z obsahu čísla 13. ledna 2011 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 ať žije humor!!! Pěší zóna v Opočně zápis do 1. ročníku zš opočno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z obsahu čísla 13. ledna 2011 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 ať žije humor!!! Pěší zóna v Opočně zápis do 1. ročníku zš opočno"

Transkript

1 13. ledna 2011 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 ROČNÍKY OPOČENSKÝCH NOVIN I. ročník Opočenských novin začal vycházet v roce 1991 (1. číslo , v roce 1990 mu předcházelo pouze nulté a silvestrovské číslo). Letošní ročník je tedy XXI. V roce 1998 se město jako vydavatel, spolu s tehdejší novou redakční radou (nebo opačně), rozhodlo vtisknout novinám nový obsah, později i novou tvář (tvar a logo) viz článek pana starosty Filipa NOVÉ OPOČENSKÉ NOVINY na titulní stránce (ON 1998/1). Projevem zamýšlené změny bylo i nové číslování. Proto je letošní ročník XIV. V roce 2011 se redakční rada rozhodla uvádět ročníky oba. Původní, tedy XXI. ročník, bude uveden v závorce v záhlaví novin. Zřízení pěší zóny v historické části Opočna je v současné době dosti diskutovaným tématem. Hlavním důvodem zřízení pěší zóny je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v této části Opočna. Podle zákona je pěší zóna oblast, kde smějí chodci užívat pozemní komunikace v celé jejich šířce. Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky Pěší zóna. V našem případě je zde uveden text Dopravní obsluze vjezd povolen. To znamená, že do takto označené části města mohou vjet vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, komunální a podobné služby. Dále sem mohou vjet vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé, mají v této oblasti bydliště, sídlo nebo garáž. V pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h a musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Z výše uvedených řádků vyplývá, že do historické části Opočna budou moci vjet jenom majitelé nemovitostí a provozoven v této oblasti, zásobování a provozovatelé služeb. Rodiče dětí navštěvujících budovy základní školy na Trčkově náměstí své ratolesti vysadí na Kupkově náměstí a poté děti půjdou pěší zónou do školy nebo do družiny. Parkování v pěší zóně je umožněno pouze na o- značeném parkovišti, tzn. pod lipami ve spodní části Trčkova náměstí. Parkování na jiných místech pěší zóny je zakázané. V současné době je tento prostor staveništěm, které město zatím nepřevzalo, a proto je režim této oblasti provizorní. Přesná pravidla budou včas zveřejněna po dokončení a převzetí stavby, která s ohledem na klimatické podmínky nemohla být dokončena v loňském roce. Vzhledem k připomínkám občanů o nepřehlednosti, které ulice do pěší zóny patří a které ne, a skutečně nevhodnému umístění značky u čp. 55, zvažuje město možnost rozšíření pěší zóny už od napojení ulice Baštecká do ulice Kodymovy. Do pěší zóny by tak byly zahrnuty všechny ulice historické části města Opočna. Tento krok se samozřejmě musí projednat s příslušným správním orgánem a dopravním inspektorátem Policie ČR. Vlastní realizace je vhodnější za lepších klimatických podmínek. ER ať žije humor!!! Umístění značky s označením pěší zóny těsně vedle historického objektu působí jako pěst na oko. To asi uzná každý, kdo ctí krásná opočenská zákoutí. A tak většina z nás vylepšení značky, která byla během vánočních svátků doplněna o černé srdce s anglickým nápisem (we love kontrast milujeme kontrast), vnímá jako vtipné upozornění na vrchol nevkusu. Neznámý umělec zabodoval! (V pondělí nám opočenský starosta Štěpán Jelínek sdělil, že značka bude přemístěna na jiné místo. Ani jemu se její umístění nelíbí). dm Poznámka: U prvních sedmi ročníků ON ( ) se v záhlaví uváděl rok (nikoliv ročník), po změně v r se přestal uvádět rok a nahradil ho ročník. (I. ročník ON se stal měsíčníkem.) ik Pěší zóna v Opočně foto: autorka zápis do 1. ročníku zš opočno Zápis do 1. ročníku ZŠ Opočno se koná v pátek 21. ledna 2011 od 13 do 17 hodin v budově čp. 4 (u kostela) na Trčkově náměstí. Vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a obuv na přezutí. TANEČNÍ PRO POKROČILÉ V OPOČNĚ Od 18. března do 29. dubna V KND každý pátek od hod. Pod vedením Marie Machové. Cena za pár je Kč. Přihlášky je nutno podat do 31. ledna. Více informací v Informačním centru Opočno. z obsahu čísla Zprávy z radnice str. 2 Zprávy z knihovny str. 3 Očima redakce str. 4 MUDr. Miloslav Mühlstein osmdesátiletý str. 5 Ponožková kultura? str. 6 Kultura str. 7 Hokej str. 8

2 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 2 zprávy z radnice Dne byl ukončen se správcem Kodymova národního domu pracovní poměr. Do doby obsazení této pracovní pozice novým zaměstnancem se v záležitostech souvisejících s provozem Kodymova národního domu obracejte na vedoucí odboru majetku a rozvoje města paní Ing. Markétu Fingrálovou mob ) nebo na paní místostarostku Šárku Škrabalovou seznam.cz, mob ). výběrové Řízení Název územního samosprávného celku: Město Opočno, IČ Druh práce: provozář a správce kulturního zařízení (správa a údržba budovy včetně topení, zajištění řádného provozu, aktivní účast při zajišťování kulturních i ostatních akcí, apod.) Místo výkonu práce: Městský úřad Opočno, Kupkovo nám. 247, Opočno Platové zařazení: třída 8 v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb. a č. 564/2006 Sb. v platném znění Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s výhledem na dobu neurčitou Termín nástupu: nejpozději Požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, příp. střední vzdělání s výučním listem uživatelská znalost práce na PC, Word, Outlook pečlivost, odpovědnost, příjemné vystupování, smysl pro pořádek komunikační dovednosti trestní bezúhonnost časová flexibilita, dobré organizační schopnosti samostatnost, spolehlivost, vlastní iniciativa, časová nezávislost znalost práce s jevištní technikou a scénickým osvětlením výhodou řidičský průkaz skupiny B Kvalifikační předpoklady: Manuální zručnost, organizační schopnosti, pracovní zkušenost v zařízení podobného typu výhodou. Osobní vlastnosti: Vytrvalost, dobré vystupování, diplomacie, sounáležitost se zaměstnavatelem, umění jednat s lidmi, komunikační schopnosti, flexibilita, smysl pro pořádek a uspořádání, akceschopnost, pozitivní myšlení, potřeba osobního rozvoje. Nabízíme: Samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí v oblasti samosprávy v pracovním poměru na dobu určitou 1 rok s výhledem uzavření smlouvy na dobu neurčitou, motivující finanční ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi, příjemné pracovní podmínky. Povinné náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu telefon datum a podpis Přílohy přihlášky: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech b) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání c) platný výpis z rejstříku trestů Přihlášky v písemné podobě s požadovanými přílohami doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Opočno, Mgr. Renáta Černá, tajemnice Kupkovo nám. 247, Opočno. Obálku označte: Výběrové řízení správce kulturního zařízení Uzávěrka přihlášek: do hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Opočno) Bližší informace podá tajemnice MěÚ: Mgr. Renáta Černá, tel.: , mobil: Informace o místě, způsobu a době výběrového řízení bude uchazečům oznámena telefonicky nebo em, předpokládaný termín informace z rady Informace z jednání rady města ze dne 20. prosince 2010 Špatný technický stav komunikací rada se na podnět MO Českého rybářského svazu a ZKO Opočno zabývala stavem příjezdové komunikace do lokality Lišťovina. Rada pověřila stavební komisi návrhem řešení. Podobně stavební komise řešila situaci v Krehanově ulici. K oběma lokalitám se komise vrátí na jaře, kdy bude možné posoudit skutečný stav a podle toho navrhnout řešení. Hasičská zbrojnice rada schválila nový provozní řád hasičské zbrojnice a ceník za využití prostor zasedací místnosti, kuchyňky a příslušenství v hasičské zbrojnici. Cizí jazyky brána do světa rada souhlasí s tím, aby Základní škola Opočno podala žádost na získání dotace na projekt Cizí jazyky brána do světa. V případě získání dotace budou finanční prostředky sloužit mimo jiné i na zajištění výuky anglického jazyka rodilým mluvčím. Pronájem pozemků v Podzámčí rada rozhodla zveřejnit záměr na pronájem pozemků parc. č. 1257, 1256, 1259/1 v lokalitě Podzámčí v k. ú. Opočno pod Orlickými horami k zemědělskému využití za cenu 700 Kč/ha. Jedná se o pozemky, na kterých měla stát fotovoltaická elektrárna, která nebude realizována. PRODEJ BYTŮ V OPOČNĚ Město Opočno vyhlašuje záměr na prodej: bytové jednotky č. 606/5, členění 3+1, o velikosti podlahové plochy cca 81m 2, společně s podílem 81/993 na společných částech budov a pozemcích, za cenu Kč. Bytová jednotka se prodává s nájemníkem. Zájemci své nabídky doručí na podatelnu MěÚ Opočno v zalepené obálce označené v pravém horním rohu čp. 606 byt č. 5 nejpozději do pátku dne do 9 hodin. V případě více zájemců bude proveden výběr obálkovou metodou v pátek dne v 9.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Opočno. bytové jednotky č. 643/2, členění 3 +1, o velikosti podlahové plochy cca 77 m 2, společně s podílem 77/2057 na společných částech budov a pozemcích, za cenu Kč. Bytová jednotka se prodává s nájemníkem. Zájemci své nabídky doručí na podatelnu MěÚ Opočno v zalepené obálce označené v pravém horním rohu čp. 643 byt č. 2 nejpozději do pátku dne do 10 hodin. V případě více zájemců bude proveden výběr obálkovou metodou v pátek dne v hodin v zasedací místnosti MěÚ Opočno. Bližší informace podá: odbor majetku a rozvoje města, tel ,

3 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 3 Pozemky Ořechová Město Opočno má na prodej poslední 4 zasíťované pozemky určené k výstavbě rodinných domů v lokalitě Ořechová. Výměra pozemků je: 896 m 2, 998 m 2, 1082 m 2 a 992 m 2. Cena je 600 Kč/m 2. Pozemky se nachází u silnice Opočno České Meziříčí. Bližší informace k prodeji uvedených pozemků najdete na internetových stránkách nebo získáte na městském úřadě, odbor majetku a rozvoje města, tel ER poplatek ze psů na rok 2011 Poplatek se bude vybírat podle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku ze psů. Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v rodinném domě v Opočně 300 Kč b) za prvního psa chovaného v bytovém domě v Opočně 800 Kč c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě v Opočně 600 Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě v Opočně Kč e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v rodinném domě v Opočně 100 Kč f) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v bytovém domě v Opočně 200 Kč g) za prvního psa chovaného v Čánce, Dobříkovci, Vodětíně 100 Kč h) za druhého a dalšího psa téhož držitele chovaného v Čánce, Dobříkovci, Vodětíně 200 Kč Poplatek je splatný do a vybírat se bude na Městském úřadu v Opočně v přízemí od ledna vždy v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Zaplatit lze také převodem na účet č /0800, VS č. popisné. Marie Hvězdová povolení ke kácení dřevin rody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporují požadavkům na ochranu dřevin. Oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Zřejmé a bezprostřední ohrožení života či zdraví nebo hrozba škody značného rozsahu umožňuje strom pokácet bez povolení s tím, že je třeba takové kácení oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Povolení se dále nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2. Bc. Jaroslav Koudelka, referent odd. ŽP Se vstupem do nového roku se blížíme do poloviny období vegetačního klidu (končí ), ve kterém se zpravidla provádí kácení dřevin rostoucích mimo les. Platí obecné pravidlo, že ke kácení všech dřevin je třeba povolení orgánu ochrany přírody (zdejší odbor majetku a rozvoje města odd. životního prostředí), není-li v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění, stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Závažnými důvody se míní důvody na straně žadatele, jako např. nadměrné zastínění domu, poškozování stavby kořeny či větvemi, umístění nové stavby, obavy o bezpečnost v důsledku narušené statiky nebo poškození stromu a další. Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti včetně řádného zdůvodnění žádosti ( 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu). Pro urychlení správního řízení je proto dobré podávat žádosti na předepsaných tiskopisech, kde se uvádějí i údaje týkající se náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (uplatňovaný 9 odst. 1 zákona). Za poškození nebo pokácení stromu nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení uloží podle zákona orgán ochrany přírody pokutu ve výši do až Kč. Kácení z důvodů pěstebních, zdravotních nebo při výkonu zvláštních oprávnění se pouze oznamuje písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany příspolečenská kronika významné jubileum oslavili: Václav Rathouský Libuše Dubánková Jaroslav Ryba Marie Roubalová zprávy z knihovny Lednové akce na dětském oddělení Tvořivá dílna Vyrob si košíček tvoření z papíru (v půjčovní době: po, st hod.) Poznáváme zimní sporty soutěž pro děti bez omezení věku. KNIŽNÍ NOVINKY Oddělení pro dospělé Paulo Coelho: Valkýry. Román. Robin Cook: Zákrok Román z lékařského prostředí. Eva Kantůrková: Tati! Láskyplný příběh. Khady: Zmrzačená Skutečný příběh o utrpení a odvaze vzepřít se osudu. František Nepil: Proč jsem nechodil na Alexandrovce Fejetony. Lulu Taylorová: Dědičky. Román. 35 českých filmových režisérů očima Zdeňka Svěráka, Jiřího Suchého, Květy Fialové, Radka Brzobohatého a v karikaturách Michala Černíka. František Uher: Připrav se na dlouhou zimu Detektivka. Dětské oddělení: Martin Skala: Medvídek Kuma Nevšední putování na severní pól. Pohádkové vyprávění. Nataša Tanská: Puf a Muf Zítra jdeme do školy Příběhy dvou kocourků. Zuzana Pospíšilová: Krkouni aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Pohádkové vyprávění. Enid Blyton: Tajemný hrad Dobrodružný příběh. Mat Groening: Futurama dobrodružství. Komiks. Anthony Horowitz: Horory na dobrou noc Hororové povídky. Serhij Kabačenko: Dětská kuchařka Martina Drijverová: Čeští panovníci byli taky jenom lidi Zajímavosti ze života českých vladařů. Kompletní přehled nových knih naleznete na stránkách knihovny v sekci On-line katalog Seznamy a novinky.

4 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 4 nápisy kolem nás nová celoroční soutěž Soutěže k Opočenským novinám patří. Přemýšleli jsme, čím vás letos potrápit, nakonec jsme vymysleli soutěž s názvem Nápisy kolem nás. Co to znamená? Podobně jako v roce 2009, kdy jste hledali detaily vyfocené Davidem Světlíkem pozorně se dívat kolem sebe. Při hledání některých nápisů vám dáme malou nápovědu, jsou však i takové, které nápovědu nepotřebují. Mezi ty patří dnešní nápis. Je totiž na poměrně frekventovaném místě a je dost velký, jen snad už trochu vybledlý. Vaším úkolem je zjistit a napsat nám, kde je umístěn nápis ELEGON. Na vaše odpovědi se těšíme do příští uzávěrky, tj. do 25. ledna, můžete je posílat em na adresu mu.opocno.cz, smskou na číslo nebo předat o- sobně na podatelně MěÚ. Za letopiseckou komisi dm Opočno očima redakce Poměrně pravidelně se v ON dočítáme zprávy organizací a spolků, které tímto způsobem prezentují svoji činnost. Redakce se letos rozhodla získávat informace také od dalších, o jejichž práci toho tolik nevíme, chceme se věnovat i tématům, která mohou být pro naše čtenáře zajímavá. Přivítáme vaše podněty, tentokrát jsme vybrali téma sami: NEMOCNICE Zrušení lůžkových oddělení v opočenské nemocnici: O tom, že hrozí zrušení chirurgického oddělení, se začalo mluvit už počátkem loňského roku. Přes veškeré protestní akce byla 30. června provedena na chirurgickém sále poslední operace, 9. září bylo chirurgické oddělení oficiálně zrušeno. Další rozhodnutí padlo na jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje 2. prosince, verdikt byl jasný: v nemocnici v Opočně skončí během první poloviny roku 2011 všechny její lůžkové části. O pacienty se postarají nemocnice v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. Podle odborné komise tak krajské zdravotnictví ušetří na provozu malé nemocnice zhruba 25 milionů korun ročně a další desítky milionů korun, které by bylo nutné použít na rekonstrukci opočenského zařízení. Přestože se mluvilo o první polovině roku 2011, interní oddělení bylo uzavřeno už 23. prosince. Polský investor Návrh polského investora byl vyřazen ze hry citace ČTK 2.12.: O opočenskou nemocnici se od září zajímá polská společnost EMC Institut Medyczny. Ta v Polsku provozuje osm nemocnic a patnáct zdravotnických zařízení a působí i v Irsku. Kraj k tomu dříve uvedl, že konkrétní závěr k polské nabídce nebude do doby, než bude definitivně jasná budoucnost nemocnice. Ředitel královéhradecké pobočky VZP Pavel Pechánek na jednání zastupitelů uvedl, že VZP neuzavře smlouvu o provozu lůžkové části opočenské nemocnice s žádným soukromým subjektem. (Vysvětlení stanoviska Pavla Pechánka ve zprávě ČTK nebylo). Současný stav: Z lůžkových částí zůstalo v areálu opočenské nemocnice už jen oddělení následné péče, které by mělo být dle prosincového rozhodnutí zrušeno v první polovině roku 2011 (LDN je samostatným subjektem). Nadále zde zůstávají ambulance, laboratoře, rentgen a zdravotnická záchranná služba. O dalším vývoji by měli krajští zastupitelé rozhodnout na jednání koncem ledna. Do té doby má Jana Třešňáková, krajská radní odpovědná za zdravotnictví, připravit koncepci opočenské nemocnice. Snaha radnice: Nikdo neví, s jakým překvapením přijde Jana Třešňáková, snahou města je zachování maximální ambulantní péče pro občany. Starosta Štěpán Jelínek se prosincového jednání krajských zastupitelů zúčastnil, předložil zde návrh radnice: Na jednání jsem předložil návrh města soustředit do areálu bývalé chirurgie veškerou ambulantní léčbu. Přineslo by to určitě úspory (vytápění a další náklady na provoz pouze v jedné budově), zároveň by to znamenalo velká plus pro pacienty. V současnosti jsou zdravotní zařízení na různých místech, např. plicní je přes silnici, obvodní lékaři ordinují v najatých prostorách, které jsou dost daleko od nemocnice. Pro pacienty by určitě bylo pohodlnější mít na jednom místě lékaře, laboratoř, rentgen. A co pacient? Že situace ve zdravotnictví není růžová, to pacient ví. Že realizované kroky povedou k lepším zítřkům, v to může doufat nebo o tom pochybovat, vyjde to nastejno. A tak by měl mít aspoň maximum informací pro případ, že bude potřebovat rychlou pomoc, ty nejdůležitější přinášíme. Interní ambulance v Opočně: Pacienti se objednávají v době od 7 do 15 hodin na tel. čísle Pracovní doba pouze ve všední dny, hodiny jednotlivých lékařů jsou uvedeny přímo na dveřích ambulance. Zůstávají pravidelné ordinace: MUDr. Leoš Žďánský interní ambulance, MUDr. Tomáš Hrdina diabetologická poradna, MUDr. Markéta Kopecká rehabilitační ambulance, provoz na rehabilitační ambulanci probíhá včetně fyzioterapie (rehabilitační sestry), MUDr. Ludmila Bejdová a MUDr. Jaroslav Uhlík gynekologická poradna. Chirurgická ambulance v Opočně: Pracovní doba pouze ve všední dny od 7 do hodin, polední přestávka od 12 do hodin. Upozornění vzhledem k tomu, že ambulance se zavírá v hodin, je ošetření omezeno do hodin. Pokud budete potřebovat lékařskou pomoc mimo pracovní hodiny, je možné: Zajet přímo do nemocnice v Rychnově n. Kn. nebo v Náchodě, interní i chirurgické oddělení v obou nemocnicích má nepřetržitý provoz. Pokud nemáte auto nebo nejste schopni se dopravit, je možné zavolat na dále uvedená telefonní čísla a požádat o pomoc: 155 v případě, že je situace velmi vážná a potřebujete rychlou pomoc v ostatních případech. Na tomto čísle nepřetržitě funguje Zdravotnické centrum Trutnov, kde vám poradí, jak postupovat, popřípadě zajistí dopravu sanitkou. dm poděkování ZŠ Opočno děkuje paní Pohlové papírnictví SOMIPO za hry a hlavolamy v celkové hodnotě Kč, které nám věnovala k úspěšnému zrealizování projektu Otevíráme brány nadaným. Ještě jednou děkujeme a přejeme v roce 2011 hodně úspěchů. Rodinné centrum Sluníčko děkuje firmě ROS Opočno za hry a hračky, které s její laskavou pomocí do centra pořídíme a zpříjemníme tak dětem jejich hru i osobnostní rozvoj. Přejeme úspěšný rok Mgr. Pavla Hrubá

5 ročník XIII. číslo 16 strana 5 foto: archiv autora Nepozastavujme se nad tím, že jsme tu a tam nemocni, že zemřeme, ale nad tím, že jsme zdrávi, že žijeme, protože stačí jen neuvěřitelně málo, aby se jedna jediná buňka vymkla kontrole... Život a zdraví jsou zázraky hodné každodenního obdivu. Přátelé, přeji Vám stálou svěžest! DrM MUDr. Miloslav Mühlstein osmdesátiletý V těchto dnech by se byl býval dožil osmdesáti let pan doktor Mühlstein. Je mně neskonale líto, že musím použít podmiňovací způsob. Leč nelze jinak. Protože čas letí, dovolte mi něco slov k jeho životu opočenskému. Od svého příchodu do Opočna v roce 1956 pracoval jako lékař dětského oddělení a později jako obvodní lékař. Své povolání od samého začátku považoval za své poslání, a také se mu cele a obětavě věnoval. Mezi svými kolegy byl znám svou vysokou odborností, vytrvalostí a pílí. Rodiče dětí, o které se staral, ho znali jako laskavého a neúnavného lékaře, na kterého se mohli spolehnout a kterému mohli důvěřovat. Kolegové a přátelé věděli, že je to vysoce vzdělaný člověk humanista. Jeho působení v opočenské nemocnici a později na obvodě nebyla pouze služba zdraví dětských pacientů, ale i záslužná činnost výchovná a osvětová mezi lidmi a v rodinách. Svým příkladem, svými názory a pevnými zásadami se pan doktor Mühlstein postupem let stával nepřehlédnutelnou osobností Opočna. Projevilo se to i v roce 1989, kdy vzniklo Občanské fórum. Byl šťasten, že se dočkal svobody, a tak se k jeho veliké aktivitě medicínské připojila i výrazná aktivita občanská a politická. V prosinci (10. symbolicky v Den lidských práv) 1990 byl tento humanista, filosof, ctitel TGM, dobrý a slušný člověk jako přirozená a uznávaná osobnost jednomyslně zvolen starostou Opočna. Není mým záměrem popisovat přínos starosty Mühlsteina pro naše město, a tak zmíním pouze jeho výrazné snahy o obnovení a rozvíjení kulturních tradic města. Vycházely z úvahy o nutnosti znovuobjevení, navrácení a povznesení hodnot devastovaných minulým totalitním režimem. Hledal prostředky komunikace, hledala se cesta. Proto přišel na svět občasník OF Opočenska (15 čísel dělaných na koleně ), ale ukázala se potřeba jít dál. Tak vznikly Opočenské noviny jejich 1. číslo vyšlo 15. ledna A pan doktor Mühlstein opět patřil k jejich zakladatelům, tvůrcům a nejpilnějším autorům. Byl také iniciátorem vzniku Opočenské besedy ( ). Trvalou památkou na našeho prvního polistopadového starostu je a zůstane městská koncertní síň. Stál totiž nejen u zrodu myšlenky na rekonstrukci kostela P. Marie, ale nemalou měrou přispěl k získání dotací na ni. Inicioval i vznik Nadace ABAKUS, jejímž záměrem bylo podporovat první kroky spolupráce s holandským Gietenem. Mohl bych vzpomínat dál, ale protože pan doktor Mühlstein toho pro původní Opočenské noviny napsal tolik, a s platností nadčasovou, myslím, že bude dobré dát mu slovo i dnes. Důvodů je hned několik: pan doktor Mühlstein má osmdesátiny, před pětapadesáti lety přišel do Opočna. Opočenské noviny slaví dvacet let od vydání 1. čísla, Opočenská beseda bude mít dvacetiny příští rok a 15. výročí Zahajovacího koncertu v restaurovaném Mariánském kostelíku městské koncertní síni jsme zmeškali o nějaké tři měsíce (a pár dní). Tady všude zanechal MUDr. Mühlstein svou nesmazatelnou stopu. Všechno to, a mnohé další, bylo důvodem, proč ho Zastupitelstvo města Opočna, na návrh Opočenské besedy, před lety jmenovalo čestným občanem našeho města. A ještě. Zamyšlení, úvahy i glosy podepsané značkou DrM bývaly o- zdobou Opočenských novin. Nahradit je je obtížné, ne-li nemožné, protože je může psát pouze moudrý, vysoce vzdělaný člověk humanista, demokrat, kterému jsou vlastní slušnost, skromnost, pokora, trpělivost, obětavost, člověk se smyslem pro humor. A taky musí mít rád lidi (i když ho někdy pěkně štvou). Hezky vysoko nastavená laťka, není-liž pravda? Ale nebyl by už nejvyšší čas ji v současných Opočenských novinách alespoň zkusit čas od času přeskočit?! Ivo Kašpar (Pozn. autora: v článku bylo použito části textu MUDr. J. Šmejdy, ON 21/95) Svoboda výběru Budiž spravedlivě uznáno, že na tom něco je. Noviny, každodenní zprávy v televizi, zvláště na některých stanicích, jsou přeplněny úvahami o tzv. postmodernismu, s praktickými ukázkami toho, co lze docela obyčejně česky nazvat úpadkem mravů a řemesel. Přiznejme si, že celá naše tak zvaná západní civilizace je výsledkem dlouhého vývoje, který začal vstupem klasické antické, židovské a křesťanské kultury do zdejších pralesů. Tento vývoj vytvořil, vedle některých hrozných dějinných událostí, také soubor zásad mravnosti a nazírání krásy. Tento ideál morálky a estetiky je nabídkou celkem barbarskému lidstvu, je návrhem smlouvy o uspořádání společnosti dostatečně harmonických bytostí. Platí nezávisle na tom, zda se někomu líbí či nikoli. Nesmyslnost současnosti spočívá v tom, že lidé tyto zásady provokativně porušují a hned nato o nich prohlašují, že se neosvědčily. Nedostatek zodpovědnosti k Bohu Stvořiteli a ke svému lidskému údělu mate naši orientaci. Novočlověk skutečně povýšil lidské rozumové schopnosti až k titánské namyšlenosti. Bůh, který dal člověku s duší i jeho vlastní rozum, plný podivuhodných možností, byl díky tomuto daru obdarovanými popřen pro nedostatek zodpovědnosti. Nevděčný člověk přesáhl své možnosti, ale vysvětlil si to po svém. Dnes dochází k přesvědčení, že je mu vše dovoleno. Dovoleno však není vše. Není dovoleno být pyšný, neslušný nebo dokonce sprostý. Není dovoleno cynicky pohrdat duší a životem druhých lidí. Není dovoleno dotýkat se cizího majetku. Není dovoleno popírat hodnoty, které zakládají šťastnou existenci každého člověka. Není dovoleno myslet si, že moc a peníze jsou základem štěstí a legitimací k čemukoliv. Není dovoleno závidět, není dovoleno lhát o druhých, není dovoleno trpět jakoukoli bezohlednou neuctivost ke komukoli anebo plácat nesmysly a navíc je vydávat za pravdu pravd... etc. Nevím, zda mohu biblické desatero božích přikázání (kdo je ještě zná?) pokládat za jediný úplný a nejlepší zákoník nebo ústavu lidského rodu. Jsem si však jist, že při jeho dodržování by byl život výrazně lepší, plný užitku, jistoty a krásy i dostatečné míry mravnosti. Šlo by jen o to uznat jej a vynasnažit se více podle něj žít. Svět se nevyvíjí v nějakých fiktivních kategoriích. To, co nás rozesmutní na tomto světě, je společné dílo nás lidí. Lidé jsou po všechny věky skoro pořád stejní, pokud jde o jejich existenciální problémy. Opakují rádi chyby své i chyby svých předků, rychle zapomínají a dohromady ničemu se nepřiučí, jak ti Bourboni. Světu nepomůže nic tolik, jako návrat k normální slušnosti a zdravému pokornému rozumu, posvěcenému citem a smyslem pro krásu. Krása také není lidským výmyslem, byla odvozena vnímavými lidmi z přírody, jako výraz podvědomé touhy po harmonii s Tvůrcem. Nacházejí ji ti z nás, kteří jsou díky své pokoře poučitelní, a proto schopní svým dílem upozorňovat na ni jako na nedílnou součást šťastného života, daru božího. Současný úpadek nezaviňuje ani Bůh, ani příroda, ani jakési neodvratné osudové temné síly, ale pouze člověk sám, který výsledek své rozumnosti nerozumně užívá. Dětinské přístupy lidí dělají z technických vymožeností hračku nezletilců. Ti si potom hrají s ostře nabitou zbraní jako s plyšovým medvídkem. Co proti tomu můžeme dělat? Mnoho ne a dohromady nic. Zajisté se však můžeme denně svobodně rozhodovat, co my s tím uděláme sami v sobě a jak budeme umět svůj produkt sdělit dětem pro budoucnost. Bude záležet na tom, co budeme vnímat jako dobré, krásné, mravní, slušné a konec konců pro život užitečné, a co odmítneme, čím pohrdneme. Každý den, ve kterém odmítneme sebemenší zlo a hloupost, je požehnaný. (ON 21/95) DrM

6 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 6 Ponožková kultura? V předvánočním vydání ON vyšel článek o ponožkové kultuře v naší ZUŠ. Přesto, že se tato situace týká poměrně malého okruhu občanů, dovolím si na tento článek odpovědět veřejně. V adventní době (a nejen v této době) uspořádala naše škola několik koncertů, které měly podle ohlasu diváků úspěch a byly přijaty s díky. Koncerty pořádané v KND, Mariánském kostelíku, zámecké obrazárně a v děkanském kostele jsou stále častěji navštěvovány nejen rodiči účinkujících žáků, ale i další veřejností, což nás nesmírně těší a motivuje k další práci. Veřejné vystupování žáků je součástí výchovy v ZUŠ, je s ním spojená náročná práce žáků i učitelů. Dobře odvedená práce je samozřejmostí, není potřeba o ní psát oslavné články do ON, ale tím se vystavujeme nebezpečí, že rozhodne-li se někdo případnou kritiku neříci osobně, ale přímo ji napsat do novin, nastane jistá nerovnováha. Tolik úvodem bylo by co chválit, ale při všech koncertech jde o posluchače, ne o chválu v novinách. A kritika ponožkové kultury? Součástí výuky v ZUŠ je také taneční obor a vidět capat bosé nožky po dlažbě je nepříjemné, chodby v prvním patře z tohoto důvodu pokrývá koberec. V tanečním sále, kde se malé koncerty a třídní přehrávky konají, je speciální a poměrně drahá podlahová krytina, která není odolná vůči mechanickému poškození kamínky, pískem nebo solí. Jako malá škola nemáme koncertní sál, proto jsme nuceni malé třídní přehrávky pořádat v tomto tanečním sále. Celý problém je tedy v tom, že tento prostor slouží primárně k výuce, pro kterou je uzpůsoben, není možné ho přirovnávat ke kulturnímu zařízení pro veřejnost, kde je vstup v botách běžný. Řešení? Nabízí se jich několik: 1. zajistíme větší množství návleků, 2. již zmiňované ponožky, 3. vlastní přezůvky. Ani jedno řešení ale podle mého mínění neodpovídá etice pana Špačka, ale jsme škola a určitá pravidla je nutno dodržovat. Domnívali jsme se, že rodiče žáků tuto skutečnost chápou. Můžeme zajistit lepší informovanost, ale pravidla, která jsou běžná v kulturních zařízeních, ve škole zavádět nemůžeme. Asi každého zamrzí veřejná kritika, na druhé straně může být přínosem. Stává se, že pokud se pohybujete v jednom prostředí dlouho, narostou vám klapky na očích, přestanete vidět to, co by se dalo vylepšit nebo dělat jinak. Z toho důvodu jsou pro všechny zaměstnance ZUŠ vítané nové podněty od rodičů či návštěvníků školy. Ideální pro nás je, pokud s nápadem nebo připomínkou přijdete hned za přítomným učitelem nebo do ředitelny, společná diskuze může být přínosem pro obě strany. Vilma Urešová, ZUŠ Víte, jak to bylo s Ježíškem? Nevíte? Tak se dobře dívejte a hezky poslouchejte. Tak přesně takovou otázku položili dva andělíčkové ve čtvrtek na MěÚ Opočno všem přítomným, kteří se sešli v zasedací místnosti a s dětmi z Motýlkové třídy MŠ si zpříjemnili čekání na Vánoce. Za malou chvíli se diváci dozvěděli, komu se Ježíšek narodil, jak mu lidé přinášeli dárky, jeho příchod oslavovali zpěvem a pastýři veselým tancem. Mohli obdivovat ladný přílet bělostných andělíčků a slavnostní průvod vzácných hostů Kašpara, Melichara a Baltazara. Písničku My tři králové jsme si zazpívali všichni společně a rozloučili se malými dárečky a přáním, které patří i vám všem, kteří čtete tuto malou zprávičku z naší školičky: NENÍ SVÁTEK JAKO SVÁTEK, TAK SE RÁDI MĚJTE, V NOVÉM ROCE SAMÉ ŠTĚSTÍ CESTOU POTKÁVEJTE. Ničím nerušený a opravdu šťastný rok 2011 přejí za MŠ Renata Serbousková a Eva Rathouská vánoce s muzikálem Předvánoční čas v Opočně byl vskutku bohatý na kulturní zážitky vánoční koncerty ZŠ, Opočenka, Vánoce s muzikálem, adventní koncerty ZUŠ, Muzicírování před Bašteckou bránou. Všichni účinkující se nám snažili navodit pohodovou vánoční náladu, ze všech koncertů jsme si odnášeli příjemné pocity, často i slzy dojetí. Děkujeme. Já vás chci blíže seznámit s našimi mladými opočenskými zpěvačkami studentkami Ježkovy konzervatoře v Praze Eliškou Machačovou a Livií Kuchařovou, které pro nás připravily krásný koncert Vánoce s muzikálem. Položila jsem jim proto pár otázek. Kdo přišel na nápad uspořádat tento koncert? Eliška: Tuto myšlenku o uspořádání koncertu jsme měly obě již dávno, ale nějak jsme nenacházely čas a odhodlání. Jednoho dne jsme seděly s Livií na hodině Dějin hudby, poslouchaly ukázku, vtom Livča přišla s rázným rozhodnutím: Eli, uděláme koncert! Nejdřív jsem znejistila, jelikož byl začátek listopadu a já nedoufala, že to v tak krátké době stihneme, ale pak se to zázračným způsobem povedlo a my jsme za to vděčny. Koncert měl zajímavou choreografii. Čí to byla zásluha? Livie: Choreografy jsme byli my všichni účinkující. Každý přidal svůj nápad ke každé písni a navzájem jsme to pak prokonzultovali. Ale o celkovou formu a režii se nám postaral pan Machač, Eliščin otec, který nám poskytl místo, kde jsme se na koncert mohli připravovat, a divadlo Kodym nám zajistilo pořádání pod jeho záštitou. Za to mockrát děkujeme. Jak probíhal nácvik? Eliška: Nácvik probíhal ve večerních hodinách po škole ve třídách, což nebylo úplně jednoduché, protože každý měl volný čas jindy. Trénovali jsme často i do 21 hodin. Poté následovaly závěrečné zkoušky v divadle Kodym, kam museli přijet všichni účinkující, někteří až z Moravy nebo Prahy. Tam jsme s režisérem dolaďovali světla a kulisy a také projekci, o kterou se nám postaral pan Kuchař, Livčin otec. Den před koncertem jsme pak finišovali generální zkouškou až do jedné hodiny po půlnoci. Mohly byste nám prozradit něco o sobě a dalších účinkujících? Livie: Obě studujeme 3. rokem na konzervatoři Jaroslava Ježka, obor muzikál, což znamená tři obory v jednom tanec, zpěv, herectví. Zajímavé je, že zpěvu máme 3 hodiny týdně, zato tance máme týdně dohromady 10 hodin a herectví 7 hodin. Ostatní účinkující, kromě tanečnice Adriany Zachové, studují také na konzervatoři J. Ježka. Lukáš Ondruš a Martin Holec studují muzikál teprve 1. rokem. Lukáš je původem Slovák, na jeho výslovnosti v češtině to není poznat. Robin Puškáš je studentem 5. ročníku, David Samko studuje 2. rokem jazzový klavír, Jana Lesenská studuje obor housle. Adriana Zachová se věnuje tanci na konzervatoři Duncan centrum. Nějaké zajímavosti z nácviku nebo koncertu. Eliška: Stresující pro nás bylo to, že účinkující Lukáš Ondruš 5 dní před koncertem onemocněl zánětem hlasivek a nemohl zpívat, takže když naše přípravy finišovaly, on se chudák léčil a my ostatní jen doufali, že koncert bude moci odzpívat. A jedna z technických věcí: při jedné písni jsem měla ve scénáři projít kulisními dveřmi, píseň začala hrát a já jsem je nemohla otevřít, nakonec jsem vymyslela příchod jinudy a vše se zachránilo. Kdy chystáte další koncert? Livie: Dalším koncertem se nechte překvapit, ale pokud budou naši kamarádi chtít, možná přijde už na jaře. Děkuji vám za rozhovor. Budeme se těšit. Jana Hrnčířová

7 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 7 A opět důvod k malé oslavě 20. prosince 2010 jsme přijali do naší Jitřenky v pořadí už stého klienta. A kdo to je? Shodou okolností pan Václav Rathouský, opočenský kronikář, známý svými znalostmi o historii Opočna. Panu Rathouskému se v naší Jitřence líbí, našel zde několik opočenských sousedů a známých. Všichni se radostně přivítali, prostě svět je malý. Na přivítanou dostal malou kytičku a už se těšíme na jeho zajímavá vyprávění, která přispějí k obohacení kulturního života našich obyvatel. Bc. Jana Čepelková kalendář akcí leden 2011 sobota 15. ledna od hodin (místo bude určeno dle množství lidí) PŘEDNÁŠKA: JAK MÁME ROZUMĚT NAŠEMU VNITŘNÍMU DUCHOVNÍMU ŽIVOTU (Alena Bílková duchovní poradce) Pořádá Miarosa, centrum osobního rozvoje, nutná rezervace týden před akcí na tel , nebo na středa 26. ledna od 18 hodin v KND NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ středa 26. ledna KURZ PLETENÍ PEDIGU, kurz paličkování, kurz drátkování Bližší informace v prodejně Dárky Mila. pátek 28. ledna od hod. v Hotelu Holub SOKOLSKÝ PLES Pořádá TJ Sokol Opočno. Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek od v Elektro Zlatka. pondělí 31. ledna PORADNA BYLINÁŘE V prodejně Dárky Mila, Kupkovo nám 208 Opočno. pátek 4. února od 20 hodin v Hotelu Holub 1. PLES ZŠ OPOČNO Vstupné 80 Kč. Předprodej od v informačním centru Opočno. od 18. března do 29. dubna v KND TANEČNÍ PRO POKROČILÉ 6 lekcí + závěrečný večírek, každý pátek od hod. Cena za pár je Kč. Přihlášky budou přijímány nejpozději do v IC Opočno. vybrané akce v dobrušce: pátek 14. ledna od 20 hod. v kulturním domě Dobruška 7. HASIČSKÝ PLES K tanci a poslechu hraje skupina POKROK. Vstupné: 90 Kč + 10 Kč místenka, předprodej vstupenek v informačním centru v Dobrušce. neděle 16. ledna od 17 hodin Společenské centrum Panoramatické kino 70 Dobruška NOVOROČNÍ KONCERT OPOČENKY Netradiční novoroční koncert Opočenky, předprodej vstupenek bude probíhat v informačním centru a v pokladně kina od v Dobrušce, vstupné jednotné 80 Kč. pátek 21. ledna od 20 hod. v kulturním domě Dobruška 33. PLES ZŠ FRANTIŠKA KUPKY K tanci a poslechu hraje skupina STREJCI. Vstupné: 100 Kč + 40 Kč místenka, distribuce vstupenek na ředitelství ZŠ Fr. Kupky, Dobruška, tel , Buďte majitelem psa se vším, co k tomu patří! Já miluji psy. Je to opravdu potěšení mít doma psího kamaráda. Než jsem si pejska pořídila, snažila jsem se zjistit veškeré potřebné informace. Zjistila jsem, že takový pejsek rád spí, miluje procházky, hlazení a mazlení, priorita je pro něj dobrá bašta a taky mi byla jasná podstatná věc, že to, co doma sní, z něj taky musí ven. Možná se vám to bude zdát jako samozřejmá informace. Já si to myslím taky. ALE... Jak tak chodím ulicemi Opočna, zjišťuji, že spousta podobně šťastných majitelů malých či velkých hafanů si to uvědomila příliš pozdě nebo vůbec. Pokud by si tuto informaci zjistili hned v počátku, bylo by jim jasné, že k tomu hebkému kožíšku, psím něžným očím a láskyplnému oblíznutí obličeje patří i to, že venku v patřičný okamžik natáhnou na ruku pytlík a seberou s trochou sebezapření ten teplý a nevábně páchnoucí výtvor, který z pejska vypadne. Protože, ruku na srdce, že si domů přineseme na botě nechtěně našlápnutý smrádeček z ulice, to není problém pejsků. To je nezodpovědné chování jejich majitele. Vím, o čem mluvím, protože v mém okolí, tj. v uličkách okolo opočenské zvonice a nejen tam, považuje spousta takových pánečků malé travnaté plochy za vhodné místo, kde si nechat hafíčka pěkně vyvenčit. Divili byste se, kdo všechno je cimprlich se potom sehnout. A výmluva jednoho z pejskařů, který dívaje se jinam čeká, až pejsek dokoná potřebu před naším domem, ve stylu Já to seberu, až toho bude víc?! Jako jak víc??? Až se budu muset z vlastního domu proházet lopatou?! Nepochopitelné. A proč to všechno vlastně píšu právě teď? Je zima. Často padá sníh. Na zmrzlé trávě je prvních pár nesebraných hromádek. Padá sníh a je čisto. Ráno na bílé nadílce leží dalších pár hromádek ve vytátém kolečku. Znovu padá sníh. Je čisto. Několik hromádek přibude přes noc. Sníh je znovu přikryje. A tak jde den za dnem. Ale jednou přijde jaro... Olga Stojanová restaurace Jordánek v Opo n p ipravuje ZV INOVÉ HODY od do srde n Vás zveme a p ejeme Dobrou chu!!!!! rezervace na tel:

8 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 8 hokej muži krajská liga mužů 18. kolo / středa 15. prosince Opočno Dvůr Králové 5:3 (0:2, 4:0, 1:1) B: Felcman (Čtvrtečka), Černík, Černík (Čtvrtečka), Felcman (Franc), Slezák (Žid, Lukáš) 2. část / SKUPINA B 1. kolo / neděle 19. prosince Opočno Nový Bydžov 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) B: Slezák (Petr, Židík), Felcman (Čtvrtečka, Černík), Felcman (Slezák, Černík), Čtvrtečka (Felcman, Černík), Felcman (Židík) 2. kolo / středa 22. prosince Opočno Náchod 5:9 (2:3, 1:3, 2:3) B: Slezák (Židík, Herzán), Slezák (Franc), Felcman (Černík), Černík (Tláskal), Franc (Slezák) 4. kolo / neděle 2. ledna 2011 Nový Bydžov Opočno 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) junioři krajská liga juniorů 14. kolo / sobota 18. prosince Opočno Hronov 2:8 (1:1, 1:3, 0:4) B: Rubák (Martínek), Kunc 15. kolo / středa 29. prosince Jaroměř Opočno 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) B: Soumar (Rubák) dorost krajská liga dorostu 15. kolo / pátek 17. prosince Opočno Hronov 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) B: Steklík (Trubač, Suchánek), Pfeifer (Rubák), Suchánek (Steklík), Soumar (Pfeifer), Trubač (Steklík), Soumar (Pfeifer). Utkání bylo předčasně ukončeno z důvodu odmítnutí mužstva hostí utkání dohrát. 16. kolo / neděle 19. prosince Nová Paka /Jičín Opočno 7:3 Dohrávka 6. kola / čtvrtek 23. prosince Hronov Opočno 3:6 (1:2, 0:2, 2:2) B: Rubák (Pfeifer, Kašpar), Steklík (Pohl), Steklík (Rubák), Rubák (Pfeifer), Pohl, Suchánek(Pohl) 17. kolo / neděle 26. prosince Opočno Třebechovice 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) B: Soumar (Pfeifer), Rubák (Pfeifer), Smola (Macek), Rubák (Pfeifer), Rubák, Rubák 18. kolo / čtvrtek 30. prosince Nový Bydžov Opočno 5:4 (1:2, 1:0, 3:2) B: Steklík (Suchánek, Trubač), Suchánek (Trubač, Steklík), Veselý (Trubač, Steklík), Steklík (Veselý, Suchánek) starší žáci krajská liga st. žáků 10. kolo / sobota 11. prosince Lomnice Opočno 4:5 (2:1, 1:0, 1:4) B: Hrdlička (Veselý), Šanovec, Macek (Mervart), Rejchrt, Veselý mladší žáci krajská liga ml. žáků 11. kolo / neděle 19. prosince Hronov Opočno 2:9 (0:0, 1:4, 1:5) B: Hrdlička (Umlauf, Hloušek), Hrdlička (Umlauf), Hrdlička, Franc, Seidel (Kopecký), Franc, Franc, Hloušek (Franc), Umlauf (Hrdlička) minihokej 3. tříd 11. kolo / neděle 12. prosince Baroni Opočno Buldoci Dvůr Kr./Náchod 9:5 (3:1, 2:2, 4:2) B: Mňuk 5, Paštika 2, Volf, Martin K. Felcman (Matějka 3, Ludvík, Paštika, Pavlík, Chmelař) Lordi Opočno Rafani Dvůr Králové/Náchod 7:7 (3:4, 2:2, 2:1) B: Kleštinec 4, Jirka, Koudelka, Šanovec (Šanovec, Jiruška) 12. kolo/neděle 2. ledna 2011 Baroni Opočno Kačeři Nový Bydžov 3:3 (2:0, 0:2, 1:1) B: Paštika 2, Půlpán (Pavlík,Volf) Lordi Opočno Šmoulové Nový Bydžov 5:3 (2:1, 2:0, 1:1) B: Kleštinec 4, Křeček minihokej 2. tříd sobota 18. prosince Opočno Třebechovice 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) B: Jiruška Opočno Jaroměř 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) B: Kleštinec 2, Hvězda, Koudelka Opočno Krkonoše 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) B: Kleštinec vánoční turnaje 27. prosince se zúčastnili hráči r a mladší turnaje Concept Cup 2010 v Chocni. Hrálo se systémem každý s každým formou dvou utkání, ani v jednom zápase nenašli hráči Opočna přemožitele a obdrželi tak pohár za první místo a zlaté medaile. Nejlepším hráčem HC Opočno byl vyhlášen brankář Lukáš Franc. 28. prosince proběhl turnaj v Poličce, kde naši starší žáci přesvědčili o svých kvalitách a získali zlaté medaile. Umístění: 1. HC Opočno, 2. HC Prostějov, 3. HC Polička. Během turnaje podával vynikající výkon Daniel Trubač a zaslouženě byl vyhlášen nejlepším hráčem. Třídenní maratón turnajů na zimním stadioně v Opočně odstartoval 28. prosince turnajem mladších žáků ročník narození 1999, 2000 a mladších. V turnaji zvítězili hráči HC Litomyšl, 2. místo HC Opočno, 3. místo HC Choceň, 4. místo HC Chrudim. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Jan Hrdlička z HC Opočno. 29. prosince byl na pořadí turnaj nejmladších hokejových nadějí přípravek 2. tříd. Ceny předávala místostarostka Opočna paní Šárka Škrabalová a MISS WORLD 2006 Taťána Kuchařová. 1. OBK Rychnov, 2. HC Choceň, 3. HC Česká Třebová, 4. BK Nová Paka, 5. HC Opočno, 6. HC Metuje. 30. prosince následoval poslední turnaj v pořadí, ve kterém startovala starší a mladší mužstva hráčů přípravek 3. tříd. Umístění v kategorii starších: 1. Hokej Uherský Ostroh, 2. HC Česká Třebová, 3. HC Choceň, 4. HC Opočno. Umístění v mladší kategorii: 1. HC Choceň, 2. HC Česká Třebová, 3. HC Opočno, 4. Hokej Uherský Ostroh Zde byl vyhlášen nejlepší hráč Filip Kleštinec (HC Opočno). Pořadatelé z HC Opočno děkují všem sponzorům a městu Opočno za jejich podporu při pořádání této náročné akce. Podrobnější informace včetně fotografií z jednotlivých turnajů získáte na: Zpracoval Miloš Kopecký Příští číslo vyjde Uzávěrka v 15 hodin Vydává Město Opočno. Zdarma. tel./fax: Šéfredaktorka: Mgr. Jana Hrnčířová Redakční rada: Ing. Markéta Fingrálová, Kateřina Francová, Bc. Dana Marková. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Grafická osnova: atelier duplex s. r. o. Tisk: Rodomax s. r. o., Nové Město n. Metují. Rozšiřuje: Česká pošta. Volné výtisky jsou k dostání v IC Opočno, Kupkovo nám Registrace MK ČR E Náklad: 1400 výtisků.

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

z obsahu čísla 20. března 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 4 OMLAZENÉ KULTURNÍ SRDCE OPOČNA NA ZLATO BOHUŽEL NEDOSÁHLI

z obsahu čísla 20. března 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 4 OMLAZENÉ KULTURNÍ SRDCE OPOČNA NA ZLATO BOHUŽEL NEDOSÁHLI 20. března 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 4 Už tradičně se 4. března konal na Kupkově náměstí masopustní rej. Jak se ho děti z mateřské školy zhostily, čtěte na straně 6. foto: Olga Stojanová OMLAZENÉ

Více

5. září 2013. ročník XVI. (XXIII.) číslo 11 II. CELOREPUBLIKOVÝ SRAZ PARNÍCH STŘÍKAČEK

5. září 2013. ročník XVI. (XXIII.) číslo 11 II. CELOREPUBLIKOVÝ SRAZ PARNÍCH STŘÍKAČEK ročník XVI. (XXIII.) číslo 11 5. září 2013 ní plechovek. Tady se zadařilo a bylo to první místo. Předposlední disciplínou bylo stříkání do barelu kdo víc. Po této disciplíně měla dvě družstva shodný součet

Více

z obsahu čísla 10. dubna 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 5 PARKOVÁNÍ NA KUPKOVĚ NÁMĚSTÍ. BRZY UŽ JEDINĚ S HODINAMI

z obsahu čísla 10. dubna 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 5 PARKOVÁNÍ NA KUPKOVĚ NÁMĚSTÍ. BRZY UŽ JEDINĚ S HODINAMI 10. dubna 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 5 První krok do nové aleje se vydařil. Naše město přihlásilo svůj plán do soutěže Nadace ČEZ a tato nadace náš plán vybrala a vyhradila na něj peníze. Ten plán

Více

Skladatel putující vesmírem

Skladatel putující vesmírem 28. srpna 2008 ročník XI. číslo 15 Skladatel putující vesmírem Bylo to 13. září roku 1928, kdy se v Opočně narodil hudební skladatel Luboš Sluka. Tenkrát asi nikdo netušil, že jednou jeho ceněná hudba

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ 3. července 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 9 LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ Opočenský rodák a čestný občan našeho města, hudební skladatel a textař Luboš Sluka obdržel Zlatou cenu

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 6 Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 do 31. 3. VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK do 3. 3. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ CHVALSKÝ

Více

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Přichází čas Vánoc FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více