16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition"

Transkript

1 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

2

3 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

4 Po loňském, prvním výrazně změněném 15. ročníku, kdy se organizátorky pustily s plným nasazením do nově pojaté soutěže, ani následující ročník nepolevily. Díky mravenčí přípravné komunikační práci se podařilo oslovit dnes již opravdu celý svět (soutěžící ze Zimbabwe, Malajsie ) Oceněný výběr nebyl sice širokým světovým záběrem příliš ovlivněn, ale přesto soutěž ve svém 16. ročníku nestárne, je stále šťavnatá, překvapující a vzrušující do dalších ročníků. After the last, significantly changed 15th edition, the organizers went with full commitment into newly developed competition and didn t let up the next year, either. With painstaking preparatory communication work they managed to reach the entire world (competitors from Zimbabwe, Malaysia...) Although the award-winning choice wasn t influenced by wide world range that much, the competition isn t getting old in its 16th edition, it s still juicy, surprising and exciting into next years. Jan Činčera Předseda poroty / Jury Chairman

5 Radostná oznámení o zvyšujícím se počtu účastníků se již stala tradiční součástí každého katalogu Mladého obalu. Ani ten letošní nebude výjimkou. Mladý obal 2011 se svými téměř sedmi stovkami soutěžících opět prolomil všechny předchozí rekordy a přilákal účastníky ze 46 zemí po celém světě! Exotická vůně soutěžních prací ale nebyla jedinou zvláštností letošního ročníku. Téma Obal na národní produkt přineslo ještě další, pro soutěž designu ne zcela obvyklé prvky: politické názory a výrazné emoce. Řada soutěžících pojala letošní zadání jako možnost kriticky se vyjádřit k politickému dění svojí země, okomentovat sociální problémy nebo odstraňovat známá tabu. Obal na prostitutku, dlažební kostku nebo oprátku nás upozorňovaly, že národním produktem nemusejí být pouze lokální cukrovinky. Do výsledného výběru poroty se takový obal ale nakonec neprobojoval ani jeden. Českým studentům se po čtyřech letech podařilo prolomit kanadskou nadvládu a zvítězit ve všech třech kategoriích. Tak silné zastoupení českých studentů není překvapující: Češi stále tvoří více než polovinu přihlášených. Soutěž Mladý obal je v životě studentů designu z čím dál většího počtu zemí světa definitivně spjata se začátkem jara. O důvod víc, proč se rok co rok těšit na konec zimy. Happy announcements about the rising number of participants have become a traditional part of all Young Package catalogues. This year will not be an exception. Young Package 2011 with its almost seven hundred participants has broken all previous records again and attracted participants from 46 countries all over the world! The exotic smell of the competition works was not only this year s peculiarity. The theme Package for a national product brought with it other atypical features into the competition: political ideas and strong emotions. Many participants interpreted this year s assignment as a possibility to criticize their country s political development, to comment social problems, or to break taboos. Package for a prostitute, cobblestone, or a noose warned us that a national product does not always have to be represented by local candies. However, none of those packages struggled through into the final jury s selection. Czech students managed to beat Canadian domination after four years and won all four categories. Such strong Czech representation is not surprising. Czech students still form more than half of the competitors. The Young Package competition is in the life of design students from more and more different countries definitely connected with the beginning of spring. One more reason to look forward to the end of winter. Klára Mergerová CZECHDESIGN.CZ /

6

7 Obal na národní produkt / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Package for a National Product / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

8

9

10 Vlajkobal-českobal / Flagwrapper-Czechwrapper Národní charakter sklářských výrobků se v obalové řadě autorce podařilo vystihnout s elementární jednoduchostí a elegancí. Perfektně zkonstruovaný obal je funkční, chrání skleničky a barevně i tvarově znázorňuje proporce české vlajky. Výsledný charakter obalu tvoří jednotný, harmonický celek. In this range of packages the author managed to capture the national character of glass products with elemental simplicity and elegance. The perfectly designed packaging is functional, protects the glass and recalls proportions of a Czech flag with its colors and shapes. The final character of the package creates an uniform and harmonic complex. 1. místo 1 st place Diana Winklerová Vlajkobal-českobal / Flagwrapper-Czechwrapper

11 1. místo 1 st place Vlajkobal-českobal / Flagwrapper-Czechwrapper Diana Winklerová Sochařství jako úhel pohledu: Absolvovala jsem Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Ateliéru veškerého sochařství prof. Kurta Gebauera. Momentálně se snažím investovat maximum času do vlastní volné tvorby, paralelně mě provází docela široké množství aktivit, příležitostnou pedagogickou prací počínaje, přes drobné restaurování uměleckých objektů, modelářství, hraní v několika hudebních uskupeních Obalový design z pohledu tvůrce mě provází asi od okamžiku, kdy mi připadlo důležité umět seskládat zajímavou krabičku na dárek pro mé blízké. Zajímavé zkušenosti mi například poskytla Výtvarná škola Václava Hollara a stáž na katedře designu na čínské Akademii umění v Hangzhou. Obal jako recyklovatelný posel citlivé lidské kreativity: Obalový design je pro mě zajímavým podnětem ke kreativnímu uvažování. V mnoha případech je obal rovnocenným partnerem obsahu, ne-li někdy jeho zajímavější součástí. Obal může být stavebnicí, sochou, hračkou. A největší radost mám z těch, které bezděčně nepřekážejí přírodě a mohu je s co nejklidnějším svědomím předat k recyklaci. Kde se berou nápady: Inspirace někdy přichází z míst, odkud by to člověk zrovna nečekal, tak se snažím mít pořád nastražené smysly. Sculpture as a point of view: I have graduated from the University of Arts, Architecture and Design, studio of Sculpture under prof. Kurt Gebauer. At present I am trying to invest most time into my own free creation, and at the same time I am involved in many various activities from casual pedogogical work to small restoration work of artworks, modelling, and playing in several music groups I have been interested in package design since I created an interesting birthday box for my close friends. I have acquired valuable experience in the Art School of Václav Hollar and during my residency at the Department of Design at the Academy of Fine Arts in Hangzhou (China). Package as a recycled messenger of sensitive human creativity: Package design gives motivation for creative thinking. In many cases the package design is as important as the product it holds, and sometimes it can be even more important. The package may be a building set sculpture, or a toy. I prefer packaging that is environmentally friendly and can be recycled. Where the ideas come from: Inspiration sometimes comes from places where one would not expect it. That is why I try to have my senses always alert.

12

13 Obal na topánky firmy Botas / Botas Shoes Package Jednoduchá krabice na dnes tolik populární české botasky na první pohled upoutá čistým konstrukčním řešením a zdařilou minimalistickou grafikou. Designérka se nezastavila u pojetí vnější strany obalu, ale počítala i s momentem překvapení při jeho rozevření. Důmyslná konstrukce v sobě ukrývá dva úhlopříčně oddělené úložné prostory a svěží barevnost, jež kontrastuje s šedí recyklovaného kartonu. Vnitřní dělení umožňuje vkládání propagačních materiálů nebo vtipného návodu, jak si zavázat tkaničky. Porota vyzdvihla ergonomické propracování detailů. This simple box for the popular Botas shoes attracts attention at first sight with clear construction solution and quality minimal graphics. The designer didn t work out just the inner side of the package, she also used the moment of surprise after opening it. Ingenious construction is hiding two separate diagonal storage spaces with fresh colors as a contrast to the grey recycled cardboard. Subdivisions allow the insertion of promotional materials or witty instructions how to bind laces. The jury highlighted the ergonomic detailing. 2. místo 2 nd place Ľubica Kulomberová Obal na topánky firmy Botas / Botas Shoes Package VŠUP, Praha / AAAD, Prague Slovensko / Slovakia

14 2. místo 2 nd place Ľubica Kulomberová Obal na topánky firmy Botas / Botas Shoes Package VŠUP, Praha / AAAD, Prague Slovensko / Slovakia Ľubica Kulomberová Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Je to zatiaľ päť neúplných rokov štúdia v ateliéri K.O.V. pod záštitou VŠUP v Prahe. Predovšetkým sa venujem šperku, ktorý sa pohybuje na hranici úžitkového predmetu a sochy. Odbor šperku je odborom, v ktorom sa môžete venovať či zasahovať do rôznych odvetví umenia, od šperku cez design až po architektúru. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? Žeby som pracovala priamo pre obalový design vo väčšom meradle, to nie. No moja práca predovšetkým začína u papierového modelu obalu. A tu prichádzam k novým možnostiam využitia papiera nielen ako modelačného materiálu, ale aj materiálu pre hotový produkt obalový produkt. Takže dalo by sa povedať, že väčšina modelov spadá do tejto kategórie. Obal je škrupinou, neodmysliteľnou súčasťou produktu a je len náznakom toho, čo vás čaká pod ním. Preto tak ako produkt, tak aj obal by mal byť na rovnakej rovine pozornosti. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Určite áno. Už len tým, že si prezeráte knižku, ste niečím ovplyvnený. A nie som ani tak ovplyvnená tvorbou, ako skôr spôsobom, akým premýšľali a žili. Moje uznanie patrí mnohým architektom a designérom Le Corbusier, Mies van de Rohe, Charles a Ray Eams, Walter Gropius, Loewy... a mnohí ďalší. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am studying in the studio K.O.V. under the patronage of the University of Arts, Architecture and Design in Prague. The subject of jewellery can cross boundaries into other artistic areas such as design and architecture. We mainly focus on jewellery that relates to applied arts and sculpture. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? I have no experience with package design. My work starts with a paper model. After I realize that it is not only a modelling material, but it can be a package for a product. The package undoubtly belongs to the product itself; it can communicate what inside is. That is why we should pay equal attention to the package as to the product. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? I definitely am. Only by studying others work I am inspired. I think I am not so influenced by the works, but more by the artists themselves or by their life style. Of famous architects and designers I like most Le Corbusier, Mies van de Rohe, Charles a Ray Eams, Walter Gropius, Loewy...and many others. lubicakulomberova.com

15

16 3. místo 3 th place Melissa Dangerfield Medové bonbony Manuka / Manuka Honey Sweets Massey University Albany Nový Zéland / New Zealand Medové bonbony Manuka / Manuka Honey Sweets Z listů novozélandského stromu Manuka si prý dělal čaj už James Cook a proslavil ho po celém světě pod názvem tea tree. Jeho blahodárné účinky jsou na Novém Zélandě známé stejně jako chuť lahodného včelího medu vyrobeného z jeho květů. Obal na medové bonbóny Manuka navozuje atmosféru tradičního, přírodního a 100 % novozélandského výrobku. Vizuálně přitažlivý a přitom na výrobu levný dárkový balíček jde však za hranice běžného obalu. Svazek bonbónů připomíná kytici a jednotlivé kvítky je možné z celku oddělit jednoduchým zatáhnutím za provázek. Autorce se podařilo naplnit záměr a vytvořit efektní, ručně vyráběný obal na rukodělnou cukrovinku, která poslouží jako atraktivní suvenýr. They say that James Cook prepared tea from the leaves of New Zealand tree Manuka and made it famous all over the world under the name of tea tree. Its beneficial effects and the taste of delicious honey made of its flowers are well known in New Zealand. The package for Manuka honey candy evokes the atmosphere of a traditional, natural and 100 % New Zealand product. Visually attractive and low-cost producible gift package goes beyond conventional packaging. The pack of candies recalls a bouquet; individual blossoms can be easily separated by pulling the string. The author met the intent and created a handmade candy package that also serves as an attractive souvenir.

17 Melissa Dangerfield Momentálně studuji třetím rokem na Massey University v Aucklandu, Nový Zéland. Mým hlavním oborem je Vizuální a komunikační design. Jako vedlejší obor studuji Grafický design. Postupně se snažím získávat znalosti ve všech oblastech designu jako typografie, ilustrace, obaly, propagace nebo dějiny umění. Asi nejvíce jsem si oblíbila typografii. Líbí se mi myšlenka, že samotný text může sloužit jako nástroj komunikace, protože je schopný vyjádřit náladu. Myslím si, že je velmi důležité, aby byl grafický design produktu pečlivě proveden, protože typografické nedokonalosti mohou poškodit jinak dobrý design výrobku. Opravdu mě baví proces, který probíhá při vymýšlení obalu. Zpočátku se cítím být produktem limitována, postupně však, jak se s ním ztotožňuji, objevuji, že tu žádné hranice ani omezení nejsou. Najednou tu je obal ničím nelimitovaný, originální a přesto funkční. I am currently in my third year studying at Massey University, Auckland, New Zealand. I am majoring in Visual Communication Design with my minor being Graphic Design. I am gaining knowledge in all fields of design such as typography, illustration, packaging, advertising and art history to name a few. I particularly like the aspect of typography. I like the fact that text itself can solely portray a certain mood and be a way of communication. I believe its so important in any design process with type to apply it as successfully as you can, otherwise the design is shadowed by the imperfections. I really enjoy the process that takes place in package design. Initially I thought there would be certain limitations and boundaries, but by really engaging with the product, it makes me think outside of the box to come up with developing something with no limitations at all a package very unique yet visually functional. 3. místo 3 th place Melissa Dangerfield Medové bonbony Manuka / Manuka Honey Sweets Massey University Albany Nový Zéland / New Zealand

18

19 Obal na bryndzu / Bryndza Cheese Package Cena Slovenského centra dizajnu putuje ke zdařilému obalu na tradiční slovenský ovčí sýr bryndzu. Jeho autor využil typické neforemnosti sýra ve svůj prospěch a vtipně ho přirovnal ke tvaru huňatého ovčího těla. K výrobě obalu navíc použil minimální množství nezávadného materiálu (papíru i recyklovatelného plastu) a přispěl tak ke snížení dopadu na životní prostředí. The Slovak Design Centre Prize goes to the quality package for Slovak traditional sheep cheese Bryndza. The author used the typical bulkiness of the cheese and assimilated it jokingly to the shape of sheep s shaggy body. In addition, the production of packaging uses minimum amount of nontoxic materials (paper and recyclable plastic) thus reducing the environmental impact. Cena Slovenského centra dizajnu / Slovak Design Center Prize Martin Sombathy Obal na bryndzu / Bryndza Cheese Package Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak University of Technology in Bratislava Slovensko / Slovakia

20 Cena Slovenského centra dizajnu / Slovak Design Center Prize Martin Sombathy Obal na bryndzu / Bryndza Cheese Package Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak University of Technology in Bratislava Slovensko / Slovakia Martin Sombathy Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Študujem dizajn výrobkov na Fakultě architektúry STU v Bratislave. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? S obalovým designom zatiaľ veľa skúseností nemám, toto bola jedna z mojich prvých prác. Obal je podľa mňa najdôležitejšia vec na produktoch, ktoré nemajú šancu zaujať svojim vlastným vzhľadom. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Rád si pozriem práce iných ľudí, ale nesnažím sa nimi inšpirovať. Skôr si vytváram prehľad, čo pekné už niekto vytvoril. Možno to neskôr ovplyvňuje moje nápady, neviem. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am studying product design at the Architecture Faculty at STU in Bratislava. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? I have no experience with packaging design, this was one of my first projects. I think that package represents an important part of a product. Products themselves cannot attract by their own look. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? I like studying other people s works but I try not to be inspired by them. I try to be up the day with their work. I like to see nice things that someone has created. It may influence my ideas later, I don t know.

21 Vybrané práce / Works worth mentioning

22

23 Sarah Hegyesy Pis, laves-toé donc! Mýdlo z kravího mléka / Cow s milk soap Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Simon Laliberté Péperman Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Sophie Gläser Mýdlová bublina / Soap Bubble Bauhaus-Universität Weimar Německo / Germany Natália Vargová Obal na chlieb / Bread Package České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Slovensko / Slovakia

24

25 Teptévy Yith Kostkovaná košile Montferrand Montferrand s Plaid Shirts Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Claudie Grenier-Côté Do zobáčku / Prise de Becs Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Veronika Zelezníková Slovak National Toy-boy, Toy-girl Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Lukáš Fronc Dárkový obal na víno Massive / Wine Gift Package Massive

26

27 Hye Ri Lee Zápalky METTE / METTE Matches Jižní Korea / South Korea Piotr Wiśniewski Podhalaňské chuťovky / Smaki Podhalańskie (The Podhale Tastes) Academy of Fine Arts in Cracow Polsko / Poland Natasha Castonguay Tire Sainte-Catherine Université du Québec à Montréal Kanada / Canada Mária Švecová Biele kráľovstvo / White Kingdom Slovensko / Slovakia

28

29 Petra Hušková CD obal / CD Package Květa Čulejová Krabice na mléko / Milkbox České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Michal Jakubec Ekologické Člověče nezlob se Domino / Ecological Ludo Game Domino Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Petra Žďárská Obal na Hašlerky / Hašlerky Bonbons Package Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín

30

31 Alice Endrychová Edice obalů pro výrobky firmy KOH-I-NOOR / The Edition of Packages for KOH-I-NOOR Company Products Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Tommaso Renzini Magamargì Université du Québec à Montréal Itálie / Italy Sabina Psotková Obal na český granát / The Czech Garnet Package Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín My An Bui Krabička na kokosové bonbóny / Coconut Candy Box Raffles International College, Hochiminh City Vietnam

32

33 Marcin Kumorek Tulipán / Tulip University of Arts in Poznan Polsko / Poland Michal Kupilík Becherovka Original Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín Theresa Joseph George Pekárna Pandhal / Pandhal Cake Shop Indie / India Ying Chu, Chiao-Hsin Kao Mei-Jing Li, Yu-Hang Huang Mahjong obal, který na přírodu myslí / Mahjong Environmental Protection Package Tchaj-wan / Taiwan

34

35 Eliška Nováková Krabice na český kostkový cukr / Czech Lump Sugar Package České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Anna Černá Obal na stiskací knoflíky KOH-I-NOOR / Package for KOH-I-NOOR Metal Press Buttons České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Michaela Zaoralová Obal na minerální vodu Vincentka / Package for Mineral Water Vincentka Ostravská univerzita / University of Ostrava Eva Kolovrátková Večerníček (edice CD) / Good Night TV Stories (Večerníček) (CD Edition) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata University in Zlín

36

37 Linda Vránová Knedlo zelo vepřo to go České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Phuong Nguyen Keo Raffles International College, Hochiminh City Vietnam Miloš Pexa Bohemia Glass Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem / Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

38

39 Obal na národní produkt / Studenti středních a vyšších odborných škol Package for a National Product / High School Students

40

41

42 Kufřík Merkur / A Small Suitcase Merkur Stavebnicový kufřík Merkur potěší školáky, možná ale ještě víc jejich hravé tatínky. Funkční obal dobře koresponduje se svým obsahem a dává tak vyniknout tvarům i výrazným barvám známé české stavebnice. Porota ocenila adekvátně zvolené grafické řešení podporující technický ráz stavebnice a také celkovou úroveň výrobku, který ve středoškolské kategorii vyniká svojí dotažeností. The case for the building kit Merkur will please schoolchildren, but perhaps even more their playful dads. The functional package fits very nicely with its content thus giving a way for the shapes and strong colors of a famous Czech kit to stand out. The jury awarded appropriately the chosen graphic solution, supporting the technical nature of a construction and the overall level of product that excels in its completeness in the High school category. 1. místo 1 st place Tomáš Chludil Kufřík Merkur / A Small Suitcase Merkur Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště

43 1. místo 1 st place Tomáš Chludil Kufřík Merkur / A Small Suitcase Merkur Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště Tomáš Chludil Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Studuji 3. ročník ateliéru Průmyslového designu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Věnuji se navrhování výrobků různého zaměření, od interiérových předmětů až po spotřebiče. V budoucnu bych se chtěl vydat spíše průmyslovou cestou, navrhovat osobité výrobky, které však respektují průmyslovou výrobu. Baví mě hledat nová tvarová i materiálová řešení, která zaujmou a vynikají. Láká mě i práce ve studiu na větších projektech, kde spolupracuje skupina lidí, dává prostor diskuzi a rozvíjí nápady společně. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? Obalový design jsem zkusil poprvé až nyní. Toto odvětví designu je velice zajímavé a myslím si, že je důležitou součásti výrobku samotného. Obal by neměl být jenom obyčejná krabice, samozřejmě musí být v první řadě funkční a chránit výrobek, ale měl by ho také harmonicky doplňovat, zvýrazňovat ho a podtrhovat jeho charakter. Navíc je obal často první věc, která upoutá zákazníkovu pozornost, prakticky samotný výrobek prodává. Líbí se mi myšlenka, kdy se procházíte po obchodě a každý obal je jiný, originální a vás baví už samotný pohled na ně. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Zajímavých a inspirativních věcí je kolem mě spousta, takže není těžké se nechat strhnout nějakým směrem. Vyloženě nejoblíbenějšího umělce či designéra nemám. Pokud bych měl jmenovat tak se mi líbí práce skandinávských designérů a filozofie firmy IKEA. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am in the 3 rd year studying Industrial Design at the Secondary School of Applied and Fine Arts in Uherské Hradiště. I focus on the design of products for different purposes such as interior objects or electrical appliances. In the future I would like to design products for industrial production. I enjoy discovering new forms and material solutions. I aim to find a job in a large studio where I can work on bigger projects, which involve team work and discussion, and where people can develop ideas together. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? This was my first project on package design. This area of design is very interesting and I think it forms a significant part of the product itself. The package should not just be an ordinary box that has to be functional and protect the product, it should also complement its contents harmoniously, emphasizing it and accentuating its character. Above all, the package is the first thing we notice, it sells the product. Original packaging design creates colourful and enjoyable shopping experience. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? There are many different things that inspire me, so I do not feel influenced in any one direction. I do not have any favourite artists or designers. If I have to name someone, I like the work of Scandinavian designers and philosophy of the firm IKEA.

44

45 Taška na houby aneb houbaření český národní sport / Bag for Mushrooms or Mushrooming Czech National Sport Kdo vyráží na houby do lesa nebo na farmářský trh, ocení určitě jednoduchou papírovou tašku, která po cestě domů nahradí proutěný košík. Minimalistická perforace slouží totiž nejen jako výrazný grafický prvek, ale umožní houbám (nebo jakýmkoli jiným čerstvým potravinám) v tašce dýchat. Jednoduchým technologickým řešením vznikne ze sáčku taška, jejíž ucho navíc připomene, k jakému účelu uživatelům poslouží. Díky vhodně zvolenému materiálu i jeho plošné hmotnosti tašku snadno složíte i odnesete. Everyone who goes to pick mushrooms in the woods or goes to farmers markets, will certainly appreciate this simple paper bag, which replaces the wicker basket on the way home. Minimalist perforation serves not only as a bold graphic element but also allows mushrooms (or any other fresh food in a bag) to breathe. By a simple technological solution a sachet turns into a bag. Moreover, its holder shows us to what purpose the bag serves. Thanks to properly chosen material and its weight the bag can be easily folded and taken away. 2. místo 2 nd place Lukáš Kocián Taška na houby / Bag for Mushrooms Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště

46 2. místo 2 nd place Lukáš Kocián Taška na houby / Bag for Mushrooms Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Secondary School of Applied Art, Uherské Hradiště Lukáš Kocián Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete? Jsem studentem 3. ročníku oboru Průmyslový design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal? Díky Mladému obalu jsem se poprvé seznámil z obalovým designem, ve škole se spíše zaměřujeme na tvarové řešení výrobků. Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou? Při tvorbě svých prací se snažím jít svou vlastní cestou. V poslední době mě nejvíce oslovilo studio Art Lebedev, ale v podstatě jsem obdivovatelem každého dobrého designu. What subject do you study and what area do you mainly focus on? I am in the third year studying Industrial Design at the Secondary School of Applied and Fine Arts in Uherské Hradiště. Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you? This was my first project on package design. At school we focus more on three dimensional design of products. Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they? During my creative process I try to take my own path. Lately I have been mainly inspired by Art Lebedev Studio, but actually I am an admirer of all good design.

47

48 3. místo / 3rd place Michael Rosa Obal na vysočinu / Package for Salami Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava Obal na vysočinu / Package for Salami Autor představil zajímavé tvarové pojetí obalu na tradiční masný výrobek. Obal svojí formou povyšuje běžný produkt na exkluzivní lahůdku a vybízí k jejímu nákupu. K nákupu neopakovatelného kulinářského zážitku. The author introduced an interesting shape of a package for traditional meat products. With its form the package changes a common product to an exclusive delicacy and encourages the customer to purchase: to purchase an unrepeatable culinary experience.

49 Michael Rosa Studuji průmyslový design na Střední umělecké škole v Ostravě. Věnuji se především designu a tomu, abych ve škole neusnul. Kromě designu se ale věnuji také dalším uměleckým oblastem. Velice mě baví například kresba. Už si nepamatuji, kdy jsem se poprvé setkal s obalem, u kterého jsem si řekl, že je skvěle designově řešen. Co opravdu nemam rád je obal, který je vytvořen potažením výrobku kusem plastu s trapným potiskem. I am studying Industrial Design at the Secondary School of Fine Arts in Ostrava. I mainly focus on design and I try not to fall asleep at school. Other than design I am also interested in other artistic fields. For example, I really like drawing. I do not remember ever seeing package design that I have liked. What I really hate is the packaging formed by a single piece of plastic with a very bad graphic design. 3. místo / 3rd place Michael Rosa Obal na vysočinu / Package for Salami Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava

50

51 Obal na provázek / Package for a String Změť uzlíků ve skříni, zacuchaná vlákna a zamotané klubko provázku, jehož konce navíc ne a ne najít Krabička na provázek představuje chytrý způsob, jak se vyhnout podobným zmatkům. Autorka vytvořila z obalu praktický předmět, který po použití nevyhodíme do koše, ale znovu naplníme. Obal je uživatelsky přívětivý a barevně vstřícný. Tangle of nodules in the closet, matted fibers and tangled ball of twine with ends impossible to be found. The Package for a String represents a clever way to avoid similar confusion. The author created a practical package that doesn t have to be thrown into the trash but can be filled again. Package is user friendly and has nice color solutions. 3. místo / 3rd place Pavlína Králová Obal na provázek / Package for a String Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni / Secondary School of Business, Applied Art and Design, Pilsen

52 3. místo / 3rd place Pavlína Králová Obal na provázek / Package for a String Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni / Secondary School of Business, Applied Art and Design, Pilsen Pavlína Králová Studuji 1. ročník Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni, obor Grafický design. Veškerá výtvarná činnost mě vždycky zajímala, ale prostorová tvorba a práce s netradičními materiály mě zaujala nejvíce. V tomto oboru teprve začínám, takže zkušenosti s obalovým designem nemám. Na ZUŠ jsem se věnovala především kresbě a malbě. Líbí se mi, když obaly nejsou pouze k ochraně zboží, ale využijí se k uchování drobností anebo mohou posloužit při výtvarných hrách s dětmi. Nejsem ovlivněna žádným současným designérem, ale ráda sleduji jejich práci. Oslovuje mne užité umění a zpracovávání papíru, plastů a plexiskla. I am in the first year of the Secondary School of Business, Applied Arts and Design in Pilsen studying Graphic Design. I have always been interested in all aspects of the subject, but spatial creation and working with nontraditional materials have attracted me most. I am a beginner in this field. I have no experience with package design. At the Basic Art School I focused mainly on drawing and painting. What I like about packaging is that it does not only protect and sell the product, but it can also end up having other uses at home, for example, storing kids toys and games for children. I am not influenced by any contempory designers, but I like to be up the day with their work. I am very interested in applied arts, paper, plastic, and perspex processing.

53

54 Cena předsedy poroty / Chairman of the Jury Prize Kateřina Kuchariková Česká krajka / Czech Lace Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava Česká krajka / Czech Lace Ani tradiční řemeslné výrobky nemusejí v jednadvacátém století ztrácet svoji popularitu. Půvab českých paličkovaných krajek Vám připomene sada obalů vytvořených autorkou. Kartonový motýlek po složení a upevnění gumičkou evokuje typickou galanterní cívku, jejíž formát je přiměřeně velký, aby zaujal a nerušil. Zvolené řešení je výrobně nenáročné, originální a efektní. Obal doplňuje jemná grafika a zdařilá typografie. Even in the 21 st century traditional handicraft products don t have to loose their popularity. The set of packages created by the author will remind you of the charm of Czech bobbin lace. After putting together and attaching by elastic band, the cardboard butterfly evokes a typical thread spool. Its size is reasonably large to attract and doesn t disturb. The chosen solution is easy for production, original and effective. The package is supported by fine graphics and quality typography.

55 Kateřina Kuchariková Druhým rokem studuji na Střední umělecké škole v Ostravě obor Průmyslový design. Pro mou tvorbu je vždy důležitý prostor, ne pouze dvojrozměrná plocha. První zkušenosti s obalovým designem jsem nepochybně získávala už v dětství, v knížkách pro malé kutily. Skládání krabiček na cokoli, to byla téměř každodenní rutina, ale první profesionální zkušenosti s obalem jsem získala až díky loňskému ročníku Mladého obalu, kterého jsem se zúčastnila. Obal je samozřejmě důležitá součást samotného výrobku, jako budoucí designér vždy budu muset s obalem počítat. Jak tvarově, ekonomicky, ekologicky, tak i esteticky. Vědomě se pracemi jiných umělců ovlivňovat nenechávám, ale samozřejmě ve mně každé dílo zanechává určité pocity. Ale jako snad každý i já mám své oblíbené umělce, mezi které patří například Olgoj Chorchoj, Olbram Zoubek nebo Petr Nikl. Největším umělcem a inspirací je pro mne příroda, která nabízí to, co nikdo jiný nedokáže. Neomezené možnosti. Cena předsedy poroty / Chairman of the Jury Prize Kateřina Kuchariková Česká krajka / Czech Lace Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava I am in the second year at the Secondary School of Fine Arts in Ostrava studying Industrial Design. For my design work the three dimensional aspect is very important. My first experience with package design was when as a child I was reading books for little handymen. Assembling boxes for all sorts of things was almost a daily routine, however, I gained my first professional experience with packaging thanks to the last year s Young Package that I took part in. Of course, the package forms a very important part of the product itself. As a designer in the future I will have to take into account all aspects of the product cycle including economic or ecological questions. I am not consciously influenced by any artists, but of course each person s work has a certain impact on me. Like most people I have my favourite artists such as Olgoj Chorchoj, Olbram Zoubek, or Petr Nikl. For me the greatest artist is nature. It offers something that no human can do; the unlimited possibilities.

56 Vybrané práce / Works worth mentioning

57

58 Tereza Haumerová Obal na kraslicu / Easter Egg Package Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava / Josef Vydra School of Applied Arts, Bratislava Slovensko / Slovakia Jaroslav Prchal Tužková vlna / The Pencil Wave Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov / Saint Agnes of Bohemia Secondary School of Applied Arts, Český Krumlov Michael Rosa Obal na kostkový cukr / Lump Sugar Package Střední umělecká škola, Ostrava / Art Secondary School, Ostrava Klára Černá Perníkové srdce / Gingerbread Heart Střední umělecká škola grafická v Jihlavě / Secondary Graphic Art School in Jihlava

59

60 Ivana Dobiášová Oboustranná krabička na šperky / Both-sided Jewellery Package Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové / Secondary School of Applied Arts for Musical Instruments and Furniture, Hradec Králové Linda Klicperová Set pro Bohemia Sekt Prestige Rose Sv. Valentýn / Set for Bohemia Sekt Prestige Rose St. Valentine s day SSUPŠ PLZEŇ HUSOVA, s.r.o / Private High Industrial Arts School of Pilsen, Husova 43, Ltd Pavel Popkov Obal lipového čaje / Linden Tea Packag SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově / Saint Agnes of Bohemia Secondary School of Applied Arts, Český Krumlov Markéta Skalická Obal na kostkový cukr / Package for Sugar Lumps Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí / Secondary School of Applied Arts Ústí nad Orlicí

61

62 Anna Plocková Obal na slámové víno / Straw Wine Package Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí / Secondary School of Applied Arts Ústí nad Orlicí Lucie Horáková Krabičky na bonbóny / Box for Candies Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín / Secondary School of Industry and Art in Hodonín Barbora Sefzigová Set pro Bohemia Sekt Prestige Rose Sv. Valentýn / Set for Bohemia Sekt Prestige Rose St. Valentine s day SSUPŠ PLZEŇ HUSOVA, s.r.o / Private High Industrial Arts School of Pilsen, Husova 43, Ltd

63

64 Kniha jako obal na slova / Book as a Package for Words

65

66

67 Skrytá psaní / Hidden Writings Pozdravy z cest, blahopřání od babičky, dobré či špatné zprávy? Nebo snad milostný dopis? Zalepené obálky voní tajemstvím a malé holčičky je cítí lépe než kdokoli jiný. Co bychom se dozvěděli, kdybychom jednu obálku rozlepili? Odkrývejme slova pomalu jedno po druhém a objevujme příběh, který se skrývá stejně v nich jako mezi nimi Greetings from a journey, congratulations from grandma, good or bad news? Or perhaps a love letter? Sealed envelopes smell like secrets and little girls feel them better than anyone else. What would we find out if we opened one? Let s uncover the words slowly one by one and let s discover the story within them as well as between them místo 1 st place Nikola Kalinová Skrytá psaní / Hidden Writings Fakulta výtvarných umění VUT v Brně / Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts

68 1. místo 1 st place Nikola Kalinová Skrytá psaní / Hidden Writings Fakulta výtvarných umění VUT v Brně / Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts Nikola Kalinová Studuji v Ateliéru papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně pod vedením Doc. Dr. J. H. Kocmana. Ateliér je zaměřený především konceptuálně, má největší vášeň je však tvorba autorských knih. Na střední škole jsem studovala ilustraci a nyní se snažím své knihy doplňovat o myšlenku a zajímavé technologické řešení. Přemýšlím, jakou nejvhodnější vizuální podobu zvolit pro určitou knihu tak, aby spolu vše souviselo, aby ilustrace, typografie a vazba knihy dokreslovaly její myšlenku a obsah. Z tohoto důvodu mě zaujalo letošní téma Zabalte slova, protože mi umožnilo spojení toho všeho v jedno. S produktovými obaly mám zatím jen menší zkušenosti. Vždy je pro mě důležitá především jednoduchost spolu s funkčností a výmluvnost a efektivnost použitého materiálu. V tomto směru mě nejvíce ovlivnil Jan Činčera, který mi díky svým radám a zkušenostem otevřel možnosti i v tomto směru tvorby. Čím více přemýšlím nad tím, kdo mě nejvíce ovlivnil, přicházím na to, že to jsou především lidé, se kterými jsem se přímo setkala, kteří na mě mohli zapůsobit nejen přes svoji tvorbu, ale i svojí osobností. Jedním z nich je Vladimír Čadílek, můj učitel ze základní umělecké školy, od kterého jsem se naučila všechny důležité věci jako hravost, fantazii a píli. Ve své tvorbě i v životě se řídím jeho slovy:,,talent je jen špička ledovce, všechno pod ní je tvrdá práce. Z významných osobností je to František Štorm, díky kterému se pro mě stala typografie zajímavou, a Pavel Dvorský, můj pedagog ze střední školy, který mě díky svému přístupu a otevřenosti přiměl k vytvoření vlastních názorů na směřování mé tvorby. I am studying in the studio of Paper and Book at the Faculty of Fine Arts in Brno under Dr. J. H. Kocman. The studio is focused mainly conceptually. My greatest passion is the creation of authorial books. At the secondary school I studied Illustration. At present I try to complement books by ideas and interesting technical solutions. I intend to come up with the most convenient visual image. In my work I like to connect illustration, typography and book binding together so they support its idea and content. That is the reason why I have been interested in this year s theme Book as a Package for Words. It enables me to connect everything in one whole. I have no valuable experience with product design so far. The simplicity together with functionality and eloquence together with effectiveness of used material has always been very important to me. In this sense I have been inspired most by Jan Činčera who has showed me possibilities of my further development. More I am thinking of the fact who has inspired me most, more I am finding out that they are mainly people I have met personally. They may have influenced me not only by their work, but also by their personality. One of them is Vladimír Čadílek, my teacher from my basic art school. From him I have learnt all important things such as playfulness, fantasy and industry. In my work and life I am guided by his words: Talent is only the top of an iceberg, under it there is only hard work. Of significant persons it is František Štorm. Thanks to him typography has turned into an interesting thing to me. Then Pavel Dvorský, my pedagogue from the secondary school, who thanks to his attitude and openness, has made me create my own ideas on my work.

69

70 Zenrin Kushu kniha s držadlem / Zenrin Kushu Book with a Handle Porota ocenila přirozené propojení typografie s knihařským provedením a ztotožnila se s autorovou básnickou formulací, o níž se s Vámi podělí: The jury appreciated the natural connection of typography and bookbinding and agreed with the author s poetic formulation that we want to share with you: Stejně jako je kufr obalem na ponožky a trička, když někam jedeme, je i kniha obalem na slova, která si chceme přečíst. As the case is a package for socks and shirts when we go somewhere, also the book is a package for words we want to read. 2. místo 2 nd place Ondřej Horáček Zenrin Kushu kniha s držadlem / Zenrin Kushu Book with a Handle Díky ní si je však můžeme nejen číst, ale i přenášet ve svých batůžcích na naší cestě životem. Oč lépe se nám přenáší kniha, jež je přenášení uzpůsobena.. Zenrin Kushu kniha s držadlem! Kniha pro potulné mnichy. KNIHA PRO LIDI NA CESTĚ! But thanks to it we can not only read it but also transfer it in our backpacks on our life journey. How much better we carry a book, which is adapted to be carried... Zenrin Kush the book with a handle! The book for wandering monks. THE BOOK FOR PEOPLE ON THE WAY!

71 2. místo 2 nd place Ondřej Horáček Zenrin Kushu kniha s držadlem / Zenrin Kushu Book with a Handle Ondřej Horáček Se mnou je to takhle: dříve jsem býval umělec. Čtyři roky jsem studoval digitální média u Stanislava Zippeho na Fakultě umění a architektury v Liberci. Dělal jsem hlavně videa a programoval vizuální systémy založené na náhodných číslech. Jenže pak mi to přestalo dávat smysl. John Cage napsal, že nemá co říct a to říká. Já jsem nejen neměl co říct, ale ani se mi o tom moc nechtělo mluvit. Tak jsem začal dělat grafiku a užité věci. Díky tomu všemu vlastně ani žádné designéry moc neznám Nyní pracuji jako grafik na volné noze, vytvářím hlavně weby, loga, knížky Z grafiky mám rád třeba Kerr Noble, z umělců potom Olafura Eliassona. Z těch starších třeba Sol LeWitta a z těch ještě starších Matisse. A Johna Cage, samozřejmě. Obalový design bych si zkusil moc rád, momentálně bych si ale chtěl vyrobit stůl. Mám to docela promyšlené. This is my life story: I used to be an artist before. I studied Digital Media in Stanislav Zippe s studio at the Faculty of Fine Arts and Architecture in Liberec for four years. I mainly made videos and programmed visual systems based on accidental numbers. Then it stopped making sense to me. John Cage wrote that he had not had anything to say and he had said it. I did not have anything to say and I did not want to talk about it either. So I did graphics and applied arts. That is why I do not know any designers Now I work as a graphic, freelancer. I mainly create webs, logos and books Of graphics I like for example Kerr Noble, of artists then Olafur Eliasson. Of the older ones, for example, Sol LeWitta, and of those even older Matisse. And John Cage, of course. I have really enjoyed the possibility of being able to try package design. Now I would really like to make a table. I have a really good plan. I have thought of it twice. ohoracek.cz

72

73 3. místo / 3rd place Radka Bartošová Starcův strom / Old Man s Tree Soukromá střední umělecká škola grafická a vyšší odborná škola grafická v Jihlavě / The Graphic College and Secondary Graphic Art School in Jihlava Starcův strom / Old Man s Tree Slova tvoří věty, věty tvoří letokruhy, které se stávají prostorem nejen pro četbu, ale především pro dotek. Porota ocenila netypickou knižní formu, formu knihy-objektu kvalitně knihařsky zpracovanou. Words form sentences, sentences are tree rings that become a space not only for reading but especially for touching. The jury appreciated the unusual book form, the form of a quality bookbinding book-object.

74 Radka Bartošová Jsem studentkou 4. ročníku na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě, obor propagační výtvarnictví. V budoucnu bych se chtěla věnovat nejen grafickému designu, ale také se poohlédnout po dalších formách, jako je například obalový design, se kterým doposud nemám téměř žádné zkušenosti. Design je pro mě myšlenka, nápad a jeho řešení co nejprostším a nejpřitažlivějším způsobem. I am a fourth year student of the Secondary Graphic School in Jihlava, subject Business Advertising. In the future I would like to focus not only on graphic design, but also on package design that I have no experience with. Design is an idea for me, a thought and its solution in the simplest and most attractive way. 3. místo / 3rd place Radka Bartošová Starcův strom / Old Man s Tree Soukromá střední umělecká škola grafická a vyšší odborná škola grafická v Jihlavě / The Graphic College and Secondary Graphic Art School in Jihlava

75 Vybrané práce / Works worth mentioning

76

77 Kristýna Pozlerová Star Soukromá střední umělecká škola grafická a vyšší odborná škola grafická v Jihlavě / The Graphic College and Secondary Graphic Art School in Jihlava Mária Tokárová Martina Vince Sudynová Cook Bag Slovensko /Slovakia Veronika Homolová KS_NL_IO_HV_AA Západočeská univerzita v Plzni / University of West Bohemia in Pilsen Joanna Bogusz, Emilia Kohut, Adam Lutomirski, Jakub Wójcik 3D NUMBERS Academy of Arts in Gdansk Polsko / Poland

78

79 Porota / Jury members

80

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více