Zvyšování kvality výuky technických oborů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšování kvality výuky technických oborů"

Transkript

1 Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Logické obvody Kapitola 11 Logická funkce OR Ing. Igor Třaska

2 Obsah ÚVOD LOGICKÁ FUNKCE OR DOPORUČENÁ LITERATURA POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE... 6

3 Úvod Výukový materiál vysvětluje logickou funkci OR a její vlastnosti. Výukový materiál je doplněn o pracovní list, který je zaměřen na kontrolní otázky k probíranému tématu. Výukový materiál je přednostně určen studentům 4. ročníku vzdělávacího oboru L/01 Autotronik a vzdělávacího oboru M/01 Dopravní prostředky. Vzdělávací materiál pokrývá nejdůležitější obsahovou část odborných předmětů Automatizace, Aplikovaná elektronika a Odborný výcvik. Každý pracovní list (dále jen PL) provede studenta probíranou tématikou ve formě praktického zapojování, měření a výpočtu, kdy si student sám ověří platnost probírané problematiky. Pro úspěšné zvládnutí měřicích úloh je nezbytná dostatečná teoretická příprava studentů v elektrotechnických odborných předmětech, zejména v předmětu Elektronika a elektrotechnika a Automatizace. 1

4 1 Logická funkce OR Tato logická funkce má několik názvů - DISJUNKCE. OR, NEBO, LOGICKÝ SOUČET, Definice: Logická proměnná výrazu této funkce nabývá hodnoty log 1, je - li alespoň jeden výrok pravdivý. Definici lze napsat i takto : Výraz je pravdivý, je - li alespoň jeden z výroků pravdivý. Pokud definici ještě více počeštíme, lze definici napsat takto: Na výstupu logické funkce bude hodnota log 1, pokud bude na vstupu funkce alespoň jedna hodnota log 1. Zápis funkce: y = a + b y je výraz (závisle proměnná, neboli výstupní hodnota funkce) a,b jsou výroky (nezávisle proměnné, neboli vstupní hodnoty funkce) (výroků vstupních signálů může mít funkce libovolný počet) Schematická značka funkce Pravdivostní tabulka: y = a + b a b y

5 Pravdivostní tabulka vyjadřuje všechny možné kombinace vstupních a výstupních proměnných dle zápisu funkce. Příklad: Chci bezpečně přejít vozovku. Do vozovky nesmím vstoupit, není li volno z leva nebo zprava. Realizace funkce kontaktním členem: Stejnosměrný zdroj je připojen přes spínací kontakty a a b výstup y. Pokud bude sepnut alespoň jeden spínač, dostane se napětí stejnosměrného zdroje na výstup y. Realizace funkce pomocí diod: Pokud alespoň na jeden ze vstupů připojíme kladné elektrické napětí (5V), příslušná dioda se otevře a rezistorem začne protékat proud, který na něm vytvoří úbytek napětí. Toto napětí představuje hodnotu log 1. V praxi si lze představit využití funkce OR např. u domovního alarmu. Systém domovního alarmu vyhodnocuje všechna čidla. Pokud alespoň jedno čidlo zaznamená narušení objektu, spustí se poplach. 3

6 Kontrolní otázky: Doplňte pravdivostní tabulku: y = a + b a b Y Napište praktickou možnost realizace funkce OR: Napište definici funkce OR: 4

7 2 Doporučená literatura 1. Ing. Jan, Zdeněk, Ing. Ždárský, Bronislav a PaedDr. Kubát, Jindřich. AUTOMOBILY: Elektrotechnika motorových vozidel II. Brno : Avid, spol. s r.o., Brno, ISBN Ing. Jan, Zdeněk, Ing. Ždárský, Bronislav a PaedDr. Kubát, Jindřich. AUTOMOBILY: Elektrotechnika motorových vozidel I. Brno : Avid, spol. s r.o., Brno, ISBN Gscheidle, Rolf a kol. Příručka pro automechanika. Praha : SOBOTÁLES, ISBN Maťátko, Ján. ELEKTRONIKA, Praha : IDEA SERVIS., ISBN Jiří Tůma, Renata Wagnerová, Radim Farana, Lenka Landryová. ZÁKLADY AUTOMATIZACE, Ediční středisko VŠB TUO, Ostrava ISBN

8 3 Použitá literatura a zdroje 1. Ing. Jan, Zdeněk, Ing. Ždárský, Bronislav a PaedDr. Kubát, Jindřich. AUTOMOBILY, Elektrotechnika motorových vozidel II. Brno : Avid, spol. s r.o., Brno, ISBN Ing. Jan, Zdeněk, Ing. Ždárský, Bronislav a PaedDr. Kubát, Jindřich. AUTOMOBILY, Elektrotechnika motorových vozidel I. Brno : Avid, spol. s r.o., Brno, ISBN Jiří Tůma, Renata Wagnerová, Radim Farana, Lenka Landryová. ZÁKLADY AUTOMATIZACE, Ediční středisko VŠB TUO, Ostrava ISBN