Národní muzeum Staré pověsti české

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní muzeum Staré pověsti české"

Transkript

1 V pondělí 28. února 2011 se v 2. B na začátku českého jazyka objevili před tabulí místo paní učitelky žáci z 9. A. Zahráli si totiž ten den na paní učitelky a pány učitele. Každý deváťák měl na starost jednoho nebo dva druháčky a snažili se jim předat vše, co oni sami vědí o psaní velkých písmen ve vlastních jménech! Byl to pro nás všechny velký zážitek. Už se těšíme, až si to budeme moci někdy zopakovat. 9. A vyučovala v 2. B Jana Churáňová, Jana Kupková

2 Staré pověsti české v Národním muzeu očima dětí Dne 23. března 2011 jsme navštívili Národní muzeum, kde probíhá výstava s názvem Staré pověsti české. Věnuje se souboru legend a pověstí o nejstarších dějinách Čechů, který vznikal postupně v průběhu pěti století. Národní muzeum otevřelo poslední velkou výstavu v historické budově před její rekonstrukcí. Na to, že v Národním muzeu probíhá unikátní výstava, návštěvníky upozorňuje již z dálky kulisa staročeského hradiště na průčelí historické budovy. Výstava je určená dětem i dospělým, všem, kteří se chtějí poučit, ale i pobavit. Viděli jsme středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, ale také ilustrace z dětských knížek a humoristických časopisů, exkluzivní archeologické nálezy s odbornými popisy i počítačové hry. Mohli jsme si vylosovat jméno ze starých pověstí, přidat se k některému kmenu nebo na interaktivní mapě rozhodnout, kam měl praotec Čech dojít. Děti si potěžkaly Bivojova kance, vystoupaly na horu Říp a rozhlédly se podobně jako praotec Čech. Na návštěvníky čekala hádanka v podobě tajemného nápisu na hrobu praotce Čecha a také tajemný duch z pověsti o Neklanovi. Výstava je tak svým pojetím velmi interaktivní, zábavná a hravá. Na závěr jsme si došli prohlédnout i výstavu nerostů a minerálů. Dana Šebelová, Božena Makúchová

3 Národní muzeum Staré pověsti české Dne 7. března 2011 žáci 5. A navštívili Národní muzeum. Primárním cílem bylo prohlédnout si expozici věnovanou Starým pověstem českým, ani další expozice však nezůstaly bez odezvy. Žáci se před expozicí Staré pověsti české rozdělili do několika skupin a dostali pracovní listy připravené pracovníky muzea. Mohli se po expozici pohybovat samostatně a na splnění jedenácti otázek měli hodinu času. Až na malé výjimky (např. operu Libuše napsal podle některých známý skladatel Jára Cimrman) se povedlo otázky zodpovědět správně. Když se děti dost vynadívaly na Šárku, Ctirada, Vlastu či praotce Čecha, následovala rychlá prohlídka expozice věnované pravěku. Daleko větší dojem však v dětech zanechalo oddělení zoologie, kde si mohly prohlédnout jak naše, tak především exotická zvířata. Nejvíce se těšily na kočkovité šelmy a na kostry pravěkých tvorů. Zuzana Bartoňková

4 Dne 9. března 2011 se konalo na Ekogymnáziu v Malešicích obvodní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali Černý Ondřej a Lucie Zelenková 6. A, Jakub Trunda a Zuzana Žižková 7. A, Vendula Horáčková 8. A a Matyáš Děd 9. A. Přestože soutěž byla náročná, skládala se ze tří částí práce bez atlasu, práce s atlasem a praktická část, naši žáci se neztratili. Naopak. Všichni si zaslouží pochvalu! Velké uznání patří našim šesťákům Ondra Černý skončil na pěkném 8. místě z 20 soutěžících a Lucka Zelenková obsadila 3. místo. A obzvlášť blahopřejeme Vendule Horáčkové, která v kategorii C opět zvítězila, nechala za sebou i žáky devátých tříd. Dne 7. Dubna 2011 bude reprezentovat nejen naši školu, ale celou Prahu 10 v krajském kole. Gratulujeme a držíme palce. Obvodní kolo Zeměpisné olympiády Marie Malečková

5 Jak se žilo ve středověké Praze cizincům? Dne 9. Března 2011 jsme nahlédli v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci do doby panování Karla IV. Nejdříve jsme složili mapu tehdejší Prahy. Zkusili jsme si jaký byl život kupců na středověkém tržišti a smlouvali cenu zboží s cizincem, který žil a léčil v Praze, ale česky neuměl. Potom jsme se dozvěděli o Petru Parléřovi a prohlédli si jeho památné stavby. Ve středověké Praze žili i lidé jiné víry. Třeba v ghetu bydleli Židé. O jejich osudech byla velmi napínavá hra. Nakonec jsme se změnili na urozené pány a paní, kteří zasedli na jednání a rozhodovali o tom, zda se má stát Petr Parléř (původem Němec) pražským radním. Jednání byla velmi tvrdá, ale nakonec byl přijat stejně jako kdysi za Krále Karla IV. Magda Procházková

6 Dne 14. Března 2011 navštívila 4. A ZOO. Na začátku se nám líbili medvědi, kteří si hráli. Fotili jsme si tučňáky, tygry, opice a jiná zvířata. Vyřádili jsme se na prolézačkách. Navíc se nám líbilo skotačení tučňáků a lachtanů ve vodě. Jana Churáňová

7 6. A v ZOO Dne 15. Března 2011 jsme se celá třída vydali do pražské zoologické zahrady. Počasí nám přálo. Návštěvníků v zoo nebylo mnoho, takže jsme měli klid na krásnou předjarní procházku a prohlídku expozic a zvířat. S sebou jsme krom svačiny měli pracovní listy na téma Tropický podnebný pás, takže jsme cestou sbírali informace a dozvěděli se tak o některých obyvatelích tohoto pásu spoustu podrobností. Hana Kleinbauerová

8 Projekt Světový den vody Tradice vody, jako základní podmínky veškerého života na Zemi, vznikla v roce 1992, kdy OSN vyhlásilo každoročně 22. březen Světovým dnem vody. Do projektu, který byl zpracován z různých aspektů, v různých vyučovacích předmětech (chemii, fyzice, zeměpisu, přírodopisu, informatice, výtvarné výchově, českém a anglickém jazyce), se zapojily třídy. Naše práce si můžete prohlédnout na nástěnkách školy. Žáci 5. a 8. ročníků se zúčastnili výukového programu Voda na jedno použití, kde se zabývali otázkami typu: Kolik vody denně spotřebujeme? Je voda z vodovodu kvalitní? Tím třídy 8. A a 8. B navázaly na program Domácnost v Národním technickém muzeu, který absolvovali i žáci 7. A. třída 8. B připravila pro mladší spolužáky ze 4. B malou soutěž čtvrťáci hledali na mapě světa i ČR, pracovali na interaktivní tabuli, zamýšleli se nad využitím vody v domácnosti, plýtváním vodou, luštili křížovku, skládali tangram, na pokusech si vyzkoušeli, jak se čistí voda filtrací, důkaz tvrdosti vody a jak poznají kyselost a zásaditost. Snad alespoň někteří z nás si uvědomí, že mít přístup k pitné nezávadné vodě není samozřejmostí pro více než 1 miliardu lidí na světě. Marie Malečková ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ BŘEZEN 2011

9 Slušnost nebolí aneb pravidla slušného chování Slušnost nebolí aneb pravidla slušného chování, to byl název pořadu, na který jsme se vypravili v pátek 18. Března 2011 do knihovny Opatov. Děti zkoumaly, co to znamená, když je někdo slušný, navzájem si sdělovaly své názory, povídaly si s paní knihovnicí o modelových situacích znázorněných na obrázcích. Na závěr pořadu si každý namaloval tvář své slušnosti. Čas zbyl i na půjčení knih z knihovny, některé děti si odnášely plný batoh, až se pod ním prohýbaly. Jitka Šídová

10 Vybíjená O pohár starosty Prahy 15 Dne 17. března 2011 se konal na ZŠ Hornoměcholupská turnaj ve vybíjené O pohár starosty Prahy 15, který byl určen pro děvčata z 5. a 6. tříd. Vstupní zápas se ZŠ Nad Přehradou družstvo prohrálo 5 : 6, což byla velká škoda, jak se později ukázalo v závěru turnaje. Druhý zápas, proti ZŠ Hornoměcholupská, tým prohrál 10 : 12. Naše hra se ale výrazně zlepšila a nebýt zbytečných chyb způsobených nervozitou, tak mohlo družstvo i vyhrát. Třetí zápas proti ZŠ Křimická jsme po dramatickém boji vyhráli 11 : 10 a radovali se z prvního vítězství. V posledním zápase tým ukázal svoji sílu a předvedl nejlepší výkon na turnaji, když porazil ZŠ Hostivař 12 : 4. Při vyhlašování však na nás medaile nezbyla, protože jsme měli stejně bodů, jako ZŠ Hornoměcholupská. Za tohoto stavu rozhodoval vzájemný zápas a ten jsme s touto školou prohráli. Děvčata obsadila celkově 4. místo. Nejlepší hráčkou týmu byla vyhlášena Oxana Sirko ze 6. A. Dařilo se rovněž Vanesse Novákové z 5. A. Družstvo hrálo ve složení: Axmannová, Nováková, Viktorinová, Rizikyová z 5. A, Mylonaki, Kozelková, Budařová, Blehová z 5. B, Sirko, Zelenková a Machálková ze 6. A. Osm hráček z týmu může školu reprezentovat i příští rok a já věřím, že se dočkají vytoužené medaile. Alena Weiserová

11 Řešení soutěžních úloh dnešního ročníku připadl na 18. Března Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku na základní škole rozděleni do 3 kategorií: Klokánek (4. 5. třída ZŠ), Benjamín (6. 7. třída ZŠ), Kadet (8. 9. třída ZŠ). Žáci 2. a 3. ročníku řeší 12 úloh v nesoutěžní kategorii Cvrček. Dana Švideková

12 Projektový den 4. A Kniha můj kamarád Dne 30. Března 2011 si 4. A celý den povídala o knížkách. Nejprve jsme v žákovské knihovně hledali, co napsali spisovatelé, které známe a máme je rádi, potom jsme si je prohlédli a připomněli si jejich obsah. Ve vlastivědě jsme četli Staré pověsti české a zopakovali si tak počátky našich dějin. V angličtině jsme řešili různé kvízy. Například z anglických slovíček nám vyšla jména anglických spisovatelů, jejichž knížky známe. Na závěr jsme si vyzkoušeli jaké to je, přednášet básničku tak, aby se to spolužákům líbilo. Gabriela Laitnerová

13 Basketbal finále Prahy Dne 21. března a 25. března 2011 se oba naše basketbalové týmy chlapců a děvčat zúčastnily finálového turnaje Prahy. Zde nás čekali opravdu silní protivníci. Každý soupeřův tým měl ve svém středu několik basketbalistů a basketbalistek. Ti byli pro jejich hru velkým přínosem a pro nás nepřekonatelnou překážkou. Se sílou soupeře jsme počítali, a tak jsme do turnaje vstupovali s tím, že nikomu nedáme zápas zadarmo a trochu soupeře potrápíme. Někdy se nám to podařilo více, jindy méně. Výsledky chlapců: ZŠ Veronské nám. ZŠ Sladkosvkého, 2 : 21 ZŠ Veronské nám. ZŠ Resslova, 4 : 21 ZŠ Veronské nám. ZŠ U Roháčových kasáren, 7 : 13 Složení týmu: Děd, Kofroň, Štika, Hercok z 9. A, Vondra, Majerníček, Palma z 9. B a Markvart z 8. B U děvčat byla situace obdobná. Některé týmy byly pouze z basketbalistek, jiné měly ve svém středu 2 až 3 a bylo to na jejich hře znát. Výsledky děvčat: ŽS Veronské nám. ZŠ Campanus, 7 : 23 Po velmi nervózním 1. poločase se holky zlepšily a ve druhém poločase zaznamenaly všechny naše body. ZŠ Veronské nám. ZŠ U Krčského lesa, 2 : 41 Soupeřův tým byl pouze z basketbalistek, a tak šlo pouze o to, kolik dostaneme bodů a kolika bodům zabráníme ZŠ Veronské nám. ZŠ Břečťanova, 8 : 37 Podaly jsme nejlepší výkon na turnaji a některé akce byly ukázkové. Složení týmu: Nguyen, Lobodová, Trachtová z 9. A, Urbásková, Roblová, Šuranská, Kořínková z 9. B, Bujasová a Pačesová z 8. B Alena Weiserová

14 Lyžařský výcvikový zájezd na Lipně V neděli ráno 20. Března 2011 odjeli společně žáci 7. A, 8. A 9. tříd, užít si lyžování na Lipně. Dnes už víme, že to byl nejlepší týden, na který nezapomeneme! Od nedělního odpoledne a při krásném jarním počasí, si všichni celý týden užívali lyžování a sněhu, kterého bylo na sjezdovkách stále dost. Během tohoto krásného týdne jsme po lyžování navštěvovali Aquaworld, lanové centrum, bobovou dráhu, vyslechli jsme spoustu přednášek o bezpečnosti, výbavě a všem, co se týká lyžování. Z tohoto týdne jsme si odnesli více zážitků, než by si člověk dokázal představit. A jaké? Mimo jiné jsme také zažili planý požární poplach v ubytovacím objektu, pro všechny velmi poučný. Konec skvělého LVZ jsme ukončili vyhodnocením soutěží, odměněním úspěšných kamarádů a diskotékou. Všichni si na LVZ moc užili. Získali jsme nová přátelství a vytvořili si skvělou partu. Za nádherný týden děkujeme paní učitelce Blance Ptáčkové, panu Petru Nezvedovi a panu Martinu Čapkovi. Děkujeme jim především za jejich snahu, ochotu a naslouchavost. Děkujeme za výborně organizovaný program a zábavu, za skvělé zážitky. Bylo to super. Děkujeme! Za všechny kamarády z LVZ Hanka a Klára

15 9. A a 2. B v ZOO V pondělí 28. Března 2011 bylo před naší školou po osmé hodině poněkud rušno. Houfovala se tam totiž 9. A s 2. B a všichni společně vyráželi do ZOO. Nebyl to ale jen tak obyčejný výlet do ZOO. Každý deváťák dostal na starost jednoho nebo dva druháky, někde to bylo možná naopak. V ZOO pak tyhle skupinky plnily nelehké úkoly. Sluníčko nám svítilo na cestu, zvířátka nám mávala ze svých výběhů a my si užili skvělé dopoledne. Bylo to už podruhé, co se deváťáci s druháky setkali při nějaké aktivitě. Těšíme se všichni, že se snad setkáme i potřetí. Jana Kupková, Alena Weiserová

16 Bojovka s rodiči Jedno nedělní odpoledne jsme podnikli neobvyklou výpravu po naší městské části Praha 15. Sešli jsme se ve škole, kde si každý rodič vylosoval úplně jiné dítko než to jeho, dostali otázky a vyrazili do terénu. Otázky a úkoly byly skutečně záludné a všechny se týkaly Prahy 15. Nakonec jsme si po návratu uvařili čajíček, proběhlo vyhlášení a příjemně naladěni jsme odcházeli domů. Jana Kupková, Mirka Trnková

17 Jaro je za dveřmi V posledních dnech vše naznačuje tomu, že jaro je konečně za dveřmi. Počasí je příjemné a my si teplého počasí užíváme na našich procházkách. Při tvoření se nyní zaměřujeme na jarní tématiku a současně si zdobíme i jednotlivá oddělení. Dne 23. března 2011 jsme měli společnou akci se všemi dětmi, a to představení divadélka Basta Fidli. Samozřejmě si také připomínáme blížící se velikonoční svátky a už máme spoustu nápadů na tvoření. Školní družina

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Školní zpravodaj ČERVEN 2015

Školní zpravodaj ČERVEN 2015 blíkf Školní zpravodaj ČERVEN 2015 Motto: Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím. Letošní absolventi Ralph Waldo Emerson 9.A Marek BĚŤÁK, Filip ČABLÍK, Markéta ČERNOTOVÁ,

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

S V I B I C K Ý Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015

S V I B I C K Ý Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015 SVIBICKÝ Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015 THOMAS CANNON MŠ DOLNÍ ŽUKOV DAVID MOTYČKA 6. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN POD ZVONEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE POD ZVONEK 1835 737 01 ČESKÝ

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Nautilus. ZŠ Veronské náměstí, Praha 15. Český Krumlov. Ročníkové stránky. Ročník III. 2010/2011 číslo 2. Zprávy z parlamentu. Další akce ve škole

Nautilus. ZŠ Veronské náměstí, Praha 15. Český Krumlov. Ročníkové stránky. Ročník III. 2010/2011 číslo 2. Zprávy z parlamentu. Další akce ve škole Nautilus ZŠ Veronské náměstí, Praha 15 Ročník III. 2010/2011 číslo 2 Ročníkové stránky Další akce ve škole M. Sáblíková, B. Špotáková Zprávy z parlamentu Český Krumlov LISTÁRNA Tímto číslem se s námi loučí

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více