uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007"

Transkript

1 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 6 3 Kč ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007 V dotazníkovém průzkumu děti prozradily, co jim ve městě nejvíce chybí Začátkem roku proběhl na uničovských základních školách dotazníkový průzkum. V něm se děti vyjadřovaly ke stavu veřejných hřišť, městského mobiliáře nebo zeleně. Iniciátora šetření, odbor regionálního rozvoje místní radnice, také zajímalo, co teenagerům v Uničově chybí, jaké záliby nemohou kvůli neexistující infrastruktuře provozovat, či naopak co by z okolí svého bydliště odstranili. Dotazníky byly anonymní, ptali jsme se pouze na ulici, ve které respondent bydlí. Tak jsme mohli vyplněné formuláře rozdělit podle konkrétních lokalit na centrum Uničova, sedm sídlišť, zbylé části města a na místní části, přiblížil Pavel Hodulák z uničovského městského úřadu. Máme nyní zmapováno, co si děti konkrétně přejí, dodal. Z 399 vrácených dotazníků mimo jiné vyplynulo, že v blízkosti Sadu míru citelně chybí hřiště. Mladá generace by přivítala rozšíření in-line areálu u autobusového nádraží o překážky určené pro skoky na kole, respektive vybudování specializovaného parku pro tento druh sportu. Děti také postrádají plochy na basketbal nebo horolezecké stěny. V dotaznících se objevil i návrh na založení kroužků jezdectví, basketbalu, baseballu nebo na ustavení ragbyového týmu. Mládež ale nemyslela pouze na sport. Padly rovněž požadavky na výstavbu 3D kina, zoologické zahrady či útulku pro opuštěná zvířata. V patnácti případech se vyskytl podnět na zbudování restaurace McDonald, v jedenácti na stavbu hypermarketu, deset odpovídajících upozornilo na malý počet veřejných WC a šest respondentů by přivítalo častější pochůzky policie a kontroly veřejného pořádku. Obyvatele místních částí pak nejvíce tíží neutěšených stav silnic a chodníků, chybějící čekárny na zastávkách, mladí lidé v Brníčku postrádají hřiště. Výsledky budou postupně zapracovávány do projektů regenerací jednotlivých městských lokalit. Například na sídlišti mezi ulicemi Mohelnickou a Novou by v budoucnu mohl vzniknout okruh pro nejmladší jezdce na kolečkových bruslích, přiblížil Hodulák. Poznamenal ovšem, že do první etapy revitalizace veřejných prostranství v Nové ulici, která bude v případě získání státní dotace zahájena ještě letos, dráha pro in-line zařazena není. Počítá s ní až projekt druhého stadia obnovy sídliště. Aby se doplnila většina z toho, co dětem chybí, záleží částečně na představitelích města, a částečně také na organizacích zabývajících se volným časem dětí a mládeže. Proto i jim získané poznatky rádi předáme, konstatoval Pavel Hodulák. Dokončení na straně 2 Charita organizuje humanitární sbírku VE ZKRATCE Uničovská charita uspořádá v bývalém klubu důchodců na Masarykově náměstí sbírku textilu, oděvů, obuvi a hraček, a to v pondělí 16. dubna od 14 do hodin a v úterý 17. dubna od 13 do hodin. Část shromážděných věcí bude věnována potřebným obyvatelům Uničovska, většina ale poslouží lidem v Česku i zahraničí, kteří se ocitli v nouzi. Dárci budou moci přispět i finanční pomocí. Případné bližší informace poskytnou pracovnice charity na telefonu Proběhne zápis do mateřské školy V úterý 17. dubna proběhne zápis dětí do uničovské mateřské školy. Caparti z Uničova budou zapisováni ve školce v ulici Komenského od 8 do 16 hodin, děti ze Střelic pak přímo v tamním předškolním zařízení od 14 do 16 hodin. O přijetí budou rozhodovat kritéria, která jsou k nahlédnutí ve všech školkách. V den zápisu budou od 14 do 16 hodin přístupná všechna pracoviště uničovské mateřské školy v ulicích Jiřího z Poděbrad, U Stadionu, Tyršově a ve Střelicích. Gaudolino zve na florbal Občanské sdružení Gaudolino připravuje Velikonoční florbalový turnaj pro školy z Uničova a okolí. Na plochu sportovní haly gymnázia v neděli 8. dubna od 8 hodin nastoupí týmy hostitelského ústavu a škol v ulicích U Stadionu a Haškově, dále mužstva z Medlova, Mohelnice, Dlouhé Loučky, Bludova a Libiny. Pořadatelé se těší na hojnou účast fandícího publika, pro které připravili bohatý doplňkový program. Vstupné je dobrovolné. Modely hřišť snů, které vytvořili žáci Základní školy Pionýrů, jsou prozatím u Pavla Hoduláka v kanceláři odboru regionálního rozvoje uničovské radnice. Ale až se najde vhodné místo, seznámí se s nimi i široká veřejnost foto/mj/ V Uničově pobeseduje František Bublan Aktuální témata, jako instalace americké radarové základny na českém území, role policie v demokratickém státě nebo mezinárodní terorismus, budou tvořit náplň besedy s někdejším ministrem vnitra Františkem Bublanem, která se uskuteční v uničovském kině v pondělí 16. dubna v 16 hodin. Současného předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost do Uničova pozvala místní organizace ČSSD. red

2 ZPRÁVY Z RADNICE 10. schůze městské rady / /1 Radní vzali na vědomí návrh na obsazení bytu číslo 6 v Kozinově ulici č. p. 632 žadatelem z pořadníku, dále schválili uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 21 v Balcárkově ulici č. p. 684 a zároveň souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy na byt číslo 1 ve Střelicích č. p. 90 s tím, že nová nájemkyně bytovou jednotku v budoucnu od města koupí. Radní zároveň přidělili dva byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. /2 Radní se zabývali záměrem vydání obecně závazné vyhlášky regulující používání pyrotechnických výrobků a ohňostrojů. Reagovali tak na podnět některých obyvatel Brníčka. Vydání takové vyhlášky je však problematické. Jelikož město při své legislativní činnosti musí dodržovat ústavní a zákonné limity, přičemž problematiku užívání pyrotechniky řeší zákon o hornictví, nemůže obec přikročit k jejímu absolutnímu zákazu. Záměr na vydání vyhlášky ale bude dále konzultován s odborem dozoru a kontroly ministerstva vnitra. /3 Rada schválila dva vnitřní předpisy městského úřadu, a to podpisový řád a směrnici o cestovních náhradách zaměstnanců. /4 Rada přednostně přidělila Technických službám Uničov čtyři stavební zakázky v celkovém objemu 910 tisíc korun. Ve všech případech jde o opravy komunikací; v samotném městě firma za 300 tisíc vyspraví štěrkové cesty mezi garážemi, nákladem 100 tisíc obnoví část asfaltové silnice v parku a za 280 tisíc korun předláždí chodník v Nerudově ulici. Zbylých 230 tisíc půjde do Nové Dědiny na opravu místní komunikace. Rozhodnutí je v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek. /5 Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 60 tisíc korun na vydláždění vjezdu a plochy pod kontejnery v areálu domu dětí a mládeže. Dále souhlasila s rozpočtovým opatřením ve výši 83 tisíc korun. Částka je určena na opravu havarijních stavů měřícího transformátoru vysokého napětí a ovládání kompresoru na uničovském zimním stadionu. /6 Rada poskytla finanční příspěvek z prostředků určených k rozdělení radou Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina ve výši 10 tisíc korun na částeční krytí úhrady za opravu motoru požárního stroje. Svoz odpadu ve sváteční dny INFORMACE Z ÚŘADU Komunální odpady budou o svátečních dnech v dubnu a květnu sváženy následovně: z pondělka 9. dubna (Velikonoční pondělí) se svoz překládá na úterý 10. dubna místo v úterý 1. května (Svátek práce) bude svoz proveden v pondělí 30. dubna svoz v úterý 8. května (Den osvobození) zůstává nezměněn ÚŘEDNÍ DESKA MĚSTA UNIČOVA oznámení o záměru pronajmout nebytové prostory Město Uničov zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v Uničově ve Staškově ulici č. p. 242, parc. č. st. 388 v k. ú. Uničov o celkové ploše zhruba 54 m 2 (dříve kosmetika) volné ihned; jistina korun Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 5 let. Žádosti o pronájem včetně všech náležitostí se přijímají do 20. dubna 2007 na podatelně Městského úřadu Uničov, Masarykovo náměstí 22. Podrobné informace včetně minimálních sazeb ročního nájemného zájemci naleznou na úředních deskách, na webových stránkách města v sekci Dokumenty a informace Úřední deska či osobně nebo telefonicky získají na majetkoprávním odboru Městského úřadu Uničov (Ing. Martina Hronová, telefon , Prohlídka prostor se uskuteční po vzájemné dohodě. V dotazníkovém průzkumu... Dokončení ze strany 1 Někteří pedagogové pojali šetření jako prostředek opravdové tvůrčí činnosti společně s vrácenými tiskopisy radnice obdržela i několik výkresů. Na Základní škole Pionýrů dokonce vyrobili trojrozměrné modely hřišť snů s různými atrakcemi, a dokonce i lanovkou. Tyto modely bychom rádi vystavili. Jen musíme najít odpovídající prostory, neboť výrobky jsou z papíru, a tudíž velmi křehké, uzavřel Pavel Hodulák, který zároveň vyjádřil dík školám i žákům, že k šetření přistoupili s velkou zodpovědností. mj Na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže jde 109 tisíc V grantovém řízení na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže bylo letos rozděleno 109 tisíc korun. Město přispěje patnácti žadatelům na celkem devatenáct projektů. Nejvyšší sumu 20 tisíc korun získají pořadatelé muzejní noci. Během ní stráví děti jeden večer v bývalém klášterním kostele, šatlavě, knihovně či městském muzeu ve společnosti historických postav. Účastníci budou plnit rozmanité úkoly, zastřílí si z kuše nebo si zahrají na archeology, uvedl Jiří Urbášek z odboru kultury, školství a sportu uničovské radnice. Půjde o jakousi formu popularizace dějin města, doplnil. Příspěvek ve výši 15 tisíc korun obdrželo místní gymnázium na pořádání studentského majálesu a Základní škola Haškova na provedení vánočního muzikálu O narození Ježíška, jehož autory jsou samotní žáci. Desetitisícovou dotaci pak získá Střední odborná škola na Moravském náměstí na pořádání studentské fotografické soutěže. Další granty jsou v řádech tisíců. Je mezi nimi projekt Základní školy U Stadionu nazvaný Tajemství komiksu (6 tisíc), výtvarný projekt Zažít nudu vadí! občanského sdružení Gaudolino (5,5 tisíce), drum a bass párty Rebellions Open Air (5 tisíc), dětské dny a maškarní karnevaly v místních částech nebo zábavy pro nejmenší organizované Mateřskou školou Uničov. Grantové řízení na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže se v Uničově vyhlašuje od roku Letos o podporu, na níž bylo v rozpočtu města vyčleněno právě 109 tisíc korun, projevil zájem nebývalý počet žadatelů patnáct uchazečů předložilo jedenadvacet projektů na celkovou částku přesahující 161 tisíc korun. Kulturní komise, která žádosti hodnotí a radě města podává konečný návrh, dva záměry vyřadila a několika dalším nevyhověla v plném rozsahu, neboť nesplňovaly všechna potřebná kritéria. mj Kraj finančně podpoří rozvoj města a mikroregionu Rada Olomouckého kraje na svých březnových schůzích rozhodovala o rozdělení finančních prostředků z několika dotačních titulů. V oblasti drobných projektů uspěly mimo jiné také nově zřízené Mateřské centrum Uničov, které působí v prostorách Základní školy v Haškově ulici, a místní sdružení pro film a video. První organizace podala žádost na podporu činnosti a druhá na úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěže Mladá kamera. Oba žadatelé obdrží po dvaceti tisících korunách. Dalšími vyhlášenými dotačními tituly byly obnova kulturních památek a drobných památek místního významu. V prvním z nich obdrží Římskokatolická farnost Uničov půl milionu korun na dokončení rekonstrukce oltáře a město Uničov tři sta tisíc korun na dokončení rekonstrukce mariánského sloupu. Obce mikroregionu Uničovsko získají v souhrnu dvě stě padesát tisíc korun na rekonstrukci drobných památek církevní architektury. V programu obnovy venkova obdrží obce mikroregionu jeden a půl milionu korun na obnovu občanské vybavenosti a sto tisíc korun na aktualizaci svých územních plánů. Tři sta tisíc korun je určeno na činnost orgánů mikroregionu. Místní akční skupina působící v Troubelicích, která se zabývá přípravou koncepčních rozvojových dokumentů mikroregionu, získá dvě stě tisíc korun na úhradu mzdových nákladů svého manažera. Celkem tak z pokladny Olomouckého kraje do města a mikroregionu připutují téměř tři miliony korun. Dalibor Horák, místostarosta Uničova a člen Rady Olomouckého kraje uničovský zpravodaj / 2

3 Město vrátí stočné lidem z šesti místních částí Dlouholetý problém neplacení stočného v některých místních částech byl zřejmě vyřešen Obyvatelé Střelic, Benkova, Renot, Dětřichova, Dolní a Horní Sukolomi, kteří v letech 2004 až 2006 platili stočné, dostávají své peníze zpět. Dohromady jde zhruba o 730 tisíc korun. Zastupitelstvo totiž sazbu za likvidaci odpadních vod v těchto místních částech zpětně stanovilo jako nulovou a pro letošek určilo cenu ve výši 11 korun za metr krychlový; v samotném Uničově se hradí více než dvojnásobek. Město doufá, že se tak podaří vyřešit několikaletý problém placení, či spíše neplacení stočného značným počtem majitelů nemovitostí. Spory nastaly v roce Tehdy začala veškerou vodovodní a kanalizační infrastrukturu v Uničově provozovat společnost Středomoravská vodárenská. V dotazníkovém šetření, na jehož základě byly v místních částech uzavřeny smlouvy na odvádění odpadních vod, odpovědělo pouze 88 majitelů nemovitostí, tedy zhruba 18 procent, přiblížil místostarosta Uničova Dalibor Horák. Ostatní v dotaznících uvedli, že nejsou na kanalizaci připojeni, popřípadě argumentovali, že splašky jsou odváděny povrchovou kanalizací, jež neústí v čistírně. Lidem se nelíbilo, že měli platit za něco, co není skutečná kanalizace. Odpadní vody nejsou svedeny do čistírny, ale vytékají do příkopy za obcí, konstatovala předsedkyně osadního výboru v Dětřichově Edita Zedníková. Její slova potvrzuje i šéfka obecní samosprávy ve Střelicích Soňa Trávníčková: Kanalizace ústí do potoka, a to bez jakéhokoli předčištění. Občané upozorňovali, že město vybírá poplatky a přitom nemá žádné náklady. Podle představitelů radnice však město náklady neslo. Kanalizace v některých místních částech je primárně určená k zachycení dešťové vody a je nutné ji udržovat, aby se předešlo zatopení domů při silných lijácích. Na základě výjimky ministerstva životního prostředí je pak možné dešťovou kanalizaci využívat i k odvodu domácích splašků. Navíc jsou ke stoce mnohé rodinné domy připojeny takzvaně načerno. Pro větší motivaci obyvatel k platbě stočného schválila městská rada v roce 2004 různé slevové koeficienty. Ty například zohledňovaly, že do povrchové kanalizace je odváděna pouze část odpadních vod, třeba z kuchyně a koupelny, kdežto vody z WC jsou svedeny do nepropustné jímky, která je majitelem nemovitosti vyvážena, vzpomněl Horák. Ale ani tento systém nepřinesl kýžený výsledek. Proto na sklonku roku 2006 padlo rozhodnutí o novém uspořádání. Vybrané stočné za poslední tři roky bude v rámci rovných podmínek pro všechny obyvatele vráceno a sazba na rok 2007 bude výrazně snížena. Ozná- Ulice města čistí terénní čtyřkolka s vysavačem Ulice města už několik týdnů brázdí terénní čtyřkola opatřená velkokapacitním vysavačem. Tento nový přírůstek ve vozovém parku uničovských technických služeb byl původně zakoupen na čištění ulic a trávníků od psích exkrementů, ale jak se nakonec ukázalo, zařízení dokáže vysát i drobnější odpadky. Jediné, s čím si neporadí, jsou cigaretové nedopalky, které stroji ucpávají filtr. Vysavač bude od dubna projíždět město po předem stanovených trasách, a to denně, konstatoval Miroslav Urbášek z technických služeb. Při zkušebním provozu trvalo čištění celého Uničova šest dní, ale předpokládáme, že při pravidelné údržbě města se tento čas zkrátí, dodal. Během prvních jízd stroj vysál v průměru devět kilogramů nečistot za směnu. Rekord byl zaznamenán v okolí hřbitova, kde se nashromáždilo jedenáct kilo odpadu. Většinu materiálu tvořily psí výměšky, ale například kolem autobusového nádraží převažovaly odhozené papírky. Nejdřív jsme si mysleli, že toho k vysávání moc není. Když se ovšem řidič čtyřkolky zaměřil na travnaté plochy kolem chodníků a dětská hřiště, začal se zásobník rychle plnit, připomněl Miroslav Urbášek. Zařízení přišlo zhruba na 180 tisíc korun, z čehož 100 tisíc tvořil nákup samotné motorové čtyřkolky a zbytek vysavač včetně montáže. mj mení viselo na vývěskách čtrnáct dní a za tu dobu se neobjevily žádné protesty. Myslím, že se nyní v Dětřichově přihlásí všichni, uvedla Edita Zedníková. Je to ze strany města pozitivní krok. Teď ale bude nutný důsledný výběr, doplnila Soňa Trávníčková. Podle místostarosty Dalibora Horáka bude radnice postupovat nekompromisně. U nemovitostí, jejichž majitelé dotazníky nepřevzali či nevrátili, případně se ke stočnému nepřihlásili, provedeme důkladnou kontrolu způsobu likvidace odpadních vod. A pokud někteří lidé splašky likvidují v rozporu se zákonem nebo v dotaznících uvedli nepravdivé údaje, musí počítat s citelnými finančními postihy, uzavřel. Předpokládané náklady na provozování povrchových kanalizací v šesti místních částech pro rok 2007 představují asi 575 tisíc korun. Od doposud přihlášených obyvatel se vybere přibližně 128 tisíc korun a pokud se nepřipojí další majitelé rodinných domů, bude ztráta hrazena z městského rozpočtu. Problematika neplacení stočného se netýká zbylých dvou místních částí Uničova Brníčka a Nové Dědiny. Nemovitosti v Brníčku jsou napojeny na hloubkovou kanalizaci a smlouvy o likvidaci splašků byly uzavřeny po jejím vybudování. V Nové Dědině pak není ani hloubková, ani povrchová kanalizace. mj Řidič mobilního vysavače se soutředí především na travnaté plochy kolem chodníků. Za den vysaje průměrně 9 kilogramů nečistot foto/mj/ Vyhlašuje se druhý ročník sběrové soutěž pro základní školy Po velkém úspěchu v minulém roce vyhlašuje i letos odbor životního prostředí uničovské radnice pro místní základní školy soutěž ve sběru papíru. Do klání, jež proběhne od 16. do 30. dubna, se mohou zapojit celé třídy, nebo i jednotliví žáci. Podstatou soutěže je, že děti budou do škol přinášet veškerý papírový sběr. Zvítězí ta třída, která nasbírá hmotnostně nejvíce papírového odpadu. A oceněn bude i nejlepší jednotlivec, konstatovala Irena Tiefenbachová z odboru životního prostředí uničovského městského úřadu. Účastníci se mohou těšit na zajímavé ceny. Ohodnoceny budou třídy na prvních pěti místech, přičemž na vítěze čeká 5 tisíc korun a s každým dalším pořadím se odměna o tisícikorunu snižuje. Nejaktivnější sběrač pak získá mobilní telefon. Školám navíc připadnou peníze utržené za prodej suroviny zpracovatelské firmě. V loňském prvním ročníku sběrové soutěže děti nashromáždily 42,7 tun starého papíru. Klání tehdy vyhrála 2.A ze školy U Stadionu, která nastřádala bezmála 3 tuny sběru. mj Na Prvního máje proběhne květinový jarmark Už několik let je uničovský První máj zpestřován květinovým jarmarkem na Masarykově náměstí. A nejinak tomu bude i letos. Centrum města 1. května mezi 8.30 a 13 hodinami zaplaví květiny, sazenice, zahrádkářské potřeby jednoduše vše, co může pěstitel potřebovat. V gastronomických stáncích bude na návštěvníky čekat bohaté občerstvení, včetně zvěřiny. O dobrou náladu se postará kapela Trigon, děti si zasoutěží v ekologických kvízech nebo se vyřádí ve skákacím hradu. A navíc každý příchozí dostane malý dárek! red uničovský zpravodaj / 3

4 Továrna Miele se rozrůstá závratným tempem Firma do léta přijme dvě stovky nových pracovníků Uničovský závod Miele technika se rozrůstá tempem, které překvapuje i samotné manažery společnosti. K první hale z roku 2004 přibyla loni v listopadu hala druhá o velikosti zhruba 10 tisíc metrů čtverečných a v úterý 27. března převzali zástupci podniku třetí halu s necelými 7 tisíci metry čtverečnými výrobní plochy. Firmě Miele se daří jako nikdy v historii, loni zaznamenala patnáctiprocentní meziroční růst obratu. A jelikož s výrobou v Uničově nejsou žádné problémy a zdejší zaměstnanci se velmi osvědčili, přesouvá se sem část produkce z Německa, uvedl ředitel uničovského závodu Miele technika Petr Vodák. Výrobní program vedle už zavedených praček a sušiček od letošního roku doplnila montáž myček nádobí. Ve zbrusu nových prostorách se pak v létě začnou sestavovat bubny pro sušičky. Jelikož produkce v jednotlivých halách na sebe přímo nenavazuje a v areálu stojí, zjednodušeně řečeno, dvě samostatné továrny, je pro podnik důležitá efektivita všech procesů. Její nutnost podtrhuje i fakt, že firma nemá velké skladovací prostory a s většinou dílů se pracuje ihned po dodání. V budoucnu se proto bude veškerý materiál navážet z kamionů přes takzvaný supermarket na malých vláčcích, přičemž na výrobní ploše komponenty stráví maximálně hodinu. Montážní linky jsou až na malé výjimky navrženy přímo pro uničovský závod. Velmi významná je flexibilita. Nevyrábíme totiž jedinou produktovou řadu, ale malé série velkého počtu variant domácích spotřebičů. Proto i výrobní zařízení musí být jednoduše a rychle přizpůsobitelné aktuálním potřebám, konstatoval ředitel. Rozvoj firmy přináší i nová pracovní místa. V současnosti Miele zaměstnává 560 lidí a v nejbližších měsících hodlá přijmout další dvě stovky pracovníků. Při náboru však naráží na problémy. Chybí především absolventi technických oborů, jako například plánovači, procesní inženýři či kvalitáři, kteří zároveň ovládají německý jazyk. Mezi zájemci o dělnická místa pak výrazně převažují ženy. Nevím, kde chlapi jsou a kde pracují, dokonce ani Úřad práce nám nenabízí dostatek uchazečů. Proto nyní původně mužské profese převádíme na profese ženské, přiblížil Petr Vodák. Společnost má vlastní vzdělávací program, jenž dává každému zaměstnanci možnost kariérního postupu. Lidé musí vědět, že mají šanci ve firmě růst. Střední management u nás tvoří pracovníci, kteří začínali v dělnických profesích. Dnes jsou z nich mistři, předáci, technici kvality, doplnil ředitel. Určitým zatraktivněním v očích zaměstnanců by se mohla stát i pohodlnější cesta do práce v Miele přemýšlejí o zavedení vlastní autobusové dopravy, jež by zajížděla i do vzdálenějších míst. Další vizí šéfů závodu je přesun některých konstrukčních prací do Uničova. Podle slov ředitele Vodáka musí k vývoji nových výrobků podnik dlouho vyspívat, ale například zodpovědnost za aktualizaci technické dokumentace by zdejší inženýři mohli nést už v horizontu dvou let. Brány uničovské továrny Miele každý den opouští asi praček a sušiček a 420 myček nádobí. Od září, po převzetí části výroby sušiček z Německa, bude závod denně produkovat až výrobků. V letošním roce firma očekává obrat ve výši 3 až 3,5 miliardy korun. mj Dívky bojovaly o titul miss aerobic Uničovský dům dětí a mládeže uspořádal v sobotu 24. března v tělocvičně Základní školy U Stadionu další ročník pohybově-taneční soutěže pro dívky Malá miss aerobic. V kategorii mladších děvčátek porotu svým výkonem nejvíce zaujala Dominika Handlová, druhé místo obsadila Magda Dragounová a místo třetí Klára Čechová. Mezi staršími slečnami vítěznou trofej vybojovala Veronika Hladíková, druhá skončila Vendula Outratová a diplom za třetí příčku získala Klára Chládková. Titul Miss sympatie byl udělen Monice Ničové. foto/mj/ Žáci ZŠ U Stadionu uspěli v soutěžích mezi školami V letošním pololetí zaznamenaly naše děti vynikající výsledek. Z 310 žáků prospělo s vyznamenáním 198, což je 64 procent. Na tento úspěch navázali naši reprezentanti v soutěžích mezi školami. V okresní soutěži v němčině získal Šimon Kočnar 2. místo a David Havlíček 8. místo. V okresním kole olympiády v českém jazyce obsadil Daniel Štěpánek 11. místo, v zeměpise Filip Kocurek 9. místo. V oblastním kole matematické soutěže žáků 5. ročníků získala Kateřina Galdová 1. místo a Klára Hájková 5. místo. V okresním kole matematické Pythagoriády žáků 6. ročníku obsadil Jakub Žůrek 2. místo a v kategorii žáků 7. ročníku Kristýna Grobelná 3. místo. Tradičně úspěšní býváme v soutěžích kolektivů. Obě družstva šachistů, z prvního i druhého stupně, po vítězství v okresním kole obsadila v krajské přeboru škol shodně 4. místo. Letos poprvé soutěží v košíkové i mladší hoši a překvapivě se dostali až do krajského finále. Dívky skončily v okresním kole páté. Velmi populární je mezi chlapci florbal (pozemní hokej s míčkem). Kluci vyhráli Velikonoční turnaj v konkurenci mužstev Uničovska. Pravidelně hrají zápasy Severomoravské florbalové ligy a drží se uprostřed tabulky. Nyní se chystáme na soutěže v atletice, kopané, astronomii, dopravní výchově, dodržování zákonů (Paragraf 11/55) a v dalších oblastech. Podrobnější informace s výsledky a množstvím fotografií jsou k dispozici na Ředitelství školy Nájmy z bytů a nebytových prostor loni přinesly více než 15 milionů korun Na nájemném z městských bytů a nebytových prostor, které jsou ve správě realitní kanceláře Bytpol, bylo v minulém roce vybráno 15 milionů 642 tisíc korun. Konkrétně z bytů vzešlo 9 milionů 744 tisíc a z nebytových prostor 5 milionů 223 tisíc korun. Další zisky Bytpolu jsou tvořeny například tržbami za opravy. Na výdajích firma zaplatila 11 milionů 462 tisíc korun. Vedle různých správek či výměn zařizovacích prvků bytů, jako sporáků, boilerů nebo kuchyňských linek, je v částce zahrnuto také bezmála 6 milionů vynaložených na větší stavební investice. K poslednímu dni roku 2006 realitní kancelář evidovala bytů a 229 nebytových prostor. Ovšem ne všechny nebytové prostory vytvářejí zisky z pronájmu v pěti desítkách z nich nebylo nájemné stanoveno, neboť šlo například o školní budovy, kaple v místních částech či jiné veřejně prospěšné stavby. Počet městských bytů setrvale klesá, protože od podzimu 2004 v Uničově probíhá privatizace bytového fondu. V rámci ní bylo do loňského 31. prosince novým vlastníků převedeno 374 bytových jednotek. red Velké akce DDM: ekologická soutěž a slet čarodějnic Místní dům dětí a mládeže uspořádá v pátek 20. dubna v městském parku přírodovědně-ekologickou soutěž pro školy nazvanou Zelená stezka. Vzhledem k rozsahu akce je třeba, aby se zájemci o účast přihlásili do 10. dubna na u V padesátikorunovém startovném je zahrnut oběd. V sobotu 28. dubna se pak do areálu domu dětí slétnou všechny čarodějnice i černokněžníci z širokého dalekého okolí, aby společně prožili Filipojakubskou noc. Čeká je vatra, dětské atrakce, soutěže a bohaté občerstvení. Vstupenka na sabat, který vypukne v 16 hodin, přijde na dvacetikorunu. red uničovský zpravodaj / 4

5 Při Noci s Andersenem přespalo v knihovně šestnáct děvčat Soutěže, četba pohádek nebo internetový čet byly na programu Noci s Andersenem, která v uničovské knihovně proběhla z pátku na sobotu 31. března a při níž našlo rozptýlení i poučení šestnáct školou povinných děvčat. Zdejší bibliotéka se do projektu zapojila už podruhé. Dnešní děti pohádky moc neznají. Noc v knihovně je jedna z cest, jak jim tento krásný svět přiblížit, uvedla vedoucí uničovského osvětového zařízení Soňa Holoubková. Letošní Noci s Andersenem se zúčastnilo i několik dívenek, které tu byly už minulý rok. Když spočítám, kolik se pořádá různých dětských akcí a soutěží, a ony stály o noc v knihovně, tak to je pro nás ta největší odměna, dodala. Na malé účastnice čekal pohádkový kvíz, Andersenův klobouk plný netradičních úkolů, soutěže v poznávání zvuků, chutí či vůní nebo večerní internetový čet s ostatními zapojenými knihovnami. Během něj přišlo malé překvapení některé dívky místo sezení u počítače daly přednost knížkám. S půlnocí se na řadu dostala samotná četba pohádek. A protože všichni, včetně pracovníků knihovny, byli oblečeni v kostýmech nadpřirozených bytostí, nechyběla ani volba nejpovedenějšího převleku a nejzajímavějšího nočního úboru. Po Noci s Andersenem chodí děti do knihovny častěji, povídají si o svých zážitcích a přivádějí s sebou i kamarády, řekla vedoucí dětského oddělení uničovské bibliotéky Irena Ochránková. Připomněla také, že kouzlo pohádek oslovuje i současnou počítačovou generaci. Když čtu při besedách pohádkové příběhy, děti to zaujme. Ztichnou, a na závěr si několik posluchačů knížku, z níž ukázka byla, půjčí, konstatovala. Uničovským knihovnicím se podařilo oslovit donátory, kteří svými příspěvky výraznou měrou přispěli k umocnění zážitku pro malé Aleš Langer, autor knihy Průvodce paralelními světy Ve druhé polovině minulého roku vyšla v pražském nakladatelství Triton kniha pedagoga uničovského gymnázia Aleše Langera nazvaná Průvodce paralelními světy. Tematický rámec publikace více než cokoli jiného vystihuje její podtitul Nástin vývoje české sci-fi Práce je uvozena rekapitulací hlavních vývojových momentů české vědecko-fantastické literatury do roku Stěžejní námět pak autor rozvádí na dvou stech tiskových stranách, přičemž mimořádný prostor věnuje dílu tří významných spisovatelů Josefa Nesvadby, Jaroslava Veise a Ondřeje Neffa. Za pozornost bezesporu stojí i Dodatek, v němž Langer analyzuje problematiku antiutopického románu, a to rozborem postav, dějových sekvencí a prostředí, v nichž se příběhy odehrávají. (V encyklopedii Wikipedia je antiutopie charakterizována jako myšlenka fiktivní společnosti, která se vyznačuje jednak zdánlivou, původně zamýšlenou rovností všech členů, ale především totalitní formou vlády.) Průvodce paralelními světy vznikl v roce 1994, původně jako diplomová práce na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Tehdy také Ondřej Neff publikoval Pár poznámek k práci Aleše Langera, které editor do knihy rovněž zařadil. Nejde o nějaká polemická stanoviska, jako spíše o přiblížení vztahu panujícího mezi vládnoucí mocí a autory vědecko-fantastické literatury v letech před Listopadem. Známý spisovatel a novinář pokládá také několik otázek, na které Langer s odstupem jednoho desetiletí odpovídá ve třech přípodotcích. Ve své době práce Aleše Langera vyplnila bílé místo v reflexích vědecko-fantastické literatury. Na své knižní vydání však čekala více účastnice velký úspěch zaznamenala sponzorská pizza nebo takzvané rychlé špunty, tedy nealkoholický sekt. Myšlenka Noci s Andersenem se zrodila před sedmi lety v Uherském Hradišti. Poprvé tam mezi knihami přespaly dvě desítky zájemců. Akce však postupem času získala obrovskou popularitu a letos se k tomuto ojedinělému podniku připojilo 584 knihoven nejen z Česka, ale i ze Slovenska a Polska. mj Malé účastnice Noci s Andersenem si v knihovně nejen zadováděly, ale také se řádně zapotily při přemýšlení nad různými kvízy foto/mj/ než deset let, během kterých už bylo několik shrnujících děl publikováno. I přesto jsou Langerovy poznatky pro fanoušky vědecko-fantastické literatury přínosem, o čemž svědčí i nominace knihy na cenu Akademie science fiction, fantasy a hororu za rok 2006 v kategorii teoretický text (dalšími nominovanými autory jsou Jakub Macek a J. R. R. Tolkien; výsledky budou známy v sobotu 5. května). Laikům pak může Průvodce paralelními světy sloužit jako určité vodítko, čemu v oblasti sci-fi literatury věnovat pozornost. Aleš Langer se totiž opírá o rozsáhlý pramenný aparát a citovaná díla nejen faktograficky popisuje, nýbrž také hodnotí jejich literární kvality. Čtenář může nalézt inspiraci i v připojené bibliografii. Kniha je k dostání v internetových obchodech nebo v knihkupectví Studentcentrum v Křížkovského ulici v Olomouci. mj Jedno filmové představení navštíví průměrně 27 diváků Jednou z povinností Městského kulturního zařízení Uničov, jakožto příspěvkové organizace, je podávat jednou ročně výroční zprávu o své činnosti. Z ní mimo jiné vyplynulo, že například kino v loňském roce nabídlo 416 představení (v roce 2005 to bylo 446). Ve skutečnosti se ovšem odehrálo pouze 380 představení (v roce 2005 to bylo 417), neboť na 36 plánovaných filmových projekcí nepřišli diváci; vesměs šlo o snímky pro náročnější konzumenty. Do kinosálu si během roku našlo cestu diváků (v roce 2005 to bylo ) a průměrná návštěvnost jednoho filmového představení tak byla 27 zájemců. Za zmínku stojí, že na české filmy dorazilo v průměru o deset diváků více. Nejvíce navštívený byl americký dětský film Doba ledová 2 (1 376 diváků) následovaný českými snímky Účastníci zájezdu (812 diváků) a Rafťáci (664 diváků). Městské kulturní zařízení také v roce 2006 zorganizovalo 12 pořadů pro širokou veřejnost, které navštívilo celkem diváků. Největší zájem lidé projevili o koncert dueta Eva a Vašek (435 návštěvníků) a o představení Divadla Járy Cimrmana (420 diváků). Loni proběhlo rovněž 12 koncertů kruhu přátel hudby, na nichž se vesměs představili umělci a tělesa zvučných jmen. Vstupenky na tato vystoupení si zakoupilo 386 posluchačů a dalších 46 zájemců si pořídilo celosezónní permanentky. Nedílnou součástí koncertní síně je Galerie u Minoritů (bývalá křížová chodba klášterního kostela). V roce 2006 zde proběhlo 8 výstav, které vidělo návštěvníků. Nejvíce zájemců (529) si prohlédlo expozici polských filmových plakátů uspořádanou v rámci Dnů evropského dědictví a česko-polského projektu Mosty. Nutno přiznat, že počet návštěvníků je zkreslující, neboť zároveň s výstavou byly zpřístupněny jinak uzavřené prostory bývalého kláštera a veřejnosti se poprvé představila také nová součást galerie instalace k historii řádu minoritů. Další úspěšnou výstavou byla expozice výsledků mezinárodního výtvarného projektu U nás doma. Obrázky dětí z Uničova a jeho tří partnerských měst vidělo 254 návštěvníků. A například olejomalby uničovského samouka Miroslava Vojáčka zhlédlo 191 příchozích. red uničovský zpravodaj / 5

6 POSTŘEHY POSTŘEHY / Prodala se první panenka z Uničova / V průběhu loňského roku vytvořily klientky uničovského centra sociálních služeb pět látkových postaviček pro humanitární aktivitu dětského fondu Unicef nazvanou Adoptuj panenku, zachráníš dítě. A první figurka si už našla svého kupce pořídil si ji jeden Brňan. Za 600 korun, které za panenku zaplatil, bude jedno dítě v rozvojové zemi naočkováno proti šesti smrtelným chorobám, jako spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a obrně. / Uničovští čápi jsou už na komíně / Čapí rodinka, hnízdící na komíně uničovské polikliniky, se už vrátila ze svého zimoviště. Opeřenci byli letos v Uničově poprvé spatřeni v pátek 30. března. / Předprodej vstupenek v MIC / Uničovské Městské informační centrum nabízí za 250 korun vstupenky na společné vystoupení Davida Kollera a skupin Support Lesbiens či Post-It. Tříhodinová show plná hitů proběhne ve čtvrtek 19. dubna v olomoucké Sidii. Infocentrum dále prodává lístky na koncert legendární kapely Olympic, který se uskuteční v sobotu 19. května v Července. Vstupenky jsou v předprodeji za 250 korun, na místě budou o padesátikorunu dražší. / Vzpomínka na Petra Nováka v Litovli / Ve velkém sále litovelské Záložny proběhne v neděli 29. dubna v 16 hodin koncert skupiny George and Beatovens nazvaný Vzpomínka na Petra Nováka. Hity jako Povídej, Náhrobní kámen nebo Já budu chodit po špičkách zazpívají Karel Kahovec a Viktor Sodoma. Návštěvníci vzpomínkového podvečera budou moci rovněž zhlédnout výstavu fotografií, plakátů, gramofonových desek, CD a DVD Petra Nováka. Vstupenky na koncert jsou k dostání v Městském informačním centru v ulici Dr. Beneše, a to za 60 korun. V místě konání pak budou o stát o dvacet korunu více. / Květinová výstava Flora Olomouc / Biblická Rajská zahrada, neboli záplava jarních květin z produkce českých i zahraničních pěstitelů, bude hlavní expozicí letošní Flory Olomouc. Doplní ji sbírky masožravých rostlin, kaktusů a jarních cibulovin či přehlídka svatebních kytic. Zahrádkáři si budou moci nakoupit sazenice, vyzkoušet drobnou mechanizaci a získat odpověď v odborných poradnách. Návštěvníkům budou zpřístupněny také skleníky univerzitní botanické zahrady. Osmadvacátý ročník mezinárodního zahradnického veletrhu proběhne na olomouckém výstavišti od čtvrtka 19. do neděle 22. dubna. / Výstava fotografií Jindřicha Štreita / V olomouckém Muzeu moderního umění je do 13. května instalována výstava fotografií Jindřicha Štreita, konkrétně průřez jeho dílem z let 1965 až Snímky vznikaly v různých koutech světa; vedle záběrů z Číny jsou k vidění dokumentární fotografie ze Sovinecka nebo část souboru Lidé olomouckého okresu. K dispozici je také bohatý katalog. Ve středu 11. dubna v hodin proběhne komentovaná prohlídka, kterou povede kurátor expozice Tomáš Pospěch. Zájemci o účast se mohou objednat na telefonu nebo na u Jindřich Štreit se začátkem března při vyhlašování historicky prvních Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury stal Osobností roku / České pivo očima fotografa Antonína Kratochvíla / V kavárně Café 87 olomouckého Muzea moderního umění probíhá do 13. května komorní výstava snímků, které světoznámý fotograf českého původu Antonín Kratochvíl pořídil pro firemní kalendář Plzeňského Prazdroje. Umělec se komerční fotografii běžně nevěnuje a Prazdroj je po společnosti Harley Davidson teprve druhou firmou, s níž byl ochoten spojit své jméno. Čerstvý šedesátník žije už téměř 40 let ve Spojených státech, patří k legendám světové fotožurnalistiky a mimo jiné byl v roce 1998 zařazen mezi 100 nejslavnějších fotografů USA. Proslavily ho charakteristické černobílé snímky a portréty celebrit, například Boba Dylana či Rolling Stones. Je držitelem mnoha významných profesních ocenění, mezi jinými i ceny World Press Photo. / Akce na Sovinci / Správci Sovince připravili na velikonoční víkend netradiční prohlídky hradu za doprovodu pohádkových bytostí. Exkurze budou probíhat od 7. do 9. dubna mezi 9 a 17 hodinami. O víkendu 21. a 22. dubna se pak na středověkých nádvořích uskuteční lidový jarmark spojený s vítáním jara. Hradní komplex bude po oba dna přístupný od 9 do 19 hodin. / Seniorské taneční dopoledne / Další z tanečních odpolední pořádaných sdružením Uničovští senioři proběhne v neděli 22. dubna od 14 hodin. Místo konání zábavy je tradiční, tedy sálek městského kulturního zařízení, ale muzika bude jiná. Tentokrát se o hudební doprovod postará Karel Žoch. Vstupné každého jednoho účastníka přijde na 20 korun. / Seniorský výlet / Ve středu 18. dubna se zdejší senioři-turisté vydají na svou další procházku. Z Uničova vyjedou autobusem v 6.15 hodin přes Rýmařov do Žďárského Potoka, odkud se vydají na patnáctikilometrovou túru do Oskavy. Během ní navštíví různá zajímavá místa, jako Pod Výhledy, U Kamene či vesničku Bedřichov. ČERNÁ KRONIKA / Čtyři roky starý Volkswagen Passat zmizel v noci na 17. března z parkoviště na sídlišti Generála Svobody. Majitel vozu utrpěl škodu 285 tisíc korun. / Z mototechny v Plzeňské ulici se v noci z 11. na 12. března ztratilo zboží, vesměs elektronika, v ceně 3 tisíce korun. V úterý 20. března časně ráno chmaták navštívil bar v hotelu Národní dům na Masarykově náměstí a přivlastnil si cigarety, mobilní telefon a nějaké peníze, vše v hodnotě 9 tisíc korun. Policisté však zločince mladíka z Uničovska vypátrali a nyní pobertovi hrozí, že část života stráví v nápravném zařízení. / Devatenáctiletý šofér, který má řidičský průkaz teprve několik týdnů, nezvládl v pondělí 26. března večer předjížděcí manévr, dostal smyk a srazil sedmapadesátiletou cyklistku stojící na křižovatce ulic Nemocniční a Olomoucké. Žena utrpěla těžká zranění. Při dechové zkoušce se navíc zjistilo, že si mladík před jízdou zavdal doušek něčeho ostřejšího. / Jeden dvacetiletý Šternberan si prostřednictvím leasingové společnosti pořídil osobní auto. Jelikož neměl u banky založený účet, rozhodl se vůz splácet prostřednictvím konta svého o pár let staršího známého. Od listopadu 2005 do února 2006 kamarádovi předal dohromady 192 tisíc korun. Čtyřiadvacetiletý uničovský filuta ovšem peníze do banky neodnesl, a tím pádem je ani nepoukázal na účet leasingové firmy. Policisté jej podezřívají, že si hotovost jednoduše ponechal. Proto si v minulých dnech vyslechl obvinění z trestného činu podvodu, za který mu hrozí peněžitý trest nebo až tři roky za mřížemi. Pozvání do jarní rozkvetlé přírody Turistický oddíl mládeže Skaláci pořádá v sobotu 28. dubna jedenadvacátý ročník turistického pochodu Uničovská teniska. Start je v tělocvičně Sokola Nová Hradečná od 7 do 11 hodin, cíl na stejném místě do 17 hodin. Na startu dostane každý účastník plánek zvolené trasy. Na všech trasách bude možné absolvovat střelbu na terč, přechod přes lanovou lávku, opékání uzenin, orientaci v přírodě podle mapy a podobně. Děti do 6 let musí jít v doprovodu starší osoby. Na start se účastníci dostanou vlakem z Uničova v 6.39, 8.51 nebo hodin. Úschovna kol zajištěna. Na příjemnou procházku jarní krajinou srdečně zvou členové turistického oddílu mládeže Skaláci. Ladislav Žáček / Trasa 11 kilometrů Nová Hradečná Bradlo Lipinka Kárník sídliště Troubelice stadion Nová Hradečná / Trasa 21 kilometrů Nová Hradečná Bradlo Kárník Klopina Úsov Pískov sídliště Troubelice stadion Nová Hradečná / Trasa 35 kilometrů Nová Hradečná Bradlo Libina žel. st. Obědné Cikánský buk Nedvězí Bradlo Lipinka Úsov Pískov sídliště Troubelice stadion Nová Hradečná Pochod se koná za každého počasí. Každý jde na vlastní nebezpečí. Po absolvování zvolené trasy dostane každý účastník diplom a otisk příležitostného razítka. Startovné: do 18 let 10 korun, ostatní 15 korun. uničovský zpravodaj / 6

7 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV tel , internet: MĚSTSKÉ KINO UNIČOV / ozvučení dolby digital / HANNIBAL ZROZENÍ / pátek ve 20 hod., sobota ve 20 hod., neděle ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 120 min. / Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera na jeho počátku. Vstupné: 65 Kč / KRÁLOVNA / úterý ve 20 hod., středa ve 20 hod. / tit., DP 12, 100 min. / Strhující a jedinečný pohled za zavřené dveře královského paláce těsně po tragické smrti princezny Diany. Vstupné: 65 Kč / PURURAMBO / čtvrtek v 19 hod. / MP, 55 min. / Dobrodružný dokument Pavola Barabáše. Unikátní a strhující film líčí expedici do neprostupných pralesů Nové Guinee. Videoprojekce Filmového kroužku. Vstupné: 30 Kč / PŘÍBĚH ZROZENÍ / pátek v 18 a 20 hod. / ŠUP, tit., DP 12, 100 min. / Jeden z největších příběhů lidstva. Vstupné: 65 Kč / HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL / sobota v 18 a 20 hod., neděle ve 20 hod. / tit., DP 12, 105 min. / Není comeback jako comeback. Hugh Grant a Drew Barrymorová v hlavních rolích romantické komedie. Vstupné: 65 Kč / CESTA DOMŮ / pondělí ve 20 hod. / tit., DP 12, 90 min. P 100 / Milostný příběh odehrávající se na čínském venkově. Vstupné: 60 Kč / ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ / úterý ve 20 hod., středa ve 20 hod. / tit., DP 15, 90 min. / Existuje tisíc způsobů, jak si zvednout adrenalin v krvi. Jen tak udrží jed v žilách, aby ho nezabil. Vstupné: 65 Kč / MAHARAL TAJEMSTVÍ TALISMANU / pátek v 18 a 20 hod., sobota v 18 hod. / MP, 100 min. / Dobrodružný rodinný film o dramatickém pátrání po pokladu v opuštěném centru Prahy. Vstupné: 60 Kč / ATENTÁT V AMBASSADORU / sobota ve 20 hod., neděle ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 12, 115 min. / Událost, která změnila historii a životy mnoha lidí. Drama USA s hvězdným hereckým obsazením. Vstupné: 65 Kč / ZRCADLO / pondělí ve 20 hod. / tit., DP 12, 105 min. P 100 / Film Andreje Tarkovského z roku 1974 je utkán z množství epizod, reálných i fiktivních. Vstupné: 60 Kč / NOC V MUZEU / úterý v 19 hod., středa v 19 hod. / dab., MP, 105 min. / Přírodovědné muzeum v noci ožívá. Akčně dobrodružná komedie v českém znění. Vstupné: 60 Kč / KNIHA REKORDŮ ŠUTKY / čtvrtek v a 20 hod. / tit., DP 12, 80 min. / Zábavná cesta za neuvěřitelnými disciplínami, osudy a hlavně rekordy, na které nenarazíte nikde na světě, ale jen v největší romské osadě na Balkáně. Vstupné: 65 Kč / VRATNÉ LAHVE / pátek v a 20 hod., sobota v a 20 hod, neděle v a 20 hod. / MP, 100 min. / Dlouho očekávaná rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka Vstupné: 75 Kč STRAKONICKÝ DUDÁK / čtvrtek v 19 hodin / sál kina Česká klasika v podání Divadelní společnosti Josefa Dvořáka Praha DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ / čtvrtek v 19 hodin / sál kina Nová zábavná show Zdeňka Izera a Petra Freunda nenechá bránice návštěvníků ani na chvíli v klidu. Vstupenky v ceně 160 a 180 korun jsou k dostání v Městském informačním centru FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU / neděle v 10 hodin / sál kina Agentura Pragokoncert do Uničova přiveze zbrusu nový dětský pořad s Magdalenou Reifovou, alias Majdou, a panáčkem Františkem, které malí diváci znají z televizní obrazovky. Během hodinového představení, plného veselých dialogů a písniček, se děti mimo jiné podívají mezi rybky v akváriu, postaví si sněhuláka a naučí se čarovat s kouzelným pláštěm. Vstupenky v ceně 110 korun jsou k mání v Městském informačním centru ZÁNIK SAMOTY BERHOF / pondělí v 8.30 hodin / sál kina V rámci doprovodného programu filmového festivalu Academia Film Olomouc proběhne v uničovském kině projekce snímku Zánik samoty Berhof. Děj filmu, natočeného v roce 1983 podle novely Vladimíra Körnera, se odehrává těsně po druhé světové válce a pojednává o skupině dobrodruhů, kteří se odmítají smířit s porážkou nacismu a touží po odvetě. Hlavní role pod režijním vedením Jiřího Svobody mimo jiné ztvárnili Jana Brejchová a Milan Kňažko. Samotné projekci bude předcházet odborný úvod. Představení je sice určeno studentům gymnázia, ale zvána je i široká veřejnost. Vstup zdarma GALERIE V KŘÍŽOVÉ CHODBĚ (galerie U Minoritů) JANA NOVOTNÁ: OBRAZY / Šternberská výtvarnice Jana Novotná si během nedávných cest po Indii za duchovním mistrem oblíbila malování různých orientálních obrazců. Galerie je přístupná každou středu od 15 do 17 hodin, sobotu od 9 do 11 hodin a neděli od 14 do 17 hodin. Vstup volný FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ STŘEDNÍCH ŠKOL / Výstava soutěžních prací fotografického klání určeného studentům středních škol SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vstoupili do manželství Andrea Hilšerová (Uničov) a Josef Huňka (Uničov) Novomanželům přejeme mnoho štěstí a radosti ve společném životě Blahopřejeme k jubileu Ludmila Pluskalová 97 let Vladislav Indra 95 let Alžběta Brachtlová 93 let Bohumila Krátká 91 let Liduša Dušková 85 let Erich Serda 85 let Vladislav Cejtchaml 80 let František Bartoň Vítězslav Brauner Jaromír Krestýn Božena Krčková Alois Lachnit Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti Opustili nás Marie Serdová 89 let Naděžda Petrová 51 let Vladimír Hrouda 86 let Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast Připraveno ve spolupráci s pohřebním ústavem Misericordia Zlatá svatba Padesát let společného života oslavili v pá tek 30. března manželé Blažena a Viktor Čaňkovi Manželům přejeme mnoho dalších let společně prožitých v pohodě a ve zdraví Blahopřání / Blahopřejeme panu Vojtěchu Rozehnalovi k významnému životnímu jubileu. Přejeme mu mnoho zdraví a životní pohody. syn Vojtěch s manželkou a vnoučata trojčata Poděkování / Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti a slova útěchy v těžkých chvílích, které následovaly po úmrtí mého manžela pana Pavla Kardoše. manželka / Rodiče zemřelého Pavla Kardoše děkují touto cestou jeho manželce Marcele Kardošové za obětavost a vzornou péči, kterou našemu synovi věnovala po celou dobu jeho velmi těžké nemoci. moc děkujeme Městské infocentrum Uničov, Dr. Beneše 15, tel , Otevírací doba Po Pá: a hod. uničovský zpravodaj / 7

8 Dům dětí a mládeže Vila Tereza Dopravní hřiště se otevírá veřejnosti Během velikonočních prázdnin, ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna, bude od 8 do 14 hodin dopravní hřiště v městském parku zpřístupněno veřejnosti. Kdo si přiveze vlastní kolo, bude mít vstup do areálu zdarma. Zájemci si také za drobný poplatek mohou zajezdit na elektrických samohybech. Ještě malé upozornění: 9. dubna (na Velikonoční pondělí) bude dopravní hřiště uzavřeno. Program DDM pro následující týdny / Jaro přišlo k nám / čtvrtek 5. dubna v 9 hodin / DDM / výroba pomlázek, velikonočních věnců, obrázků a dekorací. Cena jedné techniky je 25 korun, s sebou přinést vyfouknutá vajíčka / Jaro přišlo k nám / pátek 6. dubna v 9 hodin / Dolní Sukolom / výroba velikonočních dekorací. Cena jedné techniky je 25 korun / Prázdninové dopoledne / pátek 6. dubna v 8 hodin / DDM / tisk, savová technika na textil a plavecký bazén pro přihlášené. S sebou barevné nebo bílé triko, ručník, plavky svačinu. Cena 50 korun / Velikonoční diskotéka s Vláďou / pátek 6. dubna v 17 hodin / Klub mladých / vstupné 10 korun / Dobrodružství v lese / dubna / chata Libina / víkendový pobyt pro děti ze sociálně slabých a ohrožených skupin, cena 200 korun. Sraz ve čtvrtek 5. dubna v 8.35 hodin na vlakovém nádraží, příjezd v neděli 8. dubna v hodin / Velikonoce se sluníčkem / dubna / víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v rekreačním středisku CaMila u Morkovic. Cena 420 korun pro dospělé a 350 korun pro děti do 12 let zahrnuje ubytování, polopenzi a materiál. Doprava vlastní / Oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55 / středa 11. dubna v 10 hodin / sál kina / soutěž pro žáky základních škol / Klub maminek / pátek 13. dubna v 9 hodin / DDM / výtvarné techniky pro maminky a jejich děti, cena 50 korun / Jarní chata Libina / dubna / pobyt na chatě v Libině. Sraz účastníků v pátek 13. dubna v hodin na uničovském vlakovém nádraží, příjezd v neděli 15. dubna ve hodin. Bližší informace na telefonu / Pozor, vyjíždíme / sobota 14. dubna ve 14 hodin / dopravní hřiště / zahájení provozu na dopravním hřišti v městském parku. Půjčovné 5 korun za jízdní kolo, 10 korun za elektrické autíčko / Letecká soutěž / neděle 15. dubna v 9 hodin / letiště MK Uničov / žákovská veřejná soutěž leteckých modelářů. Prezence startujících od 8.30 hodin, cena startovného pro žáky 10 korun / Den Země / úterý 17. dubna v 9 hodin / městský park / ekologická soutěž určená dětem z mateřských škol a prvního stupně škol základních, cena 5 korun za jedno dítě / Zelená stezka / pátek 20. dubna v 8.30 hodin / DDM / přírodovědně-ekologická soutěž pro školy. V ceně startovného 50 korun za osobu je zahrnut oběd. Přihlášky se do úterka 10. dubna přijímají na u / Keramika pro veřejnost / pátek 27. dubna v 17 hodin / DDM / tvorba vlastních keramických výrobků. V ceně 50 korun je zahrnuta hlína, glazury a výpal / Filipojakubská noc / sobota 28. dubna v 16 hodin / DDM / slet všech čarodějnic. Vatra, atrakce pro děti, soutěže a bohaté občerstvení. Jednotné vstupné 20 korun. Na akci proběhne vyhlášení výtvarné soutěže Čarodějnice Vyhlášení dětských soutěží / Výtvarná soutěž Čarodějnice / výtvarné práce se přijímají do pondělka 23. dubna. Nejlepší díla budou odměněna a všechny práce budou vystaveny v prostorách DDM / Soutěž Udělej něco pro svou planetu / ekologická soutěž pro děti z mateřských a základních škol. Po celý duben mohou děti vršky od plastových lahví, které se shromažďují v DDM od úterý do čtvrtka mezi 14 a 18 hodinami. Nejlepší sběratelé budou odměněni Zahájení cyklistické sezóny pro širokou veřejnost Na sobotu 14. dubna chystají cyklisté z Olomouce a Uničova symbolické otevírání cyklistické sezóny vyjížďkou do obce Hačky u Konice. Již pátým rokem se všichni příznivci kola z řad aktivních cyklistů i cykloturistů setkají v 10 hodin v Olomouci na Andrově stadionu, nebo uničovští ve stejný čas u radnice na Masarykově náměstí. Potom společně vyrazí do 25 kilometrů vzdálené obce Hačky u Konice, kde budou přivítání starostou a pro všechny bude připraveno malé občerstvení. Stejně jako v minulých letech mohou zájemci zhlédnout historický větrný mlýn, kde jim olomoucký cyklistický trenér Václav Kyba, který je majitelem mlýna, ukáže všechny zajímavosti. V odpoledních hodinách bude následovat individuální návrat do Olomouce a Uničova poměrně snadnou jízdou, vesměs z kopce dolů. Pořadatelé z olomouckého a uničovského cykloteamu na tuto akci srdečně zvou všechny příznivce kola od 6 do 99 let. Vladislav Vlasák SPORTOVNÍ PŘEHLED / kopaná sobota 7. dubna hodin Vsetín starší dorost sobota 7. dubna hodin Vsetín mladší dorost / házená sobota 14. dubna hodin Senice starší žáci neděle 15. dubna hodin Prostějov starší dorost neděle 15. dubna hodin Trnávka muži PLAVECKÝ BAZÉN UNIČOV / provozní doba po zavřeno, sanitární den út hodin ( 24. dubna hodin) st hodin čt hodin (5. dubna hodin) pá hodin (6. dubna hodin) so, ne hodin PERSONÁLNÍ INZERCE / Společnost Miele technika s.r.o. se sídlem v Uničově hledá montážní dělníky pro fyzicky náročnější práci. Požadujeme ochotu pracovat ve směnném provoze a vyučení v technickém nebo příbuzném oboru. Praxe v montážním závodě je výhodou. Nabízíme nadstandardní pracovní prostředí a možnost profesního a osobního rozvoje. Zájemci si mohou vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání, který je k vyzvednutí v sídle společnosti Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, Uničov. Dále společnost hledá motivované a kvalifikované spolupracovníky/ spolupracovnice na pozici seřizovač strojů a zařízení. Požadujeme vyučení nebo středoškolské vzdělání technického zaměření a praxi v oboru, osvědčení podle vyhlášky 50/1978 Sb. ( 5 a výše), znalost hydraulických a pneumatických systémů, znalost práce s PC, ochotu pracovat ve směnném provoze, znalost měřící a řídící techniky výhodou, znalost NJ výhodou. Nabízíme nadstandardní pracovní prostředí a možnost profesního a osobního rozvoje. Zájemci si mohou vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání, který je k vyzvednutí v sídle společnosti Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, Uničov nebo zaslat svůj životopis na / AMCICO AIG Life První americko-česká pojišťovna, a. s. vypisuje v regionu Uničov výběrové řízení na pozici obchodního zástupce. Odměna korun měsíčně plus provize. Požadavek: SŠ, bezúhonnost. Regionální kancelář: Olomouc, tř. Svobody 31, kancelář č Životopis zasílejte na adresu: nebo volejte UNIČOVSKÝ ZPRAVODAJ Noviny města Uničova / Vydává město Uničov / Vychází 20 čísel do roka / Redaktor: Bc. Marek Juráň / Adresa redakce: Městský úřad Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov, tel , / Redakční hodiny pro veřejnost: středa hod. / Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod ev. č. E / Uzávěrka je pět pracovních dní před vydáním čísla / Tisk: TISKÁRNA. BUDÍK. GRAFIKA s. r. o., Nádražní 5, Šternberk uničovský zpravodaj / 8

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI-

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI- Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. května 2015 číslo 5 ročník 25 zdarma neprodejné Oslavy výročí konce 2. světové války strana 2 Kabelkový veletrh strana 7 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Ročník XXV. č. 8 16. dubna 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 8 16. dubna 2015 5 Kč, Premiéra Bez obřadu... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 22. dubna 30. dubna... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Zvítězily i v Itálii

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem

Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem 5/2012 Rodačka Míla Myslíková Majáles 1956 nadlouho poslední Borovina živá dodnes Dopravní dopoledne s novinkou Carmen pod širým nebem Jaro ve znamení motorismu a historie. Více na str. 20 Zvon na třebíčské

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více