uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007"

Transkript

1 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 6 3 Kč ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007 V dotazníkovém průzkumu děti prozradily, co jim ve městě nejvíce chybí Začátkem roku proběhl na uničovských základních školách dotazníkový průzkum. V něm se děti vyjadřovaly ke stavu veřejných hřišť, městského mobiliáře nebo zeleně. Iniciátora šetření, odbor regionálního rozvoje místní radnice, také zajímalo, co teenagerům v Uničově chybí, jaké záliby nemohou kvůli neexistující infrastruktuře provozovat, či naopak co by z okolí svého bydliště odstranili. Dotazníky byly anonymní, ptali jsme se pouze na ulici, ve které respondent bydlí. Tak jsme mohli vyplněné formuláře rozdělit podle konkrétních lokalit na centrum Uničova, sedm sídlišť, zbylé části města a na místní části, přiblížil Pavel Hodulák z uničovského městského úřadu. Máme nyní zmapováno, co si děti konkrétně přejí, dodal. Z 399 vrácených dotazníků mimo jiné vyplynulo, že v blízkosti Sadu míru citelně chybí hřiště. Mladá generace by přivítala rozšíření in-line areálu u autobusového nádraží o překážky určené pro skoky na kole, respektive vybudování specializovaného parku pro tento druh sportu. Děti také postrádají plochy na basketbal nebo horolezecké stěny. V dotaznících se objevil i návrh na založení kroužků jezdectví, basketbalu, baseballu nebo na ustavení ragbyového týmu. Mládež ale nemyslela pouze na sport. Padly rovněž požadavky na výstavbu 3D kina, zoologické zahrady či útulku pro opuštěná zvířata. V patnácti případech se vyskytl podnět na zbudování restaurace McDonald, v jedenácti na stavbu hypermarketu, deset odpovídajících upozornilo na malý počet veřejných WC a šest respondentů by přivítalo častější pochůzky policie a kontroly veřejného pořádku. Obyvatele místních částí pak nejvíce tíží neutěšených stav silnic a chodníků, chybějící čekárny na zastávkách, mladí lidé v Brníčku postrádají hřiště. Výsledky budou postupně zapracovávány do projektů regenerací jednotlivých městských lokalit. Například na sídlišti mezi ulicemi Mohelnickou a Novou by v budoucnu mohl vzniknout okruh pro nejmladší jezdce na kolečkových bruslích, přiblížil Hodulák. Poznamenal ovšem, že do první etapy revitalizace veřejných prostranství v Nové ulici, která bude v případě získání státní dotace zahájena ještě letos, dráha pro in-line zařazena není. Počítá s ní až projekt druhého stadia obnovy sídliště. Aby se doplnila většina z toho, co dětem chybí, záleží částečně na představitelích města, a částečně také na organizacích zabývajících se volným časem dětí a mládeže. Proto i jim získané poznatky rádi předáme, konstatoval Pavel Hodulák. Dokončení na straně 2 Charita organizuje humanitární sbírku VE ZKRATCE Uničovská charita uspořádá v bývalém klubu důchodců na Masarykově náměstí sbírku textilu, oděvů, obuvi a hraček, a to v pondělí 16. dubna od 14 do hodin a v úterý 17. dubna od 13 do hodin. Část shromážděných věcí bude věnována potřebným obyvatelům Uničovska, většina ale poslouží lidem v Česku i zahraničí, kteří se ocitli v nouzi. Dárci budou moci přispět i finanční pomocí. Případné bližší informace poskytnou pracovnice charity na telefonu Proběhne zápis do mateřské školy V úterý 17. dubna proběhne zápis dětí do uničovské mateřské školy. Caparti z Uničova budou zapisováni ve školce v ulici Komenského od 8 do 16 hodin, děti ze Střelic pak přímo v tamním předškolním zařízení od 14 do 16 hodin. O přijetí budou rozhodovat kritéria, která jsou k nahlédnutí ve všech školkách. V den zápisu budou od 14 do 16 hodin přístupná všechna pracoviště uničovské mateřské školy v ulicích Jiřího z Poděbrad, U Stadionu, Tyršově a ve Střelicích. Gaudolino zve na florbal Občanské sdružení Gaudolino připravuje Velikonoční florbalový turnaj pro školy z Uničova a okolí. Na plochu sportovní haly gymnázia v neděli 8. dubna od 8 hodin nastoupí týmy hostitelského ústavu a škol v ulicích U Stadionu a Haškově, dále mužstva z Medlova, Mohelnice, Dlouhé Loučky, Bludova a Libiny. Pořadatelé se těší na hojnou účast fandícího publika, pro které připravili bohatý doplňkový program. Vstupné je dobrovolné. Modely hřišť snů, které vytvořili žáci Základní školy Pionýrů, jsou prozatím u Pavla Hoduláka v kanceláři odboru regionálního rozvoje uničovské radnice. Ale až se najde vhodné místo, seznámí se s nimi i široká veřejnost foto/mj/ V Uničově pobeseduje František Bublan Aktuální témata, jako instalace americké radarové základny na českém území, role policie v demokratickém státě nebo mezinárodní terorismus, budou tvořit náplň besedy s někdejším ministrem vnitra Františkem Bublanem, která se uskuteční v uničovském kině v pondělí 16. dubna v 16 hodin. Současného předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost do Uničova pozvala místní organizace ČSSD. red

2 ZPRÁVY Z RADNICE 10. schůze městské rady / /1 Radní vzali na vědomí návrh na obsazení bytu číslo 6 v Kozinově ulici č. p. 632 žadatelem z pořadníku, dále schválili uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 21 v Balcárkově ulici č. p. 684 a zároveň souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy na byt číslo 1 ve Střelicích č. p. 90 s tím, že nová nájemkyně bytovou jednotku v budoucnu od města koupí. Radní zároveň přidělili dva byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. /2 Radní se zabývali záměrem vydání obecně závazné vyhlášky regulující používání pyrotechnických výrobků a ohňostrojů. Reagovali tak na podnět některých obyvatel Brníčka. Vydání takové vyhlášky je však problematické. Jelikož město při své legislativní činnosti musí dodržovat ústavní a zákonné limity, přičemž problematiku užívání pyrotechniky řeší zákon o hornictví, nemůže obec přikročit k jejímu absolutnímu zákazu. Záměr na vydání vyhlášky ale bude dále konzultován s odborem dozoru a kontroly ministerstva vnitra. /3 Rada schválila dva vnitřní předpisy městského úřadu, a to podpisový řád a směrnici o cestovních náhradách zaměstnanců. /4 Rada přednostně přidělila Technických službám Uničov čtyři stavební zakázky v celkovém objemu 910 tisíc korun. Ve všech případech jde o opravy komunikací; v samotném městě firma za 300 tisíc vyspraví štěrkové cesty mezi garážemi, nákladem 100 tisíc obnoví část asfaltové silnice v parku a za 280 tisíc korun předláždí chodník v Nerudově ulici. Zbylých 230 tisíc půjde do Nové Dědiny na opravu místní komunikace. Rozhodnutí je v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek. /5 Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 60 tisíc korun na vydláždění vjezdu a plochy pod kontejnery v areálu domu dětí a mládeže. Dále souhlasila s rozpočtovým opatřením ve výši 83 tisíc korun. Částka je určena na opravu havarijních stavů měřícího transformátoru vysokého napětí a ovládání kompresoru na uničovském zimním stadionu. /6 Rada poskytla finanční příspěvek z prostředků určených k rozdělení radou Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina ve výši 10 tisíc korun na částeční krytí úhrady za opravu motoru požárního stroje. Svoz odpadu ve sváteční dny INFORMACE Z ÚŘADU Komunální odpady budou o svátečních dnech v dubnu a květnu sváženy následovně: z pondělka 9. dubna (Velikonoční pondělí) se svoz překládá na úterý 10. dubna místo v úterý 1. května (Svátek práce) bude svoz proveden v pondělí 30. dubna svoz v úterý 8. května (Den osvobození) zůstává nezměněn ÚŘEDNÍ DESKA MĚSTA UNIČOVA oznámení o záměru pronajmout nebytové prostory Město Uničov zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v Uničově ve Staškově ulici č. p. 242, parc. č. st. 388 v k. ú. Uničov o celkové ploše zhruba 54 m 2 (dříve kosmetika) volné ihned; jistina korun Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 5 let. Žádosti o pronájem včetně všech náležitostí se přijímají do 20. dubna 2007 na podatelně Městského úřadu Uničov, Masarykovo náměstí 22. Podrobné informace včetně minimálních sazeb ročního nájemného zájemci naleznou na úředních deskách, na webových stránkách města v sekci Dokumenty a informace Úřední deska či osobně nebo telefonicky získají na majetkoprávním odboru Městského úřadu Uničov (Ing. Martina Hronová, telefon , Prohlídka prostor se uskuteční po vzájemné dohodě. V dotazníkovém průzkumu... Dokončení ze strany 1 Někteří pedagogové pojali šetření jako prostředek opravdové tvůrčí činnosti společně s vrácenými tiskopisy radnice obdržela i několik výkresů. Na Základní škole Pionýrů dokonce vyrobili trojrozměrné modely hřišť snů s různými atrakcemi, a dokonce i lanovkou. Tyto modely bychom rádi vystavili. Jen musíme najít odpovídající prostory, neboť výrobky jsou z papíru, a tudíž velmi křehké, uzavřel Pavel Hodulák, který zároveň vyjádřil dík školám i žákům, že k šetření přistoupili s velkou zodpovědností. mj Na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže jde 109 tisíc V grantovém řízení na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže bylo letos rozděleno 109 tisíc korun. Město přispěje patnácti žadatelům na celkem devatenáct projektů. Nejvyšší sumu 20 tisíc korun získají pořadatelé muzejní noci. Během ní stráví děti jeden večer v bývalém klášterním kostele, šatlavě, knihovně či městském muzeu ve společnosti historických postav. Účastníci budou plnit rozmanité úkoly, zastřílí si z kuše nebo si zahrají na archeology, uvedl Jiří Urbášek z odboru kultury, školství a sportu uničovské radnice. Půjde o jakousi formu popularizace dějin města, doplnil. Příspěvek ve výši 15 tisíc korun obdrželo místní gymnázium na pořádání studentského majálesu a Základní škola Haškova na provedení vánočního muzikálu O narození Ježíška, jehož autory jsou samotní žáci. Desetitisícovou dotaci pak získá Střední odborná škola na Moravském náměstí na pořádání studentské fotografické soutěže. Další granty jsou v řádech tisíců. Je mezi nimi projekt Základní školy U Stadionu nazvaný Tajemství komiksu (6 tisíc), výtvarný projekt Zažít nudu vadí! občanského sdružení Gaudolino (5,5 tisíce), drum a bass párty Rebellions Open Air (5 tisíc), dětské dny a maškarní karnevaly v místních částech nebo zábavy pro nejmenší organizované Mateřskou školou Uničov. Grantové řízení na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže se v Uničově vyhlašuje od roku Letos o podporu, na níž bylo v rozpočtu města vyčleněno právě 109 tisíc korun, projevil zájem nebývalý počet žadatelů patnáct uchazečů předložilo jedenadvacet projektů na celkovou částku přesahující 161 tisíc korun. Kulturní komise, která žádosti hodnotí a radě města podává konečný návrh, dva záměry vyřadila a několika dalším nevyhověla v plném rozsahu, neboť nesplňovaly všechna potřebná kritéria. mj Kraj finančně podpoří rozvoj města a mikroregionu Rada Olomouckého kraje na svých březnových schůzích rozhodovala o rozdělení finančních prostředků z několika dotačních titulů. V oblasti drobných projektů uspěly mimo jiné také nově zřízené Mateřské centrum Uničov, které působí v prostorách Základní školy v Haškově ulici, a místní sdružení pro film a video. První organizace podala žádost na podporu činnosti a druhá na úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěže Mladá kamera. Oba žadatelé obdrží po dvaceti tisících korunách. Dalšími vyhlášenými dotačními tituly byly obnova kulturních památek a drobných památek místního významu. V prvním z nich obdrží Římskokatolická farnost Uničov půl milionu korun na dokončení rekonstrukce oltáře a město Uničov tři sta tisíc korun na dokončení rekonstrukce mariánského sloupu. Obce mikroregionu Uničovsko získají v souhrnu dvě stě padesát tisíc korun na rekonstrukci drobných památek církevní architektury. V programu obnovy venkova obdrží obce mikroregionu jeden a půl milionu korun na obnovu občanské vybavenosti a sto tisíc korun na aktualizaci svých územních plánů. Tři sta tisíc korun je určeno na činnost orgánů mikroregionu. Místní akční skupina působící v Troubelicích, která se zabývá přípravou koncepčních rozvojových dokumentů mikroregionu, získá dvě stě tisíc korun na úhradu mzdových nákladů svého manažera. Celkem tak z pokladny Olomouckého kraje do města a mikroregionu připutují téměř tři miliony korun. Dalibor Horák, místostarosta Uničova a člen Rady Olomouckého kraje uničovský zpravodaj / 2

3 Město vrátí stočné lidem z šesti místních částí Dlouholetý problém neplacení stočného v některých místních částech byl zřejmě vyřešen Obyvatelé Střelic, Benkova, Renot, Dětřichova, Dolní a Horní Sukolomi, kteří v letech 2004 až 2006 platili stočné, dostávají své peníze zpět. Dohromady jde zhruba o 730 tisíc korun. Zastupitelstvo totiž sazbu za likvidaci odpadních vod v těchto místních částech zpětně stanovilo jako nulovou a pro letošek určilo cenu ve výši 11 korun za metr krychlový; v samotném Uničově se hradí více než dvojnásobek. Město doufá, že se tak podaří vyřešit několikaletý problém placení, či spíše neplacení stočného značným počtem majitelů nemovitostí. Spory nastaly v roce Tehdy začala veškerou vodovodní a kanalizační infrastrukturu v Uničově provozovat společnost Středomoravská vodárenská. V dotazníkovém šetření, na jehož základě byly v místních částech uzavřeny smlouvy na odvádění odpadních vod, odpovědělo pouze 88 majitelů nemovitostí, tedy zhruba 18 procent, přiblížil místostarosta Uničova Dalibor Horák. Ostatní v dotaznících uvedli, že nejsou na kanalizaci připojeni, popřípadě argumentovali, že splašky jsou odváděny povrchovou kanalizací, jež neústí v čistírně. Lidem se nelíbilo, že měli platit za něco, co není skutečná kanalizace. Odpadní vody nejsou svedeny do čistírny, ale vytékají do příkopy za obcí, konstatovala předsedkyně osadního výboru v Dětřichově Edita Zedníková. Její slova potvrzuje i šéfka obecní samosprávy ve Střelicích Soňa Trávníčková: Kanalizace ústí do potoka, a to bez jakéhokoli předčištění. Občané upozorňovali, že město vybírá poplatky a přitom nemá žádné náklady. Podle představitelů radnice však město náklady neslo. Kanalizace v některých místních částech je primárně určená k zachycení dešťové vody a je nutné ji udržovat, aby se předešlo zatopení domů při silných lijácích. Na základě výjimky ministerstva životního prostředí je pak možné dešťovou kanalizaci využívat i k odvodu domácích splašků. Navíc jsou ke stoce mnohé rodinné domy připojeny takzvaně načerno. Pro větší motivaci obyvatel k platbě stočného schválila městská rada v roce 2004 různé slevové koeficienty. Ty například zohledňovaly, že do povrchové kanalizace je odváděna pouze část odpadních vod, třeba z kuchyně a koupelny, kdežto vody z WC jsou svedeny do nepropustné jímky, která je majitelem nemovitosti vyvážena, vzpomněl Horák. Ale ani tento systém nepřinesl kýžený výsledek. Proto na sklonku roku 2006 padlo rozhodnutí o novém uspořádání. Vybrané stočné za poslední tři roky bude v rámci rovných podmínek pro všechny obyvatele vráceno a sazba na rok 2007 bude výrazně snížena. Ozná- Ulice města čistí terénní čtyřkolka s vysavačem Ulice města už několik týdnů brázdí terénní čtyřkola opatřená velkokapacitním vysavačem. Tento nový přírůstek ve vozovém parku uničovských technických služeb byl původně zakoupen na čištění ulic a trávníků od psích exkrementů, ale jak se nakonec ukázalo, zařízení dokáže vysát i drobnější odpadky. Jediné, s čím si neporadí, jsou cigaretové nedopalky, které stroji ucpávají filtr. Vysavač bude od dubna projíždět město po předem stanovených trasách, a to denně, konstatoval Miroslav Urbášek z technických služeb. Při zkušebním provozu trvalo čištění celého Uničova šest dní, ale předpokládáme, že při pravidelné údržbě města se tento čas zkrátí, dodal. Během prvních jízd stroj vysál v průměru devět kilogramů nečistot za směnu. Rekord byl zaznamenán v okolí hřbitova, kde se nashromáždilo jedenáct kilo odpadu. Většinu materiálu tvořily psí výměšky, ale například kolem autobusového nádraží převažovaly odhozené papírky. Nejdřív jsme si mysleli, že toho k vysávání moc není. Když se ovšem řidič čtyřkolky zaměřil na travnaté plochy kolem chodníků a dětská hřiště, začal se zásobník rychle plnit, připomněl Miroslav Urbášek. Zařízení přišlo zhruba na 180 tisíc korun, z čehož 100 tisíc tvořil nákup samotné motorové čtyřkolky a zbytek vysavač včetně montáže. mj mení viselo na vývěskách čtrnáct dní a za tu dobu se neobjevily žádné protesty. Myslím, že se nyní v Dětřichově přihlásí všichni, uvedla Edita Zedníková. Je to ze strany města pozitivní krok. Teď ale bude nutný důsledný výběr, doplnila Soňa Trávníčková. Podle místostarosty Dalibora Horáka bude radnice postupovat nekompromisně. U nemovitostí, jejichž majitelé dotazníky nepřevzali či nevrátili, případně se ke stočnému nepřihlásili, provedeme důkladnou kontrolu způsobu likvidace odpadních vod. A pokud někteří lidé splašky likvidují v rozporu se zákonem nebo v dotaznících uvedli nepravdivé údaje, musí počítat s citelnými finančními postihy, uzavřel. Předpokládané náklady na provozování povrchových kanalizací v šesti místních částech pro rok 2007 představují asi 575 tisíc korun. Od doposud přihlášených obyvatel se vybere přibližně 128 tisíc korun a pokud se nepřipojí další majitelé rodinných domů, bude ztráta hrazena z městského rozpočtu. Problematika neplacení stočného se netýká zbylých dvou místních částí Uničova Brníčka a Nové Dědiny. Nemovitosti v Brníčku jsou napojeny na hloubkovou kanalizaci a smlouvy o likvidaci splašků byly uzavřeny po jejím vybudování. V Nové Dědině pak není ani hloubková, ani povrchová kanalizace. mj Řidič mobilního vysavače se soutředí především na travnaté plochy kolem chodníků. Za den vysaje průměrně 9 kilogramů nečistot foto/mj/ Vyhlašuje se druhý ročník sběrové soutěž pro základní školy Po velkém úspěchu v minulém roce vyhlašuje i letos odbor životního prostředí uničovské radnice pro místní základní školy soutěž ve sběru papíru. Do klání, jež proběhne od 16. do 30. dubna, se mohou zapojit celé třídy, nebo i jednotliví žáci. Podstatou soutěže je, že děti budou do škol přinášet veškerý papírový sběr. Zvítězí ta třída, která nasbírá hmotnostně nejvíce papírového odpadu. A oceněn bude i nejlepší jednotlivec, konstatovala Irena Tiefenbachová z odboru životního prostředí uničovského městského úřadu. Účastníci se mohou těšit na zajímavé ceny. Ohodnoceny budou třídy na prvních pěti místech, přičemž na vítěze čeká 5 tisíc korun a s každým dalším pořadím se odměna o tisícikorunu snižuje. Nejaktivnější sběrač pak získá mobilní telefon. Školám navíc připadnou peníze utržené za prodej suroviny zpracovatelské firmě. V loňském prvním ročníku sběrové soutěže děti nashromáždily 42,7 tun starého papíru. Klání tehdy vyhrála 2.A ze školy U Stadionu, která nastřádala bezmála 3 tuny sběru. mj Na Prvního máje proběhne květinový jarmark Už několik let je uničovský První máj zpestřován květinovým jarmarkem na Masarykově náměstí. A nejinak tomu bude i letos. Centrum města 1. května mezi 8.30 a 13 hodinami zaplaví květiny, sazenice, zahrádkářské potřeby jednoduše vše, co může pěstitel potřebovat. V gastronomických stáncích bude na návštěvníky čekat bohaté občerstvení, včetně zvěřiny. O dobrou náladu se postará kapela Trigon, děti si zasoutěží v ekologických kvízech nebo se vyřádí ve skákacím hradu. A navíc každý příchozí dostane malý dárek! red uničovský zpravodaj / 3

4 Továrna Miele se rozrůstá závratným tempem Firma do léta přijme dvě stovky nových pracovníků Uničovský závod Miele technika se rozrůstá tempem, které překvapuje i samotné manažery společnosti. K první hale z roku 2004 přibyla loni v listopadu hala druhá o velikosti zhruba 10 tisíc metrů čtverečných a v úterý 27. března převzali zástupci podniku třetí halu s necelými 7 tisíci metry čtverečnými výrobní plochy. Firmě Miele se daří jako nikdy v historii, loni zaznamenala patnáctiprocentní meziroční růst obratu. A jelikož s výrobou v Uničově nejsou žádné problémy a zdejší zaměstnanci se velmi osvědčili, přesouvá se sem část produkce z Německa, uvedl ředitel uničovského závodu Miele technika Petr Vodák. Výrobní program vedle už zavedených praček a sušiček od letošního roku doplnila montáž myček nádobí. Ve zbrusu nových prostorách se pak v létě začnou sestavovat bubny pro sušičky. Jelikož produkce v jednotlivých halách na sebe přímo nenavazuje a v areálu stojí, zjednodušeně řečeno, dvě samostatné továrny, je pro podnik důležitá efektivita všech procesů. Její nutnost podtrhuje i fakt, že firma nemá velké skladovací prostory a s většinou dílů se pracuje ihned po dodání. V budoucnu se proto bude veškerý materiál navážet z kamionů přes takzvaný supermarket na malých vláčcích, přičemž na výrobní ploše komponenty stráví maximálně hodinu. Montážní linky jsou až na malé výjimky navrženy přímo pro uničovský závod. Velmi významná je flexibilita. Nevyrábíme totiž jedinou produktovou řadu, ale malé série velkého počtu variant domácích spotřebičů. Proto i výrobní zařízení musí být jednoduše a rychle přizpůsobitelné aktuálním potřebám, konstatoval ředitel. Rozvoj firmy přináší i nová pracovní místa. V současnosti Miele zaměstnává 560 lidí a v nejbližších měsících hodlá přijmout další dvě stovky pracovníků. Při náboru však naráží na problémy. Chybí především absolventi technických oborů, jako například plánovači, procesní inženýři či kvalitáři, kteří zároveň ovládají německý jazyk. Mezi zájemci o dělnická místa pak výrazně převažují ženy. Nevím, kde chlapi jsou a kde pracují, dokonce ani Úřad práce nám nenabízí dostatek uchazečů. Proto nyní původně mužské profese převádíme na profese ženské, přiblížil Petr Vodák. Společnost má vlastní vzdělávací program, jenž dává každému zaměstnanci možnost kariérního postupu. Lidé musí vědět, že mají šanci ve firmě růst. Střední management u nás tvoří pracovníci, kteří začínali v dělnických profesích. Dnes jsou z nich mistři, předáci, technici kvality, doplnil ředitel. Určitým zatraktivněním v očích zaměstnanců by se mohla stát i pohodlnější cesta do práce v Miele přemýšlejí o zavedení vlastní autobusové dopravy, jež by zajížděla i do vzdálenějších míst. Další vizí šéfů závodu je přesun některých konstrukčních prací do Uničova. Podle slov ředitele Vodáka musí k vývoji nových výrobků podnik dlouho vyspívat, ale například zodpovědnost za aktualizaci technické dokumentace by zdejší inženýři mohli nést už v horizontu dvou let. Brány uničovské továrny Miele každý den opouští asi praček a sušiček a 420 myček nádobí. Od září, po převzetí části výroby sušiček z Německa, bude závod denně produkovat až výrobků. V letošním roce firma očekává obrat ve výši 3 až 3,5 miliardy korun. mj Dívky bojovaly o titul miss aerobic Uničovský dům dětí a mládeže uspořádal v sobotu 24. března v tělocvičně Základní školy U Stadionu další ročník pohybově-taneční soutěže pro dívky Malá miss aerobic. V kategorii mladších děvčátek porotu svým výkonem nejvíce zaujala Dominika Handlová, druhé místo obsadila Magda Dragounová a místo třetí Klára Čechová. Mezi staršími slečnami vítěznou trofej vybojovala Veronika Hladíková, druhá skončila Vendula Outratová a diplom za třetí příčku získala Klára Chládková. Titul Miss sympatie byl udělen Monice Ničové. foto/mj/ Žáci ZŠ U Stadionu uspěli v soutěžích mezi školami V letošním pololetí zaznamenaly naše děti vynikající výsledek. Z 310 žáků prospělo s vyznamenáním 198, což je 64 procent. Na tento úspěch navázali naši reprezentanti v soutěžích mezi školami. V okresní soutěži v němčině získal Šimon Kočnar 2. místo a David Havlíček 8. místo. V okresním kole olympiády v českém jazyce obsadil Daniel Štěpánek 11. místo, v zeměpise Filip Kocurek 9. místo. V oblastním kole matematické soutěže žáků 5. ročníků získala Kateřina Galdová 1. místo a Klára Hájková 5. místo. V okresním kole matematické Pythagoriády žáků 6. ročníku obsadil Jakub Žůrek 2. místo a v kategorii žáků 7. ročníku Kristýna Grobelná 3. místo. Tradičně úspěšní býváme v soutěžích kolektivů. Obě družstva šachistů, z prvního i druhého stupně, po vítězství v okresním kole obsadila v krajské přeboru škol shodně 4. místo. Letos poprvé soutěží v košíkové i mladší hoši a překvapivě se dostali až do krajského finále. Dívky skončily v okresním kole páté. Velmi populární je mezi chlapci florbal (pozemní hokej s míčkem). Kluci vyhráli Velikonoční turnaj v konkurenci mužstev Uničovska. Pravidelně hrají zápasy Severomoravské florbalové ligy a drží se uprostřed tabulky. Nyní se chystáme na soutěže v atletice, kopané, astronomii, dopravní výchově, dodržování zákonů (Paragraf 11/55) a v dalších oblastech. Podrobnější informace s výsledky a množstvím fotografií jsou k dispozici na Ředitelství školy Nájmy z bytů a nebytových prostor loni přinesly více než 15 milionů korun Na nájemném z městských bytů a nebytových prostor, které jsou ve správě realitní kanceláře Bytpol, bylo v minulém roce vybráno 15 milionů 642 tisíc korun. Konkrétně z bytů vzešlo 9 milionů 744 tisíc a z nebytových prostor 5 milionů 223 tisíc korun. Další zisky Bytpolu jsou tvořeny například tržbami za opravy. Na výdajích firma zaplatila 11 milionů 462 tisíc korun. Vedle různých správek či výměn zařizovacích prvků bytů, jako sporáků, boilerů nebo kuchyňských linek, je v částce zahrnuto také bezmála 6 milionů vynaložených na větší stavební investice. K poslednímu dni roku 2006 realitní kancelář evidovala bytů a 229 nebytových prostor. Ovšem ne všechny nebytové prostory vytvářejí zisky z pronájmu v pěti desítkách z nich nebylo nájemné stanoveno, neboť šlo například o školní budovy, kaple v místních částech či jiné veřejně prospěšné stavby. Počet městských bytů setrvale klesá, protože od podzimu 2004 v Uničově probíhá privatizace bytového fondu. V rámci ní bylo do loňského 31. prosince novým vlastníků převedeno 374 bytových jednotek. red Velké akce DDM: ekologická soutěž a slet čarodějnic Místní dům dětí a mládeže uspořádá v pátek 20. dubna v městském parku přírodovědně-ekologickou soutěž pro školy nazvanou Zelená stezka. Vzhledem k rozsahu akce je třeba, aby se zájemci o účast přihlásili do 10. dubna na u V padesátikorunovém startovném je zahrnut oběd. V sobotu 28. dubna se pak do areálu domu dětí slétnou všechny čarodějnice i černokněžníci z širokého dalekého okolí, aby společně prožili Filipojakubskou noc. Čeká je vatra, dětské atrakce, soutěže a bohaté občerstvení. Vstupenka na sabat, který vypukne v 16 hodin, přijde na dvacetikorunu. red uničovský zpravodaj / 4

5 Při Noci s Andersenem přespalo v knihovně šestnáct děvčat Soutěže, četba pohádek nebo internetový čet byly na programu Noci s Andersenem, která v uničovské knihovně proběhla z pátku na sobotu 31. března a při níž našlo rozptýlení i poučení šestnáct školou povinných děvčat. Zdejší bibliotéka se do projektu zapojila už podruhé. Dnešní děti pohádky moc neznají. Noc v knihovně je jedna z cest, jak jim tento krásný svět přiblížit, uvedla vedoucí uničovského osvětového zařízení Soňa Holoubková. Letošní Noci s Andersenem se zúčastnilo i několik dívenek, které tu byly už minulý rok. Když spočítám, kolik se pořádá různých dětských akcí a soutěží, a ony stály o noc v knihovně, tak to je pro nás ta největší odměna, dodala. Na malé účastnice čekal pohádkový kvíz, Andersenův klobouk plný netradičních úkolů, soutěže v poznávání zvuků, chutí či vůní nebo večerní internetový čet s ostatními zapojenými knihovnami. Během něj přišlo malé překvapení některé dívky místo sezení u počítače daly přednost knížkám. S půlnocí se na řadu dostala samotná četba pohádek. A protože všichni, včetně pracovníků knihovny, byli oblečeni v kostýmech nadpřirozených bytostí, nechyběla ani volba nejpovedenějšího převleku a nejzajímavějšího nočního úboru. Po Noci s Andersenem chodí děti do knihovny častěji, povídají si o svých zážitcích a přivádějí s sebou i kamarády, řekla vedoucí dětského oddělení uničovské bibliotéky Irena Ochránková. Připomněla také, že kouzlo pohádek oslovuje i současnou počítačovou generaci. Když čtu při besedách pohádkové příběhy, děti to zaujme. Ztichnou, a na závěr si několik posluchačů knížku, z níž ukázka byla, půjčí, konstatovala. Uničovským knihovnicím se podařilo oslovit donátory, kteří svými příspěvky výraznou měrou přispěli k umocnění zážitku pro malé Aleš Langer, autor knihy Průvodce paralelními světy Ve druhé polovině minulého roku vyšla v pražském nakladatelství Triton kniha pedagoga uničovského gymnázia Aleše Langera nazvaná Průvodce paralelními světy. Tematický rámec publikace více než cokoli jiného vystihuje její podtitul Nástin vývoje české sci-fi Práce je uvozena rekapitulací hlavních vývojových momentů české vědecko-fantastické literatury do roku Stěžejní námět pak autor rozvádí na dvou stech tiskových stranách, přičemž mimořádný prostor věnuje dílu tří významných spisovatelů Josefa Nesvadby, Jaroslava Veise a Ondřeje Neffa. Za pozornost bezesporu stojí i Dodatek, v němž Langer analyzuje problematiku antiutopického románu, a to rozborem postav, dějových sekvencí a prostředí, v nichž se příběhy odehrávají. (V encyklopedii Wikipedia je antiutopie charakterizována jako myšlenka fiktivní společnosti, která se vyznačuje jednak zdánlivou, původně zamýšlenou rovností všech členů, ale především totalitní formou vlády.) Průvodce paralelními světy vznikl v roce 1994, původně jako diplomová práce na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Tehdy také Ondřej Neff publikoval Pár poznámek k práci Aleše Langera, které editor do knihy rovněž zařadil. Nejde o nějaká polemická stanoviska, jako spíše o přiblížení vztahu panujícího mezi vládnoucí mocí a autory vědecko-fantastické literatury v letech před Listopadem. Známý spisovatel a novinář pokládá také několik otázek, na které Langer s odstupem jednoho desetiletí odpovídá ve třech přípodotcích. Ve své době práce Aleše Langera vyplnila bílé místo v reflexích vědecko-fantastické literatury. Na své knižní vydání však čekala více účastnice velký úspěch zaznamenala sponzorská pizza nebo takzvané rychlé špunty, tedy nealkoholický sekt. Myšlenka Noci s Andersenem se zrodila před sedmi lety v Uherském Hradišti. Poprvé tam mezi knihami přespaly dvě desítky zájemců. Akce však postupem času získala obrovskou popularitu a letos se k tomuto ojedinělému podniku připojilo 584 knihoven nejen z Česka, ale i ze Slovenska a Polska. mj Malé účastnice Noci s Andersenem si v knihovně nejen zadováděly, ale také se řádně zapotily při přemýšlení nad různými kvízy foto/mj/ než deset let, během kterých už bylo několik shrnujících děl publikováno. I přesto jsou Langerovy poznatky pro fanoušky vědecko-fantastické literatury přínosem, o čemž svědčí i nominace knihy na cenu Akademie science fiction, fantasy a hororu za rok 2006 v kategorii teoretický text (dalšími nominovanými autory jsou Jakub Macek a J. R. R. Tolkien; výsledky budou známy v sobotu 5. května). Laikům pak může Průvodce paralelními světy sloužit jako určité vodítko, čemu v oblasti sci-fi literatury věnovat pozornost. Aleš Langer se totiž opírá o rozsáhlý pramenný aparát a citovaná díla nejen faktograficky popisuje, nýbrž také hodnotí jejich literární kvality. Čtenář může nalézt inspiraci i v připojené bibliografii. Kniha je k dostání v internetových obchodech nebo v knihkupectví Studentcentrum v Křížkovského ulici v Olomouci. mj Jedno filmové představení navštíví průměrně 27 diváků Jednou z povinností Městského kulturního zařízení Uničov, jakožto příspěvkové organizace, je podávat jednou ročně výroční zprávu o své činnosti. Z ní mimo jiné vyplynulo, že například kino v loňském roce nabídlo 416 představení (v roce 2005 to bylo 446). Ve skutečnosti se ovšem odehrálo pouze 380 představení (v roce 2005 to bylo 417), neboť na 36 plánovaných filmových projekcí nepřišli diváci; vesměs šlo o snímky pro náročnější konzumenty. Do kinosálu si během roku našlo cestu diváků (v roce 2005 to bylo ) a průměrná návštěvnost jednoho filmového představení tak byla 27 zájemců. Za zmínku stojí, že na české filmy dorazilo v průměru o deset diváků více. Nejvíce navštívený byl americký dětský film Doba ledová 2 (1 376 diváků) následovaný českými snímky Účastníci zájezdu (812 diváků) a Rafťáci (664 diváků). Městské kulturní zařízení také v roce 2006 zorganizovalo 12 pořadů pro širokou veřejnost, které navštívilo celkem diváků. Největší zájem lidé projevili o koncert dueta Eva a Vašek (435 návštěvníků) a o představení Divadla Járy Cimrmana (420 diváků). Loni proběhlo rovněž 12 koncertů kruhu přátel hudby, na nichž se vesměs představili umělci a tělesa zvučných jmen. Vstupenky na tato vystoupení si zakoupilo 386 posluchačů a dalších 46 zájemců si pořídilo celosezónní permanentky. Nedílnou součástí koncertní síně je Galerie u Minoritů (bývalá křížová chodba klášterního kostela). V roce 2006 zde proběhlo 8 výstav, které vidělo návštěvníků. Nejvíce zájemců (529) si prohlédlo expozici polských filmových plakátů uspořádanou v rámci Dnů evropského dědictví a česko-polského projektu Mosty. Nutno přiznat, že počet návštěvníků je zkreslující, neboť zároveň s výstavou byly zpřístupněny jinak uzavřené prostory bývalého kláštera a veřejnosti se poprvé představila také nová součást galerie instalace k historii řádu minoritů. Další úspěšnou výstavou byla expozice výsledků mezinárodního výtvarného projektu U nás doma. Obrázky dětí z Uničova a jeho tří partnerských měst vidělo 254 návštěvníků. A například olejomalby uničovského samouka Miroslava Vojáčka zhlédlo 191 příchozích. red uničovský zpravodaj / 5

6 POSTŘEHY POSTŘEHY / Prodala se první panenka z Uničova / V průběhu loňského roku vytvořily klientky uničovského centra sociálních služeb pět látkových postaviček pro humanitární aktivitu dětského fondu Unicef nazvanou Adoptuj panenku, zachráníš dítě. A první figurka si už našla svého kupce pořídil si ji jeden Brňan. Za 600 korun, které za panenku zaplatil, bude jedno dítě v rozvojové zemi naočkováno proti šesti smrtelným chorobám, jako spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a obrně. / Uničovští čápi jsou už na komíně / Čapí rodinka, hnízdící na komíně uničovské polikliniky, se už vrátila ze svého zimoviště. Opeřenci byli letos v Uničově poprvé spatřeni v pátek 30. března. / Předprodej vstupenek v MIC / Uničovské Městské informační centrum nabízí za 250 korun vstupenky na společné vystoupení Davida Kollera a skupin Support Lesbiens či Post-It. Tříhodinová show plná hitů proběhne ve čtvrtek 19. dubna v olomoucké Sidii. Infocentrum dále prodává lístky na koncert legendární kapely Olympic, který se uskuteční v sobotu 19. května v Července. Vstupenky jsou v předprodeji za 250 korun, na místě budou o padesátikorunu dražší. / Vzpomínka na Petra Nováka v Litovli / Ve velkém sále litovelské Záložny proběhne v neděli 29. dubna v 16 hodin koncert skupiny George and Beatovens nazvaný Vzpomínka na Petra Nováka. Hity jako Povídej, Náhrobní kámen nebo Já budu chodit po špičkách zazpívají Karel Kahovec a Viktor Sodoma. Návštěvníci vzpomínkového podvečera budou moci rovněž zhlédnout výstavu fotografií, plakátů, gramofonových desek, CD a DVD Petra Nováka. Vstupenky na koncert jsou k dostání v Městském informačním centru v ulici Dr. Beneše, a to za 60 korun. V místě konání pak budou o stát o dvacet korunu více. / Květinová výstava Flora Olomouc / Biblická Rajská zahrada, neboli záplava jarních květin z produkce českých i zahraničních pěstitelů, bude hlavní expozicí letošní Flory Olomouc. Doplní ji sbírky masožravých rostlin, kaktusů a jarních cibulovin či přehlídka svatebních kytic. Zahrádkáři si budou moci nakoupit sazenice, vyzkoušet drobnou mechanizaci a získat odpověď v odborných poradnách. Návštěvníkům budou zpřístupněny také skleníky univerzitní botanické zahrady. Osmadvacátý ročník mezinárodního zahradnického veletrhu proběhne na olomouckém výstavišti od čtvrtka 19. do neděle 22. dubna. / Výstava fotografií Jindřicha Štreita / V olomouckém Muzeu moderního umění je do 13. května instalována výstava fotografií Jindřicha Štreita, konkrétně průřez jeho dílem z let 1965 až Snímky vznikaly v různých koutech světa; vedle záběrů z Číny jsou k vidění dokumentární fotografie ze Sovinecka nebo část souboru Lidé olomouckého okresu. K dispozici je také bohatý katalog. Ve středu 11. dubna v hodin proběhne komentovaná prohlídka, kterou povede kurátor expozice Tomáš Pospěch. Zájemci o účast se mohou objednat na telefonu nebo na u Jindřich Štreit se začátkem března při vyhlašování historicky prvních Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury stal Osobností roku / České pivo očima fotografa Antonína Kratochvíla / V kavárně Café 87 olomouckého Muzea moderního umění probíhá do 13. května komorní výstava snímků, které světoznámý fotograf českého původu Antonín Kratochvíl pořídil pro firemní kalendář Plzeňského Prazdroje. Umělec se komerční fotografii běžně nevěnuje a Prazdroj je po společnosti Harley Davidson teprve druhou firmou, s níž byl ochoten spojit své jméno. Čerstvý šedesátník žije už téměř 40 let ve Spojených státech, patří k legendám světové fotožurnalistiky a mimo jiné byl v roce 1998 zařazen mezi 100 nejslavnějších fotografů USA. Proslavily ho charakteristické černobílé snímky a portréty celebrit, například Boba Dylana či Rolling Stones. Je držitelem mnoha významných profesních ocenění, mezi jinými i ceny World Press Photo. / Akce na Sovinci / Správci Sovince připravili na velikonoční víkend netradiční prohlídky hradu za doprovodu pohádkových bytostí. Exkurze budou probíhat od 7. do 9. dubna mezi 9 a 17 hodinami. O víkendu 21. a 22. dubna se pak na středověkých nádvořích uskuteční lidový jarmark spojený s vítáním jara. Hradní komplex bude po oba dna přístupný od 9 do 19 hodin. / Seniorské taneční dopoledne / Další z tanečních odpolední pořádaných sdružením Uničovští senioři proběhne v neděli 22. dubna od 14 hodin. Místo konání zábavy je tradiční, tedy sálek městského kulturního zařízení, ale muzika bude jiná. Tentokrát se o hudební doprovod postará Karel Žoch. Vstupné každého jednoho účastníka přijde na 20 korun. / Seniorský výlet / Ve středu 18. dubna se zdejší senioři-turisté vydají na svou další procházku. Z Uničova vyjedou autobusem v 6.15 hodin přes Rýmařov do Žďárského Potoka, odkud se vydají na patnáctikilometrovou túru do Oskavy. Během ní navštíví různá zajímavá místa, jako Pod Výhledy, U Kamene či vesničku Bedřichov. ČERNÁ KRONIKA / Čtyři roky starý Volkswagen Passat zmizel v noci na 17. března z parkoviště na sídlišti Generála Svobody. Majitel vozu utrpěl škodu 285 tisíc korun. / Z mototechny v Plzeňské ulici se v noci z 11. na 12. března ztratilo zboží, vesměs elektronika, v ceně 3 tisíce korun. V úterý 20. března časně ráno chmaták navštívil bar v hotelu Národní dům na Masarykově náměstí a přivlastnil si cigarety, mobilní telefon a nějaké peníze, vše v hodnotě 9 tisíc korun. Policisté však zločince mladíka z Uničovska vypátrali a nyní pobertovi hrozí, že část života stráví v nápravném zařízení. / Devatenáctiletý šofér, který má řidičský průkaz teprve několik týdnů, nezvládl v pondělí 26. března večer předjížděcí manévr, dostal smyk a srazil sedmapadesátiletou cyklistku stojící na křižovatce ulic Nemocniční a Olomoucké. Žena utrpěla těžká zranění. Při dechové zkoušce se navíc zjistilo, že si mladík před jízdou zavdal doušek něčeho ostřejšího. / Jeden dvacetiletý Šternberan si prostřednictvím leasingové společnosti pořídil osobní auto. Jelikož neměl u banky založený účet, rozhodl se vůz splácet prostřednictvím konta svého o pár let staršího známého. Od listopadu 2005 do února 2006 kamarádovi předal dohromady 192 tisíc korun. Čtyřiadvacetiletý uničovský filuta ovšem peníze do banky neodnesl, a tím pádem je ani nepoukázal na účet leasingové firmy. Policisté jej podezřívají, že si hotovost jednoduše ponechal. Proto si v minulých dnech vyslechl obvinění z trestného činu podvodu, za který mu hrozí peněžitý trest nebo až tři roky za mřížemi. Pozvání do jarní rozkvetlé přírody Turistický oddíl mládeže Skaláci pořádá v sobotu 28. dubna jedenadvacátý ročník turistického pochodu Uničovská teniska. Start je v tělocvičně Sokola Nová Hradečná od 7 do 11 hodin, cíl na stejném místě do 17 hodin. Na startu dostane každý účastník plánek zvolené trasy. Na všech trasách bude možné absolvovat střelbu na terč, přechod přes lanovou lávku, opékání uzenin, orientaci v přírodě podle mapy a podobně. Děti do 6 let musí jít v doprovodu starší osoby. Na start se účastníci dostanou vlakem z Uničova v 6.39, 8.51 nebo hodin. Úschovna kol zajištěna. Na příjemnou procházku jarní krajinou srdečně zvou členové turistického oddílu mládeže Skaláci. Ladislav Žáček / Trasa 11 kilometrů Nová Hradečná Bradlo Lipinka Kárník sídliště Troubelice stadion Nová Hradečná / Trasa 21 kilometrů Nová Hradečná Bradlo Kárník Klopina Úsov Pískov sídliště Troubelice stadion Nová Hradečná / Trasa 35 kilometrů Nová Hradečná Bradlo Libina žel. st. Obědné Cikánský buk Nedvězí Bradlo Lipinka Úsov Pískov sídliště Troubelice stadion Nová Hradečná Pochod se koná za každého počasí. Každý jde na vlastní nebezpečí. Po absolvování zvolené trasy dostane každý účastník diplom a otisk příležitostného razítka. Startovné: do 18 let 10 korun, ostatní 15 korun. uničovský zpravodaj / 6

7 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV tel , internet: MĚSTSKÉ KINO UNIČOV / ozvučení dolby digital / HANNIBAL ZROZENÍ / pátek ve 20 hod., sobota ve 20 hod., neděle ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 120 min. / Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera na jeho počátku. Vstupné: 65 Kč / KRÁLOVNA / úterý ve 20 hod., středa ve 20 hod. / tit., DP 12, 100 min. / Strhující a jedinečný pohled za zavřené dveře královského paláce těsně po tragické smrti princezny Diany. Vstupné: 65 Kč / PURURAMBO / čtvrtek v 19 hod. / MP, 55 min. / Dobrodružný dokument Pavola Barabáše. Unikátní a strhující film líčí expedici do neprostupných pralesů Nové Guinee. Videoprojekce Filmového kroužku. Vstupné: 30 Kč / PŘÍBĚH ZROZENÍ / pátek v 18 a 20 hod. / ŠUP, tit., DP 12, 100 min. / Jeden z největších příběhů lidstva. Vstupné: 65 Kč / HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL / sobota v 18 a 20 hod., neděle ve 20 hod. / tit., DP 12, 105 min. / Není comeback jako comeback. Hugh Grant a Drew Barrymorová v hlavních rolích romantické komedie. Vstupné: 65 Kč / CESTA DOMŮ / pondělí ve 20 hod. / tit., DP 12, 90 min. P 100 / Milostný příběh odehrávající se na čínském venkově. Vstupné: 60 Kč / ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ / úterý ve 20 hod., středa ve 20 hod. / tit., DP 15, 90 min. / Existuje tisíc způsobů, jak si zvednout adrenalin v krvi. Jen tak udrží jed v žilách, aby ho nezabil. Vstupné: 65 Kč / MAHARAL TAJEMSTVÍ TALISMANU / pátek v 18 a 20 hod., sobota v 18 hod. / MP, 100 min. / Dobrodružný rodinný film o dramatickém pátrání po pokladu v opuštěném centru Prahy. Vstupné: 60 Kč / ATENTÁT V AMBASSADORU / sobota ve 20 hod., neděle ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 12, 115 min. / Událost, která změnila historii a životy mnoha lidí. Drama USA s hvězdným hereckým obsazením. Vstupné: 65 Kč / ZRCADLO / pondělí ve 20 hod. / tit., DP 12, 105 min. P 100 / Film Andreje Tarkovského z roku 1974 je utkán z množství epizod, reálných i fiktivních. Vstupné: 60 Kč / NOC V MUZEU / úterý v 19 hod., středa v 19 hod. / dab., MP, 105 min. / Přírodovědné muzeum v noci ožívá. Akčně dobrodružná komedie v českém znění. Vstupné: 60 Kč / KNIHA REKORDŮ ŠUTKY / čtvrtek v a 20 hod. / tit., DP 12, 80 min. / Zábavná cesta za neuvěřitelnými disciplínami, osudy a hlavně rekordy, na které nenarazíte nikde na světě, ale jen v největší romské osadě na Balkáně. Vstupné: 65 Kč / VRATNÉ LAHVE / pátek v a 20 hod., sobota v a 20 hod, neděle v a 20 hod. / MP, 100 min. / Dlouho očekávaná rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka Vstupné: 75 Kč STRAKONICKÝ DUDÁK / čtvrtek v 19 hodin / sál kina Česká klasika v podání Divadelní společnosti Josefa Dvořáka Praha DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ / čtvrtek v 19 hodin / sál kina Nová zábavná show Zdeňka Izera a Petra Freunda nenechá bránice návštěvníků ani na chvíli v klidu. Vstupenky v ceně 160 a 180 korun jsou k dostání v Městském informačním centru FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU / neděle v 10 hodin / sál kina Agentura Pragokoncert do Uničova přiveze zbrusu nový dětský pořad s Magdalenou Reifovou, alias Majdou, a panáčkem Františkem, které malí diváci znají z televizní obrazovky. Během hodinového představení, plného veselých dialogů a písniček, se děti mimo jiné podívají mezi rybky v akváriu, postaví si sněhuláka a naučí se čarovat s kouzelným pláštěm. Vstupenky v ceně 110 korun jsou k mání v Městském informačním centru ZÁNIK SAMOTY BERHOF / pondělí v 8.30 hodin / sál kina V rámci doprovodného programu filmového festivalu Academia Film Olomouc proběhne v uničovském kině projekce snímku Zánik samoty Berhof. Děj filmu, natočeného v roce 1983 podle novely Vladimíra Körnera, se odehrává těsně po druhé světové válce a pojednává o skupině dobrodruhů, kteří se odmítají smířit s porážkou nacismu a touží po odvetě. Hlavní role pod režijním vedením Jiřího Svobody mimo jiné ztvárnili Jana Brejchová a Milan Kňažko. Samotné projekci bude předcházet odborný úvod. Představení je sice určeno studentům gymnázia, ale zvána je i široká veřejnost. Vstup zdarma GALERIE V KŘÍŽOVÉ CHODBĚ (galerie U Minoritů) JANA NOVOTNÁ: OBRAZY / Šternberská výtvarnice Jana Novotná si během nedávných cest po Indii za duchovním mistrem oblíbila malování různých orientálních obrazců. Galerie je přístupná každou středu od 15 do 17 hodin, sobotu od 9 do 11 hodin a neděli od 14 do 17 hodin. Vstup volný FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ STŘEDNÍCH ŠKOL / Výstava soutěžních prací fotografického klání určeného studentům středních škol SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vstoupili do manželství Andrea Hilšerová (Uničov) a Josef Huňka (Uničov) Novomanželům přejeme mnoho štěstí a radosti ve společném životě Blahopřejeme k jubileu Ludmila Pluskalová 97 let Vladislav Indra 95 let Alžběta Brachtlová 93 let Bohumila Krátká 91 let Liduša Dušková 85 let Erich Serda 85 let Vladislav Cejtchaml 80 let František Bartoň Vítězslav Brauner Jaromír Krestýn Božena Krčková Alois Lachnit Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti Opustili nás Marie Serdová 89 let Naděžda Petrová 51 let Vladimír Hrouda 86 let Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast Připraveno ve spolupráci s pohřebním ústavem Misericordia Zlatá svatba Padesát let společného života oslavili v pá tek 30. března manželé Blažena a Viktor Čaňkovi Manželům přejeme mnoho dalších let společně prožitých v pohodě a ve zdraví Blahopřání / Blahopřejeme panu Vojtěchu Rozehnalovi k významnému životnímu jubileu. Přejeme mu mnoho zdraví a životní pohody. syn Vojtěch s manželkou a vnoučata trojčata Poděkování / Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti a slova útěchy v těžkých chvílích, které následovaly po úmrtí mého manžela pana Pavla Kardoše. manželka / Rodiče zemřelého Pavla Kardoše děkují touto cestou jeho manželce Marcele Kardošové za obětavost a vzornou péči, kterou našemu synovi věnovala po celou dobu jeho velmi těžké nemoci. moc děkujeme Městské infocentrum Uničov, Dr. Beneše 15, tel , Otevírací doba Po Pá: a hod. uničovský zpravodaj / 7

8 Dům dětí a mládeže Vila Tereza Dopravní hřiště se otevírá veřejnosti Během velikonočních prázdnin, ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna, bude od 8 do 14 hodin dopravní hřiště v městském parku zpřístupněno veřejnosti. Kdo si přiveze vlastní kolo, bude mít vstup do areálu zdarma. Zájemci si také za drobný poplatek mohou zajezdit na elektrických samohybech. Ještě malé upozornění: 9. dubna (na Velikonoční pondělí) bude dopravní hřiště uzavřeno. Program DDM pro následující týdny / Jaro přišlo k nám / čtvrtek 5. dubna v 9 hodin / DDM / výroba pomlázek, velikonočních věnců, obrázků a dekorací. Cena jedné techniky je 25 korun, s sebou přinést vyfouknutá vajíčka / Jaro přišlo k nám / pátek 6. dubna v 9 hodin / Dolní Sukolom / výroba velikonočních dekorací. Cena jedné techniky je 25 korun / Prázdninové dopoledne / pátek 6. dubna v 8 hodin / DDM / tisk, savová technika na textil a plavecký bazén pro přihlášené. S sebou barevné nebo bílé triko, ručník, plavky svačinu. Cena 50 korun / Velikonoční diskotéka s Vláďou / pátek 6. dubna v 17 hodin / Klub mladých / vstupné 10 korun / Dobrodružství v lese / dubna / chata Libina / víkendový pobyt pro děti ze sociálně slabých a ohrožených skupin, cena 200 korun. Sraz ve čtvrtek 5. dubna v 8.35 hodin na vlakovém nádraží, příjezd v neděli 8. dubna v hodin / Velikonoce se sluníčkem / dubna / víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v rekreačním středisku CaMila u Morkovic. Cena 420 korun pro dospělé a 350 korun pro děti do 12 let zahrnuje ubytování, polopenzi a materiál. Doprava vlastní / Oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55 / středa 11. dubna v 10 hodin / sál kina / soutěž pro žáky základních škol / Klub maminek / pátek 13. dubna v 9 hodin / DDM / výtvarné techniky pro maminky a jejich děti, cena 50 korun / Jarní chata Libina / dubna / pobyt na chatě v Libině. Sraz účastníků v pátek 13. dubna v hodin na uničovském vlakovém nádraží, příjezd v neděli 15. dubna ve hodin. Bližší informace na telefonu / Pozor, vyjíždíme / sobota 14. dubna ve 14 hodin / dopravní hřiště / zahájení provozu na dopravním hřišti v městském parku. Půjčovné 5 korun za jízdní kolo, 10 korun za elektrické autíčko / Letecká soutěž / neděle 15. dubna v 9 hodin / letiště MK Uničov / žákovská veřejná soutěž leteckých modelářů. Prezence startujících od 8.30 hodin, cena startovného pro žáky 10 korun / Den Země / úterý 17. dubna v 9 hodin / městský park / ekologická soutěž určená dětem z mateřských škol a prvního stupně škol základních, cena 5 korun za jedno dítě / Zelená stezka / pátek 20. dubna v 8.30 hodin / DDM / přírodovědně-ekologická soutěž pro školy. V ceně startovného 50 korun za osobu je zahrnut oběd. Přihlášky se do úterka 10. dubna přijímají na u / Keramika pro veřejnost / pátek 27. dubna v 17 hodin / DDM / tvorba vlastních keramických výrobků. V ceně 50 korun je zahrnuta hlína, glazury a výpal / Filipojakubská noc / sobota 28. dubna v 16 hodin / DDM / slet všech čarodějnic. Vatra, atrakce pro děti, soutěže a bohaté občerstvení. Jednotné vstupné 20 korun. Na akci proběhne vyhlášení výtvarné soutěže Čarodějnice Vyhlášení dětských soutěží / Výtvarná soutěž Čarodějnice / výtvarné práce se přijímají do pondělka 23. dubna. Nejlepší díla budou odměněna a všechny práce budou vystaveny v prostorách DDM / Soutěž Udělej něco pro svou planetu / ekologická soutěž pro děti z mateřských a základních škol. Po celý duben mohou děti vršky od plastových lahví, které se shromažďují v DDM od úterý do čtvrtka mezi 14 a 18 hodinami. Nejlepší sběratelé budou odměněni Zahájení cyklistické sezóny pro širokou veřejnost Na sobotu 14. dubna chystají cyklisté z Olomouce a Uničova symbolické otevírání cyklistické sezóny vyjížďkou do obce Hačky u Konice. Již pátým rokem se všichni příznivci kola z řad aktivních cyklistů i cykloturistů setkají v 10 hodin v Olomouci na Andrově stadionu, nebo uničovští ve stejný čas u radnice na Masarykově náměstí. Potom společně vyrazí do 25 kilometrů vzdálené obce Hačky u Konice, kde budou přivítání starostou a pro všechny bude připraveno malé občerstvení. Stejně jako v minulých letech mohou zájemci zhlédnout historický větrný mlýn, kde jim olomoucký cyklistický trenér Václav Kyba, který je majitelem mlýna, ukáže všechny zajímavosti. V odpoledních hodinách bude následovat individuální návrat do Olomouce a Uničova poměrně snadnou jízdou, vesměs z kopce dolů. Pořadatelé z olomouckého a uničovského cykloteamu na tuto akci srdečně zvou všechny příznivce kola od 6 do 99 let. Vladislav Vlasák SPORTOVNÍ PŘEHLED / kopaná sobota 7. dubna hodin Vsetín starší dorost sobota 7. dubna hodin Vsetín mladší dorost / házená sobota 14. dubna hodin Senice starší žáci neděle 15. dubna hodin Prostějov starší dorost neděle 15. dubna hodin Trnávka muži PLAVECKÝ BAZÉN UNIČOV / provozní doba po zavřeno, sanitární den út hodin ( 24. dubna hodin) st hodin čt hodin (5. dubna hodin) pá hodin (6. dubna hodin) so, ne hodin PERSONÁLNÍ INZERCE / Společnost Miele technika s.r.o. se sídlem v Uničově hledá montážní dělníky pro fyzicky náročnější práci. Požadujeme ochotu pracovat ve směnném provoze a vyučení v technickém nebo příbuzném oboru. Praxe v montážním závodě je výhodou. Nabízíme nadstandardní pracovní prostředí a možnost profesního a osobního rozvoje. Zájemci si mohou vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání, který je k vyzvednutí v sídle společnosti Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, Uničov. Dále společnost hledá motivované a kvalifikované spolupracovníky/ spolupracovnice na pozici seřizovač strojů a zařízení. Požadujeme vyučení nebo středoškolské vzdělání technického zaměření a praxi v oboru, osvědčení podle vyhlášky 50/1978 Sb. ( 5 a výše), znalost hydraulických a pneumatických systémů, znalost práce s PC, ochotu pracovat ve směnném provoze, znalost měřící a řídící techniky výhodou, znalost NJ výhodou. Nabízíme nadstandardní pracovní prostředí a možnost profesního a osobního rozvoje. Zájemci si mohou vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání, který je k vyzvednutí v sídle společnosti Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, Uničov nebo zaslat svůj životopis na / AMCICO AIG Life První americko-česká pojišťovna, a. s. vypisuje v regionu Uničov výběrové řízení na pozici obchodního zástupce. Odměna korun měsíčně plus provize. Požadavek: SŠ, bezúhonnost. Regionální kancelář: Olomouc, tř. Svobody 31, kancelář č Životopis zasílejte na adresu: nebo volejte UNIČOVSKÝ ZPRAVODAJ Noviny města Uničova / Vydává město Uničov / Vychází 20 čísel do roka / Redaktor: Bc. Marek Juráň / Adresa redakce: Městský úřad Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov, tel , / Redakční hodiny pro veřejnost: středa hod. / Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod ev. č. E / Uzávěrka je pět pracovních dní před vydáním čísla / Tisk: TISKÁRNA. BUDÍK. GRAFIKA s. r. o., Nádražní 5, Šternberk uničovský zpravodaj / 8

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009.

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD WORLD DARTS FEDERATION 15. CZECH Mezinárodní šipkový turnaj OPEN WDF kategorie 3, BDO kategorie B, Zuiderduin Masters Pátek 6. listopadu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

ZAPISOVANÉ AKTIVITY, 28. 5. 2015 (ČTVRTEK) NABÍZENÉ AKTIVITY:

ZAPISOVANÉ AKTIVITY, 28. 5. 2015 (ČTVRTEK) NABÍZENÉ AKTIVITY: ZAPISOVANÉ AKTIVITY, 28. 5. 2015 (ČTVRTEK) Milí žáci, na čtvrtek 28. 5. 2015 jsme si pro vás připravili čtrnáct aktivit zveřejněných v tomto seznamu. Od pondělí 4. 5. 2015 (od 15 hodin) bude možné se prostřednictvím

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY 90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více