Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/47

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/47"

Transkript

1 47. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2489/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/47 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana 1/46

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2489/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/47 TSB/ RMOb/1.0025/16 SV/ RMOb/7.0027/16 TSKZaH/ RMOb/5.0059/16 TSKZaH/ RMOb/5.0060/16 TSKZaH/ RMOb/5.0061/16 TSKZaH/ RMOb/5.0062/16 ŠaK/ RMOb/ /16 ŠaK/ RMOb/ /16 ŠaK/ RMOb/ /16 ŠaK/ RMOb/ /16 Zhodnocení bytu nájemcem, výzva k mimosoudnímu vyřešení věci Seznámení s výsledky kontroly vedení spisové dokumentace a správnosti aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Magistrátem města Ostravy Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci ul. Na Burni, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci ul. Ke Kamenině, obec Ostrava, k.ú. Hrušov Kácení dřevin v obci Ostrava, MOb Slezská Ostrava - ul. Švédská, obec Ostrava, k.ú. Muglinov; ul. Kubínova, obec Ostrava, k.ú. Heřmanice; ul. Na Července, obec Ostrava, k.ú. Kunčice n. O.; ul. Šenovská, ul. Stromovka, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava; ul. Na Liščině, ul. Plechanovova, obec Ostrava, k.ú. Hrušov Kácení dřevin - ústřední hřbitov, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava Souhlas s přijetím účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy - Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace (listopad 2016) Vyhlášení volných dnů pro žáky ZŠ Pěší - listopad 2016 Souhlas se zapojením do projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" - Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace a Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace(listopad 2016) Souhlas s podáním žádosti o podporu v rámci OP VVV Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy Mateřskou školou Slezská Ostrava, Strana 2/46

3 2499/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/47 ŠaK/ RMOb/ /16 ŠaK/ RMOb/ /16 ŠaK/ RMOb/ /16 ŠaK/ RMOb/ /16 FaR/ RMOb/9.0124/16 FaR/ RMOb/9.0126/16 FaR/ RMOb/9.0127/16 FaR/ RMOb/9.0129/16 FaR/ RMOb/9.0133/16 FaR/ RMOb/9.0138/16 ROaVZ/ RMOb/2.0102/16 ROaVZ/ RMOb/2.0106/16 ROaVZ/ RMOb/2.0107/16 ROaVZ/ RMOb/2.0108/16 ROaVZ/ RMOb/2.0109/16 Zámostní 31, příspěvkovou organizací - listopad 2016 Písemné stanovisko magistátu města Ostravy k OZV města Ostravy č. 7/2016 (kulturní a společenské akce) Vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ Chrustova dne Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, změna účelu poskytnutého neinvestičního příspěvku - listopad 2016 Návrh smlouvy o spolupráci k výstavě "EXISTENZ" autora Marka Nenutila - listopad 2016 Splátkový kalendář Žaloby z užívání bytů Poskytnutí peněžitého daru - p. Synková Poskytnutí peněžitého daru - SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK Poskytnutí nepeněžitých movitých darů ve formě dárkových poukázek oceněným fyzickým osobám Rozpočtová opatření Vyloučení uchazečů a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem "RS - Ostrava, Muglinov, 4.etapa" Smlouva o dílo na vypracování studie objektu bývalé MŠ Antošovice pod názvem Výukové sportovně relaxační centrum Rozhodnutí o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a přidělení podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem Bezpečnostní opatření včetně instalace a doplnění systémů technické ochrany v MŠ a ZŠ MO Slezská Ostrava Informace o odstranění zjištěných nedostatků v rámci projektu "Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách" Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Strana 3/46

4 2514/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/47 ROaVZ/ RMOb/2.0110/16 ROaVZ/ RMOb/2.0111/16 VV/ RMOb/8.0077/16 VV/ RMOb/8.0082/16 VV/ RMOb/8.0084/16 VV/ RMOb/8.0085/16 VV/ RMOb/8.0086/16 RMOb/4.0592/16 RMOb/4.0593/16 RMOb/4.0594/16 RMOb/4.0595/16 RMOb/4.0596/16 RMOb/4.0597/16 RMOb/4.0598/16 RMOb/4.0599/16 na dodávky pod názvem Nákup užitkového vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava, odboru TSKZaH, oddělení zeleně a čištění města Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Nákup osobního vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava" Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava Návrh změny organizační struktury Návrh měsíčních paušálních částek pro poskytování náhrad výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva MO, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava Odvolání členů z komise pro přípravu smluv a převod majetku a z komise životního prostředí Rady městského obvodu Slezská Ostrava Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Sedlář Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Sedlář Předkupní právo - koupě podílu na garáži na pozemku p.č. 608/10 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - manž. Motykovi Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje oddělených pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava Záměr prodeje pozemku p.č. 5257/13 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Záměr prodeje části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Záměr prodeje pozemků p.č. 1991/24 a p.č. 1991/25 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Záměr prodeje pozemku p.č. 173 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Strana 4/46

5 2529/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/47 RMOb/4.0600/16 RMOb/4.0601/16 RMOb/4.0602/16 RMOb/4.0603/16 RMOb/4.0604/16 RMOb/4.0605/16 RMOb/4.0606/16 RMOb/4.0607/16 RMOb/4.0608/16 RMOb/4.0609/16 RMOb/4.0610/16 RMOb/4.0611/16 RMOb/4.0612/16 RMOb/4.0613/16 RMOb/4.0614/16 RMOb/4.0615/16 RMOb/4.0616/16 RMOb/4.0617/16 Záměr prodeje části pozemku p.č. 414/20 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1430/5 (označeny p.č. 1430/13 a p.č. 1430/14) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Záměr prodeje části pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava Záměr prodeje / darování pozemků a části pozemku v k.ú. Pudlov, obec Bohumín Záměr prodeje pozemku p.č. 404/3 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava Nájmy pozemků pod řadovými garážemi v MOb Slezská Ostrava Záměr změny nájemní smlouvy - prostory sloužící podnikání v budově na ulici Stará cesta v k.ú. Hrušov, obec Ostrava - HBH Projekt spol. s r.o. Žaloba o vyklizení bytu k Okresnímu soudu v Ostravě - manželé Čmaradovi Nájem pozemku pod řadovou patrovou garáží v MOb Slezská Ostrava Výpovědi nájmů bytů - p. Vašíček, p. Kaločaj Ukončení nájmů pozemků pod řadovými garážemi + záměry nájmů pozemků pod řadovými garážemi - v MOb Slezská Ostrava Nájem části stavby (zeď), která je součástí pozemku p.č. 202/9 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ulice Na Najmanské) - p. Baum Nájem části pozemku p.č v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Tichá Nájem části pozemku p.č. 1041/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - Společenství domu Kmetská 3 Nájem části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Kment, p. Jendrulková, p. Lukačovičová Nájem části pozemku p.p.č. 431/1 (označena p.p.č. 431/45, díl "b") v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Randis Nájem pozemku p.p.č. 337/99 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - p. Ing. Sotorník Nájem části pozemku p.č. 1282/1 a části pozemku p.č. 1285/1, vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava - DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Strana 5/46

6 2547/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/47 RMOb/4.0618/16 RMOb/4.0619/16 RMOb/4.0620/16 RMOb/4.0622/16 RMOb/4.0623/16 RMOb/4.0624/16 RMOb/4.0625/16 RMOb/4.0626/16 RMOb/4.0627/16 RMOb/4.0628/16 RMOb/4.0629/16 RMOb/4.0630/16 Nájem části pozemku p.č. 230/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Zrušení bodu 1f) usnesení č. 1976/RMOb- Sle/1418/38 ze dne Nájem pozemku pod řadovou garáží pro ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nájem části pozemku p.p.č. 420/4 (označena p.p.č. 420/6) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Stanovská Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 342/1 (označena p.č. 342/1) v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Koblovská), od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Změna nájemní smlouvy - p. Pokorný Změna nájemní smlouvy - p. Plašek Výpověď nájemní smlouvy - p. Sedlářová Výpovědi smluv o výpůjčkách v k.ú. Muglinov, obec Ostrava Ukončení nájemní smlouvy dohodou - p. Ing. Lorenz Změna usnesení - Budoucí věcné břemeno - služebnost, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - manž. Zachodilovi Projednání přidělení bytů do nájmu + ukončení nájmu bytu Smlouvy o nájmech bytů na dobu určitou Strana 6/46

7 TSB/RMOb/1.0025/16 Zhodnocení bytu nájemcem, výzva k mimosoudnímu vyřešení věci 150 číslo: 2489/RMOb-Sle/1418/47 1) projednala návrh ze dne , pana XXXX XXXXXX, narozeného dne XXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, bývalého nájemce bytu XX X v domě na ulici XX XXXXXX XXXXX X XXXXXXX, k.ú. Slezská Ostrava, podaný jeho právním zástupcem Mgr. Janem Borošem, advokátem, evidenční číslo ČAK: 16019, členem sdružení podle zákona o advokacii - Grobelný & Skřipský, advokátní kancelář, se sídlem Sokolská třída 936/21, Moravská Ostrava, Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 2) rozhodla a) uhradit panu XXXX XXXXXXXX, narozenému dne XXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, protihodnotu za zvýšení hodnoty bytu XX X v domě na ulici XX XXXXXX XXXXX X XXXXXXX, k.ú. Slezská Ostrava, ve výši ,- Kč, dle bodu 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu, b) připravit dohodu s panem XXXXX XXXXXXX, narozeným dne XXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, v souladu s bodem 2 písm. a) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Robert Wildner, T: vedoucí odboru technické správy budov SV/RMOb/7.0027/16 Seznámení s výsledky kontroly vedení spisové dokumentace a správnosti aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Magistrátem města Ostravy 130 číslo: 2490/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vzít na vědomí výsledky kontroly vedení spisové dokumentace a správnosti aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, provedené Magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Matýsek, T: vedoucí odboru sociálních věcí Strana 7/46

8 TSKZaH/RMOb/5.0059/16 Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci ul. Na Burni, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava 140 číslo: 2491/RMOb-Sle/1418/47 1) souhlasí s připojením nemovité věci, a to pozemku p.č. 631 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, k místní komunikaci ul. Na Burni, MK III. tř., č. 167c, na pozemku p.č. 548 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, dle 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů TSKZaH/RMOb/5.0060/16 Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci ul. Ke Kamenině, obec Ostrava, k.ú. Hrušov 140 číslo: 2492/RMOb-Sle/1418/47 1) souhlasí s připojením nemovité věci, a to pozemku p.č v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, k místní komunikaci ul. Ke Kamenině, MK III. tř., č. 98c, na pozemku p.č. 1543/1 v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, dle 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů TSKZaH/RMOb/5.0061/16 Kácení dřevin v obci Ostrava, MOb Slezská Ostrava - ul. Švédská, obec Ostrava, k.ú. Muglinov; ul. Kubínova, obec Ostrava, k.ú. Heřmanice; ul. Na Července, obec Ostrava, k.ú. Kunčice n. O.; ul. Šenovská, ul. Stromovka, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava; ul. Na Liščině, ul. Plechanovova, obec Ostrava, k.ú. Hrušov 140 číslo: 2493/RMOb-Sle/1418/47 1) souhlasí s kácením vzrostlých dřevin na pozemcích statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů Strana 8/46

9 TSKZaH/RMOb/5.0062/16 Kácení dřevin - ústřední hřbitov, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava 140 číslo: 2494/RMOb-Sle/1418/47 1) souhlasí s kácením vzrostlých dřevin na pozemku statutárního města Ostrava, svěřeném městskému obvodu Slezská Ostrava, Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů ŠaK/RMOb/ /16 Souhlas s přijetím účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy - Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace (listopad 2016) 210 číslo: 2495/RMOb-Sle/1418/47 1) souhlasí s přijetím účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací, do výše Kč, za účelem částečné úhrady ozdravného pobytu pro děti, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury ŠaK/RMOb/ /16 Vyhlášení volných dnů pro žáky ZŠ Pěší - listopad číslo: 2496/RMOb-Sle/1418/47 1) bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace, ve dnech , a , dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu ŠaK/RMOb/ /16 Souhlas se zapojením do projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" - Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace a Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace(listopad 2016) 210 Strana 9/46

10 číslo: 2497/RMOb-Sle/1418/47 1) souhlasí se zapojením do projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" realizovaného v rámci Operačního programu výzku, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_011 vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro období a) Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací b) Mateřskou školou Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkovou organizací, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury ŠaK/RMOb/ /16 Souhlas s podáním žádosti o podporu v rámci OP VVV Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy Mateřskou školou Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkovou organizací - listopad číslo: 2498/RMOb-Sle/1418/47 1) souhlasí s podáním žádosti o podporu Mateřskou školou Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkovou organizací, v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_16_022, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s názvem projektu "Rozvoj a zvýšení kvality předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní", dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury ŠaK/RMOb/ /16 Písemné stanovisko magistátu města Ostravy k OZV města Ostravy č. 7/2016 (kulturní a společenské akce) 210 číslo: 2499/RMOb-Sle/1418/47 1) bere na vědomí písemné stanovisko odboru vnitřních věcí magistrátu města Ostravy čj. SMO/396619/16/Vnitř./ Otí ze dne k problematice kulturních a společenských akcí v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 7/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění Strana 10/46

11 veřejného pořádku, a to konkrétně na dobu konání veřejnosti přístupného kulturního podniku, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu ŠaK/RMOb/ /16 Vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ Chrustova dne číslo: 2500/RMOb-Sle/1418/47 1) bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizace, dne , dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu ŠaK/RMOb/ /16 Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, změna účelu poskytnutého neinvestičního příspěvku - listopad číslo: 2501/RMOb-Sle/1418/47 1) povoluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, ve výši Kč, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury 2) schvaluje změnu účelu navýšeného neinvestičního příspěvku ve výši 37 tis. Kč Mateřské škole Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizaci, který byl schválen rozhodnutím Rady městského obvodu Slezská Ostrava dne , usnesením číslo 2278/RMOb-Sle/1418/43, na částečnou úhradu zpevněných ploch dopravní naučné stezky v rámci projektu "Ostrov přírody uprostřed města" na neúčelový neinvestiční příspěvek, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury ŠaK/RMOb/ /16 Návrh smlouvy o spolupráci k výstavě "EXISTENZ" autora Marka Nenutila - listopad číslo: 2502/RMOb-Sle/1418/47 Strana 11/46

12 uzavřít smlouvu o pořádání výstavy "EXISTENZ" s panem Markem Nenutilem, XXXXX XX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: vedoucí odboru školství a kultury FaR/RMOb/9.0124/16 Splátkový kalendář 160 číslo: 2503/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava 1) projednat žádost pana XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava - Michálkovice o splátkový kalendář na dlužné nájemné a dlužné úhrady za služby spojené s užíváním bytu, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 2) rozhodnout o uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s dlužníkem, panem XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava - Michálkovice, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0126/16 Žaloby z užívání bytů 160 číslo: 2504/RMOb-Sle/1418/47 podat žaloby o zaplacení peněžité částky vůči: a) panu XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Slezská Ostrava, z titulu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a z titulu bezdůvodného obohacení (užívání bytu po skončení nájmu) v celkové výši ,- Kč + příslušenství, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu; Strana 12/46

13 b) paní XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Slezská Ostrava, z titulu bezdůvodného obohacení (užívání bytu po skončení nájmu) ve výši ,- Kč, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu; c) panu XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Muglinov, z titulu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a z titulu bezdůvodného obohacení (užívání bytu po skončení nájmu) v celkové výši ,- Kč + příslušenství, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu; d) panu XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Heřmanice, z titulu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši ,-Kč + příslušenství, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu; Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0127/16 Poskytnutí peněžitého daru - p. Synková 160 číslo: 2505/RMOb-Sle/1418/47 poskytnout peněžitý dar ve výši ,- Kč paní XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXX, XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0129/16 Poskytnutí peněžitého daru - SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK 160 číslo: 2506/RMOb-Sle/1418/47 1) projednala žádost právnické osoby SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO: , se sídlem Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, Těrlicko, o peněžitý dar ve výši ,- Kč; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu; 2) rozhodla Strana 13/46

14 neposkytnout peněžitý dar právnické osobě SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, IČO: , se sídlem Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, Těrlicko, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0133/16 Poskytnutí nepeněžitých movitých darů ve formě dárkových poukázek oceněným fyzickým osobám 160 číslo: 2507/RMOb-Sle/1418/47 poskytnout nepeněžité movité dary ve formě dárkových poukázek Flexi Pass Sodexo oceněným fyzickým osobám dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít příslušné darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu FaR/RMOb/9.0138/16 Rozpočtová opatření 160 číslo: 2508/RMOb-Sle/1418/47 1) schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu ROaVZ/RMOb/2.0102/16 Vyloučení uchazečů a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem "RS - Ostrava, Muglinov, 4.etapa" 220 číslo: 2509/RMOb-Sle/1418/47 Strana 14/46

15 dle 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o vyloučení těchto uchazečů: - ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČO: , - HYDOR s.r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Fügnerova 778/23, PSČ 70200, IČO: , z účasti v zadávacím řízení realizovaném v otevřeném řízení dle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zadání veřejné zakázky pod názvem "RS - Ostrava, Muglinov, 4 etapa", dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu; Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky 2) rozhodla a) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce pod názvem "RS - Ostrava, Muglinov, 4 etapa", v souladu s ustanovením 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu, b) o uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, , Ostrava, IČO: , za cenu nejvýše přípustnou ,30 Kč bez DPH, v souladu s bodem 2 písm. a) tohoto usnesení; Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky 3) rozhodla o dalším pořadí uchazečů dle nejnižší nabídkové ceny: 2. SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, České Budějovice, IČO: , 3. AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, Havířov, IČO: , 4. STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČO: , dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. ROaVZ/RMOb/2.0106/16 Smlouva o dílo na vypracování studie objektu bývalé MŠ Antošovice pod názvem Výukové sportovně relaxační centrum 220 číslo: 2510/RMOb-Sle/1418/47 Strana 15/46

16 o uzavření Smlouvy o dílo na vypracování studie objektu bývalé MŠ Antošovice pod názvem Výukové sportovně relaxační centrum s obchodní společností DUPLEX s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , za nejvýše přípustnou cenu Kč bez DPH, Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky ROaVZ/RMOb/2.0107/16 Rozhodnutí o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a přidělení podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem Bezpečnostní opatření včetně instalace a doplnění systémů technické ochrany v MŠ a ZŠ MO Slezská Ostrava 220 číslo: 2511/RMOb-Sle/1418/47 a) o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem Bezpečnostní opatření včetně instalace a doplnění systémů technické ochrany v MŠ a ZŠ MO Slezská Ostrava, v souladu s ustanovením 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle důvodové zprávy, přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu, b) o uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000, IČO: , za cenu nejvýše přípustnou ,50 Kč bez DPH, v souladu s bodem 1 písm. a) tohoto usnesení, ve znění příloh č. 3, 4 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky ROaVZ/RMOb/2.0108/16 Informace o odstranění zjištěných nedostatků v rámci projektu "Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách" 220 číslo: 2512/RMOb-Sle/1418/47 1) bere na vědomí platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách", které jsou přílohou předloženého materiálu, a dále informaci o uhrazení závazků z těchto platebních výměrů, dle důvodové zprávy tohoto materiálu. Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Strana 16/46

17 ROaVZ/RMOb/2.0109/16 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem Nákup užitkového vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava, odboru TSKZaH, oddělení zeleně a čištění města 220 číslo: 2513/RMOb-Sle/1418/47 a) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem Nákup užitkového vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava, odboru TSKZaH, oddělení zeleně a čištění města, v souladu s ustanovením 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle důvodové zprávy, přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu, b) o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem RELY servis s.r.o., se sídlem Ostrava - Muglinov, Bohumínská 778, PSČ 71200, IČO: , za cenu nejvýše přípustnou ,17 Kč bez DPH, v souladu s bodem 1 písm. a) tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky ROaVZ/RMOb/2.0110/16 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 220 číslo: 2514/RMOb-Sle/1418/47 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO: , dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky ROaVZ/RMOb/2.0111/16 Záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Nákup osobního vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava" 220 číslo: 2515/RMOb-Sle/1418/47 o realizaci veřejné zakázky na dodávky pod názvem Nákup osobního vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava", dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu, Strana 17/46

18 2) rozhodla o zahájení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem Nákup osobního vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava" v souladu s ustanovením 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu, Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky 3) rozhodla o zaslání písemné výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky šesti zájemcům: 1. RT TORAX, s.r.o., se sídlem Rudná 2378/100, Zábřeh, Ostrava, IČO: AUTOCENTRÁLA s.r.o., se sídlem Markvartovická 1906/7, Hlučín, IČO: Autodružstvo Frýdek - Místek, se sídlem Beskydská 704, Místek, Frýdek-Místek, IČO: ADIV, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 3007/91, Předměstí, Opava, IČO: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava, umístění: Cihelní 3160/49b, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO: CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., se sídlem Rudná 30/3, Vítkovice, Ostrava, IČO: Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky 4) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky pod názvem Nákup osobního vozidla pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava", dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. VV/RMOb/8.0077/16 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava 110 číslo: 2516/RMOb-Sle/1418/47 1) schvaluje předloženou kontrolu plnění svých usnesení s tím, že: a) usnesení uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu vyřazuje z dalšího sledování, b) u usnesení uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu stanoví další kontrolu na 49. schůzi RMOb Slezské Ostravy. Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: vedoucí odboru vnitřních věcí Strana 18/46

19 VV/RMOb/8.0082/16 Návrh změny organizační struktury 110 číslo: 2517/RMOb-Sle/1418/47 1) zřizuje s účinností od a) jedno funkční místo sociálního pracovníka v rámci oddělení sociálni práce na odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava b) jedno funkční místo metodika kvality sociálních služeb v rámci oddělení sociálních služeb na odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ruší s účinností od dosavadní organizační schéma odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 3) schvaluje s účinností od navrhované organizační schéma odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 4) konstatuje, že provedením změn dle bodu 1-3 tohoto usnesení se počet funkčních míst zvýší s účinností od o dvě funkční místa, to je ze současných 190 na 192 míst VV/RMOb/8.0084/16 Návrh měsíčních paušálních částek pro poskytování náhrad výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva MO, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 110 číslo: 2518/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava stanovit měsíční paušální částku pro poskytování náhrad výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, kteří nejsou v Strana 19/46

20 pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru, pro období kalendářního roku 2017 ve výši dle důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: vedoucí odboru vnitřních věcí VV/RMOb/8.0085/16 Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 110 číslo: 2519/RMOb-Sle/1418/47 1) stanovuje celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava následovně: a) 195 zaměstnanců v pracovním poměru b) 25 zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ke dni VV/RMOb/8.0086/16 Odvolání členů z komise pro přípravu smluv a převod majetku a z komise životního prostředí Rady městského obvodu Slezská Ostrava 110 číslo: 2520/RMOb-Sle/1418/47 1) odvolává pana Ing. Romana Zedníčka, Ph.D. z funkce člena komise pro přípravu smluv a převod majetku Rady městského obvodu Slezská Ostrava a paní Ing. Kristýnu Vaňkovou z komise životního prostředí Rady městského obvodu Slezská Ostrava, s účinností od , dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: vedoucí odboru vnitřních věcí RMOb/4.0592/16 Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Sedlář číslo: 2521/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava Strana 20/46

21 neuplatnit předkupní právo a nekoupit stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 5211, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m 2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka: XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu ve výši ,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0593/16 Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Sedlář číslo: 2522/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava neuplatnit předkupní právo a nekoupit stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 5215, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m 2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka: XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu ve výši ,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0594/16 Předkupní právo - koupě podílu na garáži na pozemku p.č. 608/10 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - manž. Motykovi Strana 21/46

22 číslo: 2523/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava neuplatnit předkupní právo a nekoupit podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 608/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m 2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníků: manželé XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX za kupní cenu ve výši ,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodli s koupěchtivými v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0595/16 Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje oddělených pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava číslo: 2524/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava potvrdit usnesení č. 0116/ZMOb-Sle/1418/6 ze dne , kterým rozhodlo vydat souhlas k záměru města prodat - pozemek p.č. 1874/38, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m 2, - pozemek p.č. 1874/39, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 92 m 2, vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov, přičemž pozemky jsou odděleny geometrickým plánem č /2015 ze dne z pozemku p.č. 1874/3, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře m 2, a z pozemku p.č. 1988/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2119 m 2, vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov, Strana 22/46

23 Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0596/16 Záměr prodeje pozemku p.č. 5257/13 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava číslo: 2525/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat nesouhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 5257/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m 2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0597/16 Záměr prodeje části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava číslo: 2526/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas k záměru města prodat část pozemku p.č. 5054/1, zahrada, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 72 m 2 z celkové výměry 2859 m 2, dosud neoddělenou geometrickým plánem, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0598/16 Záměr prodeje pozemků p.č. 1991/24 a p.č. 1991/25 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Strana 23/46

24 číslo: 2527/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas k záměru města prodat: - pozemek p.č. 1991/24, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 484 m 2, - pozemek p.č. 1991/25, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m 2, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0599/16 Záměr prodeje pozemku p.č. 173 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava číslo: 2528/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 173, zahrada, o výměře 6 m 2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0600/16 Záměr prodeje části pozemku p.č. 414/20 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava číslo: 2529/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas Strana 24/46

25 k záměru města prodat část pozemku p.č. 414/20, ostatní plocha, zeleň, o výměře 160 m 2 z celkové výměry 2616 m 2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0601/16 Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1430/5 (označeny p.č. 1430/13 a p.č. 1430/14) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava číslo: 2530/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas k záměru města prodat části pozemku p.č. 1430/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1510 m 2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, které vznikly rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č /2016 ze dne a které jsou označeny takto: - p.č. 1430/13, zastavěná plocha, o výměře 79 m 2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, - p.č. 1430/14, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m 2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0602/16 Záměr prodeje části pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava číslo: 2531/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas k záměru města prodat Strana 25/46

26 část pozemku p.č. 119/1, zahrada, o výměře 440 m 2 z celkové výměry 2640 m 2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0603/16 Záměr prodeje / darování pozemků a části pozemku v k.ú. Pudlov, obec Bohumín číslo: 2532/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas k záměru města prodat: a) pozemek p.č. 1500, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 104 m 2, k.ú. Pudlov, obec Bohumín, b) část pozemku p.č. 1501, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1270 m 2, v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č c/2015 ze dne a která je označena takto: - p.č. 1501/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 841 m 2, v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, c) pozemek p.č. 1504, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 224 m 2, k.ú. Pudlov, obec Bohumín, d) pozemek p.č. 1506, trvalý travní porost, o výměře 113 m 2, k.ú. Pudlov, obec Bohumín, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0604/16 Záměr prodeje pozemku p.č. 404/3 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava číslo: 2533/RMOb-Sle/1418/47 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vydat souhlas Strana 26/46

27 k záměru města prodat pozemek p.č. 404/3, orná půda, o výměře 1387 m 2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0605/16 Nájmy pozemků pod řadovými garážemi v MOb Slezská Ostrava číslo: 2534/RMOb-Sle/1418/47 o nájmu: a) pozemku p.č. 540/4, o výměře 22 m 2, pod řadovou garáží, ul. Stavovská - Pstruží, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, s nájemcem: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX X XXXXXXXX b) pozemku p.č. 540/5, o výměře 22 m 2, pod řadovou garáží, ul. Stavovská - Pstruží, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, s nájemcem: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX X XXXXXXXX c) pozemku p.č. 5214, o výměře 26 m 2, pod řadovou garáží, areál Mírová Osada, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem: XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXX ve všech případech na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 75,- Kč/m 2 /rok, s účinností ode dne uzavření příslušné smlouvy, s tím, že smlouva vztahující se k písm. c) bude obsahovat ujednání, že za užívání pozemku pod garáží bez nájemní smlouvy, či na základě jiného právního důvodu nájemce (obohacený) pronajímateli (ochuzený) vydá bezdůvodné obohacení ve formě peněžité náhrady ve výši 2.600,- Kč, kterou nájemce uhradí současně s ročním nájemným, a o uzavření příslušných smluv, Strana 27/46

28 Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0606/16 Záměr změny nájemní smlouvy - prostory sloužící podnikání v budově na ulici Stará cesta v k.ú. Hrušov, obec Ostrava - HBH Projekt spol. s r.o. číslo: 2535/RMOb-Sle/1418/47 o záměru změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, č. BYT/0271/04/N ze dne , o nájmu prostor sloužících podnikání č. 102 a č. 104, oba ve stavbě na adrese Stará cesta 125/4, Ostrava - Hrušov, za účelem zřízení kanceláří pro technický dozor stavby, uzavřené s nájemcem: HBH Projekt spol. s r.o. sídlo: Kabátníkova 216/5, Ponava, Brno IČO: uzavřením dohody o změně obsahu závazku č. 6, kterou se prodlužuje doba nájmu do ; Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0607/16 Žaloba o vyklizení bytu k Okresnímu soudu v Ostravě - manželé Čmaradovi číslo: 2536/RMOb-Sle/1418/47 o podání žaloby o vyklizení bytu dle ustanovení 1040 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to proti: paní XXX XXXXXXXXX, narozené v roce XXXX, a panu XXXXXXXX XXXXXXXXX, narozenému v roce XXXX, uživatelům bytu č. X, o velikosti 3+1 (76,27 m 2 ), v domě na ulici XXXXXXXXXXX XXXXXXX Ostrava-Kunčice, z důvodu neodevzdání bytu v návaznosti na skončení nájmu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: Strana 28/46

29 RMOb/4.0608/16 Nájem pozemku pod řadovou patrovou garáží v MOb Slezská Ostrava číslo: 2537/RMOb-Sle/1418/47 o nájmu: pozemku p.č. 609/14, o výměře 23 m 2, pod řadovou patrovou garáží, ul. Pod Výtahem, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s nájemci: XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 75,- Kč/m 2 /rok, s účinností ode dne uzavření smlouvy, a o uzavření příslušné smlouvy, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0609/16 Výpovědi nájmů bytů - p. Vašíček, p. Kaločaj číslo: 2538/RMOb-Sle/1418/47 o podání výpovědí nájmů bytů dle 2291 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, z důvodu nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň 3 měsíců, a to: a) nájemci bytu č. X, o velikosti 1+1 (47,66 m 2 ), v domě na ulici XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX panu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, narozenému v roce XXXX, bytem tamtéž; b) nájemci bytu č. X, o velikosti 1+1 (51,80 m 2 ), v domě na ulici XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX panu XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, narozenému v roce XXXX, bytem tamtéž; dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Strana 29/46

30 Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0610/16 Ukončení nájmů pozemků pod řadovými garážemi + záměry nájmů pozemků pod řadovými garážemi - v MOb Slezská Ostrava číslo: 2539/RMOb-Sle/1418/47 o ukončení nájemního vztahu dohodou, s účinností ke dni uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu, jehož předmětem je nájem: a) pozemku p.č. 970, o výměře 23 m 2, pod řadovou garáží, ul. Betonářská, k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s nájemci: XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX b) pozemku p.č. 1038/9, o výměře 18 m 2, pod řadovou garáží, ul. Pekařská, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, s nájemcem: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX c) pozemku p.č. 1038/18, o výměře 21 m 2, pod řadovou garáží, ul. Pekařská, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, s nájemcem: XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX a o uzavření příslušných dohod, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu; Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: ) rozhodla a) o záměru nájmu pozemku p.č.st. 970, o výměře 24 m 2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, Strana 30/46

31 b) o záměru nájmu pozemku p.č. 1038/9, o výměře 17 m 2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, c) o záměru nájmu pozemku p.č. 1038/18, o výměře 20 m 2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0611/16 Nájem části stavby (zeď), která je součástí pozemku p.č. 202/9 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ulice Na Najmanské) - p. Baum číslo: 2540/RMOb-Sle/1418/47 o nájmu části stavby, a to budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která je součástí pozemku p.č. 202/9 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně části obvodové zdi směřující do pohledové části hřbitova, o ploše 1 m 2, na dobu neurčitou počínaje dnem , s tříměsíční výpovědní dobou, za měsíční smluvní nájemné ve výši 100,- Kč (100,- Kč/m 2 ), za účelem umístění a provozování automatu na hřbitovní svíčky a zápalky, a o uzavření příslušné smlouvy s žadatelem (jakožto nájemcem): XXXXX XXXX, nar. v roce XXXX sídlo: XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IČO: XXX XXX XX Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0612/16 Nájem části pozemku p.č v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Tichá číslo: 2541/RMOb-Sle/1418/47 o nájmu části pozemku p.č. 5143, zahrada, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 56 m 2 z celkové výměry 855 m 2, označené jako díl "C", žadateli: XXXX XXXXX X XXXX X XXXX XXXX Strana 31/46

32 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 560,- Kč, za účelem užívání zahrady k rekreačnímu využití, a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uzavření této smlouvy, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0613/16 Nájem části pozemku p.č. 1041/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - Společenství domu Kmetská 3 číslo: 2542/RMOb-Sle/1418/47 o nájmu části pozemku p.č. 1041/1, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 629 m 2 z celkové výměry 4350 m 2, žadateli: Společenství domu Kmetská 3 sídlo: Ostrava - Slezská Ostrava, Kmetská 1302/3, PSČ IČO: na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 2.000,- Kč, za účelem užívání již zřízené zahrady k rekreačnímu využití, včetně staveb, pergoly, zahradního přístřešku, bazénu nebo skleníku, a to za splnění těchto podmínek: předmětná stavba bude mít výměru do 25 m 2 zastavěné plochy, bude do výšky 3 m a bude umístěna v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice předmětu nájmu, a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uzavření této smlouvy, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0614/16 Nájem části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Kment, p. Jendrulková, p. Lukačovičová číslo: 2543/RMOb-Sle/1418/47 Strana 32/46

33 o nájmu části pozemku p.č. 5054/1, zahrada, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 160 m 2 z celkové výměry 2859 m 2, označené jako díl "s", žadatelům: XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 1.600,- Kč, za účelem užívání zahrady k rekreačnímu využití, včetně staveb, pergoly, zahradního přístřešku, bazénu nebo skleníku, a to za splnění těchto podmínek: předmětná stavba bude mít výměru do 25 m 2 zastavěné plochy, bude do výšky 3 m a bude umístěna v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice předmětu nájmu, a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uzavření této smlouvy, Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: RMOb/4.0615/16 Nájem části pozemku p.p.č. 431/1 (označena p.p.č. 431/45, díl "b") v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Randis číslo: 2544/RMOb-Sle/1418/47 o nájmu části pozemku p.p.č. 431/1, zahrada, o výměře 8552 m 2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č /94 ze dne a která je označena takto: - část p.p.č. 431/45 o výměře 200 m 2, označená jako díl "b", v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, žadateli: XXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč, za účelem užívání zahrady k rekreačnímu využití v oploceném areálu u ulice Mexická, včetně staveb, pergoly, zahradního přístřešku, bazénu nebo skleníku, a to za splnění těchto podmínek: předmětná Strana 33/46

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.12.2016 čís. 0280/ZMOb-Sle/1418/13-0322/ZMOb-Sle/1418/13 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 0120/RMOb-Sle/1822/5

- 0120/RMOb-Sle/1822/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2019 čís. 0105/RMOb-Sle/1822/5-0120/RMOb-Sle/1822/5 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

- 0015/RMOb-Sle/1822/2

- 0015/RMOb-Sle/1822/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 29.11.2018 čís. 0003/RMOb-Sle/1822/2-0015/RMOb-Sle/1822/2 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.04.2017 čís. 0345/ZMOb-Sle/1418/15-0377/ZMOb-Sle/1418/1 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.6.2016 čís. 0224/ZMOb-Sle/1418/11-0254/ZMOb-Sle/1418/11 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

0484/ZMOb-Sle/1418/ /ZMOb-Sle/1418/19

0484/ZMOb-Sle/1418/ /ZMOb-Sle/1418/19 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.02.2018 čís. 0484/ZMOb-Sle/1418/19-0507/ZMOb-Sle/1418/19 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1418/22

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1418/22 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.09.2018 čís. 0566/ZMOb-Sle/1418/22-0595/ZMOb-Sle/1418/22 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 95. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/95

Usnesení 95. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/95 95. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 13.07.2018 čís. 4952/RMObM-Sle/1418/95-4966/RMObM-Sle/1418/95 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

5404/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/108

5404/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/108 108. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 21.11.2018 čís. 5404/RMObM- - 5414/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2016 čís. 1935/RMObM-Sle/1418/46-1940/RMObM-Sle/1418/46 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 87. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/87

Usnesení 87. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/87 87. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2018 čís. 4372/RMObM-Sle/1418/87-4380/RMObM-Sle/1418/87 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.12.2017 čís. 0446/ZMOb-Sle/1418/18-0483/ZMOb-Sle/1418/18 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.2.2016 čís. 0183/ZMOb-Sle/1418/9-0203/ZMOb-Sle/1418/9 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 2718/RMOb-Sle/1418/50

- 2718/RMOb-Sle/1418/50 50. schůze rady městského obvodu konané dne 21.12.2016 čís. 2661/RMOb-Sle/1418/50-2718/RMOb-Sle/1418/50 MVDr. Barbora Jelonková starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/38

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0508/ZMOb-Sle/1418/20-0532/ZMOb-Sle/1418/20 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 104. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/104

Usnesení 104. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/104 104. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2018 čís. 5277/RMObM- - 5310/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka vykonávající pravomoc místostarosty

Více

Usnesení. Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/53

Usnesení. Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/53 53. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2017 čís. 2816/RMOb-Sle/1418/53-2859/RMOb-Sle/1418/53 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/81

Usnesení 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/81 81. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.10.2017 čís. 3838/RMObM-Sle/1418/81-3843/RMObM-Sle/1418/81 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/49

Usnesení. Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2016 čís. 2616/RMOb-Sle/1418/49-2654/RMOb-Sle/1418/49 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

5311/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/105

5311/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/105 105. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2018 čís. 5311/RMObM- - 5344/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

1295/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/32

1295/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/32 32. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 1295/RMObM-Sle/1418/32-1298/RMObM-Sle/1418/32 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/57

Usnesení. Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/57 57. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2017 čís. 3073/RMOb-Sle/1418/57-3118/RMOb-Sle/1418/57 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/45

Usnesení. Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/45 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 2368/RMOb-Sle/1418/45-2427/RMOb-Sle/1418/45 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.10.2018 čís. 5196/RMObM- - 5206/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2017 čís. 0378/ZMOb-Sle/1418/16-0413/ZMOb-Sle/1418/16 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Usnesení 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/98

Usnesení 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/98 98. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.08.2018 čís. 4991/RMObM-Sle/1418/98-4996/RMObM-Sle/1418/98 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/51

Usnesení. Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/51 51. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2017 čís. 2720/RMOb-Sle/1418/51-2765/RMOb-Sle/1418/51 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

4255/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/75

4255/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 07.02.2018 čís. 4255/RMOb-Sle/1418/75-4308/RMOb-Sle/1418/75 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/48

Usnesení. Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2016 čís. 2559/RMOb-Sle/1418/48-2615/RMOb-Sle/1418/48 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 41. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/41

Usnesení. Usnesení 41. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 24.08.2016 čís. 2165/RMOb-Sle/1418/41-2238/RMOb-Sle/1418/41 Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Ing. Ivona Vaňková v.r. místostarostka Strana 1/51 Přehled

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 96. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/96

Usnesení 96. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/96 96. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19.07.2018 čís. 4967/RMObM-Sle/1418/96-4972/RMObM-Sle/1418/96 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 3054/RMOb-Sle/1014/52

- 3054/RMOb-Sle/1014/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 07.02.2013 čís. 3024/RMOb-Sle/1014/52-3054/RMOb-Sle/1014/52 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/22 Přehled usnesení rady

Více

5345/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/106

5345/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/106 106. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2018 čís. 5345/RMObM- - 5373/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 4971/RMOb-Sle/1014/86

- 4971/RMOb-Sle/1014/86 86. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 4927/RMOb-Sle/1014/86-4971/RMOb-Sle/1014/86 MUDr. Hana Heráková Vykonávající pravomoci místostarostky Ing. Petr Janíček Vykonávající pravomoci

Více

Usnesení 63. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/63

Usnesení 63. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/63 63. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.06.2013 čís. 3537/RMObM-Sle/1014/63-3544/RMObM-Sle/1014/63 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/7 Přehled

Více

Usnesení 103. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/103

Usnesení 103. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/103 103. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2018 čís. 5254/RMObM- - 5276/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu

Více

Usnesení. Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/80

Usnesení. Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2018 čís. 4549/RMOb-Sle/1418/80-4585/RMOb-Sle/1418/80 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 49. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2016 čís. 2138/RMObM-Sle/1418/49-2161/RMObM-Sle/1418/49 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

4182/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/74

4182/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 24.01.2018 čís. 4182/RMOb-Sle/1418/74-4254/RMOb-Sle/1418/74 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1822/4

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Sle/1822/4 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.04.2019 čís. 0059/ZMOb-Sle/1822/4-0087/ZMOb-Sle/1822/4 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/57

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/57 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 13.12.2016 čís. 2655/RMObM-Sle/1418/57-2659/RMObM-Sle/1418/57 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 42. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/42

Usnesení. Usnesení 42. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2016 čís. 2240/RMOb-Sle/1418/42-2270/RMOb-Sle/1418/42 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/56

Usnesení. Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/56 56. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 2993/RMOb-Sle/1418/56-3071/RMOb-Sle/1418/56 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/54

Usnesení. Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/54 54. schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2017 čís. 2865/RMOb-Sle/1418/54-2939/RMOb-Sle/1418/54 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 30. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/30

Usnesení. Usnesení 30. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/30 30. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2016 čís. 1522/RMOb-Sle/1418/30-1583/RMOb-Sle/1418/30 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/62

Usnesení. Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 14.06.2017 čís. 3376/RMOb-Sle/1418/62-3438/RMOb-Sle/1418/62 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/37

Usnesení. Usnesení 37. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 1888/RMOb-Sle/1418/37-1933/RMOb-Sle/1418/37 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

5002/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/86

5002/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/86 86. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2018 čís. 5002/RMOb-Sle/1418/86-5101/RMOb-Sle/1418/86 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

3298/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/61

3298/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2017 čís. 3298/RMOb-Sle/1418/61-3370/RMOb-Sle/1418/61 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

3972/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/71

3972/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 29.11.2017 čís. 3972/RMOb-Sle/1418/71-4050/RMOb-Sle/1418/71 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

5374/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/107

5374/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/107 107. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14.11.2018 čís. 5374/RMObM- - 5403/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. vykonávající pravomoc starostky Ing. Roman Goryczka v.r. vykonávající pravomoc

Více

- 4874/RMOb-Sle/1418/84

- 4874/RMOb-Sle/1418/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2018 čís. 4774/RMOb-Sle/1418/84-4874/RMOb-Sle/1418/84 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V

Více

Usnesení. Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/58

Usnesení. Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 čís. 3124/RMOb-Sle/1418/58-3186/RMOb-Sle/1418/58 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/33

Usnesení. Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1665/RMOb-Sle/1418/33-1724/RMOb-Sle/1418/33 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

- 0891/RMOb-Sle/1822/18

- 0891/RMOb-Sle/1822/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 24.07.2019 čís. 0869/RMOb-Sle/1822/18-0891/RMOb-Sle/1822/18 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/18 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0104/RMOb-Sle/1822/4

- 0104/RMOb-Sle/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 19.12.2018 čís. 0049/RMOb-Sle/1822/4-0104/RMOb-Sle/1822/4 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/45 Přehled usnesení rady městského

Více

- 4183/RMOb-Sle/1014/73

- 4183/RMOb-Sle/1014/73 73. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2014 čís. 4157/RMOb-Sle/1014/73-4183/RMOb-Sle/1014/73 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/35

Usnesení. Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/35 35. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2016 čís. 1790/RMOb-Sle/1418/35-1839/RMOb-Sle/1418/35 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0743/RMOb-Sle/1822/15

- 0743/RMOb-Sle/1822/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0693/RMOb-Sle/1822/15-0743/RMOb-Sle/1822/15 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

0040/ZMOb-Sle/1418/4-0065/ZMOb-Sle/1418/4

0040/ZMOb-Sle/1418/4-0065/ZMOb-Sle/1418/4 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.04.2015 čís. 0040/ZMOb-Sle/1418/4-0065/ZMOb-Sle/1418/4 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/32

Usnesení. Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 09.03.2016 čís. 1629/RMOb-Sle/1418/32-1663/RMOb-Sle/1418/32 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

- 4546/RMOb-Sle/1014/80

- 4546/RMOb-Sle/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2014 čís. 4507/RMOb-Sle/1014/80-4546/RMOb-Sle/1014/80 MUDr. Hana Heráková Místostarostka Ing. Petr Janíček Místostarosta Strana 1/26 Přehled usnesení rady

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

3247/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/60

3247/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 17.05.2017 čís. 3247/RMOb-Sle/1418/60-3297/RMOb-Sle/1418/60 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

0750/RMOb-Sle/1822/ /RMOb-Sle/1822/16

0750/RMOb-Sle/1822/ /RMOb-Sle/1822/16 rada městského obvodu 16. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2019 čís. 0750/RMOb-Sle/1822/16-0822/RMOb-Sle/1822/16 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r místostarosta Strana 1/71

Více

čís. 2692/RMOb-Sle/1014/ /RMOb- Sle/1014/45

čís. 2692/RMOb-Sle/1014/ /RMOb- Sle/1014/45 45. schůze rady městského obvodu konané dne 23.10.2012 čís. 2692/RMOb-Sle/1014/45-2729/RMOb- Sle/1014/45 MUDr. Hana Heráková 1. místostarosta Ing. Petr Janíček 2. místostarosta Strana 1/25 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 14. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/14

Usnesení. Usnesení 14. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 13.05.2015 čís. 0583/RMOb-Sle/1418/14-0626/RMOb-Sle/1418/14 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta Strana

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2015 čís. 0693/RMOb-Sle/1418/16-0744/RMOb-Sle/1418/16 Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta Mario Lyčka v.r. Místostarosta Strana 1/39 Přehled usnesení

Více

5150/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/88

5150/RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 26.09.2018 čís. 5150/RMOb-Sle/1418/88-5195/RMOb-Sle/1418/88 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení 94. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/94

Usnesení 94. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/94 94. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 4972/RMObM-Sle/1014/94-4993/RMObM-Sle/1014/94 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/67

Usnesení. Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 04.10.2017 čís. 3710/RMOb-Sle/1418/67-3784/RMOb-Sle/1418/67 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/52

Usnesení. Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 23.1.2017 čís. 2766/RMOb-Sle/1418/52-2815/RMOb-Sle/1418/52 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více

- 0581/RMOb-Sle/1822/12

- 0581/RMOb-Sle/1822/12 12. schůze rady městského obvodu konané dne 24.04.2019 čís. 0501/RMOb-Sle/1822/12-0581/RMOb-Sle/1822/12 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení. Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/70

Usnesení. Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/70 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 3920/RMOb-Sle/1418/70-3971/RMOb-Sle/1418/70 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Mario Lyčka v.r. místostarosta Strana 1/57

Více

Usnesení 88. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/88

Usnesení 88. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/88 88. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.08.2014 čís. 4705/RMObM-Sle/1014/88-4717/RMObM-Sle/1014/88 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/10 Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 21. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/21

Usnesení. Usnesení 21. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1822/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 11.09.2019 čís. 1018/RMOb-Sle/1822/21-1052/RMOb-Sle/1822/21 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana 1/31 Přehled usnesení rady

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0359/RMOb-Sle/1822/9

- 0359/RMOb-Sle/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2019 čís. 0309/RMOb-Sle/1822/9-0359/RMOb-Sle/1822/9 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/45 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/27

Usnesení. Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 21.12.2015 čís. 1374/RMOb-Sle/1418/27-1426/RMOb-Sle/1418/27 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczska v.r. místostarosta Strana

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/65

Usnesení. Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 06.09.2017 čís. 3622/RMOb-Sle/1418/65-3658/RMOb-Sle/1418/65 Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Ing. Ivona Vaňková v.r. místostarostka Strana 1/34 Přehled

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 22. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2015

Usnesení 22. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2015 22. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2015 čís. 0835/RMOb-Sle/1418/22-0845/RMOb-Sle/1418/22 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 60. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/60

Usnesení 60. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/60 60. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2017 čís. 2860/RMObM-Sle/1418/60-2863/RMObM-Sle/1418/60 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Ivona Vaňková v.r. místostarostka

Více

- 4615/RMOb-Sle/1014/81

- 4615/RMOb-Sle/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2014 čís. 4554/RMOb-Sle/1014/81-4615/RMOb-Sle/1014/81 Ing. Petr Janíček Místostarosta Radomír Mandok Uvolněný člen rady Strana 1/52 Přehled usnesení rady

Více

- 0308/RMOb-Sle/1822/8

- 0308/RMOb-Sle/1822/8 8. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2019 čís. 0268/RMOb-Sle/1822/8-0308/RMOb-Sle/1822/8 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarostka V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20

0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20 20. schůze rady městského obvodu konané dne 16.09.2015 čís. 0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta Strana

Více

Usnesení. Usnesení 69. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/69

Usnesení. Usnesení 69. schůze rady městského obvodu konané dne /RMOb-Sle/1418/ /RMOb-Sle/1418/69 69. schůze rady městského obvodu konané dne 01.11.2017 čís. 3844/RMOb-Sle/1418/69-3919/RMOb-Sle/1418/69 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta Strana

Více