Proč jsou sex a náboženství neoddělitelné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč jsou sex a náboženství neoddělitelné"

Transkript

1

2 Dokonalé Manželství Dveře vedoucí k zasvěcení Proč jsou sex a náboženství neoddělitelné Samael Aun Weor 2015

3 Původně vydané ve španělštině jako "El Matrimonio Perfecto" (1950. Upravené a rozšířené v roce 1961). Přeloženo z anglického vydání "The Perfect Matrimony: The Door To Enter Into Initation" (2010) od vydavatelství Glorian. Obsah Úvod Láska Syn člověka Velký Boj Propast Normální sexualita Suprasexualita Sedm církví Štěstí, hudba, tanec a polibky Gaio Přímé poznání Vyvíjejte se a množte se Dva rituály Dvě Marie Práce s démonem Celibát Probuzení vědomí Sny a vize Vědomí, podvědomí, supravědomí, jasnovidné vědomí Zasvěcení Vzkříšení a reinkarnace Devátá sféra Sexuální jóga Létající had

4 24. Tajný Egypt Fatálnost Totemismus Posvátné uctívání falu Kult ohně Edda Pěticípá hvězda Eskymáci ze severu Božská trojice Kristus Závěr O autorovi

5 Úvod Napsal jsem tuto knihu pouze pro pár lidí; Říkám pár, protože většina lidí ji nepřijme, neporozumí jí a ani ji nebude chtít. Když se objevilo první vydání této knihy, utvořilo to skvělé nadšení u studentů všech škol, lóží, náboženství, řádů, sekt a esoterických spolků. Výsledek tohoto nadšení byl vznik gnostické hnutí. Toto hnutí se začalo s hrstkou chápajících lidí a rozrostlo se do mezinárodního hnutí. Mnoho studentů okultismu studovalo tuto knihu, no jenom pár jí porozumělo. Mnoho nadšenců s okouzlujícím obsahem Dokonalého manželství, se připojilo k zástupům gnostického hnutí. Přesto, ti, kteří neopustili toto gnostické hnutí, by mohly být spočítány na prstech jedné ruky. Mnozí slibovali věrnost před gnostickým oltářem, ale ve skutečnosti skoro všichni porušili svůj slib přísahy. Některý se tvářili jako skuteční apoštolové, jejichž obvinit by vyznělo jako svatokrádež, ale po dlouhém čase jsme si s ohromnou bolestí uvědomili, že byli také zrádci. Často bylo dostačující pro pár těchto falešných členů, aby si přečetli nějakou knihu, vyslechli si nového přednášejícího, který přišel do města, aby opustili gnostické hnutí. Proto, v tomto boji o nový věk Vodnáře, který začal 4. Února 1962, mezi druhou a třetí hodinou odpoledne, jsme pochopili, že propast je plná upřímně mýlících se lidí a lidí s dobrými záměry. Dokonalé manželství a Kosmický Kristus jsou syntézou všech náboženství, škol, řádů, sekt, lóží, jógy atd. Je to vážně politováníhodné, že tak mnoho lidí, kteří objevili syntézu, ji opustilo, jen aby upadli do složitého bludiště teorií. Tradice nám říká, že v centru bludiště se nachází syntéza, to znamená labarum chrámu. Slovo bludiště (labyrint) je etymologicky odvozeno ze slova "labarum." Toto labarum je dvousečná sekera, a symbol mužské a ženské pohlavní síly.

6 Théseus vítězí nad Minotaurem Vskutku, každý, kdo najde syntézu a následně toto centrum bludiště opustí a vrátí se do komplikované chodby teorií, (která tvoří bludiště mysli), se dopustí největší hlouposti. Kristus a pohlavní síla reprezentují náboženskou syntézu. Pokud uděláme srovnávací studii náboženství, tak objevíme, že uctívání falu je jako základ všech škol, náboženství a esoterických sekt. Vzpomeňme si na Peristerskou vílu, služku Venuše, která byla přeměněna láskou na holubici. Vzpomeňme si na ctnostnou Venuši. Vzpomeňme si na průvod boha Priapose ve vznešeném starém Římě Césara, když kněžky chrámu, plné extáze majestátně nesli ohromný falus z posvátného dřeva. Na základě těchto příčin, Freud (zakladatel psychoanalýzy) říká, že náboženství mají původ v sexualitě. V Dokonalém manželství jsou obsaženy tajemství ohně. Všechny ohňové kulty jsou absolutně sexuální. Vestálky byly skutečné kněžky lásky. S nimi zdrženliví kněží dosáhli úrovně mistra. Je smutné, že dnešní vestálky (jeptišky) neznají skutečný klíč k sexuální magii. Je politováníhodné, že dnešní kněží zapomněli klíč k sexu. Cítíme hlubokou bolest, když vidíme tolika jogínů ignorujíc úžasné tajemství jógy, tj. sexuální magii, nejvyšší syntézu všech systémů jógy.

7 Vestálky dohlížejí na posvátný oheň Lidé jsou naplněni hrůzou, když slyší o sexuální magii, avšak nejsou naplněni hrůzou, když si dopřejí sexuální úchylky a zvířecí vášně. Drazí čtenáři, v této knize máte syntézu všech náboženství, škol a sekt. Naše nauka, je naukou syntézy. V hluboké noci století existovaly mocné civilizace a grandiózní mystéria. Jeptišky lásky byly vždy přítomny v chrámech. Ti, kteří se stali mistry Bílé lóže, s nimi praktikovali sexuální magii. Mistr musí být v nás zrozen prostřednictvím sexuální magie. V sluneční zemi Kemetu, ve starověkém Egyptě faraónů, kdokoli, kdo prozradil tajemství Velkého arkána (sexuální magie), byl odsouzen k smrti. Byla mu useknuta hlava, jeho srdce bylo vytržené a jeho popel byl rozsypaný ve čtyřech větrech. V zemi Aztéků, muži a ženy, prahnoucí stát se mistry, praktikovali sexuální magii po velmi dlouhou dobu, objímajíc se, milujíce se navzájem na nádvoří chrámu. V těchto praktikách chrámu komukoliv, kdo rozlil Hermův pohár, byla setnuta hlava za znesvěcení chrámu. Všechny systémy intimního sebevzdělávání mají sexuální magii jako jejich hlavní praktickou syntézu. Každé náboženství, každý esoterický kult, má svou syntézu v sexuální magii (Arkánum A.Z.F.).

8 V mystériích Eleusise, bylo nahé tančení nevyslovitelnou věcí. Sexuální magie byla hlavní základ mystérií. V těch dobách nikdo nemyslel na neslušné věci, protože si hluboce ctili sex. Zasvěcenci vědí, že Třetí Logos pracuje se sexem. Napsali jsme tuto knihu s naprostou jasností; odkryli jsme to, co bylo zahaleno. Nyní, kdokoli chce na sobě pracovat do hloubky, může tak učinit. Zde je návod; zde je kompletní učení. Už jsem byl napadán, ponižován, pomlouván a pronásledován atd., kvůli učení cesty dokonalého manželství. Na tom nezáleží. Nejprve to byla zrada a bolest z pomluvy, ale teď jsem se stal jako z oceli a zrada a pomluvy již více nebolí. Vím velmi dobře, že lidstvo nesnáší pravdu a smrtelně nesnáší proroků, a tak je normální, že za napsání této knihy mě nenávidí. Je tu jen jedna věc, o kterou nám jde, jeden cíl, jeden důvod: Kristifikace. Je nutné, aby se každý jeden kristifikoval. Je nutné inkarnovat Krista. V této knize jsme pozvedli závoj Kristových mystérií. Vysvětlili jsme, co to je Kristův princip. Pozvali jsme všechny lidi, aby následovali cestu dokonalého manželství, aby dosáhli kristifikaci. Vysvětlili jsme, že Kristus není určitá osoba, ale že se jedná o univerzální kosmický a neosobní princip, který musí být asimilován každou osobou skrze sexuální magii. Přirozeně, všechno toto pobuřuje fanatiků, ale pravda je pravda a musíme ji dát na povrch, i kdyby nás to stálo život. Učení Zend Avesta se shoduje se základními principy, které jsou obsaženy v Egyptské Knize Mrtvých, protože obě učení obsahují Kristův Princip. Homérova Iliada, Hebrejská Bible, Germánská Edda a starořímské Sibylské knihy, obsahují stejné Kristické Principy. Toto je dostatečné k prokázání, že Kristus je předchůdce Ježíše z Nazaretu. Kristus není pouze jeden jednotlivec. Kristus je kosmický princip, který musíme asimilovat v naší vlastní fyzické, psychické, somatické a duchovní podstatě, skrze sexuální magii.

9 Avalókitéšvara, ztvárnění Krista, který kvůli lásce ke všem bytostem, se v mnoha podobách snaží natáhnout všemi směry. Mezi Peršany Kristus je Ormuz, Ahura Mazda, hrozný nepřítel Ahrimana (Satan), jehož nosíme v sobě. Mezi hinduisty, Kršna je Kristus, a proto evangelium Kršny je velmi podobné tomu Ježíšovu. Mezi Egypťany Kristus je Osiris a kdokoli ho inkarnoval, byl Osirisovaný (Kristifikovaný). Mezi Číňany to je Fu Xi, Kosmický Kristus, který sestavil I-ťing (Knihu zákonů) a nazval ji Dračí ministři. Mezi Řeky se Kristus volá Zeus, Jupiter, Otec Bohů. Mezi Aztéky je to Quetzalcoatl, Mexický Kristus. V Germánské Edda Je to Baldr, Kristus, který byl zavražděn Hoderem, bohem války, šípem ze jmelí atd. Takto můžeme najít Krista v tisících starověkých textech a starých tradicích, které existovaly miliony let před Ježíšem. Toto vše nás nabádá akceptovat, že Kristus je kosmický princip obsažený v základních principech všech náboženství. Ve skutečnosti je zde pouze jediné unikátní kosmické náboženství. Toto náboženství předkládá různé formy podle času a potřeb lidstva. Z toho důvodu jsou náboženské konflikty absurdní,

10 protože ve svém základu jsou všechna náboženství pouze modifikací univerzálního kosmického náboženství. Z tohoto úhlu pohledu prohlašujeme, že tato kniha není proti žádnému náboženství, škole ani systému. Jediným poselstvím této knihy je dát lidstvu klíč k tajemství sexu, klíč, se kterým každá živá bytost může asimilovat Kristův princip obsažený v základě všech světových náboženství. My uznáváme Ježíše-Ieus-Zeus-Jupiter jako nového Super-mana (člověka), který zcela asimiloval princip Krista, a stal se z toho důvodu, Bůh-člověk. Myslíme si, že tento jeho příklad je nutné napodobit. Ježíš byl dokonalý muž, pravý člověk v plném slova smyslu. Skrze sexuální magii dosáhl absolutní asimilaci univerzálního kosmického Kristova principu. Těch pár oddaných, kteří chápou, musí správně studovat Janovo evangelium, kapitolu 3, verše 1 až 21. V té kapitole oddaný následovník dokonalého manželství, najde čistou a legitimní sexuální magii, jak ji učil Ježíš. Samozřejmě, že je to zašifrované, ale ten, kdo má chápání, to intuitivně pochopí. Moderní lidstvo udělalo chybu, že oddělilo skvělého mistra Ježíše od všech jeho předchůdců, kteří se kristifikovali jako on. Toto zkazilo současné lidstvo. Musíme lépe porozumět, že všechna náboženství jsou ve skutečnosti pouze jedno náboženství. Maria, Ježíšova matka, stejně jako Eset/Isis, Juno, Démétér, Ceres, Maia atd., reprezentují Kosmickou Matku Kundaliní, (sexuální oheň) ze které je vždy zrozen Kosmický Kristus. Marie Magdaléna, stejně jako Salambo, Matres, lštar, Astarté, Afrodita a Venuše, všechny reprezentují kněžku-ženu se kterou musíme praktikovat sexuální magii, abychom probudili Oheň. Mučedníci, Svatí, Panny, Andělé a Cherubínové, jsou stejný Bohové, Polobozi, Titáni, Bohyně, Víly, Kyklopové a Poslové bohů pohanské mytologie.

11 Všechny náboženské principy křesťanství jsou pohanské, proto když dnešní náboženské formy zaniknou, jejich principy budou zavedeny novou náboženskou formou v budoucnosti. Musíme pochopit co je Neposkvrněné početí. Musíme pochopit, že pouze díky dokonalému manželství může být zrozen Kristus v našich srdcích. Je naléhavé probudit oheň kundaliní (oheň Ducha svatého), abychom mohli inkarnovat Krista. Kdokoliv, kdo probudí kundaliní, se promění

12 (jako Ganymédé) na orla Ducha, aby se vznesl k Olympu a stal se z něj nositel džbánu nepopsatelným Bohům. Je politováníhodné, že katolický kněží zničili tak mnoho spisů, spálili tak mnoho cenných pokladů starověku. Naštěstí nebyli schopni zničit všechny. Během období Renesance byly díky statečným kněžím objeveny mnohé ohromné knihy. A tak, navzdory pronásledování církve, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarch, Erasmus atd., byli schopni přeložit slavné práce, jako Iliada a Odysea od Homéra, skutečné knihy okultní vědy a sexuální magie. Také přeložili Eneida od Vergilia, Teogóniu, Práce a dny od Hesioda, Metamorfózy od Ovidia a ostatní díla Lucretiuse, Horace, Tibulluse, Tituse, Liviuse, Tacituse, Apuliuse, Cicera atd. To vše je čistý gnosticismus. Je skutečně politováníhodné, že někteří ignorantští lidé se vzdávají gnóze a následují systémy a metody, které ignorují sexuální magii a dokonalé manželství. My jsme odkryli všechny gnostické poklady, my jsme prozkoumali všechny základy dávných náboženství, a tak jsme objevili, že základ všech kultů tvoří nejvyšší klíč k sexuální magii. Nyní předáváme tento poklad, tento klíč trpícímu lidstvu. Mnoho lidí přečte tuto knihu, ale málo z nich ji pochopí. Tato kniha je úplná kniha sexuální magie. Ti, kteří jsou zvyklí číst tisíce knih z čistého intelektuálního zájmu, ve skutečnosti ztratí příležitost studovat tuto knihu do hloubky. Tato kniha by neměla být čtena v rychlosti. Kdokoliv si myslí opak se mýlí. Je třeba ji studovat a zcela ji pochopit, ne pouze intelektem, ale na všech úrovních mysli. Intelekt je pouze malá část mysli. Intelekt není celá mysl. Z tohoto důvodu, ten kdo chápe tuto knihu pouze rozumově, ji nepochopil. Pouze vnitřní meditací je možné tuto knihu pochopit na všech úrovních mysli. Abychom dosáhli kristifikaci je nutné praktikovat sexuální magii. V této knize čtenář objeví největší klíč k vnitřní seberealizaci. Nejsme proti žádnému náboženství, škole, sektě, řádu a lóži, protože víme, že všechny náboženské formy jsou projevem velkého kosmického univerzálního nekonečného náboženství, ukryté v každém atomu vesmíru. Prostě učíme syntézu všech náboženství, škol, řádů a jiných věr. Naše nauka, je nauka syntézy. Sexuální magie je praktikována v esoterickém křesťanství. Sexuální magie je praktikována v Zen Buddhismu. Sexuální magie je praktikována mezi zasvěcenými jogíny. Sexuální magie je praktikována mezi mohamedánskými súfisty. Sexuální magie byla praktikována v zasvěcovacích školách Tróje, Egypta, Říma, Kartága, a Eulisina. Sexuální magie byla praktikována záhadnými Mayami, Aztéky, Inky, druidy atd.

13 Krišna (vpravo), hinduistický symbol Krista, se svou milenkou Radhou Proto, sexuální magie a Kosmický Kristus jsou syntézou všech náboženství, škol a sekt. Učíme nauku syntézy. Tato nauka by nikdy nemohla být v rozporu s různými náboženskými formami. Naše učení se nachází ve všech náboženstvích, školách a jiných učeních. Pokud čtenář udělá seriózní studiu světových náboženství, tak objeví, že falus (pohlavní úd) a uterus (děloha) jsou syntézou všech mystérií. Nikdy neexistovalo náboženství nebo škola mystérií, kde by chyběl Kosmický Kristus a záhady sexu. Nauka syntézy nemůže nikoho zranit, protože je to syntéza všeho. Vyzýváme všechny stoupence všech škol, náboženství a jiných věr, aby udělali srovnávací studii všech náboženství. Vyzýváme studenty všech ostatních systémů důvěrného sebepoznávání, aby studovali esoteriku sexu všech škol mystérií. Vyzýváme všechny jogíny, aby studovali sexuální jógu a bílou tantru z Indie, bez níž žádný jogín nemůže dosáhnout absolutní osvobození. Sexuální magie a Kristus jsou syntézou všech esoterických nauk, bez ohledu na název, náboženskou formu nebo doktrinální systém.

14 Útoky, kterých jsme se stali oběťmi, pronásledování, prokletí, exkomunikace atd., jsou kvůli neznalosti a nedostatku informací. Syntéza obohacuje každé náboženství nebo esoterický kult. Syntéza nemůže nikoho zranit. Toto je nauka syntézy. Hluboce milujeme všechny náboženské formy; víme, že jsou milujícím projevem velkého kosmického univerzálního náboženství. Hlavní náboženská syntéza je obsažena v dokonalém manželství. Bůh je Láska a Moudrost. V Kristu a sexu je úplná syntéza všech lóží, řádů, škol, sekt, systémů a metod intimní seberealizace, na Východě i na Západě; Na Severu i na Jihu. Inverenciálny mír. Samael Aun Weor

15 Kapitola 1 Láska Bůh jako Otec je moudrost. Bůh jako Matka je láska. Bůh jako Otec se nachází v oku moudrosti. Oko moudrosti se nachází mezi obočím. Bůh jako láska se nachází v chrámu srdce. Moudrost a láska jsou dva základové sloupce Velké bílé lóže. Milovat, jaká nádherná věc to je milovat. Pouze velké duše to dokážou a vědí jak milovat. Láska je nekonečná jemnost Láska je život, co se chvěje v každém atomu, jakož i v každém slunci. Láska nemůže být definována, protože to je Božská Matka světa; to je to, co se nám stává, když jsme opravdu zamilovaný. Láska je cítění v hloubi srdce. Je to delikátní osobní zkušenost, je to oheň, který spaluje, je to božské víno, potěšení pro ty, kteří ho pijí. Obyčejný parfémovaný kapesník, list, kytka, vyvolává v hloubi duše, vnitřní neklid, exotickou extázi, nevýslovnou smyslnost. Nikdo nebyl schopen definovat lásku. Jeden ji musí zažít a cítit. Pouze velcí zamilovaní vědí, co je to láska. Dokonalé manželství je jednota dvou bytostí, které opravdu vědí jak milovat. Pro muže a ženu je třeba, aby se zbožňovali na všech sedmi velkých kosmických úrovních, aby měli opravdovou lásku. A proto, aby zde mohla být láska, tak zde musí být skutečná jednota duší ve třech sférách myšlenek, citů a vůle. Když dvě bytosti vibrují stejně v jejich myšlenkách, citech a vůli, pak je dokonalé manželství naplněné v sedmi sférách kosmického vědomí. Jsou lidé, kteří jsou vdaní ve fyzických a éterických sférách, ale ne v astrální sféře. Jiní jsou vdaní ve fyzických, éterických a astrálních sférách, ale ne na mentální. Každý přemýšlí svým způsobem, žena vyznává jedno náboženství a muž druhé, neshodnou se ve svých myšlenkách, atd. Jsou manželství, která jsou spřízněné ve světech myšlenek a pocitech, ale jsou si naprosto rozdílný ve světech vůle; tyto páry neustále bojují, nejsou šťastní. Dokonalé manželství musí být sjednoceno v sedmi sférách kosmického vědomí. Jsou manželství, které nedosáhnou ani astrální. Pak zde není ani sexuální přitažlivost; tyto sňatky jsou skutečné pohromy. Tento typ párů má základ výhradně v manželském svazku.

16 Strom života (Kabala) Někteří lidé žijí manželský život ve fyzické sféře s jistým partnerem, avšak v mentální sféře žijí manželský život s jiným partnerem. Výjimečně v životě najdeme dokonalé manželství. Aby zde byla láska, tak je nezbytné, aby zde bylo spříznění myšlenek, citů a vůle. Kde je aritmetické počítání, tam není láska. Bohužel láska v moderním světě má zápach bankovního konta, komodit a uměliny. V těch domovech, kde je pouze sčítání a odčítaní, láska neexistuje. Pokud láska opustí srdce, je těžké ji vrátit. Láska je velmi těkavé dítě. Manželství bez lásky, založené pouze na ekonomických nebo společenských zájmech, je opravdu hřích proti Duchu svatému. Tento typ manželství určitě selže. Zamilovaní si často pletou touhu s láskou a nejhorší z toho je, že se ožení, věříc, že jsou zamilovaní. Když si užijí sex, tělesné touhy jsou uspokojeny, pak přichází vystřízlivění. Zůstane pouze hrozná realita. Zamilovaní by se měli pozorovat před uzavřením manželského svazku, aby věděli, zda jsou opravdu zamilovaní. Touha je často mylná s láskou. Láska a touha jsou dvě zcela rozdílné věci.

17 Ten, kdo je skutečně zamilovaný, je schopen dát i poslední kapku krve pro svého milovaného. Otestujte se před manželstvím. Cítíte se být schopen dát i poslední kapku krve pro toho, jehož zbožňujete? Byli byste schopni položit svůj život, aby váš milovaný mohl žít? Přemýšlejte a meditujte. Existuje opravdové spříznění myšlenek, pocitů a vůle s tím, jehož zbožňujete? Pamatujte, že pokud neexistuje naprosté spříznění, pak vaše manželství, namísto toho, aby bylo nebem, se stane skutečným peklem. Nedovolte, abyste byli svedeni touhou. Nezabíjejte pouze touhu, ale i stín toho lákavého stromu pokušení. Láska se začíná se zábleskem delikátní sympatie, je udržována věčnou jemností, a je zakotvena v obrovském zbožňováni. Dokonalé manželství je sjednocení dvou bytostí, které se navzájem zcela zbožňují. V lásce nejsou žádné výpočty a bankovní účty. Pokud děláte výpočty a kalkulace, je to proto, že nejste zamilovaný. Uvažujte předtím, než uděláte velký krok. Jste skutečně zamilovaný? Buďte opatrný před iluzí touhy. Pamatujte, že plamen touhy konzumuje život a to co zůstává, je hrozná realita smrti. Zahlaďte se do očí toho, koho zbožňujete, rozplyňte se v nádheře jeho očí. Ale pokud chcete být šťastní, nedovolte, abyste byli uneseni touhou. Vy, kteří jste zamilovaní; nepleťte si lásku s touhou. Analyzujte sami sebe do hloubky. Je nezbytné vědět, zda milovaná patří vašemu duchu. Je nutné vědět, jestli jste úplně spříznění ve třech světech: myšlenek, cítění a vůle. Cizoložství je krutý výsledek nedostatku lásky. Skutečně zamilovaná žena, by si vybrala raději smrt než cizoložství. Muž, který spáchá cizoložství, není skutečně zamilovaný. Láska je ohromně božská. Požehnaná Božská Matka tohoto světa je to, co nazýváme láska. S ohromným ohněm lásky se můžeme proměnit na Bohy, abychom majestátní vstoupili do amfiteátru kosmické vědy.

18 Bůh je láska a jeho láska tvoří a tvoří znovu. Kapitola 2 Syn člověka Lahodné slova lásky vedou k vášnivému polibku zbožňování. Sexuální styk je konsubstanciace (krev a tělo Krista) lásky, v ohromné psycho-fyzické realitě naší přírody. Něco je stvořeno, když se muž a žena sexuálně spojí. V těch momentech úžasného zbožňování, jsou on a ona skutečně hermafrodickou bytost se silami tvořit jako bohové. Elohim (Stvořitelé) je muž a žena. Muž a žena v sexuálním spojení v úžasné extázi, jsou skutečně jedním úžasně božským Elohim. V těch momentech sexuálního spojení, se skutečně nacházíme v laboratorium-oratorium svaté alchymie.

19 Rytina z knihy "Atalanta fugiens," napsaná Michaelem Maierem v roce 1618 V těch chvílích, jsou skvělí jasnovidci schopni vidět pohlavně spojeny pár, obklopen božskou nádherou. V těch chvílích jsme pronikli do svatého království velké magie. S těmito ohromně božskými silami můžeme odstranit démona, jehož nosíme v sobě a proměnit se v mocné hierofanty. Dále, jak se prodlužuje sexuální akt, a rozkošné mazlení úžasné extáze se zvyšuje, tak jeden cítí kouzelnou duchovní smyslnost. A tak se nabíjíme univerzální elektřinou a magnetismem, ohromné kosmické síly jsou akumulované v hloubkách duše. Čakry astrálního těla jiskří, mystické síly Úžasné Kosmické Matky cirkulují přes všechny naše kanálky našeho organismu. Vášnivé polibky a intimní mazlení je přeměněno v zázračné noty, které dojemně rezonují v auře celého univerza. Nemáme způsob jak vysvětlit tyto chvíle úžasné radosti. Ohnivý had je rozrušený, ohně srdce jsou oživeny a ohromné paprsky Otce osvěcují plnou vznešeností čela pohlavně sjednocených bytostí. Pokud by muž a žena věděli, jak přestat před vyvrcholením, pokud by v těchto chvílích úžasné radosti, měli sílu vůle dominovat zvířecímu egu, a pak by byli schopni skončit akt bez vypuštění semene (ani do klína, ne do strany, ani na žádné jiné místo), pak by uskutečnili akt sexuální magie. Toto je to, co okultisté nazývají Arkánum A.Z.F. Pomocí arkána A.Z.F., můžeme všechno toto ohromné světlo, všechny kosmické proudy, všechny ty božské síly v sobě zadržet. Tehdy se kundaliní, svatý oheň Ducha svatého probudí, a my se proměníme v ohromně božských bohů. Ale pokud vypustíme semeno, kosmické proudy jsou ztraceny v proudech univerza. Následně krvavě červené světlo, luciferovy síly zla, fatální magnetismus, pronikne do duše dvou bytostí. Pak Amor s pláčem odejde. Brána Edenu je zavřená, láska se rozplyne. Přijde vystřízlivění a zůstane pouze tmavá skutečnost údolí plného slz. Když se naučíme jak přestat před vyvrcholením, ohnivý had našich magických sil se probudí. Kabalisté to nazývají jako devátá sféra. Devátá sféra kabaly je sex.

20 Sestup do deváté sféry, byl v dávných mystériích největší zkouškou vznešenosti hierofanta. Ježíš, Hermes, Buddha, Dante, Zoroaster atd., museli sestoupit do deváté sféry, aby pracovali s ohněm a vodou, které jsou původem bestií, lidí a bohů. Všechny původní a zákonité Bílé zasvěcení začínají tam. Syn člověka je narozený v deváté sféře. Syn člověka je zrozen z vody a ohně. Když alchymista dokončí svou práci v mistrovství ohně, pak získá Venušino zasvěcení. Zasnoubení Duše a Beránka je největší slavnost Duše. Vstoupí do ní Velký Pán světla. On se stane člověkem, zatímco ona se stane božskou. Z tohoto spojení božskosti a člověka se narodí to, co náš Zbožňovaný Spasitel nazval: "Syn Člověka."

21 Vytvoření kamene mudrců (Krista, Syna člověka) Největší triumf úžasného zbožňování, je zrod Syna člověka v jeslích světa. Muž a žena, kteří se navzájem milují, jsou skutečně dvě harfy zázračné harmonie, extáze nádhery, která nemůže být definována, protože když ji definujeme, tak ji znetvoříme. To je láska. Polibek je hluboké mystické zasvěcení dvou duší, které se navzájem milují a sexuální spojení je klíč, pomocí, kterého se staneme bohy. Bohové jsou Bůh. Každý z vás, kdo skutečně miluje, ví, že Bůh je láska. Milovat, jaké úžasné je milovat. Láska je živena láskou; pouze s láskou jsou možné alchymistické sňatky.

22 Nás milovaný Ježíš, získal Venušino zasvěcení v Jordánu. V momentě křtu, Kristus vstoupil do zbožňovaného Ježíše přes epifýzu. Slovo se stalo tělem a žilo mezi námi a zpozorovali jsme jeho slávu jako jediného Syna Otce, plného milosti a pravdy. Tomu, kdo má poznání, slovo dává sílu. Nikdo ho nevyslovil, nikdo ho nevysloví, pouze ten, ve kterém je Slovo inkarnováno. V apokalypse, ve zjevení Jana, prorok popisuje Syna člověka, Syna našich polibků, následujícími verši: V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas (slovo), jako zvuk polnice, jak říká: Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu (magnetické centrum kostrče), do Smyrny (magnetické centrum prostaty), do Pergamonu (solární plexus umístěn v místě pupíku), do Thyatir (magnetické centrum srdce), do Sard (magnetické centrum tvořivého hrtanu), do Filadelfie (Oko moudrosti, jasnovidecké centrum nacházející se mezi obočím) a do Laodikeje (koruna svatých, magnetické centrum epifýzy). Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem (tunika z bílého plátna, kterou nosí všichni mistři, tunika slávy. Sedm svícnů, které viděl světec z knihy Zjevení, je sedm církví míchy) a přepásaného na prsou zlatým pásem.

23 Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně (vždy neposkvrněné a čisté), nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod (lidských vod, semeno). V pravé ruce měl sedm hvězd (sedm andělů, kteří řídí sedm církví míchy) a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč (slovo). Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě po-ložil svou pravici a řekl: Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí. Kniha Zjevení Janovo 1:10-18 Když vnitřní Kristus vstoupí do duše, On se promění na ni. On je přeměněn na ni a ona na něj. On se stane člověkem a ona se stane božská. Z této božské a lidské chemické sloučeniny, se rodí to, co náš Milovaný Spasitel tak výstižně nazýval Syn Člověka. Alchymisté říkají, že musíme proměnit měsíc na slunce. Měsíc je Duše. Slunce je Kristus. Přeměna měsíce na slunce je možná pouze pomocí Ohně, a tento můžeme zapálit pouze v milostném svazku dokonalého manželství. Dokonalé manželství je sjednocení dvou bytostí: jednoho, který miluje více a druhého, který miluje lépe. Syn člověka je narozený z vody a ohně. Voda je semeno. Oheň je Duch svatý. Bůh září na dokonalý pár. Syn člověka má moc nad hořícím ohněm, nad rozvířeným vzduchem, nad rozbouřenými vlnami oceánu a nad voňavou zemí. Sexuální akt je odůvodněně považován za opravdu úžasný. Ve Zjevení Jana se píše: Kdo vítězí, učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. - Zjevení 3:12

24 V Jeremiášovi, kapitola 21, verš 8, se dočteme: Kapitola 3 Velký Boj "Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti." Muž a žena mohou použít sexuální spojení a krásy lásky a polibků, aby se přeměnily na Bohy nebo démony. Již od počátku života existoval velký souboj mezi silami světla a silami temna. Skrytý kořen tohoto boje je v sexu. Existuje správná interpretace záhad sexu. Bílí mágové nikdy nevypouštějí semeno. Černí mágové vždy vypouštějí semeno. U bílých mágů ohnivý had magických sil stoupá přes vnitřní kanálek páteře. U černých mágů tento had sestupuje k atomovým peklům člověka. Bohové a démoni žijí ve věčném konfliktu. Bohové chrání učení cudnosti. Démoni nesnášejí cudnost. Kořen konfliktu Bohů a démonů je sex. Velký souboj se odehrává v astrálním světle. Astrální světlo je úschovna všech minulých, přítomných a budoucích forem velké přírody. Astrální světlo je Azoth a Magnézia starodávných alchymistů, létající drak Médeiai, INRI u křesťanů, Tarot u Bohemianů. Astrální světlo je ohromný sexuální oheň vycházející ze svatozáře Slunce, který směřuje na Zemi pomocí gravitace a váhy atmosféry. Je to slunce, co přitahuje a odpuzuje toto okouzlující a nádherné světlo. Astrální světlo je Archimédova páka. Jak sám řekl, "Dejte mi pevný bod a pohnu celým vesmírem." Semeno je astrální tekutina člověka. Astrální světlo je semeno. Semeno je klíč ke všem silám a všem říším. Astrální světlo má dva póly, jeden pozitivní a druhý negativní. Stoupající had je pozitivní. Klesající had je negativní. Když stoupá, je to bronzový had, který vyléčil Izraelitů v poušti. Když klesá, je to pokoušející had Edenu.

25 Mojžíš vyvýšil bronzového hada na tyči. Viz čísla 21(Bible) Když víme, jak zbožňovat a líbat s nekonečnou něhou a úžasnou cudností, tak had stoupá. Ale když si vřele užíváme smilnění a rozlijeme pohár, tak had se opilý šílenstvím vrhá střemhlav dolů do atomových pekel lidské bytosti. V říši světla žijí bytosti, které se vroucně milují. V říši temnoty žijí bytosti, které se opíjejí kalichem sexuální touhy, který pak rozlijí. Tyto duše jsou zničeny ohněm jejich vlastní touhy. Zem je řízena Kristem a Jahvem, kteří žijí ve věčném boji. Kristus je velitel Bohů. Jahve je velitel démonů. Jahve je ten extrémně perverzní démon, který pokoušel Krista, když ho vzal na vrchol hory, kde mu ukázal všechna království světa a jejich slávu, a pokoušeje mu řekl: "Itababo. To všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tehdy mu Ježíš odpověděl: Odejdi, satane! Neboť je psáno: Hospodinu, svému Bohu se budeš klanět a jen jemu budeš sloužit." - Matouš 4:9-10

26 Jahve je padlý anděl, který je extrémně perverzní. Jahve je génius zla. Kristus je velitel Bílé lóže a Jahve, jeho protiklad je vládce Velké černé lóže. Síly Světla a Temna jsou ve věčném boji a kořen tohoto boje je v sexu. Semeno je bojiště, kde Andělé a démoni bojují na život a na smrt. Páteří tohoto obrovského konfliktu mezi Anděly a démony, je sex. Tam je problém. Kořen všech bílých a černých učení se nachází právě tam. Kristus má svůj plán, Jahve má svůj. Vyvolení následují Krista. Velká většina lidských bytostí fanaticky následuje Jahveho. Přitom se všichni z nich schovávají za kříž. V astrálním kříži, proti sobě bojuje hromada Andělů a démonů. Oproti každému Andělu je démon. Každá lidská bytost má svého dvojníka. Hle, záhada duší dvojčat. Lámové tvrdí, že Devadatta byl bratr a rival Buddhy. Devadatta je král pekla. Dvojníci se ve všem podobají. Dvojníci jsou si podobní. Mají stejné tendence, ale s rozdílnými analogiemi opozice. Oproti bílému astrologovi stojí černý astrolog. Pokud mistr učí bílou sexuální magii, jeho dvojník vyučuje černou sexuální magii. Dvojníci jsou si ve všem podobní, ale jsou protikladní. Fyziognomie a těla dvojníků jsou si stejné, protože jsou dvojníci. Toto je jedna z velkých záhad okultismu. Každá bílá duše má černého dvojníka, opačnou duši, která se proti němu staví a bojuje. Láska a proti-láska bojují mezi sebou. Anael je anděl lásky, Lilith je jeho temný dvojník. Lilith reprezentuje proti-lásku. V dávných dobách, velký teurgista Iamblichos vyvolal těchto dvou džinů a pak se z řeky vynořily dvě děti; Láska a proti-láska, Erós a Anterós, Anael a Lilith. Davy, které byly svědkem tohoto zázraku, padli Iamblichovi, velkému teurgistovi k nohám. Učedník kamenité cesty, která vede k nirváně je naplněn extází, když má tu čest přivolat Anaela, anděla lásky. Anael se zjeví těm, kteří ho volají a vědí jak ho přivolat. Anael je nádherné dítě úsvitu. V přítomnosti anděla lásky se cítíme jako při návratu do nevinnosti Edenu. Anaelove vlasy vypadají jako zlaté kaskády padající přes jeho alabastrové ramena. Tvář anděla lásky má červenou barvu úsvitu. Anael je nepopsatelně krásný anděl, který nosí bílou tuniku. Anael je anděl hudby a lásky, anděl krásy a něhy, úžasný Amor všech zamilovaných, extáze všeho zbožňování. Lilith, rivalský sourozenec Anaela, je jeho osudový dvojník. Je to hrozně zlé dítě. On je pekelný anděl všech velkých zamilovaných podvodů. On je vládce atomových pekel člověka. Lilith nemůže vystát vzhled anděla lásky, ale je jeho stínem. Lilith má v sobě přítomnost hrozného panovačného dítěte. Vlasy má rozcuchané a zbarvené, jeho obličej je zlomyslná, a jeho černo-modrá tunika nám vcelku jasně říká v jakém světě krutosti a hořkosti žije. Anael reprezentuje pozitivní paprsek Venuše. Lilith reprezentuje negativní paprsek Venuše.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Symbol ležaté osmičky

Symbol ležaté osmičky Symbol ležaté osmičky 18 V šichni známe číslo osm a víme, jak se píše. Ležatá osmička vypadá podobně jako osmička otočená do horizontální polohy. Jde o uzavřenou smyčku, která symbolizuje absolutno a nekonečno.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více