŠ Vimperk Beseda s Janem Teimlem na téma zimního stadionu a hokeje ve Vimperku. PROJEKTVÝUKAŠUMAVOU Základní škola T. G. Masaryka Vimperk se zapojila do projektu Obcanského sdružení Prátelé Šumavy s dalšími 12školami na Šumave. Jedním z cílu projektu, na kterém žáci pracují od lonského školního roku, je probudit u detí zájem o místo a krajinu svého bydlište a okolí. Do soucasné doby žáci shromáždili historické fotografie konkrétních míst, tatáž místa té hokejové haly. Velmi nás zaujala výstava s názvem Historie Vimperka, která byla instalována v Mestském muzeu Vimperk. Získané informace zpracujeme a uverejníme ve dvou krátkých tematických celcích: Vimperk - sport a hry, Poznáváte?- aneb Jakto vypadalo a vypadá na Vimpersku". Projekt Výuka Šumavou není podstatný jen svým výsledkem v podobe putovní výstavy instalované v zúcastnených mestech, zverejnením na internetu, popr. vznikem knižní publikace. Duležitý je také z hlediska procesu a cinností, které musí úcastníci projektu podstoupit a zvládnout. Komunikují s pametníky, trídí získaný materiál, zpracovávají písemné informace i informace vyplývající z rozhovoru, fotografují,pracují se snímky na pocítaci, stylizují text a to vše za vydatné pomoci zainteresovaných ucitelu na škole. Dá se ríci, že z hlediska zájmu o historii a staré fotografie Vimperka i okolí našel autor nedávno vydané publikace z cyklu Zmizelé Cechy Mgr. Roman Hajník své následovníky v radách žáku naší základní školy.držme jim palce, at jejich zájem a nadšení neopadne. Mgr. Dagmar Ruckerová, reditelka ZŠ TGM Vimperk VIMPERSKÝ ORCHESTR NA MEZINÁRODNí SOUTEŽi Ve dnech 4. a 5. ledna 2008 se konal v Národním dome na Smíchove Mezinárodní festival dechových hudeb Praha Celkem se ho zúcastnilo 19 orchestru ze šesti evropských zemí - CR,Nemecka, Belgie,Holandska, Švýcarska a Španelska. Orchestry soutežily ve trech trídách - strední, vyšší, nejvyšší - každá trída mela svojí povinnou skladbu. V souteži nebyla žádná omezení - všechny orchestry krome našeho hrály prevážne s dospelými muzikanty. Vimperský orchestr byl již tradicne s prumerem 15 let absolutne nejmladší. V silné konkurenci získali vimperští skvelé stríbrné pásmo. Zvláštní uznání poroty za vynikající sólovývýkon si jako jediný ze všech orchestru vyfotografovali tak, jak vypadají v soucasnosti. Poté vytvorili na pocítaci identické fotodvojice. V soucasné dobe se úcastníci prójektu zabývají srovnáváním minulosti s prítomností a zároven pripravují popisky jednotlivých snímku. "Jak získáváte potrebné informace o historických snímcích?" Na tuto otázku odpovídá vedoucí projektu Mgr. Olga Lavicková: "Potrebnéinformacezískáváme z dostupné literatury o Šumave, ale také formou besed s pametníky,majiteli historických fotografií a dále s lidmi, kterí jsou zasvecenými znalci minulosti vybraných objektu. Napríklad zajímavosti týkající se budovy ZŠ TGM Vimperk jsme se dovedeli pri besede s reditelkou školy,historii Zimního stadionu Vimperk nám priblížil Jan Teiml (na snímku). Vyprável nám o zacátcích vimperského hokeje, o realizaci umelé ledové plochy a následné výstavbe kryodnesl náš trumpetista Martin Vališ za sólo ve skladbe Balada pro trubku od Pavla Stanka. Autor skladby byl na souteži prítomen a bylz provedení svéskladby nadšen, sám gratuloval sólistovi. Náš orchestr soutežil v pátek Slavnostní vyhlášení výsledku a záverecný galavecer se konal v Top hotelu Praha v sobotu Jelikož se vyhlášení konalo jiný den, bylivyhlášení prítomni pouze dirigent Petr Stanek, reditel ZUŠ Pavel Vališ a pak 3 clenové orchestru studující v Praze. V sobotu vecer okolo desáté hodiny byly naše telefony zahlceny dotazy clenu orchestru - jak jsme dopadli. Dopadli jsme výborne. V težké mezinárodní konkurenci byl náš orchestr absolutne nejmladší a proto je stríbrné pásmo obrovským úspechem. Pavel Valíš, reditel ZUŠ Vimperk

10 -- 10 tel Nabídka sociálních služeb centra stroom dub, o. p. s. (Spolecnost Trvalého Rozvoje Osob s Omezením) Obecne prospešná spolecnost sobestacnosti a dalších cinností STROOM DUB, o. p. s., je cent- vedoucích k sociálnímu zaclenerem sociálních služeb a pracov- ní, zprostredkování kontaktu se ních rehabilitací. Naším posláním spolecenským prostredím, výje zajištovat pomoc a podporu chovné, vzdelávací a aktivizacní osobám v nepríznivé sociální nebo zdravotní situaci, motivovat cinnosti. Kapacita nove zrekonstruovaje a pomáhat jim zaclenit se do ného zarízení je 12 lužek, z toho spolecnosti. Své služby nabízíme 4 pro vozíckáre. Objekt je bezlidem s telesným, mentálním"du- bariérový, vybavený pojízdnou ševním, smyslovým nebo kombi- rampou. Naši uživatelé bydlí ve novaným postižením. Naše centrum se nachází v klidném šumav" dvoulužkových pokojích. Máme svou spolecenskou místnost, kde ském koutku v Dubu u Prachatic. klienti tráví volný cas a spolecne Sídlíme v nove zrekonstruované se zde ucí základum matematibudove prímo na malém námes- ky, ceského jazyka, spolecenské tí. V soucasné dobe poskytujeme výchovy atd. Rádi se podílejí i na tyto služby: práci v keramické, tkalcovské Sociálne terapeutické dílny a výtvarné dílne. Spolu se sociál- _jedná se o ambulantní (denní) ními pracovnicemi se ucí postarat služby poskytované osobám se sníženou sobestacností z duvodu se sami o sebe - nakoupit, uklidit pokoj, uvarit caj a další potrebné zdravotního postižení, které ne- cinnosti každodenního života. jsou z tohoto, duvodu umístitelné na otevreném ani chráneném trhu Stravování je zajišteno prímo v naší jídelne, která je spolecne práce.jejichúcelemje dlouhodobá s kuchyní soucástí zarízení. Naše a pravidelná podpora zdokonalo- zarízení a dílny jsou velmi dobvání pracovních návyku a doved- re a úcelne vybaveny, aby se zde ností prostrednictvím sociálne uživatelé i zamestnanci cítili jako pracovní terapie. Provádíme ná- doma. cvik dovedností pro zvládání péce o vlastní osobu a sobestacnosti, V soucasné dobe jsou v našem centru ješte volná místa, jak ubypodporujeme vytvárení a zdoko- tovací tak i denní služby. Pokud nalování základních pracovních máte zájem o naši nabídku nebo návyku a dovedností. byste vedeli o nekom, komu by- Sociální rehabilitace - jedná chom mohli pomoci, mužete se se o pobytovou službu, a to od obrátit prímo na: pondelí do pátku. Sociální reha- STROOM DUB, o. p. s., Dub 26, bilitace je soubor cinností smeru- PSC384 25, tel ,mojících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a sobestacnosti osob bil se zdravotním postižením. Zame- rujeme se na nácvik dovedností Jsme tu pro vás, prijdte mezi pro zvládání péce o vlastní osobu, nás. PánnazgGluz Pánaprstenu,J.A. Gagarinse svýmkolegou- i takovépostavy doprovázely silvestrovské zvláštní vlaky... FOTO: ING.JAROSLAVHAlS ""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' CENTRUMPRORODINU 1.~ OblastnícharitaVimperk" Slnlb. prorodiny' d"ml. M.t.,,,,, rentrumbndnlín.k Pasovská 175(vedle Elektro Konopka), Vimperk kontakt: , e~mail: otevreno pondelí až pátek od 7:30 do 16 hodin a dále podle programu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#////////// SOUTEŽPROVÁS Milé maminky, tatínkové, babicky a dedeckové,kterí k nám se svými ratolestmi chodíte na ruzné aktivity, nebo k nám svá dítka jen doprovázíte, pozor! Máme pro vás soutež! Ale od zacátku: V lednu jsme na mestském úrade rozpecetili kasicku, do které jste prispívali jako podekování za naše služby, hlavne za cvicení, pískání, hlídání a prednášky. Tahle kasicka byla sice zpola prázdná (nebo zpola plná, chcete-li), ale byla už tááááák težká, že by se s ní daly zatloukat hrebíky. Místo ní jsme tedy už v listopadu porídili kasicku novou, prázdnou a lehkou, a tu puvodní jsme, jak už jsem prozradila, nechali rozpecetit a spocítali jsme její obsah. Napocítali jsme témer pet tisíc korun, za které vám všem velice dekujeme. Pomohou nám dále vylepšovat a zútulnovat naše Centrum a zkvalitnovat služby, aby se vám u nás ješte více líbilo. Mimochodem, druhá kasicka už také pekne težkne. A ted už k naší souteži. Tipujte, kolik bylo v kasicce dvoukorun. Vaše tipy mužete spolu s Vaším jménem a telefonním císlem nebo ovou adresou vhazovat do 15. února do schránky v Centru. Autor nejpresnejšího tipu obdrží dárkový balícek pro potechu tela i duše své i svého dítka. Ze souteže jsou vyloucenipracovníci Centra i Oblastní charity. Na Vaše tipy se tešíme a prejeme "presnou mušku" v tipováni! Jak jsem psala v lednu, uvažujeme o tom, že po vzoru jiných rodinných a materských center bychom mohli založit klub rodicu - stálých návštevníku. Podstata techto klubu tkví v tom, že po zaplacení nevelkého rocního clenského príspevku mají clenové klubu ruzné výhody, napriklad výhodnejšíceny nekterých služeb, akce porádané výhradne pro cleny klubu, akce na prání clenu, apod. Pokud byste meli/y o takový klub zájem, rozhodne uvítáme, když se s námi o námety na fungování tohoto klubu podelíte a budete ho tvorit spolu s námi. Už jen do 5. února bude v Centru schránka na Vaše námety. Od brezna by pak mohl klub již fungovat. Bc. Zuzana Bláhová, vedoucí Centra pro rodinu RECOVÝ vývoj DETí - PREDNÁŠKA Ctvrtek v 16:30 h Je období zápisu do škol, PhDr. Jana Tláskalová Vám poradí s problematikou reci v souvislosti se školní zralostí detí, ale nejen s ní. SAVOVÁBATIKA - TVORiVÁDílNA Úterý 26. února v 18hodin. Blíží se Mezinárodní den žen, který v našich krajích témer upadl v zapomnení. Pokud dostáváte kvetiny a dárky na Valentýna a pak až ke Dni matek, prijdte si dárecek k breznovému svátku vyrobit samy. Vezmete si s sebou tmavé bavlnené tricko, cistý hadrík, pracovní oblecení a dobrou náladu. ZDRAVÉ PíSKÁNí - CViCENí DECHUS FLÉTNOU Každý ctvrtek v 16:30 hodin. Ve ctvrtek bude prednáška, která se zdravým pískáním úzce souvisí, nenechte si ji ujít. logopedická PÉCE Každé liché pondelí (v únoru 11. a 25.) od 7:30 do 12 hodin, objednávky na tel S sebou prukaz zdravotní pojištovny, prezuvky, zápisník. PRAVIDELNÉAKCE, JAK JE UŽ ZNÁTE Cvicení pro maminky s detmi každé úterý (v9 h pro rodice s detmi ve veku mesícu, v 10 a v 11h pro rodice s detmi veveku 2-3 roky, v 16 h pro predškolní deti), konzultace s psycholožkou každý ctvrtek, masáže rodicu na rodicovské dovolené, krátkodobé hlídání detí, dopolední jazykové kurzy, odpolední školicka. Projektje realizován z dotace Ministerstva práce a sociálních vecí

11 tel JakýbylminulýrokvknihovneI Rok se s rokem sešel a je tu bilancování. Nejprve porovnáme nejzákladnejší cinnosti knihovny, ty, které znají všichni, kdo do knihovny chodí, a to pocet návštevníku a pocet výpujcek. V lonském roce zavítalodo naší knihovny návštevníku. Celkem si vypujcili knih, casopisu a informacních materiálu. Srovnáme-li tato císla napr. s rokem 2005, je to navýšení o výpujcek a o návštevníku za rok. Také všechny ostatní cinnosti, jako je napr. doplnování knižního fondu, upomínání zapometlivých ctenáru, zajištování pujcení studijní literatury zjiných knihoven, prístup k internetu, pomoc knihovníkum z malých obecních knihoven, jsou bežné cinnosti knihovny. Už tradicne nabízíme také neco víc pro deti i pro dospelé ctenáre. V roce 2007 to bylo celkem 42 akcí na podporu,cetby a ctenárství. Vetšina byla urcena detem a mládeži - kategorii ctenáru, která se orientuje i na jiná lákadla - mobily, pocítace, internet, CD, DVD...Proto knihovna pripravuje akce už pro deti z materských škol. V týdnu knihoven to tentokrát byl turnaj ve hre "Clovece, nezlob se". 103 predškoláku si z knihovny odnášelo nejen sladkou odmenu za úcast v turnaji, ale i spoustu nových dojmu. V mnoha dnešních rodinách se detem necte a tak návšteva knihovny s paní ucitelkou je pro ne zážitek. Naše knihovna se prieojila i k celostátním akcím "CeléCesko cte detem" a "Rosteme s knihou". Pro školyjsme pripravili odpolední predcítání. S detmi si o precteném textu také povídáme a chceme slyšet i jejich názory. Pro deti ze základních škol jsme pripravili 15 knihovnicko- -informacních besed. Žáky ucíme orientovat se v knihovne, vyhledat si príslušnou literaturu v pocítacovém katalogu a využívat možnosti, které jim knihovna nabízí. Také se u nás alespon jednou rocne hraje malé divadelní predstavení. Pohádku dramatického kroužku pí ucitelky Karasové ze ZŠ TGM s názvem "Kouzelná šupinka" u nás zhlédlo 54 detí, nekteré i se svými rodici nebo prarodici. Nejruznejší literární souteže, kvízy a luštení nutí deti k aktivnímu vyhledávání odpovedí na záludné otázky. Výbornouspoluprácimá detské oddelení také se Základní školou praktickou, pro kterou pripravuje tématické besedy plné her, souteží, ale také ctení a povídání si o knížkách. Díkypolozeknihovny a jejímubezbariérovému prístupu jsou tyto akce prístupné i detem na invalidním vozíku. Možnosti besedovat o knihách vetšinou využijí i maminky techto detí. Žáci z praktické školy svými výrobky nekolikrát do roka vyzdobí detské oddelení. Velkou oblibu si získal každorocní Bleší trh, na který se deti pripravují dlouho dopredu. Na parkovišti pred knihovnou se obchodovalo, smenovalo, smlouvalo, ale i jen tak okukovalo a domlouvaly se obchody už i na príští rok. Pro dospelé ctenáre jsme také už tradicne pripravili prodej levných knih ve spolupráci s Nak1adatelstvím U Jakuba z Pelhrimova. V Týdnu knihoven, který byl tentokrát na téma" Knihovnická bašta" jsme do knihovny pozvali p. Václava Malovického, autora kucharek ze Šumavy a šumavského podlesí. Bylo to príjemné povídání o Šumave,starých zvycích, o sbírání materiálu ke knihám. V predvánocním case se u nás sešli jak pametníci, tak príslušníci mladší generace na besede o knize Vimperk z edice Zmizelé Cechy.V pul deváté vecer,po ctyrech hodinách vyprávení nad starými fotografiemi a plány budov ve Vimperku, jsme se rozcházeli s tím, že se musíme domluvit na dalším pokracování. V dnešní dobe, kdy knihy mají velkou konkurenci v technických vymoženostech, si velice vážíme zájmu našich návštevníku a jsme rádi, že se k nám do knihovny vracejí a že je knihovna pro ne nejen oázou klidu a odpocinku, ale také místem poucení a zdrojem informací. Milada Šmídová, vedoucí knihovny Prázdniny s DDM DDM Vimperk zve všechny deti na PRÁZDNINY 1.2.-PÁTEK Tvorivá dílna - práce s ovcím rounem Vytvoríte a domu si odnesete obrázek. Cena: 15 Kc (na odkoupení rámecku na obrázek) S DDM pondelí Návšteva multikina v Praze - projekce 3D Program: film s prírodní tématikou. Zájemci o zájezd vyplní prihlášku (vyzvednou si ji v DDM) a spolu s penezi odevzdají do do DDM. Cena zájezdu je 380 Kc. Odjezd: v 8:00 hod. z parkovište u DDM. Návrat: okolo 16:00 hod. Deti mohou jet v doprovodu rodicu úterý Zimní carování Zábavné dopoledne plné her a zimních radovánek. Kde: areálletního kina. Akce se koná ve spolupráci s NP Šumava. Cas: 10:00-12:00 hod. Teplé oblecení a boby s sebou STREDA Zájezd do plaveckého bazénu do Prachatic Zájemci o plavání vyplní prihlášku (vyzvednou si ji v DDM) a spolu s penezi odevzdají do do DDM. Cena zájezdu je 70 Kc (doprava a vstupné). Odjezd: v 8:30 hod. z parkovište u DDM. Návrat: okolo 12:00 hod. Deti mohou jet v doprovodu rodicu CTVRTEK Aerobikpro všechny Kde:telocvicna ZŠ Smetanova ulice. Cas: 10:00-11:00 - mladší deti Cvicí: E.Kubišová. 11:00-12:00 - starší deti. Cvicí: Aneta Zahradníková. Pití a prezuvky s sebou. Prejeme Vám hezké prázdniny a tešíme se na Vás! Upozornení: Pri malém poctu detí na zájezdy do Prahy a Prachatic se akce ruší a predem vybrané peníze budou vráceny. Pro deti bude pripraven náhradní program v prostorách DDM (vybíjená, tvorivá dílna). Kontakt: telefon , Terénnísociálnípráces uzivatelidrog anebstreetworkvevimperkufunguje! Terénní sociální práce je zamerená ha pomoc a podporu lidem, kterí jsou ohroženi svým životním stylem. Zejména pak tem, kterí experimentují ci dlouhodobe užívají nealkoholové drogy. Úkolem streetworku je tyto lidi oslovovat, kontaktovat a spolupracovat s nimi v jejich bežném a prirozeném prostredí, což je prímo na ulici, v klubech ci barech. Cílem terénní práce je minimalizovatškodyzpusobené užíváním drog. Což znamená: predcházet šírení infekcních nemocí jako jsou žloutenky, AIDS ci pohlavní choroby a ochránit tak nejen uživatele, ale predevším bežnou populaci. K tomu napomáhá sber volne pohozených stríkacek ci jejich výmena, poskytování desinfekcního a sterilního materiálu, kondomu, ale i potrebných informací, poradenství a odkazu. Terénní pracovníci poskytují své služby i ve Vimperku, a to každou sudou stredu v odpoledních hodinách. Mužete je potkat v okolí nádraží, v parku, v non-stopech ci jednoduše na ulici. Poznáte je podle fotobrašny s logem. Veškeré služby jsou bezplatné a anonymní. Pracovníci zarucují mlcenlivost a diskrétnost. Jsou k zastižení na telefonním císle Terénní práce je poskytována Kontaktním centrem Prachatice, které zaštituje obcanské sdružení Prevent. Tato služba je zde provozována také díky financní podpore mesta Vimperk. Krizové a kontaktní centrum Primátorská 76, Prachatice Tel.: Jitka Moravcová,DiS. terénní a kontaktní pracovnice

12 ...op 12 tel SLovíCKOFARÁRE Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš Milí prátelé, vestredu 6.únorazacíná Popelecnístredou letošnídobapostní. Tato doba letos zacíná již pomerne brzy po Dobe vánocní, a tak i Velikonocebudeme letos slavit v casném termínu, Slavnost Zmrtvýchvstání Páne bude již v nedeli 23. brezna. Pojdme si neco o Dobepostní povedet. Popelecnístredou vstupují verícído ctyricetidenníhopostního období, které je prípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendári katolické církve je to streda, která predchází první nedeli postní a oznacuje zacátek postní doby. Zavedení "popelecnístredy" se datuje nekdy do století, kdy byl zacátek postního obdobípreložen ze 6. nedelepred Velikonocemi na predcházející stredu, aby sezpostní doby vyclenily jednotlivé nedele, které nejsouchápány jako postní den. Již od konce 11.století se na Popelecnístredu udeluje popelem znamení kríže na celo (= popelec) se slovy:"pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš" (srov.gn 3,19) nebo "Obratte se a verte evangeliu"(mk 1,15).Prijetí popelce je znamením kajícnosti prevzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní rj.oby.symbolickyse tak naznacuje stav cloveka,který vyznává pred Bohem svuj mnohdy špatný život, své nepravosti, svuj hrích a vyjadruje vuli vnitrne se obrátit s nadejí, že mu Buh odpustí. Popel,symbolsmrti a nicotnosti,sezískává ze spálených palmových a olivových ratolestí (eventuelne z "kocicek" - v našich krajích) posvecených v predešlém roce na Kvetnou nedeli. Popelecní streda je v katolické církvi dnem prísného postu (pust od masa a pust "újmy" - jen jednou za den úplné nasycení). Církev vždy vycházela v zásade z toho, že všechny potraviny stvoril Buh, a proto jsou dobré. Zároven však vedela, jak úcinkují jídla. na telo i duši cloveka. Tyto znalosti se obrazily vjejí postní ' praxi. Pust nám dává telesne pocítit naše nejhlubší urcení, že jsme totiž na ceste k Bohu a že jen Buh muže ukojit náš nejvnitrnejší neklid. V postu se clovek sklání svým telem, jež je postem stravováno, pred nekonecným Bohem, který jediný je s to utišit jeho nejhlubší (a nejvnitrnejší) hlad. Celým telem tak clovek kricí po Bohu. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popelecní stredu, nemírí predevším na vnejší skutky, "žínené roucho a popel~ posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitrní pokání a obnovu. Bez toho by vnejší kající skutky zustaly neplodné a lživé. Vnitrní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hríchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zamerení celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní gymnastiky'~ ale je predevším pusobením samého Boha v živote cloveka. Buh nám dává sílu a možnost zacít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním zpusobem. Vnitrní pokání krestana muže mít velmi rozmanité projevy, které se vhodne modifikují podle potreb doby. Tradicními a staletími osvedcenými prostredky pokání jsou: modlitba, odríkání - "pust" a "almužna" - tedy dobrodiní cinené ve prospech tech, kdo jsou na tom hure než my. Vedle klasických forem se soucasné dobe se v rade zemí rozširuje napr. "ekologický pust" - omezení zbytecných jízd autem apod. Vždy ovšem pust vychází z biblické a církevní tradice a je zameren na zkvalitnení vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobe samému, a tím muže ve svých dusledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé naší spolecnosti. P. Michal Pulec Obcané Vimperska, kterí oslavili svá životní jubilea v prosinci a lednu: Marie Soukupová JosefValta Milada Kotlíková Zdenka Hanzalová Eliška Danhová Štepán Tomek Zdenek Melnyk Marie Košková Jirí Šíma Sylvestra Hadová František Jirácek Marie Jiroušková Jaroslav Novotný Evženie Rotreklová. Margita Havlíková Hilda Urbanová Anna Žižková Blažena Miklasová Václav Novák Zdenka Posekaná Josef Mare'Š Alena Krinedlová Josef Zeman Anežka Jelínková Marie Jungwirthová Rozalia Henzelínová Marie Dejmková Jana Bauerová Touto cestou preje Mesto Vimperk oslavencum hodne zdraví, štestí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikárka Vimperskomubyloblízké V letošním roce je tu opet další velké výrocí spisovatele Šumavy Karla Klostermanna, od jehož narození ( v Haagu) uplyne jedno sto šedesát let a od jeho úmrtí ( )osmdesát pet let. Pred deseti léty jsem celkem marne pátral, zda si Vimperk nebo blízké okolívzpomene. A po pet dalšíchlet jsem siuvedomoval, že tak uciním prostrednictvím místního tisku. Tak se i stalo. Postupne mi byly zverejneny hned tri cláneckyvevn a také v breznu 2003 VÝROCÍKarlaKlostermanna, tehdy ješte v samostatném tisku našeho MeKS. Tentokrát je tomu trochu jinak. Dlouhodobe se na toto výrocí pripravuje Obcanské sdružení Karla Klostermanna Srní a Šteken, Jihoceský i Plzenský kraj, a také ~egionální rozvojová a!;\entura Sumava s Euroregionem Sumava - jihozápadní Cechy.Urcite nezustanou pozadu ani naše knihovny. A tech akcí bude pravdepodobne hodne. My si jen skromne pripomeneme, že spisovateli bylo Vimpersko opravdu blízké, podobne jako celé Podlesí Šumavy a predevším její západní cást. Pripomenme si alespon Bohumilice, kde pred víc jak sto léty prožil prázdniny. Jeho dílo se našeho krajebezprostrednetýká- V ráji šumavském (1893), Bílý Samun (1903), Odysea sousedního sluhy (1910), Ecce homo (1915). Predpokládám, že i letos pripravím nejaký menší výlet, tentokrát se SENIOR KLUBEM, kdy bude možné vzpomenout i vzdát hold spisovateli a pravdepodobne najdu i další vhodný zpusob, jak zmínené již výrocí nám priblížit. A ješte nekolik rádek o publikacích, které vyšly v nedávné dobe. Obe byly krteny tehdejším reditelem NP Šumava Aloisem Pavlíckem. Šumava s fotografiemi Václava Sklenáre a s citáty K. Klostermanna je vázaná a dle mého názoru je velmi pekná. Bohužel, totéž nemohu ríci o druhé publikaci Vzpomínky na Šumavu - knihu pametí, kterou vydalo nakladatelství Hrad Strakonice. Knihu jsem si s velkým zájmem precetl a nacerpal nové poznatky. Jevelkáškoda,že kniha obsahující cca 450 stran se rozpadá. Presto nechci odradit ctenáre od jejícetby. SpisovatelKarel Klostermann si jiste zaslouží, aby se na nej nezapomínalo. KarelKrejcí

13 13 TURISTICKÉ INFORMACNí STREDISKO VIMPERK nám. Svobody Vimperk Otevírací doba: po - pá 9:00-11:30 12:30-16:00 hodin Služby: prodej map, pohlednic, brožur, kreseb Vimperka a okolí, suvenýru internet pro,verejnost kopírování, vázání. k dispozici novinová výstrižková služba - aktuality Vimperska pro potreby studentu apod. informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy informace o prírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy. kontakty na ubytování a stravování zajištování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Mestské zvonice. výroba a prodej vlastních propagacních materiálu Galerie Bílávrána na TIS Vimperk. lnfobox detský koutek (bez hlídací služby) Kontakt: tel.: fax: SLUŽBY VE VIMPERKU KNIHOVNA Mestská knihovna Vimperk Nádražní 274,tel.: Výpujcní doba pro dospelé: po, ct 10:00-11:30hod., 12:30-18:00 hod. st 12:30-16:00 hod. Výpujcní doba pro deti: po, st 12:30-16:00 hod., út 12:30-17:00hod. Internet: Ve výpujcních hodinách pro dospelé. VEREJNÝINTERNET Turistické informacní stredisko Viinperk po - pá 9:00-11:30, 12:30-16:00 od kvet- MUZEUM Zámek Vimperk Zavreno - opet otevreno na 2008 MINIMUZEUM námestí Svobody8 Otevírací doba v pracovní dobe TIS. Po dohode s referentkou TIS. MESTSKÁ ZVONICE Otevírací doba v pracovní dobe TIS. Po dohode s referentkou TIS. GALERIEU ŠAŠKA predsálí MeKS Vimperk GALERIEBíLÁVRÁNA Turistické informacní stredisko, námestí Svobody42 Výstava fotografií Ing. Martina Kalouse -.S objektivem kolem Vimperka" BOHOSLUŽBY kostel Navštívení Panny Matie: út, ct, pá, so - 18:00 hod., ne - 8:30 hod., 18:00 hod. KSSLOVOŽiVOTA Celakovského 345, Vimperk Modlitební setkání - každé pondelí od 18:30 hod. Biblické vyucování - každý ctvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba - každou nedeli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: KYNOLOGICKÝKLUB Vimperk, ul. Karolíny Svetlé (smerem na Pravetínské údolí) Obranárský výcvik: individuálne podle dohody Výcvik psu: Ne: 9:00-12:00 EVANGELICKÁCíRKEV METODISTICKÁ Misijní stanice Vimperk Shromáždení: nedele, krome první nedele v mesíci Hotel Anna od 10:00 hod. Kontakt: Zdenek Neužil, tel.: Turistickéinformacní stredisko vevimperku nabízí: CASOPISY. Šumava (ctvrtletník správy NP a CHKO Šumava - príroda, zajímavosti, historie).vítaný host na Šumave a v Ceském lese (ctvrtletník príznivcu prírody, památek a lidí) PUBLIKACE.Šumava (CJ, NJ, AJ) - panoramatická mapa Šumavy, zajímavosti Šumavy (Tajemná jezera, Krajina a architektura, Šumavské pláne, Zlato Šumavy, atd.).. Vimperské památky (CJ,NJ, AJ).Vimperk a okolí - informace o meste pod Boubínem a jeho okolí; historie a dnešek; Zlatá stezka; co stojí za videní; atd. MAPY.Šumava(ruzné oblasti) - cyklistické;turistické; vodáckámapa; mapa tajemných míst JC; mapa - hrady, zámky, pivovary; turistika na koni; kempy JC;atd. SKLÁDACKY(NP A CHKO ŠUMAVA) Vchynicko-Tetovskýplavební kanál (CJ, NJ), Medvedí stezka (CJ, NJ), Šumavou,Po stopách zlatokopu, Poledník (CJ,NJ,AJ),Slate (Tríjezerní, Jezerní, Chalupská), Šumava - geologienárodních parku, Fauna a flóra Šumavy,Ledovcová jezera TURISTICKÉ ZNÁMKY _Vimperk, Boubínský prales, Schwarzenberský plavební kanál SBERATELSKÉKARTY CESTY KE HVEZDÁM Vimperk - navštevujte pozemské památky a sbírejte turistické karty s jejich motivy; každá karta má sberatelskou hodnotu s množstvím duležitých informací o jednotlivé památce; akce probíhá pod záštitou Klubu ceských turist; na každé karte naleznete šifru, se kterou budete blíže pokladu (karty slouží jako jednotlivé odpovedi do hádankové krížovky KCT) ODZNAK NA HOLE CYKLOZNÁMKA (C VIMPERK) Odznak, pripomínající a ocenující projetí znacených cyklotras; soucástí cykloznámky je trvanlivá samolepka s poradovým císlem a názvem turistického objektu, kterou je možno nalepit jako upomínku na navštívené místo na rám kola, chodecké hole, atd.; soucástí slosovatelná cyklokarta Pohlednice, Pruvodce, Pohádkový pas, Vandrovní knížka, Pohádková známka, atd. ZDARMA - casopis TlM (mesícník - Turistický informacní magazín); Vimperské noviny, propagacní materiály Duležité upozornení pro inzerenty Na základe usnesení Rady mesta c. 75 ze dne dochází od února 2008 ke zvýšení cen za inzerci ve Vimperských novinách. Platba se zvyšuje o 10% a to následujícím zpusobem: formát A - celá stránka (182 x 254 mm) - na výšku ,50 Kc formát B- ~ stránky (182x 125mm) - na šírku ,00Kc formát C - %stránky (89 x 125mm) - na výšku - 874,00Kc formát D - 1/8 stránky (89 x 60mm) - na šírku - 420,00 Kc formát E -1/16 stránky (42 x 60mm) - na výšku - 198,00Kc Cenyjsouvcetne19%DPH.. Objednávky inzerce prijímá Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MeÚ Vimperk, námestí Svobody c. 8 (budova staré radnice), 1. patro, pí Kantoríková. Inzerát je zde možné zaplatit hotove na míste, popr. na fakturu, která musí být uhrazena nejpozdeji do dvou dnu po uzáverce pro následující mesíc. Formulár objednávky je k vyzvednutí na odboru školství, kultury a CR, nebo je ke stažení na webových stránkách mesta Vimperk: - formuláre - odbor školství, kultury a CR - objednávka inzerce. Dekujeme za pochopení a tešíme se na další spolupráci. Redakcní rada Vimperských novin

14 29..ínoloa boclin' Jan Spálený se narodil na Královských Vinohradech velmi mladým múzicky založeným rodicum jako prvorozený. V detství mizerne a nemotivovane vrzal na housle. Po prokymácení se pubertou objevil dixieland, první bránu do sveta jazzu, potažmo improvizace. Hlavne ovšem potkal celý další život milované dechové hudební nástroje. Po maturite na jedenáctiletce pracoval jako kopác u nádvorní party v továrne Rudý Letov. Pražskou konzervator studoval v létech 1964 až Hrál strídave na trombón, tubu, barytonsaxofon, v šestapadesátém roce svého veku se zacal ucit hrát na kornet. V behu let hrál dixieland, rock'n'roll, rhythm & blues, s bratrem Petrem meli kapely Hipp's a Apollobeat, hostoval v popových kapelách a hudbe, které se prevážne ríká vážná. Od roku 1984 žije s ASPM a pro ASPM. Celý život skládá, píše texty, aranžuje, provokuje... Hudební režisér, dramaturg, nocní vypravec rozhlasových pohádek, nežný chlap. Tatínek jedné z živých podob ceského blues. ASPM Michal Gera, Filip Spálený, Filip Jenícek, Radek Krampl, Radek Poboril, Pavel Razím Amatérské sdružení profesionálních muzikantu je skupina hrácu obklopujících Jana Spáleného. Mnohá jména znamenají absolutní špicku mezi ceskými hudebníky. Originální nástrojové obsazení dodává skupine nezamenitelný zvuk. Dobrý den, milý ctenári. Stával jsi kdysi v davu dychtícím po filmu tak, že se nezdráhal vyvalit dvere tehdejšího vimperského biografu? Co by se podle tebe muselo stát, abý ses ocitl v takové situaci dnes? Stát frontu na zážitek? DOMA A V HOSPODE Dnes máš své vlastní kino doma, filmy se prodávají za babku už i v zelenine a drív než v biografu jsou nejžhavejší filmové novinky v necím pocítaci. Televize jako nejvetší konkurent kulturáku je to nejmocnejší médium, paní svetového názoru a verejného mínení a nabídne Ti za pár korun vic programu než kolik prumerný obcan precetl v živote knih a hlavne: nejlépe si u ní a jejích príbehu odpocineš, na strasti sveta zapomeneš. Další zásadní kulturní velicinou je hospoda. Hospoda jako místo spolecenských setkání je i pres vše špatné, co bezesporu na obyvatelstvu páchá, spíš starší kolega než konkurent všech kulturáku. MEKS I proto všechno se vimperský biograf pred deseti lety zmenil ve viceúcelový prostor. Prostor nabízející jiné možnosti. Filmy se tu stále promítají (na nekteré i chodíte). Pravidelné a stabilní jsou návštevy úterních projekcí Filmového klubu. Doporucuji Ti nekdy v úterý zajít. Nekdy dost nezvyklé, ale casto velmi intenzivní zážitky! Na ceské filmy s dobrou reklamou chodíte v hojných poctech, ale nekterá domácí dílka zustávají prekvapive bez povšimnutí. Ted pozor! V poslední dobe se jeví jako divácky nejméne zajímavá americká komercní produkce - hvezda nehvezda. Bud se mení divákuv vkus, nebo máte amerických hitu dost doma. Hudba ve Vimperku, to je kapitola sama pro sebe. Všichni jí rozumí, každý jí poslouchá, ale na koncerty se moc nechodí. Prumerne padesát verných diváku z Vimperka a okolí, když se nejedná o umelce z televize. A pritom...krátký pohled zpet: smes jazzu a folklóru svetové kvality v podání Tria Emila Viklického, skvelé, do výšin unášející harmonie vokálního kvarteta VocKap, tichá poetická pohrouženost Oldricha Janoty a swingová smršt v podání Tria Avalon. Stací prijít a brát si co hrdlo rácí. A ani to moc nestojí. Tot rychlý pohled od nás. Proc to tak je? Je to tak dobre? Má to být jinak? Chceš to jinak? To jsou otázky, na které si umíme odpovedet. Zajímá nás Tvuj pohled na vec. Možná vidíš vimperskou kulturu jinak, možná Te vubec nezajímá. Možná Te zajímají úplne jiné veci. Takže pokud máš zájem, vypln anketní lístek a vhod jej do schránky Mestského kulturního strediska, poprípade odpovez Anketu najdeš i na Anketní lístky budou k dispozici v budove MeKS. ".

15 TIJrell1ec:1 Sobota bot:ui1 CRASH ROAD L:. komedie, CR min., prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc Režie: Kryštof Hanzlík Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová, Bohdan Tuma, Kryštof Hádek, Miroslav Táborský Veronice je 18, má po maturite a odmalicka má pocit, že osud je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, delá ~,necekané veci". Pod tlakem okolností odchází z Prahy a vydává se hledat "dobré lidi". 1Jterý bot:ui1 ONCE (FK) hudebnímelodrama,irsko min., prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc (Filmový klub 40 Kc) Režie: John Carney Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett Originální a výborná hudba. Silný príbeh. Vynikající a autentické herecké výkony. On je poulicní muzikant a obcas si privydelává v dílne svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to se mu vubec nedarí. Ona je talentovaná pianistka z Cech, která odešla do Irska kvuli ob žive a prodává na ulici ruže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich spolecná hudba má neobycejnou sílu a podarí se jim získat Chytte doktora' nejen peníze na pronájem studia, kde natocí spolecnou desku, ale také prízen a obdiv všech, kterí se na jejím vzniku podílejí. Oba si ale velmi záhy uvedomí, že takového cloveka, jakým je ten druhý, se jim podarí v živote potkat jen jednou. Jeho nove nabytá svoboda a její minulé závazky ta}<oba postavi pred rozhodnutí, co jsou pro sebe schopní obetovat a jestli vubec mají možnost zustat spolu. Streda bot:ui1 PAN VCELKA detský animovaný, USA min., dabing, prístupný, vstupné 70 Kc Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith Hlasy: Petr Rychlý, Hana Ševcíková Vcelí spolecenství jede už nejakých 27 miliónu let v zajetých kolejích. Vcela se narodí, jde do školy, po jejím absolvování do továrny na výrobu medu a tam pilne jako vcelicka dre až do konce svých dnu. Cerstvému absolventovi vcelí univerzity Barrymu ta predstava vubec nevoní, i když má skvelou perspektivu, že po otci prevezme prestižní funkci vrchního míchace. Barry totiž vzhlíží k jiné profesi. Chtel by se stát soucástí týmu Pylových machru, elitní vcelí skupiny, která opylovává kvety, sbírá nektar a hlavne má jako jediná výsostnou pravomoc vyletet ven z úlu. 1Ítel'ý bot:ui1 VENUŠE (FK) art komedie, Velká Británie min., titulky, prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc (Filmový klub 40 Kc) Režie: Roger Michell Hrají: Peter O'Toole, Leslie Phillips, Jodie Whittaker, Vanessa Redgrave Maurice je stárnoucím, ale stále slavným hercem. O jeho nejlepšího prítele lana se zacne starat jeho praneter Jessie a požitkár Maurice v ní najde zalíbení. Jessie je od zacátku velmi odmítavá, na druhou stranu jí imponuje Mauricuv životní úspech a jeho šarm. Po návšteve Národní galerie, kde oba shléd"nou slavný Velazquezuv obraz Venuše, se Maurice rozhodne premluvit Jessie, aby stála modelem pro studenty malírství. Je to i proto, že by se na ni rád podíval. Jeden z nejlepších britských filmu poslední doby vynesl svým tvurcum radu nominací na prestižní filmové ceny vcetne Zlatých Glóbu a Oscara. Má také pozoruhodne dobré kritiky i hodnocení diváku. Film byl uveden v mnoha evropských zemích a vždy se setkal s mimorádne kladným prijetím u diváku. Streda 1: bot:ui1 CHYTTE DOKTORA komedie, CR min., prístupný, vstupné 70 Kc Režie: Martin Dolenský Hrají: Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Ludek Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek Michal Goldberg je nadejným gynekologem, žije se svou ženou a má malé díte. Jednoho dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí na svou milenku, která je tehotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál, ona zavolá jeho žene a Michaluv závod s casem muže zacít. Do toho všeho to-

16 tiž ješte musí stihnout zápas v rugby a televizní porad o výhodách a nevýhodách monogamních vztahu. (Jterý I1o(1i11 SNÍDANE NA PLUTU (FK) II: drama/komedie, Velká Británie/Irsko min., titulky, prístupný od 15 let, vstupné 70 Kc (Filmový klub 40 Kc) Režie: Neil Jordan Hrají: Cillian Murphy, Liam Neeson, Ruth Negga 70. léta 20. století. Patrick Braden je mladý muž, který je ve spolecnosti oblíbený, ale marne si hraje na drsného chlápka. Již jako díte si byl vedom toho, že je jiný než ostatní kluci. Trpkým urážkám ze svého okolí celí pomocí duvtipu a šarmu a nedovolí, aby jeho vlastní život kdokoliv nebo cokoliv zmenilo. Film Neila Jordana, oscarového režiséra snímku Hra na plác, Interview s upírem a Hranice lásky. Film obnažující svet transsexuální promeny mladého muže v reáliích Londýnských undergroundových kabaretu v období, ve kterém "sexuální revoluce" hipies už ovládla i konzervativní britskou kulturu. Stre(la odil1 KRÁLOVNA ALŽBETA: ZLATÝ VEK historický, Velká Británie/Francie min., prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc Režie: Shekhar Kapur Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush Postavila se nejmocnejší armáde sveta. Unikla pokusu o atentát. Kvuli vyššímu zájmu obetovala svou lásku a nechala popravit svou príbuznou. Jmenovala se Alžbeta a predevším díky ní se Británie muže chlubit prívlastkem Velká. Historické drama Královna Alžbeta: Zlatý vek je pokracováním devet let starého snímku Královna Alžbeta, nominovanéhq na sedm Oscaru, který jako první upozornil na nesporný talent herecky Cate Blanchett. Zatímco první díl pojednával o nástupu mladické Alžbety na anglický trun, Zlatý vek lící vrcholné období její vlády - v druhé polovine šestnáctého století. Sobota 2: l1o(1i11 ACROSS THE UNIVERSE - muzikál, USA min., titulky, prístupný, vstupné 70 Kc Režie: Julie Taymor Hrají: Jim Sturgess, Evan Rachel Wood, Joe Anderson Rozverný, bizarní a velice teatrální, takový je prevratný muzikál spolecnosti Revolution Studios, ve kterém se pojí originální príbeh s 33 revolucními skladbami skupiny Beatles - mezi než patrí "Hey Jude",.J Am the Walrus" a "All You Need Is Love" - které utvárely celou generaci. títel.ý l1o(1i11 PERSEPOLIS (FK) animovaný/drama, Francie min., titulky, prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc (Filmový klub 40 Kc) Režie: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi Jeden z nejúspešnejších komiksových románu a vubec první íránský autobiografický komiks prichází na filmová plátna! O Zlatou palmu v Cannes bojoval tento celovecerní animovaný film francouzské režisérky Marjane Satrapi (puvodem z Íránu), která napsala a nakreslila první íránský komiks všech dob, a na jehož základe pak vznikl tento celovecerní film. Autobiografický príbeh s lehkostí popisuje její - Královna Alžbeta - Zlatý vek krušné detstvi a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Írákem a následného režimu. S humorem a lehkostí znázornuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském svete. A protože je to príbeh umínené dospívající holky, která si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém režimu nesnášejícím odlišné názory, je to samozrejme i príbeh rebelantství a svobody. Streda l1odil1 RUSH HOUR 3 - TENTOKRÁTE V PARÍŽI akcní komedie, USA min., titulky, prístupný od 12 let, vstupné 70 Kc Režie: Brett Ratner Hrají: Chris Tucker, Jackie Chan Losangeleský detektiv Carter a cínský inspektor Lee se vydávají do Paríže, aby zastavili spolcení kriminálních gangu a zachránili tak život staré prítelkyne.

17 l)rc)gllalll i\llestsltéllc) ItllltIIII11í11C) stfeclislta l'tedele :i l10rlin DETSKÝMAŠKARNÍREJ MeKS a Centrum pro rodinu zvou deti od 3 do 11 let na masopustní zábavu. Cihelna, deti zdarma, dospelí 30 Kc Sobot.a l10rlin MESTSKÝPLES Tradicní ples porádaný Mestem Vimperk. Program nabídne ukázky brazilské capoeiry a barmanskou show. Hraje Šísl Band. Cihelna, ples, vstupné 200 Kc l)c»!ulelí l10rlin ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MESTA VIMPERK sál MeKS l)c»!ulelí l10rlin SENÁTORSKÝDEN Setkání se senátorem Josefem Kalbácem. MeKS c:t.'rj.1'.eb: l10rlin TOULKYSTARÝMVIMPERKEM II. aneb CO SE DO KNIHY NEVEŠLO Autorský porad Romana Hajníka. sál MeKS, projekce starých fotografzí Vimperka, vstupné volné l)át.elt l10rlin JAN SPÁLENÝ& ASPM Skvelí hudebníci, skvelá hudba. Koncerty tohoto souboru jsou vždy výjimecným zážitkem. Nenechte si ujít! sál MeKS, koncert, vstupné RK 100 Kc, predprodej 170 Kc, v den koncertu 200 Kc ~...::. Agentura Country OJ Aleš Trdla uvádí: COUNTRY SHOW k poslechu i tanci úcinkují: COUNTRY SISTERS Sobot.a l10rlin MATURITNÍ PLES SOŠ VIMPERK sál MeKS l'tedele 2,tJ l10din POVÍDÁNÍ O PYTLÁCÍCH, PAŠERÁCÍCH A PRÍBEZÍCH ZE ŠUMAVY Setkání s Františkem Kadochem, autorem povídek ze Šumavy, a Josefem Cernochem, malírem a ilustrátorem. sál MeKS, autorské ctení, výstava kreseb a projekce fotografzí, vstup volný TUCNÁCI + host Marek Cernoch (vzpomínka na K. Cernocha) COlll1try diskotéka KD CIHELNA VIMPERK sobota 8. brezna hodin Vstupné: 290,-Kc a 250,-Kc Predprodej: Bowlingbar Vimperk-tel.: I I I] ID ~T\, Ael(Gl«'."f/I' ~n.bi<i : I<LJI_TLJI~.'\..í BTI:rI:I:JIBI<CJ 'j( I',, 000 II IV~, Johnova 226, Vimperk, rezervace vstupenek: \M\.\f\M.nu-!lui-"in, :]c-!i"k;c:on, I- a

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více