Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, Hněvošice Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne ZŠ a MŠ Hněvošice se přihlašuje do soutěţe Škola plná ovoce. Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace je malou vesnickou školou, která si klade za cíl vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro všestranný rozvoj dětí. Základní školu navštěvují děti od 1. do 5. ročníku. Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP č.j / pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA Máme blízko k přírodě. Naše aktivity Jiţ téměř deset roků máme na naší škole v měsíci říjnu TÝDEN ZDRAVÍ. Kaţdý den uvedeného týdne se všichni pravidelně scházíme v 7,50 hod. na chodbě v 1.poschodí školní budovy./ foto č. 2/ Zazní znělka Týdne zdraví. Pro rok 2010 to byla např. část písně Pavla Nováka Máme rádi ovoce. Po znělce se provede kontrola zadaných úkolů pro daný den a stanoví se úkoly pro den následující. Z přineseného ovoce a zeleniny se tvoří výstavka. Na závěr Týdne zdraví bývá vyhodnocení a rozdání diplomů. Uvedu programy z posledních dvou let. Týden zdraví / foto číslo 1/. Na kaţdý den byla určena jedna skupina ovoce nebo zeleniny. Pro jednotlivé ročníky byly stanoveny úkoly, které připravovala třídní učitelka 5.ročníku se svými ţáky. Pondělí : MALVICE - jablko, hruška 1.ročník nakreslit jablko a hrušku./ foto č. 3/ 2.ročník přinést listy jabloně a hrušně. 3.ročník nakreslit řez jablkem / tuţ /. 4.ročník najít v časopisech obrázky, co vše lze vyrobit z jablek a hrušek. Obrázky nalepit. / foto č. 4/ 5.ročník zjistit, jaké jsou druhy jablek, vývoj jablka. Ţáci jednotlivých ročníků si zváţí a zapíší hmotnost přineseného ovoce do tabulky./foto č. 5/ Úterý : PECKOVICE švestka, broskev, meruňka 1.ročník v básni Švestky barevně označit písmena, která jste se jiţ učili. Pouţít barvy podzimu. 2.ročník báseň Švestky se naučit zpaměti.

2 3.ročník vyhledat recept na švestkové knedlíky, pracovní postup napsat. 4.ročník přečíst si báseň Švestky a udělat k ní ilustraci. 5.ročník vybrat si jednu z peckovic a napsat o ní krátkou pohádku. / foto č. 6/ /. Středa : KOŘENOVÁ ZELENINA mrkev, petrţel, celer 1.ročník zahrát si hru Poznáš zeleninu? Se zavázanýma očima poznat podle hmatu uvedené 2.ročník zahrát si hru Poznáš zeleninu? Se zavázanýma očima poznat podle chuti uvedené 3.ročník - zahrát si hru Poznáš zeleninu? Se zavázanýma očima poznat podle čichu uvedené 4.ročník připravit reklamu na kořenovou zeleninu / zvukovou/. 5.ročník kaţdý ţák si vybere jeden druh zeleniny a vytvoří z něj pohádkovou postavu./ foto č. 7-12/ Zeleninu v tento den nebudou ţáci váţit, ale změří, kdo přinesl nejdelší mrkev. Čtvrtek 7.10.: KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA zelí, kapusta 1.ročník - rozdělit se na dvě skupiny. I. skupina vymodeluje ovoce Týdne zdraví. II. skupina vymodeluje zeleninu Týdne zdraví. 2.ročník vyluštit kříţovku, doplnit názvy zeleniny. 3.ročník vyluštit kříţovku, doplnit názvy zeleniny a zeleninu vybarvit. 4.ročník napsat ke kaţdému ovoci Týdne zdraví anglický název, ovoce vybarvit. 5.ročník napsat ke kaţdé zelenině Týdne zdraví anglický název, zeleninu vybarvit. Pátek 8.10.: BOBULE hroznové víno 1.-5.ročník utvořit si zeleninovou nebo ovocnou masku na módní přehlídku. U hroznového vína měli ţáci za úkol odhadnout, kolik kuliček má největší hrozen vína. / foto č.17-18// Pondělí : OVOCNO-ZELENINOVÁ DISKOTÉKA, závěr, vyhodnocení, 1.-5.ročník módní přehlídka./ foto č.13-16/ 1.ročník píseň Šla Nanynka do zelí

3 2.ročník píseň Jedna,dvě,tři,čtyři, pět / foto č.19/ 3.ročník píseň Pod naším okýnkem / foto č.21/ 4.ročník píseň Čerešničky, čerešničky 5.ročník - píseň Hop, hej! Cibuláři Po módní přehlídce a sborovém zpěvu následoval -společný tanec - mazurka na píseň Měla babka. /foto č.20/ Kromě uvedených úkolů Týdne zdraví jednotlivé ročníky ještě dělaly: 1.ročník ovocné jednohubky 2.ročník zeleninový salát 3.ročník ovocný salát 4.ročník bramborové placky / foto č / 5.ročník švestkové knedlíky / foto č / Týden zdraví / foto č.32/ Úkoly pro jednotlivé dny připravoval jeden ročník se svojí třídní učitelkou. Pro znělku byla pouţita píseň Za zeleninou. Pondělí 3.10.: MALVICE jablko, hruška KOŘENOVÁ ZELENINA mrkev, petrţel Ţáci 1.ročníku si připravili pásmo básní a písní. Pouţita byla práce s informacemi - vyhledat básně a písně o určeném druhu ovoce a zeleniny. / foto č.33/ Úterý : BOBULE hroznové víno CIBULOVÁ ZELENINA cibule, česnek 2. ročník zapojil všechny do tvoření obrázků z víček z PET lahví. / foto č / Středa 5.10.: PECKOVICE švestky, meruňky PLODOVÁ ZELENINA paprika, rajče Ţáci 3. ročníku uplatnili pro Týden zdraví metodu čajování. / foto č.40-45/ Všichni tvořili ovoce a zeleninu z čajových sáčků. Vytvořené obrázky byly pouţity k výzdobě školní jídelny.

4 Čtvrtek 6.10.: KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA kapusta, zelí LISTOVÁ ZELENINA salát, špenát 4.ročník si připravil vzorky a informace o uvedené zelenině a předvedl, jak se nakládá zelí. /foto č.46-47/ Pátek 7.10.: EXOTICKÉ OVOCE pomeranč, kivi BYLINKY šalvěj, kopr, libeček Ţáci 5.ročníku sloţili na téma Exotické ovoce hymnu a předvedli rytmickou ukázku. Na téma Bylinky sestavili báseň. Přinesli ukázky bylinek, podali o nich informace. Všichni měli moţnost si přičichnout a vyzkoušet si jejich chuť. / foto č.48-49/ Pondělí : VYHODNOCENÍ TÝDNE ZDRAVÍ. /foto č / ZÁVĚREČNÝ PROGRAM. 1.ročník píseň Foukej, foukej větříčku taneček Cib,cib,cibulenka 2.ročník píseň Šel zahradník 3.ročník - píseň Na tom praţským mostě 4.ročník píseň Koulelo se, koulelo 5.ročník píseň Náměšť Úkoly, které dělaly jednotlivé ročníky jako doplnění Týdne zdraví. 1.ročník - udělal mrkvový salát ročník uvařil zeleninovou polévku /foto č.50-51/ ročník připravil dýňový kompot Další aktivity zaměřené na téma ZDRAVÍ a ZDRAVÝ ŢIVOTNÍ STYL U školy máme menší školní pozemek, na kterém pěstujeme ředkvičku, salát, mrkev, hrách, brambory. Z vypěstované zeleniny ţáci jednotlivých ročníků připravují saláty, polévky, placky. Také si zakládáme vlastní ovocný sad. Kaţdoročně na DEN ZEMĚ vysazujeme jeden ovocný strom. Vlastní sázení stromku provádějí nejstarší ţáci - páťáci. Napíší pro strom vzkaz, který uzavřou do malé sklenky a uloţí ke kořenům stromku. Ostatní ţáci si připraví krátký program, který tvoří písně a básně s tématem OVOCE nebo ZELENINA. / foto č.62-64/ Pro doplnění Zdravého ţivotního stylu je zařazen pravidelný pobyt venku o velké přestávce a dodrţován je také pitný reţim. Čaj denně vaří paní školnice. Pořádáme exkurze k drobným pěstitelům zeleniny v obci a navštěvujeme výstavy OVOCE A ZELENINY. Mgr. Vlasta Ohnheiserová

5 O zdraví pečujeme nejenom v Týdnu zdraví, ale téma ZDRAVÍ prolíná vyučovacími předměty denně.

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011 Projekt Plody podzimu 1. třída Zajíčci šk. rok 2010/2011 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Plody podzimu

Více

Součást dlouhodobého projektu Život našich předků

Součást dlouhodobého projektu Život našich předků Součást dlouhodobého projektu Život našich předků ZŠ HLUK 2015 Projekt sklizeň 1.A Jablíčka a obilí V naší třídě se vše točilo hlavně kolem jablek. Na podzim jsme byli na výstavě ovoce a zeleniny, kde

Více

B Zelenina a ovoce Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

B Zelenina a ovoce Didaktická část pro I. stupeň ZŠ B Zelenina a ovoce Didaktická část pro I. stupeň ZŠ B Gemüse und Obst Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

Více

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání. MATEŘÍDOUŠKA na barevné louce

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání. MATEŘÍDOUŠKA na barevné louce Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání MATEŘÍDOUŠKA na barevné louce Obsah : 1. Identifikační údaje str. 4 2. Charakteristika MŠ str. 5 Podmínky a moţnosti předškolního vzdělávání str. 5 Plán

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 1 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 2 3 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 4 Pozvánka tradiční IV. gastronomická slavnost úterý 15. dubna 2014 v 16.00 hodin jídelna ZŠ Malenovice, tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 013/014 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 013 č.j.: Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy D. Havelková, vedoucí učitelka MŠ M. Bábíčková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Realizace projektu MALÝ ZAHRADNÍK

Realizace projektu MALÝ ZAHRADNÍK Realizace projektu MALÝ ZAHRADNÍK Projekt ekologické a environmentální výchovy a vzdělávání Mateřská škola Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují Historie a vznik projektu Projekt ekologické a environmentální

Více

Novinky na škole Ekoklub

Novinky na škole Ekoklub Novinky na škole - při zápisu do prvních tříd bylo zapsáno 36 budoucích prvňáčků - prezentovali jsme naši školu na regionální výstavě škol v muzeu ve Šlapanicích během prosince - ledna - na prvním stupni

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paseka V Pasece dne 12. 8.2013 783 97 Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka 783 97 Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

NAVLÉKÁNÍ ČAROVNÝCH KORÁLKŮ

NAVLÉKÁNÍ ČAROVNÝCH KORÁLKŮ Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Č.j.: 39/2014/Štíbr NAVLÉKÁNÍ ČAROVNÝCH KORÁLKŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Jako závazný vzdělávací

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více