Proč jsou sex a náboženství neoddělitelné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč jsou sex a náboženství neoddělitelné"

Transkript

1

2 Dokonalé Manželství Dveře vedoucí k zasvěcení Proč jsou sex a náboženství neoddělitelné Samael Aun Weor 2015

3 Původně vydané ve španělštině jako "El Matrimonio Perfecto" (1950. Upravené a rozšířené v roce 1961). Přeloženo z anglického vydání "The Perfect Matrimony: The Door To Enter Into Initation" (2010) od vydavatelství Glorian. Obsah Úvod Láska Syn člověka Velký Boj Propast Normální sexualita Suprasexualita Sedm církví Štěstí, hudba, tanec a polibky Gaio Přímé poznání Vyvíjejte se a množte se Dva rituály Dvě Marie Práce s démonem Celibát Probuzení vědomí Sny a vize Vědomí, podvědomí, supravědomí, jasnovidné vědomí Zasvěcení Vzkříšení a reinkarnace Devátá sféra Sexuální jóga Létající had

4 24. Tajný Egypt Fatálnost Totemismus Posvátné uctívání falu Kult ohně Edda Pěticípá hvězda Eskymáci ze severu Božská trojice Kristus Závěr O autorovi

5 Úvod Napsal jsem tuto knihu pouze pro pár lidí; Říkám pár, protože většina lidí ji nepřijme, neporozumí jí a ani ji nebude chtít. Když se objevilo první vydání této knihy, utvořilo to skvělé nadšení u studentů všech škol, lóží, náboženství, řádů, sekt a esoterických spolků. Výsledek tohoto nadšení byl vznik gnostické hnutí. Toto hnutí se začalo s hrstkou chápajících lidí a rozrostlo se do mezinárodního hnutí. Mnoho studentů okultismu studovalo tuto knihu, no jenom pár jí porozumělo. Mnoho nadšenců s okouzlujícím obsahem Dokonalého manželství, se připojilo k zástupům gnostického hnutí. Přesto, ti, kteří neopustili toto gnostické hnutí, by mohly být spočítány na prstech jedné ruky. Mnozí slibovali věrnost před gnostickým oltářem, ale ve skutečnosti skoro všichni porušili svůj slib přísahy. Některý se tvářili jako skuteční apoštolové, jejichž obvinit by vyznělo jako svatokrádež, ale po dlouhém čase jsme si s ohromnou bolestí uvědomili, že byli také zrádci. Často bylo dostačující pro pár těchto falešných členů, aby si přečetli nějakou knihu, vyslechli si nového přednášejícího, který přišel do města, aby opustili gnostické hnutí. Proto, v tomto boji o nový věk Vodnáře, který začal 4. Února 1962, mezi druhou a třetí hodinou odpoledne, jsme pochopili, že propast je plná upřímně mýlících se lidí a lidí s dobrými záměry. Dokonalé manželství a Kosmický Kristus jsou syntézou všech náboženství, škol, řádů, sekt, lóží, jógy atd. Je to vážně politováníhodné, že tak mnoho lidí, kteří objevili syntézu, ji opustilo, jen aby upadli do složitého bludiště teorií. Tradice nám říká, že v centru bludiště se nachází syntéza, to znamená labarum chrámu. Slovo bludiště (labyrint) je etymologicky odvozeno ze slova "labarum." Toto labarum je dvousečná sekera, a symbol mužské a ženské pohlavní síly.

6 Théseus vítězí nad Minotaurem Vskutku, každý, kdo najde syntézu a následně toto centrum bludiště opustí a vrátí se do komplikované chodby teorií, (která tvoří bludiště mysli), se dopustí největší hlouposti. Kristus a pohlavní síla reprezentují náboženskou syntézu. Pokud uděláme srovnávací studii náboženství, tak objevíme, že uctívání falu je jako základ všech škol, náboženství a esoterických sekt. Vzpomeňme si na Peristerskou vílu, služku Venuše, která byla přeměněna láskou na holubici. Vzpomeňme si na ctnostnou Venuši. Vzpomeňme si na průvod boha Priapose ve vznešeném starém Římě Césara, když kněžky chrámu, plné extáze majestátně nesli ohromný falus z posvátného dřeva. Na základě těchto příčin, Freud (zakladatel psychoanalýzy) říká, že náboženství mají původ v sexualitě. V Dokonalém manželství jsou obsaženy tajemství ohně. Všechny ohňové kulty jsou absolutně sexuální. Vestálky byly skutečné kněžky lásky. S nimi zdrženliví kněží dosáhli úrovně mistra. Je smutné, že dnešní vestálky (jeptišky) neznají skutečný klíč k sexuální magii. Je politováníhodné, že dnešní kněží zapomněli klíč k sexu. Cítíme hlubokou bolest, když vidíme tolika jogínů ignorujíc úžasné tajemství jógy, tj. sexuální magii, nejvyšší syntézu všech systémů jógy.

7 Vestálky dohlížejí na posvátný oheň Lidé jsou naplněni hrůzou, když slyší o sexuální magii, avšak nejsou naplněni hrůzou, když si dopřejí sexuální úchylky a zvířecí vášně. Drazí čtenáři, v této knize máte syntézu všech náboženství, škol a sekt. Naše nauka, je naukou syntézy. V hluboké noci století existovaly mocné civilizace a grandiózní mystéria. Jeptišky lásky byly vždy přítomny v chrámech. Ti, kteří se stali mistry Bílé lóže, s nimi praktikovali sexuální magii. Mistr musí být v nás zrozen prostřednictvím sexuální magie. V sluneční zemi Kemetu, ve starověkém Egyptě faraónů, kdokoli, kdo prozradil tajemství Velkého arkána (sexuální magie), byl odsouzen k smrti. Byla mu useknuta hlava, jeho srdce bylo vytržené a jeho popel byl rozsypaný ve čtyřech větrech. V zemi Aztéků, muži a ženy, prahnoucí stát se mistry, praktikovali sexuální magii po velmi dlouhou dobu, objímajíc se, milujíce se navzájem na nádvoří chrámu. V těchto praktikách chrámu komukoliv, kdo rozlil Hermův pohár, byla setnuta hlava za znesvěcení chrámu. Všechny systémy intimního sebevzdělávání mají sexuální magii jako jejich hlavní praktickou syntézu. Každé náboženství, každý esoterický kult, má svou syntézu v sexuální magii (Arkánum A.Z.F.).

8 V mystériích Eleusise, bylo nahé tančení nevyslovitelnou věcí. Sexuální magie byla hlavní základ mystérií. V těch dobách nikdo nemyslel na neslušné věci, protože si hluboce ctili sex. Zasvěcenci vědí, že Třetí Logos pracuje se sexem. Napsali jsme tuto knihu s naprostou jasností; odkryli jsme to, co bylo zahaleno. Nyní, kdokoli chce na sobě pracovat do hloubky, může tak učinit. Zde je návod; zde je kompletní učení. Už jsem byl napadán, ponižován, pomlouván a pronásledován atd., kvůli učení cesty dokonalého manželství. Na tom nezáleží. Nejprve to byla zrada a bolest z pomluvy, ale teď jsem se stal jako z oceli a zrada a pomluvy již více nebolí. Vím velmi dobře, že lidstvo nesnáší pravdu a smrtelně nesnáší proroků, a tak je normální, že za napsání této knihy mě nenávidí. Je tu jen jedna věc, o kterou nám jde, jeden cíl, jeden důvod: Kristifikace. Je nutné, aby se každý jeden kristifikoval. Je nutné inkarnovat Krista. V této knize jsme pozvedli závoj Kristových mystérií. Vysvětlili jsme, co to je Kristův princip. Pozvali jsme všechny lidi, aby následovali cestu dokonalého manželství, aby dosáhli kristifikaci. Vysvětlili jsme, že Kristus není určitá osoba, ale že se jedná o univerzální kosmický a neosobní princip, který musí být asimilován každou osobou skrze sexuální magii. Přirozeně, všechno toto pobuřuje fanatiků, ale pravda je pravda a musíme ji dát na povrch, i kdyby nás to stálo život. Učení Zend Avesta se shoduje se základními principy, které jsou obsaženy v Egyptské Knize Mrtvých, protože obě učení obsahují Kristův Princip. Homérova Iliada, Hebrejská Bible, Germánská Edda a starořímské Sibylské knihy, obsahují stejné Kristické Principy. Toto je dostatečné k prokázání, že Kristus je předchůdce Ježíše z Nazaretu. Kristus není pouze jeden jednotlivec. Kristus je kosmický princip, který musíme asimilovat v naší vlastní fyzické, psychické, somatické a duchovní podstatě, skrze sexuální magii.

9 Avalókitéšvara, ztvárnění Krista, který kvůli lásce ke všem bytostem, se v mnoha podobách snaží natáhnout všemi směry. Mezi Peršany Kristus je Ormuz, Ahura Mazda, hrozný nepřítel Ahrimana (Satan), jehož nosíme v sobě. Mezi hinduisty, Kršna je Kristus, a proto evangelium Kršny je velmi podobné tomu Ježíšovu. Mezi Egypťany Kristus je Osiris a kdokoli ho inkarnoval, byl Osirisovaný (Kristifikovaný). Mezi Číňany to je Fu Xi, Kosmický Kristus, který sestavil I-ťing (Knihu zákonů) a nazval ji Dračí ministři. Mezi Řeky se Kristus volá Zeus, Jupiter, Otec Bohů. Mezi Aztéky je to Quetzalcoatl, Mexický Kristus. V Germánské Edda Je to Baldr, Kristus, který byl zavražděn Hoderem, bohem války, šípem ze jmelí atd. Takto můžeme najít Krista v tisících starověkých textech a starých tradicích, které existovaly miliony let před Ježíšem. Toto vše nás nabádá akceptovat, že Kristus je kosmický princip obsažený v základních principech všech náboženství. Ve skutečnosti je zde pouze jediné unikátní kosmické náboženství. Toto náboženství předkládá různé formy podle času a potřeb lidstva. Z toho důvodu jsou náboženské konflikty absurdní,

10 protože ve svém základu jsou všechna náboženství pouze modifikací univerzálního kosmického náboženství. Z tohoto úhlu pohledu prohlašujeme, že tato kniha není proti žádnému náboženství, škole ani systému. Jediným poselstvím této knihy je dát lidstvu klíč k tajemství sexu, klíč, se kterým každá živá bytost může asimilovat Kristův princip obsažený v základě všech světových náboženství. My uznáváme Ježíše-Ieus-Zeus-Jupiter jako nového Super-mana (člověka), který zcela asimiloval princip Krista, a stal se z toho důvodu, Bůh-člověk. Myslíme si, že tento jeho příklad je nutné napodobit. Ježíš byl dokonalý muž, pravý člověk v plném slova smyslu. Skrze sexuální magii dosáhl absolutní asimilaci univerzálního kosmického Kristova principu. Těch pár oddaných, kteří chápou, musí správně studovat Janovo evangelium, kapitolu 3, verše 1 až 21. V té kapitole oddaný následovník dokonalého manželství, najde čistou a legitimní sexuální magii, jak ji učil Ježíš. Samozřejmě, že je to zašifrované, ale ten, kdo má chápání, to intuitivně pochopí. Moderní lidstvo udělalo chybu, že oddělilo skvělého mistra Ježíše od všech jeho předchůdců, kteří se kristifikovali jako on. Toto zkazilo současné lidstvo. Musíme lépe porozumět, že všechna náboženství jsou ve skutečnosti pouze jedno náboženství. Maria, Ježíšova matka, stejně jako Eset/Isis, Juno, Démétér, Ceres, Maia atd., reprezentují Kosmickou Matku Kundaliní, (sexuální oheň) ze které je vždy zrozen Kosmický Kristus. Marie Magdaléna, stejně jako Salambo, Matres, lštar, Astarté, Afrodita a Venuše, všechny reprezentují kněžku-ženu se kterou musíme praktikovat sexuální magii, abychom probudili Oheň. Mučedníci, Svatí, Panny, Andělé a Cherubínové, jsou stejný Bohové, Polobozi, Titáni, Bohyně, Víly, Kyklopové a Poslové bohů pohanské mytologie.

11 Všechny náboženské principy křesťanství jsou pohanské, proto když dnešní náboženské formy zaniknou, jejich principy budou zavedeny novou náboženskou formou v budoucnosti. Musíme pochopit co je Neposkvrněné početí. Musíme pochopit, že pouze díky dokonalému manželství může být zrozen Kristus v našich srdcích. Je naléhavé probudit oheň kundaliní (oheň Ducha svatého), abychom mohli inkarnovat Krista. Kdokoliv, kdo probudí kundaliní, se promění

12 (jako Ganymédé) na orla Ducha, aby se vznesl k Olympu a stal se z něj nositel džbánu nepopsatelným Bohům. Je politováníhodné, že katolický kněží zničili tak mnoho spisů, spálili tak mnoho cenných pokladů starověku. Naštěstí nebyli schopni zničit všechny. Během období Renesance byly díky statečným kněžím objeveny mnohé ohromné knihy. A tak, navzdory pronásledování církve, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarch, Erasmus atd., byli schopni přeložit slavné práce, jako Iliada a Odysea od Homéra, skutečné knihy okultní vědy a sexuální magie. Také přeložili Eneida od Vergilia, Teogóniu, Práce a dny od Hesioda, Metamorfózy od Ovidia a ostatní díla Lucretiuse, Horace, Tibulluse, Tituse, Liviuse, Tacituse, Apuliuse, Cicera atd. To vše je čistý gnosticismus. Je skutečně politováníhodné, že někteří ignorantští lidé se vzdávají gnóze a následují systémy a metody, které ignorují sexuální magii a dokonalé manželství. My jsme odkryli všechny gnostické poklady, my jsme prozkoumali všechny základy dávných náboženství, a tak jsme objevili, že základ všech kultů tvoří nejvyšší klíč k sexuální magii. Nyní předáváme tento poklad, tento klíč trpícímu lidstvu. Mnoho lidí přečte tuto knihu, ale málo z nich ji pochopí. Tato kniha je úplná kniha sexuální magie. Ti, kteří jsou zvyklí číst tisíce knih z čistého intelektuálního zájmu, ve skutečnosti ztratí příležitost studovat tuto knihu do hloubky. Tato kniha by neměla být čtena v rychlosti. Kdokoliv si myslí opak se mýlí. Je třeba ji studovat a zcela ji pochopit, ne pouze intelektem, ale na všech úrovních mysli. Intelekt je pouze malá část mysli. Intelekt není celá mysl. Z tohoto důvodu, ten kdo chápe tuto knihu pouze rozumově, ji nepochopil. Pouze vnitřní meditací je možné tuto knihu pochopit na všech úrovních mysli. Abychom dosáhli kristifikaci je nutné praktikovat sexuální magii. V této knize čtenář objeví největší klíč k vnitřní seberealizaci. Nejsme proti žádnému náboženství, škole, sektě, řádu a lóži, protože víme, že všechny náboženské formy jsou projevem velkého kosmického univerzálního nekonečného náboženství, ukryté v každém atomu vesmíru. Prostě učíme syntézu všech náboženství, škol, řádů a jiných věr. Naše nauka, je nauka syntézy. Sexuální magie je praktikována v esoterickém křesťanství. Sexuální magie je praktikována v Zen Buddhismu. Sexuální magie je praktikována mezi zasvěcenými jogíny. Sexuální magie je praktikována mezi mohamedánskými súfisty. Sexuální magie byla praktikována v zasvěcovacích školách Tróje, Egypta, Říma, Kartága, a Eulisina. Sexuální magie byla praktikována záhadnými Mayami, Aztéky, Inky, druidy atd.

13 Krišna (vpravo), hinduistický symbol Krista, se svou milenkou Radhou Proto, sexuální magie a Kosmický Kristus jsou syntézou všech náboženství, škol a sekt. Učíme nauku syntézy. Tato nauka by nikdy nemohla být v rozporu s různými náboženskými formami. Naše učení se nachází ve všech náboženstvích, školách a jiných učeních. Pokud čtenář udělá seriózní studiu světových náboženství, tak objeví, že falus (pohlavní úd) a uterus (děloha) jsou syntézou všech mystérií. Nikdy neexistovalo náboženství nebo škola mystérií, kde by chyběl Kosmický Kristus a záhady sexu. Nauka syntézy nemůže nikoho zranit, protože je to syntéza všeho. Vyzýváme všechny stoupence všech škol, náboženství a jiných věr, aby udělali srovnávací studii všech náboženství. Vyzýváme studenty všech ostatních systémů důvěrného sebepoznávání, aby studovali esoteriku sexu všech škol mystérií. Vyzýváme všechny jogíny, aby studovali sexuální jógu a bílou tantru z Indie, bez níž žádný jogín nemůže dosáhnout absolutní osvobození. Sexuální magie a Kristus jsou syntézou všech esoterických nauk, bez ohledu na název, náboženskou formu nebo doktrinální systém.

14 Útoky, kterých jsme se stali oběťmi, pronásledování, prokletí, exkomunikace atd., jsou kvůli neznalosti a nedostatku informací. Syntéza obohacuje každé náboženství nebo esoterický kult. Syntéza nemůže nikoho zranit. Toto je nauka syntézy. Hluboce milujeme všechny náboženské formy; víme, že jsou milujícím projevem velkého kosmického univerzálního náboženství. Hlavní náboženská syntéza je obsažena v dokonalém manželství. Bůh je Láska a Moudrost. V Kristu a sexu je úplná syntéza všech lóží, řádů, škol, sekt, systémů a metod intimní seberealizace, na Východě i na Západě; Na Severu i na Jihu. Inverenciálny mír. Samael Aun Weor

15 Kapitola 1 Láska Bůh jako Otec je moudrost. Bůh jako Matka je láska. Bůh jako Otec se nachází v oku moudrosti. Oko moudrosti se nachází mezi obočím. Bůh jako láska se nachází v chrámu srdce. Moudrost a láska jsou dva základové sloupce Velké bílé lóže. Milovat, jaká nádherná věc to je milovat. Pouze velké duše to dokážou a vědí jak milovat. Láska je nekonečná jemnost Láska je život, co se chvěje v každém atomu, jakož i v každém slunci. Láska nemůže být definována, protože to je Božská Matka světa; to je to, co se nám stává, když jsme opravdu zamilovaný. Láska je cítění v hloubi srdce. Je to delikátní osobní zkušenost, je to oheň, který spaluje, je to božské víno, potěšení pro ty, kteří ho pijí. Obyčejný parfémovaný kapesník, list, kytka, vyvolává v hloubi duše, vnitřní neklid, exotickou extázi, nevýslovnou smyslnost. Nikdo nebyl schopen definovat lásku. Jeden ji musí zažít a cítit. Pouze velcí zamilovaní vědí, co je to láska. Dokonalé manželství je jednota dvou bytostí, které opravdu vědí jak milovat. Pro muže a ženu je třeba, aby se zbožňovali na všech sedmi velkých kosmických úrovních, aby měli opravdovou lásku. A proto, aby zde mohla být láska, tak zde musí být skutečná jednota duší ve třech sférách myšlenek, citů a vůle. Když dvě bytosti vibrují stejně v jejich myšlenkách, citech a vůli, pak je dokonalé manželství naplněné v sedmi sférách kosmického vědomí. Jsou lidé, kteří jsou vdaní ve fyzických a éterických sférách, ale ne v astrální sféře. Jiní jsou vdaní ve fyzických, éterických a astrálních sférách, ale ne na mentální. Každý přemýšlí svým způsobem, žena vyznává jedno náboženství a muž druhé, neshodnou se ve svých myšlenkách, atd. Jsou manželství, která jsou spřízněné ve světech myšlenek a pocitech, ale jsou si naprosto rozdílný ve světech vůle; tyto páry neustále bojují, nejsou šťastní. Dokonalé manželství musí být sjednoceno v sedmi sférách kosmického vědomí. Jsou manželství, které nedosáhnou ani astrální. Pak zde není ani sexuální přitažlivost; tyto sňatky jsou skutečné pohromy. Tento typ párů má základ výhradně v manželském svazku.

16 Strom života (Kabala) Někteří lidé žijí manželský život ve fyzické sféře s jistým partnerem, avšak v mentální sféře žijí manželský život s jiným partnerem. Výjimečně v životě najdeme dokonalé manželství. Aby zde byla láska, tak je nezbytné, aby zde bylo spříznění myšlenek, citů a vůle. Kde je aritmetické počítání, tam není láska. Bohužel láska v moderním světě má zápach bankovního konta, komodit a uměliny. V těch domovech, kde je pouze sčítání a odčítaní, láska neexistuje. Pokud láska opustí srdce, je těžké ji vrátit. Láska je velmi těkavé dítě. Manželství bez lásky, založené pouze na ekonomických nebo společenských zájmech, je opravdu hřích proti Duchu svatému. Tento typ manželství určitě selže. Zamilovaní si často pletou touhu s láskou a nejhorší z toho je, že se ožení, věříc, že jsou zamilovaní. Když si užijí sex, tělesné touhy jsou uspokojeny, pak přichází vystřízlivění. Zůstane pouze hrozná realita. Zamilovaní by se měli pozorovat před uzavřením manželského svazku, aby věděli, zda jsou opravdu zamilovaní. Touha je často mylná s láskou. Láska a touha jsou dvě zcela rozdílné věci.

17 Ten, kdo je skutečně zamilovaný, je schopen dát i poslední kapku krve pro svého milovaného. Otestujte se před manželstvím. Cítíte se být schopen dát i poslední kapku krve pro toho, jehož zbožňujete? Byli byste schopni položit svůj život, aby váš milovaný mohl žít? Přemýšlejte a meditujte. Existuje opravdové spříznění myšlenek, pocitů a vůle s tím, jehož zbožňujete? Pamatujte, že pokud neexistuje naprosté spříznění, pak vaše manželství, namísto toho, aby bylo nebem, se stane skutečným peklem. Nedovolte, abyste byli svedeni touhou. Nezabíjejte pouze touhu, ale i stín toho lákavého stromu pokušení. Láska se začíná se zábleskem delikátní sympatie, je udržována věčnou jemností, a je zakotvena v obrovském zbožňováni. Dokonalé manželství je sjednocení dvou bytostí, které se navzájem zcela zbožňují. V lásce nejsou žádné výpočty a bankovní účty. Pokud děláte výpočty a kalkulace, je to proto, že nejste zamilovaný. Uvažujte předtím, než uděláte velký krok. Jste skutečně zamilovaný? Buďte opatrný před iluzí touhy. Pamatujte, že plamen touhy konzumuje život a to co zůstává, je hrozná realita smrti. Zahlaďte se do očí toho, koho zbožňujete, rozplyňte se v nádheře jeho očí. Ale pokud chcete být šťastní, nedovolte, abyste byli uneseni touhou. Vy, kteří jste zamilovaní; nepleťte si lásku s touhou. Analyzujte sami sebe do hloubky. Je nezbytné vědět, zda milovaná patří vašemu duchu. Je nutné vědět, jestli jste úplně spříznění ve třech světech: myšlenek, cítění a vůle. Cizoložství je krutý výsledek nedostatku lásky. Skutečně zamilovaná žena, by si vybrala raději smrt než cizoložství. Muž, který spáchá cizoložství, není skutečně zamilovaný. Láska je ohromně božská. Požehnaná Božská Matka tohoto světa je to, co nazýváme láska. S ohromným ohněm lásky se můžeme proměnit na Bohy, abychom majestátní vstoupili do amfiteátru kosmické vědy.

18 Bůh je láska a jeho láska tvoří a tvoří znovu. Kapitola 2 Syn člověka Lahodné slova lásky vedou k vášnivému polibku zbožňování. Sexuální styk je konsubstanciace (krev a tělo Krista) lásky, v ohromné psycho-fyzické realitě naší přírody. Něco je stvořeno, když se muž a žena sexuálně spojí. V těch momentech úžasného zbožňování, jsou on a ona skutečně hermafrodickou bytost se silami tvořit jako bohové. Elohim (Stvořitelé) je muž a žena. Muž a žena v sexuálním spojení v úžasné extázi, jsou skutečně jedním úžasně božským Elohim. V těch momentech sexuálního spojení, se skutečně nacházíme v laboratorium-oratorium svaté alchymie.

19 Rytina z knihy "Atalanta fugiens," napsaná Michaelem Maierem v roce 1618 V těch chvílích, jsou skvělí jasnovidci schopni vidět pohlavně spojeny pár, obklopen božskou nádherou. V těch chvílích jsme pronikli do svatého království velké magie. S těmito ohromně božskými silami můžeme odstranit démona, jehož nosíme v sobě a proměnit se v mocné hierofanty. Dále, jak se prodlužuje sexuální akt, a rozkošné mazlení úžasné extáze se zvyšuje, tak jeden cítí kouzelnou duchovní smyslnost. A tak se nabíjíme univerzální elektřinou a magnetismem, ohromné kosmické síly jsou akumulované v hloubkách duše. Čakry astrálního těla jiskří, mystické síly Úžasné Kosmické Matky cirkulují přes všechny naše kanálky našeho organismu. Vášnivé polibky a intimní mazlení je přeměněno v zázračné noty, které dojemně rezonují v auře celého univerza. Nemáme způsob jak vysvětlit tyto chvíle úžasné radosti. Ohnivý had je rozrušený, ohně srdce jsou oživeny a ohromné paprsky Otce osvěcují plnou vznešeností čela pohlavně sjednocených bytostí. Pokud by muž a žena věděli, jak přestat před vyvrcholením, pokud by v těchto chvílích úžasné radosti, měli sílu vůle dominovat zvířecímu egu, a pak by byli schopni skončit akt bez vypuštění semene (ani do klína, ne do strany, ani na žádné jiné místo), pak by uskutečnili akt sexuální magie. Toto je to, co okultisté nazývají Arkánum A.Z.F. Pomocí arkána A.Z.F., můžeme všechno toto ohromné světlo, všechny kosmické proudy, všechny ty božské síly v sobě zadržet. Tehdy se kundaliní, svatý oheň Ducha svatého probudí, a my se proměníme v ohromně božských bohů. Ale pokud vypustíme semeno, kosmické proudy jsou ztraceny v proudech univerza. Následně krvavě červené světlo, luciferovy síly zla, fatální magnetismus, pronikne do duše dvou bytostí. Pak Amor s pláčem odejde. Brána Edenu je zavřená, láska se rozplyne. Přijde vystřízlivění a zůstane pouze tmavá skutečnost údolí plného slz. Když se naučíme jak přestat před vyvrcholením, ohnivý had našich magických sil se probudí. Kabalisté to nazývají jako devátá sféra. Devátá sféra kabaly je sex.

20 Sestup do deváté sféry, byl v dávných mystériích největší zkouškou vznešenosti hierofanta. Ježíš, Hermes, Buddha, Dante, Zoroaster atd., museli sestoupit do deváté sféry, aby pracovali s ohněm a vodou, které jsou původem bestií, lidí a bohů. Všechny původní a zákonité Bílé zasvěcení začínají tam. Syn člověka je narozený v deváté sféře. Syn člověka je zrozen z vody a ohně. Když alchymista dokončí svou práci v mistrovství ohně, pak získá Venušino zasvěcení. Zasnoubení Duše a Beránka je největší slavnost Duše. Vstoupí do ní Velký Pán světla. On se stane člověkem, zatímco ona se stane božskou. Z tohoto spojení božskosti a člověka se narodí to, co náš Zbožňovaný Spasitel nazval: "Syn Člověka."

21 Vytvoření kamene mudrců (Krista, Syna člověka) Největší triumf úžasného zbožňování, je zrod Syna člověka v jeslích světa. Muž a žena, kteří se navzájem milují, jsou skutečně dvě harfy zázračné harmonie, extáze nádhery, která nemůže být definována, protože když ji definujeme, tak ji znetvoříme. To je láska. Polibek je hluboké mystické zasvěcení dvou duší, které se navzájem milují a sexuální spojení je klíč, pomocí, kterého se staneme bohy. Bohové jsou Bůh. Každý z vás, kdo skutečně miluje, ví, že Bůh je láska. Milovat, jaké úžasné je milovat. Láska je živena láskou; pouze s láskou jsou možné alchymistické sňatky.

22 Nás milovaný Ježíš, získal Venušino zasvěcení v Jordánu. V momentě křtu, Kristus vstoupil do zbožňovaného Ježíše přes epifýzu. Slovo se stalo tělem a žilo mezi námi a zpozorovali jsme jeho slávu jako jediného Syna Otce, plného milosti a pravdy. Tomu, kdo má poznání, slovo dává sílu. Nikdo ho nevyslovil, nikdo ho nevysloví, pouze ten, ve kterém je Slovo inkarnováno. V apokalypse, ve zjevení Jana, prorok popisuje Syna člověka, Syna našich polibků, následujícími verši: V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas (slovo), jako zvuk polnice, jak říká: Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu (magnetické centrum kostrče), do Smyrny (magnetické centrum prostaty), do Pergamonu (solární plexus umístěn v místě pupíku), do Thyatir (magnetické centrum srdce), do Sard (magnetické centrum tvořivého hrtanu), do Filadelfie (Oko moudrosti, jasnovidecké centrum nacházející se mezi obočím) a do Laodikeje (koruna svatých, magnetické centrum epifýzy). Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem (tunika z bílého plátna, kterou nosí všichni mistři, tunika slávy. Sedm svícnů, které viděl světec z knihy Zjevení, je sedm církví míchy) a přepásaného na prsou zlatým pásem.

23 Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně (vždy neposkvrněné a čisté), nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod (lidských vod, semeno). V pravé ruce měl sedm hvězd (sedm andělů, kteří řídí sedm církví míchy) a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč (slovo). Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě po-ložil svou pravici a řekl: Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí. Kniha Zjevení Janovo 1:10-18 Když vnitřní Kristus vstoupí do duše, On se promění na ni. On je přeměněn na ni a ona na něj. On se stane člověkem a ona se stane božská. Z této božské a lidské chemické sloučeniny, se rodí to, co náš Milovaný Spasitel tak výstižně nazýval Syn Člověka. Alchymisté říkají, že musíme proměnit měsíc na slunce. Měsíc je Duše. Slunce je Kristus. Přeměna měsíce na slunce je možná pouze pomocí Ohně, a tento můžeme zapálit pouze v milostném svazku dokonalého manželství. Dokonalé manželství je sjednocení dvou bytostí: jednoho, který miluje více a druhého, který miluje lépe. Syn člověka je narozený z vody a ohně. Voda je semeno. Oheň je Duch svatý. Bůh září na dokonalý pár. Syn člověka má moc nad hořícím ohněm, nad rozvířeným vzduchem, nad rozbouřenými vlnami oceánu a nad voňavou zemí. Sexuální akt je odůvodněně považován za opravdu úžasný. Ve Zjevení Jana se píše: Kdo vítězí, učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. - Zjevení 3:12

24 V Jeremiášovi, kapitola 21, verš 8, se dočteme: Kapitola 3 Velký Boj "Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti." Muž a žena mohou použít sexuální spojení a krásy lásky a polibků, aby se přeměnily na Bohy nebo démony. Již od počátku života existoval velký souboj mezi silami světla a silami temna. Skrytý kořen tohoto boje je v sexu. Existuje správná interpretace záhad sexu. Bílí mágové nikdy nevypouštějí semeno. Černí mágové vždy vypouštějí semeno. U bílých mágů ohnivý had magických sil stoupá přes vnitřní kanálek páteře. U černých mágů tento had sestupuje k atomovým peklům člověka. Bohové a démoni žijí ve věčném konfliktu. Bohové chrání učení cudnosti. Démoni nesnášejí cudnost. Kořen konfliktu Bohů a démonů je sex. Velký souboj se odehrává v astrálním světle. Astrální světlo je úschovna všech minulých, přítomných a budoucích forem velké přírody. Astrální světlo je Azoth a Magnézia starodávných alchymistů, létající drak Médeiai, INRI u křesťanů, Tarot u Bohemianů. Astrální světlo je ohromný sexuální oheň vycházející ze svatozáře Slunce, který směřuje na Zemi pomocí gravitace a váhy atmosféry. Je to slunce, co přitahuje a odpuzuje toto okouzlující a nádherné světlo. Astrální světlo je Archimédova páka. Jak sám řekl, "Dejte mi pevný bod a pohnu celým vesmírem." Semeno je astrální tekutina člověka. Astrální světlo je semeno. Semeno je klíč ke všem silám a všem říším. Astrální světlo má dva póly, jeden pozitivní a druhý negativní. Stoupající had je pozitivní. Klesající had je negativní. Když stoupá, je to bronzový had, který vyléčil Izraelitů v poušti. Když klesá, je to pokoušející had Edenu.

25 Mojžíš vyvýšil bronzového hada na tyči. Viz čísla 21(Bible) Když víme, jak zbožňovat a líbat s nekonečnou něhou a úžasnou cudností, tak had stoupá. Ale když si vřele užíváme smilnění a rozlijeme pohár, tak had se opilý šílenstvím vrhá střemhlav dolů do atomových pekel lidské bytosti. V říši světla žijí bytosti, které se vroucně milují. V říši temnoty žijí bytosti, které se opíjejí kalichem sexuální touhy, který pak rozlijí. Tyto duše jsou zničeny ohněm jejich vlastní touhy. Zem je řízena Kristem a Jahvem, kteří žijí ve věčném boji. Kristus je velitel Bohů. Jahve je velitel démonů. Jahve je ten extrémně perverzní démon, který pokoušel Krista, když ho vzal na vrchol hory, kde mu ukázal všechna království světa a jejich slávu, a pokoušeje mu řekl: "Itababo. To všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tehdy mu Ježíš odpověděl: Odejdi, satane! Neboť je psáno: Hospodinu, svému Bohu se budeš klanět a jen jemu budeš sloužit." - Matouš 4:9-10

26 Jahve je padlý anděl, který je extrémně perverzní. Jahve je génius zla. Kristus je velitel Bílé lóže a Jahve, jeho protiklad je vládce Velké černé lóže. Síly Světla a Temna jsou ve věčném boji a kořen tohoto boje je v sexu. Semeno je bojiště, kde Andělé a démoni bojují na život a na smrt. Páteří tohoto obrovského konfliktu mezi Anděly a démony, je sex. Tam je problém. Kořen všech bílých a černých učení se nachází právě tam. Kristus má svůj plán, Jahve má svůj. Vyvolení následují Krista. Velká většina lidských bytostí fanaticky následuje Jahveho. Přitom se všichni z nich schovávají za kříž. V astrálním kříži, proti sobě bojuje hromada Andělů a démonů. Oproti každému Andělu je démon. Každá lidská bytost má svého dvojníka. Hle, záhada duší dvojčat. Lámové tvrdí, že Devadatta byl bratr a rival Buddhy. Devadatta je král pekla. Dvojníci se ve všem podobají. Dvojníci jsou si podobní. Mají stejné tendence, ale s rozdílnými analogiemi opozice. Oproti bílému astrologovi stojí černý astrolog. Pokud mistr učí bílou sexuální magii, jeho dvojník vyučuje černou sexuální magii. Dvojníci jsou si ve všem podobní, ale jsou protikladní. Fyziognomie a těla dvojníků jsou si stejné, protože jsou dvojníci. Toto je jedna z velkých záhad okultismu. Každá bílá duše má černého dvojníka, opačnou duši, která se proti němu staví a bojuje. Láska a proti-láska bojují mezi sebou. Anael je anděl lásky, Lilith je jeho temný dvojník. Lilith reprezentuje proti-lásku. V dávných dobách, velký teurgista Iamblichos vyvolal těchto dvou džinů a pak se z řeky vynořily dvě děti; Láska a proti-láska, Erós a Anterós, Anael a Lilith. Davy, které byly svědkem tohoto zázraku, padli Iamblichovi, velkému teurgistovi k nohám. Učedník kamenité cesty, která vede k nirváně je naplněn extází, když má tu čest přivolat Anaela, anděla lásky. Anael se zjeví těm, kteří ho volají a vědí jak ho přivolat. Anael je nádherné dítě úsvitu. V přítomnosti anděla lásky se cítíme jako při návratu do nevinnosti Edenu. Anaelove vlasy vypadají jako zlaté kaskády padající přes jeho alabastrové ramena. Tvář anděla lásky má červenou barvu úsvitu. Anael je nepopsatelně krásný anděl, který nosí bílou tuniku. Anael je anděl hudby a lásky, anděl krásy a něhy, úžasný Amor všech zamilovaných, extáze všeho zbožňování. Lilith, rivalský sourozenec Anaela, je jeho osudový dvojník. Je to hrozně zlé dítě. On je pekelný anděl všech velkých zamilovaných podvodů. On je vládce atomových pekel člověka. Lilith nemůže vystát vzhled anděla lásky, ale je jeho stínem. Lilith má v sobě přítomnost hrozného panovačného dítěte. Vlasy má rozcuchané a zbarvené, jeho obličej je zlomyslná, a jeho černo-modrá tunika nám vcelku jasně říká v jakém světě krutosti a hořkosti žije. Anael reprezentuje pozitivní paprsek Venuše. Lilith reprezentuje negativní paprsek Venuše.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity.

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity. I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM www.iamuniversity.org 1/183 O B S A H Číslo kapitoly Název kapitoly Strana Titulný list 1 0. OBSAH 2 1. I AM Univerzita v kostce 4 2. Uvedení do I AM Univerzity Archandělem

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 MANIFEST Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 Salutem Punctis Trianguli! V roce 1614 vystoupili rosekruciáni z anonymity zveřejněním spisu Fama Fraternitatis. O čtyři století později, my, zástupci

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Reiki - léčení nebo past?

Reiki - léčení nebo past? Reiki - léčení nebo past? Od pradávna je zde nemoc jako něco, co nelze odloučit od lidského života, něco, čemu tak často nerozumíme a jehož smysl nechápeme. Doprovází naše životy, aniž bychom o to leckdy

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Jan B. Hurych. Předmluva

Jan B. Hurych. Předmluva Jan B. Hurych Předmluva OBSAH MISTŘI SKLÁŘI: Reflexe Světy kolem nás Uchvacující krása křehkosti Chvála zaoblení Prostor k zamyšlení Nádherný dar Umění bojovat Tváří v tvář Umění živého skla Třetí oko

Více

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ ROZVÍJENÍ MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Tato kniha vznikala v průběhu desetiletí. Chtěl bych na prvním místě poděkovat všem taoistickým mistrům, kteří byli

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Dion Fortune PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Díl 1. Stanovení diagnózy I. Znaky psychického útoku Pozorujeme-li vesmír, pak přicházíme k závěru, že zde musí být nějaký vůdčí plán tvořící koordinaci tohoto nekonečného

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ Poselství z Nitra naší milované planety Země Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap...

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap... z 104 19.4.2013 19:22 Zkratky a názvy v hranatých závorkách označují česká vydání s udáním roku vydání. V knize jsou použity citace z ČEP z roku 1985. Pokud je použit jiný překlad, je to uvedeno formou

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více