z obsahu čísla 13. ledna 2011 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 ať žije humor!!! Pěší zóna v Opočně zápis do 1. ročníku zš opočno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z obsahu čísla 13. ledna 2011 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 ať žije humor!!! Pěší zóna v Opočně zápis do 1. ročníku zš opočno"

Transkript

1 13. ledna 2011 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 ROČNÍKY OPOČENSKÝCH NOVIN I. ročník Opočenských novin začal vycházet v roce 1991 (1. číslo , v roce 1990 mu předcházelo pouze nulté a silvestrovské číslo). Letošní ročník je tedy XXI. V roce 1998 se město jako vydavatel, spolu s tehdejší novou redakční radou (nebo opačně), rozhodlo vtisknout novinám nový obsah, později i novou tvář (tvar a logo) viz článek pana starosty Filipa NOVÉ OPOČENSKÉ NOVINY na titulní stránce (ON 1998/1). Projevem zamýšlené změny bylo i nové číslování. Proto je letošní ročník XIV. V roce 2011 se redakční rada rozhodla uvádět ročníky oba. Původní, tedy XXI. ročník, bude uveden v závorce v záhlaví novin. Zřízení pěší zóny v historické části Opočna je v současné době dosti diskutovaným tématem. Hlavním důvodem zřízení pěší zóny je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v této části Opočna. Podle zákona je pěší zóna oblast, kde smějí chodci užívat pozemní komunikace v celé jejich šířce. Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky Pěší zóna. V našem případě je zde uveden text Dopravní obsluze vjezd povolen. To znamená, že do takto označené části města mohou vjet vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, komunální a podobné služby. Dále sem mohou vjet vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé, mají v této oblasti bydliště, sídlo nebo garáž. V pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h a musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Z výše uvedených řádků vyplývá, že do historické části Opočna budou moci vjet jenom majitelé nemovitostí a provozoven v této oblasti, zásobování a provozovatelé služeb. Rodiče dětí navštěvujících budovy základní školy na Trčkově náměstí své ratolesti vysadí na Kupkově náměstí a poté děti půjdou pěší zónou do školy nebo do družiny. Parkování v pěší zóně je umožněno pouze na o- značeném parkovišti, tzn. pod lipami ve spodní části Trčkova náměstí. Parkování na jiných místech pěší zóny je zakázané. V současné době je tento prostor staveništěm, které město zatím nepřevzalo, a proto je režim této oblasti provizorní. Přesná pravidla budou včas zveřejněna po dokončení a převzetí stavby, která s ohledem na klimatické podmínky nemohla být dokončena v loňském roce. Vzhledem k připomínkám občanů o nepřehlednosti, které ulice do pěší zóny patří a které ne, a skutečně nevhodnému umístění značky u čp. 55, zvažuje město možnost rozšíření pěší zóny už od napojení ulice Baštecká do ulice Kodymovy. Do pěší zóny by tak byly zahrnuty všechny ulice historické části města Opočna. Tento krok se samozřejmě musí projednat s příslušným správním orgánem a dopravním inspektorátem Policie ČR. Vlastní realizace je vhodnější za lepších klimatických podmínek. ER ať žije humor!!! Umístění značky s označením pěší zóny těsně vedle historického objektu působí jako pěst na oko. To asi uzná každý, kdo ctí krásná opočenská zákoutí. A tak většina z nás vylepšení značky, která byla během vánočních svátků doplněna o černé srdce s anglickým nápisem (we love kontrast milujeme kontrast), vnímá jako vtipné upozornění na vrchol nevkusu. Neznámý umělec zabodoval! (V pondělí nám opočenský starosta Štěpán Jelínek sdělil, že značka bude přemístěna na jiné místo. Ani jemu se její umístění nelíbí). dm Poznámka: U prvních sedmi ročníků ON ( ) se v záhlaví uváděl rok (nikoliv ročník), po změně v r se přestal uvádět rok a nahradil ho ročník. (I. ročník ON se stal měsíčníkem.) ik Pěší zóna v Opočně foto: autorka zápis do 1. ročníku zš opočno Zápis do 1. ročníku ZŠ Opočno se koná v pátek 21. ledna 2011 od 13 do 17 hodin v budově čp. 4 (u kostela) na Trčkově náměstí. Vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a obuv na přezutí. TANEČNÍ PRO POKROČILÉ V OPOČNĚ Od 18. března do 29. dubna V KND každý pátek od hod. Pod vedením Marie Machové. Cena za pár je Kč. Přihlášky je nutno podat do 31. ledna. Více informací v Informačním centru Opočno. z obsahu čísla Zprávy z radnice str. 2 Zprávy z knihovny str. 3 Očima redakce str. 4 MUDr. Miloslav Mühlstein osmdesátiletý str. 5 Ponožková kultura? str. 6 Kultura str. 7 Hokej str. 8

2 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 2 zprávy z radnice Dne byl ukončen se správcem Kodymova národního domu pracovní poměr. Do doby obsazení této pracovní pozice novým zaměstnancem se v záležitostech souvisejících s provozem Kodymova národního domu obracejte na vedoucí odboru majetku a rozvoje města paní Ing. Markétu Fingrálovou mob ) nebo na paní místostarostku Šárku Škrabalovou seznam.cz, mob ). výběrové Řízení Název územního samosprávného celku: Město Opočno, IČ Druh práce: provozář a správce kulturního zařízení (správa a údržba budovy včetně topení, zajištění řádného provozu, aktivní účast při zajišťování kulturních i ostatních akcí, apod.) Místo výkonu práce: Městský úřad Opočno, Kupkovo nám. 247, Opočno Platové zařazení: třída 8 v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb. a č. 564/2006 Sb. v platném znění Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s výhledem na dobu neurčitou Termín nástupu: nejpozději Požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, příp. střední vzdělání s výučním listem uživatelská znalost práce na PC, Word, Outlook pečlivost, odpovědnost, příjemné vystupování, smysl pro pořádek komunikační dovednosti trestní bezúhonnost časová flexibilita, dobré organizační schopnosti samostatnost, spolehlivost, vlastní iniciativa, časová nezávislost znalost práce s jevištní technikou a scénickým osvětlením výhodou řidičský průkaz skupiny B Kvalifikační předpoklady: Manuální zručnost, organizační schopnosti, pracovní zkušenost v zařízení podobného typu výhodou. Osobní vlastnosti: Vytrvalost, dobré vystupování, diplomacie, sounáležitost se zaměstnavatelem, umění jednat s lidmi, komunikační schopnosti, flexibilita, smysl pro pořádek a uspořádání, akceschopnost, pozitivní myšlení, potřeba osobního rozvoje. Nabízíme: Samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí v oblasti samosprávy v pracovním poměru na dobu určitou 1 rok s výhledem uzavření smlouvy na dobu neurčitou, motivující finanční ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi, příjemné pracovní podmínky. Povinné náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu telefon datum a podpis Přílohy přihlášky: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech b) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání c) platný výpis z rejstříku trestů Přihlášky v písemné podobě s požadovanými přílohami doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Opočno, Mgr. Renáta Černá, tajemnice Kupkovo nám. 247, Opočno. Obálku označte: Výběrové řízení správce kulturního zařízení Uzávěrka přihlášek: do hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Opočno) Bližší informace podá tajemnice MěÚ: Mgr. Renáta Černá, tel.: , mobil: Informace o místě, způsobu a době výběrového řízení bude uchazečům oznámena telefonicky nebo em, předpokládaný termín informace z rady Informace z jednání rady města ze dne 20. prosince 2010 Špatný technický stav komunikací rada se na podnět MO Českého rybářského svazu a ZKO Opočno zabývala stavem příjezdové komunikace do lokality Lišťovina. Rada pověřila stavební komisi návrhem řešení. Podobně stavební komise řešila situaci v Krehanově ulici. K oběma lokalitám se komise vrátí na jaře, kdy bude možné posoudit skutečný stav a podle toho navrhnout řešení. Hasičská zbrojnice rada schválila nový provozní řád hasičské zbrojnice a ceník za využití prostor zasedací místnosti, kuchyňky a příslušenství v hasičské zbrojnici. Cizí jazyky brána do světa rada souhlasí s tím, aby Základní škola Opočno podala žádost na získání dotace na projekt Cizí jazyky brána do světa. V případě získání dotace budou finanční prostředky sloužit mimo jiné i na zajištění výuky anglického jazyka rodilým mluvčím. Pronájem pozemků v Podzámčí rada rozhodla zveřejnit záměr na pronájem pozemků parc. č. 1257, 1256, 1259/1 v lokalitě Podzámčí v k. ú. Opočno pod Orlickými horami k zemědělskému využití za cenu 700 Kč/ha. Jedná se o pozemky, na kterých měla stát fotovoltaická elektrárna, která nebude realizována. PRODEJ BYTŮ V OPOČNĚ Město Opočno vyhlašuje záměr na prodej: bytové jednotky č. 606/5, členění 3+1, o velikosti podlahové plochy cca 81m 2, společně s podílem 81/993 na společných částech budov a pozemcích, za cenu Kč. Bytová jednotka se prodává s nájemníkem. Zájemci své nabídky doručí na podatelnu MěÚ Opočno v zalepené obálce označené v pravém horním rohu čp. 606 byt č. 5 nejpozději do pátku dne do 9 hodin. V případě více zájemců bude proveden výběr obálkovou metodou v pátek dne v 9.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Opočno. bytové jednotky č. 643/2, členění 3 +1, o velikosti podlahové plochy cca 77 m 2, společně s podílem 77/2057 na společných částech budov a pozemcích, za cenu Kč. Bytová jednotka se prodává s nájemníkem. Zájemci své nabídky doručí na podatelnu MěÚ Opočno v zalepené obálce označené v pravém horním rohu čp. 643 byt č. 2 nejpozději do pátku dne do 10 hodin. V případě více zájemců bude proveden výběr obálkovou metodou v pátek dne v hodin v zasedací místnosti MěÚ Opočno. Bližší informace podá: odbor majetku a rozvoje města, tel ,

3 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 3 Pozemky Ořechová Město Opočno má na prodej poslední 4 zasíťované pozemky určené k výstavbě rodinných domů v lokalitě Ořechová. Výměra pozemků je: 896 m 2, 998 m 2, 1082 m 2 a 992 m 2. Cena je 600 Kč/m 2. Pozemky se nachází u silnice Opočno České Meziříčí. Bližší informace k prodeji uvedených pozemků najdete na internetových stránkách nebo získáte na městském úřadě, odbor majetku a rozvoje města, tel ER poplatek ze psů na rok 2011 Poplatek se bude vybírat podle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku ze psů. Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v rodinném domě v Opočně 300 Kč b) za prvního psa chovaného v bytovém domě v Opočně 800 Kč c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě v Opočně 600 Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě v Opočně Kč e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v rodinném domě v Opočně 100 Kč f) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v bytovém domě v Opočně 200 Kč g) za prvního psa chovaného v Čánce, Dobříkovci, Vodětíně 100 Kč h) za druhého a dalšího psa téhož držitele chovaného v Čánce, Dobříkovci, Vodětíně 200 Kč Poplatek je splatný do a vybírat se bude na Městském úřadu v Opočně v přízemí od ledna vždy v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Zaplatit lze také převodem na účet č /0800, VS č. popisné. Marie Hvězdová povolení ke kácení dřevin rody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporují požadavkům na ochranu dřevin. Oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Zřejmé a bezprostřední ohrožení života či zdraví nebo hrozba škody značného rozsahu umožňuje strom pokácet bez povolení s tím, že je třeba takové kácení oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Povolení se dále nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2. Bc. Jaroslav Koudelka, referent odd. ŽP Se vstupem do nového roku se blížíme do poloviny období vegetačního klidu (končí ), ve kterém se zpravidla provádí kácení dřevin rostoucích mimo les. Platí obecné pravidlo, že ke kácení všech dřevin je třeba povolení orgánu ochrany přírody (zdejší odbor majetku a rozvoje města odd. životního prostředí), není-li v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění, stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Závažnými důvody se míní důvody na straně žadatele, jako např. nadměrné zastínění domu, poškozování stavby kořeny či větvemi, umístění nové stavby, obavy o bezpečnost v důsledku narušené statiky nebo poškození stromu a další. Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti včetně řádného zdůvodnění žádosti ( 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu). Pro urychlení správního řízení je proto dobré podávat žádosti na předepsaných tiskopisech, kde se uvádějí i údaje týkající se náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (uplatňovaný 9 odst. 1 zákona). Za poškození nebo pokácení stromu nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení uloží podle zákona orgán ochrany přírody pokutu ve výši do až Kč. Kácení z důvodů pěstebních, zdravotních nebo při výkonu zvláštních oprávnění se pouze oznamuje písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany příspolečenská kronika významné jubileum oslavili: Václav Rathouský Libuše Dubánková Jaroslav Ryba Marie Roubalová zprávy z knihovny Lednové akce na dětském oddělení Tvořivá dílna Vyrob si košíček tvoření z papíru (v půjčovní době: po, st hod.) Poznáváme zimní sporty soutěž pro děti bez omezení věku. KNIŽNÍ NOVINKY Oddělení pro dospělé Paulo Coelho: Valkýry. Román. Robin Cook: Zákrok Román z lékařského prostředí. Eva Kantůrková: Tati! Láskyplný příběh. Khady: Zmrzačená Skutečný příběh o utrpení a odvaze vzepřít se osudu. František Nepil: Proč jsem nechodil na Alexandrovce Fejetony. Lulu Taylorová: Dědičky. Román. 35 českých filmových režisérů očima Zdeňka Svěráka, Jiřího Suchého, Květy Fialové, Radka Brzobohatého a v karikaturách Michala Černíka. František Uher: Připrav se na dlouhou zimu Detektivka. Dětské oddělení: Martin Skala: Medvídek Kuma Nevšední putování na severní pól. Pohádkové vyprávění. Nataša Tanská: Puf a Muf Zítra jdeme do školy Příběhy dvou kocourků. Zuzana Pospíšilová: Krkouni aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Pohádkové vyprávění. Enid Blyton: Tajemný hrad Dobrodružný příběh. Mat Groening: Futurama dobrodružství. Komiks. Anthony Horowitz: Horory na dobrou noc Hororové povídky. Serhij Kabačenko: Dětská kuchařka Martina Drijverová: Čeští panovníci byli taky jenom lidi Zajímavosti ze života českých vladařů. Kompletní přehled nových knih naleznete na stránkách knihovny v sekci On-line katalog Seznamy a novinky.

4 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 4 nápisy kolem nás nová celoroční soutěž Soutěže k Opočenským novinám patří. Přemýšleli jsme, čím vás letos potrápit, nakonec jsme vymysleli soutěž s názvem Nápisy kolem nás. Co to znamená? Podobně jako v roce 2009, kdy jste hledali detaily vyfocené Davidem Světlíkem pozorně se dívat kolem sebe. Při hledání některých nápisů vám dáme malou nápovědu, jsou však i takové, které nápovědu nepotřebují. Mezi ty patří dnešní nápis. Je totiž na poměrně frekventovaném místě a je dost velký, jen snad už trochu vybledlý. Vaším úkolem je zjistit a napsat nám, kde je umístěn nápis ELEGON. Na vaše odpovědi se těšíme do příští uzávěrky, tj. do 25. ledna, můžete je posílat em na adresu mu.opocno.cz, smskou na číslo nebo předat o- sobně na podatelně MěÚ. Za letopiseckou komisi dm Opočno očima redakce Poměrně pravidelně se v ON dočítáme zprávy organizací a spolků, které tímto způsobem prezentují svoji činnost. Redakce se letos rozhodla získávat informace také od dalších, o jejichž práci toho tolik nevíme, chceme se věnovat i tématům, která mohou být pro naše čtenáře zajímavá. Přivítáme vaše podněty, tentokrát jsme vybrali téma sami: NEMOCNICE Zrušení lůžkových oddělení v opočenské nemocnici: O tom, že hrozí zrušení chirurgického oddělení, se začalo mluvit už počátkem loňského roku. Přes veškeré protestní akce byla 30. června provedena na chirurgickém sále poslední operace, 9. září bylo chirurgické oddělení oficiálně zrušeno. Další rozhodnutí padlo na jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje 2. prosince, verdikt byl jasný: v nemocnici v Opočně skončí během první poloviny roku 2011 všechny její lůžkové části. O pacienty se postarají nemocnice v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. Podle odborné komise tak krajské zdravotnictví ušetří na provozu malé nemocnice zhruba 25 milionů korun ročně a další desítky milionů korun, které by bylo nutné použít na rekonstrukci opočenského zařízení. Přestože se mluvilo o první polovině roku 2011, interní oddělení bylo uzavřeno už 23. prosince. Polský investor Návrh polského investora byl vyřazen ze hry citace ČTK 2.12.: O opočenskou nemocnici se od září zajímá polská společnost EMC Institut Medyczny. Ta v Polsku provozuje osm nemocnic a patnáct zdravotnických zařízení a působí i v Irsku. Kraj k tomu dříve uvedl, že konkrétní závěr k polské nabídce nebude do doby, než bude definitivně jasná budoucnost nemocnice. Ředitel královéhradecké pobočky VZP Pavel Pechánek na jednání zastupitelů uvedl, že VZP neuzavře smlouvu o provozu lůžkové části opočenské nemocnice s žádným soukromým subjektem. (Vysvětlení stanoviska Pavla Pechánka ve zprávě ČTK nebylo). Současný stav: Z lůžkových částí zůstalo v areálu opočenské nemocnice už jen oddělení následné péče, které by mělo být dle prosincového rozhodnutí zrušeno v první polovině roku 2011 (LDN je samostatným subjektem). Nadále zde zůstávají ambulance, laboratoře, rentgen a zdravotnická záchranná služba. O dalším vývoji by měli krajští zastupitelé rozhodnout na jednání koncem ledna. Do té doby má Jana Třešňáková, krajská radní odpovědná za zdravotnictví, připravit koncepci opočenské nemocnice. Snaha radnice: Nikdo neví, s jakým překvapením přijde Jana Třešňáková, snahou města je zachování maximální ambulantní péče pro občany. Starosta Štěpán Jelínek se prosincového jednání krajských zastupitelů zúčastnil, předložil zde návrh radnice: Na jednání jsem předložil návrh města soustředit do areálu bývalé chirurgie veškerou ambulantní léčbu. Přineslo by to určitě úspory (vytápění a další náklady na provoz pouze v jedné budově), zároveň by to znamenalo velká plus pro pacienty. V současnosti jsou zdravotní zařízení na různých místech, např. plicní je přes silnici, obvodní lékaři ordinují v najatých prostorách, které jsou dost daleko od nemocnice. Pro pacienty by určitě bylo pohodlnější mít na jednom místě lékaře, laboratoř, rentgen. A co pacient? Že situace ve zdravotnictví není růžová, to pacient ví. Že realizované kroky povedou k lepším zítřkům, v to může doufat nebo o tom pochybovat, vyjde to nastejno. A tak by měl mít aspoň maximum informací pro případ, že bude potřebovat rychlou pomoc, ty nejdůležitější přinášíme. Interní ambulance v Opočně: Pacienti se objednávají v době od 7 do 15 hodin na tel. čísle Pracovní doba pouze ve všední dny, hodiny jednotlivých lékařů jsou uvedeny přímo na dveřích ambulance. Zůstávají pravidelné ordinace: MUDr. Leoš Žďánský interní ambulance, MUDr. Tomáš Hrdina diabetologická poradna, MUDr. Markéta Kopecká rehabilitační ambulance, provoz na rehabilitační ambulanci probíhá včetně fyzioterapie (rehabilitační sestry), MUDr. Ludmila Bejdová a MUDr. Jaroslav Uhlík gynekologická poradna. Chirurgická ambulance v Opočně: Pracovní doba pouze ve všední dny od 7 do hodin, polední přestávka od 12 do hodin. Upozornění vzhledem k tomu, že ambulance se zavírá v hodin, je ošetření omezeno do hodin. Pokud budete potřebovat lékařskou pomoc mimo pracovní hodiny, je možné: Zajet přímo do nemocnice v Rychnově n. Kn. nebo v Náchodě, interní i chirurgické oddělení v obou nemocnicích má nepřetržitý provoz. Pokud nemáte auto nebo nejste schopni se dopravit, je možné zavolat na dále uvedená telefonní čísla a požádat o pomoc: 155 v případě, že je situace velmi vážná a potřebujete rychlou pomoc v ostatních případech. Na tomto čísle nepřetržitě funguje Zdravotnické centrum Trutnov, kde vám poradí, jak postupovat, popřípadě zajistí dopravu sanitkou. dm poděkování ZŠ Opočno děkuje paní Pohlové papírnictví SOMIPO za hry a hlavolamy v celkové hodnotě Kč, které nám věnovala k úspěšnému zrealizování projektu Otevíráme brány nadaným. Ještě jednou děkujeme a přejeme v roce 2011 hodně úspěchů. Rodinné centrum Sluníčko děkuje firmě ROS Opočno za hry a hračky, které s její laskavou pomocí do centra pořídíme a zpříjemníme tak dětem jejich hru i osobnostní rozvoj. Přejeme úspěšný rok Mgr. Pavla Hrubá

5 ročník XIII. číslo 16 strana 5 foto: archiv autora Nepozastavujme se nad tím, že jsme tu a tam nemocni, že zemřeme, ale nad tím, že jsme zdrávi, že žijeme, protože stačí jen neuvěřitelně málo, aby se jedna jediná buňka vymkla kontrole... Život a zdraví jsou zázraky hodné každodenního obdivu. Přátelé, přeji Vám stálou svěžest! DrM MUDr. Miloslav Mühlstein osmdesátiletý V těchto dnech by se byl býval dožil osmdesáti let pan doktor Mühlstein. Je mně neskonale líto, že musím použít podmiňovací způsob. Leč nelze jinak. Protože čas letí, dovolte mi něco slov k jeho životu opočenskému. Od svého příchodu do Opočna v roce 1956 pracoval jako lékař dětského oddělení a později jako obvodní lékař. Své povolání od samého začátku považoval za své poslání, a také se mu cele a obětavě věnoval. Mezi svými kolegy byl znám svou vysokou odborností, vytrvalostí a pílí. Rodiče dětí, o které se staral, ho znali jako laskavého a neúnavného lékaře, na kterého se mohli spolehnout a kterému mohli důvěřovat. Kolegové a přátelé věděli, že je to vysoce vzdělaný člověk humanista. Jeho působení v opočenské nemocnici a později na obvodě nebyla pouze služba zdraví dětských pacientů, ale i záslužná činnost výchovná a osvětová mezi lidmi a v rodinách. Svým příkladem, svými názory a pevnými zásadami se pan doktor Mühlstein postupem let stával nepřehlédnutelnou osobností Opočna. Projevilo se to i v roce 1989, kdy vzniklo Občanské fórum. Byl šťasten, že se dočkal svobody, a tak se k jeho veliké aktivitě medicínské připojila i výrazná aktivita občanská a politická. V prosinci (10. symbolicky v Den lidských práv) 1990 byl tento humanista, filosof, ctitel TGM, dobrý a slušný člověk jako přirozená a uznávaná osobnost jednomyslně zvolen starostou Opočna. Není mým záměrem popisovat přínos starosty Mühlsteina pro naše město, a tak zmíním pouze jeho výrazné snahy o obnovení a rozvíjení kulturních tradic města. Vycházely z úvahy o nutnosti znovuobjevení, navrácení a povznesení hodnot devastovaných minulým totalitním režimem. Hledal prostředky komunikace, hledala se cesta. Proto přišel na svět občasník OF Opočenska (15 čísel dělaných na koleně ), ale ukázala se potřeba jít dál. Tak vznikly Opočenské noviny jejich 1. číslo vyšlo 15. ledna A pan doktor Mühlstein opět patřil k jejich zakladatelům, tvůrcům a nejpilnějším autorům. Byl také iniciátorem vzniku Opočenské besedy ( ). Trvalou památkou na našeho prvního polistopadového starostu je a zůstane městská koncertní síň. Stál totiž nejen u zrodu myšlenky na rekonstrukci kostela P. Marie, ale nemalou měrou přispěl k získání dotací na ni. Inicioval i vznik Nadace ABAKUS, jejímž záměrem bylo podporovat první kroky spolupráce s holandským Gietenem. Mohl bych vzpomínat dál, ale protože pan doktor Mühlstein toho pro původní Opočenské noviny napsal tolik, a s platností nadčasovou, myslím, že bude dobré dát mu slovo i dnes. Důvodů je hned několik: pan doktor Mühlstein má osmdesátiny, před pětapadesáti lety přišel do Opočna. Opočenské noviny slaví dvacet let od vydání 1. čísla, Opočenská beseda bude mít dvacetiny příští rok a 15. výročí Zahajovacího koncertu v restaurovaném Mariánském kostelíku městské koncertní síni jsme zmeškali o nějaké tři měsíce (a pár dní). Tady všude zanechal MUDr. Mühlstein svou nesmazatelnou stopu. Všechno to, a mnohé další, bylo důvodem, proč ho Zastupitelstvo města Opočna, na návrh Opočenské besedy, před lety jmenovalo čestným občanem našeho města. A ještě. Zamyšlení, úvahy i glosy podepsané značkou DrM bývaly o- zdobou Opočenských novin. Nahradit je je obtížné, ne-li nemožné, protože je může psát pouze moudrý, vysoce vzdělaný člověk humanista, demokrat, kterému jsou vlastní slušnost, skromnost, pokora, trpělivost, obětavost, člověk se smyslem pro humor. A taky musí mít rád lidi (i když ho někdy pěkně štvou). Hezky vysoko nastavená laťka, není-liž pravda? Ale nebyl by už nejvyšší čas ji v současných Opočenských novinách alespoň zkusit čas od času přeskočit?! Ivo Kašpar (Pozn. autora: v článku bylo použito části textu MUDr. J. Šmejdy, ON 21/95) Svoboda výběru Budiž spravedlivě uznáno, že na tom něco je. Noviny, každodenní zprávy v televizi, zvláště na některých stanicích, jsou přeplněny úvahami o tzv. postmodernismu, s praktickými ukázkami toho, co lze docela obyčejně česky nazvat úpadkem mravů a řemesel. Přiznejme si, že celá naše tak zvaná západní civilizace je výsledkem dlouhého vývoje, který začal vstupem klasické antické, židovské a křesťanské kultury do zdejších pralesů. Tento vývoj vytvořil, vedle některých hrozných dějinných událostí, také soubor zásad mravnosti a nazírání krásy. Tento ideál morálky a estetiky je nabídkou celkem barbarskému lidstvu, je návrhem smlouvy o uspořádání společnosti dostatečně harmonických bytostí. Platí nezávisle na tom, zda se někomu líbí či nikoli. Nesmyslnost současnosti spočívá v tom, že lidé tyto zásady provokativně porušují a hned nato o nich prohlašují, že se neosvědčily. Nedostatek zodpovědnosti k Bohu Stvořiteli a ke svému lidskému údělu mate naši orientaci. Novočlověk skutečně povýšil lidské rozumové schopnosti až k titánské namyšlenosti. Bůh, který dal člověku s duší i jeho vlastní rozum, plný podivuhodných možností, byl díky tomuto daru obdarovanými popřen pro nedostatek zodpovědnosti. Nevděčný člověk přesáhl své možnosti, ale vysvětlil si to po svém. Dnes dochází k přesvědčení, že je mu vše dovoleno. Dovoleno však není vše. Není dovoleno být pyšný, neslušný nebo dokonce sprostý. Není dovoleno cynicky pohrdat duší a životem druhých lidí. Není dovoleno dotýkat se cizího majetku. Není dovoleno popírat hodnoty, které zakládají šťastnou existenci každého člověka. Není dovoleno myslet si, že moc a peníze jsou základem štěstí a legitimací k čemukoliv. Není dovoleno závidět, není dovoleno lhát o druhých, není dovoleno trpět jakoukoli bezohlednou neuctivost ke komukoli anebo plácat nesmysly a navíc je vydávat za pravdu pravd... etc. Nevím, zda mohu biblické desatero božích přikázání (kdo je ještě zná?) pokládat za jediný úplný a nejlepší zákoník nebo ústavu lidského rodu. Jsem si však jist, že při jeho dodržování by byl život výrazně lepší, plný užitku, jistoty a krásy i dostatečné míry mravnosti. Šlo by jen o to uznat jej a vynasnažit se více podle něj žít. Svět se nevyvíjí v nějakých fiktivních kategoriích. To, co nás rozesmutní na tomto světě, je společné dílo nás lidí. Lidé jsou po všechny věky skoro pořád stejní, pokud jde o jejich existenciální problémy. Opakují rádi chyby své i chyby svých předků, rychle zapomínají a dohromady ničemu se nepřiučí, jak ti Bourboni. Světu nepomůže nic tolik, jako návrat k normální slušnosti a zdravému pokornému rozumu, posvěcenému citem a smyslem pro krásu. Krása také není lidským výmyslem, byla odvozena vnímavými lidmi z přírody, jako výraz podvědomé touhy po harmonii s Tvůrcem. Nacházejí ji ti z nás, kteří jsou díky své pokoře poučitelní, a proto schopní svým dílem upozorňovat na ni jako na nedílnou součást šťastného života, daru božího. Současný úpadek nezaviňuje ani Bůh, ani příroda, ani jakési neodvratné osudové temné síly, ale pouze člověk sám, který výsledek své rozumnosti nerozumně užívá. Dětinské přístupy lidí dělají z technických vymožeností hračku nezletilců. Ti si potom hrají s ostře nabitou zbraní jako s plyšovým medvídkem. Co proti tomu můžeme dělat? Mnoho ne a dohromady nic. Zajisté se však můžeme denně svobodně rozhodovat, co my s tím uděláme sami v sobě a jak budeme umět svůj produkt sdělit dětem pro budoucnost. Bude záležet na tom, co budeme vnímat jako dobré, krásné, mravní, slušné a konec konců pro život užitečné, a co odmítneme, čím pohrdneme. Každý den, ve kterém odmítneme sebemenší zlo a hloupost, je požehnaný. (ON 21/95) DrM

6 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 6 Ponožková kultura? V předvánočním vydání ON vyšel článek o ponožkové kultuře v naší ZUŠ. Přesto, že se tato situace týká poměrně malého okruhu občanů, dovolím si na tento článek odpovědět veřejně. V adventní době (a nejen v této době) uspořádala naše škola několik koncertů, které měly podle ohlasu diváků úspěch a byly přijaty s díky. Koncerty pořádané v KND, Mariánském kostelíku, zámecké obrazárně a v děkanském kostele jsou stále častěji navštěvovány nejen rodiči účinkujících žáků, ale i další veřejností, což nás nesmírně těší a motivuje k další práci. Veřejné vystupování žáků je součástí výchovy v ZUŠ, je s ním spojená náročná práce žáků i učitelů. Dobře odvedená práce je samozřejmostí, není potřeba o ní psát oslavné články do ON, ale tím se vystavujeme nebezpečí, že rozhodne-li se někdo případnou kritiku neříci osobně, ale přímo ji napsat do novin, nastane jistá nerovnováha. Tolik úvodem bylo by co chválit, ale při všech koncertech jde o posluchače, ne o chválu v novinách. A kritika ponožkové kultury? Součástí výuky v ZUŠ je také taneční obor a vidět capat bosé nožky po dlažbě je nepříjemné, chodby v prvním patře z tohoto důvodu pokrývá koberec. V tanečním sále, kde se malé koncerty a třídní přehrávky konají, je speciální a poměrně drahá podlahová krytina, která není odolná vůči mechanickému poškození kamínky, pískem nebo solí. Jako malá škola nemáme koncertní sál, proto jsme nuceni malé třídní přehrávky pořádat v tomto tanečním sále. Celý problém je tedy v tom, že tento prostor slouží primárně k výuce, pro kterou je uzpůsoben, není možné ho přirovnávat ke kulturnímu zařízení pro veřejnost, kde je vstup v botách běžný. Řešení? Nabízí se jich několik: 1. zajistíme větší množství návleků, 2. již zmiňované ponožky, 3. vlastní přezůvky. Ani jedno řešení ale podle mého mínění neodpovídá etice pana Špačka, ale jsme škola a určitá pravidla je nutno dodržovat. Domnívali jsme se, že rodiče žáků tuto skutečnost chápou. Můžeme zajistit lepší informovanost, ale pravidla, která jsou běžná v kulturních zařízeních, ve škole zavádět nemůžeme. Asi každého zamrzí veřejná kritika, na druhé straně může být přínosem. Stává se, že pokud se pohybujete v jednom prostředí dlouho, narostou vám klapky na očích, přestanete vidět to, co by se dalo vylepšit nebo dělat jinak. Z toho důvodu jsou pro všechny zaměstnance ZUŠ vítané nové podněty od rodičů či návštěvníků školy. Ideální pro nás je, pokud s nápadem nebo připomínkou přijdete hned za přítomným učitelem nebo do ředitelny, společná diskuze může být přínosem pro obě strany. Vilma Urešová, ZUŠ Víte, jak to bylo s Ježíškem? Nevíte? Tak se dobře dívejte a hezky poslouchejte. Tak přesně takovou otázku položili dva andělíčkové ve čtvrtek na MěÚ Opočno všem přítomným, kteří se sešli v zasedací místnosti a s dětmi z Motýlkové třídy MŠ si zpříjemnili čekání na Vánoce. Za malou chvíli se diváci dozvěděli, komu se Ježíšek narodil, jak mu lidé přinášeli dárky, jeho příchod oslavovali zpěvem a pastýři veselým tancem. Mohli obdivovat ladný přílet bělostných andělíčků a slavnostní průvod vzácných hostů Kašpara, Melichara a Baltazara. Písničku My tři králové jsme si zazpívali všichni společně a rozloučili se malými dárečky a přáním, které patří i vám všem, kteří čtete tuto malou zprávičku z naší školičky: NENÍ SVÁTEK JAKO SVÁTEK, TAK SE RÁDI MĚJTE, V NOVÉM ROCE SAMÉ ŠTĚSTÍ CESTOU POTKÁVEJTE. Ničím nerušený a opravdu šťastný rok 2011 přejí za MŠ Renata Serbousková a Eva Rathouská vánoce s muzikálem Předvánoční čas v Opočně byl vskutku bohatý na kulturní zážitky vánoční koncerty ZŠ, Opočenka, Vánoce s muzikálem, adventní koncerty ZUŠ, Muzicírování před Bašteckou bránou. Všichni účinkující se nám snažili navodit pohodovou vánoční náladu, ze všech koncertů jsme si odnášeli příjemné pocity, často i slzy dojetí. Děkujeme. Já vás chci blíže seznámit s našimi mladými opočenskými zpěvačkami studentkami Ježkovy konzervatoře v Praze Eliškou Machačovou a Livií Kuchařovou, které pro nás připravily krásný koncert Vánoce s muzikálem. Položila jsem jim proto pár otázek. Kdo přišel na nápad uspořádat tento koncert? Eliška: Tuto myšlenku o uspořádání koncertu jsme měly obě již dávno, ale nějak jsme nenacházely čas a odhodlání. Jednoho dne jsme seděly s Livií na hodině Dějin hudby, poslouchaly ukázku, vtom Livča přišla s rázným rozhodnutím: Eli, uděláme koncert! Nejdřív jsem znejistila, jelikož byl začátek listopadu a já nedoufala, že to v tak krátké době stihneme, ale pak se to zázračným způsobem povedlo a my jsme za to vděčny. Koncert měl zajímavou choreografii. Čí to byla zásluha? Livie: Choreografy jsme byli my všichni účinkující. Každý přidal svůj nápad ke každé písni a navzájem jsme to pak prokonzultovali. Ale o celkovou formu a režii se nám postaral pan Machač, Eliščin otec, který nám poskytl místo, kde jsme se na koncert mohli připravovat, a divadlo Kodym nám zajistilo pořádání pod jeho záštitou. Za to mockrát děkujeme. Jak probíhal nácvik? Eliška: Nácvik probíhal ve večerních hodinách po škole ve třídách, což nebylo úplně jednoduché, protože každý měl volný čas jindy. Trénovali jsme často i do 21 hodin. Poté následovaly závěrečné zkoušky v divadle Kodym, kam museli přijet všichni účinkující, někteří až z Moravy nebo Prahy. Tam jsme s režisérem dolaďovali světla a kulisy a také projekci, o kterou se nám postaral pan Kuchař, Livčin otec. Den před koncertem jsme pak finišovali generální zkouškou až do jedné hodiny po půlnoci. Mohly byste nám prozradit něco o sobě a dalších účinkujících? Livie: Obě studujeme 3. rokem na konzervatoři Jaroslava Ježka, obor muzikál, což znamená tři obory v jednom tanec, zpěv, herectví. Zajímavé je, že zpěvu máme 3 hodiny týdně, zato tance máme týdně dohromady 10 hodin a herectví 7 hodin. Ostatní účinkující, kromě tanečnice Adriany Zachové, studují také na konzervatoři J. Ježka. Lukáš Ondruš a Martin Holec studují muzikál teprve 1. rokem. Lukáš je původem Slovák, na jeho výslovnosti v češtině to není poznat. Robin Puškáš je studentem 5. ročníku, David Samko studuje 2. rokem jazzový klavír, Jana Lesenská studuje obor housle. Adriana Zachová se věnuje tanci na konzervatoři Duncan centrum. Nějaké zajímavosti z nácviku nebo koncertu. Eliška: Stresující pro nás bylo to, že účinkující Lukáš Ondruš 5 dní před koncertem onemocněl zánětem hlasivek a nemohl zpívat, takže když naše přípravy finišovaly, on se chudák léčil a my ostatní jen doufali, že koncert bude moci odzpívat. A jedna z technických věcí: při jedné písni jsem měla ve scénáři projít kulisními dveřmi, píseň začala hrát a já jsem je nemohla otevřít, nakonec jsem vymyslela příchod jinudy a vše se zachránilo. Kdy chystáte další koncert? Livie: Dalším koncertem se nechte překvapit, ale pokud budou naši kamarádi chtít, možná přijde už na jaře. Děkuji vám za rozhovor. Budeme se těšit. Jana Hrnčířová

7 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 7 A opět důvod k malé oslavě 20. prosince 2010 jsme přijali do naší Jitřenky v pořadí už stého klienta. A kdo to je? Shodou okolností pan Václav Rathouský, opočenský kronikář, známý svými znalostmi o historii Opočna. Panu Rathouskému se v naší Jitřence líbí, našel zde několik opočenských sousedů a známých. Všichni se radostně přivítali, prostě svět je malý. Na přivítanou dostal malou kytičku a už se těšíme na jeho zajímavá vyprávění, která přispějí k obohacení kulturního života našich obyvatel. Bc. Jana Čepelková kalendář akcí leden 2011 sobota 15. ledna od hodin (místo bude určeno dle množství lidí) PŘEDNÁŠKA: JAK MÁME ROZUMĚT NAŠEMU VNITŘNÍMU DUCHOVNÍMU ŽIVOTU (Alena Bílková duchovní poradce) Pořádá Miarosa, centrum osobního rozvoje, nutná rezervace týden před akcí na tel , nebo na středa 26. ledna od 18 hodin v KND NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ středa 26. ledna KURZ PLETENÍ PEDIGU, kurz paličkování, kurz drátkování Bližší informace v prodejně Dárky Mila. pátek 28. ledna od hod. v Hotelu Holub SOKOLSKÝ PLES Pořádá TJ Sokol Opočno. Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek od v Elektro Zlatka. pondělí 31. ledna PORADNA BYLINÁŘE V prodejně Dárky Mila, Kupkovo nám 208 Opočno. pátek 4. února od 20 hodin v Hotelu Holub 1. PLES ZŠ OPOČNO Vstupné 80 Kč. Předprodej od v informačním centru Opočno. od 18. března do 29. dubna v KND TANEČNÍ PRO POKROČILÉ 6 lekcí + závěrečný večírek, každý pátek od hod. Cena za pár je Kč. Přihlášky budou přijímány nejpozději do v IC Opočno. vybrané akce v dobrušce: pátek 14. ledna od 20 hod. v kulturním domě Dobruška 7. HASIČSKÝ PLES K tanci a poslechu hraje skupina POKROK. Vstupné: 90 Kč + 10 Kč místenka, předprodej vstupenek v informačním centru v Dobrušce. neděle 16. ledna od 17 hodin Společenské centrum Panoramatické kino 70 Dobruška NOVOROČNÍ KONCERT OPOČENKY Netradiční novoroční koncert Opočenky, předprodej vstupenek bude probíhat v informačním centru a v pokladně kina od v Dobrušce, vstupné jednotné 80 Kč. pátek 21. ledna od 20 hod. v kulturním domě Dobruška 33. PLES ZŠ FRANTIŠKA KUPKY K tanci a poslechu hraje skupina STREJCI. Vstupné: 100 Kč + 40 Kč místenka, distribuce vstupenek na ředitelství ZŠ Fr. Kupky, Dobruška, tel , Buďte majitelem psa se vším, co k tomu patří! Já miluji psy. Je to opravdu potěšení mít doma psího kamaráda. Než jsem si pejska pořídila, snažila jsem se zjistit veškeré potřebné informace. Zjistila jsem, že takový pejsek rád spí, miluje procházky, hlazení a mazlení, priorita je pro něj dobrá bašta a taky mi byla jasná podstatná věc, že to, co doma sní, z něj taky musí ven. Možná se vám to bude zdát jako samozřejmá informace. Já si to myslím taky. ALE... Jak tak chodím ulicemi Opočna, zjišťuji, že spousta podobně šťastných majitelů malých či velkých hafanů si to uvědomila příliš pozdě nebo vůbec. Pokud by si tuto informaci zjistili hned v počátku, bylo by jim jasné, že k tomu hebkému kožíšku, psím něžným očím a láskyplnému oblíznutí obličeje patří i to, že venku v patřičný okamžik natáhnou na ruku pytlík a seberou s trochou sebezapření ten teplý a nevábně páchnoucí výtvor, který z pejska vypadne. Protože, ruku na srdce, že si domů přineseme na botě nechtěně našlápnutý smrádeček z ulice, to není problém pejsků. To je nezodpovědné chování jejich majitele. Vím, o čem mluvím, protože v mém okolí, tj. v uličkách okolo opočenské zvonice a nejen tam, považuje spousta takových pánečků malé travnaté plochy za vhodné místo, kde si nechat hafíčka pěkně vyvenčit. Divili byste se, kdo všechno je cimprlich se potom sehnout. A výmluva jednoho z pejskařů, který dívaje se jinam čeká, až pejsek dokoná potřebu před naším domem, ve stylu Já to seberu, až toho bude víc?! Jako jak víc??? Až se budu muset z vlastního domu proházet lopatou?! Nepochopitelné. A proč to všechno vlastně píšu právě teď? Je zima. Často padá sníh. Na zmrzlé trávě je prvních pár nesebraných hromádek. Padá sníh a je čisto. Ráno na bílé nadílce leží dalších pár hromádek ve vytátém kolečku. Znovu padá sníh. Je čisto. Několik hromádek přibude přes noc. Sníh je znovu přikryje. A tak jde den za dnem. Ale jednou přijde jaro... Olga Stojanová restaurace Jordánek v Opo n p ipravuje ZV INOVÉ HODY od do srde n Vás zveme a p ejeme Dobrou chu!!!!! rezervace na tel:

8 ročník XIV. (XXI.) číslo 1 strana 8 hokej muži krajská liga mužů 18. kolo / středa 15. prosince Opočno Dvůr Králové 5:3 (0:2, 4:0, 1:1) B: Felcman (Čtvrtečka), Černík, Černík (Čtvrtečka), Felcman (Franc), Slezák (Žid, Lukáš) 2. část / SKUPINA B 1. kolo / neděle 19. prosince Opočno Nový Bydžov 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) B: Slezák (Petr, Židík), Felcman (Čtvrtečka, Černík), Felcman (Slezák, Černík), Čtvrtečka (Felcman, Černík), Felcman (Židík) 2. kolo / středa 22. prosince Opočno Náchod 5:9 (2:3, 1:3, 2:3) B: Slezák (Židík, Herzán), Slezák (Franc), Felcman (Černík), Černík (Tláskal), Franc (Slezák) 4. kolo / neděle 2. ledna 2011 Nový Bydžov Opočno 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) junioři krajská liga juniorů 14. kolo / sobota 18. prosince Opočno Hronov 2:8 (1:1, 1:3, 0:4) B: Rubák (Martínek), Kunc 15. kolo / středa 29. prosince Jaroměř Opočno 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) B: Soumar (Rubák) dorost krajská liga dorostu 15. kolo / pátek 17. prosince Opočno Hronov 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) B: Steklík (Trubač, Suchánek), Pfeifer (Rubák), Suchánek (Steklík), Soumar (Pfeifer), Trubač (Steklík), Soumar (Pfeifer). Utkání bylo předčasně ukončeno z důvodu odmítnutí mužstva hostí utkání dohrát. 16. kolo / neděle 19. prosince Nová Paka /Jičín Opočno 7:3 Dohrávka 6. kola / čtvrtek 23. prosince Hronov Opočno 3:6 (1:2, 0:2, 2:2) B: Rubák (Pfeifer, Kašpar), Steklík (Pohl), Steklík (Rubák), Rubák (Pfeifer), Pohl, Suchánek(Pohl) 17. kolo / neděle 26. prosince Opočno Třebechovice 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) B: Soumar (Pfeifer), Rubák (Pfeifer), Smola (Macek), Rubák (Pfeifer), Rubák, Rubák 18. kolo / čtvrtek 30. prosince Nový Bydžov Opočno 5:4 (1:2, 1:0, 3:2) B: Steklík (Suchánek, Trubač), Suchánek (Trubač, Steklík), Veselý (Trubač, Steklík), Steklík (Veselý, Suchánek) starší žáci krajská liga st. žáků 10. kolo / sobota 11. prosince Lomnice Opočno 4:5 (2:1, 1:0, 1:4) B: Hrdlička (Veselý), Šanovec, Macek (Mervart), Rejchrt, Veselý mladší žáci krajská liga ml. žáků 11. kolo / neděle 19. prosince Hronov Opočno 2:9 (0:0, 1:4, 1:5) B: Hrdlička (Umlauf, Hloušek), Hrdlička (Umlauf), Hrdlička, Franc, Seidel (Kopecký), Franc, Franc, Hloušek (Franc), Umlauf (Hrdlička) minihokej 3. tříd 11. kolo / neděle 12. prosince Baroni Opočno Buldoci Dvůr Kr./Náchod 9:5 (3:1, 2:2, 4:2) B: Mňuk 5, Paštika 2, Volf, Martin K. Felcman (Matějka 3, Ludvík, Paštika, Pavlík, Chmelař) Lordi Opočno Rafani Dvůr Králové/Náchod 7:7 (3:4, 2:2, 2:1) B: Kleštinec 4, Jirka, Koudelka, Šanovec (Šanovec, Jiruška) 12. kolo/neděle 2. ledna 2011 Baroni Opočno Kačeři Nový Bydžov 3:3 (2:0, 0:2, 1:1) B: Paštika 2, Půlpán (Pavlík,Volf) Lordi Opočno Šmoulové Nový Bydžov 5:3 (2:1, 2:0, 1:1) B: Kleštinec 4, Křeček minihokej 2. tříd sobota 18. prosince Opočno Třebechovice 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) B: Jiruška Opočno Jaroměř 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) B: Kleštinec 2, Hvězda, Koudelka Opočno Krkonoše 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) B: Kleštinec vánoční turnaje 27. prosince se zúčastnili hráči r a mladší turnaje Concept Cup 2010 v Chocni. Hrálo se systémem každý s každým formou dvou utkání, ani v jednom zápase nenašli hráči Opočna přemožitele a obdrželi tak pohár za první místo a zlaté medaile. Nejlepším hráčem HC Opočno byl vyhlášen brankář Lukáš Franc. 28. prosince proběhl turnaj v Poličce, kde naši starší žáci přesvědčili o svých kvalitách a získali zlaté medaile. Umístění: 1. HC Opočno, 2. HC Prostějov, 3. HC Polička. Během turnaje podával vynikající výkon Daniel Trubač a zaslouženě byl vyhlášen nejlepším hráčem. Třídenní maratón turnajů na zimním stadioně v Opočně odstartoval 28. prosince turnajem mladších žáků ročník narození 1999, 2000 a mladších. V turnaji zvítězili hráči HC Litomyšl, 2. místo HC Opočno, 3. místo HC Choceň, 4. místo HC Chrudim. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Jan Hrdlička z HC Opočno. 29. prosince byl na pořadí turnaj nejmladších hokejových nadějí přípravek 2. tříd. Ceny předávala místostarostka Opočna paní Šárka Škrabalová a MISS WORLD 2006 Taťána Kuchařová. 1. OBK Rychnov, 2. HC Choceň, 3. HC Česká Třebová, 4. BK Nová Paka, 5. HC Opočno, 6. HC Metuje. 30. prosince následoval poslední turnaj v pořadí, ve kterém startovala starší a mladší mužstva hráčů přípravek 3. tříd. Umístění v kategorii starších: 1. Hokej Uherský Ostroh, 2. HC Česká Třebová, 3. HC Choceň, 4. HC Opočno. Umístění v mladší kategorii: 1. HC Choceň, 2. HC Česká Třebová, 3. HC Opočno, 4. Hokej Uherský Ostroh Zde byl vyhlášen nejlepší hráč Filip Kleštinec (HC Opočno). Pořadatelé z HC Opočno děkují všem sponzorům a městu Opočno za jejich podporu při pořádání této náročné akce. Podrobnější informace včetně fotografií z jednotlivých turnajů získáte na: Zpracoval Miloš Kopecký Příští číslo vyjde Uzávěrka v 15 hodin Vydává Město Opočno. Zdarma. tel./fax: Šéfredaktorka: Mgr. Jana Hrnčířová Redakční rada: Ing. Markéta Fingrálová, Kateřina Francová, Bc. Dana Marková. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Grafická osnova: atelier duplex s. r. o. Tisk: Rodomax s. r. o., Nové Město n. Metují. Rozšiřuje: Česká pošta. Volné výtisky jsou k dostání v IC Opočno, Kupkovo nám Registrace MK ČR E Náklad: 1400 výtisků.

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obecní úřad informuje

Obecní úřad informuje Vážení spoluobčané a majitelé psích miláčků Žádáme majitelé psů, kteří ještě nemají uhrazený poplatek za psa na letošní rok, aby tak učinili do 31.5.2013. Poplatek je stanoven na 100 Kč za psa. Vlastníci

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Ceník místních poplatků a služeb od

Ceník místních poplatků a služeb od Ceník místních poplatků a služeb od 1. 1. 2017 Místní poplatky ze psů (OZV č. 2/2014 s účinností od 1. 1. 2015) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost Obec Tuklaty Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Zastupitelstvo

Více

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů OBEC KOLEČ Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Koleč se na svém zasedání dne 25. dubna 2008 usnesením č. 4/2008 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branov se na svém zasedání dne 30. 12. 2014 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2017 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech Adresa a kontakty: NOVOBUD ATD v.o.s., Pražská 612, Česká Kamenice, 407 21 Kontakt. tel. a osoba: novobud@centrum.cz,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby Příloha č. 07 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby ve smyslu ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 17714/2013-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují Postup pro pořadatele akce, který hodlá na veřejném prostranství Husovo náměstí pořádat kulturní,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích 1. Zveřejnění ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: a) obory vzdělání,

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Sanitář/sanitářka na vybrané oddělení v Náchodě a na LDN Jaroměř Přijmeme sanitáře/sanitářky na vybrané oddělení v Náchodě a na LDN Jaroměř sanitářský kurz výhodou zkušenosti

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více