Základní údaje. Kontakty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje. Kontakty"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2009 Podané ruce, o.s.

2 Obsah Obsah... 2 Základní údaje... 3 Kontakty... 3 Úvodník... 4 Poslání organizace... 6 Organizační jednotky... 6 Organizační struktura... 7 Zpráva o činnosti Realizace canisterapie Propagace canisterapie Canisterapeutické zkoušky Vybíráme z Vodítka Projekt s Nadací OKD Koordinace canisterapie Zpráva o hospodaření za rok Náklady Výnosy Aktiva společnosti Pasiva společnosti Výsledek hospodaření Osobní náklady Zpráva kontrolní revizní komise Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce Stanovení cílů na další období Závěr Poděkování

3 Základní údaje Název: Podané ruce, o.s. Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek, Právní forma: občanské sdružení IČ: Registrace: Ministerstvo vnitra ČR dne , č.j. VS/1-1/43 487/00-R Kontakty Kancelář ve Frýdku-Místku Frýdek-Místek, Malý Koloredov tel.: , Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00 11:30 hod a 12:30 16:00 hod pátek 8:00 12:00 hod Zkušební komise tel.: Koordinátor canisterapie Monika Olbrechtová tel.: www stránky: 3

4 Úvodník Rok 2009 je nenávratně za námi. Musím ale s velkou radostí všem sdělit, že to byl skvělý rok, plný canisterapeutických aktivit. Díky empatickým lidem a kamarádům, výborným canisterapeutickým týmům, se nám všem společně podařilo zajistit canisterapii nejen ve stávajících zařízeních, ale mohli jsme vyhovět mnoha novým požadavkům klientů i řadě organizací. Taková zařízení nazýváme přijímající organizace - canisterapii pro své klienty a obyvatele potřebují a tedy na základě smlouvy přijímají. Podané ruce, o.s. - poskytující organizace, na základě smlouvy canisterapii poskytujeme. K novým aktivitám bylo zapotřebí i nově zapálených lidí. Díky Nadaci OKD se nám podařilo získat peníze na vytvoření nového pracovního místa koordinátora canisterapie. Byť je činnost canisterapeutických týmů dobrovolná a členové ji provádějí ve svém volném čase, práce kolem samotného organizování činnosti canisterapie, koordinace všech canisterapeutických týmů, zajišťování canisterapeutických víkendů, zkoušek, realizace přednáškové činnosti sdružení, propagace sdružení, vyhledávání sponzorů, psaní projektů, bez schopného koordinátora je zcela nerealizovatelná. A to vše je jen zlomek práce pro zmíněného koordinátora na plný úvazek. Nadace OKD pochopila, že je to práce odborná a tolik potřebná, získali jsme tedy finanční krytí mzdových nákladů koordinátora. Do zmíněné funkce jsme zainteresovali skvělou a při tom zakládající členku Podaných rukou, paní Moniku Olbrechtovou, která je pejskařkou celou duší a koordinace se ujala na víc než výbornou. To mohou posoudit sami členové našeho občanského sdružení a také spolupracující organizace, které byly a nadále jsou s paní koordinátorkou v denním kontaktu. Mezi novými organizacemi, které s pejsky od roku 2009 navštěvujeme, jsou například Sociální služby města Třince, Slezská Diakonie středisko Jordán Třinec, Domov pro seniory Čujkovova Ostrava, Dětský domov Na Hrázi Frýdek-Místek, Domov pro seniory Český Těšín, Dům seniorů Pohoda, o.p.s. Orlová - Lutyně. Celý výčet nových přijímajících zařízení je součástí této výroční zprávy. Ale daleko důležitější je výčet počtu klientů, kteří se psy mohli v roce 2009 potěšit. Bohužel v roce 2009 jsme si nedělali statistiku počtu zúčastněných klientů při jednotlivých canisterapiích, ale v roce 2010 to určitě podchytíme, protože v průměru jedno přijímající zařízení má 20 klientů a těch organizací v průběhu roku byl úctyhodný počet. Důležitý je však každý spokojený člověk, který vysloví přání, aby zase pejsci přišli. Canisterapeie má nesmírný význam pro osoby s postižením, pro děti s různými zdravotními problémy, pro lidi opuštěné nebo v sociální izolaci. Pes je ideální živý tvor, který vyslechne, nevyčítá, ani se nediví, jak člověk vypadá. A v našem občanském sdružení ani jiné psy nemáme. Pracovat začala i nová zkušební komise, protože v roce 2008 ukončilo členství ve sdružení i činnost ve zkušební komisi několik členek a museli jsme hledat kvalitní náhradu a hlavně odborníky, kteří rozumí výcviku psů a jsou i zkušení canisterapeuté. I to se podařilo. Paní Ing. Olivie Bischofová již několik let zkušební komisi vede, ta také zůstala této dobrovolné a vysoce odborné činnosti věrná a kolem sebe si shromáždila tým nových zkušebních komisařek. Díky nim jsme mohli pokračovat v testování canisterapeutických týmů v rozsahu minulých let. Tedy dva canisterapeutické víkendy a jedna mimořádná zkušební sobota pro canisterapeutické týmy tzv. opakovačů. Pravidelné přetestování canisterapeutických týmů je povinností pro všechny, kteří u našeho sdružení již canisterapeutické testy absolvovali. Certifikát je týmům zadáván vždy na dva roky, výjimečně na jeden rok. 4

5 Pořádání canisterapeutického víkendu neznamená pouze zajistit canisterapeutické zkoušky, ale součástí je několik odborných seminářů pro začátečníky i zkušené canisterapeuty. Problematika handicapu, metody canisterapie, sociální i zdravotnické minimum je součástí základních seminářů pro nováčky i zájemce z řad odborné a laické veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v rámci canisterapie v budovách sociálních služeb, navštěvujeme klienty ve zdravotnických zařízeních, děti ve speciálních školách, měli by mít canisterapeuté o této problematice minimálně základní informace. V roce 2009 jsme měli možnost daleko více se podílet na ukázkových a propagačních akcích v rámci dnů sociálních služeb (například v Ostravě, Frýdku-Místku, Třinci, Frýdlantu nad Ostravicí). Byl nám dán i velký prostor představit samotnou činnost Podaných rukou, o.s., a to jak canisterapii, tak pomoc handicapovaným a seniorům terénní službou osobní asistence V kraji Moravskoslezském i Olomouckém jsme jednorázovými akcemi pro děti i studenty, také pro jednotlivé organizace (SONS slabozrací a nevidomí spoluobčané, Raná péče Reimann aj.), prezentovali canisterapeutickou odbornost, a to nejen po stránce teoretické, ale účastníci si mohli vyzkoušet spolupráci se psy přímo na místě. Nedílnou součástí přednášek, besed i prezentací o canisterapii jsou vždy canisterapeutické týmy, které představí jednotlivé metody pro danou cílovou skupinu a prakticky je předvedou. Canisterapeutické týmy i jednotliví členové a příznivci organizace nám pomáhali na akcích vyhlášených našimi spolupracujícími Nadacemi. Velice zdařilá akce byla v květnu 2009 v Zoo Ostrava, pořádala ji Nadace OKD. Při příležitosti otevírání nového pavilonu pro drápkaté opičky byla celodenní akce pro děti a naše organizace se svými členy byla jednou z aktivně se spolupodílejících. Výčet všech akcí a fotodokumentace je na webových stránkách i součástí této VZ. Rok 2009 byl bohatý na akce, bohatý na činnost, rozšířily se nám řady o nové aktivní členy a jejich pejsky. Podařilo se stabilizovat organizaci po stránce organizační, zvýšit odbornost prováděné canisterapie. Prestiž Podaných rukou, o.s. je na skvělé úrovni. Velice dobře nás prezentuje i nová redakční rada občasníku sdružení Vodítko. Manželé Olivie a Robert Bischofovi se ujali nelehkého úkolu pozvednout úroveň i obsahovou náplň našeho periodika. A dařilo se jim to výborně. Zajímavé a podnětné články, informace našich členů i spolupracujících organizací nás opět inspirovaly do další činnosti. Redakční rada zažívá asi někdy při domácích redakčních poradách dusno, ale Vodítko je skvěle psané a velmi čtivé. Jen tak dál. Nerada bych na někoho zapomněla, protože všichni naši aktivní členové mají lví podíl na úrovni organizace. Díky jejich nadšení, empatickému přístupu a příkladné dobrovolné práci jsou Podané ruce, o.s. takové jaké jsou. Podané ruce, o.s. budou v roce 2010 slavit deset let své činnosti, práce se skvělými lidmi pro lidi potřebné. Jménem představenstva Podaných rukou, o.s. i jménem svým děkuji touto cestou všem canisterapeutům, přátelům organizace, sponzorům i těm, kteří nám drží palce. Obrovský dík patří našim psům, hafanům, pejsánkům, bez nich by canisterapie nebyla canisterapií. Přeji nám všem neméně úspěšný jubilejní rok Helena Fejkusová předsedkyně sdružení 5

6 Poslání organizace Sdružení bylo založeno, aby pomáhalo lidem prostřednictvím canisterapie a osobní asistence. Sdružuje lidi ochotné pomáhat nezištně a zdarma těm, kteří to potřebují a soustřeďuje také pejsky, jež mají srdce na tlapce a jsou opravdoví přátelé všech lidí. Poslání hlavní činnost: - použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální léčbě a rehabilitaci lidí canisterapie, dále podpora, rozvoj a popularizace canisterapie - podpora integrace handicapovaných lidí do společnosti poskytování služeb osobní asistence Organizaní jednotky Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek Za účelem naplňování cílů v článku 3, odstavce I, písmeno B stanov sdružení (osobní asistence) zřídilo představenstvo společnosti svým usnesením dne organizační jednotku s názvem: Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek. Tato organizační jednotka je právním subjektem a vydává vlastní výroční zprávu. Kontakt: Helena Fejkusová, Malý Koloredov 811 Podané ruce, o.s. Psí Pac z Podkrkonoší Za účelem naplňování cílů v článku 3, odstavce I, písmeno A stanov sdružení zřídilo představenstvo společnosti svým usnesením dne organizační jednotku s názvem: Podané ruce, o.s. Psí Pac z Podkrkonoší. Tato organizační jednotka je právním subjektem a vydává vlastní výroční zprávu. Kontakt: Marta Tauchmanová, Dolní Olešnice Podané ruce, o.s. Osobní asistence Olomouc Za účelem naplňování cílů v článku 3, odstavce I, písmeno B stanov sdružení (osobní asistence) zřídilo představenstvo společnosti svým usnesením dne organizační jednotku s názvem: Podané ruce, o.s. Projekt OsA Olomouc. Tato organizační jednotka je právním subjektem a vydává vlastní výroční zprávu. V roce 2009 tato organizační jednotka nevyvíjela žádnou činnost. Kontakt: Bc. Kateřina Fajstlová 6

7 Organizaní struktura Valná hromada Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení. Valná hromada se konala dne Představenstvo Mezi valnými hromadami řídí činnost sdružení představenstvo. V roce 2009 bylo valnou hromadou zvoleno představenstvo ve složení: Představenstvo se v roce 2009 sešlo v těchto termínech: 6. 1., , 3. 3., 8. 3., , Helena Fejkusová - předsedkyně sdružení, statutární zástupce - zastupuje naši společnost navenek - v představenstvu je od roku 2000, zakládající člen sdružení - aktivně se věnuje canisterapii, školí nové canisterapeuty, reprezentuje sdružení na akcích, přednáší o canisterapii pro odbornou i laickou veřejnost - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - zaměstnaná jako ředitelka projektu osobní asistence Ing. Štěpán Křístek - místopředseda sdružení, statutární zástupce - zastupuje naši společnost navenek - v představenstvu je od roku 2000, zakládající člen sdružení - spolupracuje jako dobrovolník na projektu osobní asistence, zastupuje společnost v Asociaci pro osobní asistenci - zaměstnán jako lesní inženýr Bc. Monika Křístková - pokladník - v představenstvu je od roku 2000, zakládající člen sdružení - stará se o veškeré účetnictví sdružení a personalistiku sdružení, spolupracuje na grantových projektech - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - pracuje pro projekt osobní asistence jako účetní a personalista 7

8 Monika Olbrechtová - koordinátor canisterapie - v představenstvu je od roku zakládající člen sdružení - sjednává smlouvy o canisterapii, připravuje canisterapeutické zkoušky, prezentuje sdružení na akcích, koordinuje dobovolníky, provádí i konkrétní canisterapii - v rámci canisterapie pracuje na hlavní pracovní poměr Bc. Lenka Parůžková - v představenstvu je od roku aktivně se věnuje kynologii, výcviku psů, pořádá přednášky o etologii psů apod. - je členkou zkušební komise, spolupodílí se na pravidlech zkušebního řádu - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - je předsedkyní Psí školy ARCA Mgr. Jan Šebesta - v představenstvu je od roku aktivně se věnuje canisterapii, účastní se akcí na prezentaci našeho sdružení a canisterapie - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - pracuje jako učitel na ZŠ Irina Tkačová - v představenstvu je od roku aktivně se věnuje canisterapii a částečně administrativě, účastní se odborných seminářů s canisterapeutickou tématikou - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - zaměstnaná jako metodik v projektu osobní asistence Ing. Robert Bischof - v představenstvu je od roku připravuje občasník Vodítko - v rámci canisterapie pracuje jako dobrovolník ve svém volném čase - zaměstnán jako specialista na oddělení nákupu 8

9 Revizní komise V roce 2009 pracovala revizní komise ve složení: Vladimír Došek Marta Formánková Ing. Ludmila Vítková Lucie Paceltová Zkušební komise Za účelem přípravy a organizace zkoušek canisterapeutických psů byla zřízena zkušební komise, která pracovala v roce 2009 ve složení: Ing. Olivie Bischofová Pejskaření se věnuje od školních let, má chovatelskou stanici flat coated retrievrů. Ačkoli profesí ekonom, táhlo ji to vždy k práci s lidmi, především k práci v pomáhajících profesích. Nyní vyučuje na střední škole a tato práce ji poskytuje lepší časový prostor pro canisterapii, ve které vidí užitečné využití svých pejsků a jí dává dobrý pocit. Canisterapii se věnuje od roku 2002 a pracuje s mentálně a tělesně postiženými malými dětmi a adolescenty, 4 roky pracovala také se seniory. Ve zkušební komisi je od r Jejím přáním je, aby výběr psů byl co možná nejobjektivnější, tedy přísný a nekompromisní. Gabriela Kunčická Kynologie je jejím koníčkem již třicet let. Na své dvacetiny dostala dárek v podobě fenky velkého knírače Cory. Začala aktivně cvičit na kynologickém cvičišti a zároveň se stala chovatelkou. Nyní je majitelkou křížence z útulku, se kterým provádí canisterapii. V současné době je výcvikářkou u Sportovního klubu Policie ve Frýdku-Místku, kde se věnuje sportovní a služební kynologii. V roce 2009 se stala členkou zkušební komise pro canisterapii a také osobní asistentkou u společnosti Podané ruce, o.s.- Projekt OsA. Chtěla by tímto pomoci při výcviku pejsků i poskytnout prostor a čas na cvičišti ve Frýdku, který je velice dobře přístupný. Hana Mösnerová Od roku 1977 se věnuje sportovní kynologii. Tedy 33 let pracuje se psy. Je aktivním členem ZKO Nový Malín, kde funguje většinou jako ředitel různých závodů a vedoucí zkoušek. Nyní se věnuje canisterapii a práci s postiženými. Jako ocenění dostala pozvánku z Národního divadla na předávání cen českým mecenášům a dobrodincům. Byla také nominována hejtmanem Olomouckého kraje za canisterapii, ÚSP Vikýřovice ji nominovalo za sportovní, kulturní a společenské akce pro postižené a společnost mentálně postižených v ČR za práci s těmito klienty. Díky svým pejskům Bazilíškovi, který složil první zkoušky v roce 2007, Pinocchiovi, který složil zkoušky v červnu tohoto roku a králíčce Růžence, se může pohybovat mezi těmito lidmi dnes už téměř denně. Dělá tuto práci ráda a moc ji baví. Ve zkušební komisi je od roku

10 Bc. Lenka Parůžková Kynologii se věnuje již od roku 1999 a mezi jejími psy se vystřídalo více plemen. S fenou beaucerona se věnuje aktivně canisterapii. Vystudovala specializaci na zahraniční veterinární univerzitě v oboru Kynologie, který je jediný svého druhu v Evropě. Nyní je certifikovaným instruktorem v oblasti služebního, sportovního a loveckého výcviku, má praxi jako asistent rozhodčích na výstavách i zkouškách z výkonu. Zaměřuje na canisterapeutický a asistenční výcvik psů, další specializací je převýchova psů s problémovým chováním a pořádání odborných přednášek a seminářů pro majitele psů i širokou veřejnost. Ve zkušební komisi je od roku Mgr. Barbora Petrů Puhrová Psy miluje již od dětství, první zkušenost s kynologií v pravém slova smyslu poznala ve Zlíně, kde skoro 10 let žije s rodinou a třemi psy. V kynologické organizaci vedla kurzy základní poslušnosti, aktivně závodí v agility, vystavuje psy na výstavách, provádí canisterapii, začíná s myslivostí. Chce být prospěšná v oblasti základní poslušnosti, sociálního chování psa v prostředí a ve vztahu psovoda ke psu. Jako ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tečovice je velmi nakloněna začleňování canisterapie do výuky, cítí přítomnost psa jako obrovskou motivaci k učení dětí a jako výborného prostředníka v komunikaci s dítětem nejen s tělesným postižením, ale i sociálním znevýhodněním, s problémy v rodině. Canisterapii provádí od roku 2005 a ve zkušební komisi je od roku Ing. Ludmila Vítková Se svou starší fenkou Cali poprvé dělala canisterapeutické zkoušky v roce 2001 a od té doby se canisterapii aktivně věnuje, nyní druhým rokem i s druhou fenkou Alfa. Navštěvuje několik míst (několikrát v týdnu) ve dvou základních školách, dále v Charitě jen s Alfou, ve Stacionáři pro seniory a Denním stacionáři v Jaktaři, dále v Ústavu sociální péče v Dolních Životicích. Tři roky učila na Slezské univerzitě v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta zooterapii a po roční přestávce bude pokračovat. Ve zkušební komisi je od roku Roman Břenek (v průběhu roku 2009 zrušil členství z důvodu pracovního vytížení) V roce 2009 se konaly canisterapeutické zkoušky v těchto termínech (podrobně viz canisterapeutické zkoušky): ; ; ;

11 Zpráva o činnosti 1.. Realizace canisterapie V loňském roce si naše organizace získala důvěru 20ti nových lidí dobrovolníků, kteří se stali členy sdružení PR, díky kterým je canisterapie nejen přislíbená novým zájemcům, ale je i skutečně zahájena. Canisterapie byla v některých ústavech a zařízeních zajišťována naší organizací bez smluvního ošetření nebo pokud smlouvy existovaly, byly již neplatné nebo nevyhovující. S novými klienty sjednáváme smluvní podmínky již automaticky, neboť pro obě strany je tato forma spolupráce nezbytná. V roce 2009 jsme uzavřeli nové smlouvy s těmito zařízeními a klienty, kde probíhala canisterapie: Dům seniorů Pohoda, Orlová-Lutyně Slezská diakonie Jordán, Český Těšín Dětský domov Na Hrázi, Frýdek-Místek Domov pro seniory, Ostrava-Zábřeh Domov pro seniory, Český Těšín Sociální služby města Třince, Domov seniorů Sosna SŠ, ZŠ a MŠ logopedická, Frýdek-Místek Náš svět, Pržno Domov Jistoty Bohumín MŠ logopedická, Ostrava-Poruba Rodina s autistickým chlapečkem, Třinec Dále pak v roce 2009 probíhala canisterapie v těchto zařízeních pro děti a mládež (s uvedením osoby, která v daném zařízení canisterapii provádí: Církevní ZŠ, SŠ a MŠ - Třanovského 10, Český Těšín (O. Bischofová) ZŠ speciální a Praktická škola při Dětském domově - Lazy 3695, Zlín (K. Čížková) ZŠ praktická a ZŠ speciální Pod Dubíčkem 647, Bystřice pod Hostýnem (V. Došek) ZŠ Havířov Město - Mánesova 1102/1, Havířov (V. Glacová) Náš svět, příspěvková organizace Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí (H. Fejkusová) Náš svět, příspěvková organizace - Lohrera 779, Frýdek-Místek (L. Spišková) Žirafa - integrované centrum - Fibichova 469, Frýdek-Místek (H. Fejkusová, I. Tkačová) ZŠ a MŠ Naděje Škarabelova 562, Frýdek-Místek (H. Fejkusová) Základní škola s RVJ - V Domcích 488, Trutnov (H. Grundmannová) Dětský domov R.A Dvorského 1710, Dvůr Králové nad Labem (D. Hoblová) ZŠ speciální a MŠ speciální Komenského 64, Nový Jičín (H. Horáková) Dětský domov - Sborová 81, Fulnek (E. Knězková) ZŠ a MŠ Motýlek (Dětské centrum) - Smetanova 1122, Kopřivnice (M. Křístek) SŠ, ZŠa MŠ logopedická - Pionýrů 767, Frýdek-Místek (A.Šlachta ) ZŠ pro tělesně postižené (třída s rehabilitačním vzdělávacím programem) Dostojevského 12, Opava (Z. Křesťanová, Š. Křesťanová) Dětský domov se školou Horní Těrlicko 561, Těrlicko (P. Mikoláš) Dětské centrum čtyřlístek Hornická 8, Havířov - Suchá (P. Mikoláš) MŠ logopedická - Liptaňské nám. 890, Ostrava - Poruba (D. Naivert) Ústav sociální péče pro tělesně postižené Hrabyně 3/202 (P. Mikoláš, K. Mikolášová) 11

12 Kociánka ÚSP pro tělesně postiženou mládež v Brně - Kociánka 2, Brno (L. Paceltová) ZŠ Frenštát pod Radhoštěm, - Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm (L. Parůžková) ZŠ a MŠ Tečovice - Tečovice 112, Zlín (B. Petrů Puhrová) Denní centrum Beránek Dr. Hejny 133, Úpice (L. Richterová) Dětský domov a Školní jídelna - Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek (I.Tkačová) MŠ Olomouc (děti s autismem) Kosmonautů 4, Olomouc (P. Vítek) Soukromá ZŠ, speciální třída U Bečvy 2, Přerov (P. Vítek) ZŠ pro tělesně postižené Dostojevského 12, Opava (L. Vítková) ZŠ Slezského odboje 5/361, Opava (L. Vítková) ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa - Jižní 1970, Česká Lípa (J.Vlková) Canisterapii jsme také prováděli v zařízeních pro dospělé a seniory (s uvedením osoby, která canisterapii v daném zařízení prováděla): Ústav sociální péče Javorník Javornická 830, Chvalčov (V. Došek) Ústav sociální péče Na zámečku Rokytnice 1 (V. Došek) Domov Větrný mlýn Skalička 1 (V. Došek) Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy Kokory 54 (V. Došek) Centrum pro postižené Polní 2, Hranice na Moravě (V. Došek) Domov pro seniory Radkova Lhota 16, Dřevohostice (V. Došek) Občanské sdružení Jsme tady Náměstí Svobody 8, Přerov (V. Došek) Ústav sociální péče Hrádek Na Hrádku 100, Fryšták (V. Došek) Ústav sociální péče Domov Adam Lapač 449, Dřevohostice (V. Došek) Armáda spásy 9. května 107, Přerov (V. Došek) Nový domov, příspěvková org., Karviná - Nové Město (V. Glacová, I. Pawlusová) Denní centrum Maják, Frýdek-Místek (H. Fejkusová) Domov Jistoty, příspěvková org. Bohumín (H. Fejkusová, M. Olbrechtová) Domov pro seniory Český Těšín, přísp. organizace (I.Greinerová) Léčebna dlouhodobě nemocných Radvanice U Stavidel 65, O. Radvance (L. Hrbáčková) Slezská diakonie Jordán - Na Nivách 7, Český Těšín (E. Kadlubcová) Domov pro seniory - Sosna, Sociální služby města Třince, přísp. organizace (E.Kadlubcová) ÚSP pro postižené ženy - Zámek Nová Horka, příspěvková org., u Studénky (E. Knězková) Bílovická nemocnice oddělení následné péče (E. Knězková) Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny, Studénka (E. Knězková) Domov pro seniory F-M ul. 28.října 2155, Frýdek-Místek (G. Kunčická, A. Šlachta) Denní stacionář Karviná - Horova 654, Karviná - Ráj (P. Malochová) Dům seniorů Pohoda, o.p.s. - Mládí 725, Orlová Lutyně (P. Malochová, V. Gurecká) Domov pro seniory Čujkovova 25, Ostrava - Zábřeh (M. Olbrechtová) Astra, centrum volného času Frenštát pod Radhoštěm (L. Parůžková) Zelený dům pohody, P. Jilemnického 1 (P. Vaculík) S-centrum Hodonín, Na Pískách 4037/11 (P. Vaculík) Centrum setkávání, o.s. - Kosmákova 46,48, Přerov (P.Vítek) Stacionář Charita - Masarykova, Opava (L. Vítková) Canisterapie také probíhala přímo v domácím prostředí některých klientů. 12

13 2.. Propagace canisterapie Kromě toho, že pravidelně vykonáváme canisterapii v sociálních, zdravotnických a školských zařízeních a také v rodinách, jsme se zúčastnili nebo přímo organizovali tyto mimořádné akce: Den zdraví Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Ostrava. Osvěta canisterapie veřejnosti. Přítomné týmy: H. Fejkusová, M. Olbrechtová, I. Tkačová. Fotodokumentaci zajistila L. Prokopová (projekt OsA) Den s Nadací OKD v ZOO Ostrava Podané ruce se podílely na otevření nového pavilonu drápkatých opiček Malá Amazonie. Zábavného odpoledne pro veřejnost se zúčastnili 4 naši členové: H. Fejkusová, M. Olbrechtová, M. Křístková, Š. Křístek. Bohužel, propagaci canisterapie prováděli bez pejsků, neboť ti nesmějí dovnitř ostravské ZOO Zábavné odpoledne v rámci projektu Vzájemný svět v zařízení NÁŠ SVĚT v Pržně, kde součástí programu pro klienty byly soutěže v doprovodu canisterapeutických pejsků. Za Podané ruce se se svými psy účastnily I. Tkačová, M. Olbrechtová, H. Fejkusová Opakovací (rozuměj obnovovací ) zkoušky canisterapeutických psů ve Frýdku-Místku. Poprvé se představila při práci zkušební komise v novém složení Lidé lidem přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Předávání canisterapeutických informací široké veřejnosti, aktivity s canis. psy, vystoupení na jevišti prezentace canisterapie s názornými ukázkami polohování atd Odpoledne s canisterapeutickými psy na Bílé Škola v přírodě, kterou navštívily tři týmy PR děti z 1. ZŚ Frýdek-Místek. Děti trávily odpoledne plněním her a úkolů se psy Canisterapeutický víkend se seminářem a zkouškami ve Větřkovicích Odborná přednáška s praktickou ukázkou canisterapie Akreditovaná vzdělávací instituce, Ostrava-Poruba. Se zmíněnou institucí spolupracujeme a přítomné pravidelně školí na kurzech v oboru canisterapie H. Fejkusová Přednáška o canisterapii s praktickým zaměřením Naše organizace PR byla požádána Střediskem rané péče SPRP Olomouc o canisterapeutickou návštěvu, která proběhla jako jednorázová akce na pobytovém kurzu rodin s handicapovanými dětmi ve Velkých Losinách. Zúčastnily se dva canisterapeutické týmy PR: I. Tkačová s fenkou Anetkou a M. Olbrechtová s fenkou Keily, fotodokumentaci zajistila L. Prokopová (projekt OsA). 13

14 Příměstský tábor pro děti 6-12 let Canistrapeutické týmy PR navštívily dětské mateřské centrum Kolečko ve Frýdlantu nad Ostravicí v rámci příměstského tábora pro děti ve věku 6-12 let. Canistýmy: J. Šebesta, H. Fejkusová, A. Šlachta a M. Olbrechtová Canisterapeutická přednáška Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel oslovilo Podané ruce s přáním o canisterapeutickou přednášku propojenou aktivitami s pejsky. Akce proběhla během rehabilitačně-rekondičního pobytu na RS Rajská Bouda v Malenovicích. Úvodní přednášku měla H. Fejkusová, která byla přítomna i se svou fenkou Jenny. Praktické ukázky canisterapie a zábavné činnosti mohli přítomní zažít i s fenkou Keily - M. Olbrechtová a fenou Anetou I. Tkačová Vernisáž Bohumín Pořadatel Domov Jistoty. Tento den akce byl věnován canisterapii. Přítomny za Podané ruce byly H. Fejkusová a M. Obrechtová Hornické slavnosti s Nadací OKD v Karviné Zastupovali nás I. Tkačová a J. Šebesta, L. Prokopová Canisterapeutický víkend se seminářem a CT zkouškami psů ve Větřkovicích Přednáška s ukázkou canisterapie Slezská Diakonie - středisko Jordán Třinec. Úvodní přednáška s ukázkou canisterapie. Prezentovaly M. Olbrechtová, H. Fejkusová, E. Kadlubcová a jejich psi Týden Sociálních služeb ČR Podané ruce prezentovaly sociální službu osobní asistence a přiblížily veřejnosti pojem canisterapie Frýdlant nad Ostravicí Frýdek-Místek Úvodní ukázka s přednáškou o canisterapii Domov pro seniory Český Těšín. Prezentovaly M. Olbrechtová, I. Greinerová, H. Fejkusová se svými psy Canisterapeutická přednáška Akreditovaná vzdělávací instituce, Ostrava - Poruba. Se zmíněnou institucí spolupracujeme a přítomné na kurzech pravidelně školí v oboru canisterapie H. Fejkusová Den sociálních služeb Města Třince Reprezentovaly nás H. Fejkusová a I. Greinerová se svými pejsky a E. Kadlubcová Canisterapeutické zkoušky Psí pac z Podkrkonoší zorganizovala své samostatné canisterapeutické zkoušky a seminář. Na kontrolní návštěvu za PR do Dvora Králové zajely M. Olbrechtová koordinátor canisterapie a G. Kunčická - členka zkušební komise Úvodní přednáška s ukázkou canisterapie Domov pro seniory Třinec. Úvodní přednáška s ukázkou canisterapie pro obyvatele domova a odborný personál. Prezentovaly E. Kadlubcová, M. Olbrechtová, H. Fejkusová se svými psy Canisterapeutická přednáška s ukázkou pro posluchače akreditovaného kurzu,,pracovník v sociálních službách, Ostrava - Poruba. Canisterapeutický tým H. Fejkusová a Jenny. Přednášeli jsme na akcích škol i ústavů o canisterapii i osobní asistenci. Přednášky byly určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro laickou veřejnost. 14

15 3.. Canisterapeutické zkoušky V loňském roce 2009 se uskutečnily 3 zkouškové termíny PR a jedny CT zkoušky proběhly i poprvé u naší organizační jednotky Psí pac z Podkrkonoší. CT zkoušky PR - 1. května 2009 ve Frýdku-Místku Otestováno celkem 6 psů (5 fen/1 pes). Z toho 2 x 1. PTCTP* a 4 x PTCTP-O*. CT víkend PR Větřkovice května 2009 Otestováno 21 pejsků (13 fen/8 psů). Z toho 14 x 1. PTCTP a 7 x PTCTP-O. Odborný seminář 23 účastníků ( lidí jen seminář). CT víkend PR Větřkovice září 2009 Otestováno celkem 22 psů (17 fen/5 psů). Z toho 13 x 1. PTCTP a 9 x PTCTP-O. V rámci semináře proškoleno 18 účastníků ( komisaři Psí pac z Podkrkonoší). CT zkoušky u Psí pac z Podkrkonoší listopadu 2009, Dvůr Králové n. Labem Otestováno celkem 13 psů (5 fen/8 psů). Z tohoto počtu byly 9 x 1. PTCTP a 4 x PTCTP-O. Odborný seminář 13 účastníků. Pokud takto uzavřeme CT zkoušky realizované organizací PR v r. 2009, dojdeme ke konečným cifrám: k 1. PTCTP se přihlásilo a bylo přezkoušeno 38 nových psů k PTCTP-O přistoupilo po dvou letech 24 psů na seminářích bylo proškoleno 53 zájemců o canisterapii ze 62 psů testovaných v r. 09 bylo 40 fen a 22 psů * PTCTP = povahové testy canisterapeutických psů * PTCTP-O = povahové testy canisterapeutických psů obnovovací (co 2 roky) První canisterapeutický víkend v Podkrkonoší Listopadový víkend patřil ve Dvoře Králové nad Labem canisterapii. Poprvé mohly uspořádat naše kolegyně z organizační jednotky Psí pac z Podkrkonoší canisterapeutický víkend, jehož součástí byly povahové testy psů a seminář o canisterapii. Pět nově proškolených komisařek dalo své síly dohromady a výsledkem byla velmi povedená canis-akce. Místem konání se stal areál Nový svět psí útulek, cvičiště kynologického klubu a ZKO, jezdecký oddíl ve Dvoře Králové nad Labem. Kapacitu canisterapeutických zkoušek zaplnilo třináct pejsků se svými páničky a paničkami. Měli jsme možnost pozorovat reakce tří zlatých retrieverů, tří border colií, dvou rotweilerů, labradora, bernského salašnického psa, bígla, pitbull teriéra a jednoho křížence NO+BSP. Devět pejsků přistoupilo k testování poprvé a čtyři opakovaně jako již canisterapeuticky pracující pejsci. Zkoušky psa se musí pravidelně co dva roky obnovovat. Nová zkušební komise PP, pracovala uváženě a s rozmyslem. Dobrou radou a podporou na místě samotném jsme byli i my z Podaných rukou. Pověřené za organizaci Podané ruce, o.s. ke kontrolní návštěvě byly G. Kunčická - členka zkušební komise PR a koordinátora canisterapie M. Olbrechtová. V prvním víkendovém dni, po brzké veterinární přejímce psů byl zahájen dobře připravený seminář. Většinu příspěvku pečlivě vypracovaly samotné členky zkušební komise PP. V sobotním odpoledni proběhla první část canisterapeutického testování psů. Diskusní nedělní ráno dalo prostor k dotazům, následně jsme se přemístili do nedalekého zařízení pro seniory. Nedělní část canisterapeutických zkoušek proběhla ve vstupní hale domova pro seniory, kde se vděčnými pozorovateli stali sami obyvatelé. Organizaci celé akce hodnotíme velmi dobře, práci zkušební komise PP se nedá nic závažného vytknout. 15

16 4.. Vybíráme z Vodítka ZPRÁVY Z BÍLOVECKÉ NEMOCNICE Chci být dobrým poslem z venku (autorka Marie Dlabalová) Mezi dobrovolníky, kteří docházejí za pacienty oddělení následné péče bílovické nemocnice patří i Eliška Knězková (1947) z Fulneku. Byla mezi prvními, kteří se v roce 2007 přihlásili. Od té doby dochází za svými pacienty 1x týdně, povídá si s nimi, zahraje na kytaru, zazpívá, věnuje se i logopedii. Podle ní je právě tato činnost u pacientů po mozkové mrtvici velice důležitá, protože vede k nácviku mluvy a tím i ke zlepšení komunikace. Na otázku, co jí k dobrovolnické činnosti přivedlo, odpoví stručně: U starších lidí je to obdobná práce jako s dětmi. Navíc sama vím, co to je být postižený a potřebovat pomoc. K logopedii jsem se dostala v roce 1973, nejdříve jsem absolvovala kurz, ale abych mohla učit, musela jsem si ještě dodělat pedagogické vzdělání. Na Zvláštní škole ve Fulneku jsem pak působila 28 let. Paní Knězková nemá kvůli genové vadě dovyvinutý ramenní kloub, přesto v dětství začala hrát na housle, později na kytaru. Tu maminka vyhrála kdysi za dvě koruny na pouti, a slouží mi dodnes, říká s úsměvem. Právě onemocnění maminky ji nasměrovalo k dobrovolnictví. Jezdila za ní do léčebny dlouhodobě nemocných, později do Domova důchodců v Odrách. U matky, která nemluvila a měla ochrnuté končetiny, se osvědčily znalosti z logopedie řeč se vrátila. Při pravidelných návštěvách oslovovali paní Knězkovou i jiní pacienti, chtěli něco koupit, přinést, dát dopis na poštu Jezdila jsem tam sedm let, když jsem si pak přečetla leták o náboru dobrovolníků, řekla jsem si, že to zkusím. Že budu dobrým poslem z venku. V jejím úsilí jí vydatně pomáhá i pes Nero, se kterým provádí canisterapii. Při této léčbě se využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Je to kříženec špice, knírače a možná i haskiho, vzala jsem si ho před sedmi lety z útulku v Ostravě - Třebovicích. Je velice šikovný, ale více, než jednou za týden se canisterapie dělat nedá. Psík je totiž vždycky velice vysílený, přebírá vlastně tu špatnou energii od pacienta, objasňuje dobrovolnice. Do zařízení pro mentálně postižené ženy v Nové Horce jezdí už osm let, do Dětského domova ve Fulneku šest let, do bílovické nemocnice necelý rok a půl, do Domu pokojného stáří ve Studénce jeden rok a k tomu všemu se ještě věnuje třem osmdesátiletým klientkám ve Fulneku. Pro jednu drobnou ženu je toho až až. Dá se to zvládnout, mám radost, když vidím, jak se zdravotní stav mých klientů zlepšuje. Že na tom má zásluhu i moje maličkost. Jenom mne trochu mrzí nepochopení některých lidí z okolí mého bydliště, kteří si myslí, že to dělám pro peníze, posteskla si paní Knězková. Jenom pro informaci, dobrovolníci pomáhají ve svém volném čase těm, kteří pomoc potřebují. Docházejí za dětmi, seniory, zdravotně postiženými. Působí jako společníci osamělých lidí, povídají si s nimi, zpívají, pomáhají s psaním dopisů, čtou si knížky, časopisy, hrají společenské hry, doprovázejí na lékařská vyšetření. Za to vše jim náleží poděkování. Ne peníze. 16

17 Zvesela o mém chlupáčovi aneb kterak i pes může podlehnout deformaci z povolání Jmenuji se Lucie a spolu s modrou kolií Jimmem jsme členové Podaných rukou. Touto dobou si děláme canisterapeutickou pauzu, řeším vážné životní změny. Donedávna jsme však pravidelně navštěvovali domov pro seniory v Ostravě-Zábřehu, kde jsem byla i zaměstnána. Že tato práce s lidmi a pro lidi změnila mé hodnoty a chování, to asi žádného čtenáře nepřekvapí. Jenže považte tři a půl roku návštěv klientů 3x za měsíc popletlo hlavu i Jimmovi! Jimmík je vlídný, hodný kamarád. Ve volném čase dokáže řádit jako tajfun, při práci je ale mírný a tváří se vážně a zodpovědně. Možná je z něj dost cítit zvýšená anglická rezervovanost, není tak vřelý jako retrívři. Nicméně společnost lidí i zvířat miluje, i když po svém. První zvláštnost, které jsem si na něm všimla, se projevila, když zůstal z nějakého např. zdravotního důvodu déle doma. Žijeme sami jen s kočkou a návštěv k nám chodívá málo. Říkala jsem si: teď si aspoň chlapec od domova s 300 seniory odpočine, jistě je rád, že má dovču. Ale ouha Jimmy začal projevovat jednoznačné abstinenční příznaky. Při venčení se začal culit na každého kolemjdoucího a snažil se s ním po psím zavést řeč. Když našel vhodnou oběť, která se s ním zastavila a dala do řeči, snažil se Jimmy novému kamarádovi zabránit v cestě pryč. Dokonce se jednou jakési cizí sympatické paní zavěsil předními tlapkami na nohu, aby neodešla do obchodu, ale stále jej hladila! Naštěstí se zřejmě jednalo o pejskařku, takže se nad psovým chováním jen zasmála. Když je Jimmy dlouho sám a nic moc se neděje, začne být přecitlivělý, ublížený a strhává mou pozornost. Dnes už si dávám pozor, aby měl Jimmy stále dost sociálního vyžití, vím už, že snáší samotu hůř než já. Druhá veselá epizoda se přihodila minulý rok v květnu. Ulice Ostravy se zaplnily studenty v převlecích, nadešlo jim poslední zvonění. Při cestě k veterináři jsme bez větších emocí míjeli kouzelníky, berušky a čarodějnice, když tu Jimmy zbystřil a začal vrtět ohonem. Podívala jsem se jeho směrem, kam už mě ostatně i táhl na vodítku stáli tam studenti převlečení za doktory a zdravotní sestry. Jimmy byl hned u nich. Začal se k nim lísat jako v domově a očekával, ze kterého důvěrně známého stejnokroje se vynoří z kapsy piškot. V jeho očích bylo znát údiv a zklamání, když byl sice hlazen a chválen, ale piškotek nikde. Možná teprve v tomto okamžiku pes pochopil, že zdravotní sestřičky jsou falešné. Do třetice všeho dobrého. Přišla ke mně na návštěvu moje sestra se svým přítelem. Oba mají ke zvířatům vřelý vztah a Jimma mi někdy i hlídají, takže jsou dávno sehraná parta. Můj budoucí švagr seděl v křesle a vymýšlel s Jimmem různé hry a skopičinky. Když je omrzelo pískací stehno a balónek, zaměřili se na moje nebohé plyšáky. Nesnáším tyhle přitroublé akce! Pes řve a řve, kočka lítá po bytě jako matrix, mládežníci se řehní. Plyšový medvídek mluví změněným hláskem, Jimmy na něj útočí ze všech stran, až je méďa celý oslintaný. Medvídek statečně pálí odvetu proti nepříteli, když tu po kousnutí kvikne au, au! V tom okamžiku Jimmy ukončil hru. Polekaně ustoupil, prohlížel si hračku v rukou mladíka a s úzkostí se podíval na mě. Nevěděli jsme, zda se dřív smát, nebo psa obdivovat. Byla to jen náhoda, nebo mu přišlo zraněné hračky líto a uvědomil si, že ji trápí? Švagr ten večer pokus ještě několikrát zopakoval, dopadlo to vždy stejně. Stačilo, aby kterýkoli plyšák zaplakal a Jimmy se změnil z agresora v chůvu a začal hračku opatrně prohlížet. 17

18 5.. Projekt s Nadací OKD Koordinace canisterapie Díky příspěvku Nadace OKD byla zřízena pozice koordinátora canisterapie. Organizace Podané ruce, o.s. vyhlásila a provedla výběrové řízení na výše zmíněnou pozici, ze kterého, po druhém kole, vzešly dvě vhodné zájemkyně. Obě uchazečky byly pozvány k pohovoru. Představenstvo navrhlo na pracovní místo koordinátor canisterapie paní Moniku Olbrechtovou, se kterou byla uzavřena pracovní smlouva k Caniskoordinátorka se postupně seznámila se stávající pracovní situací a zavedenými metodami práce v oblasti canisterapie. Valná hromada sdružení Podané ruce, o.s. konaná dne byla místem veřejného představení a seznámení členů PR s kordinátorem canisterapie. V následující pracovní fázi si caniskoordinátorka přebrala veškerou agendu canisterapie. Převzala dokumentaci a podklady nezbytné pro její činnost koordinátora. Následně byla caniskoordinátorka představena přímo v zařízeních, kterým již naše sdružení službu canisterapie poskytuje. Zřízení pozice koordinátora canisterapie pozitivně prospělo celému chodu poskytované služby v naší organizaci. Zjednodušil a zkonkretizoval se proces podávání žádostí o speciální animoterapie s využitím psa. Budoucí klienti, zdravotnická, školská a jiná spec. zařízení se obracejí se svými požadavky na centrálu, kterou zastává právě osoba koordinátora. Canisterapeuté - dobrovolníci jsou spokojenější, že existuje pověřený člověk, který je nápomocen v obtížných situacích a je jim nápomocen řešit daný problém. Mimo pravidelných canisterapií u klientů se během loňského roku naší organizaci podařilo zrealizovat v rámci projektu celou řadu prospěšných akcí. Naše organizace nyní řeší případné požadavky pohotověji a prostřednictvím osoby koordinátora. Daří se nám lépe uspokojit žadatele - zařízení, která terapii za pomoci canis. pejsků požadují a tím děláme radost stále většímu počtu potřebným a handicapovaným. Právě díky prezentaci a osvěty canisterapie na veřejných akcích jsme získali nové členy, aktivní canisdobrovolníky. Díky realizaci projektu se daří svižněji uspokojit nové zájemce a tím canisterapii poskytnout většímu počtu klientů. Pořádáním odborného canisterapeutického semináře 2x ročně je zajištěno proškolení terapeutů. Prezentacemi na veřejných akcích jsou osloveni noví dobrovolníci, kterých je stále zapotřebí. Koordinátor oslovuje případné sponzory, díky kterým se nám podařilo odměnit každý pracující tým. Úspěšní absolventi povahových testů canisterapeutického psa obdrželi malý dárek, jako motivaci k další práci dobrovolníka. Koordinátor řeší nenadálé situace tak, aby nedocházelo k neomluvené absenci canis. týmu v zařízeních. Případně caniskoordinátorka se svou otestovanou fenkou zastupuje jiné canis. týmy v době jejich absence a nenaruší se sled pravidelných canisterapeutických návštěv u klientů, kteří by jinak nepřítomnost pejska těžce nesli. Jednorázové akce - přednášky s praktickými ukázkami canisterapie jsou vítaným zpestřením dlouhodobých pobytů, příměstských táborů, sociálně vzdělávacích kurzů, kde počty uživatelů se počítají na desítky. Prostřednictvím realizace projektu se nám podařilo dlouhodobě zajistit canisterapii v pravidelných týdenních intervalech u více než 180ti nových klientů - seniorů. Veřejnost se z médií dovídá většinou jen negativní zkušenosti se psy, ale cílem naší canisterapeutické práce je ukázat lidem psa v lepším světle. Změnit jejich mnohdy jednostranný pohled 18

19 na psa. Informovat veřejnost o pozitivním vlivu psa na zdraví člověka, o využití psů v canisterapii, čímž jsou prospěšní pro společnost. V roce 2009 se členské řady naší neziskové organizace rozšířily o desítku nových dobrovolníků - canisterapeutických týmů, kteří se aktivně na činnosti PR podílejí. Aktivně se na projektu canisterapie podílí cca 80 členů sdružení. Během canisterapeutických zkoušek psů je otestováno vždy spousta zvířat, jejíchž majitelé nejsou vždy členy PR, hlásí se zájemci z celé ČR. Sami pak vykonávají canisterapii v okolí svého bydliště, ale naše organizace jim umožní proškolení v rámci semináře a získání potřebného certifikátu k vykonávání canisterapie se svým psem. Odborných seminářů se účastní i lidé, kteří nevlastní psy, ale pracují v soc. nebo zdravotní sféře a současná poptávka po canis. službě je nutí k sebevzdělávání v tomto oboru. Díky projektu koordinace canisterapie se nám daří uspořádat min. 2x v roce seminář a 2-3x CT zkoušky psů. Účastníme se co možná největšího počtu veřejných akcí, ze kterých vzejdou noví dobrovolníci a dozvědí se o naší práci další zařízení a klienti. Do projektu jsou zapojeni uspokojení žadatelé jako spolupracující organizace. Realizace projektu vyřešila v naší organizaci personální zastoupení námi poskytované služby canisterapie. Tím je ustálen postup pro podávání nových žádostí, uzavíráni smluv, nábor cansterapeutických týmů - členů, organizace akcí atd. Podařilo se nám oslovit sponzory, kteří podpořili menší projekty canisterapie. Pravidelně spolupracujeme s Akreditovaným vzdělávacím institutem, kde přednášíme posluchačům. Odborníci z oborů psychologie a psychiatrie nechávají otestovat své psy u naší organizace, které využívají při své práci. Dále pak s námi spolupracují na odborném obsahu seminářů, na kterých osobně přednáší. Sdružení podporují i veterinární lékaři, kteří zajišťují na canis. akcích veterinární přejímky psů, prezentují své přednášky na seminářích. Vše se daří jen za dostatečné osvěty canisterapie, která byla díky projektu koordinace významně podpořena NOKD. V průběhu roku jsme mohli alespoň trošičku vrátit pomoc NOKD, kterou nám poskytuje. Na jaře otevírala ostravská ZOO pavilon Malá Amazonie, ve kterém se zabydlely malé drápkaté opičky. NOKD poskytla finanční prostředky na stavbu tohoto pavilonu. U příležitosti otevření pavilonu se konala slavnostní akce pro děti. Byly pro ně připraveny soutěže a nakonec malá odměna. Měli jsme příležitost se jako sponzorovaná organizace této akce zúčastnit a koordinovat jednu ze soutěží pro děti. V rámci toho jsme rozdávali letáčky o naší činnosti kolemjdoucím návštěvníkům. Spojili jsme tak pomoc NOKD a prezentaci naší organizace. Akce byla velmi zdařilá, všichni jsme na konci dne byli velmi unaveni, ale odcházeli jsme s pocitem dobře odvedené práce. Akce se za naši organizaci zúčastnili režijní (vedoucí) pracovníci, a to ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. Druhou akci, kterou NOKD pořádala byly Hornické slavnosti v Karviné. Dne 5. září v karvinském parku Boženy Němcové vyrostlo Nadační městečko OKD, obyvateli kterého se na jeden den stali i představitelé naší organizace. Nadační městečko bylo součástí Hornických slavností a bylo obydleno představiteli 32 neziskových organizací, které Nadace OKD podporuje. Nápad spojit oslavy Dne horníků s prezentací neziskových organizací se vyplatil. Návštěvníci se mohli na vlastní oči přesvědčit, kam jdou peníze z Nadace OKD a získat přehled o podporovaných sociálních službách a volnočasových aktivitách. Také mohli vyzkoušet různé simulační hry, např. orientaci jen pomoci sluchu a hmatu, mohli zakoupit originální výrobky chráněných dílen a pomazlit se s naším canisterapeutickým psem. Děti se mohly zapojit do plnění různých úkolů u jednotlivých stánků, za každý splněný úkol dostaly razítko do hrací karty a za plnou kartu - veselé bonbony ve tvaru žabek. 19

20 Zpráva o hospodaření za rok 2009 Náklady Spotřeba materiálu odměny pro dětský den potřeby a krmivo pro psy kancelářské potřeby trička pro členy Cestovné koordinátora Náklady na reprezentaci občerstvení na VH Ostatní služby kopírování a laminování internet a doména veterinární přejímky nájemné telefonní poplatky a kredity poštovné propagace + tisk materiálů ubytování canis víkendy Mzdové náklady (koordinátor HPP + canisterapie DPP) Daň silniční Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady bankovní poplatky, úrazové pojištění Celkem náklady 233,00 Kč 813,00 Kč 4 494,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 343,00 Kč 1 403,00 Kč 2 729,00 Kč 1 400,00 Kč 500,00 Kč 3 600,00 Kč 1 327,00 Kč 2 232,00 Kč 1 350,00 Kč ,00 Kč 2 750,00 Kč 1 000,00 Kč 4 546,00 Kč ,00 Kč Výnosy Tržby z prodeje služeb provoz canisterapie canisterapeutické zkoušky canisterapeutické přednášky canisterapeutický seminář Tržby z prodeje zboží trička Úroky běžný účet Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky dary dary na činnost canisterapie Nadace OKD Členské příspěvky Celkem výnosy Hospodářský zisk ,00 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč 6 225,00 Kč 1 650,00 Kč 24,91 Kč 170,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč ,91 Kč 20

Výroční zpráva za rok 2008 Podané ruce, o.s. Obsah Základní údaje...3 Kontakty...3 Úvodník - canisterapie 2008...4 Poslání organizace...5 Zpráva o činnosti...5 1. Organizační struktura...5 2. Organizační

Více

Podané ruce. Výroční zpráva. za rok 2006. Zpráva o činnosti. Základní údaje. Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Podané ruce. Výroční zpráva. za rok 2006. Zpráva o činnosti. Základní údaje. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Podané ruce Výroční zpráva za rok 2006 Zpráva o činnosti Základní údaje Název: Podané ruce Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek 738 02 Právní forma: občanské sdružení IČ: 70305731 Registrace: Ministerstvo

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s.

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Obsah Podané ruce, o.s. Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Canisterapie ve škole 8 Organizační schéma sdružení 9 Realizační tým 10 Cíl a formy canisterapie

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2011 tprojekt canis erapie Podané ruce, o.s. 2 PODANÉ RUCE, o.s. Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo předsedkyně 6 Veřejná sbírka 7 Canisterapie ve Zlíně 8 Organizační

Více

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2012

Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2012 Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2012 Základní údaje 3 Kontakty 5 Úvodní slovo předsedkyně 6 Organizační schéma 8 Členská základna 9 Realizační tým 10 Zkušební komise 12 Cíl a formy canisterapie 13 CT

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KARVINÁ, BŘEZEN 2010 OBSAH: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ÚČEL FONDU 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 7. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 KONÍČEK OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Sídlo organizace: Adamovská 6, 373 71 Adamov Kancelář: Na Zlaté stoce 14, 370 05 Č. Budějovice IČO: 270 02 527 číslo účtu: 213 321 4001/2400 bankovní

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

asník Prosinec 2009 PODANÉ RUCE, o. s. Frýdek-Místek

asník Prosinec 2009 PODANÉ RUCE, o. s. Frýdek-Místek VODÍTKO Občasník Prosinec 2009 PODANÉ RUCE, o. s. Frýdek-Místek voditkopodruce@seznam.cz 2 Krásný předvánoční čas všem přátelům! Když jsem minulý týden cestou z práce míjel místo, které mne na jaře zaujalo

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám Výroční zpráva za rok 26 Úsměvy občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Foltýnova 35, 635 Brno Tisk

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Občasník Červenec 2010 PODANÉ RUCE, o.s. - Frýdek-Místek www.podaneruce.eu

Občasník Červenec 2010 PODANÉ RUCE, o.s. - Frýdek-Místek www.podaneruce.eu VODÍTKO Občasník Červenec 2010 PODANÉ RUCE, o.s. - Frýdek-Místek voditkopodruce@seznam.cz www.podaneruce.eu 2 Léto budiž pochváleno, přátelé! Nastal opět letní čas a s ním i příchod nového Vodítka. Vždy,

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více