PROGRAM KONFERENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KONFERENCE 16.10.2013"

Transkript

1

2 Registrace účastníků Zahájení konference PROGRAM KONFERENCE Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita, Brno Mgr. Katarína Peťková Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD., RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.) Ing. Ondřej Pařízek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ÚCHOP (Renata Dolejšová, RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.) Ing. Jana Martinková Přestávka Ing. Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ÚCHOP Ing. Helena Váňová Dekonta, a.s., Praha Ing. Barbora Horňáková Ing. Evelína Erbanová Mgr. Roman Tóth Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD., RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Mgr. Peter Šottník, PhD., RNDr. Jaroslav Vozár, Mgr. Veronika Tatarková) Oběd Mgr. Jan Filip, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, RCPTM (prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph. D., Ing. Jan Slunský, doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.) Dr. Ing. Monika Stavělová AECOM CZ, s.r.o., Praha Přestávka RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s., Praha (Ing. Dagmar Bartošová) Mgr. Jan Holeček Česká geologická služba, Praha Mgr. Peter Šottník, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Mgr. Bronislava Voleková, PhD., RNDr. Jaroslav Vozár, Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD., Peter Sekula) Vývoj nového biosensoru k rychlému monitorování a mapování kontaminace v životním prostředí Potenciál odstraňovania anorganických polutantov použitím huby Aspergillus niger Test únikového chování s chvostoskokem Srovnání úrovně znečištění odpadních vod na základě porovnání ukazatelů BSK 5 a CHSK Cr, Účinnost termické desorpce za použití zvolených aditiv Dekontaminace odpadů kombinací metod termické desorpce a katalytického spalování TheCat Odstraňování uhlovodíků z odpadních vod elektro- Fentonovým procesem Vliv organického substrátu na průběh odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod Mobilita potenciálne toxických prvkov v sedimentoch odkaliska Slovinky a ich transport do okolitého životného prostredia Nové trendy v oblasti nanomateriálů pro sanační technologie Aplikace nzvi - nového typu NANOFER STAR na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny, pilotní test in situ Geochemická reaktivní bariéra - perspektivní prvek in situ sanačních technologií Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla Predbežné výsledky pasívneho čistenia banských vôd na opustenom Sb ložisku Poproč

3 Posterová sekce Mgr. Tomáš Klimko, PhD. Úprava kyslých banských vôd s použitím silne Institut environmentálního inženýrství VŠB - TU Ostrava kyslého katexu a slabo bázického anexu (Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Iva Bestová, Ph.D., Ing. Eva Lacková, Ph.D.) Ing. Martin Bystrianský Odstraňování polutantů z vody pomocí Ing. Lukáš Balcar Ing. Jitka Dostálková EPS, s.r.o., Kunovice (Ing. Jiří Mikeš, Ing. Juraj Grígel, Ing. Ondřej Šnajdar, Ing. Miroslav Minařík) Ing. Marek Šír Ing. Petra Janouškovcová (Ing. Lenka Honetschlägerová, Ing. Veronika Rippelová) Ing. Juraj Grígel EPS, s.r.o., Kunovice (Ing. Kristina Turnvaldová, Ing. Martina Siglová, Ph.D., Ing. Jiří Mikeš) Ing. Jiří Hendrych, Ph.D. Ing. Ludmila Trojáková, Ph.D. ALS Czech Republic, s.r.o., Praha Ing. Lenka Honetschlägerová Ing. Hana Polednová Sylvie Strmeňová doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha (RNDr. Zdena Křesinová, Ph.D., Mgr. Monika Čvančarová, Ing. Helena Maternová, Bc. Alena Filipová) Mgr. Monika Čvančarová Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha a Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze (Lenka Pokorná, Ing. Radka Velebová, Ing. Petra Najmanová, doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.) Ing. Ondřej Lhotský Dekonta a.s., Praha (Bc. Alena Filipová, Mgr. Petra Innemanová, Ph.D., Ing. Radka Velebová, doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.) RNDr. Zdena Křesinová, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha (doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.) Ing. Radek Vurm od doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová VŠB - TU Ostrava, HGF, IEI (Mgr. Hana Vojtková, Ph.D., Ing. Pavla Švanová, Ing. Lucie Kučerová, Ing. Veronika Matúšková) membránových separací Testování elektrodových materiálů a katalyzátorů pro elektro-fentonovu oxidaci Eliminace toxických iontů kovů z prostředí Použití biosurfaktantu pro sanační promývání zemin kontaminovaných pesticidy Reaktivita silikou upraveného nanoželeza v simulovaných podmínkách kontaminovaných podzemních vod Bioremediace MTBE, BTEX a PAH pomocí vhodných bioaugmentačních preparátů Vliv zrání a namáhání solidifikátů na změny jejich vybraných vlastností Analytické metody pro sledování účinnosti sanačních technologií Studium vlivu křemíkové stabilizace elementárního nanoželeza na jeho mobilitu vrstvou modelové zeminy Využití huminových kyselin jako sorbentů pro čištění odpadních vod Specifika provozu bioplynové stanice Mechanismy biodegradace endokrinních disruptorů u ligninolytických hub Vliv teploty na desorpci a stanovení biopřístupné frakce PAU Nový způsob bioaugmentace při biodegradaci organických polutantů v kontaminované zemině Vsádkové bioreaktory: degradace zástupců endokrinních disruptorů v odpadních vodách prostřednictvím hub bílé hniloby Odstranění kyanidů pomocí membránové jednotky LAB M 240 SW Společenský večer s rautem a hudbou k poslechu i tanci Využití kmene Rhodococcus sp.k biodegradaci PAHs v zemině ze skládky nebezpečných odpadů

4 RNDr. Jan Němeček, Ing. Petr Pokorný ENACON s.r.o., Praha Ing. Petr Beneš, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ÚCHOP (Ing. Jiří Mikeš, Kateřina Vítková, Ing. Klárka Menšíková, Llorenç Gavilà Terrades) Ing. Jiří Mikeš EPS, s.r.o., Kunovice (Ing. Juraj Grígel, Jitka Dostálková, Ing. Ondřej Šnajdar, Ing. Kristina Turnvaldová, Elyes Lariani, Kateřina Vítková, Ing. Petr Beneš, Ph.D. ) Přestávka Ing. Ywetta Maléterová Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha (Ing. Simona Krejčíková, Ph.D., Ing. Lucie Spáčilová, doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., prof. Ing. František Kaštánek, DrSc., Ing. Olga Šolcová, DSc.) Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D (B. Rozinek) Ing. Libor Dušek, Ph.D Ing. Martina Nováková, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (M. Chovancová, Ing. Jitka Viktorová, L. Trbolová, E. Neumannová, Ing. Jan Fišer, Z. Bečvářová, Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Macek, CSc.) Vyhlášení výsledků soutěže Ukončení konference Biologická reduktivní dechlorace chlorovaných ethenů s využitím rostlinného oleje jako organického substrátu pilotní ověření Kombinace ISCO a bioremediace kontaminovaných zemin Využití fluorescenční mikroskopie pro studium bioremediačních procesů za anaerobních podmínek Aplikace fotokatalytických procesů pro čištění kontaminovaných vod Využití železanu pro snižování CHSK ve vodách znečištěných organickými polutanty Elektrochemická oxidace jako dočišťovací technologie pro PPCP mikropolutanty Geneticky modifikované tabáky a jejich endofyti jako nástroj pro remediaci kontaminovaných ploch ORGANIZAČNÍ POKYNY 1. Konference se koná ve dnech 16. a v hotelu Populus (U staré cihelny 2182/11, Praha, tel , fax , Doprava autobusy MHD - linka 133 ze zastávky Florenc (metro B, C), linka 124 ze zastávky Poliklinika Budějovická (metro C) a ze zastávky Mezi hřbitovy (nedaleko stanice metra Želivského trasa A). Výstupní stanice Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny, parkování hotelové parkoviště. 2. Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě do na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim III, tel ústředna, , 421 přímé linky. 3. Vložné a částky za spol. večer a oběd laskavě uhraďte do na č.ú /0100 KB Chrudim, variab. symbol Naše DIČ: CZ , IČO: , spis. značka v obch. rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové. (SWIFT CODE KOMBCZPP, IBAN CZ ). Účastníky z ČR prosíme, aby preferovali úhradu vložného a poplatku za oběd a účast na spol. večeru převodem. Zahraničním účastníkům vzhledem k vysokým převodním bankovním poplatkům doporučujeme platbu v hotovosti u registrace. V případě, že vložné a další platby budou ze zahraničí poukázány převodem, je nutné uhradit převodní bankovní poplatky tak, aby všechny částky došly na účet organizátorů v plné výši (nezkrácené). Nedoplatky je organizátor nucen dofakturovat.

5 4. Vložné (včetně DPH 21 %). plné na celou akci 3300,- Kč zlevněné na celou akci* 2700,- Kč plné na 1 den 2100,- Kč zlevněné na 1 den* 1700,- Kč studentské na celou akci ** 2200,- Kč autorské*** 1600,- Kč studentské na 1 den** 1600,- Kč *Zlevněné vložné hradí pracovníci rozpočtových a příspěvkových organizací, doktorandi (dálkové studium) a zaměstnanci VŠ. ** Nárok na studentské vložné mohou uplatnit studenti (vč. doktorandů) v řádném denním studiu. *** Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení. Slevy platí i pro účastníky ze Slovenské republiky. 5. Sborník přednášek obdrží účastníci u registrace. Jeho cena (450,- Kč) je zahrnuta ve vložném. 6. Stravování pro účastníky je zajištěno v hotelu Populus, cena oběda vč. DPH je 130,- Kč. 7. Společenský večer spojený s rautem bude zahájen dne v hod. Cena společenského večera je 280,- Kč vč. DPH. Účast na společenském večeru je podmíněna úhradou vložného. 8. Organizátoři upozorňují, že společenský večer i oběd je nutno objednat předem objednaný společenský večer a oběd je možno zrušit nejpozději v pondělí , a to písemně; pozdější storna nemohou být akceptována objednaný (a včas nestornovaný) oběd a společenský večer je nutno v každém případě uhradit (samozřejmě i v případě, kdy účastník deklaruje platbu v hotovosti a akce se nezúčastní) 9. Ubytování si účastníci objednávají a hradí individuálně. V hotelu Populus jsou pro účastníky rezervovány pokoje do (je nutno se hlásit jako účastník konference Inovativní sanační technologie). Cena vč. DPH za ubytování na jednolůžkovém pokoji vč. snídaně je 1150,- Kč, cena dvoulůžkového pokoje vč. snídaně 1700,- Kč. 10. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 11. Podpisem a odesláním přihlášky vyjadřují účastník a vysílající organizace souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně (nejpozději do ). Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. V ZÁVĚRU KONFERENCE BUDOU UDĚLENY CENY v kategorii referát 1. místo - VELKÁ CENA EKOMONITORU ,- Kč 2. místo - CENA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ,- Kč 3. místo CENA EKOMONITORU ZA REFERÁT 8.000,- Kč v kategorii plakátové sdělení CENA EKOMONITORU ZA POSTER 5.000,- Kč PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE doc. Dr. Ing. Martin Kubal doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. Ing. Miloslav Slezák, CSc. Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. Ing. Martina Nováková, Ph.D. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Mgr. Peter Šottník, PhD. Ing. Jiří Mikeš Mgr. Pavel Vančura Dr. Ing. Jiří Marek Olga Halousková Bc. Klára Kánská INFORMACE A ORGANIZACE KONFERENCE: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, Chrudim III, tel ústředna, přímý

6 INFORMACE O CENÁCH KOMERČNÍ PREZENTACE SI LASKAVĚ VYŽÁDEJTE U ORGANIZÁTORŮ. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI VI Vyplňte (laskavě škrtněte, co se nehodí) a odešlete do na adresu Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim III, titul, jméno, příjmení adresa plátce (firmy) č. účtu plátce DIČ (IČO) telefon Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci ve dnech... - a závazně objednávám/neobjednávám oběd na den a závazně objednávám/neobjednávám účast na spol. večeru dne částku.. Kč za vložné a Kč. za oběd a účast na spol. večeru poukazuji na ú.č /0100 KB Chrudim (var. symbol ) částku Kč za vložné, a Kč.za oběd a účast na spol. večeru uhradím v hotovosti u registrace. PROHLAŠUJI, ŽE JSEM SI PŘEČETL ORGANIZAČNÍ POKYNY A SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI V NICH UVEDENÝMI. Vložné s DPH 21 % plné na celou akci 3300,- Kč zlevněné na celou akci* 2700,- Kč plné na 1 den 2100,- Kč zlevněné na 1 den* 1700,- Kč studentské na celou akci** 2200,- Kč autorské*** vložné 1600,- Kč studentské na 1 den** 1600,- Kč oběd ,- Kč společenský večer ,- Kč Datum, razítko a podpis * Zlevněné vložné hradí pracovníci rozpočtových a příspěvkových organizací, doktorandi (dálkové studium) a zaměstnanci VŠ. ** Nárok na studentské vložné mohou uplatnit studenti v řádném denním studiu. *** Autorské vložné hradí první autoři referátů a plakátových sdělení. Slevy platí i pro účastníky ze Slovenské republiky.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje Vás zvou na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje odborní garanti doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Zima doc. Dr. Ing.

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Program a 2. pozvánka k účasti HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Vás tímto zve na konferenci Flotace ve vodárenství která se koná ve dnech 12. - 13. 11. 2009 v Praze 8,

Více

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 4 CENA 98 KČ 4 2012 Reportáž: Polemika: Rozhovor: Zdeněk Horsák

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o. Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE PROGRM PØIHLÁŠKY DLŠÍ INFORMCE IX. roèník celostátní odborné konference REGENERCE www.csias.cz YTOVÉHO FONDU STVE OÈNSKÉ VYVENOSTI Poøádána pod záštitou: ministra ivotního prostøedí ÈR Státního fondu ivotního

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I.

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I. Centrum pro přezkum hospodaření, audit, poradenství a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ:

Více

EnerGoConsult ČB TÁBOR

EnerGoConsult ČB TÁBOR EnerGoConsult ČB TÁBOR Hotel Dvořák Kotnov 4. a 5. 11. 2008 KONFERENCE ČK CIRED 2008 TÁBOR, 4. A 5.11.2008 CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech

Více

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Česká silniční společnost pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s. pořádá Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Seminář

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více