- 0378/RMOb-Mich/1418/25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 0378/RMOb-Mich/1418/25"

Transkript

1 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0356/RMOb-Mich/1418/ /RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0356/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0377/15 Žádost o stanovisko k uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 659/1 v k.ú. 0357/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0378/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu části pozemku parc. č. 311/7 v k.ú. 0358/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0379/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu části pozemku parc. č. 541/3 v k.ú. 0359/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0380/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 297/2015/VB 0360/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0381/15 Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 327 v k. ú. 0361/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0382/15 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 614/15 v k. ú. 0362/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0383/15 Dodatek č.1 k Zásadám pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu 0363/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0384/15 Souhlas zřizovatele se zapojením do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 0364/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0385/15 Nájemní smlouva NP - Internethome, s.r.o. 0365/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0386/15 Prodloužení nájmu bytu č. 2, Československé armády Šustek 0366/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0387/15 Návrh smlouvy o zprostředkování benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika, a s. 0367/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0388/15 Prodloužení nájmu bytu č. 8, Sládečkova 92 - Blašová 0368/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0389/15 Žádost o souhlas na umístění sídla spolku 0369/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0390/15 Platový výměr ředitele Základní školy Ostrava- 0370/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0391/15 Rozpočtové opatření 0371/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0392/15 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - ENWOX ENERGY s.r.o. 0372/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0393/15 Ukončení nájmu nebytového prostoru garáže - Blašová 0373/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0394/15 Dohoda o splátkovém kalendáři - Jupos, s.r.o. 0374/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0395/15 Místní poplatek ze psů a místní poplatek za užívání veřejného prostranství 0375/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0397/15 Výběrové řízení - pronájem bytu č. 3, Bláhova /RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0399/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/266/ /RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0400/15 Odměny členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Strana 2/12

3 0378/RMOb-Mich/1418/25 RMOb/0401/15 Změna termínu zasedání Strana 3/12

4 RMOb/0377/15 Žádost o stanovisko k uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 659/1 v k.ú. číslo: 0356/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 659/1 v k.ú., obec Ostrava. místostarostu městského obvodu předložit doporučení stanoviska k uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 659/1 v k.ú., obec Ostrava. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0378/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu části pozemku parc. č. 311/7 v k.ú. číslo: 0357/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) souhlasí s vykoupením části pozemku parc. č. 311/7, zahrada o výměře 3 m 2, oddělena a nově označena dle geometrického plánu č a/2015 ze dne jako pozemek parc. č. 311/8, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú., obec Ostrava z finančních prostředků statutárního města Ostravy a s následným svěřením správy předmětného pozemku městskému obvodu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0379/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu části pozemku parc. č. 541/3 v k.ú. číslo: 0358/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) souhlasí s vykoupením části pozemku parc. č. 541/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 208 m 2, oddělena a nově označena dle geometrického plánu č /2015 ze dne jako pozemek parc. č. 541/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú., obec Ostrava z finančních prostředků statutárního města Ostravy a s následným svěřením předmětného pozemku městskému obvodu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: Strana 4/12

5 RMOb/0380/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 297/2015/VB číslo: 0359/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti zařízení vodovodní a plynové přípojky č. 297/2015/VB v rámci stavby "Novostavba rodinného domu na parcele 531/5, 533/7, 530/3, k.ú. " s XXXXXX XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX. místostarostu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0381/15 Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 327 v k. ú. číslo: 0360/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu žádost XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX ze dne o odkup pozemku parc. č. st. 327 v k. ú. 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodat nemovitost svěřenou městskému obvodu, a to pozemek parc. č. st. 327, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 879 m 2 v k. ú.. 3) pověřuje místostarostu městského obvodu předložit doporučení záměru prodeje nemovitosti dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0382/15 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 614/15 v k. ú. číslo: 0361/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu žádost XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX ze dne o odkupčásti pozemku parc. č. 614/15 v k. ú.. Strana 5/12

6 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodat nemovitost svěřenou městskému obvodu, a to část pozemek parc. č. 614/15, ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m 2 v k. ú.. 3) pověřuje místostarostu městského obvodu předložit doporučení záměru prodeje nemovitosti dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0383/15 Dodatek č.1 k Zásadám pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu číslo: 0362/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu dodatek č.1 k Zásadám pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu. Vyřizuje: Jana Bednářová, T: referent pokladny, podatelny a archivnictví RMOb/0384/15 Souhlas zřizovatele se zapojením do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava číslo: 0363/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) souhlasí se zapojením Základní školy Ostrava-, U Kříže 28/166, IČ , a Mateřské školy, Ostrava-, Sládečkova 80, IČ , do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava starostu podpisem souhlasu zřizovatelů a škol dle přílohy č. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: JUDr. Pavel Božek, T: Tajemník RMOb/0385/15 Nájemní smlouva NP - Internethome, s.r.o. číslo: 0364/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu Strana 6/12

7 nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor - části stavby Československé armády 325/106 za účelem umístění technologického zařízení a kabelových rozvodů se společností Internethome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0386/15 Prodloužení nájmu bytu č. 2, Československé armády Šustek číslo: 0365/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu žádost XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, Československé armády 233/102, Ostrava- 2) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 10/2015 ze dne o nájmu bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Československé armády 233/102 s nájemcem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s platností do ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0387/15 Návrh smlouvy o zprostředkování benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika, a s. číslo: 0366/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu návrh smlouvy o zprostředkování benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika, a s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení pověřuje starostu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 7/12

8 Vyřizuje: JUDr. Pavel Božek, T: Tajemník RMOb/0388/15 Prodloužení nájmu bytu č. 8, Sládečkova 92 - Blašová číslo: 0367/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu žádost XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, Sládečkova 576/92, Ostrava- 2) schvaluje nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Sládečkova 576/92, Ostrava- s nájemcem XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s platností do ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0389/15 Žádost o souhlas na umístění sídla spolku číslo: 0368/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) souhlasí s umístěním sídla spolku Rybáři, IČ , na adrese Radvanická 406/7, Ostrava-, a to za účelem přípravy nových stanov spolku a jeho registrace na základě žádosti dle přílohy č. 1) tohoto usnesení. 2) konstatuje, že si vyhrazuje právo odvolat souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení. RMOb/0390/15 Platový výměr ředitele Základní školy Ostrava- číslo: 0369/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu s účinností ode dne platový výměr ředitele Základní školy Ostrava-, U Kříže 28, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1) tohoto usnesení. Strana 8/12

9 2) schvaluje s účinností ode dne platový výměr ředitelky Mateřské školy Ostrava-, Sládečkova 80, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2) tohoto usnesení. 3) schvaluje řediteli Základní školy Ostrava-, U Kříže 28, příspěvková organizace, mimořádnou odměnu za kalendářní rok 2015 ve výši dle přílohy č. 3) tohoto usnesení. RMOb/0391/15 Rozpočtové opatření číslo: 0370/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu Rozpočtové opatření kterým se zvýší příjmy na 3632 položka 2111 zvýší výdaje na 3632 položka 5139 zvýší výdaje na 3632 položka 5137 o ,- Kč o 1.000,- Kč o ,- Kč Vyřizuje: Yveta Bučková, Účetní RMOb/0392/15 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - ENWOX ENERGY s.r.o. číslo: 0371/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi se společností ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ na dobu určitou do starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0393/15 Ukončení nájmu nebytového prostoru garáže - Blašová číslo: 0372/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu Strana 9/12

10 žádost XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o ukončení platnosti nájemní smlouvy nebytového prostoru garáže v bytovém domě na ul. Radniční 342/69 dohodou ke dni ) schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru garáže v bytovém domě na ul. Radniční 342/69 s XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dni bez výpovědní doby 3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dohody dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0394/15 Dohoda o splátkovém kalendáři - Jupos, s.r.o. číslo: 0373/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu žádost společnosti JUPOS, s.r.o., se sídlem Československé armády 309/101, Ostrava-, IČ o schválení splátkového kalendáře pro splácení dluhu na nájmu nebytového prostoru v kulturním domě 2) schvaluje dohodu o splátkách se společností JUPOS, s.r.o., se sídlem Československé armády 309/101, Ostrava- pro splácení dluhu na nájemném za rok 2015 ve výši 29600,- Kč plus příslušenství v 8 splátkách do měsíce června ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dohody dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0395/15 Místní poplatek ze psů a místní poplatek za užívání veřejného prostranství číslo: 0374/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) se seznámila se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Strana 10/12

11 2) se seznámila se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4) souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Vyřizuje: JUDr. Pavel Božek, T: Tajemník RMOb/0397/15 Výběrové řízení - pronájem bytu č. 3, Bláhova 3 číslo: 0375/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu výběrové řízení na pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Bláhova 577/3, Ostrava- referenta ohlašovny a správy nemovitostí vyvěšením oznámení výběrového řízení na pronájem bytu č. 3, Bláhova 577/3, Ostrava- na úřední desce Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: RMOb/0399/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/266/2015 číslo: 0376/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu 1) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/266/2015 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Speciální stavby, se sídlem Jahodová ulice 60, Brno, IČ místostarostu městského obvodu podpisem dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, RMOb/0400/15 Strana 11/12

12 Odměny členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů číslo: 0377/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu přehled účasti na asistenci při fotbalových utkáních FC Baník Ostrava. Vyřizuje: Jana Bednářová, T: referent pokladny, podatelny a archivnictví 2) schvaluje odměny členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů podle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. RMOb/0401/15 Změna termínu zasedání číslo: 0378/RMOb-Mich/1418/25 Rada městského obvodu změnu termínu zasedání Zastupitelstva městského obvodu ze dne na Strana 12/12

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1446/RMOb-Mich/1418/99

- 1446/RMOb-Mich/1418/99 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2018 čís. 1430/RMOb-Mich/1418/99-1446/RMOb-Mich/1418/99 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0785/RMOb-Mich/1418/52

- 0785/RMOb-Mich/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0776/RMOb-Mich/1418/52-0785/RMOb-Mich/1418/52 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 0107/RMOb_Mich/1822/9

- 0107/RMOb_Mich/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2019 čís. 0089/RMOb_Mich/1822/9-0107/RMOb_Mich/1822/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0614/RMOb-Mich/1418/39

- 0614/RMOb-Mich/1418/39 39. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 0603/RMOb-Mich/1418/39-0614/RMOb-Mich/1418/39 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0131/RMOb-Mich/1418/10

- 0131/RMOb-Mich/1418/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 30.03.2015 čís. 0116/RMOb-Mich/1418/10-0131/RMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1014/63

- 0205/RMOb-Mich/1014/63 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2013 čís. 0197/RMOb-Mich/1014/63-0205/RMOb-Mich/1014/63 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0902/RMOb-Mich/1418/60

- 0902/RMOb-Mich/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2017 čís. 0887/RMOb-Mich/1418/60-0902/RMOb-Mich/1418/60 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 1108/RMOb-Mich/1418/76

- 1108/RMOb-Mich/1418/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 1091/RMOb-Mich/1418/76-1108/RMOb-Mich/1418/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

- 0438/RMOb-Mich/1014/79

- 0438/RMOb-Mich/1014/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 0425/RMOb-Mich/1014/79-0438/RMOb-Mich/1014/79 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0115/RMOb_Mich/1822/10

- 0115/RMOb_Mich/1822/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 12.02.2019 čís. 0108/RMOb_Mich/1822/10-0115/RMOb_Mich/1822/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1379/RMOb-Mich/1418/93

- 1379/RMOb-Mich/1418/93 93. schůze rady městského obvodu konané dne 23.07.2018 čís. 1366/RMOb-Mich/1418/93-1379/RMOb-Mich/1418/93 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 1400/RMOb-Mich/1418/95

- 1400/RMOb-Mich/1418/95 95. schůze rady městského obvodu konané dne 20.08.2018 čís. 1391/RMOb-Mich/1418/95-1400/RMOb-Mich/1418/95 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0573/RMOb-Mich/1014/87

- 0573/RMOb-Mich/1014/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 30.06.2014 čís. 0555/RMOb-Mich/1014/87-0573/RMOb-Mich/1014/87 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0035/RMOb_Mich/1822/4

- 0035/RMOb_Mich/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2018 čís. 0025/RMOb_Mich/1822/4-0035/RMOb_Mich/1822/4 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0041/ZMOb-Mich/1418/5-0049/ZMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0354/RMOb-Mich/1014/73

- 0354/RMOb-Mich/1014/73 73. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 0340/RMOb-Mich/1014/73-0354/RMOb-Mich/1014/73 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0712/RMOb-Mich/1418/46

- 0712/RMOb-Mich/1418/46 46. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 0704/RMOb-Mich/1418/46-0712/RMOb-Mich/1418/46 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1176/RMOb-Mich/1418/80

- 1176/RMOb-Mich/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2018 čís. 1159/RMOb-Mich/1418/80-1176/RMOb-Mich/1418/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0024/RMOb_Mich/1822/3

- 0024/RMOb_Mich/1822/3 3. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2018 čís. 0009/RMOb_Mich/1822/3-0024/RMOb_Mich/1822/3 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 0629/RMOb-Mich/1014/91-0642/RMOb-Mich/1014/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta MUDr. Pavel Piatkovský Člen Rady městského obvodu Michálkovice

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2016 čís. 0103/ZMOb-Mich/1418/10-0117/ZMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 0756/RMOb-Mich/1418/51-0767/RMOb-Mich/1418/51 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0538/RMOb-Mich/1014/84

- 0538/RMOb-Mich/1014/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2014 čís. 0528/RMOb-Mich/1014/84-0538/RMOb-Mich/1014/84 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne 36. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0654/RMOb-SB/1418/36-0661/RMOb-SB/1418/36 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení rady

Více

- 0424/RMOb-Mich/1014/78

- 0424/RMOb-Mich/1014/78 78. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2014 čís. 0410/RMOb-Mich/1014/78-0424/RMOb-Mich/1014/78 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0068/RMOb_Mich/1822/6

- 0068/RMOb_Mich/1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 20.12.2018 čís. 0055/RMOb_Mich/1822/6-0068/RMOb_Mich/1822/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 1319/RMOb-Mich/1418/88

- 1319/RMOb-Mich/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.05.2018 čís. 1294/RMOb-Mich/1418/88-1319/RMOb-Mich/1418/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0406/RMOb-Mich/1014/76

- 0406/RMOb-Mich/1014/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 0391/RMOb-Mich/1014/76-0406/RMOb-Mich/1014/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0496/RMOb-Mich/1014/81

- 0496/RMOb-Mich/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 0460/RMOb-Mich/1014/81-0496/RMOb-Mich/1014/81 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 1418/RMOb-Mich/1418/97

- 1418/RMOb-Mich/1418/97 97. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 1410/RMOb-Mich/1418/97-1418/RMOb-Mich/1418/97 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0987/RMOb-Mich/1418/67

- 0987/RMOb-Mich/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2017 čís. 0971/RMOb-Mich/1418/67-0987/RMOb-Mich/1418/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/16

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/16 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2017 čís. 0124/ZMOb-Pro/1418/16-0130/ZMOb-Pro/1418/16 Mgr. Marie Matějová Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0015/RMOb-Sle/1822/2

- 0015/RMOb-Sle/1822/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 29.11.2018 čís. 0003/RMOb-Sle/1822/2-0015/RMOb-Sle/1822/2 Richard Vereš starosta Ing. Roman Goryczka místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2017 čís. 0778/RMOb-SB/1418/43-0794/RMOb-SB/1418/43 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více