Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí"

Transkript

1 5.ročník 4.čtvrtletí Romantismus Společenský vývoj v 18. století probouzí znenáhla nový umělecký směr romantismus. Projevil se ve všech oborech umění. Evidentní znaky romantického myšlení zasáhly zvláště literaturu v básnických dílech Byrona, Novalise, Puškina i našeho Karla Hynka Máchy. Romantikové pokládali zejména hudbu za žánr, který nejvýstižněji charakterizuje romantický pohled na svět. Vzhledem k době klasické je romantismus hnutím zcela moderním, které staví do popředí cit, obdivuje krásu přírody, umocňuje pocit národní svébytnosti. Romantikové čerpají podněty ke své tvorbě v situacích přírodních, dějinách, náměty nacházejí i v pohádkách a v bájích. Hudební romantismus se emocionálně mohl projevit ve dvou rovinách: zvukové a textové. K hudebnímu vyjádření využívají skladatelé výraznější rytmiky, chromatických postupů, nových akordů i harmonických spojů, barevnosti zvuku jednotlivých nástrojů i jejich skupin. Literární předlohy inspirují skladatele k hudební charakteristice jejich obsahu jako je tomu v operách a písních jak lidových, které se staly podnětem v tvorbě národní hudby, tak i umělých, jež představují výraznou součást romantického hudebního pokladu. Příkladem toho jsou písňové cykly Franze Schuberta, které dokonalým souladem melodie zpěvního hlasu a charakteristického klavírního doprovodu vyjadřuje čistě hudebními prostředky smysl a náladu básně. Písňové tvorbě se věnovali i další skladatelé této epochy (R.Schumann, K.Löwe, H.Wolf. Hudba instrumentální se přiklání k programovosti k mimohudebním námětům vzniká symfonická báseň, v opeře se objevuje jednotící prostředek, a to příznačný motiv, který charakterizuje osoby nebo dějové situace. Zatímco vídeňští klasikové vydobyli německé symfonické hudbě vedoucí postavení, opeře udávala tón až do poloviny 19. století Itálie a Francie (Rossini, Mayerbeer, Donizetti). Zakladatelem německé romantické opery je Carl Maria von Weber (Čarostřelec), který působil také jako kapelník Stavovského divadla v Praze. V instrumentální hudbě se výrazně projevil Felix Mendelssohn Bartholdy (svatební pochod ze Snu noci svatojánské), R.Schumann svými písněmi a klavírními cykly (Karneval) a výjimečná osobnost poloviny 19. století Fryderyc Chopin, rodem polák, žijící převážně v Paříži. Vystupňováním nových romantických prvků i forem dospělo toto umělecké období k novoromantismu, který hudbu přivedl až na samou hranici technických možností klasického hudebního odkazu. Hlavními nositeli tohoto vývoje jsou: francouzský hudební skladatel Hector Berlioz, zakladatel programní hudby (Fantastická symfonie) a příznačného tématu neboli stálé myšlenky (idée fixe) a světoobčan maďarského původu Ferenc Liszt, mecenáš Smetanův, geniální klavírista, tvůrce symfonických básní a reformátor hudby církevní. Největší vliv na vývoj hudby a zejména pak opery měl německý skladatel Richard Wagner a to nejen jako skladatel a autor textu ke svým operám, ale i jako hudební teoretik a kritik. Zamítl členění opery do jednotlivých čísel, jeho hudba je plynulý proud odvíjející se od děje. Wagner zavedl nový typ dramatického zpěvu deklamování vyrůstajícího z básnického slova. Využívá, podobně jako Berlioz, typického tématu spojeného s určitou osobou, událostí a v průběhu skladby se ve vhodnou chvíli opakovaně objevuje leitmotiv.

2 Protikladem Wagnerových názorů na operní styl je Ital Giuseppe Verdi, který celé své životní dílo věnoval opeře. Vybavil ji nádhernou melodikou i patřičnou dramatičností založenou na tlumočení lidských citů a vášní hudebními prostředky. Jeho opery Rigoletto, Trubadúr a Traviata jsou dosud nejhranějšími operami vůbec. Naturalistické prvky se objevují v opeře Carmen, jejímž autorem je George Bizet, na kterého navazovala později skupina tzv. veristů Leoncavallo, Mascagni a Puccini. Z novoromantiků zaměřených na hudební formy mimo opery je významný Dvořákův mecenáš Johannes Brahms, který se ve svém díle snažil o obnovu absolutní hudby. Z okruhu novoromantismu vyrostl v Rakousku Anton Bruckner, povoláním varhaník v Linci, v tvorbě především symfonik (9 symfonií). Ve Francii to byl César Franck, který silně ovlivnil další generace skladatelů. Francouzskou operu v té době reprezentovali vedle Bizeta Charles Gounod (opera Faust), Ambroise Thomas (opera Mignon) a hlavně Jacques Offenbach, který vedle opery Hoffmanovy povídky napsal řadu úspěšných operet (Orfeus v podsvětí, Krásná Helena). V Norsku v té době vynikl Edvard Hagerup Grieg, který využíval zvláštního charakteru norské lidové hudby (suita Peer Gynt). Zakladatelem ruské národní hudby je Michail Ivanovič Glinka opera Ruslan a Ludmila. Významnou osobností druhé poloviny 19.století je Petr Iljič Čajkovskij, symfonik a autor oper a baletů. Národní směr v ruské hudbě prosazovala tzv. silná hrstka. Vůdčí osobností této skupiny byl Modest Petrovič Musorgskij (opera Boris Godunov) a pokračovatelem jeho nedokončeného díla Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (pohádkové opery a suita Šeherezáda). Hudba na přelomu 19. a 20.století a na začátku 20.století byla ovlivněna bouřlivými převratnými společenskými změnami. Nejednotný vývoj vedl ke vzniku řady proudů, z nichž mnohé měly jen krátké trvání. Přežívající romantismus se projevil v díle Richarda Strausse, autora symfonických básní a oper s dramatickými náměty. Naproti tomu Gustav Mahler, který působil také jako dirigent v Olomouci a Praze, je především symfonik ovlivněný dekadentním secesním prostředím. Franz Schubert ( Lichtenthal u Vídně Vídeň) Rakouský hudební skladatel. Tři roky působil jako výpomocný učitel, později podporován přáteli, žil ve Vídni a věnoval se skladbě. Za jeho života vyšly tiskem jen některé jeho písně a jediný smyčcový kvartet. V roce 1828 se konal jediný koncert z jeho děl. Nejpodstatnější díla byla odmítána pro velkou obtížnost a neproveditelnost. Jeho písňová tvorba patří k vrcholům tohoto žánru. Napsal například 9 symfonií, 15 smyčcových kvartetů, klavírní kvintet Pstruh. Přes 600 písní shrnutých do cyklů: Spanilá mlynářka, Zimní cesta, Ossianovy písně, Labutí zpěv. Robert Schumann ( Cvikov Endenich) Německý hudební skladatel, pocházel z knihkupecké rodiny, otec podporoval jeho zájem o hudbu. V 10 letech vystupoval veřejně jako klavírista. Klavír studoval v Lipsku. Dráhu koncertního klavíristy ukončilo zchromnutí prstu pravé ruky. V roce 1834 založil Neue Zeitschrift für musik, který vychází dodnes. Upozorňoval na genialitu Chopina, Brahmse, Berlioze. Přechodně působil jako profesor na lipské konzervatoři a jako městský hudební ředitel v Düsseldorfu. Poslední dva roky strávit v ústavu pro choromyslné nedaleko

3 Bonnu. Je jedním z vrcholných představitelů německého hudebního romantismu. Těžiště jeho tvorby spočívá v klavírních skladbách. Napsal 4 symfonie, klavírní cykly Motýli, Karneval, Romance, Album pro mládež, Listy z alba. Složil jedinou operu Jenovéfa, několik koncertů pro různé nástroje či komorní soubory. Fryderyc Chopin ( Želazowa Wola Paříž) Polský hudební skladatel a virtuóz studoval ve Varšavě u pedagoga českého původu V. Živného. Pro jeho hudební vývoj měly velký význam návštěvy polského venkova. S velkým úspěchem koncertoval v roce 1829 ve Vídni a v roce 1831 odešel do Paříže, kde se usadil natrvalo a dosáhl zde významného postavení. V roce 1848 koncertoval v Londýně a ve Skotsku. Vrátil se do Paříže těžce nemocný a ve svých 39 letech zemřel. Chopin vytvořil nový klavírní styl, kterým překonal převážně virtuózní zaměření svých předchůdců. Techniku klavírní hry obohatil o pasážová témata přes několik oktáv či o originální používání pedálu. Patří k nejgeniálnějším zjevům hudebního romantismu. Jeho tvorba je věnována převážně klavíru. Klavírní koncerty, sonáty, etudy, balady, preludia, mazurky, polonézy, valčíky, písně či další komorní skladby doprovázené klavírem. Ferenc Liszt ( Raiding Bayreuth) Maďarský hudební skladatel, klavírní virtuóz a geniální improvizátor, který vystupoval na koncertech již jako malé dítě. Ve Vídni studoval hru na klavír u C.Czerného a skladbu u A.Salieriho. Od roku 1823 žil v Paříži, kde se dále vzdělával u A.Rejchy. Koncertoval téměř ve všech evropských zemích. V Praze zapůsobil na mladého B. Smetanu. V roce 1847 se vzdal kariéry virtuóza a žil ve Výmaru jako vedoucí knížecí kapely a šéf opery. V tomto období psal svá nejzávažnější díla. Od roku 1869 žil střídavě ve Výmaru, Římě a Budapešti. Byl průkopníkem revoluční romantiky a spolu s H.Berliozem a R.Wagnerem nejvýznamnějším představitelem novoromantismu. Rozvinul techniku klavírní hry a využíval všech zvukových možností nástroje od jemných pasáží po kompaktní sledy akordů. Složil 2 symfonie (Faustovská a Dantovská), 13 symfonických básní (např. Co slyšíme na horách, Prométheus, Ideály, Hamlet..), 2 klavírní koncerty, klavírní cyklus Léta putování, oratoria (Legenda o sv.alžbětě, Kristus, Ostřihomská mše), písně pro sólový zpěv a klavír či varhanní skladby, žalmy a mnoho dalších, převážně klavírních skladeb. Richard Wagner ( Lipsko Benátky) Německý hudební skladatel, básník a hudební spisovatel. Studoval v Drážďanech a Lipsku. V letech byl operním kapelníkem v Magdeburku, Královci a Rize. Další tři roky působil v Paříži. V letech byl dirigentem dvorní opery v Drážďanech. Od roku 1872 žil se svou druhou ženou, Lisztovou dcerou, v Bayrethu, kde vystavěl s finanční podporou bavorského krále slavnostní divadlo (Festspielhaus) k provádění svých děl. Wagner vytvořil novou koncepci hudebního dramatu (opery). Vytvořil formu složenou z jednotlivě budovaných hudebních scén. Podstatou je technika leitmotivů, která zaručuje vnitřní jednotu hudebního proudu a jeho spjatost s dramatickým děním. Přední místa v jeho tvorbě zaujímají opery a hudební dramata (např. Víly, Bludný Holanďan, Tannhäuser, Tristan a Isolda, Lohengrin, Mistři pěvci norimberští). Významnou je také tetralogie Prsten Nibelungův, který se skládá ze čtyř samostatných hudebních dramat (Rýnské zlato, Valkýra, Siegfried, Soumrak Bohů).

4 Giuseppe Verdi ( Le Roncole u Busseta Milán) Italský hudební skladatel získal hudební vzdělání v Bussetu, skladbu studoval soukromě v Miláně. V letech byl dirigentem městského orchestru a ředitelem hudební školy v Bussetu, od roku 1839 žila jako svobodný umělec v Miláně, v Paříži a na svém statku nedaleko Busseta. V letech vytvořil mezinárodně úspěšné opery. V dalším období zdokonalil skladatelskou techniku a obohatil orchestr, který se postupně stal dramatickým činitelem. Vrcholem tohoto období je opera Aida. Po více než desetiletém odmlčení napsal Verdi dvě mistrovská díla opery Othelo a Falstaf. Jeho operní tvorba je zakotvena v dvousetleté tradici italské opery. Těžiště jeho slohu je ve zpěvu, neseném bohatou melodickou nápaditostí. Mezi jeho opery patří např. Nabucco, Panna Orleánská, Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Maškarní ples, Aida, Othelo, Falstaf. Dále složil řadu romancí pro zpěv a klavír a další velká díla, např. Rekviem, Te deum, Stabat mater. Johannes Brahms ( Hamburg Vídeň) Německý hudební skladatel, který se začal hudbě učit u svého otce. Působil jako klavírní doprovázeč houslového virtuóza E.Reményiho. V roce 1862 přesídlil do Vídně, kde působil až do své smrti. Žil z výnosu svých skladeb, které vydával K.Simrock v Berlíně. Charakteristickým rysem Brahmsových skladeb je úcta k tradici a láska k lidové písni. V jeho skladbách převládá lyrický tón. I při velkém technickém mistrovství je jeho styl jednoduchý, plný hluboké citovosti. Brahmsovy symfonie jsou nejvýznamnějšími díly symfoniemi 19.století, zrozeného z Beethovenova odkazu. Významná je též jeho písňová tvorba, která ho řadí k největším mistrům německé písně. Jeho tvorba je velmi pestrá. Složil klavírní koncerty, dvojkoncert pro housle a violoncello, komorní skladby pro smyčce, klarinetový kvintet, houslové i violoncellové sonáty, sonáty pro klavír a další drobné skladby pro klavír či varhany. Pro čtyřruční klavír složil Uherské tance. Dále pak také velké množství písní a sborů. Petr Iljič Čajkovskij ( Votkinsk Petrohrad) Ruský hudební skladatel studoval na konzervatoři v Petrohradě u A.Rubinštejna. V letech působil jako učitel hudby a teorie na konzervatoři v Moskvě. Následujících 13 let žil jako svobodný umělec střídavě v Rusku a v cizině, kde vystupoval jako dirigent svých vlastních děl. Byl prvním ruským skladatelem, který usiloval o dosažení světové úrovně a o uvedení velké tradice západoevropské hudby do Ruska. Ve svém díle navázal na vídeňský klasicismus, na podněty z německého, italského i francouzského romantismu, jakož i na M.I.Glinku a dospěl k osobité klasicisticko-romantické a evropskoruské syntéze. Jeho tvorba je velmi bohatá. Mezi známější opery patří např. Evžen Oněgin, Opričník, Panna Orleánská, Piková dáma. Známé jsou balety: Labutí jezero, Louskáček, Šípková Růženka. Dále složil 6 symfonií, 4 suity, smyčcovou serenádu, smyčcové kvartety, houslový koncert, klavírní koncerty a sonáty. Česká romantická hudba V době českého národního obrození se hudba dostává ze šlechtických salónů a z divadel také do měšťanského prostředí, kde se hojně pěstuje nástrojová i komorní hudba a sólový a sborový zpěv. V roce 1811 zahájila vyučování pražská konzervatoř a v roce 1830 pak varhanická škola.

5 Proti germanizaci období osvícenství působili národní buditelé i hudebníci. Vznikají první české umělé písně. O jejich tvorbu se zasloužil zejména Jakub Jan Ryba ( ) a Jan Theobald Held ( ). František Škroup ( ) je autorem první české opery na původní český text (Dráteník). Druhým Škroupovým úspěchem byla hudba k Tylově frašce Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, při jejíž premiéře v roce 1834 zazněla píseň Kde domov můj. Národně zaměřený směr hudebního života se obrátil na nevyčerpatelný zdroj národního tónu lidovou píseň. Sběrateli národních písní byli František Sušil a František Bartoš na Moravě a Karel Jaromír Erben a Jan Pavel Martinovský v Čechách. Škroup a další pak skládali v duchu lidovém písně umělé, které se staly majetkem všeho lidu. Jsou to např. Bývali Čechové, Moravo, Moravo, Nad Tatrou sa blýská, Hej Slované a další. V tvorbě se nejvýrazněji prosadil Pavel Křížkovský ( ) (Utonulá, Dar za lásku, Odpadlý od srdca). Se zpěvem se pěstuje i tanec. Cílem národních snah je myšlenka samostatného českého divadla. Roku 1850 je založen Sbor pro zřízení Národního divadla. Česká opera dostává trvalé místo v programu Stavovského divadla. V roce 1862 bylo otevřeno Prozatímní divadlo, kde se odehraje valná část Smetanova zápasu o vytvoření české národní opery. V roce 1868 se koná slavnost kladení základního kamene Národního divadla i za účasti členů Pěveckého spolku Prácheň, kteří doprovodili jeden z těchto kamenů z Práchně až do Prahy. Bedřich Smetana je ve svém díle považován za vyvrcholení úsilí o českou národní operu a formu symfonické básně. Výrazným podnětem v tomto úsilí bylo budování Národního divadla. Smetanův vzor v komické opeře vedl Viléma Blodka k napsání úspěšné jednoaktové opery V studni. Několik oper napsal i Karel Bendl (Starý ženich, Švanda dudák), jeho význam je ale hlavně v tvorbě sborové. Druhým klasikem české národní hudby je Antonín Dvořák. Pro naši hudbu má zakladatelský význam v oboru symfonie, komorní hudby a duchovního oratoria. Jeho hudba je na rozdíl od díla Smetanova srozumitelnější i mezinárodnímu publiku. Třetím z vrcholů českých národních klasiků je Zdeněk Fibich. Jeho nejvýznamnějším přínosem české hudbě je scénický melodram. Bedřich Smetana ( Litomyšl Praha) Bedřich Smetana je považován za zakladatele české národní hudby. Svou tvorbou se řadí mezi nejvýznamnější novoromantiky. Jako šestiletý již veřejně vystupoval jako velmi dobrý klavírista. V té době již začíná komponovat. Středoškolské vzdělání získal v Jihlavě, Německém Brodě, Praze a Plzni. V Praze působil jako učitel hudby v rodině hraběte L.Thuna. Současně studoval hudbu u J.Proksche. V roce 1848 si v Praze otevřel soukromou hudební školu. Mecenášem Bedřicha Smetany byl Ferenc Liszt. Revoluční události v roce 1848 se Smetana zúčastnil jako člen národní gardy. Tyto události jej inspirovaly k napsání Písně svobody, dvou Revolučních pochodů a Slavnostní předehry D dur. V roce 1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou. V letech působil jako pedagog, dirigent a klavírní virtuóz ve švédském Goteborgu. Po návratu do Čech se poměrně těžce prosazoval. Vedl pěvecký sbor Hlahol, organizoval a dirigoval koncerty Umělecké besedy, vystupoval jako klavírista a znovu vyučoval. Po úspěchu jeho prvních oper se stal v roce 1866 prvním dirigentem Prozatímního divadla v Praze. Opery Dalibor a Libuše jsou úzce spojeny s výstavbou Národního divadla.

6 V roce 1874 onemocněl Smetana vážnou nervovou chorobou, která vyústila v úplné ohluchnutí. Poslední období svého života prožil Smetana u své dcery v myslivně v Jabkenicích. Zemřel po krátkém pobytu v ústavu pro choromyslné. 22.dubna 1882 byl Bedřich Smetana jmenován čestným členem Pěveckého spolku Prácheň v Horažďovicích. Dílo: Klavírní skladby: Lístky do památníku, Vzpomínky na Čechy, České tance Orchestrální skladby: Triumfální symfonie E dur, symfonická báseň Richard III., cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník) Komorní skladby: smyčcový kvartet c moll Z mého života Vokální tvorba: písně a sbory Večerní písně, Píseň česká, Píseň na moři, Věno, kantáta Česká píseň opery Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola (nedokončená) Antonín Dvořák ( Nelahozeves Praha) Antonín Dvořák se narodil 8.září 1841 v Nelahozevsi jako nejstarší z osmi dětí. Jeho otec tam měl hostinec a provozoval tradiční rodinné řemeslo, řeznictví. Když ukončil školu, rozhodl otec, že se Antonín vyučí řezníkem a poslal ho na učení do Zlonic. Hře na klavír a varhany ho učí místní kantor Antonín Liehmann, který také následně přesvědčil Dvořákova otce, aby poslal svého syna do Prahy na varhanickou školu. To byl rok Po absolvování školy si našel místo v Komzákově kapele, která byla od roku 1862 angažována jako stálý soubor Prozatímního divadla. Dvořák v něm hrál na violu devět let, v letech pod dirigentskou taktovkou Bedřicha Smetany. Antonín si musel přivydělávat výukou hry na klavír v měšťanských rodinách. V roce 1871 odchází z Prozatímního divadla a plně se věnuje komponování. Svá mnohá raná díla zničil. V roce 1873 se oženil a o rok později se narodil syn Otakar. Dvořák si musel přivydělávat jako varhaník v pražském chrámu sv.vojtěcha. V roce 1875 požádal o státní rakouské stipendium pro mladé nadané skladatele, které dostal i v několika příštích letech. Jedním z posuzovatelů byl i Johanes Brahms. Hře na klavír učil děti bohatého obchodníka Jana Neffa, který ho požádal o zhudebnění několika moravských písní. Tak vznikla Tři dueta pro soprán a tenor, základ Moravských dvojzpěvů. Tyto dvojzpěvy se zalíbily právě Brahmsovi, který je poslal nakladateli Simrockovi do Berlína. Simrock je vydal, a protože byl úspěch veliký, tak brzy vydává i Slovanské tance. V roce 1877 odchází od sv.vojtěcha. Dvořák velmi pilně pracoval, přesto si nacházel čas na cestování. Po Čechách putoval s Leošem Janáčkem. Velmi se mu zalíbila vesnička Vysoká (je zde vila Rusalka, hostinec, kde sedával s domorodci, zámeček, kde se nachází stálá expozice věnovaná právě Dvořákovi, či park s Rusalčiným jezírkem), která se nachází nedaleko Příbrami. Za Brahmsem jezdil do Vídně a byl i v Rusku za Petrem Iljičem Čajkovským. Stále častěji také vyjížděl do ciziny dirigovat své skladby. V roce 1884 odjel do Londýna, aby dirigoval Stabat Mater v proslulé Royal Albert Hall. V roce 1890 byl jmenován profesorem pražské konzervatoře. O rok později ale dostal nabídku, aby dva roky řídil konzervatoř v New Yorku. Po dlouhém rozhodování nakonec nabídku přijal. Ještě stihl koncertní turné po Čechách a pro Ameriku ke 400.výročí objevení Kryštofem Kolumbem napsal slavnostní Te Deum. Dvořák v Americe získal množství nových podnětů, ať už to byl ruch moderního života, indiánský folklór nebo

7 černošské spirituály. Nejznámějším dílem z doby jeho pobytu v Americe je symfonie e moll Z Nového světa. Antonín Dvořák se celý život těšil pevnému zdraví, a proto celý svět velmi překvapila zpráva o jeho náhlém úmrtí 1. května 1904 (Praha) ve věku nedožitých 63 let. Dílo: Klavírní skladby: Skotské tance, Humoresky, Slovanské tance (čtyřruční klavír) Orchestrální skladby: symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek 9 symfonií: nejznámější 1. c moll - Zlonické zvony 9. e moll Z nového světa Vokální tvorba: písňové cykly Večerní písně, Biblické písně, Moravské dvojzpěvy kantáty a oratoria Stabat Mater, Svatební košile, Rekviem, Te deum opery Alfréd, Král a uhlíř, Tvrdé palice, Vanda, Šelma sedlák, Dimitrij, Jakobín, Čerta Káča, Rusalka, Armida Zdeněk Fibich ( Všebořice u Čáslavi Praha) Český hudební skladatel, který komponoval již od mládí. Studoval v Praze, i u B.Smetany, a ve Vídni. Vysoké hudební vzdělání si doplňoval i v cizině (Lipsko, Paříž, Mannheim). Působil převážně v Praze jako učitel hudby a skladatel. Složil několik oper (např. Šárka, Bouře, Nevěsta messinská, Pád Arkuna), symfonických básní (Záboj, Slavoj a Luděk, Othello, Toman a lesní panna, V podvečer její součástí je Poem), melodramy (Štědrý den, Vodník, trilogie Hippodamie na básnické dílo Jaroslava Vrchlického Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie) a klavírní cyklus Nálady, dojmy a upomínky. Velkou část jeho tvorby zaujímají komorní díla, mezi něž se řadí smyčcové a klavírní kvartety či drobnější díla pro různá hudební obsazení. Vzorový test 1) Romantismus 2) Česká romantická hudba 3) Přehled dějin evropské hudby shrnutí 4) Přehled dějin české hudby shrnutí 5) Spoj dvojice: hudební dílo skladatel Test se píše ve čtvrtek Ti žáci, kteří se nemohou tohoto psaní zúčastnit si v době od do domluví osobně termín napsání. Všechny práce budou napsány nejpozději do Termín a potřebné informace je možné si domluvit osobně v ZUŠ v učebně keyboardu, na tel.č či na ové adrese:

8 Doporučená literatura: Luděk Zenkl ABC hudební nauky Bohumil Voborník Povídáme si o hudebních skladatelích Bohumír Hanžlík, Jolana Fenclová Dějiny hudby v obrazech a obrázcích Pavel Janeček Přehled dějin evropské hudební tvorby

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

OPERA. CD lze půjčit absenčně (domů) na 14 dnů a bez poplatku LP pouze prezenčně v hudebním kabinetu

OPERA. CD lze půjčit absenčně (domů) na 14 dnů a bez poplatku LP pouze prezenčně v hudebním kabinetu OPERA v hudebním kabinetu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni Smetanovy sady 2, Plzeň hudebni.kabinet@svkpl.cz +420 377 306 915 http://www.svkpl.cz http://aleph.svkpl.cz CD lze půjčit

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klasicismus, empír, romantismus

Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus, empír, romantismus Klasicismus druhá polovina 18. století Architektura užívá prvků antického (= klasického) umění Znaky: stlačený půleliptický oblouk sloupy iónské a korintské medailóny s

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů Italia Arte Fest 2013 Wagner Verdi Dvousté výročí dvou evropských géniů 1813-2013 Třetí ročník Italia Arte Fest si tentokrát dává za cíl vzdát hold dvěma evropským hudebním géniům, Richardu Wagnerovi a

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Obsah. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Hudba, Šarlota Vojáčková. Hudba. Hudební období. Příčná flétna a její druhy

Obsah. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Hudba, Šarlota Vojáčková. Hudba. Hudební období. Příčná flétna a její druhy Obsah Hudba Hudební období Příčná flétna a její druhy Nejlepší flétnista České republiky Můj život s hudbou - 1 - Hudba Hudba (od slova housti, hráti) je termín, který označoval hru na strunný nástroj

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY II. ČÁST DĚJINY EVROPSKÉ HUDBY Obsah 1. Pravěk, starověk a středověk Hudba v pravěku Hudba ve starém Řecku Gregoriánský chorál Raný vícehlas

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

I Úvod II Teoretická část. III Praktická část. IV Závěr. V Seznam použité literatury. VI Seznam příloh. VII Přílohy

I Úvod II Teoretická část. III Praktická část. IV Závěr. V Seznam použité literatury. VI Seznam příloh. VII Přílohy - 1 - I Úvod II Teoretická část 2.1 Hudba 2.2 Česká hudba 2.3 Bedřich Smetana 2.4 Antonín Dvořák 2.5 Další hudebníci 2.6 Rafael Kubelík III Praktická část 3.1 Anketa 3.2 Pojmy IV Závěr V Seznam použité

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila Mgr. Markéta Šňupárková, Matiční gymnázium v Ostravě

Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila Mgr. Markéta Šňupárková, Matiční gymnázium v Ostravě pracovní listy 1 Pracovní list k opeře Antonína Dvořáka ARMIDA Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila Mgr. Markéta Šňupárková, Matiční gymnázium v Ostravě Vyluštěte křížovku, doplňte slova, která

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

ANTONÍN DVOŘÁK STABAT MATER

ANTONÍN DVOŘÁK STABAT MATER Ředitel Národního divadla: PhDr. Ondřej Černý Umělecký šéf opery Národního divadla: MgA. Jiří Heřman TISKOVÁ INFORMACE ANTONÍN DVOŘÁK STABAT MATER 21. 3. 2008 / 19:00 / Národní divadlo Eva Urbanová, soprán

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ uvádí pod záštitou statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 24. koncertní sezóna 2014/15 MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ 24. sezóna Festivalového orchestru

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu PRAHA, 29. dubna 2015 Ve dnech od 29. dubna do 4. června se koná v pořadí již 47. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Příbram

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba Bärenreiter Urtext je pečetí kvality vědecko-kritických edic. Zaručuje, že notový text odpovídá současnému stavu bádání a je připraven podle jasně formulovaných edičních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 46. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který proběhne v několika brněnských koncertních sálech

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886)

8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886) 8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886) Od 30. let 19. století se objevuje názor, že hudba je umění, které je dokonalejší než ostatní, tedy než literatura nebo třeba malířství. Slovo, tvar, linie

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více