MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ"

Transkript

1 pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program Organizační pokyny

2 záštitu nad kongresem přijali hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

3 Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás opět pozvat jménem výboru České společnosti pro léčbu rány do Pardubic, k účasti již na jedenáctém celostátním kongresu ČSLR. Naší trvalou snahou bylo a je předávat si vzájemně zkušenosti a být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky v problematice hojení ran. Dosavadní obrovský zájem jak o pasivní, tak hlavně o aktivní účast na kongresu nás vedl opět k tomu, že obdobně jako na předchozích kongresech budou i letos probíhat z počátku paralelně přednášky na dvou místech a teprve později se budou koncentrovat jen do auly. V přilehlých posluchárnách budou potom probíhat workshopy a sympózia. Některé přednášky jsou zaměřené na širokou problematiku platící ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Jako např. infekce. Na druhé straně jsou jiné přednášky zaměřené vysoce specializovaně. Budou představeny nové materiály a první klinické zkušenosti. V průběhu kongresu, mimo českých a slovenských specialistů, přednesou svá sdělení i špičkoví odborníci z Velké Británie, Francie a Maďarska. Doufáme, že budete spokojeni a najdete si témata, která Vás budou zajímat. Srdečně se na Vás těšíme v Pardubicích. předsednictvo výboru ČSLR prim. MUDr. I. Bureš Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a.s. Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. Chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno prof. MUDr. A. Pospíšilová, CSc Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice

4 Organizační výbor I. Bureš E. Novotná J. Burešová D. Hanzlíková E. Drapáková Sekretariát kongresu Eva Novotná Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice, Kyjevská 44, Pardubice tel., fax: , mobil: Mediální partner Hojení ran Medical Tribune Diagnóza v ošetřovatelství

5 Místo konání Univerzita Pardubice přednášky aula A1, posluchárna A2, workshopy - přilehlé učebny adresa: aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice. doprava od nádraží ČD / autobusového nádraží trolejbus č. 3 zastávka Polabiny - Hradecká č. 33 zastávka Polabiny - Hradecká autobus č. 10 zastávka Stavařov č. 16 zastávka Polabiny - Hradecká č. 17 zastávka Polabiny - Hradecká registrace účastníků: od 7.30 do od 8.00 do kongresový poplatek: předem 900 Kč / na místě 1100 Kč členové ČSLR předem 500 Kč / na místě 700 Kč studenti zdravotnických oborů (denní studium) vstup zdarma forma platby - přiloženou složenkou - hotovostní vklad na pobočce KB na účet společnosti: / bezhotovostně platebním příkazem na účet společnosti: /0100 Pro identifikaci Vaší platby použijte, prosím, variabilní symbol, který vám byl sdělen. Platbu je nutné provést do Doklad o platbě předložený při prezentaci nám urychlí orientaci. jednací jazyky čeština, slovenština, angličtina - překlad zajištěn technické zázemí dataprojektory, zpětné projektory, diaprojektory možnost posterů š. 100cm, v. 70, 140cm, informujte sekretariát Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16

6 Čestné předsednictvo prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. rektor Univerzity Pardubice JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman Pardubického kraje Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice MUDr. Tomáš Gottvald ředitel Pardubické krajské nemocnice a.s. Ing. Roman Línek, MBA I. náměstek hejtmana Pardubického kraje, zodpovědný za zdravotnictví

7 Program - přednášky Čtvrtek AULA 09:00-09:30 Slavnostní zahájení 09:30-10:50 předsedající: L. Veverková, M. Koutná Zpráva o ČSLR L. Veverková za předsednictvo ČSLR Legislativa v preskripci prostředků pro vlhké hojení, stávající a budoucí M. Jelínek, P. Krupička vedoucí oddělení zdravotnických prostředků VZP, vedoucí odboru kontroly zdravotnických prostředků, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Dieta na podporu hojení ran Z. Kala Grofová nutriční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. Management bolesti longitudinální studie - zkušenosti sester M. Koutná, A. Pokorná KARIM, VFN Praha, Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Léčba ran s rizikem infekce David Leaper 10:50-11:00 přestávka Department of Wound Healing, Cardiff University/ Imperial College London, UK 11:00-12:20 předsedající: J. Stryja, A. Kulakovská 1

8 Multioborový přístup v léčbě chronických ran D. Šmíd, J. Cingrošová Chirurgická klinika, FN Plzeň Správná diagnóza základ úspěchu H. Zelenková DOST Svidník, Slovensko Možnosti a limity podtlakové terapie M. Švorcová, M. Dobiášek, R. Legát, R. Bousek Chirurgie, Nemocnice Boskovice Ekonomické hodnocení - finance v NPWT P. Schuck Hartmann, Maďarsko Naše zkušenosti s léčbou VAC systémem u dětských pacientů po komplikovaných poraněních dolních končetin O. Lukášová, Š. Bibrová, J. Vokurková, L. Plánka, I. Hufová, B. Hnilička, R. Mager Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno 12:20-12:50 oběd 12:50-14:30 předsedající: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., Dr. Andrea Pokorná, Ph.D. Význam hladiny proteáz v procesu hojení rány A. Pokorná Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Pilotní studie vlivu nenasycených mastných kyselin omega-3 a omega-6 na hojení ran v experimentu u potkanů A. Hokynková, Z. Wilhelm Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno 2

9 Zánětlivá reakce a hojení rány - lokální a systémové aspekty L. Sobotka III. interní klinika - gerontometabolická, FN Hradec Králové Celulózové materiály v ošetřování ran T. Sopuch, M. Milichovský, I. Bureš, V. Švorčík Holzbecher Medical, Fakulta chemicko technologická, Univerzita Pardubice, Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice, a.s. Antibakteriální efekt modifikované celulózy, klinická studie in vitro. Možnosti využití v prevenci lokálních chirurgických infekcí. G. Touati (1), M. Barry (1), H. Cauet (1), M. Biendo (1), P. Strohl (2) (1) CHU Amiens, AMIENS, FRANCE, (2) Institute for Microbiological Research, Mitry-Mory, FRANCE Hcel HT nový typ celulózového krytí na ošetřování ran J. Podlaha, J. Vytřasová, P. Moťková, R. Masteiková, T. Sopuch, L. Vinklárková MU Brno, FN Brno Bohunice, Univerzita Pardubice, Veterinární a farm. Univerzita Brno 14:30-14:45 přestávka 14:45-16:40 předsedající: V. Fejfarová, B. Jelínková Jaká jsou rizika zvýšení počtu amputací u diabetiků? A. Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM, Praha Periferní bypass v léčbě chronické kritické ischemie končetin u pacientů s diabetem R. Staffa Cévní transplantační centrum, II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno 3

10 Chirurgické komplikace vysokých amputací u pacientů se syndromem diabetické nohy B. Sixta Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Příčiny selhání terapie kmenovými buňkami u pacientů se syndromem diabetické nohy M. Dubský, A. Jirkovská, R. Bém, V. Fejfarová, V. Wosková, J. Skibová Centrum diabetologie, IKEM, Praha Protetická péče u pacientů se syndromem diabetické nohy po vysoké amputaci P. Krawczyk, J. Jakub PROTEOR CZ, s.r.o., Ostrava Srovnání odlehčovacích ortéz metodou měření plantárního tlaku V. Rabiňák, J. Pavlů PROTETIKA, s.r.o., Praha Léčba paronychií u pacientů se syndromem diabetické nohy K. Navrátil SIHENA, IKEM, Praha 16:40-16:50 přestávka 16:50-17:45 předsedající: V. Fejfarová, L. Šeflová Kombinace komplexu hyaluronát jod a negativního tlaku v léčbě nehojících se diabetických defektů J. Borkovcová, L. Sobotka III.interní klinika - gerontometabolická, FN Hradec Králové Antimikrobiální efekt podtlakové, ozónové a larvální terapie u pacientů se syndromem diabetické nohy R. Bém, A. Jirkovská, V. Fejfarová, M. Dubský, V. Wosková, L. Řezaninová, J. Skibová Centrum diabetologie, IKEM, Praha 4

11 Lokální oxygenoterapie u syndromu diabetické nohy V. Fejfarová, A. Jirkovská, M. Dubský, R. Bém, V. Wosková, L. Řezaninová, P. Vašíčková Centrum diabetologie, IKEM, Praha přestávka Ortopedická péče u pacientů se syndromem diabetické nohy D. Lenz, A. Geršlová Ortopedické oddělení, Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav předsedající: L. Brož, M. Melicharová cesta k řešení problému K. Stehlíková Chirurgie, Poliklinika Ravak a ON Příbram Význam komplexního posouzení sedu ve vozíku v prevenci dekubitů L. Vašíčková Spinální jednotka, FN Brno Kde se stala chyba? A. Geršlová, A. Pokorná Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav, Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Algoritmus ošetřování komplikovaných chirurgických ran D. Karasová JLF UK, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko Ošetřování extravazátů cytotoxických léčiv Z. Sýkorová, L. Hašková Masarykův onkologický ústav, Brno 5

12 Dvě bosé nohy chodí trávou K. Vargovská Charita, Frýdek- Místek ZÁVĚR PRVNÍHO DNE 6

13 Čtvrtek POSLUCHÁRNA A2 11:00-12:20 předsedající: I. Bureš, A. Pokorná Význam edukace v hojení chronických defektů L. Voráčková III.interní klinika - gerontometabolická, FN Hradec Králové Možnosti objektivizující evaluace nehojících se ran indikátory procesu hojení A. Pokorná Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Kvalita péče o pacienty K. Hašová, A. Vilímková FN Ostrava, ARK Výhody V.A.C. terapie z pohledu ošetřovatelského personálu T. Hůlková, P. Mrkvičková ÚVN Praha, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Stále ve hře M. Koutná, A. Pokorná KARIM, VFN Praha, Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Malnutrice opravdu nemocní na oddělení LDN hladoví? L. Nevřelová DIP Nemocnice Přerov Kompresivní terapie z pohledu pacienta x zdravotníka L. Krupová Kožní oddělení, FN Ostrava 12:20-12:50 oběd 7

14 12:50-14:30 předsedající: D. Diamantová, M. Melicharová Hyiodine má rád diabetický defekt L. Voráčková III.interní klinika - gerontometabolická, FN Hradec Králové Infekce v ráně K. Palušáková Ortopedie, Městská nemocnice Ostrava Léčba chronické rány s kolonizovaným streptococcus pyogenes K. Palinčáková ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí AO Osteosyntéza hrudní stěny - Možnost léčby sterilní mechanické dehiscence sterna Z. Slaměníková, M. Kaláb, V. Lonský Kardiochirurgie, FN Olomouc Komplikace u operačních ran v břišní chirurgii - Kazuistika M. Bárková, T. Ledvinková chirurgická klinika JIP, FN Brno - Bohunice Princip léčby těžce popáleného pacienta M. Melicharová Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno Využití XEDERMY v léčbě termických úrazů J. Oktábcová, D. Kludská, P. Hanáková, E. Šílová Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha 8

15 Předcházení vzniku popálenin při použití neutrálních elektrod a monopolární elektrochirurgie, bezpečí pacienta na operačním sále J. Tomanová 3M Česko Poškození kůže hydroxidem sodným - kazuistika R. Vrátná Popáleninové centrum, FN Ostrava Společenský večer u příležitosti XI. kongresu ČSLR ve čtvrtek Místo konání: Afi Palace Pardubice Vstupné: 350 Kč Vstupenky lze rezervovat předem v sekretariátu kongresu. Platba: - v hotovosti u prezence - bezhotovostně předem Pro bezhotovostní úhradu použijte Vám přidělený variabilní symbol pro platbu účastnického poplatku 9

16 Pátek AULA 9:00-10:10 předsedající: D. Diamantová, M. Koutná Vliv posttraumatického stresu a jiných forem bazálního stresu na hojení ran A. Loskotová, I. Suchánek Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno, LF MU Brno, LF UK Praha, SALVE centrum V. Mýto Možnost ukončení poskytování zdravotních služeb po přijetí zákona č. 372/2011 Sb. J. Černý Poliklinika Dobříš 10:10-10:20 přestávka Apiterapie- historie se opakuje. A. Mayer (1), I. Brychta (1), M. Vician (1), I. Tibenský, J. Majtán (2), J. Olejník (1) (1) - Chirurgická klinika SZU a UN, Bratislava Kramáre, (2) - Slovenská akadémia vied, Bratislava Možnosti antimikrobiální terapie ran J. Stryja Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí, a.s. 10:20-11:50 předsedající: M. Franců, A. Pokorná Červený a bílý B. Lipový, J. Bartošková, H. Říhová, I. Suchánek Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno Využití LDI (Laser Doppler Imaging) k diagnostice hloubky popálení J. Štetinský, H. Klosová Popáleninové centrum, Fakultní nemocnice Ostrava 10

17 Xe-Derma možnosti využití v léčbě popáleninového traumatu a další indikační spektrum H. Klosová, Z. Vávrová, J. Štětinský Popáleninové centrum, FN Ostrava-Poruba Využití Xe-Dermy v léčbě rozsáhlých opařenin R. Zajíček, R. Kubok, H. Šuca, E. Matoušková, L. Brož Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha Popálení 90% III. St 8 leté dítě R. Kubok, R. Zajíček, L. Brož. Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském věku Š. Bibrová, O. Lukášová, E. Brichtová, J. Vokurková, L. Plánka, J. Tůma Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, PDM FN Brno 11:50-12:10 oběd 12:10-14:10 předsedající: A. Pospíšilová, L. Veverková Fytofotodermatitida B. Lipový Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno Lichen ruber verrucosus - u pacientů s chronickou žilní nedostatečností H. Zelenková DOST Svidník, Slovensko 11

18 Problematika varixů v souvislosti s těhotenstvím K. Bartík Cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Faktory ovlivňující kvalitu života pacientů s bércovými vředy V. Slonková, V. Vašků I. Dermatovenerologická klinika FN U sv. Anny, Brno Možnosti rehabilitace u lymfedemu, lymfotaping R. Válka, M. Prokešová ORFM, ÚVN Praha Čistící krytí v praxi dermatologa J. Stracenská Dermal centre, Mělník Debridement bez bolesti A. Khalouf chirurgické oddělení, Nemocnice Duchcov "Open abdomen" - stálý problém i 21. století L Veverková, K. Krejsová, J. Žák I. chirurgická klinika FN u Sv. Anny, Brno 14:10-14:20 ZÁVĚR KONGRESU 12

19 Program workshopy, sympózia témata: A Vše pod jednou střechou B C D E F G H I J K Stále ve hře II Ekonomické přínosy podtlakové terapie v praxi Důležitost kompresivní terapie při léčbě chronických ran Diskuze nad tématem řešení infikovaných ran. Předání zkušeností s metodou Sorbact. Co může mít společného pěna s kyselinou hyaluronovou Debrisoft k přípravě spodiny rány debridement bez bolesti ReCell : Autologní buněčné suspenze v léčbě akutních a chronických ran. Cenová efektivita hojení rány z pohledu úspory času i prospěchu pro pacienta. Nevnímejme Hyiodine jako produkt poslední volby Výhody atraumatických převazů v praxi Prevence dekubitů a Safetac technologie- nové poznatky důkazy a zkušenosti 13

20 L M N O Další krok k úspěšnější léčbě chronických ran Alginogely - kazuistiky Inovace v kompresivní terapii aneb jak se vejít s bandáží do boty Dekubity problém medicínský a sociální Workshopy budou probíhat paralelně od od Počet míst účastníků je omezen velikostí učebny. Přihláška u prezence. 14

21 INFORMACE O UBYTOVACÍCH MOŽNOSTECH PRO ÚČASTNÍKY KONGRESU VE DNECH LEDNA 2013 NÁZEV UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POLOHA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ KONTAKT UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ : TELEFON / E - MAIL SPOJENÍ MHD - OD NÁDRAŽÍ ČD VÝSTUPNÍ STANICE HARMONY CLUB HOTEL od centra města cca 2 km od kongres. sálu cca 600m TEL: trolejbus 3, 33 Polabiny- Hradecká HOTEL LABE, MASARYKOVO NÁM. od centra města cca800m od kongres. sálu cca 1km TEL: BUS 6,8,9,12,16 trolejbus č.3,33 Masarykovo náměstí HOTEL ZLATÁ ŠTIKA od centra města cca500m od kongres. sálu cca 2,5km TEL: BUS 9 Zlatá Štika HOTELOVÝ DŮM ARNOŠT od centra města cca800m od kongres. sálu cca 2,5km TEL: BUS 6,8 Karla IV. HOTELOVÝ DŮM HŮRKA PENZION ŠENK od centra města cca2,5 km od kongres. sálu cca 4,5km od centra města cca1,5 km od kongres. sálu cca 4,5km TEL: TEL: BUS 9 trolejbus 11,13 BUS 18 Dubina Sever Nemošická PENZION ATRIUM od centra města cca 200m od kongres. sálu cca 2 km TEL: trolejbus 2 Třída Míru

22 HOTEL SIRIUS od centra města cca600m od kongres. sálu cca 3,5km TEL: Nádraží ČD HOTEL SPORT od centra města cca 600m od kongres. sálu cca 800m TEL: trolejbus 3 BUS 16,23 Zimní stadion HOTEL U ZLATÉHO ANDĚLA od centra města cca 0 m od kongres. sálu cca 2 km TEL: BUS 6,8,12 trolejbus 13 Náměstí Republiky HOSTEL TRIM od centra města cca 4 km od kongres. sálu cca 3 km TEL: BUS 6 Ohrazenice Semtínská HOTEL EURO od centra města cca 700m od kongres. sálu cca 2,5km TEL: BUS 6,8 Karla IV. PENZION STARÉ ČASY od centra města cca 700m od kongres. sálu cca 2,5km TEL: BUS 6,8,9,12,16 trolejbus č.3,33 Palackého UBYTOVNA VESELKA od centra města cca 700m od kongres. sálu cca 2,5km TEL: BUS 6,8,9,12,16 TROLEJBUS Č.3,33 Palackého Zajistěte si rezervaci ubytování dle kontaktů na jednotlivá zařízení co nejdříve. V případě, že by se vyskytly problémy s ubytováním, kontaktujte sekretariát ČSLR mobil: ).

23

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Foto z TV pořadu Sama doma Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2013 Mezinárodní onkologický kongres Karlovy Vary 2013 Ozdravné pobyty v roce

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více