Výroční zpráva KRÁSA POMOCI, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 KRÁSA POMOCI, o.p.s.

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO KRÁSA POMOCI, o.p.s. JAK POMÁHÁME PROJEKTY Kontaktní místo Terénní sociální poradenství Dobrovolnictví v domácnostech seniorů PODĚKOVÁNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCI V ROCE 2014 HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní uzávěrce

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Krásy pomoci, nadace založila obecně prospěšnou společnost Krása pomoci, aby mohla nad rámec nadačního přerozdělování finančních prostředků sama realizovat projekty pro seniory. Smyslem obecně prospěšné společnosti je tedy doplnit stávající činnost nadace a mít možnost flexibilně reagovat na aktuální potřeby seniorů a aktivně přispívat k řešení jejich situace ve společnosti. Věříme, že obecně prospěšná společnost Krása pomoci pomůže smysluplně rozšířit naši činnost a podpořit více klientů. Děkuji Vám všem za pomoc, podporu a přízeň, kterou nám věnujete. Taťána Kuchařová Předsedkyně správní rady Nadace Taťány Kuchařové.

4 KRÁSA POMOCI, o.p.s. POSLÁNÍ Nabídnout seniorům a jejich blízkým informace, kontakty, podporu a doprovázení v důležité životní etapě stáří, s cílem prožít stáří jako pozitivní, aktivní a plnohodnotné období života v přirozeném prostředí rodiny a domácnosti. V Krása pomoci, o.p.s. jsme přesvědčeni, že ani ve stáří, kdy člověk ztrácí svou praktickou soběstačnost, není důvod ke zpřetrhání veškerých vazeb. Existují řešení, umožňující seniorům zůstat tam, kde se cítí nejlépe doma, obklopeni blízkými lidmi. Nabízíme proto individuální přístup a odbornou pomoc ve chvíli, kdy nastal čas kvalitně zabezpečit potřeby seniorů tak, aby mohli zůstat tam, kde je jejich domov, DOMA BEZ OBAV. Bc. Jana Šormová Ředitelka - Krása pomoci o.p.s.

5 JAK POMÁHÁME - PROJEKTY Každý, kdo byl někdy postaven před problém řešit zajištění péče svých rodičů či prarodičů, ví, jak je tato situace psychicky i organizačně náročná a že vyžaduje velmi citlivý přístup. Dost často stojíme před rozhodnutím, zda a v jaké kvalitě ještě jsme schopni zvládnout péči v domácím prostředí, nebo zda již musíme zvolit institucionální péči. Sehnat v dnešní době informace není těžké. Těžké je se v nich zorientovat a vědět, co nám pomůže snížit obavy a co je pro našeho blízkého to správné řešení. V našich projektech se proto snažíme o komplexní informovanost a podporu seniorů či jejich rodin v situacích, kdy se začnou objevovat potíže a problémy stáří a s nimi spojené obavy a úzkost. KONTAKTNÍ MÍSTO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ DOBROVOLNICTVÍ V DOMÁCNOSTECH SENIORŮ Nesuplujeme poskytovatele jednotlivých sociálních služeb. Nabízíme chybějící síťování podpůrných služeb a nastavení optimální pomoci pro seniora a jeho pečující rodinu. Naším záměrem je, aby služby byly využívány efektivně a jejich spojení umožnilo žít seniorům plnohodnotný život doma a zároveň, aby naše pomoc přinesla i odlehčení pečujícím rodinám. Svou podporu nabízíme dlouhodobě, což nám umožňuje pružně reagovat na měnící se potřeby našich klientů. Máme přehled o kvalitě života našich klientů, neřešíme pouze dílčí problémy, ale jejich životní situaci jako celek. Rok 2014 byl pro obecně prospěšnou společnost Krása pomoci o nových začátcích. Byl to rok nabitý kreativitou, nápady, vytvářením a následnou realizací nových projektů, navazováním spolupráce s klienty i s ostatními partnery. Dovolte mi, abychom se v následujících řádcích podělili o ty nejzásadnější úspěchy v činnosti o.p.s. Krása pomoci. Kateřina Bláhová, programová vedoucí Krása pomoci o.p.s.

6 KONTAKTNÍ MÍSTO Záměrem Kontaktního místa je na jednom místě poskytovat bezplatné, komplexní a specializované poradenství. Nabízíme ucelené informace a podporu při hledání řešení, pomoc při orientaci ve službách a dávkách pro seniory, kontakty na prověřené služby Seniorům Těm, kteří se o seniora starají Všem, kteří řeší problematiku stáří V systému péče o seniory a podpory laických pečujících o seniory plníme funkci Gate keeping vstupní brány do specializovaných. služeb pro obě tyto skupiny Naši pracovníci tak pomohou propojit již existující služby s klienty, kteří by jinak o jejich existenci nevěděli.

7 Naše první kontaktní místo v pasáži OD Kotva K 1. dubnu 2014 bylo otevřeno naše první Kontaktní místo v pasáži OD Kotva. Do konce roku 2014 jsme osobně potkali a poradili celkem 109 klientům. Nejčastějšími tématy byly: osamělost seniorů možnosti zabezpečení péče o seniory se sníženou soběstačností tížívá finanční situace seniorů Pasáž OD Kotva Revoluční 1003/3, Praha 1 po telefonické dohodě

8 Slavnostní otevírání druhého Kontaktního místa v ÚVN K 16. září 2014 jsme otevřeli naše druhé Kontaktní místo v Ústřední Vojenské nemocnici Vojenské fakultní nemocnice, v atriu pavilonu A. Díky spolupráci s Ústřední Vojenskou nemocnicí jsme mohli naše služby přiblížit co nejblíže potřebným klientům v momentě, kdy řeší řadu problémů z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Nízkoprahovost a snadná dostupnost našeho poradenství v nemocnici nám umožňuje podchycovat řadu seniorů a jejich rodin, které by jinak do kontaktu se systémem pomoci přicházely velmi obtížně či vůbec. Od 16. září do konce roku 2014 jsme v tomto Kontaktní místě poskytly podporu 51 klientům. Ústřední Vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice atrium pavilonu A U Vojenské nemocnice 1/1200, Praha 6 úterý a čtvrtek h

9 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Primárním cílem naší organizace je zvyšovat kvalitu nabízené péče o seniory a rozšiřovat nabídku služeb, které lze pro seniory a jejich pečující rodiny v České republice zajistit. Tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout v říjnu 2014, kdy jsme spustili zcela ojedinělou službu Terénní sociální poradenství. Terénní pracovník osobně navštěvuje seniory a jejich pečující rodiny v jejich domácím prostředí, pomáhá nastavit vhodnou formu podpory, včetně předání praktických tipů péče, zajistí potřebné dávky a kvalitní služby. Seniory a jejich rodiny nadále péčí dlouhodobě provází, což mu umožňuje flexibilně reagovat na změnu situace a potřeb klientů. Nesmírně si vážíme spolupráce s Humanitním oddělením Ústřední Vojenské nemocnice, kterou jsme zahájili na konci října. Výsledkem je unikátní podpora a doprovázení potřebných seniorů a jejich rodin v době, kdy se senior vrací z hospitalizace v nemocnici zpět domů. Díky spolupráci s Humanitním oddělením se nám daří především podchycovat rizikové skupiny osamělých seniorů, kteří jinak systémem podpory propadají. Vlastní činnost jsme v terénu zahájili na konci října roku Do konce roku náš terénní sociální pracovník poskytl podporu a doprovázení 10 klientům.

10 DOBROVOLNICTVÍ V DOMÁCNOSTECH SENIORŮ Projekt dobrovolnictví doplňuje komplexnost našich služeb. Díky zapojení dobrovolníků mohou naši klienti opět dělat to, co je baví a z čeho mají v životě radost. V září 2014 jsme zahájili nábor zájemců o dobrovolnictví. V říjnu a v listopadu jsme uspořádali dva výcviky dobrovolníků během kterých se naši dobrovolníci připravili prakticky i teoreticky jak efektivně pomoci seniorům v domácím prostředí. Naši lektoři se zabývali odbornými tématy jako specifika stáří, komunikace se seniory, onemocnění různými formami demence, ale i ryze praktickými tématy, např. jak se připravit na první setkání a co očekávat, ale i jak aktivně pečovat o své duševní zdraví. Z výcviku vzešlo 10 proškolených dobrovolníků. V průběhu listopadu a prosince se nám podařilo zahájit dobrovolnický program u dvou klientů seniorů, které začali naši dva dobrovolníci navštěvovat v jejich domácnostech. Aktivitám, kterým se dle vzájemné domluvy věnovali, bylo např. společné vaření, procházky, povídání nebo i diskuze o celospolečenském dění.

11 PODĚKOVÁNÍ Dovolte nám poděkovat Vám všem, kteří jste se rozhodli nás podporovat. Velice si toho vážíme. DONOR PARTNER Velký dík patří i našim dobrovolníkům: Veronice Bláhové, Caroline Dew, Janě Máčalové, Jakubovi Pavlovskému, Marii Prorokové, Petře Seitlové, Andree Vyhnalové, Ivě Žilíkové, Zuzaně Svozilové a Heleně Yasinové Někdy stačí opravdu málo, jenom trocha času a energie. Děkujeme, že jste se rozhodli pomáhat s námi!

12 KONTAKTNÍ ÚDAJE KRÁSA POMOCI, o.p.s. Revoluční 1003/3, Praha č.u /0100 ZAMĚSTNANCI V ROCE 2014 Simona Bagárová Mgr. Kateřina Bláhová ředitelka programová vedoucí Mgr. Tereza Brunerová terénní sociální pracovník Mgr. Klára Sobotíková koordinátor dobrovolníků

13 HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 ROZVAHA

14 HOSPODAŘENÍ ROZVAHA V ROCE 2014

15 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

16 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE b) správní rada Jméno-název Adresa den vzniku funkce den zániku členství Ing. Marcela Tomášková Ostrava, U lípy 1161/27, PSČ: člen správní rady dosud Ing. Markéta Tomšů Kolín, Přišimasy - Skřivany 76 PSČ: člen správní rady Bc. Lukáš Holeček Pardubice, Salavcova 712, Rosice, PSČ: člen správní rady dosud Bc. Eva Pribišová Praha 6, Eliášova 791/31, PSČ: člen správní rady dosud dozorčí rada Jméno-název Adresa Funkce den vzniku funkce den zániku členství Ing. Anna Paskovská Ostrava, Mlynářská 708/7, PSČ: člen dozorčí rady dosud Mgr. Renata Svatošová Ostrava, Sadová 1585/7, PSČ: člen dozorčí rady PhDr. Tomáš Sedláček Praha 1, Mostecká 40/26, PSČ: člen dozorčí rady dosud Ing. Markéta Tomšů Kolín, Přišimasy - Skřivany 76 PSČ: člen dozorčí rady dosud

17 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE

18 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE

21 KRÁSA POMOCI, o.p.s. Revoluční 1003/3, Praha Bc. Jana Šormová - ředitelka T: E:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2011 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, O. P. S.

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, O. P. S. Číslo 2, ročník 2015 1. dubna 2015 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, dnešní číslo Rovnováhy přináší opět řadu zajímavých ohlédnutí. Někdo by možná mohl namítnout, že se ohlížíme až příliš často a zabýváme se pouze tím,

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2012

Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2012 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více