16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition"

Transkript

1 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

2

3 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

4 Po loňském, prvním výrazně změněném 15. ročníku, kdy se organizátorky pustily s plným nasazením do nově pojaté soutěže, ani následující ročník nepolevily. Díky mravenčí přípravné komunikační práci se podařilo oslovit dnes již opravdu celý svět (soutěžící ze Zimbabwe, Malajsie ) Oceněný výběr nebyl sice širokým světovým záběrem příliš ovlivněn, ale přesto soutěž ve svém 16. ročníku nestárne, je stále šťavnatá, překvapující a vzrušující do dalších ročníků. After the last, significantly changed 15th edition, the organizers went with full commitment into newly developed competition and didn t let up the next year, either. With painstaking preparatory communication work they managed to reach the entire world (competitors from Zimbabwe, Malaysia...) Although the award-winning choice wasn t influenced by wide world range that much, the competition isn t getting old in its 16th edition, it s still juicy, surprising and exciting into next years. Jan Činčera Předseda poroty / Jury Chairman

5 Radostná oznámení o zvyšujícím se počtu účastníků se již stala tradiční součástí každého katalogu Mladého obalu. Ani ten letošní nebude výjimkou. Mladý obal 2011 se svými téměř sedmi stovkami soutěžících opět prolomil všechny předchozí rekordy a přilákal účastníky ze 46 zemí po celém světě! Exotická vůně soutěžních prací ale nebyla jedinou zvláštností letošního ročníku. Téma Obal na národní produkt přineslo ještě další, pro soutěž designu ne zcela obvyklé prvky: politické názory a výrazné emoce. Řada soutěžících pojala letošní zadání jako možnost kriticky se vyjádřit k politickému dění svojí země, okomentovat sociální problémy nebo odstraňovat známá tabu. Obal na prostitutku, dlažební kostku nebo oprátku nás upozorňovaly, že národním produktem nemusejí být pouze lokální cukrovinky. Do výsledného výběru poroty se takový obal ale nakonec neprobojoval ani jeden. Českým studentům se po čtyřech letech podařilo prolomit kanadskou nadvládu a zvítězit ve všech třech kategoriích. Tak silné zastoupení českých studentů není překvapující: Češi stále tvoří více než polovinu přihlášených. Soutěž Mladý obal je v životě studentů designu z čím dál většího počtu zemí světa definitivně spjata se začátkem jara. O důvod víc, proč se rok co rok těšit na konec zimy. Happy announcements about the rising number of participants have become a traditional part of all Young Package catalogues. This year will not be an exception. Young Package 2011 with its almost seven hundred participants has broken all previous records again and attracted participants from 46 countries all over the world! The exotic smell of the competition works was not only this year s peculiarity. The theme Package for a national product brought with it other atypical features into the competition: political ideas and strong emotions. Many participants interpreted this year s assignment as a possibility to criticize their country s political development, to comment social problems, or to break taboos. Package for a prostitute, cobblestone, or a noose warned us that a national product does not always have to be represented by local candies. However, none of those packages struggled through into the final jury s selection. Czech students managed to beat Canadian domination after four years and won all four categories. Such strong Czech representation is not surprising. Czech students still form more than half of the competitors. The Young Package competition is in the life of design students from more and more different countries definitely connected with the beginning of spring. One more reason to look forward to the end of winter. Klára Mergerová CZECHDESIGN.CZ /

6

7 Obal na národní produkt / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Package for a National Product / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

8

9

10 Vlajkobal-českobal / Flagwrapper-Czechwrapper Národní charakter sklářských výrobků se v obalové řadě autorce podařilo vystihnout s elementární jednoduchostí a elegancí. Perfektně zkonstruovaný obal je funkční, chrání skleničky a barevně i tvarově znázorňuje proporce české vlajky. Výsledný charakter obalu tvoří jednotný, harmonický celek. In this range of packages the author managed to capture the national character of glass products with elemental simplicity and elegance. The perfectly designed packaging is functional, protects the glass and recalls proportions of a Czech flag with its colors and shapes. The final character of the package creates an uniform and harmonic complex. 1. místo 1 st place Diana Winklerová Vlajkobal-českobal / Flagwrapper-Czechwrapper

11 1. místo 1 st place Vlajkobal-českobal / Flagwrapper-Czechwrapper Diana Winklerová Sochařství jako úhel pohledu: Absolvovala jsem Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Ateliéru veškerého sochařství prof. Kurta Gebauera. Momentálně se snažím investovat maximum času do vlastní volné tvorby, paralelně mě provází docela široké množství aktivit, příležitostnou pedagogickou prací počínaje, přes drobné restaurování uměleckých objektů, modelářství, hraní v několika hudebních uskupeních Obalový design z pohledu tvůrce mě provází asi od okamžiku, kdy mi připadlo důležité umět seskládat zajímavou krabičku na dárek pro mé blízké. Zajímavé zkušenosti mi například poskytla Výtvarná škola Václava Hollara a stáž na katedře designu na čínské Akademii umění v Hangzhou. Obal jako recyklovatelný posel citlivé lidské kreativity: Obalový design je pro mě zajímavým podnětem ke kreativnímu uvažování. V mnoha případech je obal rovnocenným partnerem obsahu, ne-li někdy jeho zajímavější součástí. Obal může být stavebnicí, sochou, hračkou. A největší radost mám z těch, které bezděčně nepřekážejí přírodě a mohu je s co nejklidnějším svědomím předat k recyklaci. Kde se berou nápady: Inspirace někdy přichází z míst, odkud by to člověk zrovna nečekal, tak se snažím mít pořád nastražené smysly. Sculpture as a point of view: I have graduated from the University of Arts, Architecture and Design, studio of Sculpture under prof. Kurt Gebauer. At present I am trying to invest most time into my own free creation, and at the same time I am involved in many various activities from casual pedogogical work to small restoration work of artworks, modelling, and playing in several music groups I have been interested in package design since I created an interesting birthday box for my close friends. I have acquired valuable experience in the Art School of Václav Hollar and during my residency at the Department of Design at the Academy of Fine Arts in Hangzhou (China). Package as a recycled messenger of sensitive human creativity: Package design gives motivation for creative thinking. In many cases the package design is as important as the product it holds, and sometimes it can be even more important. The package may be a building set sculpture, or a toy. I prefer packaging that is environmentally friendly and can be recycled. Where the ideas come from: Inspiration sometimes comes from places where one would not expect it. That is why I try to have my senses always alert.

12

13 Obal na topánky firmy Botas / Botas Shoes Package Jednoduchá krabice na dnes tolik populární české botasky na první pohled upoutá čistým konstrukčním řešením a zdařilou minimalistickou grafikou. Designérka se nezastavila u pojetí vnější strany obalu, ale počítala i s momentem překvapení při jeho rozevření. Důmyslná konstrukce v sobě ukrývá dva úhlopříčně oddělené úložné prostory a svěží barevnost, jež kontrastuje s šedí recyklovaného kartonu. Vnitřní dělení umožňuje vkládání propagačních materiálů nebo vtipného návodu, jak si zavázat tkaničky. Porota vyzdvihla ergonomické propracování detailů. This simple box for the popular Botas shoes attracts attention at first sight with clear construction solution and quality minimal graphics. The designer didn t work out just the inner side of the package, she also used the moment of surprise after opening it. Ingenious construction is hiding two separate diagonal storage spaces with fresh colors as a contrast to the grey recycled cardboard. Subdivisions allow the insertion of promotional materials or witty instructions how to bind laces. The jury highlighted the ergonomic detailing. 2. místo 2 nd place Ľubica Kulomberová Obal na topánky firmy Botas / Botas Shoes Package VŠUP, Praha / AAAD, Prague Slovensko / Slovakia

14 2. místo 2 nd place Ľubica Kulomberová Obal na topánky firmy Botas / Botas Shoes Package VŠUP, Praha / AAAD, Prague Slovensko / Slovakia Ľubica Kulomberová Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Je to zatiaľ päť neúplných rokov štúdia v ateliéri K.O.V. pod záštitou VŠUP v Prahe. Predovšetkým sa venujem šperku, ktorý sa pohybuje na hranici úžitkového predmetu a sochy. Odbor šperku je odborom, v ktorom sa môžete venovať či zasahovať do rôznych odvetví umenia, od šperku cez design až po architektúru. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? Žeby som pracovala priamo pre obalový design vo väčšom meradle, to nie. No moja práca predovšetkým začína u papierového modelu obalu. A tu prichádzam k novým možnostiam využitia papiera nielen ako modelačného materiálu, ale aj materiálu pre hotový produkt obalový produkt. Takže dalo by sa povedať, že väčšina modelov spadá do tejto kategórie. Obal je škrupinou, neodmysliteľnou súčasťou produktu a je len náznakom toho, čo vás čaká pod ním. Preto tak ako produkt, tak aj obal by mal byť na rovnakej rovine pozornosti. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Určite áno. Už len tým, že si prezeráte knižku, ste niečím ovplyvnený. A nie som ani tak ovplyvnená tvorbou, ako skôr spôsobom, akým premýšľali a žili. Moje uznanie patrí mnohým architektom a designérom Le Corbusier, Mies van de Rohe, Charles a Ray Eams, Walter Gropius, Loewy... a mnohí ďalší. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am studying in the studio K.O.V. under the patronage of the University of Arts, Architecture and Design in Prague. The subject of jewellery can cross boundaries into other artistic areas such as design and architecture. We mainly focus on jewellery that relates to applied arts and sculpture. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? I have no experience with package design. My work starts with a paper model. After I realize that it is not only a modelling material, but it can be a package for a product. The package undoubtly belongs to the product itself; it can communicate what inside is. That is why we should pay equal attention to the package as to the product. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? I definitely am. Only by studying others work I am inspired. I think I am not so influenced by the works, but more by the artists themselves or by their life style. Of famous architects and designers I like most Le Corbusier, Mies van de Rohe, Charles a Ray Eams, Walter Gropius, Loewy...and many others. lubicakulomberova.com

15

16 3. místo 3 th place Melissa Dangerfield Medové bonbony Manuka / Manuka Honey Sweets Massey University Albany Nový Zéland / New Zealand Medové bonbony Manuka / Manuka Honey Sweets Z listů novozélandského stromu Manuka si prý dělal čaj už James Cook a proslavil ho po celém světě pod názvem tea tree. Jeho blahodárné účinky jsou na Novém Zélandě známé stejně jako chuť lahodného včelího medu vyrobeného z jeho květů. Obal na medové bonbóny Manuka navozuje atmosféru tradičního, přírodního a 100 % novozélandského výrobku. Vizuálně přitažlivý a přitom na výrobu levný dárkový balíček jde však za hranice běžného obalu. Svazek bonbónů připomíná kytici a jednotlivé kvítky je možné z celku oddělit jednoduchým zatáhnutím za provázek. Autorce se podařilo naplnit záměr a vytvořit efektní, ručně vyráběný obal na rukodělnou cukrovinku, která poslouží jako atraktivní suvenýr. They say that James Cook prepared tea from the leaves of New Zealand tree Manuka and made it famous all over the world under the name of tea tree. Its beneficial effects and the taste of delicious honey made of its flowers are well known in New Zealand. The package for Manuka honey candy evokes the atmosphere of a traditional, natural and 100 % New Zealand product. Visually attractive and low-cost producible gift package goes beyond conventional packaging. The pack of candies recalls a bouquet; individual blossoms can be easily separated by pulling the string. The author met the intent and created a handmade candy package that also serves as an attractive souvenir.

17 Melissa Dangerfield Momentálně studuji třetím rokem na Massey University v Aucklandu, Nový Zéland. Mým hlavním oborem je Vizuální a komunikační design. Jako vedlejší obor studuji Grafický design. Postupně se snažím získávat znalosti ve všech oblastech designu jako typografie, ilustrace, obaly, propagace nebo dějiny umění. Asi nejvíce jsem si oblíbila typografii. Líbí se mi myšlenka, že samotný text může sloužit jako nástroj komunikace, protože je schopný vyjádřit náladu. Myslím si, že je velmi důležité, aby byl grafický design produktu pečlivě proveden, protože typografické nedokonalosti mohou poškodit jinak dobrý design výrobku. Opravdu mě baví proces, který probíhá při vymýšlení obalu. Zpočátku se cítím být produktem limitována, postupně však, jak se s ním ztotožňuji, objevuji, že tu žádné hranice ani omezení nejsou. Najednou tu je obal ničím nelimitovaný, originální a přesto funkční. I am currently in my third year studying at Massey University, Auckland, New Zealand. I am majoring in Visual Communication Design with my minor being Graphic Design. I am gaining knowledge in all fields of design such as typography, illustration, packaging, advertising and art history to name a few. I particularly like the aspect of typography. I like the fact that text itself can solely portray a certain mood and be a way of communication. I believe its so important in any design process with type to apply it as successfully as you can, otherwise the design is shadowed by the imperfections. I really enjoy the process that takes place in package design. Initially I thought there would be certain limitations and boundaries, but by really engaging with the product, it makes me think outside of the box to come up with developing something with no limitations at all a package very unique yet visually functional. 3. místo 3 th place Melissa Dangerfield Medové bonbony Manuka / Manuka Honey Sweets Massey University Albany Nový Zéland / New Zealand

18

19 Obal na bryndzu / Bryndza Cheese Package Cena Slovenského centra dizajnu putuje ke zdařilému obalu na tradiční slovenský ovčí sýr bryndzu. Jeho autor využil typické neforemnosti sýra ve svůj prospěch a vtipně ho přirovnal ke tvaru huňatého ovčího těla. K výrobě obalu navíc použil minimální množství nezávadného materiálu (papíru i recyklovatelného plastu) a přispěl tak ke snížení dopadu na životní prostředí. The Slovak Design Centre Prize goes to the quality package for Slovak traditional sheep cheese Bryndza. The author used the typical bulkiness of the cheese and assimilated it jokingly to the shape of sheep s shaggy body. In addition, the production of packaging uses minimum amount of nontoxic materials (paper and recyclable plastic) thus reducing the environmental impact. Cena Slovenského centra dizajnu / Slovak Design Center Prize Martin Sombathy Obal na bryndzu / Bryndza Cheese Package Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak University of Technology in Bratislava Slovensko / Slovakia

20 Cena Slovenského centra dizajnu / Slovak Design Center Prize Martin Sombathy Obal na bryndzu / Bryndza Cheese Package Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak University of Technology in Bratislava Slovensko / Slovakia Martin Sombathy Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Študujem dizajn výrobkov na Fakultě architektúry STU v Bratislave. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? S obalovým designom zatiaľ veľa skúseností nemám, toto bola jedna z mojich prvých prác. Obal je podľa mňa najdôležitejšia vec na produktoch, ktoré nemajú šancu zaujať svojim vlastným vzhľadom. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Rád si pozriem práce iných ľudí, ale nesnažím sa nimi inšpirovať. Skôr si vytváram prehľad, čo pekné už niekto vytvoril. Možno to neskôr ovplyvňuje moje nápady, neviem. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am studying product design at the Architecture Faculty at STU in Bratislava. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? I have no experience with packaging design, this was one of my first projects. I think that package represents an important part of a product. Products themselves cannot attract by their own look. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? I like studying other people s works but I try not to be inspired by them. I try to be up the day with their work. I like to see nice things that someone has created. It may influence my ideas later, I don t know.

21 Vybrané práce / Works worth mentioning

22

23 Sarah Hegyesy Pis, laves-toé donc! Mýdlo z kravího mléka / Cow s milk soap Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Simon Laliberté Péperman Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Sophie Gläser Mýdlová bublina / Soap Bubble Bauhaus-Universität Weimar Německo / Germany Natália Vargová Obal na chlieb / Bread Package České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Slovensko / Slovakia

24

25 Teptévy Yith Kostkovaná košile Montferrand Montferrand s Plaid Shirts Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Claudie Grenier-Côté Do zobáčku / Prise de Becs Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Veronika Zelezníková Slovak National Toy-boy, Toy-girl Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Lukáš Fronc Dárkový obal na víno Massive / Wine Gift Package Massive

26

27 Hye Ri Lee Zápalky METTE / METTE Matches Jižní Korea / South Korea Piotr Wiśniewski Podhalaňské chuťovky / Smaki Podhalańskie (The Podhale Tastes) Academy of Fine Arts in Cracow Polsko / Poland Natasha Castonguay Tire Sainte-Catherine Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Mária Švecová Biele kráľovstvo / White Kingdom Slovensko / Slovakia

28

29 Petra Hušková CD obal / CD Package Květa Čulejová Krabice na mléko / Milkbox České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Michal Jakubec Ekologické Člověče nezlob se Domino / Ecological Ludo Game Domino Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Petra Žďárská Obal na Hašlerky / Hašlerky Bonbons Package Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín

30

31 Alice Endrychová Edice obalů pro výrobky firmy KOH-I-NOOR / The Edition of Packages for KOH-I-NOOR Company Products Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Tommaso Renzini Magamargì Université du Québec à Montréal Itálie / Italy Sabina Psotková Obal na český granát / The Czech Garnet Package Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín My An Bui Krabička na kokosové bonbóny / Coconut Candy Box Raffles International College, Hochiminh City Vietnam

32

33 Marcin Kumorek Tulipán / Tulip University of Arts in Poznan Polsko / Poland Michal Kupilík Becherovka Original Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Theresa Joseph George Pekárna Pandhal / Pandhal Cake Shop Indie / India Ying Chu, Chiao-Hsin Kao Mei-Jing Li, Yu-Hang Huang Mahjong obal, který na přírodu myslí / Mahjong Environmental Protection Package Tchaj-wan / Taiwan

34

35 Eliška Nováková Krabice na český kostkový cukr / Czech Lump Sugar Package České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Anna Černá Obal na stiskací knoflíky KOH-I-NOOR / Package for KOH-I-NOOR Metal Press Buttons České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Michaela Zaoralová Obal na minerální vodu Vincentka / Package for Mineral Water Vincentka Ostravská univerzita / University of Ostrava Eva Kolovrátková Večerníček (edice CD) / Good Night TV Stories (Večerníček) (CD Edition) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín

36

37 Linda Vránová Knedlo zelo vepřo to go České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Phuong Nguyen Keo Raffles International College, Hochiminh City Vietnam Miloš Pexa Bohemia Glass Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem / Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

38

39 Obal na národní produkt / Studenti středních a vyšších odborných škol Package for a National Product / High School Students

40

41

42 Kufřík Merkur / A Small Suitcase Merkur Stavebnicový kufřík Merkur potěší školáky, možná ale ještě víc jejich hravé tatínky. Funkční obal dobře koresponduje se svým obsahem a dává tak vyniknout tvarům i výrazným barvám známé české stavebnice. Porota ocenila adekvátně zvolené grafické řešení podporující technický ráz stavebnice a také celkovou úroveň výrobku, který ve středoškolské kategorii vyniká svojí dotažeností. The case for the building kit Merkur will please schoolchildren, but perhaps even more their playful dads. The functional package fits very nicely with its content thus giving a way for the shapes and strong colors of a famous Czech kit to stand out. The jury awarded appropriately the chosen graphic solution, supporting the technical nature of a construction and the overall level of product that excels in its completeness in the High school category. 1. místo 1 st place Tomáš Chludil Kufřík Merkur / A Small Suitcase Merkur Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště

43 1. místo 1 st place Tomáš Chludil Kufřík Merkur / A Small Suitcase Merkur Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště Tomáš Chludil Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Studuji 3. ročník ateliéru Průmyslového designu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Věnuji se navrhování výrobků různého zaměření, od interiérových předmětů až po spotřebiče. V budoucnu bych se chtěl vydat spíše průmyslovou cestou, navrhovat osobité výrobky, které však respektují průmyslovou výrobu. Baví mě hledat nová tvarová i materiálová řešení, která zaujmou a vynikají. Láká mě i práce ve studiu na větších projektech, kde spolupracuje skupina lidí, dává prostor diskuzi a rozvíjí nápady společně. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? Obalový design jsem zkusil poprvé až nyní. Toto odvětví designu je velice zajímavé a myslím si, že je důležitou součásti výrobku samotného. Obal by neměl být jenom obyčejná krabice, samozřejmě musí být v první řadě funkční a chránit výrobek, ale měl by ho také harmonicky doplňovat, zvýrazňovat ho a podtrhovat jeho charakter. Navíc je obal často první věc, která upoutá zákazníkovu pozornost, prakticky samotný výrobek prodává. Líbí se mi myšlenka, kdy se procházíte po obchodě a každý obal je jiný, originální a vás baví už samotný pohled na ně. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Zajímavých a inspirativních věcí je kolem mě spousta, takže není těžké se nechat strhnout nějakým směrem. Vyloženě nejoblíbenějšího umělce či designéra nemám. Pokud bych měl jmenovat tak se mi líbí práce skandinávských designérů a filozofie firmy IKEA. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am in the 3 rd year studying Industrial Design at the Secondary School of Applied and Fine Arts in Uherské Hradiště. I focus on the design of products for different purposes such as interior objects or electrical appliances. In the future I would like to design products for industrial production. I enjoy discovering new forms and material solutions. I aim to find a job in a large studio where I can work on bigger projects, which involve team work and discussion, and where people can develop ideas together. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? This was my first project on package design. This area of design is very interesting and I think it forms a significant part of the product itself. The package should not just be an ordinary box that has to be functional and protect the product, it should also complement its contents harmoniously, emphasizing it and accentuating its character. Above all, the package is the first thing we notice, it sells the product. Original packaging design creates colourful and enjoyable shopping experience. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? There are many different things that inspire me, so I do not feel influenced in any one direction. I do not have any favourite artists or designers. If I have to name someone, I like the work of Scandinavian designers and philosophy of the firm IKEA.

44

45 Taška na houby aneb houbaření český národní sport / Bag for Mushrooms or Mushrooming Czech National Sport Kdo vyráží na houby do lesa nebo na farmářský trh, ocení určitě jednoduchou papírovou tašku, která po cestě domů nahradí proutěný košík. Minimalistická perforace slouží totiž nejen jako výrazný grafický prvek, ale umožní houbám (nebo jakýmkoli jiným čerstvým potravinám) v tašce dýchat. Jednoduchým technologickým řešením vznikne ze sáčku taška, jejíž ucho navíc připomene, k jakému účelu uživatelům poslouží. Díky vhodně zvolenému materiálu i jeho plošné hmotnosti tašku snadno složíte i odnesete. Everyone who goes to pick mushrooms in the woods or goes to farmers markets, will certainly appreciate this simple paper bag, which replaces the wicker basket on the way home. Minimalist perforation serves not only as a bold graphic element but also allows mushrooms (or any other fresh food in a bag) to breathe. By a simple technological solution a sachet turns into a bag. Moreover, its holder shows us to what purpose the bag serves. Thanks to properly chosen material and its weight the bag can be easily folded and taken away. 2. místo 2 nd place Lukáš Kocián Taška na houby / Bag for Mushrooms Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště

46 2. místo 2 nd place Lukáš Kocián Taška na houby / Bag for Mushrooms Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště Lukáš Kocián Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Jsem studentem 3. ročníku oboru Průmyslový design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? Díky Mladému obalu jsem se poprvé seznámil z obalovým designem, ve škole se spíše zaměřujeme na tvarové řešení výrobků. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Při tvorbě svých prací se snažím jít svou vlastní cestou. V poslední době mě nejvíce oslovilo studio Art Lebedev, ale v podstatě jsem obdivovatelem každého dobrého designu. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am in the third year studying Industrial Design at the Secondary School of Applied and Fine Arts in Uherské Hradiště. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? This was my first project on package design. At school we focus more on three dimensional design of products. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? During my creative process I try to take my own path. Lately I have been mainly inspired by Art Lebedev Studio, but actually I am an admirer of all good design.

47

48 3. místo / 3rd place Michael Rosa Obal na vysočinu / Package for Salami Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava Obal na vysočinu / Package for Salami Autor představil zajímavé tvarové pojetí obalu na tradiční masný výrobek. Obal svojí formou povyšuje běžný produkt na exkluzivní lahůdku a vybízí k jejímu nákupu. K nákupu neopakovatelného kulinářského zážitku. The author introduced an interesting shape of a package for traditional meat products. With its form the package changes a common product to an exclusive delicacy and encourages the customer to purchase: to purchase an unrepeatable culinary experience.

49 Michael Rosa Studuji průmyslový design na Střední umělecké škole v Ostravě. Věnuji se především designu a tomu, abych ve škole neusnul. Kromě designu se ale věnuji také dalším uměleckým oblastem. Velice mě baví například kresba. Už si nepamatuji, kdy jsem se poprvé setkal s obalem, u kterého jsem si řekl, že je skvěle designově řešen. Co opravdu nemam rád je obal, který je vytvořen potažením výrobku kusem plastu s trapným potiskem. I am studying Industrial Design at the Secondary School of Fine Arts in Ostrava. I mainly focus on design and I try not to fall asleep at school. Other than design I am also interested in other artistic fields. For example, I really like drawing. I do not remember ever seeing package design that I have liked. What I really hate is the packaging formed by a single piece of plastic with a very bad graphic design. 3. místo / 3rd place Michael Rosa Obal na vysočinu / Package for Salami Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava

50

51 Obal na provázek / Package for a String Změť uzlíků ve skříni, zacuchaná vlákna a zamotané klubko provázku, jehož konce navíc ne a ne najít Krabička na provázek představuje chytrý způsob, jak se vyhnout podobným zmatkům. Autorka vytvořila z obalu praktický předmět, který po použití nevyhodíme do koše, ale znovu naplníme. Obal je uživatelsky přívětivý a barevně vstřícný. Tangle of nodules in the closet, matted fibers and tangled ball of twine with ends impossible to be found. The Package for a String represents a clever way to avoid similar confusion. The author created a practical package that doesn t have to be thrown into the trash but can be filled again. Package is user friendly and has nice color solutions. 3. místo / 3rd place Pavlína Králová Obal na provázek / Package for a String Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni / Secondary School of Business, Applied Art and Design, Pilsen

52 3. místo / 3rd place Pavlína Králová Obal na provázek / Package for a String Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni / Secondary School of Business, Applied Art and Design, Pilsen Pavlína Králová Studuji 1. ročník Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni, obor Grafický design. Veškerá výtvarná činnost mě vždycky zajímala, ale prostorová tvorba a práce s netradičními materiály mě zaujala nejvíce. V tomto oboru teprve začínám, takže zkušenosti s obalovým designem nemám. Na ZUŠ jsem se věnovala především kresbě a malbě. Líbí se mi, když obaly nejsou pouze k ochraně zboží, ale využijí se k uchování drobností anebo mohou posloužit při výtvarných hrách s dětmi. Nejsem ovlivněna žádným současným designérem, ale ráda sleduji jejich práci. Oslovuje mne užité umění a zpracovávání papíru, plastů a plexiskla. I am in the first year of the Secondary School of Business, Applied Arts and Design in Pilsen studying Graphic Design. I have always been interested in all aspects of the subject, but spatial creation and working with nontraditional materials have attracted me most. I am a beginner in this field. I have no experience with package design. At the Basic Art School I focused mainly on drawing and painting. What I like about packaging is that it does not only protect and sell the product, but it can also end up having other uses at home, for example, storing kids toys and games for children. I am not influenced by any contempory designers, but I like to be up the day with their work. I am very interested in applied arts, paper, plastic, and perspex processing.

53

54 Cena předsedy poroty / Chairman of the Jury Prize Kateřina Kuchariková Česká krajka / Czech Lace Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava Česká krajka / Czech Lace Ani tradiční řemeslné výrobky nemusejí v jednadvacátém století ztrácet svoji popularitu. Půvab českých paličkovaných krajek Vám připomene sada obalů vytvořených autorkou. Kartonový motýlek po složení a upevnění gumičkou evokuje typickou galanterní cívku, jejíž formát je přiměřeně velký, aby zaujal a nerušil. Zvolené řešení je výrobně nenáročné, originální a efektní. Obal doplňuje jemná grafika a zdařilá typografie. Even in the 21 st century traditional handicraft products don t have to loose their popularity. The set of packages created by the author will remind you of the charm of Czech bobbin lace. After putting together and attaching by elastic band, the cardboard butterfly evokes a typical thread spool. Its size is reasonably large to attract and doesn t disturb. The chosen solution is easy for production, original and effective. The package is supported by fine graphics and quality typography.

55 Kateřina Kuchariková Druhým rokem studuji na Střední umělecké škole v Ostravě obor Průmyslový design. Pro mou tvorbu je vždy důležitý prostor, ne pouze dvojrozměrná plocha. První zkušenosti s obalovým designem jsem nepochybně získávala už v dětství, v knížkách pro malé kutily. Skládání krabiček na cokoli, to byla téměř každodenní rutina, ale první profesionální zkušenosti s obalem jsem získala až díky loňskému ročníku Mladého obalu, kterého jsem se zúčastnila. Obal je samozřejmě důležitá součást samotného výrobku, jako budoucí designér vždy budu muset s obalem počítat. Jak tvarově, ekonomicky, ekologicky, tak i esteticky. Vědomě se pracemi jiných umělců ovlivňovat nenechávám, ale samozřejmě ve mně každé dílo zanechává určité pocity. Ale jako snad každý i já mám své oblíbené umělce, mezi které patří například Olgoj Chorchoj, Olbram Zoubek nebo Petr Nikl. Největším umělcem a inspirací je pro mne příroda, která nabízí to, co nikdo jiný nedokáže. Neomezené možnosti. Cena předsedy poroty / Chairman of the Jury Prize Kateřina Kuchariková Česká krajka / Czech Lace Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava I am in the second year at the Secondary School of Fine Arts in Ostrava studying Industrial Design. For my design work the three dimensional aspect is very important. My first experience with package design was when as a child I was reading books for little handymen. Assembling boxes for all sorts of things was almost a daily routine, however, I gained my first professional experience with packaging thanks to the last year s Young Package that I took part in. Of course, the package forms a very important part of the product itself. As a designer in the future I will have to take into account all aspects of the product cycle including economic or ecological questions. I am not consciously influenced by any artists, but of course each person s work has a certain impact on me. Like most people I have my favourite artists such as Olgoj Chorchoj, Olbram Zoubek, or Petr Nikl. For me the greatest artist is nature. It offers something that no human can do; the unlimited possibilities.

56 Vybrané práce / Works worth mentioning

57

58 Tereza Haumerová Obal na kraslicu / Easter Egg Package Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava / Josef Vydra School of Applied Arts, Bratislava Slovensko / Slovakia Jaroslav Prchal Tužková vlna / The Pencil Wave Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov / Saint Agnes of Bohemia Secondary School of Applied Arts, Český Krumlov Michael Rosa Obal na kostkový cukr / Lump Sugar Package Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava Klára Černá Perníkové srdce / Gingerbread Heart Střední umělecká škola grafická v Jihlavě / Secondary Graphic Art School in Jihlava

59

60 Ivana Dobiášová Oboustranná krabička na šperky / Both-sided Jewellery Package Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové / Secondary School of Applied Arts for Musical Instruments and Furniture, Hradec Králové Linda Klicperová Set pro Bohemia Sekt Prestige Rose Sv. Valentýn / Set for Bohemia Sekt Prestige Rose St. Valentine s day SSUPŠ PLZEŇ HUSOVA, s.r.o / Private High Industrial Arts School of Pilsen, Husova 43, Ltd Pavel Popkov Obal lipového čaje / Linden Tea Packag SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově / Saint Agnes of Bohemia Secondary School of Applied Arts, Český Krumlov Markéta Skalická Obal na kostkový cukr / Package for Sugar Lumps Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí / Secondary School of Applied Arts Ústí nad Orlicí

61

62 Anna Plocková Obal na slámové víno / Straw Wine Package Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí / Secondary School of Applied Arts Ústí nad Orlicí Lucie Horáková Krabičky na bonbóny / Box for Candies Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín / Secondary School of Industry and Art in Hodonín Barbora Sefzigová Set pro Bohemia Sekt Prestige Rose Sv. Valentýn / Set for Bohemia Sekt Prestige Rose St. Valentine s day SSUPŠ PLZEŇ HUSOVA, s.r.o / Private High Industrial Arts School of Pilsen, Husova 43, Ltd

63

64 Kniha jako obal na slova / Book as a Package for Words

65

66

67 Skrytá psaní / Hidden Writings Pozdravy z cest, blahopřání od babičky, dobré či špatné zprávy? Nebo snad milostný dopis? Zalepené obálky voní tajemstvím a malé holčičky je cítí lépe než kdokoli jiný. Co bychom se dozvěděli, kdybychom jednu obálku rozlepili? Odkrývejme slova pomalu jedno po druhém a objevujme příběh, který se skrývá stejně v nich jako mezi nimi Greetings from a journey, congratulations from grandma, good or bad news? Or perhaps a love letter? Sealed envelopes smell like secrets and little girls feel them better than anyone else. What would we find out if we opened one? Let s uncover the words slowly one by one and let s discover the story within them as well as between them místo 1 st place Nikola Kalinová Skrytá psaní / Hidden Writings Fakulta výtvarných umění VUT v Brně / Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts

68 1. místo 1 st place Nikola Kalinová Skrytá psaní / Hidden Writings Fakulta výtvarných umění VUT v Brně / Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts Nikola Kalinová Studuji v Ateliéru papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně pod vedením Doc. Dr. J. H. Kocmana. Ateliér je zaměřený především konceptuálně, má největší vášeň je však tvorba autorských knih. Na střední škole jsem studovala ilustraci a nyní se snažím své knihy doplňovat o myšlenku a zajímavé technologické řešení. Přemýšlím, jakou nejvhodnější vizuální podobu zvolit pro určitou knihu tak, aby spolu vše souviselo, aby ilustrace, typografie a vazba knihy dokreslovaly její myšlenku a obsah. Z tohoto důvodu mě zaujalo letošní téma Zabalte slova, protože mi umožnilo spojení toho všeho v jedno. S produktovými obaly mám zatím jen menší zkušenosti. Vždy je pro mě důležitá především jednoduchost spolu s funkčností a výmluvnost a efektivnost použitého materiálu. V tomto směru mě nejvíce ovlivnil Jan Činčera, který mi díky svým radám a zkušenostem otevřel možnosti i v tomto směru tvorby. Čím více přemýšlím nad tím, kdo mě nejvíce ovlivnil, přicházím na to, že to jsou především lidé, se kterými jsem se přímo setkala, kteří na mě mohli zapůsobit nejen přes svoji tvorbu, ale i svojí osobností. Jedním z nich je Vladimír Čadílek, můj učitel ze základní umělecké školy, od kterého jsem se naučila všechny důležité věci jako hravost, fantazii a píli. Ve své tvorbě i v životě se řídím jeho slovy:,,talent je jen špička ledovce, všechno pod ní je tvrdá práce. Z významných osobností je to František Štorm, díky kterému se pro mě stala typografie zajímavou, a Pavel Dvorský, můj pedagog ze střední školy, který mě díky svému přístupu a otevřenosti přiměl k vytvoření vlastních názorů na směřování mé tvorby. I am studying in the studio of Paper and Book at the Faculty of Fine Arts in Brno under Dr. J. H. Kocman. The studio is focused mainly conceptually. My greatest passion is the creation of authorial books. At the secondary school I studied Illustration. At present I try to complement books by ideas and interesting technical solutions. I intend to come up with the most convenient visual image. In my work I like to connect illustration, typography and book binding together so they support its idea and content. That is the reason why I have been interested in this year s theme Book as a Package for Words. It enables me to connect everything in one whole. I have no valuable experience with product design so far. The simplicity together with functionality and eloquence together with effectiveness of used material has always been very important to me. In this sense I have been inspired most by Jan Činčera who has showed me possibilities of my further development. More I am thinking of the fact who has inspired me most, more I am finding out that they are mainly people I have met personally. They may have influenced me not only by their work, but also by their personality. One of them is Vladimír Čadílek, my teacher from my basic art school. From him I have learnt all important things such as playfulness, fantasy and industry. In my work and life I am guided by his words: Talent is only the top of an iceberg, under it there is only hard work. Of significant persons it is František Štorm. Thanks to him typography has turned into an interesting thing to me. Then Pavel Dvorský, my pedagogue from the secondary school, who thanks to his attitude and openness, has made me create my own ideas on my work.

69

70 Zenrin Kushu kniha s držadlem / Zenrin Kushu Book with a Handle Porota ocenila přirozené propojení typografie s knihařským provedením a ztotožnila se s autorovou básnickou formulací, o níž se s Vámi podělí: The jury appreciated the natural connection of typography and bookbinding and agreed with the author s poetic formulation that we want to share with you: Stejně jako je kufr obalem na ponožky a trička, když někam jedeme, je i kniha obalem na slova, která si chceme přečíst. As the case is a package for socks and shirts when we go somewhere, also the book is a package for words we want to read. 2. místo 2 nd place Ondřej Horáček Zenrin Kushu kniha s držadlem / Zenrin Kushu Book with a Handle Díky ní si je však můžeme nejen číst, ale i přenášet ve svých batůžcích na naší cestě životem. Oč lépe se nám přenáší kniha, jež je přenášení uzpůsobena.. Zenrin Kushu kniha s držadlem! Kniha pro potulné mnichy. KNIHA PRO LIDI NA CESTĚ! But thanks to it we can not only read it but also transfer it in our backpacks on our life journey. How much better we carry a book, which is adapted to be carried... Zenrin Kush the book with a handle! The book for wandering monks. THE BOOK FOR PEOPLE ON THE WAY!

71 2. místo 2 nd place Ondřej Horáček Zenrin Kushu kniha s držadlem / Zenrin Kushu Book with a Handle Ondřej Horáček Se mnou je to takhle: dříve jsem býval umělec. Čtyři roky jsem studoval digitální média u Stanislava Zippeho na Fakultě umění a architektury v Liberci. Dělal jsem hlavně videa a programoval vizuální systémy založené na náhodných číslech. Jenže pak mi to přestalo dávat smysl. John Cage napsal, že nemá co říct a to říká. Já jsem nejen neměl co říct, ale ani se mi o tom moc nechtělo mluvit. Tak jsem začal dělat grafiku a užité věci. Díky tomu všemu vlastně ani žádné designéry moc neznám Nyní pracuji jako grafik na volné noze, vytvářím hlavně weby, loga, knížky Z grafiky mám rád třeba Kerr Noble, z umělců potom Olafura Eliassona. Z těch starších třeba Sol LeWitta a z těch ještě starších Matisse. A Johna Cage, samozřejmě. Obalový design bych si zkusil moc rád, momentálně bych si ale chtěl vyrobit stůl. Mám to docela promyšlené. This is my life story: I used to be an artist before. I studied Digital Media in Stanislav Zippe s studio at the Faculty of Fine Arts and Architecture in Liberec for four years. I mainly made videos and programmed visual systems based on accidental numbers. Then it stopped making sense to me. John Cage wrote that he had not had anything to say and he had said it. I did not have anything to say and I did not want to talk about it either. So I did graphics and applied arts. That is why I do not know any designers Now I work as a graphic, freelancer. I mainly create webs, logos and books Of graphics I like for example Kerr Noble, of artists then Olafur Eliasson. Of the older ones, for example, Sol LeWitta, and of those even older Matisse. And John Cage, of course. I have really enjoyed the possibility of being able to try package design. Now I would really like to make a table. I have a really good plan. I have thought of it twice. ohoracek.cz

72

73 3. místo / 3rd place Radka Bartošová Starcův strom / Old Man s Tree Soukromá střední umělecká škola grafická a vyšší odborná škola grafická v Jihlavě / The Graphic College and Secondary Graphic Art School in Jihlava Starcův strom / Old Man s Tree Slova tvoří věty, věty tvoří letokruhy, které se stávají prostorem nejen pro četbu, ale především pro dotek. Porota ocenila netypickou knižní formu, formu knihy-objektu kvalitně knihařsky zpracovanou. Words form sentences, sentences are tree rings that become a space not only for reading but especially for touching. The jury appreciated the unusual book form, the form of a quality bookbinding book-object.

74 Radka Bartošová Jsem studentkou 4. ročníku na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě, obor propagační výtvarnictví. V budoucnu bych se chtěla věnovat nejen grafickému designu, ale také se poohlédnout po dalších formách, jako je například obalový design, se kterým doposud nemám téměř žádné zkušenosti. Design je pro mě myšlenka, nápad a jeho řešení co nejprostším a nejpřitažlivějším způsobem. I am a fourth year student of the Secondary Graphic School in Jihlava, subject Business Advertising. In the future I would like to focus not only on graphic design, but also on package design that I have no experience with. Design is an idea for me, a thought and its solution in the simplest and most attractive way. 3. místo / 3rd place Radka Bartošová Starcův strom / Old Man s Tree Soukromá střední umělecká škola grafická a vyšší odborná škola grafická v Jihlavě / The Graphic College and Secondary Graphic Art School in Jihlava

75 Vybrané práce / Works worth mentioning

76

77 Kristýna Pozlerová Star Soukromá střední umělecká škola grafická a vyšší odborná škola grafická v Jihlavě / The Graphic College and Secondary Graphic Art School in Jihlava Mária Tokárová Martina Vince Sudynová Cook Bag Slovensko /Slovakia Veronika Homolová KS_NL_IO_HV_AA Západočeská univerzita v Plzni / University of West Bohemia in Pilsen Joanna Bogusz, Emilia Kohut, Adam Lutomirski, Jakub Wójcik 3D NUMBERS Academy of Arts in Gdansk Polsko / Poland

78

79 Porota / Jury members

80

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více